Page 1

PL.HANZE Nr. 24 2012

PL.SPORTIEF EXTRA BIJLAGE WERELDPRIMEUR VOOR HANZE: QSI DE PASSIE VAN… DEAN HARRIE VAN DEN ELSEN PL-hanze NR.24.indd 1

20-11-2012 16:01:55


PL.HANZE

2

DE VERANDERING Minder ondersteunende functies, meer investeringen in onderwijs- en onderzoeksfuncties betekenen interne verschuivingen van werkzaamheden. Vandaar De Verandering. Collega's vertellen over hun nieuwe baan binnen de Hanzehogeschool Groningen.

Aaltje Bijlsma, 51 jaar: In 1984 afgestudeerd in wat nu Facility Management heet. Nu al bijna 25 jaar bij de Hanze. Vanaf 2000 als stafmedewerker bij het Instituut voor Facility Management waar zij in 2008 onderwijs ging geven. Aaltje had nu willen starten met de pilot van de master Leiderschap van de Hanzehogeschool Groningen, maar die is uitgesteld tot februari 2013. Helaas.

“Naar” Instituut voor Facility Management

Functie: stafmedewerker Locatie: Zernikeplein 7

Functie: blokcoördinator jaar 1 voltijd, docent/begeleider van derdejaars managementstage, docent managementvaardigheden en SLB'er voltijd jaar 1 en staartstudenten. Locatie: Zernikeplein 7

Waarom deze verandering?

Ik had alle facetten van mijn functie wel doorlopen. Teveel herhaling. Gestimuleerd door mijn leidinggevende Eveline de Graaf kon ik kiezen: mijzelf meer ontwikkelen richting een leidinggevende functie OBP of… het onderwijs. Onderwijs dus!

ve

este

s College

nze Hon

al

lt

lt

u

u

nze Hon

o

ggen

s

ol

on ati

ap

ze

p a rtici

p

Ha

ur

T

Fi

ur

Ha

nze Hon

o

ur

s College

Bent u zelf van baan veranderd binnen onze hogeschool of kent u collega's die in een nieuwe HG-omgeving (gaan) werken, laat het ons weten: PL.HANZE@org.hanze.nl nze Hon

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

o

lijk Lande 1 er numm

ino m

ds

d D e eltij

s

De

2011

1

nr.

es

2012

Duaal

2

di

d D e eltij

&

Duaal

1

Nr.

&

2011

ies 20

V

ête

tud

2012

d

ds

1

gi

qu

Nr.

ds

gi

MiZ

Keuze

ze

1

ds Deeltij

Keuze

ns Keu

gi

K e u z egi

ge

tionale

n entene

1!

Nr.

ol

Na

PL-hanze NR.24.indd 2

1

nr. ud

t eltijds

u

Number

lijk

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

ersoneels

Sirius

Nr.

St

D er 1 SJnumm

Lande

P

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

r

Ha

nancieel v

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

s College

C

e

s College

RY

O

d

nd d r EFFE oo

itscu

scho

On

eu

med

HANZE MEDEWERKERS st

ite

N

TEVREDEN er

itscu

sterking

HANZE

o

ch

WERKEN AA

T

rd e e l w er

C

ur

RY

Ha

O

d

IJ

nd d r EFFE oo

kw

On

W

eu

oo

DE

AN

TEVREDEN st

ite

r ve

A

MEDEWERKERS er

rsterking

2011 HANZE 2012 kw

ZE WERKT

ur

11

B

este

al

N HA

ur

W erk

20

B

Werk

8 8 Bijdragen aan het goed functioneren van ons team. Die kwaliteiten wil ik verder uitbouwen met de master die ik ga volgen. En daarme kan ik ook onze studenten verder ondersteunen. 2011

Share your talent. Move the world. Wat is jouw bijdrage?

Absoluut niet. Het was ook geen afscheid: ik bleef toch bij FM.

r

Afscheid met een traan?

Zodra werk routine wordt, is het tijd voor een volgende stap. Dat levert je veel energie en plezier op, voor jezelf en voor je werkgever. De Hanze biedt veel ontwikkelkansen.

eve

Waarom zou je anderen aanraden om binnen de HG naar een andere functie te gaan?

Van achter ‘de schermen' naar de spotlights voor de klas. Het directe contact met de studenten betekent enorm veel voor mij.

ver

Wat was voor jou de grootste verandering?

Schaalvergroting! Met goede én minder goede effecten. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om in een grote organisatie juist te blijven investeren in je eigen team. Het onderwijs inspirerend maken voor studenten is echt mensenwerk, en je moet het samen doen.

ge

Wat veranderde bij de Hanze, de afgelopen 25 jaar?

De Hanze past me als een warme jas! Het allermooiste: de ontwikkeling te mogen zien in vier jaar - van een middelbare scholier tot een jonge professional.

ver

Verknocht aan de Hanze?

De eerste uitdaging: leuke en interessante lessen maken en geven. Ik heb veel gehad aan de PDB-cursus. De grote uitdaging is om de dynamiek in een klas aan te voelen en de studenten met hun verschillende leerstijlen aan te spreken.

ge

De grootste uitdaging in het onderwijs?

kg

“Van” Instituut voor Facility Management

1

cal Electri HBO ering Engine gids Keuze guide) study (Dutch & 2011 2010

M

t

er 1

anagemen

lijk numm

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge en 2011 2010

20-11-2012 16:01:58


3

6-7

INHOUD

Docenten over Register Docenten

10-11

Portret van een school: Popacademie Leeuwarden

12-13

1 2 4 5 8-9 14-15 16 17 18 19 21 22-23 24 25 26 27 28

december 2012

Harrie van den Elsen De Verandering Donaties Kerstpakket Hoe gezond is sport? De passie van… Harrie van den Elsen, dean HG en ontwikkelingssamenwerking Sportstudies opent Dick Heuvelman Sportbibliotheek P&O Versterk je Talent, geef je nu op! FoA-activiteiten PL.PODIUM – Docent Eeke Scheweer over hét vak Nieuwe website in de maak: HANZE.NL 2.0 Lean-project succesvol Het belang van studenten in bestuurlijke functies HanzeCRM Column JjdJ en agenda Walk of Fame: student Esther van der Zwaan, winnares Hannie Schaftprijs

BIJLAGE PL.SPORTIEF twaalf portretjes van sportende HG-collega's PL.SPORTIEF Bijlage PL.HANZE december 2012

Wereldprimeur voor HG: QSI V.l.n.r. Martijn de Groot, Valesca van Dijk, Martijn Aslander & Joan Janssens; Oprichters Quantified Self institute slaan een brug tussen Quantified Self en de Hanzehogeschool Groningen met een focus op Healthy Ageing.

20

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

PL.HANZE IS HET PERSONEELSBLAD VAN DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN EN WORDT GEMAAKT DOOR HET STAFBUREAU MARKETING & COMMUNICATIE HOOFDREDACTIE/COÖRDINATIE/TEKSTEN JACQUES DE KROM EINDREDACTIE PIENEKE WIERTZ TEKSTEN LUUK STEEMERS, KARIN IN HET VELD, PIENEKE WIERTZ

COLOFON

FOTOGRAFIE FRANK DE KLEINE, LUUK STEEMERS, WIEGER VAN DER ZEE CONCEPT EN VORMGEVING EDDY KOOTSTRA, JACQUES DE KROM DRUKWERK GRAFISCHE INDUSTRIE DE MARNE RECHTEN NIETS VAN DEZE UITGAVE MAG WORDEN OVERGENOMEN, VERMENIGVULDIGD OF GEPRODUCEERD ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET STAFBUREAU MARKETING & COMMUNICATIE VAN DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN EN/OF ANDERE AUTEURSRECHTHEBBENDEN VRAGEN, OPMERKINGEN, SUGGESTIES: PL.HANZE@ORG.HANZE.NL

PL-hanze NR.24.indd 3

20-11-2012 16:02:22


4

!

PL.HANZE

DANK VOOR UW DONATIES! Expeditie Kilimanjaro grootse lustrumuitdaging

WAT GAAT U DOEN OM EEN BIJDRAGE TE LEVEREN?

Aan de oproep ‘Doneer uw Kerstpakket’ van CvB-voorzitter

BEDENK SAMEN MET COLLEGA'S

Henk Pijlman (via een e-zine en Mijn Hanze) is massaal gehoor

EN/OF STUDENTEN EEN ACTIE 8 8IN VOOR DE EN ZAMEL GELD ver

ver

W erk

ge

B

este

Werk

ge

11

B

20

2011

gegeven. 529 collega’s doneerden hun kerstpakket (totale

ve

este

rsterking

2011 HANZE 2012 ur

kw

al

ite

itscu

lt

u

OPBOUW VAN THE NORTH MEDICAL WERK

TA

ve

s College

DE

TEVREDEN RY

Ha

O

d

st

T

nze Hon

rsterking

HANZE

kw

On

er

ur

MEDEWERKERS

o

ur

NZE

AN

HA

al

lt

u

TRAINING COLLEGE. KIJK OP N

s College

TEVREDEN

rd e e l w er

itscu

on

WERKEN AA

ite

r

IJ

C

eve

W

nd d r EFFE oo

kg

waarde €14.800) aan het goede doel Care4Kenya en 53

eu

nze Hon

ap

ze

o

ggen

ol

s

p a rtici

Fi

oo

Ha

ati

T

ch

C

ur

nd d r EFFE oo

e

eu

p

RY

O

d

collega’s gaven een gift ter waarde van €800. ‘Dat is aanzienlijk

st

med

On

er

scho

WWW.HANZE.NL/LUSTRUM VOOR HANZE MEDEWERKERS

nancieel v

MEER INFORMATIE. s College

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

ur

Ha

o

lijk Lande 1 er numm

s College

nze Hon

nze Hon

o

D er 1 SJnumm lijk

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

P

ersoneels

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

ur

meer dan voorgaande jaren. Verheugend om te zien dat u zo

Ha

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

M

t

er 1

anagemen

lijk numm

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

m

ino

r

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande

Sirius

d

ds

2012

D e eltij

s

d

De

2011

1

nr.

eltijds

1

cal Electri HBO ering Engine gids Keuze guide) study (Dutch & 2011 2010

es

2

Number

di

D e eltij

Duaal

Duaal

2012

&

1

&

1 ies 20

2011

ête

tud ds

V

qu

1!

ds

d

MiZ

K e u z egi

1

ds Deeltij

Nr.

gi

n

gi

gi

ze

entene

Nr.

Keuze

ns Keu

nr. ud

ge

tionale

1

ol

Na

St

Nr.

Keuze

begaan met in dit geval het project in Kenia. Via deze weg wil ik

Nr.

tu

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge en 2011 2010

u daarom nogmaals hartelijk danken voor u donatie.’

ersoneels

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge en 2011 2010

20

11

2011

B

B

este

ve

este

kw

NZE

WERK

TA

AN

TEVREDEN d

st

W

eu

IJ

nd d r EFFE oo

C

Ha

WERKEN AA

T

nze Hon

o

al

d

C

T

Ha

nze Hon

o

ze

e

nd d r EFFE oo

itscu

ggen

s

scho

On

eu

med

HANZE MEDEWERKERS st

ite

lt

lt

u

u

N

TEVREDEN er

itscu

rsterking

HANZE

kw

On

er

ite

ve

MEDEWERKERS

rsterking

2011 HANZE 2012 al

HA

ol

p a rtici

Fi

Ha

nze Hon

nze Hon

nancieel v

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

o

lijk Lande 1 er numm

ino m

d

ds

D e eltij

d

s

1

nr. De

es

2012

Duaal

1

2

di

D e eltij

&

Duaal

2012

&

2011

ies 20

tud ds

V

ête

1!

qu

1

d

ds

gi

MiZ

Keuze

1

ds Deeltij

Nr.

K e u z egi

ze

gi

gi

n

ns Keu

entene

Nr.

Keuze

nr. ud

ge

tionale

1

ol

Na

St

PL-hanze NR.24.indd 4

Nr.

2011

Sirius

Nr.

eltijds

tu

1 Number

lijk

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

ersoneels

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

o

D er 1 SJnumm

Lande

P

r

Ha

rd e e l w er

cal Electri HBO ering Engine gids Keuze guide) study (Dutch & 2011 2010

oo

Num

ur

tu

ur

eltijds

on

De

ati

nr.

p

s

ap

d

ch

D e eltij

Werk

2012

2011

2

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

W erk

ds

er 1

s College

d

t

anagemen

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

ur

D e eltij

es

2012

di

ds

Duaal

tud

MiZ

ds Deeltij

&

gi

ds

ête

qu n

gi

entene

gi

ud

ze

St

d

Lustrumjaar Het jaar 2013 staat in het teken van het lustrum, het 215 jarig bestaan van onze hogeschool. Dat wordt zowel binnen als buiten de hogeschool gevierd met vele activiteiten onder het motto ‘Share you talent. Move the world.’ Het lustrumjaar start in januari en staat ook voor een groot deel in het teken van de fundraisingcampagne voor het goede doel: Care4Kenya. Iedereen – studenten,

ber 1

&

Duaal

1

V

2011

ies 20

1

Keuze

Keuze

ns Keu

1

Nr.

K e u z egi

ge

tionale

nr.

Nr.

1!

ol

Na

1

Nr.

