Page 1

WESTLANDUTRECHT EEN BANK IN BEWEGING

TOTAL IDENTITY


achtergrond

REVITALISATIE

visuele stijl

TRANSITIE PLATFORM

INTERN DRAAGVLaK

NEW BANKING

2


Achtergrond

WestlandUtrecht is in 1969 ontstaan door een fusie van de Westlandsche Hypotheekbank en de Utrechtse Hypotheekbank. In 1982 wordt WestlandUtrecht overgenomen door Nationale Nederlanden en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) die later (1991) met NMB Postbank op zou gaan in ING. In 2001 werd duidelijk dat naast dat er binnen de ING Groep nauwelijks synergie voordelen te behalen waren (vanwege het hypotheek aanbod van o.a. ING Bank, Postbank, Nationale Nederlanden, RegioBank en C en E Bankiers) de institutionele beleggersmarkt niet meer rendabel was voor Amstgeld. In plaats van WestlandUtrecht te verkopen besluit ING om de WestlandUtrecht Hypotheekbank op te splitsen in een onderdeel vastgoedfinanciering dat overging naar ING Vastgoed en een hypothekenbank, uitsluitend voor de particuliere markt. Om de particuliere markt te kunnen bedienen werkt WestlandUtrecht vanaf dat moment samen met intermediaire zelfstandige hypotheekadviseurs. Voor het intermediair is WestlandUtrecht namelijk dĂŠ specialist in hypotheken en hiermee samenhangende vermogensvorming voor particulieren met een bovengemiddeld inkomen.

In 2003 werd in samenwerking met Total Identity een nieuwe huisstijl ontwikkeld op basis van de nieuwe positionering. Om de positie van WestlandUtrecht te verstevigen, als endorsed label van ING en als specialist voor de intermediaire en particuliere markt heeft Total Identity in 2008 een volledige revitalisatie van de huisstijl doorgevoerd. Eind 2009 kondigt ING haar herstructureringsplan aan. Uit bestaande bedrijfsactiviteiten wordt een nieuwe bank gevormd die zelfstandig de particuliere markt op zal gaan. Het betreft de bancaire divisie van Interadvies, waar WestlandUtrecht onderdeel van is, en de hypotheekactiviteiten van Nationale Nederlanden. Eind 2010 moet de operationele verzelfstandiging van deze in potentie zesde bank van Nederland van kracht zijn met een volledige verkoop als doel. Gezien het grote aandeel van WestlandUtrecht in de nieuw gevormde organisatie en haar goede reputatie is er besloten dat de bank na de verzelfstandiging onder de naam WestlandUtrecht Bank verder gaat. Een moeilijke en delicate operatie waarbij een moedermaatschappij zich genoodzaakt ziet afstand te doen van een gezonde divisie om zodoende de concurrentie op de Nederlandse retail-banking markt te vergroten. Roerige tijden waarin het verstevigen en behoud van eigen identiteit centraal staat.

De huisstijl van 2003

3


De vernieuwde huisstijl van 2008 wordt gekenmerkt door de heldere grafische en fotografische stijl.

4


REVITALISATIE HUISSTIJL WESTLANDUTRECHT EFFECTEN & HYPOTHEKEN (2008-2009) In de vernieuwde identiteit van WestlandUtrecht moest de eindklant (consument) nog meer centraal komen te staan. Focus was een zeer hoogwaardige en kwalitatieve uitstraling voor deze vermogensrijke doelgroep. Dit sluit ook volledig aan bij de kernwaarden van WestlandUtrecht: gedreven, resultaatgericht, inventief en persoonlijk. De focus van de opdracht voor Total Identity lag op een pragmatische insteek: gebruik zoveel mogelijk en verander waar nodig de visuele taal en de stijl van de communicatie naar haar doelgroepen. Het behoud van de basiselementen van de huisstijl zoals het merkteken, typografie en kleur was randvoorwaardelijk. Dit wil zeggen, het strategisch design verdiende slechts een kleine herijking waarbij met name gelet moest worden op een consistente toepassing van de basiselementen van de huisstijl op alle uitingen en dragers.

