Page 1

anzemare

Hanzeheerd

JAARGANG 2 - MEI 2011 - NUMMER 3

Brinkhoven

De Bongerd

Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven


Hanzemare | mei 2011

Van de Raad van Bestuur Meditatie Pinksteren Uw zorg, onze zorg Wat te doen bij brand? Gevonden voorwerpen Klachten Ons koningshuis (G)een wolkje aan de lucht Bakovens bij de boerderij Moederdag Puzzelhoek Trap traditie Scherp zien door de eeuwen heen Eet smakelijk Knutselpagina De regionale sjoelcompetitie

2 3 4 4 4 4 5 6 8 9 10 11 12 15 16 17 17

Apotheek Heerde Beter Horen, vestiging Epe/Zwolle Bruggeman Hoveniers /ontwerpers EasyQwheels Bouwbedrijf Felix

14 cover 14 14 21

Vertrouwenspersoon De Bongerd: Dhr. K. Huizinga Tel. 06 21 86 02 18 Vertrouwenspersoon Brinkhoven: Dhr. H. Bijsterbosch Tel. 06 20 48 42 42

De BongerdInhoud De Bongerd Burgerlijke stand Verjaardagskalender Vaste wekelijkse activiteiten Programma extra activiteiten Uitslagen sjoelcompetitie en ballenbak Terugblik activiteiten

Hanzeheerd

Adverteerders

Inhoud Algemeen

18 18 19 20 20 21

Inhoud Brinkhoven 22 23 24 25 26 28 28

Brinkhoven

Burgerlijke stand Verjaardagskalender Vaste wekelijkse activiteiten Programma extra activiteiten Terugblik activiteiten Oplossing puzzelhoek Colofon

1


Hanzemare | mei 2011 Raad van Bestuur

Van de Raad van Bestuur... Het wordt door mensen geweldig gewaardeerd: die eerste voorjaarszonnestralen, die – hoewel eerst nog van achter glas – vervolgens toch wat kleur en warmte brengen op onze vaak wit geworden huid. De lente brengt weer opnieuw kleur in ons bestaan. Beelden in de krant van jong leven, lammetjes in de wei. Foto’s van de bloemen van bv. de Keukenhof. Tuinen rondom het huis, die kleur en vrolijkheid brengen. Mensen worden er blij van en iedereen kijkt weer uit naar de zomerperiode, van zon en warmte.

Voor mensen die wonen en werken in zorgcentra geldt dit natuurlijk ook. Je kunt toch wat gemakkelijker naar buiten en je geniet van wat je voelt en ziet. Maar ik hoor ook wel eens bewoners die minder enthousiast zijn. Omdat ze juist in de zomerperiode bemerken dat bezoekers vaak meer andere bezigheden hebben. Meer in de tuin moeten werken, of uitgebreid op vakantie gaan. Niks mis mee natuurlijk, het wordt hen van harte gegund, maar toch… Deze bewoners missen de vaste momenten van aandacht, van even binnenlopen, van dat kopje koffi e en een praatje. Wat ik bedoel te zeggen? Laten we er samen zorg voor dragen dat, juist in de zomerperiode, het gevoel van eenzaamheid niet gaat toenemen. Blijven omzien naar elkaar. Dat stukje extra aandacht, dat als zo belangrijk wordt ervaren. Vraag, als je langer weg bent, iemand anders om uw familielid of kennis een keertje extra op te zoeken. Gewoon omdat mensen andere mensen broodnodig hebben!! Met vriendelijke groeten, Namens de Raad van Bestuur, M. de Bloois, voorzitter.

2


Hanzemare | mei 2011

LEVE DE KONING

G. Timmer

Pinkstergebed

De Bongerd

Als het goed is komt deze editie van ‘Hanzemare’ uit tussen Pasen en Koninginnedag. Op 30 april vieren we Koninginnedag, altijd weer een geweldig feest. U kijkt misschien al uit naar de muzikale groet die door ‘Soli Deo Gloria’ gebracht gaat worden en naar de activiteiten die deze dag georganiseerd gaan worden. Of als u niet aan de activiteiten deel kunt nemen, volgt u onze koningin misschien wel via de televisie in Weert en Thorn. Waar u ook bent of wat u ook doet, u zult het zeker horen of meeroepen: Leve de koningin. Koninginnedag ligt voor ons en Pasen ligt achter ons, maar allebei in dezelfde week. Met Pasen hebben we gevierd dat Jezus is opgestaan. Het ongelofelijke wonder van de overwinning op de dood is geschied. De discipelen konden het eerst ook niet geloven, maar langzaam maar zeker kon geen van hen er meer omheen: Hij Leeft, werkelijk Hij leeft. Leve de Koning. Paulus geeft de Here in bovenstaande tekst (en in vele andere teksten) alle eer. Hij is de Koning der eeuwen en overstijgt elke aardse koning of koningin, want die zijn dat alleen bij de gratie van Hem. Paulus is diep onder de indruk van deze Koning. Hij gebruikt woorden als ‘onzienlijk’ en ‘onvergankelijk’, maar eigenlijk schieten de woorden hem tekort. Hij komt tot deze woorden, wanneer hij zich de overweldigende ervaring van Gods genade realiseert. Hoe groot die genade is moet u maar eens lezen in de verzen 12 tot en met 16 van dit hoofdstuk. ‘Leve de koningin’, natuurlijk u mag het roepen. We mogen trots zijn op onze koningin en op ons koningshuis. Maar laten we niet vergeten, ook op Koninginnedag, ‘leve de Koning!’ te roepen, want Hem komt alle eer

toe. Als u ‘Soli Deo Gloria’ hoort spelen, denkt u dan maar aan wat de naam van deze muziekvereniging betekent: God alleen de eer! En dat niet alleen op Koninginnedag, maar ons vergankelijk leven lang, totdat we door die grote genade, Hem eeuwig de eer mogen brengen als Zijn Koninkrijk volle werkelijkheid is geworden.

De wereld is zo koud mijn God, zo vol van haar en egoïsme, van liefdeloosheid, van racisme, van eigendunk en zelfgenot. maar als een flits schiet door mij heen: kan ik mijn naaste niet verwarmen? brandde het vuur van Gods erbarmen niet in mijn hart? Was ’t koud als steen? Ik schaam mij zo, want hoeveel keer liet ik een goede kans voorbij gaan en liep ik verder, waar ‘k moest stilstaan? vuur van Gods Geest, daal in mij neer!

Brinkhoven

De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen! (1 Timotheüs 1:17)

Hanzeheerd

Meditatie

3


Hanzemare | mei 2011

Uw zorg, onze zorg: De lift in Brinkhoven heeft de afgelopen tijd een paar keer storing gehad, wij vinden dit vooral heel vervelend voor de bewoners De problemen worden niet veroorzaakt door de leeftijd van de lift, maar de oorzaak van de storing bleek heel lastig te vinden. Wij hebben een onderhoudscontract en er vindt regelmatig controle plaats, ook de storingsdienst komt telkens zo snel als maar mogelijk is. Wij beschouwen het als een toeval dat de storing in korte tijd meerdere malen heeft plaatsgevonden. Bij de komende aanbouw aan Brinkhoven komt een 2e lift. Wij bieden u onze excuses aan voor de overlast die men hierdoor ondervindt.

Pinksteren Kom, Heilige Geest, maak ons hart bereid om uw gaven te ontvangen. zuiver het van ongerijmd verlangen. vul het met inzicht en raad. leid het in gedachten, woord en daad bevrijd het van wat uw komst weerhoudt. verwarm wat kil is en koud. bekleed ons hart met uw schitterend licht tot de glans weerspiegelt op ons gezicht. tot ons oog valse schijn doorbreekt, onze mond uw woorden spreekt, onze oren uw taal verstaan, onze voeten al uw wegen gaan

Met vriendelijke groet, Vanuit het MT, Bouwina Schuttel

Gevonden Voorwerpen Hanzeheerd De Bongerd: • leesbril blauw in blauwe koker + 2.50 • goudkleurig dameshorloge met bruin leren bandje merk Prisma Gevonden Voorwerpen Hanzeheerd Brinkhoven: • Een bruin geblokte sjaal, na het uitje met de Zonnebloem • Een gouden armbandje • En de fietssleuteltjes van de vorige krant zijn ook nog steeds niet opgehaald U kunt zich voor deze voorwerpen melden bij de receptie

Wat te doen bij brand? B randmeldknop gebruiken en receptie waarschuwen R amen en deuren dichthouden! A andacht voor gevaar! N eem geen initiatieven! Wacht op instructie van personeel of hulpverlener D oe alles beheerst

in Brinkhoven toestel 127 4

-

in De Bongerd toestel 121


Hanzemare | mei 2011

Klachten? Uw klacht is onze zorg!