M

lijk numm

Lande

s College

ino

m

Sirius

Nr.

lijk

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

P

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

o

r

nze Hon

D er 1 SJnumm

Lande

ur

lijk Lande 1 er numm

s College

o

ur

Ha

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

ur

nze Hon

s College

Ha

nancieel v

ur

Fi

s College

on

p a rtici

ur

ol

DE

s

RY

ggen

ati

ap

ze

O

o

p

ur

nze Hon

s College

Ha

ch

s College

RY

O

T

e

C

RY

u

O

u

rd e e l w er

ur

lt

oo

lt

ur

itscu

scho

d

nd d r EFFE oo

med

On

eu

ite

N

HANZE MEDEWERKERS st

ur

W erk

Werk

s College

DE

RY

O

al

TEVREDEN er

itscu

rsterking

HANZE

o

r

WERKEN AA

nze Hon

eve

Ha

T

kg

C

ver

IJ

nd d r EFFE oo

r

d

W

eu

kw

On

st

ge

ver

TEVREDEN er

ite

ve

ver

ge

TA

MEDEWERKERS

rsterking

2011 HANZE 2012 kw

WERK

ge

ve

este

al

NZE

eve

ver

11

B

este

ge

20

2011

B

HA

medewerkers, alumni, bedrijven - kan op eigen wijze hieraan bijdragen. Daarnaast vindt er een keur aan activiteiten plaats op het gebied van sport en cultuur. Eén van de centrale activiteiten is het project Kilimanjaro. Het doel is om met een HG-team van 25 man de top van de Kilimanjaro (5895 meter) te bedwingen. Met deze expeditie zamelen we tevens geld in voor Care4Kenya. De Hanze-thema's Energy en Healthy Ageing spelen een grote rol in de expeditie. De deelnemersgroep bestaat uit sportieve HG-collega’s, verspreid over alle schools, stafbureaus en het College van Bestuur. Van iedere school, stafbureau en het CvB krijgt één vertegenwoordiger de kans deel te nemen aan deze unieke expeditie. In totaal gaan er 25 expeditieleden mee. Op 5 december verstreek de deadline voor het aanmelden; 1 de afgelopen week (10 tot 18 december) zijn er intake gesprekken gevoerd. Op 7 januari is de startbijeenkomst van de expeditiegroep. PL.HANZE blijft de voorbereidingen van de expeditie op de voet volgen. Meer daarover leest 8 8 u in het april- en juninummer. Gedurende het gehele jaar wordt actuele informatie van Lustrumactiviteiten op Facebook geplaatst. Meer informatie of suggesties: Liesbeth Fransen: l.j.fransen@pl.hanze.nl kg

De afgelopen jaren is er met eigen geld en donaties een begin gemaakt met de bouw van de campus. Het komende jaar moeten zowel de theorie als de praktijklokalen worden ingericht, zodat het onderwijs van start kan gaan. Met de kerstactie 2012 zamelen we geld in om een van deze praktijklokalen in te richten. Dit lokaal wordt gebruikt voor het praktijkonderwijs, maar ook voor het gratis aanbieden van medische hulp aan mensen uit de buurt. Op deze manier kunnen studenten al 8 8 in het begin van hun studie kennismaken met de beroepspraktijk. Meer informatie over het North Coast Medical Training College en het te sponsoren project ziet u op www.hanze.nl/ lustrum of via www.hanzeuniversityfoundation.nl (meer daarover ook op pagina 14-15). AN

Medewerkers van het Prins Claus Conservatorium hebben ook massaal gedoneerd. Dean Harrie van den Elsen (zie ook pag. 8-9) ging er bij voorbaat vanuit dat zijn medewerkers zouden doneren, tenzij zij het anders zouden aangeven. En dat heeft gewerkt. 93 PCC’ers doneerden hun pakket en dat is het overgrote deel van het personeel. Waar gaat de ruim €15.000 naar toe? Vier artsen hebben het plan opgevat om in Mtwapa, 15 kilometer ten noorden van Mombassa een college op te zetten waar beroepsgericht onderwijs wordt aangeboden. De gezondheidsopleidingen in Kenia zijn veelal gericht op het opleiden van artsen en verpleegkundigen die gaan werken in de lokale en provinciale ziekenhuizen. Voor de eerstelijnszorg is er geen passend opleidingsprogramma beschikbaar. Door de afwezigheid van deze eerstelijns zorg sterven er onnodig veel mensen aan eenvoudig te behandelen ziektes. In september 2012 ging de eerste opleiding van het North Coast Medical Training College van start. Dat gebeurde in een aantal gehuurde lokalen van een middelbare school in de buurt. Het streven is echter om in september 2013 te verhuizen naar de eigen duurzame campus.

cal Electri HBO ering Engine gids Keuze guide) study (Dutch & 2011 2010

M

t

er 1

anagemen

lijk numm

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge en 2011 2010

22-11-2012 12:14:01


‘Sport?

55

Een mooie manier van ontspanning door inspanning’

Deze editie van PL.HANZE vond u in het 'sportieve' kerstpakket van de Hanzehogeschool Groningen. In deze PL vindt u ook PL.SPORTIEF, een bijlage met portretjes van medewerkers en hun passie voor sport. Sport wordt door onze hogeschool op vele manier gestimuleerd. Als medewerker kunt u bijvoorbeeld via HanzeFit (zie pagina 3 van de bijlage) en de SPR gebruik maken van de vele sportfaciliteiten binnen de Hanzehogeschool Groningen. Hoe gezond is sport eigenlijk?

B

ver

este

8

ve

este

kw

NZE

WERK

TA

s College

AN

DE

itscu

lt

u

rsterking

HANZE

nze Hon

o

al

lt

u

Ha

nze Hon

o

ggen

s

ol

on

ati

ap

ze

p a rtici

p

T

ur

C

Fi

ur

nze Hon

o

nze Hon

o

D er 1 SJnumm lijk

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

P

ersoneels

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

ur

Ha

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

lijk Lande 1 er numm

s College

Ha

nancieel v

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

s College

nd d r EFFE oo

e

s College

RY

O

d

eu

itscu

scho

On

st

med

HANZE MEDEWERKERS er

ite

N

TEVREDEN

ch

WERKEN AA

T

rd e e l w er

C

oo

Ha

O

IJ

nd d r EFFE oo

ur

RY

W

eu

r

d

st

kw

On

er

ur

Zin in sport gekregen? Kijk op www.sprsport.nl of ga naar Mijn Hanze voor HanzeFit MEDEWERKERS

Johan de Jong in actie tijdens een triatlon

ite

ve

TEVREDEN

rsterking

2011 HANZE 2012 al

HA

ur

11

8

20

2011

B

Werk

'

W erk

21ste eeuw

eve

gezondheidsprobleem van de

kg

'

misschien wel het grootste

Als lector Healthy Lifestyle, Sports and Physical Activity richt Johan zich op de vraag hoe het stimuleren van sport en bewegen zo optimaal, efficiënt en (kosten)effectief mogelijk kan worden gerealiseerd bij jong en oud. ‘Binnen het Instituut voor Sportstudies, lectoraat praktijkgerichte Sportwetenschap ligt een mooi concept. Onderwijs en onderzoek worden geïntegreerd via een zogenaamde kenniswerkplaats (KWP): een samenwerking op een thema tussen studenten, docent/ onderzoekers, andere lectoraten binnen en buiten de HG, kennisinstanties (UMCG, RUG, NHL Hogeschool, VuMc etc.), de beroepspraktijk en bedrijven. Er zijn nu vier kenniswerkplaatsen. Een daarvan, ‘Stimuleren van Sport en Bewegen', coördineer ik. Belangrijke aspecten binnen dat onderzoek zijn gedragsverandering, primaire preventie door middel van sport en bewegen, werken met relatief ‘gezonde' doelgroepen en praktijkgerichtheid van onderzoek. Grote onderzoeken die we uitvoeren zijn de ‘Barrière Approach' (promotieonderzoek van Adrie Bouma), waarin mensen die van de huisarts het advies kregen meer te bewegen, worden gecoacht. Hierbij ligt het accent op het benoemen en leren omzeilen van barrières die iemand ervan weerhouden te bewegen,' aldus Johan over een van de vele projecten die er lopen. Meer daarover in een van de volgende edities van PL.HANZE. ge

Lichamelijke inactiviteit is

bewegen zijn legio: het is leuk en plezierig, geeft je energie, biedt mogelijkheden tot leuke sociale contacten, werkt preventief ten aanzien van vele ziekten en aandoeningen etc. Kortom, genoeg redenen om in actie te komen, maar doe vooral iets actiefs waar je plezier aan beleeft. Sport kan namelijk nog zo gezond zijn, maar als je het niet plezierig vindt om te doen houd je er snel mee op.'

ver

op lichamelijke activiteit, fitheid en gezondheid van ouderen 55 tot 65 jaar. ‘Op korte termijn had het een positief effect op die doelgroep, maar dat doofde snel weer snel uit. Door deelname aan een behoorlijk intensief sport- en spelprogramma verbetert de fitheid van ouderen wel, maar niet per se hun gezondheid, was de uiteindelijke conclusie. Wil je de gezondheid ook verbeteren dan zijn aanvullende interventies nodig die een toename in dagelijkse activiteiten stimuleren, waardoor het totale energieverbruik toeneemt.' Tijdens zijn lectorale rede van 17 oktober jl. sprak Johan uit dat lichamelijke inactiviteit misschien wel het grootste gezondheidsprobleem van de 21e eeuw is. ‘Rationeel bekeken is niet bewegen geen gezonde keuze voor mensen die hier wel fysiek toe in staat zijn. Bij alle leefstijlprojecten moet je minderen (minder eten, minder alcohol, minder stress, etc.) behalve bij bewegen, want dit mag je juist meer. De positieve effecten van sport en

ge

Johan de Jong is onlangs geïnstalleerd als lector Healthy Lifestyle, Sports and Physical Activity en is duursporter. In PL.HANZE nr.3 (2009) sprak hij de wens uit om de hele triatlon (3.8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42.195 meter lopen) te volbrengen. ‘Dat is een jaar later in Regensburg gelukt in een tijd van 10 uur en 51 minuten. Dat was tevens ook mijn laatste triatlon. Het kost namelijk veel tijd en dat vergt een hoop van mij maar ook van mijn gezin. Ik houd het nu bij hardlopen, maar sluit niet uit dat ik in de toekomst nog eens de triatlon doe. Het bloed kruipt…' Sport is voor hem erg belangrijk en hij doet het al van jongs af aan. ‘Een mooie manier van ontspanning door inspanning.' Johan studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Groningen en daarna bewegingswetenschappen aan de RUG. Van 2000 - 2009 promoveerde hij op onderzoek naar de effecten van deelname aan het Groninger Actief Leven Model (GALM)

M

t

er 1

anagemen

lijk numm

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

m

ino

r

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande

d

ds

D e eltij

d

s

1

nr. De

es

2012

Duaal

1

2

di

D e eltij

&

Duaal

2012

&

2011

ies 20

tud ds

V

ête

1!

qu

1

d

ds

gi

MiZ

Keuze

1

ds Deeltij

Nr.

K e u z egi

ze

gi

gi

n

ns Keu

entene

Nr.

Keuze

1

nr. ud

ge

tionale

St

ol

Na

PL-hanze NR.24.indd 5

Nr.

2011

Sirius

Nr.

eltijds

tu

Number

1

cal Electri HBO ering Engine gids Keuze guide) study (Dutch & 2011 2010

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge en 2011 2010

23-11-2012 9:20:28


6

PL.HANZE

Docenten over docentenregister Onderwijsgevenden, studenten en leidinggevenden brainstormden begin november tijdens lunchdebatten Docentkracht over de vraag wat kwaliteit in het onderwijs is. PL.HANZE vroeg deelnemers wat zij vinden van een kwaliteitskeurmerk, een register voor docenten. Maarten Stehouwer, docent aan het Instituut voor Financieel Economisch Management ‘Ik vind mezelf een ouderwetse docent, omdat voor mij de nadruk op het pedagogisch-didactische voorop staat. Je kunt nog zulke prachtige plannen voor onderwijsvernieuwing maken, als de stof vervolgens niet overkomt bij de studenten, is het allemaal voor niets geweest. Dat is ook de boodschap die ik bij de lunchbijeenkomst Docentkracht heb uitgedragen. Wat betreft zo'n register waarin alles staat wat de docent aan bijscholing doet: ik vind het goed dat docenten meer na- en bijscholing doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Meer met het vak bezig zijn is goed, zeker als het gaat om didactische vaardigheden. Sturen op kwaliteit is prima, ik heb geen idee wat het register precies inhoudt en hoe het gehanteerd gaat worden en dus heb ik er geen mening over. Het moet in ieder geval geen functioneringlijstje worden.' Marinus Verkuil, hoofd docentopleiding Muziek aan het Prins Claus Conservatorium ‘Ik heb mijn hele leven voor de klas gestaan. Docentkwaliteit heb ik altijd een interessant onderwerp gevonden. Ik weet niet of een docentregister wel zo'n gelukkig idee is. Goed docentschap is vooral een attitude. Je moet je richten op het leerproces van de student. Wat landt er en wat doet de student ermee? Daar moet je in groeien en die groei is moeilijk meetbaar. Je moet dat register niet zomaar invoeren, en dan maar hopen dat men zich voegt. Op middelbare scholen, waar dit al langer speelt, zetten docenten massaal de hakken in het zand. Je moet eerst een proces starten waarbij docenten leren verschillende rollen in zichzelf te ontwikkelen – SLB'er, afstudeerbegeleider, deskundige op een specifiek gebied. Niemand kan álle rollen beheersen en dat moet je ook niet willen.'

Yvonne Miske, docent Verpleegkunde ‘Als ik stagiaires begeleid moet ik goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het werkveld. Het is vanzelfsprekend dat docenten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Ik doe dat door praktijkstages bijvoorbeeld bij de GGD. Ook ga ik naar workshops en congressen en houd ik de vakliteratuur bij. Motivatie moet uit jezelf komen, anders werkt het niet. Daarom ben ik niet zo voor een van bovenaf opgelegd register. Als docenten bepaalde kennis of vaardigheden moeten verbeteren kunnen ze ook in gesprek gaan met de teamleider voor een persoonlijk ontwikkelingsplan? We verwachten ook van onze studenten dat zij hun kennis en vaardigheden op peil houden'.

Richard van der Kamp, docent Engels en voorzitter Medezeggenschapsraad van de Pedagogische Academie ‘Ik ben ooit begonnen als verpleegkundige in de psychiatrie. Professionals in de zorg zijn opgenomen in het Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg register (BIG-register). Toen ik in het onderwijs kwam, was ik verbaasd dat zoiets daar niet bestond. Ook in het onderwijs is het toch essentieel dat je je professionaliteit op peil houdt? Zelf doe ik momenteel de Engelstalige opleiding Master of Education in English. Enorm verfrissend! Het volgen van een (master)opleiding zou voor iedereen goed zijn. Je zou aan zo'n register de verplichting kunnen koppelen dat mensen een aantal uren per jaar aan na- en bijscholing besteden. Wel moet er natuurlijk een goed aanbod zijn, dat docenten - inhoudelijk en vakdidactisch –werkelijk iets te bieden heeft. En het moet ook beslist geen bureaucratische toestand worden met eindeloze formulierenstromen zoals bij de HRM-cyclus. Hou het simpel!'

PL-hanze NR.24.indd 6

20-11-2012 16:02:32


7

Christian Jongedijk, docent Logopedie, ‘Ik werk nu twee jaar als docent en ga komende periode starten met mijn cursus Pedagogisch Didactische Bekwaamheid (PDB). Ik ben benieuwd wat nu precies een bekwame docent is en welke kennis en vaardigheden de PDB mij daarvoor gaat geven. Heel goed die aandacht voor kwaliteit! Ik kan me goed voorstellen dat het management naar een kwaliteitsregister wil. Het geeft meer mogelijkheden om docenten met lacunes in hun docentschap een cursus te laten doen. Maar aan de andere kant denk ik dat docenten zelf ook al heel kritisch op zichzelf zijn. Daarbij kan het zijn dat studenten die het niet eens zijn met een beoordeling met het register in de hand de schuld bij de docent leggen. Ik ben er helemaal voor dat we goed nadenken over hoe je er het beste voor zorgt dat docenten zich blijven ontwikkelen. Het bijscholen dient in ieder geval goed gefaciliteerd te worden.' Monique de Wijk, docent Fysiotherapie ‘Interessante bijeenkomst. Ik voel me in de eerste plaats docent en dan pas fysiotherapeut. Ik ben ook gegaan omdat ik getriggerd was door wat collegevoorzitter Henk Pijlman in de vorige PL.HANZE zei over de kwaliteit van de docenten. Er zat wat mij betreft een klein beetje een ondertoon in van luie docenten die teren op achterhaalde kennis. Ik ben het daar niet mee eens. Docenten werken over het algemeen keihard. Henk Pijlman beschouwt een landelijk register en verplichte na- en bijscholing als oplossing voor problemen die hij ziet. Een controlerend beleid tegenover werknemers, terwijl een uitdagende en motiverende omgeving juist speerpunt is van het onderwijsbeleid voor studenten. Zo'n motiverende instelling zie ik dan ook graag terug in de houding naar de docenten. Professionalisering is prima, maar niet vanuit achterdocht en aannames over de bestaande kwaliteit.'

