Page 1

15e jaargang 16 februari 2010 redactioneel onafhankelijk magazine van de Hanzehogeschool Groningen | e-mail: hanzemag@org.hanze.nl / Illustratie: Mathieu van der Bij & Xiao Feng Chiu

11

STEM!!! Special over de gemeenteraadsverkiezingen • Waarom hbo’ers nooit protesteren • Verhit lijsttrekkersdebat • PVV onder de loep • FC Groningen-directeur Hans Nijland over inkoopbeleid


Burgemeester Peter Rehwinkel over studenten, stadjers en Stad

‘Groningen is stads en wordt nog stadser ook’ Peter Rehwinkel (1964) ging in Stadskanaal naar de middelbare school. Hij studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2004 werd hij burgemeester van Naarden. Sinds 14 september is hij terug bij zijn oude liefde: Groningen. ‘Deze stad is juist zo leuk door de studenten.’ Het was een afschuwelijke dag gisteren. Bij een brand in een studentenhuis in de Ebbingestraat kwam een negentienjarige studente om het leven. U was er om de mensen een hart onder de riem te steken. ‘Je kunt niet bij elke brand in de stad zijn, maar dit ging zoals het ging. Ik stond op het punt om naar Duitsland te gaan toen ik werd opgepiept. Ik besloot die hele reis af te blazen. Dan wil je er ook zijn als het lichaam het huis uit wordt gedragen. In de loop van de dag ontdekte ik dat de vader van het meisje een collega van mijn echtgenoot is. Op zo’n moment voel je je nog meer betrokken.’

In de jaren tachtig studeerde u in Groningen. Is er veel veranderd? ‘Ik denk van wel, maar ik vraag me af of ik begin jaren tachtig wel goed uit mijn ogen heb gekeken. Ik heb het gevoel dat Groningen een veel stadsere stad is geworden. In mijn herinnering was het een gezellige provinciestad. Nu is het één van de grote steden van het land en dat stadse zal alleen nog maar meer worden. Onder meer door de groei van het aantal buitenlandse studenten komen we straks boven de tweehonderdduizend inwoners uit. De studenten die ik gisteren sprak, zijn anders dan ik was. Ik was een jongen

uit de provincie. Daarom ben ik ook nooit lid geweest van een studentenvereniging. Het lijkt wel of studenten nu het verleden veel sneller van zich af leggen. Ik bleef toch die jongen uit Stadskanaal.’ U maakt zich zorgen over de verhouding tussen studenten en stadjers, zo zei u in uw nieuwjaarstoespraak. Wat gaat u doen om die verhouding te verbeteren? ‘Het gesprek op gang houden. We moeten betrokken blijven bij elkaar, met elkaar rekening houden. Je moet kunnen zeggen wat je vindt, maar het moet niet zo zijn dat we ze

allemaal over één kam scheren als we ons eens een keertje ergeren. Deze stad is vooral zo leuk door al die studenten. Ze wonen hier niet eens allemaal, want in toenemende mate blijven ze thuis wonen, maar ze leveren wel een bijdrage aan de gezelligheid. Als wij op een gegeven moment leesbrillen nodig hebben en denken ‘die tijd ligt achter ons’ moeten we ons niet gaan ergeren.’ Wat vindt u van een campus op het Zernike? ‘Dat was bijna mijn eerste fout hier in Groningen. Ik zei: daar ga ik me eerst eens in verdiepen. Het leek toen alsof die campus er al was. Nou, ik héb me erin verdiept en ik vind niet dat we die kant op moeten, want de stad is juist zo leuk omdat die studenten er onderdeel van zijn. We moeten wel meer aandacht hebben en harder werken aan passende studentenhuisvesting. Kijk maar eens naar het eind van de Antillenstraat, de Oosterhamrikkade of het Damsterdiep, hoe we daar studentenhuisvesting realiseren. Het liefst wil ik zoveel mogelijk de studie- en onderwijsfaciliteiten binnen de stad houden.’ Groningen wil studenten aan de stad binden. Hoe zorg je dat ze na de studie niet naar het westen vertrekken? ‘Dat kan ik natuurlijk makkelijk afdoen met het motto: werk, werk, werk. Er zijn zoveel studenten die hier willen blijven. Dat gold voor mezelf ook wel een beetje. Ik hoefde niet zo nodig uit Groningen weg. Ik ben blij, en ook in zekere zin dankbaar, dat ik de kans heb gehad buiten Groningen te kijken. Om werk te creëren is het essentieel om de economische ontwikkeling goed vast te houden. Je kunt wel overal inzet op plegen, maar laten wij ons nou eens focussen op waar we goed in zijn. Energie bijvoorbeeld. En daar zijn wij niet alleen goed in, dat zijn ze in Duitsland ook. Dan moet je elkaar niet in de weg zitten, maar samen optrekken.’ Noem eens één ding dat u als burgemeester wilt bereiken? ‘In ieder geval de stad bereikbaar houden.’ Loes Vader

Foto: Luuk Steemers

2 HANZEMAG WOENSDAG 17 FEBRUARI 2010 [11]

Info over de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart: gemeente.groningen.nl/gemeente/verkiezingen-2010


INHOUD Pagina 4

Versus: Studentenprotest. Waarom geen hbo’ers op de barricaden?

Pagina 6

Conservatorium hoopt dat Plasterk alsnog betaalt voor master

Pagina 7

Bij de Les van FC Groningen-directeur Hans Nijland

Pagina 8

Koen Atema van YEAH genomineerd voor de Entrepreneurship Promotion Award van de EU

Pagina 9

Verhit lijsttrekkersdebat. VVD: ‘Flatscreens weggeven is er niet meer bij’

Pagina 10

Architectuurstudenten transformeren gevangenis

Pagina 11/12/13/14

Gemeenteraadsverkiezingen. Acht jonge raadsleden in spe over stad, studenten, overlast en tram

Pagina 15

PVV onder de loep. ‘Als je de kiezer serieus neemt, moet je Wilders ook serieus nemen’

Pagina 4int

Couch surfers travel free, meet people and try to change the world

14

4 12

7 8 13


r o vo

versus

tegen

Studentenprotest? De afgelopen tijd was er een hoop rumoer op verschillende universiteiten. Geruchten over bezuinigingen op de studiefinanciering vielen bij studenten niet in goede aarde. Is het goed om te protesteren? Helpt het? En waarom protesteren hbo’ers eigenlijk zo weinig?

Foto’s: Luuk Steemers

Sjoerd Sijbesma, derdejaars Technische Bedrijfskunde (van de Groninger Studentenbond). ‘De Groninger Studentenbond (GSb, red.) is voor studentenprotesten. Er wordt nooit namens het GSb geprotesteerd, maar we zijn er wel voor om protesterende studenten te ondersteunen. Soms gaat overleg niet ver genoeg, dan wil men niet meer praten en moet er wel geprotesteerd worden. Er wordt natuurlijk altijd eerst met elkaar gesproken, maar soms komt daar niet uit wat de studenten willen. Wij vertegenwoordigen de studenten van de HG maar ook die van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Als studenten nu besluiten om vannacht in de school te bivakkeren als protestactie, dan vragen we eerst waarom ze dat zouden willen doen. Als wij achter hun ideologie staan en dezelfde mening hebben, zullen we ze ondersteunen. Er moet toch iemand woordvoerder zijn en daar zijn wij heel geschikt voor. We proberen natuurlijk eerst te praten, het is een vereiste eerst naar het College van Bestuur te gaan. Maar als dat niet wil luisteren dan moet het op een andere manier. ‘In november protesteerden studenten omdat de RUG het bindend studieadvies wilde invoeren. In gesprekken met het College van Bestuur kwamen ze er niet uit. Toen men ging protesteren besloot de GSb op te treden als onder-

steuning en als woordvoerder. Dat is ook onze rol. We bemiddelen tussen de partijen en we zijn aanwezig als het uit de hand loopt. ‘Ik zou werkelijk niet weten waarom universiteitsstudenten meer protesteren. Misschien omdat ze er dichter op zitten? Hbo-studenten kunnen wel gemakkelijker hun zegje doen, heb ik het idee. ‘Banken krijgen allerlei subsidies. Kijk eens naar al die bonussen die de top krijgt! En dan probeert de overheid te bezuinigen op de studiefinanciering van de studenten. Dat vind ik een beetje vreemd. Daarnaast vond ik de protesten in bijvoorbeeld Utrecht en Nijmegen heel netjes georganiseerd. Er was van tevoren goed overlegd met de besturen, alles was geprobeerd. Iedereen was op de hoogte van wat er speelde. Als je protesteert, doe het dan netjes. Wat wij echt afkeuren is geweld, vandalisme en vernieling. Verder moet protesteren kunnen. ‘Onze rol ligt vooral bij het vooraf informeren van de studenten. De studenten op de hoogte houden van wat er speelt. Wij willen studenten bij beslissingen betrekken. Daarvoor gaan we wel graag de discussie aan, die wakkeren we zelfs aan.’

4 HANZEMAG WOENSDAG 17 FEBRUARI 2010 [11]

Maaike Bax, tweedejaars Management, Economie & Recht en Annemiek de Jager, derdejaars Pedagogische Academie (van de Hanze Studentenbelangen Vereniging) ‘De Hanze Studentenbelangen Vereniging is tegen de studentenprotesten. Kijk, er zijn meerdere manieren om je punt te maken. Wij denken dat het geen nut heeft als individuen protesteren. Het is veel beter om met elkaar te praten en in gesprek te blijven. Anders krijg je alleen maar vijandige houdingen en sluit de dialoog zich helemaal. We vinden het contact en de discussie met de HBO-raad (de vereniging van hogescholen, red.) erg belangrijk. Dat staat bij ons echt op nummer één. ‘We hebben echt het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt als we iets kwijt willen. Laatst waren we bijvoorbeeld op een congres van de HBO-raad waar specifiek naar onze mening werd gevraagd. Voorzitter Doekle Terpstra was er ook. Onze visie werd in de stukken opgenomen, het had dus echt effect. Het is erg belangrijk die kansen te benutten. Voor studenten is het dé kans om je te laten horen. Stiekem moeten ze ook wel luisteren natuurlijk, als wij er niet waren, de studenten, dan waren zij er ook niet. ‘We zijn het niet eens met de protestacties op de universiteiten van Utrecht en Nijmegen. Er had van tevoren veel meer gepraat kunnen worden. In principe zijn we dus tegen, maar

soms zijn protestacties een laatste redmiddel. Het hangt echt af van de situatie. Als we alles geprobeerd hebben via praten en onderhandelen, dan moeten we eigenlijk wel. Tot nu toe is onze ervaring dat het niet hoeft, want onze aanpak helpt. We hebben nog nooit op een andere manier actie hoeven ondernemen. ‘Universiteitsstudenten protesteren inderdaad meer dan hbo’ers. We denken dat hbostudenten minder uitgesproken zijn. Ze zijn vaak ook minder actief dan universitaire studenten. Kijk naar de goedgevulde studentenverenigingen. Op de universiteit hebben ze zelfs complete bestuursjaren. Als je alleen al kijkt hoeveel moeite wij moeten doen voor een nieuw bestuurs- en of fractielid dan zie je het verschil overduidelijk. Hbo’ers zijn op school of thuis, en dat is het. Ze zijn minder betrokken en daardoor protesteren ze ook minder snel. Hbo’ers zijn minder politiek aangelegd, waardoor ze nog wel eens achter de feiten aanlopen. Wanneer een hbo-student bij ons komt klagen, wat overigens bijna nooit gebeurt, is dat vaak een eenling. Bij de universiteit is het al gauw een groep personen die aan komt kloppen. Daarom zouden ze eerder kunnen protesteren.’ Anneleen Sytsma


Een student van het het Prins Claus Conservatorium bood minister Ronald Plasterk op 9 februari tijdens een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid in Groningen een tas met 1700 protesthandtekeningen aan. Plasterk wees eind januari de aanvraag voor de bekostiging van de masteropleiding van het Conservatorium af omdat hij vindt dat er te weinig markt voor deze opleiding is. Het Conservatorium is overtuigd van het bestaansrecht van de master en begon een protestactie. Plasterk bleef onvermurwbaar, maar nodigde collegevoorzitter Henk Pijlman, Chris Fictoor en een paar studenten uit voor een gesprek. (zie ook pagina 6) Foto: Jan Luursema

Fietsen Scoort één cent per kilometer De Hanzehogeschool doet in 2010 mee aan Fietsen Scoort, de campagne waarbij het milieu, wereldwijde duurzaamheid en de gezondheid van werknemers centraal staan. De HG stelt één eurocent beschikbaar voor elke kilometer die een medewerker in het kader van de actie aflegt, hetzij in het woonwerkverkeer, hetzij recreatief, of allebei. Via de website www.fietsenscoort.nl houden medewerkers hun kilometers bij. In 2009 fietsen de 106 HG-ers in totaal 226.459 km, wat een sponsorbedrag van 2264,59 euro opleverde. De opbrengst is voor ontwikkelingsprojecten van Oxfam Novib in Ethiopië en het Bicycle Partnership Program van de Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie Interface for Cycling Expertise.

Nibud bezorgd over leengedrag studenten De helft van de studenten leent volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) gemiddeld vierhonderd euro per maand. Een kwart van de eerstejaars heeft een rentedragende lening en één op de drie een collegegeldkrediet. In vier jaar loopt die studieschuld op tot 15.360 euro, exclusief rente. 45 procent weet niet dat ze tijdens hun studie ook al rente betalen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO. Zestien procent van de studenten heeft nog andere leningen, negentien procent staat regelmatig rood en zeventien procent heeft een creditcard op zak. Om studenten bewust te maken van de consequenties, heeft het Nibud de Studieleenwijzer gemaakt om te berekenen hoeveel ze na hun studie moeten gaan aflossen.

