Page 1

pl.hanze Nr. 25 2013

in actie voor care4kenya een nieuwe functie of meer regie buffelweken en flitscolleges


2

PL.HANZE

de Verandering Minder ondersteunende functies, meer investeringen in onderwijs- en onderzoeksfuncties, betekenen interne verschuivingen van werkzaamheden. Vandaar De Verandering. Collega's vertellen over hun nieuwe baan binnen de Hanzehogeschool Groningen.

Ada Gorter, 59 jaar, sedert 1996 in dienst van de Hanzehogeschool Groningen, laatste 7,5 jaar als teamleider BMRT en nu weer terug het onderwijs in. Zit al 40 jaar in het vak, eerst in de beroepspraktijk, daarna als cursusleidster. Vanaf 1996 onderwijscoördinator bij de nieuwe opleiding MBRT en sinds 2005 als teamleider lid van het MT van de Academie voor Gezondheidsstudies.

‘Naar' MBRT

Functie: teamleider Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) Locatie: voor Gezondheidsstudies, Wiebengacomplex

Functie: docent Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) Locatie: Academie voor Gezondheidsstudies, Wiebengacomplex

Waarom deze verandering?

Mijn droom was echt om weer dichter bij de studenten en de beroepspraktijk te staan, na bijna acht jaar - met veel plezier als teamleider in een snel groeiend team. Tijd voor een opvolger met nieuwe, frisse ideeën.

Ja, absoluut en zeker ook aan de MBRT, echt mijn club....

Wat veranderde bij de Hanze, de afgelopen 15 jaar?

We zijn veel meer op 1 lijn gekomen, weten waarvoor we staan en waar we naar toe willen, gelukkig met ruimte voor specifieke opleidingseigen ontwikkelingen. De laatste tijd is er wel erg veel "control" , maar dat is even niet anders.

Wat is voor jou de grootste verandering nu – van teamleider naar docent?

Als docent zal ik veel minder de touwtjes in handen hebben. Zal soms best lastig zijn... maar ik verheug me op het les geven, heerlijk!

Waarom zou je anderen aanraden om binnen de HG naar een andere functie te gaan?

Nieuwe uitdaging! Overstappen van teamleiding naar het onderwijs gebeurt niet zo vaak binnen de Hanze, ik kreeg al veel complimenten.

ver

ge

ver

ve

este

kw

TA

s College

lt

u

u

ur

nze Hon

o

ze

ggen

s

ol

p a rtici

Ha

ur

s College

Ha

nze Hon

o

Ha

ur

s College

Bent u zelf van baan veranderd binnen onze hogeschool of kent u collega's die in een nieuwe HG-omgeving (gaan) werken, laat het ons weten: PL.HANZE@org.hanze.nl nze Hon

o

Fi

nancieel v

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

lijk Lande 1 er numm

D er 1 SJnumm lijk

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

P

ersoneels

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

M

t

er 1

anagemen

lijk numm

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande

r

lt

on

s College

RY O

T

e

C

scho

d

nd d r EFFE oo

med

On

eu

itscu

N

HANZE MEDEWERKERS st

ite

ino

al

TEVREDEN er

itscu

rsterking

HANZE

o

m

nze Hon

ur

Ha

ati

WERKEN AA

T

rd e e l w er

C

ur

RY

O

IJ

nd d r EFFE oo

r

d

W

eu

kw

On

st

p

DE

AN

TEVREDEN

MEDEWERKERS er

ite

ve

ap

WERK

ch

NZE

rsterking

2011 HANZE 2012 al

HA

ur

11

B

este

Werk

20

B

W erk

8 Staan voor m'n vak. Studenten helpen het verschil te8 maken. Ook de praktijk verder helpen door kwalitatief onderzoek. 2011

Share your talent. Move the world. Wat is jouw bijdrage?

Als teamleider - ja natuurlijk. Ik heb 8 jaar lang een geweldig team mogen "leiden". De vele landelijke en internationale contacten ga ik missen en ook mijn ‘maatjes' uit het MT. Maar … ik blijf bij de club, MBRT. ge

Afscheid met een traan?

oo

Verknocht aan de Hanze?

Inhoud geven aan het vak ‘beleid en organisatie'. Studenten MBRT houden er niet van, dus echt een uitdaging. Als stagedocent: studenten opzoeken en begeleiden in de praktijk. Wat wil een mens nog meer?

eve

De grootste uitdaging in je nieuwe functie?

kg

‘Van' MBRT

Sirius

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009


3

INHOUD 8

februari 2013

Kilimanjaroteam 1 2 De Verandering 4-5 Tussenstand Balans 6-7 Studenten & Innovatie 12-13 Hanze Research day 14-15 Buffelweken en flitscolleges 16 Nieuwe afdeling Informatisering 18-19 Centre of Expertise Healthy Ageing

Leden van het Kilimanjaroteam

20-21 Hanzemobiel biedt loopbaanbegeleiding 22 VOIS - nieuw onderwijsinformatiesysteem 23 Column JJdJ + HG Agenda 24 Share your talent. Move the world.

9

Lustrumfeest

17

10-11 Portret van Instituut voor Communicatie, Media & IT

Noorderlef, onderdeel van het mobiliteitsnetwerk Noorderlink.

PL.HANZE is het personeelsblad van de Hanzehogeschool Groningen en wordt gemaakt door het stafbureau Marketing & Communicatie Hoofdredactie/coรถrdinatie/teksten Jacques de Krom Eindredactie Pieneke Wiertz Teksten Helma Erkelens (blz. 18/19 en blz. 22), Henk Hofstra, Zwannie Slagter, Luuk Steemers, Karin in het Veld, Pieneke Wiertz Fotografie

COLOFON

Frank de Kleine, Luuk Steemers, Wieger van der Zee Concept Jacques de Krom Vormgeving Dineke Buist, Eddy Kootstra Drukwerk Grafische industrie de marne Rechten Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of geproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het stafbureau Marketing & Communicatie van de Hanzehogeschool Groningen en/of andere auteursrechthebbenden Vragen, opmerkingen, suggesties pl.hanze@org.hanze.nl


4

PL.HANZE

Tussenstand Balans Begin vorig jaar lichtte het CvB tijdens vijf personeelsbijeenkomsten de medewerkers in over het project Balans. Aanleiding was het prestatiecontract dat we gingen afsluiten met het ministerie van OCW. Onderdeel daarvan is de hoeveelheid overhead bij de hogescholen. Bij onze hogeschool was het overheadpercentage hoger dan gemiddeld. Om de verhouding tussen onderwijs en onderzoek aan de ene kant en ondersteunende diensten aan de andere kant te verbeteren, heeft het CvB het project Balans gestart. De komende weken vinden er weer personeelsbijeenkomsten over Balans plaats. De belangstelling voor deze bijeenkomsten is groot. Logisch, want het gaat om een operatie die iedereen raakt. Aanleiding voor PL.HANZE om het CvB te interviewen over de stand van zaken. Balans is gestart, maar komt er nog meer op ons af? ‘In de eerste plaats hebben we als HG inmiddels een prestatiecontract afgesloten met OCW. Met Balans brengen we onze overhead terug naar 20% en we hebben beloofd de besparing die we hiermee realiseren in te zetten voor onderwijs en onderzoek. We zijn financieel gezond, het bedrag dat we per student besteden is in de komende begroting met 3,5 % verhoogd. Tegelijk zijn er wel risico's en onzekerheden die de komende tijd op ons afkomen', zegt Henk Pijlman. ‘Het regeerakkoord investeert in een aantal onderwijssectoren, maar niet in het hbo. Er komt geen nieuw budget voor praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor onderzoek in het wetenschappelijk onderwijs trouwens wél. De effecten van het sociaal leenstelsel zijn - volgens het CPB - voor het hbo het grootst en de bezuinigingen op de OV-jaarkaart treffen vooral hbo-studenten. In onze regio reizen

veel studenten vanuit het ommeland naar de stad en naar stageadressen. De plannen om de deeltijdopleidingen te privatiseren spelen ook een rol en tenslotte is de stijging van de pensioenlasten een risico voor de HG.' Schetst je hier een sombere toekomst? ‘We moeten realistisch zijn. Er is gewoonweg veel onzekerheid over de toekomst en er zijn veel factoren die we zelf niet kunnen beïnvloeden' aldus Henk. ‘Tegelijkertijd is het ook betrekkelijk als je kijkt naar de maatregelen en onzekerheden die spelen in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de zorg'. Terug naar Balans, wat is er in de afgelopen periode al gebeurd? Marian van Os: ‘We hebben al eerder kritisch naar onze overhead gekeken. Gezien de discussies in de Tweede Kamer en vanwege het prestatiecontract moeten we de overhead terugbrengen. We hebben ons in eerste instantie gericht op de stafbureaus en het Facilitair Bedrijf. Elke directeur heeft de afgelopen maanden een plan gemaakt dat aangeeft waar, hoeveel en vooral hoe in het eigen stafbureau en het Facilitair Bedrijf bespaard kan worden.'

Hoe zit het met de ondersteuning bij de schools, verandert daar ook wat? ‘Het grootste deel van de overhead ligt bij de ondersteunende diensten. Pas als we helder hebben hoeveel er daar bezuinigd kan worden, weten we hoe groot de opdracht nog is aan de ondersteuning in de schools.' zegt Marian. Uitgangspunt bij Balans is dat de HG uitkomt op een zuivere overhead van 20%. De vraag is natuurlijk hoe we dat doen met behoud van onze kwaliteitsnormen. Marian: ‘Dat betekent kritisch kijken naar de processen, naar dubbelingen in werkzaamheden, naar betere afstemming maar ook of we verantwoord taken en activiteiten kunnen schrappen. Pas als je inhoudelijk weet wat een stafbureau of het Facilitair Bedrijf doet, kun je bepalen wat de ondersteuning in een school nog moet doen en welke omvang die ondersteuning moet hebben. Dat is de stap die we nu moeten zetten.' Han de Ruiter: ‘We hebben ook al veel gedaan. Zo zetten we geen tijdelijke contracten om naar vaste en verlengen we zo min mogelijk tijdelijke contracten. Bij de ondersteunende diensten stellen we waar mogelijk geen vacatures open voor collega's die met pensioen gaan. En ja, dat betekent dat je het werk anders moet organiseren. Maar we hebben op die manier de eerste


