Page 1

NAP-NYTT.

NYTT FRA NØTTERØY ARBEIDERPARTI. Høsten 2013.

Store saker på gang

V

alget er over. Vi slikker våre sår og krummer nakken. For å si det med Rudolf Nilsens ord: Gi mig de brennende hjerter, som aldri gir tapt for tvil, som aldri kan kues av mismot og trues av sorger til hvil, men møter hver seier, hvert nederlag med det samme usårlige smil. Det er to store saker vi vet er i emning og som Arbeiderpartiet på Nøtterøy må begynne å diskutere. Den ene er kommunesammenslåing og den andre er nytt transportsystem for Tønsberg regionen. Kommunesammenslåing mellom Nøtterøy og Tjøme, eller en storkommune hvor også Tønsberg og eventuelt Stokke er med har blitt aktualisert fordi det politiske flertallet på Tjøme ønsket en utredning av Tjøme/Nøtterøy med utgangspunkt i at sammenslåing skulle kunne skje før valget i 2015. Dernest skulle en storkommune som også inkluderte Tønsberg utredes.

Konseptvalgutredningen (KVU) ferdig og ligger til kvalitetssikring i Samferdselsdepartementet. KVUen skisserer de mest aktuelle alternativene for nytt transportsystem og munner ut i en anbefaling av hva vi bør velge. Trolig blir det en anbefaling hvor momenter fra flere av konseptene settes sammen til et anbefalt konsept. Dette blir en meget viktig debatt som vil starte så fort KVUen ”slippes”.

S

om dere skjønner så blir det nok å gjøre i tiden som kommer. Sakene vil selvsagt bli diskutert på medlemsmøter hos oss så hvis du vil være med å påvirke så håper jeg å se deg det.

V

i tror dette er strategi. For det første mener vi at det må gå et valg mellom en utredning av sammenslåing og et eventuelt vedtak. Noe annet vil være udemokratisk. Da kan partiene i 2015 gå til valg på det de mener er riktig og velgerne kan si sin mening i valg. For det andre så ønsker vi ikke en totrinns rakett hvor først Tjøme og Nøtterøy slåes sammen og deretter muligens Tønsberg i tillegg. Alle alternativer må utredes under ett og så må vi ta standpunkt til hva vi ønsker. Å gjennomføre sammenslåing i to operasjoner tror jeg er det aller dårligste alternativet. Dersom det blir sammenslåing så vil det bli veldig krevende for kommunen som organisasjon. Det å da kanskje måtte gjennomføre to slike prosesser rett etter hverandre kan umulig være lurt. Heldigvis virker det som om både Høyre og KrF på Nøtterøy støtter oss i dette synet og at det vil få flertall når saken skal behandles i kommunestyret.

Jon

Når det gjelder nytt transportsystem i Tønsberg regionen så er nå den såkalte

1


Redaksjonen har ordet. Hei! Her er vi igjen! Sist NAP-NYTT kom ut var våren i anmarsj. Nå står høsten for døra, og gule blader faller av trærne. Titter vi i bladhyllene i butikkene, kan vi allerede finne enkelte trykksaker med jul i tittelen! Som dere sikkert allerede har lest, så er forsiden denne gangen viet de to store sakene vi regner med vil prege nøtterøypolitikken i overskuelig fremtid, nemlig kommunesammenslåing og ny fastlandsforbindelse. Det er to meget store saker, som vil kreve mye av oss. Kjetil Edvardsen tar et tilbakeblikk midtveis i sin første periode i kommunestyret, men kasserer Karen Lie kort og godt konstaterer at økonomien vår er under god kontroll. Det lover godt for den kommende kommunevalgkampen. Steinar Gullvåg deler noen tanker med oss etter Stortingsvalget, som dessverre ikke gikk helt slik vi ønsket, og undertegnede oppsummerer vårt lokale valgkamp. Jeg har tatt meg den frihet å scanne et par bilder fra boka ”Nøtterøy 1914 – 1940.” Det dreier seg om bilder av Folkets Hus på Herstadåsen, som bvløe innviet 16. mars 1935. Jeg kan så vidt huske at foreldrene mine tok broren min og meg med dit på juletrefest! Det må ha vært midt på 50-tallet. Et morsomt gjensyn! NAP-NYTT presenterer også denne gangen et medlem, nemlig Liv Gjone Haugerud. Hun var tidligere medlem i Frp, men er fra 01.08.2012 medlem hos oss.

