Page 1

Axiell Danmark

faceBIB

en vejledning

20. marts 2013


Axiell Danmark • axiell.dk

Indhold 1

Introduktion ............................................................................................................................................... 4 1.1

2

3

Forudsætninger ................................................................................................................................. 4

Hvad kan man på faceBIB? ........................................................................................................................ 5 2.1

Link til forsiden .................................................................................................................................. 6

2.2

Linksamling (Leksikon) ....................................................................................................................... 6

2.3

Link til Palles gavebod ........................................................................................................................ 7

2.4

Link til EMU........................................................................................................................................ 7

2.5

Log ind boks til UNI•Login ................................................................................................................. 7

2.5.1

Huskelisten (Spanden) ............................................................................................................... 8

2.5.2

Mine data (Rygsækken) ............................................................................................................. 9

2.5.2.1

Profil....................................................................................................................................... 9

2.5.2.2

Anmeldelser ......................................................................................................................... 10

2.6

Udstillingsreol med nyindgåede materialer..................................................................................... 12

2.7

Søgning og præsentation af søgeresultatet ..................................................................................... 13

2.7.1

Komplet visning ....................................................................................................................... 16

2.7.2

Tips........................................................................................................................................... 18

2.8

Opslagstavle ..................................................................................................................................... 19

2.9

Boks med link til Sjove bøger ........................................................................................................... 20

2.10

Boks med link til Seje bøger............................................................................................................. 21

2.11

Boks med link til Serier .................................................................................................................... 22

2.12

Tavle med plads til generelle eller personlige beskeder .................................................................. 23

Administration af faceBIB ........................................................................................................................ 24 3.1

Administration af anmeldelser og vurderinger (stjerner) ............................................................... 25

3.1.1

Godkend klage og slet anmeldelsen ........................................................................................ 26

3.1.2

Afvis klagen og lad anmeldelsen stå ........................................................................................ 26

3.1.3

Administration af vurderinger (stjerner) ................................................................................. 26

3.2

Administration af Tavlen på forsiden ............................................................................................... 27

3.2.1

Generelle tekster til alle........................................................................................................... 27

3.2.2

Personlige beskeder ................................................................................................................. 28

3.3

Bogmærker ...................................................................................................................................... 29

2 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

3.3.1

3.4 4

Linkssamling............................................................................................................................. 29

3.3.1.1

Sådan tilføjer man en ny kategori eller underkategori ........................................................ 30

3.3.1.2

Slet en eksisterende kategori............................................................................................... 31

3.3.1.3

Sådan tilføjer man et nyt link ............................................................................................... 31

3.3.1.4

Ret eksisterende link............................................................................................................ 32

3.3.1.5

Slet et eksisterende link ....................................................................................................... 33

3.3.1.6

Kontrol af eksisterende link ................................................................................................. 33

Installation ....................................................................................................................................... 34

Nye/andre forsider .................................................................................................................................. 35

3 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

1 Introduktion En ny og mere brugervenlig variant af DDElibra Web Professionel, faceBIB har set dagens lys. faceBIBs målgruppe er eleverne, og den præsenterer skolebiblioteket/læringscentret mere dynamisk, i et friskere layout, samt giver eleverne mulighed for selv at bidrage med input bl.a. i form af anmeldelser og vurderinger af bøger. Brugernes egen profil kan også personificeres i form at et foto. Der er adgang til Seje bøger, Serier, Sjove bøger og nyhedslister samt mulighed for at vise generelle eller personlige meddelelser fra biblioteket. Grundfunktionerne i denne version er de samme som i den ordinære udgave af Web Professionel. Dvs. man kan søge, få vist hvor titlerne står henne, om de er hjemme eller ej, reservere osv. Lånerne kan også logge ind og se deres lånerstatus, se deres reserveringer, forny osv. faceBIB indeholder mange nye spændende funktioner, hvoraf flere præsenteres allerede på forsiden, mens andre findes længere nede i systemet. faceBIB administreres dels på siden selv vha. en separat url og tilhørende dedikeret administrator login, dels i DDElibra og/eller Web Professionel.

