Page 1

2013 3

Speciaal dossier: Surf mee op de groene golf! Aangeboden door Hansgrohe


De badkamergids is een publicatie van de uitgevers Vision Graphique

© Vision Graphique bvba

Théodore Rooseveltstraat 13 1030 Brussel Tel.: +32 2 732 33 97

e-mail: info@visiongraphique.com

Elke reproductie van een fragment uit dit boek door welk procédé dan ook, en elke adaptatie of vertaling zijn verboden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Inhoudsopgave Speciaal Dossier Surf mee op de groene golf!

6

Hoofdstuk 1 Hoe een nieuwe badkamer ontwerpen?

17

1. Inrichting overeenkomstig de gezinssamenstelling en de leeftijd van de bewoners 2. Inrichtingen in functie van de architecturale ruimte. 3. Een beetje technische info

17

22 26

Redactie: Marie-Claire Regniers mc.regniers@me.com

Delos, Design by EOOS

Layout: Patrick Anthonis patrick@visiongraphique.com

Sanitairkeramiek, badmeubelen, ligbaden, wellnessproducten en accessoires: alles wat het leven in de badkamer een beetje mooier maakt, u vindt het bij Duravit. Catalogus gratis van Duravit BeLux Bvba-Sprl., Tel. +3226560510, Fax +3226560515, info@be.duravit.com, www.duravit.be

2

De Badkamergids - 2013

Sales Manager: Patrick Anthonis patrick@visiongraphique.com

Editie 2013 ((%,+,›E&)'()&((%,+,&(

Hoofdstuk 2 Kranen 1. Mengkranen en eengreepsmengkranen voor de wastafel 2. Tal van mogelijkheden voor de douche 3. Badkranen

31 31 33 35

3


Hoofdstuk 3 Een hedendaagse aankleding

36

1. Steen en marmer 2. Hout 3. Tegels en mozaïeken 4. Kurk

36 37 38 40

Hoofdstuk 4 Tendensen

42

1. Herteken uw douche 2. Wellnessruimte

42 44

Hoofdstuk 5 Keuze van de sanitaire voorzieningen 45

4

1. Wastafel of waskom? 2. De douche 3. Het bad

45 47 48

Hoofdstuk 6 Over het onderhoud

50

De Badkamergids - 2013

Inleiding Voor waterpret

Als een luchtbel die ingesloten zit in de woning, een cocon die vandaag steeds minder hermetisch gesloten is, blijft de badkamer een privé-eiland waar mensen zich kunnen herbronnen, op krachten komen en in alle vrijheid genieten. Een ultiem toevluchtsoord, ver van een wereld die wordt gedomineerd door drukte en permanente beschikbaarheid. Een omgeving en comfortabele inrichting die volstrekte intimiteit garanderen. Het gebruik van water als element heeft hier een rituele waarde. En als we mogen afgaan op de grote sanitaire beurs ISH in Frankfurt, is er in de toekomst ook een nieuwe rol weggelegd voor de badkamer: die van ontmoetingsplaats voor het gezin. Het gaat er hierbij om een gemeenschappelijk gebruik, vrije toegang, communicatie, multifunctionaliteit en welzijn mogelijk te maken,

en zo meer tijd en intieme momenten met het gezin te kunnen delen. Het gebruik van de in de badkamer steeds vaker voorkomende multimedia en digitale aansluitbaarheid gaat overigens al in de richting van deze trend. Aangezien het verlangen naar geborgenheid en toegang tot de media in de samenleving steeds groter wordt, staat het vast dat de badkamer steeds meer met technologie zal worden uitgerust. Contactloze kranen, geïndividualiseerde doucheprogramma’s, programmeerbare airconditioning en verlichtingssystemen, ledeffecten en informatieplatformen die met behulp van applicaties kunnen worden gebruikt, zijn voortaan verkrijgbaar om de badkamer te verfraaien. Zonder natuurlijk de beheersing van het energieverbruik te vergeten, de grote uitdaging van morgen!

De hedendaagse badkamer moet beantwoorden aan nieuwe uitdagingen. De maatschappij veroudert en de energiebronnen raken uitgeput. Welke rol zal ze in de toekomst spelen? Ongetwijfeld die van een welzijnsruimte, in een huis dat tegelijk een toevluchtsoord is. Deze handige gids bevat heel wat tips en beeldmateriaal voor een geslaagde inrichting van uw badkamer. De gespecialiseerde sanitaire installateurs staan garant voor de kwaliteit van het materiaal en kennen de vereisten van de nieuwste technieken. Ze zorgen voor een betrouwbare installatie. De badkamer is meer dan de som van haar elementen, ze weerspiegelt tevens goed advies, een goede dienstverlening en een adequate productveiligheid.

5


Surf mee op de groene golf! Respect voor het milieu en energiebesparing In de westerse wereld is de vraag naar water zodanig toegenomen dat we dit verbruikstempo in de toekomst niet langer kunnen garanderen. Daarom is het noodzakelijk om een rationeel en milieuvriendelijk verbruik aan te moedigen.

1. Kranen Voor kranen bestaan er heel wat manieren om het water- en energieverbruik te verminderen, en comfort en zuinigheid hand in hand te laten gaan. Het is dus noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk materiaal te installeren. Kranen spelen echt een rol, meer nog: ze zijn een van de belangrijkste voorzieningen in de strijd tegen waterverspilling.

1. Hansgrohe

Fgcfjj`e^\eq`aejXe`kX`i\kf\jk\cc\e[`\n\`e`^m\iYil`b\e#\]ÔZ`‡ek\biXe\e#\\e^f\[\ nXidnXk\i`ejkXccXk`\ f] k\il^n`ejpjk\d\e mffi i\^\enXk\i# qf[Xk \i ^\\e [i`ebYXXi water wordt verspild om de toiletten te spoelen. Het klimaat kent een broos evenwicht. Een beter beheer van de natuurlijke hulpbronnen is onontbeerlijk om onze levenskwaliteit te behouden met respect voor de planeet. Hoe kunnen we het waterverbruik verminderen? ›Fgk`dXc`jXk`\mXe_\k[ffijgf\c\emXekf`c\kk\e% ›@ejkXccXk`\mXe\\ed\e^biXXenXXid\\[\^\n\ejk\k\dg\iXkllije\cbXenfi[\eY\i\`bk% ›@ejkXccXk`\mXenXk\iY\clZ_k\ijf]dfljj\lij fg[\biXe\e% ›L`kiljk`e^mXe[flZ_\bfgg\ed\k_\k8`iGfn\i$jpjk\\d#nXXiY`anXk\id\kclZ_knfi[k gemengd. ›B\lq\mffi\\eYX[bl`gdf[\cd\kfgk`dXc`jXk`\mXe[\_f\m\\c_\`[nXk\i% ›K\il^n`ee`e^mXei\^\enXk\i%

Wastafelmengkranen met debietbegrenzer Door een beluchter in de wastafelmengkraan EcoSmart te voorzien, wordt lucht aan het water toegevoegd. Deze beluchter reageert automatisch op de druk van het water en beperkt, door de vorm ervan te n`aq`^\e#mffik[li\e[_\k[\Y`\k%?\km\iYil`b[XXckd\k,c&d`e#^f\[ voor een besparing van 60 % bij hetzelfde comfort (photo 1 ).

Een verdere stap werd gezet met de Axor Starck Organic, een open-top innovatieve kraan die werd ontwikkeld door Axor en Philippe Stark (foto 2) Om het water op een verstandigere manier te gebruiken wordt de temperatuur van de mengkraan persoonlijk vooraf ^\i\^\c[#mffi[Xk[\_Xe[\enfi[\eeXk^\dXXbk%9fm\e[`\eY`\[k_\kefidXc\[\Y`\kmXe*#,c&d`e (ruim onder het verbruik van gewone mengkranen) een unieke en uitzonderlijke ervaring met een laag verbruik: de 90 openingen in de beluchter zorgen voor een echt gevoel van welzijn (foto 2 & 3).

