Hanzelab boek 2015 - Elsbeth Boes en Henk Boshove

Page 1

Ik heb een idee, wat nu?Ik heb een idee, wat nu? In bijna vier jaar groeide Hanzelab, dé denktank van Zwolle, uit van een wild idee van twee initiatiefnemers, tot een sterk en betrokken netwerk van meer dan 120 Zwollenaren die vrijwillig hun kennis en netwerk delen en tijd en energie investeren om relevante en actuele vragen en ideeën in de stad verder te brengen. Bovendien zien wij vanuit het netwerk inmiddels veel andere mooi connecties, samenwerkingen en projecten ontstaan. In die vier jaar hebben wij veel geleerd van het opzetten en doorontwikkelen van een maatschappelijk (burger-)initiatief en het organiseren van creatieve sessies om ideeën verder te brengen. Wij merken dat onze manier van werken overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven maar vooral ook mensen inspireert. In onze eigen stad, regio en ver daarbuiten. Wij krijgen steeds meer vragen over wat en hoe wij dat doen. Dat doet ons goed en daar zijn wij trots op. Daarom besloten wij de lessen van vier jaar Hanzelab te verzamelen. Wij hopen dat dit boekje jou inspireert om jouw idee verder te brengen. Of het nou gaat om een idee over burgerparticipatie, jouw onderneming, buurt of hobby. Wij kunnen alleen maar concluderen: ga ervoor, want het kan! Henk Boshove en Elsbeth Boes Initiatiefnemers Stichting Hanzelab


IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE. IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER. AFRIKAANS GEZEGDE

2


Alleen gaat het misschien sneller, maar samen kom je verder. Dat inzicht heeft ons ver gebracht in Zwolle en de regio. Samenwerken en grenzeloos denken zit in onze genen. En Hanzelab is wat mij betreft een uitstekende manier om van die competenties ook de vruchten te plukken. Wat mij aanspreekt is dat in Hanzelab creativiteit aan resultaat gekoppeld wordt. Zowel het proces zelf als de uitkomsten zorgen daardoor voor een meerwaarde. Als wethouder van Zwolle zet ik graag Hanzelab in om vraagstukken van alle kanten te belichten. Bestond Hanzelab nog niet dan zou het ongetwijfeld bedacht zijn tijdens een succesvolle Hanzelab sessie. RenĂŠ de Heer, Wethouder Zwolle en Hanzelab opdrachtgever

3


geven maakt blij * * 4


Niet omdat het hoort, maar omdat je het wilt Niet omdat het jouw werk is, maar omdat je je betrokken voelt Niet omdat je er geld mee verdient, maar omdat je het belangrijk vindt Niet omdat het moet, maar omdat het leuk is Niet omdat wij ons verplicht voelen, maar omdat er niets leukers is dan andere mensen helpen om hun idee verder te brengen Wij werken vol passie aan Hanzelab omdat wij geloven dat het met een open mind nadenken en werken in multidisciplinaire teams de manier is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan

5


Er was eens… Zo’n vier jaar geleden begon het te broeien, te borrelen en te bruisen. Henk Boshove en Elsbeth Boes zaten samen aan een twiner (diner om twitteraars in Zwolle te leren kennen), raakten in gesprek en raakten niet meer uitgepraat. Elsbeth had een enerverende brainstorm met diner georganiseerd voor een horeca-ondernemer. Henk volgde zeer geïnteresseerd burgerinitiatieven zoals Stadslab Leiden en dacht na over een Zwolse variant. Wij combineerden beide ideeën tot een gaaf nieuw concept voor Zwolle. Wij maakten een boekje over het idee dat werd rondgestuurd naar wethouders, ondernemers en andere gangmakers in Zwolle met de vraag om tips en advies. Wij grepen onze kans om een presentatie te geven aan 60 Zwollenaren tijdens twiner deluxe in Zwolle (met Martijn Aslander als spreker). Er werden meteen 25 Zwollenaren lid. Hanzelab was geboren! Arian van Rijssen sloot zich aan als eerste actieveling en hielp om Hanzelab te laten groeien. Inmiddels vervult hij een belangrijke rol bij de club die destijds één van onze inspiratiebronnen was: Stadslab Leiden. 6


In Zwolle heeft Hanzelab een aantal jaar geleden het voortouw genomen in het stimuleren van actief burgerschap door het creëren van een platform waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Hanzelab brengt op een mooie manier ideeën van onderop verder door de juiste netwerken aan elkaar te koppelen. Het zien van dwarsverbanden en het stimuleren van ‘Hanze-laboranten’ om mee te denken over vraagstukken die al dan niet door een maatschappelijke organisatie ingebracht zijn. Het is mooi om te zien wat er gebeurt wanneer je zoveel verschillende expertises laat brainstormen over uiteenlopende onderwerpen. En de resultaten van de brainstormsessie mogen er zijn! Het heeft echt wat teweeg gebracht in het Zwolse! In Leiden is Stadslab 5 jaar geleden opgericht door enthousiaste en betrokken inwoners die Leiden leuker, duurzamer, groener, creatiever wilde maken. Dat enthousiasme is er nog steeds. Inmiddels is het een groep van 1.100 Leidenaren die vanuit passie voor de stad hun tijd en expertise inzetten zonder daar (direct) wat voor terug te verwachten. Zwolle was één van de eerste steden waar ook een soort stadslab is opgezet. Inmiddels zijn er 19 steden met een soort van Stadslab en het aantal blijft groeien! Het zorgt er voor dat mensen zich echt betrokken en verantwoordelijk gaan voelen. Hun potentieel blijft niet langer onbenut blijft. Dat is fantastisch. Arian van Rijssen, Voorzitter Stadslab Leiden

7


In een ontspannen setting over jouw eigen professionele grenzen heen voor een maatschappelijk doel, is giga waarde(n)vol! Jan-Willem Meinsma, College van Bestuur, Hogeschool Windesheim en Hanzelab opdrachtgever

HANZELAB IS VOOR DE Hanzelab is crowdsourcing op bestelling, onorthodoxe durftevragen-sessies in opdracht, out-of-the-box-denken als recept voor betere oplossingen. Zonder Hanzelab was Zwolle een stuk saaier en een heleboel goede maatschappelijke ideeen en oplossingen armer. Birgit Oelkers, Kracht in NL

Hanzelab is het bewijs dat kennisdelen werkt, maar vooral dat samen met kennissen delen inspireert! Hanzelab staat vanaf dag 1 aan het begin van vele mooie ontwikkelingen in de stad.. Jacco Vonhof, Ondernemer/bestuurder en Hanzelab lid

8


Hanzelab is belangrijk voor de stad omdat de gekoppelde creativiteit van de diverse mensen uit verschillende stromingen HET verschil kan maken in denken, doen en handelen voor de opdrachtgever. Hanzelab is het bewijs dat samenwerken echt werkt! Gerrit Jansen, Ondernemer en Hanzelab opdrachtgever

BELANGRIJK STAD‌

Hanzelab is een fantastisch initiatief die heel veel maatschappelijke Zwolse organisaties een flinke zet in de rug heeft gegeven! De Vrienden van Frion maakt daar dankbaar gebruik van. Jelger de Kroon, Notaris en Hanzelab opdrachtgever

Hanzelab is een mooi initiatief van betrokken Zwollenaren die samen mee willen bouwen aan de stad. Mooie mensen, maar ook een krachtige club met power en ambitie. Voor mij komen de Hanze en de Moderne Devotie samen in het Hanzelab: de pragmatische handelsgeest en de wil om samen te werken (vanuit de Hanze), maar ook de individuele verantwoordelijkheid en de gemeenschapszin (vanuit de Moderne Devotie). Mooi in evenwicht, zoals ook de stad en de regio mooi in evenwicht zijn. Dus aan de ene kant sparren over de vraag hoe wij bezoekers van IKEA kunnen verleiden om hun geld in de Zwolse binnenstad uit te geven en aan de andere kant een denk- en doetank creĂŤren om het goede werk van het Ronald McDonaldhuis beter onder de aandacht te brengen. Henk van Voorneveld, Directeur Marketing Oost en Hanzelab opdrachtgever

9Wat is Hanzelab? 10 ingrediënten 1. Een constant groeiend, multidisciplinair netwerk van 130 betrokken Zwollenaren die zich 100% vrijwillig en belangeloos inzetten: onze kracht 2. Maandelijks een Zwolse commerciële of maatschappelijke partij die het aandurft om haar vraag of idee aan Hanzelab voor te leggen 3. Leuke creatieve sessies met diners waarin wij met 10-15 Hanzelab leden een avond lang werken aan vragen van opdrachtgevers 4. Een klein vrijwillig ‘bestuur’ dat met minimaal overleg centrale zaken regelt 5. De website www.hanzelab.nl voor het aankondigen, aanmelden en de verslaglegging van de sessies 6. Een twitteraccount @hanzelab met 2500 volgers die onze sessies ook online volgen en input geven 7. Een clubje van 10 facilitators die sessies voorbereiden en begeleiden 8. Een toolkit met tools voor facilitators die hen ondersteunt bij het voorbereiden, organiseren en begeleiden van Hanzelab sessies 9. Jaarlijks één of twee inspiratiesessies met interessante sprekers waarbij het hele netwerk bij elkaar komt 10. Vooral en bovenal: heel erg veel lol!

