Page 1

Hvor mange svarte


Ting å bygge videre på: Flotte rammer, god arena for erfaringsutveksling! Den sosiale biten var veldig bra, Bra organisert seminar, som vanlig. Bra å få muligheten til å treffe andre brukere og ikke minst IST-ansatte  Det var absolutt relevant innhald. Einaste problemet for meg, var at fleire interessante tema var sett opp parallelt, så eg fekk eit luksusproblem med å skulle velje  Seminaret var bra i forhold til service og fasiliteter sett bort fra muligheten for å komme på web utenom konferanselokalene  Vet at innholdet hadde vært annerledes hadde det ikke vært for den kommende anbudsrunden som IST skal inn i


Ting å fokusere på?

 Årets seminar bar preg av å være en mellomperiode mht anbud/ omlegging.  Lite nytt faglig innhold og lite nytt fra IST sin side.  Innholdet var dårligere enn før. Mye lignet på det som ble presentert for 2 år siden  For mange sesjoner som fremsto som ren produktreklame som vi har hørt før  Får igjen å høre om alle gode ideer IST har (les: Hypernett) - når dette er tredje året vi hører om ideen, og at det er et salgsfremstøt ovenfor oss som brukere  Nettforbindelsen er for dårlig på båten.


Tips og ønsker for neste gang  Mer tettpakket program og noen eksterne forelesere som løfter noen sentrale tema.  Dokumentasjon : Det skjer endringer i systemet kontinuerlig, så vi som har ansvar for dokumentasjon kan aldri få nok av informasjon og tolkninger av rundskriv , brev fra Udir., samordna inntak osv!!!!  Man MÅ nå få faste "minikurs" for oss som jobber med IT-teknisk F.eks. gjennomgang av oppgraderings- prosedyrer  Integrasjon mellom IST-løsningene: Extens/Untis/SkoleArena m.v. Hva skjer hvor og hvordan utveksles data?  Drift og vedlikehold av Extens, Vigo, Untis  Legg vekt på tips%&triks. Gjerne utfra brukers kunnskapsnivå: Begynner, litt øvet og dyktig. Også i forhold til emner.  Naturlig å fokusere på Hypernet  SAS og Web 2.0-utfordringer med vekt på ulike Web 2.0-verktøy og læring. undervisningsledelse - både for lærere og skoleleder

 Vi må få Skomsø tilbake som underhaldar ved middagen


Litt repetisjon fra Kommuneseminaret 2010 FØR TUREN GÅR HIT IGJEN (Mange har gode minner derfra så vi kan glede oss)


Kommune Strømstad 2010


Tips og ønsker for neste gang 2010  Mer informasjon vedrørende tips og triks og mer tid til å gå gjennom det nye som er kommet gjennom året.  Integrasjoner er hyperaktuelt  Mer tid til å dele brukererfaringer  Veldig bra med forelesninger slik de fra Bergen hadde om bruk av barnehagesystemene. Brukererfaringer er veldig bra(!)  Det hadde vært fint om man kunne ha parallelle foredrag, slik at vi som har både skole og barnehage, kan få med oss begge deler  Enda mer fokus på kursing/opplæring i enkelt moduler (eks. vurdering/fravær) - ble litt lite tid under disse forelesningene. Mer om praktiskt bruk av systemene, med andre ord  Eksterne foredragholdere,med tema om f.eks pedagogisk ikt, datasikkerhet og andre tema som berører fagområdet  Kurs som var spesielt for systemansvarlige

Evaluering brukerseminar  
Evaluering brukerseminar  

bruekrseminar

Advertisement