Hanze2017 festivalmagazine

Page 32

6

JEUGDACTIVITEITEN 12 - 18 16

HANZEKWARTIER HOOFDPODIUM

3

1

4

HAVENKWARTIER

7

Z KEI

1

E

ART RKW

IER

+ MIVA

3

OUDESTRAAT

23

25

18

11 3

2 4

8

2

9

15

8

18

4 17 5

32

4

EG 1

5

WENW

Podia

3

26

P

MIVA

HOOFDPODIUM BOTERMARKT VISPOORTPLEIN NIEUWE MARKT MUNTPLEIN HOOFDPODIUM KOORNMARKTBOTERMARKT VISPOORTPLEIN PODIUM ROSTOCK NIEUWE MARKT KALVERHEKKENBOS MUNTPLEIN ROTARY MARGARETHA MARGARETHA OVERKAPPINGKOORNMARKT PODIUM ROSTOCK VAN KAMPEN SLAG OM DE POORTEN KALVERHEKKENBOS (CELLEBROEDERSPOORT) FULL COLOR MARGARETHA HOOFDPODIUMROTARY COLOR FULL MARGARETHA OVERKAPPING SINGER-SONGWRITERS COLOR FULLOM DE POORTEN VAN KAMPEN HANZEPODIUMSLAG (CELLEBROEDERSPOORT) WATERMAN (LOCATIETHEATER) FULL COLOR HOOFDPODIUM FRAMING (LOCATIETHEATER) FULL COLOR SINGER-SONGWRITERS (STADSGEHOORZAAL EN BROEDERKERK) KORENFESTIVAL FULL COLOR HANZEPODIUM(KOEPLEIN) STADSOMROEPERSCONCOURS (LOCATIETHEATER) WATERMAN NIEUWE KERK (BROEDERWEG 34) (LOCATIETHEATER) 3) EBBINGESTRAAT POORTKERK (2eFRAMING KORENFESTIVAL (STADSGEHOORZAAL EN BROEDERKERK) STADSOMROEPERSCONCOURS (KOEPLEIN) NIEUWE KERK (BROEDERWEG 34) e (2 EBBINGESTRAAT 3) KOGGEWERF POORTKERK

MEEU

1 2

22 17

2

6

19

3

7

4

8

5

9 10 11

6

7

JEUGDACTIV

8

12 13 14 15 16 17 18 19 20

11

12

13

14 15

16

17

Havenkwartier 19

2 3 4 5 6

12

10

18

1

ITEITEN 6 -

9

20

BUITENHAVEN VAN KOGGE TOT COASTER AANKOMST ROEIMARATHON (CAFÉ ’T PONTON) KOGGEWERF VEERDIENST DEFENSIE BUITENHAVEN KROES BOOTBOUWERS VAN KOGGE TOT COASTER AANKOMST ROEIMARATHON (CAFÉ ’T PONTON)

Havenkwartier 1

2

3

4

14

12

WEG

Museumkwartier

Podia

FLEVO

eumkwartier

OVEN NIEUWSTRAAT 100 + 108 OVENKERK UITENKERK UITEN NIEUWSTRAAT 21 1 URGWAL 80 BOVEN NIEUWSTRAAT 100 + 108 2 e AFÉ PAATJE (1BOVENKERK ETAGE STADSKAZERNE) 3 E EENHOORN BUITENKERK 4 E SIGAAR BUITEN NIEUWSTRAAT 21 5 ALERIE3L BURGWAL 80 e 6 CAFÉ PAATJE (1 ETAGE STADSKAZERNE) EM. EXPOSITIERUIMTE KAMPEN 7 OTISCH HUIS DE EENHOORN 8 DE SIGAAR RAFISCH ATELIER KAMPEN (GRAK) 9 GALERIE3L UYS DER KUNSTEN 10 SSELKADE GEM. EXPOSITIERUIMTE KAMPEN 11 GOTISCH HUIS KONENMUSEUM 12 GRAFISCH ATELIER KAMPEN (GRAK) OORNMARKTSPOORT 13 HUYS DER KUNSTEN OSTERSWONING 14 IJSSELKADE UTHERSE KERK 15 MARGARETHAIKONENMUSEUM 16 KOORNMARKTSPOORT ORGAT 17 KOSTERSWONING NS HISTORISCH CENTRUM 18 LUTHERSE KERK T. ANNAKAPEL 19 TADSKAZERNEMARGARETHA 20 TATIONSPLEINOORGAT 21 SNS HISTORISCH TEDELIJK MUSEUM KAMPEN CENTRUM 22 ST. ANNAKAPEL ONDELS’ EN KOEK 23 STADSKAZERNE 24 STATIONSPLEIN 25 STEDELIJK MUSEUM KAMPEN 26 VONDELS’ EN KOEK

15

FULL 13

COLOR