Tien ingredienten die samen Hanzelab vormen. Maar is dit het recept voor succes? Nee.. De kok bepaalt uiteindelijk de smaak en verfijning. Het gezelschap bepaalt hoe geslaagd de avond was. Iedere Hanzelab sessie is anders, afhankelijk van de voorbereiding, facilitator, het projectteam en de inzet van social media. Dit houdt Hanzelab interessant! 11


I

burgers

12


Hanzelab en de gemeente Wij vinden de gemeente leuk. Vanaf het begin al. Zij werken namelijk aan enorm uitdagende vraagstukken, waar wij van alles van vinden. Gelukkig mogen wij dat ook. Eind 2013 kregen wij zelfs het aanbod van wethouder Rene de Heer om in 2014 tien vraagstukken aan te pakken: vijf vanuit de gemeente en vijf van Zwolse maatschappelijke initiatieven. Ja, wij vinden de gemeente leuk.

Binnen de gemeente Zwolle zetten wij Hanzelab in om op een vernieuwende manier te komen tot sterkere verbinding van onze gemeentelijke afdelingen en domeinen en vooral ook om nieuwe ervaringen op te doen met kracht in en van de stad. Dit past bij de nieuwe rol van de gemeente, waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid, burgerkracht en burgerinitiatief centraal staan. Hanzelab biedt ons als gemeente de kans om de samenwerking en verbinding tussen partners in de stad en tussen onze organisatie en de stad te versterken en te verduurzamen. Onze collega’s die tot nu toe een Hanzelab sessie hebben ingezet zijn enthousiast omdat de sessies ervoor hebben gezorgd dat er oplossingen en ideeÍn zijn gegenereerd die voorheen niet gevonden werden en omdat er partijen zijn betrokken die voorheen niet (op die manier) bij ons in beeld waren. Verder zijn wij ervan overtuigd dat het inzetten van Hanzelab niet vrijblijvend is. Wij vragen van onze collega’s eigenaarschap en de bereidheid om de uitkomst van de sessie en het advies ook daadwerkelijk op te pakken en tot uitvoering te brengen. De uitvoering van de adviezen uit de Hanzelab sessies moeten iets concreets en zichtbaars opleveren voor en in de stad. Mara Zweers, Gemeente Zwolle

13


Wat bezielt je? (1) Het Hanzelab netwerk met 130 leden is onze kracht. Maar al die sessies moeten ook goed voorbereid, begeleid, vastgelegd en opgevolgd. Wat bezielt toch die mensen die dat doen?

Er is niets leuker dan werken met Zwollenaren die tijd, energie en denkkracht – om niet – inzetten voor de goede zaak. John van Boven, Bruggenbouwer en Hanzelab facilitator

Ik reken mezelf tot betrokken en bevlogen burger. Betrokken bij de stad waar ik woon. Waar ik gebruik maak van faciliteiten die de stad biedt. En waaraan ik graag bijdraag om die faciliteiten waar nodig te verbeteren of uit te breiden. Ik voel me deel van het geheel dat ‘Zwolle’ heet en vind dan ook dat je ‘Zwolle’ samen maakt tot wat het is. Ik vind het ‘dus’ leuk om de gelegenheid te hebben me daarvoor af en toe in te zetten. De manier waarop spreekt me aan, het is ook de manier waarop ik beroepsmatig invulling geef aan ‘mijn’ onderwerp: duurzaamheid. En omdat ‘duurzaamheid’ het ‘geheel’ omvat maakt dit het nóg leuker! Alan Lentz, Adviseur Duurzaamheid en Hanzelab facilitator

14


Er zitten zoveel mensen met kennis, kracht en kunde in Zwolle! Zodra je de mensen verbindt dan ontstaan er mooie dingen. Mooie dingen voor de stad, voor de mensen die meedoen aan Hanzelab sessies en voor mij als facilitator. Erik van der Spek, Senior Adviseur implementatie UWV en Hanzelab facilitator

Hanzelab is voor mij begonnen als een manier van netwerken die veel beter bij mij past dan de borrels en bitterballen. Het gaat nu immers ergens over. Je werkt samen met mensen waar je niet dagelijks mee werkt. Ook uit andere disciplines. Dat brengt beweging en creativiteit. Op een ander manier kijken naar vraagstukken en oplossingen daarvan. Hierdoor leer je mensen echt kennen. Omdat het vooral over Zwolse vraagstukken gaat, en ik niet uit Zwolle kom (kwam), waardoor ik de aansluiting wel eens wat mis, heb ik ervoor gekozen de rol van facilitator op me te nemen. Het begeleiden van het creatieve Hanzelab proces om tot een concreet resultaat te komen. Want ook dat spreekt me aan: voor de opdrachtgever/vraagsteller zo concreet mogelijke ideeën te genereren, waarmee men de volgende dag meteen aan de slag kan. Derde leuke punt is de hard (heart?) core groep die is ontstaan. Heb ik nu vanuit mijn werk een bepaalde expertise nodig, dan kijk ik tussen de Hanzelabbers omdat ik ze ken, en omdat ik heb ervaren wat ze kunnen. Op die manier weet ik wie ik aanbeveel in mijn netwerk of bij een opdrachtgever. Hetty Hanekamp, HR professional en Hanzelab facilitator

15


I love it an l p a n e h w comes together HANNIBAL UIT THE A-TEAM

16


Waarom werkt Hanzelab? 10 gouden regels 1. Hanzelab is vier jaar geleden niet in opdracht opgezet, maar vanuit eigen idee, interesse en overtuiging van de initiatiefnemers. Bottom-up! 2. Hanzelab is helemaal onafhankelijk. Wij zijn op geen enkele manier gesponsord of gesubsidieerd, maar worden alleen betaald voor de diensten die wij leveren. Wij hebben geen belangen of dubbele agenda’s. Dat maakt ons transparant en sympathiek. 3. Onze netwerk is multidisciplinair. Wij zijn van alle markten thuis en werken vanuit een gezamenlijk belang: Zwolle mooier maken. 4. De tijd die wordt besteed aan besturen is minimaal. Wij zetten ons vooral in voor de opdrachtgevers en sessies. 5. Hanzelab is organisch gegroeid, zonder formele structuren. Wij schrijven geen plannen, maar experimenteren en leren en blijven zelf altijd een lab. 6. Wij zetten onze tijd en energie efficiÍnt in: wij komen niet om te praten, maar om te doen. Wij zijn resultaatgericht en dat geeft direct voldoening voor deelnemers 7. Hanzelab is 100% vrijwillig. Iedereen doet mee vanuit betrokkenheid en interesse, niet voor het geld of omdat het moet. De motivatie en het enthousiasme zijn daarom groot. 8. Hanzelab is een stichting en vrijwilligersorganisatie maar wij werken professioneel. Wij willen dat onze toegevoegde waarde hoog is. 9. Wij besteden veel tijd aan de voorbereiding van de sessies. Vooral de juiste vraag scherp krijgen is belangrijk. 10. Meedoen is leuk! De sessies zijn altijd gezellig, het eten lekker en alle deelnemers halen er veel voldoening uit. Het aantal leden groeit daarom maandelijks. 17


WE CANNOT SOLVE OUR PROBLEMS WITH THE SAME THINKING WE USED WHEN WE CREATED THEM ALBERT EINSTEIN 18


Hanzelab en het Ronald McDonald Huis Zwolle Hanzelab is voor mij een verfrissende manier om vraagstukken interactief aan te vliegen. Professionals die creatief meedenken en nieuwe inzichten geven, waaruit prachtige nieuwe ideeĂŤn ontstaan die ook werkelijkheid worden. Een voorbeeld is onze giftcard. Dankzij deze waardebon hebben veel vrienden, familieleden en relaties van onze vrijwilligers ons Huis leren kennen ĂŠn is ons netwerk aanzienlijk vergroot. Lianne Boojink, Manager Ronald Mc Donald Huis en Hanzelab opdrachtgever