J

eg tror også denne utgaven av NAP-NYTT har litt for enhver smak. Takk til alle bidragsytere! Ønsker dere god lesning, og vel møtt på medlemsmøtet torsdag 10. ds.

Tilbakeblikk midtveis. Det er ikke helt enkelt å gi en noenlunde kort men dekkende beskrivelse av mine første to år i kommunestyret og som medlem i hovedutvalget for helse og sosialomsorg. Men jeg skal prøve.

D

et første jeg tenker er noe som er svært positivt for oss men kanskje negativt for kommunens innbyggere. Det slår meg at opposisjonen generelt - men Nøtterøy Arbeiderparti spesielt- i kommune-styret har en bred og sammensatt kompetanse med mennesker med allsidig bakgrunn, alder og fagkunnskap. Vi har et godt mannskap som etter min mening står langt bedre rustet enn posisjonspartiene til å styre kommunens forskjellige fagområder. Det er derimot vanskelig å få dette frem for befolkningen. Jeg opplever at administrasjonen er forholdsvis tett knyttet til flertallspartiene etter flere mannsaldre med styre i fellesskap- man trenger ikke helt å styre så mye med opposisjonen- Høyre bestemmer igrunn uansett. Vi er heldige som har en svært kompetent rådmann -noe som er en velsignelse for en kommune- men det sitter mitt i veggene at det er Høyre som styrer her. Det er kanskje helt naturlig. Det er virkelig - og jeg mener virkelig- på høy tid å lufte ut møllkulene og hårsprayen slike at andre krefter kan slippe til med en langt mer fremtidsrettet måte å styre på. Hvordan vi skal få dette ut til folk vet jeg ikke. Det er krevende å sette seg inn i sakene, argumentere mot flertallsrepresentantene som i vårt utvalg stort sett er tause og synes å sitte med bundet mandat- og samtidig klare å få våre synspunkter og standpunkter frem for folk. om ny i Nøtterøy politikken må jeg si at det har vært veldig enkelt å bli en del av det laget som har andre grunnholdninger enn de som bestemmer og alltid har gjort det. Både erfarne og nye er blide, positive og opptatt av å få frem det folk kan- og det er veldig inspirerende. Jon styrer butikken på en framifrå måte- og vi må alle sørge for at han blir den naturlige ordførerkandidaten om to år.

S

Tor. Redaktør.

Tja. Dette blei litt hummer og kanari, eller hijakkahojakka som haugesunderen sier. Men som dere forstår, to år med mye læring og en del 2


frustrasjon over at ikke de beste løsningene for folk vinner frem. For Høyre lever George Orwells ordspill om at noen er likere enn andre videre i samtidens regjeringsrus. Kjetil Edvardsen

KASSERERENS HJØRNE .

E

n aktiv valgkamp er gjennomført med god kontroll på økonomien. Mange takk til dere som støttet oss økonomisk. Årsregnskapet er også godt i rute. Hvis vi ikke får noen overraskelser resten av året, vil vi ha spart noen kroner som kan komme godt med i kommunevalgkampen om to år, da vi virkelig skal satse.

givende arbeidsplass for et samfunnsengasjert menneske.

I

en ettervalgtid er det naturlig å søke etter årsaker til at "det gikk som det gikk". Vi behøver ikke bruke så mye tid på det denne gangen. Det rød/grønne regjeringssamarbeidet er over. Nå gjelder det å blankpusse partiprofilen og foreberede oss på kommunevalget om to år og et nytt stortingsvalg om fire år. Selv om stortingsvalget viste at Høyre og Frp fortsatt er sterke på Nøtterøy, tror jeg vi har en historisk sjanse til å vinne kommunevalget om to år. Arbeiderpartiet har over tid klart å bygge seg opp som et reelt alternativ til høyrestyret. Vi gjorde et godt kommunevalg i 2011 og vi har ført en konsekvent opposisjonspolitikk siden. I 2015 er det nye lodder og nye gevinster. Den lange valgkampen begynner nå.

