Page 1

pl.hanze Nr. 14 2011

Alles over: share your talent. Move the world. Afscheid van Klaas van der Wal Portret van het Instituut voor Life Science Technology


2

PL.HANZE

welkom Naam: Popke Makkinga Functie: Docent Locatie: Zernikeplein 7, Instituut voor Financieel Economisch Management Leeftijd: 38 Datum indiensttreding: 1 februari 2011

tot ziens Naam: Henk Lak Functie: Docent Locatie: Zernikeplein 7, Instituut voor Financieel Economisch Management Leeftijd: 30 Datum vertrek uit functie: 1 januari 2011

Reden van komst? Na 12 jaar bedrijfsleven toe aan een nieuwe uitdaging. Komend uit een onderwijsnest wilde ik altijd al kijken in hoeverre ‘leraar' in mijn DNA zit.

Reden van vertrek? Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Tijd om mijzelf verder te ontwikkelen en een andere organisatie te ontdekken.

Wat heb je hiervoor gedaan? Interim finance professional. Als zelfstandige (zzp-er) de laatste acht jaar bij de grote internationale banken en verzekeraars gewerkt in opdrachten.

Wat doe je nu? Specialist in interim-dienstverlening bij BIJ Management & Advies. Ik werf en selecteer interim'ers én regel mooie opdrachten voor onze mensen. Wat is er anders in je nieuwe baan? Ik ben veel meer onderweg en kom meer in aanraking met het bedrijfsleven; ben commerciëler ingesteld. Afscheid met een traan? Zeker! Alle fantastische FEM-collega's en -studenten ga ik missen… Wat laat je achter? Een mooie en prettige werkomgeving. Ook de landelijke HBO Talentenprijs Financieel Management (www.hanze. nl/hbotalentenprijs) die in 2010 voor het eerst door een student en mijzelf is bedacht en georganiseerd voor dertien hogescholen. En dat gaat door! Welke indruk van de HG zal het meest blijven hangen? Een organisatie met veel goede mensen met passie voor wat wat ze doen. En een organisatie waar papier gewillig is (qua beleidsstukken). ‘Share your talent. Move the world.’ Wat was jouw bijdrage? Het bedenken en realiseren van de HBO Talentenprijs (zie boven). Wat wil je aan Popke Makkinga meegeven? Geef duidelijk je kaders aan als startend docent. Je hoeft een boek of syllabus niet uit je hoofd te kennen  .

Wat is het grote verschil met je vorige baan? Minder verdiensten, maar ik verwacht meer ‘echte' relaties. In het leven draait het m.i. niet alleen om geld. Fluitend naar je werk? Ja, over het algemeen wel tot nu. Wat staat je allemaal te wachten? Het leren om leraar te zijn en het doseren van doceren zoals een oude Friese volkswijsheid leert. Ik verwacht veel interactie met de studenten. Als zij bereid zijn energie in de opleiding te steken en enthousiasme tonen, beantwoord ik dat idem dito. Eerste indruk van de HG? Collega's maken een goede indruk op me. Zij zijn bereid om elkaar te helpen waar nodig. Ik heb op de ZernikeCampus al 7 jaar ‘rondgelopen' dus helemaal nieuw is het niet! ‘Share your taltent. Move the world.’ Wat ga je daar aan bijdragen? Proberen de kloof tussen onderwijs en praktijk verder te verkleinen. Wat wil je aan Henk Lak meegeven? Probeer jezelf te blijven en laat je niet meeslepen in loze beloftes alleen om je eigen doel te bereiken. Wederzijdse voordelen hoog houden is lange termijn denken.


3

INHOUD

6-7

Alles over Share your talent. Move the world.

10-11

Portret van het Instituut voor Life Science & Technology

12-13

februari 2011

1 2 4 5 8 9 14 15 17 18

Share your talent. Move the world. Welkom en tot ziens Nieuws Directeur FEZ, Klaas van der Wal verlaat HG na 15 jaar Leven Lang Leren Hanze Honours College: werven en selecteren van talenten P&O: Bedrijfsarts Jan Leenheers neemt afscheid P&O berichten Focus op Ambities berichten Fotopagina: onze schoonmakers

19 21 22 23 24

Dag uit het leven van‌ een schoonmaker Ingezonden brieven De (oud) docent: Theo Miljoen over de wereld van morgen Column JJdJ + HG Agenda Share your talent. Move the world: Mirabelle Schaub

Winterse taferelen op ZernikeCampus

20

19 16

Energy Academy: ambitieus plan van o.a. RUG en Hanzehogeschool Groningen Focus op Ambities: medewerkers maken gebruik van Versterk je Talent

Dag uit het leven van Jelly Wierstra, schoonmaakster

PL.HANZE is het personeelsblad van de Hanzehogeschool Groningen en wordt gemaakt door het stafbureau Marketing en Communicatie Hoofdredactie/coĂśrdinatie/teksten Jacques de Krom Eindredactie Pieneke Wiertz Teksten Josephine Banens, Jacques de Krom,

COLOFON

Luuk Steemers, Pieneke Wiertz Fotografie Frank de Kleine, Luuk Steemers, Wieger van der Zee Concept en Vormgeving Eddy Kootstra, Jacques de Krom Drukwerk Grafische industrie de marne Rechten Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of geproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het stafbureau Marketing en Communicatie van de Hanzehogeschool Groningen en/of andere auteursrechthebbenden Vragen, opmerkingen, suggesties: pl.hanze@org.hanze.nl


4

PL.HANZE

Dagelijks HG-nieuws vindt u op

NIEUWS

Bijzondere onderscheiding IBK Drie opleidingen van het Instituut voor Bedrijfskunde krijgen de hoogste onderscheiding, drie sterren, van de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs. Het gaat om de opleidingen Vastgoed& Makelaardij; Management, Economie & Recht (MER) en Personeel & Arbeid. De drie sterren, toegekend via het zogenaamde AISHE audit instrument, staan voor de mate waarin duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het onderwijs van de opleiding zijn geïntegreerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid van opleiding en opleidingsinstituut. De drie onderscheiden opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen hadden al twee sterren. De studenten van de drie opleidingen houden zich in praktijkcases bezig met het verduurzamen van de bedrijfsvoering van bedrijven en het contact met de klant op drie belangrijke gebieden: people, planet en profit. Zo krijgen bijvoorbeeld studenten van de opleiding Vastgoed & Makelaardij als vak vastgoedethiek, studenten MER een blok MVO en helpen vierdejaars studenten Personeel & Arbeid tweedejaars mbostudenten met het vinden van stages of een werkplek. De lectoraten Vastgoed en Duurzaam HRM dragen onderzoeken aan, waarin MVO een rol speelt. Studenten en docenten werken in het project maatschappelijk vastgoed en krimp aan diverse deelonderzoeken. Daarin begeleiden ze dorpen in het formuleren van een dorpvisie, waardoor de leefbaarheid vergroot.

€ 1.2 miljoen subsidie voor Hanzehogeschool Groningen De Hanzehogeschool Groningen heeft ruim 1,2 miljoen euro aan RAAK subsidiegelden gekregen voor drie projecten. RAAK is een regeling vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de kennisuitwisseling tussen hogescholen, de beroepsonderwijs en volwasseneneducatie sector (BVE-sector) en het midden- en kleinbedrijf in regionale innovatieprogramma's te verbeteren. 1. RAAK PRO aanvraag Belasting en belastbaarheid van (top)sporters; een wankel evenwicht, toegekend bedrag: € 673.446 (Kenniscentrum CaRES): In de alledaagse praktijk van de (top) sport –bijv. trainers, coaches, sporters en artsen- bestaat veel behoefte aan het ontwikkelen van methoden en technieken om belasting/belastbaarheid in trainingen en wedstrijden te meten. Enerzijds om prestaties te optimaliseren, anderzijds om overbelasting en blessures te voorkomen. Het onderzoek richt zich op 160 duursporters en spelsporters. 2. RAAK Publiek aanvraag Energieke Restauratie, toegekend bedrag: € 299.922 (Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte): Hoe kunnen monumentale gebouwen met behoud van de monumentale waarde energieneutraal worden gerenoveerd? Welke nieuwe materialen kunnen in monumenten worden toegepast en hoe kunnen nieuwe energie-installaties met respect voor de monumentwaarde worden geïntegreerd in het gebouw?

3. Raak Publiek aanvraag Zorgarbeidsinnovatie, toegekend bedrag: € 289.690 (Kenniscentrum Arbeid en het Kenniscentrum CaRES): Zorgprofessionals worden geconfronteerd met innovaties op meerdere fronten: nieuwe producten en diensten, nieuwe processen en technologieën, nieuwe organisatorische concepten. Maar ook bijvoorbeeld met de versterking van de marktwerking en de introductie van nieuwe bekostigingsmodellen. Dit alles binnen een veranderde arbeidsmarkt. Deze veranderingen moeten op microniveau worden vertaald. In het programma worden de professionals ondersteund bij het ontwerpen, organiseren en evalueren van concrete innovaties.


‘Het voelde hier als een soort van thuis’

5

Directeur Financieel Economische Zaken verlaat na ruim 12 jaar HG Wat nog rest is zijn naam op het asfalt van de Walk of Fame. Vorige week nam hij tijdens een receptie in het Willem-Alexander Sportcentrum afscheid van de Hanzehogeschool Groningen. Klaas van der Wal (40) begon in 1994 als stagiaire en werkte zich binnen een paar jaar op tot directeur Financieel Economische Zaken (FEZ). Vanaf 1 maart is hij als concerncontroller/directeur Middelen één van de hoogste ambtenaren van de gemeente Groningen.