19


GA EENS VREEMD MET JE NETWERK! Eén van onze doelen bij het opzetten van Hanzelab was (en is) het creëren van een nieuw netwerk in Zwolle. Niet steeds dezelfde mensen tegenkomen in dezelfde netwerkclubjes… Wat is de toegevoegde waarde van veel contacten met mensen waarbij je op voorhand al weet wat zij denken en gaan zeggen? Liever een spannende nieuwe mix van allerlei rangen, standen en achtergronden. Een nieuw netwerk waar een geboren en getogen Zwollenaar zich net zo thuis voelt als iemand die net een week in Zwolle woont. Bij Hanzelab maakt het niet uit of je een topbaan, geen baan of een eigen bedrijf hebt. Of je bij de overheid, in het bedrijfsleven, het onderwijs of bij een maatschappelijke organisatie werkt. Als medewerker of als manager. Of je kunstenaar, student, zakelijke professional of gepensioneerd bent. Of je actief bent in de politiek, bij een sportclub of als mantelzorger. Of je nu van kunst, cultuur, van voetbal of games houdt. Dat maakt voor Hanzelab niet uit. Het liefst hebben wij van alles wat. 20


Bij Hanzelab gaat het erom dat je gemotiveerd bent. Gemotiveerd om zonder financiële vergoeding tijd, energie, kennis, ervaring en jouw netwerk te investeren in de vraagstukken die spelen in de stad. Het gaat erom dat je in staat bent om met frisse ideeën te komen. Dat je openstaat voor de suggesties en ideeën van anderen en daar weer op doordenkt. Het gaat erom dat je in staat bent om in een kort tijdsbestek met jouw inzet een ander écht verder te helpen. Achtergrond of wie je bent in de stad maakt niet uit. Gemotiveerde, zeer diverse Zwollenaren vormen ons netwerk. Een netwerk dat nog steeds elke maand groeit zonder dat wij daar actief op sturen of leden werven. Steeds meer Zwollenaren vinden het leuk en interessant om mee te doen aan een netwerk met mensen die ze niet kennen. Geen netwerk inteelt. Gewoon lekker ‘vreemdgaan’ met jouw netwerk, waardoor je nieuwe contacten, inzichten en ideeën krijgt. Dat is wat wij wilden bereiken en dat is ook gelukt. 21


Ons netwerk… Zonder deze 130 betrokken leden, geen Hanzelab!

LYDIA BRAAKMAN Diabetes Advocate

WOUT OLDHOFF Raad van bestuur bij Stichting Vreedenhoff

INEKE VAN ZANTEN Director and consultant at GreenWish

KUMAR JAMDAGNI Dutch-English translator, editor I proofreader, trainer of English, voice-over artist

ARJAN SPAANS Leiderschap, logistiek, analyse, verbanden leggen

TIM DE ROOS Illustrator bij Verhaalhalen

MICHIEL BILSTRA Managing Director at ROC Deltion College

GERDIEN DOORNEWAARD Manager bijzondere tandheelkunde at de Vogellanden

EDO NIJDAM Advocaat/partner Dommerholt Advocaten

JOOP DE HAAN Eindredacteur

NORBERT ANDRINGA Directeur bij Xando (Apple Premium Reseller/ASE)

MARCHEL VAN DONKERSGOED Zelfstandige at Van Donkersgoed HR Solutions

ARJAN BROER Eigenaar, verbinder, aanjager en trainer bij HeelBreed

BERT SMIT DGA bij Promed

A.J. (BERT) VAN DER KOLK Advocaat(-partner) Benthem Gratama Advocaten

HUIB VOGLER Ont-wikkelaar | Mijn Pad coaching & training

CARLA DUBBELMAN Interimmanager, organisatieadviseur, project- en programmamanager, veranderaar

BOB HOOGSTRA Creatief alleskunner

PATRICK VAN OMMEN Accountmanager Hulskamp Audiovisueel

FRANCIEN LANGE Programma coördinator at Windesheim

LIANNE BOOIJINK Huismanager at Ronald McDonald huis Zwolle

JAN NABERS (MCM) Hoofd Ruimte en Economie bij de gemeente Zwolle

JOHN VAN BOVEN Bruggenbouwer

MIRANDA HAMMERS Architect/interieurarchitect at Jorissen Simonetti architecten

FRANK SOREE Innovatie, strategie, creatie

MARTIN VAN DE WIJNGAARD Business analyst at AgroVision Solutions

MARIJKE STERKENBURG Ideeënmakelaar at gemeente Zwolle


JACCO VONHOF Ondernemer

HUGO GEURTSE Mede-eigenaar bij Droom van Zwolle, business developer bij let’s stay tuned

OJANNE DE VRIES-CHANG RA Msc | Auditor, KPMG, CSR, finance

FRANK DEKKERS Eigenaar IJsselkern BV, HR-consultant, Interim projectleider/verandermanager

CLAIRE MUMFORD Arts professional/ Owner at MUMFORD VISUALS

INGE MEESKE Communicatieadviseur a.i. bij de gemeente Zwolle

RICHARD MARISSEN Communicatieregisseur at Comma communicatie

LARS AARTS Interim professional/ expert verhuizingen

ANDRÉ KEIJSER Ontwerp/ontwikkeling technologie en methodiek

CHARLOTTE VAN DER HULST Inrichting, beheer en onderhoud publieke ruimtes

ANNE BAARDA Webdeveloper websites webshops backoffice

KOR DIJKEMA MBA Concerncontroller gemeente Zutphen

SONJA SCHOLTEN Owner at CityDNA

ANNEMARIE ZIJL Helder in beeld, ontwerp en communicatie, corporate identiteiten, redactioneel ontwerp

MAAIKE GANZEBOOM Senior Consultant at Filip Vandendriessche Academy

INÈZ VAN DER VOET Eigenaar en blogger bij Ineziatief

ROEL VAN DER HEIJDEN PhD candidate at department of Medical Biology, University Medical Center Groningen

THIJS JAN VAN DEN BERG Eigenaar Sportcampus de Pelikaan

GOOITSKE ZIJLSTRA Initiator, Co Founder at Waste Battle

MARA ZWEERS Programma coördinator Participatie at Gemeente Zwolle

MARTIJN VAN DER VEEN Senior fiscaal jurist bij Countus Accountants+Adviseurs

ROEL KIERS Toegevoegde Waarde Xpert, Headhunter

ERIC NAK Begeleider van ambities

PIETER DIKS Architect/Bureau coördinator at De Bruin Architecten BV BNA

IVO BOERDAM Owner Boerdam

OSCAR JANSEN Owner at ACORE Advies voor natuurlijk leiderschap en Duurzaamheid

ANNE-MIEK VROOM Director at Stichting IKONE

GERJAN SCHOEMAKER Internetstrateeg & Mediatieleraar

RINI TE VELTHUIS Owner at Rini te Velthuis Meditation en Arbeidsrecht Mede-initiatiefnemer Droom van Zwolle

LAURA VELLINGA Interieurarchitect, ontwerper en adviseur

JORIS SWAAK Creative Thinker

KARSTEN BOS Sr. Consultant at Hanzeland personeelsdiensten

ANKE BOELENS Interieurarchitect at Anke Boelens Interieurvormgeving

23


RAYMOND KONING Teammanager Marketing & Communications Twinfield @ Wolters Kluwer

MAARTEN DE VRIES Illustrator, conceptdenker, ontwerper at nu nog naamloos

JEANNET LANGENHOF Register accountant, partner, sparringpartner, gepassioneerd, ondernemend

GERT-JAN BOS Facilitator, trainer, coach

HETTY HANEKAMP HR professional, business partner, Human Relations, Performance, talenten, innovatie

RENÉ DE HAAN Transitie coach voor mensen, teams en organisaties die succesvol willen veranderen

FERNA JALINK Coördinator Startpunt at Windesheim, verbinder, enthousiast kantelaar, Zwolle in Transitie

