Page 1

DE KRACHT VAN HERHALING EEN ZONNEHUIS – HUIS NAAR JE HART

TOTAL IDENTITY


SAMENLEVING IN BEWEGING

NIEUWE VISIE, NIEUWE POSITIE

DE BELOFTE: HUIS NAAR JE HART

VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID

WERK IN UITVOERING

PROFIEL DE ZONNEHUIS GROEP


SAMENLEVING IN BEWEGING

De Nederlandse samenleving is in beweging. Diverse veranderingen beïnvloeden onze zorgdienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe regelgeving, andere zorgbehoeften of betere behandelmethoden.

NIEUWE REGELS, NIEUW SPEL De financiering van de zorg is anders dan voorheen. Een terugtrekkende overheid, een nieuwe zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dragen bij aan de toename van marktwerking. Daarbij komen overheids-bezuinigingen, zorgverzekeraars die meer invloed krijgen en tarieven voor zorgpersoneel die onder druk staan.

LANGER ZORG VOOR SELECTIEVE BURGER Ook de zorgconsument verandert. Mensen worden gemiddeld ouder en kunnen dus voor een langere periode klant van ons zijn. Tegelijkertijd willen we onze zorg aanpassen aan de veelal kritische burger die zijn of haar persoonlijke behoeften en levenskwaliteit terecht maatgevend vindt. Met het relatief hogere budget dat mensen voor hun zorgkosten ter beschikking hebben, maken ze ook de keuze om bij diverse zorgaanbieders diensten af te nemen. We zijn de afgelopen jaren van collectieve zorg naar individuele zorg gegaan. Er ontstaat daarom steeds meer vraag naar vormen van zorgintegratie die zich richten op specifieke behoeften van het individu. Dit vraagt dus om maatwerk.

ANDERE TIJDEN, ANDERE MAATSCHAPPIJ In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de zorg voor ouderen veelal opgevangen in de ‘mantel’ van familie en vrienden. Door maatschappelijke veranderingen - zoals de ontzuiling in de jaren zestig - is de zorg in snel tempo geprofessionaliseerd. Vandaag de dag zijn er deskundige organisaties met vakmensen die zorgdragen voor onze ouderen. In de afgelopen jaren vangen we echter ook andere signalen op. We zien dat oudere mensen minder onderdeel uitmaken van onze samenleving, terwijl ze in onze wereld wel een waardevolle plaats innemen. We horen dat mensen zich niet altijd meer thuis voelen in hun zorghuis. Dit vraagt actie van de leden van De Zonnehuis Groep, om mensen een thuis te geven in een humane, sociale zorggemeenschap.

3


NIEUWE VISIE, NIEUWE POSITIE VOLLE KRACHT VOORUIT

NIEUWE VISIE, NIEUWE POSITIE

De Zonnehuis Groep anticipeert op de forse maatschappelijke veranderingsbewegingen. Met haar zorglocaties - verspreid door Nederland – wil zij nu en in de toekomst klaar staan om voor de bewoners van haar zorghuizen een aangenaam thuis te creëren. Haar doel is om een uitstekende dienstverlener te zijn met kwalitatief hoogstaande verzorging en verpleging binnen een karakteristiek sociale omgeving. Zo wil zij voorwaarden scheppen om nieuwe persoonlijke, lokale zorggemeenschappen te laten ontstaan waar specialisten en bewoners in harmonie met elkaar verbonden zijn.

Hun visie op het bieden van een goede kwaliteit van leven komt tot uitdrukking in het gezamenlijke merk: een Zonnehuis. Ieder ‘een Zonnehuis’ biedt dezelfde kwalitatieve aspecten van leven en hoogwaardige zorg of verpleging die voor mensen belangrijk is. Dit landelijk herkenbare merk is daarom meer dan een merk: het is een formulemerk dat van iedere zorglocatie ‘een Zonnehuis’ maakt.