55

besparingen al gerealiseerd. In januari 2012 ging het over ca. 200 fte, met de maatregelen van het afgelopen jaar zijn al ongeveer 60 fte bespaard. Dat is mooi. Al begrijpen we dat het voor de betrokkenen ook moeilijk is. Positief is ook dat het aantal docenten is toegenomen, en ook dat willen we met Balans bereiken'. Verhouding met speerpunten In het prestatiecontract zijn jaarresultaten vastgelegd met betrekking tot onze speerpunten. Dat zijn vaak nieuwe projecten waarvoor projectleiders en ondersteuners nodig zijn. Hoe verhoudt zich dat tot Balans? Han is daar duidelijk in: ‘Als onderzoek op het terrein van onze speerpunten succesvol is, dan heb je uitbreiding van lectoren en van projecten. Dat brengt ook nieuwe financiering met zich mee. Maar vergis je niet, ook bij de kenniscentra ligt de opdracht om kritisch te kijken naar hun overhead.‘ Lopen we als Hanzehogeschool Groningen niet het risico dat er veel kennis en kwaliteit vertrekt? Henk: ‘We doen ons uiterste best om gedwongen ontslagen te vermijden. Dat lukt alleen als er mobiliteit op gang komt. En dat veronderstelt dat iedereen bereid is om zijn steentje bij te dragen. De inhoud van je werk kan veranderen en dat vraagt

iets van je. Onze nieuwe cao biedt extra ruimte voor opleiding en dus voor een nieuwe invulling van je loopbaan. Het betekent ook dat mensen bereid moeten zijn om hun vertrouwde omgeving te verlaten, om te investeren in zichzelf. Van de leidinggevenden verwachten we dat zij hun medewerkers hierin stimuleren en bijvoorbeeld in tijd faciliteren.' Marian: ‘We zien nu al een beweging van collega's die van staf naar onderwijs gaan. Er maken veel mensen gebruik van de mogelijkheid om via Versterk je Talent de Pedagogisch Didactische Bekwaamheden te halen'. Han vult aan: ‘We verwachten van iedereen dat hij of zij het werk optimaal doet, dat men flexibel is en dat men voldoet aan de veranderende kwaliteitseisen. Als we studentgericht gaan roosteren, vraagt dat ook flexibiliteit van een docent. Dan kun je niet vasthouden aan verworven rechten rond arbeidstijden.' Tenslotte eindigt Henk het interview: ‘Balans is een grote opgave, maar we hebben er vertrouwen in dat we dit gezamenlijk kunnen realiseren en dat we zo ook de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek verhogen, want we investeren de gerealiseerde besparingen immers rechtstreeks in onderwijs en onderzoek'.


6

PL.HANZE

Studenten & Innovatie

Studenten werken aan verbetering bedrijfsvoering Hanze Ieder semester draaien vijf á zes studenten mee met het reguliere personeel van het Facilitair Bedrijf. Het team van Studenten&Innovatie werkt aan opdrachten om de bedrijfsvoering van de Hanzehogeschool te verbeteren. ‘Met de kennis van de studenten kunnen we ons voordeel doen. Dat was de gedachte toen we besloten intensief met de opleiding Facility Management (FM) samen te werken. Die kenniscirculatie krijgt sinds februari 2009 steeds meer vorm.' Inge Saelen is facility manager/ relatiemanager bij de afdeling Faciliteiten van het Facilitair Bedrijf. ‘Het bureau Studenten&Innovatie bestaat nu vier jaar. Vijf à zes stagiairs en afstudeerders van FM per semester die tussen het personeel van de afdeling zitten en werken aan stage- en afstudeeropdrachten. Die opdrachten komen meestal van de afdelingen Faciliteiten en Vastgoed van het Facilitair Bedrijf. Het zijn geen vrijblijvende opdrachten, de resultaten worden echt gebruikt. Het gaat om verbetering van onze bedrijfsvoering.' Inge: ‘Eén van de opdrachten van de laatste lichting studenten was een onderzoek naar efficiëntere manieren om de gebouwen 's avonds open te houden, wellicht via outsourcing. Iets wat door de Balans-operatie noodzakelijk kan zijn. ‘Een andere student heeft van iedere meter van de locaties van de Hanze onderzocht

Inge Saelen en Roxanne Stubbe

hoe die gebruikt wordt en door welke gebruiker. In een gebouw met maar één opleiding is dat niet zo moeilijk, maar op locaties met verschillende schools en opleidingen is dat een gecompliceerde klus. De volgende stap wordt: op basis van die gegevens de ruimte efficiënter te gebruiken.' De studenten van Studenten&Innovatie hebben ook een aantal standaardtaken. Inge: ‘Een voorbeeld daarvan zijn de activiteiten die te maken hebben met Fair Trade, bijvoorbeeld het opzetten en bemensen van een Fair Trade-stand op de Open Dag of het organiseren van een ludieke actie.' Vierdejaars FM Roxanne Stubbe was het eerste semester teammanager Student & Innovation. ‘Ik bewaakte de voortgang van de opdrachten, hield evaluatie- en beoordelingsgesprekken en nam de nieuwe lichting studenten aan. Daarnaast heb ik een systeem opgezet om studenten van andere schools dan FM te rekruteren. Er is nu ook bij Communicatie en Vastgoed & Makelaardij belangstelling voor Studenten&Innovatie.

In februari studeert Roxanne af. ‘Veel studenten denken dat het niet echt sexy is om op je eigen school stage te lopen, maar dat is absoluut een misverstand. Ik ben superenthousiast. Je hebt met tientallen afdelingen en schools te maken en met heel veel locaties. Daardoor krijg je veel inzicht in de processen die met facilitaire dienstverlening en met vastgoed te maken hebben. Je leert ook veel van elkaar. Eén keer per week bespraken we waarmee we bezig waren. Zo konden we elkaar vaak helpen.' Roxanne is betrokken bij de stagevoorlichting van FM. ‘Ik weet dat veel studenten die extern stage bij grote organisaties doen in een hokje worden gezet en daar nauwelijks uit komen. Ze voelen zich niet betrokken. Hier bij Faciliteiten ben je echt onderdeel van het bedrijf. Je leert de school van een heel andere kant bekijken. Studenten vinden het vanzelfsprekend dat alles schoon is en dat er toiletrollen zijn. Nu zie je wat daar allemaal bij komt kijken.'


7

Noordelijke Samenwerking

bevordert oversteken ‘greppel van Meppel'

Maar liefst vier convenanten werden op maandagmiddag 28 januari 2013 in het Auditorium van de Van DoorenVeste ondertekend en met champagne beklonken. Met toespraken van Burgemeester Rehwinkel en bestuurders van de deelnemende organisaties werd de intensieve samenwerking bekrachtigd. Professionals en Bedrijven van de HG zet actief in op co-makership met bedrijven uit Noord Nederland. Onze schools leggen samen met bedrijven een verbinding tussen de vragen van werkgevers en onderwijs en onderzoek. Ze ontwikkelen en verzorgen om- en bijscholingsprogramma's, zetten honoursstudenten in, doen onderzoek, leveren gastdocenten en ontwikkelen lesprogramma's voor voltijdopleidingen. Dit alles in nauwe samenwerking met de partner uit het werkveld: co-makership. Burgemeester Peter Rehwinkel onderschrijft het belang hiervan. ‘De koppeling van kennis bij de Hanzehogeschool Groningen met de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven en de overheid, vormen het startpunt van economisch beleid, zowel in de regio als daarbuiten'. De convenanten in de praktijk Tinten welzijnsgroep Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven ontwikkelt samen met Tinten welzijnsgroep een permanente leerlijn op het gebied van bij- en nascholing van Tintenmedewerkers. Directeur Gert Jonker

zet helder uiteen dat het opleiden en bijscholen van professionals niet meer een kwestie is van ‘opleiding zoeken en product halen'. ‘Samen met de onderwijsinstelling moeten we continu onderzoeken hoe we professionals goed toerusten voor de praktijk, zeker in een domein dat zo aan verandering onderhevig is'. DUO Binnen DUO is een ‘leeratelier' voor stage-, afstudeer- en honoursprojecten opgezet. Door inzet van studenten bij projecten, wordt de innovatiekracht binnen de organisatie vergroot. Daarnaast biedt het leeratelier ruimte aan de doorontwikkeling van het huidige personeel. Directeur Bedrijfsvoering Wim Westerbeek van DUO benadrukt dat de Hanzehogeschool Groningen en DUO een uitstekend duo vormen. Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis en de Hanzehogeschool Groningen hadden al een convenant in de la liggen dat bij nader inzien te ver van de praktijk afstond. Nu wisselen ze continu ervaringen uit en ontwikkelen ze samen producten en scholingsprogramma's. Ze ondertekenen nu een convenant dat zijn waarde in de praktijk al heeft bewezen. Zo zijn er afspraken gemaakt over bijen nascholingsprogramma's, stages en honoursprogramma's en onderzoek op het gebied van innovatie in de zorg. Hans Veenstra, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martiniziekenhuis: ‘Als je vanuit je organisatie ook betrokken bent bij de totstandkoming van de opleiding van jonge mensen, lever je betere professionals af!'.

Samenwerking Noord Samenwerking Noord, gevormd door 21 noordelijke partijen, verwacht over vijf jaar een tekort op de ICT-arbeidsmarkt. Het convenant betekent dat de partijen nu zorgen voor een gezamenlijke kennisen opleidingsagenda voor kwalitatief goed opgeleide mensen. Er komen ook bijscholingstrajecten voor de medewerkers van de 21 organisaties. Fred Hassert, projectleider bij Samenwerking Noord: ‘We verwachten met onze gezamenlijke aanpak een impuls te kunnen geven aan de noordelijke economie'. Het eerste succes van deze samenwerking is de komst van een datacenter naar Westpoort. Collegevoorzitter Henk Pijlman benadrukt dat co-makership belangrijk is om de employability van medewerkers op peil te houden. ‘We hebben elkaar nodig om onze regio te versterken'. Door deze co-makershiptrajecten kan Den Haag niet meer om het Noorden heen. De ‘greppel van Meppel', een mooie quote van Fred Hassert, wordt hiermee overgestoken.


‘Wij, de bevolking van Tanzania, willen een fakkel aansteken en deze op de top van de Kilimanjaro plaatsen, zodat het licht tot ver voorbij onze grens schijnt en hoop geeft waar eerst wanhoop was, liefde waar eerst haat was, en waardigheid waar eerst alleen vernedering was.' Julius Nyerere, president Tanzania, 9 december 1961

Kilimanjaro Expeditie

De persoonlijke bijdrage van de teamleden ligt op meerdere fronten: tijd, energie, maar ook geld: een goede uitrusting is 8 8 niet goedkoop. Mocht iemand iets uit willen lenen, graag! Zo wordt het nog meer een Hanzebrede expeditie. ve

este

TA

s College

nze Hon

o

al

ur

itscu

lt

u

ggen

s

on

ati

ap

ze

p a rtici

p

ur

o

ol

Fi

ur

www.hanze.nl/lustrum nze Hon

o

o

ino m

d

ds

D e eltij

d

s

1

nr. De

es

2012

Duaal

2

di

D e eltij

&

Duaal

&

1 ies 20

tud ds

V

2011

1!

ête

2012

d

qu

1

K e u z egi

ds

gi

MiZ

gi

1

ds Deeltij

Nr.

Keuze

gi

ze

n

ns Keu

entene

Nr.

Keuze

nr. ud

ge

tionale

1

ol

Na

St

Nr.