GABRIËLLE VAN LUIK Daadkracht! Debiteurenbeheer

NICOLETTE MENNEGA Impuls evenementen, bedrijfsevenementen, netwerken

PETRA VRIELER Healthcare, Project and Process Management, Quality Management

FRANKWIN MUSSCHE Specialist in Facebook-marketing en communitymanagement

HELMAR NIEMEIJER Bestuurssecretaris at Openbaar onderwijs Zwolle en regio

ANTON CRAMER Senior communicatieadviseur

ARIAN VAN RIJSSEN Voorzitter stadslab Leiden/Partner Publieke Versnellers/Blik-opener/ Voorzitter JCI Leiden

TACO KOOPMANS Eigenaar videoproductiebedrijf TT Media

ALAN LENTZ Inspirator en adviseur Duurzaamheid

ARJAN BOEVE Entrepreneur, art director at ONE MINUTE please

ERNST-JAN WILLEMSEN Productmarktmanager at Edu’Actief

BRITT JURGENS Energieke pionier en een maatschappelijke doener

BEREND OOSTERHUIS Owner at Bokscoaching.nl

WILMA NIJBOER Ontspannen werken en ondernemend leven, groeistimulator

EELKE PRUIM Onderzoeker/ Docent at Viaa

LARS VAN EGMOND Verandermanager MarketingOost, Hogeschooldocent Windesheim en communicatiecoach

DANIELLE LAMBERS Regiomanager gemeente Twenterand en Zwolle bij De Cirkel groep

AMMIR FAROKHI Project manager at MOTT NICHE EGY

LISA HEETHAAR Projectcoördinator, marketing, communicatie, sport, events, relatiebeheer, social media

JOS KLOMPE IT, AGILE TEAMS

JAN WIETSMA Kredietpaspoort, MKBfinanciering, ondernemer, accountancy, visie, gedrag, toezicht, spreker, netwerk

SYBREN KARSSEN Makelaar én ondernemer

HEIDY BOLWIJN Ondernemer, verbinder, KansenInWerk, IkStartSmart, VanHarteWijzer

HANS HIJINK Werkend bij stichting het Maathuis, Novamatch en Jong en Hout

ARNOLD BOUMAN Consultant, recruiter, werving & selectie, detachering, Interim Management, finance, marketing

FRANCES MEESTER Organisator, productieleider, aanjager ‘nieuwe economie’


MARCEL DOUMA Professional business mediator-coach en omdenker voor organisaties in transitie

MARTIJN PLETTE Duizendpoot

RONALD BRUINS Communicatieadvies/ teksten schrijven

MARK OLDENGARM Netwerk coördinator bij Bond van Nederlandse Architecten

JEROEN HEETHAAR Bestuurlijk proces, conceptontwikkeling

CHARLOTTE KORBEE Director at Shapers of Education International Foundation

MARTIN KLAVER Organisatiekunde/ facilitator/procesbegeleider

JETTY DE GROOT Teamleider SPH deeltijd/ duaal major 1 en 2 at Windesheim en vice voorzitter deelraad G&W

ANNIEK DOCTER Hoofd marketing, communicatie & PR bij Odeon De Spiegel theaters

GERA SCHUTTE Docent Cure&Care/ Student Saxion Praktijkondersteuner GGZ

IRÈN ALDERS PHD Candidate Patientcoaching bij Radboud umc

ALEX DOL

HENK VAN VOORNVELD Vertaalplanoloog, omgevingsadviseur, columnist, muzikant

MARIJKE FLAPPER

Director at MarketingOost

ARJAN BIEL

Ontwerper

JAN-ERNST VAN DRIEL

Concept Developer at NoConceptNoGlory

RENATE OUWENEEL

Directeur

IRMA PLOEG Managen projecten en evenementen – Communicatiemedewerker, beschikbaar

WIM TEN HOVE PBN-Music & Events

MARIUS WOLDBERG Ondernemer/adviseur in klant gedreven innovatie, co-creatie, conceptontwikkeling

SYLVIA LISINENKO Anyidea visual communication (visualisation, identity & process, visual reports, out-of-the-box

LOES VISSCHER Creative trainer and facilitator

DIEDERIK MEIJNTJES Manager wedstrijdorganisatie PEC Zwolle/ Buitengewoon Sporten

NICOLE LIER Eigenaar ManagementPlezier

FRANK DAMMERS Artist & owner Gallery 1951 and Founder Frank Dammers Fine Art Foundation

Owner at Ibento & Coördinator Event Management at Windesheim University

EVA NIP Designer at McGregor Fashion Group

FRANK ROOSEBOOM Coördinator Buurten Sportcoaches at Gemeente Kampen

JEROEN DOORNBOS Leegstand verminderen, kantoorconcepten, huisvesting voor iedereen, social media, duurzaam

ERIK VAN DER SPEK Senior Adviseur Implementatie bij het UWV Werkbedrijf en Trainer bij BVMW

ARJAN DUIJN Marketing, Communicatie, Organisatie

BÉ RIGTER Het nieuwe verhuren, leegstand concept, ondernemer, verbinder, creatief denker

PIERRE SPANINKS Senior business writer and communication strategy consultant, supervisory board member

INEKE VAN OORT Manager Educatie at Stadkamer i.o.

25


Hanzelab is voor mij… (1)

Voor mij staat Hanz elab voor een zeer diverse groep enthousiaste en creatieve profes sionals die zich belangeloo s inzetten om initia tieven (profit en non-profi t) verder te helpen! Hanzelab zorgt voor een vaa k verrassende kijk op de uitdagingen waarm ee opdrachtgevers naar Hanzelab komen. Marius Woldberg, Directeur Kennispoo rt Regio Zwolle en Ha nzelab lid

ends. iets fasciner ssies hebben se n – elk met ab el se nz en m Ha et een groep m je t zi d en lang ns el Zo inee is en werkv ecifieke kenn lemaal he s m so hun eigen sp of je elkaar goed n ke dat je d k tij tu al niet een vraags denken over nnen zien ku t he u niet – na te zo Je . wilt oplossen k r plekke lij te en je m t za da ge owdsourcing cr n va rm vo als een ns zo’n beleeft. , dat je tijde isschien wel m is der te an is n oo Het m tuk waar ee t het vraags steld, or w ge t avond ziet, da ef he heel lang mee door de aard misschien al eten krijgt en vo en en nd eging zet. w be ineens ha in al ing, zich zelf ss lo op de n DN va er City A en n, Ondernem Sonja Scholte Hanzelab lid

26


Mensen die mij niet ech t kennen, denken dat ik aan Zwolle weinig goeds vind. Anderen weten dat ik de stad en haar inw oners juist hoog heb zitten. Maar het klopt dat ik vaak kritiek heb op dingen die ik om me hee n zie gebeuren. Ik ben nogal sceptisch van aard en kan slecht mijn mond houden als iets me niet bevalt.

aar gen dat ik alleen m Dan kan ik wel zeg ter be òg t n den om he wijs op mogelijkhe . Want nd ma nie ft loo ge te doen, maar dat len. en alleen daden tel dat zijn woorden, id om he en leg ge e j d mi Hanzelab biedt , de mouwen steken zelf de handen uit mee te nd avo n ee or do al is het maar mensen die hier echt denken met andere ren te krijgen. be pro r aa iets voor elk

Voor die kans ben ik Hanze lab dankbaar Sterker nog, . ik kan het an dere moppe van harte aa raars nbevelen. W an t zoals John Kennedy al ze F. i: ‘Vraog niet wat Zwolle ve oe kan doen ur , vraog wat ie ku nt doen veur Zwolle.’ Pierre Spanin ks, Commun icatiestrateeg schrijver en Ha , nzelab lid

27


Hanzelab = BURGERparticipatie én OVERHEIDparticipatie Hanzelab en Gemeente Zwolle hebben elkaar gevonden. De Gemeente is één van onze vaste samenwerkingspartners in de stad. Zowel vanuit Gemeenteraad, College van B&W en gemeentelijke organisatie wordt de toegevoegde waarde van Hanzelab gezien en gewaardeerd. Dat resulteert in een succesvolle zakelijke samenwerking en mooie extra toegevoegde waarde op andere gebieden. Zakelijk bezien geeft de Gemeente opdrachten aan Hanzelab: meedenken over oplossingsrichtingen bij vraagstukken in de stad. Bijvoorbeeld bij het actief begeleiden van Zwollenaren met een deels gesubsidieerde baan. Bij het verzamelen van nieuwe ideeën om een groot plein levendiger te maken. Bij het veranderen van de beeldvorming over de Zwolse wijk Holtenbroek. Dat resulteert in gewone Hanzelab sessies of speciale Hanzelab XL sessies (inclusief direct betrokkenen uit de stad). Wij werken 28


op basis van ‘Buy One, Give One’, dus de Gemeente geeft ook sessies cadeau. Hierbij kiezen wij de maatschappelijke projecten en initiatieven uit, om te voorkomen dat de Gemeente in een keuzedilemma komt bij weggeefsessies. De samenwerking levert goede resultaten op bij gemeentelijke vraagstukken. Onze weggeefsessies met zeer gewaardeerde support aan projecten en initiatieven in de stad zijn een prachtig extra. De samenwerking tussen Gemeente en Hanzelab heeft ook andere effecten. De manier van samenwerking met Hanzelab bij eigen en weggeefsessies helpt de Gemeente als organisatie om anders te kijken naar de eigen werkwijze (intern) en samenwerking met de stad. Hoe omgaan met burgerinitiatieven. Hoe inzetten op overheidsparticipatie. Hoe ideeën van inwoners koppelen aan ideeën vanuit politiek, bestuur en organisatie. 29