A

llerede dagen etter valget, ville media vite "hva jeg skulle gjøre nå". Jeg avslo slike henvendelser, simpelt hen fordi jeg ikke helt har klart for meg hva jeg skal fordrive tida med etter 1. januar. Rett nok blir jeg pensjonist, men jeg er fast bestemt på en ting: Jeg setter meg ikke ned og stirrer i stueveggen i Tenvik. Jeg vil fortsatt være med i de lokale partiarbeidet på Nøtterøy og i Vestfold, i den grad partiet har bruk for meg, naturligvis!

Karen Lie, kasserer

Nye lodder, nye gevinster!

F

ørst: Hjertelig takk til alle våre valgarbeidere. Dere gjorde en formidabel innsats. Om vi hadde delt ut en rose til gjort et husbesøk mer, hatt enda en stand, ville det neppe endret valgresultatet. Velgerne ønsket et skifte. Og det får de, selv om jeg er ganske sikker på at ganske mange ikke hadde stemt som de gjorde, om de hadde visst hva de får. Men det er som kjent ingen angrefrist ved stortingsvalg. Og så har jeg lyst til å rette en takk til Nøtterøy Arbeiderparti: Takk for at jeg har fått representere partiet på Stortinget i 8 gode år - for landet, folket og merg selv. Det finnes knapt noen mer interessant og

Steinar Gullvåg

Stortingsvalgkampen 2013 på Nøtterøy.

N

øtterøy Arbeiderparti’s stortingsvalgkamp 2013 fulgte i store trekk mønsteret fra tidligere år. Målsettingen vår var selvsagt å bidra til en 3. periode på Stortinget for Steinar Gullvåg. Etter som det er Fylkespartiet som har hånd om det meste av valgkampopplegget i fylket ved Stortingsvalg konsentrerte vi oss om ”de nære ting” her på øya, dvs. standmarkeringer og roseaksjoner, 3


samt rodemannskaper til å bære rundt valgmateriell til husstandene. Det ble sendt søknad til Nøtterøy Kommune om tillatelse til å ha valgstands på Teie Torg de 5 siste lørdagene før valgdagen. Utover det hadde vi innhentet tillatelse fra en del dagligvareforretninger til å ha valgstand på deres område i det samme tidsromet. Nøtterøy Arbeiderparti’s Årsmøte hadde tidligere på året vedtatt et relativt romslig valgkampbudsjett. Vi hadde forhåndsbestilt 4.400 roser via fylkespartikontoret, foruten T-skjorter, drops og diverse profileringsartikler fra Rosebutikken. Utover det kjøpte vi nye duker til de 2 rollup’ene våre, med bilde av Steinar Gullvåg i helfigur. Steinar hadde dessuten forfattet et personlig brev til velgerne, som ble trykket av fylkespartikontoret. Det øvrige materiellet ble besørget av DNA sentralt, og fordelt til de respektive kommunepartiene fra fylkespartikontoret.