Recht voor z'n raap, collegiaal, nuchter, geen poespas. Een aantal typeringen, dat volgens zijn collega's goed bij Klaas past. ‘We gaan zijn expertise in het Stafdirecteuren Overleg (SDO) missen', zegt Arwin Nimis, stafdirecteur Marketing en Communicatie. ‘Klaas paste niet alleen op de centen, maar was breed beleidsmatig geïnteresseerd.' ‘Het voordeel van financiën,' zegt Klaas, ‘is dat je overal bij betrokken bent. Je kunt als directeur FEZ heel simpel zeggen: “Het kan wel, of het kan niet”, maar zo zit ik niet in elkaar. Je kunt creatief meedenken over verschillende zaken. Dat was ook het aantrekkelijke van deze functie.' Hij kwam in 1994 binnen als stagiaire bij Fokko Lukkien van FEZ. Een paar jaar later was Klaas zijn directeur. ‘Dat had nogal wat voeten in aarde. Ik werd in eerste instantie afgewezen voor de functie van directeur, omdat ik met 28 jaar te jong zou zijn. Maar ik werd wél gevraagd om te solliciteren. Lang verhaal kort: na een gesprek met het College van Bestuur werd ik alsnog benoemd met een proeftijd van een jaar. Achteraf begrijp ik best dat ze bedenkingen hadden. Ik

kende het spel nog niet. Nu schiet ik niet meer in de stress als er ergens een probleem is. Destijds wel. Ervaring is het sleutelwoord. Toen wist ik heel weinig, nu weet ik bijna alles wel in een context te plaatsen.' Hij zat er bijna 12.5 jaar. ‘Het is een mooie tijd geweest. Een goed moment om iets anders te gaan doen.' ‘De opening van de ZernikeCampus, de oplevering van gebouwen ervaar ik wel als een soort van hoogtepunten. Als lid van de stuurgroep Huisvesting was ik erbij betrokken. Gebouwen zijn iets tastbaars. Begrotingen niet. Het is mooi dat de Hanzehogeschool Groningen financieel op orde is, in control.' In 2008 won hij ‘de Mensen voor Cijfers' prijs. Een prijs voor financieel specialisten. Vandaar zijn naamsvermelding op de Walk of Fame op het HanzeForum. Hij noemt het niet. ‘Ik was net een paar jaar directeur FEZ toen de hbo-fraude zich aandiende. Een dieptepunt ja, hoewel onze organisatie uiteindelijk werd vrijgesproken. Minder tevreden kijk ik als gedelegeerd opdrachtgever terug op de voortgang van de integrale ICT-aanpak (IBIS). Er zijn voldoende in- en externe factoren voor aan te geven, maar toch. Het voelt niet prettig. ‘Interessante vraag… wat moet mijn opvolger vooral niet doen? Ik wil vooral niet de indruk wekken om over mijn graf heen te willen regeren, maar geef de medewerkers de ruimte hun werk te doen. Ze zijn uitermate professioneel en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.' Een geboren Groninger gaat naar de gemeente Groningen als de belangrijkste adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders op het gebied van de gemeentelijke financiën. Klaas wordt één van de hoogste ambtenaren en is als concerncontroller/directeur Middelen verantwoordelijk voor een budget van ruim € 750 miljoen. Bij de HG was dat € 200 miljoen. ‘Er moet de komende tijd bij de gemeente zo'n € 40 miljoen bezuinigd worden – wellicht nog 10 of 20 miljoen daarbovenop - en de uitdaging voor mij is dit zo zorgvuldig en creatief mogelijk te doen. Het gaat namelijk wel al met al om o.a. zo'n 100 à 150 medewerkers in vaste dienst. Daarnaast wil de gemeente klantgerichter werken. De diensten moeten beter aansluiten op de burgers. Genoeg uitdagingen. ‘De Hanzehogeschool Groningen voelde als een thuis. Het is mijn eerste werkgever. Ik zie er tegenop om hier niet meer te komen. Het was heel vertrouwd.' Lachend: ‘Ben in ieder geval blij dat mijn naam hier straks nog ligt.'


6

PL.HANZE

Nieuwe campagne van de Hanzehogeschool Groningen Talent meerwaarde geven voor de wereld om je heen. Meer doen dan ‘alleen' een diploma halen of kennis overbrengen. Kortom: je talent niet uitsluitend voor jezelf gebruiken, maar delen met anderen en daardoor de wereld in beweging brengen. Dát is in essentie de communicatieve vertaling van ‘De Hanzehogeschool Groningen streeft naar een betere wereld'.

Arwin Nimis

Het duurde ongeveer twee jaar om tot een merkpropositie te komen. Uit een uitgebreid imago- en identiteitsonderzoek onder studenten, medewerkers en stakeholders blijkt dat de maatschappelijke betrokkenheid verankerd ligt in de wortels van de hogeschool. Hoge kwaliteit onderwijs, goede reputatie, ondernemend en betrouwbaar kwamen als belangrijkste eigenschappen naar boven. ‘Een lange, maar belangrijke weg', zegt Arwin, ‘want met een passende, aantrekkelijke en onderscheidende merkpositionering gaan we de concurrentie aan met andere hogescholen. Een sterke marktpositie draagt ook bij aan het behalen van de strategische doelen en ambities, zoals benoemd in Koers op kwaliteit. Eigenlijk is het is vrij simpel, een sterk merk helpt. Bij het werven van scholieren, het vinden en binden van medewerkers, de betrokkenheid van studenten, het werven van stageplaatsen en onderzoeksopdrachten, het vinden van een baan voor alumni en het vinden van potentiële samenwerkingspartners.'

De HG vroeg het reclamebureau Dizain om de merkpositionering vorm te geven. ‘De opdracht die wij kregen was vrij complex', zeggen copywriter Erik Meijerink en art-director Roel Tiemessen van Dizain. Beiden vormen ze de creatieve leiding van het bedrijf dat zich richt op het creëren van sterke merken. Een paar voorbeelden: ‘Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen', bedachten ze voor de Groningse jeugdzorgorganisatie Elker. Ziekenhuis Nij Smellinghe uit Drachten heeft sinds kort de slogan ‘Met aandacht. Dat voelt beter'. ‘We vonden “het streven naar een betere wereld” een mooi positief uitgangspunt en heel erg passend bij de HG. Het gaat verder dan het obligate “wij willen het beste onderwijs geven”. Tegelijkertijd was het eigenlijk ook redelijk voor de hand liggend: wie wil er nu niet streven naar een betere wereld? Aanknopingen voldoende dus, maar toch ook de nodige hobbels. ‘De vraag die we ons toen stelden was: wat betekent die betere wereld nu concreet voor studenten en medewerkers? Volgens ons was de essentie van het antwoord: je talent meer waarde geven. Niet slechts studeren om je diploma te halen of ‘alleen maar' les geven, maar je talent delen met de wereld om je heen. Om daarmee iets terug te geven aan die wereld.' De woorden talent, delen en wereld zie je ook duidelijk terug in de huidige slogan.'

'

‘Met Share your talent. Move the world. geven we als hogeschool aan maatschappelijk betrokken te zijn en daar een praktische invulling aan te willen geven', zegt Arwin Nimis, directeur van stafbureau Marketing & Communicatie. ‘Niet met een geitenwollensokkenimago – dat past ook niet bij de huidige studenten – maar wel met de ambitie om het praktisch haalbare uit het eigen leven te halen. De oproep past ook bij docenten die vaak vanuit idealisme kozen voor een loopbaan in het onderwijs. In principe geldt het voor alle studenten en medewerkers van onze hogeschool.'

Studenten en medewerkers die ‘alleen

maar’ hun diploma willen halen of ‘alleen

maar’ hun salaris willen verdienen, zijn hier aan het verkeerde adres

'

De begrippen Share your talent en Move the world zijn redelijk tegelijk ontstaan, al was Share your talent er net iets eerder. Die drie woorden stonden ook direct vast. ‘Het bekt lekker en biedt ook voldoende aanknopingspunten voor de komende jaren.' Met move hebben Erik en Roel nog behoorlijk gespeeld. ‘Er waren ook nog enkele Nederlandse varianten, maar de Engelse zin bleef uiteindelijk het beste hangen. Bovendien past deze ook goed bij het proces van internationalisering dat de hogeschool nu door gaat', zegt Erik. Share your talent. Move the world. werd eerst voorgelegd aan een zestal deans in het zogenaamde Portefeuille Overleg (PO). ‘Zij gaven daar uiteindelijke doorslag om hiermee de markt op te gaan.' Tijdens het Hanzehogeschool Groningen Overleg (HGO) presenteerde Arwin Nimis de pay-off voor het eerst aan een breed HG-publiek. ‘Vanaf het eerste ogenblik dat de leden van het College van Bestuur, deans, stafdirecteuren en teamleiders met Share your talent. Move the world. geconfronteerd werden, waren ze enthousiast. Bij dergelijke grote bijeenkomsten maak je dat niet vaak


Achtergrond

v.l.n.r. copywriter Erik Meijerink en art-director Roel Tiemessen

mee', zegt Arwin. ‘Dat gold ook voor het getoonde beeldmateriaal (zie de cover van deze PL.HANZE) dat bij de pay-off hoort.' Erik Meijerink en Roel Tiemessen bedachten een beeldtaal passende bij Share your talent. Move the world. De zogenaamde Talentglobe speelt daarin een belangrijke rol. In deze spiegelende wereldbol wordt de student, docent of andere medewerker met zijn of haar verhaal – wat doet hij of zij met zijn talent – letterlijk weerspiegeld. ‘Die weerspiegeling is ook direct de reflectie van de wereld om je heen. Het gaat immers bij het delen van je talent niet alleen om de grootse, meeslepende ideeën die direct de hele wereld beïnvloeden. Niet voor iedereen geldt: ‘I have a dream'. We willen met de directe reflectie aangeven dat het juist ook om kleine, lokale initiatieven gaat. Als iedereen zich ervoor inzet, kunnen we samen heel veel bereiken', zeggen Erik en Roel.