Klachtopvang door vertrouwenspersoon Als u het om welke reden dan ook niet prettig of wenselijk vindt de klacht direct met de betrokkene te bespreken, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. De vertrouwenspersoon van Hanzeheerd neemt contact met u op om de afhandeling te bespreken. Door bemiddeling streeft de vertrouwenspersoon ernaar zo snel mogelijk tot een oplossing van de klacht te komen. Contact U kunt de vertrouwenspersoon van Hanzeheerd bereiken op werkdagen via: Telefoonnummer vertrouwenspersoon Hanzeheerd Brinkhoven: Herman Bijsterbosch, : 06 2048 4242. Telefoonnummer vertrouwenspersoon Hanzeheerd De Bongerd: Kor Huizinga  06 2186 0218. Wanneer de vertrouwenspersoon niet bereikbaar is, kunt u een boodschap inspreken. Er wordt dan zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen. Wilt u een schriftelijke klacht indienen, dan kan dat op de volgende manier: U schrijft een brief waarin u uw klacht benoemd. Deze brief deponeert u in de brievenbus klachten.

Klachtencommissie Wilt u geen gesprek met betrokkenen en geen klachtopvang door de vertrouwenspersoon, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. U dient uw klacht schriftelijk in t.a.v. klachtencommissie: Postadres: Hanzeheerd Brinkhoven: Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. Hanzeheerd De Bongerd: Bongerd 32, 8051 VL Hattem

De Bongerd

Bij voorkeur bespreekt u uw klacht of onvrede daar waar deze is ontstaan; bij de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Meestal is dat de beste, eenvoudigste en snelste manier om uw klacht te bespreken en op te lossen. Onze medewerkers staan hiervoor open en proberen samen met u tot een oplossing te komen.

De brievenbus staat in de hal bij de receptie. Wilt u meer informatie zie de folder vertrouwenspersoon. Deze folder is beschikbaar bij de receptie.

Het is mogelijk dat een lid van de klachtencommissie telefonisch contact met u opneemt om de afhandeling van uw klacht te bespreken. Klachtenregeling Hanzeheerd heeft een klachtenregeling waarin staat beschreven hoe de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie te werk gaan. De regeling is beschikbaar bij de receptie. Een verzoek tot vergoeding van schade Als u van mening bent dat u schade heeft geleden en u wilt daarvoor een financiële genoegdoening, dan kunt u Hanzeheerd hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen. Er kan sprake zijn van personenschade, bijvoorbeeld door fouten in de behandeling of verzorging. Daarnaast kan er sprake zijn van zaakschade bijvoorbeeld door beschadigen of zoekraken van persoonlijke eigendommen buiten uw schuld. De aansprakelijkheidstelling stuurt u schriftelijk aan de Raad van Bestuur. Uw brief wordt doorgestuurd aan de aansprakelijkheidsverzekeraar die de verdere afhandeling op zich neemt. De leden van de klachtencommissie zijn: De heer C. van Vught, Epe Mevrouw J. Nieuwenhuis, Hattem Mevrouw S. van Veluwenkamp-Vos, Hattem 5

Brinkhoven

Hanzeheerd streeft naar een gastvrije zorgomgeving, waar u zo prettig mogelijk verblijft. Mocht u onverhoopt een probleem ervaren bespreek dit met ons. Uw klacht is onze zorg. Op deze manier hopen wij dat de klacht of onvrede snel verholpen is en u aangenaam verblijft binnen Hanzeheerd. Hoe u uw klacht of onvrede kenbaar kunt maken staat hieronder benoemd.

Hanzeheerd

Algemene info


Hanzemare | mei 2011 Koningshuis

Ons Koningshuis Prinses Máxima Prinses Máxima der Nederlanden is getrouwd met Prins Willem-Alexander, de troonopvolger van Koningin Beatrix. Ze hebben drie dochters, Prinses Catharina- Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane. Jeugd Máxima wordt op 17 mei 1971 als Máxima Zorreguieta geboren in Buenos Aires (Argentinië). Zij is de dochter van Jorge Horacio Zorreguieta en María del Carmen Cerruti de Zorreguieta. Zij heeft twee broers, één zuster en drie halfzusters. Zij is opgegroeid in Buenos Aires. Huwelijk en gezin Op 30 maart 2001 verlooft Máxima Zorreguieta zich met de Prins van Oranje. Op 17 mei 2001 wordt haar het Nederlanderschap verleend. Op 3 juli 2001 aanvaarden de Eerste en Tweede Kamer een door de regering ingediende wet tot het verlenen van toestemming voor het huwelijk. Op 2 februari 2002 voltrekt de burgemeester van Amsterdam, mr. M.J. Cohen, het huwelijk in de Beurs van Berlage te Amsterdam. De kerkelijke inzegening vindt plaats in de Nieuwe Kerk, door dominee C.A. ter Linden. In het voorjaar van 2003 verhuist het paar van Noordeinde 66 in Den Haag naar de Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar. Op 7 december 2003 wordt hun eerste kind geboren, Prinses Catharina6

Amalia. Op 26 juni 2005 wordt hun tweede dochter, Prinses Alexia geboren en op 10 april 2007 de derde dochter Prinses Ariane. Allen worden in het Bronovo Ziekenhuis in den Haag geboren. Sinds Máxima Prinses is, vervult ze diverse functies op maatschappelijk terrein. Daarnaast steekt ze als Prinses veel tijd in representatieve werkzaamheden. Inburgering Begin 2005 heeft Prinses Máxima haar inburgeringprogramma afgerond. Al sinds haar verloving maakt ze in het kader daarvan intensief kennis met de Nederlandse samenleving en met de samenleving van de Nederlandse Antillen en Aruba. Ook leert ze de Nederlandse taal, geschiedenis en het staatsrecht. Raad van State Prinses Máxima heeft sinds 20 oktober 2004 zitting in de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Representatieve functie Prinses Máxima vertegenwoordigt, vaak samen met de Prins van Oranje, het Koninklijk Huis bij officiële gelegenheden in alle sectoren van de samenleving. Ook vergezelt zij de Koningin bij het afleggen van staatsbezoeken. Commissie PaVEM Prinses Máxima was van juli 2003 tot zomer 2005 lid van de Commissie Participatie van Vrouwen van Etnische Minderheden. De commissie ondersteunde de dertig grootste gemeenten bij hun poging


Prins Claus Leerstoel De Prinses is voorzitter van het Curatorium van de Prins Claus Leerstoel. Deze wordt beurtelings bezet bij de Universiteit Utrecht en het Institute for Social Studies te Den Haag. De leerstoel is ingesteld ter bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Vrije tijd Prinses Máxima geniet graag van de natuur, kunst, muziek en dans. Ook beoefent de Prinses diverse sporten, zoals skiën, watersporten en hardlopen.

De tentoonstelling ‘MÁXIMA, 10 jaar in Nederland’ is van 8 mei tot en met 4 september 2011 te zien in Paleis Het Loo Nationaal Museum. Alle verschillende functies van Prinses Máxima worden in de tentoonstelling belicht, mede aan de hand van foto’s en filmbeelden. Ook worden diverse kledingstukken tentoongesteld die zij bij verschillende gelegenheden heeft gedragen. Het Koninklijk Concertgebouworkest geeft 27 mei een concert onder leiding van dirigent Mariss Jansons, dat wordt aangeboden aan Prinses Máxima. Prinses Máxima is beschermvrouwe van het orkest. Op het programma staan twee pianoconcerten van Frans Liszt met als solist Daniel Barenboim. Naast leden van de Koninklijke Familie en privégasten nodigt Prinses Máxima gasten uit met wie zij gedurende de laatste tien jaar bij haar dagelijkse activiteiten samenwerkte. Naast de plaatsen die worden gereserveerd voor de gasten van de Prinses, is het grootste deel van de zaal beschikbaar voor algemeen publiek.

De Bongerd

Oranje Fonds Prinses Máxima en de Prins van Oranje zijn beschermvrouwe en beschermheer van het Oranje Fonds. Het fonds zet zich in voor het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie in Nederland. Ieder jaar in mei reikt de Prinses Appeltjes van Oranje uit. Dit zijn prijzen voor instellingen die een voorbeeld zijn voor anderen op het gebied van welzijn en sociale samenhang.

Tentoonstelling ‘MÁXIMA, 10 jaar in Nederland’ Hare Majesteit de Koningin opent zaterdagmiddag 7 mei de tentoonstelling ‘MÁXIMA, 10 jaar in Nederland’ in Paleis Het Loo Nationaal Museum in Apeldoorn, in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden. De tentoonstelling belicht naast de plaats van Prinses Máxima in de Koninklijke Familie, de verschillende maatschappelijke functies die Prinses Máxima gedurende de afgelopen tien jaar in de Nederlandse samenleving vervulde. Prinses Máxima viert dit jaar tevens haar veertigste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan biedt het Koninklijk Concertgebouworkest de Prinses op vrijdagavond 27 mei een concert aan in het Concertgebouw in Amsterdam.

