Page 1

18e jaargang 28 november 2012 redactioneel onafhankelijk magazine van de Hanzehogeschool Groningen | website: www.hanzemag.nl | e-mail: hanzemag@org.hanze.nl | Foto: Pepijn van den Broeke | Model: Heleen Lameijer

5

check

Hanzemag.nl

Religie en de ver leidingen van de 21e eeuw

Gaan geloof en wetenschap wel samen?

Ve rs la af d aan por no


i W

z j i e r n p ! 0 5 m i u nr Wat krijg je als je Sinterklaas en de Kerstman combineert?

Het

prijzenfestijn!

Een greep uit onze zak vol surprises: 3 GESIGNEERDE exemplaren van Fokke & Sukke’s ‘Het Afzien van 2012’ 3 GESIGNEERDE exemplaren van ‘Fokke & Sukke Aan de Studie’ 2 Fokke & Sukke jaarkalenders voor 2013 FILMS

(o.a. digitaal geremasterde DVD/ Blu-Ray editie van JAWS)

GAMES

(o.a. HITMAN)

TICKETS (voor CONCERTEN, FESTIVALS,BIOS, FEESTEN in Groningen) BOEKEN

(o.a. beste Amerikaanse boek van 2012 DE KUNST VAN HET VELDSPEL)

HANDBOEKEN (handboek voor werkzoekers WELKE KLEUR HEEFT JOUW PARACHUTE?) COACHING CD’S (Ben Tiggelaars’ DROMEN DURVEN DOEN) En verder

SERIES, BORDSPELLEN, DOCUMENTAIRES, STRIPBOEKEN, CDS, ENZ, ENZ!

2 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5]

Van eind november tot maart geven wij wekelijks, en soms zelfs dagelijks, mooie prijzen weg!

1 Ga naar hanzemag.nl of gebruik onderstaande QR codes 2 Download onze iPhone of Android app 3 Ga naar menu en klik op Zoekertjes 4 Iedere advertentie die begint met WIN bevat een vraag, beantwoordt die. 5 Hoppa, je wint! iPhone:

Android:


INHOUD

Christelijk en verslaafd aan porno ‘Ik bid als ik honger naar seks’

8/9 Mormonen in Groningen ‘Geloven op maandag is moeilijker dan op zondag’

10/11 ‘Als ik vanwege een tentamen een gebed mis, haal ik dat 's avonds weer in’

LOCO MBA-student Elham Khalili paints traditional Persian miniatures.

12/13

ITEM: Ewout & Esther ‘Ik heb hem, plat gezegd, vol op de bek gepakt’

19

21 [5] 28 NOVEMBER 2012 WOENSDAG HANZEMAG 3


De Martinikerk was volledig uitverkocht op 16 november. Onder leiding van Louis Buskens brachten zes slagwerkers, twee pianisten, vier solozangers en ruim honderd koorleden de 624 bezoekers in vervoering met een gepassioneerde uitvoering van Carl Orffs Carmina Burana. Op de vier solisten en leden van het Groninger Kinder- en Jeugdkoor na, waren alle musici studenten en medewerkers van het Prins Claus Conservatorium.

4 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5]


[5] 28 NOVEMBER 2012 WOENSDAG HANZEMAG 5 Tekst en foto: Luuk Steemers


bij de les

Bio-informatica verbindt de werelden van biomedici, biochemici en ict’ers. Schier onbegrijpelijk voor leken. Tijdens een practicum licht docent Sven Warris een tipje van de sluier.

Communiceren met Python Twintig over acht. Vanuit de kille novemberochtend druppelen studenten het bio-informaticalokaal binnen. Het practicum begint om half negen, maar zo’n twintig koppies staren al ijverig naar de in clusters van drie opgestelde Linux-computers. Wandplaten met gecompliceerde diagrammen en koppen als Genome-wide MicroRNA prediction based on large-scale MFE calculation laten er geen twijfel over bestaan dat hier serious business wordt gedaan. Het is het tweede Bio-informaticapracticum voor de eerstejaarsklas. Docent Sven Warris legt uit wat de komende negen weken op het program staat. ‘We houden ons bezig met de energiehuishouding binnen de cel. We maken simulaties van de citroenzuurcyclus en het celmembraantransport van protonen. Daarvoor gebruiken we het programma Cytoscape waarmee je biologische systemen in het lichaam kunt visualiseren. Het mooie van Cytoscape is dat je het kunt koppelen aan de programmeertaal Python waarmee jullie de afgelopen maanden bezig zijn geweest. Als je je Python-scripts com-

municeert met Cytoscape krijg je een animatie.’ Warris zet de beamer aan en laat een zonnestelsel zien met een zon, een planeet en een ruimtevaartuig die allemaal in hun eigen baan bewegen. ‘Heel makkelijk te maken met een simpel Python-scriptje.’

een verslag. Moet het eerste verslag deze week of de volgende week?’ ‘Déze week’, antwoordt Warris. ‘Maar ik begrijp waarom je het vraagt. Het is nu al donderdag. Ik bekijk of we de deadline kunnen opschuiven tot na het weekend.’

‘Gaat het nu vooral om de theorie of om het programmeren?’, vraagt Sharlie van der Heide. ‘Je mag dieper ingaan op beide’, antwoordt Warris. ‘Als je je specialiseert in programmeren is het een goed idee om samen te werken met iemand die zich verdiept in de theorie, dan krijg je hele mooie simulaties.’ Warris laat een simulatie zien van het celmembraantransport van protonen. ‘Voordat jullie hiermee aan de slag kunnen, moet je Cytoscape en de plugin voor Python installeren en de manual bestuderen. Op het eind van iedere week wil ik van jullie een verslag zien. Zelf bekijk ik de verslaglegging voornamelijk om te zien of jullie op schema liggen. Jullie verslagdocent kijkt naar de punten en de komma’s.’ Rik Nijboer kijkt bezorgd. ‘Iedere week

‘Onze core business is het ondersteunen van biomedici en biochemici bij hun onderzoek’, vertelt Warris terwijl de studenten Cytoscape installeren ‘Er is steeds meer vraag naar bio-informatici. Alle genen, of het nou aardappelgenen of mensengenen zijn, werken op dezelfde manier. Daardoor zijn onze studenten op heel veel plekken inzetbaar: in ziekenhuizen, dna-banken, plantveredelingsbedrijven of kankerinstituten. Ze kunnen overal ter wereld aan de slag met de tools die wij hier aanreiken.’ Warris kan het weten. Enkele jaren geleden deed hij in Australië onderzoek naar de genen van dingo’s.

6 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5]

Viktor Nijenhuis is verdiept in de digitale handleiding van Cytoscape en bekijkt een gigantische wirwar van

Foto: Pepijn van den Broeke

lijnen die samenkomen bij talloze nodes, oftewel knooppunten. Hij zoomt in op een knooppunt. Nu staat er een rondje met P3. ‘De knooppunten zijn proteïnen in het menselijk lichaam’, legt hij uit. ‘De lijnen zijn de verbindingen met andere proteïnes, daarvan zijn er meer dan duizend. Even kijken wat P3 doet.’ Viktor vindt het antwoord op Wikipedia. ‘Ah, hij onderdrukt tumoren. Interessant!’ ‘Mooi dat iedereen zo hard zit te werken’ onderbreekt de docent. ‘Maar we moeten de inwendige mens niet vergeten. Tijd voor een korte pauze.’ Luuk Steemers

Lustrum In Nederland zijn er drie voltijd hbo-opleidingen Bio-informatica: in Leiden, Nijmegen en Groningen. De Groningse opleiding bestaat in 2012 tien jaar. Dit wordt op 30 november gevierd met een afwisselend programma (terugblik, lezingen en een wetenschapsquiz) in De Appel.


Opinie

Studentenhuisvesting op de schop

Rondvraag

De plannen voor 4500 jongerenwoningen in Groningen staan op de tocht. Het stoppen van de bouwplannen is het gevolg van nieuw regeringsbeleid dat de huurprijs niet meer met punten wil bepalen maar aan de hand van de waarde van een pand.

Peter Hillenga, directeur Huismeesters ‘Desastreus! En dan druk ik het nog licht uit. Het kabinet wil het puntensysteem dat de huurprijs van zelfstandige woningen (voorzien van douche en toilet) bepaalt, vervangen voor een huurprijs die 4,5 procent van de WOZ-waarde bedraagt. Voor de corporaties komt het erop neer dat een studio van 50-duizend euro, waar we nu nog 380 euro per maand voor vragen, straks nog maar 225 euro mag kosten. Fijn voor de studenten zou je denken, maar die ontvangen nu huursubsidie, zodat ze maximaal 220 euro per maand betalen. Een verschil van vijf euro. Het resultaat is dat studentenhuisvesting niet meer rendabel te exploiteren is. De Huismeesters heeft direct de bouwplannen voor de Cortinghborg en de Gembetonlocatie stopgezet: in totaal 450 jongerenwoningen. We lobbyen met branche-organisaties bij de minister en Kamerleden om deze rare plannen stop te zetten.’ Bas Krajenbrink, manager Housing Office ‘De 4,5-procentregeling zal worden toegepast op zelfstandige wooneenheden. Ons aanbod voor buitenlandse studenten die aan de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit studeren, bestaat voornamelijk uit onzelfstandige woonheden. De regeling heeft dus niet direct invloed op het huidige kamerbestand van Housing Office. Maar wél op de nieuwbouw van nieuwe studentenbehuizingen voor Nederlandse en internationale studenten in de toekomst. Het aantal buitenlandse studenten dat naar Groningen komt, groeit nog steeds. Daar willen we graag op anticiperen. Hou-

sing Office biedt veel studentenkamers via woningbouwverenigingen aan. Doordat de investeringscapaciteit bij de woningcorporaties stagneert, staat ons toekomstige aanbod onder druk.’ Jos van Rooij, gemeenteraadslid Student & Stad ‘Desastreus, dat kun je wel zeggen, ja. In Groningen is op dit moment al te weinig geschikte woonruimte voorhanden, zowel kwantitatief als kwalitatief. En de krapte neemt door het nieuwe kabinetsbeleid alleen maar toe. Het is daarom hard nodig dat nieuwbouwplannen worden gerealiseerd. Met de bouwcampagne BouwJong zou dit ook gaan gebeuren, maar die plannen staan nu in de ijskast. Maar als er niets gebeurt, kunnen duizenden studenten de komende jaren simpelweg geen kamer vinden. Als lobbyen in Den Haag niets uitricht, moet de gemeente Groningen de voorwaarden creëren om een aantal projecten alsnog te realiseren. Dat betekent dat we nog eens heel goed moeten kijken naar de zeer hoge eisen die de gemeente stelt aan de woningbouw. Je zou bijvoorbeeld de normen voor duurzaamheid, architectuur en het aantal verplichte parkeerplekken kunnen versoepelen. Daarnaast zal het particuliere kameraanbod moeten groeien. We zouden kunnen stoppen met de handhaving van de 15-procentsnorm, waardoor het aantal kamerverhuurpanden in de wijken kan toenemen. Juist met de sombere vooruitzichten, kunnen we de 15procentsmaatregel er echt niet bij hebben.’