Share your talent. Move the world. is bedoeld voor iedereen. Niet alleen de excellente student. ‘Iedereen binnen onze hogeschool heeft talenten’, zegt Arwin Nimis. ‘Een mooi voorbeeld stond de vorige keer in PL.HANZE. Technisch medewerker van het Facilitair bedrijf Gert Kuipers en zijn vrijwilligerswerk in Tanzania. In dat verhaal kwam duidelijk naar voren dat Gert een passie heeft voor vrijwilligerswerk en een bijzonder talent heeft om zaken voor dat ontwikkelingsland te regelen. Zo staat er binnenkort een oude keuken van de HG ergens in een school in Tanzania.’

De eerste reacties binnen de Hanzehogeschool Groningen zijn positief. Er zijn zelfs schools die er direct mee aan de slag gingen, zoals de Academie voor Gezondheidsstudies. Zij brachten kennis en deskundigheid van docenten, studenten en logopedisten samen in een praktische databank, www.taalexpert.nl. Daarmee kunnen kinderen met spraak- en taalproblemen in de toekomst nog beter geholpen worden. ‘Een mooi voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid, iets betekenen voor een specifieke doelgroep', aldus Arwin. ‘Dit is nog maar het begin', gaat hij verder. ‘Iedereen, van student tot medewerker moet ervan doordrongen zijn dat Share your talent. Move the world. geen beschrijving is van hoe het moet, vooral geen loze marketing kreet is, maar een oproep is om na te denken hoe je je talent wilt inzetten voor een betere wereld. Tegelijkertijd is het niet slechts een oproep, het is dwingender dan dat: van onze (aankomende) studenten en (nieuwe) medewerkers wordt verwacht dat zij hun talent ook daadwerkelijk willen delen en zich inzetten voor een betere wereld. Studenten en medewerkers die ‘alleen maar' hun diploma willen halen of ‘alleen maar' hun salaris willen verdienen, zijn hier aan het verkeerde adres.'

Gert Kuipers

7


PL.HANZE

8

leven lang leren

Samenwerking

L L L even

ang

eren werpt al vruchten af

Lenie en Jolanda bezoeken samen opdrachtgevers Leven Lang Leren (LLL) staat hoog op de agenda van de HG. Steeds meer dringt het binnen onze organisatie door dat onze maatschappelijke taak niet alleen ligt bij het verzorgen van onderwijs voor jong volwassenen. Onze bijdrage aan LLL is cruciaal voor de ontwikkeling van de kenniseconomie en de arbeidsmarktproblematiek van de komende jaren. In deel drie van deze reeks zoomt PL.HANZE in op de nu al bestaande intensieve samenwerking tussen bedrijfsconsulenten Jolanda Drent van HanzeConnect en Lenie Oziël van de Academie voor Verpleegkunde. Hun samenwerking werpt in de contacten met zorgorganisaties al de nodige vruchten af. Toen docent Verpleegkunde Lenie Oziël en Marktmanager Zorg & Welzijn van HanzeConnect Jolanda Drent elkaar in het kader van Levenlang Leren (LLL) ontmoetten, beseften ze meteen dat ze elkaar veel te bieden hadden. Jolanda: ‘Bij HanzeConnect ben ik marktmanager. Ik weet veel van strategisch personeelsbeleid op de zorgmarkt, maar ik ben geen inhoudsdeskundige op het gebied van Verpleegkunde. Dat is Lenie natuurlijk wel. In het kader van ons programma LLL, dat zich meer in de schools gaat afspelen, leek het ons een goed idee om niet apart maar gezamenlijk zorginstellingen te bezoeken. Via gesprekken met hoofden van personeelszaken en met raden van bestuur van zorginstellingen proberen wij boven tafel te krijgen in hoeverre die organisaties al zijn voorbereid op LLL.' Lenie knikt enthousiast. ‘Voor mij speelde óók mee dat ik als hogeschooldocent de opdracht heb om het aantal instromende studenten voor Verpleegkunde te verhogen. Wij willen dat onze afgestudeerden voldoen aan de behoefte van de markt. Als dat goed gaat neemt de vraag naar onze studenten ook toe.'

‘Met zijn tweeën leggen wij meer nuttige verbanden', vertelt Lenie. ‘Zo kwamen we erachter dat een ziekenhuis in Friesland verpleegkundigen wil leren om kritisch te redeneren. Ik heb dit signaal als onderzoeksvraag doorgeven aan het Hanze-lectoraat Verpleegkundige Innovatie en Positionering. Wellicht is het ook een interessante pilot voor een HBO-V-stagiair. Daarnaast kunnen we het thema ‘kritisch redeneren' meenemen in ons initieel onderwijs en een cursus Kritisch Redeneren voor leidinggevenden aanbieden. Dit zijn slechts voorbeelden, nu is het zaak om alle informatie ten behoeve van LLL binnen schools en HanzeConnect goed te beleggen en een vervolg te geven.' Jolanda: ‘Zorginstellingen krijgen steeds meer te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers doordat de instroom van hbo-studenten op lange termijn afneemt. Bovendien stroomt veel ouder personeel uit. De zorgvraag neemt echter alleen maar toe. Het doel van de HG is om op de lange termijn samenwerking met verschillende partijen te realiseren om de problemen van vergrijzing en ontgroening op te vangen. Het accent verschuift daarom steeds meer naar deeltijdonderwijs en maatwerkprojecten.' Vanuit het programma LLL is samen met Jolanda en Lenie een structureel zorgoverleg in het leven geroepen met collega' s van diverse ‘zorg'-schools, HanzeConnect en projectgroepen binnen de hogeschool die betrokken zijn bij LLL op het terrein van Zorg en Welzijn. In dat overleg bespreken ze trends en ontwikkelingen die ze signaleren bij de opdrachtgevers en de samenwerkingskansen die dat biedt. ‘Zo zorgen we dat we van elkaars activiteiten op de hoogte zijn', vat Lenie samen, ‘en kunnen we veel strategischer werken en met één gezicht naar buiten treden.'

Jolanda en Lenie bezochten al zo'n vijftien zorginstellingen. Lenie: ‘Ik merk dat het cruciaal is om een goed beeld te hebben van de al bestaande contacten. Laatst ging een collega op werkbezoek en telde op een prikbord maar liefst 21 kerstkaartjes van de Hanzehogeschool Groningen. Blijkbaar is er geen enkel toezicht en coördinatie op de versturing daarvan. En dat gebeurt ook met andere contacten. Bij opdrachtgevers komt het echt knullig over als mensen van de HG niet elkaars activiteiten afweten. Bovendien loop je elkaar al gauw voor de voeten of vind je steeds het wiel opnieuw uit.'

'

Laatst ging een collega op

werkbezoek en telde op een prikbord maar liefst 21 kerstkaartjes van de

'

Hanzehogeschool Groningen...

Lenie Oziël

Jolanda Drent


9

U

itblinkers

in honoursprogramma van start

Na een jaar van voorbereiding ging op 1 september jl. het Hanze Honours College in het kader van het Siriusprogramma van start. Inmiddels zijn er 45 talentprogramma's op verschillende plekken in de hogeschool operationeel met studenten die aan speciale voorwaarden moesten voldoen. Hoe de werving en selectie van deze studenten verliep vertellen Melissa Oudshoorn, coördinator talentprogramma van International Business School (IBS) en Jeanette Dikkers, coördinator bij de Academie voor Gezondheidsstudies.

‘Wij hebben alle eerstejaars van onze vijf opleidingen uit 2009 en de studiebegeleiders actief benaderd. Dit leverde een groep van achttien tweedejaars studenten op waarvan er, na de selectieprocedure, twaalf vol enthousiasme zijn gestart. Met deze twaalf loopt ons programma volgens plan. Wij zijn heel benieuwd naar het verdere verloop.' Ook Melissa Oudshoorn, hogeschooldocent en honourscoördinator bij de International Business, is erg enthousiast over het talentenprogramma tot nu toe. Er waren zesentwintig aanmeldingen voor tien plaatsen. ‘Uiteindelijk zijn het er dertien geworden en die doen het geweldig goed', volgens Melissa. ‘Bij de werving keken wij naar onze gewenste kenmerken voor een honoursstudent: een breder -buiten de eigen discipline- blikveld, en het ontwikkelen van een nieuwe professionelere visie. Ons honoursprogramma stoelt op drie onderdelen: professionele verdieping, interdisciplinaire verbreding en actief deelnemen in de gemeenschap.' De aangemelde eerstejaars kregen een zg. TED-presentatie*), moesten een vragenlijst beantwoorden, een essay schrijven en een referentie zoeken. De dean van IBS, de honoursmentor en een student beoordeelden het materiaal. Kandiaten die na deze screening overbleven werden door dezelfde drie personen onderworpen aan ‘speed dating'-interviews van 10 minuten. ‘Ze werken hard, erg, hard. Ze doen eerder teveel dan te weinig en doen het helemaal zelf. Wij reiken zaken aan en coachen, maar ze halen er die informatie uit die ze nodig hebben om zich te profileren als excellente honoursstudent.'