Brinkhoven

om vrouwen van etnische minderheden meer te betrekken bij de samenleving. Voorzitter was oud-Tweede-Kamerlid P. Rosenmöller. De Prinses is lid van het Curatorium van de Leerstoel Management van Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Hanzeheerd

Hanzemare | mei 2011

7


Hanzemare | mei 2011 Voor u gelezen

(G)EEN WOLKJE AAN DE LUCHT

Wolken zijn de showbinken van de atmosfeer. Soms blijven ze wat op de achtergrond, maar geregeld staan ze in het spotlicht. Ze hebben dat spotlicht, de zon dus, zelfs nodig om te ontstaan. Wolken ontstaan namelijk alleen als er sprake is van opstijgende lucht. En lucht stijgt op twee manieren: doordat hij gedwongen wordt om op te stijgen, zoals in een bergachtige omgeving, of vanzelf. In ons vlakke land zorgt de zon ervoor dat de lucht ‘vanzelf’ opstijgt. Dat opstijgen gaat als volgt: de zon verwarmt het aardoppervlak, waardoor de lucht vlak boven het aardoppervlak warmer wordt. Als die lucht voldoende is opgewarmd, stijgt hij op. Dat opstijgen gebeurt niet gelijkmatig: de lucht stijgt op in de vorm van luchtbellen. Zweefvliegers noemen dat thermiek. Bestuurders en passagiers van vliegtuigen spreken van turbulentie. Onderweg komen 8

de stijgende luchtbellen in steeds koelere luchtlagen terecht, waardoor de bellen afkoelen. Zolang de luchtbellen echter warmer blijven dan hun omgeving, stijgen ze hoger en hoger. Soms gaat dat opstijgen door tot aan de bovenkant van de atmosfeer, op ongeveer 12 kilometer hoogte! Op een gegeven moment koelen de luchtbellen zover af, dat de lucht verzadigd raakt met waterdamp. Op dat moment ontstaan waterdruppeltjes en begint een wolk vorm te krijgen. Deze maanden is het ontstaan van wolken goed te zien. De dag begint vaak met een stralende zon. Dat blijft zo tot een uur of tien, waarna de eerste wolkjes beginnen te ontstaan. In de loop van de dag worden die wolken steeds groter en wordt het minder zonnig. Aan het eind van de middag verdwijnen de wolken weer en eindigt de dag onbewolkt. Naast de zon speelt ook de temperatuuropbouw van de atmosfeer een belangrijke rol bij het ontstaan van wolken. Een koude bovenlucht bevordert het wolkenvormende proces, terwijl een relatief warme bovenlucht de vorming van wolken juist onderdrukt. Ook de vochtigheid van de lucht speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van wolken. Vochtige lucht is eerder verzadigd met waterdamp, zodat er ook eerder wolken ontstaan. In Nederland zijn grote verschillen in de bewolking te zien. Zo heeft Noord-Nederland vaak meer bewolking dan de zuidelijke helft van het land. Dit heeft te maken met de vaak koudere bovenlucht, waarin gemakkelijk wolken ontstaan. Noordoost-Nederland is in juni vaak meer bewolkt dan de rest van Nederland. Bij een westelijke en noordwestelijke wind is Zeeland de zonnigste regio. Wilt u genieten van de zon, zonder een wolkje aan de lucht? Dan is de Nederlandse kust precies de plek die u zoekt. Gerrit Hiemstra


Bakovens bij de boerderij

De bakovens bij grote boerderijen stonden vaak in een bakhuis. De oven kon tegen de achtergevel van het bakhuis zijn aangebouwd of was erin opgenomen. Bij een aangebouwde oven was de werkruimte tegen de voorgevel van de bakoven aangebouwd. De oven stond dan feitelijk buiten het bakhuis, onder een dakje. In andere gevallen stond de oven binnen het bakhuis. De bakhuizen waren soms erg groot, zo mat dat van boerderij Hagens Pl창ts in Horst maar liefst 8 bij 4,5 meter. Het voorste deel

met bakoven was een werkruimte en daarachter lag een gewelfde kelder. Daarboven bevond zich de knechtenkamer. Verder had het bakhuis een zolder. Ook in Zeeland waren de bakhuizen vaak groot. De reden was dat ze vanaf de negentiende eeuw tevens als zomerhuis werden gebruikt. Het boerengezin woonde er in de zomermaanden om dichter bij de stal en het land te zijn. Op deze locaties werd in dat deel van het jaar immers het meeste werk verricht. In sommige delen van het land, bijvoorbeeld in Brabant, stonden de bakovens soms in de keuken van de boerderij, onder de grote rookvang. Voor deze plek is slechts korte tijd gekozen. Omdat traditionele boerderijen met hun houtskelet en rieten of strooien kappen zeer brandgevoelig waren, werd al snel ingezien dat het veiliger was om de bakoven op ruime afstand van de boerderij te bouwen.

Brinkhoven

Er is vrijwel geen boerengezin dat zelf nog brood bakt, maar vroeger was dat heel gewoon. Daarom stond bij veel boerderijen een bakoven. De oven bij een grote boerderij was vaak ondergebracht in een speciaal bakhuis en bij kleine boerderijen stond hij vaak in de openlucht. De bakovens bij kleine boerderijen bestonden uit een gemetseld voorgeveltje, met daarachter een koepelvormig ovenlichaam met een platte vloer. Het ovenlichaam was voorzien van een ovenmond, die kon worden afgesloten met een houten of ijzeren deurtje. Over het ovenlichaam was een laag leem aangebracht. Daarop lagen plaggen. De leem was bedoeld om de oven te isoleren, de plaggen beschermden de leem tegen weersinvloeden. Soms werd boven deze eenvoudige bakovens een dakje gebouwd. Op een klein houtskelet van twee kapbinten werd een pannendak gemaakt.

De Bongerd

Hanzeheerd

Hanzemare | mei 2011

9


Hanzemare | mei 2011

Moederdag De Katholieke Kerk kent een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus.

Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap. In Nederland, België en vele andere landen valt moederdag op de tweede zondag in mei. In de omgeving van Antwerpen wordt moederdag op 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, SainteMarie of Moederkesdag) gevierd, sinds 1913. In Frankrijk is het Moederdag op de laatste zondag van mei - tenzij Pinksteren op die dag valt, dan is het de eerste zondag in juni. In Spanje wordt El día de la Madre de eerste zondag in mei gevierd. In het Verenigd Koninkrijk valt Moederdag op de vierde zondag van de vastenperiode, dus drie weken voor Pasen. In gezinnen die moederdag vieren staat de dag tegenwoordig in het teken van het verwennen van moeder. Ze krijgt veelal ontbijt en cadeaus op het bed en huishoudelijke taken moeten, voor zover dat niet al gedaan werd, door vader en de kinderen worden verricht. Vaak hebben de kinderen op school of op het kinderdagverblijf cadeaus gemaakt. Vaak wordt ook oma op deze dag bezocht. De oorsprong Het vereren van moeders is een veel oudere traditie dan de moderne moederdag. Een feest dat ontleend is aan het gebruik van de moedercultus in het oude Griekenland. De formele moedercultus met ceremoniën voor Cybele of Rhea, de Grote Moeder der goden, werd overal in Klein-Azië beoefend op de Idus van maart.” 10

In het Verenigd Koninkrijk is Mothering Sunday een christelijke feestdag, te vieren op de vierde zondag in de Vastentijd, de aanloop naar Pasen, waaruit de huidige Britse variant van moederdag is geëvolueerd. In 1644 was er in Engeland voor het eerst sprake van een moederdag zonder kerkelijke achtergrond. Pas in het midden van 19e eeuw werd moederdag in Amerika geïntroduceerd. In 1870 startte rechter Julia Ward Howe uit Philadelphia een grote publiciteitscampagne voor moederdag, een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. Het succes kwam echter pas nadat Anna Marie Jarvis in 1907 moederdag begon te promoten als een dag van waardering voor moeders. In 1908 organiseerde Anna Jarvis (1864-1948) uit Grafton, West Virginia de eerste moederdag, vooral om haar moeder Ann Reeves Jarvis te herdenken die in de Amerikaanse Burgeroorlog zogenaamde Mother’s Day Work Clubs had georganiseerd om voor voedsel en medicijnen voor hulpbehoevende moeders te zorgen. Het idee sloeg aan, en Jarvis zette door om meer mensen over te halen. In 1914 besloot president Woodrow Wilson dat elke tweede zondag in mei voortaan Mother’s Day zou zijn, een nationale feestdag. De feestdag heeft zich in zijn huidige vorm vanuit de Verenigde Staten over de rest van de westerse wereld verspreid. In Nederland begon de traditie rond 1925. De Amerikaanse moederdag was nog niet bekend, toen de Antwerpse liberaaldenkende kunstenaar en schepen Frans van Kuyck (1852-1915) in 1913 een moederdag lanceerde op 15 augustus, de feestdag van Maria,


