Page 1

aankoop • verkoop • verhuur • beheer • taxaties

Het Anker, Kuinre Wonen en werken in een landelijke omgeving


Nieuw te bouwen vrijstaande woning met grote bedrijfsloods aan t Nieuw te bouwen vrijstaande woning met grote bedrijfsloods aan t Anker in de groene, landelijke omgeving van het dorp Kuinre Anker in de groene, landelijke omgeving van het dorp Kuinre (gemeente Steenwijkerland). Op Op loopafstand bevinden zich (gemeente Steenwijkerland). loopafstand bevinden zich diverse diverse dorpsvoorzieningen (winkels, school, bibliotheek etc). Hier dorpsvoorzieningen (winkels, school, bibliotheek etc). Hier ervaart ervaart men men nog nog volop volop ruimte ruimte en en weidsheid. weidsheid. Dé Dé locatie locatie waar waar prettig prettig wonen wonen ’goed is te ondernemen voor voor nu nu én én in in de ’goed is te combineren combineren met met plezierig plezierig ondernemen de toekomst. toekomst. Er zijn verschillende verschillende mogelijkheden mogelijkheden beschikbaar: beschikbaar: Er zijn 1. U kunt kunt alleen alleen de de kavel kavel kopen kopen en en zelf zelf bouwen bouwen 1. U 2. U kunt een kavel met woning kopen u de 2. U kunt een kavel met woning kopen waarbij waarbij u de keuze keuze heeft heeft uit uit het type 'Sonja' en/of 'Mathilda' . Deze woning met bedrijfshal kan het type 'Sonja' en/of 'Mathilda'. Deze woning met bedrijfshal kan naar naar worden ingedeeld. Een eventuele grotere loods is ook wens wens worden ingedeeld. Een eventuele grotere loods is ook mogelijk. mogelijk. Dekan woning casco opgeleverd worden opgeleverd of volledig De woning cascokan worden of volledig worden worden afgebouwd. afgebouwd. Omschrijving Omschrijving Woning en Woning en bedrijfshal bedrijfshal geschakeld geschakeld middels middels een een bijkeuken/tussenhal bijkeuken/tussenhal waar eventueel eventueelnog nogeen eenslaapkamer/kantoor slaapkamer/kantoor de begane grond waar opop de begane grond kan kan worden gerealiseerd. worden gerealiseerd. De ligt aan De keuken keuken in in L-opstelling L-opstelling ligt aan de de straatzijde, straatzijde, de de living living (45m2) (45m2) met met openslaande terrasdeuren terrasdeuren is is tuingericht openslaande tuingericht westen westen (middagzon). (middagzon). De De extra hoge hogeentreehal entreehal(vide) (vide) én ‘open’ de ‘open’ overloop op slaapetage extra én de overloop op slaapetage geven geven de woning een bijzondere uitstraling. de woning een bijzondere uitstraling. Toegang tot de hal middels een grote overheaddeur met een hoogte van 4 meter voor een uitstekende toegankelijkheid. Daarnaast is er voorzien. een separate loopdeur voorzien. Vanuit bijkeuken is eveneens een inpandige doorgang naar de hal gecreëerd. De gewapende monolithisch afgewerkte betonvloer van de hal heeft een draagvermogen van 500 kg/m2 en voldoet hiermee aan de standaard norm voor lichte industrie. De vrije overspanning van 10 meter en de hoogte van 9 meter garandeert u een perfecte werkruimte. De hal heeft een stalen draagconstructie en is uitstekend geïsoleerd middels geïsoleerde sandwichpanelen voor dak en gevel. Het dak van de loods ligt op het zuiden, dit maakt het ideaal voor waardoor uu nog nog goedkoper goedkoper kunt kuntwonen. wonen. zonnepanelen waardoor Eerste verdieping: Trappenhuis met vide; gang met toegang tot de 3 slaapkamers, ruime badkamer (douche, wastafel, toilet) en de technische ruimte (HRcombiketel en mech. ventilatiesysteem) ventilatiesysteem) Tweede verdieping Middels vlizotrap bereikbare, vrij in te delen zolder met een stahoogte van 2,20m Tuin Brede achtertuin gericht gericht op op het het westen westen (middagzon) (middagzon) Bijzonderheden - Grote bedrijfshal van 150 150 m2 m2 - Zeer gunstige prijs en voorwaarden. voorwaarden. - 4 slaapkamers -- Ruime, Ruime, landelijke landelijke kavels kavels van van 742m2 742m2 tot tot 910 910m2 m2