HG steekt 2 mln. in snijvakstudies Twee miljoen euro trekt de Hanzehogeschool uit voor het opzetten van opleidingen voor volwassenen. De deeltijdopleiding van Management, Economie & Recht biedt modules aan die via internet te volgen zijn. Het Instituut voor Informatie- & Communicatietechnologie slaat de handen ineen met het Netwerk Open Hogeschool voor de opzet van modulair internetonderwijs (ICT draagt zorg voor de inhoud, de Leidse Onderwijsinstellingen staan garant voor de marketing en de technische uitvoering). Ook werkt de HG aan een opleiding ‘op het snijvlak van zorg en techniek’. De HG betaalt zelf een half miljoen, de rest van het geld is afkomstig van de stimuleringsregeling Leven Lang Leren van de ministeries van Onderwijs en Landbouw.

MER maakt Eemshaven excursierijp Derdejaars Management, Economie & Recht Rob Bergsma en Herbert Boschman gebruiken hun stage bij het Seaports Xperience Center om excursies te organiseren in het Havengebied Delfzijl en de Eemshaven. Tijdens de uitstapjes kunnen de deelnemers (in eerste aanleg vooral havo-, vwoen vmbo-leerlingen) kennismaken met bedrijven die zich toeleggen op energie, technologie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De bedrijven verwachten in de nabije toekomst een personeelstekort door groei en vergrijzing, één van de redenen voor de oprichting van het Xperience Center in Farmsum. Het gebied waarop de excursies plaatsvinden is niet te belopen zo groot: de deelnemers zullen zich een weg banen op elektrische fietsen. De excursies starten in april. (www.seaportsexperiencecenter.nl)

Energie opwekken tegen kanker Dansen en springen op een dansvloer die door middel van veertjes energie opwekt. Dat kan op vrijdag 19 februari in het Willem-Alexander Sportcentrum. Bedrijven en studententeams nemen het tegen elkaar op. De bedrijventeams betalen minimaal tweehonderd euro, de studententeams honderd. De opbrengst gaat naar het evenement Alpe d’HuZes 2010 waarbij zes docenten van het Instituut voor Sportstudies ieder zes keer de Alpe d’ Huez oprijden om geld in te zamelen voor het Alpe d’HuZes onderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding. De studententeams beginnen om half een, de bedrijventeams om vier uur. Publiek heeft gratis toegang.

Mbo-stages in Suriname en Zuid-Afrika Het Bureau Buitenlandstages van de Hanzehogeschool zet in Suriname en Zuid-Afrika een stagelijn mbo-hbo op voor stagiairs van het Alfacollege. In de Zuid-Afrikaanse stad Port Elisabeth (meer dan één miljoen inwoners) zullen mbo-studenten Sociaal Pedagogisch Werk en hbo-studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening samen stage lopen. In Suriname kunnen hbo’ers en mbo’ers gezamenlijk stage lopen bij onder meer een sociale-woningbouwproject, en in de evenementensector en het hotelwezen. De mbo’ers en hbo’ers maken voor het begin van de stage kennis tijdens gezamenlijke lessen over de te bezoeken landen. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt de stagelijn mbohbo met 75 duizend euro.

Plasterk legt beursfraude aan banden Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) wil strengere straffen uitdelen aan studenten die fraude plegen met studiefinanciering. Een thuiswonende student die doet alsof hij uitwonend is, kan ten onrechte 170 euro per maand opstrijken. Als een student wordt betrapt op deze fraude moet hij volgens de huidige regels alleen het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Plasterk wil de fraudeur daarbovenop een boete geven van 25 procent. Als de onverlaat een tweede keer tegen de lamp loopt, moet hij rekenen op een boete van vijftig procent. Bij een derde keer kan de student strafrechtelijke vervolging tegemoet zien. In de huidige regelgeving komt een student pas voor het gerecht als hij voor meer dan tien duizend euro heeft gefraudeerd.

Studenten onderzoeken dorpen Het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling Noorderruimte van de Hanzehogeschool gaat voor de Noord-Groningse Gemeente De Marne een aantal dorpsonderzoeken uitvoeren. Studenten van een aantal opleidingen, waaronder Bouwkunde, Vastgoed & Makelaardij, Verpleegkunde en de Pedagogische Academie, onderzoeken hoe bewoners in de verschillende dorpskernen van De Marne de leefbaarheid van hun omgeving beoordelen. Met de onderzoeksresultaten kan De Marne woon- en leefplannen opstellen voor de verschillende kernen. In De Marne wonen ongeveer elf duizend mensen verdeeld over 21 dorpskernen.

[11] 2010 17 FEBRUARI WOENSDAG HANZEMAG 5

KORT NIEUWS

Conservatorium op hoge poten naar Plasterk


Chris Fictoor hoopt dat Plasterk

CHRIS

alsnog betaalt voor master Stemstress

Foto: Jan Luursema

Het Prins Claus Conservatorium dreigt zijn status als toonaangevend conservatorium kwijt te raken. Onderwijsminister Ronald Plasterk (PvdA) heeft de aanvraag voor de bekostiging van een masteropleiding voor excellente studenten afgewezen. Directeur Chris Fictoor geeft de hoop nog niet op. Op 8 februari was de minister in Groningen en had u de kans hem een petitie aan te bieden. Heeft het iets geholpen? ‘Dat is moeilijk te zeggen, maar we hebben wel voor elkaar gekregen dat ik samen met Henk (Pijlman, collegevoorzitter, red.) en enkele studenten uitgenodigd ben voor een gesprek op het ministerie. Plasterk stelde zelf voor om studenten mee te nemen. Dat geeft toch wel hoop.’ Zijn de argumenten van de minister niet gewoon waar? ‘Procedureel heeft hij misschien gelijk, zijn ambtenaren hebben de master getoetst en de minister heeft vervolgens besloten de aanvraag af te wijzen. Ook ons hoger beroep is ongegrond verklaard. HanzeConnect heeft voor ons uitgezocht dat er zeker behoefte is aan dit type master, maar

blijkbaar hebben we dat niet hard genoeg aangetoond.’ Is dat niet een beetje Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend, HanzeConnect laten adviseren over een master aan de Hanzehogeschool? ‘HanzeConnect is gewoon een erkend marktonderzoeksbureau, daar ligt volgens mij het probleem niet. Het probleem zit hem in de argumenten die de minister gebruikt voor de afwijzing. Dit is een politiek besluit. Plasterk beweert dat er te weinig werkgelegenheid is voor afgestudeerden in kunstonderwijs en er dus te weinig markt is voor nog een master. Niet alleen ben ik het niet eens met dat argument, er is namelijk wel werkgelegenheid voor muzikanten, maar ook gaat hij met dit argument volledig voorbij aan het feit dat deze master juist inspeelt op nieuwe markten en

6 HANZEMAG WOENSDAG 17 FEBRUARI 2010 [11]

stromingen en echt iets nieuws biedt.’ De HG heeft al laten weten dat de master er hoe dan ook komt. Ondermijn je daarmee niet je eigen positie? Nu kan de minister denken dat je het ook wel zonder zijn geld redt. ‘Ik denk dat dat meer bedoeld is om aan te geven dat we nog niet opgeven. Wij vinden het besluit onterecht en zullen dus blijven strijden voor financiering. Het is niet alleen een geaccrediteerde master, maar ook een joint master. We hebben jaren gewerkt aan het opzetten van een internationale samenwerking met andere Europese universiteiten. We geven dus niet zomaar op. We blijven in gesprek, zolang als we kunnen. Mocht de minister dan nog niet van standpunt willen veranderen, dan zien we wel weer verder.’ Chris Wind

Ik haat verkiezingen. Zo, dat is er uit. Niet dat ik geloof in een dictatuur (tenzij ik zelf de dictator ben, dan), ik steun de democratie van harte, maar ik kan niet kiezen. Ik kan zo anderhalf uur in de supermarkt ronddolen. Een pak koekjes uitkiezen, die weer inruilen voor chips, de chips weer terugleggen en toch maar weer koekjes meenemen. Of wacht, wel koekjes, maar dan die met chocoladevulling? Nee, toch maar die kokosmakronen. Bij de vleesafdeling herhaalt zich hetzelfde ritueel, bij de groenten idem. En dat gaat dan alleen nog maar om mijn eigen eetpatroon. Een partijkeuze beïnvloedt de hele samenleving en je mag het maar eens per vier jaar doen. Kies je de verkeerde koekjes, dan koop je de volgende dag gewoon alsnog die kokosmakronen. Kies je de verkeerde partij, dan moet je vier jaar lang al haar slechte beslissingen knarsetandend in de krant lezen. Per dag, soms zelfs per uur, denk ik anders over politiek. De ene dag stap ik rechts uit bed, de volgende weer links. Ik zou dus gewoon kunnen wachten tot de dag dat ik mag stemmen en maar zien waar ik voor ga die dag. Eén keer heb ik aan impulsstemmen gedaan. Pas achter het gordijn, met mijn vinger boven de knoppen, hakte ik de knoop door. Marianne Thieme, Partij voor de Dieren. Toen ik het gordijn opzij schoof, had ik al spijt. Vier jaar lang sloeg ik me bij iedere idiote Kamervraag van de PvdD keihard voor mijn kop. Afschaffen ronde vissenkommen? PATS! Thieme wil videokunst met stervend schaap verbieden? PATS! Nee, impulsstemmen doe ik niet meer. Het moet doordacht. En dan slaat dus de stemstress toe. Gelukkig is tegenwoordig bijna iedereen onder de vijftig een zwevende kiezer, dus regent het stemwijzers en andere hulpdiensten om het kiezen iets makkelijker te maken. Mijn advies: doe er niet meer dan één, want anders moet je alsnog weer kiezen. Ik deed eerst een test op wiekiesjij.nl, waarbij het niet gaat om standpunten, maar welke kandidaat het beste bij je past. Ik kon uiteindelijk kiezen uit Gerrit Duits, een 26-jarige student van GroenLinks of Wim Hut, een 51-jarige ondernemer van de VVD. Dat schoot dus niet op. Dan de Stemwijzer maar. Uitkomst: Student en Stad. Maar ik wil niet meer stemmen op een partij die slechts opkomt voor één groep! AAAAAARGH! De stress wordt alleen maar erger. Was het maar alvast 4 maart. Dan baal ik vast van mijn keuze, maar is de stress in ieder geval verdwenen. Chris Wind


De beste inkoper koopt z’n waar voor de laagste prijs. Die gedachte is de dood in de pot, betoogt Gerco Rietveld. Inkoop moet om kwaliteit draaien, ook in de wereld van FC-directeur Hans Nijland.

Foto: Pepijn van den Broeke

Foto: Luuk Steemers

Vlammen naar de eindeloze zee. Zo had Gerco Rietveld zijn boek willen noemen, maar de uitgever vond het een tikje te romantisch. En dus prijkt op het omslag van Rietvelds 372 pagina’s dikke boek Inkoop, Een nieuw paradigma. ‘Ik heb even in het woordenboek gekeken wat dat betekent, paradigma. Visie, dus. Een nieuwe kijk op de zaak, dat klopt wel.’ De klassieke inkoper is passé, denkt Rietveld, voor de zaal waarin zich vast wel een paar klassiekers bevinden. Een kleine driehonderd mensen hebben ijs en weder getrotseerd om op 8 februari het seminar After the Goldrush bij te wonen in conferentiezaal de Appel van de Hanzehogeschool. ‘Zet een paar inkopers aan de bar en het gesprek gaat over wie de meeste spullen voor de laagste prijs heeft weten in te slaan. De focus ligt op de prijs. De leus van de klassieke inkoper is: ik bespaar, dus ik besta. Het is niet gek dat hun bazen zijn gaan denken: slim inkopen levert geld op.’ Maar Rietveld ziet het anders. ‘Als je focust op de prijs, gaat de kwaliteit omlaag. Dat zien we overal.’ Interessanter is de omkering van Rietvelds stelling: ‘Als je focust op kwaliteit, gaat de prijs

omlaag.’ Tenminste, op de lange duur: het bedrijf dat op kwaliteit let, heeft namelijk veel minder te stellen met klachten, reparaties en imagoschade. Aan het hoofd van FC Groningen staat een inkoper in de wereld van handjeklap en koehandel. Directeur Hans Nijland reist