Mariska de Peuter, docent aan de opleiding Toegepaste Psychologie ‘Ik vond de actieve werkvormen prettig en waardevol. Uitstekend dat er ook studenten deelnamen. Ze konden prima uitleggen wat iemand een goede docent maakt. Het viel me ook op dat schools op heel verschillende manieren de professionalisering van hun docenten organiseren. Ik was bijvoorbeeld verbaasd dat er veel opleidingen zijn waar intervisie niet gebruikelijk is. Ik ben ervoor om de kwaliteit van docenten zichtbaar te maken. Zo'n register kan daarvoor een goed middel zijn. Maar het zou niet goed zijn als je alleen maar zaken gaat registreren waarmee je een certificaat verdient of een diploma. Je moet het breder aanpakken, zodat het echt meerwaarde heeft. Professionalisering kun je doen zonder certificaten te halen, bijvoorbeeld via intervisie of het bijhouden van je vakliteratuur.'

Elly Smit, docent Bedrijfskunde MER ‘Zo'n register lijkt me op zich prima. Het is goed om inzichtelijk te maken wat je doet om je professionaliteit op peil te houden. Dat kun je ook aan je studenten laten zien. Ik vind dat iedereen zich regelmatig moet bijscholen. Het idee van permanente educatie van docenten is prima, dat gebeurt ook in andere beroepsgroepen. Dat kan allerlei vormen aannemen: een praktijkstage, lesgeven in het buitenland of een workshop met didactische werkvormen. Het onderwijs verandert immers voortdurend. Ik doe momenteel de masteropleiding Begeleiden & Innovatie. Ik word goed gefaciliteerd door de HG, maar ik moet er natuurlijk ook zelf tijd in steken. Aan de andere kant verdien ik die tijd weer terug. Ik heb nu al dagelijks profijt van de opleiding bij het coachen van collega-docenten.'

PL-hanze NR.24.indd 7

20-11-2012 16:02:38


8

PL.HANZE

DE PASSIE VAN… BERGBEKLIMMER EN DEAN VAN DE SCHOOL OF PERFORMING ARTS, TE WETEN HET PRINS CLAUS CONSERVATORIUM EN DANSACADEMIE LUCIA MARTHAS. ‘Ik klim pas sinds 2000, maar vanaf dat moment ga ik ook elk jaar meerdere malen naar de Franse Alpen om te wandelen en te klimmen: vooral in de zomer, maar ook in herfst, winter en lente. Bij voorkeur met familie of vrienden. Mijn vrouw Bernadette ging vroeger met haar familie naar de bergen. Zij vindt het ook schitterend. Onze zoon Thijs en dochter Anouk hebben de liefde voor de bergen van ons meegekregen en hebben er ook hun hobby in gevonden. Ik ben wel het fanatiekst, dus als zij eens een dag iets anders willen doen ga ik alleen de bergen in en maak dan ook gerust lange solotochten. ‘In 2000 werden we uitgenodigd door mijn zwager die een appartement in het bergdorpje Les Gets heeft. Kom eens een keer wandelen en klimmen, zei hij niets vermoedend. Het kwam ongelofelijk bij mij binnen en is sindsdien is het niet veel minder dan een verslaving. ‘Helden?Ik ben niet zo van de helden, bovendien is het pantheon van de bergbeklimmers gigantisch. De pioniers, de eerst-beklimmers van de grote noordwanden, van de reuzen in de Himalaya… Uiteindelijk springt Reinhold Messner er toch uit: de eerste mens die alle 14 achtduizenders zonder zuurstof heeft beklommen, een werkelijk onvoorstelbare prestatie die sindsdien nog maar sporadisch is geëvenaard! ‘De meest bekende berg die ik beklom is toch wel de Mont Blanc (4810 m). Ik heb hem drie keer beklommen: in 2002 met mijn zwager, in 2005 met mijn zoon Thijs en in 2009 met de fundraisingexpeditie van mijn toenmalige werkgever Hogeschool Zuyd. Befaamd is verder de Tacul (4228 m) die ik met mijn zoon heb beklommen en zonder gidsen bedwong: een prestatie die ik eigenlijk hoger aansla dan de Mont Blanc zelf.

PL-hanze NR.24.indd 8

‘Dat is moeilijk kiezen, het mooiste klimverhaal: stoere story's over hoog, lang, zwaar, storm, gevaarlijk, gezellig? Overal wel mooie verhalen over. Kiezen brengt mij, en dat is heel persoonlijk, bij de tweede maal Mont Blanc met mijn toen 15-jarige zoon Thijs. Dat je als vader en zoon zoiets kunt doen is een onvergetelijke en emotionele herinnering waar ik dan ook niet over uitgepraat raak… ‘Ik droom eigenlijk niet zo van bergen als de Mount Everest of een andere achtduizender. Veel eerder zou ik de Matterhorn of zo willen ‘doen'. Het allerliefst eigenlijk de Aiguille Verte (4122m) maar die is ver boven mijn technische niveau, dus dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren. Het is de allermooiste top in het Mont Blanc massief. In tegenstelling tot wat zijn naam suggereert is de top wit en van een unieke elegantie. Toen ik van de zomer in Argentière met een aantal gidsen sprak bleek dat het ook hun favoriete berg was. Tenslotte: in een hut waar ik graag kom hangt een foto van stijgijzerspecialist Armand Charlet op een van de wanden van de Verte: een iconische foto die ik altijd weer bestudeer. Zijn kleinzoon runt de hut en vertelt er ook graag over: fantastisch! ‘Gevaarlijke passie?Ja en nee. Ja, want alleen al in de Alpen vallen er jaarlijks zo'n 150 doden, dat is geen sinecure! Als je je in die ongelukken verdiept, en dat kun je eigenlijk alleen maar door met de echte bergbeklimmers en gidsen aldaar te praten, blijkt dat het overgrote gedeelte door ongetraindheid, onervarenheid en domheid komt. Slechts een klein gedeelte komt door echte pech zoals een lawine. Nee, dus als je goed weet welk terrein je nog “aankunt” en je je altijd optimaal voorbereidt qua materiaal, weer en partners. ‘Ik klim niet voor het gevaar, de spanning. Ik ben bijvoorbeeld geen rotsklimmer, doe dat alleen

als het functioneel is in een tocht. Wel heerlijk is de adrenaline van de voorbereiding, van het 's ochtends of 's nachts aan de voet van de berg te staan, de euforie soms als je de top of een ander doel hebt gehaald, de blijdschap met familie en vrienden: daar is in het gewone leven niet zo gemakkelijk een equivalent voor te vinden. ‘Volgende zomer ga ik met Bernadette de Haute Cime (3256 m, Dents du Midi) doen waar ik me zeer op verheug. Maar minstens zo verheug ik me op de Kilimanjaro (5895 m)! Onze Hanzehogeschool viert in 2013 het 43e lustrum (215 jaar jong!) en heeft alle activiteiten in het kader van een goed doel heeft geplaatst: Care4Kenya. De opbrengsten gaan naar de bouw van een duurzame campus voor beroepsgerichte gezondheidsopleidingen in Mtwapa, Kenia. Op die manier wordt goed hoger onderwijs ook mogelijk voor studenten in Mtwapa. Een groep van 25 HG'ers gaat dan de ‘Kili' beklimmen waarbij alle opbrengsten naar Care4Kenya gaan: dat lijkt me letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van 2013! ‘Het valt wel mee hoeveel tijd ik met mijn passie kwijt ben: minimaal tweemaal per week conditie training (hardlopen, fietsen, fitness), soms wat klimmen in de sporthal en vooral zo vaak mogelijk naar de bergen zelf en in alle omstandigheden ervaring opdoen. Wat voor mij zelf een extra fijne training is, is het klimmen van een hoge trap in het Savelse bos bij Eijsden (Limburg) waar ik nog steeds woon. Precies 183 treden en 50 hoogtemeters. Als je dat 10 maal in tempo doet kun je in de bergen aardig vooruit. Een ideale sportspecifieke training! ‘De overeenkomst tussen leidinggeven, bergbeklimmen, dans en muziek? Dat is wel een

20-11-2012 16:02:39


DE PASSIE VAN

9

'

HARRIE VAN DEN ELSEN, '

'

'

erg gecompliceerd onderwerp om kort antwoord op te geven. Van belang voor mij is dat mijn “normale leven” aan de ene kant wordt verrijkt met kunst: muziek, dans, literatuur, beeldende kunst, en aan de andere kant juist door de confrontatie met de natuur. In ons georganiseerde, keurige, beschermde, hygiënische, veilige en daardoor ook wat voorspelbare bestaan zijn zowel kunst als natuur voor mij de echte waarden. Zonder deze zou mijn leven dan ook verre van compleet zijn. Ik zou niet goed functioneren zonder de extra voeding uit de kunst én de natuur! Ik voel mij in de bergen of als ik naar muziek luister het meest levend! ‘ Collega's, het is een fantastische hobby maar doe het verstandig: de natuur is gecompliceerder dan je soms denkt! Mocht je vragen hebben over mijn passie of ben je van plan een berg te beklimmen, mail me vooral: h.g.j.van.den.elsen@pl.hanze.nl.

CV

(BEKNOPT)

PL-hanze NR.24.indd 9

HARRIE VAN DEN ELSEN LEEFTIJD: 56 GETROUWD MET: BERNADETTE (54) KINDEREN: THIJS (22) EN ANOUK (20) WOONPLAATS: EIJSDEN OPLEIDING: GYMNASIUM B EN CONSERVATORIUM MAASTRICHT (PIANO, KAMERMUZIEK EN THEORIE DER MUZIEK) BANEN VOOR HG: DIRECTEUR CONSERVATORIUM MAASTRICHT (HOGESCHOOL ZUYD)

20-11-2012 16:02:41


10

PL.HANZE

PORTRET VAN E De Academie voor Popcultuur

De Academie voor Popcultuur in Leeuwarden is de enige Friese vestiging van Hanzehogeschool Groningen en valt onder Academie Minerva. Het onderwijs is competentiegericht en vraaggestuurd. Lesplanning geschiedt just in time.

Achter de Hoven 23, Leeuwarden

Grafitti op hoge muren

Locatie Minerva Academie voor Popcultuur

PL-hanze NR.24.indd 10

Vanaf het hoofdstation van de Friese hoofdstad is het tien minuten lopen naar Achter de Hoven 23. Het imposante Fryslânhûs met plaatstalen Thor op het dak was ooit een meisjes-hbs, maar sinds negen jaar huist hier Minerva Academie voor Popcultuur. Bij binnenkomst in de receptieruime vallen meteen de hoge muren op met felle graffiti. In de kantine spelen studenten op een gitaar. Rechts van de receptie loopt een gang naar de Grote Zaal waar twee docenten en twaalf hoofdfase-studenten bijeen zitten. Tweedejaars Daniël Coehoorn, artiestennaam Cannibal Monkey, laat een track van zijn nieuwe album horen. Dreunende bassen en een herhalend thema van een rauwe dub baslijn. ‘Ik heb de drums en de baslijn geprogrammeerd op 140 bpm', legt Daniël uit. ‘Dat heb ik teruggebracht naar negentig, net onder het tempo van een hiphopbeat. Daarna zakt het aantal beats per minuut geleidelijk terug naar zeventig.' ‘Maar die attack van de drum mist punch', vindt een student. Docent Johanz Westerman knikt. ‘En door dat het tempo omlaag gaat, lijkt zo het alsof alle energie eruit gaat. Niet doen! Of máák juist iets met dat langzame als uitgangspunt. Verder is het teveel copy-paste, het mag gevarieerder.' Daniel knikt. ‘Ik zal bewijzen dat het kán.' ‘Dit is nu een Productiehuis, een belangrijk onderdeel van de opleiding', vertelt Johanz. ‘Studenten pitchen waar ze behoefte aan hebben en de docenten stellen op basis daarvan een aantal productiehuizen samen waarin studenten artistieke producten maken.' ‘Dit Productiehuis focust op geluid en media', vult Johanz' collega Michel Pitstra aan, ‘maar er zijn ook Productiehuizen met meer accent op performance, digitale media, theater of maatschappelijke relevantie. De uren voor de productiehuizen zijn ingeroosterd, maar voor het grootste deel kijken we op de Academie naar de behoefte van de student en plannen we de inhoud van de lessen op korte termijn, just-in-time, vaak met gastdocenten.' Een belangrijk onderdeel van de opleiding zijn de cafés, waar studenten zich focussen op de beheersing van een instrument naar keuze. ‘Hier in het zangcafé gaat het vooral om wat je met je muziek wil overbrengen', vertelt zangdocent Patries van Iterson. ‘Ik help studenten, zangtechnisch en bij de interpretatie, om hun palet te vergroten en zo de nummers naar eigen inzicht te kleuren.' Student Jort zingt Gavin DeGraws I'm in Love with a Girl met eigen gitaarbegeleiding. ‘Geweldige stem', vindt een studente, ‘maar een beetje nasaal.' ‘Het zuidelijk Amerikaanse accent hoort inderdaad wat knauwend te klinken', knikt Patries, ‘maar dat hoeft niet nasaal. Ga eens experimenteren met de overdreven twang. Als je je strotteklepje meer naar beneden brengt, verkleint de opening van de trechter. Dan wordt de klank scherper, zonder dat het nasaal hoeft te klinken. Voor jezelf is dat veel comfortabeler. Je kunt de hoeveelheid twang later naar keuze toepassen. Complimenten trouwens voor je gitaarbegeleiding, superritmisch!'

Daniël Coehoorn in productiehuis

20-11-2012 16:03:04


11

N EEN SCHOOL In lokaal 1.17 op de bovenverdieping loopt docent Rutger Middendorp tussen tafels waar groepjes eerstejaars aan het project Gekkenhuis werken. ‘Projecten zijn erg belangrijk, eerstejaars doen voorgestructureerde projecten, hoofdfasestudenten bepalen zelf de inhoud. Om projecten organisatorisch en inhoudelijk in goede banen te leiden zijn er twee onderdelen: Projectmanagement en dit onderdeel: Research & Development.' Joren wil ondanks de tijdnood waarin zijn groepje verkeert, iets vertellen over het project. ‘We trekken het thema Gekkenhuis breed. Via interviews hebben we onderzocht hoe blinde mensen denken, dromen, en wat ze voelen. Uiteindelijk doen we een performance [het projectdoel] in het pikkedonker waarbij het publiek alleen dingen hoort en voelt.' ‘De studenten moeten veel rondom de projecten zelf bedenken en organiseren, inclusief de financiën. Aangezien het projecten zijn die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, kan het ook mislukken', vertelt docent en minor-coördinator Anne Karen de Boer. De minor-studenten die van andere opleidingen komen, moeten daar vaak aan wennen, maar vinden het uiteindelijk heel spannend en inspirerend.'

Student

In de kantine doet Dewi Smand, die enige faam bezit als lead singer van Diss Nie Okay, zich te goed aan snert en broodjes van de zorgzame kantinejuf Sjoeke Toonstra. ‘Ik heb de vrijheid om me op mijn eigen manier te ontwikkelen. Met zingen wil ik het liefst de kost verdienen, maar als dat niet lukt, heb ik ook andere opties, bijvoorbeeld festivalorganisatie of stage design.' ‘We hebben twee bacheloropleidingen', vertelt directeur Albert van der Kooij. ‘Music en Design. Maar in de loop van de studie zie je dat alles steeds meer mixt. Een gitarist bijvoorbeeld, die zich als event manager, stage designer of zelfs ‘filmmaker' ontwikkelt. Daardoor komen onze afgestudeerden op heel verschillende plekken terecht.' Albert geeft een paar voorbeelden: ‘Componist van elektronische muziek Thomas Azier, stage designer Sarah Vos en creatieve ondernemer Merlijn Poolman die de ‘happening' Groningse technoclub Subsonic runt.' ‘We zijn volledig competentiegericht. Onze studenten krijgen geen cijfers voor vakken, maar studiepunten als ze competentie aantonen. Die competenties komen vanzelfsprekend uit de landelijke beroepsprofielen en passen helemaal binnen de kaders van het hbo en de Hanze.'

