Page 1

2014 | 2015

Ă…rsplan

www.fsvs.dk

Undervisningstilbud


Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg

Den nye skolereform FSVS’ projekter er et understøttende tilbud til skolerne. Vores projekter er ofte flerfaglige og udarbejdes og udbydes ofte i samarbejde med andre kulturinstitutioner.

www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk

Vores formål er at styrke samarbejdet mellem skole og kirke samt understøtte undervisningen med udgangspunkt i faget kristendomskundskab. Henrik Kunst skoletjenestenHK@fsvs.dk tlf. 3155 0911

Hanne Marie Meier skoletjenestenHMM@fsvs.dk tlf. 3152 0910

FSVS siger med denne lille pjece velkommen til skoleåret 2014/15. Et år med flere elevtimer og med fokus på kundskaber, færdigheder, faglig fordybelse og lyst til at lære. Et år med fokus på inklusion og understøttende undervisning.


Sådan bestiller du vores materiale På vores hjemmeside:

www.fsvs.dk Under kontakt og bestilling, ligger der en bestillingsformular – udfyld den og send den.

informationsmøde Kom og mød os i vores lokaler, hvor vi vil præsentere materialerne og fortælle om, hvordan de kan bruges i undervisningen: Torsdag d. 4 september fra 14-16 Tilmelding senest 18. august.

Husk navn, adresse, klasse og antal elever.

Årets juleprojekt få hjælp til planlægningen Konsulenterne kommer gerne ud til møder på de enkelte skoler for at fortæller om projekterne, og hjælpe også gerne de enkelte team i gang med arbejdet.

Hold dig opdateret via vores nyhedsbrev eller hjemmesiden www.fsvs.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive.


indskoling

et sanse-, erfarings-, og undre-projekt for 1.-3. klassetrin

Verden set med to øjne

- om livets fakta og forunderlighed Der arbejdes med: • At indhente viden om og arbejde med menneskets fem sanser. • At opleve, udforske og eksperimentere med den nære virkelighed. • At lege og udfolde sig kreativt i fællesskab med andre. • At høre bibelens skabelsesfortælling og andre grundlæggende tydningsfortællinger. • At stifte bekendtskab med nogle elementære og centrale salmer i forhold til emnet. • At stille og forsøge at finde svar på nogle af tilværelsens allerstørste spørgsmål.

»Verden set m ed to øjne« er et sanseog erfarings projekt, hvor eleverne gennem kon krete undreerfaringer med deres ve rden og omgi velser får pirret nysgerri gheden og ly sten til at gå på naturvi denskabelig op dagelse, og hvor de pr øver kræfter med filosofisk-teologi sk samtale om nogle af tilværelsens gr undspørgsmål . Projekttitlen spiller på, at der altid skal mere en d ét sprog ti l at forstå virkeligheden . Projektforlø bet fokuserer på det naturvidensk abelige og det religiøse sprog.

Materialet indeholder: • Lærervejledning med oplæg og fagligt baggrundsstof til at arbejde med emnet enten i en tværfaglig temauge eller i et almindeligt undervisningsforløb over flere uger. • Indspillede salmemelodier og links til forundringsbilleder. Materialet blev udarbejdet af Landsnetværket for folkelige skoletjenester i anledningen af Darwin-året 2009 og findes i et begrænset oplag. Fag: Kristendom, natur/teknik, musik. Kan anvendes som emneuge, eller som alm. undervisningsforløb mindst 8 lektioner.


Ved Arken kl. 8 Der arbejdes med: • Fortællingen om Noas Ark. • Højtlæsning. • Læseteater. • Gudsbegrebet. • Filosofisk samtale. • Fremstilling af dyrene i Noas Ark. Materialet indeholder: Lærervejledning og bog. Antal lektioner: 5-10.

