Page 1

DET KOMPLETTA SKOGSPROGRAMMET

FOR


FOR

EN TRYGG INVESTERING Multiforest skogsvagnar och kranar gör din traktor till ett kraftfullt skogsekipage, vilket gör arbetet i skogen snabbt, effektivt och roligt – varje dag, många år framöver. Fördelarna med Multiforest är enkel manövrering, vilket ger ökad effektivitet, ett unikt rörelsemönster och maximal slitstyrka trots den smäckra konstruktionen. Dessutom medför det breda utrustningsprogrammet att Multiforest kan anpassas specifikt efter varje användares unika behov, även kundunika lösningar kan diskuteras. Multiforest erbjuder operatören maximal rörlighet, hållbarhet och optimal kraftöverföring i alla positioner. Det är med sådana egenskaper som den bästa arbetsglädjen i skogen skapas. Utvecklings- och konstruktionsprocessen följs upp av testkörningar och återkoppling från kunder och andra professionella användare som bidrar till ytterligare produktförbättringar. För att din investering ska skapa mervärden, inte bara idag utan lång tid framöver, är alla detaljer blästrade innan de pulverlackeras i en toppmodern anläggning anpassad för tunga produkter. Multiforest har anor från tidigt 1950-tal och bygger på erfarenhet från skogsbruk både från våra leverantörer och från våra kunder som under lång tid har arbetat med virkestransporter.

Skogslösningen för daglig användning


THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE


FOR

STARKA LÖSNINGAR

Multiforest känner traktorns möjligheter och det breda modellutbudet täcker såväl behovet för stora traktorer som lösningar för mindre maskinenheter. Vid produktutveckling och produktion av Multiforest tillämpas strikta kvalitetskrav. Varje ingående komponent genomgår ett kvalitetssäkringsprogram samt praktisk funktions- och säkerhetsprövning. Samtliga Multiforest vagnar och kranar tillverkas i en toppmodern fabriksanläggning med en noggrant övervakad direktstyrd tillverkningsprocess.

HARDOX®-gripar

Smart boggi

Brett urval av kranar

Flera styrsystem

Multiforest gripsortiment finns i flera stolekar; 0.18, 0.26 samt 0.30. Samtliga tillverkade i HARDOX® kvalitetsstål.

Den genomtänkta boggikonstruktionen gör att framkomligheten underlättas i terräng

Multiforest kransortiment består av parallell- och vikkranar.

Vi erbjuder flera olika styrsystem, allt för att passa Dina behov.


VAGNAR MED KRAFTFULLA EGENSKAPER Multiforest är tillverkad för en tuff miljö. Pulverlackering och väldimensionerade, väl utprovade delar gör att den blir din vän i skogen idag och många år framöver. Multiforestprogrammet representerar ett komplett skogsprogram med de egenskaper som krävs för att arbetet i skogen skall kunna genomföras på bästa sätt. Vagnarna har som standard alla de funktioner som erfordras på vagnar i sin respektive storleksklass.

De mindre modellerna passar utmärkt för alla brukare som har traktorer med lägre oljeflöden men ändå vill ha en vagn med höga prestanda. De större vagnarna är anpassade för den som använder vagnen dagligen och för tyngre arbeten. Samtliga modeller har flera unika fördelar; som att de är lätta att köra, medger hög åtkomlighet, är stabila och säkra i sin konstruktion, har hög personsäkerhet samt går att utrusta efter varje brukares specifika önskemål.

Multiforest erbjuder vagnar avsedda för allt från lättare hantering och transport av ved, gallringsvirke och lättare timmer till tyngre slutavverkning.

THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE


FÖRDELAR MULTI Grind Välformad och robust grind med rund och kraftig stålprofil (MF70 har fyrkantsprofil).

Utrusta med vinch

Tät avslutning Tät avslutning på grinden utgör förstärkning mot ramen och förhindrar samtidigt att virke fastnar mellan ram och grind (MF70 har öppen avslutning).

Vinchen är placerad under den kraftiga kranpallen vilket gör att vagnens stabilitet och kranens lyftkraft ökar. Vinchpallen är även en del i grindens uppbyggnad för att göra den så stabil som möjligt, medför ökad säkerhet för brukaren.