Studentenaantallen – Minerva Academie voor Popcultuur

Dewi Smand

Bachelor Muziek: 198 Bachelor Vormgeving: 66 Totaal: 264

Receptie

PL-hanze NR.24.indd 11

Zangcafé

20-11-2012 16:03:28


12

PL.HANZE

Wereldprimeur HG QUANTIFIED SELF INSTITUUT VAN START Je gezondheid meten met sensoren, zodat je met die wetenschap bewuster of misschien wel gezonder gaat leven. Technologie, gezondheid, zorg en sport met elkaar verbinden, daar staat het Quantified Self Insitute zo ongeveer voor. De Hanzehogeschool Groningen beleeft met dit instituut een heuse wereldprimeur. Hij draagt zelf een polsbandje dat meet hoeveel hij op een dag beweegt. Ook heeft hij een aantal apps op zijn smartphone die onder andere bijhouden hoeveel hij op een dag drinkt. ‘Vier kopjes koffie en twee glazen water tot nu toe.' Joan Janssens, dean van het Instituut voor Sportstudies en medeoprichter van het Quantified Self Institute. ‘Het is een wereldwijde beweging, een community van mensen die data verzamelingsmethoden integreren in hun dagelijkse leven', begint Joan zijn verhaal. ‘Wat eet en drink ik; wat voor invloed heeft dat bijvoorbeeld op mijn bloeddruk, slaap of bloedsuikerspiegel en uiteindelijk op mijn gezondheid c.q. prestatie? ‘Sinds de introductie van de term Quantified Self door Gary Wolf en Kevin Kelly in 2007 houden wereldwijd meer dan 10.000 mensen zich bezig met het verzamelen van gegevens en delen ze deze via social media.' Regelmatig komen deze ‘self-trackers' samen tijdens een meetup of congres. Zo ook in november vorig jaar in Amsterdam. Waaronder Martijn Aslander uit Groningen, een bekende van Joan, en mede organisator van QS A'dam. Hij linkte Joan aan Quantified Self en sterker: hij maakte hem enthousiast. ‘Met collega's van Sportstudies en Gezondheidsstudies togen we naar Amsterdam. Na afloop was onze eenduidige conclusie: “Dit is wel heel bijzonder, hier moeten we iets mee doen!”.' Dat deden ze met een aantal mensen van de lectoraten Transparante Zorgverlening, Praktijkgerichte Sportwetenschap, Functionele Voedingsingrediënten & Gezondheid, New Business & ICT en New Business Development. ‘Lang verhaal kort: door een gezamenlijke inspanning werd op 28 september van dit jaar het Quantified Self Institute gelanceerd. Twee weken daarvoor sprak Joan met Gary Wolf over dit plan tijdens een congres met 600 deelnemers in San Francisco (zie foto). Ook hij was enthousiast over dit initiatief.' Waarom de Hanzehogeschool?

PL-hanze NR.24.indd 12

Omdat het uitstekend past bij een van onze inhoudelijke speerpunten Healthy Ageing; hoe blijven we langer gezond en actief- en het heeft een sterk verbindende factor tussen onderwijs en onderzoek. Op dit moment werken studenten, docenten en onderzoekers vanuit de Sportstudies, Gezondheidsstudies, ICT, Human Technology en Engineering samen aan een groot aantal projecten. Maar ook buiten onze eigen hogeschool zijn samenwerkingsverbanden ontstaan met o.a. RUG, UMCG, Beatrixoord, VitalinQ, E-vitality, Heartlive.' Het Quanitified Self Institute van de Hanzehogeschool Groningen is daarmee wereldwijd het eerste academische initiatief om een internationaal instituut in te richten met als doel de QS-kennis en ervaring samen te voegen met die uit de toegepaste wetenschappen. Daarnaast wil het een partner zijn voor bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en valideren van sensoren en applicaties en onderzoeken wat het effect hiervan is op de gebruiker. Als projectleiders zijn Valesca van Dijk (zakelijk) en Martijn de Groot (inhoudelijk) verantwoordelijk voor de inhoud en vorm van het QSI. ‘Het is een virtueel instituut, heeft geen eigen gebouw of infrastructuur, maar maakt gebruik van de faciliteiten van de vijf betrokken schools/lectoraten', zegt Martijn. ‘We verwachten dat het aantal lectoraten/ schools dat participeert de komende tijd gaat toenemen. Naast deze initiële vijf werken we samen met de bovengenoemde bedrijven en onderzoeksinstellingen buiten onze hogeschool. Valesca en ik coördineren de projecten binnen deze netwerkorganisatie op basis van onze kaders, visie en missie.' Martijn is bijzonder enthousiast over QSI. ‘Op een schaal van 1 - 10 geef ik een tien! Technologie, gezondheid, zorg en sport met elkaar verbinden via een multidisciplinaire netwerkorganisatie die samenwerkt met

MKB en andere onderzoeksinstellingen om maatschappelijke relevant onderzoek te doen. Wie wil dat niet?! Het QSI is uniek in de manier waarop het georganiseerd is rondom een thema dat de klassieke schotten van beroepen en opleidingen overstijgt. Het werkt daarmee niet alleen aan lokale vraagstukken, maar aan global issues op het gebied van Healthy Ageing. Het internationale krachtenveld rondom the Quantified Self is enorm. We kunnen echt bijdragen aan het operationaliseren van de nieuwe dimensie in de zorg, sport

20-11-2012 16:03:43


QUANTIFIED SELF INSITUTE

13

DE TASTBARE VOORBEELDEN

WAT EET EN DRINK IK; WAT VOOR INVLOED HEEFT DAT BIJVOORBEELD OP MIJN BLOEDDRUK, SLAAP OF BLOEDSUIKERSPIEGEL EN UITEINDELIJK OP MIJN GEZONDHEID C.Q. PRESTATIE?

'

'

Het Quantified Self Institute doet onderzoek naar en met sensoren, maar dat is niet het doel. Het gaat er uiteindelijk om wat de gebruiker hiervan leert. QSI kent vier leidende onderzoeksvragen en er lopen inmiddels maar liefst 16 projecten. Een aantal daarvan vermeld onder de vier onderzoeksvragen: 1) Welke sensoren/app's zijn beschikbaar? Twee studenten Voeding en Diëtetiek brengen in kaart welke voedingsapp's er zijn die consumenten kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in hun voedingspatroon. In samenwerking met de makers van de populaire app Foodzy onderzoeken ze of gebruikers ook echt bewuster worden van hun eetgedrag. Een groep van in totaal acht studenten Fysiotherapie zoekt momenteel uit welke sensor of app geschikt is voor het digitale platform E-vitality ter ondersteuning van zelfmanagement van patiënten die via dit platform begeleid worden. 2) Wat kan de HG (i.s.m. het bedrijfsleven) zelf aan sensoren/app's ontwikkelen? Bij Sportstudies is een app ontwikkeld om blessures bij te houden onder studenten. Studenten Integrale Productontwikkeling (Engineering en Human Technology) werken samen met het bedrijf Heartlive aan het ontwikkelen van een draadloze sensor op het oor en daar Heart Rate Variability meet als maat voor stress.

V.l.n.r. Martijn de Groot, Valesca van Dijk, Martijn Aslander & Joan Janssens; Oprichters Quantified Self institute slaan een brug tussen Quantified Self en de Hanzehogeschool Groningen met een focus op Healthy Ageing.

en gezondheid in het algemeen, namelijk die van geïndividualiseerde wetenschap voor patiënten, sporters en burgers, zodat zij hun leven gezonder, beter en vitaler kunnen maken. Bovendien kan het onze naam als kennisinstelling vergroten.' QSI kan ook een bijzonder aantrekkingskracht hebben op toekomstige studenten. ‘Op dit moment worden de projecten ook in nauwe samenwerking met studenten georganiseerd, waardoor het QSI dit jaar direct al zichtbaar is

PL-hanze NR.24.indd 13

in het onderwijs. Momenteel is QSI betrokken bij het Honours programma Healthy Ageing, de selectieve specialisatie onderzoeksvaardigheden van de Academie voor Gezondheidsstudies, Integrale Product Ontwikkeling van Engineering en de minor Eigen Paramedisch Bedrijf. In het tweede semester van dit academische jaar verwachten we in nog meer opleidingen studenten actief te krijgen.'

3) Hoe valide zijn de sensoren/app's? Een populaire bewegingssensor is de Fitbit. Studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek deden onderzoek naar de validiteit van deze sensor. Het onderzoek is inmiddels uitgebreid door het lectoraat Transparante Zorgverlening en vindt nu plaats i.s.m. studenten van het Honoursprogramma Healthy Ageing. 4) Hoe effectief is het gebruik van de sensor/app? Studenten van de selectieve specialisatie onderzoeksvaardigheden van de Academie voor Gezondheidsstudies onderzoeken hun eigen slaappatroon met behulp van de slaapsensor ZEO. Binnenkort start een dergelijk onderzoek ook bij Sportstudies om te kijken naar effect van slaap op prestaties van atleten.

20-11-2012 16:04:00


thema binnen onze hogeschool’, zegt Linda Maat, manager internationale projecten en Hanze University Foundation. ‘Onze hogeschool wil de kennis en ervaring die wordt gecreëerd binnen onderwijs en o exclusief gebruiken om zelf verder te komen, maar we willen deze ook delen met onde PL.HANZE 14 in ontwikkelingslanden. Een hele concrete invulling van onze slogan ‘Share your talent. De uitdaging voor de komende jaren is om zoveel mogelijk HG-medewerkers en studen te laten komen met verschillende facetten van ontwikkelingssamenwerking. Zo willen w het aantal stage- en afstudeerplaatsen in ontwikkelingslanden uitbreiden, het thema ter in de honoursprogramma’s en studenten uit ontwikkelingslanden deel laten nemen aan onderwijsprogramma’s van onze hogeschool. ‘Wij willen ons maatschappelijke gezicht laten zien. Door concrete acties, zoals het don kerstpakket door medewerkers, dit jaar voor Care4Kenya en het organiseren van een on bedrijfsleven. Collega’s kunnenop ookontwikkelingssamenwerking, donaties geven in plaats van het ontvangen van een Terwijl de regeringspartijen PvdA en VVD een miljard bezuinigen een afscheid of jubileum. Daarnaast kan iedereen op eigen initiatief2012bijdragen aan het t presenteerde onze hogeschool een nieuw beleidsplan op het gebied van ontwikkelingssamenwerking te delen met partnerinstellingen in ontwikkelingslanden. Wij stimuleren 2015. Daarmee worden de kernwaarden van de HG: verantwoordelijkheid, respect en tolerantie nogmaals onze medewer scholingsuren en in –budget ter beschikking te stellen. U investeert zelf de kennisdelin benadrukt. Ook het komende lustrumjaar staat volop het teken van ontwikkelingssamenwerking (zie in ook inzetten van het persoonlijk ontwikkelingsbudget en het investeren van tijd. Wij onder pagina 4). vinden van een instelling die behoefte heeft aan de geleverde expertise.’

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN E N ONLOSMAKELIJK MET EL

‘Dit beleidsplan is ontstaan uit gesprekken met de leden van het College van Bestuur, alle deans, stafdirecteuren en lectoren en daaruit blijkt het grote draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking als thema binnen onze hogeschool', zegt Linda Maat, manager internationale projecten en coördinator Hanze University Foundation. ‘Onze hogeschool wil de kennis en ervaring die wordt gecreëerd binnen onderwijs en onderzoek niet exclusief gebruiken om zelf verder te komen, maar we willen deze ook delen met onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden. Een hele concrete invulling van onze slogan Share your talent. Move the world. De uitdaging voor de komende jaren is om zoveel mogelijk HG-medewerkers en studenten in aanraking te laten komen met verschillende facetten van ontwikkelingssamenwerking. Zo willen wij bijvoorbeeld het aantal stage- en afstudeerplaatsen in ontwikkelingslanden uitbreiden, het thema terug laten komen in de honoursprogramma's en studenten uit ontwikkelingslanden deel laten nemen aan onderwijsprogramma's van onze hogeschool.

Rekenvoorbeeld: HG-medewerker die op eigen initiatief een maand wil werken voor een aan de HG verbonden onderwijsinstelling in een ontwikkelingsland. Inkomsten: Persoonlijk ontwikkelingsbudget HG-medewerker Bijdrage school uit algemeen scholingsbudget Uren (eigen bijdrage HG-medewerker) Kosten: Vliegticket en reiskosten in Nederland Overige reiskosten (visum, inentingen etc.) Huisvesting (in overleg met ontvangende instelling) Lokaal vervoer

€ 450 € 2000 € € 2450 € € € € €

1400 300 500 250 2450

‘Wij willen ons maatschappelijke gezicht kennis te delen met partnerinstellingen laten zien. Door concrete acties, zoals in ontwikkelingslanden. Wij stimuleren het doneren van het kerstpakket door onze medewerkers door scholingsuren medewerkers, dit jaar voor Care4Kenya en –budget ter beschikking te stellen. Historie en het organiseren van een ontbijt voor investeert zelf in de kennisdeling In 1995 startte de HG op zeer beperkteU schaal met ontwikkelingssamenwerking. Op ver het bedrijfsleven. Collega's kunnen ook door het inzetten van het persoonlijk Rijksuniversiteit Groningen schreef deontwikkelingsbudget hogeschool in op en een in van Burkina Faso. Si donaties geven in plaats van het ontvangen hetproject investeren thema ontwikkelingssamenwerking steeds meer gaan leven binnen de hogeschool. van een cadeau tijdens een afscheid of tijd. Wij ondersteunen u bij het vinden ‘De expertise vankan deiedereen HG opophet gebiedvanvan is de afgelopen jubileum. Daarnaast eigen eenontwikkelingssamenwerking instelling die behoefte heeft aan de sterk gegroeid. Vanhetdethema participatie vangeleverde één school in een ontwikkelingsproject tot het op initiatief bijdragen aan door expertise.'

Hanze Centre for Development Cooperation (HCDC), een klein expertisecentrum binne

‘De studenten van nu zijn de politici, managers en engineers van morgen.' Alle studenten van de HG zouden in contact moeten komen met het thema ontwikkelingssamenwerking. Onze studenten moeten niet alleen worden opgeleid in hun vak maar ook in ‘de wereld'. Zij moeten later in de maatschappij draagvlak gaan creëren voor ontwikkelingssamenwerking vraagstukken.