Via Hanzelab worden inwoners en projecten bereikt die anders geen stem hebben, waarmee geen contacten zijn. Het resulteert in input (opmerkingen, ideeën, vragen) uit onverwachte hoek en nieuwe contacten. Steeds meer inwoners ontwikkelen initiatieven in de stad. Zij hebben op een gegeven moment veelal de gemeente nodig. De Gemeente heeft actieve inwoners nodig. Hanzelab vervult een verbindende rol tussen inwoners met initiatieven en de steeds actiever op initiatieven inspelende Gemeente. Hanzelab helpt om de stad te openen voor Stadhuis en Stadskantoor EN Stadhuis en Stadskantoor te openen voor de stad! Hanzelab en Zwolle werken aan een mooie nieuwe samenwerking tussen stad, initiatieven en Gemeente. Een samenwerking waarbij het steeds minder uitmaakt of je weet bij wie je moet zijn. Inwoners weten elkaar steeds beter te vinden om onderling support te geven bij maatschappelijke vraagstukken en initiatieven. Actieve, geïnteresseerde ambtenaren nemen initiatieven van inwoners steeds beter in ontvangst. Ideeën aanjagen in plaats van smoren. De Gemeente weet steeds beter inwoners te vinden om mee te denken en mee te werken.. Inwoners komen eerder, beter en effectiever in contact met de Gemeente. Onze manier van werken en hoe Gemeente Zwolle hier actief mee omgaat is een mooie ontwikkeling. Wat wij samen met de Gemeente nu al enige tijd doen sluit ook mooi aan op het nieuwe Collegeprogramma ‘Initiatiefrijk Zwolle’ dat nu in ontwikkeling is. Mooi om te zien hoe een idee van bijna vier jaar geleden en de samenwerking tussen gemeente en Hanzelab opeens naadloos aansluiten bij de belangrijkste speerpunten voor alle overheden in Nederland. Hanzelab = burger- en overheidsparticipatie!

30


the ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones that do STEVE JOBS

31


32


Hanzelab en Monicares Foundation

Van: Marco Pleijsier Aan: Hanzelab Bedankt!

Hallo Hanzelab, Sander Roege en ik hebben de Hanzelab sessie zeer gewaardeerd. Het samen brainstormen met mensen, die belangeloos hun vrije avond opzeggen is een verademing in een tijd die in het teken staat van ‘voor wat hoort wat’. De aanbevelingen uit de Hanzelab sessie zijn onlangs besproken in een eigen brainstormsessie. Wij zijn hier nog niet mee klaar, maar wij gaan zeker met een aantal ideeën verder. Wat wij zeer positief hebben ervaren is dat je met mensen uit verschillende invalshoeken ideeën creëert, die er echt toe doen. Marco Pleijsier, Secretaris Monicares Foundation

33


Gouden tips van onze facilitators Een Hanzelab sessie duurt drie uur. Kort dus. Aan onze facilitators de uitdaging om optimaal resultaat te halen uit een sessie en te zorgen dat ideeën echt concreet worden en worden omgezet in acties. Voor deze ene keer delen zijn hun beroepsgeheimen met u…

De kracht van Hanzelab wint aan waarde, wanneer er ook een follow-up komt. Na een paar maanden nagaan of de opdrachtgever geholpen moet worden bij het realiseren van de adviezen van Hanzelab. John van Boven, Bruggenbouwer

Het vinden van oplossin gen en nieuwe wegen vraagt om creativiteit en ‘beweging’. Om dat te creëren is het noodzakelijk om daarvo or zowel in de lokatie als in de werkvorm optimale condities te scheppen. Lok atie: een ruime plek, liefst op zich al inspirerend , verrassend. Als tegenstelling: een klein, vierkan t ‘hok’ levert precies dát soort ideeën: klein en hoe kig. Werkvorm(en): zet deelnem ers in hun kracht. Zij brengen heel veel ken nis en ervaring, óók buit en hun ‘vakgebied’ en ‘functie ’. Laat dat tot bloei komen. Empowerment hee t dat… En als je beweging wilt creëren… zet me nsen dan NIET aan een tafel en in een stoel... Alan Lentz, Adviseur Duu rzaamheid

34

htgever: wees Voor de opdrac elijk in jouw og m ek ifi ec zo sp minded, en op s vraag! Wee nk ‘Nou en!’ de en en ng va onbe p, m ka Hetty Hane l HR Professiona


hoofd in de wolken. Begin de sessie met het cturen en durf stru Kom los van bestaande niet eerder dacht. nog je die en enk bed dingen te en in de klei. ten voe de t Eindig de sessie me ermijdelijk! onv en reet onc es c acti Maak Adviseur implementatie Erik van der Spek, Senior UWV

Een verrassende en verfrissende aanpak brengt mensen op een ander spoor. M ensen anders lat kijken naar uit en dagingen dan ze gewend zijn en moet vooral leu het k zijn om samen te werken aan uitdaging. Opdr die achtgevers de opdracht te ge het onderwerp ven te agenderen en hen de vraag vooraf te stellen na te denken ov er het vervolg. Gooitske Zijlstra , Business Deve loper

Het begint al met de vraag. Die duidelijk krijgen is een vak apart. Een Hanzelab sessie kan een heleboel ideeĂŤn opleveren, maar een opdrachtgever kan daar niet altijd wat mee. Ik bespreek dan ook altijd wat ze idealiter uit de sessie willen halen. Belangrijk is ook dat de opdrachtgever goed weet wat zijn rol is op de avond zelf (ontvangen, geen commentaar geven), ik maak daar concrete afspraken over met ze. Daarnaast is het belangrijk om een goede sfeer te scheppen en mee te gaan met wat er ontstaat op de avond zelf. Het mag hard werken zijn, maar het moet ook gezellig zijn, en dat laatste lukt meestal goed. Loes Visscher, Docent

35


Hoe gaat een Hanzelab sessie?

36


1

2

Wij starten altijd met één of vaak zelfs meerdere voorbereidende gesprekken met de opdrachtgever. Wat is de vraag? En de vraag achter de vraag? Inmiddels weten wij dat een goede voorbereiding echt het halve werk is, dus wij steken er veel tijd in om de vraag haarscherp neer te zetten.

Uit onze pool facilitators wordt een facilitator gekoppeld aan de opdrachtgever. De facilitator bedenkt het programma en de werkvormen van de Hanzelab sessie en bepaalt met de opdrachtgever de datum en locatie van de sessie.

3 De vraag gaat ongeveer een maand voor de Hanzelab sessie online en alle Hanzelab leden ontvangen automatisch een email met uitnodiging voor de sessie. Wie wil en kan, meldt zich via de website aan.

5 4 Wij regelen een locatie en catering. Wij gaan daarbij zoveel mogelijk op zoek naar een inspirerende omgeving en ruimtes die geschikt zijn om te werken, eten en in groepjes uit elkaar te gaan.

De projectteamleden voor de sessie worden samen met de facilitator uit alle aanmeldingen geselecteerd. Daarbij gaan wij altijd op zoek naar een zo gemêleerd mogelijke groep. Soms hebben wij meer aanmeldingen dan plekken en soms jagen wij de boel aan om de sessie vol te krijgen.

37


6 Wij behandelen de vraag van de opdrachtgever niet alleen tijdens de Hanzelab sessie maar ook via social media. Vlak voor en tijdens de sessie verzamelen wij vooral via Twitter extra input uit de stad en uit ons netwerk. Hiervoor stellen wij per sessie een ‘social media manager’ aan.