Flyttbara bankar med flera låsmöjligheter på stöttorna Kraftigt välformadestöttor infästa i stålhylsor med speciell transportlåsning. Bankarna är flyttbara längs med centrumröret.

Transportlås

Boggistyrning

Smart konstruktion av transportlåset medför att låsningen automatiskt faller på plats, föraren behöver ej kliva ur traktorn vid låsning.

Vid boggistyrning (tillval på MF90) är styrningen placerad långt bak på ekipaget, vilket effektivt underlättar dragning i gallringar och täta bestånd.

Stödfot Vagnarna levereras som standard med avställningsstödfot.

Ramstyrning Styrning är standard på alla vagnar vilket underlättar körning i terräng. MF90 kan utrustas med boggistyrning för maximal följsamhet.

Tät lastbrygga

(MF70 öppen)


FO

IFOREST Brett modellprogram av parallell- och vikkranar

Optimal gång i kuperad terräng

Asymetrisk boggibrygga och centrum på boggilagring under hjulcentrum medför att belastningen kommer på rätt ställe oavsett arbetsförhållande, samt underlättar klättring i terräng.

Stöttor med rätt form (godstjockl.:

Flyttbara bankar

8-10 mm beroende på modell)

Extra straka axlar Multiforest vagnar är konstruerade med mycket kraftiga axlar för högsta hållbarhet och slitstyrka. Axeltappsdimensionen ligger på 70x70 mm upp till 90x90 mm, se respektive modell.

Pulverlackering

TRAC-hjul som standard (MF70 REL)

NAV-drift (finns som tillbehör)

Stödben Kraftiga stödben sitter monterade långt ut på grinden vilket ger mycket hög stabilitet (standard på vagnar upp till 9 ton, tillval övriga modeller).

THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE


FOREST

70 7 ton lastförmåga och 2,0 m2 lastarea Med instegsmodellen i Multiforestprogrammet presenteras en komplett skogsvagn med de senaste egenskaper som krävs för att arbetet i skogen skall kunna genomföras på bästa sätt. Vagnen har som standard alla de funktioner som erfordras på vagnar i denna storleksklass. Den är byggd på samma chassi som MF80, men är utrustad med RELdäck, har öppen lastbrygga och grind med fyrkantsprofil. Till denna modell rekommenderas kranar i storleksordningen 5-6 meters räckvidd. Med denna modell erbjuder Multiforest en skogsvagn avsedd för hantering och transport av ved, gallringsvirke och timmer. MF70 passar bra för brukare som har traktorer med lägre oljeflöden, men ändå vill ha en vagn med höga prestanda och lång livslängd.

FOREST

80

FOREST

90

8 ton lastförmåga och 2,0 m2 lastarea

9 ton lastförmåga och 2,1 m2 lastarea

Multiforest MF80 är byggd på samma sätt som de större vagnarna med tät lastbrygga och kraftig grind i rundstålsprofil. Den anpassad för skogsägare och medelstora företag.

Multiforest allround vagn , MF90, är avsedd att användas av skogsägare och medelstora skogsföretag. Genom den stabila konstruktionen och den stora lastkapaciteten är den lämplig att lösa alla transportbehov av massaved, brännved och timmer.

Vagnen har som standard alla de funktioner som erfordras på vagnar i denna storleksklass; som stora TRAC däck, kraftiga stöttor med låsholkar, tät lastbrygg bakom grinden, stabil kranpall med plats för vinch, stabila hydrauliska stödben långt ut på grinden och naturligtvis en väl skyddad ramstyrning vilket ökar framkomligheten mm. Till dessa modeller rekommenderas kranar i storleksordningen 5-6 meters räckvidd. Multiforest parallell- och vikarmskranar har flera unika fördelar. De är lätta att köra, har hög åtkomlighet, är stabilt byggda och personsäkra i sitt utförande.

