Page 1

BESIX BOUWT KARAKTER

TOTAL IDENTITY


AANLEIDING

AANPAK

BRIEFING

DESIGN

GEVOLG


AANLEIDING

Diverse bedrijven, actief in verscheidene sectoren van de bouwnijverheid en dan ook nog eens op allerlei locaties verspreid over de wereld, vormen juridisch een groep. De synergie-effecten die deze groep zou moeten hebben, zijn echter vrijwel nihil. Een reeds lang sluimerende wens van een aantal van de bij de BESIX Group aangesloten bedrijven kon, dankzij een ingrijpende verandering in de managementstructuur medio 2004, eindelijk worden verwezenlijkt. Alle onderdelen van de BESIX Group zullen zich als leden van dezelfde familie presenteren. Van Brussel tot Dubai, van Krakau tot Luxemburg, van Barendrecht tot Kameroen: overal zal dezelfde vlag wapperen.

3


AANPAK

Unificatie van een heterogene groep bedrijven lijkt makkelijker dan het in de praktijk is. Daarom is ervoor gekozen om bij BESIX een relatief groot projectteam op te richten, die elke presentatie beoordeelt. Veel stemmen staan vaak snelle besluitvorming in de weg, maar een breed draagvlak is in dit geval belangrijker dan tijdwinst op de korte termijn. Aan BESIX werd voorgesteld om het project te concentreren op de kern van de nieuwe huisstijl. De hele projectaanpak was erop gericht de concepten van Total Identity intact te laten en niet inhoudelijk te laten be誰nvloeden door de projectgroep van BESIX. Dat zou immers leiden tot verwatering van de ambities en een neutraal, gemiddeld, eindresultaat.

Projectaanpak overzichtelijk gemaakt

4

De eerste fase: informatie verzamelen


BRIEFING

Geheel in lijn met de voorgestelde strategie werd eerst met de verantwoordelijken van een groot aantal BESIXonderdelen gesproken. De mening, visie en ambitie van alle ‘managing directors’ werd uitgebreid vastgelegd en geanalyseerd. Ook de zwaarwegende stem uit de Arabisch Emiraten werd in deze ronde meegenomen, alsmede de opinie van de Egyptische grootaandeelhouder in Londen. De uit al deze gesprekken gedestilleerde ‘design brief’ werd aan alle geïnterviewden aangeboden en vormde de basis voor het creatieve traject.

De tweede fase: ontwerpen

De derde fase: het afleveren

5


DESIGN

De gekozen aanpak dwong Total Identity ertoe een relatief groot aantal designrichtingen aan te bieden. Immers, de originele concepten en voorstellen moesten zoveel mogelijk overeind blijven: daarom was het zaak de design brief in voldoende richtingen te vertalen. Hetgeen geschiedde: de eerste presentatie van acht designrichtingen werkte inspirerend en drie richtingen werden uitverkoren om uitgediept te worden. De twee presentaties daarna leidden tot de definitieve keuze voor concept, kernwaarde en design: het Presenceconcept vangt alle ge誰nventariseerde waarden, meningen en visies en vertegenwoordigt ook uitstekend de verschillende ambities van BESIX.

De acht designrichtingen

6


Detaillering van het presence-concept

Presentatie van presence-concept in representatieve set

7


Presence, aanwezigheid, wordt gesymboliseerd door een vlag in abstracte vorm. De vlag, trots symbool van een bijeenhorende groep, wordt geplant op veroverd gebied en wappert op het hoogste punt van een bouwwerk. Een dynamische, bewegende vorm – conform de BESIX Group. Ook de primaire huisstijlkleuren zijn zonder compromissen overeind gebleven: helderrood, donker- en lichtblauw. Fris helder en, niet onbelangrijk, zonder enige referentie aan de ‘oude’ kleuren van BESIX. Om de krachtige, heldere en tegelijk opgeruimde, geordende en transparante kenmerken van het nieuwe BESIX weer te geven, is als algemene omgevingskleur wit gekozen. Het corporate design is verder uitgewerkt in een ondersteunend, illustratief element (het vierde element). Deze vorm verbeeldt een langgerekte herhaling van de vorm van een vlag, met een groot aantal schakeringen die naar believen in drie lichte grijstinten kunnen worden ingekleurd. Uitsnede, vergroting en kleurstelling zijn in elke toepassing vrij te kiezen, hetgeen het corporate designprogramma de vereiste reikwijdte geeft.