2011

Sirius

Nr.

eltijds

tu

lijk

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

ersoneels

r

nze Hon

D er 1 SJnumm

Lande

P

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

ur

Ha

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

lijk Lande 1 er numm

s College

Ha

nancieel v

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

s College

nze Hon

ch

s College

RY O

Ha

e

C

scho

d

nd d r EFFE oo

T

med

On

eu

ite

N

rd e e l w er

T

u

oo

C

ur

RY

Ha

O

nd d r EFFE oo

WERKEN AA

HANZE MEDEWERKERS st

lt

r

d

eu

IJ

kw

On

st

W

TEVREDEN er

itscu

rsterking

HANZE

ur

DE

TEVREDEN

MEDEWERKERS er

ite

ve

eve

ver

kw

WERK

rsterking

2011 HANZE 2012 al

NZE

kg

W erk

11

B

este

Werk

20

2011

B

HA

AN

Alle expeditieleden hebben een uitgebreide medische keuring gehad. Door de gezamenlijke trainingen moet er een hecht team ontstaan. In het zwembad van het Willem-Alexander Sportcentrum komen de teamleden elkaar dan ook regelmatig tegen. Eén van hen is José Grimberg (1960, medewerker management ondersteuning bij stafbureau Financieel Economische Zaken) die nog nooit in Afrika is geweest. ‘Ik werd er helemaal warm van toen ik over de Kilimanjaro Expeditie las. Oh, ja dát wil ik!' Eigenlijk zou José in 2013 de Camino (pelgrimstocht naar Santiago de Compostella) gaan lopen. Dat stelt ze nu een jaar uit. Sportief bezig te zijn, de uitdaging iets totaal anders te doen en pionieren, daar houdt ze van. Spannend vindt ze de expeditie zeker. ‘Ik ben nog nooit in Afrika geweest en heb nog nooit een berg beklommen. Het spannendst vind ik: kan ik 's nachts wel in die kou slapen? Ik moet tenslotte de volgende dag weer een topprestatie leveren. Wat is het effect van de ijle lucht op die hoogte?' Een uitrusting heeft ze niet, dus die moet er nog komen, vooral die warme slaapzak.

Inge Biesbroek (1962, teammanager bij de Academie voor Verpleegkunde), gaat voor de reis, niet zo zeer voor de top van de Kilimanjaro. ‘Voor mij is de expeditie al begonnen. Ik had een duwtje nodig om weer sportief bezig te zijn. Vorig jaar heb ik door mijn masterstudie Management en Innovatie vooral m'n hersens gebruikt en veel te weinig bewogen. Alweer heel wat jaren geleden heb ik veel in de bergen gewandeld. Dit wordt de hoogste beklimming in een wel heel grote groep.' Om fondsen te werven bij Verpleegkunde gaat Inge veel rammelen aan de spaarpotjes die overal op de bureau's staan en bedenken hoe ze het doel zo tastbaar mogelijk kan maken binnen haar school. Misschien door een concreet onderdeel van het ziekenhuis te financieren?

ge

Een van onze 25 Kilimanjaro-expeditieleden, Dirk Smallenbroek (1980, Instructeur Technische Vaardigheden bij Academie Minerva) nam dit citaat in zijn motivatiebrief op. Hij hoorde het tijdens zijn studietijd in Dar es Salaam. Afrika heeft nog steeds een warm plekje in zijn hart. ‘We hebben zo de neiging om ze te gaan ‘helpen', maar we kunnen ook zoveel van ze leren!' ‘Uniek' noemt Dirk de kans om de Kilimanjaro nu te kunnen beklimmen en bekendheid te geven aan Care4Kenya, als vertegenwoordiger van Minerva. Voor zijn financiële bijdrage aan Care4Kenya heeft Dirk een doortimmerd plan klaar: een kunstveiling met studenten en docenten van Minerva. Eén van Dirks hobby's is klimmen (in Kardinge), en met zijn conditie zit het wel goed.

ver

PL.HANZE

ge

8

1 Number

cal Electri HBO ering Engine gids Keuze guide) study (Dutch & 2011 2010

M

t

er 1

anagemen

lijk numm

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge en 2011 2010


99

Personeelsfeest Hanzelustrum in teken van Care4Kenya

Martiniplaza bruist op 10 april van Hanzetalent Agenda lustrumjaar Vanwege het lustrum worden het hele jaar door diverse evenementen georganiseerd. Er zijn een aantal conferenties, waaronder de International Partner Universities Event (17-19 november), en verder een relatieavond (24 april), Bouncing4Kenya (16 mei op diverse locaties in de stad) en de Grolloop (25 mei). Op 9 en 10 april zal Campus4Kenya plaatsvinden: in het Atrium in de Van OlstToren komt een Keniaas huis te staan. Onze ICT-collega's Menno Ockelhoen en Laslo van de Gruiter zullen daarin twee dagen en een nacht verblijven. Ze gaan interviews houden, platen draaien, cd's verkopen, 8 8 twitteren, etc. om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor Care4Kenya. s College

al

ur

lt

lt

u

u

o

ggen

s

ol

on ati

ze

p a rtici

Fi

ur

nze Hon

o

nze Hon

o

D er 1 SJnumm lijk

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

P

ersoneels

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

ur

Ha

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

lijk Lande 1 er numm

s College

Ha

nancieel v

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

s College

nze Hon

p

ur

Ha

ap

s College

RY O

T

e

C

Volg ons op: facebook.com/hanze215

scho

M

t

er 1

anagemen

lijk numm

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

m

ino

r

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande

d

ds

2012

D e eltij

d

s

1

nr. De

es

2

di

D e eltij

Duaal

Duaal

&

1 ies 20

2011

ête

tud ds

V

qu

2012

id

1

gi

ds

Keuzeg

MiZ

gi

ze

1

ds Deeltij

Nr.

Keuze

ns Keu

gi

Keuze

n

ge

tionale

entene

1!

ol

Na

1

nr. ud

Nr.

2011

Sirius

Nr.

&

d

nd d r EFFE oo

med

On

eu

itscu

N

HANZE MEDEWERKERS st

ite

rd e e l w er

o

TEVREDEN er

itscu

rsterking

HANZE

ur

nze Hon

ch

WERKEN AA

T

oo

C

ur

DE

RY

Ha

O

IJ

nd d r EFFE oo

r

d

W

eu

kw

On

st

eve

ver

TEVREDEN er

ite

ve

MEDEWERKERS

rsterking

2011 HANZE 2012

TA

kg

ge

W erk

Werk

ver

WERK

AN

In de Springerzaal zal DJ Meneer Janssen (collega Kor Dijkstra) & VJ TresEyes velen weer laten swingen op old school disco, funk, soul, ska, reggae en nummers van nu. En wanneer u door de Martiniplaza van het ene vrolijke optreden naar het andere wandelt, komt u natuurlijk ook langs de Springerfoyer waar meerdere

ve

este

kw

NZE

St

Het was nog winters koud toen een aantal collega's voor het eerst oefenden voor een swingend optreden dat in de Kelder van Martiniplaza plaats vindt op 10 april. Bekend en onbekend Hanzetalent is verenigd in de HanzeBand met onder andere Mirjam Oving, Patrick Tuil, Arwin Nimis, Rob van Linschoten, Gemma Coughlan, Pieter Hogendoorn, Max Schoenmaker, Eduard Heyning en Jan-Gerd Kruger. Hun meeswingcovers worden gevolgd door blues van het zuiverste water van de Black Burned BBQ Boys, de binnen Minerva al roemruchte band.

B

este

al

HA

Nr.

Op 10 april gaat het in Martiniplaza verder ook vooral om samen feest vieren. Veel Hanzetalent wordt daarbij gedeeld. In de Foyer zult u zich wanen op Curaçao met Izaline Calister en haar band. Deze expressieve, internationaal doorgebroken zangeres is afgestudeerd aan het Prins Claus Conservatorium en combineert de traditionele Afro-Caraïbische muziek met salsa, bolero, bossa en meer latin. Lekker dansen en genieten!

11

B

20

2011

Marianne Darwinkel van het North Medical Training College in Mtwapa komt vertellen wat er in Kilifi al bereikt is en wat de verdere plannen zijn. Er is niet alleen geld voor de duurzame Campus nodig, maar ook knowhow vanuit verschillende schools: onze docenten denken mee over de invulling van lesprogramma's, de uitvoering van de bouw en het ontwikkelen van energiezuinige oplossingen. Enkele weken geleden zijn bijvoorbeeld twee docenten van de Academie voor Architectuur, Bouwkunde & CivieleTechniek naar Kenia geweest om te overleggen met de mensen die in Kenia betrokken zijn bij de bouw van de campus.

acties en veilingen voor Care4Kenya gehouden worden. Handmassages van HanzeFit bijvoorbeeld.

ge

Overal binnen de hogeschool zijn schools, afdelingen of ad hocgroepen medewerkers en studenten druk bezig met fundraising voor Care4Kenya. Ook het personeelsfeest van 10 april staat in het teken van Care4Kenya. Om te beginnen geeft het College van Bestuur officieel het startschot voor de fundraising campagne en het feest waarmee het lustrum gevierd wordt. In de Theaterzaal breekt vervolgens een wervelende musicalshow uit van Dansacademie Lucia Marthas met begeleiding van studenten van het Prins Claus Conservatorium.

eltijds

tu

Number

1

cal Electri HBO ering Engine gids Keuze guide) study (Dutch & 2011 2010

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge en 2011 2010


10

PL.HANZE

PORTRET VAN EEN Instituut voor Communicatie, Media & IT

Het Instituut voor Communicatie & Media en het Instituut voor Informatie & Communicatietechnologie gaan integreren. Met 2500 studenten wordt het nieuwe Instituut voor Communicatie, Media & IT één van de grootste schools van de Hanzehogeschool Groningen.

Talko Dijkhuis

Icmi-ict-studenten

Op de ZernikeCampus, in het F-gebouw, tegenover het front-office van het Instituut voor Media & Communicatie (ICM), werkt een aantal eerstejaars Communicatie aan hun opdracht: het maken van een commercial. Amke Euwes heeft gehoord van de integratie met het Instituut voor Informatie- & Communicatietechnologie (ICT), ook op de ZernikeCampus. ‘Ik denk dat we veel met ICT-studenten gaan samenwerken.' ‘Op 1 september is het officieel zover', meldt dean Trijnie Faber die de scepter over het nieuwe Instituut voor Communicatie, Media & IT zal zwaaien. ‘We zijn druk bezig met de integratie. Uiteindelijk komt het nieuwe instituut onder één dak, maar we weten nog niet waar.' Ondanks de grote maatschappelijke behoefte aan IT'ers, daalt het aantal ICT-studenten. ‘We hebben vijf verschillende opleidingen en negen verschillende uitstroomprofielen in het IT-domein. Studenten en werkveld zien door de bomen het bos niet meer. We bekijken nu hoe we elkaar kunnen versterken. We streven naar twee officiële opleidingen met vijf uitstroomprofielen.' Focus on China ‘Do not incorporate observations into your theoretical framework. But you're well on your way. Keep up the good work.' Docent International Communication Trienke Drijfhout sluit een coachsessie af met een projectgroep binnen het vierdejaars specialisatieprogramma International Business Communication voor het vak Business Communication Focus on China. Ze loopt naar de docentenkamer. ‘Deze vierdejaars analyseerden voor het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de contacten met een Chinese supplier in medische materialen. Die verlopen alleen goed via een Chinees die in dienst van het UMCG is. Als die man wegvalt, ontstaan er grote problemen. De conclusies moeten ze aan het Chinese bedrijf en het UMCG presenteren. Een hele uitdaging, ook qua cultuur: onze directheid betekent daar vaak gezichtverlies.' Op een oranje bank even verderop leest docent Kees Westerkamp bij de opleiding Informatiedienstverlening & -Management (IDM) een rapport door. ‘IDM'ers zijn tegenwoordig zeer actief op het gebied van Open Data, publieke info bij allerlei overheden. Een voorbeeld is de locatie van rolstoelingangen in publieke gebouwen. Die gegevens worden steeds meer geïntegreerd, zodat je totaaloverzichten krijgt. Dat is echt IDM-werk. Uiteindelijk moet dat soort info weer worden vertaald in ICT-oplossingen. Als landelijk voorzitter van alle IDM-opleidingen weet ik dat op andere hogescholen hetzelfde speelt. Vandaar dat ik de integratie met ICT toejuich.' Extreme programming In de Van DoorenVeste, ook op de ZernikeCampus, zit Kees' collega van Business ICT & Management, hogeschooldocent Talko Dijkhuis. ‘Ik werkte met Kees in het lectoraat Business