5


Visuele stijl (2008-2009)

Voor de ontwikkeling van de nieuwe profilering zijn de volgende thema’s gedefinieerd: financiële ruimte, toekomstperspectief, schoonheid en zorgeloosheid. De uitdaging is om deze thema’s op gepaste wijze tot uiting te laten komen in de nieuwe visuele identiteit. Fotografie zal hieraan een enorme bijdrage leveren. Fotografie is echter een onderdeel en dient de som van verschillende vormgevingselementen zoals het merkteken, kleur, lay-out en stijl over te brengen waar WestlandUtrecht voor staat. In de nieuwe visuele identiteit zijn de thema’s als volgt benaderd: – Financiële ruimte wordt getoond als fysieke ruimte. – Toekomstperspectief wordt vertaald als ruimtelijk perspectief. – Schoonheid en zorgeloosheid worden gevat in high-key fotografie en een strakke lay-out met veel gebruik van wit en veel aandacht voor licht. Samenvattend kun je stellen dat WestlandUtrecht een hoge mate van kwaliteit, rust en ruimte biedt. Om de nieuwe visuele stijl met kracht in te zetten, is in samenwerking met een gerenommeerde fotograaf de corporate fotografie gerealiseerd. Middels fotografie op acht locaties in Nederland is een beeldbank ontwikkeld van ongeveer 100 foto’s die te gebruiken zijn in communicatie en vormgeving van WestlandUtrecht diensten en producten. Bij de panoramische WestlandUtrecht foto’s staat de fysieke ruimte altijd centraal. De fotografie van hypotheken toont huizen en de fotografie van effecten focust zich op situaties in en om het huis. Een uitgebreide fase van beeldbewerking heeft ervoor gezorgd dat alle WestlandUtrecht beelden dezelfde hoge mate van kwaliteit, licht en witheid hebben.

6


De kernwaarden zijn in fotografie en vormgeving als volgt vertaald: Gedreven perfectie, raffinement, ambitie Resultaatgericht het effect, het zichtbare resultaat van financieel succes Inventief slim, design, bijzondere architectuur Persoonlijk originele levensstijl


TRANSITIE PLATFORM (START 2010)

De transitie van een organisatie met een focus op hypothecaire producten die via het intermediaire kanaal verkocht worden naar een volwaardige speler op de particuliere markt van bancaire producten en diensten omhelst een ingrijpende verandering. Dat geldt voor de medewerkers van WestlandUtrecht en helemaal voor de medewerkers van voormalige ING en NN bedrijfsonderdelen. Om te duiden dat de hele organisatie een verandering ondergaat en om een neutrale doorstart mogelijk te maken heeft Total Identity geadviseerd om een tijdelijk transitie platform te creëren onder de reeds bestaande interne project naam GO!. Dit platform is vormgegeven in een zogenoemde tussenstijl en biedt de mogelijkheid om intern te communiceren over de eerste ontwikkelingen van de veranderende organisatie. Het doel van dit tijdelijke platform is om laagdrempelig over te kunnen stappen om een reguliere vorm van interne communicatie op het moment dat de organisatie en haar medewerkers daar klaar voor is. Tegelijkertijd biedt het platform achter de schermen ruimte en tijd om op een gefundeerde basis de effecten van de maatregelen en keuzes te doorgronden en te werken aan een nieuwe verbrede positionering en bijbehorende identiteit. Deze vernieuwde identiteit is gebaseerd op een verbreding en aanscherping van de laatste revitalisatie die Total Identity in 2008 heeft uitgevoerd.

De interne tijdelijke ‘GO’-huisstijl gaat over mensen, transitie, samenwerken, dialoog en beweging. De transitie fase wordt benadrukt door het idee van ‘under construction’ uitingen die op en over bestaande interne uitingen van WestlandUtrecht geplaatst worden.

8


INTERN Draagvlak nieuwe kernwaaRden (mid 2010) Vanuit het transitie platform is er op een toegankelijke en inspirerende manier overgestapt op WestlandUtrecht interne communicatie. Een vorm van communicatie die geënt was op het onder de aandacht te brengen van de nieuwe kernwaarden van de hernieuwde organisatie. Om dit op een laagdrempelig te doen, is er gekozen voor een communicatieve en persoonlijke insteek. In een handgetekende variant van de huisstijl en middels een guerrilla-achtige aanpak, konden alle medewerkers kennis maken met de nieuwe kernwaarden van de nieuwe bank. Deze mini campagne loopt paralel met de Q-tool, een digitale enquête op intranet met een monterende functie ten aanzien van het gedrag en de houding van mede­werkers ten aanzien van de verandering. Notitie: Uit vertrouwelijkheidsoverwegingen kunnen we geen beelden tonen van het ontwerp en de communicatie van de interne huisstijl.