‘Vuile klootzak, we komen er niet uit’ overal heen om spelers te kopen. Kwaliteit is cruciaal. ‘We willen spelers altijd een keer of zeven aan het werk zien. Dat is de regel. Maar we willen ook weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Het publiek vraagt strijdlust van FC-spelers. Karakter is dus een topprioriteit bij de koop.’ In 2005 bezochten Nijland en technisch directeur Henk Veldmate een wedstrijd in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. ‘De mooiste dag in mijn leven. Ik benadruk: in mijn voetballeven, anders wordt mijn vrouw

kwaad. Ik zag Luis Suárez, een jochie van achttien, lang haar en de kousen op de enkels. We kwamen voor iemand anders, dus ik zeg tegen Henk: “Wie is dát?” Henk gaf me een catalogus, want zo gaat het daar, het lijkt de Wehkampgids wel, en hij fluisterde: “Pagina 36.” Ik blader en lees: 4,2 miljoen. Ik zeg tegen Henk: “Dat kenn’n wie nait betaolen.” Afijn, Luis speelde geweldig. Ik wilde toch praten.’ De Groningers vroegen aan het bestuur of ze die avond in hun hotel met Suárez konden spreken. ‘Nou, zei het bestuur, we konden die avond wel met alle elf spelers van Nacional spreken. Want ze wilden dolgraag, het leek handelshuis Hagemeyer wel.’ Suárez bleek eigendom te zijn van de Uruguayaanse spelersmakelaar Daniel Fonseca (in de jaren tachtig sterspeler van onder meer Napoli). ‘Fonseca zat in Italië. Wij naar Italië. We spraken 35 seconden met Fonseca. Toen was de prijs van Suárez al gestegen tot 4,9 miljoen. Gesprek afgelopen. Ik zeg tegen Henk: “Hier kunnen we thuis niet mee aankomen. We zeggen wel dat we de hele dag hebben onderhandeld, maar

dat we er niet zijn uitgekomen.” Het bleef kriebelen, maar Fonseca wilde niet meer. We moesten maar eens babbelen met Pino Weetik-veel. In Londen. Wij naar Londen. Henk en ik in een hotelkamer met twaalf mannen met glinsterend haar en zonnebrillen. Het bleek dat het de bedoeling was om flink ruzie te maken. Drie dagen lang maakten we elkaar voor rotte vis uit en gooiden we met asbakken en servies. Op de derde dag zei Pino: “Vuile klootzak, we komen er niet uit. Ik ga naar huis. Bestel een taxi.” Ik antwoordde: “Ik bestel helemaal geen taxi, klerelijer. Je loopt maar naar het vliegveld.” En toen was het ineens rond. Voor nog geen 1,6 miljoen.’ In 2007 nam Ajax Suárez over voor acht miljoen euro. De koop werd gesloten in Nijlands directeurskamer in de Euroborg. In het kamertje ernaast legde FC Groningen Marcus Berg vast voor 3,2 miljoen. Twee seizoenen later verkaste de Zweedse aanvaller voor elf miljoen naar Hamburger SV. ‘Wat heeft dat nou te maken met inkoop? Nou, soms moet je gewoon op je gevoel afgaan.’ Boudewijn Otten

[11] 2010 17 FEBRUARI WOENSDAG HANZEMAG 7

bij bijde deles les

‘Suárez? Pagina 36 van de Wehkampgids’


paulien

HG-student in race voor EU-prijs Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) heeft YEAH, het bedrijf van vierdejaars Small Business & Retail Management Koen Atema (24), als enige Nederlandse bedrijf genomineerd voor de Entrepreneurship Promotion Award van de Europese Unie. YEAH is een zogeheten business incubator, een bedrijf dat advies en faciliteiten biedt aan startende ondernemers. In Groningen is het bedrijf op drie locaties actief: in de Mediacentrale en de Nieuwe Boteringestraat biedt YEAH bedrijfsruimten aan, en aan de Oosterstraat is een startershonk gevestigd. In Assen runt YEAH Assensor, de bedrijfsruimten onder het Hanze Institute of Technology (dat zich net als de jonge bedrijven richt op sensortechnologie). Emmen is de nieuwste loot aan de stam, daar heeft YEAH sinds september in de Kenniscampus van de Stenden Hogeschool, ruimte voor vijf IT-bedrijven onder zijn hoede. Atema, inmiddels baas van vijf medewerkers, broedt op nieuwe plannen. ‘In regio’s die kampen met bevolkingskrimp denken wij wat te vertellen te hebben over het leren en stimuleren van ondernemerschap. Vooral internethandel biedt kansen aan krimpregio’s: waarom zou Oost-Groningen niet de pc-hoofdstraat van Nederland kunnen worden?’ In de multiculturele samenleving ziet Atema ook brood. ‘Ondernemen is populair onder allochtonen, maar het is een wereld apart: ze hebben hun eigen netwerken en verenigingen. Ik denk dat het nuttig en profijtelijk is om die verschillende werelden te vervlechten. Ook daar is een advies- en consultancyrol voor ons weggelegd.’ De Entrepreneurship Promotion Award wordt op 24 mei uitgereikt in Madrid. Foto: Boudewijn Otten

Boudewijn Otten

Solidariteit Studenten voeren landelijk actie om aandacht te vragen voor onder andere de afschaffing van de studiefinanciering. Een meerderheid van de Tweede Kamer is inmiddels voor de invoering van een ‘sociaal leenstelsel’. Terecht zei Tofik Dibi van GroenLinks al dat het woord ‘sociaal’ een leenstelsel nog niet tot een sociale voorziening maakt. Het idee voor een sociaal leenstelsel werd in 1995 al geopperd door de PvdA omdat die partij het oneerlijk vindt dat mensen met lage inkomens via de belasting meebetalen aan de opleidingen van studenten die voor tachtig procent uit de rijkere helft van de bevolking komen. Als het al ooit een goed idee was om een sociaal leenstelsel in te voeren, waarom is dat dan niet al eerder gebeurd? Het is wel erg toevallig dat men het opeens wil invoeren nu er bezuinigd moet worden. HG-voorzitter Henk Pijlman zegt terecht dat er niet op onderwijs bezuinigd kán worden. Er wordt al tientallen jaren van het onderwijsbudget afgeschaafd. Sinds de kabinetten Balkenende is dit proces flink versneld. Als het onderwijs een kaas was, dan restte er nog slechts een uitgedroogd kapje. Lastig om nog iets vanaf te schaven… De PvdA vergeet dat de rijken al meer bijdragen aan de opleidingen van studenten omdat zij meer belasting betalen. Het is vreemd dat de PvdA wel een punt maakt van de bijdrage van de belastingbetaler aan de studiefinanciering, maar niet over het feit dat minima meebetalen aan bijvoorbeeld de infrastructuur die ook vaak intensiever gebruikt wordt door de rijken. Bovendien is het ook in het belang van de lager opgeleiden dat er goed opgeleide artsen, rechters en architecten zijn in Nederland. Daarnaast vergeet de PvdA dat twintig procent van de studenten dus uit de armere helft van de bevolking komt. Deze studenten zullen zonder studiefinancieringsstelsel wellicht niet in staat zijn te studeren. De bakker op de hoek betaalt dus ook mee, zodat zijn eigen kinderen de kans hebben op te klimmen op de maatschappelijke ladder. Het hele idee van sociaal beleid is dat ieder naar draagkracht zijn steentje bijdraagt aan het welzijn van allen. De PvdA noemt het een ‘vreemd soort solidariteit’ dat de bakker op de hoek meebetaalt aan de opleiding van een arts. Moet solidariteit dan altijd één kant op gaan? Ik hoop toch dat men in Nederland solidair is met elkaar. Paulien Vinke

Advertentie


Lijsttrekkersdebat Gemeenteraadsverkiezingen

Verhitte discussies in de bovenkamer

Foto: Pepijn van den Broeke

De lijsttrekkers van de zes grootste partijen in de Groningse gemeenteraad spaarden elkaar niet in het verkiezingsdebat in Huis de Beurs. ‘U moet die wet gewoon uitvoeren. Punt!’ ‘Er moet gesneden worden’, stelt lijsttrekker Jan Seton van het CDA. ‘We moeten bezuinigingen op sport en cultuur overwegen. Pijnlijk, maar alleen dán kunnen we de sociale voorzieningen zoveel mogelijk ontzien.’ Betty de Boer van de VVD kijkt bedenkelijk. ‘We krijgen twintig procent minder van het rijk. Dan kun je de sociale voorzieningen niet ontzien. Flatscreens weggeven is er dan niet meer bij.’ Buiten giert een sneeuwstorm, maar de ramen van de bomvolle bovenzaal van Huis de Beurs zijn al gauw bedekt met een vette laag condens. Tropische temperaturen en verhitte gemoederen. Wethouder Jannie Visscher van de SP reageert als door een wesp gestoken op de steek onder water van de VVD-lijsttrekker. ‘Een volkomen verkeerde voorstelling van zaken. U doet net alsof we zomaar leuke gadgets uitdelen. Het gaat om mensen die al jaren op een minimum zitten. Die niet kunnen sparen. Die kunnen één keer een gratis tv of wasmachine krijgen.’ Wethouder Frank de Vries van de PvdA is ook boos op De Boer. ‘Wij laten de mensen die het niet breed hebben niet in de kou staan. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.’

De Boer laat zich niet uit het veld slaan. ‘Niet alleen arme mensen hebben rechten. Ik noemde in ieder geval voorbeelden van zaken waarop je kunt bezuinigen. Die hoor ik niet van SP, PvdA en D66. En als je niet wilt bezuinigen op bestaande voorzieningen, waarom overweeg je dan niet te snijden in al die dure nieuwbouwplannen, zoals het Groninger Forum?’ Als wethouder De Vries aangeeft dat hij de anti-kraakwet niet zal uitvoeren, strijkt hij de VVD-lijstrekker opnieuw tegen de haren in. ‘We hebben een organisatie als CareX die leegstand voorkomt. Het kraakprobleem speelt hier nauwelijks. Er zijn momenteel misschien tien panden gekraakt.’ De Boer reageert boos. ‘Je gelooft je oren toch niet. Een linkse wethouder die rechtse wetten weigert uit te voeren. Gaan we ons afscheiden van Nederland? U moet gewoon die wet uitvoeren, punt!’ De Vries is niet onder de indruk. ‘U moet beter uw huiswerk doen. De antikraakwet geeft gemeentes de keuze om wel of niet mee te doen.’ De Vries wil dat studenten na hun studie in Groningen blijven. Hij verklapt een geheim. ‘Er komt gigantisch veel werkgelegenheid

voor jongeren bij de gemeente omdat de komende jaren veel mensen met pensioen gaan.’ Hij kijkt indringend naar de ruim 250 toehoorders, waarvan de meerderheid student is. ‘We hebben u nodig!’ ‘Dus binnenkort wordt een jongere PvdAwethouder’, grapt Ton Schroor van D66. De Vries kan er wel om lachen. ‘Zie ik er zó oud uit? Ik ben de jongste wethouder in het college, hoor!’ Na een korte pauze gaat het verder met éénop-één-debatten. Schroor en Visscher (SP) bakkeleien over jongerenoverlast. Een nononderwerp, vindt Schroor. ‘Het is maar een heel kleine groep. Jongeren moeten leren óf werken. Als dat niet zo is, moeten we ze via onderwijs weer op het rechte pad krijgen. Ook buurten moeten daarin een rol spelen. Investeren in onderwijs, dus. Voorzieningen zijn geen hangmat, maar een springplank.’ ‘Ho, ho. Er is ook nog zoiets als vrije tijd’, protesteert SP-lijsttrekker Visscher. ‘Ook studenten of jongeren met een baan zorgen voor overlast. Je moet kijken wat er aan de hand is, er moet iets voor jongeren te doen zijn. Nuttige bezigheden. Maar als er dan nog overlast is: aanpakken!’

Schroor breekt een lans voor studenten. ‘Het woord overlast wordt veel te makkelijk gebruikt, bijvoorbeeld bij luidruchtige studentenfeesten. Ik heb er ook wel eens last van, maar dat hoort er een beetje bij. Dat heeft niets te maken met criminaliteit of vernielingen.’ Visscher vindt studenten belangrijk voor de stad. ‘Alleen al door de aantallen. Ik hoop daarom dat het onderwijs toegankelijk blijft voor iedereen.’ ‘Toch heeft u nagelaten om voor goede studentenwoningen te zorgen’, zegt Schroor. ‘Overlast van studenten heeft vaak te maken met slechte huisvesting.’ ‘Huisvesting is ook zaak van Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit’, draait Visscher om de hete brij heen. ‘We gaan met elkaar zorgen voor goede studentenhuisvesting.’ Schroor schudt zijn hoofd. ‘De Hanzehogeschool en de universiteit zijn er voor goed onderwijs, niet voor huisvesting. Er zijn vreselijk veel nieuwe studentenwoningen nodig. De krapte wordt alleen maar groter. Actie graag!’ Luuk Steemers