DE KRACHT VAN SAMEN De regionale zorgorganisaties maken de groep tot een kleurrijk geheel. Deze organisaties kennen hun eigen manier van dienstverlening die past bij hun streek. Deze eigenschap zal blijven. Maar het doel om zorggemeenschappen te laten ontstaan, vindt De Zonnehuis Groep echter zó belangrijk, dat zij zich gezamenlijk krachtig inzetten om eenduidige kwaliteit en herkenbaarheid te realiseren. Zij vindt dat haar filosofie landelijk gepositioneerd moet worden. Een goede kwaliteit van leven gaat ons per slot van rekening allemaal aan.

4

De naam ‘een Zonnehuis’ heeft een dubbele betekenis. Ze verwijst naar de zorghuizen en is eveneens een metafoor voor een positieve beleving van het leven. In een Zonnehuis staat het genieten van het leven voor haar bewoners centraal. Een Zonnehuis is, voelt voor haar bewoners als een huis naar je hart.


huis naar je hart Thuis. Wat dat is, bepaal je zelf. Het is die ene speciale plek waar je leeft en woont. Waar niemand je de wet voorschrijft. Waar je kunt zijn wie je bent, kunt doen wat je wilt, en kunt laten wat je niet leuk vindt. Want thuis wil je zo veel mogelijk van het leven kunnen genieten. En dat wil ieder mens vooral ook zo lang mogelijk blijven doen.

5


DE BELOFTE: HUIS NAAR JE HART

Thuis. Wat dat is, bepaal je zelf. Het is die ene speciale plek waar je leeft en woont. Waar niemand je de wet voorschrijft. Waar je kunt zijn wie je bent, kunt doen wat je wilt, en kunt laten wat je niet leuk vindt. Want thuis wil je zo veel mogelijk van het leven kunnen genieten. En dat wil ieder mens vooral ook zo lang mogelijk blijven doen.

ZO DICHT MOGELIJK BIJ THUIS Als mensen eenmaal ‘ja’ hebben gezegd tegen een zorginstelling, willen ze geen ‘nee’ zeggen tegen alles wat ze leuk vinden in het leven. En die kijk op het leven, zien we terug in een Zonnehuis. Hoe dat kan, is eigenlijk heel simpel. In een Zonnehuis gaat het leven namelijk door zoals mensen dat willen, met precies die zorg die ze in hun leven willen toelaten. Ze verlaten dus weliswaar hun huis, maar niet hun thuis. Onze unieke visie op wonen, verplegen en verzorgen staat daar garant voor. Bij ons kunnen ze wonen zoals ze willen, en zijn ze omringd door de best mogelijke én persoonlijke zorg door professionele hulpverleners.

6

DE KRACHT VAN OPTIMISME Een Zonnehuis betekent een zonnig huis, en staat voor een optimistische levenshouding. Dat is de grote kracht van een Zonnehuis. Bewoners en hun familieleden of vrienden, maar ook onze medewerkers ervaren dit elke dag weer. In een Zonnehuis weten we waar we het voor doen: voor het geluk en welzijn van onze mensen. En dat werkt weer als een grote stimulans voor onszelf. Altijd staat de gedachte centraal: hoe kunnen we de vitaliteit en leefplezier van onze bewoners zo optimaal mogelijk maken. Want alleen zo kunnen we onze belofte ‘huis naar je hart’ waarmaken. Hiervoor hanteren we zelfs een aantal (t)huisregels:


Betrouwbaar en betekenisvol

Vernieuwend ondernemend

We willen voor onze cliënten een toegevoegde waarde zijn in hun leven. We respecteren de wensen van onze cliënten en bieden alle randvoorwaarden om ze de hoogst mogelijke vitaliteit, woongenot en leefplezier te garanderen. Hiervoor werken we ook intensief samen met overige zorgaanbieders, maatschappelijke partners en vrijwilligers zoals bijvoorbeeld mantelzorgers.

Wij blijven onze dienstverlening continu onderzoeken, ontwikkelen en verbeteren. Ook initiëren en introduceren we voortdurend nieuwe producten op het gebied van revalidatie, verpleging en verzorging die aansluiten op de wensen en latente behoefte van onze cliënten.