7 Het projectteam van Hanzelab (10-12 personen) komt samen met 2-3 mensen van de opdrachtgever bij elkaar voor de Hanzelab sessie. Van 17:30-21:30 wordt er hard gewerkt en lekker gegeten. De facilitator zorgt dat iedereen zijn ei kwijt kan, alle ideeën boven tafel komen én dat er concreet wordt toegewerkt naar resultaten, acties en afspraken waar de opdrachtgever mee verder kan.

8 Van elke sessie maken wij een verslag met daarin de deelnemers, de vraagstelling, uitwerking van alle bedachte ideeën, tweets en de acties en afspraken. Het verslag gaat naar de opdrachtgever en als het mogelijk en geschikt is zetten wij het ook op onze website zodat iedereen kan zien wat wij hebben gedaan en wat er is bedacht.

38

9 In principe zit de taak van Hanzelab er na de sessie op. Maar wij hechten er natuurlijk wel belang aan wat er met onze ideeën wordt gedaan. Enige tijd na de sessie heeft de facilitator daarom contact met de opdrachtgever over het vervolg. Waar nodig en mogelijk geven wij nog tips of koppelen wij mensen uit ons netwerk aan de opdrachtgever.


39


Buy One Give One Wij verleiden Zwollenaren om mee te denken over vraagstukken. Zwolse organisaties verleiden wij om extra sessies te schenken aan maatschappelijke initiatieven en goede doelen. Wij zijn een stichting en werken allemaal zonder financiĂŤle vergoeding aan vraagstukken voor Zwolse organisaties. Alles 100% vrijwillig. Leden die zich een avond lang inzetten krijgen wel een lekker diner aangeboden. Dit zijn de enige kosten die wij in rekening brengen bij de opdrachtgever. Toch zijn er ook Zwolse maatschappelijke initiatieven en goede doelen die zelfs dit kleine bedrag niet kunnen betalen. Hen helpen wij ook graag. Om dat mogelijk te maken werkt Hanzelab volgens het principe Buy One Give One. Dit betekent dat een opdrachtgever niet alleen een sessie afneemt voor een eigen vraagstuk, maar ook een sessie weggeeft aan een Zwols goed doel of maatschappelijk initiatief. Een mooier cadeau kun je niet geven! Door Buy One Give One toe te passen hebben wij naast mooie Zwolse bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden ook zeer waardevolle maatschappelijke sessies kunnen doen voor bijvoorbeeld Daklozenopvang de Herberg, RonaldMcDonald Huis Zwolle, Stichting Monicares, Stichting Droom van Zwolle en Hospice Zwolle.

40


41


42


Hanzelab en Hogeschool Windesheim

Van: Edith van Rijssen Aan: Hanzelab Integratie introductieprogramma’s

Hallo Hanzelab, De Hanzelab sessie over de integratie van alle introductieprogramma’s in Zwolle met het gezamenlijke brede programma heeft geleid tot een gedragen weekprogramma. De laatste week van de zomervakantie staat geheel in het teken van de nieuwe eerstejaars hbo-studenten. Zij maken kennis met de stad Zwolle, met hun studiegroep en de opleiding en met de verschillende studentenverenigingen. De creatieve brainstorm tijdens het Hanzelab heeft geleid tot een geïntegreerd programma!! Hartelijk dank. Edith van Rijssen, Clustermanager Hogeschool Windesheim

43


Eén keer per jaar kopen wij er één… en geven wij er één weg. Een inspiratiesessie, voor onze leden. Want inspiratie mag, nee moet gedeeld worden!

INSPIRATIE? WIJ HEBBEN ER GENOEG VAN! De inspiratiesessies hebben wij opgezet om onze leden te bedanken voor hun vrijwillige inzet, betrokkenheid en enthousiasme. Om hen met een interessante spreker extra inspiratie te geven. Wij doen het ook om het ‘Hanzelab’ community gevoel te versterken. Online contact is mooi, maar Zwollenaren die zich mede verantwoordelijk voelen voor hun eigen stad ook echt met elkaar in contact brengen is nog mooier. Zo ontstaan nieuwe verbindingen, dwars door de stad! Met onze Inspiratiesessies geven wij inspiratie aan onze leden en onszelf. De eerste drie jaar met interessante onderwerpen en sprekers. Trendwatcher Richard Lamb in 2011 over trends en ontwikkelingen (en hoe Hanzelab daarin past). Abdul Avany in 2012 over digitale co-creatie en communities (hoe betrek je mensen online bij Hanzelab vraagstukken). Fanny Koerts in 2013 over de kracht van lokale sociale projecten en gericht #Durftevragen (hoe kun je met een fantastische vraag nog beter support krijgen – ook tijdens Hanzelab sessies). 44


De verbinding tussen inwoner s, ondernemer digitale innovat s, ie en overhede n is essentieel voor het benutte n van de kracht van netwerken. Alleen door in verbinding met elkaar te staan te blijven kun je en echt goed vern ieuwen. Hanzela faciliteert en ve b rsterkt deze ve rbindingen door haar grote netw erk en visie. Abdul Avany, Di gitale co-creatie , socialimpact.nl

[FANNY KOERTS]

iek in Nederland Hanzelab is un voorbeeld van en een prachtig redzaamheid’: en am de trend ‘S overheden niet wachten op de slag. n aa en m maar sa CEO Sc M Richard Lamb, Agency m co er. ch at W Trend

In 2014 hebben wij de inspiratiesessie anders opgezet. Wij hebben onze sessie gekoppeld aan een lokaal benefietconcert voor daklozen in Zwolle. Mensen die actief betrokken zijn bij Daklozenopvang De Herberg in Zwolle waren aanwezig. Zij gaven ons informatie en inzicht in de omstandigheden waarin daklozen leven. Het heeft ons geïnspireerd om in actie te komen voor daklozen in Zwolle. Meer verbinding met de stad en simpele, kleine stappen om echt iets te doen. Onze inspiratiebijeenkomsten zijn een mooi moment om één keer per jaar met een grote groep Hanzelab leden elkaar te ontmoeten en te ervaren dat steeds meer Zwollenaren samen actief investeren in Zwolle. De bijeenkomsten en de ontmoetingen geven extra energie en nieuwe ideeën. Het leidt tot nieuwe, mooie onderlinge samenwerking, ook buiten Hanzelab om. Zo hebben de jaarlijkse inspiratiesessies een mooi extra effect. Dat geeft energie en inspiratie om door te gaan met Hanzelab. Inspiratie? Wij hebben er genoeg van! 45


Wat bezielt je? (2)

Om het verschil te maken. Het geeft mij een goed gevoel als ik van waarde kan zijn. Voor een ander en voor de samenleving en hierdoor een ander een goed gevoel te geven. Het levert harmonie op. Frances Meester, Organisatie culturele evenementen en Hanzelab lid Het is leuk en verrassend om met mensen uit Zwolle en omgeving samen te werken die je niet (goed) kent en door co-creatie waarde te maken in een kort tijdsbestek. Gooitske Zijlstra,Business Developer en Hanzelab facilitator

Ik vind het mooi om vanuit een positieve energie iets bij te kunnen dragen aan het mooier/beter maken van Zwolle en omgeving. De kunst is om tijdens een sessie zoveel mogelijk invalshoeken te kunnen krijgen als mogelijk is, dat levert mijns inziens waarde op om een juiste keuze als organisatie te kunnen maken. Martin Klaver, Trainer en Hanzelab facilitator

46


Ik ben lid geworden uit nieuwsgierigheid. Naar inspiratie die voortkomt uit kruisbestuiving. Naar het verhaal van andere ondernemers. Naar hoe wij Zwolle mooier kunnen maken met een groep mensen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke (en commerciële) vraagstukken. Annemarie Zijl, Grafisch ontwerper en Hanzelab lid

Ik vind netwerken vooral leuk als het verder gaat dan handen schudden en kaartjes uitwisselen. Dat was de initiële reden dat ik warm liep voor het Hanzelab principe. Netwerken door te doen en ondertussen een bedrijf of instelling verder helpen. Omdat ik zelf actief ben met de thema’s samenwerking en creativiteit past het faciliteren voor Hanzelab helemaal in mijn straatje. Door de aanpak van Hanzelab te stroomlijnen en uitwisseling te creëren tussen facilitators hebben wij de afgelopen tijd veel bereikt. Zo kunnen wij het werk ook wat spreiden. Ik geniet enorm van Hanzelab sessies. Het is altijd mooi om te zien hoe relatief onbekenden met elkaar aan de slag gaan vanuit motivatie en verbondenheid met het vraagstuk dat die avond centraal staat. De diversiteit van de mensen die bij Hanzelab aangesloten zijn, maakt dat er vaak hele creatieve ideeën op tafel komen en dat de vragende partij met hele concrete vervolgstappen de deur uitgaat. En dat is fantastisch. Bovendien leren de deelnemers elkaar echt kennen bij een Hanzelab sessie, door een avond lang samen te werken en te eten. Als Hanzelabber kun je je laten zien door te doen! Loes Visscher, Docent en Hanzelab facilitator