Han de Ruiter, lid College van Bestuur

Een groep Tanzanianen nam afgelopen herfst deel aan een training Export Management bij de Hanzehogeschool Groningen

PL-hanze NR.24.indd 14

20-11-2012 16:04:09


15

E N ONTWIKKELINGSSAMENWERKING T ELKAAR VERBONDEN Historie In 1995 startte de HG op zeer beperkte schaal met ontwikkelingssamenwerking. Op verzoek van de Rijksuniversiteit Groningen schreef de hogeschool in op een project in Burkina Faso. Sinds die tijd is het thema ontwikkelingssamenwerking steeds meer gaan leven binnen de hogeschool. ‘De expertise van de HG op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen twee decennia sterk gegroeid. Van de participatie van één school in een ontwikkelingsproject tot het opzetten van het Hanze Centre for Development Cooperation (HCDC), een klein expertisecentrum binnen onze hogeschool waar alle kennis en ervaring over het thema ontwikkelingssamenwerking samen komt. Het expertisecentrum is ondergebracht bij het Instituut voor Communicatie & Media, waar ook de minor International Aid & Development wordt aangeboden. ‘Wij zijn de afgelopen jaren actief geweest in projecten in Ghana, Oeganda, Tanzania, Zuid-Afrika, Mozambique, Vietnam en Indonesië. De projecten worden veelal gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en gecoördineerd door Nuffic, de organisatie voor internationaal hoger onderwijs. Veelal worden de projecten uitgevoerd in een consortium van de HG met een andere hoger onderwijsinstelling of een gespecialiseerd consultancy bureau. In de afgelopen 7 jaar zijn ongeveer 50 HG- medewerkers, afkomstig uit 9 schools en 2 stafbureaus, actief geweest in deze projecten.' Onderwijs In september 2007 startte de HG met de minor International Aid & Development. Deze interdisciplinaire minor is ondergebracht bij het Instituut voor Communicatie & Media en trekt studenten van veel verschillende schools. ‘Naast een aantal maanden onderwijs op het gebied van ontwikkelingssamenwerking gaan studenten 6 tot 8 weken naar een ontwikkelingsland om real life experience op te doen. Sinds 2010 studeren er ieder jaar 35 tot 40 studenten af bij de HG met zowel theoretische kennis als praktische ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De Academie voor Gezondheidsstudies biedt sinds

PL-hanze NR.24.indd 15

een aantal jaren de minor International Alied Health aan. In het kader van deze opleiding reizen regelmatig studenten naar Ghana af om daar een deel van hun onderzoek uit te voeren.' Via het Bureau Buitenland Stages van de Hanze gaan ieder jaar 60 tot 100 studenten naar ontwikkelingslanden. Het grootste deel daarvan gaat naar ZuidAfrika, Suriname, Indonesië en India. Daarnaast verzorgt het stages naar landen die niet officieel staan geregistreerd als ontwikkelingslanden, maar waar de studenten wel degelijk in contact komen met grote inkomensverschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Denk hierbij aan landen zoals Mauritius, Maleisië en Brazilië, waar per jaar ongeveer 30 studenten hun stage doorbrengen. Het Bureau Buitenland Stages verzorgde in de periode 2009 - 2012 stageplaatsen in ontwikkelingslanden voor 10 schools. In totaal reizen er per jaar 225 tot 275 studenten van de HG af naar een ontwikkelingsland, waarbij het overgrote deel voor een stage. Hanze University Foundation Eind 2009 is de Hanze University Foundation opgericht. Een zelfstandige stichting die haar oorsprong vindt in de HG. Het doel van de stichting is het bieden van beroepsonderwijs aan jonge mensen in ontwikkelingslanden. Door middel van verschillende acties zamelen studenten en medewerkers geld in voor de Foundation, zoals de eerder genoemde kerstactie en het ontbijt voor het bedrijfsleven. ‘Met het geld dat zo verzameld wordt, ondersteunt de Foundation onderwijsinstellingen en individuen in ontwikkelingslanden. Tot nu toe zijn er projecten gefinancierd in Zuid Afrika, Oeganda, Rwanda, Tanzania, Kenia en Ghana. Bij alle projecten gaat het om het versterken van het beroepsonderwijs. Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van een skills lab bij een opleidingscentrum voor gezondheidswerkers in Kenia en het ondersteunen van een business college in Zuid-Afrika bij de werving van studenten in de townships. Naast het ondersteunen van onderwijsinstellingen worden er op beperkte schaal beurzen verstrekt aan

individuen. In Tanzania heeft een aantal gezondheidswerkers een beurs ontvangen om een opleiding te volgen tot anesthesist of verpleegkundige. De HG verwelkomde de afgelopen jaren een aantal studenten. Beurzen worden verstrekt voor een stageperiode, een uitwisselingsprogramma of het volgen van een reguliere opleiding. Gesubsidieerde projecten Afgelopen herfst nam een groep van acht Tanzanianen deel aan een training Export Management bij de Hanzehogeschool Groningen. Docenten van het Instituut voor Marketing Management, het Instituut voor Financieel Economisch Management, de International Bussiness School en het Instituut voor Communicatie & Media deelden tijdens deze training hun kennis met medewerkers van het International Business and Trade Tanzania Initiative (IBUTTI) in Tanzania. Dit studiejaar worden er nog een aantal follow up workshops gegeven in Tanzania en wordt er gewerkt aan een uitwisselingsprogramma voor docenten en studenten. Deze training werd georganiseerd door het Hanze Centre for Development Cooperation en gefinancierd door het Netherlands Fellowship Programma van de NUFFIC', aldus Linda Maat.

Kader Activiteiten 2012 - 2015 Vanuit de mogelijkheden die de HG heeft om een bijdrage te leveren aan ontwikkelingssamenwerking is er een aantal concrete activiteiten gedefinieerd voor de periode 2012 – 2015. Dit zijn de activiteiten waarop wij ons de komende jaren gaan concentreren. Onderwijs Alle schools besteden in hun jaarplan aandacht aan het thema maatschappelijke verantwoordelijkheid en of duurzaamheid, door bijvoorbeeld actief betrokken te zijn bij ontwikkelingsprojecten, personeel beschikbaar te stellen voor projecten, bij ontwikkelingsorganisaties of studenten te stimuleren om te studeren of stage te lopen in een ontwikkelingsland.

20-11-2012 16:04:11


16

PL.HANZE

DICK HEUVELMAN SPORTBIBLIOTHEEK Historische sportboeken ondergebracht bij Instituut voor Sportstudies

‘Ik vind het geweldig en ik ben zeer vereerd. Mijn eigen naam op een bibliotheek in zo'n mooie ruimte als die van het Prins Willem-Alexander Sportcentrum…' Het gebeurt hem niet vaak, maar er viel een korte stilte bij Dick Heuvelman, oud sportjournalist (gepensioneerd, maar nog immer actief) van het Dagblad van het Noorden (voorheen Nieuwsblad van het Noorden), nadat hij zijn eigen naam onthulde: Dick Heuvelman Sportbibliotheek.

‘De boeken komen bij de ware sportliefhebbers vandaan. Als je door de bibliotheek struint vind je bijvoorbeeld diverse albums met ingeplakte plaatjes. Dat doe je niet zo maar, daar moet je wel enigszins besmet zijn met het sportvirus. Wat te denken bijvoorbeeld van allerlei plakboeken vol met netjes uitgeknipte krantenknipsels over Tour de Frances uit vervlogen jaren. Dat is door de ware liefhebber gemaakt. Enfin, ik dwaal af. Deze (plak)boeken zijn ooit terecht gekomen bij Dick Monningh, sportmedewerker bij toen nog het Nieuwsblad van het Noorden. Halverwege de jaren '90 kwam hij te overlijden en zijn familie wilde graag zijn verzamelde boeken aan mij schenken. De dozen vol boeken kon ik opslaan in het gebouw van het Nieuwsblad van het Noorden aan het Gedempte Zuiderdiep. Uiteindelijk kregen ze een plek in een ruimte van de Provinciaal Groninger Sportraad in Hoogezand (het huidige Huis voor de Sport).' De Historische Sportbibliotheek werd destijds in 1995 geopend door de toenmalige staatssecretaris Erica Terpstra. Door ruimtegebrek werd de bibliotheek enige jaren daarna ontmanteld. ‘Ik kwam de toenmalige dean van het

Instituut voor Sportstudies, Bert van der Tuuk tegen. Hij had er wel oren naar. Die dozen kwamen vervolgens terecht in het oude ALO-gebouw aan de Van Swietenlaan en verhuisde later mee naar de ZernikeCampus, zonder dat er iets mee gedaan is. Dat verhaal vertelde ik Joan Janssens. Hij wist van niets en al helemaal niet van het bestaan van zo'n tachtig dozen vol met historisch sportmateriaal. “Ik ga voor je zoeken”, beloofde Joan. Dat deed hij. En met succes. Via een conciërge kwam hij erachter dat de dozen inderdaad opgeslagen stonden. ‘Van het een kwam het ander', zegt Joan. De ruimte van Sportstudies is de afgelopen zomer aangepakt, waardoor wij nu zogenaamde stiltewerkplekken hebben. De bureaus zijn afgeschermd door kasten waar de boeken hun plekje hebben gevonden en waar de bibliotheek is gevestigd. Dick Heuvelman is ondanks zijn pensioen nog steeds een monument in de Noordelijke sportjournalistiek. Het was voor mij dan ook niet moeilijk om de sportbibliotheek zijn naam te laten dragen.' Aldus geschiedde op donderdag 8 november om 23 minuten over de klok van een uur (scorebordjournalistiek). Dick

Dick Heuvelman en Joan Janssens

PL-hanze NR.24.indd 16

Heuvelman onthulde, na een inleidend praatje van Joan Janssens, zijn eigen naam onder het toeziend oog van diverse medewerkers van Sportstudies en zijn eigen vrouw Lieneke, die er fijntjes aan toevoegde en de lachers op haar hand kreeg: “Ik vond het eigenlijk maar oude rommel, al die boeken.” Dat is niet helemaal terecht, want de collectie bevat wel degelijk pareltjes van boeken. Unieke werken bijvoorbeeld over vooroorlogse sporters en evenementen: Gouden voetbaljaren van Ad van Emmenes; 25 jaar Doping (toen al…) van Theo Koomen (boek uit 1974, maar ook eigen werk van bijvoorbeeld Ad de Groot, ‘Mijn bestuurlijke jaren '56-'58 van de privé ijsbaan Gewest Groningen' of de Esso nostalgische voetbalelftalfoto's 1958-1959… ‘Medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen zijn uiteraard van harte welkom om hier eens rond te snuffelen', zegt Joan, ‘maar deze bibliotheek kan ook interessant zijn voor studenten.' Direct na afloop twitterde Dick (@ derde_helft) de wereld in: beste sportclubs, vergeet bij de uitgave van jubileumboeken er niet eentje op te sturen naar de nieuwe sportbibliotheek…

23-11-2012 9:16:43


17

MASTERING EDUCATIONAL QUALITY ‘Dit is een kans om jezelf verder te ontwikkelen'

De kwaliteit van onze docenten zichtbaar maken en op een nóg hoger plan brengen. Dat is het doel van het project Mastering Educational Quality. Mogelijk komt er een kwaliteitskeurmerk, een register, voor docenten. ‘De afgelopen jaren is de kwaliteit van het hoger onderwijs veelvuldig in het nieuws geweest en niet altijd op een positieve manier. Het is voor hogescholen daarom van groot belang dat ze laten zien welke kwaliteit ze in huis hebben. De kwaliteit van de docenten is daarbij vanzelfsprekend belangrijk.' Elvira Visser is leider van het project Mastering Educational Quality (MEQ) van het stafbureau Personeel & Organisatie. Het project heeft de eerste onderzoeksfase afgerond. ‘Omdat er nog geen gedeelde visie is over wat docentkwaliteit nu precies inhoudt, zijn gaan we kijken wat er in de schools en op andere hogescholen al is bedacht en hebben we literatuur geraadpleegd. Tijdens lunchbijeenkomsten in de Debatweek Docentkracht in november (zie ook pag. 6-7), kwamen docenten en studenten hieraan bijdragen' ‘De komende maanden kijken we hoe je de kwaliteit die je in huis hebt, vastlegt en verder ontwikkelt. Dat kan door een keurmerk of register, waarin docenten vastleggen wat ze aan ontwikkeling en bijscholing doen en

over welke competenties ze beschikken. De universiteiten hebben al een landelijk register op twee niveaus – BKO (Basis Kwaliteit Onderwijsgevenden) en SKO (Senior Kwaliteit Onderwijsgevenden). Oud staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (nu fractievoorzitter van de VVD) wilde zoiets ook voor het hbo. ‘We kunnen nu verschillende wegen bewandelen. Landelijk met andere hbo-instellingen afspraken maken over een SKO en BKO voor het hbo is een mogelijkheid. Maar, aan de andere kant hebben we bij de Hanze het project MEQ op eigen initiatief opgestart. We willen een respected university of applied sciences zijn. Dus we hechten zelf aan kwaliteit. Misschien willen we als hogeschool wel verder gaan dan de eisen vanuit het landelijke register. Dan kunnen we er onze eigen Hanzehogeschool-kleur aan geven en onze eigen speerpunten op het gebied van excellentie en ondernemerschap tot uiting laten komen. Dat betekent natuurlijk wel dat je zaken als deskundigheidsbevordering goed moet faciliteren. De komende tijd gaan we nadenken over wat daarvoor nodig is. We nodigen ook docenten daarbij uit om hierin mee te denken.'

Elvira stelt dat een dergelijk project alleen een succes wordt als de medewerkers in de organisatie ook doordrongen zijn van het belang en als ze het leuk vinden om te leren. ‘Als men dit ziet als verplichting, dan schiet het zijn doel voorbij. Dit is een kans om jezelf verder te ontwikkelen en om het aanzien van je beroep te verheffen. Het docentschap is een belangrijk beroep dat niet voor iedereen is weggelegd. Vergelijk het maar met doktoren of advocaten. Voor hen is het bijwonen van conferenties en het volgen van cursussen om bij te blijven heel gewoon. Het geeft standing aan het beroep. ‘Het is geweldig dat je je binnen de Hanzehogeschool Groningen kunt ontwikkelen. Ik ken geen werkgever waar de deskundigheidsbevordering beter is geregeld. Al jaren kennen we master- en promotietrajecten. In het begin liep dat ook wat aarzelend, nu komen mensen zelf met voorstellen. Daarom ben ik nu ook optimistisch over de kansen van slagen van zo'n kwaliteitsimpuls.'

Elviera Visser

PL-hanze NR.24.indd 17

23-11-2012 9:17:18


18 18

PL.HANZE PL.HANZE

‘VERSTERK JE TALENT’ GAAT DOOR!

DIEN VOOR 21 DECEMBER EEN AANVRAAG IN EN REALISEER JE ONTWIKKELPLAN!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW.HANZE.NL/VERSTERKJETALENT

PL-hanze NR.24.indd 18

20-11-2012 16:04:59


19

FOA

VOORZIET IN BEHOEFTE PERSONEEL ‘Alle bestaande Focus op Ambities (FoA) activiteiten worden gecontinueerd. We blijken in de behoefte van de medewerkers te voorzien', zegt Claudia van Orden, beleidsmedewerker P&O en sinds 2008 projectleider van FoA.