1.1

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at skolen har UNI•Login modulet aktiveret for at kunne bruge faceBIB, idet log-in KUN kan ske via UNI•Login. For at få fuldt udbytte af faceBIB kræves det, at skolen har adgang til webpubliceringsmodulet. Såfremt folkebiblioteket (og dermed skolerne) ikke allerede har modulet, kan skolerne få det implementeret separat. Ligeledes skal proceduren omkring natkørslen justeres, hvilket bestilles og afregnes. Denne implementering bestilles på supportdk@axiell.com. Desuden skal faceBIB aktiveres af bibliotekets systemadministrator. Det gøres på install-siden, hvor man ud for hver HT-gruppe markerer feltet i kolonnen faceBIB og herefter klikker på Udfør for de interfaces, man vil have adgang til faceBIB på. Adgang til formidlingssiden sker via en ny url på formen https://[SERVERNAVN]/facebib/[HTGRUPPE]/index.html,

4 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2 Hvad kan man på faceBIB? På forsiden præsenteres en del af de mange funktioner, som faceBIB indeholder.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Link til forsiden (Skolens navn) Link til Linksamling (Leksikon) Link til Palles Gavebod Link til EMU Log ind boks til UNI•Login Udstillingsreol med nyindgåede materialer Søgefelt Opslagstavle med de seneste vurderinger/anmeldelser Boks med link til Sjove bøger Boks med link til Seje bøger Link til Serier Tavle med plads til generelle eller personlige beskeder.

5 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

Herudover kan man også  

2.1

Søge, få vist søgeresultatet og få vist den enkelte titel i udvidet format Se sine lån, reserveringer, mellemværender, anmeldelser mv.

Link til forsiden

Linket til forsiden med skolens navn, vises på alle sider og viser altid tilbage til forsiden af faceBIB. Biblioteket kan IKKE indsætte eget logo eller ændre linket.

2.2

Linksamling (Leksikon)

Klikkes på menupunktet Linksamling vises en side indeholdende diverse links, som biblioteket selv har lagt ind via administrationsdelen.

6 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

Dog vil der ved leveringen af faceBIB være et link Leksikon til Den Store Danske Encyklopædi. Ønsker biblioteket at vise flere eller andre links, vil de skulle lægges ind manuelt, og de vil blive vist i en liste som vist ovenfor. Desuden vil linket Leksikon skifte til Linksamling. Beskrivelse af, hvordan denne side administreres, ses under 3.3.1. Linksamling

2.3

Link til Palles gavebod

Som standard leveres forsiden med menupunktet Palles gavebod. Ønskes dette link ændret sker det i den administrative del. Læs mere under 3.3.1.2 Ret eksisterende link.

2.4

Link til EMU

Som standard leveres forsiden med menupunktet EMU. Ønskes dette link ændret sker det i den administrative del. Læs mere under 3.3.1.2 Ret eksisterende link

2.5

Log ind boks til UNI•Login

Låneren skal logge ind med sit UNI•Login. Man kan IKKE logge ind med lånernummer, men kun UNI•Login af sikkerhedshensyn. Når låneren er logget ind, ændrer log ind-boksen sig til at vise en velkomsthilsen Hej Hugin Hansen, et billede af låneren (såfremt vedkommende har uploadet et foto/billede af sig selv) samt til at vise Spanden. med indhold, hvis der er titler i huskelisten, samt en Rygsæk med link til Mine data.

    

Velkomsthilsen Billede (evt.) Huskeliste (spand) Mine data (rygsæk) Log ud knap

Det er ikke muligt at ændre i indstillingerne, således at der vises andet eller mere indhold i log ind-boksen end de ovenfor nævnte. Dvs. man ikke som tidligere kan få vist, om der er reserveringer klar til afhentning, om man har bøger, der skulle have været afleveret mv.

7 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2.5.1

Huskelisten (Spanden)

Ved klik på Spanden vises siden med de titler, vedkommende har lagt på Huskelisten. Hvis spanden er tom, ligger der ingen titler i huskelisten. Titlerne præsenteres som søgeresultatet med link til selve posten, mulighed for at reservere, fjerne fra huskelisten, oplysninger om titlen er tilgængelig, om der findes anmeldelser osv.

8 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2.5.2

Mine data (Rygsækken)

Ved klik på Mine data vises en oversigt med 5 faner: Udlån, Taskebøger, Reserveringer, Profil og Anmeldelser. Mine data er kun tilgængelig, når man er logget ind.