Hart voor de zaak We zijn betrokken bij wat er in de samenleving gebeurt. We zijn op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en luisteren kritisch naar belanghebbenden door ons primair te verplaatsen in onze cliënten en hun familie. Ook informeren we onze cliënten continu over het extraen intramurale zorgaanbod, en zorgen we ervoor dat ze hier keuzes in kunnen maken.

De Luwte

‘t Reijgerbosch

De Westerburcht

Gockingaheem Groningen

Leeuwarden

NEDERLAND

Assen

De Molenhof

Lelystad

Noordzee Haarlem

Zwolle

Casa Bonita

Amsterdam

Den Haag Utrecht Rotterdam

Arnhem

Beekbergen

‘s Hertogenbosch

De Ridderhof

Middleburg

Drieën-Huysen Maastricht

Adriaan Pauw

7


VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID

Op de locaties gaan de bewoners en medewerkers de verandering meemaken. Het formulemerk is gezamenlijk bedacht, maar komt in de praktijk pas echt tot leven in een Zonnehuis zelf. De wens van een echte, hechte zorggemeenschap wordt werkelijkheid. In 2009 begint de organisatie met de eerste locaties de merkformule te voeren. Deze Zonnehuizen ondergaan een metamorfose op de verschillende onderdelen: gedrag, communicatie en symboliek.

Er komt een handboek voor het personeel waarin de voorkeuren van het handelen in een Zonnehuis zijn vastgelegd. Het personeel kent en begrijpt daardoor het concept ‘huis naar je hart’ en handelt hier vervolgens naar. Zo bieden zij de bewoners een verrijking van hun leven en een levenslustige sfeer.

DE BOODSCHAP UITDRAGEN (COMMUNICATIE) In een Zonnehuis is het genieten van het leven. Wonen op een plek waar je vrienden en familieleden altijd welkom zijn, waar het volledig draait om vitaliteit en woongenot, en met volledig respect voor wie je bent, wat je doet en hoe je in het leven staat. Deze motieven moeten onze doelgroepen herkennen in de communicatie. In alle middelen die ingezet worden, moet de belofte ‘huis naar je hart’ waarmaken. In de communicatie-uitingen staan de bewoners en hun wensen centraal.

een Zonnehuis Netwerk

Zorggroep A

MET PASSIE ANDERS DOEN (GEDRAG)

Zorggroep B

De Zonnehuis Groep Retouradres: Postbus 58, 3769 ZH Soesterberg

Total Identity T.a.v. de heer J. Kaatee Postbus 12480 1100 AL AMSTERDAM ZO

Schrijf je verhaal

De Zonnehuis Groep Straatnaam 12 Postbus 58 3769 ZH Soesterberg T 0346 35 12 98 F 0346 35 04 22 info@eenzonnehuis.nl www.eenzonnehuis.nl

Postbank 13634 ING Bank 68.72.11.492 KvK 41187931

Onderwerp

Formulemerk een Zonnehuis

Datum 12 november 2008 Onze referentie 1234/ab/5678

Geachte heer Katee,

Speel me af

fectief maken van uw werkprocessen betekent vaak het digitaliseren van uw Het efficiënt en effectief werk, maar gaat verder dan het produceren van de juiste gegevens. Ook de samenhang met uw corporate design telt zwaar.. Het is immers deze symboliek die bepaalt of men uw organisatie en haar informatie herkent en erkent. De integratie van data en corporate design vraagt dan ook een zorgvuldig en functioneel ontwerp en geautomatiseerde ondersteuning. Een automatiseringsslag die consistentie met zich meebrengt, die de koppeling tussen corporate design en kantoormiddelen bedrijfsbreed mogelijk maakt. Zo komt u tot eenheid in communicatiemiddelen als brieven, offertes ertes en PowerPoint-presentaties, en hebt u de zekerheid van de meest up-to-date informatie en een eenduidige, kwalitatief hoge zelfpresentatie. Het efficiënt en effectief fectief maken van uw werkprocessen betekent vaak het digitaliseren van uw werk, maar gaat verder dan het produceren van de juiste gegevens. Het is immers deze symboliek die bepaalt of men uw organisatie en haar informatie herkent en erkent. Een automatiseringsslag die consistentie met zich meebrengt, die de koppeling tussen corporate design en kantoormiddelen bedrijfsbreed mogelijk maakt. Zo komt u tot eenheid in communicatiemiddelen als brieven, offertes ertes en PowerPoint-presentaties, en hebt u de zekerheid van de meest up-to-date informatie en een eenduidige, kwalitatief hoge zelfpresentatie. Het efficiënt en effectief fectief maken van uw werkprocessen betekent vaak het digitaliseren van uw werk, maar gaat verder dan het produceren van de juiste gegevens. Met vriendelijke groet, De Zonnehuis Groep