2. Axor Starck Organic

3. Axor Starck Organic

6

De Badkamergids - 2013

7


5. Hansgrohe

De thermostatische mengkraan voor de badkuip of de douche De thermostatische mengkraan bereikt snel de gewenste watertemperatuur en houdt die aan zelfs als er drukverschillen optreden, een must voor een comfortabele douche. De thermostatische mengkraan Ecostat kan worden ingebouwd in de muur. (foto 4) De afwerkingsset bevat ook een stopknop en eventueel een omschakelaar voor als er meerdere douches zijn. Ecostat Select combineert elegantie met een intuĂŻtief gebruiksgemak en bestaat uit een compact element met een vlak oppervlak. In een Raindance Select Showerpipe verbergt deze thermostatische mengkraan perfect de aansluitingen. Ze biedt daarnaast aangename bijkomende functies. (foto 5) Het ontwerp van mengkranen en douches wordt verrijkt met nieuwe processen zoals cartouches die het debiet beperken of EcoSmart perlators die het nXk\i [f\e jZ_l`d\e fe^\m\\i , c& d`e`egcXXkjmXe()c&d`e %;\\Zf[flche beperkt de hoeveelheid water die door de douchekop loopt. Bepaalde doorstroombegrenzers passen zich automatisch aan eventuele drukverschillen aan. Een woordje uitleg over de technieken.

4. Hansgrohe

8

De Badkamergids - 2013

Elektronische kranen Elektronische kranen waren om hygienische redenen tot nog toe voorbe-

houden aan openbare sanitaire voorzieningen maar worden ondanks hun hogere kost nu steeds vaker voor privĂŠgebruik aangeworven. (foto 6) Waarom? Omdat ze zorgen voor een kleiner waterverbruik en beletten dat water te lang blijft lopen als dat niet nodig is. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing bij kinderen, met name bij toepassing van de EcoSmart-technologie. ;\biXXem\iYil`bkdXXi,c&d`e[ffikf\mf\^`e^mXeclZ_k\e een dynamische doorstroombegrenzer (Focus Electronic foto 7). In dit systeem zijn de hoeveelheid water en de temperatuur van het water vooraf ingesteld (maar er bestaat een variant waarmee men zelf de temperatuur kan regelen aan de hand van een kleine hendel). Een infraroodsensor zorgt ervoor dat het water begint te lopen wanneer men met de handen binnen enkele centimeters van de mengkraan komt; het systeem stopt automatisch als de handen zich ervan verwijderen. De elektronica werkt op batterijen in het kraamlichaam of via het net. (foto 8 & 9)

6. Axor Citterio

.%?Xej^if_\GliXm`[X\c\Zkife`Z

/%8ofiLef)

Het komt erop neer water beter te gebruiken. RainBrain intelligente elektronische kranen Deze kranen zijn erg eenvoudig te bedienen dankzij de heldere symbolen en het aanraakscherm. De digitale bediening stuurt verschillende soorten stralen en andere functies zoals de water_f\m\\c_\`[\e[\k\dg\iXklli%Ef^Xe[\i\mffi[\c\eq`ae[\ aanduiding van de tijd en de temperatuur, de individuele regeling van variabele douches waarbij de temperatuur aanhoudend wijzigt van warm naar koud of omgekeerd, het afspelen van muziek vanaf een MP3 of door het rechtstreeks in het geheugenvan de RainBrain op te laden. (foto 10)

0%8ofiLef)

10. Hansgrohe

9


De EcoSmart technologie Deze regeltechnologie beschikt over een O-ring die reageert op de waterdruk (foto 11). Al naargelang de druk hoog of laag is, maakt de ring de opening kleiner of groter en zorgt zo voor een constant waterverbruik. Hierdoor wordt er on11. Hansgrohe 12. Hansgrohe geveer 50% minder water verbruikt (in tegenstelling tot standaard begrenzers die geen constant zuinig debiet garanderen) in vergelijking met traditionele douches, ongeacht de waterdruk. Raindance EcoSmart hoofddouches en _Xe[[flZ_\jm\iYil`b\ejc\Z_kj0#,c&d`e\e_\kdXo`dld[\Y`\kY`a[\[flZ_\:ifd\kkX/, >i\\e`j-c&d`e]fkf() %<efd[Xk\id`e[\inXk\ifg^\nXid[df\knfi[\e#jgXXik[\q\ slimme technologie niet alleen water uit maar ook energie – dag na dag. ;flZ_\bfgg\ed\k8`iGfn\i$jpjk\\d Om een efficiënt watergebruik te garanderen wordt ter hoogte van de sproeikop een grote hoeveelheid lucht aangezogen om het wegstromende water te laten wervelen: drie liter lucht voor één liter water! Resultaat: de druppels zijn lichter en zachter (foto’s 13 & 14). En het gebruikscomfort? De vermenging van lucht met water zorgt voor een straal die krachtig genoeg is om echt te genieten van een douche, terwijl het waterverbruik wordt verminderd. De douchebeleving wordt intenser! Zelfs voor grote douchekoppen met een diameter tot 600 mm, waarbij het water het lichaam volledig kan bedekken, kunnen de werkingskosten onder controle worden gehouden. Dit dankzij de lucht die op een slimme manier wordt ingeblazen met behulp van de AirPower-technologie. Maar let op: deze installatie moet door een specialist worden uitgevoerd en vereist een uitmuntende dichtheid. 13-14. Hansgrohe

Profiteer maximaal van water !

Main Sponsor of

De douches en kranen van Hansgrohe: relaxerend, verfrissend en aangenaam! Onze innoverende technologieën laten u toe energie en water te besparen: EcoSmart vermindert constant het waterdebiet terwijl AirPower het water aangenaam verrijkt met lucht.

Bereken nu zelf uw water- en energiebesparingen op

www.hansgrohe.be/calculator

Hansgrohe n.v. - Internationalelaan 55K - 1070 Brussel - info@hansgrohe.be - Tel: 02/543 01 40

10

De Badkamergids - 2013


2. Hoogrendementinstallatie Rationeel energiegebruik begint bij een aangepaste warmwaterproductie. Dankzij een zuinige condensatieketel uitgerust met een boiler zal de energie verkregen door de verbranding van aardgas of stookolie worden teruggewonnen in plaats van verloren te gaan in een schoorsteen. De maandelijkse energiefactuur kan op die manier met 35 % worden verlaagd. Zo is er bij Ferroli de wanduitvoering van de compacte en krachtige Econcept Combi ST, die met zijn bufferboiler van (/'ckfk)0c&d`e #\\eq\\igi\Z`\jm\iYil`b\el`kqfe[\ilijke sanitaire prestaties mogelijk maakt. Dankzij het gecombineerde systeem van condensatie en warmwaterproductie op zonne-energie kan tot 70 % energie worden bespaard ]fkf(, %;\jkXXe[\G\^Xjlj;*'B(''CE`j\\eclZ_km\rwarmingsketel voor de verwarming en productie van sanitair warm water via een boiler van 100 l (foto 16). Wat de boilers betreft, maken de condensatiegasmodellen gebruik van aardgas of propaan om het warme water snel en continu op te nXid\e*)c&d`ellk %MffiY\\c[1[\^XjYf`c\iI`eeX`@eÔe`kp Envirosmart die wordt geleverd met een digitale afstandsbediening om de warmwatertemperatuur te kiezen (foto 17), of de Themor Visualis Visualis, een elektrische boiler van 100 tot 200 liter die uitgerust is met intelligente functies (foto 18).