MF90 har redan alla unika egenskaper som MF80 har, och med denna modell har brukaren möjlighet att välja boggistyrning som medger bättre styrförmåga, stabilare gång och lättare framkomlighet i trånga utrymmen. MF90 har lagring mellan hjulen som standard vilket medför optimal gång i kuperad terräng. Till denna modell rekommenderas kranar i storleksordningen 5,1 – 6,3 meters räckvidd. Multiforest parallelloch vikarmskranar har flera unika fördelar. De är lätta att köra, har hög åtkomlighet, stabilt byggda och är personsäkra i sitt utförande.

1

10,5 ton l förmåga o 2,3 m2 las

Multiforest MF den som ställe funktionalitet s för användning och lättare slu Denna vagn pa den profession självverksamm som gör myck jobbet i egen r

Multiforest skogsv metrisk skogsbogg rätt placerad mella en geometri som g klättrar över stubb stabila ramen, med vagnen en låg tyng för stabil gång i ter breda hjulen med det lätta standardv det enkelt att arbe vagnen under de fl

Multiforest skogsv kran kan väl mäta skotare – både i fu kapacitet.

FO

Modellen passar bra för brukare som ställer krav på hög framkomlighet, större lastförmåga och en vagn med höga prestanda och lång livslängd.


FOREST

105

lastoch starea

F105 passar er höga krav på samt är avsedd g vid gallring utavverkning. assar såväl nelle som den me skogsägaren ket av skogsregi.

vagnar med assygi har alla lagringen an hjulen, samt gör att vagnen lätt bar och stenar. Den d 3 par stöttor, ger gdpunkt och medrrängen. De extra TRAC-mönster och ventilpaketet gör eta med skogsflesta förhållanden.

vagn med passande sig med en mindre unktion och

FOREST

120

FOREST

130

12 ton lastförmåga och 2,5 m2 lastarea

13 ton lastförmåga och 2,7 m2 lastarea

Med Multiforest 120 kommer vi upp i serien av professionella vagnar för användning vid tyngre transporter och hantering i samband med gallring och slutavverkning.

Vid tyngre transporter och hantering i samband med gallring och slutavverkning samt vid hantering av större volymer timmer kommer MF130 väl till pass då den kan jämföras med en skotare i prestanda och funktion. För ökad effektivitet och framkomlighet kan alla Multiforest vagnar utrustas med navdrift – en lösning som används på de flesta skotare.

Utmärkande egenskaper är den stabila dubbelramen förberedd för 4 par stöttor, ställbar assymetrisk skogsboggi med en speciell geometri som gör att vagnen lätt klättrar över stubbar och stenar. Den dubbla ramen gör att vagnen får en låg tyngdpunkt och går stabilt i terrängen. Alla Multiforest skogsvagnar är förberedda för 2- eller 4-hjulsnavdrift. MF120 rekommenderas när brukaren ställer höga krav på prestanda och effektivitet samt vid hantering av större volymer timmer. Till denna vagnsmodell passar Multiforest större kranarna där lyftkraft och effektivitet är stor. MF120 kan jämföras med en medelstor skotare i prestanda och funktion.

MF130 är konstruerad runt en kraftig centralram av högkvalitetsstål i kraftig dimension som gör att vagnen går stabilt och följer terrängens ojämnheter. Lagringen är placerad mellan hjulen. Samtliga Multiforest skogsvagnar har låg tyngdpunkt vilket ger ökad personsäkerhet. Vagnstyre med vridpunkten bakom grinden underlättar körning i terrängen.

FOREST

140 14 ton lastförmåga och 2,8 m2 lastarea Dessa vagnar är byggda för stora dragfordon och klarar dagsverken med stora volymer timmer. MF140 kan jämföras med en stor skotare i prestanda och funktion. Mycket robust konstruktion med stabil dubbelram. Den kraftiga assymetriska skogsboggin med den speciella vinkeln gör att vagnen lätt klättrar över stubbar och stenar – medför låg och fin tyngdpunkt för stabil gång i svår terräng. Vagnstyre med vridpunkten bakom grinden underlättar körning i terrängen. MF140 är utrustad med stora TRAC-hjul, bromsar på främre axel, 4 par stöttor. Teleskopiska stödben kan erhållas som tillval.

Dessa modeller är utrustade med stora TRAC-hjul. Teleskopiska stödben kan erhållas som tillval.

THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE


MULTIFOREST SKOGSVAGNAR Tekniska data skogsvagnar Modell

MF70

MF80

MF90 / MF90BS

MF105

MF120

MF130

MF140

Lastkapacitet, ton

7

8

9

10,5

12

13

14

Last-/grindarea, m2

2,0

2,1

2,2

2,3

2,5

2,7

2,8

Ram

Central

Central

Central

Central

Dubbel

Central

Dubbel

Stålkvalitet ram

SS2134

SS2134

SS2134

SS2134

SS2134

SS2134

SS2134

Centrumbalk, mm

160x160x8

160x160x8

160x160x8

160x160x8

2x200x100x5,0

180x180x10

2x200x100x6,3

Markfrigång, mm

520

530

460 / 475

520

490

570

540

Totallängd, mm

5290

5290

5290 / 5050

5345

5510

5975

5745

Längd lastutr. (+1000 med ramförlängning), mm

3420

3420

3420 / 3510

3420

3550

3910

3670

Totalbredd, mm

1970

1970

1970 / 2090

2265

2370

2425

2225

Bankar, 2 st stöttor/st diam. 87 mm

(godstjockl.: 8mm)

(godstjockl.: 8mm)

(godstjockl.: 8mm)

2

3

3

3

4

Hydrauliska stödben

Ja

Ja

Ja

Tillval

Tillval

Tillval

Tillval

Styrning, antal hydraulcylindrar

1

1

1

2

2

2

2

Vagnsstyrning

Ram

Ram

Ram / Boggi

Ram

Ram

Ram

Ram

Styrvinkel

±45°

±45°

±45°

±45°

±22°

±45°

±22°

Boggiutslag

±28°

±28°

±28°

±28°

±28°

±28°

±28°

Skjutbar boggi

Ja

Ja

Ja / Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Axeltapp dimension, mm

70x70

70x70

70x70

70x70

80x80

80x80

90x90

Däck

11,5/60-15,3 REL

400/60-15,5 TRAC

400/60-15,5 TRAC

520/50-17 TRAC

520/50-17 TRAC

520/50-17 TRAC

500/60-22.5 TRAC

Bärighet över hjul 25 km/h, kg

12 500

12 500

12 500

12 500

17 000

17 000

19 000

Bromsar

Tillval

Tillval

Tillval

Tillval

Tillval

Tillval

Trumbroms, 1 axel

Vikt (exkl. kran), kg

1140

1200

1270

1600

1950

2020

2200

2

2

(godstjockl.: 10mm)

(godstjockl.: 10mm)

(godstjockl.: 10mm)

(godstjockl.: 10mm)

FORE


R

KRANAR s. 6-11

 

 

Vagn

A, mm

B, mm

C, mm

D, mm

E, mm

F, mm

G, mm

H, mm

I, mm

J, mm

K, mm

Vikt, kg

MF70

990

*

3420

5290

1220

1150

490

1940

1970

520

1905

1140

MF80

990

*

3420

5290

1220

1160

500

1950

1970

530

2020

1200

MF90

1180

*

3420

5290

1220

1090

430

1940

1970

460

2020

1270

MF90BS

1010

3285

3510

5050

895

1110

425

2085

2090

475

2230

1270

MF105

1180

*

3420

5345

1275

1150

470

2020

2265

520

2335

1600

MF120

1080

*

3550

5510

1310

1290

400

2290

2370

490

2450

1950

MF130

1270

*

3910

5975

1420

1220

465

2280

2425

570

2440

2020

MF140

1080

3925

3670

5745

1430

1225

340

2300

2225

540

2290

2200

Observera – Vid andra däck än standard kan måtten variera ca ±50-70 mm *Steglöst

MF70

MF80

MF90

Parallelkran MFP5100

Parallelkran MFP5600

Rekommenderad kran för skogsvagn

Parallelkran MFP6200 Vikkran MFV5300

Vikkran MFV6300

Vikkran MFV6100 Vikkran MFV6600

MF105

MF120

MF130

MF140

● ●

Vikkran MFV7400

Vikkran MFV8300

THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE


KRANAR FÖR ALLA ARBETEN

Multiforest kranserie bildar ett brett sortiment med imponerande egenskaper för sin respektive storleksklass. Både parallell- och vikarmskranarna är robusta och pålitliga under alla arbetsförhållanden. Beroende på typ av nyttjande finns olika behov av kran. En smidig parallellkran eller en kraftig vikkran med utskjut för längsta räckvidd – Multiforest har dem båda! Några av egenskaperna för Multiforest parallellkran är enkel manövrering, ett unikt rörelsemönster och