9


NEW BANKING

Door van de nood een deugd te maken is er met de transitie een nieuwe weg bereid voor WestlandUtrecht Bank waarmee de organisatie zichzelf de kans geeft zich opnieuw te profileren als nieuwe zesde bank in Nederland. Echter met een groot voordeel ten opzichte van alle nieuwkomers; heritage. Een stabiele en betrouwbare persoonlijke financiĂŤle partner in economisch roerige tijden.

Het resultaat is een identiteit die ontstaan is vanuit een organisatie die zichzelf in actuele context opnieuw blijft uitvinden en dit op een geloofwaardige en kwalitatieve manier in de markt zet om verder te bouwen aan een nieuw hoofdstuk in een bewogen maar succesvolle geschiedenis. Notitie: De verandering van kleur in het merkteken van groen naar licht groen is door BSUR gedaan.

Daar waar het tijdelijke platform geladen kon worden vanuit transitie, heruitvinden en vernieuwing willen we de benoemde heritage koesteren voor de nieuwe bank en is er bewust gekozen voor een evolutionair stap in de visuele identiteit.

10

Maatwerk in hypotheken

Effecten Execution only

Uw eigen huis, uw eigen hypotheek

Uw strategie, onze fondsen


Informatie voor de Adviseur

Informatie voor de Adviseur

Productoverzicht BankSpaar Loyaal Hypotheek

Proceskaart Flexfund Hypotheek/Flexfund

De BankSpaar Loyaal Hypotheek biedt uw klant de zekerheid dat er aan het eind van de looptijd genoeg vermogen is om de hypothecaire lening te kunnen afbetalen. Daarnaast zijn de maandlasten lager dan bij een reguliere bankspaarhypotheek. Dat komt door de Loyaliteitsbonus die bij een looptijd van de hypotheek van 30 jaar in termijnen oploopt tot 10%.

Aantrekkelijke werking De BankSpaar Loyaal Hypotheek beloont de loyaliteit van uw klant met een Loyaliteitsbonus die kan oplopen tot 10% van de BankSpaar Loyaal Geldlening. Bij een bonus van 10% hoeft uw klant dus slechts 90% van de aflossing op te bouwen. Daarnaast is het rentepercentage op de spaarrekening gelijk aan het leningrentepercentage. Daardoor worden schommelingen in de nettomaandlasten als gevolg van renteherzieningen beperkt.

Loyaliteitsbonus WestlandUtrecht betaalt uw klant bij een looptijd van de hypotheek van 30 jaar een bonus van 10% van de geldlening. De bonus wordt in drie termijnen1 verdiend:

1

Loyaliteitsbonus

Termijnen

Totaal

3% van de geldlening

na 11 jaar

3%

+3% van de geldlening

na 21 jaar

6%

+4% van de geldlening

na 30 jaar

10%

de bonus is verdiend aan het einde van het 11e, 21e en 30 e jaar.

Uw klant krijgt de verdiende bonus uitgekeerd aan het einde van de looptijd. Na een looptijd van 30 jaar lost uw klant de geldlening af: voor 90% met het opgebouwde vermogen en voor 10% met de verdiende bonus, die daardoor onderdeel is van het doelkapitaal. Bij deze looptijd hoeft uw klant dus slechts 90% van het aflossingsbedrag op te bouwen, waardoor zijn maandlasten lager zijn dan bij een reguliere bankspaarhypotheek. Bij een kortere looptijd wordt in de vermogensopbouw rekening gehouden met een lagere bonus en moet dus meer dan 90% van de aflossing worden opgebouwd. Meerdere bonusverdienmomenten vallen na het einde van de rentevaste periode(s). Uw klant kan deze bonusbedragen derhalve verdienen als uw klant de lening aan het einde van de rentevaste periode(s) voortzet.

Bij de hypotheekofferte van WestlandUtrecht ontvangt u diverse stukken

Documenten

Documenten

Documenten

voor uw klant. Uit dit overzicht blijkt welke stukken bedoeld zijn ter

bedoeld

bedoeld ter

bedoeld ter

informatie en welke stukken uw klant ondertekend retour moet sturen naar

ter informatie aan

ondertekening

ondertekening

WestlandUtrecht Bank danwel naar WestlandUtrecht Effectenbank.

uw klant

door uw klant

door uw klant

en ter retour-

en ter retour-

nering aan

nering aan

WestlandUtrecht

WestlandUtrecht

Bank

Effectenbank1

Uitbetaling bij overlijden of voortijdige beëindiging In geval van overlijden of voortijdige beëindiging krijgt uw klant: π Het tot dan toe opgebouwde vermogen De BankSpaar Loyaal Hypotheek heeft geen overlijdensrisicodekking. U kunt voor uw klant een losse overlijdensrisicoverzekering bijsluiten, bij WestlandUtrecht of een andere partij. π De tot dan toe verdiende bonus Dat kan voor de eerste keer na 11 jaar, want de bonus wordt verdiend na het verstrijken van genoemde termijnen. Er is dus geen pro-rato-opbouw.

