Page 1

Ahrend humanising_SPACES

TOTAL IDENTITY


van werkmensen naar mensenwerk...

AHREnD NOW / NOW AHrEnd

HUMANISING SPACES

Co_CREATE NOW


Van werkmensen naar mensenwerk... Koninklijke Ahrend NV is een internationale onderneming op het gebied van kantoorinrichting en -artikelen. Als een van de marktleiders in Europa verkoopt Ahrend in Nederland, België en Groot-Brittannië haar producten direct aan de zakelijke eindgebruiker. Buiten deze kernlanden heeft Ahrend nog een aantal dealerorganisaties. Met meer dan 100 jaar ervaring en inmiddels ook een koninklijke label is Royal Ahrend een begrip voor duurzaam en functioneel kantoordesign.

Ambitie Echter de markt is in ontwikkeling en vraagt niet alleen om duurzaam functioneel design maar om flexibele innoverende concepten binnen een veranderende sociale context en werkcultuur. Het enigzins behoudende karakter en imago van Ahrend zat hierbij in de weg. Er was een nieuwe evolutionaire marktstrategie en heldere positionering nodig. Vanuit dit platform kan Ahrend zichzelf de benodigde toekomstgerichte relevantie verschaffen en een doorvertaling maken naar de diverse interne en externe communicatiemiddelen.

“De klant is aan de macht, vrij in zijn keuzes en kritisch. In een tijd waarin verschillen tussen producteigenschappen steeds kleiner worden, oriënteert de klant zich op meerwaarde. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder om nieuwe vragen te definiëren en meerwaarde te bieden. De klant is niet meer geïnteresseerd in alleen het ontvangen van een product of dienst; hij is in toenemende mate op zoek naar interactie en beleving.” Hans Brandt – Managing Partner

flexwerken en zelfontplooiing belangrijke drivers zijn.Een markt die vraagt om duurzame ethische innovatie en op zoek is naar one-stop shopping concepten. Ook een markt waarin zich een harde tweedeling aftekent; Enerzijds de steeds stringentere tendermarkt die zich kenmerkt door zeer prijsgedreven aanbodzijde op basis van zeer gedetailleerde specificaties en kwalificaties. Anderzijds een vraagmarkt naar specifieke maatwerk oplossingen waarin innovatie en ondernemerschap de hoofdrol spelen. De rol van Ahrend verschuift hiermee steeds meer van office furniture supplier naar office service provider voor totaalconcepten waarbij zij ultimo niet alleen werkt aan inrichtingsvraagstukken, maar zelfs de ervaring en beleving van de klant van de klant mede vormgeeft.

ANALYSE Op basis van een trendanalyse en marktverkenning heeft Total Identity zich samen met de opdrachtgever een beeld gevormd van de markt; gedomineerd door kennisgedreven organisaties waar individualisering,

2


supplier products solutions

merkenstretch

1970 De opdrachtgever kennen

organisatiedynamiek

provider solutions service

creator service

‘90-’00

2009

> 2010

De opdrachtgever begrijpen

Mensen integreren

Mensen begrijpen

lower-end

identity

higher-end

Het lichaam dicteert de ruimte

De geest schept de ruimte

Productwaarden • Design • Functioneel • Duurzaam

Organisatiewaarden • Innovatief • Ondernemend • Servicegericht

Ahrend now. Now Ahrend.

Merkenstretch of organisatiedynamiek? De keuze voor high- en low-end creëert de juiste organistiedynamiek tussen 2 verschillende klantgroepen binnen één bedrijf.

Strategie Op basis van de bevindingen en analyses is er een nieuwe Ahrend wil de mens faciliteren en het hem zo aangenaam missie, visie en positionering ontwikkeld. Een strategie en gemakkelijk mogelijk maken om zijn taken efficiënt uit waarin het niet gaat over werkplekken maar interactiete voeren, of hij nu bij de overheid werkt, in het supplier provider creatorde zorgsector momenten, waarin Ahrend niet praat over tafelhoogtes bedrijfsleven, de zakelijke dienstverlening, products solutions solutions service service identity maar optimale dialoogvorming; kortom een strategie of het onderwijs. Werken, wonen, leren en recreëren waarin Ahrend de menselijke interactie centraal stelt. integreren steeds meer tot een fluïde omgeving waarin al deze zaken optimaal gefacilliteert moeten worden.

merkenstretch

1970 ‘90-’00

Ahrend opereert als solutions-provider

3

Ahrend opereert als innovatieve partner


Rol Domein Wij zijn

Focus op

Core buiness

Propositie

Iconen

Oriëntatie

Oriëntatie

Strategie

supplier products solutions

provider solutions service

creator service Inspirerende (her)inrichters

identity

betrouwbare aanbieder

Deskundige leverancier

Branchegerichte Verkooporganisatie

Meedenkende service partner

Vernieuwende Identity builders

Etalage

De vraag als aanleiding voor de levering van het product

De klant

Situatie van de klant De relatie van de = Customer Life Cycle klant met zijn klant