Smörjbara leder med väl låsta tappar Fäste för brytblock

slitstyrka trots smäcker konstruktion narna kräver låga oljeflöden men g exakta rörelser för maximal effektiv

Multiforest vikkranar kännetecknas stor vridstyvhet samt visar på ett ut rörelsediagram. Vikleden är avgöra rörlighet och belastbarhet.

Alla Multiforest kranar överför krafte påfrestning på materialet. Detta ge maximal rörlighet, hållbarhet och op föring i alla kranpositioner. Med Mu sker lastning snabbt och säkert me

Väl skyddat utskjut inga synliga cylindrar

underlättar ytterligare vid vinchning

Kra sky hyd cyl

Mycket bra arbetsområde runt vagnen


n. Parallellkrager ändå snabba vitet.

rörelseschema och fin precision. Alla kranmodeller bygger på senaste teknik med bra arbetsmönster runt hela kranen.

s av särskilt tmärkt lyft- och ande för kranens

Din säkerhet är också viktig! Din certificerade försäljare rekommenderar den kran och vagn som passar ditt behov och ger det bästa alternativet – både säkerhets- och kapacitetssmässigt.

en med minimal er operatören ptimal kraftöverultiforest kranar ed ett mjukt

Vridhus

Vridhuset gjuts i Västerbotten där de världsledande krantillverkarna har sin vagga. Vridhuset är dimensionerat för de större kranarna, men sitter som standard även på de mindre vilket borgar för en bekymmersfri arbetsdag lång tid framöver.

Vinkelled

ökar kranens arbetsområde

Mycket bra utrymme i lastzonen

Vinklad kranbom

ger starkare kran och mer utrymme i latszonen

Smörjbara bussningar i alla leder

aftigt ydd för draullinder

Kraftig kranpelare

Kranpelaren hör tillsammans med vridhuset till kranens hjärta och har högsta kvalité. Kranpelaren är tillverkad i specialstål.

THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE


PARALLELLKRANAR tekniska data MULTIFOREST PARALLELLKRANAR Modell

P5100

P5600

P6200

Räckvidd, m

5,1

5,6

6,2

Max nyttolast max ut (med grip och rotator), kg

350 (270)

500 (410)

443 (353)

Vridcylindrar, antal

4

4

4

Vridmoment, kNm

9,2

9,2

12,4

Svängradie, grader

360°

360°

360°

Rotator

3 ton

3 ton

3 ton

Grip

MF18

MF26

MF26

Griparea, m2

0,18

0,26

0,26

Rek. pumpkapacitet, l/min

20-25

25-30

30-35

Arbetstryck, bar

175

190

190

Vikt kran (tom), kg

450

500

740

Ventilpaket, antal ventiler (med stödben)

Flerspaksventil 4+1 (4+3)

Flerspaksventil 4+1 (4+3)

Flerspaksventil 4+1 (4+3)

Maximal lyftkraft [kg]

Kran

(med grip och rotator)

4,0 m

Max, m

P 5100

480 (400)

350 (270)

P 5600

650 (560)

500 (410)

P 6200

790 (700)

443 (353)

Q max

Q 5,0

Crane P 5100 P 5600 P 6200

Q 4, 0

Q 3,0

Q 2,0

Q 1,0

FORE

1,0 m 2200 2875 3820

Maximum lifting capacity [kg] 3,0 m 4, 0 m 2,0 m 1020 630 4 30 1350 84 0 580 1800 1120 790