Naam van de Persoon Functie

Een Zonnehuis is een zorggemeenschap. Het is een sociale omgeving die kwalitatief hoogstaande verzorging en verpleging biedt.

8

Uw referentie 1234/ab/5678 Behandeld door Naam Persoon T 0346 35 12 23 naampersoon@ eenzonnehuis.nl


PERSOONLIJKE INVULLING GEVEN EN GEZAMENLIJK KLEUR BEKENNEN (SYMBOLIEK) Zonnehuizen maken onderdeel uit van een streek of stad, waar mensen zo hun eigen gebruiken en gewoonten hebben. In een Zonnehuis is daarom ruimte voor persoonlijke identiteit. In de gemeenschappelijke ruimten worden voorwerpen van bewoners en uit de regio ten toon gesteld. Deze ‘pronkstukken’ dragen bij aan de vorming van de eigen identiteit per locatie. Ook de naam van een Zonnehuis is bijzonder. De locatie gebruikt altijd haar oorspronkelijke naam gecombineerd met de formulenaam, bijvoorbeeld: ‘Berg en bos’, een Zonnehuis. Een Zonnehuis krijgt eveneens een formulemerkuitstraling doordat de gevel-, terreinaanduiding en bewegwijzering de juiste vormen en kleuren hebben. Het symbool van een

Zonnehuis staat voor ‘thuis’. In het symbool herkent men de tekens voor zon en huis. Het zijn de basisbehoeften van de mens: onderdak en leven. Het teken biedt met haar lijnenspel eveneens herkenning aan het begrip netwerkverbondenheid. De vijf strepen die krachtig in de ruimte steken laten zich associëren met een stralenkrans en symboliseren ideeën van vrijheid, licht en inspiratie. De kleuren geel en rozerood laten zich associëren met een persoonlijk, menselijk en intiem gevoel. Rozerood staat als vanzelfsprekend voor het begrip huis, maar ook voor zorg en aandacht. De kleur geel refereert aan zon, leven, natuur en aarde. De kleurencombinaties zijn vreugdevol en tonen levenskracht. Door deze consequent toe te passen, ontstaat er herkenning en onderscheidend vermogen van de merkformule. Lees verder op pagina 15

Locatienaam Afdelingen Afdelingnaam A Afdelingnaam B Afdelingnaam C Afdelingnaam D Afdelingnaam E Afdelingnaam F Afdelingnaam G

2 2 1 1 BG BG BG

Verzorging Medische dienst Palliatieve unit Geestelijke verzorging Dagbehandeling Afdeling F Dagbehandeling Afdeling G Aktiviteiten begeleiding Therapiën Revalidatie

1 1 BG BG BG BG BG BG

Groene zaal

Faciliteiten Restaurant Brasserie Kapsalon, winkel Bibliotheek Stiltecentrum Groene zaal Vergaderzalen

2 BG BG BG BG BG BG

Kantoren Directie Facilitair bedrijf Personeel, organisatie & opleiding Opleiding Administratie

BG BG BG BG BG

BG

Bewegwijzering

9


Zo dicht mogelijk bij thuis. Als u eenmaal ‘ja’ hebt gezegd tegen een zorginstelling, wilt u geen ‘nee’ zeggen tegen alles wat u leuk vindt in het leven. En die kijk op het leven, ziet u terug in een Zonnehuis. Hoe dat kan, is eigenlijk heel simpel. In een Zonnehuis gaat uw leven namelijk door zoals u dat wilt, met precies die zorg die u in uw leven wilt toelaten. U verlaat dus weliswaar uw huis, maar niet uw thuis.