11

SCHOOL Intelligence. Dat lectoraat leverde voor ICT én IDM veel kennis op die in het onderwijs terechtkwam. De integratie biedt kansen om samen door te gaan onder meer op het gebied van Business Intelligence.' Hugo Velthuijsen, lector New Business & ICT, schakelt vaak studenten in bij onderzoeksopdrachten van het lectoraat. ‘Een goed voorbeeld van opdrachten voor echte klanten is Extreme Programming, waarbij je de opdrachtgever iedere week laat zien hoe het programmeren vordert. Is dit de bedoeling? Kan het beter? Vroeger werd dat vak met gefingeerde opdrachtgevers gedaan, nu komen de opdrachten van bedrijven en instellingen. Met deze werkwijze kunnen studenten volgens Hugo heel goed de klantvraag expliciet maken. ‘Vraag je aan reizigers wat een vervoerbedrijf anders kan doen, dan antwoordt men: dat de bussen op tijd zijn. Dat is niet spannend. Maar als studenten apps laten zien die vraaggestuurd openbaar vervoer mogelijk maken, dan brengt dat mensen op nieuwe ideeën.' Serious games en hippe apps Rob Willems knikt. ‘We vertalen ideeën in studentopdrachten, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van apps.' Naast lid van de kenniskring van Hugo's lectoraat is Rob docent gaming bij de opleiding Communicatiesystemen. ‘In ons Innovation Lab hebben we een huiskamersetting waar we de gebruiksbeleving van games en websites testen.' Momenteel ontwikkelen Rob en negentien, uit negen landen afkomstige studenten van de minor GameOn! een serious game waarmee Keniaanse scholieren spelenderwijs kennis opdoen over malaria en het vermijden van besmetting. ‘Ik ben blij met de fusie. ICT-studenten zijn technisch beter onderlegd. Dat biedt nieuwe kansen.' Ook Froukje van der Vee, hogeschooldocent Internationalisering, verwelkomt de integratie. ‘Als we straks op één plek zitten, hoor je hier in de gangen nóg vaker Engels. Dat bevordert de internationale oriëntatie die werkgevers wensen. Studenten die een minor in het buitenland volgen, tonen durf en zelfstandigheid. Ze worden sociaal vaardiger.' Toen Froukje zes jaar geleden Internationalisering in haar takenpakket kreeg, ging nog bijna niemand voor studie naar het buitenland, dit jaar gaat het om zeventien Hanze-studenten. Ze is enthousiast over het Intensive Programme, een jaarlijks uitwisselingsprogramma van twee weken met instellingen in verschillende landen waaraan ICT nu vier jaar meedoet. ‘Volgend jaar komt het Intensive Programme mogelijk weer naar Groningen. Dan zijn we, net als in 2011, veertien dagen lang nog meer dan anders een internationaal instituut!' Studentenaantallen Instituut voor Communicatie, Media & IT, in totaal: 2463

ICT

ICM

Business IT & Management, voltijd en deeltijd: 200

Communicatie: 680

Informatica, voltijd en deeltijd: 340

Communicatiesystemen: 590

Technische Informatica: 130

Informatiedienstverlening & -Management: 90 International Communication: 385 Master of International Communication: 48

Kees Westerkamp

Innovation lab

cmi-personeelskamer ict


12

PL.HANZE

Zelf je eigen duurzame energie opwekken, samen met je buren. In mijn onderzoek kijk ik hoe ICT-diensten voor energie prosumer communities kunnen helpen. Wim Timmerman

Door mijn onderzoek krijgen bio-informatica studenten hands-on experience via lopend onderzoek, meer keuzemogelijkheden en nog beter opgeleide docenten. Sven Warris

Integrating state of the art knowledge in to the education system on how to make green energy viable is the key for a sustainable future. Austin D'Souza

Een onderzoek naar oudere kunstenaars is waardevol omdat kunstenaars voor ons waardevol zijn. Hun loopbaan leert ons meer over kunst en cultuur waar we deel van uitmaken. Leo Delfgaauw

The coming generations will face increasing challenges due to climate change, so we must provide them with the knowledge and technology to conquer the problems we are currently struggling with. Frank Pierie

Ik onderzoek welke pedagogiek past het beste bij de behoefte van honours studenten om de excellente professional te worden die het werkveld nodig heeft. Petra van Heugten


13

Hanze Research day Op 30 januari, presenteerden zestien Hanze-promovendi hun onderzoek. De meesten verbinden onderzoek vanuit een kenniscentrum met hun dagelijkse praktijk in het onderwijs. Voor het eerst vond Hanze Research Day plaats, georganiseerd door stafbureau O&O, met als doel met elkaar kennis te delen, elkaar te inspireren en de diversiteit aan onderzoek bij de Hanze zichtbaar maken Op deze pagina's hiernaast zes van de zestien posterpresentaties. Iedere promovendus geeft ook in een paar woorden weer wat de meerwaarde is van de verbinding tussen praktijkgericht onderzoek en onderwijs.

kennis delen elkaar inspireren diversiteit aan onderzoek zichtbaar maken


14

PL.HANZE

Rendementen/Studiesucces

Buffelweken en flitscolleges Het project Rendementen/Studiesucces onderzoekt hoe studenten sneller hun studie kunnen doorlopen. In de komende edities van PL.HANZE passeren enkele good practices op verschillende schools de revue. Deze keer bij het Instituut voor Marketing Management en de International Business School.

Instituut voor Marketing Management Het Instituut voor Marketing Management (IMM) heeft in september een aanwezigheidsplicht voor colleges ingevoerd. Goede studenten kunnen tijdens buffelweken hun achterstallige studiepunten halen. Van vrijblijvend naar resultaatgericht Net als veel andere schools had IMM te kampen met een relatief vrijblijvende studiecultuur, vertelt dean Paul Ganzeboom. ‘Eerstejaars waren vaak tevreden met veertig van de zestig studiepunten omdat ze dan mochten blijven. Uit een onderzoek van stafbureau Onderwijs & Onderzoek uit 2007 blijkt dat Hanze-studenten destijds gemiddeld rond de twintig uur per week aan de studie besteedden in plaats van veertig. Dat kan niet meer, we bieden voltijd-programma's aan. Ik wil een cultuuromslag van een relatief vrijblijvende studiecultuur naar een resultaatgerichte. Vanaf 1 september zijn we gestart met een aanwezigheidsplicht voor onze eerste- en tweedejaars. Wanneer een student minder dan tachtig procent van de colleges heeft bijgewoond voor een vak, mag hij niet aan het eerstvolgende tentamen deelnemen. Daar staat voor de studenten wat tegenover. ‘Inspirerende lessen met meerwaarde, bijvoorbeeld. We kijken nu strenger naar blok-enquêtes. Waar nodig krijgen docenten coaching van collega's. Daarnaast hebben we de nakijktijd van tentamens verkort van vijftien dagen tot tien dagen of minder. Studenten vragen daarom in de NSE. Vorig jaar hebben we het besluit genomen om vóór de start van het nieuwe studiejaar zogeheten buffelweken in te voeren in de laatste twee weken van augustus. In die weken kunnen studenten met minstens 52 EC's extra examentraining krijgen en de nog openstaande vakken halen. Die tellen dan nog mee voor het voorgaande jaar. Op die manier hebben we nu al voor een aantal opleidingen de rendementen verdubbeld.' Tweedejaars International Business & Languages Monica Davoodi heeft meegedaan aan de buffelweken. ‘Je kunt meedoen als je nog acht punten of minder moet halen voor je prop, maar vijf is wel de max, lijkt me. De eerste week kregen we speciale bijspijkerlessen, de tweede week waren de toetsen. Ik heb m'n laatste drie studiepunten voor Engels en Rekenvaardigheid gehaald. Ook over de aanwezigheidsplicht is Monica - die goed op schema ligt met de studie - positief. ‘Als je twijfelt of je wel of niet moet gaan, geeft de regel dat je maar twee keer afwezig mag zijn, toch meestal de doorslag. Je probeert toch zo vaak mogelijk te gaan, zodat je nog ruimte overhoudt voor als je ziek bent of zo.' Geslaagde studenten van IBS vieren het behalen van hun diploma in de Martinikerk.

Paul Ganzeboom gaat verder de klassen verkleinen – ‘van maximaal 35 naar maximaal dertig, óók als dat ons studenten kost. We willen een stabiele omgeving waar niet op het laatste moment door een grotere studenteninstroom nog allerlei praktische zaken moeten worden geregeld.'

We hebben de nakijktijd van tentamens verkort van vijftien dagen tot tien dagen of minder. Studenten vragen daarom in de NSE.


15

Henk Pijlman, collegevoorzitter

studenten. Zij krijgen de komende jaren te maken met het sociaal leenstelsel en een stagnerende werkgelegenheid. Daarom moeten we alles in het werk stellen om te zorgen dat ze niet te lang doorgaan met een verkeerde studie. Ook moeten ze in staat zijn om redelijkerwijs in vijf jaar hun diploma te halen via uitdagend en stimulerend onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van generatie iPad.'