3. Sanitaire toestellen De waterbesparing is weliswaar een rechtstreeks gevolg van de gewoonten van de verbruikers, maar ook de fabrikanten dragen hun steentje bij door in hun catalogi badkuipen op te nemen die de hoeveelheid water optimaliseren, en toiletten met een bijzonder efficiënte dubbele bediening. ›9X[bl`g\e\Zf Een bad is heerlijk om te ontspannen en uzelf op een echte wellnesspauze te trakteren. Designers hechten er dan ook veel belang aan. Ze hebben stijlvolle modellen on-

Advies van de vakman

15. Ferroli

?\k YX[ `e [\ mfid mXe \\e kiXg\q`ld# breed aan de hoofdzijde en smal aan de voetzijde vermindert het waterverbruik. 16. Ferroli

tworpen die minder water verbruiken, maar een comfort bieden dat vergelijkbaar is met de modellen van normale grootte. Dankzij de bijzondere vorm die ter hoogte van de voeten smaller wordt, verbruiken de Paiova, de trapeziumvormige badkuip (één of twee plaatsen) van Duravit (foto 19 of de Mini van Kaldewei (foto 20), minder water. De ruimte bevindt zich waar die het meest nodig is: ter hoogte van de schouders. Deze badkuip biedt een grote bewegingsvrijheid, zelfs in kleine badkamers. In dezelfde geest behoudt de Plaza Duo van Kaldewei in geëmailleerd staal (foto 21) royale afmetingen (l 180 oY()'&/' Y`a\\ebc\`e\imfcld\%;\e`\ln\ hoekbadkuipmodellen van 120 x 120 hebben een kleinere inhoud, maar de geboden ruimte compenseert de kleinere diepte. Als ze op een geoptimaliseerd waternet worden aangesloten, helpen deze modellen het waterverbruik met de helft te verminderen.

Advies van de vakman ›B`\jmffi\\e^\[\Z\ekiXc`j\\i[\nXidwaterinstallatie met aparte boilers wanneer de badkamer ver van de keuken ligt. ›Iljk [\ \c\bki`jZ_\ Yf`c\i `e ^\mXc mXe een teller op dag- en nachttarief uit met een voorkeurrelais. Met dit relais kan de elektrische boiler op de meterkast wor[\e XXe^\jcfk\e# fd \\e fdjZ_Xb\c`e^ tussen dal- en piekuren mogelijk te maken.

(.%I`eeX`@eÔe`kp

18. Thermor Visualis

12

De Badkamergids - 2013

19. Duravit

20.Kaldewei

21.Kaldewei

13


Omnia Architectura DirectFlush 22. Geberit

Toilet met dubbele bediening Het toilet doorspoelen is goed voor ongeveer 20 % van het huishoudelijke drinkwaterverbruik. Daarom is de dubbele spoelknop (3 of 6 liter) een onmisbaar element om water te besparen. De bedieningsplaten met dubbele stroming, die verbonden zijn met de in de wand ingebouwde reservoirs, gaan er technologisch steeds meer op vooruit. Zo heeft Geberit zijn Danceline-assortiment uitgebreid met de Bolero, die wordt gekenmerkt door rechte vormen, in overeenstemming met de huidige kraantrends (foto 22), of de Sigma40, die bij de verdeler voor toiletblokken past (foto 23). Infraroodbedieningsplaten, die tot nu toe voor openbare plaatsen bestemd waren, worden voortaan ook in woongebouwen en woningen

23. Geberit

van particulieren geïnstalleerd. Met de nieuwe Geberit Sigma80-plaat (foto 24) kunnen de twee knoppen contactloos worden bediend. Door de geïntegreerde aanwezigheidsdetector licht de plaat op wanneer de gebruiker nadert. De hand naar de plaat brengen is voldoende om het toilet door te spoelen. Dankzij de automatische stand-bystand wordt een minimaal elektriciteitsverbruik gegarandeerd. Nieuwste aanwinst “De Omnia Architectura DirectFlush van Villeroy & Boch (foto 25), een hangtoiletpot zonder spoelrand, is uitgerust met een nieuwe, centrale waterverdeler die een bijzonder vlotte, snelle en grondige reiniging mogelijk maakt. Verbruik: 4,5 liter water.”

HYGIËNISCHE INNOVATIE: WATERCLOSET ZONDER SPOELRAND

Hygiëne: DirectFlush voldoet aan strenge hygiënische eisen. Door de specifieke vormgeving wordt dit wandcloset vrijwel kiemvrij gereinigd.

DIRECTFLUSH Open Spoelrand

Efficiëntie: ideaal geschikt voor zieken- en verzorgingshuizen, drukke openbare gebouwen en ook zeer geschikt voor particulier gebruik. Design: tijdloze, strakke vormgeving zonder de functionaliteit uit het oog te verliezen. Voor meer informatie flash de QR code:

24. Geberit

14

De Badkamergids - 2013

25. Villeroy & Boch

15


Hoofdstuk 1

Hoe een nieuwe badkamer ontwerpen? Hoewel we ons in de magazines vaak kunnen vergapen aan grote ruimtes is de realiteit vaak anders! Tegenwoordig worden eengezinswoningen vaak uitgerust met twee badkad\ijmXe^\d`[[\c[\fdmXe^#dXXi\iq`aeef^_\\cnXk_l`q\e[`\dXXi„„eYX[bXd\i hebben. De ruimte inrichten voor het hele gezin? Kinderen? Of oudere personen? Al naargelang de omvang en de bestemming van de ruimte en de gezinssamenstelling kan de badkamerinrichting erg verschillen. Maar er is in elk geval een belangrijk budget voor nodig en er moet een beroep worden gedaan op erkende vakmensen.

27. Recoh-vert®

26. Titan de Kingspan

1. Inrichting overeenkomstig de gezinssamenstelling en de leeftijd van de bewoners

28. Recoh-vert®

16

29. Roca

4. Water- en energieterugwinning Leidingwater wordt steeds duurder, terwijl regenwater altijd gratis zal blijven. Door een regenwaterterugwinsysteem te installeren kan het drinkwaterverbruik aanzienlijk worden verminderd. Regenwater is immers perfect geschikt om onder andere het toilet door te spoelen. Zo zijn er de Titan-systemen van Kingspan, die het water via het dak terugwinnen, filteren en vervolgens naar de toiletten en de wasmachine leiden (foto 26).

Het gebruikte water loopt in de buisvormige warmtewisselaar, waardoor de warmte het binnenkomende koude water kan voorverwarmen ]fkf). %9`a[\I\Zf_ž$kiXp#\\enXidk\n`jj\c& opvang-systeem voor douches, stroomt het gebruikte water via een sifon in het midden van de warmtewisselaar als een dunne film weg over de koperen schaal. Het sanitaire water vloeit onder deze schaal weg in een spiraalvormige koperen buis (foto 28).

In de badkamer kan het sanitaire water voor verschillende doeleinden worden teruggewonnen. Het Recoh-vert®-systeem wint de warmte van het douchewater terug (60 % van het huishoudelijke sanitaire warme water wordt voor de douche gebruikt), die anders in de afvoer verloren gaat.

Om het afvoerwater van een wasbakje terug te winnen heeft Roca de compacte W+W-combinatie voor gastentoiletten ontworpen, waarmee water kan worden gefilterd en hergebruikt om het reservoir van de toiletten te vullen, terwijl de vorming van bacteriën wordt voorkomen (foto 29).

De Badkamergids - 2013

De gezinsbadkamer verbeteren Een perfect overdachte ruimte met een weloverwogen inrichting vereenvoudigt het samenleven van het gezin. Elk inrichtingsproject vereist een uitgekiend programma, ook de badkamer. Al van bij het ontwerp moet men rekening houden met leefgewoontes, gebruikstijden en het aantal personen die de badkamer gelijktijdig gebruiken. Hoe kunnen we deze unieke ruimte uitbouwen tot een praktische en gemoedelijke plek waar dagelijks het hele gezin langskomt? ›Kies voor twee waskommen (of een erg grote) en een grote spiegel waar meerdere

1. Burgbad

gebruikers de tanden kunnen poetsen, zich kunnen scheren of opmaken. Een model met geïntegreerde kasten onderaan geeft iedereen meer plaats. (foto 1) ›Stelt de hoogte van het wastafelvlak in op het grootste gezinslid. ›Hou een ruime passage vrij als er veel gezinsleden zijn en voorkom op die manier gedrang. ›Maak gebruik van duurzame uitrustingen van onberispelijke kwaliteit. ›Investeer in antikalksystemen voor glas en sanitair porselein. Zeep en kalk koeken daar niet makkelijk en zichtbaar op aan en het onderhoud is eenvoudiger.