Over de schutting… Robert Prummel fractievoorzitter van de Stadspartij in de Groningse Gemeenteraad

De nieuwste trend in bestuurlijk Nederland is het afschuiven van verantwoordelijkheden. Liefst zonder daar geld voor te geven. Over de schutting gooien noemen we dat in de politiek. Uiteindelijk komen de problemen bij de gemeente terecht. Studentensteden moeten in de nabije toekomst een toevloed van studenten huisvesten. Die willen plezierig wonen. De manier waarop zij wonen en leven verschilt nogal van die van burgers. In Groningen moest het bouwplan BouwJong honderden nieuwe studentenkamers, appartementen en woningen opleveren. Maar de corporaties worden geplukt en op het gemeentefonds wordt bezuinigd. Onderwijl groeien de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool onstuitbaar. Studenten huisvesten? Dat probleem gooien de minister en de onderwijsinstellingen gebroederlijk over de schutting. Groningen raakt ondertussen snel door haar voorraad startersen gezinswoningen heen. De Stadspartij pleit voor een gerieflijke campus naar Amerikaans model op het Suikerunieterrein. De grond is van de gemeente, zodat de schop snel de grond in kan. Wanneer het Westrandtracé wordt aangelegd, kunnen we een station bij de Suikerunie aanleggen, zodat studenten met de trein naar college kunnen. Kroegtijgers van Vindicat zullen hun corpshuizen niet willen inruilen, maar studiebollen, buitenlandse studenten, master-studenten en fanatieke sporters zijn wel degelijk in campushuisvesting geïnteresseerd. De Stadspartij denkt aan een mix van huizen, appartementen en gerieflijke containerwoningen in een groene omgeving. Een forse toename van het aanbod zal tot lagere huren voor álle studentenwoningen leiden. [5] 28 NOVEMBER 2012 WOENSDAG HANZEMAG 7


Student M. was verslaafd aan seks en porno, tot hij God vond

‘Ik bid als ik honger naar seks’ Wat voor de ene student een gezonde sex drive is, is voor de ander een groot probleem. M. is christelijk, maar kon de verleidingen van internetporno niet weerstaan. Hij raakte verslaafd en moest hulp zoeken bij een psycholoog, bij vrienden, en bij God. ‘Ik ben een Christelijke student die last heeft van een pornografieverslaving. Ik ben niet de enige, ik ken verschillende andere studenten die er last van hebben. Het begon bij mij allemaal met het bekijken van een pornografisch tijdschrift dat ik op straat vond. Ik ben nu zesentwintig jaar en ik kan bepaalde foto’s uit dat blad nog steeds helder voor de geest halen. Uit nieuwsgierigheid benaderde ik kort daarna oudere

meiden om seks te hebben. Ik was best succesvol in het regelen, maar als ik seks had gehad met een meisje, bleek altijd dat ze een relatie wilden. Dankzij de therapie die ik nu volg, weet ik dat ik bindingsangst had. Uit voorzorg kapte ik zo’n relatie snel af en ging op zoek naar een nieuw slachtoffer. Ik behandelde vrouwen zo omdat het voor mij de veiligste manier was en ik de controle kon houden. Ik had een

Foto: Pepijn van den Broeke

8 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5] Foto: Luuk Steemers

zeer sterke honger naar seks. In die tijd dacht ik dat ik alles wist wat er over vrouwen te weten was. Ze waren er voor seksueel genot. ‘Op een gegeven moment stuurde een ex-vriendin me een pijnlijke brief. Ze wees me op het feit dat ik haar heel erg veel pijn heb gedaan en dat ze doorhad dat ik een probleem had met vrouwen en met seks. Ze vond dat ik daarvoor

hulp moest zoeken. Zo maakte ze me er bewust van dat ik een ernstig probleem had. Daarna ging ik van het ene probleem naar het andere. In plaats van daadwerkelijk seks met meisjes te hebben, keek ik porno op het internet. Dat leek me een veilige manier om seksueel actief te zijn zonder verwikkeld te raken in een relatie of meisjes te kwetsen. De echte wereld heeft een heleboel stress en onzekerheid, maar de wereld van de


frick Paus & Maya

porno is voorspelbaar. Dit liep echter op een gegeven ogenblik zo uit de hand dat ik op sommige dagen meerdere keren moest masturberen voordat ik tevreden was. Nadat ik in deze periode een dienst over pornografie had bijgewoond, kwam ik tot geloof. Het probleem ontstond doordat het geloof pornografie afkeurt. Ik leerde hoe God seks heeft bedoeld. Toen besloot ik professionele hulp te zoeken. ‘Ik heb sinds een tijdje een psycholoog waar ik eens in de twee weken mee praat. Door de therapie ben ik heel anders gaan denken over vrouwen en seks. Niet alleen vanwege Gods oordeel. Het is een proces waarin ik al heel erg ten goede ben veranderd. Ik spreek mijn ex-vriendin af en toe nog wel eens en zij zegt dat ik heel erg positief veranderd ben. Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik ben wel op de juiste weg. ‘Ik merk dat als ik heel hard mijn best doe om het te laten, ik dat wel een periode vol kan houden. Maar na een paar maanden kan ik dan toch een

‘Nadat ik een dienst over pornograf ie had bijgewoond, kwam ik tot geloof’ terugval krijgen. Hierdoor krijg ik het gevoel nog dieper te zijn gevallen dan voorheen, met alle schuldgevoelens die daarbij komen kijken. De perioden die aan een terugval voorafgaan, worden wel steeds langer, dat is het goede nieuws. Op momenten dat ik veel stress ervaar, is de verleiding groter om terug te grijpen op pornografie. Daar leer ik nu met professionele hulp een vervanger voor te vinden. Ik heb sinds een paar

maanden een christelijke vriendin en zij is een grote steun voor me. Dit is mijn eerste gezonde relatie. Het is echt moeilijk, omdat ik open, kwetsbaar en eerlijk moet zijn. Ondanks mijn pornografie-achtergrond hebben we een goede relatie. We hebben geen geheimen voor elkaar.

‘Als ik opwinding voel, bel ik mijn beste vriend, m’n vriendin of m’n psycholoog’ ‘M’n vriendin zegt vaak: “Als God je vergeeft, mag je ook jezelf vergeven”. Dat is iets wat ik nog niet helemaal kan en ik ben ook nog lang niet alle schuldgevoelens kwijt. Dat is een hele strijd. Mijn vriendin zegt dat iedereen een verleden heeft. Ze vindt het goed dat ik stappen zet om het helemaal achter me te laten. Zij heeft haar eigen dingen, dingen waarmee ze heeft geworsteld, geen pornografie, maar andere obstakels. Het is niet makkelijk, maar samen komen we er wel uit. Zij houdt van mij en ik van haar. We kunnen goed praten over de lastige dingen en dat geeft ons een goede basis. ‘Ik kan mijn verlangens steeds beter beheersen, als ik opwinding voel, bel ik mijn beste vriend, m’n vriendin of m’n psycholoog. Als één van hen niet bereikbaar is, ga ik naar buiten. Een stuk wandelen of naar de bibliotheek, waar ik mezelf een tijd opsluit en begraaf onder studieboeken. Daarnaast bid ik op zulke momenten. Dat doet mijn verlangens vaak wegebben.’ Amanda Hoekstra

Tips Student M. heeft ook nog enige praktische tips voor porno-verslaafden, al zijn ze wel een beetje afhankelijk van je bereidheid om je te bekeren tot het christendom. 1. Toegeven dat je een probleem hebt - God vragen om vergeving. 2. Verander je omgeving – maak de toegang die je hebt tot pornografie zo klein mogelijk. 3. Ontdek Gods liefde - het maakt niet uit hoe erg je iets hebt verknald, God houdt nog steeds van je. 4. Ontwikkel christelijke vriendschappen- deze mensen zullen je willen helpen. 5. Sta niet stil bij mislukkingen uit het verleden. Ontwikkel een plan voor je leven van nu af aan. 6. Leer om anderen te dienen. De meeste zonde is geworteld in egoïsme. 7. Accepteer totale bevrijding

Paus Benedictus heeft christenen opgeroepen om geen geloof te hechten aan de waarschuwing dat de wereld op 21 december 2012 vergaat. Die datum zou worden genoemd in antieke kalenders van de Maya-indianen. De oproep van de paus is vanzelfsprekend bijzonder omdat hij zelf in vreemdere dingen gelooft dan de aankondiging van het eind van de wereld. Ik noem maar wat: dat de zoon van God, schepper van hemel en aarde, is opgestaan uit de dood, daarna is opgestegen naar de hemel en daar aan de rechterhand van God zit te wachten op het moment waarop hij mag oordelen over levenden en doden. Hierbij vergeleken is het geloof van de Maya’s een baken van realiteitszin. Niemand kan namelijk ontkennen dat de wereld ooit zal vergaan. (Dat de Mayakalender een precieze datum noemt, is kras, maar op 22 december vindt vast een herberekening plaats.) Zijne Heiligheid heeft het over christenen, niet over rooms-katholieken. Misschien is dat voor de Heilige Vader hetzelfde, maar dat is het niet voor de protestanten. Die beschouwen hun versie van het christendom als het Ware Geloof en velen van hen zien het rooms-katholicisme op z’n minst als een dwaling en op z’n meest als paganistische poppenkast. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zuchtte Guatemala, hét Maya-land, onder een rechtse dictatuur. De Maya-indianen waren de pisang (de genocide in deze bananenrepubliek kostte ongeveer 200-duizend Maya’s het leven). Progressieve rooms-katholieke geestelijken, en daar waren er in Latijns-Amerika verrassend veel van, namen het op voor de Maya’s. Desondanks bekeerden veel Maya’s, misschien wel om zich het vege lijf te redden, zich tot het door de dictatuur gepropageerde protestantisme. Sindsdien is het protestantisme in Guatemala in opmars. Dat weet Benedictus natuurlijk ook. En God weet dat hij de protestantse opmars ziet als een regelrechte bedreiging voor zijn katholieke kudde. Dáárom spreekt hij in zijn oproep niet over rooms-katholieken, maar over christenen: hij wil z’n dolende schaapjes terug. Religie is een raar ding. Anno 2012 hangen de Maya’s massaal de kerken van hun onderdrukkers aan, zijn progressieve katholieken van het type Maya-vriend nauwelijks nog welkom in Rome, en wil de paus populair worden in Guatemala. Het is eigenlijk ongelofelijk dat de wereld het tot 21 december uithoudt. Hajo Frick

[5] 28 NOVEMBER 2012 WOENSDAG HANZEMAG 9


‘Geloven op maandag is moeilijker dan op zondag’ Een wonderlijker kerk dan die van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bestaat er misschien niet. Maar, zo menen twee mormoonse jovo’s uit Groningen, Gods wegen zijn ook wonderlijk. 10 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5] Foto: Luuk Steemers

Oviedo Dongen (l) en Jennifer Weening in de mormonentempel aan de Paterswoldseweg.