Melissa Oudshoorn en Jeanette Dikkers

'

‘Het honoursprogramma van de Academie voor Gezondheidsstudies is een extra programma voor ambitieuze studenten in combinatie met hun bachelor opleiding', vertelt Jeanette Dikkers, hogeschooldocent en coördinator van het talentprogramma. ‘Het is toegankelijk voor de studenten van Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), Logopedie, Voeding en Diëtetiek, Mondzorgkunde en Fysiotherapie. Daarmee biedt het de mogelijkheid tot multidisciplinaire samenwerking.' Het gemeenschappelijke actuele en duurzame thema voor alle opleidingen is Healthy Ageing. ‘Voor het honoursprogramma Healthy Ageing is, in samenspraak met het werkveld, het “profiel van de excellente paramedicus”gedefinieerd. Die koppelt onder andere creativiteit aan pro-activiteit, heeft durf en ambitie, staat open voor veranderingen en een heeft een kritisch rationele houding. Daarnaast was er een aantal criteria waaraan de student moet voldoen om te starten met het honoursprogramma.' In hun bacheloropleiding maken studenten zich de beroepsrollen hulpverlener, manager en beroepsontwikkelaar eigen. ‘De excellente paramedicus, met honoursprogramma bovenop zijn bacheloropleiding, blinkt uit door het vermogen om kwalitatief hoogwaardige zorg te combineren met uitstekende communicatie over de inhoud en het proces met de patiënt, belangrijke personen in zijn omgeving en overige zorgverleners', volgens Jeannette.

* TED oftewel Technology, Entertainment en Design is een platform waarop jaarlijks sprekers uit deze drie werelden elkaar informeren met korte lezingen over onderwerpen uit hun gebied van expertise of de wetenschap. De bedoeling hiervan is om grote denkers én doeners een podium te geven, om te proberen het publiek te overtuigen van hun visie of nieuwe ideeën.

Er waren zesentwintig aanmeldingen voor tien plaatsen.

Uiteindelijk zijn het er dertien geworden en die doen het geweldig goed

'

Een student die het HG-honoursprogramma volgt: * * * * *

haalt 30 European Credits (EC’s) van 28 uur ter verdieping en verbreding gaat zelf aan de slag met een onderzoekslijn, zoals een subsidieaanvraag voor toegepast onderzoek, volgt een interdisciplinaire lijn van drie thema’s van 2 EC’s, gekozen uit de thema’s van alle schools toont maatschappelijke betrokkenheid in de community lijn (4 EC’s), bv. vrijwilligerswerk bij ouderen. krijgt een aantekening op het Diplomasupplement en de cijferlijst.


10

PL.HANZE

PORTRET VAN De vier opleidingen van Instituut voor Life Science & Technology zijn zeker niet de gemakkelijkste. ‘LST' is misschien

Wie de D-vleugel op de begane grond van de Van DoorenVeste binnenloopt, ziet een zee van gele kluisjes. Hierin bewaren studenten hun laboratoriumspullen. Een groepje studenten en een docent, in witte jas, steken juist de gang over. Instituut voor Life Science & Technology staat er bij de ingang.

BML-student Hanna Noordzij isoleert artemisinine.

Labjassen

Achterin de gang heeft dean Jan-Jaap Aué zijn werkkamer. ‘Qua studentaantallen zijn we een van de kleinste schools van de HG. Dat heeft ook voordelen: onze studies zijn uitdagend, met veel specialistische docenten. De student-docentrelatie is bij ons erg belangrijk. ‘De vier opleidingen bestrijken een breed spectrum van de levenswetenschappen. Bij de opleiding Chemische Technologie gaat het om grote hoeveelheden en om industriële productie. Daarentegen gaat het bij de opleiding Chemie juist om gigantisch kleine hoeveelheden. Wat zit er in deze stof, is de centrale vraag, of hoe maak je een bepaalde stof?' Onze nieuwste opleiding is Bio-informatica. ‘Dat is een studie die biologen leert om enorme DNAdatabanken met computertechnieken te analyseren.' De opleiding met de meeste studenten is Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek. ‘Dat is in de kern een micro-biologische opleiding. Het gaat om biologie op moleculair niveau, dus niet om het determineren van planten of dieren. Afgestudeerden van deze opleiding komen terecht in ziekenhuizen in de medische diagnostiek of in de farmaceutische industrie.' In practicumlokaal D048 zitten enkele studenten van de opleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek druk te pennen en te turen naar tabellen en met gele, groene en bruine vloeistof gevulde reageerbuisjes. ‘Uit een van oorsprong Chinese plant artemisia annua isoleren we een malariamedicijn: artemisinine', zegt tweedejaars Hanna Noordzij. ‘We ontwikkelen goedkope productiemethoden die in Afrika onder primitieve omstandigheden uitvoerbaar zijn.' Docent Henk Goris zit even verderop. ‘We gebruiken variëteiten uit Gambia, Kameroen en Kenia en proberen de stof te isoleren met alcohol, water, hexaan en wasbenzine. We willen vaststellen wat de hoogste concentraties aan artemisinine oplevert per variëteit.' In het practicumlokaal aan de overkant van de gang, werkt een andere groep studenten Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek. ‘Nee, ik ben geen docent', lacht Jan Willem Wijntjes. Dat naamplaatje heb ik op een open dag gekregen. Maar ik zou hier best practicumdocent willen worden.' De échte docent, Ronald Boonstra, heeft in een aquarium tussen twee glasplaten een gel geplaatst met daarin genetisch materiaal van een moeder met borstkanker en van drie van haar dochters. Zij willen weten of zij ook de erfelijke aanleg voor borstkanker hebben. De overeenkomsten en verschillen in het DNA moeten zichtbaar worden door de gel een nacht onder stroom te zetten en onder UV licht te bekijken.

Practicum medische diagnostiek

Studente aan het werk in practicum D.039.


11

EEN SCHOOL

daardoor een relatief kleine school. Maar dat heeft ook zo zijn voordelen.

Vierdejaars studenten Chemische Technologie Ria de Haan en Sharbel Morad werken in het Chemische Technologielab, achterin de hal van de Van DoorenVeste. Er hangt een penetrante boerenlandlucht. ‘Vergisting van poep voor biogas. Lekker hè,' lacht Ria. Sharbel en Ria vertellen enthousiast over hun onderzoek voor een milieutechniekbedrijf. Biogas is niet automatisch gelijkwaardig aan aardgas. Via membraantechnologie wordt het geschikt gemaakt. Het restproduct, crappy gas, heeft een laag methaangehalte. Sharbel: ‘Wij onderzoeken manieren waarop dat laagwaardige gas tóch elektriciteit kan opwekken. Uiteindelijk moet dat op grote schaal gebeuren.' Reageerbuisjes met afsluiters.

De docentenkamer, op de binnenplaats tussen de C- en D-vleugel lijkt op een plantenkas. Docent Bio-Informatica Michiel Noback buigt zich op een kleurig kunststofstoeltje over een rapport. ‘Biogas uit algen', legt hij uit. ‘Een van de projecten van onze researchgroep ALIFE. Ik werk aan algen voor het lectoraat Life Sciences, samen met derdejaarstudenten. Om uit algen biogas te krijgen, moet je de algen vergisten. We willen weten welke micro-organismen bij die vergisting actief zijn, zodat we de opbrengst kunnen optimaliseren. Dat doen we door het DNA in het vergistingmengsel te isoleren, te laten sequensen en via de computer te analyseren. Dat zijn zó ontzettend veel gegevens dat één pc er maanden over zou doen. Door pc's in een netwerk met elkaar te verbinden kan het nu in tien uur. Ik ontwikkel momenteel een nieuwe efficiënte methode om tot een goed beeld van de microbiologische samenstelling van mengsels te komen. Daar ga ik een publicatie over schrijven. Belangrijk om kennis te delen en te zorgen dat kennisontwikkeling verder gaat. Bio-informatica heeft de toekomst. Organisaties als RUG en UMCG staan te springen om bio-informatici. Maar het vakgebied is nog erg onbekend en daardoor is het moeilijk veel studenten aan te trekken.' ‘De instroom is te klein om aan de vraag naar bio-informatici te voldoen, bevestigt dean Aué. ‘Dat geldt voor al onze opleidingen. Maatschappelijk is dat een probleem en financieel is dat lastig. We zijn kleinschalig en de contacten tussen docenten en studenten zijn intensief. Dat is goed voor de kwaliteit van de opleidingen. Twee van onze vier opleidingen, Bio-informatica en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek staan nummer één in Nederland.' Studentenaantallen Instituut voor Life Science & Technology Bio-informatica:

53

Chemische Technologie:

70

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek:

275

Totaal:

514 studenten

Chemie:

116

De docentenkamer.

Ria de Haan en Sharbel Morad in het CT-lab.

C- en D-vleugel vanuit de centrale hal.


12

PL.HANZE

Winter ZernikeCampus, december 2010

Winter Winter. Je ziet weer de bomen door het bos, en dit licht is geen licht maar inzicht: er is niets nieuws zonder de zon. En toch is ook de nacht niet uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt is het nooit volledig duister, nee, er is de klaarte van een soort geloof dat het nooit helemaal donker wordt. Zolang er sneeuw ligt is er hoop. Herman de Coninck uit: Zolang er sneeuw ligt. Brugge: Orion. 1975


13


14

PL.HANZE

P&O

‘Ziekte overkomt je, verzuimen is een keuze’ Ziekteverzuim HG 2009 met 4.1% onder landelijk (hbo-)gemiddelde

Afgelopen 10 jaar was Jan Leenheers (48) bedrijfsarts van de Hanzehogeschool Groningen. Vanaf 1 januari volgt Nicole Lemmers hem op. Jan heeft bij zijn werkgever Ardyn een nieuwe functie. Een terugblik.

ommekeer. De werkgever werd toen volledig verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en reintegratie van zieke werknemers, die vervolgens verplicht werden om mee te werken. Maar eenduidigheid en uniformiteit over de aanpak van het ziekteverzuim in de organisatie was de belangrijkste stap. Vooral de overgang naar schools in 2004 hielp aan een verdere verbetering. Elke teamleider werd integraal verantwoordelijk voor zijn medewerkers. Er was direct contact bij een ziekmelding en daarna. De teamleider ging het gesprek aan met zieke werknemers.

