Page 1

Nieuwsbrief

In dit nummer:

Jaargang 14,2 28 maart 2013 Marian Wisse nieuwe voorzitter

2

Zelf zorgen voor je ziel

Vrijwilliger Gerry Giling

3

Agenda

4

Een maand geleden - om precies te zijn op maandag 25 februari - werd in Tilburg ‘Zelf zorgen voor je ziel ’ gepresenteerd.

Van de redactie ’s Morgens vroeg loopt er stilletjes iemand een kerk binnen en zoekt een plekje op een van de achterste banken. Op zeker moment kijkt iemand om: het is de nieuwe paus! Franciscus. ‘Waarom loopt u niet gelijk door naar voren?’ ‘De mis is nog bezig. Ik wacht hier gewoon even mijn beurt af.’ Een paar uur later gaat de telefoon over in een kiosk in Buenos Aires. De jongeman die kranten en andere spullen staat te verkopen neemt op: ‘Ja, ge begrijpt natuurlijk wel, dat ge de krant niet meer bij mij hoeft te bezorgen en dat u dat ene weekblad niet meer voor mij opzij hoeft te leggen…’ De nieuwe paus! Franciscus. Dezelfde die op de eerste avond de inwoners van Rome ‘goede avond’ wenste en hen vroeg om voor hem te bidden. Dezelfde die tijdens zijn rijtoer over het Pietersplein voor zijn inauguratie de jeep even stil liet houden. Hij zag een gehandicapte man op een baar liggen. Die wilde hij even groeten. Die naam Franciscus? ‘Nou, kardinaal Hummes stelde die voor toen het ernaar uit begon te zien, dat ik gekozen zou worden. Heel geschikt dacht ik: vrede, gerechtigheid en het behoud van de schepping.

scheiding der geesten? Een onderzoeksteam van theologen en sociale wetenschappers analyseerde het aanbod van 57 christelijke centra voor spiritualiteit en ondervroeg 800 bezoekers. De veelal hoogopgeleide deelneemsters ervaren evenzeer weldaden voor hun innerlijke kern als voor hun relatie met God en met anderen. Spiritualiteit is tegelijk eigentijds en traditioneel. De actualiteit van christelijke spirituele centra biedt stof tot nadenken voor geïnteresseerden in de huidige zoektocht naar verdieping. Gaan religie en spiritualiteit een gezamenlijke toekomst tegemoet of is er een scheiding der geesten nabij? Zo luidde de aankondiging van de presentatie van het onderzoek naar en een boek over christelijke spirituele centra waar La Verna er een van is. Cursisten van La Verna vulden 7,5% van de voor het onderzoek gebruikte formulieren in. De bereidheid was groot. Misschien was dat de reden waarom er ook iemand van La Verna gevraagd werd op

25 februari op boek en onderzoek te reflecteren. Dat werd Chris Elzinga, die zelf vaker soortgelijk onderzoek verricht heeft, en er bij La Verna speciale aandacht voor heeft. Mede dankzij Chris hadden staf en medewerkers al eerder kennis genomen van het onderzoek. Chris heeft ook de cijfers voor La Verna apart ontvangen en bewerkt.

geen concurrentie Chris bracht in Tilburg onder meer naar voren, dat La Verna zich niet als een concurrent van de kerk beschouwt. Spirituele centra hebben een heel ander aanbod dan de kerken. De kerken bieden vieringen, gemeenschap, rituelen, die

ondersteuning in de ontplooiing van geestelijk leven betekenisvol zijn in het leven van mensen. En de kerken hebben niet zo’n aanbod van cursussen als wij dat kunnen organiseren. Voor afzonderlijke personen kunnen die twee elkaar zelfs aanvullen, zoals ook uit het onderzoek blijkt. Centra als La Verna bieden afzonderlijke personen ondersteuning in de ontplooiing van hun

geestelijk leven., terwijl kerken gewoonlijk een groep bedienen.