Huis naar je hart

Marketingcommunicatie

10


Blijven doen wat je altijd al deed. Een Zonnehuis is een particuliere instelling met een unieke visie op wonen, verplegen en verzorgen. Kort gezegd is het een sociale gemeenschap waar u kunt wonen zoals u wilt, en waar u bent omringd door de best mogelijke Ên persoonlijke zorg door professionele hulpverleners. U woont er zelfstandig, net als alle andere bewoners waarmee u bijvoorbeeld uw passies of hobby’s kunt delen, of een praatje kunt maken. Maar alleen als u dat wilt en als het u uitkomt.

Huis naar je hart

11


Landmarks Buitenobjecten markeren de locatie Landmarks zijn uitvergrote dagelijkse objecten (een hondehok, een lamp). Weerbestendig hout, permanent geplaatst rondom de ingang of tuin.

PRONKSTUKKEN

Bewonersobjecten Pronkstukken: objecten met een eigen verhaal Bewoners stellen hun eigen objecten ten toon. Periodiek wisselende opstelling, met een klein verhaaltje over de geschiedenis van het object.

Historische objecten Frozen objects: dragers van informatie Historische objecten ingekocht via het Brocante- of Marktplaats circuit. Door krimpfolie en/of overspuiten worden ze getransformeerd tot ‘frozen objects’ een Zonnehuis tafelaccessoire als dragers van informatiepanelen, touchscreens of lichtkranten

een Zonnehuis pronkstuk

Bewoners object

Bureau-/tafelaccessoires Landmarks Kortenaam

Persoonlijk: landmarks op tafelformaat Buitenobjecten markeren de locatie Een scala van kleine objecten variërend van kantoorbenodigdheden tot tafelservies. Landmarks zijn uitvergrote dagelijkse objecten (een hondehok, een lamp). Divers qua herkomst maar allen gemerkt met een corporate element. Weerbestendig hout, permanent geplaatst rondom de ingang of tuin.

Bewonersobjecten Pronkstukken: objecten met een eigen verhaal Bewoners stellen hun eigen objecten ten toon. Periodiek wisselende opstelling, met een klein verhaaltje over de geschiedenis van het object.

12

Paneel (secundaire kleur)


Landmarks Buitenobjecten markeren de locatie Landmarks zijn uitvergrote dagelijkse objecten (een hondehok, een lamp). Weerbestendig hout, permanent geplaatst rondom de ingang of tuin.

Bewonersobjecten Pronkstukken: objecten met een eigen verhaal Bewoners stellen hun eigen objecten ten toon. Periodiek wisselende opstelling, met een klein verhaaltje over de geschiedenis van het object.

een Zonnehuis informatiedrager

een Zonnehuis landmark

Historische objecten Frozen objects: dragers van informatie Historische objecten ingekocht via het Brocante- of Marktplaats circuit. Door krimpfolie en/of overspuiten worden ze getransformeerd tot ‘frozen objects’ als dragers van informatiepanelen, touchscreens of lichtkranten

Bureau-/tafelaccessoires Landmarks

Persoonlijk: landmarks op de tafelformaat Buitenobjecten markeren locatie Een scala van objecten variërend van kantoorbenodigdheden tot tafelservies. Landmarks zijnkleine uitvergrote dagelijkse objecten (een hondehok, een lamp). Divers qua herkomst allen gemerkt met een corporate Weerbestendig hout, maar permanent geplaatst rondom de ingangelement. of tuin.