Verwend door oma Matthew (5) had twee weken bij oma en opa gelogeerd en was daar natuurlijk enorm verwend. Toen hij weer thuis was, vroeg hij of hij chocomel mocht. Ik zei: “Ja hoor”, waarop hij vroeg: “Mam, kun je het voor me pakken?” Toen ik “Nee” zei, verzuchtte hij:”O, ik mis oma!” Koekje van eigen deeg. Ik ruim de speelgoedkast uit. “Mama,” Evelien (3), “als jij rommel maakt, moet jij het opruimen. En dan wil ik straks niet horen dat ík het moet doen!” Wat is een stamboom? In groep 4 werd gevraagd wat het woord stamboom betekent. Onze Manon wist het antwoord: “Dat is een boom waarin de hele familie opgehangen wordt!”

1. Buiten trouw op zijn post staan 2. Vlietende vissen 3. In de kerk gegrepen worden 4. Gegrepen zijn 5. U bent terecht 6. Lange gast in hotel 7. Hartig eten in een kamp 8. Uithuizig mens 9. Honingdranken 10. Roodgekleurde school 11. Zeil opdelven 12. Grauw zien van ellende 13. Wat een hoge zandberg 14. Een sappig meertje 15. Die broek waait in de zuidenwind 16. Een hengsel voor heiligen 17. De beer at vis 18. Een dijk in het veen 19. Kanaal door een plaats 20. Huizen gebouwd op veengrond 21. Woonplaats voor ‘Frits’ 22. Kun je met die bijlen wel hakken? 23. Hoog turfland 24. Niet op bergen, maar in 25. Wordt daar een koe gevorderd?

Plaatsnamenpuzzel …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… ….………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………

De Bongerd

Puzzelhoek

EVEN LACHEN

Brinkhoven

sinds 1124 de patrones van de stad. Het was de dag van de grote Mariaprocessie. Volgens de Antwerpse schepen was de sociale orde in het begin van de eeuw grondig verstoord door de ingrijpende modernisering. Zijn remedie: het herstellen en cultiveren van de waardigheid van de familie. Hiervoor moest volgens Van Kuyck alles ingezet worden op het in beeld brengen van de rol van de moeder in het gezin en de maatschappij. Een speciale dag leek hem een ideale techniek. Van Kuyck mobiliseerde de plaatselijke pers en de scholen, publiceerde een scenario en zette een propagandacomité aan het werk. De kinderen en vader moesten moeder verrassen met versieringen, gelegenheidsversjes, bloemen, speciale broodjes en zelfs juwelen

Hanzeheerd

Hanzemare | mei 2011

11


Hanzemare | mei 2011

TRAP TRADITIE Er zijn in Nederland bijna net zoveel fietsen als inwoners. Nergens ter wereld is de fietsdichtheid groter. Waarom klimmen wij al ruim een eeuw op dit wonderlijke apparaat om naar werk, afspraken of zomaar een blokje om te gaan? Buitenleven onderzocht het geheim van zadelpijn. Nederland is een fietsland. Zeker als we het Nederlandse fietsgebruik vergelijken met dat in andere Europese landen. Waarom fietsen we in Nederland zoveel? Het antwoord op deze vraag is niet zo gemakkelijk. Het meest voor de hand liggende argument zijn die vlakke uitgestrekte fietspaden langs wegen, straten, weilanden en dijken. Vlak en veilig, dus gemakkelijk begaanbaar voor tweewielers. Andere Europese landen waar ook veel gefietst wordt, hebben ook weinig heuvels en veel paden. Maar fietsen heeft in Europa niet overal een even goed imago. Fransen, Engelsen en Tsjechen op de fiets zijn meestal milieubewuste mensen met principes en doorzettingsvermogen. In de ons omringende landen worden fietsers beschouwd als alternatief en niet als mensen die een prettig, goedkoop en efficiënt vervoer zoeken, zoals in Nederland het geval is. Verenigingszin Ook het feit dat Nederlanders een goed ontwikkelde verenigingszin hebben, heeft bijgedragen aan onze fietstraditie. Al in 1883 werd de eerste fietsvereniging opgericht. Dat was de Nederlandse Vélocipédisten Bond, gevestigd op de Maliebaan in Utrecht. Twee jaar later werd de naam van de vereniging veranderd in Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond, waarin de nu bekende letters ANWB zichtbaar zijn. In de jaren daarna werd de bond een ontmoetingsplaats voor elke deelnemer aan het verkeer: fietser, automobilist en wandelaar. 12

De succesvolle integratie van al die verschillende vervoersmiddelen heeft bijgedragen aan het feit dat fietsers en automobilisten in ons land prima samengaan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland, waar de rechter ingreep bij een op handen zijnde incorporatie van de auto in een bestaande fietsclub. Het resultaat: twee aparte verenigingen die elkaar voortdurend in de haren vliegen. Populair nouveauté Toch is het verwonderlijk dat andere Europeanen zo weinig fietsen. Ooit was de fiets, vlak nadat hij was uitgevonden een populaire nouveauté in de ons omringende landen. Even een stukje geschiedenis over de ontwikkeling van dit wonderlijke apparaat. De Duitser Baron von Sauerbronn bedacht in 1817 een soort loopfiets. Het houten apparaat werd aangedreven door voeten die aan weerszijden van het frame de grond raakten. In de negentiende eeuw waren het alleen de Europese rijken die zich een loopfiets konden veroorloven. Zij stuurden hun personeel met de fiets de heuvel op of de stad in. De koets bracht ze naar de afgesproken plek en daar begon de recreatie. Een beetje peddelen om te zien, en vooral om gezien te worden. Voor dames was fietsen uit den boze. Het was onfatsoenlijk. Stel dat de enkels of misschien wel een deel van de kuit te zien zou zijn!


Bone shaker De evolutie van de fiets ging verder. In 1877 werd de fietsketting uitgevonden en werd de balans meer naar het achterwiel verplaatst. Een paar jaar later werd de ketting gebruikt voor het aandrijven van het achterwiel. Zo ging de fiets steeds meer lijken op onze huidige vervoersmiddelen. Om het vreselijke gebonk op de slechte hobbelige wegen van toen tegen te gaan, werden de velgen omwikkeld met rubber of leer. Overigens was dit nog niet voldoende om de

In de file In 1923 telde Nederland ongeveer 30.000 auto’s, 36.000 motoren en ruim twee miljoen fietsen. De regering drong er in datzelfde jaar op aan dat afstanden onder de vijf kilometer per tweewieler werden afgelegd. Inmiddels steekt de overheid al bijna een eeuw lang energie in de aanleg en het onderhoud van een uitgestrekt en bijzonder uitnodigend fietspadenstelsel. Allicht heeft de populariteit van de fiets in Nederland veel te maken met de houding van de overheid ten opzichte van de fiets. Feit is dat nergens in Europa zo’n uitgestrekt stelsel van fietspaden is aangelegd. Misschien is de fiets hier zo geliefd bij gebrek aan ruimte op onze autowegen. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd in heel Europa, onder het motto van het toen zo modieuze individualisme, de auto uitgeroepen als meest populaire vervoermiddel. Maar toen het autogebruik in Nederland sneller toenam dan de ontwikkeling van het wegennet en iedereen en masse in de file terechtkwam, vertrouwde men hier steeds vaker op de fiets. En fietsen, dat doen we als Nederlanders nog steeds vaak en veel. 13

De Bongerd

naam bone shaker, die in Engeland en de Verenigde Staten voor deze trapfiets werd gehanteerd, van de baan te vegen. Ter verhoging van het rijdcomfort was de luchtband een van de belangrijkste innovaties. Deze werd in 1888 op de markt gebracht. Binnen vijf jaar waren bijna alle fietsen voorzien van luchtbanden en werd de fiets door de verbeterde materialen populairder dan ooit. In heel Europa werd de fiets als een ideaal vervoer- en transportmiddel gezien. Bakfietsen leverden goederen aan boerderijen op het platteland en winkels in de stad, en voor kerken en fabrieken stonden rijen fietsen.