‘We moeten de afspraken van het prestatiecontract écht nakomen. De dalende rendementen op onze hogeschool moeten daarom absoluut tot stilstand komen. Het project Rendementen/Studiesucces onderzoekt en analyseert systematisch wat werkt en wat niet werkt. Doen we de goede dingen en doen we die goed? Verbetering van de rendementen is ook een maatschappelijke opdracht tegenover onze

International Business School Bij de International Business School (IBS) lukt het de laatste tijd de studierendementen te verbeteren via homework classes en flitscolleges. ‘Wij zijn al jaren bezig ervoor te zorgen dat de beste studenten hun propedeuse halen en niet alleen de mensen die minder aanpassingsproblemen hebben of in een vak heel goed zijn. Dat zegt teamleider jaar 1 en 2 Henriët Eilander van IBS en contactpersoon van het project Rendementen. Docent Financial Accounting en Economics Henk Jager is één van de vier docenten binnen IBS die bezighouden met onderzoek naar de effectiviteit van verschillende werkvormen. ‘Al voordat we meededen met het project Rendementen hebben we de moeilijke vakken op een lijst gezet en zijn we gaan onderzoeken wat we kunnen doen om de verschillende groepen studenten van IBS op weg te helpen. In september zijn we begonnen met homework classes waar studenten hulp kunnen krijgen van studentassistenten die goed zijn in een bepaald vak en die zaken goed kunnen uitleggen. Bij de eerste bijeenkomst moesten we de grootste collegezaal afhuren. Zoveel belangstelling was er. De eerste reacties zijn positief. Momenteel stijgen onze rendementen in deze vakken en we denken dat de homework classes daar aan bijdragen.' Daarnaast is IBS in september gestart met zogeheten ‘flitscolleges'. Henriët: ‘Studenten klaagden dat ze bij hoorcolleges te veel info moeten verwerken, en ook nog vaak in een vreemde taal. Ze zouden het prettig vinden om zaken nog eens te kunnen zien en horen. Vandaar dat Henk en drie andere IBS-docenten zijn begonnen met het opnemen van mini-presentaties van hooguit vijf minuten waarin struikelblokken uit de hoorcolleges aan 8 8 bod komen.' Via een aanvullende opdracht op Blackboard toetsen de studenten of ze het flitscollege hebben begrepen. Henk heeft momenteel zes flitscolleges gemaakt met ondersteuning van stafbureau Onderwijs & Onderzoek. ‘Het kost ongeveer twee uur per filmpje. Op de specifieke onderdelen waarover de flitscolleges gaan, scoren de studenten nu bovengemiddeld. We gaan dus zeker verder op deze weg. Ik nodig collega's die belangstelling hebben voor de flitscolleges uit contact op te nemen: he.jager@pl.hanze.nl. Henk volgt een educatieve masteropleiding. ‘Natuurlijk is dit maar één1 van de1 2 1 1 oplossingen in een breed pallet. De komende tijd richt ik me op de ontwikkeling van zo'n breed palet aan oplossingen waarin bijvoorbeeld aandacht is voor leerstijlen en de aansluiting bij de belevingswereld van studenten. Het is een uitdaging om te zorgen dat je via die oplossingen de lat steeds een stukje hoger kunt leggen. Betere selectie en hogere kwaliteit, daar gaat het om.' ve

este

TA

s College

ur

lt

u

u

o

s

ol

on

ap

ggen

ati

ze

p a rtici

Fi

ur

nze Hon

o

ds

D e eltij

d

s

2011

nr. De

es

Duaal

2012

di

d

&

Duaal

&

ies 20

2011

1

D e eltij

d

2012

gi

ds

gi

MiZ

ds Deeltij

K e u z egi

ête

Nr.

Keuze

qu

Nr.

Keuze

gi

ze

n

tud

V

o

tionale

entene

ns Keu

Na

nr.

ud

lg e

St

Nr.

o

ds

Nr.

nze Hon

1!

Ha

ur

s College

Ha

eltijds

tu

nancieel v

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

lijk Lande 1 er numm

D er 1 SJnumm lijk

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

P

ersoneels

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

r

ur

nze Hon

s College

Ha

ino

lt

p

s College

RY

O

T

e

C

scho

d

nd d r EFFE oo

med

On

eu

itscu

N

HANZE MEDEWERKERS st

ite

m

al

TEVREDEN er

itscu

rsterking

HANZE

o

rd e e l w er

nze Hon

ch

WERKEN AA

T

oo

C

ur

RY

Ha

O

IJ

nd d r EFFE oo

r

d

W

eu

kw

On

st

ur

DE

AN

TEVREDEN

MEDEWERKERS er

ite

ve

eve

ver

kw

WERK

rsterking

2011 HANZE 2012 al

NZE

kg

ge

W erk

Werk

ver

11

B

este

ge

20

2011

B

HA

Sirius

1 Number

cal Electri HBO ering Engine gids Keuze guide) study (Dutch & 2011 2010

M

t

er 1

anagemen

lijk numm

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge en 2011 2010


16

PL.HANZE

Nieuwe afdeling Informatisering

Naar een betere en snellere dienstverlening De afdelingen ICT en Informatie Management van het Facilitair Bedrijf zijn samengegaan in de afdeling Informatisering. Nikolet Wit en Bernard van Dijk, teamleiders bij de nieuwe afdeling, lichten de herinrichting toe. Tot 1 januari van dit jaar hield de afdeling ICT zich vooral bezig met het beheer van de ICT-voorzieningen en – infrastructuur terwijl de afdeling IM (Informatiemanagement) verantwoordelijk was voor vernieuwingsprojecten. Voor de uitvoering van de projecten werd vaak een beroep gedaan op de medewerkers van ICT waardoor zowel ‘project' als ‘beheer' een bezettingsrisico kregen. Dat was één van de redenen om de twee afdelingen met ingang van dit jaar samen te voegen tot één afdeling: Informatisering. Het Facilitair Bedrijf volgde daarmee de aanbevelingen op in het rapport Koers op IT-kwaliteit van adviesbureau Twijnstra Gudde. Tegelijk is het aantal teams teruggebracht van vijf naar drie: team Vernieuwing, team Exploitatie en team Dienstverlening. ‘Het team Vernieuwing gaat zich bezighouden met de vernieuwingsprocessen', vertelt teamleider Exploitatie Bernard van Dijk. ‘We verwachten dat we daardoor in de toekomst sneller nieuwe faciliteiten kunnen invoeren.'

4566

‘Mijn afdeling is het gezicht van Informatisering', zegt Nikolet Wit, teamleider Dienstverlening. ‘Denk maar aan het support center, het welbekende telefoonnummer 4566 of de AV/ICT-balie waar studenten en medewerkers met uiteenlopende vragen terecht kunnen. Maar je kunt ook via e-mail een incident aan ons melden of via formulieren middelen aanvragen. En dan zijn er ook nog de servicemanagers die praten met deans en stafdirecteuren over software en hardware. Wij zetten de vragen van studenten, medewerkers en managers weer uit in de andere teams.' Bernard van Dijk knikt. ‘Zo krijgt het team Exploitatie vanuit het team Dienstverlening bijvoorbeeld vragen over extra functionaliteiten en storingsmeldingen. Ook doen wij het procesmanagement en beheren wij de infrastructuur, denk maar aan netwerk, servers, databases, webapplicaties en de software van de HGwerkplekken.' ‘Voordat we de aanbevelingen van Twijnstra Gudde hebben opgevolgd was Informatietechnologie eigenlijk altijd ons eigen feestje, vervolgt Bernard. ‘Wij keken om ons heen en probeerden te peilen wat de hogeschool nodig had aan functionaliteiten. Het nadeel daarvan was

dat voor een groot deel van onze diensten niemand zich eigenaar voelde. Daardoor verliepen sommige processen trager dan nodig. Bij de invoering van draadloos internet op de hogeschool, bijvoorbeeld.' Nikolet: ‘We willen dat de aansturing vanuit de organisatie zélf komt. In de oude situatie moesten we met alle organisatie-onderdelen die een bepaalde nieuwe functionaliteit nodig hebben apart communiceren. Nu hoeven we alleen nog af te stemmen met de eigenaar. Dat werkt veel efficiënter en zorgt voor betere samenhang.' De nieuwe afdeling Informatisering streeft naar grotere standaardisatie. Bernard: ‘We willen naar grotere standaardisatie van onze diensten. Dat betekent dat we onze werkzaamheden zo beschrijven dat iedereen weet wat hij moet doen en hoeveel tijd het proces kost. De klant weet zo waar hij aan toe is, de kosten, de tijd. Ook zal de doorlooptijd van de processen korter worden. Klanten krijgen ook eerder antwoord op vragen.' ‘En doordat we efficiënter werken zal er ook meer tijd vrijkomen om de beschikbaarheid van allerlei diensten en applicaties te vergroten', vertelt Nikolet, ‘en dat betekent minder storingen.'


17

Vlnr. Mireille Galama, Line Kamminga en Noorderlef-stagiaire Dominique Ebbing.

Werk-tot-werk-trajecten buiten de Hanze

Heb jij Noorderlef? Medewerkers met een vast dienstverband die een carrièrestap willen zetten buiten de Hanzehogeschool Groningen kunnen sinds kort ook terecht bij Noorderlef, onderdeel van het mobiliteitsnetwerk Noorderlink. op maat gesneden voor Noorderlef, legt Mireille uit. Ik ken een controller die uitvaartbegeleider wordt, vanuit zijn passie om mensen te helpen bij het afscheid te nemen van dierbaren.' Het traject bestaat uit twee fasen, een oriëntatiefase waarin de zakelijke kant aan bod komt zoals belasting, Kamer van Koophandel en teksten schrijven. Maar ook psychologische zaken zoals of de plannen wel echt bij je passen. Daarna kun je een weloverwogen keuze maken. Daadwerkelijk je eigen zaak opstarten of toch een andere weg inslaan. Wanneer je echt wil gaan ondernemen, kan Noorderlef je daar in fase twee bij helpen. Alle mensen bij de Hanze die een Noorderlef-traject volgen, maken Lefafspraken met hun teamleider over zaken als de hoogte van het salaris gedurende de opleiding, vrijstelling van werk, bekostiging van de opleiding en de datum waarop 8 8 afscheid wordt genomen. 8 8 Line: ‘Nieuwsgierig? Zie de website, of neem contact op met Mireille of mij.' s College

T

nze Hon

al

WERKEN AA

s College

RY T

on ati

p

ap

ch

s College

RY O

ur

Fi

nanci

Ha rd e e l w er

C

nze Hon

ze

o

ggen

v eel

Ha

s College s College

ur

La

V

lijk

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

lijk Lande 1 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

o

P

ersoneels

M

La

V

t

er 1

anagemen

lijk numm

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

E La

V

m

ino

r

o

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

D er 1 SJnumm

ur

nze Hon

nancieel v

Lande

lijk Lande 1 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

ur

nze Hon

Fi

o

s College

o

Ha

Ha

nze Hon

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

ur

nze Hon

p a rtici

ur

Meer info op: www.noorderlef.nl of e.c.kamminga@pl.hanze.nl Ha

ol

s

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

oo

nd d r EFFE oo

s College

eu

p a rtici

ur

O

st

r

ol

eve

s

kg

ggen

e

ze

scho

nze

o Hon

scho

Ha

e

T

med

De

2011

es

di

Duaal

&

Duaal

&

2011

1 ies 20

tud ds

V

ête

1!

qu

1

nr.

eltijds

tu

Number

1

cal Electri HBO ering Engine gids Keuze guide) study (Dutch & 2011 2010

ds

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge en 2011 2010

d D e eltij

s

1

nr. De

es

2012

2011

Sirius

Nr.

2

di

d D e eltij

Duaal

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

Duaal

2012

&

r ino m

1 ies 20

tud ds

2011

ête qu

enten

V

s

1

d

d

Nr.

ds

K e u z egi

D e eltij

Sirius

gi

2012

MiZ

gi

2

1

ds Deeltij

Keuze

ds

ze

d

gi

Keuze

Nr.

D e eltij

id

2012

gi

1

ns Keu

Nr.

ds

Keuzeg

MiZ

gi

ze

1

ds Deeltij

Keuze

ns Keu

gi

Keuze

n

ge

tionale

entene

en

ge

tionale

Nr.

ol

Na

1

nr. ud

Nr.

ol

Na

Nr.

St

1

nr. ud

1!

Nr.

