Page 1

Curriculum Vitae Hans Verweij Adres Telefoon Geboortedatum Burgerlijke staat Linkedin Website Twitter

Van Dethstraat 30 2807 RS GOUDA (0182) 55 05 76 06 123 07 399 2 juli 1962 Gehuwd, twee kinderen http://nl.linkedin.com/in/hansverweij www.hansverweij.nl @hansverweij

Profiel Gedreven communicatiemanager. Conceptueel en creatief sterk. Schakelt snel tussen verschillende vraagstukken. Functioneel nieuwsgierig. Inspireert en enthousiasmeert. Dankzij de brede belangstelling en ervaring gewaardeerde sparringpartner voor collega’s, directie, voorzitter en bestuur. Voorkeur voor omgeving waar publiek en privaat ondernemerschap elkaar treffen. Ervaring Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Den Haag (2000-heden) Directeur/algemeen secretaris (1 mei 2013 – heden) Dagelijkse leiding van de organisatie van (nu nog) 53 medewerkers. Uitvoering geven aan de afbouw van het HBD (als gevolg van de politieke besluitvorming) en de overdracht van activiteiten aan andere organisaties. Ondersteuning van het bestuur. Regelmatig overleg met de branche- en koepelorganisaties in de detailhandel, de SER (als toezichthouder) en het Ministerie van Economische Zaken over administratieve en juridische afwikkeling. Hoofd Communicatie en plaatsvervanger van de directeur/secretaris (2000 – mei 2013) Aansturen van vier communicatieadviseurs die zich vooral bezig hielden met communicatie gericht op de professionalisering van de bedrijfsvoering van de ondernemingen in de detailhandel. Campagnes onder andere gericht op het terugdringen van winkelcriminaliteit, het bevorderen van de automatisering in de detailhandel, het verhogen van de kennis over de sociale wetgeving en het stimuleren van samenwerking op lokaal niveau. Daarnaast begeleidden zij collectieve promotiecampagnes voor diverse detailhandelsbranches. Binnen de afdeling zijn infodesk-medewerkers nu nog verantwoordelijk voor het onderhoud van de websites en telefonisch advies aan ondernemers en medewerkers. Persoonlijk verantwoordelijk voor de corporate communicatie met de nadruk op herpositionering van het HBD. Woordvoerder van het HBD. Aanvankelijk (2000-2004) ook als hoofdredacteur verantwoordelijk voor het vakblad DetailhandelMagazine. Afdelingshoofd van de afdeling Bezwaar (sinds 1 februari 2013) Afhandeling van bezwaren tegen de registratie bij en de heffing van het HBD, klachten en WOB-verzoeken. Contacten met Nationale Ombudsman. Secretaris van de Commissie modedetailhandel mkb (2003 - heden) en de Adviescommissie Sportdetailhandel (2003 - heden)


Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag Directie Voorlichting (1997-2000) Senior communicatieadviseur / plaatsvervangend hoofd In- en Externe Betrekkingen  Corporate communicatiestrategie; ontwikkeling ‘Van A naar Beter’  Nationaal Verkeer en Vervoerplan / Rekeningrijden RAI International Communications Group, Amsterdam (1993-1997) Hoofd persvoorlichting, A’DM’P, adviesbureau voor marketing en communicatie (dochter van Amsterdam RAI) / Lid Management Team A’DM’P INNOVAM, innovatie en onderwijscentrum motorvoertuigen en tweewielerbranche, Voorschoten (1991-1993) Hoofd Public Relations Eurest Nederland b.v., Diemen (1989-1991) Manager Public Relations en Sales Promotions Grondmechanica Delft, Delft (1987-1989) Medewerker Public Relations Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken n.v., Moordrecht (1985-1987) Product Manager Projecttapijt / medewerker Public Relations en Publiciteit

Overige activiteiten Nationale Politie

Volontair, in de rol van ‘Tegenspreker’ in het Crisiscommunicatieteam van de Nationale Politie

SAN, Stichting Adverteerdersjury Nederland

Jurylid Overheid en Non-profit (2012 en 2013) Voorzitter Retail (2011) Vicevoorzitter Retail en jurylid Geïntegreerd (2009 en 2010) Jurylid Retail (2008)

NIMA

Qualified examiner, mondelinge examens Communicatie B (sinds 2007) Lid examencommissie communicatie-examens (2000 –2008) Lid beroepscommissie NIMA-PR-A (2000) Examinator NIMA-PR-A-examens (1996 – 2000)

NGPR

Auteur vragen en cases t.b.v A-Examens (1994 – 1995) Examinator NGPR-examens (1990 – 1995)

Diploma’s NGPR Public Relations B NIMA Marketing B

1993 1986

SRM Public Relations 2 HEAO Communicatie

1989 1984

Aanvullende opleidingen / trainingen      

Time Management Schrijven voor internet Management, voorbeeld en impact Leiding geven aan professionals Management 1 Cultuur, organisatie, management

Krauthammer Taalcentrum Vrije Universiteit Krauthammer International Schouten & Nelissen Krauthammer International Vrije Universiteit Amsterdam

Cv hans verweij 03112013  
Cv hans verweij 03112013  
Advertisement