2. Bette

17


›Als er geen plaats is voor een bad en douche geef dan de voorkeur aan een bad, zeker als er jonge kinderen zijn. Dit bad kan een model zijn met een doeltreffend douchescherm waarin veilig staand gedoucht kan worden. (foto 2) ›Kies een digitale thermostatische douchekraan die de voorkeur van vijf gebruikers onthoudt. (foto 3) ›Breid de inrichting rond de waskom uit met kleine meubels en rekken, zorg voor mobiele meubels en – waarom niet – creëer meteen twee omgevingen, één voor de kinderen en één voor de volwassenen. (foto 4) ›Voeg een radiator toe die de handdoeken droogt, een ideale oplossing om tegelijk meerdere handdoeken te drogen. (foto 5) ›Geef de voorkeur aan materialen die gemakkelijk te onderhouden zijn. ›Vermijd hydrotherapiesystemen – de bediening daarvan is niet geschikt voor kinderen – en plaats geen toilet in dit soort badkamer.

3. Hansgrohe

18

De Badkamergids - 2013

4. Duravit

5. Radson

Reserveer een ruimte voor de kinderen Als het mogelijk is een ruimte te voorzien die uitsluitend voor de kinderen bedoeld is, kunnen de ouders een hedendaagse badkamer maken voor zichzelf en die naar persoonlijke smaak inrichten, eventueel zelfs een badkamer die rechtstreeks opent op hun kamer. Hierdoor kan het hele gezin erg comfortabel leven. Het ontwerp hangt in grote mate af van de leeftijd van de kinderen en moet aangepast kunnen worden aan de wijzigende lengte en behoeften. Welke piste kunnen we best volgen voor deze juniors? ›Vermijd kinderlijke ensembles en speel met levendige kleuren (foto 6) of tijdelijke accessoires die door kinderen gewaardeerd worden naar het voorbeeld van de verwijderbare siliconen bekleding van de handdouche “Froggy” (foto 7). ›Bouw de waskommen in een vlak waarvan de hoogte eenvoudig versteld kan worden. Zorg ervoor dat u soepele en voldoende lange aansluitingen gebruikt. ›Plaats een stapje of een platform als er gekozen wordt voor een bad. Als het bad enigszins ingebouwd is, kunnen jonge kinderen er makkelijker in en uit. ›Zorg voor een bekleding die perfect afgedicht is en makkelijk onderhouden kan worden. Plastieken matten of antisliptegels zijn een heel goed idee tegen spatten en de onvermijdelijke stortvloed bij het uit bad komen. ›Beveilig de kranen en geef de voorkeur aan thermostatische kranen voor de douche. (foto 8) ›Een douchescherm is doeltreffender dan een douchegordijn in plastiek. (foto 9) ›Voorkom uitstekende hoeken die dikwijls ongelukken veroorzaken.

6. Laufen

7. Hansgrohe

GcXjk`\b\e matten of antisliptegels zijn een heel goed idee tegen spatten en de onvermijdelijke stortvloed bij het uit bad komen.

8. Hansgrohe

9. Duscholux

19


10. Flaminia

11. Kermi

12. Duscholux

20

De Badkamergids - 2013

De plek herdenken voor de babyboomers. De badkamer is samen met de keuken de gevaarlijkste plek voor oudere mensen. Door hun beperkte mobiliteit, het feit dat obstakels die voor andere mensen geen probleem zijn, voor hen soms wel gevaar inhouden, en de moeite die het soms kost om objecten vast te nemen, hebben ze aparte noden. Voor de hedendaagse senioren en voor actieve mensen die, nu hun kinderen het huis uit zijn, hun oude badkamer willen vernieuwen, zijn ergonomie en veiligheid cruciale criteria. De fabrikanten hebben het belang hiervan goed begrepen en bieden heel wat modellen aan met een aangepaste vormgeving. ›Vermijd hoogteverschillen en vloerbekledingen die glad kunnen worden als ze nat worden (kies eerder voor materiaal dat enigszins ruw is). ›Kies een grote douchebak met antisliplaag die geen rand heeft (foto 10) of beter nog een betegelde Italiaanse douche (zonder douchebak) die een ruimtelijke indruk wekt. (foto 11) ›Wie graag een bad neemt, kiest best geen ingebouwd model dat te hoog is of te brede zijkanten heeft. Beperk de hoogte tot 45 cm voor klassieke modellen of kies een model dat de toegang voor senioren vereenvoudigt zoals de Piccolo Step In, met een deur in voorgespannen glas die naar boven toe opent. (foto 12)

Merk op dat we het hier niet hebben over zware handicaps want daarvoor moeten de inrichtingen beantwoorden aan precieze normen en dat m\i\`jk_\\cjg\Z`Ô\b\gif[lZk\e%

13. Hansgrohe 14. Hansgrohe

15. Hansgrohe

16. Duravit

›Voor een vlotte toegang tot de wastafel in zittende houding: maximale hoogte van 85 cm voor de bovenrand en van 70 cm onder het vlak. Kleine opbergmeubels op rollen kunnen omgevormd worden tot stoel. ›Kies bij voorkeur langere hendels voor de kranen die eenvoudiger te gebruiken zijn (Talis Care foto 13), een knop om vlot de straal van de handdouche te veranderen (Raindance Select, foto 14), elektronische mengkranen en thermostatische mengkranen met grotere cijfers en letters die goed leesbaar zijn (Ecostat Select foto 15), vulling van het bad via de overloop, doucheschermen (op zijn Italiaans) die volledig tegen de muur kunnen geschoven worden zonder rails op grond, ergonomische handvatten voor meubels of opening door eenvoudig drukken. ›Voorzie duurzame en tegelijk goed vormgegeven handvatten naast de toiletten en de badkuip die dienst kunnen doen als handdoekenhanger. (foto 16) ›Voeg een wc-pot toe als dat in het lokaal mogelijk is en rust hem uit met een deksel met infrarooddetectie dat automatisch sluit. (foto 17)

(.%Gi\jjXc`k

21


2. Inrichtingen in functie van de architecturale ruimte. Net zoals een grote! De gemiddelde badkamer meet ongeveer 5 m2. In nogal wat gevallen moet de badkamer zich aanpassen aan het hele gezin. Er is dan geen plaats voor inrichtingsfouten of ruimteverspilling! Om de ruimte ten volle te benutten is een degelijke planning op voorhand absoluut nodig. Geen hoekje mag onbenut blijven. Voor echt kleine oppervlakken van minder dan 3,50 m2 bestaan er aangepaste producten die speciaal ontworpen zijn om ook in kleine ruimtes reëel comfort te bieden. Onze adviezen? ›Geef de voorkeur aan een grote douche in plaats van een klein bad en kies voor meubels en sanitaire uitrustingen die opgehangen zijn om de vloer vrij te houden. Dit geeft het geheel een luchtigere aanblik. (foto 18) ›Kies een smallere waskom als de ruimte echt heel klein is. (foto 19)

›Gebruik voor vloer- en muurbekledingen monochrome kleuren of een ‘total look’ die de ruimte er groter doet uitzien. ›Plaats een grote spiegel om dezelfde reden. ›Kies voor een douchebak op vloerniveau die voorzien is van een scherm dat, eens weggevouwen, het kraanwerk verstopt en tegelijk de ruimte verdubbelt door het spiegeleffect. (foto 20) ›Kies een schuivend douchescherm dat de externe ruimte niet aantast. ›Maak gebruik van verborgen hoeken en nissen om er opbergmeubels te plaatsen of een wasmachine waar u nergens anders plaats voor vindt. ›Vermijd de zichtbare opeenstapeling van handdoeken, toiletartikelen en toestellen allerhande. Geef de voorkeur aan afgesloten bergingen.