St

&

d

C

u

N

N

On

nd d r EFFE oo

u

rd e e l w er

IJ

med

d

WERKEN AA

HANZE MEDEWERKERS eu

lt

oo

W

On

IJ

TEVREDEN st

lt

on

u

er

W

itscu

ati

lt

HANZE MEDEWERKERS

er

ite

p

itscu

ap

ite

ch

ur

al

TEVREDEN

Noorderlef biedt ook ZZP-groepstrajecten voor mensen die een eigen bedrijf willen starten. ‘Het ZZP-traject Mijn Eigen Zaak is

itscu

sterking

HANZE

o

ur

RY

Ha

O

C

HANZE

o

ur

DE

RY

nd d r EFFE oo

r

O

eu

eve

nze Hon

st

kg

ver

v

Ha

T

s College

DE

ge

C

W erk

A

TEVREDEN

MEDEWERKERS

ur

Werk

ver

W erk

ge

ur

u

sterking er

ite

r ve

kw

nd d r EFFE oo

Werk

ver

lt

d

eu

ge

itscu

On

d

st

kw

On

er

ver

ite

ZE WERKT

rsterking

2011 HANZE 2012 al

N HA

AN

kw

A

AN

HA

TEVREDEN

ve

este

rsterking

2011 HANZE 2012

er

MEDEWERKERS

B

este

kw

ve

este

al

WERK T NZE

11

2011

B

este

20

B

11

B

20

2011

Line: ‘Het is bij alle Noorderlef-trajecten van belang dat je een verandering inzet waar je passie en motivatie voor hebt. Dat kan een baan zijn bij een andere organisatie, maar ook een eigen onderneming. Momenteel bevat het aanbod twee omscholingstrajecten.

Mensen die belangstelling hebben voor een carrière als verpleegkundige kunnen per september een duale opleiding volgen bij de HBO-V aan de Hanzehogeschool Groningen en meteen parttime werken als leerling-verpleegkundige. Het Universitair Medisch Centrum Groningen en het MartiniZiekenhuis stellen ieder zes arbeidsplaatsen beschikbaar vanaf het derde studiejaar. De ziekenhuizen en onze hogeschool kijken tijdens een selectiegesprek naar iemands vooropleiding, instelling en motivatie. Ook de fysieke gesteldheid speelt een rol. Als je bijvoorbeeld rugklachten hebt, zou dit beroep wel eens te zwaar kunnen zijn.' Daarnaast zet Noorderlef in op techniek. Mireille: ‘Naast het Vapro-B-traject dat duaal opleidt voor een baan in de procestechniek, onderzoeken we momenteel met de technische organisaties binnen Noorderlink hoe we het Noorderlef-aanbod in de techniek verder kunnen uitbreiden.'

ge

‘Noorderlef komt voort uit de netwerkorganisatie Noorderlink', vertelt Noorderlef-programmaleider Mireille Galama. ‘Bij veel aangesloten organisaties vallen de komende jaren gedwongen ontslagen, terwijl elders juist tekorten aan personeel ontstaan. Noorderlef wil die bewegingen bij elkaar brengen door vanwerk-naar-werk-trajecten aan te bieden.' ‘De naam Noorderlef is niet voor niets gekozen. Meedoen betekent een hele stap. Je kunt aan een nieuwe toekomst werken vanuit de zekerheid die je werkgever biedt. Maar uiteindelijk neem je afscheid.' Line Kamminga, loopbaancoach bij stafbureau Personeel & Organisatie, is bij de Hanze contactpersoon voor Noorderlef. ‘We kijken van tevoren ook heel goed of iemands plannen goede kans op succes hebben.'

eltijd

u st

Number

1

cal Electri HBO ering Engine gids Keuze guide) study (Dutch & 2011 2010

E La

V


18

PL.HANZE

Vier miljoen voor het Centre of Expertise Healthy Ageing

Samenwerken aan innovaties Samenwerken met het werkveld om praktische kennis te ontwikkelen, dat doen we al maar het kan nog veel beter. Daar moet het Centre of Expertise Healthy Ageing met op termijn ruim dertig innovatiewerkplaatsen in heel Noord-Nederland voor gaan zorgen. Zes staan er inmiddels in de steigers. Ze bieden volop kansen voor onderwijsvernieuwing, onderzoek, stages en afstudeerprojecten, zegt Joost Degenaar, directeur van het nieuwe centre. De overheid wil meer innovatie en liefst nog vandaag. Dat is goed voor de economie en het kan oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen zoals de vergrijzing en de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Daarvoor is het nodig dat hogescholen zich sterker verbinden met bedrijven en instellingen en dat moet gebeuren in achttien nieuwe Centres of Expertise. De Hanzehogeschool Groningen kreeg als enige het thema zorg toebedeeld en gaat dat invullen met projecten op het gebied van Healthy Ageing in de brede zin: zorg en welzijn voor jong en oud. ‘Dan heb je het niet alleen over ouderen en ziekte maar vooral ook over gezond opgroeien, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven', vat Joost Degenaar samen. Veel noordelijke ziekenhuizen, zorg- en welzijnsinstellingen en een aantal bedrijven zijn al ingestapt en hebben bijdragen toegezegd. De Hanzehogeschool Groningen is penvoerder en trekker, maar ook Stenden, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hogeschool Van Hall Larenstein en alle noordelijke ROC's doen mee. Dat laatste is belangrijk. ‘Als je kijkt naar wie het werk doen in zorg en welzijn, dan zijn dat voor driekwart mbo'ers. Daar willen we dus mee samenwerken.

Ook participatie van het werkveld is belangrijk. Innovaties bedenken van achter een bureau, dat werkt niet. Je moet alle partijen betrekken – ook de burgers - en multidisciplinair samenwerken.' Proeftuinen Het Centre of Expertise Healthy Ageing is de paraplu waaronder in Noord-Nederland de innovatiewerkplaatsen komen te hangen. Ze komen op verschillende locaties, bij een van de hogescholen, ROC's of bij een bedrijf of instelling. Hier gaat het echte werk gebeuren, dichtbij de praktijk. Want: ‘Mensen worden veel enthousiaster als ze kunnen meewerken aan innovaties die dichtbij hun eigen doelen liggen.' Maar wat is een innovatiewerkplaats dan precies? Joost: ‘Het is een proeftuin waarin onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk oplossingen vinden voor problemen die men dagelijks tegenkomt. Je kunt het zien als een virtueel netwerk, maar het kan ook een fysieke plek zijn, zoals bij een bedrijf, een zorginstelling, op een laboratorium of een werkplek op een school.' De eerste zes innovatiewerkplaatsen beginnen binnenkort of zijn net gestart.

Een is bijvoorbeeld Active Ageing Ouderen, waarin men onder andere programma's wil gaan ontwikkelen die mensen aanzetten tot gezond gedrag. Een van de bedrijven die meedoet ontwikkelt apps voor zelfmonitoring van bewegen en voeding. Joost: ‘Dat sluit naadloos aan bij de onderzoekslijn ‘Gezond ouder worden' die de het kenniscentrum CaRES al heeft en logischerwijs zijn wij als HG dus de trekker. Zo passen de innovatiewerkplaatsen Health, Food & Technology heel mooi bij Van Hall Larenstein, en eHealth & Serious Gaming bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.' Ruim veertig bedrijven en instellingen in zorg en welzijn zijn inmiddels partner in een of meer innovatiewerkplaatsen. Open innovatie De lectoren zijn de initiatiefnemers voor de innovatiewerkplaatsen. Met hun contacten met andere hogescholen, het mbo en met bedrijven en instellingen zijn zij nu al de spinnen in het web. De lectoren zijn ook het aanspreekpunt voor docenten die onderzoek willen doen of projecten zoeken voor studenten. ‘Dat was al zo, maar het ging vaak om losse projecten', stelt Joost. ‘Dan is er weinig samenhang en vaak ook

Joost Degenaar


19

Kwaliteit leveren Innovatiewerkplaatsen met bedrijven en instellingen die daarin investeren, dat schept kansen maar ook verplichtingen voor de deelnemende hogescholen en mbo's. De vrije keuze voor stages en afstudeerprojecten zal deels op de helling moeten, verwacht Joost. ‘Als wij heel goede onderzoeks- of ontwikkelvragen krijgen van een partner uit het werkveld, kan het niet zo zijn dat we drie keer ‘nee' moeten verkopen. Dan ben je die partner namelijk kwijt. Als het onderwijs de interactie met de praktijk wilt versterken, moet het zich klantgericht opstellen, flexibel zijn en kwaliteit leveren'. Joost is ervan overtuigd dat het noorden met dit Centre of Expertise Healthy Ageing goud in handen heeft. ‘Heel veel partijen zijn bezig met het zoeken naar oplossingen voor de vergrijzing en de kosten van de zorg. Niemand komt er in zijn eentje uit. Wij leggen nu een structuur aan waarbinnen werkveld en onderwijs vanuit allerlei vakgebieden samen met bedrijven aan de slag gaan. Dit is echt ‘share your talent, move te world'.'

geen vervolg. Dat wordt anders in de innovatiewerkplaatsen. Het begint met vragen uit het werkveld. Die worden door de partners in de innovatiewerkplaats gezamenlijk besproken en gebundeld. Daar gaan onze docent-onderzoekers en professionals uit het werkveld mee aan de slag, ook met studenten. Samen leg je de puzzel en kom je tot oplossingen, die voor iedereen beschikbaar zijn. Het gaat echt om open innovatie.' Ouderen in het curriculum De innovatiewerkplaatsen zijn er ook voor innovaties in het initieel en vervolgonderwijs. ‘Daar moet je het werkveld nauw bij betrekken', stelt Joost. Hij noemt het curriculum Verpleegkunde als voorbeeld. ‘Het merendeel van de afgestudeerden Verpleegkunde krijgt in het werk met ouderen te maken, terwijl slechts drie procent van het onderwijsprogramma hier over gaat. Daar gaan we mee aan de slag. Ook e-health is zo'n thema waar we op korte termijn wat mee gaan doen. We merken dat de vernieuwingen leiden tot vragen aan de hogescholen om nascholing van medewerkers in zorg en welzijn.'

Het gaat in het Centre of Expertise om praktijkgericht onderzoek, zorginnovatie implementeren in de praktijk van zorg en welzijn, onderwijsontwikkeling, business development en informatievoorziening en voorlichting. De zes eerste innovatiewerkplaatsen zijn Active Ageing Ouderen Health, Food & Technology eHealth & Serious Gaming 8 8 Kwaliteit van leefomgeving bij zorg, wonen en vrije tijd Kind in Wijk Active Ageing Mensen met een verstandelijke beperking ve

este

TA

s College

ur

lt

lt

u

u

ur

nze Hon

o

s College

Ha

ze

s

nze Hon

o

Ha

ur

s College

Ha

ur

www.hanze.nl/healthyageing nze Hon

o

ol

on

ap

ggen

ati

s College

RY O

T

e

C

med

d

nd d r EFFE oo

scho

On

eu

itscu

N

HANZE MEDEWERKERS st

ite

p a rtici

Fi

nancieel v

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

lijk Lande 1 er numm

D er 1 SJnumm lijk

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

P

ersoneels

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

r

al

TEVREDEN er

itscu

rsterking

HANZE

o

rd e e l w er

nze Hon

ur

Ha

ch

WERKEN AA

T

oo

C

ur

RY

O

IJ

nd d r EFFE oo

r

d

W

eu

kw

On

st

p

DE

AN

TEVREDEN

MEDEWERKERS er

ite

ve

eve

ver

kw

WERK

rsterking

2011 HANZE 2012 al

NZE

kg

ge

W erk

Werk

ver

11

B

este

ge

20

2011

B

HA

M

t

er 1

anagemen

lijk numm

Lande

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt en 2010 2009

hniek rotec Elekt nummer 1 lijk Lande egids s Keuz


20

PL.HANZE

Hanzemobiel biedt loopbaanbegeleiding

‘Stappen zetten naar nieuwe functie of Sinds vijftien jaar biedt Hanzemobiel loopbaanbegeleiding voor medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen. Vorig cursusjaar spraken gecertificeerde loopbaancoaches Marije Vellinga, Esther van Essen en Line Kamminga met ruim 350 Hanze-medewerkers over hun professionele ontwikkeling en loopbaanvragen. De begeleiding varieert van een éénmalig persoonlijk inloopgesprek tot een groepstraject van drie maanden, van een loopbaanscan tot coaching bij re-integratie.