egocentrisme? Chris stelt zich nadrukkelijk te weer tegen de opvatting dat behoefte aan persoonlijke groei egoïstisch zou zijn. De aandacht voor persoonlijke geestelijke ontwikkeling maakt deel uit van een eeuwenoude spirituele traditie die de ‘de weg naar binnen’ zou kunnen noemen. De titel van het onderzoek lijkt overigens ook op een positievere interpretatie te wijzen.

herkenning De staf van La Verna herkent veel van wat in het onderzoek naar voren komt. Daarom heeft La Verna ervoor gekozen op 31 mei ‘s avonds vrienden én medewerkers uit te nodigen voor een inleiding over dit onderzoek door Willem Putman. Putman heeft in


Pagina 2

Jaargang 14,2

28 maart 2013

Brug tussen traditie en maatschappij Loslaten

In gesprek met Marian Wisse, de nieuwe voorzitter van het bestuur

Als er íets een goede les is in loslaten, dan is het wel verhuizen. Ik heb dat kort geleden mogen ervaren. De dagelijkse routine, de foute keuzes, de verkeerde beslissingen, de tegenvallers, veel spullen, oude gewoonten, meningen en ideeën, de financiële aderlating: loslaten is de boodschap. En niet te vergeten: de controle over je leven. Want die ligt in handen van de leveranciers, die niet leveren of te laat leveren of het verkeerde leveren of half werk leveren. Ja, verhuizen is een perfecte les in loslaten. Met de spullen viel het wel mee: zakken vol zijn de deur uit gegaan. Naar de stort, naar de kringloop, naar het Leger des Heils. Met de rest had ik veel meer moeite; Vooral het verlies van de dagelijkse routine en de controle over mijn eigen leven maakten me soms danig van streek. Tijdens een van de spaarzame momenten van rust zat ik met een kop koffie voor het raam en zag buiten in de miezerige kou van de late herfst een vogel in de boom voor mijn toenmalige huis. Ach beest, dacht ik, jij bent er beroerder aan toe dan ik. Maar in het volgende moment flitste door mij heen: Nee, die vogel heeft het beter bekeken, want die is tevreden met een tak. Wij mensen slepen ons hele leven van alles met ons mee. En het moet vooral verantwoord zijn en bij voorkeur ook van goede smaak en brede belangstelling getuigen: de meningen en ideeën. Terwijl we eigenlijk niet meer nodig hebben dan een tafel, een stoel en een bed. En wat kleren natuurlijk, want we beschikken nu eenmaal niet meer over een vacht of een verenkleed. In een volgend leven kom ik terug als vogel.

La Verna vind ik al veel langer een inspirerend project. Het slaat een brug tussen de traditie en de huidige maatschappij, tussen het religieuze en het seculiere. Net als de kloosters zijn La Verna en gelijksoortige spirituele centra rustpunten in een hectische en jachtige omgeving. Ik heb ook iets met de franciscanen. Vanaf 1982 al nam ik deel aan cursussen bij de franciscanen in Utrecht. Van de VBF (Vereniging van Broeder Frans) was ik vijfentwintig jaar lid. Ik heb er veel inspiratie gevonden. Nu ga ik meer op in nieuwe – meer humanistische – bronnen. Ik bezoek concerten, tentoonstellingen; ik kijk naar films; ik lees poëzie. Ook deze kunstvormen vind ik op La Verna terug. Daarom spreekt het mij zo aan. Nu ben ik voorzitter. Ik zie een bestuur als een lichaam dat faciliteert, dat voorwaarden schept. Dat lijkt

En natuurlijk heb ik aandacht voor al die mensen die La Verna mogelijk maken: de staf, de medewerkers die cursussen geven, de vrijwilligers die de administratie verzorgen, de gastvrouwen en gastheren. Mensen die La Verna in belangrijke mate dragen. O ja, wij van het bestuur zijn natuurlijk ook vrijwilliger… Ook het contact en overleg met de franciscanen die La Verna mogelijk maken vind ik van groot belang. Dan denk ik aan het bestuur van de Nederlandse franciscanen en de communiteit met wie La Verna als spiritueel centrum de woon- en werkruimten deelt. Ook de contacten met de buurt vind ik van grote betekenis. Het was daarom goed dat La Verna haar derde lustrum vierde in het huis van de buurt. Voor het voortbestaan van La Verna zijn de zichtbaarheid op het internet en andere PR-activiteiten vanzelfsprekend van groot belang.’