Kies een grote douche in plaats van een klein bad.

18. Duravit

22

De Badkamergids - 2013

19. Burgbad/Axor

20. Duravit

21. Axor

Een badruimte die overgaat in de kamer De open keuken die aansluit op de woonkamer heeft al heel wat liefhebbers. Een slaapkamer en badkamer in één kan ook. Zoals in een loft is er geen scheidingsmuur die het waardevolle ruimtegevoel wegneemt. Een avant-gardistische visie? Terug naar de bron, naar de tijd dat een houten of zinken kuip in de kamer werd geplaatst wanneer men zich wilde wassen en vervolgens naar een ander lokaal werd verplaatst? Deze configuratie is voorbehouden aan vrijgezellen of koppels. Deze inrichting kan in geen geval dienen als gezinsbadkamer. Onze adviezen? ›Denk na over de ruimte als geheel. ›Stem de kleuren en de vloerbekleding op elkaar af door de link te leggen of versterk visueel de grens tussen de twee zones met verschillende bekledingen of een hoogteverschil. (foto 21) ›Hou een afgesloten ruimte voor de toiletten

en scheid de badzone van de andere installaties. (foto 22) ›Zorg voor een goede overgang tussen twee soorten vloerbekleding (parket en tegels). In de lijm worden speciale profielen gedrukt voor de tegels worden geplaatst. Met sommige van die profielen kunnen hoogteverschillen van ongeveer 1 tot 20 mm tussen twee vloerbekledingen worden gecompenseerd. ›Hou er rekening mee dat de verluchting bijzonder doeltreffend moet zijn om het vocht weg te werken. ›Voorzie een krachtige verwarming, radiator of handdoekdroger in de badkamerhoek. ›Plaats eventueel schuifpanelen. Die zorgen voor meer intimiteit, breken de ruimte niet en laten het licht circuleren door het vertrek. Of plaats overeenkomstig het idee van Patricia Urquiola (foto 23) een grote radiator als tochtscherm dat de grens afbakent. 23


Inrichtingen onder het dak Bij plaatsgebrek elders in huis kan de badkamer soms best onder het dak geplaatst worden. Of misschien wil u bij een renovatie de zolder vernieuwen of een tweede badruimte creëren. Het ontwerp kan hier niet zomaar in twee dimensies uitgedacht worden maar moet terdege rekening houden met werken in de hoogte. De configuratie moet zich aanpassen aan variabele hoogtes overeenkomstig de ruimte. Bovendien moeten bepaalde vereisten nageleefd worden. ›Voorzie zo mogelijk een inplanting recht boven de badkamer op de lagere verdieping want dat vereenvoudigt de loodgieterswerken. ›Plaats het wastafelvlak en de douches in het 22. Duravit

23. Axor

24

De Badkamergids - 2013

hoogste gedeelte. De wastafel kan ook onder de schuine zijde van het dak geplaatst worden als de hoek toelaat om de wastafel rechtstaand te gebruiken zonder dat men zich hoeft te bukken. De traditionele spiegel wordt dan vervangen door uitschuifbare, verstelbare spiegels die onder de schuine zijde van het dak zijn aangebracht. ›Zet het bad aan de lage zijde van het dak als die tenminste 120 cm hoog is. Als die afmeting kleiner is, zal men het bad moeten verplaatsen en in de plaats bergkasten moeten voorzien. ›Zorg met een dakvenster voor natuurlijk licht. Aarzel niet te kiezen voor grote formaten die de ruimte erg licht maken. (foto 24)

Hou er rekening mee dat de verluchting bijzonder doeltreffend moet zijn om het vocht weg te werken.

24. LG Himacs

25


3. Een beetje technische info De badkamer vereist een uitstekende installatie van buizen en ander loodgieterswerk, een omgevingstemperatuur die hoger is dan in de rest van het huis en de nodige luchtverversing. Door de sterke aanwezigheid van water en elektriciteit is dit altijd een risicoruimte en moeten er heel wat voorzorgen getroffen worden. De leidingen De buizen voor warm en koud water zijn meestal van koper of verzinkt staal. Gezien ze gevoelig zijn voor corrosie, vereisen ze adequate uitrustingen en moeten de installateurs specifieke competenties hebben. Ze worden in kring aangesloten. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van synthetische materialen in plaats van metaal. Die materialen zijn speciaal ontworpen om de hygiëne te verzekeren tijdens het watertransport, hebben geen last van corrosie of kalkafzettingen en kunnen makkelijk geknipt en terug verbonden worden. ›Hiervoor kan bijvoorbeeld pvc gebruikt worden. Er bestaan aansluitingen tussen koper en pvc om een nieuwe installatie op een oude aan te sluiten. ›Vernet polyethyleen (PEX of VPE) wordt momenteel het meest gebruikt. Deze leidingen bevatten een interne leiding met een aluminiumlaag waardoor ze duurzamer zijn en beter afdichten. Ze kunnen geknipt en makkelijk geplaatst worden, ook in het metselwerk of de ondervloer. Systemen met meerlagige leidingen en snelkoppelingen garanderen een veilige en snelle installatie. (foto 25) De keuze van de diameter van de leidingen gebeurt in functie van het gewenste debiet maar voor een privéwoning schommelt dit gewoonlijk tussen 16 mm (wastafel, bidet, wc, douche of klein bad) en 20-25 mm voor toepassingen

26

De Badkamergids - 2013

die een hoger debiet vereisen (groot bad of douche met meerdere stralen). Voor het verwijderen van het water wordt gewoonlijk een pvc-leiding gebruikt. De diameter is 32 mm voor wastafels, 50 mm voor de douche en 100 mm voor de toiletten. De leiding bestaat uit rechte en gebogen stukken en koppelingen die worden geassembleerd door ze te lijmen (speciale lijm voor harde pvc).

Advies van de vakman Gebruik buizen en koppelingen van hetzelfde merk en van dezelfde leverancier zodat ze gegarandeerd perfect aansluiten en de installatie 100% veilig gebeurt.

25. Geberit

Bijzondere gevallen › Een frame installeren Technische wanden en panelen zijn bedoeld om alle leidingen weg te moffelen, een wastafel, bidet, wc of kranen te ondersteunen en de aansluiting ervan te vereenvoudigen. (foto 26 & 27) Bijkomende voordelen zijn de keuze van de hoogte van opgehangen toiletten, geluidsisolatie van het ingebouwde waterreservoir en gemakkelijk onderhoud van de vloer. Als de muur dunner is dan 10 cm of bestaat uit gipsplaten, moet de constructie zelfdragend zijn. Het gewicht rust dan op een versterkte basis. De nieuwe frames kunnen bijzonder dun zijn. Uiterst dunne bedieningspanelen zoals de Sigma 60 integreren zich naadloos in de wand. (foto 28) › Een douchecabine met meerdere stralen installeren Een verticaal hydromassagesysteem vereist een minimale druk mXe(kfk)YXi\ebfg\i\ekf\mf\ic\`[`e^\emXed`ejk\ej(-&(/# ongeacht de optie waarvoor u kiest (laterale massagestralen die afzonderlijk zijn ingebouwd of onder de vorm van een compacte kolom). De waterafvoer moet een voldoende groot debiet aankunnen (komt overeen met een systeem zonder douchebak). ›Een inloopdouche installeren De plaatsing van een douche zonder douchebak veronderstelt een perfect afgedichte bekuiping. Omdat de vloer het waterafvoersysteem integreert, moet de bodem eerst volledig waterdicht gemaakt worden en vervolgens bedekt met een decoratieve bekleding. Hiervoor zijn eenvoudige systemen beschikbaar, in het bijzonder platen in gewapend, geëxtrudeerd polystyreen dat makkelijk aangepast kan worden aan elke configuratie (foto 29). Een vloersifon met een hoog debiet is noodzakelijk om elk risico op overstroming te voorkomen. Het afvoergat moet minstens een diameter hebben van 90 mm, zeker bij een hemeldouche met een debiet van 50 c&d%?\k>\Y\i`k$]iXd\bXemcfk^\‹ejkXcc\\i[nfi[\e\egXjkq`Z_ aan de dikte van de wand aan. Hiermee blijft de vloer vrij en hoeven er geen sifons onder. De montage gebeurt volgens hetzelfde principe als een frame voor een toilet. Het systeem kan een hoger debiet aan dan de norm, met name tot 0,85 l per seconde, met een snelle en geruisloze afvoer. (foto 30)