Vlnr: Marije Vellinga*, Esther van Essen en Line Kamminga. Loopbaancoach Esther van Essen: ‘Verreweg de meeste mensen die we begeleiden voelen zich over het geheel genomen tevreden over hun werk. Toch ervaren ze ook dat het op bepaalde vlakken anders, beter kan… Er stagneert iets op het werk, bijvoorbeeld wat betreft samenwerking, de energiebalans of het ontwikkelingsperspectief. Wij fungeren als sparring partner.' In een intakegesprek verhelderen we de vraag. De gesprekken die volgen zijn altijd maatwerk. Coen Sijtstra, docent bij Bedrijfskunde MER volgde begin 2012 het loopbaantraject Pinot Gris (van 55-63). ‘Ik zit best goed bij Bedrijfskunde MER, toch speelde ik al heel lang met de gedachte om te onderzoeken of er voor mij wellicht onvermoede mogelijkheden zijn. Ik ben van huis uit Neerlandicus, maar ik heb altijd iets technisch willen doen, of creatiefs, iets bouwen, iets ontwerpen.' Esther: Iedere levensfase kent zijn eigen dynamiek. Om die te onderzoeken bieden

we de trainingen Take Five (van 28-40 jaar), Take a Chance (van 40-55 jaar) en Pinot Gris (55-63 jaar) aan. De unieke situatie van iedere deelnemer staat centraal. We werken aan de hand van ervaringen en óók onorthodox, zoals mind-mapping, muziek, loopbaanopstellingen, mindfulness. Stimuli die het hart raken Coens traject liep van februari tot april. ‘Iedere week één dag voor Pinot Gris vrij geroosterd, de trainingsdagen op een prettige externe locatie. Er was een groot scala aan werkvormen. Wat die afzonderlijk met me deden, kan ik moeilijk beschrijven, maar één ding is zeker: De activiteiten, de groepsgenoten en de cursusleiders hebben me enorm geïnspireerd. Stimuli die niet alleen het hoofd raken, maar ook het hart.' Hanzemobiel biedt ook loopbaanscans aan, waarvan er zo'n zestig per jaar worden gedaan. Loopbaanscans zijn korte loopbaantrajecten. Esther: ‘Drie gesprekken

waarbij we onder meer kijken naar de rode draad in de loopbaan, naar specifieke talenten en drijfveren. We stimuleren een actieplan te maken, met concrete stappen richting de gewenste doelen. Momenteel doet een aantal ondersteunende medewerkers een loopbaanscan om zich te oriënteren op docent zijn.' Inloop gesprek Mirabelle Schaub, onderzoeker en docent bij Logopedie en bij de Master Physician Assistant wilde na haar promotie in de zomer van 2012 een nieuwe carrièrestap zetten. ‘Mijn promotieonderzoek ging over zelfreflectie. Dus wat ik zelf kan en wat ik wil, dat weet ik wel. Ik heb daarom besloten dat een loopbaanscan voor mij niet zo interessant is. Maar eind oktober heb ik wel een uitgebreid coachingsgesprek met Line Kamminga gehad. We hebben gepraat over de vervolgstappen die ik kan nemen en mogelijke plekken binnen de


focus op ambitie

meer regie'

hogeschool waar ik mezelf kan presenteren. Ik wil een plek waar ik onderzoek doen kan combineren met het begeleiden van intervisies en geven van coaching. Ook wil ik graag feeling houden met het onderwijs. Line heeft me een model aan de hand gedaan om mijn CV aantrekkelijk aan te bieden. Dat was nuttige info, zeker omdat ik nog nooit heb hoeven solliciteren. Line deed me ook nuttige suggesties aan de hand over opleidingen waar ik zou kunnen werken en noemde namen van mensen met wie ik contact kan opnemen.' Contract niet verlengd Samen met Marion Bouma begeleiden de drie loopbaancoaches van Hanzemobiel ook medewerkers naar nieuw werk nadat hun contract afloopt of afgelopen is. Het lukte vorig cursusjaar 41 van 111 mensen om een nieuwe baan te vinden. Vijf zijn een eigen bedrijf gestart. Esther: ‘Zelf heb ik vorig jaar de aanpak vernieuwd met trainingen en intervisies. Een groep werkt bijzonder stimulerend, vooral als het gaat over netwerken en jezelf profileren op de arbeidsmarkt, ook via social media. We faciliteren ook werkervaringsplaatsen en bemiddelen naar netwerkcontacten.' Regie De thema's van de loopbaangesprekken lopen uiteen van het verder vormgeven van ambities en talenten, het verbreden van kennis en vaardigheden, het anders inrichten van eigen werk, het verminderen van werkdruk, tot het verkennen van de mogelijkheden voor ander werk en/of ontplooiing binnen of buiten de HG. De medewerkers die Hanzemobiel inschakelen, houden zelf het heft in handen. Esther: ‘Ze maken een actieplan. Dit kunnen stappen zijn richting een andere functie, maar ook acties om meer regie te krijgen in de eigen functie, bijvoorbeeld door andere accenten te leggen in het eigen werk.' Mirabelle heeft intussen voortgang geboekt. ‘Het gesprek met Line heeft mijn wensen verder aangescherpt. Om me te profileren

ben ik lid geworden van een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoek naar Medisch Onderwijs. Dat levert me veel contacten op. Binnenkort geef ik een dag les op de Universiteit van Gent en ik ga ook spreken bij ons eigen lectoraat Excellentie. Hartstikke leuk!' Voor Coen Sijtstra betekende Pinot Gris een ommekeer. ‘Voor mijzelf waren er twee zeer duidelijke uitkomsten. Ten eerste voelde ik me door het traject enorm goed in mijn vel zitten, en nu nog steeds. Ten tweede ben ik tot de conclusie gekomen, en er nu weer geheel van overtuigd, dat ik op de juiste plek zit. Van het ene moment op het andere zag ik het respect en de waardering die ik kreeg van collega's. Die waren er eerlijk gezegd altijd al geweest, maar ik realiseerde me dat niet. Ik was jaren betrokken bij het ontwikkelen van studieprogramma's. Ik zie nu in dat ik op die manier de droom die ik altijd had om dingen te bouwen en te ontwikkelen op een bepaalde manier tóch heb verwezenlijkt. Zeven trainingsdagen lang in alle rust niet bezig zijn met dingen die moeten. Tijd voor reflectie. Dat heeft ongelofelijk veel met me gedaan. Ik kan het iedereen aanraden.' * Marije Vellinga heeft na acht jaar afscheid genomen van Hanzemobiel. Zij brengt daarmee haar wens om docent te worden ten uitvoer. Marije volgt nu de didactische cursus en is hoofdinstructeur praktijkonderwijs bij Sociaal Pedagogische Hulpverlening. ‘Door de afgelopen jaren gastlessen te geven heb ik ervaren dat dit bij mij past. Het project Balans was de extra stimulans voor deze switch.'

Mirabelle Schaub en Coen Sijtstra

21


22

PL.HANZE

Meer efficiëntie met nieuw onderwijsinformatiesysteem HSA, DOP en ProGRESS zijn bijna over de houdbaarheidsdatum. De systemen werken weliswaar nog prima, maar contracten lopen af en de continuïteit is voor de langere termijn niet altijd meer gegarandeerd. En wat ernstiger is: HSA houdt op te bestaan en daarmee is de koppeling met Studielink – onmisbaar voor de financiering van de HG – binnenkort niet meer mogelijk. Bij de start van het studiejaar 2014/2015 moet het nieuwe OSIRIS draaien. Het project VOIS (Vernieuwing Onderwijs Informatie Systeem) gaat hiervoor zorgen.

Een onderwijslogistiek systeem vormt de ruggengraat van iedere onderwijsinstelling. Hierin wordt de in- en uitstroom van studenten geregistreerd, worden zaken zoals cijfers en stages bijgehouden en bijvoorbeeld roosters gemaakt. De Hanzehogeschool Groningen heeft hiervoor meerdere systemen die onderling beperkt samenwerken. Bovendien heeft bijna elke school weer andere applicaties en modules in gebruik. Informatie ten behoeve van bijvoorbeeld prestatiecontracten is daardoor moeilijk te krijgen.

wordt gebruikt. Het is een pakket met veel mogelijkheden en een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. De HG kan aan het pakket niets aanpassen, maar de schools hebben natuurlijk wel een grote inbreng in de wijze van gebruik in hun eigen situatie. ‘In VOIS staat niet de ict maar het onderwijs centraal. Daarom zitten er ook drie deans in de stuurgroep en alle schools zijn in de werkgroepen vertegenwoordigd. Deze werkgroepen gaan de details uitwerken en zich bezighouden met de implementatie', zegt Béjanne.

Het onderwijs is leidend De komst van OSIRIS betekent dat alle schools op dezelfde manier studenten gaan in- en uitschrijven en op dezelfde manier de vorderingen van de studenten gaan bijhouden. ‘We hebben goed onderzocht wat er gemeenschappelijk is in de onderwijsprocessen van de schools en dat is heel veel', aldus dean Verpleegkunde Béjanne Hobert, lid van de VOISstuurgroep. OSIRIS is een standaardpakket dat bij ongeveer twintig HO-instellingen

Starten met in- en uitstroom De uitrol van OSIRIS begint met de instroom- en uitstroom van studenten. In mei as. moet dit al werken voor de eerstejaars van 2013/2014. En dat kan ook. Ron van der Weerd, dean Facility Management en ook lid van de stuurgroep: ‘We hebben vastgelegd wat we precies gaan veranderen. Bedenken we onderweg ‘kan dit dan niet ook meteen' of ‘dat is handiger', dan doen we dat niet nu, maar later. Anders komt het nooit af.'

Mijlpalen VOIS Inschrijf Studieplanning Contractonderwijs

Mei 2013

Studievolg

Internationale studenten

Begin 2014

Zomer 2014

Medewerkers van STAD en FEZ die werken met instroom- en uitstroomgegevens krijgen dus binnenkort al met OSIRIS te maken. Ron verwacht dat de schools van deze eerste stap nog niet zo heel veel zullen merken. ‘In 2014 komt het hele studentenvolgsysteem in OSIRIS. Dan krijgen alle docenten en studenten er echt mee te maken.' Meer efficiëntie Het project VOIS en de invoering van OSIRIS zullen meer efficiëntie brengen, is de verwachting. ‘De HG streeft naar minder overhead in de organisatie. Het moet om onderwijs gaan. Met een beter geautomatiseerd onderwijslogistiek systeem kunnen we daar aan bijdragen', vervolgt Béjanne. Ron: ‘Maar een uniforme manier van werken betekent niet dat we robotjes worden. Variaties blijven mogelijk. Kijk maar naar hoe het gaat met Blackboard. De ene school doet er niet heel veel mee, de andere kan ermee toveren.'