De relatie van de klant met zichzelf

Voorraad houden, prijs en snel kunnen leveren

Het standaard product geschikt maken voor het beoogde gebruik

De expliciete klantvraag in volle omvang begrijpen

De werkomgeving van de klnat effectief en efficiënt vromgeven

De beleving van de klant van de klant beïnvloeden

Het faciliteren van de (groei)ambitie van de klant

Assortiment / Collectie van bureaumeubelen

Gecombineerd product (het systeemmeubel dat alles kan zijn)

Vraaggerichte oplossing (inspelen op de behoefte o.b.v. branche standaarden)

Totaaloplossing (meebewegen met de situatie van de klant)

Bijdrage leveren aan de businesspropositie van de klant

Naar een hoger plan helpen tillen van de identiteit klant (stimulerende oplossing)

Enkele producten uit het assortiment

Concepten van gerenommeerde designers, bijv. Mehes Producten met identiteit

Referenties in een aantal verschillende branches

Showcases in beperkt aantal verschillende branches

Inspirerende samenwerkingsverbanden. Co-creatie praktijk

Netwerk van visionaire klanten en partners

Transactie gericht “ik bied een goede prijs-kwaliteitverhouding”

Productgericht “ik heb verstand van zaken”

Input gericht “Ik lever full-service”

Output gericht “het leveren van comfort in de ruime zin des woords” [Best Practice]

Outcome gericht “Het creëren van nieuwe manieren van opereren” [Next Practice]

Transformatie gericht “Het authentiek versterken van de identiteit van de klant”

Kwaliteit Betrouwbare leverancier

Luisteren Kansen benutten

Branche kennen Adaptief vermogen

Ontzorgen Inventief

Strategisch Creatief

Ambitieus Visionair Innovatief

Operational Excellence

Product/Concept leadership

Customer Intimacy

Service leadership

Ketenorganisatie en sourcing

Social networking Connector

Verschuivende rol bij een veranderende markt.

één merk één bedrijf één positionering twee proposities

4


Visie Geef mensen de ruimte en ze ontplooien zich. Geef ze ruimte voor interactie en co-creatie en er ontstaan nieuwe vormen van samenwerken en -leven. Missie Ahrend geeft vorm aan duurzame werk-, leeren leefomgevingen die stimulerend werken op de mensen die zich er binnen bewegen. Op basis van co-creatie schept Ahrend de voorwaarden die mensen in staat stellen zowel individueel als in samenspel met anderen te excelleren. Door continue interactie creeert Ahrend blijvende meerwaarde in dynamische omgevingen. Ambitie Ahrend wil zich ontwikkelen tot dĂŠ specialist op het gebied van eigentijdse werk-, leeren leefvraagstukken en daarmee tot Europees marktleider in de inrichting van doelgerichte omgevingen die de mens centraal stellen. In het verlengde hiervan wil Ahrend duurzaam zijn in alle betekenissen van het woord. Zo zijn wij in staat om vorm te geven aan verdere groei en bij te dragen aan een duurzame samenleving. 5


De nieuwe Pay-off

Humanising_Spaces, de nieuwe pay off wil zeggen dat Ahrend ruimten menselijk maakt. De mens is uitgangspunt bij alle ruimten die zij inrichten. Hij moet bepaalde taken verrichten in zijn werkomgeving. Kernvraag is: hoe maken zij het hem zo gemakkelijk mogelijk om productief te zijn in een plezierige, inspirerende omgeving? Dit uit zich in de productwaarden en merkwaarden.

6


NOW Ahrend Flagshipstore

Productwaarden In de onderstaande zaken is Ahrend bij uitstek goed (reeds aanwezig). Zij liggen dicht bij het wezen van Ahrend als inrichter en producent. – Duurzaamheid: bij alles wat Ahrend doet houden ze rekening met mens, milieu en markt (people, planet en profit). Ze maken duurzame producten en gaan duurzame relaties aan met hun klanten, leveranciers e.d. – Functionaliteit: functie, ergonomie en het gebruiksnut van een product of omgeving staan bij Ahrend centraal en maken vaak het onderscheid. – Design: ontwerpen van Ahrend zijn functioneel, duurzaam, tijdloos mooi, ergonomisch, minimalistisch, modernistisch, puur en well-engineered met oog voor detail.

Merkwaarden Ahrend wil excelleren op de onderstaande gebieden. – Innovatie: vernieuwend in aanpak, verfrissend in onze manier van denken en doen; steeds weer ontwikkelen en lanceren we nieuwe producten en diensten. – Servicegerichtheid: meedenkend, oplossingsgericht, dienstbaar. – Ondernemerschap: proactief, klantgericht, kostenbewust, op zoek naar wat de klant eigenlijk wil (‘de vraag achter de vraag’).