Meester Eckhart ‘Ja, en dan raak ik in september ook nog op een andere manier bij La Verna betrokken. Ik ga hier vier avonden verzorgen rond de preken van Meester Eckhart. Ik zal je zeggen waarom. Eckhart geeft juist aan dat je het goddelijke overal kunt vinden. Daar hoef je je niet voor uit de wereld terug te trekken. Dat past helemaal bij wat ik al eerder zei, en het past in mijn ogen ook helemaal bij La Verna. In de beweeglijkheid en de onrust van het leven, daar vind je het goddelijke. In hele praktische dingen. Kijk, dat vind ik nu leuk!’ Hans Sevenhoven


‘God bezoekt zijn lievelingen het meest’

Pagina 3

Een gesprek met Gerry Giling over haar positieve levensinstelling Bovenstaande uitspraak is van haar moeder en soms dacht ze: God mag wel ietsje minder van mij houden. Toch is ze heel dankbaar voor de positieve levensinstelling die ze van haar beide ouders heeft meegekregen, de zelfverzonnen sprookjes van haar vader en de eenvoud en het diep religieuze geloof van haar

"'t is goed in 't eigen hert te kijken, nog even vóór het slapengaan, of ik van dageraad tot avond, geen enkel hert heb zeer gedaan, ..." Uit: Avondliedeke III Alice Nahon moeder: Dit beoefent Gerry elke avond en bij elk probleem denkt ze: kom maar…. Waarom krijg ik dit probleem op mijn pad? Hoe kan ik het aanvaarden? Hoe kan ik aan een oplossing werken? Ze doet dit al jaren en ondervindt daarbij steun van haar Engelbewaarder, ze ervaart rust daardoor.

er komt altijd hulp Ze heeft veel meegemaakt in haar leven en wil niet verbitterd raken noch zich laten bepalen door negatieve gedachten en gevoelens, hoe verdrietig sommige situaties ook zijn. Ze doet haar best zichzelf

Gerry Giling te ontwikkelen via studie en cursussen en is ervan overtuigd dat er altijd hulp op haar pad zal komen, in wat voor vorm dan ook: ontmoetingen, gesprekken, dromen, wijze uitspraken. Zo heeft haar zus haar al op La Verna opmerkzaam gemaakt als ze begin 2006 een pijnlijk verlies binnen haar gezin lijdt dat haar tot

gastvrouwschap is een bron van vreugde geworden op de dag van vandaag beïnvloedt. De sfeer van La Verna die ze als gewoon, gemoedelijk en vriendelijk ervaart, doet haar direct goed, ze voelt zich er thuis. Na twee jaar cursussen te hebben gevolgd, wordt ze gastvrouw. In het begin vindt ze de logistieke kant moeilijk: hoeveel thee en koffie moet ze zetten voor een onbekende groep

mensen? Heeft ze voldoende tijd om rustig bij de deur te zitten en iedereen te verwelkomen? Inmiddels heeft ze dat in de vingers en is haar gastvrouwschap een bron van levensvreugde geworden. Als ze in 2009 haar arm breekt, ondervindt ze zoveel betrokkenheid en belangstelling dat La Verna nu aanvoelt als een warme jas. Ze is diep dankbaar voor alles wat er tegenover het gastvrouwschap staat waardoor ze kan streven naar de zachtheid die nodig is datgene waar dat pijn doet op te dragen aan het universum.

verbindende schakel Door al dit zelfonderzoek kan ze een bron van levensvreugde zijn voor haar kleinkinderen. Ze logeren elke vakantie bij haar en knutselen, breien en haken erop los: ze verwent ze met aandacht en geniet ervan! Voor hun algemene ontwikkeling laat ze hen kennismaken met diverse zaken en levenswaarden, ze neemt hen mee naar: een Kerst Mis, het Joods Historisch Museum, ballet, een muziekuitvoering, films, de Uitmarkt. Om hen iets bij te brengen van Bijbelverhalen speelt ze het spel ‘In de Ban van de Farao’ met hen. De kleinkinderen logeren ook graag tegelijkertijd bij haar en zo is