Oplysningerne under fanerne Udlån, Taskebøger og Reserveringer er uændret i forhold til den oprindelige version af Web Professionel. 2.5.2.1

Profil

Her kan låneren evt. uploade et billede af sig selv, som så f.eks. vises i Log ind-boksen, i forbindelse med egne anmeldelser osv.

Billedstørrelsen må max være 20 kilobytes, mens der ingen begrænsninger er i filformatet.

9 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2.5.2.2

Anmeldelser

Her findes en liste over de titler, som lĂĽneren har anmeldt.

10 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

Ved at klikke på Ret får låneren adgang til at rette eller slette sin anmeldelse:

11 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2.6

Udstillingsreol med nyindgåede materialer 

Reolen viser automatisk de senest indgåede materialer på biblioteket.

Der vises kun titler, der har forsider. Titlerne vises i tilfældig rækkefølge – en ny rækkefølge hver gang siden loades. På hylden er der placeret små effekter (taske, ridehjelm, bil, mobil osv.) mellem forsiderne. Disse effekter skifter også i tilfældig rækkefølge.

Såfremt biblioteket selv har lagt en eller flere andre lister ind under kategorien Nyheder i webpubliceringsmodulet, vil det være den eller de lister, der vises her - i stedet for de senest indgåede materialer, som er nævnt oven for. Såfremt der er oprettet flere lister under kategorien Nyheder, så vises de i tilfældig rækkefølge

12 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2.7

Søgning og præsentation af søgeresultatet

Søgefeltet er placeret centralt øverst i midterste kolonne og efter at have angivet et søgekriterium tastes <Retur> eller klikkes på knappen Søg alt.

Hvis man lader sin søgning stå et kort øjeblik, inden man klikker på Søg alt, vises diverse relevante søgeforslag, hvor man så kan udvælge et vha. klik med musen

Mens søgningen foretages, vises et ganske kort øjeblik en ramme med teksten Der søges på ….

13 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

Søgeresultatet præsenteres i venstre brede kolonne. Default vises 12 titler på første side under fanen Alt med mulighed for kun at vise Skønlitteratur eller Faglitteratur ved efterfølgende at vælge en af de nævnte faner.

Søgeresultatet præsenteres med klikbar forside (eller dummy forside), titel, forfatter, ikon for materialetype note, samt mulighed for at reservere, tilføje til kurv, oplysninger om evt. anmeldelser, vurderinger og tilgængelighed (hjemme/ikke hjemme). Formatet er ikke konfigurerbart. Dog kan brugeren skifte mellem to forskellige visninger vha. de to ikoner til venstre for fanen Alt. Default er listevisningen.

14 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

Ved at klikke på ikonet med de 4 hvide felter, skifter man til ”galleri-visning”, hvor forsiderne vises 3 ad gangen side om side:

Desuden angives øverst i søgeresultatet, hvor mange titler, der vises og selve søgeargumentet.

Desuden er der mulighed for at bladre videre til de næste 12 titler. Man kan også her reservere eller tilføje titlen til kurven. Såfremt der er angivet et ikon vil der være en anmeldelse på titlen. Ønsker man at få flere oplysninger om titlen, gøres det ved at klikke på forsiden eller titlen. Herefter vises titlens i udfoldet format = komplet visning.

15 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2.7.1

Komplet visning

På siden med titel-oplysningerne får man flere oplysninger om titlen.

Her kan man ud over at se forsiden, titel, forfatter, note og emneord, også reservere titlen, tilføje den til kurven, skrive en anmeldelse og give den stjerner samt evt. læse og rapportere andres anmeldelser. Der vises endvidere ikoner, såfremt der findes en anmeldelse på titlen (arket med pennen), evt. ventetid (det røde ur) og huset (rødt eller grønt afhængig af om titlen er hjemme eller ej):

Man kan også se, hvor materialet befinder sig, umiddelbart under forsiden Find materialet her.

16 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

Når låneren er logget ind, kan han/hun tilføje en anmeldelse af titlen ved at klikke på Skriv anmeldelse eller rette sin anmeldelse ved at klikke på Ret anmeldelse.