Definitie van een vlag: symboliek versus realisme

8


Definitie van de designbouwstenen: vorm, kleur, typografie en vierde element

Voorbeelden van de nieuwe huisstijl

9


GEVOLG

Om het bereikte resultaat optimaal tot zijn recht te laten komen, is Total Identity na het afronden van het project, gestart met het vervolg: de vormgeving van een omvangrijk pakket toepassingen: van dasspeld tot afzinkbaar draagplatform, van schrijfbloc tot parka, van torenkraan tot ballpoint maar ook de complete lijst van huisstijldrukwerk en kantoorautomatiseringstoepassingen. In december 2005 moet BESIX dan beschikken over een uitgebreide verzameling huisstijltoepassingen, die daarna in de lengte van jaren en in de breedte van de organisatie, uitgebouwd kan worden. Als straks het hoogste punt is bereikt van de dan hoogste toren ter wereld (ruim 700 meter), de Burj Dubai in de Arabische Emiraten, zal ook daar de vlag van BESIX wapperen.

Schaal 2:1

10

Schaal 1:4200


PROJECTMATIGE AANPAK EN I-BASE

Het ontwikkelen van een huisstijl voor een groot, vertakt bedrijf dat een zeer zichtbaar en tastbaar product maakt, vergt een strakke projectmatige aanpak. Zoals BESIX zijn eigen projecten ook inricht. Er bestaat namelijk een gerede kans dat men snel concreet, zichtbaar resultaat wil zien. Knopen doorhakken, beslissingen nemen, voortgaan, doorbouwen. Dat is het karakter van een bedrijf als BESIX en van de mensen die er de leiding over hebben.

het vooropgezette plan gehouden, en mede door de consequente documentatie de projectgroep van BESIX steeds nauw betrokken bij de voortgang van het project.

Hierdoor zijn verrassingen voorkomen. Ook is de roep om vaart of resultaat uitgebleven: men kende immers de planning en wat er op elke ‘milestone’ in die planning verwacht mocht worden. Total Identity heeft zich aan

Uiteraard is het resultaat van het project, de huisstijl, ondergebracht in de BESIX i-Base. De i-Base heeft echter nog een belangrijke rol vervuld: niet zozeer als huisstijlmanagement-tool, maar als communicatiemiddel in de huisstijlontwikkeling. De documentatie van iedere presentatie en de beslisdocumenten zijn steeds in de, voor het overige lege, i-Base geplaatst. Hiermee werd die informatie voor alle deelnemers aan het project bereikbaar en kon iedereen op elk moment terugkijken; naar de ontwikkeling van de voorstellen en het daarop geleverde commentaar. Deze wijze van projectmanagement, bedoeld om verrassingen en onduidelijkheden te voorkomen, komt door de i-Base optimaal tot zijn recht. Nu bekijkt iedereen ook dezelfde bron, met dezelfde informatie. Geen miscommunicatie door verouderde documenten, andere versies of gemiste e-mails: één centrale bron voor alle projectpartijen.

Presentaties centraal en chronologisch beschikbaar

i-Base als huisstijlmanagement-tool

Daarom is een strakke projectorganisatie neergezet, zowel aan de kant van BESIX als aan de kant van Total Identity. Vervolgens is volgens een tevoren goedgekeurd tijdpad het werk uitgevoerd. Consequent is elke presentatie en de opmerkingen en besluiten over elke presentatie, in een document vastgelegd.


TOTAL IDENTITY Challenging ambition Amsterdam Postbus 12480 1100 AL Amsterdam Pedro de Medinalaan 9 1086 XK Amsterdam Telefoon (020) 750 95 00 Fax (020) 750 95 01 Den Haag Postbus 221 2501 CE Den Haag Mauritskade 1 2514 HC Den Haag Telefoon (070) 311 05 30 Fax (070) 311 05 31 info@totalidentity.nl www.totalidentity.nl

TOTAL IDENTITY

Corporate design: Besix  

Diverse bedrijven, actief in verscheidene sectoren van de bouwnijverheid en dan ook nog eens op allerlei locaties verspreid over de wereld,...