Brinkhoven

Hoge bi In de loop van de jaren werden er steeds meer verbeteringen en veranderingen aan de loopfiets aangebracht. Tijdens de industriële revolutie werden veel houten onderdelen vervangen door metalen. Toen de neergaande beweging van de pedalen werd omgezet in een ronddraaiende beweging, was de eerste trapfiets een feit. De innovaties aan de fiets maakten het apparaat steeds lichter en sneller. Toch waren het nog niet de snelheden zoals wij die nu kennen. Eén trap betekende nog steeds maar één keer volledig het wiel rond. De pedalen zaten namelijk vast aan het voorwiel. Om de trapfiets met voorwielaandrijving sneller te laten zijn, maakten fabrikanten het voorwiel van de fiets steeds groter. In de laatste helft van de negentiende eeuw deed de hoge bi, afkomstig van het Engelse woord bicycle, zijn intrede. Deze fiets had een groot voorwiel met zadel, en een klein achterwiel dat tevens als op- en afstap fungeerde. De hoge bi zorgde ervoor dat de fiets sneller werd, maar ook gevaarlijker. Alleen al het opstappen, langs één of twee steps naar het ongeveer op schouderhoogte aangebrachte zadel, was een evenwichtsoefening met hoge moeilijkheidsgraad. En eenmaal fietsend kon ieder steentje op de weg leiden tot een valpartij.

Hanzeheerd

Hanzemare | mei 2011


Hanzemare | mei 2011

Beter Horen brengt geluid op unieke wijze tot leven. En dat al 100 jaar!

U hoort, ziet ĂŠn beleeft het zelf als u een bezoek brengt aan onze vestiging. Onze gediplomeerde audiciens nemen graag de tijd voor u, voor een gratis hoortest en deskundig advies. Beter Horen Epe: Pastoor Somstraat 5 Tel. 0578 - 61 65 60 Beter Horen Zwolle Centrum: Van Karnebeekstraat 1 Tel. 038 - 421 63 71 Beter Horen Zwolle Zuid: Van der Capellenstraat 145A Tel. 038 - 465 34 68 www.beterhoren.nl

Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende uitgave?

Informeer naar de mogelijkheden: Contactpersoon: Ellen Elfers, Elfers Public Relations T: 073 - 640 02 01 - info@elfers.nl

- Gratis persoonlijk medicijngesprek op aanvraag - DĂŠ plek met een totaaloverzicht van uw medicijnen - Volledige controle op wisselwerkingen tussen uw medicijnen - Altijd een apotheker direct bereikbaar voor persoonlijk advies

14

Op werkdagen is Apotheek Heerde geopend van 08.00 to 12.30 uur en van 13.30 to 18.00 uur. Op zaterdag zijn wij geopend van 11.00 to 13.00 uur.


Hanzemare | mei 2011

Bol- en holgeslepen De Florijnse monnik Allesandro di Spina komt rond 1300 als de eerste op het idee twee van dergelijke lenzen te monteren in een houder die voor de ogen gehouden kan worden. Deze leeshulp verdringt gaandeweg de leessteen. Er zijn in de eeuwen die volgen nog twee problemen te overwinnen. Om te beginnen is de ‘klassieke’ bril, met zijn bolgeslepen (‘positieve’) glazen, alleen geschikt voor mensen die verziend zijn. Dankzij deze ‘negatieve’ glazen kunnen ook mensen die bijziend zijn profiteren van een bril. Daarnaast zoeken de brillenmakers nog lang naar het meest ideale montuur voor de bril. Talloze modellen, al dan niet door de mode gedreven, passeren

Concurrentie De laatste vijftig jaar heeft de bril fors concurrentie gekregen. Allereerst van de contactlens, een hulpmiddel waarvan Leonardo da Vinci het principe al in 1508 beschrijft. Het duurt echter tot 1887 alvorens de Duitser Adof Eugen Fick (1829-1901) als eerste daadwerkelijk gaat experimenteren met flinterdunne glazen lenzen die op het oogvocht drijven. De vaart komt er pas goed in na de uitvinding van perspex. Dit materiaal is licht, sterk en zuurstofdoorlatend. In 1948 komen de eerste perspex lenzen op de markt die urenlang gedragen kunnen worden. Contactlenzen bereiken pas echt het grote publiek in de jaren ’60. Vanaf begin jaren zeventig ziet de nog comfortabelere zachte lens het levenslicht. Voor wie ook hiermee nog niet tevreden is, bestaat er sinds kort Lasik. Dit staat voor Laser-Assisted In Situ Keretomileusis, ofwel het met een laserstraal wegbranden van een laagje hoornvlies (de buitenste laag van het oog). De oogbol krijgt daardoor de ideale vorm wat betreft de breking van het licht, waardoor – als alles goed gaat – een bril of lenzen niet langer meer nodig zijn. 15

De Bongerd

de revue: het lognet, de knijpbril (pince-nez), de monocle. Uiteindelijk blijkt een bril die met poten op of achter het oor rust het meest praktisch in gebruik.

Brinkhoven

De bril is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt bij medische uitvindingen. Toch kan een slecht gezichtsvermogen in principe even levensbedreigend zijn als een vernauwde kransslagader, een bacteriële infectie of haperende nieren. En zijn het niet de oogartsen die zich van oudsher ontfermen over de slechtziende medemens? De Arabische wiskundige Aboe Ali al-Hazin ibn al Haitham (965-1039) legt zo’n duizend jaar geleden de basis voor de bril. Hij ontsluiert de natuurkundige wetten aangaande de breking van licht. Hiermee opent hij de weg naar de ontwikkeling van het eerste hulpmiddel voor de ogen: de leessteen. Op een tekst gelegd, vergroot deze gladgepolijste halve bol met platte onderkant de letters. Onder (oudere) monniken, vrijwel de enige die in die tijd kunnen lezen, wordt de leessteen al gauw razend populair. Aanvankelijk worden leesstenen gemaakt van het mineraal beril; onze term ‘bril’ verwijst nu nog steeds hiernaar. In Venetië, het brandpunt van de Middeleeuwse glasindustrie, ontdekken de glasblazers in de 13e eeuw hoe zij de leesstenen kunnen maken van glas. Aan het eind van die eeuw lukt het hen ook kleinere, zeer platte ‘leesstenen’ te maken.

Hanzeheerd

Scherp zien door de eeuwen heen


Hanzemare | mei 2011 Eet smakelijk

FRUITIGE FRAMBOZENRECEPTEN Hebt u deze zomer een overvloedige frambozenoogst uit eigen tuin? Verwerk deze heerlijke vruchten dan in een van deze zomerse recepten.

BOSVRUCHTENTAART

Zongerijpte frambozen en zwarte bessen worden gecombineerd in deze zomerse bosvruchtentaart. Dit hebt u nodig: 350 gram frambozen 100 gram zwarte bessen 250 gram mascarpone 125 gram basterdsuiker Rasp van 1 citroen 1 theelepel vanille-extract

250 gram bloem 150 gram boter 1 ei, losgeklopt Snufje zout 1 eetlepel suiker

Verder: Springvorm met een diameter van 20 cm. Werkwijze: Meng de bloem, de boter, de basterdsuiker, het ei, de citroenrasp en een snufje zout in een kom.Snijd de boter met twee messen in kleine blokjes en kneed het geheel met een koele hand tot een soepel deeg. Vet de springvorm in met wat boter. Rol het deeg uit en druk het in de vorm zodat de bodem en de randen bedekt zijn. Bak de deegtaart ongeveer 50 minuten op 180 graden en laat hem afkoelen. Meng de mascarpone met 250 gram fijngeprakte frambozen, het vanille-extract en de lepel suiker. Vul de taart met de mascarponevulling en schik de overige frambozen en de bessen over de taart.

FRAMBOZENJAM Omdat frambozen van zichzelf al zo lekker zijn, hoeft u maar weinig toe te voegen om deze heerlijke frambozenjam te maken. Dit hebt u nodig: 600 gram frambozen 600 gram bessen

500 gram geleisuiker (2:1) Sap van 1 citroen

Werkwijze: Maak de bessen en de frambozen schoon. Meng de vruchten met de suiker en het citroensap in een pan. Breng het geheel aan de kook en laat het, onder voortdurend roeren, ongeveer tien minuten zachtjes pruttelen. Schep de jam in schone potjes, draai de deksels erop en zet de potjes ondersteboven neer om af te koelen. De hoeveelheid vruchten is genoeg voor drie tot vier potjes. 16


Hanzemare | mei 2011

REGENLAARSJES MET ZOMERBLOEIERS Zijn uw kinderen uit hun regenlaarsjes gegroeid? Gooi ze nog niet weg. Alie van Veldhuizen laat zien hoe u van oude laarsjes een mal maakt voor een paar originele betonnen bloempotjes. Gevuld met vrolijke zomerplanten een leuk stel voor bij uw deur.