23

Column Agenda

Agenda Hanzehogeschool Groningen maart

5

Introductiebijeenkomst nieuw personeel. Plaats: Van OlstToren, T905, ZernikeCampus. Tijd: 15.00 – 17.00 uur.

9

Open Dag, voorlichting over bachelor- en masteropleidingen (voltijd en deeltijd). Plaats: alle locaties Hanzehogeschool Groningen. Tijd: 10.00 – 16.00 uur.

11-22 Aanmeldingstermijn kandidaten voor de verkiezingen voor de

medezeggenschapsraden (personeel en studenten: HMR, schoolraden en Dienstenraad) die plaatsvinden van 6 - 21 mei 2013.

13 Lezingencyclus lectoren: Alife. Plaats: Auditorium Van DoorenVeste.

Lectorinstallatie dr. ir. M.A.R. (Mieke) Oostra, Ruimtelijke Transformaties, lectoraat van de Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek en het Hanze Kenniscentrum NoorderRuimte. Vooraf gegaan door een symposium. Plaats: Academie Minerva, Praediniussingel 59. Tijd: 15.30 – 18.00 uur.

16 Start Boekenweek: in alle HanzeMediatheken boekenuitverkoop voor Care4Kenya. 16 Open Dag Zorg & Welzijn. Plaats: diverse locaties in Groningen, Assen en Emmen.

Tijd: 10.00 – 16.00 uur.

18+19+20 HanzeXperience mbo Techniek en ICT. Plaats: diverse locaties

Hanzehogeschool Groningen. Tijd: drie dagen.

24 Sluiting NSE 2013 27 Werkveldconferentie ‘Verborgen Talent' Pedagogische Academie.

Plaats: BrugsmaBorg, ZernikeCampus. Tijd: 13.30 – 18.00 uur.

29 Goede vrijdag – hogeschool gesloten. April

1

Paasmaandag – hogeschool gesloten.

10

Lustrumfeestavond voor medewerkers Hanzehogeschool Groningen. Aanwezig is Marianne Darwinkel, één van de artsen in het lustrumproject Care4Kenya. Plaats: Martiniplaza. Tijd: 19.30 – 24.00 uur.

16-20

Europese conferentie Verpleegkunde. Plaats op 17 en 19 april: ZernikeCampus; op 18 april: NHL Hogeschool Leeuwarden; 20 april: social program op verschillende plekken in de provincie Groningen.

18

Jaarcongres HBO-raad 'Een wereld van waarde'. Plaats: Den Bosch. Tijd: 10.00 – 17.00 uur.

18 Informatieavond deeltijdopleidingen en cursussen voor Professionals; master, Relatie-avond voor partners van de Hanzehogeschool Groningen. Plaats: Atrium, Van OlstToren, ZernikeCampus. Tijd: 17.45 – 22.00 uur.

ver

W erk

ge

ver

al

s College

DE

C

nze Hon

al

lt

u

u

Ha

nze Hon

o

ggen

s

ol

on ati

ze

p a rtici

p

T

ur

C

ap

s College

RY O

Werk

ver

ge

W erk

ge

ver

Fi

u

s College

lt

rsterking

Ha

nze Hon

Ha

nze Hon

o

HANZE

o

al

ite

itscu

lt

u

lijk

e

er 1

egids

d

ds

2

2012

D e eltij

d

s

1

nr. De

2011

Nr.

D e eltij

es

2012

di

1

1

Duaal

Nr.

ds

Duaal

MiZ

ies 20

Nr.

1

ds Deeltij

&

gi

&

n

tud

2011

entene

ds

Nr.

1

nr. ud

d

t

anagemen

s Keuz

gi

M

lijk numm

Lande

Keuze

egids s

Keuz

ze

ersoneels

gi

gens

P

K e u z egi

egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

ête

s College

ur

D er 1 SJnumm

Lande

ns Keu

lijk Lande 1 er numm

Keuze

ten Rech er 1 HBOlijk numm Lande egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2011!

St

olleg

o

lijk Lande 2 er numm egids ns Keuz Volge ijdstudies Deelt 2010

ge

o

nancieel v

tionale

nze Hon

Fi

ol

Ha

p a rtici

Na

mail naar: pl.hanze@org.hanze.nl

ol

rd e e l w er

s

on

ap

ggen

ati

ze

qu

o

oo

nze Hon

p

Ha

ur

T

ch

s College

RY

O

C

e

nd d r EFFE oo

med

eu

scho

d

st

V

N

On

er

1!

I

HANZE MEDEWERKERS

r

W

TEVREDEN

eve

reacties, opmerkingen, suggesties?

kg

ERKEN A A JW

ur

s College

nze Hon

itscu

ur

Ha

ur

T

ur

ve

s College

DE

RY O

C

kw

d

nd d r EFFE oo

ite

ur

TA

On

eu

nd d r EFFE oo

scho

WERK

TEVREDEN st

eu

lt

2011 HANZE 2012 kw

NZE

AN

HA

st

itscu

: HG Agenda op Mijn Hanze en www.hanze.nl/agenda al

er

rsterking

e

er

ve

este

med

8

d

B

este

HANZE MEDEWERKERS On

11

8

20

B

ite

N

TEVREDEN

Voor meer informatie

itscu

sterking

HANZE

o

ch

WERKEN AA

T

ur

RY

Ha

O

nd d r EFFE oo

rsterking

ite

r ve

r

IJ

ve

2011 HANZE 2012

kw

d

W

eu

8

este

kw

On

st

11

TEVREDEN er

B

este

MEDEWERKERS

MEDEWERKERS

JJdJ

8

TA

AN

H

WERK

20

2011

B

ZE AN

ur

24

ur

post-hbo en hbo. Plaats: Atrium Van OlstToren, ZernikeCampus. Tijd: 18.00 – 21.00 uur.

Werk

2011

Het is nu het jaar 4.202 jaar, althans volgens de kroniek der oudste Friese geschiedenis, het Oera Linda Boek. Daar begint de jaartelling bij de ondergang van Atlantis. Het zou nog drieduizend jaar duren voordat Groningen als een Saksische grensstad ontstond. De oudste geschiedenis van Stad en Ommelanden is derhalve de geschiedenis van de Friezen. Atlantis heette eigenlijk âtland, ofwel ‘oud land'. In de kronieken komt ook een zekere neef Teunis voor, een zeekoning uit Alderga bij Alkmaar. Hij leefde rond 2.000 voor Christus en is de geschiedenis ingegaan als Neptunus en later door de Romeinen gepromoveerd tot god van de zee. De Romeinse godin Minerva was volgens deze kroniek eigenlijk oorspronkelijk alleen de aanspreekvorm ‘mijne erven', in modern Nederlands: mijn erfgenamen. Een interessant feit is dat in 512 voor Christus in de havenstad Harns, de Friese stad Harlingen, een handelsovereenkomst werd gesloten door een zestal handelssteden aan de Noordzee, de zogeheten Harnser Krite. Door verbastering is dat Harnser later Hanse/Hanze geworden. Recent onderzoek bracht een vergeten detail boven water. Het succes van de Harnser Krite was groot en daarnaast hadden de Friezen het alleenrecht op handel met de Schotten via het plaatsje Dumfries, burcht van de Friezen. Daardoor ontstond er een grote behoefte aan kundige zeelui. Het blijkt dat er daarom op een gegeven moment - de kroniek geeft geen jaartal - in Harns een zeevaartschool wordt opgericht. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze school kan worden gezien als de oudste voorloper van de Hanzehogeschool Groningen.

14

ge

Lustrum

Tijd: 12.30 – 14.00 uur.

eltijds

tu

nanc


Dwars over het HanzeForum op de ZernikeCampus loopt de Walk of Fame. Op deze weg presenteert de Hanzehogeschool Groningen met trots haar prijswinnende studenten en docenten. Winnaars, oud-winnaars of anderen die een bijzondere prestatie leveren in het licht van 'Share your talent. Move the world.' Deze keer aandacht voor:

Lisa Hut Leeftijd: 22 jaar Functie: Ex-student. Nu Klantenadviseur bij Dienst

Uitvoering Onderwijs (DUO) Prestatie: Facility Management Bachelor Award – Bachelor of the Year 2012 Waarmee heb je de Award ‘FM Bachelor of the Year' verdiend?

Mijn afstudeerscriptie ging over een actueel onderwerp binnen Facility Management, namelijk ‘Third Places'. Volgens de jury gaf dit innovatieve onderwerp en de zeer frisse wijze waarop ik dit onderzocht en beschreven heb de doorslag. Wat zijn ‘Third Places' en wat maakt het zo'n goed afstudeeronderwerp?

‘Third Places', ook wel derde werkplekken genoemd, zijn werkplekken anders dan thuis of op het kantoor (de First en de Second). Een Third Place kan bijvoorbeeld een businesscentrum zijn, of bibliotheek of een informele locatie zoals een koffiebar. Ik koos Third Places omdat het gaat om een opkomende trend vanuit Het Nieuwe Werken en omdat mijn interesses liggen bij huisvesting en workspace design. Ook is er nog weinig over bekend. Dat maakt het extra leuk om het te onderzoeken. Hoe is het gevierd in het Instituut voor Facility Management van de Hanze?

Er zijn wel tweets en mailtjes rond gestuurd, maar voor de rest weet ik het niet. Ik heb wel veel leuke reacties gekregen van studenten en docenten. Wat houdt de Award in?

Een oorkonde voor de beste FM-bachelorscriptie van Nederland, een jaarabonnement op ons Nederlandse vakblad en een geheel verzorgde reis naar het eerstvolgende Europese FM-vakcongres, in Praag. Je bent intussen afgestudeerd; hoe zal je carrière verder gaan?

Met carrière maken ben ik nog niet zo bezig. Ik ben nog zoekende in wat ik nu echt leuk vind op werkgebied. Ik hoop in ieder geval dat ik in de toekomst aan leuke projecten mag werken. Waarom zou je anderen aanraden om juist bij de Hanze Facility Management te studeren?

Hanze FM biedt zoveel mogelijkheden. De prijs heb ik mede gewonnen dankzij de samenwerking van FM met het Hanze Kenniscentrum NoorderRuimte, mijn stageplek. En sowieso, als je van organiseren en ondernemen houdt, zou ik je FM aanraden. ‘Share your talent. Move the world' is het motto van de Hanzehogeschool Groningen. Wat wil jij de wereld graag meegeven?

In ieder verandering verbergen zich duizenden mogelijkheden. Waarom deze plek voor de foto?

Hier heb ik veel uren gewerkt aan mijn bachelorscriptie, dit was mijn ideale Third Place.

PL.Hanze 25  

PL.Hanze, het personeelsblad van de Hanzehogeschool Groningen nr. 25.