[11] 2010 17 FEBRUARI WOENSDAG HANZEMAG 9


Architectuurstudenten transformeren gevangenis

‘Als je niets doet, wordt het een ruïne’ Alwin Keimpema wil de nor doorsnijden, Ron Hoogsteder kiest juist voor vrijwillige opsluiting. De deeltijdstudenten van de Academie van Bouwkunst bogen zich over een nieuwe bestemming voor de voormalige gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden. Hoe geef je een in onbruik geraakte gevangenis een nieuwe betekenis voor Leeuwarden? Op deze opdracht concentreerde de 28-jarige derdejaars Architectuur Ron Hoogsteder (van Architectenbureau MAS) zich in atelier context van de Academie voor Bouwkunst. In Retraite ‘Hoe kun je het gebouw een duurzame toekomst geven die aansluit bij de behoefte van de stad? Als contextgroep deden we eerst onderzoek naar hoe Leeuwarden precies in elkaar zit. Het ontstaan van de stad, de functies, de economie en de infrastructuur. Een hele berg info. Daarna ging iedereen individueel aan het denken vanuit die informatiebronnen. Wat is er nog nodig? Wat is een aanvulling voor de stad? En wat moet je met de Blokhuispoort doen om het passend te maken? Er kan best veel met een monument, hoor. Het huidige gebouw is ook herbouwd op het oude fundament met vier torens uit de Middeleeuwen. Je kunt er behoudend mee omgaan, conserveren. Of juist heel rigoureus: slopen. Slopen is zonde, maar conserveren duur, het gebouw heeft een waarde die het ook op moet brengen. ‘Op de plattegrond van de stad viel me meteen iets bijzonders op. Ik miste het groen aan die kant van de stad. En waar is de rust in Leeuwarden? Een plek om te ontsnappen aan de dynamiek van het drukke dagelijkse leven? De Blokhuispoort zou een rustoord in de stad kunnen zijn. Ik heb gekeken naar

de wensen van de stad, de kwaliteit van het gebouw en de geslotenheid uitgebuit. ‘Het werd een retraite met vijf tuinen met verschillende gradaties van rust en beleving. Voor bezoekers van het retraitehotel dat ik erin ontworpen heb, en de inwoners van Leeuwarden. Het gebouw zelf heb ik zoveel mogelijk gerespecteerd, alleen de binnenplaatsen ondergaan een transformatie. Ik entte de tuinen op de karakteristieken van verschillende historische tuinen en hoogde twee voormalige luchtplaatsen op met aarde. Als je vanaf het Blokhuisplein de oude gevangenispoort doorgaat, kom je in de eerste tuin, de Hortus Ludi, de tuin van het ontmoeten en contact. Daarnaast ligt de functionele tuin, de Hortus Catalogi, met kruiden en gewassen. Nog verder het complex inlopend, vind je de Hortus Botanicus, een overdekte tuin met exotische planten. In de daarachter gelegen Hortus Contemplationis kunnen mensen zich in stilte bezinnen en de Hortus Claustrum erachter is een individuele meditatietuin. Langs het water zou ik een kadetuin aanleggen. Je kunt zo als bezoeker de hoeveelheid contact met andere mensen zelf bepalen.’ Roept het idee van Ron Hoogsteder associaties op met een gesloten kloostertuin, Alwin Keimpema, assistent ontwerper bij Architectenbureau De Zwarte Hond in Groningen, doet precies het tegenovergestelde. ‘Ik maak als het ware een kruis door het gebouw en zet het helemaal open.’

In Retraire, Ron Hoogsteder

10 HANZEMAG WOENSDAG 17 FEBRUARI 2010 [11]

De Snede Alwin deed het objectatelier, zijn ontwerpopdracht was kleiner. ‘Op de binnenplaats van de Blokhuispoort staat een smederij. Daar moesten we een nieuw ontwerp voor maken. Er was een programma van eisen, op een gegeven aantal vierkante meters moest een nieuwe invulling komen, maar dat paste expres niet. Dan heb je verschillende opties: iets extra’s op de binnenplaats neerzetten, het bestaande gebouw uitbreiden of optoppen. Vervolgens denk je na over een thema, een gedachte, of zoals wij zeggen: een concept. Ik dacht in eerste instantie aan vrijheid, omdat het sinds 2008 geen gevangenis meer is. Mijn thema werd noord, oost, zuid, west, dan kun je overal heen. ‘Mijn idee gaat veel verder dan het ontwerp voor de smederij. De Blokhuispoort is al vijfhonderd jaar een eiland. Dit is goed voor een gevangenis, maar je kunt er dus moeilijk komen. Nu wordt het tijdelijk gebruikt als creatief bedrijvencentrum, maar dat is niet rendabel. Om het wél rendabel te maken moet je commerciële doelen stellen. Er moet bedrijvigheid komen. Maar het complex moet dan wel verbonden zijn met de stad, ermee verweven worden, zodat het honderd procent kan gaan stromen daarbinnen. Het moet gaan aantakken op de straten eromheen. Met voetgangers en fietsers die erdoorheen bewegen, leven in de brouwerij. Ik heb gekozen voor een gigantische ingreep en heb een

straat dwars door de gebouwen heen ontworpen, zodat er mooie ruimtes langs kunnen ontstaan. De proporties zijn heel belangrijk, daarom snijd ik het gebouw helemaal tot aan het dak toe door. Omdat ik er schuin door heen snijd, ontstaat er een extreem krachtig gebouw. De snijvlakken bedek ik met glas en staal en ik plaats een groot kruis voor de constructie. Als verbinding kunnen er glazen luchtbruggen tussen komen. Verder laat ik alles zoals het is. Simpel en duidelijk. ‘Ik weet het, het is een monument: als je één steen uit de gevel bikt, beginnen ze al te zeuren. Maar als je niets doet, wordt het misschien ooit een ruïne. De monumentencommissie begrijpt dat een grote ingreep noodzakelijk is. Mijn plan kan nog minstens vijfhonderd jaar meegaan. Dat is extreem duurzaam.’ Rina Tienstra

Blokhuispoort Op 19 januari presenteerden de studenten hun ideeën aan de Gemeente Leeuwarden en de Rijksgebouwendienst. De ontwerpen van de studenten voor de transformatie van de Blokhuispoort zijn te bekijken in de Academie van Bouwkunst. Zuiderkuipen 19, Groningen. www. blokhuispoort.nl

De Snede, Alwin Keimpema


Gemeenteraadsverkiezingen

Zoek de verschillen en STEM Op 3 maart gaan 156 duizend Groningers naar de stembus. Elf partijen dingen mee naar 39 zetels in de gemeenteraad. Groningen is jong. Niet gek dat er veel jongeren en studenten op de kieslijsten staan. Ze hebben meningen over stad, studenten, overlast en natuurlijk over het hete hangijzer, de tram. Vier pagina’s gemeentepolitiek, acht raadsleden in spe aan het woord.

STUDENT EN STAD John Freerks (23), nummer 5 op de lijst Small Business & Retail Management HG Penningmeester HSV Geboorteplaats: Winschoten Wat is voor jou het belangrijkste thema? ‘Bereikbaarheid. In de toekomst zullen nog meer studenten naar Groningen komen en de vervoerscapaciteit kan niet verder omhoog. Dat betekent dat er in 2020 één lengte aan bussen van het station naar Zernike staat. Om de bereikbaarheid met de auto te verbeteren en te streven naar een duurzame stad, vinden we dat automobilisten die vanuit de regio komen aanrijden met digitale informatieborden moeten worden geïnformeerd over de reistijd naar de binnenstad, de parkeerkosten en de mogelijkheden om gebruik te maken van Park and Ride plaatsen en de citybus.’ Hoe denk je over studentenhuisvesting? ‘Stadjers en studenten communiceren niet altijd even goed. Ze moeten, als er problemen zijn, samen praten en met ideeën komen om ze op te lossen. De algemene vijftienprocentsnorm voor studentenhuizen kan meer per wijk of straat gaan gelden. Meer maatwerk dus. We zijn niet voor een campus. Misschien is het iets voor buitenlandse studenten zodat ze samen zitten, maar de sfeer gaat weg uit de stad. Studentenhuisvesting is de laatste jaren steeds meer onder de maat. De prijs-kwali-

PARTIJ VAN DE ARBEID teitverhouding is ver te zoeken en vaak zijn er niet eens brandmelders. Vroeger controleerde de brandweer alle studentenhuizen, dat moeten ze weer gaan doen om nog meer rampen te voorkomen. Samenwerking met de huurteams om dat allemaal te verbeteren, vinden we erg belangrijk.’ Ben je voor of tegen de tram? ‘We kunnen niet nog meer bussen over de Grote Markt laten rijden, dus die stadstram moet er komen. Ook goed voor de buitenwijken, die gaan meer leven als je ze beter verbindt met het centrum. Verder kunnen de fietsparkeermogelijkheden bij het hoofdstation echt veel beter. Aan de zuidkant van het station moet een fietsenstalling komen die zeven dagen per week vierentwintig uur open is. De regiotram zal ook meer mensen van buiten de stad naar Groningen trekken.’ Hoe houden we studenten na hun studie in Stad? ‘Door ze interessante banen aan te kunnen bieden. Iedere hoger opgeleide genereert ook nog eens anderhalve baan voor mbo’ers en lager opgeleiden. Door meer te lobbyen kun je overheden en semi-overheden overhalen zich hier te vestigen. Grote bedrijven kun je binnenhalen door de bereikbaarheid te verbeteren. In Heerenveen doen ze dat bijvoorbeeld veel beter. Jong ondernemerschap kan ook meer gestimuleerd worden, vooral voor mbo’ers en lager opgeleide mensen.’

Randy Martens (22), nummer 6 op de lijst Algemene Economie, RUG Hoofdredacteur Studentenkrant Geboorteplaats: Groningen Wat is voor jou het belangrijkste thema? ‘Goed onderwijs. Dan krijgt iedereen dezelfde kansen. De kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs is in het Noorden minder dan in de rest van Nederland. Dat moet worden rechtgetrokken. We willen zelfs de beste worden. Ambitieus, maar je gaat niet in de raad om op de winkel te passen.’ Hoe denk je over studentenhuisvesting? ‘Met de overlast van studenten valt het best mee. Dronken studenten hebben we hier al tweehonderd jaar. Als je er last van hebt is het natuurlijk erg, maar mensen zijn ook goed in zeuren. Bij geluidsoverlast moeten we de nuldecibelnorm beter handhaven. Bij fietsenoverlast kunnen mensen de gemeente bellen en vragen om fietsenrekken. En de vijftienprocentsnorm voor sommige straten willen we handhaven. We willen geen campus of studentenwijken, zoals de Stadspartij roeptoetert. We zijn voor een ongedeelde stad met een gemixte bevolking.’

frastructuur hetzelfde laten. De stad slibt dicht met bussen, dat schiet niet op. Er is veel gedoe met parkeren, dat kost ons bedrijvigheid en dagtoeristen. Die tram moet wel zo klein mogelijk natuurlijk, je wilt ook geen reuzenmobieltje. Maar datzelfde wagonnetje moet wel naar Assen.’ Hoe houden we studenten na hun studie in Stad? ‘Als we studenten en starters in Groningen willen houden, moeten we zorgen voor goede en veilige huisvesting. Je kunt overal wel een klotekamer krijgen voor veel geld, maar je wilt natuurlijk gewoon goed wonen voor een redelijke prijs. De coöperaties gaan niet zo snel. Wij willen meer bijbouwen, een inhaalslag maken. Het zou niet goed zijn als alle afstudeerders hier zouden blijven, maar ik zie mogelijkheden in de kennisindustrie, de energiebranche en bij overheidsinstellingen. Daar hebben we een geinig plan voor bedacht. De helft van gemeenteambtenaren gaat de komende jaren met pensioen, we willen daarvoor in de plaats ook studenten in deeltijd gaan inzetten, als bijbaan tijdens de studie. Beter toch dan in de kroeg achter de bar staan? En de gemeente moet natuurlijk bedrijven blijven lokken. We hebben veel voordelen ten opzichte van de Randstad. De bereikbaarheid is goed.’

Ben je voor of tegen de tram? ‘We kunnen het ons niet veroorloven het niet te doen. Je kunt niet willen groeien en de in-

[11] 2010 17 FEBRUARI WOENSDAG HANZEMAG 11


Zoek de verschillen

CDA

Anne Kuik (23), nummer 3 op de lijst Student Nederlands Recht aan de RUG

Wat is voor jou het belangrijkste thema? ‘Financiële betrouwbaarheid. Het Rijk bezuinigt op de gemeentelijke uitgaven, waardoor we minder geld te besteden hebben. In een tijd waarin we het met minder moeten doen, moeten we pas in iets investeren als dat financieel verantwoord is. Wij willen geen hypotheek op de toekomst leggen. De financiën moeten op orde zijn voordat we ergens aan beginnen. Zo beweerde de wethouder dat de gelden voor het Forum binnen waren, terwijl dit niet het geval was. Wij zeggen: eerst de financiën op orde voordat je begint te bouwen. Dit betekent niet dat wij tegen innoveren zijn. Integendeel, we willen graag investeren in een aantrekkelijke, bereikbare stad voor studenten, stadjers en toeristen.’ Hoe denk je over studentenhuisvesting? ‘Studenten maken deze stad! Groningen is een studentenstad en dat willen we zo houden. We zetten ons in voor een goede verhouding tussen studenten en stadjers. Het CDA wil een betere spreiding van studentenhuisvesting zodat wijken in balans blijven. Grootschalige nieuwbouw is nodig en wij ondersteunen dan ook de bouw van 4500 appartementen voor

VVD studenten. Onze oplossing is niet alle studenten te verbannen naar een campus in een uithoek van Groningen. De binnenstad is onze campus!’ Ben je voor of tegen de tram? ‘We hebben het financiële plaatje nog niet gezien, maar dat er een beter vervoerssysteem moet komen is overduidelijk. De tram zou een optie kunnen zijn. Daarnaast willen we de stad ook bereikbaar houden voor auto`s, er moet voldoende parkeergelegenheid zijn. Verder moeten er voldoende gratis fietsstallingen door de stad zijn. Je fiets parkeren op het station is bijvoorbeeld gewoon bijna niet te doen.’ Hoe houden we studenten na hun studie in Stad? ‘Veel studenten trekken na afstuderen weg. Dat is natuurlijk jammer. Ik zal me inzetten voor brainsustain in Groningen. Groningen kan meer doen om hoogopgeleiden in de stad te houden. Het CDA stelt voor dat de gemeente een taakgroep instelt om samen met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit te onderzoeken hoe we hoogopgeleide studenten kunnen behouden. Daarbij zullen ze onder meer aandacht moeten besteden aan voldoende en betere jongerenhuisvesting, de aansluiting tussen hoger onderwijs en de noordelijke arbeidsmarkt en de ontwikkeling van kennisnetwerken.’