Deze stukken ontvangt u van WestlandUtrecht: Hypotheekofferte Flexfund Hypotheek Brochure Clausules

∏ ∏

Aankoopformulier Flexfund2

Hypotheekreglement WestlandUtrecht Bank

Productvoorwaarden Flexfund

Aanmeldingsformulier Flexfund

Algemene Voorwaarden Dienstverlening WestlandUtrecht Effectenbank

Leningrente

Reglement Stichting WestlandUtrecht Effectenbank Beleggersgiro

Voor de BankSpaar Loyaal Hypotheek kennen we verschillende rentevaste periodes: 1 tot en met 15 jaar en 20 jaar. De rente bij de BankSpaar Loyaal Hypotheek is even hoog als de rente over een aflossingsvrije lening en kent dus geen renteopslag van 0,2%. Daarnaast gelden de gebruikelijke kortingen en opslagen. Een variabele rente en rentebedenktijd zijn bij de BankSpaar Loyaal Hypotheek niet mogelijk.

Execution Policy WestlandUtrecht Effectenbank

Brochure Maatwerk in hypotheken: Uw eigen huis, uw eigen hypotheek

Brochure Beleggen: Uw huis, uw rendement

Vaststelling leningrente

Deze stukken dient u bij retournering bij te voegen:

De leningrente wordt vastgesteld volgens het dalrenteprincipe. Dit houdt in dat WestlandUtrecht de laagste rente aanbiedt uit de periode van het offreren tot de zesde werkdag vóór het passeren. Maakt uw klant gebruik van de Offerterentekorting, dan is de offerterente altijd gelijk aan de sluitrente.

Kopie legitimatiebewijs 3

Stukken zoals verzocht in de hypotheekofferte (taxatierapport,

Vragenlijst en antwoordformulier beleggingsprofiel Flexfund

Overeenkomst ter zake effectenbemiddeling Flexfund

Tariefkaart Flexfund

Handtekeningenkaart

werkgeversverklaring etc.) 1. Nadat WestlandUtrecht Effectenbank de stukken heeft ontvangen, wordt het effectenrekeningnummer uitgegeven. Zodra het dossier bij WestlandUtrecht Bank ook compleet is, worden de hypotheekstukken opgemaakt en naar de notaris gestuurd.

Bepaling nettoschuld

2. Nadat uw klant het aankoopformulier met de overige stukken heeft geretourneerd, en het saldo toereikend is,

De nettoschuld wordt berekend door van de brutoschuld de waarde van het inlegdepot, het opgebouwde vermogen en de verdiende bonus af te trekken. De nettoschuld mag maximaal 125% van de executiewaarde zijn.

1009-BankSpaarLoyaal-1/3

wordt voor uw klant belegd. 3. Zowel WestlandUtrecht Bank als WestlandUtrecht Effectenbank is verplicht om een kopie van een geldig legitimatiebewijs in haar dossier te houden. Wij verzoeken u vriendelijk om twee kopieën te maken van de legitimatie: één voor WestlandUtrecht Bank en één voor WestlandUtrecht Effectenbank.

De stukken voor WestlandUtrecht Bank kunt u sturen naar:

De stukken voor WestlandUtrecht Effectenbank kunt u sturen naar:

WestlandUtrecht Bank N.V., Afdeling OAS, Postbus 10394, 1001 EJ Amsterdam

WestlandUtrecht Effectenbank N.V., Afdeling Mid Office, Postbus 10172, 1001 ED Amsterdam 1009-FFH/flexfund-1/1

11


TOTAL IDENTITY Challenging ambition Amsterdam Postbus 12480 1100 AL Amsterdam Pedro de Medinalaan 9 1086 XK Amsterdam Telefoon (020) 750 95 00 Fax (020) 750 95 01 Den Haag Postbus 221 2501 CE Den Haag Mauritskade 1 2514 HC Den Haag Telefoon (070) 311 05 30 Fax (070) 311 05 31 info@totalidentity.nl www.totalidentity.nl

TOTAL IDENTITY

Corporate design prograama: WestlandUtrecht  

Eind 2009 kondigt ING haar herstructureringsplan aan. Uit bestaande bedrijfsactiviteiten wordt een nieuwe bank gevormd die zelfstandig de pa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you