Ved du, hvem Gud er? Det gør pingvinerne ikke. For godt nok er han stor og mægtig, men han er også usynlig. Og så kan man jo ikke være helt sikker på, at han findes. Undervisningsmaterialet knytter sig til Ulrich Hub lille fortælling om tre pingviner, der for at overleve syndfloden skal med Noas Ark. Men hvad gør man, når man kun får to billetter, og der er tre pingviner? Alt, hvad pingvinerne oplever i denne »syndflodsfortælling« ligger ikke fjernt fra menneskelivet. Eleverne vil elske af få bogen læst højt, og de har ikke svært ved at genkende sig selv i pingvinerne.

indskoling

et læseteater for 2.-3. klasse


Noas Ark Eleverne vil ved et besøg på skibet få indblik i Bibelens mange fortællinger og dens symbolik. Til projektet er udarbejdet et undervisningsmateriale med fokus på bibelske fortællinger fra Det Gamle Testamente. Til hver bibelsk fortælling er der knyttet en elevaktivitet. Museet er åbent for publikum ved betaling af entre, men vi råder over et begrænset antal besøg, som vi fordeler mellem de klasser, der tilmelder sig hos os.

Et flydende museum er planlagt til kaj i Løgstør i uge 41. I over 4 etager strækker det kæmpestore livets træ sig og præsenterer scener fra Det Gamle- og Det nye Testamente. Skibet er navngivet og bygget efter fortællingen om Noa i Det Gamle Testamente. Da projektet er afhængig af vind, vejr og havnetilladelser kan ændringer i tid og sted forekomme.

Tid: uge 41 fra kl. 9 -18. Sted: Løgstør. Tilmeldingsfrist: torsdag d. 28. august. Materialet indeholder: Lærervejledning. Fag: Dansk, kristendom, billedkunst. OBS: Det er kunstneren, Aad Peteres, der bestemmer over Arken, derfor kan der forekomme ændringer i tid og sted, hold jer orienteret på vores hjemmeside fsvs.dk og på www.verhalenark.nl/da/

Fotos lånt fra : www.verhalenark.nl

indskoling

En sanseoplevelse for 1.-3. klassetrin


Alle tiders påske

Dette materiale sætter fokus på kristendommens vigtigste højtid – Påsken. Hvad skete der i påskeugen, da Jesus blev taget til fange korsfæstet og senere opstod fra de døde? Hvordan fejrer vi påsken i kirken og i hjemmet? På hjemmesiden: www.fsvs.dk findes en indspilning af påskesangen: Det var en søndag lys og grøn som indgår i materialet. Der arbejdes med: • Påskesangen: Det var en søndag lys og grøn. • Bibelske påskefortællinger – genfortalt. • Påskens folkelige traditioner. • Påskepynt og påskelege. • Erindringsfortælling af Bodil Busk Sørensen. • Besøg i kirken. Materialet indeholder: • Lærervejledning med lektionsforslag. • Indspillet salmemelodi på hjemmesiden: www.fsvs.dk Fag: Dansk, kristendom, billedkunst. Antal lektioner: 7-10.

Materialet guider eleverne gennem påskeugens begivenheder gennem 7 lektioner fra palmesøndag til påskedag. Til hver lektion følger en genfortælling af de bibelske beretninger og forslag til samtale omkring bibelhistorien, elevaktiviteter og ideer til udvidelse.

indskoling

Et påskeprojekt for 1.-3. klassetrin


mellemtrin

Et projekt om ritualer for 0.-3. klassetrin

Ritualer

Der inddrages bibelske tekster, litterære tekster, salmer og billeder samt gives forslag til kreative opgaver. Endvidere lægges der op til livsfilosofiske samtaler om forventning, glæde, sorg og håb. Der arbejdes med: • Egen navngivning. • Dåben gennem tiden. • Vand som symbol. • Bryllup gennem tiden. • Begravelse. • Hverdagserfaringer om at miste. • Hvordan foregår en begravelse. • Hvorfor har vi en kirkegård. Materialet indeholder: • Lærervejledning. • Billedlinks til materialet. Fag: Kristendom, dansk. Antal lektioner: 7-10.

Med udgangspunkt i begivenhederne: dåb, bryllup og begravelse sættes der fokus på begrebet ritualer. Gennem materialet gives eleverne i de mindste klassetrin viden om og forståelse for de overgangsritualer og traditioner, der er knyttet til livets faser fra fødsel til død.


Længsel - glæde og gråd Projektet handler om længsel som et menneskeligt grundvilkår. Tre forskellige udtryk for længsel fra den kristne tradition tages op: en ikon, en helt ny salme og en lignelse. Der arbejdes tematisk og med flere forskellige vinkler og undervisningsformer i forløbet.