26. Geberit

27. Geberit

28. Geberit

29. Wedi

30. Geberit

27


Elektrische installatie De elektrische geleidbaarheid van een menselijk lichaam stijgt sterk wanneer het ondergedompeld of gewoon nat is. De plaatsing van elektrische uitrustingen in de badkamer is bijgevolg onderworpen aan tal van veiligheidsregels. De installatie van een differentieel en een aardleiding is onontbeerlijk voor de volledige woning, maar voor de badkamer wordt een differentieel aangeraden met een hoge gevoeligheid (30 mA) die tegelijkertijd de veiligheid van de elektrische uitrustingen garandeert en elektrocutie voorkomt omdat bij het minste probleem de stroom wordt afgesloten. De mate van bescherming van de elektrische uitrusting wordt aangegeven door de IP-beschermingsgraad. Die bestaat uit twee cijfers en geeft weer hoe goed de uitrusting beschermd is tegen penetratie van vaste lichamen en water. Het eerste cijfer betreft de bescherming tegen vaste lichamen (0 = geen bescherming, 6 = volledige bescherming tegen stof); het tweede cijfer betreft de bescherming tegen vloeistoffen (0 = geen bescherming, 8 = bescherming tegen de effecten van een verlengde onderdompeling onder de opgegeven omstandigheden). Veiligheidsruimtes E`\kqfdXXi\cbkf\jk\cbXefm\iXcXXe^\jcften worden. De veiligheidszones voor de inplanting van diverse uitrustingen (elektrische verwarming en andere toestellen) moeten nageleefd worden ongeacht of het een nieuwe installatie betreft of een renovatie. ›De zone 0 komt overeen met het bad of de douche. In deze ruimte is geen enkel elektrisch apparaat toegelaten (al bestaan

er bubbelbaden en douchecabines met geintegreerde spots). ›Zone 1 komt overeen met een afstand van 2,25 m vanaf de achterste kant van het bad of de douchebak. Boven deze sanitaire voorzieningen worden enkel verlichtingstoestellen en schakelaars met een zeer lage veiligheidsspanning van 12 V aanvaard die beschermd zijn tegen spatten van water of een elektrische boiler die werkt op ac-

cumulatie en met een voldoende beschermingsindex (minstens IP44).

en verlichtingsapparaten met een IP 44 zijn hier toegelaten.

›Zone 2 is 3 m hoog en strekt zich horizontaal uit tot 0,60 m vanaf de buitenkant van zone 1. In die zone moeten de elektrische verwarmingstoestellen en de verlichtingsapparatuur van klasse II zijn en beschermd tegen neerslag. Enkel zogenaamde scheerapparaatstopcontacten met een scheidingstransformator, verwarmingstoestellen

›Zone 3 komt overeen met de volledige badkamerzone die meer dan 60 cm verwijderd is van zone 0. Hier mogen elektrische toestellen en uitrustingen van klasse I en stopcontacten van type 2P + T geïnstalleerd worden die beschermd worden door een differentieel met een hoge gevoeligheid van 30 mA.

Verlichting De ideale oplossing is een verlichting die het licht gelijkmatig verdeelt over de volledige ruimte en toelaat om in het hele vertrek duidelijk te zien (bv. krachtige muurverlichting die niet verblindt), eventueel gedempt blauw licht dat een relaxerend gevoel geeft en gerichte verlichting op een bepaalde zone, met name rond de spiegel. (foto 31) Hiermee kunt u alles in detail zien. Dit biedt het nodige comfort maar is niet te inspannend voor de ogen. De verlichting kan zich boven, aan beide kanten, achter of aan de binnenkant van de spiegel bevinden.

Advies van de vakman Een bewegingssensor die de lampen uit- en aandoet vergroot het comfort en bespaart energie. Een dimmer op de schakelaar zorgt wanneer nodig voor aangenaam gedempt licht.

31. Duravit

28

De Badkamergids - 2013

29


De verwarming Zeker in de badkamer is de verwarming een bijzonder aandachtspunt. Een warme handdoek en een aangename temperatuur in de badkamer wanneer men uit bad komt, zijn grote pluspunten voor het comfort. De verwarming kan ongeacht de energievorm geïnstalleerd worden in de vloer en dat is een extra troef voor een vertrek waar men vaak op blote voeten rondloopt. Hiervoor zijn echter grote werken nodig en het vereist een minimale dikte die niet altijd aanwezig is. Anderzijds zijn er de afgelopen jaren heel wat decoratieve radiatoren met aparte vormen (foto 34) en in innoverende materialen op de markt gekomen. Voorzien Advies van de vakman van handdoekenhangers combineren ze warme Geef zo mogelijk de voorkeur aan een ged\e^[\ m\inXid`e^ iX[`Xkfi m\iYfe[\e handdoeken met badkamerverwarming. (foto 35) aan centrale verwarming en elektrische ra[`Xkfi %;`\fgcfjj`e^`jÕ\o`Y\c\i\eY\Xek›De radiator die verbonden is met de cenwoordt aan de wijzigende behoeften in de trale verwarming en uitgerust is met therloop van het jaar. mostatische kranen (foto 36) is aangepast aan alle badkamers klein of groot en kost het minst van alle oplossingen. Het belangrijkste voordeel is dat hij in de winter weinig energie verbruikt. Het belangrijkste nadeel is zijn afhankelijkheid van de centrale verwarming die vaak wordt uitgezet wanneer het warmer wordt. ›De elektrische radiator is praktisch en beantwoordt meteen aan elke behoefte (foto 37) maar moet verplicht geaard worden, uitgerust zijn met een differentieel en bij installatie in zone 2 beschikken over een dubbele isolatie en een grotere weerstand tegen vochtigheid (IP23). De heteluchtblazer is een zuinige oplossing voor een badkamer die weinig wordt gebruikt. De lucht wordt dan vooraf opgewarmd door een weerstand. De kwaliteit van de lucht die door het toestel in de ruimte wordt geblazen, wordt verzekerd door een stoffilter.

30

De Badkamergids - 2013

34. Tubes

36. Vasco

Kranen Water is een dynamische materie die langs onuitgegeven objecten kan lopen. Dat is zo’n beetje het idee van de designers met hun nieuwste collecties kranen. Avant-gardistisch? K`a[cffj6BcXjj`\b6<cb\jk`acbfdkfm\i\\ed\k\\ejg\Z`Ô\b\g\ijffec`ab_\`[%=leZk`\j en techniek worden steeds verweven met esthetiek. “We hebben geen behoefte aan krae\edXXiXXenXk\iÉ#Y\eX[ilbk\G_`c`gg\>if_\#m\iXeknffi[\c`ab\mXe_\kd\ib8ofi Y`a?Xej^if_\#fg[\gi\j\ekXk`\mXe[\c`ae8ofiDXjjXl[%@eXcc\Zfcc\Zk`\jm\iY\i^\e[\ kranen op een slimme manier hun technische snufjes zodat de volledige aandacht naar het water kan gaan. 1. Mengkranen en eengreepsmengkranen voor de wastafel De mengkraan Bij een gewone kraan moet men beide handen gebruiken. Door aan de kraan links of rechts te draaien krijgt men warm of koud water en voor gemengd water moet men aan beide grepen tegelijkertijd draaien. Bij de eengatsmengkraan (foto 1) en de driegatsmengkraan (foto 2) verschilt enkel de plaatsing van de elementen. In het tweede geval zijn de grepen voor warm water en voor koud water en de uitloop gescheiden. Dergelijke systemen passen door hun traditioneel imago perfect in klassieke badkamers, met name bij brugsystemen waarbij

de uitloop zich in het midden bevindt tussen de zichtbare aansluiting van het warm en koud water (foto 3). Deze kranen zijn tegenwoordig ook beschikbaar in moderne vormen. (foto 4) De eengreepsmengkraan Één enkele greep regelt tegelijk het warm water, het koud water en het debiet. De positie die intuïtief gekozen wordt, produceert over het algemeen het ideale mengsel. De kwantiteit en de temperatuur van het water worden geregeld door de hendel naar links of rechts en naar boven of beneden te richten en het water heeft snel de gewenste temperatuur. Wat stijl betreft kan de eengreepsmengkraan één of twee ga-