Wilt u meer weten over Focus Op Ambities, ga Werk

ve

TA

s College

Ha

O

IJ

nd d r EFFE oo

C

WERKEN AA

T

ur

RY

W

eu

nze Hon

kw

d

st

lt

u

HANZE

Organisaties/P&O/ er

itscu

rsterking

o

al

ite

itscu

lt

u

N

C

Ha

nze Hon

o

ze

s

ol

on

ap

ggen

ati

T

p a rtici

p

nd d r EFFE oo

ch

eu

ur

st

O

d

RY

On

er

e

s College

HANZE MEDEWERKERS

med

TEVREDEN

scho

Loopbaan&Ontwikkeling/

Fi

Focus Op Ambities s College

Ha

nze Hon

nancieel v

jk Landeli 2 nummer ids Keuzeg Volgens studies Deeltijd 0 201

chten 1 HBO-Re mer jk num Landeli ids Keuzeg Volgens studies Deeltijd 1! 201

ur

nze Hon

o

jk Landeli 1 nummer ids Keuzeg Volgens studies Deeltijd 2010 en 2009

ur

s College

Ha

rd e e l w er

DE

MEDEWERKERS

ve

oo

WERK

ite

r

NZE

al

ur

ver

HA

kw

dan naar Mijn Hanze/ TEVREDEN

rsterking

2011 HANZE 2012

ur

W erk

8

este

eve

ge

B

este

kg

ver

11

8

20

2011

B

On

Aan de loopbaanscans doen dit studiejaar ongeveer vijftig medewerkers mee. ‘Dat is een individueel loopbaantraject met gemiddeld drie gesprekken over reflectie op je eigen loopbaan. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? Dat soort vragen.' Dan zijn er ook weer de diverse netwerkbijeenkomsten voor diverse doelgroepen. ‘Voor de dertigers, the young professionals, willen we drie bijeenkomsten organiseren voor in totaal zo'n 90 medewerkers. Vermoedelijke thema's zijn: omgaan met geld; het gebruiken van elkaars kwaliteiten en persoonlijke effectiviteit. Carla Linschoten en Suzanna Bakker begeleiden de dertigers.' Er komen twee bijeenkomsten voor ongeveer 80 mensen in het kader van 55plus netwerken. ‘In november verzorgde Thecla Goossens een inleiding waarbij werken vanuit passie/ geïnspireerd werken centraal staat. Hoe loopbanen bewust en onbewust kunnen ontstaan en veranderen, wat je aan de praat houdt etc. kwam aan de orde. De invulling van de tweede bijeenkomst van 11 april is nog helemaal open. We proberen wederom een prominente persoon te strikken. Meer daarover via Mijn Hanze.' De verzoeken voor Versterk je Talent (zie pagina 18, ) lopen gestaag door. Voor de eerste ronde zijn er 54 aanvragen. Iets meer dan vorig jaar. De deadline voor de tweede ronde is 21 december. ‘Dus medewerkers die ter ontwikkeling van zichzelf nog kans willen maken op een bijdrage in de kosten van bijvoorbeeld een bezoek aan een buitenlandse universiteit, een taalcursus, of het opdoen van onderzoeksvaardigheden, ga naar

Mijn Hanze en vul het elektronische formulier alsnog in. Er is voor twee rondes een budget van € 124.000 beschikbaar. € 25.000 meer dan vorig studiejaar. Toch wel bijzonder dat zoiets in deze tijd nog steeds mogelijk is. De vakbonden zijn erg enthousiast over dit initiatief. Een van hen zit zelfs in de beoordelingscommissie. ‘Nieuw is dat wij door een afstudeerder laten onderzoeken wat de effecten van Versterk je Talent zijn. Dat doen we op basis van drie uitgangspunten: de uitvoering (aanvraagprocedure, informatievoorziening en declaratieproces); het effect (heeft een deelnemer persoonlijke doelstellingen van te voren benoemd en die uiteindelijk zijn behaald en zijn dat leerdoelen die mogelijkerwijze bijdragen aan de strategische doelstellingen van onze organisatie etc.) en welke medewerkers maken het meest gebruik van Versterk je Talent. Dat soort zaken willen we graag weten,' aldus Claudia van Orden. Meer hierover in een van de komende nummers van PL.HANZE.

ge

met (hernieuwd) enthousiasme vervullen, via taakverandering of keuze voor een opleiding (master) volgen, naar minder werken of een geheel andere functie bekleden.'

AN

Hoe kan de HG als werkgever er zorg voor dragen dat de verschillende doelgroepen binnen de hogeschool hun kwaliteiten effectief benutten, zodanig dat ze voor hen zelf én voor de organisatie optimaal functioneren? Om hiervoor instrumenten en faciliteiten te ontwikkelen is in 2006 Focus op Ambities gestart. Eerst met Pinot Gris en de Loopbaanscan, inmiddels een palet vol met mogelijkheden voor vrijwel iedere doelgroep binnen de HG. Een project met als doel de duurzame inzetbaarheid voor het personeel. Dit project, deze activiteiten, worden betaald uit decentrale arbeidsvoorwaardengelden: de zogenaamde OVO-gelden. FoA kent eenzelfde aanbod als het vorige studiejaar met een paar kleine verschillen. ‘Alle loopbaantrainingen gaan door, behalve True Colors. Dat was vorig jaar een pilot vanwege de vele aanmeldingen voor Take a Chance en Pinot Gris. De vraag was groter dan het aanbod. Vandaar de ‘oprichting' van True Colors. Uit de praktijk bleek dat veel ondersteunend beleidspersoneel (OBP) in de categorie van 40 tot 65 jaar geïnteresseerd was in True Colors. True Colors keert dit jaar echter niet terug onder de vlag van FoA. Mogelijk komt er in de loop van het jaar in het kader van Balans andere loopbaanondersteuning voor OBP beschikbaar.' Ook het vorig studiejaar bleken de deelnemers aan de verschillende Focus op Ambitie activiteiten direct na afloop bijzonder tevreden en enthousiast. ‘Sinds een tijd evalueren wij ook de effecten op langere termijn (half jaar) van deelname aan de loopbaantrainingen. Hoeveel medewerkers nemen daadwerkelijk (interne) loopbaanstappen bijvoorbeeld? Exacte cijfers hebben we nog niet. De indruk van voorgaande jaren is die van een wisselend beeld: variërend van meer inzicht en zelfsturing de eigen functie

m

ino

r

o

Sirius

Nr.

20-11-2012 16:05:00

Nr.

1

l

K

K

n

t

Ke

ge

l

1

V

ol

Na

11

Nr.

20

Nr.

1!

PL-hanze NR.24.indd 19

D SJnum jk

Landeli

Keu Volgens st Deeltijd 1 201

P

els

ersone

M

Keu Volgens st Deeltijd en 2009

echn Elektrot num jk Landeli Keu Volgens st Deeltijd en 2009

er 1

Numb

ctrical

anage

jk num

Landeli

echn

Elektrot


20

PL.HANZE

PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN NIEUWE NAAM VOOR HANZECONNECT EN LEVEN LANG LEREN Misschien is het u opgevallen: Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven is sinds 1 december jl. de nieuwe naam voor HanzeConnect en Leven Lang Leren. ‘Sinds HanzeConnect ruim een jaar geleden onderdeel werd van de schools, opende de naam Hanzehogeschool Groningen meer deuren bij klanten dan de naam HanzeConnect', zegt Ans Assies, teamleider Professionals en Bedrijven van het Instituut voor Bedrijfskunde. Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven: een nieuwe naam voor dezelfde dienstverlening, waarmee we professionals en bedrijven ondersteunen bij de (competentie-) ontwikkeling van personeel en organisatie. Met deze nieuwe naam denken we (nog) duidelijk (er) verband te leggen tussen de brede kennis en deskundigheid van de Hanzehogeschool Groningen en de vertaalslag naar professionals en bedrijven. ‘Nu zijn wij net als bijvoorbeeld een kenniscentrum, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en dat is een groot voordeel', aldus Ans. ‘We kunnen nu veel gemakkelijker verbindingen leggen tussen onze klanten en het complete aanbod van de HG, zoals initiële opleidingen, stageplekken, onderzoek, cursussen en natuurlijk maatwerk. Boven verwachting zijn we nu al met twee klussen bezig, waarbij een kenniscentrum en Professionals en Bedrijven samenwerken. Dat bewijst maar eens de winst nu we daadwerkelijk onder een dak wonen met een naamplaatje bij de voordeur namelijk: Hanzehogeschool Groningen.' Alle bedrijfskundige scholingsproducten en initiële opleidingen van het voormalige

HanzeConnect schuiven binnen het Instituut voor Bedrijfskunde in elkaar. ‘Wij ontwikkelen doorlopende bedrijfskundige leerlijnen, die wij ook als losse producten in de markt kunnen zetten. Het onderwijs voor professionals wordt mede hierdoor een stuk flexibeler.' De nieuwe naam is door een online panel als beste uit de bus gekomen en maakt duidelijk dat de HG ook voor werkenden en voor werkgevers een goede partner is. ‘Onze werkgroep bestaande uit, dean Paul Ganzeboom (Instituut voor Marketing Management), Inge Biesbroek (Verpleegkunde), Susanne van der Veer, Suzan Scheele, Zwannie Slagter (allen Stafbureau Marketing & Communicatie) en ikzelf, boog zich over het proces van de oude en nieuwe naam. De afgelopen maanden kwam er veel op ons af: nieuwe huisstijl – visitekaartje etc.- ,restylen van de website en het intranetgedeelte van Professionals en Bedrijven tot aan de nieuwe belettering van onze cursuslocatie Meerwold.' De Hanzehogeschool Groningen verzorgt onderwijs voor alle denkbare doelgroepen. ‘Of ze nu volwassen zijn, jong of gehandicapt, man-vrouw, whatever,

wij verzorgen het', vult Zwannie Slagter, teamleider Professionals en Bedrijven van M&C aan. ‘Dat is nu onomstreden, maar wel eens anders geweest. Nu we sinds een jaar onderdeel uitmaken van de schools, en hebben laten zien dat wat we als HanzeConnect deden en nu als Professionals en Bedrijven doen ook nog rendabel is, is dat gelukkig geen discussie meer.' Als je pretendeert onderwijs te verzorgen voor iedereen dan is een volgende stap van Zwannie, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar bereikbaar zijn, misschien iets dichterbij gekomen. ‘In ieder geval was de bereikbaarheid voor klanten tijdens de afgelopen zomervakanties beter geregeld dan ooit. Nog niet in alle schools, maar het begin en belangrijker, het besef, is er. Een andere vorm van flexibilisering is het zogenaamde blended learning. Het combineert de voordelen van zelfstudie, klassikaal onderwijs en begeleiding via de digitale leeromgeving (e-learning). Door deze combinatie bevat blended learning alle ingrediënten die nodig zijn voor eigentijdse kennistrajecten. ‘Je studeert plaats en tijd onafhankelijk. Dus als jij op zondagmiddag college wilt volgen, moet dat kunnen. In januari hebben we hierover een Benen Op Tafel (BOT) bijeenkomst met leden van het CvB, deans en andere direct betrokken, aldus Zwannie.' Volop bedrijvigheid dus bij Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven. Wordt vervolgd.

'

Het onderwijs voor

professionals is een

'

stuk flexibeler Ans Assies

PL-hanze NR.24.indd 20

20-11-2012 16:05:03


PL.PODIUM

21

PL.Podium biedt u de gelegenheid om uw verhaal aan uw collega's te vertellen. Wilt u iets delen – share your talent. move the world - waarvan u denkt dat collega's er iets aan hebben, laat het de redactie van PL.HANZE weten via pl.hanze@org.hanze.nl Via PL.Podium kunt u ook reageren op eerder verschenen artikelen. PL.HANZE biedt nu het podium aan Eeke Scheweer, docent Management in de Zorg.

Visie op leren (1976-2012)

Ik begon in 1976 bij de Kader en docentenopleiding (KDO) van de toenmalige sociale academie ASCA, locatie Hilghestede. Nu ben ik docent ‘leiderschap' bij de MiZ (Management in de Zorg), dè plek om een mooie verbinding te leggen tussen leren en leiderschap. Ik wil graag een paar ideeën over leren en onderwijs met jullie delen. ‘Het leven wordt (immers) voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen'1

Van links naar rechts: Eeke Scheweer, Jo Dijk en Gerard Derksen, 1979

SCHOOLMEESTER WORDT LEERFACILITATOR Ik ben in hart en nieren een onderwijsman. ‘Schoolmeester' werd ik een tijdje geleden genoemd. Meestal is dat niet vleiend bedoeld, maar deze keer wel. Het was bij de les over belangenmanagement. Daarbij zijn macht (soms in de vorm van manipulatie) en communicatie voortdurend en afwisselend aanwezig. Het gesprek over deze begrippen bleef een beetje hangen. Ik probeerde behulpzaam te zijn door op sterk vereenvoudigde wijze de essentie van de theorie van Habermas over strategisch en communicatief handelen uit te leggen. Die uitleg hielp, studenten blij en ik in mijn element. Zevenendertig jaar geleden was ‘uitleggen' de ‘corebusiness' van een docent. Ik bouwde mijn les op met de stappen: praatje, plaatje, daadje. Bij het lto (nu vmbo), mijn eerste onderwijsplek, was het volstrekt normaal dat ik elke les koppelde aan de praktijk. In de KDO daarentegen gaven we losse vakken en bekommerden we ons niet om de praktijk. Ik gaf op één dag drie keer dezelfde les, aan drie verschillende groepen! De beroepseer van een docent lag in het doorgeven van zijn expertise! Het onderwijsmodel leek op een trechter. Daarin goot je een aantal losse vakken

PL-hanze NR.24.indd 21

en de student zorgde zelf maar voor de praktische toepassing. Of niet, maar dat gaf ook niet. We toetsten immers alleen maar theorie. In de loop der tijd is dat anders geworden, lessen en toetsen werden steeds integratiever. Via thematisering, projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs, werd het onderwijs uiteindelijk competentiegericht. Omdat informatie niet alleen meer bij de docent of in boeken te vinden is, maar overal (internet), wordt de taak van de docent complexer en daardoor – voor mij in elk geval - boeiender. De docent is de onmisbare kritische factor die moet voorkomen dat studenten verdwalen in die hoeveelheid waarheden. Zo ondersteunt hij hun leerproces. Bij MiZ verstaan we onder leren: het (samen met anderen) vanuit een helder besef van wat je wel al kunt, weet, inziet, begrijpt en bent, onder de knie krijgen van wat je (nog) niet kunt, weet, inziet, begrijpt of bent. Didactiek wordt daarbij vooral de kunst van het op gang brengen en houden van leerprocessen. Ik ben meer dan voorheen gericht op interacties en ‘beloon' interacties die het (gemeenschappelijke) leerproces steunen. De niet-productieve

interacties houd ik tegen het licht. Natuurlijk leg ik zo nu en dan ook nog wel wat uit, maar ik stimuleer vooral dat de student kritisch en met een open mind naar leiderschap kijkt, standpunten durft in te nemen en die verbindt met voor hem belangrijke waarden. In de organisatiekunde staat de lerende organisatie centraal en wordt dialoog het ideaaltypische communicatiemodel. Scharmer werkt dat uit in de Theorie U, een model dat bij deze gecompliceerde processen kan ondersteunen. Mijn collega's en ik proberen de didactiek vanuit dat model verder gestalte te geven! Een fantastische uitdaging! 1 Soren Kierkegaard, Samlede vaerker, Kopenhagen.