5,0 m  4 30 58 0

Max 320 380 440


A, mm

C, mm

G, mm

H, mm

I, mm

Vikt, kg

2760

2330

1150

71

650

520

1177,5

3080

2545

1150

71

600

650

P6200

1413,5

3285

2880

1150

71

830

740

1045

P5600

P5100

B, mm

Kran

Rörelseschema Parallellkran

Diagrammet visar kranändans* arbetsområde 4,90

*



+5,00







 +3,00

 +3,00

+2,00

 +2,00

 +2,00

 +1,00

 +1,00

 +1,00









-1,00

-1,00 



-2,00

 -2,00

-2,00 

 -3,00

 -3,00

 -3,00



 -4,00

 -4,00

+3,00



0,00

-1,00

-4,00



P5100



Märkused POS mowi.idw





P5600





1,00 0,00

Märkused POS mowi.idw

6,00



5,00



4,00

3,00

2,00

P6200 



2,00



3,00

2,00 -6,20 

4,00



5,00





6,00

-5,00 

 -5,00

 -5,35





2,30



 -5,00 0,00 





1,00



 -4,80

3,00 2,00 

4,00 



5,00





2,20



0,00

0,00



*

+2,60 

 +4,00

*

 +3,25



3,95





4,10

-6,00

 

1,00 0,00 Märkused

POS mowi.idw



THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE


VIKKRANAR TEKNISKA DATA MULTIFOREST VIKKRANAR Modell

V5300

V6300

V6100

V6600

V7400

V8300

Räckvidd, m

5,3

6,3

6,1

6,6

7,4

8,3

Hydrauliskt utskjut, m

Nej

1,0

1,3

1,3

2,55

ca 3,0 (dubbelt)

Max nyttolast max ut (med grip och rotator), kg

570 (490)

485 (395)

625 (535)

750 (660)

352 (262)

610 (520)

Vridcylindrar, antal

2

4

4

4

4

4

Vridmoment, kNm

6,2

9,2

12,4

12,4

12,4

17,4

Svängradie, grader

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Rotator

3 ton

3 ton

3 ton

3 ton

3 ton

4,5 ton

Grip

MF18

MF18

MF26

MF26

MF26

MF30

Griparea, m2

0,18

0,18

0,26

0,26

0,26

0,30

Rek. pumpkapacitet, l/min

25-30

25-30

30-35

35-40

35-50

40-60

Arbetstryck, bar

175

200

190

190

175

180

Vikt kran (tom), kg

465

640

690

30.10.09 790

Ventilpaket, antal ventiler (med stödben)

Flerspaksventil 4+1 (4+3)

Flerspaksventil 4+2 (4+4)

Flerspaksventil 4+2 (4+4)





890

Flerspaksventil 4+2 (4+4)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 7340

CoG

Maximal lyftkraft [kg]

1200

Flerspaksventil Flerspaksventil V4+274(4+4) 00 Märkused 4+2 L(4+4) AST SM.idw 

281 270 281 318 390 388 386 386

  

1568 1423 1669 2010 2387 2543 2700 2753

3696 1764 1167 963 955 762 628 591

3628 1696 1099 895 887 694 560 523

R

Kran

2,0 m

3,0 m

V5300

885 (805)

680 (600)

(med grip och rotator)

L

4,0 m

5,0 m

6,0 m

7,0 m

8,0 m

Max, m

590 (510)

535 (445)

-

-

-

570 (490)

Max

V6300

977 (887)

733 (643)

599 (509)

565 (475)

485 (395)

-

-

485 (395)

V6100

1510 (4120)

1030 (940)

830 (740)

780 (690)

-

-

-

625 (535)

V6600

1720 (1630)

1260 (1170)

1030 (940)

970 (880)

815 (725)

-

-

750 (660)

732 (642)

710 (620)

555 (465)

415 (325)

-

352 (262)

1230 (1140)

970 (880)

835 (745)

725 (635)

640 (550)

610 (520)

V7400

-

725 (635)

V8300

2230 (2140)

1510 (1420)

FORE


 