35. Vasco

37. Comap

1. Axor Starck

2. Axor Citterio M

3. Axor Montreux

+%8ofiLihl`fcX

31


5. Axor Bouroullec

('%8ofiLihl`fcX

6. Hansgrohe Talis S

.%?Xej^if_\GliXM`[X

8. Axor Massaud

9. Axor Starck

32

De Badkamergids - 2013

11. Hansgrohe

ten hebben (foto 5) met een eenvoudige en ergonomische vorm (foto 6), bediend worden met een hendel of joystick (foto 7), een platte en brede uitloop hebben (foto 8), de vorm krijgen van een vat waardoor hij lijkt op een oude pomp (foto 9) of zelfs samensmelten met een bekerhouder (foto 10). Verhoogde kranen zijn meestal eengreepsmengkranen met een hoger kraanlichaam dan bij de eengreepsmengkraan van een traditionele wastafel. Dit systeem is nodig wanneer de kranen niet rechtstreeks op de waskom geplaatst kunnen worden maar op het vlak waarop de wastafel komt te staan. Om het water op een comfortabele afstand te laten vloeien, moet het kraanlichaam beduidend hoger zijn dan de boord van de waskom. Verschillende hoogtes van eengreepsmengkranen (ComfortZone) komen overeen met verschillende hoogtes van wastafels. (foto 11)

Goed om te weten: een gewone mengkraan verbruikt meer water dan een thermostatische mengkraan. De gewenste temperatuur wordt immers minder snel bereikt doordat er twee handgrepen moeten worden bediend.

2. Tal van mogelijkheden voor de douche Krachtige douchekoppen en performante stralen zijn de ingrediënten van een zogenaamde welzijnsdouche. Door de opgezogen lucht (AirPower systeem, zie pag. 42) voelt het water aan als een streling en vloeit het water in fijne druppeltjes van de huid. Een grote module die geïntegreerd is in het plafond zorgt voor stimulatie en de verschillende stralen die in de muur zijn ingebouwd revitaliseren de nek en de schouders. Er zijn heel wat opbouw- en inbouwmodellen. Kraanlichamen die geïntegreerd zijn in een opbergsysteem voor producten en accessoires, zijn een nieuwe tendens (foto 16). Hoogwaardige douchekoppen kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden zonder dure inrichting. De Showerpipe kan aangesloten worden op de plaats van de oude kranen zonder dat een inbouw vereist is. De Showerpipe bestaat uit een handdouche, een hoofddouche en het kraanwerk. (foto 17) Het Showerpipe Raindance Connect systeem is een slimme oplossing die overal geïnstalleerd kan worden waar er al kranen zijn voor bad of douche. (foto 18) Het volstaat de oude handdouche te demonteren, de nieuwe met zijn doucheleiding aan te koppelen op de bestaande kraan en het systeem aan de muur te bevestigen. De handdouche zorgt in een klik automatisch voor de watertoevoer aan de hoofddouche.

16. Axor Bouroullec

Advies van de vakman De driegatsmengkraan voor muurmontage zorgt ervoor dat de wastafel en de keramische onderdelen makkelijker gereinigd kunnen worden. De lengte van de uitloop moet bij het ontwerp gekozen worden overeenkomstig de wastafel.

33


Het Duschpaneel is een paneel uitgerust met hoofddouche, handdouche en eventueel nog zijdelingse douches. (foto 19) Het kan eveneens heel snel geïnstalleerd worden. Dit paneel wordt aanbevolen bij renovaties en huurwoningen. Het paneel valt eenvoudig te plaatsen en de verschillende stralen zorgen voor een optimaal comfort. Kiest men voor een minimaal systeem dan ziet men enkel wat nodig is om de kranen te bedienen, met name de hendels,

de douche en eventueel de bediening van de thermostaat. De technische elementen van het kraanwerk verdwijnen achter de tegels in de muur. Modellen die zijn opgesplitst in modules krijgen vaak de voorkeur van ontwerpers omdat ze op verschillende manieren opgesteld kunnen worden. De plaatswinst in kleine ruimtes en het beperkte risico zich aan de bedieningselementen te stoten, zijn bijkomende voordelen. (foto 20)

In de spotlight: XXL hoofddouches Grote hoofddouches kunnen tot een meter breed zijn en zorgen voor een intens plezier omdat ze het water over het hele lichaam verdelen en het volledig omhullen. De installatie moet echter altijd gebeuren door een specialist

want het vereist een specifieke afdichting en een gepaste afvoer om de grote hoeveelheid water weg te werken. Door de lucht die op intelligente wijze wordt vermengd met de AirPowertechnologie kan men minder water verbruiken en tegelijk een uitzonderlijk douchecomfort behouden. Dit beperkt de water- en verwarmingskosten.

17. Hansgrohe Raindance Select 240

34

18. Hansgrohe Raindance Connect

De Badkamergids - 2013

19. Hansgrohe Raindance Lift

20. Axor Citterio

3. Badkranen E\k qfXcj Y`a [\ nXjkX]\c q`ae \i mffi _\k YX[ gewone mengkranen, mengkranen en thermostatische eengreepsmengkranen. Ze kunnen op de muur, op de badrand of op een betegeld oppervlak naast het bad worden gemonteerd. Bij een opbouwmodel kan men het kraanwerk volledig zien, met uitzondering van de watertoevoer die in de muur wordt verborgen. (foto’s 21, & 22) Alle technische elementen worden geïntegreerd in het kraanlichaam. Deze versie is over het algemeen goedkoper dan een ingebouwde installatie. De viergatsmengkraan is beschikbaar met een decoratieve afdekplaat waarbij alle elementen zijn afgelijnd of met rozetten (de afstanden tussen de handdouche en de kraanhendels zijn niet op voorhand vastgelegd) en omvat een kraan voor warm water, een kraan voor koud water, een uitloop en een aansluiting voor de handdouche. Met deze afwerkingselementen kunnen kleine foutjes of kleine onregelmatigheden verborgen worden. (foto 23) De driegatsversie is ook beschikbaar. Die bestaat uit een hendel, een uitloop met omschakelaar en een handdouche. (foto 24) Als het bad wordt geplaatst als afzonderlijk geheel of tegen een venster is een toevoer langs de muur onmogelijk. Het kraanwerk moet dan op de grond gemonteerd worden. (foto 25) De hendels, de uitloop en de aansluiting voor de handdouche bevinden zich op ongeveer een meter boven het kraanlichaam dat op de grond is aangebracht. Voorafgaand moeten leidingen en een in de vloer ingebouwd kraanlichaam worden voorzien.