13


Homepage een Zonnehuis

Intranet een Zonnehuis

14


Huisstijlmanagementsysteem i-Base

15


WERK IN UITVOERING

De pilot-locaties zijn de voorbeelden voor alle andere Zonnehuizen die er gaan komen. Met behulp van deze voorbeelden kunnen we onze bedoeling en gewenste beleving concreet maken.

PROJECTORGANISATIE Er is een projectorganisatie met daarin verschillende deskundigen die ondersteunen bij het maken van de nieuwe beweging. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het geheel. Een projectteam ondersteunt bij de projectcoördinatie tussen de verschillende locaties en zorgt dus voor synergie. Per Zonnehuis is er een werkgroep die op locatie slagvaardig aan het werk gaat.

Raad van Bestuur Projectteam Werkgroep locatie 01

Werkgroep locatie 02

Werkgroep locatie 03

WERKGROEPEN De werkgroep op de locatie bestaat uit de functies: hoofd van de werkgroep, technische dienst (ruimtelijke middelen), office-manager (correspondentie en kantoorautomatisering), (team)manager en medewerker HR.

FASEN VAN VERANDERINGSMANAGEMENT Total Identity voert in samenwerking met De Zonnehuis Groep het formulemerk ontwikkelingstraject uit aan de hand van de volgende fasen: Fase A Bereid de weg voor 1. creëer een gevoel van urgentie 2. verzamel een leidend team Fase B Maak een plan van aanpak 3. ontwikkel een visie en strategie voor de verandering Fase C Zorg dat het gebeurt 4. communiceer om draagvlak te ontwikkelen 5. maak anderen mogelijk om te handelen 6. genereer kortetermijn successen 7. houd het tempo hoog Fase D Bestendig de nieuwe situatie 8. creëer een nieuwe cultuur

PROJECTTEAM Het projectteam op de locatie bestaat uit de functies: merkinnovatie manager (organisatorische leiding), trainer personeel & gedrag (internal branding programma) en een projectmanager huisstijlmiddelen (locatie branding).

Tijdslijn ontstaan formulemerk

Fase A Ontwikkeling Fase B&C Implementatie Fase D Bestendigen

16

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

100% -

100% -

80% 20% -

20% 60% 20%

20% 60% 20%

20% 40% 40%

10% 20% 70%


PROFIEL DE ZONNEHUIS GROEP

De Zonnehuis Groep is een landelijk samenwerkingsverband van zorginstellingen die herkenbaar zijn in hun regionaal maatschappelijk ondernemerschap. De groep bundelt haar expertise en financiële middelen om gezamenlijk krachtig te investeren in haar onderscheidende propositie en innovaties. Samen met Vereniging Het Zonnehuis, de ‘wortels’ van De Zonnehuis Groep, werkt zij mee aan verbetering van de kwaliteit van zorg en leven door wetenschappelijk onderzoek, kennisuitwisseling en vernieuwende projecten in de ouderenzorg.

De Zonnehuis Groep heeft gezamenlijk een omzet van meer dan 200 miljoen euro. De groep is verspreid over de zorgregio’s Amstelveen, Apeldoorn, Doorn, Vlaardingen, Zuidhorn en Zwolle. Zorgregio’s bestaan gemiddeld uit tien locaties, en bieden zorg aan duizenden klanten. Merken zijn: een Zonnehuis en Ideon (kenniscentrum voor dementie).

De entree van een Zonnehuis met buitenobject.

17


TOTAL IDENTITY Challenging ambition Amsterdam Postbus 12480 1100 AL Amsterdam Pedro de Medinalaan 9 1086 XK Amsterdam Telefoon (020) 750 95 00 Fax (020) 750 95 01 Den Haag Postbus 221 2501 CE Den Haag Mauritskade 1 2514 HC Den Haag Telefoon (070) 311 05 30 Fax (070) 311 05 31 info@totalidentity.nl www.totalidentity.nl

TOTAL IDENTITY

Corporate identity: Zonnehuis  

De financiering van de zorg is anders dan voorheen. Een terugtrekkende overheid, een nieuwe zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke O...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you