‘Het meest indrukwekkende wat ik de afgelopen 10 jaar heb meegemaakt was dat iemand in een psychose raakte. Bijzonder heftig. Daarnaast ook iemand die zich ziek meldde, vervolgens een tijdje naar het buitenland vertrok, terug kwam en riep: “Hier ben ik weer, er was niets aan de hand”. Ontslag op staande voet volgde...' Hij heeft veel HG-medewerkers het afgelopen decennium voorbij zien komen. De laatste jaren werden het er steeds minder. ‘Toen ik in 1999 begon was het ziekteverzuim van de HG ruim 8% (landelijk hbo-gemiddelde 6.8%), in 2009 4.1%! (landelijk hbo-gemiddelde 4.3%). Deze afname is een gezamenlijk ‘succes' van werkgever, werknemer en bedrijfsarts. ‘Ruim 10 jaar geleden bestond er geen duidelijkheid over het ziekmeldingproces. Ziekmelden was vrij gemakkelijk. Je kon vrij lang ziek zijn zonder dat er iets gebeurde. Het ziekteverzuimbeleid stond op een heel laag pitje. ‘Uiteraard heeft de invoering van de Wet verbetering poortwachter in 2002 meegeholpen aan de

‘Ziekte overkomt je, verzuimen is een keuze. Je hebt een gebroken been (het overkomt je), maar je kunt ondanks die handicap wel wat doen (dat is een keuze). De gemiddelde arbeidsethos van de HG'er is écht hoog. Dat is misschien ook wel een valkuil. Mensen gaan heel lang door, soms te lang. En als ze eenmaal ziek zijn, dan vinden ze ook dat ze het recht hebben om te verzuimen.' Onderzoek heeft uitgewezen dat 2.5% ziekteverzuim onvermijdelijk is. Alles daarboven is beïnvloedbaar. Interessant, want minder verzuim betekent een kostenbesparing. Leenheers kijkt bedenkelijk: ‘Lastig. De belasting is hier al behoorlijk. Als je het ziekteverzuim wilt terugbrengen tot 3%, zou je daar iets aan moeten doen. Er wordt heel veel gevraagd van mensen. Als je steeds meer vraagt, moet je accepteren dat de kwaliteit minder wordt. Het leidinggevende kader kan zich daar misschien wel in vinden, maar de gemiddelde docent vindt dat vreselijk. Dat levert een spanningsveld op. Los je dat op naar ieders tevredenheid, dan kun je het een en ander winnen.'

Het ziekteverzuim kost alle hogescholen samen € 120 miljoen per jaar. Dat zijn de directe kosten, zoals o.a. brutoloonkosten en indirecte kosten, vervanging, 13e maand en overwerk collega's. ‘Werknemers staan niet stil bij dat soort gigantische bedragen. Ze weten ook niet dat de werkgever de eerste twee jaar opdraait voor alle kosten. Pas als er na een jaar ziekte 30% van het loon wordt ingehouden, beseft men wat verzuim betekent. Ziek zijn kost geld.' Als hij een thermometer in de Hanzehogeschool Groningen mag steken en de gezondheidssituatie een cijfer mag geven (‘0 = dood; 10 is springlevend') dan geeft hij de HG een 8. ‘Geloof me - en ik ken heel wat werkgevers van dichtbij - de HG is een fantastische werkgever. Daar mag je als werknemer blij mee zijn. Wat men hier doet voor het personeel is uitzonderlijk en onvoorstelbaar veel.'

De nieuwe bedrijfsarts van de Hanzehogeschool Groningen is Nicole Lemmers. Zij is te bereiken via: n.w.m.lemmers@pl.hanze.nl en/of telefoon: (050) 595 7575 Bezoekadres bedrijfsarts: Zernikepark 4, begane grond.


P&O nieuws

e

13

15

maand voor reiskostenvergoeding

Ook in 2010 heeft weer een groot aantal medewerkers deelgenomen aan de Fiscale Regeling Reiskosten. 1659 (!) medewerkers hebben – afhankelijk van hun werkdagen en reisafstand – een deel van hun dertiende maand kunnen inruilen voor een netto reiskostenvergoeding. Hierdoor hebben ze een deel van hun dertiende maand netto kunnen ontvangen. Sommige medewerkers konden zelfs hun volledige dertiende maand inruilen

Maximum vergoeding

waardoor ze hun volledig dertiende maand netto hebben gekregen. De stafbureau's FEZ en P&O gaan dit jaar onderzoeken of het voor personeel in 2011 eenvoudiger kan worden om van de regeling gebruik te maken. De technische mogelijkheden hiervoor zijn op dit moment echter nog beperkt. U wordt op de hoogte gehouden.

dienstreizen

Zoals elk jaar zijn ook voor 2011 de maximale vergoedingen vastgesteld voor zowel de binnenlandse als buitenlandse dienstreizen. Voor binnenlandse dienstreizen is de vergoeding voor treinreizen en verblijfskosten zoals lunch, diner en logies verhoogd. Voor buitenlandse dienstreizen gaat het om twee soorten all-in tarieven. Een (hoog) A-tarief dat geldt als de medewerker ĂĄlle kosten zelf moet betalen, een (lager) B-tarief, dat geldt als de hotelkosten door een andere partij betaald worden. De tarieven zijn per land verschillend en zijn gebaseerd op de tarieven die het Ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert. Alle tarieven en informatie over de reiskostenregeling is te vinden op Mijn Hanze, zoek op dienstreizen (zoekvenster rechtsboven op ).

Waar staat uw spaarloon? In 2010 bent u al ingelicht over de nieuwe ontwikkelingen rondom onze spaarloonregeling. Momenteel doet de HG voor het spaarloon alleen zaken met de Rabobank, maar in de toekomst moet het voor medewerkers ook mogelijk zijn om spaarloon onder te brengen bij een andere bank. De Hogeschool Medezeggenschap Raad (HMR) heeft hierom gevraagd. De onderhandelingen met deze andere banken verlopen echter wat trager dan verwacht. Het is de bedoeling om met alle

LET OP In de salarisverwerking over de maand januari 2011 is de premie AAOP (ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen) te hoog vastgesteld. In februari 2011 worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 alle premies AAOP opnieuw berekend met het juiste percentage (0,05% i.p.v. 0,10%), en volgt er in voorkomende gevallen een nabetaling.

banken dezelfde regeling te treffen, zodat het voor u als medewerkers overzichtelijk blijft. Een aantal banken wil echter alleen op basis van hun eigen modelreglement afspraken maken. De onderhandelingen zijn er op gericht dat er in de loop van dit jaar meer banken aan de spaarloonregeling deelnemen. Meer informatie over spaarloon kunt u vinden op Mijn Hanze, zoek op spaarloon (zoekvenster rechtsboven op ).


16

PL.HANZE

FoA

Versterk je Talent slaat aan bij personeel Geld beschikbaar voor ontwikkeling van iedere medewerker Altijd al zin gehad in een stage buiten de hogeschool? Verder willen studeren of bij een buitenlandse universiteit in de keuken willen kijken? Onderzoeksvaardigheden opdoen, maar geen lid van een kenniskring? De nieuwe regeling Versterk je Talent van Focus op Ambities biedt alle medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen, zowel vast als tijdelijk, deze mogelijkheden. Eind januari was de eerste deadline van aanmelden. P&O is content met de ruim dertig aanmeldingen!

'

Een van de eerste reacties kwam van Dorien van Mulukom van de Mediatheek. ‘Ik was blij verrast toen ik de flyer onder ogen kreeg.' Dorien loopt al een tijd rond om haar loopbaan een nieuwe impuls te geven en dacht: nu kan ik de hulp krijgen die ik nodig heb. ‘Hoewel mijn werk in de Hanzemediatheek als mediathecaris, wat ik nu tien jaar doe, mij goed bevalt, heb ik al een tijd het gevoel dat ik mijn vleugels wil uitslaan en mij verder wil ontwikkelen. Via Blackboard weet ik dat er mogelijkheden zijn, maar zo'n flyer is dan net het duwtje wat je nog nodig hebt.' Het plan van Dorien begint al aardig vorm te krijgen. Zij wil namelijk in september van dit jaar de deeltijd HBO-opleiding Personeel en Arbeid gaan volgen. Ze bezocht de Open Dag en weet wat ze wil, maar ja, hoe regel zoiets nou precies? ‘Het probleem waar P&O mij hopelijk bij kan helpen is bijvoorbeeld het verzorgen van vervanging voor mijn baliewerkzaamheden, die ik ook gedeeltelijk verricht. Het zou erg

jammer zijn en zwaar worden als ik vrije dagen moet opnemen voor bijvoorbeeld een stage tijdens mijn studie. Het is fijn dat P&O mij hierbij ondersteunt.'

Ik had al een tijd het

'

gevoel dat ik mij verder wil ontwikkelen

Het voornemen van Dorien van Mulukom is een goede illustratie van wat P&O met het project Focus op Ambities sinds 2006 wil stimuleren: medewerkers ontwikkelen zichzelf en blijven voor de organisatie duurzaam inzetbaar. Focus op Ambities heeft inmiddels geresulteerd in een aantal trainingen en instrumenten die medewerkers ondersteunen bij het in kaart brengen en optimaal benutten van hun talenten.

Ook heeft het project geleid tot een aantal faciliteiten en randvoorwaarden die de hogeschool beschikbaar stelt, waardoor werknemers duurzaam plezierig en effectief bij de HG kunnen werken. Voor iedere individuele medewerker liggen kwaliteiten, behoeften en wensen weer anders. Maatwerk is het devies. Daarbij spelen verwachtingen en wensen van leidinggevenden en werknemers een rol. Belangrijk uitgangspunt in het project Focus op Ambities is immers, dat medewerkers en werkgever sámen de verantwoordelijkheid hebben voor inzet en ontwikkeling. Medewerkers geven in de eerste plaats zelf aan wat ze kunnen en willen, de werkgever geeft aan waaraan hij behoefte heeft en ondersteunt en faciliteert daarbij inzet en ontwikkeling. Zo wordt talenten benut en de employability van medewerkers vergroot.