47


48


Hanzelab en Daklozenopvang De Herberg

Van: Annemiek de Wolf Aan: Hanzelab Hanzelab sessie De Herberg

Hallo Hanzelab, Even een korte terugblik. Mede dankzij jullie inzet hebben sommige Herberggasten inmiddels sportschoenen; hebben wij een doos badslippers gekregen (handig tegen schimmeltenen omdat de doucheruimtes intensief gebruikt worden); hebben Deltion studenten en daklozen een frisbee clinic gevolgd en hebben wij contacten gelegd met Carex, een organisatie met betaalbare huurwoningen. Ook zijn Herberggasten naar culturele voorstellingen bij Hedon geweest. Ongetwijfeld is er nog meer van de grond gekomen, en zit er ook nog een en ander in de pijplijn. Kortom: wij zijn blij met jullie betrokkenheid, en hopen dat jullie er ook voldoening uit halen! Annemiek de Wolf, Herbergier

49


Na(ast) Hanzelab Hanzelab sessies blijven meestal niet onopgemerkt. Ook na en buiten de sessie is er vaak aandacht voor de vraagstukken. Op social media, in de krant en soms in blogs. Wij juichen dit vanuit Hanzelab toe, omdat dit ideeën nog verder brengt. In november 2014 ging Hanzelab aan de slag met de vraag hoe wij bezoekers van (de nieuw te openen) IKEA kunnen verleiden om ook naar de Zwolse binnenstad te komen. Rinze Kaatman schreef en publiceerde er en blog over.

Van het kastje naar de stadsmuur Het was Max van Dijk, eigenaar van banketbakkerij Van Orsouw, die bij ‘ons’ (Zwolle Marketing, onderdeel van MarketingOost) aanklopte en vroeg om mee te denken over de kansen die de Ikea biedt voor de Zwolse binnenstadondernemers. In samenwerking met Hanzelab is direct actie ondernomen en op 8 november zat een groep van 15 Hanzelab leden en betrokkenen op de Verhalenboot in Zwolle, om met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Ook Ikea was vertegenwoordigd bij deze brainstormsessie. Voor mij zijn tijdens deze brainstormavond een aantal zaken duidelijk geworden. Ten eerste, Ikea is geen arrogante, autoritaire organisatie, die aan de rand van de stad een enorm blauwgeel complex uit de grond stampt, jaarlijks twee miljoen bezoekers trekt en vervolgens een lange neus trekt naar de binnenstad. Allesbehalve. Ook zij beseffen zich dat een aantrekkelijke binnenstad en regio een positieve uitwerking op de Ikea heeft. Ten tweede zijn er in de binnenstad veel ondernemers die vooral kansen zien bij de komst van de Ikea. In de Hanzelab sessie kwamen diverse succesvolle cases van Ikea en nieuwe creatieve ideeën naar boven, die kansrijk zijn voor winkeliers in Zwolle. 50


Er zit wel een ‘maar’ aan het verhaal. Want hoewel de ideeën talrijk zijn, vraagt samenwerking om commitment. Niet alleen van Ikea, maar ook vanuit de ondernemers in de binnenstad. Samenwerken betekent ook investeren. In tijd… en in geld. Want wie gaat de initiatieven financieren? Toch zie ik in deze ‘maar’ geen struikelblok. Inmiddels studeer en werk ik al meer dan 12 jaar in Zwolle en heb ik deze stad redelijk leren kennen. De (nieuwe) Hanze mentaliteit stroomt bij de ondernemers door de aderen. Ik weet het zeker: De binnenstad gaat de Ikea omarmen, en andersom. Ondernemers komen met bruisende, creatieve, nieuwe concepten en arrangementen die nog niet eerder zijn bedacht. Zij gaan ervoor zorgen dat de Ikea bezoekers van het kastje naar de stadsmuur worden gestuurd. Rinze Kaatman, Regio marketeer Marketing Oost

PS De credits voor de titel gaan naar Hanzelab lid Tim de Roos

51


1+1=3 Een opdrachtgever met een vraag of idee Hanzelab leden met kennis en ideeën + Oplossingen voor vraagstukken uit de stad

Dat is geweldig en ook de reden waarom Hanzelab is opgezet. Maar… er is meer! Wij hebben gemerkt dat onze leden niet gewoon lid zijn van Hanzelab. Na bijna vier jaar staat er een heel divers, sterk en betrokken netwerk. Leden weten elkaar onderling te vinden voor eigen vragen en initiatieven. Er ontstaan connecties die anders niet zo snel tot stand zouden zijn gekomen. Er wordt meer samen gewerkt, gestart en van de grond getrokken. Horizontaal, verticaal, dwars door de stad! Initiatieven en organisaties in de stad weten Hanzelab bovendien ook te vinden als er meer nodig is dan kennis en ideeën. Zo hebben wij via ons netwerk daklozenopvang de Herberg geholpen aan diverse spullen die nodig waren en zet een deel van de Hanzelab leden zich in om de kerstpakkettenactie voor Zwollenaren aan de onderkant van de samenleving tot een succes te brengen. Hanzelab staat synoniem voor actie en hulp. Elkaar verder helpen is doodnormaal. En vooral heel leuk! Achter de schermen worden mensen met elkaar in contact gebracht waardoor ze verder komen. Om ons heen zien wij dat ‘the Hanzelab way of life’ van samen werken, kennis en ideeën delen en jouw vraag durven te stellen steeds normaler wordt en mooie resultaten oplevert. 52


53


HET PROBLEEM IS VAAK NIET HET GEBREK AAN NIEUWE IDEEテ起, MAAR HET LOSLATEN VAN OUDE INZICHTEN DEE HOCK 54


Van: Lydia Taen - Hospice Zwolle Aan: Hanzelab Hanzelab en Hospice Zwolle

Hallo Hanzelab, Na een drukbezochte en stormachtige sessie, met heel veel suggesties voor aanpak, benadering, verbetering van de promotie en beeldvorming van Hospice Zwolle hebben wij in het bestuur en de Pr commissie alle suggesties besproken. Uiteraard stond een deel van alle tips reeds op onze eigen actielijst. Met name alle doelgroepen die wij kunnen aanspreken en/of partners die wij kunnen betrekken bij het realiseren van Hospice zwolle waren bekend. De grootse bewustwording n.a.v. de Hanzelab sessie is om in de benadering veel meer aan te spreken op de emotie. Veel meer via beelden, veel meer foto’s op website en/of folders. Veel meer via persoonlijke testimonials, levensverhalen van mensen. Gast zichtbaar maken. Verhalen uit het hart. Wij hebben onze presentatie voor groepen hierop aangepast. Naast een feitelijke uitleg over het initiatief en ook voorbeeldsituaties wanneer Hospice Zwolle uitkomst biedt vertellen wij nu ook in detail twee persoonlijke verhalen. Deze maken altijd indruk. Daarnaast hebben wij in het ontwerp van een nieuwe website die begin 2015 in de lucht gaat ook ruimte gemaakt om veel meer de mens in beeld te laten komen. Wij zijn online actief geworden, en bouwen momenteel langzaam het aantal volgers op. Dit staat nog in de beginfase, maar er wordt aan gewerkt. Wij hebben onze ‘Bouwsteen benadering’ richting bedrijfsleven ‘koop een bouwsteen’ om dezelfde reden ook omgevormd naar ideëel aandeelhouderschap. Een ideëel aandeel kopen spreekt ook veel meer jouw goede gevoel aan. Na een tip over een voor ons nog onbekend fonds: Elise Mathilde fonds hebben wij een aanvraag ingediend en 5000 euro ontvangen! Lydia Taen, Hospice Zwolle