Mormonen in Groningen

Het is kwart over acht in de ochtend die volgt op een koude novembernacht. De verwarming in het door bruin hout gedomineerde kerkgebouw staat uit. Blake Davis (20) tovert ergens een elektrische kachel vandaan. De zendeling uit Provo (Utah, Verenigde Staten) is gekleed zoals men dat van mormonen in Nederland verwacht: in een afgedragen pak met stropdas. ‘Yes’, lacht hij, ‘we look weird.’ Zestien maanden is hij nu in Groningen en ja, hij heeft wonderen gezien. ‘Drie dagen geleden sprak ik een vrouw over het zoeken naar geluk. God is geluk, zei ik, ontmoet Hem. Ze stond ervoor open. Dat is het wonder. Ik hoop haar zondag hier te zien.’ Water met gulle hand In een door groen hekwerk omkaderd grasperk staat de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het gebouw aan de Paterswoldseweg loopt op z’n laatste benen. Brad Nish (19) heeft al horen fluisteren over een nieuw onderkomen, elders in de stad. Groot hoeft dat nieuwe gebouw niet te zijn, de mormoonse kudde in Groningen telt 150 koppen. De naamplaatjes op hun revers geven de functie van Brad en Blake aan. Ze zijn elder, zoals mormonen hun zendelingen noemen. De elders verontschuldigen zich voor het ontbreken van koffie en thee, maar ze schenken water met gulle hand. Jennifer Weening en Oviedo Dongen, de fietskou nog in de botten, slaan het aanbod af. Thomas Monson, de Profeet zelf Jennifer is in afwachting van een belangrijk besluit. Ze heeft zich aangemeld voor zendingswerk. Eén dezer dagen valt er een grote witte envelop op haar deurmat, een schrijven van de leiding van de mormoonse kerk, de profeet Thomas Monson en zijn twaalf apostelen. Zij beslissen, na gebed en ampele overweging, waar Jennifer haar zendingswerk mag verzetten. ‘Spannend’, zegt ze, ‘het kan alles en overal zijn. Misschien wel scholen bouwen. Of een baan in het maatschappelijk werk. Dat zou mooi zijn, want na mijn zendingswerk wil ik Maatschappelijk Werk studeren, of Toegepaste Psychologie.’ Jennifer (21) groeide op in een mormo-

nengezin. Vader ontmoette moeder op de drempel van haar woning in het Duitse Heilbronn. Hij, een zendeling, wees haar, een zoekende, de Weg. Zij stelde haar hart open en God deed Zijn werk. Na haar bekering trouwden ze. ‘Een bekering is een heel proces’, weet Jennifer die op haar achttiende een tijdje uit de kerk was. ‘Ik twijfelde, zoals ieder mens wel eens twijfelt.’ Maar de kerkdeuren bleven openstaan. ‘Op een donderdagavond volgde ik een les over het doel van het leven. Dat was een openbaring voor me. Ineens wist ik het. Alsof ik een kruising naderde en wíst welke afslag ik moest nemen. Ik besloot de Heer te dienen. Ik was ervan overtuigd dat Hij mij wilde vergeven en dat ik mezelf kon vergeven.’ In de voetsporen van Joseph Smith De mens is niet perfect. ‘Dat kan ook niet’, zegt eerstejaars Geneeskunde Oviedo (21), ‘geloven op maandag is moeilijker dan geloven op zondag. Maar ik probeer het zondaggevoel wel mee te nemen in mijn gewone leven. Als het niet lukt, of niet helemaal, kan ik op zondag weer in het reine komen. Ik wil leven met m’n hart op de goede plek.’ De gelovigen ontmoeten elkaar elke zondag. Om elf uur beginnen ze met studie, de kinderen in een aparte ruimte, de jovo’s en de volwassenen ook. Een eredienst sluit het drie uur durende samenzijn af. ‘Daar zijn we allemaal aanwezig’, verklaart elder Davis, ‘jong en oud.’ Ze zingen en bidden, ze luisteren naar de lezingen van de wisselende voorgangers. En misschien zullen ze er ooit de leider treffen, de reislustige Thomas Monson. Monson is de Profeet, daar twijfelen de vier jongvolwassenen (jovo’s) niet aan. Hij is de vijftiende man in de voetsporen van de grondlegger van de kerk, Joseph Smith. ‘Smith was gelovig’, legt Jennifer uit, ‘maar hij wist niet bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Op z’n vijftiende kreeg hij z’n Eerste Visioen, waarin God en Jezus hem vertelden dat de christenen waren afgedreven van het Ware Geloof en dat hij, Joseph Smith, de oorspronkelijke kerk moest herstellen.’ Tien jaar later, in 1830, was die kerk

een feit. In de tussentijd had Smith nog meer visioenen gekregen, waarvan een ontmoeting met de engel Moroni in 1823 wellicht het belangrijkste was. Die wees hem de weg naar een plaats waar hij platen vond waarop geschriften stonden in de taal van een NoordAmerikaans natuurvolk. Die tekst heeft hij vertaald en neergelegd in het Boek van Mormon. ‘Iedereen zoekt naar hetzelfde’ Mormonen leven naar het Boek van Mormon én naar de bijbel. ‘We zijn christenen’, zegt elder Davis, ‘er is geen wezenlijk verschil tussen de bijbel en het Boek van Mormon.’ De bijbelse Tien Geboden zijn richtsnoer voor het leven. ‘Ons geloof is een manier van leven’, zegt Jennifer, ‘we gebruiken geen tabak, geen koffie en geen thee. Seks vóór het huwelijk is tegen onze regels.’ ‘Andere mensen vinden het soms streng’, weet Oviedo. ‘Maar voor mij is het zoals ik ben.’ Oviedo is het gewend, als zoon van een Arubaanse moeder en een Nederlandse moeder die het mormoonse geloof aanhangen. ‘Maar iedereen maakt zijn persoonlijke keuzes. Tijdens mijn zendingswerk in Londen, ontmoette ik heel veel verschillende mensen. Londen is een wereldstad: ik trof Indiërs, Pakistani en ga zo maar door. Arm of rijk, iedereen zoekt naar hetzelfde. Je kunt God vinden in de kerk, maar ook op een feest, om maar eens iets te noemen.’ Niet wéér die veelwijverij Het grootste misverstand over de mormonen is dat ze aan polygamie zouden doen, veelwijverij. ‘Die vraag krijgen we altíjd’, zucht Jennifer. ‘Maar het is niet waar. In vrijwel alle landen is polygamie verboden. Wij houden ons aan de aardse wetten.’ De op de Nederlandse kabel te ontvangen reality-serie Sister Wives over Kody Brown, zijn vier vrouwen en zeventien kinderen, gaat dus níet over mormonen. Maar Kody en zijn geloofsgenoten, de Apostolic United Brethren, beschouwen het Boek van Mormon wel als hun heilige geschrift. En de talrijke toenmalige tegenstanders van Joseph Smith beweren dat hij er wel 28 vrouwen op na hield en een voorstander van polygamie was.

Jennifer, Oviedo en de beide elders schudden meewarig het hoofd: mormonenmannen trouwen één keer, met één vrouw. En niet tot de dood hen scheidt. De trouwbelofte geldt voor het aardse leven én voor het hiernamaals. De doop van Anne Frank In de hemel worden gezinnen en families herenigd. Mormonen zien het daarom als hun opdracht om familieverbanden in kaart te brengen. In een kamertje achter in het gebouw is de moeder van Jennifer in de weer met het vermaarde genealogische programma familysearch. ‘Zeker, wij dopen overledenen om hen toegang tot de hemel te verschaffen’, stipt ze het andere Grote Vooroordeel aan, ‘maar nóóit zonder de toestemming van hun aardse familieleden.’ Mevrouw Weening begrijpt de soesa over het dopen van bekende mensen als Anne Frank. ‘Dat was het werk van overenthousiaste mensen. Het is géén regel. Integendeel, alles gaat op vrijwillige basis.’ De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft wereldwijd zo’n vijftien miljoen aanhangers. De grootste gemeenschap woont in de Amerikaanse staat Utah. Maar, zo glundert elder Nish, wonen er meer mormonen buiten dan binnen de Verenigde Staten. Een Amerikaansere religie dan de mormonenkerk bestaat er vermoedelijk niet. De tekst op de platen die Smith in 1823 vond, was geschreven in de taal van de native Americans. God, zo geloven de mormonen, is aan die indianen verschenen. ‘En Jezus ook’, zegt Oviedo, ‘ná zijn opstanding uit de dood.’ Joseph Smith was de enige mens uit de moderne tijd die de beschreven platen ooit onder ogen kreeg. Nadat hij de tekst had vertaald, nam de engel Moroni ze mee naar de hemel, zo beweerde Smith later. In Carthage (Illinois) stichtte hij in 1839 de vrijstaat Nauvoo. Zijn beleid én de hem aangewreven pleidooien voor plural marriage leidden tot tweespalt die in 1844 uitmondde in de moord op hem en z’n broer Hyrum. Het klinkt allemaal erg wonderlijk, erkennen Jennifer, Oviedo, Blake en Brad. ‘Maar’, zo legt elder Davis uit, ‘God ís ook wonderlijk.’ Amen, zeggen de anderen. Boudewijn Otten

[5] 28 NOVEMBER 2012 WOENSDAG HANZEMAG 11


12 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5] Foto: Luuk Steemers


‘Ik heb nooit over me heen laten lopen’ Derdejaars studente Sociaal Pedagogische Hulpverlening Selma (19) draagt vanaf haar veertiende een hoofddoek. ‘Ik wilde mijn keuze voor de islam verantwoorden.’ Je ziet er hartstikke Nederlands uit. ‘Mijn moeder is Nederlandse en mijn vader komt uit Marokko. Ik heb twee jongere broers, één van achttien en veertien. Toen mijn moeder mijn vader leerde kennen, heeft ze zich in de islam verdiept en is ze moslim geworden.’

tussen de God van de christenen en die van de moslims. Allah is het Arabische woord voor God. In de Koran is Jezus een profeet, net als Mohammed. Ik kan niet geloven dat Jezus de zoon van God is. Voor mijn gevoel klopt dat niet. Dat kán gewoon niet.’

Veel moslims zijn er waarschijnlijk niet in je woonplaats. ‘Wij waren de enige moslims in het dorp. Op school was het nooit een probleem, totdat ik op mijn veertiende besloot een hoofddoek te dragen. Mijn vriendinnen steunden mij, maar er waren leraren die het niet vonden kunnen dat ik zo in de klas te zat. Gelukkig was de schoolleiding het met mij eens. Ik heb nooit over me heen laten lopen. Als ik werd uitgescholden, ging ik altijd in gesprek. Op een gegeven moment kwam er een paginagrote foto in de krant van mij als verkoopster in een viskraam. Er stond een kort interview bij over wie ik was. Ineens durfden de mensen me aan te spreken.’