Wil je ook in aanmerking komen voor een budget voor Versterk je Talent? Kijk voor de voorwaarden op MijnHanze.nl. De volgende deadline voor aanmeldingen voor Versterk je Talent is 25 maart.

Dorien van Mulukom


FoA nieuws

17

Cursussen mindfulness via De Plint Op 11 januari is de 10-weekse cursus mindfulness in de danszaal van het Willem- Alexander Sportcentrum gestart met 30 deelnemers. Extra vroeg van huis om samen vanaf 07.45 tot 08.45 uur aandachtig te zijn! ‘De training is ontzettend leuk. Fantastisch dat het gratis is, anders had ik het waarschijnlijk niet gedaan', aldus een van de deelnemers.

De belangstelling was dusdanig dat niet iedereen kon worden ingeloot. Er waren tevens verzoeken om aan het einde van de dag of op het Wiebengacomplex de cursus aan te bieden. Wilt u ook vanuit meer balans en rust uw dag beginnen of eindigen, houdt dan het vervolgaanbod van De Plint in de gaten!

Nieuw aanbod vanuit Hanzemobiel: Een individueel loopbaangesprek van 1,5 uur waarbij we voor het vinden van een volgende loopbaanstap de rode draad van uw leven als inspiratiebron nemen. Dit is een kernachtige en krachtige manier om vanuit je fundament met je loopbaanvraag aan de slag te gaan/verder te werken en is gebaseerd op de methodiek van Mark L.Savikas. Een afspraak voor het rode-draad-gesprek kunt u maken via Brenda Lindeman b.lindeman@pl.hanze.nl of via toestel 7654).

Afstudeerprojecten P&O Vanaf 1 februari zijn twee studenten bij het stafbureau P&O begonnen met hun afstudeerproject. Vanuit het Instituut voor Communicatie en Media zoekt Josien Buikema uit of het voor onze hogeschool waardevol is om deel te nemen aan een van de vele verkiezingen die Nederland rijk is op het gebied van ‘beste werkgever' of soortgelijke titels. Vanuit de opleiding Personeelsmanagement van het Instituut voor Bedrijfskunde onderzoekt Marleen Willemsen of en in

hoeverre ongewenste omgangsvormen optreden in onze organisatie. In het HGmedewerkerstevredenheidsonderzoek is hierover slechts één vraag opgenomen, die bovendien voor meerdere uitleg vatbaar is. P&O wil graag weten wat de huidige status is, vandaar dit onderzoek. Het is mogelijk dat u in de komende periode door één van beide studenten benaderd wordt voor het invullen van een enquête. We hopen van harte op uw medewerking.


18

PL.HANZE

Ineke Stiekema, objectleider ISS

Jerald Koopman, voorman ISS

Thea Schweertman, Anja Roffel en Margareth Kuipers Stephanus (Van DoorenVeste) Jeanne Mulder (Van Olst Toren)

Janneke Dirks en Jo Mulder (H-gebouw)

Martitsa Zolentino (Van Olst toren)

Eunice Waterval (Marie KamphuisBorg)

Janneke Voorma (Marie KamphuisBorg)

Lian Veendijk (Marie Kamphuisborg)

Joyce Brugge (Wiebengacomplexschoonmaakbedrijf OCS)


Dag

19

uit het leven van... Jelly Wierstra, Schoonmaakster in het F-gebouw op de ZernikeCampus

‘Ik ben pas tevreden als mijn afdeling echt mooi schoon is.' Schoonmaakster Jelly Wierstra van schoonmaakbedrijf ISS zorgt al twaalf jaar voor schone leslokalen, kantoren, gangen en toiletten op Zernikeplein 7. Haar dag begint vroeg… héél erg vroeg. 4.00 uur. Opstaan en snel zorgen dat ik kan vertrekken. Ik woon in Stroobos, net over de Friese grens. Het is een half uurtje rijden naar de ZernikeCampus. Ik ga altijd extra vroeg van huis omdat ik niet het risico wil lopen te laat te zijn. 5.45 uur. Ik open elke dag het D-gebouw en het F-gebouw en zet daar ook het alarm af. Soms staat het verkeerd afgesteld en gaat het alarm al af voordat ik de code kan invoeren. Dan bel ik het beveiligingsbedrijf dat er niets aan de hand is. Ik ga snel naar het ISS-kantoor C.006 voor werkoverleg met onze voorman Jerald Koopman. Eén van de collega's is ziek, we bespreken hoe we dat opvangen. Jerald heeft een mailtje gehad. In een van de lokalen in het F-gebouw is een feestje geweest. Daar moet ik even extra aandacht aan besteden. 6.00 uur. Ik ga naar mijn eigen afdeling in het F-gebouw. Klaslokalen hebben altijd prioriteit. Die moeten om acht uur schoon zijn. Eerst ga ik de troep opruimen die studenten hebben achtergelaten: flesjes, schillen, zakjes. Daarna de tafels schoonmaken, de vloeren wissen en de prullenbakken legen.

Jelly Wierstra (F-gebouw)

7.45 uur. Nu de kantoren bij langs. Prullenbakken en papierbakken legen, bureaus afnemen, telefoons schoonmaken, en vloeren wissen. De gangen tussen de kantoren neem ik gelijk mee. Voor iedere handeling staat een bepaalde tijd, vier seconden voor het schoonmaken van een telefoon bijvoorbeeld. Als je routine hebt, is het te doen. Iedere dag heb ik een paar ruimtes waar ik echt de puntjes op de i zet, vandaag twee kantoren op de tweede etage. Daar neem ik ook de stoelpoten en de plinten mee, en even flink stofzuigen. 9.00 uur. Even een kwartiertje koffiepauze. Omdat ik rook, ga ik meestal met een collega in het bushokje bij De Appel zitten. Lekker om even te zitten. 9.15 uur. Nu nog de rest van de kantoren en dan de toiletten. Soms doe ik een deur open en meteen ook weer dicht. Een drol op de vloer, overgeefsel, met maandverband verstopte potten. Dan moet ik even de knop omdraaien en moed verzamelen.

10.30 uur. Eén van de docenten is jarig. Of ik ook een stukje taart wil? Nou graag! Een leuke sfeer hier. Ik zou het niet willen missen. De hele dag thuiszitten is niks voor mij. 11.00 uur. Mijn afdeling ziet er weer netjes uit. Dat geeft voldoening. Normaal ga ik nu naar huis, maar vandaag heeft Jerald me gevraagd of ik zijn papierronde wil overnemen. Dat betekent op een aantal plekken oud papier, afval en karton oppikken en wegbrengen naar de vuilcontainer. Om 12 uur zit de dag erop. Terug naar huis.

‘Voor iedere handeling staat een bepaalde tijd, vier seconden voor het schoonmaken van een telefoon bijvoorbeeld’


20

PL.HANZE

achtergrond

Energy Academy wil toonaangevend in Europa zijn Breedgedragen plan aangeboden aan premier Rutte De Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen willen een Energy Academy, een topinstituut van onderzoek en scholing op het gebied van energie. De academie biedt onderwijs op mbo, hbo, en universitair niveau en moet leiden tot enkele honderden studenten en 800 extra arbeidsplaatsen. Het Noorden vraagt de regering 100 miljoen voor de komende 10 jaar.

Een oproep van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool Groningen, tevens topman van Gasterra, Gertjan Lankhorst is de aanleiding voor dit opzienbarende plan. Hij schreef in oktober van het vorige jaar een stuk voor de opiniepagina van het Dagblad van het Noorden. Volgens hem lijkt het energiedebat in Nederland vooral op het betrekken van stellingen die ideologisch zijn bepaald, en ontbreekt het aan een stevige traditie en fundering. In zijn stuk wees Lankhorst op het gebruik van energie in de wereld. Dat gebruik is in 2050 tweemaal zo groot als in het afgelopen jaar. Dat moet vooral duurzaam en innovatief opgepakt worden, waardoor in die behoefte op een verantwoorde manier wordt voorzien. Het pleidooi werd enthousiast onthaald. De Rijksuniversiteit Groningen, onze hogeschool, het Noorderpoortcollege, de stichting Energy Valley en de provincie en gemeente Groningen hebben het plan

verder uitgewerkt. Op dit moment zijn er al 300 onderzoekers en promovendi bezig met het thema energie. Wenselijk is dat er nog zo'n 100 bijkomen, waaronder vijf absolute toppers. Het initiatief bouwt voort op een reeks bestaande opleidingen en onderzoeksprogramma's die de RUG en de HG de afgelopen jaren al hebben opgezet. Het gaat in eerste instantie dan ook om bundeling van bestaande capaciteit om van daaruit door te groeien. De Energy Academy moet leiden tot een groter volume aan hoogwaardige kennis, innovaties, octrooien en bedrijvigheid. Daarbij wordt ingezet op een ge誰ntegreerd programma voor mbo, hbo en wo met onderzoek, onderwijs en valorisatie. In diverse instituten en opleidingscentra in Nederland is al veel energiekennis beschikbaar. Dit is nu versnipperd en onvoldoende op elkaar afgestemd. De Groningse partijen nemen het voortouw dit te structuren om het geordend en

objectief beschikbaar te maken voor de markt. Hiermee geven we gehoor aan de snel groeiende en veranderende energiesector die behoefte heeft aan bundeling van fundamenteel, strategisch en toegepaste kennis om te voldoen aan de vraag naar innovatief vakmanschap en hoogwaardige kenniswerkers. Dit is van essentieel belang om als Nederland ook in de toekomst voorop te blijven lopen op het energiethema en tot de Europese top te blijven behoren. Daarbij is het Noorden al lange tijd een economisch speerpuntgebied als het gaat om energie. Momenteel komt 35% van de Nederlandse energieproductie uit NoordNederland. Op energiegebied vinden nu investeringen plaats met een totale waarde van 23 miljard euro. Met de nieuwe energiecentrales in de Eemshaven wordt in de toekomst een groot deel van de elektriciteit van Nederland in Groningen opgewekt.