• • •

Lærervejledningen er grundig og let tilgængelig med uddybende afsnit og gennemgang af de kristne udtryk for længsel i ikonen, salmen og lignelsen.

Materialet indeholder: • Lærervejledning med kopiark.

Online lydeksempler. Der arbejdes med: • Et ikon, en helt ny salme og en lignelse. • Fire korte historier om længsel skrevet af voksne om barndoms erindringer.

Ny længselsfuld melodi komponeret specielt til dette projekt. Billedværksted, digteværksted og skriveværksted. Digteøvelse.

Fag: Kristendom, dansk, billedkunst. Antal lektioner: 5-10.

mellemtrin

Et projekt om længsel for 4.-6. klassetrin


mellemtrin

Et musikalsk påskeprojekt i Ikast, Skive og Holstebro for 3.-4. klassetrin

Rundt om Rødhalsen Rundt om Rødhalsen er et undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i Selma Lagerlöf fortælling om Rødhalsen. Projektet afsluttes med en koncertfortælling i henholdvis Fonnesbæk Kirke, Skive Kirke og Ellebæk Kirke. Til projektet er der komponeret helt nye sange, som eleverne skal synge akkompagneret af Prinsens Musikkorps 16 mand og en dirigent. Projektet havde uropførelse i Viborg, Sortbrødre Kirke 8. april 2014. Melodierne kan hentes på YouTube.

Der arbejdes med: • Selma Lagerlöf Kristuslegender. • K. E. Løgstrups Livsytringer. • Sange og det musiske sprog.

Så kan I lide at synge, arbejde med litteratur, så er dette projekt noget for jer!

Sted: Skive den 25. marts.

Fag: Kristendom, dansk, musik. Projektperiode: januar-marts. Tilmeldingsfrist: Se hjemmesiden. Sted: Ikast den 24. marts.

Sted: Holstebro den 26. marts. Tilmelding: Se hjemmesiden. Materialet indeholder • Lærervejledning med tekst og noder. • Kopisider.


Materialer arbejder med det jødiske påskemåltid, Pesach, der er stamfader til den kristne påske. Den jødiske påskefest bygger på fortællingerne om Moses og udvandringen fra Egypten. Selve påskefejringen er centreret om Seder-måltidet, der er bygget op omkring symbolik og tradition. Materialet kommer omkring hver enkelt ret i måltidet – omkring symbolikken – bibelfortællingen og historien. Der lægges op til at eleverne selv tilbereder og spiser det jødiske påskemåltid. Til projektet er der opskrifter og filmklip, der viser hvordan, de enkelte retter tilberedes.

på jødisk vis

I bibelen fortælles det, hvordan Jesus fejrede den jødiske påskefest ved at spise sammen med disciplene, umiddelbart inden hans død. Ved måltidet indstifter Jesus den kristne nadver. Der arbejdes med: • Jødedom. • Symbolik og traditioner. • Bibelske fortællinger. • Madlavning i hjemmekundskab. • Gruppearbejde. • Quiz. Materialet indeholder: • Lærervejledning med kopiark. • Filmklip til madlavning. Fag: Kristendom, dansk, hjemmekundskab. Antal lektioner: 4-8.

mellemtrin

Pesach Påskemåltid

Et påskeprojekt til 4.–6. klassetrin


mellemtrin

Et projekt om ritualer til 4.-6. klassetrin

Ritualer i spil I dette forløb møder eleverne tre grupper af ritualer: sportens ritualer, overgangsritualer i forskellige kulturer, og ritualer i et fiktivt minisamfund som eleverne selv skaber. Endelig møder eleverne de folkekirkelige ritualer under kirkebesøget.

Med udgangspunkt i sportens ritualer arbejder eleverne sig til en forståelse af rituelle handlinger, såvel religiøse som ikke-religiøse. Eleverne møder den indiske pige Anisha, Indianeren Anoki, Kenyaneren Mikuna, Vikingen Torkel. Materialet inddrager videoklip, læsetekster, klasseundervisning, gruppearbejde og kirkebesøg. Forløbet kan afvikles på ca. 6 lektioner – og det afsluttes med at klassen besøger den lokale kirke, hvor sognepræsten vil fortælle om folkekirkens ritualer.