Hoe verrijkt religie jouw leven? ‘Door mijn relatie met God. Hij die het goed met je voor heeft. Bij belangrijke keuzes, overdenk ik wat God ervan vindt. Kan ik het tegenover Hem verantwoorden? Voor mij maakt dat het leven bewuster en rijker. Ik geloof ook in het lot. Als er wat naars gebeurt, weet ik dat het een bedoeling heeft. Misschien een test of een beproeving. Ik kan ook alles bij Hem kwijt: verdriet, maar ook vreugde. Een vriend, of je ouders, heb je niet altijd om je heen, maar God is er altijd. Je zult trouwens nooit alles van God begrijpen. In de Koran beginnen een aantal hoofdstukken met drie letters die schijnbaar betekenisloos zijn, waarvan de kennis niet bij ons bekend is. Je moet accepteren dat niet alles is te begrijpen.’

Wat vindt je moeders familie ervan? ‘Die vonden het in het begin zonde van mijn haar, maar verder was het geen issue. Wij horen gewoon bij de familie. Met kerst gaan we naar mijn oma of naar mijn tante, met het Suikerfeest komen ze bij ons. Mijn oma koopt halal-vlees als ze voor ons kookt. Dat vind ik heel lief.’ Je hebt bewust gekozen. ‘Toen ik nog op school zat, vroeg ik me soms wel af wat ik precies wilde. Ik wilde niet zomaar doen wat mijn ouders me hebben geleerd. Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat het geloof bij me past. Ik wil me overgeven aan God, die het goed met me voor heeft.’ Je noemt hem God, niet Allah? ‘Tegen andere moslims zeg ik meestal Allah, maar het maakt eigenlijk niet uit. Er is geen verschil tussen Allah en God,

Een geloof heeft ook beperkingen. Je mag bijvoorbeeld geen alcohol drinken. ‘Dat heb ik nooit gemist. Wat mij wel eens beperkt, is hoe sommige mensen tegen de islam aankijken. Toen ik nog op school zat, deed ik mee met het Fries jeugdparlement. We hadden een bijeenkomst van drie dagen in Leeuwarden. Er waren gastgezinnen geregeld. Maar mijn gastgezin en de coördinator gaven aan dat ik daar niet kon komen. Toen ik vroeg waarom, zeiden ze dat ik anders was. Dát soort dingen. Toen ik in de viskraam werkte, bleven sommige klanten weg. In overleg met de visboer hebben we afgesproken dat ik ontslag zou nemen als het hem echt veel geld zou kosten. Dat is gelukkig niet gebeurd. Ik begin binnenkort bij de NS. Daar hadden ze ook geen bezwaar tegen mijn hoofddoek. Ik ga mensen

op de perrons voorlichten over het gebruik van de chipkaart. Dan draag ik een uniform met een NS-pet over mijn hoofddoek.’ Hoe vaak bid je? ‘Ik sta om zes uur op, omdat ik lang moet reizen om in Groningen te komen, maar ook omdat ik voor zonsopgang moet bidden. Voor het gebed moet je rein zijn. Daarom begin ik met een rituele wassing: onder meer handen, gezicht, neus, oren en voeten. Bidden doe je knielend en buigend met het gezicht naar Mekka. Het tweede gebed doe ik op school in de stilteruimte, meestal zo rond een uur of twaalf, als de zon op het hoogste punt staat en soms ook nog twee uur voor de schemering. Thuis bid ik ook nog twee keer: bij schemering en als het helemaal donker is. Als ik vanwege een tentamen of zo een gebed mis, haal ik dat ’s avonds in.’ Ga je vaak naar de moskee? ‘Op feestdagen en soms naar de preek op vrijdag. Mijn ouders vinden kennis opdoen, lezingen volgen over de islam en boeken lezen óók belangrijk. En het allerbelangrijkste is natuurlijk de aanbidding van God.’ Hou je nog tijd over voor het studentenleven? ‘Ik ga vaak uit eten met vrienden of bij iemand thuis een film kijken. Maar in een kroeg of discotheek zul je me niet zien. Ik ben wel eens naar een gala geweest. Daar was alles erg gericht op flirten en versieren. Moeten die mensen beslist doen, als ze dat leuk vinden. Zoiets past niet bij mij. Een relatie aangaan doe je als moslim niet voor de lol, maar met het doel een huwelijk aan te gaan. Zelfs als je ‘verkering’ hebt, ben je eigenlijk nooit alleen samen. De gesprekken gaan over serieuze zaken, hoe je tegen het leven aankijkt. Ik heb zelf nog nooit een relatie gehad, maar als ik dat zou willen, zou er een ontmoeting gearrangeerd kunnen worden door

familie of door vriendinnen. Daarnaast zou het natuurlijk ook nog kunnen dat ik zélf iemand tegenkom.’ Kun je ook een relatie hebben met een niet-moslim? ‘Uit principe wil ik dat niet. In een relatie zijn er al zoveel zaken waarover je het oneens kunt zijn, daar moet het geloof niet ook nog eens bij komen. Als ik verliefd zou worden op een niet-moslim zou ik proberen afstand te nemen. En als dat niet lukt. Tja… dan zou ik het wel heel erg waarderen als hij zich in de islam zou verdiepen en zich bekeert.’ En vrienden? ‘Vroeger had ik vooral vrienden die niet moslim waren. Hier op school ontmoet ik veel andere moslims. Je ontmoet elkaar bij allerlei activiteiten. Maar ik ga net zoveel met moslims om als met niet-moslims. Ik reageer spontaan en ik hou wel van een grapje. Tijdens de introweek twee jaar geleden waren er een paar mensen uit Groningen die nog nooit met een moslima hadden gepraat. Ik vertelde ze dat ik uitgehuwelijkt was aan een man van 37. Toen ze vroegen hoe hij eruit zag zei ik dat ik de volgende week een foto van hem zou krijgen. Ze geloofden het. Iedereen die mij wat beter kent, weet dat ik zoiets niet zou accepteren. Uithuwelijken is absoluut verboden in de islam. Er moet altijd toestemming van het meisje zijn.’ Maar uithuwelijken komt toch wel voor? ‘In Arabische landen hebben de meisjes inderdaad vaak minder te zeggen, en dan wordt de druk soms opgevoerd. De taliban willen zelfs dat meisjes geen onderwijs krijgen. Ze plegen aanslagen op meisjesscholen. Ik weet niet waar ze het vandaan halen. Geweld, moord en discriminatie horen absoluut niet bij de islam. Enne, zeg eens eerlijk: maak ik de indruk onderdrukt te zijn? Nee toch!’ Luuk Steemers

[5] 28 NOVEMBER 2012 WOENSDAG HANZEMAG 13


Geloof versus Wetenschap Sterrenkunde gaat uit van de oerknal, biologie van de evolutieleer. Valt zo’n studie dan wel te combineren met een sterk geloof in God en de bijbel? Anke en Anouk denken van wel, al valt het niet altijd mee. Anke: ‘Ik wil weten hoe alles in elkaar zit. Sterrenkunde vond ik altijd al heel erg mooi. Sinds ik studeer, merk ik dat ik erg rationeel denk. Ook over het geloof, dat is soms best lastig. Geloven is niet echt rationeel, daar moet je dus anders over nadenken. Maar ik ben niet minder gaan geloven. ‘Rationaliteit hoort bij m’n studie. Overal moet bewijs voor zijn. De wonderen die in de bijbel staan zijn niet logisch te verklaren. Maar als je bedenkt hoe groot God is… God kan alles, dan is het wél mogelijk. In je gedachten moet je zo’n stap dan even maken. ‘Er is niet één juiste visie op de relatie tussen geloof en wetenschap. Iedereen heeft er z’n eigen mening over. Het scheppingsverhaal, bijvoorbeeld: is de wereld echt in zes dagen geschapen? Ik denk dat God dat gedaan zou kúnnen hebben, maar als ik om me heen kijk en de verschijnselen in het heelal zie… Dat lijkt niet in zes dagen geschapen, maar het zou wel kunnen. ‘Andere studenten nemen me minder serieus als ze horen dat ik christen ben. Dat voelt een beetje naar, maar het belemmert me niet in mijn studie of in m’n leven. In het begin van mijn studie heb ik gewoon aangenomen dat de rest van mijn studie gebaseerd is op de bigbang-theorie. Mijn hele studie gaat uit van de oerknal. Dat vind ik geen probleem, misschien heeft die big bang wel echt plaatsgevonden. Het heelal is op de één of andere manier door God gemaakt, misschien wel door de big bang. Dat Hij die heeft laten ontstaan. En dat daardoor uiteindelijk alle materie is gevormd is. Het verzwakt mijn geloof in God niet. Ik zie de theorie meer als bevestiging. Ik zie het als onderdeel van God en het geloof. ‘In Genesis staat dat op de eerste dag het licht werd geschapen en pas op de vierde dag de maan, de zon en de sterren. Dat is moeilijk te rijmen met wetenschappelijke kennis. Het is maar net hoe je Genesis wilt interpreteren. Maar ook daar zijn allerlei theorieën over. Bijvoorbeeld dat de aarde eerst bedekt was met een enorm wolkendek en dat je daardoor de maan, de zon en de sterren niet kon zien. Vervolgens schiep God op de vierde dag de planten die begonnen

met fotosynthese waardoor de wolken verdwenen en de hemellichamen zichtbaar werden. ‘Als ik later in het onderzoek terecht kom, baseer ik me net als iedere sterrenkundige op de gangbare wetenschappelijke theorieën. Anders zou ik volstrekt nieuwe theorieën moeten bedenken, theorieën die het christendom en de wetenschap met elkaar verbinden. Als je dat probeert, krijg je weerstand van twee kanten. Christenen zullen zeggen dat ik eigenlijk geen goede christen ben en wetenschappers zullen mijn idee van de schepping niet accepteren. ‘Heel soms discussieer ik met andere studenten over mijn geloof. Als ze interesse tonen, kun je er best een goed gesprek over hebben. Maar ik ontmoet vooral verbazing. Gemeen zijn de reacties nooit, ze zien ook wel dat ik goede cijfers haal en dat ik het gewoon kan doen. Het slaat eigenlijk nergens op dat een christen geen goede wetenschapper zou kunnen zijn. ‘Af en toe doet een docent wel eens negatief. Zo van: “Nou, er zijn ook mensen die geloven dat de aarde in zes dagen is gemaakt!” Dat is naar: je moet die mensen niet belachelijk maken! En dat laat ik merken ook. ‘Ik durf voor mijn geloof uit te komen.

hoe zij het begrepen. Dan is het logisch dat de aarde er eerst was en dan pas de zon die om de aarde draait. Ik denk niet dat de bijbel ooit zal worden aangepast als gevolg van wetenschappelijke inzichten. Het zal bijvoorbeeld nooit bewezen worden dat wonderbaarlijke genezingen mogelijk zijn. Toch zegt de bijbel dat Jezus ze verrichtte. ‘Ik zou God meer willen dienen, maar

‘In de bijbel wordt geen wetenschappelijke kennis geopenbaard.’ Ik vind het echt belangrijk. Daarom zit ik ook bij Ichthus. Daar kun je serieus met je geloof bezig zijn en mede-christenen ontmoeten. ‘De bijbel is het woord van God, het boek waar de waarheid in staat. Het leent zich niet voor wetenschappelijke interpretatie. Ik denk wel dat je de bijbel serieus moet nemen. Ik geloof dat alles wat in de bijbel staat waar is, maar dat de mens het misschien niet allemaal zo goed kan interpreteren. In de bijbel wordt geen wetenschappelijke kennis geopenbaard. Het is voor die tijd opgeschreven, voor die mensen, en voor

14 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5]

Anke Ar entse n (19) stude nt Ster r enkun de

mijn studie neemt me in beslag. Toch wil ik God overal bij betrekken. Ik hoop niet van m’n geloof te vallen, maar die kans acht ik ook niet groot. Als het ooit zou gebeuren, dan zal dat niet door de wetenschap komen. Eerder door mensen die me beïnvloeden. Daarom ben ik ook zo blij met Ichthus. Als ik niet bij Ichthus zat, zou ik eerder door niet-gelovige mensen beïnvloed kunnen worden.’