12 HANZEMAG WOENSDAG 17 FEBRUARI 2010 [11]

Lenneke van Mameren (32), nummer 8 op de lijst Studeerde Romaanse Talen aan de RUG, is nu gemeenteraadslid en projectmanager bij Het Nieuwe Stemmen. Geboorteplaats: Apeldoorn

Wat is voor jou het belangrijkste thema? ‘De VVD gelooft in sport als bindmiddel. Het is cruciaal dat er in de wijken trapveldjes zijn, dat de verenigingen genoeg accommodaties hebben en jongeren gestimuleerd worden om aan sport te doen. Sport draagt bij aan een positief zelfbeeld, integratie, een winnaarsmentaliteit en teamspirit, belangrijke zaken in de ontwikkeling van jongeren en goed om mee te nemen naar de werkvloer later.’ Hoe denk je over studentenhuisvesting? ‘Er blijken tienduizend studenten meer in de stad te wonen dan de gemeente dacht. Veel studenten wonen in oude panden die daar nooit voor gebouwd zijn, met houten vloeren en dunne wanden. We willen dat die panden goed worden geïsoleerd. Dan vang je al heel veel overlast af. De 15-procentregeling is een illusie. In straten waar de norm al was overschreden, gebeurt niets. De VVD is voor maatwerk. In straten met goed geïsoleerde woningen kun je meer studenten laten wonen dan in straatjes met oude panden. ‘Het Suikerunieterrein en de oude Grunobuurt

zijn mooie locaties voor studentenhuisvesting. We zijn tegen een campus waar studenten verplicht moeten wonen. Als ze willen, moeten studenten tussen de stadjers kunnen wonen. Bij overlast moet de gemeente handhaven, raddraaiers moeten hard worden aangepakt. Maar het belangrijkst is dat je kennismaakt met de buren, je houdt eerder rekening met een aardige buurman dan met een vreemde.’ Ben je voor of tegen de tram? ‘Het moet niet op de manier waarop de plannen er nu liggen. Die tram moet grote bochten maken in de smalle straten van de oude binnenstad. Daardoor moet veel overhoop worden gehaald en is de binnenstad jarenlang een bouwput. Ik ben ook bang voor ongelukken met fietsers. Wij hebben een alternatief voorgedragen de Translohr, een monorailtram die veel kleinere bochten kan maken en op een accu rijdt. In de huidige plannen ligt bovendien het hele financiële risico bij de stad. Dat is niet verstandig.’ Hoe houden we studenten na hun studie in Stad? ‘Het is zonde als iedereen na de studie wegtrekt. We hebben een mooie, groene stad in een prachtig gebied. De gemeente moet zorgen voor goede starterswoningen. Daarnaast moet de overheid jonge ondernemers stimuleren en faciliteren. Als je ondernemers aan je bindt, ontstaat er een dynamiek die zorgt voor veel economische activiteit.’


en STEM

GROENLINKS Mattias Gijsbertsen (25), lijsttrekker GroenLinks Opleiding: Geschiedenis (in afgestudeerd aan de RUG) Geboorteplaats: ‘s Gravendeel

D66 ten zouden moeten weren uit stadswijken. Studenten horen bij de stad, dus ook in de buurten.’ 2010

Wat is voor jou het belangrijkste thema? ‘Eens even kijken, hoe formuleer ik dat slim? Blijven investeren in een duurzame stad. Ja, dan heb ik zo’n beetje alles te pakken. Die regiotram moet er komen. Nu reizen dagelijks 160 duizend reizigers naar de stad, in 2020 zijn dat er 215 duizend. Een tramspoorverbinding met de omliggende kernen is een even noodzakelijke als groene oplossing voor die stroom. De verdieping en overkapping van de zuidelijke ringweg is ook zo’n belangrijk punt. Ik kijk nu al uit naar een hersteld Sterrenbos. Parkeer- & Reisvoorzieningen lopen goed, de citybussen bijvoorbeeld, maar ze zijn wel aan een opknapbeurt toe.’ Hoe denk je over studentenhuisvesting? ‘Als je besluit om maar vijftien procent studenten in een wijk te laten wonen, los je de overlast natuurlijk niet op. GroenLinks zegt: kijk met een loep naar de problemen. Bied maatwerk per pand, breng geluidsisolatie aan, en natuurlijk moet er veel nieuwbouw komen, juist voor studenten en jongeren. Nieuwe huisvesting voor jongeren is bittere noodzaak. Een campus op Zernike zien we niet zitten, zeker niet vanuit de gedachte dat we studen-

Ben je voor of tegen de tram? ‘Zonder meer de beste oplossing voor de toegankelijkheid van de stad. Door de tramaansluiting op de regio en de verbinding met transferia en P&R-voorzieningen houden we auto’s uit de stad. Het probleem van de Oosterstraat is op te lossen met een strengelspoor (een enkel spoor dat vanuit beide richtingen te berijden is, red.) op de hoek met de Grote Markt en de Poelestraat. Voor de bevoorrading van winkels, het laden en lossen, moeten we een goede oplossing vinden. Er is een boel gemor, maar de meeste ondernemers zijn voor. Logisch, de verbeterde toegankelijkheid uit het ommeland zorgt voor een aanwas van bezoekers. Nog een leuk puntje: we willen het Damsterdiep verbinden met de binnenstad. De Steentilstraat moet een winkelwandelgebied worden, verboden voor auto’s.’ Hoe houden we studenten na hun studie in Stad? ‘GroenLinks houdt zich aan de afspraken die tijdens de klimaattop in Kopenhagen jammer genoeg niet zijn gemaakt. In 2025 moet Groningen een CO2-neutrale stad zijn. Daar zit zeker een grote groeimarkt. Veel werk dat vraagt om vakmensen, ook om hoogopgeleiden.’

Jetze Luhoff (30), nummer 2, Opleiding: Personeel & Arbeid (20002007), HG Geboorteplaats: Almelo

Wat is voor jou het allerbelangrijkste thema? ‘De gemeente kan veel meer overlaten aan bewoners, bedrijven en instellingen. Een mooi voorbeeld is het Ebbingekwartier. Dat begint effect te sorteren: er komen paviljoens met een crèche, ateliers, bedrijfsruimtes, een nieuw Simplonhotel, de science store en natuurlijk het scheikundig lab. Allemaal initiatieven van onderop. Dat zou ook de aanpak moeten zijn bij het Suikerunieterrein. Bij het Europapark heeft de gemeente geld aan de bewoners gegeven om een second opinion te vragen over de gemeenteplannen voor gebiedsontwikkeling. Moedig.’ Hoe denk je over studentenhuisvesting? ‘De grap van de vijftien-procentsnorm is dat 15,1 procent van de inwoners van Groningen student is. Als de bevolking van alle wijken uit ten hoogste vijftien procent studenten mag bestaan, houd je dus altijd studenten over. En meer dan 0,1 procent, want ik denk niet dat studenten naar wijken gaan waar nu bijna geen studenten wonen, zoals Engelbert. Zo’n beetje iedereen is voor meer jongerenhuisvesting. Het gemeentelijk bouwprogramma ligt

er nu, maar voor D66 is het too little, too late. Het uitgangspunt moet de behoefte zijn. Daarom is een campus op Zernike een slecht idee: het is een antwoord op een vraag die geen student heeft gesteld.’ Ben je voor of tegen de tram? ‘Een lichte stadstram, dat is te doen. De regiotram kan volgens ons nooit uit. Zelfs als je uitgaat van veel meer dan de huidige 27 duizend vervoersbewegingen per dag, maakte de regiotram verlies op de exploitatie. We moeten de financiële onderbouwing van de regiotramplannen nog zien, maar zelf denk ik dat we er tientallen jaren bij inschieten. Een stadstram kan wel uit, en als ie op bepaalde stukken op batterijen kan rijden, geeft de aanleg minder overlast.’ Hoe houden we studenten na hun studie in Stad? ‘De komende jaren gaan de babyboomers met pensioen. Dat zorgt voor een enorm tekort aan werknemers. Zo erg, dat afgestudeerden niet naar de bedrijven hoeven te trekken. Het zal andersom gaan: de bedrijven zoeken het talent op. Daarom moet Groningen investeren in een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en voor goed onderwijs, natuurlijk. Het wordt net als in Amerika: de whizzkids kregen hun opleiding in Silicon Valley en wilden daar blijven wonen. Nu zitten daar de top-ICTbedrijven.’

[11] 2010 17 FEBRUARI WOENSDAG HANZEMAG 13


Zoek de verschillen en

SOCIALISTISCHE PARTIJ Tanja Kirienko (24) Geen plaats op de lijst, gaat de komende tijd fulltime studeren Sinds 2006 het jongste gemeenteraadslid en student Internationale Betrekkingen & Internationale Organisaties aan de RUG. Geboorteplaats: Groningen Wat is voor jou het belangrijkste thema? ‘Ik ben heel erg voor duurzaamheid. Ik heb een initiatief-wetsvoorstel gedaan voor subsidie op het beplanten van daken, voor een betere isolatie van je huis. Daar ben ik trots op. Ook heb ik er mede gezorgd dat de ecologische Wega-farm in Lewenborg niet wordt gesloten.’ Hoe denk je over studentenhuisvesting? ‘De regel dat er per straat niet meer dan vijftien procent studenten mogen wonen is geen perfecte oplossing, we hebben ingestemd bij gebrek aan beter. We zijn beslist tegen een campus. Mensen zijn mensen, en die moet je niet van elkaar isoleren. Geen aparte wijken en zeker geen campus. We zijn wel voor een tijdelijk verbod om woningen op te kopen voor verhuur aan studenten in wijken met een studentenoverschot, zoals Selwerd. Er moeten wel regels zijn om studenten in wijken samen met andere groepen te laten wonen. ‘We steunen de nul-decibelnorm. Huiseigenaren moeten zorgen voor een goede geluidsisolatie van de woningen die ze verhuren. De jongerenvereniging van de SP, ROOD, spreekt

STEM

STADSPARTIJ huiseigenaren trouwens al jaren aan op hun verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij slecht onderhoud met de Huisjesmelker-van-hetjaarverkiezing.’ Ben je voor of tegen de tram? ‘Wij zijn vóór. Er rijden per dag vierhonderd bussen over de Grote Markt. Het centrum slibt dicht. Per tram kun je veel meer mensen vervoeren. Bovendien is de tram duurzaam. ‘Op sommige plekken waar de straten smal zijn, zou je kunnen denken aan enkel spoor. Wij hebben onderzoek gedaan naar de beeldvorming. Bij veel stadjers bestaat het idee dat de tram er puur voor de studenten is. Om het draagvlak groter te maken willen we zorgen voor meer haltes, zodat mensen niet zover hoeven te lopen.’ Hoe houden we studenten na hun studie in Stad? ‘Goede woonvoorzieningen zijn natuurlijk essentieel. Net als goede onderzoeksprojecten en goede onderzoeksfaciliteiten. Daarmee bereik je dat studenten na hun afstuderen hier hun projecten doen. De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen moeten zorgen dat ze een goed alumnibeleid hebben en regelmatig terugkomdagen organiseren, zodat ze de band met Groningen niet verliezen.’

14 HANZEMAG WOENSDAG 17 FEBRUARI 2010 [11]

Amrut Sijbolts (26), nummer 5 op de kieslijst en partijsecretaris. Opleiding: Ontwerpen en Desktop Publishing.

Wat is voor jou het belangrijkste thema? ‘Betrokkenheid. Inspraak voor stadjers en ondernemers vinden wij erg belangrijk, omdat je op die manier samen aan de optimalisering van de stad werkt. Wij willen geen ‘deskundigen’ die bepalen wat er in je eigen achtertuin gebeurt, maar samen op zoek naar de meest geschikte oplossing voor een omgeving. Nu gaat dat helaas nog steeds geregeld fout. Volgens mij is het ook één van de oorzaken waarom de kloof tussen mensen en politiek steeds groter wordt.’ Hoe denk je over studentenhuisvesting? ‘Groningen is een zeer gezellige studentenstad, dat willen we graag zo houden! Er zijn echter steeds minder betaalbare woningen voor gezinnen, starters en studenten. Door de bouw van een campus in de stad, kan de verdere groei van het aantal studenten worden opgevangen. Wij stellen voor te bouwen op het voormalige Suikerunieterrein. Daar kan het goedkoop en snel. ‘Een gezellige campus geeft studenten vrijheid. Naast wonen moet er op een campus ook ruimte zijn om te ontspannen. Een campus biedt ruimte op de woningmarkt voor (grotere) gezinnen in wijken waar nu huizen worden

opgekocht voor studentenhuisvesting. Studenten mogen natuurlijk kiezen waar ze willen wonen, maar de Stadspartij ziet de campus als een toevoeging voor de stad. In Amsterdam en Leiden kan het ook. Waarom hier dan niet?’ Ben je voor of tegen de tram? ‘De Stadspartij is tegen de komst van een regiotram door de stad. Met deze dure investering los je de bereikbaarheid van de stad volgens ons niet op. In een compacte (binnen)stad als Groningen is er ook geen ruimte voor. Bij grote projecten als deze vallen de kosten altijd hoger uit. Kijk naar de NoordZuidlijn bij Amsterdam. Wij zien liever een trein naar Zernike. Deze trein zal afbuigen bij het Noorderstation en komt daarna uit op het Zernike. Daarnaast willen we trolleybussen. Deze zijn schoner, veiliger, duurzamer en goedkoper dan de tram.’ Hoe houden we studenten na hun studie in Stad? ‘De gemeente moet zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Zo haal je grote bedrijven binnen, die voor afgestudeerde studenten zeer interessant zullen zijn. Met onzekere en grote bouwplannen creëer je een ongunstig vestigingsklimaat voor middenstanders, ondernemers en midden- en kleinbedrijf. Hierdoor zullen bedrijven minder snel investeren in onze stad. Minder investeren betekent weer minder banen voor goedopgeleide mensen.’ Tekst en foto’s: redactie HanzeMag


‘Als je de kiezer serieus neemt, moet je Wilders ook serieus nemen’

marieke

PVV onder de loep Politiek bedrijven is profvoetbal geworden als het om communiceren gaat. Veel politici weten niet hoe ze de bal in de gaten moeten houden zonder de speler uit het oog te verliezen, of andersom, concludeerden Ronald Visser, Evert Sulman, René Nanninga en Saskia Vos. De Communicatiestudenten namen de PVV onder de loep. Waarom Wilders? Evert: ‘Het CDA wilde weten waarom een deel van hun religieuze achterban is overgestapt naar de PVV. Volgens Maurice de Hond gaan meer christenen op de PVV stemmen dan op het CDA.’ Ronald: ‘Wij vonden dit lekker controversieel. En we konden steeds inhaken op de actualiteit. Toen Wilders over die hoofddoekjestax begon, konden wij daar meteen iets mee.’ Evert: ‘Aan de hand van communicatieanalyses hebben we het CDA vergeleken met de PVV. Het doel was om het CDA een advies te geven om te kunnen reageren op de communicatie van de PVV.’