Hanzeheerd

Knutselpagina

AAN DE SLAG MET BETON

Zo gaat u te werk: 1. Maak in de emmer het beton door ĂŠĂŠn deel cement op vier delen kiezelzand te mengen met wat water of door de giet mortel aan te maken. Giet of schep de laarsjes voorzichtig vol met het beton, houd bovenaan ongeveer 1 centimeter ruimte over. Plaats bovenin de lege yoghurt- of plastic bekertjes in het midden en vul ze met zand om ze op hun plek te houden. In de ruimte die hierdoor ontstaat kunt u later de bloemen planten. 2. Bind de tie-rips om de bovenzijde van elk laarsje, zodat deze strak blijft staan. Het gewicht van het beton drukt de laars anders helemaal naar buiten. Tik de lucht uit het beton door met de troffel tegen de zijkant van de laarsjes te tikken. Strijk de bovenzijde glad en laat de laarsjes hierna twee dagen drogen. 3. Verwijder na het drogen de tie-rips en snijd de achterzijden van de laarsjes op de naad open met het stanleymes. Haal de betonnen laarsjes uit hun mal en verwijder voorzichtig de yoghurt- of plastic bekertjes uit de bovenzijde. 4.Plant een paar vrolijk gekleurde bloemen in de laarsjes en geef ze een mooi plekje.

De Bongerd

Dit hebt u nodig: - 1 paar oude kinderregenlaarsjes - emmer - Lege yoghurtbekers of plastic bekertjes - troffel - Zand - stanleymes - Water - 2 tie-rips - Bloemen zoals gele margriet, klimop en lobelia - Beton (1 deel beton cement op 4 delen kiezelzand) of een klein zakje gietmortel (te koop bij de bouwmarkt)

Sjoelcompetitie

Brinkhoven

De regionale sjoelcompetitie op 8 maart jl. Wat is er toch gebeurd bij het sjoelen, Hanzeheerd staat helemaal onderaan, dames hoe is dit mogelijk!!!! Het geeft niet hoor, volgende keer gaat het weer als vanouds en gaat het weer omhoog, de strijd is nog lang niet gestreden. De stand is nu: Brinkhoven eindtotaal 2864, plaats 4 De Bongerd 2889, 3 Hof van Blom 2991, 2 Rehoboth 3078, 1 17


Hanzemare | mei 2011 Burgerlijke stand Hanzeheerd De Bongerd Welkom 4 februari 17 februari 24 februari 9 maart

Mw. F. van den Bos-Weijer Dhr. G.J.A. van den Bos Dhr. J.F. Delsasso Mw. H.R. Kuiper-Bos Mw. B. Brouwer

kamer 136 kamer 136 kamer 203 kamer 123 kamer 107

Intern verhuisd Mw. M. van Heijst-Hoogeveen Mw. K. Delsasso-Schuring

van K 203 naar K 132 van K 132 naar K 203

We hopen dat u zich snel thuis zult voelen in uw nieuwe woonomgeving. Overleden 10 februari Mw. H. Lange-Rouwenhorst 26 februari Mw. J. Hamer-Wildeman

kamer 123 kamer 107

Wij condoleren de families en wensen hen veel sterkte.

Verjaardagskalender Hanzeheerd De Bongerd 3 mei 4 mei 5 mei 5 mei 5 mei 8 mei 8 mei 9 mei 11 mei 17 mei 18 mei 19 mei 19 mei 19 mei 23 mei 25 mei 26 mei 28 mei 28 mei 28 mei 29 mei 31 mei 18

Riet Bohnert Magda Fink Mw. Brem-Lindeboom Mw. Karssing-Engelmoer Elly Huizinga Ingrid Broere Dhr. Van der Zwaan DaniĂŤlle van Hoorn Nahide Mchachti Greet Stelloo Dhr. Voskuil Dhr. Wisnieuwski Alie Pool Alie Meesters Hilleke Nagelhout Jannie van der Ziel HenriĂŤtte Dul Jacqueline Visscher Dhr. Teuben Priscilla Brem Mw. Van Leeuwen-van Balen Bianca van Diepen

gastvrouw verzorging k. 202 k. 9 medewerker keuken huishouding extramuraal k. 108 activiteitenbegeleiding verzorging huishouding extramuraal k. 119 k. 107 facilitaire dienst huishouding extramuraal huishouding extramuraal huishouding extramuraal huishouding extramuraal huishouding extramuraal k. 120 huishouding extramuraal k. 112 huishouding extramuraal


Hanzemare | mei 2011 Monique Muller Lisette Noordman Nannie v. d. Scheer Dhr. Tijssen Cornelia v. d. Bosch Mw. De Jongh-Plaat Antje Tijssen Hetty Olthuis Annie Brem Marieke Doornewaard Wilma Nagelhout Mw. Van Es-de Weerdt Mw. Wink-Gerrits Mw. Hessel-van Steenbergen Mariet Hoogers Dhr. Rittersma Harma Bakker Ans Wiessenberg Mw Liefers-Jaspers

verzorging huishouding extramuraal verzorging k. 105 huishouding extramuraal k. 214 huishouding extramuraal huishouding huishouding extramuraal huishouding extramuraal huishouding extramuraal k. 118 k. 213 k. 208 huishouding extramuraal k. 211 huishouding verzorging k. 121

Hanzeheerd

1 juni 3 juni 6 juni 7 juni 9 juni 10 juni 15 juni 16 juni 16 juni 19 juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 26 juni 27 juni 27 juni 28 juni 29 juni

Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van uw naam in de ‘Hanzemare’ kunt u dit kenbaar maken bij de receptie.

De Bongerd

Wij willen u van harte feliciteren met uw verjaardag en wensen u een fijne dag toe.

Vaste activiteiten De Bongerd Tijd

Maandag

10.15 uur 10.30 uur 14.00 uur 19.00 uur

Weekopening in de Bistro Sjoelen in de Aanloop op de 2e verdieping Bingo in de Aanloop op de 2e verdieping Huiskamerproject in de Buitenhof

Dinsdag

19.00 uur

Huiskamerproject in de Buitenhof

Woensdag

10.00 uur 11.00 uur 18.30 uur 19.00 uur

Bijbelkring in de Binnenplaats Meer bewegen voor ouderen in de Dagverzorging in de Bongerdveste Sjoelen in de Dagverzorging in de Bongerdveste Huiskamerproject in de Buitenhof

Donderdag

10.15 uur 19.00 uur

Ballenbak in de Bistro Huiskamerproject in de Buitenhof

Vrijdag

14.00 uur 19.00 uur

Bingo in de Aanloop op de 2e verdieping Huiskamerproject in de Buitenhof

Zaterdag

19.00 uur

Weeksluiting in de Bistro

Zondag

19.00 uur

Huiskamerproject in de Buitenhof 19

Brinkhoven

ek! e w e k l E

Dag


Hanzemare | mei 2011 24

Programma extra activiteiten De Bongerd

Extra!

Dag

Datum

Tijd

Extra activiteiten mei 2011

Maandag

2 mei

14.45 uur

Dhr. Dick Baauw

Dinsdag

3 mei

15.00 uur

Soosmiddag: Bloemschikken

Donderdag

5 mei

14.30 uur

Huifkartocht Oranjevereniging Hattem

Dinsdag

10 mei

15.00 uur

Soosmiddag: Bowl maken

Donderdag

12 mei

15.00-16.30 uur

J.S.- Modeverkoop

Dinsdag

17 mei

15.00 uur

Soosmiddag: Kaarten maken

Donderdag

19 mei

19.30 uur

Wilsummer Klompendansers

Dinsdag

24 mei

15.00 uur

Soosmiddag: Bingo

Dinsdag

24 mei

19.30 uur

Gemengd koor ’t Harde

Donderdag en Vrijdag

26 en 27 mei

17.00 uur

Familiediner

Dinsdag

31 mei

15.00 uur

Soos: Filmmiddag

24

Programma extra activiteiten De Bongerd

Dag

Datum

Tijd

Extra activiteiten juni 2011

Dinsdag

7 juni

15.00 uur

Soosmiddag: Bloemschikken

Woensdag

8 juni

14.00 uur

Uitstapje Pluimveemuseum

Dinsdag

14 juni

15.00 uur

Soosmiddag: Kniepertjes bakken

Donderdag

16 juni

19.30 uur

Zangkoor Sursum Corda Wapenveld

Dinsdag

21 juni

15.00 uur

Soosmiddag: Schilderij versieren

Woensdag

22 juni

19.30 uur

DEV-Hattem

Vrijdag

24 juni

15.00 uur

Borrel- en patatmiddag

Dinsdag

28 juni

15.00 uur

Soosmiddag: Samen zingen

Donderdag

30 juni

15.00 uur

Dorus

20

Extra!