Anouk: ‘Mijn geloof wordt sterker als ik door het bos fiets of een wandeling maak. Natuur is zo indrukwekkend, dat komt echt niet allemaal zomaar uit één celletje. Mijn vroegere biologieleraar was een christen. Hij was mijn favoriet, m’n voorbeeld. ‘Het fundament van mijn geloof verandert niet, hoewel er bij biologie figuurlijk gesproken flink tegen aangeschopt

wordt. Maar ik kan goed relativeren. ‘Voor de industriële revolutie waren de meeste vlinders in Londen wit, op een paar zwarte na. De witte vielen niet op bij de berkenbomen waar ze rondfladderden. Toen de fabrieksindustrie op stoom kwam, werden alle bomen zwart van het roet. Toen vielen de witte berkenspanners erg op en de zwarte niet meer. Uiteindelijk verdwenen de witte.

‘Macro-evolutie gaat over dat er eerst niets was, en later wel. Uit een enkele bacterie ontstond geleidelijk de aap en later de mens. Dan fiets ik na college naar huis, zie ik hoe prachtig mooi de wereld is, en dan denk ik: vlieg op! ‘Sommige mensen geloven dat de wereld in zes dagen is geschapen en anderen dat er zes miljoen jaar overheen is gegaan. Mij interesseert het geen biet. Zolang ik maar geloof dat God de aarde heeft geschapen en dat Jezus voor ons naar de aarde is gekomen en voor ons is gestorven.

‘Ik leer over de evolutietheorie, maar ik hoef er toch niet achter te staan?’

Anou k van der Laan (20) stude ert biolog ie Foto: Meike Luuk Steemers Illustratie: de Haas

‘Als eerstejaars had ik wel zo iets van: van deze kant heb ik het nog nooit bekeken. Maar hoe verder je komt, hoe meer je merkt dat het veel van hetzelfde is. De evolutietheorie is ook niet volmaakt, er zijn veel dingen die je vrij makkelijk kunt weerleggen. ‘Sommige docenten zijn echte pleitbezorgers voor de evolutietheorie. Maar keiharde bewijzen hebben ze niet. Met de meesten kan ik het gelukkig prima vinden. Maar ik ben geen goede vriendjes meer met een docent evolutionaire genetica die beweerde dat de evolutietheorie geen theorie was, maar gewoon bewezen. Hij liet spotprenten zien van een oude man met een baard die een olifant zit te tekenen. Dat moest dan God voorstellen. Ik dacht: moet dan nou? Ik zeg toch ook niets tegen jullie? M’n mede-studenten… het klinkt raar, maar het zijn andere mensen. Ik heb er best goede vrienden, maar de manier waarop ze tegen de wereld aankijken… En dat gevloek steeds. ‘Ik leer over de evolutietheorie, maar ik hoef er toch niet achter te staan? En dat doe ik ook niet. We hadden laatst een practicum over waarom de mens zijn haar verloren is. Eigenlijk konden ze geen reden verzinnen. Dat zijn van die dingetjes dat ik denk: ha, ha, lekker puh. Daar kan ik vrolijk van worden.

‘Ik heb iedere week kring bij Ichtus. Dat is goed, want ik zit zó in die wetenschappelijke wereld. Ik vind het bijvoorbeeld lastig om te geloven dat de wereld in zes dagen is geschapen. Tijdens een bijbelstudie ontdek je dan dat dat niet uitmaakt. In 2 Petrus 3; vers 8, staat: verlies één ding niet uit het oog, vrienden: voor de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag. ‘Veel verhalen in het oude testament lijken niet letterlijk bedoeld. Het gaat om de betekenis erachter. Maar ik denk wel dat God machtig genoeg is om te doen waar Hij zin in heeft. Als Hij iemand in een zoutpilaar wil veranderen, dan doet Hij dat, of ik het nou geloof of niet. ‘Iedereen kan het kruisje zien dat ik om mijn nek draag, maar bij biologie praat ik niet over m’n geloof. Ik heb het er één keer over gehad met een studiegenootje, een vriendin. Zij zei dat ze bewijzen wilde zien. Echt een wetenschapper, hè? Ik snap werkelijk niet hoe je dag in, dag uit bezig kunt zijn met bestuderen van hoe mooi het leven is, zonder te geloven in de Schepper. Dan mis je het mooiste. ‘Evolutie staat in mijn woordenboek, maar evolutietheorie komt er niet in. De theorie stelt dat apen, mensen, honden, katten, vissen, vogels en kikkers één en dezelfde voorouder hebben. Daar kan ik met de pet niet bij. Het bewijs ontbreekt ook: daarvoor zou je genetisch materiaal van die gemeenschappelijke voorouder moeten hebben. ‘Op gelovigen wordt vaak afgegeven. Ertegenin gaan is vaak onbegonnen werk. Ik denk: zoek het lekker uit, ga fietsen stelen. God is voor mij de reden dat ik leef en dat ik het überhaupt volhoud op deze niet altijd even prettige aarde. ‘Ik dien niemand behalve God. Vaak hoor ik een opwekkingsliedje in mijn hoofd: Groot en Machtig is Hij. Geloof kán geen bijzaak zijn. Ik zou niet zonder God willen. Het geloof geeft me meer geduld, helpt me om mijn naasten lief te hebben. Gelovigen én wetenschappers hebben baat bij het besef dat er andersdenkenden zijn. Het is nergens voor nodig om elkaar de kop in te slaan. In een goede discussie luister je naar elkaar.’ Amanda Hoekstra

[5] 28 NOVEMBER 2012 WOENSDAG HANZEMAG 15


16 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5] Foto: Luuk Steemers


De zin van Zen Harm Jan Prins (25), masterstudent Natuurkunde en Wijsbegeerte aan de RUG, beoefent zenmeditatie. ‘Het is geen dogma, het is doen.’ Wat is Zen? ‘Zen gaat voor mij over concentratie, in de zen-filosofie staat aandacht centraal. Zen is een stroming binnen het boeddhisme, dat in India is ontstaan in de vijfde eeuw voor Christus. Een zenmeester die ik een paar jaar geleden ontmoette tijdens een meditatieweekend, verwoordde het zo: “Eén van de sterke aspecten van de zen-traditie is dat het een vermenging aangaat met de cultuur of streek waar het beoefend wordt. In China beoefenen de mensen het, onder invloed van het confucianisme en taoïsme, op een praktische manier. In Japan heeft het een formeler, strenger karakter gekregen. Hier in Nederland raakt het aan onze religie.” Wij als cursisten dachten natuurlijk meteen aan het christendom, maar nee, hij doelde op de psychologie. In het Westen is Zen vaak meer gericht op psychologisch inzicht en legt het meer de nadruk op de positieve effecten die het voor een mens heeft in het hier en nu.’ Hoe beoefen jij het? ‘Een jaar of acht geleden, ongeveer toen ik ging studeren, begon ik me te interesseren voor het zenboeddhisme. Eerst in intellectuele zin. Ik vond het vreemd, intrigerend en spannend. Ik werd nieuwsgierig hoe ik dat een plek zou kunnen geven in mijn leven. Ik begon met tai-chi, een meditatievorm die uitgaat van beweging, en ik volgde wat meditatiecursussen. Met tai-chi ging ik door, maar twee jaar geleden zocht ik een plek waar zen-meditatie aangeboden wordt op een manier die bij mij past. ‘Bij Zen.nl in Groningen, waar ik al meer dan twee jaar cursussen meditatie volg, ligt de nadruk op formele

meditatie. We beoefenen het als een aandachtstraining om je concentratie te verbeteren. Dat levert meer rust op. En dat gaat weer gepaard met een goed gevoel. Zen.nl richt zich op wat meditatie met jou als mens doet, op de korte termijn. Ze richten zich minder op de lange termijn, waarbij in het traditionele boeddhisme verlichting of reïncarnatie een rol spelen. Daar kan ik persoonlijk ook niet zoveel mee.’ Waarom ging je weer mediteren? ‘Ik was iemand die alles vanuit zijn hoofd benaderde. Ik wilde beter leren luisteren naar mijn intuïtie, mijn gevoel en mijn ervaringen. Fysiek gezien ben ik heel rustig. Twintig minuten stil zitten, wat we doen als we mediteren, is geen enkel probleem. Maar in mijn hoofd is het wél druk, er gaan vaak stromen ideeën en gedachtes door me heen. En tegelijkertijd denk ik ook nog aan dingen die gebeurd zijn of die nog moeten gebeuren. Op dat soort momenten kon ik me moeilijk focussen op mijn studie. Concentratieverbetering was mijn concrete doel. Hoewel men vaak zegt dat je als je gaat mediteren juist geen doel mag hebben… Maar mijn docent vond dat maar onzin. Hij zei dat je best een doel mag hebben. Je wilt juist iets gaan veranderen en daarom ga je mediteren. Alleen tijdens het mediteren zelf probeer je dit doel los te laten. En veranderd ben ik zeker. Meditatie heeft me geholpen om meer op mijn intuïtie te vertrouwen en mijn concentratievermogen is verbeterd. Ik voel me ook beter dan acht jaar geleden.’ Hoe mediteer je? ‘Tijdens de les zitten we twee keer vijf-

entwintig minuten stil. In kleermakerszit, halve lotus, of in hele lotushouding. Tussendoor doen we een loopmeditatie van tien minuten. Wij mediteren door te tellen tijdens het ademen. Van één tot tien. Steeds opnieuw. Maar aan de tien kom ik vaak niet toe. Dan merk ik opeens dat ik onder het tellen aan eten zit te denken, bijvoorbeeld. Dan is het hup, weer terug naar één. Onze docenten raden je aan om thuis twee keer per dag twintig tot vijfentwintig minuten te mediteren. Ik doe het altijd één keer per dag. Twintig minuten, als ik opsta. En soms nog een keer in de ochtend of in de middag. Als ik hier op de faculteit aan het werk ben, doe ik wel eens wat stilte-oefeningen tussendoor, als ik vastloop als ik iets aan het bestuderen of aan het uitwerken ben. Gisteren bijvoorbeeld, wilde het de hele dag niet lukken met een opgave die ik moest maken voor mijn afstudeeronderzoek. Vanmorgen begon ik er opnieuw mee. Maar voordat ik aan de slag ging, zat ik een paar minuten stil, met beide voeten op de grond. Daarna deed ik een snelle bodyscan en ruimde vervolgens mijn bureau op. Ik deed er toen een half uur over om die som op te lossen. Het kan toeval zijn, ik weet best dat ik er ook gisteren flink mee bezig was geweest, maar toch. ‘Ik sla ook wel eens een dagje over. Daar merk ik helemaal niets van. Van andere mensen hoor ik wel eens dat de hele dag onrustig zijn als ze niet gemediteerd hebben. Twee jaar lijkt misschien lang, maar ik heb nog steeds het idee dat ik nog maar net begonnen ben. Andere mensen die ik er over spreek, merken vaak meer effecten dan ikzelf. Ik zit trouwens niet alleen maar te mediteren. Eén keer in de week ga ik naar