Kran

A, mm

B, mm

C, mm

D, mm

E, mm

G, mm

H, mm

I, mm

Vikt, kg

V5300

1177,5

2955

V6300

1177,5

2955

2215

-

-

1150

71

180

465

2215

1000

-

1150

71

180

640

V6100

1661

V6600

1661

2840

1900

1270

-

1150

71

20

690

2975

2185

1270

-

1150

71

140

790

V7400

1661

2975

2050

1190

1190

1150

71

70

890

V8300

1524

3140

2322

1328

100

217

1200

2837

Rörelseschema Vikkran

Diagrammet visar kranändans arbetsområde +6,00

V5300

+5,00

V6300

+5,00

+5,00

+4,00

+4,00

+4,00

+3,00

+3,00

+3,00

+2,00

+2,00

+2,00

+1,00

+1,00

+1,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

-1,00

-1,00

-2,00

-2,00

-2,00

-3,00

-3,00

-3,00

-1,00

0

1,00 2,00 3,00 4,00

5,00

-4,00

-4,00

-5,00

-5,00

-1,00

V6600

V6100

+6,00

0

1,00 2,00 3,00 4,00

5,00 6,00

-1,00

V7400

+7,00

+9,00

9

-8,00

8

+7,00

7

+6,00

+6,00

+6,00

6

+5,00

+5,00

+5,00

5

+4,00

+4,00

+4,00

4

+3,00

+3,00

+3,00

3

+2,00

+2,00

+2,00

2

+1,00

+1,00

+1,00

1

0,00

0,00

0,00

0

-1,00

-1,00

-1,00

-1

-2,00

-2,00

-2,00

-2

-3,00

-3,00

-3,00

-3

-4,00

-4,00

-5,00

-1,00

0

1,00 2,00 3,00 4,00

5,00 6,00 7,00

-5,00

-1,00

0

1,00 2,00 3,00 4,00

5,00 6,00 7,00

0

1,00 2,00 3,00 4,00

5,00 6,00

V8300

0

0

1

2

3

4

1,00 2,00 3,00 4,00

5

6

7

5,00 6,00 7,00

8

8,00

9

9,00

8,00

THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE


Multiforest har ett brett tillbehörsprogram. Kontakta oss för ytterligare information och anpassning efter dina önskemål!

Radiostyrning kran

”Flerspaksventil” med vikt ca 20 kg.

Styrenheten kan fås med styrning via s.k. paddlar eller styrspakar (joystick). Bilden visar radiostyrning med joystick.

EHC elservo

PCL lågtrycksservo

Standard ventilpaket

2-spaks ”lättvikspaket”

El on/off reglaget består av två huvudsakliga delar. Den del av reglaget som styrs av el-funktioner sitter monterade på kranen alt. vagnen. Den andra delen är ett 4-funktionsreglage med elknappar som lyfts in i förarhytten. De funktioner som styrs av El-on/off är stödben och grip samt i förekommande fall även utskjut. Vikt 9,5 kg.

Belysningsramp, infällbar

Multiforest elproportionalstyrda ventiler innebär att hydraulpaketet sitter på vagnen. Kranfunktionen styrs proportionellt och övriga funktioner (utskjut, grip, stödben) med knappar.

Belysningsramp finns att fabriksbeställa som tillbehör. Rampen går att fälla ihop, vilket skyddar lampor i besvärlig terräng eller när vagnen ej används.

Multiforest lågtrycksservo innebär reglering via ett internt oljetryck. Ventilpaketet sitter ute på vagnen alt. kranen.

Belysningsramp, påhängbar

Avtagsbar belysningsramp finns som tillbehör.


Hydraulisk navdrift

Vi erbjuder flera alternativ med varierande dragkraft, 2 eller 4-hjulsdrift. Multiforest har en proffessionell lösning med integrerad hydraulisk drift i navet för alla modeller vilket innebär att kedjor går att montera. Hög dragkraft i alla lägen. Inbyggd diffspärr. Minimalt däckslitage utan slirande drivrullar (Robsondrift).

ECO Track band

Bromsar

Multiforest erbjuder olika typer av bromsalternativ för att passa användarens behov. Hydrauliskt styrda bromsar, tryckluftsbromsar alternativt ett system för påskjutsbroms finns att tillgå. Två eller fyra hjul.

Finns i olika utföranden samt för olika däckdimensioner. Kontakta oss för ytterligare information.