Illustratie: Xiao Feng Shiu & Mathieu van der Bij

En? Wat is jullie opgevallen? Ronald: ‘Beide partijen hanteren een debatstijl die niet gericht is op hetzelfde doel. Wilders maakt gebruik van het conflict-

model waarbij intimidatie, discussietrucs, schermen met medestanders, misleiding en het overtuigen van de media en de kiezers centraal staat, in plaats van dat hij de tegenstander wil overtuigen. Dat zorgt voor frustraties in de Kamer. Het CDA maakt gebruik van het harmoniemodel.’ Evert: ‘Wilders weet als geen ander op de onderbuikgevoelens van mensen in te spelen. En de media springen daar gretig op in. Veel kiezers volgend niet het hele debat, maar kijken naar het Achtuurjournaal. De meest opvallende quotes halen de pers. Journalisten rapporteren niet het alledaagse maar de opvallende zaken.’ Ronald: ‘Wilders maakt met zijn populistische oneliners heel handig gebruik van deze medialogica. Hij plaatst zichzelf in de rol die Nietzsche het ressentiment noemt. Daar herkennen mensen zichzelf in die niet in politiek geïnteresseerd zijn. Een

partij als het CDA bevestigt dat beeld bij de kiezers door tegen Wilders te zeggen: “Wat je nu zegt is lelijk”. Daarmee bevestig je die slachtofferrol.’ Evert: ‘De PVV probeert over de hoofden van de gesprekspartners de eigen achterban te bereiken. Die kopvoddentax wil hij nu niet invoeren. Hij wil alleen een punt maken over die hoofddoeken. Hij wil andere partijen ook niet overtuigen, hij wil de kiezers overtuigen.’ Hoe serieus moeten we Wilders nemen? Ronald: ‘Tot nu toe heeft het CDA de PVV een beetje genegeerd en Wilders niet serieus genomen. Het wordt tijd deze strategie te veranderen. Balkenende onderbouwt zijn mening over de PVV met normen en waarden in plaats van inhoudelijk. Dat is niet tactisch, want daar hebben meer pragmatische mensen geen boodschap aan.’ Evert: ‘Als Wilders met een al te gemakkelijke oplossing komt voor een groot maatschappelijk probleem, is het de taak van het CDA om aan de PVV-kiezers, dus niet aan de PVV, uit te leggen dat dit niet zal werken. Om dat te bereiken is rekening houden met medialogica onontbeerlijk. Anders bereik je de mensen die het al met je eens zijn en polariseer je met Wilders mee.’ Ronald: ‘Geen aandacht geven is uit den boze. Je zult hem serieus moeten nemen. Als je de kiezer serieus neemt, moet je Wilders ook serieus nemen. Het politieke systeem zit muurvast in z’n eigen bureaucratische beleid. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. De kiezers denken dat er iets veranderd moet worden.’ Evert: ‘We constateren een kloof tussen het CDA en hun achterban die dankzij toedoen van de PVV groter wordt. Het CDA zou veel meer dan ze nu doen moeten kijken hoe hun communicatie geïnterpreteerd wordt.’ Waarom doet de PVV niet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen? Evert: ‘De PVV zegt zelf dat ze te weinig goede mensen hebben. Ze zijn bang voor ruzies en LPF-achtige toestanden.’ Ronald: ‘En in Groningen zijn te weinig mensen die iets voor de PVV willen doen. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar ik denk ook dat wij hier gewoon te nuchter zijn.’ Loes Vader

Voetbalplaatjes Als je deze column bij het lezen van de titel overslaat, neem ik je dat niet kwalijk. Degenen die wel de moeite nemen, omdat ze denken dat ik voetbalplaatjes weggeef: ga maar weer snel voor deur van de Albert Heijn staan. Van mij krijg je ze niet meer. Voor het kleine overige deel van de lezers: ja, ik ben gefrustreerd! Die kansloze plaatjes komen mijn neus uit. Eerst vond ik het nog wel leuk, al snapte ik het nut er gelijk al niet echt van. Maar goed, ik bewaarde de plaatjes braaf voor mijn buurjongetje. Twee dagen later belde mijn zusje: als ik voetbalplaatjes had, moest ik ze bewaren voor haar vriend (die overigens zelf bij de AH werkt). Hij had de helft van z’n plakboek al vol. Die avond checkte ik mijn mail. Een bericht van mijn neefje en nichtje: ze sparen, jawel, voetbalplaatjes! Of ik misschien… Nu moet ik ondertussen niet alleen voor vier mensen plaatjes bewaren, maar ook nog eens op jacht. De boeken beginnen ondertussen aardig vol te raken, dus de ontbrekende spelers moeten gevonden worden. Op de ‘vind-deze-plaatjes-enontvang-veel-waardering-lijst’ staan nu Luis Suárez, Bryan Ruiz, Moussa Dembélé en Koen van de Laak. Deze middag loop ik de AH uit en word belaagd door 23 irritante basisschoolkinderen. Meisje, heb je ook voetbalplaatjes!? Vervolgens graait zo’n net iets te lange jongen met pukkels en twee te grote voortanden in mijn tas! Hij zal ze zelf wel even pakken! Nadat ik die twee te grote voortanden hoogstpersoonlijk heb verwijderd, loop ik opgefokt richting mijn kamer. Onderweg zie ik ineens iemand lopen die me bekend voorkomt. Serieus, dat is die jongen van dat voetbalplaatje! Koen van de Laak! Snel bel ik mijn zusje op, haar vriend liet mij namelijk jagen op Koen van de Laak. Enthousiast vertel ik dat Koen van de Laak voor mij op straat loopt. Haar reactie: ‘Koen van de Laak? Heb je zijn plaatje!? Yes!’ ‘Nee trut, hij lóópt hier!’ ‘Ow, waarom bel je dan?’ Ik doe het niet meer. Echt niet. Ik doe mijn boodschappen wel een paar weken bij de C1000. Marieke

[11] 2010 17 FEBRUARI WOENSDAG HANZEMAG 15


cultuur

CLUB FOR THE INTERNATIONAL POP UNDERGROUND OOSTERSTRAAT 44 WWW.VERA-GRONINGEN.NL

Adverteren in HanzeMag?

FILM

DVD

Un Prophète

It Might Get Loud

★★★★

★★★

FEBRUARI ‡ MAART

Bel Bureau Nassau 020 6230905 Of mail

18 19 24 25 26 27 04 05

EL PINO AND THE VOLUNTEERS GREYLINE (LP PRESENTATIE) BEACH HOUSE // LAWRENCE ARABIA THE ETTES SUBROUTINE CONNECTS 2.0 TUNE-YARDS RADIO MOSCOW GET WELL SOON

VERWACHT

DAILY BREAD, GOMER PYLE, KASHMIR, YACHT, AND SO I WATCH YOU FROM AFAR

info@bureaunassau.nl

EN VEEL MEERRR...

ELKE ZATERDAG SWINGAVOND ‡)5(($/7(51$7,9('$1&(1,*+7‡

a

Capuchontrui voor slechts 25 euro! Bij inlevering van deze bon

dR_X]YNNa` ORRYQR[QR Xb[`a

LVahigVVi()!<gdc^c\Zc%*%-*%,&%%

dddPb_`b``R[OX" dddOX"

Zernikeshop Zernikeplein 11 (050) 595 47 55 zernikeshop@org.hanze.nl www.hanze.nl/zernikeshop or Universiteitswinkel Oude Kijk in â&#x20AC;&#x2122;t Jatstraat 39 (050) 363 27 00 zernikeshop@rug.nl www.rug.nl/winkel

]\RS`RSSZdO\RS9C<AB3<13<B@C;5@=3>

09-07-2009 9:50:44

ga eens uit ons dak

the art of having fun

studentkaart.indd 1

#,

Platformtheater.nl

Drie gitaargoden in ĂŠĂŠn documentaire: het is de droom van iedere gitaarliefhebber. Davis Guggenheim, de Oscar-winnende regisseur van An Inconvenient Truth, kreeg het voor elkaar om Jimmy Page (Led Zeppelin), The Edge (U2) en Jack White (The White Stripes) bij elkaar te krijgen om hun liefde voor de gitaar te betuigen. De film concentreert zich rond een jamsessie in Los Angeles waar de helden elkaar voor het eerst ontmoeten, elkaar technieken uitleggen, en natuurlijk met elkaar spelen. Die unieke beelden worden afgewisseld met portretten van de gitaristen. The Edge geeft een inkijkje in zijn privĂŠstudio en blijkt vooral een meester-manipulator die met een enorme hoeveelheid techniek zijn sound creĂŤert. Jack White, de benjamin van het stel, doet bijna het omgekeerde. Zijn liefde voor de rauwe bluessound zorgt ervoor dat hij continu op zoek is naar oude gitaren, versterkers en opnameapparatuur. Maar Jimmy Page is zonder twijfel de grote held, wat ook blijkt uit het ontzag bij de twee anderen wanneer hij uitlegt hoe hij speelt. Wel ontzettend jammer dat de dvd helemaal geen bonusmateriaal in de vorm van extra live muziek bevat.

DVSTVTTFO PQMFJEJOHFO XPSLTIPQT NBTUFSDMBTTFT MF[JOHFO TZNQPTJB QSPKFDUFO FYQPTJUJFT POEFSTUFVOJOHBNBUFVSLVOTU

a

Na zijn veelgeprezen De battre mon coeur sâ&#x20AC;&#x2122;est arrĂŞtĂŠ (2005) is regisseur Jacques Audiard terug met een nieuwe kaskraker. In Un prophète neemt hij het gewelddadige leven in de gevangenis onder de loep. De film won de grote prijs van de jury op het filmfestival van Cannes en is de Franse inzending voor de Oscars van 2010. De negentienjarige Malik (Tahar Rahim) wil slimmer uit de gevangenis komen dan hij erin ging. Bij binnenkomst merkt Malik dat hij van de gevangenbewaarders geen hulp hoeft te verwachten. Zij zitten net zo diep in het machtsspel als de gevangenen zelf. Hij raakt betrokken bij de vuile spelletjes van een Corsicaanse bende. Een rivaliserende groep Arabieren ziet hem direct als verrader. Interessant is de mengeling van personages van verschillende afkomst. De baas van de Corsicanen, CĂŠsar Luciani (Niels Arestrup), is een stereotiepe maffiabaas. Aan Malik is daarentegen weinig clichĂŠmatigs. Zo is hij, behalve een gangster, ook gewoon opgetogen wanneer hij voor het eerst vliegt. Un prophète is een lekkere rauwe gevangenisfilm, maar kan niet in de schaduw staan van Gomorra, de hit van het Rotterdamse filmfestival van vorig jaar.

&21&(576Â&#x2021;029,(6Â&#x2021;'$1&(1,*+76

/UDE+IJKIN@T*ATSTRAAT

Dat je hier goed kan borrelen weet je natuurlijk allang, maar

Eten en/of drinken

â&#x20AC;Śkom ook eens film kijken! .%2'%.3'/%$+/0%2

bij â&#x20AC;&#x2122;t GSp? Ja, dat kan!