tai-chi en ik loop drie keer in week hard. Lichaamsbeweging versterkt het effect van mediteren.’ Twijfel je wel eens aan de zin van zen? ‘Ik twijfel eigenlijk nooit aan wat ik doe, je hoeft in de zen-filosofie geen dingen aan te nemen waaraan je zou kúnnen twijfelen. Het is geen dogma, het is doen, een methode. Zen is een levensbeschouwelijke interesse waar ik vermoedelijk altijd wel mee bezig zal blijven.’ Beïnvloed het je studentenleven? ‘Ik leef misschien geen typisch studentenleven met veel uitgaan en lange nachten doorhalen, maar als je me vergelijkt met een willekeurig andere student, verschilt dat niet zo veel. Iedereen die me kent en met wie ik omga, begrijpt waarom ik mediteer. Ik ben ook actief bij het GSp, het Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Daar lopen natuurlijk wel meer studenten rond die met dit soort dingen bezig zijn.’ Rina Tienstra Boeddhisme Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming, die in de vijfde eeuw voor Christus in India ontstond. Boeddhisten willen inzicht krijgen in het menselijk lijden en de weg vinden die dit lijden kan opheffen. Het boeddhisme kent veel varianten, die plaatselijke religies (zoals het Chinese taoïsme en confucianisme) hebben geïncorporeerd. Nederland telt ongeveer 170duizend boeddhisten, bijna de helft zijn van buitenlandse komaf.

[5] 28 NOVEMBER 2012 WOENSDAG HANZEMAG 17


ADVERTORIAL

18 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5]


MBA-student Elham (Eli) Khalili (30) paints traditional Persian miniatures. ‘Persian miniatures are an ancient art form, dating back thousands of years. The paintings depict important events in Persian history or scenes in poems. I painted this miniature in Tehran last year, just before I came to the Netherlands. It is inspired by a love poem by the fourteenth century poet Hafiz about pure love and the magical beauty of the girl’s eyes and the elegance of her hair. The girl’s face in the painting reminds me of my mother. I was thinking of her when I drew the painting. In the background you can also see some other faces which is a feature of modern Persian miniature. I also put lots of flowers into the girl’s clothes. Making this miniature took me almost five months, an hour every day. To properly appreciate it you have to get very close. The finest details have been drawn with just one cat hair.’

Want to see how Eli creates her miniatures? Check out the Loco video!

Tekst en foto: Luuk Steemers

loco


strip Het afzien van 2012 ★★★★

In 2000 verscheen de eerste Het afzien van… De dertiende editie is weer een fraaie bundeling van de beste cartoons die het afgelopen jaar in NRC Next, de Varagids, De Wereld Draait Door en NRC Handelsblad verschenen. De studentikoze eend en kanarie met hun blote piemeltjes blikken terug op 2012 in 112 hilarische pagina’s. Aan bod komen de eurocrisis, Holleeder, de langstudeerboete, de wietpas, Higgsdeeltjes, alcoholgrens naar achttien, Australië weigert Wilders, Fred Teeven en zijn inbrekersrisico, het Facebookfeestje in Haren, de sores in Griekenland, verkiezingen in de VS, de Tour de France, bangalijsten & bungabungafeestjes, Badr Hari, Obama, Hells Angels, Friso, voetbal, elfstedenkoorts, drie dagen Lowlands, de Olympische Spelen, Joran van der Sloot, internationale vrouwendag… Of het nou de Scheurkalender of Het afzien van is, Fokke & Sukke zijn lollig, actueel, ranzig, vrouwonvriendelijk, politiek incorrect, kortom een prima cadeautje voor op je verlanglijstje, in de schoen of onder de kerstboom. De paperback kost € 9,95. Hanzemag heeft drie gesigneerde exemplaren liggen voor de mazzelaars die Hanzemag.nl volgen op Twitter of liken op Facebook. LV

boek

bios

cd Kendrick Lamar

Good Kid, M.A.A.D. City ★★★★

Sara Kee

Reis! ★★★★

Looper ★★★★

Hiphop staat niet bekend als het meest vooruitstrevende genre binnen de muziekwereld, maar DE hiphopplaat waar iedereen het momenteel over heeft is Kendrick Lamars Good Kid, M.A.A.D. City. En dat is vreemd, want Good Kid is een conceptalbum (!) met nummers van twaalf(!!) minuten en er staan geen(!!!) feesthits op. Het lijkt de zegening van het internet. Het zijn niet meer alleen de platenbazen die bepalen wat de hiphopgemeenschap moet beluisteren. Goede rappers kunnen zichzelf online bewijzen met gratis mixtapes en weten zo puur op kwaliteit een hype te creëren. Zo ook Lamar. Hij creëerde niet alleen een hype, hij werd zelfs al snel als de nieuwe hiphophoop gezien. Er lag dus wel wat druk op deze eerste officiële plaat, maar Lamar maakte alle verwachtingen waar, en meer. Hij is een verhalenverteller à la Nas, maar lijkt qua stijl vooral op Dre 3000 van Outkast. Producer is legende Dr Dre, maar daar merk je (gelukkig) niks van. De beats zijn duister, traag en psychedelisch, zoals veel nieuwe hiphop/R&B. Vrolijke muziek is het dus niet, maar het past goed bij onzekere tijden als de onze. Topper.

Het slachtoffer verschijnt uit het niets, op zijn knieën in een veld, een kap over zijn hoofd. De huurmoordenaar doodt hem en verzamelt het zilver dat op de rug van het slachtoffer geplakt zit. De moordenaar is een looper, een moordenaar die mensen uit de toekomst het zwijgen oplegt, omdat in 2074 de techniek zo ver is dat iedere moord wordt opgelost. In 2044 schijnbaar nog niet, en dus worden afvalligen door de maffia teruggestuurd in de tijd. Volg je het nog? Iedere looper komt echter op een gegeven moment zichzelf tegen, letterlijk. Wanneer je oudere ik terug wordt gestuurd en je de trekker hebt overgehaald, mag je met pensioen en weet je dus dat je nog dertig jaar te leven hebt. Ook Joe (Joseph Gordon-Levitt) moet zijn oudere ik (Bruce Willis) doden, maar twijfelt te lang omdat hij zichzelf herkent. Hij wordt knock-out geslagen en moet daarna op zoek naar zichzelf. En dit is dus nog maar het makkelijke gedeelte van de film. Wie Inception (waar Gordon-Levitt ook een grote rol in speelde) een toffe film vond, gaat zeker genieten van deze mindfuck of a movie.

Reis! van de uit Groningen afkomstige Sara Kee kun je met recht een loflied op alleen op reis gaan noemen. Als Sara het voor het zeggen had zou iedereen met een rugzak en alleen een schone onderbroek de wereld rond gaan. In tien hoofdstukken deelt ze haar ervaringen van ultieme vrijheid en blijheid, maar ook haar eenzame en gênante momenten. Alleen reizen is een confrontatie met jezelf: waar je niet dood aan gaat, daar word je alleen maar sterker van. Op een aftandse Enfield beklimt ze de hoogste pas ter wereld die met een gemotoriseerd voertuig is te nemen. De barre tocht eindigt in een cursus naar verlichting in de Himalaya: Vipassana-meditatie. Tien dagen afzien op dezelfde plek in dezelfde houding. India was niet haar eerste reis, op haar vijftiende fietste ze met Floris en Tim naar Antwerpen, met Maria liftte ze door Portugal en Spanje. Een avontuur dat ze alleen beëindigde in de pooierbak van dé vastgoedmagnaat van Lloret de Mar. Haar dampende avonturen in Havana, werken in een Braziliaans hostel of het slachtoffer worden van een oplichter in Barcelona zijn aanstekelijk. Vergeet de Lonely Planet, neem Reis! mee op reis.

CW

CW

LV

20 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5]


Item Ewout en Esther zoenden voor het eerst op het

eindgala van de havo. Een ritje op de scooter was het begin van hun love story.

Ewout Bentem (21)

eerstejaars Pedagogische Academie ‘Op 28 april 2009 zijn we bij elkaar gekomen. We hebben dus drieënhalf jaar verkering, maar ik ken Esther al langer. In het laatste jaar van de havo op het Ommelander College in Appingedam zaten we bij elkaar in de klas. Zij had geloof ik al een vriendje in die tijd. Op het eindgala van de havo hebben we voor het eerst met elkaar gezoend. In de klas had ik voor de grap al eens tegen haar gezegd: ‘Volgende week samen uit?’ Maar ik was er niet serieus mee bezig. Als zij er niets aan gedaan had, was het misschien nooit wat geworden. De dag na het gala sms’te ze me dat ze zo’n leuke avond had gehad. Ze schreef ook dat ze een scooter had en een eindje wilde gaan rijden. ‘Je kunt hier wel heen komen, sms’te ik terug. Ik woon in Ten Post, vijftien kilometer van Delfzijl. Dat maakte haar niet uit. Tsja, toen moest ik wel aan mijn ouders vertellen dat er iemand uit mijn klas op bezoek kwam. Een meisje. Daar werden natuurlijk meteen grapjes over gemaakt, want ze is mijn eerste echte vriendin. Ik heb haar toen ons dorp laten zien en ben later ook bij haar op bezoek gegaan. Een paar dagen later, op 28 april, besloten we dat we officieel verkering hadden. Daar ben ik nog steeds blij mee. Esther is natuurlijk een hele mooie meid. Ze kan met iedereen goed opschieten en is niet verlegen. En altijd heel duidelijk. Alleen vooraf iets plannen, dat kan ze niet zo goed. Als ik zeg: zullen we volgende week naar de bioscoop gaan, dan roept ze niet direct: ja. We zien elkaar elke vrijdag en zondag en in de bus van huis naar school. En we whatsappen elke dag. We zijn al drie keer met z’n tweetjes op vakantie geweest. Het eerste jaar naar Gramsbergen, het tweede jaar naar Kreta en dit jaar naar Bulgarije. Meestal gaan we in het weekend samen naar mijn zus. Dan zitten we met mijn andere zus en hun vrienden lekker buiten onder hun afdak te chillen. We gaan eigenlijk nooit samen op stap. Zij wil altijd dansen en ik ben meer een barhanger. Voorlopig gaan we nog niet samenwonen. Daar hebben we geen geld voor. We willen eerst onze studies afmaken.’