HanzeStaete Makelaardij en Vastgoedbeheer Bij Hanze Staete geloven wij alleen in een full-service dienstverlening en zijn ervan overtuigd dat op deze manier de verkoop van uw huis of bedrijfspand vlot en met een optimaal resultaat zal verlopen. Door onze gratis waardebepaling heeft u duidelijkheid over de waarde van uw huis of bedrijfspand en voorkomt u dat deze onnodig laag verkocht wordt, of te lang te koop staat. Waarom Hanze Staete makelaardij? Wij voldoen aan alle eisen die u mag verwachten van een full-service makelaar: Wij staan ingeschreven in het erkende taxatieregister SCVM. Wij zijn lid van de makelaars brancheverenigingen VBO Aangesloten bij het NWWI. In het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, afgesloten bij een erkende verzekeraar. Wij houden voortdurend ons kennisniveau op peil door regelmatige educatie.

Wat wij voor u kunnen betekenen.... 1. Enthousiaste en flexibele manier van werken: Een bord in de tuin, uw pand op het internet en dan afwachten is niet genoeg om uw pand snel en goed verkocht te krijgen, daarom adviseren wij u aan de hand van uw wensen de beste verkoopstrategie. Verder is vakkennis en vooral een actieve en flexibele manier van werken noodzakelijk in de huidige markt. Wij bezichtigen daarom ook na 17.00 uur en op zaterdag indien nodig. 2. Betere opbrengst door scherpe onderhandelingen: Wij zijn zeer gedreven in het onderhandelen, hierdoor halen wij er uit wat er in zit. Dit betekent voor u een betere opbrengst. Een goede makelaar verdient zich daarom zelf dubbel en dwars terug. 3. Creatief verkopen (Huurkoop & Netwerk promoties): We hebben veel ervaring met verschillende vormen van verkoop, hierbij kunt u denken aan “huurkoop” deze vorm van verkoop hebben wij speciaal ontwikkeld voor de huidige markt en geeft u de mogelijkheid om eerder te verkopen. Ook zijn wij actief met “Netwerk promoties” hiermee activeert u de vrienden van uw eigen netwerk om te verkopen waarbij u een beloning naar keuze beschikbaar kunt stellen. 4. Starterswoningen: Met meer dan 180 woningen, appartementen en studio’s in de verhuur, hebben wij toegang tot een groot klantenbestand. De meeste huurders willen immers op korte termijn kopen. Indien uw woning in aanmerking komt als “starters-woning” brengen wij deze goed onder de aandacht binnen ons eigen huurdersbestand waardoor uw woning direct onder de aandacht komt bij uw potentiele koper. 5. Overgang woningen: Woning verkocht maar nog geen nieuwe gekocht?, of u wilt nog even op uw gemak verder kijken naar uw droomhuis?.....Omdat wij een van de grootste particuliere vastgoedbeheerders van Kampen zijn zit u nooit zonder woning of bedrijfsruimte, wij hebben in de meeste gevallen wel een tijdelijke woning voor u beschikbaar. 6. Vastgoedbeheer: Huren en verhuren is ook in het hogere segment steeds meer aan de orde, door een groot bestand aan woningzoekende en veel ervaring in deze speciale tak kunnen wij uw woning of bedrijfsruimte indien gewenst op korte termijn al verhuren. Door verhuur kunt u op korte termijn uw inkomen aanvullen. Wij kunnen zowel het financiële als het technische beheer voor u verzorgen zodat u zonder zorgen kunt verhuren. 7. Bouwbegeleiding en herinrichting: Meer rendement halen uit uw vastgoed? Wij hebben veel ervaring in bouwbegeleiding en herinrichten van vastgoed dat niet meer functioneel is. Ook kunnen wij nieuwe projecten voor u begeleiden en eventuele investeerders voor uw project aanbrengen. 8. Unieke acties: Door verschillende unieke acties krijgen wij net iets meer aandacht voor uw woning dan dat u verwacht, naast het adverteren op de meest bekeken woning websites kunt u meedoen aan meerdere initiatieven.

Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek! 038 - 355 6 770 info@hanzestaetemakelaardij.nl


aankoop • verkoop • verhuur • beheer • taxaties

Aanvullende informatie Bezichtigingen: Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats in overleg met Hanze Staete Makelaardij. Een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te leiden. Dus bezichtigingen mogen doorgaan als er al over een bod wordt onderhandeld. De verkopende makelaar zal belangstellenden vertellen dat hij, zo als dat heet “onderbod” is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededeling doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. Onderhandeling: Biedingen op de woning dienen via Hanze Staete makelaardij te lopen. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus als de verkoper een tegenbod doet. U bent nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. Als ik de vraagprijs bied, word ik dan de koper? Over deze vraag bestaan veel misverstanden. De Hoge Raad heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Wanneer komt de verkoop tot stand? De verkoop komt pas tot stand als er over de prijs van het object, de opleveringsdatum en eventuele ontbindende voorwaarden overeenstemming tussen de aspirant koper en de verkoper is bereikt. De mondelinge afspraken worden dan door ons schriftelijk vastgelegd Waarborgsom: Standaard wordt in de koopovereenkomst een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom opgenomen. Koopovereenkomst: Na het bereiken van de mondelinge overeenstemming wordt van de koper en verkoper verlangd dat zij binnen 3 werkdagen medewerking zullen verlenen aan het ondertekenen van de koopovereenkomst. Makelaarscourtage: De woning die u gaat bekijken zal in de meeste gevallen met k.k. ( kosten koper) verkocht worden. Veel mensen denken dat daar courtage van de makelaar in zit, dit is echter niet het geval. De verkoper van de woning betaalt de makelaarscourtage aan ons, wij werken dan ook voor de verkoper van de woning. Ontbindende voorwaarde voor financiering: De Koper kan het recht van ontbindende voorwaarde voor financiering in de koopakte laten opnemen. De standaard termijn hiervoor is 3 weken na mondelinge totstandkoming van de koopovereenkomst. Wettelijke bedenktijd: De koper heeft na de schriftelijke vastlegging door beide partijen nog 3 dagen wettelijke bedenktijd. De verkoper houdt zich eveneens het recht voor binnen dezelfde hiervoor genoemde periode de koop, om welke reden dan ook, te kunnen ontbinden. De bedenktijd duurt maximaal 3 dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan de koper ter hand is gesteld, De bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. De bedenktijd eindigt nooit in het weekend of op een algemeen erkende feestdag. Notaris: De keuze van de notaris is voorbehouden aan de koper, echter onder de volgende beperkingen: Als de standplaats van de door de koper te bepalen notaris buiten de Gemeente Kampen valt dan komen de extra kosten, die die keuze met zich meebrengen, voor rekening voor de koper. Onder deze kosten kunnen vallen: • De kosten voor het opmaken van de notariële volmacht (indien de verkoper niet bij het transport aanwezig zal zijn) komen voor rekening van de koper. In dat geval zal de makelaar ook niet aanwezig zijn bij het notariële transport. • De meerkosten die een door de koper geselecteerde notaris in rekening brengt voor het doorhalen van de hypotheek van de verkoper (royementsakte) ten opzichte van het gangbare tarief van €100, -, en kadasterkosten (per hypotheek) komen voor rekening van koper. • Indien de gekozen notaris andere ongebruikelijke kosten (administratiekosten, dossierkosten, enz.) aan verkoper doorberekent, komen deze voor rekening van de koper. Voorbehouden: We hebben gestreefd naar een zo zorgvuldige mogelijke weergave van de beschikbare gegevens. Toch dient u er vanuit te gaan dat de informatie in deze brochure slechts indicatief is. Deels zijn de gegevens verkregen door mondelinge overdracht. Naar alle zaken die voor hem/haar van belang zijn heeft de koper zijn eigen onderzoekplicht.


Zambonistraat 3 | 8263 CE Kampen | Telefoon 038 - 355 6 770 | E-mail info@hanzestaetemakelaardij.nl | www.hanzestaetemakelaardij.nl

Het anker kuinre  
Het anker kuinre  
Advertisement