Page 1

HAN Lectoraat Lean organiseert het HAN Lean Event op 27 januari 2011. Veel MKB ondernemers in de regio worden onder druk van concurrentie gedwongen voortdurend te verbeteren. Meer en meer bedrijven in het MKB passen daarom Lean toe. Sinds 2008 is binnen de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het lectoraat Lean actief onder leiding van Dr Vincent Wiegel. Het Lectoraat Lean ondersteunt bedrijven daarbij door het delen van ervaring en kennis op het gebeid van Lean waardoor verbeterprocessen sterk versneld kunnen worden. Het delen van praktische Lean-kennis is dan ook hét doel van het HAN Lean Event dat op 27 januari 2011 wordt georganiseerd. Het thema in 2011 is: Concurreren op tijd: wereldwijd! In het afgelopen jaar heeft het Lectoraat Lean intensief samengewerkt met Dr Rajan Suri (emiritus professor van University of Wisconsin, Madison VS). Hij is de grondlegger van QRM, een uitbreiding op lean die zich richt op bedrijven met klantspecifieke producten met hoge variëteit en sterk wisselende aantallen (Engineering / Make to Order). De aanpak richt zich niet alleen op de productie-omgeving maar ook op ondersteunende processen. Suri was in de afgelopen periode verbonden aan de HAN en verzorgde een aantal colleges binnen de minor WCM en diverse masterclasses over QRM voor bedrijven. De reacties van studenten en bedrijven hierover waren zeer enthousiast. De organisatie van het HAN Lean Event is dan ook erg trots dat professor Suri zijn medewerking heeft toegezegd aan het Lean Event. Suri is van mening dat bedrijven in de VS en Europa nog steeds uitstekend kunnen concurreren tegen lage lonen landen als zij hun prestaties weten te verbeteren. De factor “tijd” speelt daarbij volgens hem een doorslaggevende rol. In zijn bijdrage zal hij hierop verder ingaan. QRM mag zich in een stijgende belangstelling verheugen. In de VS is de heer Suri recent door de lezers van het blad Industry Weekly gekozen tot lid van de Manufacturing Hall of Fame 2010. Hij bevindt zich hier in het gezelschap van onder andere Michael Dell (Dell computers) en Richard Teerlink (Harley Davidson). In vorige jaren viel deze eer ook o.a. ten deel aan Steve Jobs (Apple) en Jack Welch (GE). In Nederland hebben het Lectoraat Lean en Suri het initiatief genomen tot de start van een QRM-centrum in Nederland op basis van het model zoals Suri dat al meer dan 15 jaar succesvol toepast in het QRM-centrum van de Universiteit van Wisconsin. Inmiddels zijn bij dit initiatief al zo’n 15 bedrijven en enkele universiteiten uit Nederland en België betrokken. Binnen het QRM-centrum komen kennisinstituten en bedrijven samen om nieuwe kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen. Het QRM-centrum biedt bedrijven o.a. de mogelijkheid om te leren van collega-ondernemers en vervolgens deze kennis in te zetten in hun bedrijven (“ondernemers leren van ondernemers”). Het QRM-centrum ondersteunt deze uitwisseling door het faciliteren van intervisiegroepen. Het QRM centrum is gericht op kennisontwikkeling en verspreiding daarvan in Europa op een not-for-profit basis en is geen adviesbureau. Het zoekt samenwerking met alle relevante partijen in de markt: bedrijven, kennisinstellingen, adviesbureaus en belangenverenigingen. Meer informatie is te vinden op www.qrm-centrum.nl. De studenten van de minor World Class Manufacturing (keuzemodule voor 4e jaars HBOstudenten waarin Lean/QRM- en 6 sigma-methodieken centraal staan) presenteren op het HAN Lean Event de resultaten van hun intensieve bedrijfsopdrachten in een korte presentatie in diverse lokalen. Op de website www.leancircle.net vindt u de onderwerpen en de eerste ervaringen van de studenten in de vorm van een weblog. Nieuw is dat u daar al kunt mee-denken en mee-discussiëren door te reageren op deze weblogs. U kunt op deze wijze gebruikt maken van de kennis van studenten en andere bezoekers door het stellen van


vragen in de discussie over een project maar ook uw eigen Lean-kennis delen om studenten en bedrijven verder te helpen. Tijdens het informele deel van het programma hebt u de volop de gelegenheid om contacten te leggen met studenten, docenten en betrokken medewerkers uit de betreffende bedrijven en van gedachten te wisselen met andere Lean-enthousiasten. Aan de deelname van het HAN Lean Event zijn geen kosten verbonden.

Noteer daarom deze datum al vast in uw agenda: HAN Lean Event: 27 januari 2011, 16:00-19:00 Locatie: Aula HAN, Ruitenberglaan 26, Arnhem Op www.leancircle.net, de internetsite voor het Lectoraat Lean, vindt u in de komende weken ook alle aanvullende informatie over het HAN Lean Event en kunt u zich inschrijven. Voor vragen kunt u terecht bij: Stef Tiggeloven: s.tiggeloven@han.nl Doreen Tolmeijer: 026etc doreen.tolmeijer@han.nl

Met hartelijke groet, Dr. Vincent Wiegel Ing. Stef Tiggeloven

Aankondiging HAN Lean Event 2011  
Aankondiging HAN Lean Event 2011  

HAN Lectoraat Lean organiseert het HAN Lean Event op 27 januari 2011. Veel MKB ondernemers in de regio worden onder druk van concurrentie ge...

Advertisement