Esther van der Veen (20)

derdejaars Toegepaste Psychologie

‘Ewout is een gigantisch schatje met zijn sproetjes en zijn humor. En hij is heel zorgzaam. Als ik me eens niet zo lekker voel, doet hij echt alles voor me. Ik zag hem voor het eerst in vier-havo. Een oud klasgenootje van me woonde bij hem in het dorp. Ik hoorde ze praten en ik dacht meteen: wát een leuke, open, vrolijke jongen is dat. En dat klopt, hij is amper sacherijnig te krijgen. Ik had toen al een vriendje, maar in havo-vijf kwam ik bij Ewout in de klas bij natuuren scheikunde. Bij het eindgala was het net uit met mijn ex. Ik wil vanavond zoenen en ik weet precies met wie, maar nog niet hoe, dacht ik voordat ik naar dat feest ging. Eigenlijk ben ik van de directe aanpak, maar toen niet zo. “Ga je nu dat drankje voor me kopen?”, vroeg ik hem. Even later heb ik hem op de dansvloer vet voor het blok gezegd. Ik heb hem, plat gezegd, vol op de bek gepakt, haha. ‘Maar ja, even later zei hij: “Ik moet naar huis, mijn vader staat voor de deur.” Ik moest hem ook wel een beetje hinten de volgende dag. Ik stuurde hem een sms’je dat ik wel bij hem langs wilde komen op mijn scooter. Hij vroeg of dat niet te ver rijden was, maar ik zei: “Zet de thee maar klaar.” Op 28 april was het echt aan en op 30 april heb ik zijn zus en zwager ontmoet. Daar trekken we veel mee op. We zien elkaar ieder weekend. We lopen vaak samen door Groningen en Delfzijl, en als we samen in de bus naar huis zitten, kletsen we aan één stuk door. We kijken ook vaak samen films, die we dan lekker afkraken. In de bioscoop gaan we altijd zo ver mogelijk van andere mensen afzitten, omdat ik zo veel praat onder de film. “Sssst”, sissen de mensen de hele tijd.’

Rina Tienstra

[5] 28 NOVEMBER 2012 WOENSDAG HANZEMAG 21


Ingezonden mededelingen

OnStage onder de loep OnStage leeft niet echt onder studenten. Vanaf het nieuwe schooljaar is er een digitaal platform ontwikkeld dat stagelopen en afstuderen eenvoudiger en soepeler moet laten verlopen. De eerste fase van het online gaan is niet geheel vlekkeloos verlopen. De communicatie over het gebruik en de introductie van OnStage was nihil op de schools waar het platform werd geïntroduceerd. Daarnaast zitten er nog kinderziektes in, waarbij we opmerken dat het platform niet door alle webbrowsers kan worden ondersteund. De HSV is druk in gesprek met de medezeggenschapsraden om deze manke-

menten te verbeteren. OnStage, dat nu enige tijd beschikbaar is voor studenten en docenten, is bedoeld om eenvoudiger documenten uit te wisselen. Het is eigenlijk een digitaal stage- en afstudeerplatform. Bedrijven kunnen er vacatures voor stage- en afstudeeropdrachten kwijt. Studenten kunnen zien op welke plaatsen studenten van hun instituut stage hebben gelopen en ze kunnen zien met welke bedrijven het Praktijbureau contacten onderhoudt. Waar gebruik je OnStage voor? - Het bekijken van beschikbare vacatures en bedrijven.

- De goedkeuring van je stageen afstudeerbedrijf en de opdrachten die je daarvoor wilt uitvoeren . - Het uploaden van opdrachten die je tijdens je stage of afstuderen moet voltooien. Er is veel onduidelijkheid omtrent OnStage bij studenten en docenten. Studenten voelen zich onzeker over het vinden van opdrachten en het verkrijgen van goedkeuring voor de opdrachten die zij op OnStage plaatsen. Als het platform functioneert zouden studenten en docenten hier voordeel van moeten hebben. Loop je als student nog tegen

problemen aan met de huidige versie van OnStage? Neem dan contact op met fractie@hanzestudentenbelangen.nl of kom langs op ons kantoor A0.16. Een OnStage-handleiding vind je op onze website: www.hsvgroningen.nl

Stefan Spanjer, fractievoorzitter HSV

Medezeggenschap op de Hanzehogeschool Je hebt er vast wel eens een keer van gehoord, de medezeggenschapsraad, maar wat is dat nou eigenlijk? De medezeggenschaporganen van de Hanzehogeschool zijn de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) en zeventien schoolmedezeggenschapsraden (SMR). De eerste raad gaat over de gehele Hanzehogeschool en heeft één keer in de maand overleg met het College van Bestuur. Een SMR overlegt met de dean van hun eigen school. Wij, Esther Joosten, Renske van den Hof, Gea de Haan en Miguel Ririhena zitten sinds 1 oktober namens de Onafhankelijke Studenten Raad (OSR) in de HMR. De Hanzehogeschool is volop in ontwikkeling en er verandert veel om ons heen. Neem bijvoorbeeld de printers die na de zomer ineens

heel anders werkten. Dit heeft zo zijn voor- en nadelen. De beleidsstukken die geschreven worden om deze veranderingen door te voeren, bekijken we kritisch. Die stukken worden geschreven door de stafbureaus van de Hanze: Onderwijs & Onderzoek, Marketing & Communicatie, het Facilitair Bedrijf, Financiële & Economische Zaken en Personeel & Organisatie. In de HMR en proberen hierbij de consequenties van veranderingen voor de student zo positief mogelijk uit te laten pakken. Dit doen we door kritische vragen te stellen tijdens de wekelijkse vergadering. Onze eigen OSR-ideeën leggen we voor aan de stafbureaus en het CvB. Zo maken we ons hard voor goede de tentamenlocaties en zijn wij bezig met een onderzoek naar de eisen waaraan die volgens de Hanzehogeschool moeten voldoen. Door zelf voorwaarden aan te dragen kunnen we ervoor zorgen dat de manier van tentamineren verbeterd wordt. Heb jij zelf punten waarvan jij denkt: dat vind ik belangrijk? Of zou je misschien graag iets anders willen zien? Schroom dan niet en mail (info@osrgroningen.nl). Dit is jouw kans om er wat aan te doen! Wij zullen onze best doen om jouw mening te verwoorden in de HMR.


habon

Lieve Loes Heeft je beste vriendin gezoend met de jongen waar jij al tijden vlinders van in je buik krijgt? Ben je verliefd op je docent en kun je je niet meer op je studie concentreren? Lig je niet lekker in je projectgroep en begrijp je niet waarom? Mail Loes, onze enige echte ervaringsdeskundige. Inzenden mag zelfs anoniem. lieve.loes@live.nl

Lieve Loes, De ouders van mijn vriendje, die in Brabant wonen, hebben mijn vriendin en mij uitgenodigd om de kerstdagen bij hen te vieren. Het zijn aardige mensen en het lijkt me best leuk bij hen te gaan logeren. Er is alleen één probleempje. Ze willen kerstavond met ons naar de nachtmis in de kathedraal van Den Bosch. Ik weet niet of ik dat wel kan doen, want ik ben helemaal niet gelovig en ook niet van plan dat te worden. Mijn vriend zegt dat dat absoluut geen probleem is, maar ik voel me een beetje een huichelaar als ik mee zou gaan. Aan de andere kant wil ik zijn ouders ook niet voor de kop stoten. Wat zou jij doen? Rozemarijn Lieve Rozemarijn, Op kerstavond zit de hele kerk tjokvol ongelovigen, Rozemarijn. De Sint Janskathedraal is een prachtige plek om

kerstavond te vieren, of je nu katholiek bent of niet. De gregoriaanse gezangen, de geur van wierrook, de smaak van de heilige hostie, het sprenkelende wijwater, de vredige sfeer en dan ook lekker kerstliederen meegalmen. Ik kan me geen betere plek voorstellen om kerstavond te vieren dan in een mooie gotische kathedraal. Gewoon gaan en genieten van de hele sfeer en entourage. Ik vind het ook absoluut niet huichelachtig om mee te gaan, eerder respectvol voor een mooie traditie. Je kunt toch ook met je moslim-buren het Suikerfeest vieren zonder meteen je matje voor Allah te spreiden? Wees blij dat de ouders van je vriendje niet in een kale, kille, sobere, protestantse kerk kerstavond vieren. Vrolijk kerstfeest. Lieve Loes, Eén van mijn goede voornemens voor 2013 is een grote reis maken naar India, voor een maand of twee. Eén probleem: ik geef altijd precies uit wat ik binnenkrijg en heb dus veel moeite met sparen. Toch zal ik geld opzij moeten zetten om de reis te kunnen maken. De enige ruimte in mijn budget zit helaas bij het uitgaan, de rest van mijn geld besteed ik echt heel wijs. Ik zal dus minder moeten gaan stappen, maar ben heel bang dat ik hierdoor mijn sociale contacten een beetje kwijtraak. Mijn vriendengroep heeft vaste stapavonden en ik denk

niet dat ze dat op willen geven omdat ik zo nodig naar India moet… Wat kan ik doen? Abu Hoi Abu, Wat is er mooier en spannender in het leven dan je dromen volgen? Op stap gaan met je vrienden? Ik zou er geen seconde over nadenken en ging acuut sparen voor de reis naar India. Reizen is de ultieme beleving van vrijheid én de ultieme confrontatie met jezelf. Een ervaring die je echt niet wilt missen. India is niet zo’n moeilijk land om te reizen. Overnachten doe je voor een appel en een ei in een hostel of guesthouse waar je nieuwe vrienden maakt en weer verlaat voor een volgend avontuur. Het openbaar vervoer in India is een belevenis, het eten is goddelijk en goedkoop. Als je je ticket bij elkaar hebt gespaard, ben je al een heel eind op weg. Je vrienden hoeven hun vaste stapavond toch niet op te geven omdat jij er even niet bij bent? Leg uit dat je je dromen volgt en nodig ze eens in de maand uit voor een biertje bij je thuis. Of vraag of ze voor het stappen wat bij jou komen drinken. Betaal om de beurt een kratje. Zo raak jij je sociale contacten niet kwijt en kun je in 2013 je reis maken. Vrienden die toch afhaken, kun je maar beter kwijt dan rijk zijn. En als je dan ook nog een extra bijbaantje neemt, kun je spoedig je ticket boeken. Goede reis & namaste, Abu!