Fälgförstärkning

Däck

Samtliga Multiforest vagnar levereras med TRAC-däck (MF70 REL), se tekniska data för vagnarna. Andra däckmodeller går att få vid fabriksbeställning.

THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE


Gripar

Egen hydraulik

Egen hydraulik med hydraulpump och oljetank, 540 eller 1000 rpm, 90 l/min, med eller utan väljarventil för hydraulisk drift. För montering på traktorns kraftuttag alternativt montering mot kraftaxel.

Multiforest erbjuder flera typer av gripar, samtliga i HARDOX®: MF18 - tapp Ø49 mm, max öppning 95 cm, vikt 66 kg. MF26 - tapp Ø49 mm, max öppning 125 cm, vikt 71 kg. MF30 - tapp alt. monteringsplatta, tapp Ø49/Ø59 mm, max öppning 145 cm, vikt 115 kg.

Insatsskopor

Brytblock

Rotatorer

Öppningsbart brytblock för montering på kranarm. Underlättar vid vinchning.

Insatsskopor är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att komplettera gripen för lastning av grus, dikesrensning mm. Insatskoporna appliceras på kranens befintliga grip.

Multiforest har rotatorer specialanpassade mot griparna i olika storlekar och infästningar.

Hydraulisk vinch

För ökad säkerhet och stabilitet sitter vinchen monterad under kranen för att öka vagnens stabilitet och kranens lyftkraft. För ökad dragvinkel kan ett brytblock monteras uppe på kranen. Vinchens dragkraft är hela 1700 vid 40 m vajer på trumman. Max vajerlängd 60 m. Radio styrning är standard. Dragkraft 1700 kg.

Kran- och svängdämpare

Skonar kranens ingående komponenter, gör lassning och lossning smidigare och medför ett mjukare rörelseschema.

Länkar

Vi har ett brett utbud av bromsade eller obromsade länkar.


Multiforest energigrip

Professionell energigrip för sly, energived och gallringsvirke. Finns modell med eller utan accumulerande gripsystem. Max kapdiameter 200 mm, vikt 180 kg, arbetstryck 200-230 bar, rek. flöde 30-50 l/min. Gripens klämkraft 11 kN.

Multiclip klipp- och kvistningsaggregat

Utrusta din kran med ett klipp- och kvistningsaggregat. Max klippdiameter 220 mm, vikt 140 kg, max arbetstryck 210 bar.

JAKE-ram

Finns till de flesta traktormodeller för rammontering av kran.

3-punktsstativ med hydrauliska stödben Hydrauliska stödben

Teleskopiska hydrauliska stödben är standard på MF70-MF90, tillval på övriga modeller.

För montering av kran direkt på traktorns trepunkt. Finns med lavett eller teleskopiska ben. Anpassning mot de vanligaste flistuggarna på marknaden är möjlig.

Ståplattform

Styr vagnen genom att fästa styr-enheten (fäste ingår) på kranen.

THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE


MF80

MF120

Extra banke

Utrusta din skogsvagn med extra banke, två stöttor ingår. Extra banke underlättar vid skotningsarbetet på flera sätt. Uppge vagnsstorlek vid beställning.

Ramförlängning

Förläng ramen ytterligare. Två stöttor ingår. Underlättar vid skotning av extra långt timmer eller fallande längder på tex. massaved. Uppge vagnsstorlek vid beställning.

Delningsstötta Bultas mot ram.

Verktygslåda

Finns för höger och vänster sida på vagnen.

Hög dragbom

Med i höjd justerbar fast dragögla.

Motorsågsfäste

Passar de flesta motorsågar.

Multiforest har ett brett tillbehörsprogram. Kontakta oss för ytterligare information och anpassning efter dina önskemål!


FORE

THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE


Företagsvägen 9 • 911 35 Vännäsby • SWEDEN Tel: +46 (0)935 399 00 • Fax +46 (0)935 399 19 info@trejon.se • www.trejon.se

Trejon 201005. Eventuella förändringar kan ske i fakta, sortiment och utförande i denna broschyr. Vagnarna på bilderna kan vara extrautrustade.

THE FOREST SOLUTION FOR EVERYDAY USE

Multiforest  

Multiforest - den kompletta skogslösningen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you