2 Peter M. Senge, De vijfde discipline, Scriptum, Schiedam, 1992. 3

C. Otto Scharmer, Theorie U, Leiding vanuit de toekomst die zich aandient, Christofoor, Zeist, 2010.

Villa Hilghestede

20-11-2012 16:05:03


22

PL.HANZE

Een wereld van eenvo Razendsnelle ontwikkelingen (sociale media, smartphones, tablets), behoeftes van schools, kenniscentra, staven, maar ook van studenten en bedrijven en een verouderd systeem, nopen de Hanzehogeschool Groningen tot de invoering van een nieuwe website: Hanze.nl 2.0. Het huidige Hanze.nl en intranetsites Mijn Hanze voor medewerkers en studenten verdwijnen en gaan in elkaar op in een portal geschikt voor iedereen (begin 2014). Een online ‘platform', gericht op het ondersteunen van kennisontwikkeling, binnen en ook buiten de HG. “Ik faciliteer de ambities van de Hanzehogeschool Groningen en haar kennisrelaties. Share your talent. Move the world. is mijn lijfspreuk.” Omid Givi, projectmanager van Hanze.nl 2.0 omschrijft het nog het meest treffend: ‘De nieuwe website voorziet iedereen straks van informatie - zowel voor publiekbezoeker als HG-gebruiker: een wereld van eenvoud.' Zo wordt informatie vinden sterk vereenvoudigd. ‘Zie het als de Google-pagina', vult Rutger van Zuidam, inhoudelijke trekker van het project en werkzaam bij stafbureau Marketing & Communicatie, aan. ‘Je ziet straks een aantal opties en een grote zoekbalk, daar tik je vervolgens je vraag in en zonder een extra klik in het menu krijg je het gewenste antwoord. Nu moet je nog door een woud van structuren om tot een antwoord te komen.' “Ik ben een gids en toon iedere bezoeker relevante content die aansluit bij de specifieke informatiebehoefte.” De Hanzehogeschool Groningen heeft de ambitie om een ‘Respected European University of Applied Sciences' en

PL-hanze NR.24.indd 22

kennisinstelling te zijn. Een uitstekende informatievoorziening en communicatie, zowel in- als extern, is een absolute voorwaarde om die ambitie uiteindelijk waar te maken. ‘De huidige technologie waar Hanze.nl op draait is sterk verouderd', zegt Omid. ‘Microsoft, de leverancier geeft het platform, inmiddels 10 jaar oud, het predicaat ‘End of life'. Onze organisatie loopt daarmee grote risico's ten aanzien van de continuïteit.' De medewerker ziet nu nog Mijn Hanze als hij zijn pc opstart, straks gaat dat veranderen: ‘Je komt terecht op een persoonlijke pagina via Hanze.nl 2.0. Alle zaken waar jij op ‘geabonneerd' bent, dus niet je alleen je school of stafbureau, maar ook de projectgroep waar je deel van uitmaakt of een kenniskring zie je. Die informatie staat in het overzicht dat op jou is afgestemd, met jouw voorkeuren. Er is geen onderscheid meer tussen een inen externe omgeving. Hanze.nl is er voor iedereen. Onze informatie is transparant. Weliswaar zijn bovenstaande zaken afgeschermd; niet al jouw persoonlijke informatie komt op straat te liggen. De wensen en het belang van de gebruiker, in HG-perspectief uiteraard, staan voorop.' “Ik verbind. Ik help ook in de ontwikkeling van duurzame relaties tussen studenten, bedrijven, lectoren, onderzoekers, docenten en de maatschappij.” De gebruiker is betrokken bij de ontwikkeling van Hanze.nl 2.0. Van hoog tot laag, intern en extern. ‘Scholieren, leden van het College van Bestuur, deans, stafdirecteuren, docenten, medewerkers, studenten, maar ook het bedrijfsleven en alumni, we hebben het breed getoetst. Een opmerking van bovenstaande mensen stond centraal bij de terugkoppeling: Hanze.nl 2.0 is straks de verbinding tussen de losse eilandjes, zoals wij die nu kennen. Geen onderscheid meer tussen in- en externe communicatie, is volgens de gebruiker een groot goed. Hanze.nl 2.0 is een platform voor iedereen.'

20-11-2012 16:05:06


HANZE.NL 2.0

nvoud: Hanze.nl

“Mijn infrastructuur legt slimme verbanden tussen informatie, kennisproducten en kennisrelaties.” Over het algemeen is een website van een universiteit of hogeschool niet meer dan een klikbare digitale brochure. ‘Dat gaat veranderen, want wij redeneren straks niet meer vanuit de gedachte: wat is het mooiste plaatje en hoe ‘lokken' wij vanuit marketingtechnisch oogpunt de meeste bezoekers. Nee, de beste marketingtool van onze hogeschool onderwijs en onderzoek. Dat is de inhoudelijke basis. Als een bezoeker straks binnenkomt, gaat het niet meer om onze eenzijdige en zo volledig mogelijke informatie waar hij mee geconfronteerd wordt en mogelijk door de bomen het bos niet meer ziet. Hanze.nl 2.0 helpt jou bij de keuze die jij nodig hebt om de informatie te vinden die je zoekt. De toekomstige website van de HG is behulpzaam functioneel. Hij zendt niet alleen, maar ontvangt ook.'

2.0

“Ik zorg ervoor dat iedereen die aan persoonlijke kennisontwikkeling wil doen, de passende opleiding of cursus vindt om zijn of haar talenten te ontplooien. Ik verras mijn bezoeker door verbanden te leggen met informatie elders. Zo inspireer ik de bezoeker met aanverwante content, waarvan men niet wist dat men het zocht.” De gewenste functionaliteiten van Hanze.nl 2.0 zijn niet intern tot stand gekomen, zoals dat zo vaak gebeurt. ‘Er is een zogenaamd co-creatielab georganiseerd met een school en een kenniscentrum, waar studenten, docenten, lectoren, deans, mensen uit het bedrijfsleven, communicatiemedewerkers etc. (ongeveer 80 mensen totaal) gevraagd is wat er op de nieuwe website zou moeten gebeuren. ‘Waar heb jij specifiek behoefte aan? Wat vindt je belangrijk aan een app en een website? Wat zijn jouw ideeën en behoeftes? Die informatie hebben wij verzameld en vanuit die gedachte is een concept ontstaan. De functionaliteit is in principe bedacht door de eindgebruiker en vervolgens weer fijn geslepen na gesprekken met een brede groep potentiële gebruikers. Cruciaal om Hanze.nl 2.0 te laten slagen. Los van de inhoud is het geweldig om te zien dat iedereen razend enthousiast is over de aanstaande innovatie. Men wil vooruit en de HG gaat met Hanze.nl 2.0 vooruit!' “Wie ik ben? Ik ben Hanze.nl 2.0. Volg mij via twitter @hanzeweb of kijk op www.vimeo.com/34610996 “

'

‘We onderscheiden twee verschillende gebruikers die bij Hanze.nl 2.0 binnenkomen: de gebruiker die weet wat die zoekt en die dat nog niet weet. De eerste heeft binnen no time zijn informatie. Geef een zoekopdracht en Hanze.nl 2.0 vindt het, zonder dat je in principe hoeft door te klikken. Iedere medewerker of student heeft naast zijn privédomein ook een publiek profiel, waar je je kunt profileren. Denk daarbij aan docenten en lectoren.' ‘Op ieder niveau moeten we onze kennis profileren', vult Omid aan. Share your talent. Move the world. Zie de HG als een groot kenniswarenhuis, waar iedere vorm van kennis in een bepaalde etalage staat. Wil je als medewerker iets publiceren voor de buitenwereld dan kan dat. De buitenwereld haalt het uit het kenniswarenhuis en kan het ook weer verder verspreiden. Een grote profilering van HG-kennis.'

23

HANZE.NL 2.0 IS EEN PLATFORM VOOR IEDEREEN

'

Omid Givi en Rutger van Zuidam

PL-hanze NR.24.indd 23

20-11-2012 16:05:08


24

PL.HANZE

MBRT roostert volgens lean BETER, GOEDKOPER EN TIJDBESPAREND

Studenten waren ontevreden over de roosters bij MBRT. Nu wordt het rooster gemaakt volgens lean. Veel minder fouten, minder tijdrovend en een aanzienlijke kostenbesparing. Uit tevredenheidenquêtes, zoals de Nationale Studenten Enquête, NSE, kwam Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) steevast uitstekend uit de bus. Alleen bleven de studenten klagen over fouten en ongerijmdheden in de lesroosters. Het management van MBRT besloot orde op zaken te stellen volgens lean en stelde een werkgroep in onder leiding van specialist Anneloes Schouten-Nederpelt. Zij inventariseerde via gesprekken welke stappen het proces bevatte, wie wat deed en welke stappen overbodig waren. Het projectteam bestond uit Harma Kaptein, Iris van Zuijlen, Berdien Kooistra en Sharon Haarmans. ‘Heel frappant was dat we er zo al heel snel achter kwamen dat een hogeschooldocent en een vakcoördinator dezelfde dingen deden zonder dat ze dat van elkaar wisten', zegt projectteamlid Sharon Haarmans, docent bij MBRT en coördinator duaal. ‘Al vijftien jaar draaiden we met steeds wisselende coördinatoren en docenten. Niemand had daardoor meer het totaaloverzicht. Dan ontstaan dubbelingen in de werkwijze. En doordat er steeds adhoc-oplossingen werden bedacht, stapelde controle zich op controle. Zonder meerwaarde voor het proces, integendeel!' ‘Zo zag je bijvoorbeeld dat iedere docent vier maal per jaar twee á drie uur kwijt was om het conceptrooster op fouten te controleren', vervolgt collega-projectteamlid

Berdien Kooistra, ook docent bij MBRT. ‘De beschikbaarheid van de docent kwam vaak niet overeen met het rooster, dan moest het rooster ineens weer worden omgegooid met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld dat studenten dan eerst een practicum kregen en daarna pas het college van een vak.' Sharon: ‘Van de 2200 stappen die in het oude proces noodzakelijk waren, zijn er nog maar zevenhonderd over. Wat we toen twaalf weken deden kunnen we nu in acht. De docenten checken nu de conceptroosters bijvoorbeeld niet meer. De betrouwbaarheid van de nieuwe digitale beschikbaarheidoverzichten die vier weken later in het roosterproces tot stand komen maakt dat overbodig. En valt er onverhoopt tóch een docent uit, dan kunnen collega's uit de vakgroep het overnemen.' ‘Met het roosteren waren we 2400 uur op jaarbasis kwijt', vertelt Berdien. ‘De doelstelling is een tijdreductie met tweederde en een foutreductie met de helft. Als alles goed verloopt, levert dat dus een aardige kostenbesparing op.' Tot dusver zijn er weinig klachten. Sharon: ‘Dat komt óók doordat we studenten en docenten continu op de hoogte hielden. Ze konden ons op meetings en inloopspreekuren laten weten wat ze vonden van de voorgestelde oplossingen. ‘We hebben steeds heel nadrukkelijk naar zowel studenten als docenten geluisterd.' Het succes van het nieuwe systeem

staat of valt met de medewerking van het docententeam, is de ervaring van Berdien. ‘Als mensen veranderingen in de beschikbaarheid niet tijdig melden, vallen de dominostenen om. Eén les die uitvalt, leidt tot het verplaatsen van meerdere lessen. Mensen zijn zich daar nu goed van bewust. Het is tot nu toe uitstekend verlopen. Het is onze taak om dat zo te houden.'

LEAN

Lean is voor het eerst toegepast in Japan bij Toyota om de autoproductie goedkoper te maken. Bij lean werken wordt een werkproces eerst nauwkeurig geanalyseerd. Overbodige handelingen worden geschrapt en activiteiten die veel geld of tijd kosten of foutgevoelig zijn worden efficiënter gemaakt. MBRT is de eerste opleiding waar een groot lean-project is afgerond. Momenteel lopen er vier lean-projecten op de Hanze.

Berdien Kooistra en Sharon Haarmans

PL-hanze NR.24.indd 24

20-11-2012 16:05:09


25

Wijs studenten op bestuurlijke activiteiten ‘MET EEN ‘GEWOON' CV RED JE HET TEGENWOORDIG NIET MEER'

Het is niet zozeer de vraag waarom bestuursfuncties bij studenten impopulair zijn. De vraag is wel waarom die functies bij de Hanzehogeschool Groningen onvoldoende opgevuld worden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft geen enkel probleem om studenten te vinden voor bestuursfuncties. Sterker: er zijn wachtlijsten. Hanze collegelid Marian van Os wijst op het grote belang van bestuurlijke activiteiten door HG-studenten.‘Jaarlijks is er plek voor zo'n 200 tot 250 studenten in diverse commissies.' Docenten, studieloopbaanbegeleiders, geeft het door! ‘De doelstelling van docenten en studentenbegeleiders moet niet alleen zijn studenten het nodige bij te brengen, maar ook te zorgen dat ze optimaal voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, zodat ze maximale kansen hebben. Studenten wijzen op een bestuurlijke functie is daarom heel belangrijk', zegt Marian. ‘Met een ‘gewoon' CV red je het tegenwoordig niet meer. Het aanbod op de banenmarkt is groter dan de vraag, dus een onderscheidende factor kan wel eens doorslaggevend zijn.' Charlotte Bakker (4e jaar HRM bij het Instituut voor Bedrijfskunde) is extern coördinator van de SSA, Stichting Studenten Activiteiten, en voorzitter van de commissie Word Actief! Ze wil een cultuuromslag binnen de HG bewerkstelligen. ‘Een paar keer per jaar organiseren we netwerkborrels waarin geïnteresseerde studenten in contact worden gebracht met mensen die nu of in het verleden bestuursfuncties hebben bekleed.' Een bestuursfunctie is niet alleen maar borrelen. Het zal iedere docent verheugen dat Charlotte en haar medebestuurslid, Thomas den Daas (student Pabo) zich heel bewust zijn van de competenties die zij ontwikkelen: ‘Je leert verantwoordelijkheid nemen, plannen en netwerken: je bouwt ook echt een netwerk voor de toekomst op. De vaardigheden die je leert, breng je in praktijk.' Thomas ziet het ook terug in zijn studieresultaten:

‘Door mijn SSA- functie moet ik mijn tijd beter leren indelen. Plannen in combinatie met échte verantwoordelijkheid dragen, maken mij veel serieuzer. Magere zesjes werden dikke achten.' Het woord verantwoordelijkheid valt regelmatig. Samenwerken leren studenten ook in projectgroepen, maar dan worden ze als groep beoordeeld. Charlotte: ‘In een bestuur heb je eigen verantwoordelijkheden. Als het goed of fout gaat kun je erop aangesproken worden. De groep is dan meer een klankbord. Kortom, het werken binnen een bestuur voelt veel serieuzer, het resultaat is veel belangrijker en je voelt je er veel meer bij betrokken.' Thomas heeft al een jaar bestuurservaring en geeft die ervaring weer door: ‘In augustus tijdens onze eerste SSA-vergadering spraken we af elkaar aan te spreken op ons functioneren: kritiek is

heeft speciaal voor docenten en studieloopbaanbegeleiders een map waarin onder andere de belemmeringen en oplossingen van studentparticipatie in beeld worden gebracht. www.ssa-web.nl en www.wordactief.nl

zakelijk, niet persoonlijk. Zo reflecteren we op elkaars functioneren. Door onze voorgaande ervaringen gingen we voor een open onderlinge communicatie om efficiënter te kunnen werken.' Studenten die in een bestuur zitten, dragen ook bij aan een van de doelstellingen van de HG: het ontwikkelen en onderhouden van externe contacten. Ze bouwen niet alleen een netwerk voor zichzelf op maar ook voor de HG en de schools. Vaak vullen de activiteiten van de studieverenigingen het onderwijs aan. Studievereniging Le Baso (van de Pabo) organiseerde bijvoorbeeld workshops over hoe om te gaan met dyslectische kinderen. Tijdens de congressen en lezingen die studentenverenigingen organiseren, worden er veel externe contacten gelegd. ‘Studenten komen hier om te leren, maar kunnen zich naast die studie ook verder ontwikkelen. Ze zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de beleidsmatige kant van onze hogeschool en kunnen hun een steentje bijdragen via de Medezeggenschapsraad. Ze bepalen dan ook wat goed is voor hun medestudenten. Bovendien is het voor onze organisatie goed dat wij niet alleen met onszelf bezig zijn, maar reflectie krijgen van studenten op ons beleid', rond Marian het belang van bestuurlijk actieve studenten af.