Bernadette vertrekt

Bernadette van Wijngaarden Met Pasen stopt ze met haar werk, Bernadette van Wijngaarden, franciscanes van Aerdenhout. Bernadette is nu 74 en sinds 18 februari 2002 werkzaam op La Verna als vrijwilliger. Ze droeg met name zorg voor het inschrijven van de aanmeldingen en de bevestigingen van de verschillende activiteiten. Op de vrijwilligersdag in juni neemt ze afscheid. Bernadette vindt dat jammer, want ze heeft hier een goede tijd gehad. Het gaat nu echt niet meer vanwege haar rug. Voor ze bij La Verna aan het werk ging, was Bernadette 12 jaar vrijwilliger bij de Franciscaanse Beweging. Toen dat kantoor van Utrecht naar Den Bosch verhuisde, werd de afstand voor haar te groot.

Vrijwilligers Vrijwilligers voor administratieve taken en als


Derkinderenstraat 82 1062 BJ Amsterdam

Programmaoverzicht Leven is bewegen - Enneagramretraite Met Nynke Noordhof & Josien van Iersel zijn vijf dagen gericht bezig met waar je nu staat in deze fase van je leven op weg naar geestelijke groei. Donderdag 4 - maandag 8 april, Locatie Klooster Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo, € 450,Verhalen vertellen voor beginners Ieder die verhalen wil vertellen, kan het leren. Hans Sevenhoven & Hettie van Delden helpen je erbij als voorbeeld en gangmaker. Donderdag 4 april, 15.00 uur - 21.30 uur, € 35,Omgaan met geheimen Els Kuypers verzorgt een spannende dag rond geheimen. Je wordt je bewuster van de innerlijke ruimte, kennis en wijsheid die nodig zijn om goed met geheimen om te kunnen gaan. Zaterdag 6 april, 10.00 uur - 16.00 uur, € 30,Interreligieuze ontmoeting rond kunst Pater Peter van Dael, Jezuïet en kenner van de christelijke kunst, én Islamitische kunstenaar Mucahit Batman lichten in galerie Het Blauwe Blad, een expositie van kunstwerken uit beide tradities toe. Dinsdag 9 april, 14.00 uur - 16.00 uur, vrijwillige bijdrage. De weg van de latifa Aanvaarding, verlangen, hoop, vertrouwen, overgave, liefde en wil: zeven deugden worden onthuld. Paul Mulders verzorgt een vervolg op de cursus van februari - maart. Nieuwe mensen kunnen insteken. Donderdag 11 april, 10 uur - 12.30 uur, € 35,-

Wat heb je te vertellen? Het gaat op deze dag om wat verhalen met de luisteraars doen. Wat voor boodschap heb je eraan? Wat kun je ermee? Met Hans Sevenhoven & Hettie van Delden Donderdag 18 april, 15.00 uur - 21.30 uur, € 35,Thuiskomen bij jezelf ‘Wat is jouw spoor? En waar leidt dat naar toe? Kun je een vernieuwende draai geven aan je leven? Kun je veranderen? Deze vragen staan centraal op deze retraitedag o.l.v. Ton Roumen. Vrijdag 19 april, 10.00 uur - 16.00 uur, € 35,Het enneagram en de gave van de ziel Met Chris Elzinga onderzoeken wat ieders 'gave van de ziel' is en hoe dat verband houdt met het enneagram. Jouw mengeling van kwaliteiten is de gave van jouw ziel: wat jij in deze wereld te bieden hebt. Voor wie bekend is met het enneagram. Zaterdag 20 april, 10.00 uur - 16.00 uur, € 35,Aanwezig zijn met wat in je is Anna van der Wel belegt een dag rond aanwezig zijn. Wat betekent het om van moment tot moment aanwezig te zijn met wat er in je is en zo een intens contact met jezelf te ervaren?

Nieuwsbrief14 2'  
Nieuwsbrief14 2'  
Advertisement