21

Heeft u naar aanleiding van artikelen in PL.HANZE opmerkingen, vragen of wilt u een bepaald onderwerp graag een keertje in PL.HANZE terugzien? Suggesties? Heeft u naar aanleiding van berichtgeving via Mijn Hanze een vraag, op- of aanmerkingen? Wilt u in het algemeen iets kwijt, uiteraard gerelateerd aan de Hanzehogeschool Groningen? Laat het ons weten via PL.HANZE@ORG.HANZE.NL Voor PL.HANZE nr. 15 dient uw post op 11 maart bij ons binnen te zijn. De redactie behoudt zich het recht om uw ingezonden stukken in te korten en/of te redigeren. Bij een te grote hoeveelheid aan ingezonden stukken vindt er een selectie plaats.

Collega's bedankt! Beste collega's, hierbij wil ik jullie allen van harte bedanken voor de overweldigende redacties die ik kreeg naar aanleiding van mijn interview in PL. HANZE van december. Al jullie geschonken spullen krijgen een goede bestemming. Het is erg fijn te merken dat dit project en vrijwilligerswerk zo wordt gedragen door de Hanzehogeschool Groningen. Een aantal extra exemplaren van PL.HANZE heb ik uitgedeeld aan geïnteresseerden buiten de HG. Ook daar kreeg ik weer enthousiaste reacties, maar vooral weer heel veel spullen, zoals kleding en gebruiksvoorwerpen.

Maar het allermooiste ‘kado' is de Instituutskeuken uit het E-gebouw. Het College van Bestuur heeft de goedkeuring gegeven om de afgeschreven keuken te doneren aan ons project in Tanzania. Nu koken ze maïspap in een groot olievat met een houtvuur eronder; de nieuwe keuken krijgt een plek in de school, zodat kinderen kookles krijgen en op die manier hun eigen eten kunnen bereiden. Gert Kuipers

KERSTPAKKET 1

KERSTPAKKET 2

Ik stel de geste van het College van Bestuur om elke medewerker een kerstpakket te willen geven op prijs, maar ik wil het bedrag wat ermee gemoeid is graag doneren aan een goed doel. Alleen vind ik het jammer dat de bestemming van dit goede doel al is vastgesteld. Wat ik mis is een keuzevrijheid daarin. Tineke Ubbens-Elings, docent

Bij de kerstactie voor het goede doel is het fijn om zoveel mogelijk geld binnen te krijgen. Is het geen goed idee om van te voren aan te geven wat er in het kerstpakket zit? Als mensen het niet leuk vinden, schenken ze eerder geld en krijgt het goede doel meer geld.

Connie Bomert, medewerker Opleidingen

Geachte collegae, De verwachting van een onbekend en ongevraagd geschenk is eigenlijk wel een van de charmes van het kerstpakket. Het College van Bestuur biedt medewerkers echter het alternatief hun kerstpakket te doneren aan de Hanze University Foundation of, zowel een kerstpakket te ontvangen als een bedrag te doneren. 493 medewerkers deden dat voor in totaal € 12.265. Dat geeft ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn en dat we het verrassingskarakter van het kerstpakket kunnen behouden. In zowel het kerstpakket als het goede doel kunt u altijd voor onze hogeschool actuele thema's herkennen. Dit jaar was Fair Trade het thema van uw kerstpakket. Wij sluiten daarmee aan bij het streven naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hogeschool. Opmaat tot onze nieuwe campagne Share your talent. Move the world (zie ook pagina 6/7). Voor donateurs is er inderdaad geen ruimte om eigen goede doelen te kiezen. Daartoe hebben we niet alleen besloten omdat we de bureaucratie willen beperken, maar ook omdat wij de hulp aan goede doelen geconcentreerd wil geven ten behoeve van goed hoger onderwijs in ontwikkelingslanden. Goed onderwijs is wat we als hogeschool ook voor onze eigen studenten willen. Henk Pijlman, voorzitter College van Bestuur


22

PL.HANZE

De (internet)wereld van Programmamanager Theo

M

de (oud) docent

orgen iljoen over kansrijke internetdiensten

Het E-CLIC centrum van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie (I-ICT) is een bron van nieuwe internetdiensten. Zo'n 50 studenten van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen werken aan een internationaal driejarig project dat kansrijke internetdiensten moet opleveren. De Europese Unie subsidieert met € 250.000 de HG bijdrage en met 3,2 miljoen het gehele project. Theo Miljoen (57), oud docent is namens onze hogeschool programmamanager van dit bijzondere project. ‘Het project loopt sinds 2008 met 16 deelnemers uit zes landen rond de Noordzee, zoals onderwijs- en researchinstellingen, het MKB en overheidsinstanties', begint Theo zijn verhaal. ‘Er zijn onbeperkte mogelijkheden om samen te werken. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van innovatie in het Noordzeegebied, waarbij het centrale thema breedband is. In acht plaatsen verspreid over deze zes landen, is een E-CLIC centrum opgezet. De bedoeling is dat deze centra na de projectperiode blijven samenwerken.' Een E-CLIC centrum is een fysieke en virtuele ontmoetingsplaats voor studenten, ondernemers, docenten, overheid, instellingen en lectoren die een bijdrage leveren aan innovatieve ontwikkelingen op het gebied van internetapplicaties, netwerken en serious games. ‘Door binnen de samenwerking gebruik te maken van de specialismen van de verschillende partners wordt de innovatieve kracht internationaal versterkt. Zo heeft de Zweedse partner in Karlstad veel kennis en ervaring op het gebied van testen (van software) en van Mesh-netwerken; een Engelse partner heeft de beschikking over zeer geavanceerde multimedia voorzieningen zoals een professionele studio. Wij in Groningen richten ons meer op internetdiensten, business modellen en serious games.' Door de verschillende specialismen vindt er uitwisseling plaats van medewerkers en studenten. ‘En dat is interessant', zegt Theo. ‘Zo is ICT-docent Jan Baljé naar Karlstad geweest. Een andere docent, Marten Bijma, ging daar naartoe om zich te oriënteren op het testen van software

om er vervolgens binnen ons onderwijs weer iets mee te doen.' ‘Onze studenten woonden in het Noorse Stavanger een bijeenkomst bij over ondernemerschap en bezochten diverse bedrijven. Afgelopen voorjaar kwamen studenten vanuit de verschillende landen samen in Hannover bij de CEBIT, de grootste beurs op het gebied van digitale ontwikkelingen. In multidisciplinaire en internationale teams werkten ze aan mogelijke nieuwe internetdiensten, geïnspireerd door de CEBIT. Een van de applicaties die hieruit voortkwam was die van een digitale uitwisseling van visitekaartjes. Waarom nog langer stapels visitekaartjes meenemen en uitwisselen terwijl je ook een digitaal kaartje via je mobiel kunt versturen?' Uiteindelijk moet E-CLIC leiden tot een 50-tal uitgewerkte projecten die de markt op kunnen. In april van dit jaar presenteren de zes landen hun projecten tijdens een grote beurs in het Belgische Kortrijk. Theo geeft nog meer voorbeelden: ‘Docent Piet Fransen begeleidt een groep studenten bij het ontwikkelen van een mobiele applicatie die signaleert waar ‘vrienden' zich bevinden. Als je naar de kroeg wilt om wat te gaan drinken, kun je ‘vrienden', die zich binnen een bepaalde afstand begeven, een uitnodiging sturen om samen wat te gaan drinken.'

Samen met specialisten in een ziekenhuis wordt gekeken naar de mogelijkheid om de grote hoeveelheid documenten, die tijdens een rondgang langs de patiënten op de zalen meegenomen worden, toegankelijker te maken. ‘Door deze op een iPad in te voeren kunnen ze terplekke bewerkt worden, waardoor een specialist allerlei formulieren direct kan invullen en het automatisch in het Elektronisch Patiënten Dossier terecht komt.' Studenten hebben onder leiding van docent Bart Barnard een serious game ontwikkeld om basisschoolleerlingen te leren omgaan met verkeersregels en de gevaren van het verkeer. ‘Dit is een soort spel waarbij de leerling virtueel (via de computer) deelneemt aan het verkeer en allerlei verkeerssituaties tegenkomt waar hij mee om moet (leren) gaan. Zeg maar de praktijk vanaf de pc.' Theo is ontzettend enthousiast over E-CLIC, want: ‘Je haalt nieuwe kennis binnen, doet multidisciplinaire ervaringen op en ervaart andere culturen. Dat is verrijkend, en ondersteunend bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs en van jezelf. Docenten voeren projecten ook binnen hun onderwijs uit. Reële opdrachten zijn voor studenten natuurlijk prachtig.'


23

Column Agenda

Agenda Hanzehogeschool Groningen: Februari 21 t/m 25: roostervrije periode voor studenten. Maart 3:

10: Ontbijtsessie EVC (Erkenning Verworven Competenties) voor docenten, teamleiders en overige belangstellenden. Plaats: stafbureau Onderwijs & Onderzoek, Zernikepark 4, 29B. Tijd: 8.30 – 10.00 uur. 10: Diplomering eerste lichting Toegepaste Psychologie van het Instituut voor Sociale Studies, Marie KamphuisBorg, ZernikeCampus. 12: Open Dag Hanzehogeschool Groningen. Plaats: diverse locaties. Tijd: 10.00 - 16.00 uur. 25+

26 + 27: Concert Koper- en slagwerkensemble Brass Splendour van het Prins Claus Conservatorium o.l.v. Tijmen Botma met werken van Dukas, Saint-Saëns (met orgel) en Fireworks van Händel. Plaats 25: Martinikerk Groningen. Tijd: 20.15 uur. Plaats 26: Grote of Jacobijnerkerk, Leeuwarden. Tijd: 20.15 uur. Plaats 27: Groate Kerk, St. Jacobiparochi. Tijd: 15.30 uur.