F

ørste standmarkering var på Teie Torg lørdag 10. august, etter ønske fra fylkespartiet, med Steinar Gullvåg på plass og roser fra fylkespartiet. De påfølgende 4 lørdagene var det standmarkeringer fast på Teie Torg, Rema 1000 Borgheim, Kiwi Vestskogen, i tillegg til at vi alternerte mellom Meny Skallestad , Spar Foynland og Kiwi Hjemseng. Vi hadde 4 stands hver av disse lørdagene, med standtelt på Teie Torg og Kiwi Vestskogen. Teltene synes GODT! De øvrige standene var utstyrt med parasoller. De 2 siste ukene gjennomførte vi roseaksjoner/husbesøk en rekke steder på øya vår. Den siste uke var dessuten rodemannskapene i virksomhet, med ombæring av valgmateriell til så godt som samtlige husstander. En formidabel innsats! Standmannskapene kunne rapportere om gode samtaler med velgerne, og en positiv stemning. Rosene fikk ”ben å gå på!” Det lover godt for kommunevalgkampen om2 år! Samme inntrykk sitter vi igjen med etter husbesøkene/ roseaksjonene. essverre nådde vi ikke målsettingen vår denne gangen. Det ble ingen 3.perode for Steinar Gullvåg, selv om Arbeiderpartiet ble det største partiet på Stortinget. Det var ikke nok til å veie opp for SV’s og Sp’s tilbakegang, og Høyre’s fremgang… Dette var en kort gjennomgang av de viktigste praktiske tingene under valgkampen. Å gå i detaljer vil føre alt for langt. Totalt har ca. 40 medlemmer i Nøtterøy Arbeiderparti bidradd på ulike måter. En STOR TAKK til hver enkelt for innsatsen! Og sist – men ikke minst: En STOR TAKK til de flotte AUF’erne som fant tid i sin egen travle valgkamp til å være med oss her på Nøtterøy, både på stands og på

D

husbesøk. Å få jobbe sammen med dem er et privilegium! Så retter vi blikket mot 2015 og kommunevalgkampen! Tor Stokness Valgkampleder 2013.

NAP’eren: Liv Gjone Haugerud.

L

iv er født i Bergen 26.09.1959. Familien flyttet hit i forbindelse med at Esso etablerte raffineriet på Slagentangen på den tiden. Oppvokst på Øvre Åsgården. Medlem i Ungdommens Røde Kors fra 1973. Noen år med mindre aktivitet, men aktiv igjen fra 1997. Har engasjert seg i arbeidet med veteranene fra FN-tjenesten. (Langtidsvirkningene.)

Yrkesbakgrunn: Fra 1979: Hjemmehjelp. I 1982 gikk hun inn i Forsvaret og gjennomførte rekruttskole, befalsutdannelse, og derpå tjeneste i Heimvernet. Hadde 50 % stilling som ungdomsledder for HVungdommen i Horten HV-område fra 1985 – 1989. Hun er medlem av Norske Reserveoffiserers Forbund. (NROF) Liv har også arbeidet ved Bong’s Konvolutter, og ble der engasjert i klubbarbeid. Hun har vært aktiv i LO i Tønsberg, blant annet 1.mai-komiteen. Hun har vært ansatt ved Røde Korskontoret i Vestfold, foruten 2 år ved DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) på Kaldnes. Hennes store hobby er å lese – spesielt historie. olitisk aktiv ble hun etter kommunevalget 2003, ut ifra en rettferdighetstanke. Hun var da særlig opptatt av attføringssaken, og ville jobbe for at folk på attføring skulle kunne tjene inntil 1G, uten å miste attføringsstønaden. På den måten ville de kunne ha en ”link” til arbeidslivet. Etter å ha møtt, og pratet med, Per Ove Widt ble hun etter hvert medlem i Fremskrittspartiet. Hun følte seg imidlertid ikke komfortabel med partiets retorikk i innvandrings-spørsmål. Tvert imot følte Liv at den vanskeliggjør integreringsarbeidet. Man må sette seg inn i – og forstå disse menneskenes situasjon. Røde Kors har hatt flere rollespill om dette. Prosessen frem mot at hun bestemte seg for å skifte parti var lang. Det avgjørende momentet var bopliktsaken på Veierland, og den politiske håndteringen av den. Hun konstaterte at det borgerlige flertallet i kommunestyret overkjørte flertallet av lokal-

P

4


befolkningen på Veierland, som ønsket fortsatt boplikt.

Medlemstallet øker.