Hanzemare | mei 2011

Donderdagavond 17 februari lijken we even terug te gaan in de tijd. Volksdansgroep Nieuwleusen zal voor ons een avond volksdansen presenteren. Gekleed in prachtige klederdrachten van vervlogen tijden doen ze hun intrede. Mooie zwierige rokken, kneepjesmutsen, bloedkoralen en natuurlijk de klompen ontbreken niet. Het is een prachtig gezicht en we komen ogen en oren te kort om alles in ons op te nemen tijdens de zwierige dansen. Het is een gezellige avond en onder het genot van koffie met slagroomsoesjes genieten we van de muziek en de dans.

De Bongerd

Woensdagmiddag 2 februari is het een drukte van belang in de hal van De Bongerd. Dertig kinderen van Kinderkoor Jong Oldebroek komen deze middag zingen voor onze bewoners die inmiddels al hebben plaatsgenomen in de Bistro. Even later klinken de heldere kinderstemmen die bekende christelijke liederen ten gehore brengen. Veel liederen kunnen dan ook worden meegezongen waardoor de verbondenheid gevoeld wordt. Tijdens de pauze worden de kinderen voorzien van fris met wat lekkers en krijgen ook de meegekomen ouders een kopje koffie aangeboden. Vervolgens worden er nog enkele liederen gezongen en verlaat de kinderschare De Bongerd weer, tevreden bewoners achterlatend.

Hanzeheerd

Terugblik activiteiten

Sjoelcompetitie Uitslag Ballenbak: Dhr. Rittersma Mw. Karssing Mw. v. Lohuizen

7690 punten 7580 punten 6980 punten

Mw. Keyl Dhr. v. d. Vegte Mw. Rook

Brinkhoven

Uitslag Sjoelen: 3965 punten 3865 punten 3448 punten

21


Hanzemare | mei 2011 Burgerlijke stand Hanzeheerd Brinkhoven Welkom 28 febr. 22 maart

Dhr. G.J. Kaemingk apt. 27 Mw. W. Kaemingk-Lenselink apt. 27 Mw. A. v.d. Beek-ten Hoven apt. 117

Intern verhuisd Dhr. G. Haas van apt. 27 naar apt. 204 Mw. J. Stock-Pleiter van apt. 117 naar apt. 114 Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen in uw nieuwe woonomgeving. Overleden 13 maart 31 maart 2 april 5 april 6 april 10 april

Mw. G. de Wilde-de Brake Mw. G. Scholten-Westbroek Dhr G.J. Logtenberg Mw. G.L. van der Scheer-Grotenhuis Mw. L. Veerman-van Dijk Mw. H. Karrenbeld-van Petersen

Wij condoleren de families en wensen hen veel sterkte.

apt. 114 apt. 3 apt. 211 apt. 101 apt. 230 apt. 202

Hanzemare | november 2010

Bouwen volgens uw wensen Bouwbedrijf Felix bv heeft de bouwkundige verbouwing van het restaurant in Brinkhoven gerealiseerd.

www.felixbouw.nl

22 Dag

Datum

Tijd

Spoorstraat 39 IJsselmuiden

Postbus 183 8260 AD Kampen

T 038 337 08 88 E info@felixbouw.nl

Extra activiteiten december 2010

Extra!


Hanzemare | mei 2011

Hanzeheerd

Verjaardagskalender Hanzeheerd Brinkhoven Mei: 8 10 11 12 14 18 19 23 27 28

Marieke Post Mw. K. Buitenkamp-Nieuwenhuis Mw. G. Hanekamp-Smit Alie Wolf Tonny v.d. Streek Petra Berends Rudi van Velde Dhr. H.J. v.d. Put Dhr. K. Buitenkamp Henny Kool Mw. J.H. van de Kant-Delissen Annie Reuvekamp Ditta Driesse

weekendmedewerker keuken ALW 6 kamer 106 huishoudelijk medewerker huishoudelijk medewerker verzorgende verzorgende kamer 11 ALW 6 keukenassistent kamer 222 verzorgende verzorgende

Diana Vorderman Silvia Boers Mw. A. van Lohuizen-van Dijk Cathy Huisman Mw. L.G. Meijer Mw. J.S. IJzerman-Klomp Mw. S. Draaijer-Fredriks Willy Hutte Mw. B. Jager-van Putten Maria van Raalte Rowena Amo Mark van Vreden Mw. H.J. Bruggeman-Horst Mw. M. Hartgers-v.d. Kamp Tina Gorter Mw. E. Patijn-de Zeeuw Herman Jongerman Elly v.d. Brink Heidy Vis Driesje v.d. Laan Simone de Jong Mw. A. van Olst-Rorije Dhr. G. Brink Mw. A. v.d. Beek-ten Hoven DaniĂŤlle Guichelaar

verzorgende plaatsingsfunctionaris ALW 10 verzorgende kamer 122 kamer 217 kamer 25 verzorgende ALW 28 verzorgende huishoudelijk medewerker logistiek medewerker kamer 127 kamer 104 helpende kamer 128 technische dienst slaapwacht administratief medewerker administratief medewerker verzorgende kamer 125 kamer 130 kamer 117 keukenassistent

6 7 9 10 11 13 16 18 22 23 24 25 27 28 30

Brinkhoven

1 2 3 4 5

De Bongerd

Juni:

Allemaal van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst!

23


Hanzemare | mei 2011 24

Vaste activiteiten Brinkhoven

ek! Elke we

Dag

Tijd

Maandag

10.15 uur 14.45 uur 19.00 uur

Weekopening Geheugenspel, sjoelen & knikkerspel Elke 1e maandagavond van de maand: Voorleesuurtje in het dialect in de akoestische ruimte

Dinsdag

10.00 uur 10.30 uur 14.45 uur

4e dinsdag van de maand: zitting Rabobank, 2e verdieping Gymnastiek (voor leden) Zingen in Brinkerhoek

Woensdag

14.45 uur 18.30 uur

Soosmiddag + handwerken of kook-/bakactiviteit Repetiteavond Brinkhovenkoor

Donderdag

10.00 uur 10.30 uur 10.30 uur 14.45 uur

Computerles Bibliotheek (boekenruil) Gymnastiek Bingo (2e donderdag van de maand: Bijbelkring i.p.v. bingo)

Vrijdag

14.00 uur 14.45 uur 19.00 uur

Marktbezoek (bij goed weer) m.u.v. de maand januari Elke laatste vrijdag van de maand klassiek luisteruur Weeksluiting

Maandag t/m zaterdag

10.45 tot 11.15 uur

Winkeltje open (zaterdag van 10.30 tot 11.00 uur) Afspraken met kapper(s) en pedicure kunt u maken via de receptie.

Mannenmiddag in Hanzeheerd Brinkhoven Op 7 maart vertokken we met onze mannen naar de zorgboerderij van Zwier de Weerd. De zorgboerderij in Oene bestaat al een aantal jaren. Eigenaar Zwier de Weerd heeft het samen met de Apeldoornse zorginstelling “de Passerel� tot een succes gemaakt. Zorg en de agrarische wereld combineren is prachtig, aldus Zwier. De bewoners van Brinkhoven vertrokken met de huifkar en maakten er een mooi uitje van. Men genoot niet alleen van het bezoek aan de boerderij, maar vooral ook van de rondrit met de huifkar. Eenmaal terug in Brinkhoven aten we samen een broodje kroket en kregen een drankje. Het was als mannen onder elkaar weer gezellig.

24


Hanzemare | mei 2011 Programma extra activiteiten Brinkhoven

Dag

Datum

Tijd

Maandag

2 mei

19.00 uur Leesclub dialect

Dinsdag

3 mei

19.00 uur Dhr. Visser vertelt: over de gebeurtenis bij de Klementbrug.

Woensdag

4 mei

14.45 uur Soos: handwerken

Donderdag

5 mei

14.45 uur Theatervoorstelling "Juliana, een tijdperk" door theaterproductie "Pommodoro"

Vrijdag

6 mei

19.00 uur Weeksluiting: Dhr. A. Kort

Maandag

9 mei

19.00 uur Muzikale avond met Kunst en Vermaak

Dinsdag

10 mei

15.30 uur Snack- en borrelmiddag

Woensdag

11 mei

14.45 uur Soos: kook/ bak activiteit

Donderdag

12 mei

14.45 uur Bijbelkring

Vrijdag

13 mei

19.00 uur Weeksluiting: Ds. J.M.Weststrate

Woensdag

18 mei

14.45 uur Soos: koersbal

Vrijdag

20 mei

19.00 uur Weeksluiting: Dhr. M. de Bloois

Dinsdag

24 mei

19.00 uur Leger de Heils: avond met zang en gedichten

Woensdag

25 mei

14.45 uur Soos: groenactiviteit

Vrijdag

27 mei

14.45 uur Klassiek luisteruur

Hanzeheerd

Extra activiteiten mei 2011

Extra!