Brand manual

7


Het mental label

INNOVATIEPLATFORM Naast de nieuwe pay-off is er een innovatieplatform ontwikkeld om als katalysator enerzijds de organisatie te activeren en anderzijds de markt te laten kennismaken met dit nieuwe gezicht van Ahrend; Co_Create Now. Co_Create NOW is een uitnodiging aan medewerkers, klanten, relaties & toeleveranciers om samen met Ahrend vernieuwende, inspirerende en effectieve werkomgevingen te creĂŤren.

Co_Create NOW is een mental label en programma ineen: een intern en extern communicatief platform. Hiermee claimt Ahrend het hier en nu, en dat het in staat is haar kennis over de snel veranderende markt en maatschappij te kapitaliseren.

NOW opening en NOW showroom manual

8


NOW Panel - Moleskine

Activatie

NOW Panel

Na de nieuwe positionering en het innovatieplatform was het natuurlijk belangrijk een en ander ‘tot leven’ te laten komen. In november vond de launch plaats met de feestelijke opening van de flagshipstore waarin Co_Create NOW als thema centraal stond.

Als aanjager voor het CO_create NOW programma speelt het panel een belangrijke rol. Een select internationaal gezelschap van binnen en buiten de organisatie stimuleren de dynamische beweging middels klankbord, redactie-adviesraad en ambassadeursschap. Het Panel krijgt een circulerend Moleskine notitieboek als hulpmiddel om de transitie zichtbaar en tastbaar te maken. het netwerk en de resultaten uit het ‘doorgeefboek’ worden via Ahrend.nl publiekelijk gedeeld.

De NOW Flagship Store is meer dan een showroom en biedt bezoekers een podium voor inspiratie en ideeënuitwisseling en is een hulpmiddel om de klant en zijn achterliggende vragen echt te begrijpen, om vervolgens samen tot de beste oplossing te komen. Onder het label Co_Create NOW zullen tal van activiteiten gaan plaatsvinden waaronder thema-avonden in de flagshipstore, cradle-to-cradle initiatieven en conceptontwikkeling gericht op de co-creatie met invloedrijke designers en andere gerelateerde talenten. Vanuit een integraal perspectief is er gewerkt aan onder andere een intern brand book, flagshipstore guidelines, cultuurprogramma, advertising concept en een actiemarketing platform vanuit beurzen, thema-avonden en social media.

9


Naschrift Ook in 2010 zullen de werkzaamheden rondom dit project worden voortgezet, het betreft hier een momentopname van de activiteiten tot zover. De relatie tussen Total Identity en Ahrend gaat reeds lange tijd terug waar Total Design in de jaren zeventig het Ahrend logo heeft ontworpen en Friso Kramer in de jaren zeventig als ontwerper bij Total Identity verantwoordelijk was voor de revolutionaire Mehes meubelconcepten.

10


taand

ie A4 s t n e t r e v d a OW

lige Create NOW ertentie

TOTAL IDENTITY Challenging ambition Amsterdam Postbus 12480 1100 AL  Amsterdam ZO Paalbergweg 42 1105 BV  Amsterdam ZO Telefoon (020) 750 95 00 Fax (020) 750 95 01 info@totalidentity.nl www.totalidentity.nl

ns Ontdek met o leer, nieuwe werk- gen in en leefomgev OW N Kom naar de ! Flagship Store iek imte, zowel fys bij bewegingsru stimulerende Mensen gedijen n duurzame en ëre cre j eren. pir Wi ins al. als menta en die mensen leefomgeving ividueel werk-, leer- en staat zowel ind in n nse me wij t Hiermee stellen excelleren. Me met anderen te d realiseert Ahren als in samenspel tingsoplossingen ich en. inr ing te gev ach e om doord isch am dyn in aarde es”: blijvende meerw umanising_Spac om gaat bij “H te ruimte en de Dat is waar het context de juis iale soc n hu in Mensen middelen geven.

en veel verder reik uwe kansen, die , stoelen en Wij zien nu nie atsen van tafels pla ch atis tem n, hoe ze dan het sys n zich bewege ten hoe mense elleren. kasten. We we niceren en exc mu com en, ner We doen optimaal functio met anderen. pel ens sam in er hier en Zelfstandig en r, we werken rspellingen ove ar samen met hier geen voo ma en, alle t en we nie jvlak van nu aan. Dat do tijen op het sni tstrevende par willen we andere voorui o_Create NOW” “C t Me . n ein ons werkterr samen te werke ing aangaan om met u de uitdag g. daa van st van aan de toekom m www.ahrend.co

ie

71% advertent

Den Haag Postbus 221 2501 CE Den Haag Mauritskade 1 2514 HC Den Haag Telefoon (070) 311 05 30 Fax (070) 311 05 31

TOTAL IDENTITY

Positionering: Koninklijke Ahrend  

De rol van Ahrend verschuift hiermee steeds meer van office furniture supplier naar office service provider voor totaalconcepten waarbij zij...

Advertisement