Liv ble så medlem i Nøtterøy Arbeiderparti fra og med 01.08.2013. Av politiske saker er Liv først og fremst opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Barn og ungdom er femtiden vår, de skal styre landet vårt. Dette faktum kan sammenliknes med en grunnmur. Da er det viktig et denne grunnmuren er solid. Det vil si at samfunnet må evne å fange opp barn fra resurssvake hjem på en god måte hvis de har problemer, slik at disse barna ikke faller utenfor. Barnehager og skoler er viktige redskaper i denne sammenheng, slik at utsatte barn føler at det er trygge voksne rundt dem som kan tre støttende til ved behov. Valgkampen 2013 var en positiv opplevelse for Liv, og spesielt likte hun roseaksjonene. Det å kunne snakke med velgerne ansikt til ansikt, og samtidig kunne gi dem en rose, var en ny og positiv opplevelse.

Nøtterøy Arbeiderparti er i vekst. I skrivende stund mangler vi en innbetaling unna å tangere medlems-tallet fra 2012 som også var et godt år for oss. Tatt i betraktning at det er flere ”sikre” betalere som ennå ikke har betalt for 2013 så kan vi slå fast med sikkerhet at medlemstallet vårt kommer til å øke i år. Dette er veldig hyggelig for det viser at organisasjonen arbeider bra, at mange har fokus på verving og at de aller fleste av våre gamle medlemmer fortsatt støtter oss. Vi i styret skal gjøre en innsats frem til årsskiftet for å få en så bra vekst som mulig.

Liv trives som medlem i Nøtterøy Arbeiderparti. For å bruke hennes egne ord: ”Jeg føler at jeg har kommet hjem!” Og vi kan bare istemme: Hjertelig velkommen hjem, Liv! Red.

Nedenfor bringer vi to bilder bygningene som utgjorde Folkets Hus, på Herstadåsen, samt et bilde fra innvielsesfesten. 16. mars 1935. På talerstolen står antakelig byggekomiteens formann, Johannes Jonassen. (Bildet fra Fylkesarkivet i Vestfold.)

Folkets Hus – utedo og vedskjul.

Liv Gjone Haugerud. Fra 01.08.2012 medlem i Nøtterøy Arbeiderparti. Foto: Tom Erik Stokness

5


Folkets Hus på Herstadåsen. Etter en noe ”trang fødsel” ble det innviet 16. mars 1935, som det fremgår av den litt utydelige billedteksten. Byggesummen var, i følge Nøtterøyboken, kr. 13.319,- Skulle det legges parkett ville det koste kr. 372,- i tillegg! Det var den gang… (Arbeiderbevegelsens Arkiv.)

Fra innvielsesfesten.

6


Avslutningsvis: Fra valgstand på Teie Torg med fra venstre: Martin Bast Sørsdal, Lozan Balisany og Steinar Gullvåg. Et flott trekløver! 7


Nøtterøy Arbeiderparti kaller med dette inn til medlemsmøte. Tid: Torsdag 10.10.2013 kl. 18.30 Sted: Kommunestyresalen, Tinghaug.. Kvelden tema :  ”Etter valget – hva nå?” Stortingsrepresentant Sonja Mandt deler noen tanker med oss. Enkel bevertning. Underholdning ved Anne Karin Ravnås Nilsen. .

Vel møtt! Styret.

Hva skjer i Nøtterøy Arbeiderparti?  Torsdag 10.10.2013 kl. 18.30: Medlemsmøte, Kommunestyresalen, Tinghaug.  Kommunestyregruppa har gruppemøte på partikontoret på Brannvakta mandag før formannskapsmøtene. Medlemmer som ønsker å overvære disse møtene er hjertelig velkomne!  Hovedutvalgene har møter onsdagene 09.10, 06.11, 20.11. Hovedutvalget for Miljøvern og Kommunal teknikk har også møte 04.12.  Hovedutvalget for Miljøvern og Kommunal teknikk (HMK) har heldagsmøter, med møtestart kl. 09.00.  Øvrige hovedutvalg har kveldsmøter.

 Formannskapet har møter 16.10, 13.11 og 27.11  Kommunestyret har møter 30.10, 11.12 og 18.12.

Samtlige ovennevnte møter er åpne for publikum. I tillegg kan de som er interessert følge Kommunestyremøtene direkte på nett-TV. Anvisning ligger på: http://www.notteroy.kommune.no 8

Napnytt høsten 2013  

Høstens nyheter fra Nøtterøy Arbeiderparti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you