Formularen udfyldes og der gives stjerner ved at klikke på dem. Anmeldelsen gemmes og er umiddelbart synlig for alle neden for posten. Man ser kun anmeldelser fra sin egen skole. Man kan klage over anmeldelsen, såfremt man finder den anstødelig, ved at klikke på Rapportér.

Teksten på knappen Rapportér ændrer sig til Er blevet rapporteret.

17 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

Man får så beskeden Er blevet rapporteret efter at have klikket:

Det er ikke muligt at begrunde klagen. Klagen vil så blive synlig for administratoren til behandling. Se afsnit 3.2 Administration af anmeldelser og vurderinger (stjerner) 2.7.2

Tips

Der findes ingen mulighed for avanceret/udvidet søgning.

18 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2.8

Opslagstavle

Midt på forsiden vises en opslagstavle, der automatisk viser 2 af de titler, der er blevet anmeldt. Titlerne skifter for hver ny visning af siden.

Der vises forside, titel og evt. forfatter samt navn og evt. billede af anmelderen og så selvfølgelig selve anmeldelsen. Der vises altid 2 tilfældige anmeldelser, og siden kan ikke ændres, så der vises flere eller færre oplysninger. Nederst vises et link Alle anmeldelser, som fører til en side, hvor alle anmeldelser vises med den nyeste øverst.

19 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2.9

Boks med link til Sjove bøger Ved klik på dette link bringes man til en side, hvor der ligger nogle lister med Sjove bøger.

Ved leveringen af denne nye version vil der ligge en eller flere lister, som Axiell har lavet. Biblioteket kan selv lægge flere lister ind og slette de eksisterende via webpubliceringsmodulet - enten i Web Professionel eller i GUI’en. Der findes en vejledning til, hvordan disse lister laves - i DDElibra. Ændringsbeskrivelse. Håndbog. Version 9.9.40 afsnit 3.8 Publicering.

20 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2.10 Boks med link til Seje bøger Ved klik på dette link bringes man til en side, hvor der ligger nogle lister med Seje bøger.

Ved leveringen af denne nye version vil der ligge en eller flere lister, som Axiell har lavet. Biblioteket kan selv lægge flere lister ind og slette de eksisterende via webpubliceringsmodulet - enten i Web Professionel eller i GUI’en. Der findes en vejledning til, hvordan disse lister laves -i DDElibra. Ændringsbeskrivelse. Håndbog. Version 9.9.40 afsnit 3.8 Publicering

21 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2.11 Boks med link til Serier Ved klik på dette link bringes man til en side, hvor der ligger nogle lister med Seriebøger.

Ved leveringen af denne nye version vil der ligge en eller flere lister, som Axiell har lavet. Biblioteket kan selv lægge flere lister ind og slette de eksisterende via webpubliceringsmodulet - enten i Web Professionel eller i GUI’en. Der findes en vejledning til, hvordan disse lister laves - i DDElibra. Ændringsbeskrivelse. Håndbog. Version 9.9.40 afsnit 3.8 Publicering

22 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

2.12 Tavle med plads til generelle eller personlige beskeder På tavlen på forsiden kan personalet skrive beskeder til eleverne. ”Generelle beskeder” til alle eleverne skrives i administrationsmodulet (se afsnit 3.2):

Såfremt der er lagt flere beskeder ind, skiftes der automatisk mellem de forskellige beskeder, når siden loades. Er der slet ingen beskeder lagt ind, vil der vises forskellige skiftende billeder (hjerte, matematikformel mv.) Bibliotekets personale kan også lægge en personlig besked til eleven. Denne besked skrives enten i Web Professionel (i notefeltet Besked til låner under Ret låner) eller i GUI’en (i Notefeltet i lånerregisteret):

Hvis der er en ny personlig besked, som eleven ikke har læst, så vises knappen Har læst. Når eleven klikker på den, vises beskeden ikke mere. Læs mere om de forskellige former for beskeder under Afsnit 3.2 Administration af tavlen på forsiden.