Der arbejdes med: • Ritualer i sport. • Ritualer som symbolsk handling. • Overgangsritualer. • Kristendommens ritualer: dåb og nadver, konfirmation, vielse og begravelse. • Storyline om ritualer. Materialet indeholder: • Lærervejledning med kopiark. Fag: Kristendom, dansk, historie, samfundsfag. Antal lektioner: 6-8.


Hjertestarter, Nephews femte studiealbum, debuterede på førstepladsen af album-hitlisten efter at have været tilgængelig i blot tre dage, og var det ottende mest solgte album i 2012 i Danmark.

Sprogligt er teksterne en eksponent for en ny tids lyrik. Teksterne er særdeles velegnede til at arbejde med i skolen, både i forhold til kristendomsundervisningen og i forhold til danskundervisningen. Med nedslag i seks sangtekster fra Nephews album, lægges op til fortolkninger af sangteksterne ud fra et konkret-, eksistentielt- og religiøst udgangspunkt. • • • •

Fortolkning af sangtekster. Konkret forståelse. Eksistentiel forståelse. Religiøs forståelse.

Materialet indeholder: • Lærervejledning med prøvetekster og perspektiveringstekster til både kristendoms- og danskundervis ningen. • Plakat. Plakat og layout er udarbejdet af Esben Niklasson, som også var Artdirector på Hjertestarter albummet, og på den måde fremstår materiale og album som en visuel helhed. Materialet lægger op til at eleverne udarbejder deres eget visuelle produkt i deres fortolkning at teksterne. Fag: Kristendom, dansk. Antal lektioner: 5-10.

kristendomsEt materiale til ervisningen eller danskund 8.-9. klassetrin

udskoling

mere fucked Nephew –end du tror


udskoling

Et projekt om religiøs satire for 8.- 9. klassetrin

Må man lave grin med religion? Hvem gør grin med hvem? Kan man gøre grin med magthaverne? Kan man gøre grin med kirken? Ja, mon ikke - og jo grovere, jo bedre - sådan tænkte og gjorde man i hvert fald tidligere, da kirken var en vigtig magtfaktor i Europa. Gennem århundreder har folk i hele Europa brugt satiren til at kritisere og latterliggøre dem med magt og myndighed. Dermed har satire haft en væsentlig betydning som formativ kraft i samfundet, og den har nedtonet vores følelsesmæssige tilbøjeligheder i forhold til religion som autoritet. Det kan være en god viden og refleksion at have med sig, når vi skal forholde os til og

forstå nutidige religionssatiriske konflikter og sammenstød og vores egen rolle i dem.

Fag: Kristendom, historie.

Der arbejdes med: • Den religiøse satire mellem katolikker og protestanter under reformationen. • Den religiøse satire mellem jøder og muslimer i Mellemøstkonflikten. • Muhammedkrisen. • Den interne satire over folkekirken og præsterollen med afsæt i Storm P.

Materialet er udarbejdet til udstillingen Fra Cranach til Goya - Løgn og Latin, der udstilles på Museet for religiøs kunst i Lemvig fra den 1. juni - 31. august 2014, men kan også anvendes uden at se udstillingen.

Materialet indeholder: • Lærervejledning med kopiark til gruppearbejde. • PowerPoint til klasseundervisning.

Antal lektioner: 7-10.

Bestil undervisningsvejledningen hos os. Kontakt for rundvisning: Museet for Religiøst Kunst Strandvejen 13, 7620 Lemvig Tlf. 97 81 03 71.


Lige ved og næsten I de seneste årtier er der opstået en ny tendens i samtidskunsten. Etiske overvejelser og udsagn spiller en stadig større rolle for værkernes ide og udformning. Kunstneren er blevet samfundsbevidst på en ny måde. Flere steder er denne nye tendens blevet beskrevet af presse og kritikere med begreber fra den kristne kulturarv som »godhedens kunst« og »Næstekærlighed som kunstnerisk strategi«. I flere af værkerne er den den nære relation - mennesket lige ved siden af os – der er i centrum. Til udstillingen udarbejdes et mindre undervisningsmateriale.

Tid: 17. januar - 17. maj 2015. Sted: Museet for Religiøs Kunst, kontakt museet for omvisning.