Next question, please!!! Douch je met je hoofddoek? Nee, natuurlijk niet, jammer genoeg zijn hoofdoeken niet waterdicht. Deze vraag vond ik ooit in een Youtube-filmpje. Hierdoor ben ik gaan nadenken over de vragen die aan mij zijn gesteld. De meest voorkomende vraag, vooral in de zomer, is of ik het niet warm heb? Tuurlijk wel, ik heb ook zenuwen, weet je. Maar opvallend genoeg voel ik de warmte niet erg op mijn hoofd. Moet je die hoofddoek thuis ook om? is ook zo’n klassieker. Even voor de duidelijkheid: mijn haar heeft frisse lucht nodig. Als ik thuis ben, doe ik m’n hoofddoek meteen af, als we geen mannelijke visite hebben, tenminste. Er zijn zeven typen mannen die de haren van een moslima mogen zien: haar man, haar vader, haar zoon, haar beide opa’s, haar broer en de broers van haar ouders. Voor alle andere mannen op deze aardbol is haar haar een goed verborgen geheim. O ja, ik zeg er hier meteen maar even bij dat ik er niet mee slaap. Mijn hijab is onderdeel van mij, maar dat wil niet zeggen dat ik het fijn vind om met een vacuüm verpakt hoofd in bed te liggen. Habon Abdulahi

Colofon

HanzeMag is het redactioneel onafhankelijke magazine van de Hanzehogeschool Groningen. Het blad verschijnt maandelijks. Redactie-adres Zernikeplein 7 A0.04 en A0.05, Groningen Postadres Postbus 30030, 9700 RM Groningen T 050 5955588 • F 050 5955590 E hanzemag@org.hanze.nl I hanzemag.nl & hanzemag.com Redactie Chris Wind Boudewijn Otten Luuk Steemers Rina Tienstra Loes Vader

hoofdredacteur 050 5955585 c.f.wind@pl.hanze.nl (eind)redacteur 050 5955582 j.b.m.otten@pl.hanze.nl redacteur 050 5955581 lu.a.steemers@pl.hanze.nl redacteur 050 5952570 r.h.tienstra- de.knegt@pl.hanze.nl redacteur 050 5955588 j.l.c.vader@pl.hanze.nl

Fotografie Pepijn van den Broeke - www.pepijnfoto.nl Redactie HanzeMag Lay-out Renée Zaal - www.reneemedia.nl Basis lay-out Art Studio - Groningen Productie Redactie HanzeMag & Grafische Industrie De Marne B.V. Oplage: 6.000 Advertenties Bureau Nassau 020 6230905 info@bureaunassau.nl Abonnementen 60 euro per jaar 050 5955588 hanzemag@org.hanze.nl


legal alien Studies:

Journalism and Social Communication

Country:

Poland, 38.4 million people, 7.5 times the size of the Netherlands

Likes:

Cars, Italian food and traveling

Hates:

Arrogant people and boiled eggs

Konrad Maruszczak (21) Why did you decide to come and study in Groningen? ‘I had the option to go to England or Norway but I thought that would be expensive, far away and cold. Moreover, The Netherlands is closer to Poland and I had a friend from my hometown who worked close to Groningen.’ What do you do during weekends? ‘If the weather’s nice, I take my bike and go somewhere. I like to discover nice places around Groningen. Sometimes I go to the cinema. I try to go to church every Sunday.’

How long have you been a Christian? ‘For four months. My girlfriend invited me to a friend’s wedding. A typical Polish wedding means three bottles of vodka for every person, lots of people, and lots of eating and partying. But this one was different. No alcohol, no orchestra, and everything was led by a pastor. People talked very openly about God and religion. At the time I thought it was boring. But after I returned home I realized that I wanted to be like those people and that my life had been empty: I tried to fill it with alcohol, sex and worldly pleasures.’

24 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5]

What does God mean to you? ‘For me God is like a father. For example: if you go to a party with your father, would he like you to be drunk? I wouldn’t feel comfortable if I went to party and got drunk if my father were standing next to me. The meaning of the name JAHWEH is I am, so God isn’t isolated from our lives. And the bible? ‘It’s the only book that is one hundred percent true and complete. It’s a guide to life and also the way God speaks to us. Some people say that the bible is too strict

because it forbids you to do certain thing but that’s not true, you can do anything but it doesn’t mean that everything is good. A hundred and twenty thousand bibles are sold every day even though the bible is two thousand years old.’ What has been your most special religious experience? ‘I asked Him to show me the people whom I hurt in the past. When a few of my school mates of primary school sent me messages on Facebook, I knew this was a sign that I had to apologize to them.’ Amanda Hoekstra


Can an internship bring you love?

Even in the most distant corners of the world you can find the love of your life. That is what happened to Yilin and Maximo who first met in Chile and now travel the world together. How did you meet each other? Yilin: ‘The story started when I went to Chile to do my internship. One month before I had to go home my wallet got stolen. I was really shocked because my credit card, money, and passport – everything was gone. I did not know what I had to do, so I called the police and waited. I had just some money left, so I thought I should cheer myself up, and I decided to go to a bar. As far as I know, it was the first time he saw me, unfortunately I did not see him (Laughing). Later he added me on Facebook, and that is how we started to talk.’ Maximo: ‘One day my brother told me about this extremely beautiful Chinese girl that he met. Since the city is not that big, I thought I should try to meet her and talk to her. I had also heard from people where she was working. So I asked one of her colleagues to give me her Facebook account. I added her as a friend, and we started to chat.’ What was your first impression? Yilin: ‘I got a very bizarre impression of him. We dated in a bar and he was not drinking. He only spoke Spanish, which did not make things very easy because I wasn’t that fluent in Spanish at that moment. So we were just smiling at each other and having fun. I actually wasn’t looking at him as my future boyfriend. I just thought it was nice to have found a new friend, since I did not have a lot of friends there.’ Maximo: ‘I remember I went there with my Ford Mustang. And when I entered the bar, I liked her at first sight. I thought she was exceptionally gorgeous and different from other girls.’ How did your relationship start? Yilin: ‘Later that evening, he took me to his home. It was very awkward because his whole family was there too and I had to talk to them. For a while we were

just good friends until he called me one day and invited me to have dinner together. He asked me to dress nice, but I thought I didn’t need to because I thought we would go to a normal restaurant somewhere. When I saw him I was shocked – he was suited-up and looked very nice! We went to a very fancy restaurant where I was the only one in a casual outfit. (Laughing) Then we started to eat dinner, and suddenly he gave me a card with my Chinese name on it. He asked me to wait for a moment before opening it. So I kept eating, and one guy came into the restaurant with flowers and gave them to me. Then I opened the card. It was in Chinese and it said: “Do you want to be my girlfriend?” I was really surprised, and of course I said yes!’ Maximo: ‘I truly liked her from the very start, and I actually wanted to start a relationship with her. I like when she is smiling, and that is how I decided to surprise her and make her smile again. I was extremely happy when she agreed to be my girlfriend.’ What are your plans now? Yilin: ‘To be honest, I never thought I would be with him for a long time, because I thought I had to leave Chile and we were never going to meet again. But now we have lots of plans for the future. He is working very hard to learn English, and we’re planning to visit China in the near future. We’re both looking for a job and we really believe we can be together.’ Maximo: ‘My first goal is to be able to use English at a professional level. I am studying very hard right now, and Yilin helps me a lot. I really love Yilin and I’m willing to sacrifice myself and live with her in China.’

Text & Photo: Simona Liudziute

[5] 28 NOVEMBER 2012 WOENSDAG HANZEMAG 4INT


Are you in control of your beliefs?

‘My identity

is built on Jesus’

Are you in control of your beliefs, or do society and social groups influence them? Do Christian students feel uncomfortable in the presence of non-believers? Professor Dr. Vinoth Ramachandra shares his views on this topic and debates with ‘believers’. ‘People very often describe Christian believers as religious people. I personally don’t like the word religion. I don’t call myself religious in a western context. I don’t really know if any Asian language has a term for religion.’ Professor Vinoth Ramachandra, a Nuclear Engineer and Theologian from Sri Lanka, is one of the guests at the debate about the influence of society on people’s beliefs organized by Veritas Forum on 8 November in the Academy Building. ‘Religion is a construction from British seventeenth-century philosophers’, Ramachandra continues ‘used to draw an ideological distinction between the religious and the secular. Yes, we have different traditions and communities that could be called religious but nowhere the word religious is spelled with a capital R.’ It is known that Dutch people are very open-minded and understanding. The Netherlands has been called a tolerant country for centuries. But is it still? Does the attitude towards Christian students in the Netherlands reflect this tolerance? Do Christians find it difficult to live among non-believer students? Legal Sciences student Erik Doorn does not think so. ‘But if someone is a Christian, I feel more connected to that person, since we have the same vision of life. Educational Sciences student Grytsje Talsma agrees. ‘As long as I have Christian friends, it’s okay. I like studying with non-believers because I want to show them how I live as a Christian.’

Even though their student life is not different or more difficult than that of others, there are some differences between Christian students and non-believers. ‘As a Christian I feel my objectives are different from those of other students’, says Grytsje. ‘Many people want to have a successful career and earn a lot of money, but personally I don’t. I want to deepen my relationship with God, serve Him and the people around me. I don’t live a typical student life. I don’t go out a lot, I don't sleep with people, and I never get drunk.’

Dr. Vinoth Ramachandra and his wife.

3INT HANZEMAG WEDNESDAY 28 NOVEMBER 2012 [5]

‘I sometimes have a different perspective on other people’, says History student Femke Oenema. ‘I have different values, for instance to love people and not try to benefit from others. I attend church on Sundays and I undertake a lot of activities with my Student Union that my non-believing fellow-students do not.’ Many Christians feel the word ‘religious’ does not do justice to their deep, intimate relationship with God. ‘Being a Christian means a lot to me - my identity is built on Jesus so I'm not on my own anymore, I live for Him.

That involves everything in my life and I try to see all the tiny little things in my life in the light of my belief’, says Femke. Grytsje agrees. ‘Having a relationship with God and letting Him guide my life is more important than anything else in my life.’ ‘All truth and beauty, justice, love and goodness, wherever we find it, in every culture on earth within every academic area of learning is related to God. Whether people believe or not’, Ramachandra concludes. Amanda Hoekstra


n i W

g l i f o t o c s ! y t f i f r e ov

What happens if you combine Dutch Sinterklaas with Santa Clause?

You’ll get THE What do we offer? GAMES (including HITMAN for PS3 and MARIO & SONIC for Wii) TICKETS (CONCERTS, FESTIVALS, MOVIES, PARTIES in Groningen) FILMS (including a digitally remastered DVD/ Blu-Ray edition of JAWS) And also SERIES, BOARD GAMES, DOCUMENTARIES, COMICS, CDS, ETC, ETC.! What do you have to do?

1 Go to hanzemag.com or use the QR codes below 2 Download our iPhone or Android app 3 Go to Menu and go to the Pinboard 4 Click on any ad that starts with WIN and answer the question 5 You win!

iPhone:

Android:

YES, IT’S THAT SIMPLE!

GIFT FEST! From the end of November until March, HanzeMag will give away free presents on a weekly, and sometimes even daily, basis!


Wednesday 28 November 2012 Independent Magazine of Hanze University of Applied Sciences | website: www.hanzemag.com | email hanzemag@org.hanze.nl | Photo: Pepijn van den Broeke | Model: Heleen Lameijer

5

check Hanzemag.co m

Ar e you in control of your beliefs?

Illustratie: Meike de Haas

28 HANZEMAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 [5]

Hanzemag 5 2012/13  

HanzeMag is het redactioneel onafhankelijke magazine van de Hanzehogeschool Groningen. We brengen nieuws en achtergronden over de Hanzehoges...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you