Kijk voor opgave eten en openingstijden bar op onze site

www.GSpWeb.nl

ged. kattendiep 13 groningen www.oceallaigh.nl www.iersepub.nl

16 HANZEMAG WOENSDAG 17 FEBRUARI 2010 [11]

SETJE(0 (0 EURO SETJE(0 (0 EURO SETJE(0 (0 EURO SETJE(0 (0 EURO SETJE"ROTHER,# EURO SETJE4/.%23SAMSUNG#,0 EURO .)%57%#!242)$'%3


loco

Mariska de Roo (21), vierdejaars International Business & Languages ‘Ik heb mijn hele leven gezongen in koren en bandjes. Toen ik een tijdje in Maastricht woonde heb ik zangles genomen. In Groningen bleek dat onbetaalbaar, daarom ben ik vorige maand lid geworden van het grootkoor van Bragi, het oudste studentenkoor van Nederland. Een grootkoor is een koor waarin alle stemsoorten zitten: sopranen, alten, bassen en baritons. We zijn met z’n 46en, ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De meeste koren hebben moeite met het vinden van mannen. We repeteren een keer per week in de Oosterkerk bij het UMCG. Dan ben ik de hele avond zoet. Het begint met inzingen, ademhalingsoefeningen, toonladders. Daarna worden stukken op de piano voorgespeeld. Eerst per stemsoort en daarna met z’n allen. Studenten denken wel eens dat zingen in een koor suf is. Ten onrechte, het is altijd erg gezellig in de pauzes. En ieder jaar is er een repetitieweekend op een van de eilanden. Op 19 maart treden we op in de Oosterkerk met een klassiek programma. Welkom!’ Tekst en foto: Luuk Steemers


In & UIT IN&UIT is bestemd voor studenten- en personeelsactiviteiten. Ook kunnen studenten en medewerkers hier gratis hun advertenties kwijt (maximaal 30 woorden). Informatie voor de uitgave van woensdag 10 maart kun je mailen naar hanzemag@org.hanze.nl. De deadline is dinsdag 3 maart.

De CAST lunchconcerten Dinsdag 2 maart: Hristo Peev (DJ), Academie Minerva Woensdag 3 maart: Fade the Blue (funky/pop), Wiebengacomplex Dinsdag 9 maart: Elfar (pop), Van DoorenVeste Woensdag 10 maart: Joost Caliente (DJ), Atrium, ZP7 Theaterbewerking Elf Minuten Speciale studentenavond van het NNT: Elf Minuten van de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho op donderdag 11 maart vanaf 19.00 uur. Elf Minuten gaat over prostitutie en vrouwenhandel. De jonge Maria die in de hoop op een beter leven naar West-Europa vertrekt komt terecht in de prostitutie. Elf Minuten is de gemiddelde tijd van een nummertje. Meer info op www. nnt.nl. ISO zoekt bestuur Het Interstedelijk Studenten Overleg zoekt een nieuw bestuur. Voor meer info, mail: iso@iso. nl. Politiek debat op HG Op donderdag 18 februari organiseert studentenvereniging Homerus van 15.30 tot 17.00 uur een debat over de gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen zijn aanwezig. Marie KamphuisBorg, ZP 23.

PZZL 1

2

3

8

Prins Claus Conservatorium Kijk voor het programma op: www.hanze.nl/ prinsclausconservatorium.

22

18

Pedicure Brigitte Munzebrock, telefoon 050 5411554. Voor info: www.pedicurebrigitte.nl.

ACLO Studentensport De ACLO zoekt een nieuwe PR- en Activiteitencommissie. De PRAccie organiseert de evenementen van de ACLO. Daarnaast is het meedenken over en uitvoeren van het PR-beleid een belangrijke taak. De tijdsbesteding is gemiddeld 10 uur per week. Ben jij creatief en wil je organiseren? Solliciteer dan vóór 8 maart op één van de volgende functies: voorzitter, penningmeester, design, PR – intern, PR – extern, acquisitie. De ACLO biedt jou de mogelijkheid om ervaring op te doen. Toegang tot alle ACLO-activiteiten en ACLO-borrels. Een geldelijke vergoeding. Een gratis ACLO-sportbewijs. De ACLO vraagt: teamplayers, enthousiasme, creativiteit, beschikbaarheid van maart 2010 t/m maart 2011. Vragen? Mail interncoördinator@aclosport.nl of bel 0503634641. Concert KOV Concert door het Concertkoor Katholieke Oratorium Vereniging (KOV) met als dirigent Bram van der Beek op woensdag 10 maart om 20.15 uur in De Nieuwe Kerk te Groningen. Uitgevoerd worden: Lux Aeterna van Lauridsen en Via Crucis van Liszt. Kaarten in de voorverkoop bij Anita Kuis (0505953191 en a.j.m.kuis@ pl.hanze.nl) of via www.kov-groningen.nl, à € 11,00.

4

7 9

5

13 15

19 23

16

24 25 27

Games ontwikkelings bedrijf zoekt stagairs Zoek je een stageplaats bij een gamesbedrijf? Gamedeveloper Two Tribes zoekt programmeurs, designers, artists en marketing stagiairs! Interesse? Kijk op www.twotribes. com/jobs voor meer informatie.

GSp Kijk voor alle info op: www.gspweb.nl.

12

14

Gezocht: zangles Beste muzikanten onder ons. Ik ben op zoek naar iemand die mij voor niet al te veel geld zangles kan geven. Ik ben heel flexibel, zing met name jazz, pop en musical. Heb ruime ervaring met zingen (minstens 10 jaar) en zou graag naast het zingen in een koor één keer in de week privé-les willen volgen. Contact: deroomariska@gmail.com.

Studium Generale Kijk voor het programma op: www.rug.nl/studium.

11

10 17 21

Stukafest In 21 studentenkamers vindt op 25 februari het Studentenkamerfestival plaats dat wordt afgesloten met het StukafestFeest in Simplon. Alle info op www.stukafest.nl.

26 28

18 HANZEMAG WOENSDAG 17 FEBRUARI 2010 [11]

6

(Groningse) verkiezingen

3 16 H orizontaal Verticaal Hippe Britse stijl (6) 1 Zwangere kleding (6) 13 14 Frank de …, wethouder RO (5) 2 Geert …, ex-raadslid Stadspartij (7) 8 Geestdrift (5) 3 Taal van Stad & Ommeland (8) 28 9 Resultaat van afstel (7) 4 Langdurige ruzie (4) 10 Tjolk …, wethouder van Juinen (7) 5 …ruptie of …pellatie (5) 20 11 Ov-twistpunt in Stad (4) 6 …tactiek, onderhandelingsmethode (6) 12 Wortelknol die dubbel lekker klinkt (3) (5) 14 14 Nat. Research Centre for Grapes (afko, 4) 713Babywagen (Geen) Guinees biggetje (8) 15 Klasse der edelen (4) 16 Baltische staat (7) 11 18 Jamaicaanse muziekstijl (3) 17 Henk …, vertrekkend gemeentesecretaris (6) 21 …’s tiental (boek, 4) 19 Aanhanger (5) 20 16 23 …diep, parkeerput in Stad (7) 20 Kleine snertgroente (6) 25 Pittig hoofd (7) 22 … Dekker, wethouder Financiën (5) 27 26 Gebak (5) 24 Niagara Kung Fu Association (afko, 4) 27 Aanmaaklimonade (5) 19 28 Het lelijke jonge … (sprookje, 6) 23 De schuin gedrukte opgaven zijn cryptisch, de vet gedrukte hebben met het thema te net als de oplossing. Mail het woord naar: pzzl@org.hanze.nl en ding mee naar 20 maken, een cadeaubon van 10 euro. Inzenden t/m donderdag 4 maart. De vorige PZZL is 24 gewonnen door: Lieke Huits. De oplossing is: FILANTROPISCH. Boudewijn Otten


LEEUW

Lieve Loes Heeft je beste vriendin gezoend met de jongen waar jij al tijden vlinders van in je buik krijgt? Ben je verliefd op je docent en kun je je niet meer op je studie concentreren? Lig je niet lekker in je projectgroep en begrijp je niet waarom? Mail Loes, onze enige echte ervaringsdeskundige. Inzenden mag zelfs anoniem. lieve.loes@live.nl.

is toch belangrijker dan een vriendje, die misschien een houdbaarheid heeft van een jaar. Als ik jou was zou ik niet meegaan. Waarom zou je jezelf pijn doen? Verzin desnoods een smoes, maar bespaar je de ellende. Ga in die week iets anders leuks doen. Probeer die vriendenkring een beetje te ontwijken, er zijn meer leuke mensen in Groningen. En meid, alles kan kapot, dus mocht je vriendin ‘m dumpen: grijp je kans! Lieve Loes,

Lieve Loes, Ik heb een probleem waar ik al maanden mee worstel en dat me slapeloze nachten bezorgt. Ik kan het ook aan niemand vertellen. Ik ben namelijk verliefd op de vriend van mijn beste vriendin. Als ik hem zie beginnen mijn knieën al te knikken. Mijn vriendin en ik kennen elkaar al vanaf de basisschool en we hebben samen een grote groep vrienden waar we ieder weekend mee op stap gaan. Ook haar vriend gaat altijd mee tegenwoordig. Nu willen ze met de hele groep op wintersport, maar ik trek het denk ik niet meer om een week met ze in een skihut te zitten. Wat moet ik toch doen? Rosalie Lieve Rosalie, Wat een dilemma. Je wilt het duidelijk niet vertellen aan je vriendin en die jongen weet ook niet dat je verliefd op hem bent. Het vriendje van je beste vriendin afpikken, lijkt me ook niet goed voor je karma. Vriendschap

Colofon HanzeMag is het redactioneel onafhankelijke magazine van de Hanzehogeschool Groningen. Het blad verschijnt tweewekelijks. Redactie-adres Zernikeplein 7 A0.04 en A0.05, Groningen Postadres Postbus 30030, 9700 RM Groningen telefoon: 050 5955588 | fax: 050 5955590 | e-mail: hanzemag@org.hanze.nl | Internet: www.hanze.nl/hanzemag Redactie Chris Wind - hoofdredacteur 050 5955585 c.f.wind@pl.hanze.nl Boudewijn Otten - (eind)redacteur 050 5955582 j.b.m.otten@pl.hanze.nl Luuk Steemers - redacteur 050 5955581 lu.a.steemers@pl.hanze.nl Rina Tienstra - redacteur 050 5952570 r.h.tienstra-de.knegt@pl.hanze.nl Loes Vader - redacteur 050 5955588 j.l.c.vader@pl.hanze.nl Fotografie Pepijn van den Broeke - www.pepijnfoto.nl Robert van der Molen - www.toxic2.nl Redactie HanzeMag Illustraties Mathieu van der Bij & Xiao Feng Chiu | Sam Peeters | Leo van der Reest | Ricky van Duuren Lay-out Renée Zaal - www.reneemedia.nl Basis lay-out Art Studio - Groningen Productie Redactie HanzeMag & Grafische Industrie De Marne B.V. Oplage: 6.000 Advertenties Bureau Nassau 020 6230905 info@bureaunassau.nl Abonnementen 60 euro per jaar 050 5955588 hanzemag@org.hanze.nl

Ik weet me geen raad meer en daarom schrijf ik jou. Een poosje geleden heb ik een jonge vrouw leren kennen. Eerst was het een leuk projectje, ondanks dat ze slim is en een eigen mening heeft. Hoe moet ik haar voor de rest omschrijven? Geil. Ik dacht dat Jenna Jameson het snapte, maar nee hoor, die verbleekt erbij. Ze houdt ook niet van gezeur en wil vooral veel lol en heel veel seks. Je zou denken wat is het probleem, dat is toch de droom van elke man? Klopt, ondanks dat ik twee dagen nodig heb om bij te komen en twee dozen eieren moet eten om op krachten te komen. Het probleem zit ook niet tussen de lakens. Wat dan wel? Wat begon als een leuk projectje is veranderd in een nachtmerrie. Geen relatie, geen kritische vragen, bel mij niet, ik bel jou, nooit een lief woordje of complimentje, kortom heel veel afstand tenzij mevrouw zin heeft. Volgens mij ben ik een soort seksslaaf geworden, een beetje van mezelf maar vooral van haar. Moet ik nu de droom van

iedere man leven terwijl ik er eigenlijk heel ongelukkig van word? Of niet zeiken maar gewoon genieten?

Gevalletje Chihuahua-Duitse Dog

Wesley PS wat is jouw telefoonnummer? Beste Wesley, Ten eerste moet me van het hart dat ik het woord projectje heel denigrerend vind als je het over een vrouw hebt. En dan nog wel een vrouw die slim is en een eigen mening heeft. Jij schildert haar af als de eerste de beste sloerie, terwijl je gewoon tot over je oren verliefd bent. Maar ze wil geen relatie, dat lijkt me helder. Ze wil lol, geen gezeur en veel sex. Dat is duidelijke taal. En wat heeft ze nu: in ieder geval geen lol en veel gezeur. Als ze eerlijk is geweest over haar bedoelingen en je duidelijk heeft gemaakt dat er geen relatie in zit, dan moet je niet lopen miepen. Als die vrouw een nachtmerrie voor je is geworden, kan ik je maar één advies geven: KAPPEN. Want het stadium van gewoon genieten en niet zeiken is voorbij. Ik vind het lullig dat je de droom van iedere man misloopt, maar dat zul je moeten accepteren. Jullie verhouding is niet gelijkwaardig. Je hebt in ieder geval een vrouw gehad waarbij een beroemde pornoster verbleekt. Dat is toch een geweldige ervaring? Wees blij met wat ze je heeft gegeven. Lik je wonden en ga je leven verder leven. Zonder haar. Enne... je hebt altijd nog je pornocollectie. PS mijn telefoonnummer krijg je niet.