Tilmeldingsfrist for modtagelse af undervisningsmateriale senest d. 1. december 2014.

udskoling

Udstillingen på Museet For Religiøs Kunst fra 17. januar - 17. maj 2015. 8.-9. klassetrin


udskoling

Et religionsfilosofisk projekt til 7.-10. klassetrin

Sagt om materialet: Koblingen mellem 5 begreber hos Kierkegaaard og Folkekirkens ritualer var genial. Jeg er overbevist om, at de der deltog er bedre kendt med Kierkegaard og kirkens ritualer, end min studenterårgang 1966 var og er.

På Kant med

På landsplan har over 1000 skoleklasser allerede deltaget i projektet. Udgangspunkt er en populær 20 siders lang tegneserie, hvortil der knytter sig en lærervejledning.

Kierkegaard

Der arbejdes med: • Tegneserie. • Kunstværker. • Kierkegaards liv. • Kierkegaards tænkning og filosofi. • Bibelske fortællinger. • Kirkebesøg. Materialet indeholder: • Lærervejledning. • Klassesæt af tegneserie af Niels Roland. • 6 plakater af danske nutidskunstnere. • Tatoveringsark med Kierke gaard citater. • Hjemmeside: www.paakant.dk • Prøvespørgsmål i dansk og kristendom. Fag: Kristendom, dansk, historie, billedkunst. Projektet er velegnet i en emneuge for 7.-10. klasse, men kan også anvendes som almindelig undervisning.


Klar til prøven – ritualer Er din klasse klar til prøven? Fra dåben i middelalderen til vielse af homoseksuelle i folkekirken. Eleverne kommer vidt omkring i dette lille projektorienterede forløb om livets tre store faser: navngivning, ægteskab og begravelse. Der er tale om en revideret og opdateret udgave af sidste års projekt Ritualer, som kun blev udgivet i pdf-form. Vi udgiver det nu i papir- og pdf-udgave. Materialet giver eleverne det nødvendige fagsprog og forbereder dem til den afsluttende prøve.

Der arbejdes med: • Dåb, ægteskab og begravelse. • Analyse, forståelse og vurdering/ stillingtagen. • Perspektivering til jødiske og muslimske traditioner. • Plenum, grupper og fremlæggelse. Materialet indeholder: • Lærervejledning (i bogform og pdf), inkl. to prøvespørgsmål og et dilemmaspil. • Elevdel - pdf. Fag: Kristendom, samfundsfag, dansk. Antal lektioner: 5-8.

udskoling

Prøveforberedende projekt om ritualer til 8.-9. klassetrin


Esbjerg evangeliet Giv dine elever en kulturel, sanselig og provokerende oplevelse!

og detaljeret maleri, der på en gang fortæller danmarkshistorie og bibelhistorie:

I efteråret 2014 kommer den ca. 30 meter lange reproduktion af Erik Hagens vægmaleri: Esbjerg Evangeliet til Gullestrup - Brande - Viborg og Aars. Billedtæpperne gengiver et unikt farvemættet

• Fra skabelsen til Den sidste Nadver. • Fra barndom til alderdom. • Fra landbrugssamfund til nutidsteknologi.

I billedet sammenstilles bibelfortællinger og 150 bibelcitater med motiver fra vores nutidige samfund. Herved stiller kunstneren en række humoristiske, provokerende og oplysende spørgsmål til den, der ser på billedet.


Turne Herning: uge 36-38 2014. Brande: uge 40-41 2014. Viborg: uge 41- 44 2014. Aars: uge 46-52 2014.

Der arbejdes med: • Billedanalyse. • Samfundskritik. • Bibelcitater og fortællinger.

• Guidet omvisning i udstillingen. • Mange af bibelhenvisningerne er tilgængelige via QR-koder.

Udstillingsturne: Herning - Gullestrup kirke: uge 26-38. Materialet indeholder: Brande - Remissen: uge 40-41. • Undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i 5 scener fra maleriet Viborg - Vestervang kirke: uge 41- 44. og henvender sig til alle klassetrin.

Aars - Vesthimmerlands kunstmuseum: uge 46-52. Fag: Kristendom, dansk, billedkunst, samfundsfag. Antal lektioner: 2-8. Følg med på hjemmesiden for flere oplysninger – opdateres løbende: www.fsvs.dk


Team Lynderup 路 97173408

Skottenborg 12-14 路 8800 Viborg 路 www.fsvs.dk 路 fsvs@fsvs.dk

aarsplan_skoleaaret_2014_2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you