V.l.n.r.: SSA Bestuur: Robert Mulder, Intern Coördinator; Liese Oosterbeek Secretaris, Michel Huiting Voorzitter, Thomas den Daas Penningmeester, Charlotte Bakker Extern Coördinator.

PL-hanze NR.24.indd 25

20-11-2012 16:05:25


26

PL.HANZE

Customer Relationship Management 'Nu gaan we echt Hanzebreed' Wie kent wie, wie zit waar en wat speelt daar? De komende jaren wordt dat direct inzichtelijk. Alle relaties, contacten en ontmoetingen van de Hanzehogeschool Groningen in één Customer Relationship Management Systeem, HanzeCRM. Diverse pilots draaien al. ‘Kennis over relaties is goud waard. Van aspirant-studenten tot alumni, van bedrijven, overheidsinstellingen en middelbare scholen tot leveranciers. En wat te denken als we HanzeCRM koppelen aan OnStage. De HG heeft duizenden relaties, maar er is nu nog geen overzicht. Straks wel en daar heb je ontzettend veel voordeel van.' Adviseur Customer Relationship Management (CRM) Max Schoenmaker is enthousiast over HanzeCRM. ‘Zo zie je straks welke andere HG-collega's ook jouw contactpersoon bij de Gasunie kennen. Of je ziet dat er veel cursisten van één bedrijf zich aanmelden voor een bepaalde cursus. Dat kan een trigger zijn om eens te gaan praten over maatwerkoplossingen voor dat bedrijf.' ‘We hebben een business case waarmee het Portfolio Board Informatievoorziening

Wia Aalders

(PBIV) en later het College van Bestuur akkoord is gegaan. De financiering is nu rond', vertelt procesmanager Thijs Creusen. Een paar jaar geleden begonnen we met een CRM-systeem voor stafbureau Marketing & Communicatie (M&C) dat het instroomproces van aspirant-studenten bijhoudt. Nu gaan we echt Hanze-breed, er lopen al pilots bij het International Student Office, het Prins Claus Conservatorium, het Instituut voor Sportstudies, het College van Bestuur en bij de Hanzehogeschool Groningen voor Professionals en Bedrijven (voorheen HanzeConnect).' CRM is niet meer alleen een M&Capplicatie voor instroommanagement, maar straks ook Hanzebreed inzetbaar voor Relatiebeheer, Relatiecontactmanagement en Sales. ‘We zijn nu druk bezig met de eerder genoemde pilot. Mochten

Thijs Creusen

Max Schoenmaker

Wia Aalders, public relations officer Prins Claus Conservatorium ‘Wij kunnen niet wachten totdat HanzeCRM er is. Mensen uitnodigen voor onze grote concerten via allerlei losse lijstjes is telkens een enorme klus. Het samenstellen moet allemaal handmatig gebeuren. Eerst moet je zorgen dat alle records dezelfde structuur hebben, dan ga je samenvoegen en alfabetiseren en dan moeten de dubbelingen er nog uit. Als HanzeCRM klaar is, gaat het samenstellen van de uitnodigingslijsten vrijwel vanzelf. Het systeem houdt automatisch bij wie we eerder een uitnodiging hebben gestuurd en of die relaties ook gekomen zijn zodat je mensen die nooit komen, geen uitnodiging meer hoeft te sturen. In 2016 bestaat het PCC vijftig jaar. We organiseren dan heel veel evenementen. Ik zou echt niet weten hoe we dat zouden moeten gaan organiseren zonder HanzeCRM.'

Janine Brons, teamleider International Student Office ‘We namen het klantproces Instroom buitenlandse studenten onder de loep. Conclusie was om het aanmeldingsproces, waarin Studielink en STAD een grote rol spelen, en de werving samen te vlechten. M&C kreeg voorheen Excel-lijstjes van studenten die in een bepaald stadium van aanmelden zaten en namen vervolgens contact met deze studenten op. In het nieuwe HanzeCRM systeem zien de M&C' ers zelf wanneer ze actie moeten ondernemen. Deans kunnen ook veel beter inschatten hoeveel studenten ze kunnen verwachten. Nu vallen nog veel studenten af tijdens het aanmeldingsproces. Het nieuwe systeem waarschuwt als aspirant-studenten langere tijd niets meer van zich laten horen, waarna er een actie volgt. Een simpele link vervangt straks de papieren dossiers. De ontvangers zien via een e-mail alle relevante stukken van een bepaalde student. Een enorme lastenverlichting, veel minder foutgevoelig.'

PL-hanze NR.24.indd 26

managementteams van de schools en stafbureaus nu al interesse hebben, dan kunnen we praten. Er is een HanzeCRManimatie, waarin de kansen zichtbaar worden. Of volg ons op Twitter: @HanzeCRM.'

Janine Brons

20-11-2012 16:05:28


27

COLUMN AGENDA

December 2012 24 december t/m 4 januari: collectiefverlof voor docenten. 25 december t/m 1 januari: collectief verlof voor alle medewerkers; gebouwen gesloten. Januari 2013 4:

Lectorinstallatie dr. M.P. (Mark) Mobach, lectoraat ' Facility Management', lectoraat van het Instituut voor Facility Management en het Kenniscentrum NoorderRuimte. Plaats: conferentiecentrum De Appel, Zernikeplein 7. Tijd lectorinstallatie: 16.00 – 18.00 uur.

24: Informatieavond master en (post-)hbo deeltijdopleidingen en cursussen. Plaats: Atrium, Van OlstToren, Zernikeplein 7. Tijd: 18.00 – 21.00 uur. 31: Inkoopseminar Facility Management. Plaats: conferentiecentrum De Appel, Zernikeplein 7. Tijd: 12.30 - 17.30 uur.. Februari 2013 1:

Welcoming Day international students. Plaats: Atrium, Van OlstToren, Zernikeplein 7. Tijd: 9.00 – 15.00 uur.

5, 6, 7 en 8: HanzeXperience. Ruim 3000 havo- en vwo- leerlingen maken voor het eerst kennis met de Hanzehogeschool Groningen, op alle locaties. Werk

ve

s College

o

ite

itscu

ol

lt

u

on ati

ap gge

ns

p a rtici

p

ur

nze Hon

ch

s College

RY O

Ha

ze

scho

T

e

C

med

d

nd d r oo

E EFF

Fi

: HG Agenda op Mijn Hanze en www.hanze.nl/agenda s College

Ha

nze Hon

nancieel v

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

ur

nze Hon

o

lijk Lande 1 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

ur

s College

Ha

rd e e l w er

ur

nze Ho

N

On

eu

u

oo

C

HANZE MEDEWERKERS st

lt

ur

DE

RY O

nd d r EFFE oo

WERKEN AA

al

r

eu

IJ

no

TEVREDEN er

itscu

rsterking

HANZE kw

d

W

Ha

T

eve

ver

TA

ite

kg

ge

WERK

On

27: Deurmatdatum PL.HANZE nr. 25

st

rsterking

ur

ver

W erk

ve

2011 HANZE 2012 kw

NZE

AN

HA

er

Voor meer informatie

8

este

al

TEVREDEN

m

ino

r

o

s College

ur

Ha

nze Hon

o

Fi

nancieel v

es

di

Duaal

&

Duaal

&

1 ies 20

tud ds

2011

ête qu

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

lijk Lande 1 er numm

D er 1 SJnumm lijk

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

P

ersoneels

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

r

s College

ur

o

s College

nze Hon

p a rtici

rd e e l w er

s

on

ap

ggen

ati

ze

MAIL NAAR: PL.HANZE@ORG.HANZE.NL Ha

tu

u

ino

o

ol

m

ur

nze Hon

ch

s College

RY

O

Ha

eltijds

u

p

DE

RY

ur

lt

r

T

e

C

med

d

nd d r EFFE oo

scho

On

eu

lt

N

HANZE MEDEWERKERS st

De

ur

itscu

oo

ver

O

itscu

eve

ge

IJ

s

rsterking

ite

kg

al

REACTIES, OPMERKINGEN, SUGGESTIES? W

d

HANZE

o

TEVREDEN er

D e eltij

1

nr.

ur

ver

W erk

Werk

ge

nze Hon

V

Ha

1!

WERKEN AA

T

ds

d

C

d

2012

K e u z egi

nd d r EFFE oo

D e eltij

gi

d

eu

kw

On

st

gi

kw

AN

er

ds

Nr.

2

rsterking

ite

ve

TEVREDEN

ds Deeltij

2012

2011 HANZE 2012

TA

MEDEWERKERS

MiZ

Nr.

1

Keuze

ve

gi

ze

8

este

ns Keu

B

este

n

1

Keuze

11

WERK

entene

ge

tionale

20

8

al

NZE

ud

Nr.

ol

Na

St

1

nr.

2011

Sirius

Nr.

B

PL-hanze NR.24.indd 27

B

este

MEDEWERKERS

HA

JJdJ

8

11

B

20

2011

18 t/m 23: voorjaarsvakantie Noord-Nederland

2011

De brandende vraag van dit jaar – Wie wint de Tour de France van 1999 – is inmiddels beantwoord. Maar niet alleen de Tourdirectie rommelt met resultaten uit het verleden. Op 12 juli van dit jaar stond in de krant dat het NOC*NSF alsnog de gouden medaille voor de roeiwedstrijd in 1900 toekent aan Nederland… De HG heeft een topsportregeling voor studenten (en gratis Zumba-dansen voor personeel). Gezien bovenstaande is het de vraag of we topsport moeten promoten. Maar aandacht voor sport is op zich een goede zaak. Recent onderzoek bij Windesheim heeft aangetoond dat er een relatie is tussen de gezondheid en de studieprestaties van de student. Vroeger was alles beter: toen was gymnastiek een verplicht studieonderdeel bij de Heao-opleidingen. Hoe harder men kan lopen, hoe sneller men de studie doorloopt. Op een gegeven moment is het vak afgeschaft; de ACLO dankt er nog de HG-zaal aan. Inmiddels begaat de Universiteit van Chicago dezelfde fout als het Heao. In september maakte deze universiteit bekend dat ze de zwemtest laat vallen als onderdeel van de selectievoorwaarden. Chicago is een van de laatste instellingen die de test laat vallen en vervangt door vrijwillige gratis Zumba-lessen. Cornell University houdt vast aan de zwemtest waarmee ze als sinds 1918 goede resultaten boekt. Het Windesheim-onderzoek toont het verband aan tussen studievertraging en zaken als obesitas, overmatig alcoholgebruik en angst en depressies. Het sluit aan bij een onderzoek van de Amsterdamse studentenartsen uit 2010: een kwart van de studenten blijkt ernstig vermoeid en een vijfde is somber en ze zoeken daarbij nauwelijks hulp. Volgens projectleider Daniëlle Schwarz van het Windesheim-onderzoek zijn selectiemaatregelen aan de poort niet genoeg om het studierendement te verbeteren. We kunnen de raad van Schwarz opvolgen: zorgen voor een betere begeleiding bij persoonlijke problemen. We kunnen het probleem ook eenvoudiger en goedkoper oplossen: voer voor alle opleidingen een zwemtest in bij de toelatingsvoorwaarden, van Accountancy tot Werktuigbouwkunde, van Autonome Beeldende Kunst tot Toegepaste Psychologie. Natuurlijk wel met de garantie dat de uitkomst van de test over 10 en over 100 jaar nog dezelfde zal zijn.

Agenda Hanzehogeschool Groningen:

ge

Zwemtest

Sirius

M

t

er 1

anagemen

lijk numm

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

23-11-2012 9:09:51

Number

1

cal Electri HBO ering Engine gids Keuze guide) study (Dutch & 2011 2010


Dwars over het HanzeForum op de ZernikeCampus loopt de Walk of Fame. Op deze weg presenteert de Hanzehogeschool Groningen met trots haar prijswinnende studenten en docenten. Winnaars, oud-winnaars of anderen die een bijzondere prestatie leveren in het licht van 'Share your talent. Move the world.' Deze keer aandacht voor:

ESTHER VAN DER ZWAAN Leeftijd: 26 jaar Functie: Afgestudeerd als diëtiste, en nu bezig met de

ontwikkeling van de app ‘de Eetweter'. Ik heb een eigen bedrijf in sportcoaching voor (duur)sporters, Sportality (www.sportality.nl). Daarnaast werk ik bij de Groninger Biologische Groentehandel. Prestatie: winnaar van de Hannie Schaftprijs 2012 van de Hanzehogeschool Groningen. Waarmee heb je de Hannie Schaftprijs verdiend?

Met de app ‘de Eetweter' die ik tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ontwikkeld i.s.m. Carin Pranger van Diëtistenpraktijk Pranger. Met deze app kun je zelf je voedingspatroon bewaken en verbeteren. Het is een flexibele tool die de diëtiste tijd bespaart en de dieetbehandeling flexibeler en toegankelijker maakt. Hoe is het winnen van de Hannie Schaftprijs in de Academie voor Gezondheidsstudies gevierd?

Ik was al afgestudeerd toen ik de prijs won, begin september. Ik heb gehoord dat er gebak is uitgedeeld. Verder heb ik erg veel felicitaties van docenten gekregen per mail, veel enthousiaste reacties. Hoe gaat het nu verder met jouw app?

De prijs is een enorme boost geweest voor de app. Uit het werkveld komen veel positieve reacties en het is ineens veel makkelijker om contacten te leggen! Ik ben nu op zoek naar investeerders om de app op te markt te brengen. Bij de Hannie Schaftprijs hoort een beeldje - waar staat dat nu?

Bij mij thuis in de woonkamer, op de boekenkast.

En het geldbedrag van 3000 euro – heb je daar een speciale bestemming voor?

Het geld komt zeer goed van pas, daar kan ik enkele maanden van rondkomen terwijl ik mijn tijd steek in het verder ontwikkelen van de app. Wat vind je van prijzen voor bijzondere prestaties van studenten, zoals de Hannie Schaftprijs en de Hanze Innovatieprijs?

Fantastisch. Dit soort prijzen zouden meer onder de aandacht moeten worden gebracht, ook bij studenten bij het begin van hun afstudeeronderzoek. Een extra motivatie! ‘Share your talent. Move the world': wat wil jij de wereld graag meegeven?

Ik vind het belangrijk dat mensen zich inzetten voor een betere wereld op een persoonlijke manier. Of dat is door een opleiding, door te kiezen voor biologische of vegetarische voeding of door vrijwilligerswerk maakt niet uit. Door mijn app hoop ik in elk geval goede gezondheidszorg een beetje toegankelijker en goedkoper te maken. Een betere wereld begint bij jezelf! Waarom deze plek voor de foto?

Mijn passie voor gezonde voeding is hier begonnen. Ik ben opgegroeid met biologische voeding en ben er van overtuigd dat gezonde voeding van onschatbare waarde is voor een gezond lichaam. Daarom werd ik diëtiste en werk ik nog steeds bij de Groninger Biologische Groentehandel.

PL-hanze NR.24.indd 28

20-11-2012 16:05:33

PL.Hanze 24  

PL.Hanze, het personeelsblad van de Hanzehogeschool Groningen nr. 24.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you