23 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

3 Administration af faceBIB Siden administreres i den samme brugergrænseflade, som eleven ser. Man kommer til den administrative del ved at 1. indsætte admin/ til sidst i urlen fx http://XXX/facebib/XSKOLE/admin/

2. logge ind med det administrative brugernavn og den adgangskode, som man i forvejen anvender, når man logger ind i bib adgangen Når man er logget ind, får man adgang til denne side - med fire faner

24 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

   

3.1

Anmeldelser, hvor man administrerer /behandler de evt. klager over anmeldelser, der er kommet ind Artikler, hvor man skiver de generelle meddelelser, der vises på tavlen på forsiden Bogmærker, hvor man kan tilføje, ændre eller slette links til de tre link-oversigter på forsiden: Leksikon, Palles Gavebod og EMU. Installation, hvor man kan genoprette de standardlister, der vises ved leveringen af systemet under Serier, Sjove og Seje bøger

Administration af anmeldelser og vurderinger (stjerner)

Her kan man se en oversigt over de klager, der er kommet over anmeldelser. Man kan behandle klagerne enten ved at godkende klagen og derved slette anmeldelsen - eller ved at afvise klagen og lade anmeldelsen stå. Personalet skal med jævne mellemrum gå ind på denne side for at kontrollere, om der er indkommet klager. Det er ikke muligt at få e-mail eller lignende om, at der ligger klager til behandling. Oversigten viser materialets titel, hvem der har skrevet anmeldelsen oprindeligt, datoen for anmeldelsen samt et link Ret til behandling af klagen

25 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

3.1.1

Godkend klage og slet anmeldelsen

Er personalet enig i den fremsendte klage og vil slette anmeldelsen, så:    

3.1.2     3.1.3

Klik på linket Ret Skriv evt. en besked til den, der oprindelig skrev anmeldelsen i feltet Besked til eleven.( Se evt. afsnit 2.12 om personlige beskeder til låneren.) Klik på knappen Slet nederst Anmeldelsen forsvinder fra titlen og fra oversigten over indkomne klager

Afvis klagen og lad anmeldelsen stå Klik på linket Ret Sæt hak ud for feltet Godkendt Klik på Gem Anmeldelsen bliver stående og forsvinder fra oversigten over indkomne klager Administration af vurderinger (stjerner)

Det er ikke muligt for personalet at administrere (fjerne eller tilføje) vurderinger (stjerner). Ønsker en elev derimod at ændre sin angivelse af stjerner til en titel, søges titlen frem under Mine data, og man klikker igen på det antal stjerne, man vil have.

26 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

3.2 3.2.1

Administration af Tavlen på forsiden Generelle tekster til alle

Under fanen Artikler kan personalet angive en tekst, der skal vises til alle på forsiden af faceBIB. Man skiver en tekst i formularen, markerer om den skal være aktiv eller ej, tilføjer en evt. aktivperiode (i formen DD.MM.ÅÅÅÅ eller vælger i kalenderen) og afslutter med at klikke på Gem.

Teksten kan indeholde max. 132 tegn., hvis det hele skal kunne læses på tavlen. Skrifttypen på teksten kan IKKE ændres. Der kan kun vises én tekst ad gangen. Selv om flere tekster er vist på oversigten nedenfor som aktive, vises der kun en af teksterne ad gangen. Der skiftes mellem teksterne tilfældigt. Såfremt man ønsker teksten slettet, markeres den ud for Vælg og herefter klikker man på Fjern artikler.

Herefter vises teksten på forsiden:

27 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

3.2.2

Personlige beskeder

Bibliotekets personale kan også lægge personlige beskeder til eleven. De skrives enten i Web Professionel (i notefeltet Besked til låner under Ret låner) eller GUI’en (Notefeltet i lånerregistret) eller via fanen Anmeldelser – Ret Anmeldelser:

Personlige beskeder overtrumfer altid Generelle beskeder. Findes der en personlig besked, har eleven mulighed for at klikke på knappen Har læst, hvorefter beskeden ikke vises længere. Personalet kan i Web Professionel se, at beskeden er læst ved, at der vises et lille + foran selve teksten. Ønsker personalet, at teksten skal vises for elevenigen, fjernes det lille + igen:

28 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

3.3

Bogmærker

Under fanen Bogmærker kan man redigere de links, der ligger på forsiden. Det drejer sig om links til    

Linkssamling Leksikon Palles Gavebod EMU

Linket til forsiden her DDElibra – Biblioteket (hos jer vil der stå skolens navn) går til forsiden og kan ikke ændres - og der kan heller ikke indsættes et logo. 3.3.1

Linkssamling

Når faceBIB leveres, vil fanen Bogmærker se således ud:

Ønsker man at bevare de 3 standardlinks øverst (Leksikon, EMU og Palles gavebod), skal man ikke ændre noget på denne side. Ønsker man derimod at tilføje flere links, sker det ved, at man opretter nogle kategorier og herunder tilføjer nogle links. Derved dannes et helt nyt menupunkt Linksamling med en tilhørende helt ny side. Se eksemplet nedenfor, hvor der ud over standardlinks også er oprettet kategorierne Dansk og Nyheder:

29 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

Ud for hver kategori/underkategori er antallet af links angivet i parentes. Man kan åbne/lukke hver enkelt kategori-folder ved at klikke på folderikonets + eller -. OBS: Man kan IKKE ændre linket til eller navnet på Linksamling (under Standardlinks), men man kan godt ændre både menupunkt OG link til EMU og Palles Gavebod 3.3.1.1

Sådan tilføjer man en ny kategori eller underkategori

Man kan tilføje en kategori ved at klikke på ikonet med det store +, der ligger øverst til venstre på siden lige over Standardlinks:

 

Angiv et navn i feltet Kategori Klik på Send og luk

30 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

Den nye kategori lægger sig alfabetisk blandt de øvrige kategorier. Dog ligger Standardlinks ALTID øverst (hvilket der ikke kan ændres på).

Ønsker man at oprette en ny underkategori, gøres det ved at klikke på ikonet med det røde +, der ligger ud for hver hovedkategori – herunder fx Dansk:

   3.3.1.2

Angiv et navn i feltet Kategori Klik på Send og luk Den nye underkategori lægger sig alfabetisk blandt de øvrige underkategorier Slet en eksisterende kategori

Klik på ikonet med skraldespanden til højre for den kategori, der ønskes slettet.

Der stilles IKKE et kontrolspørgsmål p.t., men kategorien og eventuelle links, der måtte ligge herunder, forsvinder umiddelbart.

3.3.1.3

Sådan tilføjer man et nyt link

For at tilføje et nyt link arbejder man med ikonet med kæden, der er markeret nedenfor:

Klik på ikonet med kæden ud for en kategori (fx Dansk som vist ovenfor)

Eller 

Klik på ikonet med kæden ud for en underkategori (fx Dansk for 4. klasse som vist ovenfor)

31 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

Hvis man fortryder og vil annullere/lukke pop up-vinduet, skal man enten tryk på Annuller eller tryk på <ESC> på tastaturet.    

Giv dit link en titel Indsæt en url UDEN hhtp:// eller https:// foran. Dvs. f.eks. www.axiell.dk Tilføj evt. en beskrivelse i feltet Indhold Klik på Send og luk

Linket tilføjes nu den samlede oversigt – her under hovedkategorien Dansk:

3.3.1.4

 

Ret eksisterende link

Dobbeltklik på det link, der ønskes ændret Et pop up-vindue vises:

32 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

  3.3.1.5

Ret det eller de felter, der ønskes ændret Klik på Send og luk Slet et eksisterende link

Klik på ikonet med skraldespanden til højre for det link, der ønskes slettet.

Der stilles et kontrolspørgsmål:

Hvis man svarer Ja, så forsvinder linket umiddelbart

3.3.1.6

Kontrol af eksisterende link

Tjek et eksisterende links validitet ved at klikke på tjek-ikonet

Linket åbnes i samme vindue og man kan kontrollere, om det stadigvæk er det ønskede link.

33 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

3.4

Installation

Denne fane indeholder p.t. funktionen Opret lister. Denne funktion genopretter de standardlister, der anvendes under Serier, Sjove bøger og Seje bøger. Ved klik på Opret lister, gendannes de oprindelige standardlister. De lister, man selv har oprettet, forbliver uændrede.

34 (35)


Axiell Danmark • axiell.dk

4 Nye/andre forsider Hvis man er logget på som administrator, er det muligt at tilføje forsider til de titler, der mangler eller ændre en eksisterende forside. Dette gøres fra fuld visning ved at dobbeltklikke på forsiden (eller den manglende). Derefter bliver man bedt om vælge en forside, og den vil så bliver lagt lokalt på serveren. Hvis man ønsker at slette den igen dobbeltklikker man igen, imens man holder "skift" nede.

35 (35)

facebib_vejledning