De Bongerd

24

19.00 uur Weeksluiting: Ds. M. Zoeteweij Maandag

30 mei

19.00 uur Leesclub dialect (i.v.m. optreden van de Lofzang op 6 juni is dit een week eerder)

Elke tweede dinsdag van de maand wordt in Hanzeheerd Brinkhoven een snack en borrelmiddag gehouden. Het eerste drankje wordt u aangeboden, evt. volgende drankjes zijn voor eigen rekening. U bestelt een snack bv. een patatje, frikadel, loempia, kroket of kaassoufflé. U betaalt deze met de drankenkaart die verkrijgbaar is bij de receptie van Hanzeheerd Brinkhoven.

Wij wensen u een smakelijk uurtje toe! De Restauratie in Brinkhoven Na de oproep in de vorige Hanzemare voor een originele passende naam voor onze ‘akoestische ruimte’ zijn een aantal namen ingediend die betrekking hebben op de oude spoorlijn die op het terrein van Brinkhoven gelopen heeft. Daaruit is de naam: “De Restauratie” gekozen. Vanaf nu gaan we deze naam gebruiken. 25

Brinkhoven

Snack en Borrelmiddag


Hanzemare | mei 2011 24

Programma extra activiteiten Brinkhoven Extra activiteiten juni 2011

Extra!

Dag

Datum

Tijd

Woensdag

1 juni

14.45 uur Kinderkoor Herghesangertjes (geen soos)

Vrijdag

3 juni

19.00 uur Weeksluiting: Ds. J.C. Borst

Maandag

6 juni

19.00 uur Mannenkoor "De Lofzang"

Woensdag

8 juni

14.45 uur Soos:kook/bak activiteit

Donderdag

9 juni

14.45 uur Bijbelkring

Vrijdag

10 juni

19.00 uur Weeksluiting: Ds. Diermanse/Wijnstok

Dinsdag

14 juni

15.30 uur Snack- en borrelmiddag 19.00 uur Toneel: optreden toneelvereniging "Irene"

Woensdag

15 juni

14.45 uur Soos: koersbal

Vrijdag

17 juni

19.00 uur Weeksluiting: Dhr. W. van den Bosch

Woensdag

22 juni

14.45 uur Soos: groenactiviteit

Vrijdag

24 juni

14.45 uur Klassiek luisteruur 19.00 uur Weeksluiting: Dhr. H. Janssen

Zondag

26 juni

16.00 uur Viering Heilig Avondmaal: voorganger Ds. C. Hoek

Donderdag

30 juni

14.00 uur Bezoek aan Kasteel de Cannenburgh te Vaassen

Terugblik activiteiten Hanzeheerd Brinkhoven Bezoek Tuinland Op 22 februari gingen we met de bus van Vitours op weg naar Tuinland in Wilp. Prachtig weer en een fijne chauffeur[Herman] die zelf al bedacht had dat het leuk zou zijn om een toeristische route te rijden via Oene en de dijk richting Deventer. In Wilp keken we onze ogen uit naar al die prachtige planten, bloemen, kussens, tuinbenodigdheden en wat er nog meer uitgestald lag. In de coffeecorner stond de koffie voor ons klaar met een enorm stuk heerlijk fris appelgebak. Daarna konden we weer rond kijken en eventueel wat kopen. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Met veel plezier gingen we terug naar de bus en reed Herman ons via Teuge en de Wetering richting Heerde. Wat een fijne middag, glunderende gezichten en enthousiaste vrijwilligers die met veel plezier weer klaar hebben 26

gestaan om onze bewoners rond te rijden of te begeleiden. Zonder hun hulp was dit uitje niet mogelijk geweest, daar zijn we erg blij mee. Langs deze weg nogmaals: dank en graag tot een volgende keer.

Wilsummer klompendansers Dinsdag 1 maart waren de Wilsummer klompendansers in Hanzeheerd Brinkhoven. Jan Mateman vertelde dat het dansen op onze nieuwe vloer zeer goed was bevallen. De klompen klonken als vanouds. Het was een gezellige avond die goed bezocht werd. Met live muziek en de enthousiaste rondedansen zat de stemming er goed in. Er werd klederdracht gedragen uit Wilsum en omstreken.


Hanzemare | mei 2011

Stichting Present Drie woensdagmiddagen kwamen er jongeren van Jeugd met een Opdracht ons helpen met de soosmiddag. Er werd samen gekookt, we deden een middag koersbal en ze hielpen een middag met het maken van een bloemstukje. Het was gezellig. Eén van de jongeren kwam uit Finland, zij sprak alleen een beetje Engels, dat was wat lastig, maar gelukkig hielpen de jongeren elkaar met vertalen. Ook werd er rummikub gespeeld met enkele bewoners. Fijn dat er jonge mensen zijn die het belangrijk vinden iets samen te ondernemen.

Optreden Irma Haverkamp Het was niet gepland in de activiteitenagenda, maar Irma Haverkamp, dochter van mevr. Haverkamp van kamer 113, verraste ons met een concert op haar barokaltviool. Samen met Daniël Ivo de Oliveira op klavecimbel, bezorgden zij ons op zaterdagmiddag een buitengewoon bijzonder muzikaal uurtje. Het waren geen bekende stukken, maar het was heel bijzonder. Irma speelde o.a. stukken van Bach, Couperin, Telemann en Binder. En Daniël speelde niet alleen op de klavecimbel, maar ook op ons eigen huisorgel. Wij hebben genoten en mevr. Haverkamp kan trots zijn op een dochter met zoveel muzikaal talent.

Optreden de Lofstem Op dinsdag 15 maart was er een optreden van het Christelijk gemengd koor “De Lofstem” uit Wapenveld, o.l.v. Roland Pleizier. Er werd vóór en mét ons gezongen. Het was een hele fijne avond en de bewoners hebben er van genoten.

NL DOET! Vrijwilligershulp Zaterdag 19 maart hebben een aantal jongeren de tuin rondom Brinkhoven opgeknapt in het kader van NL DOET. Het was een zeer geslaagde dag en iedereen heeft enorm zijn best gedaan om wat te betekenen voor de oudere generatie. Bintwerk en Brinkhoven kregen hulp bij dit project van Hoveniersbedrijf Bruggeman en Wildkamp. Na het harde werken kon men gezamenlijk een patatje eten in het restaurant. Ook kwam er in het kader van NL DOET nog een lid van het bestuur van het C.D.A., mevr. Grotenhuis. Zij heeft een ochtend spelletjes gedaan met de bewoners van de groepsverzorging en er ging een medewerker van het Zorgloket van de Gemeente Heerde mee met het marktbezoek op vrijdagmiddag 18 maart. Zo was NL DOET voor Brinkhoven een geslaagd project. 27


Hanzemare | mei 2011

Diaserie de Veluwe in vier seizoenen Op dinsdagavond 22 maart kwamen dhr. en mw. Maassen uit Apeldoorn een diaserie verzorgen. Ditmaal was het een diawandeling over de Veluwe in de diverse jaargetijden. We kennen het echtpaar nog van de diaserie “In de klompen van mijn opa”. Ook dit keer was het weer een prachtige serie en hebben de bewoners genoten.

Oplossingen puzzelhoek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Buitenpost Visvliet Grijpskerk Hattem Utrecht Grootegast Zoutkamp Uithuizen Meeden Roodeschool Delfzijl Grou Hoogzand

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Colofon

Hanzeheerd Brinkhoven

De redactie van het huisblad van Hanzeheerd bestaat uit: Maarten de Bloois Christien Dezijn Riek Hamhuis

Sappemeer Zuidbroek Heiligerlee Beerta Veendam Stadskanaal Veenhuizen Frederiksoord Beilen Hoogeveen Dalen Coevorden

Clarien van ’t Hof Berthe Lagendijk Henriët van Schellen

Kopij voor het volgende nummer kunt u per Email sturen tot uiterlijk 7 junl naar:

Brinkhoven 1 8181 DB Heerde T (0578) 69 12 44 F (0578) 69 47 38 brinkhoven@hanzeheerd.nl www.hanzeheerd.nl

Hanzeheerd De Bongerd Bongerd 32 8051 VL Hattem

huisblad@hanzeheerd.nl

T (038) 444 58 51 F (038) 444 74 12

(of inleveren in de kopijbus bij de medicijnkamer in Brinkhoven)

28

debongerd@hanzeheerd.nl www.hanzeheerd.nl


Hanzemare mei 2011  

Huisblas Hanzemare mei 2011