56


It’s simple, but not easy Een idee krijgen is niet moeilijk. Plotseling gaat er een lampje branden en kun je met de ingeving aan de slag. Dat is niet ingewikkeld. Maar dat wil niet zeggen dat het ook gemakkelijk is. Goede ideeën worden niet vanzelf gerealiseerd. Daar moet je (hard) aan werken. Maar dan nog lukt het vaak niet. Hoe je jouw idee simpel verder kunt brengen? Bespreek het met anderen. Geef anderen de ruimte om op basis van jouw ideeën verder te denken en hun eigen ingevingen en ideeën aan jouw idee vast te plakken. Zo wordt een bestaand idee een nog véél beter idee. Zo is Hanzelab ook ontstaan. Ideeën van Elsbeth en Henk werden samen iets wat zij alleen niet hadden kunnen bedenken. Dat leverde zoveel energie en inspiratie op dat het vervolgens óók mogelijk was het idee razendsnel te realiseren. Van basisidee tot uitgewerkt idee en kick-off meeting in een paar maanden tijd. Simpel, maar tegelijkertijd niet gemakkelijk, want er is keihard aan gewerkt. Het proces dat wij doorliepen om Hanzelab te bedenken, te lanceren en op te starten heeft ons heel veel geleerd. Wij ondervonden in de praktijk de rol van toeval (kansen zien en gebruiken) en het effect van goede en slechte timing. Wij trokken ook veel lessen uit onze eerste Hanzelab sessies. Dat ging met vallen en opstaan. Door te doen en door te gaan! Nog steeds passen wij onze manier van werken continue aan op basis van praktijkervaringen. Zo krijgen wij steeds meer grip op factoren die van belang zijn om van een ideetje een goed idee te maken en dit ook te realiseren.

57


Een idee verder brengen is geen rocket science. Maar het doen is nog niet zo eenvoudig. De meeste fantastische ideeën belanden uiteindelijk in de prullenbak. Waarom? Daar zijn veel redenen voor: • Je wilt het zelf doen, geen anderen erbij betrekken • Je laat anderen niet toe om mee te werken aan ‘jouw’ idee. • Je betrekt anderen er wel bij maar ze mogen niet te veel aan jouw idee veranderen • Je maakt het te complex (en je loopt vast) • Je wilt dat het meteen perfect wordt (en het komt nooit af) • Je wacht te lang (waardoor het juiste moment voorbij is) • Je wekt vooraf hoge verwachtingen (die je niet waar kunt maken) • Je laat je tegenhouden door vaste procedures en werkwijzen (in plaats daarvan af te wijken waar nodig) • Je raakt gefrustreerd van tegenwerking (en niet als uitdaging er overheen te springen of onderdoor te tijgeren) • Je wilt er niet genoeg voor doen. Realiseren is overgaan van denken naar doen én doorgaan.

Veel innovatieve ideeën komen door deze en andere redenen helaas nooit tot een start of tot bloei. Bij Hanzelab doen wij er alles aan om ideeën en initiatieven van anderen wel tot bloei te brengen. De basis wordt gelegd in de Hanzelab sessie. Opdrachtgevers zijn vaak zeer blij met de blik en nieuwe vragen van buitenstaanders die zich buiten de vaste cirkel van adviseurs en gesprekspartners begeven. Dat geeft extra zuurstof, ruimte en impulsen. Je krijgt als opdrachtgever de unieke kans om in één avond een denktank uit de stad in te zetten voor jouw vraagstuk. 58


Er worden nieuwe denklijnen gelegd en nieuwe netwerken opengesteld en contacten gelegd met mensen die niet persé belangen hebben. Aan tafel én via social media. Deelnemers vinden het op hun beurt prachtig om een kijkje te nemen in de keuken van een ander, direct iets bij te dragen, daar waardering voor te krijgen en op een bijzondere manier nieuwe stadsgenoten te leren kennen (instant satisfaction). Na de Hanzelab sessie is het aan de opdrachtgever zelf om ideeën te realiseren. Zij worden in korte tijd bedolven onder de meest uiteenlopende suggesties, vragen, opmerkingen en ideeën. Kiezen, prioriteren en smaller maken is van belang, anders wordt de drempel om überhaupt tot uitvoering over te gaan veel te hoog. Vanuit Hanzelab hebben wij enige tijd na de sessie vaak nog even contact met opdrachtgevers. Om te kijken wat de voortgang is. Soms helpen wij nog even extra door achteraf mensen aan uit te werken ideeën te koppelen. Met Hanzelab laten wij graag aan iedereen voelen en zien – inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden – hoe eenvoudig het is om elkaar te helpen. Hoe eenvoudig het is elkaar steun te geven bij ideeën, vraagstukken en initiatieven. Eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Het vergt tijd, inzet en veel van de manier van samenwerken in de stad. Als Hanzelab zijn wij graag een verbindende, energieke en enthousiasmerende schakel in dit boeiende proces. Een proces waarbij belanghebbenden in de stad steeds meer en beter samenwerken in onze stad. Samen maken wij de stad.

It's simple, that's why it's so complicated 59


Hanzelab is voor mij‌ (2)

ilmensen op versch Het ontmoeten van de oplossingen d, sta de in n kke lende ple tijd ontstaan met die in relatief korte id kracht en gezellighe gezamenlijke denk langbe j mi r voo zijn s tijdens de sessie om met Hanzelab rijke ingrediĂŤnten . mee te doen siness Developer Gooitske Zijlstra, Bu r ato ilit fac en Hanzelab

60


Hanzelab heeft mij hele bruisende actieve waardevolle contacten opgeleverd. Een goed netwerk zowel zakelijk als persoonlijk. Frances Meester, Organisator culturele evenementen en Hanzelab lid

Opdrachtgevers verbazen zich er vaak over, dat in een betrekkelijk korte tijd – binnen 3 uur – zoveel rendement uit een Hanzelab sessie komt. John van Boven, Bruggenbouwer en Hanzelab facilitator

j een voorbeeld van Hanzelab is voor mi en. creëert door te do rde aa hoe je meerw it ite ers div n ari wa Het is een platform rden gebundeld, en denkkracht wo eft voor zowel de wat meerwaarde he deelnemers. de en s ver ge opdracht Hanzelab en t cen Loes Visscher, Do r ato facilit

Het leven is een feestje. Helemaal wanneer je zelf de slinger s ophangt. Hanzelab is voor mij één van die slingers! Hetty Hanekamp, HR Pro fessional en Hanzelab facilitator

61


62


Nawoord Hanzelab is ons kindje en inmiddels bijna vier jaar oud. De neiging is groot om als ‘vader en moeder’ veel te blijven regelen. Voor je het weet ben je alleen dáár mee bezig. Inmiddels weten we: voor groei en ontwikkeling is ruimte, zorg en aandacht van anderen essentieel. Dat hebben wij de afgelopen jaren op gang gebracht. Wij moedigen het zelfs aan. Wij zijn dan ook trots dat Hanzelab steeds meer op eigen benen staat en wij een stapje terug kunnen doen. Kinderen leren spelenderwijs en dat is precies hoe Hanzelab zich verder ontwikkelt. Zoals dat bij een lab én een kind hoort blijven wij experimenteren. Met een gezonde aversie tegen status quo. Dat gaat vaak goed en als het mis gaat proberen wij gewoon iets nieuws. Wat dit proces voor Hanzelab betekent zal de tijd leren. Nu al is Hanzelab van een steeds grotere groep Zwollenaren. Facilitators en leden die samen met ons veel vrije tijd investeren in Hanzelab en Zwolle. Zonder hen géén Hanzelab! Wie weet is Hanzelab over enkele jaren wel van alle Zwollenaren. Of misschien wel dé denktank van onze sociaal en economisch sterke regio Zwolle. Dat zou fantastisch zijn! Kijk je verder in de toekomst dat wordt Hanzelab wellicht overbodig. Onze manier van denken en creatief samenwerken aan vraagstukken en kansen mag best de normale manier van werken in regio Zwolle worden. Wij dromen er alvast een beetje over. Dat toekomstbeeld geeft ruimte voor andere mooie, innovatieve ideeën. Denk je ‘ik heb een idee, wat nu?’ Mooie ideeën mag je gewoon delen. Anderen inspireren en ideeën samen realiseren. Juist nu! Elsbeth Boes en Henk Boshove 63


Colofon Eerste druk, februari 2015 Teksten: Elsbeth Boes, Henk Boshove Ontwerp boekje: Annemarie Zijl Ontwerp logo, huisstijl en website: Maarten de Vries i.s.m. Boerdam Media Fotografie: Henk Boshove, Hanzelab archief, Annemarie Zijl Drukwerk: Upmeyer

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

64100% vrijwillig

twitter @hanzelab

website www.hanzelab.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.