Page 1

Form fabricates function

BRAND DESIGN

CORPORATE IDENTITY

TYPEFACE DESIGN

STORYTELLING

CORPORATE PUBLISHING

MAAK WERK VAN JE TOEKOMST!

Amsterdam Pedro de Medinalaan 9 Postbus 12480 1100 AL Amsterdam Telefoon (020) 750 95 00 Den Haag Mauritskade 1 Postbus 221 2501 CE Den Haag Telefoon (070) 311 05 30

www.totalidentity.nl

In organisaties groeit het besef dat corporate design en productdesign interacteren met het gedrag van werknemers en klanten. Design is een strategisch bindmiddel dat richting geeft en dient te inspireren, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Autenthiciteit en consistentie zijn hierbij veel belangrijker dan opvallen en knallen. Design gaat over het spreken van een visuele taal met een eigen vocabulaire en grammatica. Met de doorontwikkeling van onze beeldcultuur vervullen ontwerpers een steeds belangrijkere maatschappelijke taak. Zij geven invulling aan de visuele kwaliteit van onze maatschappij en scheppen orde in het visuele aanbod. Total Identity daagt organisaties uit tot organisatieontwikkeling en het waarmaken helpen wij hen in het vertellen van hun verhaal. Wij vertalen strategisch advies naar creatief ontwerp in woord, beeld en geluid. Van interne bewustwording tot aan krachtige externe positionering en profilering. VariÍrend van toekomstscenario’s tot positionering, huisstijl, campagnes, online ontwikkeling en conversationmanagement.

CHALLENGING AMBITION.

TOTALIDENTITY.NL

Form fabricates function | advertentie TOTAL IDENTITY 2011  

In organisaties groeit het besef dat corporate design en productdesign interacteren met het gedrag van werknemers en klanten. Design is een...

Advertisement