‘Je verbeelding maakt dingen erger dan de gruwelijkste realiteit’, vertelde mijn oma eens. Als raad gaf ze me mee: ‘Dus als je iets vreselijks ziet, neem dan in elk geval de tijd om goed te kijken.’ Dus dat deed ik. Zittend op de onderste trede van de Kelo-sauna die gemaakt is van boomstammen afkomstig van de poolcirkel. Zo’n sauna is best leuk hoor en vooral ontspannend natuurlijk en het drijft afvalstoffen uit je lichaam, maar uiteindelijk is wel iedereen naakt. Over dat naakt zijn mag je vooral niet moeilijk doen, want dat is kinderachtig, en dus doet iedereen zo overdreven niet-moeilijk dat het juist voor bespottelijke situaties zorgt. Zo zijn er de mannen die breeduit gaan zitten terwijl ze hun cupje A subtiel verbergen met hun gespierde bovenarmen. De vrouwen laten onbeschaamd het schaamhaar staan, maar verbergen wel het blauwe touwtje dat daaronder vandaan probeert te komen. En ik zie echt wel de ogen die nonchalant over mijn lichaam dwalen, om snel een hoekje om te gaan wanneer ik opsta. Ik besluit mijn blik niet af te wenden en de naakte werkelijkheid onder ogen te zien, precies zoals mijn oma me aanraadde. En dus zie ik zielige kleine piemeltjes die er maar zo’n beetje werkloos bij bungelen, gerimpelde konten die zo naar beneden hangen dat het lijkt alsof ze zelfstandig willen gaan zitten. En het meest verschrikkelijke van alles: de enorme hangtieten die de associatie oproepen van vrouwelijke holbewoners. (vraag me niet waarom, maar de vrouw van David de Kabouter heeft er iets mee te maken) Eén man wijkt zo ver af van het heersende schoonheidsideaal dat ik me afvraag of hij in staat zou zijn vruchtbare nakomelingen te verwekken bij Paris Hilton. Het zou een gevalletje Chihuahua-Duitse Dog kunnen zijn, maar het is ook mogelijk dat ik een nieuwe diersoort heb ontdekt. Na een lange dag in het kuuroord ben ik blij me te kunnen terugtrekken in mijn hotelkamer. Echt uitgerust voel ik me niet. In mijn verbeelding zie ik nog steeds de met spataders beklede kwabben hangen. Ineens begrijp ik de functie van het schoonheidsideaal. Ik druk de televisie aan op Fashion TV. Daar lopen ze keurig op een rijtje: de lichamen van vrouwen die ik zo goed ken. Zij worden alleen maar mooier in de verbeelding. Leonie

[11] 2010 17 FEBRUARI WOENSDAG HANZEMAG 19


legal alien Studies:

Economics

Native Country: Bosnia & Herzegovina, 4.6 million inhabitants, 1,2 times the size of the Netherlands Loves:

shopping, going out, drinking coffee

Hates:

cooking

Photo: Elina Kisiele

Jelena Babic (22)

You just arrived in Holland, what is your first impression? ‘Well, I already had my first impression of the Netherlands last summer as a tourist in Amsterdam and The Hague. I might be wrong, but everybody seemed so relaxed riding their bikes and living their lives. People here are helpful and usually willing to provide you with some information. But that was just my impression as a tourist, now I guess I will start to know the real Dutch life.’ Do you like coffee? This is definitely part of the real Dutch life.

‘Yes, I love coffee! But here in Holland people only stop for a short coffee break. I don’t like this kind of coffee, I would rather sit in a cafeteria to chat and drink coffee for at least two hours.’ What can you tell about the differences from your life in Bosnia? ‘In Bosnia we hardly ever ride a bike, only for fun or sports. The weather and the fact that here almost everything is legalized is also a difference. It’s interesting to start a new life by myself and deal with responsibilities that I didn’t have while living with my parents in

Bosnia. Now it’s time to learn how to cook and stay within the budget.’

time. I want to meet a lot of people, and maybe do a master in Holland.’

Why did you choose Groningen for your studies? ‘I wanted to spend some time studying abroad and Groningen was actually my second option, right after Brno in the Czech Republic. I got a scholarship here, which I don’t regret at all. I love to start a life in the Netherlands.’

Can you tell me a Bosnian saying? ‘I can’t think of anything right now, but there is a word called merak which we use when we enjoy doing something. It is quite hard to translate but I guess Dutch people understand what I’m saying, because they have the same problem when explaining the meaning of the word gezellig!’

Do you have goals to achieve in Holland? ‘My goals are typical for any international student: to pass my exams and have a good

Denise Lopes Santos


Couch Surfers travel free, meet people, and try to change the world

‘It’s like travelling

without going away from home’

What’s so attractive about sleeping on a stranger’s couch? How exciting is it to have a guest from the other side of the world in your house? Couch Surfing is a community of travellers around the world who exchange hospitality, experience and knowledge. ‘The best tourist guide is a couch surfer’ Although most couch surfers just don’t want to spend money on accommodation – yes, the whole experience is for free – the idea of being a guest involves much more than self interest and furniture. The mission statement of CouchSurfing is Participate in Creating a Better World, One Couch at a Time. The community offers one of the best opportunities to make connections with open-minded people from all over the world. ‘I met people from France, Brazil, Argentina, Sweden, right there on my couch in Italy’, says couch surfer Sandra Paoli. ‘It is like travelling without going away from home.’ Eventually, it becomes an educational exchange giving you a better understanding of the points of view of people from different cultures.’ After registering for free on the website, you are able to access millions of different profiles from people all over the world willing to be a host or be hosted. The profiles contain detailed information about the travellers and the accommodation they have to offer. Is it a couch? A bed? Or just the floor? How many people can you host? How long can I stay? The more information you put on your profile, the bigger the chance you will easily find a place. But why would you go to a house of a person you don’t know? Well, who knows a city or village better than a local? Through the CouchSurfing network you can contact citizens from different cities requesting a couch for a night, or simply meet them for a coffee to talk about your travel experiences. Most of the couch surfers describe their location in detail, giving tips about transport, nightlife, and best periods to visit. With more than five hundred members, Groningen has a pretty big community in the CouchSurfing network. But Groningen is a student city in the first place, and not really a touristy place. Why would people want to visit the city? There are more reasons than you might expect. Students without a room in the city who need a place to stay, for instance. Or travellers who pass through Groningen for one night. ‘I hosted people

who heard about Groningen on the road’, says Gideon de Jong. ‘They thought it was a nice place, with a lot of parties, and a chance to experience the Dutch atmosphere different from the typical Amsterdam clichés. ” The Groningen community organizes monthly meetings for local surfers willing to meet, not to host or look for a place to crash, but just to chat. The group also contributes to the CS community organizing events throughout the year. Recently they organized the Groningen invasion. Travellers from Bremen were hosted in Groningen, in return for hosting Groningen locals last December during the Bremen invasion. Couch surfing events are a great option for those who feel insecure about surfing for the first time. ‘The trip to Bremen was my first experience as a couch surfer’, says Paul Schuddebeurs. ‘I loved meeting veterans from the community and learning more about the couch surfing network while enjoying the Christmas Market during a totally different kind of trip. Now, I would like to be a host or invade another city.’ Gideon hosted an Indian doctor who came to Groningen for a conference at the University Medical Centre. ‘He requested a couch and I replied. He seemed to be a very interesting guy. I had an opportunity to show him the city and share my travel experiences with someone who travelled all the way from India.’ Besides being a host, Gideon also had the experience to be a surfer himself. ‘I have been a couch surfer in Morocco. Using the CouchSurfing network I had a unique travel experience. I visited places that I would never have been able to see without a local host as a guide. That’s why I believe the best tourist guide is a couch surfer.’ Denise Lopes Santos For more information about couch surfing, go to www.couchsurfing.org. To find the Groningen group, go to the tab Community and click on search groups.

Photo: Pepijn van den Broeke

[11] 2010 17 FEBRUARI WOENSDAG HANZEMAG 4 INT


In Short... Students of the ICM specialization Information Services went to Parma, Italy, to attend and take part in the yearly BOBCATSSS conference. One group facilitated a workshop; another group did a poster presentation. The poster presentation team, consisting of two ICM-students and two exchange students from Kastoria, Greece, won a shared first prize in the poster competition. The prize is a free ticket for the next conference that will be held in February 2011 in Szombathely, Hungary. From left to right: Alexandra Koligioti, Daisy Tromp, Jeroen van Boheemen, Thomas Neochritis

No Money for Music Master The decision of Dutch Minister of Education Ronald Plasterk not to fund the Master of Music programme of the Prince Claus Conservatoire has caused an outrage at Hanze University. The conservatoire is a highly respected part of Hanze University and the decision means a big blow to the plans of the school. To protest the decision, dean Chris Fictoor and several Conservatoire students presented a petition, signed by 1700 people, to the minister when he visited Groningen on 8 February for a Labour Party election meeting. The Big Band of the Prince Claus Conservatoire gave a protest concert prior to the meeting. The minister accepted the petition and invited the dean and students to discuss the issue in The Hague soon.

SIFE creates opportunities SIFE Hanze Groningen is the latest member of the SIFE organization in the Netherlands. SIFE, which stands for Students in Free Enterprise, tries to mobilize university students to create economic opportunities for others. Through community-based projects, SIFE students assist underprivileged people to improve their future perspectives. A group of Hanze University students decided that Hanze also needed a SIFE group. In December 2009, SIFE Hanze Groningen became official. But the group is still small and needs more participating students. Are you interested in joining and helping other people with your creativity? Contact Hani Jomaa (hr@sife-hanze.org) to obtain further information on how you can become a member of SIFE Hanze Groningen or visit www.sifehanze.org.

Double Trouble Party ESN Groningen organizes a double trouble party on 17 February in Pacific Bar (Oosterstraat 65). Find your soul twin and come dressed as Jekyll and Hyde, Sid and Nancy, Cleopatra & Caesar or whatever you want. Beer and soda one euro from 22:00 till 1:00. Bring your student card or ID card and get in for free. If your other half is still missing, do not worry. You can find that special someone during a speed date before the party. Go to Pacific Bar at 20:00 and find a date during ESNâ&#x20AC;&#x2122;s speed dating hour. Get your free ticket at the ESN office, Grote Rozenstraat 23. Office Hours are Monday- Friday 13:00-16:00 and Thursday night 17:00-19:00.

Amsterdam and Maastricht Excursions Amsterdam and Maastricht are two of the most interesting and beautiful cities of the Netherlands and traditionally, ESN Groningen always organizes excursions to explore these two places. This year, the Amsterdam excursion will take place on 20 February and cost 45 euro with an ESN card and 48 without. This includes the bus ride, a city tour, a visit to a museum and dinner. The excursion to Maastricht will take place in the weekend of 19 March till 21 March. It costs 82 euro with ESN card and 85 without. Price includes bus trip, accommodation, a pub crawl, guided city tours, a trip to the caves of Valkenburg and a party at the accommodation. Sign up for this excursion at the ESN Office during office hours.

Advertisements

Do you have ambitions as a journalist or photographer? HanzeMag is looking for:

Writers & Photographers HanzeMag is the only university magazine in the Netherlands that has five pages just for international students. But what makes it even better: international students have the chance to write the articles themselves! Are you a critical student who would like to write articles in English? Then come join our international editors team! Besides experience you also get paid for every published article and picture. Interested? Send an email to c.f.wind@pl.hanze.nl or call 050-5955585

[11] 2010 17 FEBRUARI WOENSDAG HANZEMAG 3 INT


First Impressions of the New Internationals

‘Holland looks like an

updated version of an 18th century country’

On 2 February, Hanze University organized Welcoming Day for new internationals students. Students from the United States, Mexico, France and many other countries had a chance to learn about Dutch culture, Groningen and practical matters. We asked them about their first impressions and expectations. Li Jiyang from China was impressed by his first visit to Hanze University. ‘When I went into the main building, what attracted me most was that it is a really multicultural environment with a truly international flavour. Hanze University has students from all over the world, comprising over fifty nationalities.’ Buitenlanders (that is how foreigners are called in Dutch) have various first impressions. Hali Dardar from Louisiana, USA, was shocked by the weather: ‘Cold! Very cold. Your city has a lot of South American restaurants, hair salons and shoe stores. The people here are super hospitable. Everyone I met is easy-going and fun.’ Anna Smetanenko from Ukraine thinks that Holland looks like an updated version of an 18th century country because of all the little houses and the fact that people here are nice, open-minded and the city is very welcoming. Emmanuelle Yelkouni and Mathiev Maury from France agree that the city and university are very nice and welcoming ‘It looks great. People are sociable and friendly’. Tuomas Tikkala from Finland noticed that the streets are narrow and everything looks a bit odd. We also asked the students what their plans and expectations are during their stay in Groningen. Tuomas would like to learn Dutch and just have a lot of fun. Emmanuelle is looking forward to finding new friends and exploring Dutch culture. And Li is expecting to learn to communicate and cooperate with different people from different backgrounds in teamwork. Basically new students are ready to start their lives, get some experience and have loads of fun and great memories. Let’s hope they get the best out of their Groningen experience. We will see how they feel about their stay here at the end of the study year. Elina Kisiele

Li Jiyang

Hali Dardar

Anna Smetanenko

Emmanuelle Yelkouni

Mathiev Maury

Tuomas Tikkala

[11] 2010 17 FEBRUARI WOENSDAG HANZEMAG 2 INT


Wednesday 16 februari 2010 Independent Magazine of Hanze University of Applied Sciences / email hanzemag@org.hanze.nl / Photo: Pepijn van den Broeke

11

COUCHSURFING: travel free, meet people, and try to change the world â&#x20AC;˘ First impressions of the new international students â&#x20AC;˘ Going Dutch reveals how cheap the Dutch really are

HanzeMag nummer 11  

Hanze Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you