28+29+30: HanzeXperience MBO Techniek & ICT. Plaats: ZernikeCampus. Tijd: drie hele dagen. April 14+15: EDUPROF, expertmeeting in het kader van UAS Net (UAS = University of Applied Sciences) Plaats: Van DoorenVeste. Tijd: twee dagen.

o

s College Ha

nze Hon

Landelijk 2 nummer

ds Keuzegi Volgens tudies Deeltijds 2010

o

hten HBO-Rec mer 1 num Landelijk ds Keuzegi Volgens tudies Deeltijds 2010 en 2009

Ha

ur

s College

Voor meer informatie HG Agenda op Mijn Hanze en www.hanze.nl/agenda nze Hon

o

Landelijk 1 nummer ds Keuzegi Volgens tudies Deeltijds 2010 en 2009

m

ino

r

OPEN DAG

Sirius

D mer 2 SJnum

Landelijk

ds Keuzegi Volgens tudies Deeltijds 2010 en 2009

P

M

ls

ersonee

Landelijk

ent

anagem

nummer

1

ds Keuzegi Volgens tudies Deeltijds 2010 en 2009

chniek Elektrotenummer 1 Landelijk ds Keuzegi Volgens tudies Deeltijds 2010 en 2009

L

HANZE.N

Number

Wat je ook wilt worden, je wordt het in Groningen

ZAT 12 MRT 2011 Voltijd en deeltijd

10.00 - 16.00

Bel voor meer informatie : 050 595 78 90

HANZE.NL

ek Bezo ele virtu onze dag: open ze.nl han

pendag

www.o

11-10-2010 13:01:31

nze Hon

o

s College

mail naar: pl.hanze@org.hanze.nl Ha

nze Hon

o

Ha

ur

reacties, opmerkingen, suggesties?

s College

s College

OPENDAGEN_A3 staand.indd 2

1

rical Elect HBO ing Engineer egids ) Keuz guide h study (Dutc & 2011 2010

GRONINGEN

Ha

JJdJ

nze Hon

ur

Ha

ur

s College

19: Jaarcongres HBO-raad 'Gekozen... en dan?' Plaats: Rijtuigenloods te Amersfoort. Tijd: hele dag

ur

Ik ben lang geleden opgegroeid in een dorp. In Fryslân was men in die tijd al vertrouwd met het fenomeen master. De eerste drie jaar kreeg ik les van een juf, daarna twee jaar van een master en tenslotte van een haadmaster. Met die masters zat het met het scholingsniveau van de leerkrachten op mijn lagere school wel goed. Maar scholingsniveau zegt niet alles. De CITO-toets bestond in mijn jeugd al. De uitslag veranderde weinig aan het oordeel van de haadmaster: onverbiddelijk mavo of (en bij voorkeur) lager. Zijn eigen kinderen gaf hij overigens een vwo-advies. Mijn haadmaster moet allang met pensioen zijn, maar soms verdenk ik hem ervan dat hij nog steeds werkt. Uit gegevens van het CBS valt te halen dat hoe dunner bevolkt de regio, hoe lager het scholingsniveau van de bevolking. In het Noorden gaat een aanzienlijk groter deel van de jongeren dan gemiddeld naar het (v)mbo en een aanzienlijk kleiner deel naar het vwo. Het kan natuurlijk zijn dat intelligentie afhankelijk is van het aantal inwoners per vierkante kilometer, het kan ook zijn dat mijn haadmaster gekloond is. En misschien lopen er ook klonen rond op de HG. Zo liep ik laatst door de wandelgang. Zegt de ene docent tegen de andere: “60% blijft weg van mijn hoorcollege en maar 40% haalt het tentamen. Daar kan ik verder ook niets aan doen”. Een diploma zegt iets over de deskundigheid op het vakgebied, maar weinig over het vermogen van een docent om inspirerend en uitdagend te zijn. Dat verwachten we wel van docenten, althans zo staat het in Koers op kwaliteit. In de officiële functievereisten voor docent staat dat dan overigens weer niet. Als 60% weg blijft van een hoorcollege, willen de studenten dan niet leren of kan de docent niet inspireren? Daarbij blijft het natuurlijk altijd opletten waar het werkelijke knelpunt zit. Want hoeveel docenten kunnen studenten inspireren tot het bezoeken van een niet verplicht hoorcollege op maandagochtend om half negen?

3: ChecktheBizz: Havo3-leerlingen bezoeken bedrijven waar hbo'ers werken. Vertrekpunt De Appel, Zernikeplein 7. Tijd: 8.30 – 9.00 uur en 12.30 – 13.00 uur. NB: de komst van honderden havisten zorgt voor extra fiets- en busverkeer rond De Appel!

ur

Master

promotie drs. Lilian Eggens bij de RUG, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION) van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Titel proefschrift: “The Student X-Factor. Social and psychological determinants of students' attainment in higher education”. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 14.45 uur.

nze Hon

o

Landelijk 2 nummer ds Keuzegi Volgens tudies Deeltijds 2010

hten HBO-Rec mer 1 num Landelijk ds Keuzegi Volgens tudies Deeltijds 2010 en 2009

Landelijk 1 nummer

ds Keuzegi Volgens tudies Deeltijds 2010 en 2009

D mer 2 SJnum

Landelijk

ds Keuzegi Volgens tudies Deeltijds 2010 en 2009

P

M

ls

ersonee

Landelijk

ent

anagem

nummer

1

ds Keuzegi Volgens tudies Deeltijds 2010 en 2009

k

otechnie

chniek Elektrotenummer 1 Landelijk ds Keuzegi Volgens en 2011 2010


Op de ZernikeCampus presenteert de Hanzehogeschool Groningen met trots haar prijswinnende studenten en docenten op de Walk of Fame. Winnaars, oud-winnaars of anderen die een bijzondere prestatie leveren in het licht van Share your Talent. Move the world, komen hier aan het woord. Deze keer aandacht voor:

Mirabelle Schaub-de Jong Leeftijd: 46 jaar Functie: docent en coördinator reflectie/intervisie logopedie en

onderzoeker

Prestatie: Winnaar van de Bohn Stafleu van Loghem prijs

voor haar presentatie ‘Ontwikkeling en validering van een beoordelingsinstrument voor het faciliteren van reflectief leren in kleine groepen'. Onderdeel van haar promotieonderzoek naar reflectie als middel om professioneel gedrag te bevorderen.

Wat betekent het winnen van de Bohn Stafleu van Loghem prijs?

De prijs betekent erkenning van en waardering voor het vernieuwende karakter mijn promotieonderzoek en de noodzaak om dit meetinstrument te ontwikkelen. Gebleken is dat docenten voor het begeleiden van intervisie of begeleidingsgroepen specifieke vaardigheden nodig hebben. Zij moeten studenten in de groep op drie domeinen kunnen stimuleren: op inhoud, het creëren van een veilig klimaat en het bevorderen van het zelfstandig leren. Tot nu toe waren deze specifieke vaardigheden voor docenten niet vastgesteld en was er ook niet de mogelijkheid om docenten te evalueren. Mijn hele onderzoek is inmiddels gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift Medical Education. Er is veel vraag naar het instrument en ik hoop natuurlijk ook dat het binnen de Hanze een plaats kan innemen in de evaluatie en scholing van docenten. Wordt zoiets gevierd de Academie voor Gezondheidsstudies, en zo ja: hoe?

Ja! Veel mails, bloemen en persoonlijke felicitaties van directe collega's Logopedie, de maandag na het congres. Van onze dean Geiske Steendam en van het College van Bestuur waren er ook bloemen en felicitaties. En er is aandacht aan besteed in de Academiekrant.

Wat heb je zelf gestudeerd?

Begonnen met de opleiding tot Mondhygiëniste, daarna MO-A en B Nederlands en vervolgens heb ik gestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Met mijn promotieonderzoek lijkt het net of alle studie-ervaringen nu als puzzelstukjes in elkaar vallen. Waarom ben je juist bij de Hanzehogeschool Groningen komen werken?

De hogeschool biedt veel ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert de ontwikkeling van talent. Die kansen heb ik gegrepen. Dat betekent ook zelf initiatief nemen en gewoon beginnen met nieuwe dingen. Je bent docent … en je werkt aan je promotie: hoe combineer je dat?

Tja, dit is een lastige vraag. Ik denk dat het combineren van wetenschappelijk onderzoek, docentschap en moederschap (ik heb vijf kinderen) een hoge mate van eigen reflectiebekwaamheid en stressbestendigheid vraagt. Dat combineer ik met een grote innerlijke passie naar willen weten en delen met anderen en dan blijkt er veel mogelijk… Welke faciliteiten biedt de Hanzehogeschool Groningen jou als promovendus?

Het subsidiefonds promoties maakte het mogelijk om mijn onderzoek met werk te combineren. Dat mijn onderzoek opgenomen is in het Hanze-lectoraat Transparante Zorgverlening was ook een goede ondersteuning. Share your talent. Move the world. (zie ook pagina is de nieuwe pay-off van de Hanzehogeschool Groningen. Wat wil jij de wereld graag meegeven?

Ontwikkel jezelf, verken en verruim elke keer opnieuw de eigen grenzen van het weten door goed en gedegen onderzoek. De kennis die er dan ontstaat, beweegt de wereld om vanuit een nieuw perspectief naar de dingen te kijken. Waarom deze plek voor de foto?

De plek symboliseert ruimte en reflectie: beide essentieel voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

PL.Hanze 14  
PL.Hanze 14  

Personeelsblad Hanzehogeschool Groningen

Advertisement