21. Axor Bouroullec

22. Hansgrohe

23. Axor Massaud

)+%?Xej^if_\GliXM`[X

25. Axor Citterio

35


Hoofdstuk 3 Een hedendaagse aankleding

De keuzecriteria zijn streng, de producten moeten goed presteren onder een erg hoge vochtigheid. Als we esthetiek tegen duurzaamheid afwegen, welke materialen kiezen we dan best? Als we rekening hebben gehouden met het oppervlak en de helderheid van de ruimte, moeten we met name de plaatsing van het materiaal bestuderen. Het kan rechtstreeks in contact staan met water of stoom of eenvoudig in contact komen met een hoge luchtvochtigheid. Vaker zien we dan ook kn\\ jffik\e Y\bc\[`e^% EXXjk [\ dXk\i`1. Steen en marmer Kiezen voor steen of marmer levert geen standaardplaatje op want de tinten en motieven variëren tot in het oneindige (foto 1). Onze nationale trots is de blauwe hardsteen die een gevoel van rust overbrengt. De donkere kleur laat het wit van het sanitair goed uitkomen (foto 2). Geef de voorkeur aan een stenen vloer met een antislipafwerking (zandstralen, vlammen, boucharderen, frijnslagen,…) die het risico op uitglijden beperkt. Kleine plavuizen en op maat gesneden platen kunnen afgestemd worden op het wastafelvlak of de douchebak.

1. Carrières du Hainaut

36

De Badkamergids - 2013

alen, formaten, kleuren, texturen en visuele effecten is er een toenemende vraag naar natuurlijke producten van gegarandeerde oorsprong, met een ecolabel of met een beperkte ecologische voetafdruk. Tegels zijn wijdverspreid omdat ze zo flexibel zijn maar andere ideeën worden ook erg geapprecieerd. Steen en marmer kunnen de ruimte aankleden als total look of als aanvulling op andere materialen (tegels, glas of hout). Kleine elementen geplakt op weefsel – lamellen in gepolijst marmer of gekloven stukjes steen – bieden creatieve mogelijkheden (foto 3). Omgekeerd vragen de grote muurvlakken met een vlakke tint die tegenwoordig in zijn bij architecten een uitgebreide knowhow. Stenen platen in dunne schijven (1 cm) die aangebracht worden met cementlijm kunnen een alternatief bieden, zelfs op oude bekledingen. Info: www.pierresetmarbres.be

2. Axor

3. Hullebusch

2. Hout Hout werd lange tijd geweerd uit de badkamer maar eist nu terug zijn plaats op als bevoorrecht materiaal om een warme sfeer creëren. De belangrijkste voorwaarde is dat men hout kiest met een grote dichtheid (eik, beuk) of exotisch hout dat weinig gevoelig is voor vochtigheid (teak, afzelia, merbau, iroko, ipé, padouk, jatoba, bangkirai enz.) (foto 4). Gepolijste en geoliede teak kan zelfs gebruikt worden in de douche door de grote waterbestendigheid ervan. Bamboe staat bekend om zijn duurzaamheid, stabiliteit, langere levensduur en elasticiteit. Het kan geplaatst worden in ruimtes met een gemiddelde vochtigheid. Vaak worden harde bekledingen (bv. natuursteen) aanbevolen voor zones waar veel water valt. (foto 5). Info: www.woodforum.be

Tegels zijn wijdverspreid fd[Xkq\qfÕ\o`Y\cq`ae dXXiXe[\i\`[\\‡e worden ook erg geapprecieerd.

Advies van de vakman Voorbereiding en plaatsen van bekledingen Kies voor massief hout en een plaatsing d\k c`ad% Fd [\ d`ejk\ `eÔckiXk`\ k\ m\imijden is een overlappende plaatsing aangewezen waarbij de voegen tussen de stroken worden afgedicht met polyurethaankit. Vergeet niet een goede beschermende olie aan te brengen op het parket. Dit garandeert een perfecte waterdichtheid.

4. Wardenier-Decoker

5. ‘T Interieurke & Stone Creation

37


3. Tegels en mozaïeken Tegels zijn nog altijd de eerste keuze voor de badkamer. Hedendaagse betegeling heeft oog voor materiaaleffecten, het aanvoelen en de horizontale plaatsing van lange smalle stukken (foto 6). Gres, geglazuurd aardewerk (voor muren), keramiek, retro of avant-garde, handgemaakt mozaïekwerk, supermatte of hoogglanzende tegels zijn allemaal mogelijk. Bovendien wagen tegels zich aan allerhande imitaties (foto 7) waaronder beton, bamboe, marmer, linnen, geoxideerde metalen en zelfs hout. Om op bepaalde plekken het uniforme karakter van grote eenvormige zones te doorbreken, is het tegenwoordig in om kleinere formaten met dezelfde tint of met contrasterende kleuren subtiel in te voegen. Mozaïeken in glas zijn door hun ambachtelijke productie bijzonder luxueus en kunnen eventueel met een paar kleine toetsen een plek opwaarderen die te sober wordt geacht (foto 8).

.%GfiZ\cXefjX

6. hansgrohe

38

De Badkamergids - 2013

8. sicis

Rue de la Goëtte 85 1420 Braine L’Alleud T. 02 389 01 90 W. www.carimar.be E. info@carimar.be

39


4. Kurk Kurk in de badkamer? Natuurlijk! Warm en comfortabel ! In tegenstelling tot marmer, tegels, enz. voelt kurk altijd knus aan. Bovendien is het een natuurproduct. Kurk is volledig biologisch afbreekbaar en kan gemakkelijk worden gerecycleerd. Kurk is behaaglijk warm voor de voetjes, maar er is meer. De uitstekende eigenschappen op het vlak van thermische isolatie (houdt de warmte vast en bespaart dus energie) en akoestische isolatie (dempt allerlei geluiden) maakt kurk echt uniek. De badkamer wordt een knusse cocoon. Zonder vloerverwarming is de vloer nu onmiddellijk warm maar kurk kan evenwel perfect op vloerverwarming. 9. Santana

Kurk is soepel, veerkrachtig, slijtvast. Ook van nature waterafstotend en antislip, leent het zich zelfs perfect voor het bekleden van de douchewand. De vuilafstotende toplaag geeft stof, bacteriën, schimmel en huismijt geen kans. Dit is dus ook bijzonder hygiënisch in de vochtige, warme badkameromgeving. Wanden en vloeren staan bekend om hun onderhoudsvriendelijkheid.

COMFORTABELE VLOEREN EN WANDEN

UÊ,Ո“ÊÓxʍ>>ÀÊiÀÛ>Àˆ˜} UÊiiÀÊ`>˜Ê£ää°äääʎ>˜Ìi˜ UÊ1˜ˆiŽiÊ«Àœ`ÕVÌi˜Ê“iÌʎÕÀŽVœ“vœÀÌ UÊ ˆ}i˜Ìˆ`ÃiÊVœiV̈iÃÊۜœÀʅiÌʅiiʅՈà UÊ*ÀœviÃȜ˜iiÊ>`ۈiÃʜ«Ê“>>Ì UÊ£ÓÊÀՈ“i]ʈ˜Ã«ˆÀiÀi˜`iÊ܈˜ŽiÃʈ˜Êiˆ}i˜ÊLi…iiÀ UÊ ˆ}i˜Ê«>>ÌȘ}Ã`ˆi˜ÃÌÊ­{äÊÛ>Ž“i˜Ãi˜® UÊ-iÀۈViÊÛ>˜Ê“ii˜ii“ÊÃÌ>i˜ UʘÌiÀ˜iÊ`ˆi˜ÃÌʘ>ÊÛiÀŽœœ«

De pure luxe en het comfort van kurk op vloer en wand in de badkamer….

Ook ideaal voor renovatie Blib c\\ek q`Z_ mffi e`\lnYfln „e i\efmXk`\% EX _\k XXebrengen van de juiste egalisatie kan je de tegels zelfs plaatsen op bestaande, koud aanvoelende ondergronden zoals bijv. natuursteen, keramische tegels, en dit zonder de bestaande vloer dus uit te breken. Ook op de wand, zelfs tot in de douche, kan kurk op bestaande tegels geplaatst worden mits egalisatie. In de badkamer wordt kurk altijd verlijmd op 10. Santana de ondergrond en afgewerkt met 4 lagen vernis, waarvan de laatste , dus bovenste laag, een speciale chemisch resistente vernis is, bestand tegen de typische badkamerproducten.

DE LOOKS VAN NATUURSTEEN, DE WARMTE EN HET COMFORT VAN KURK

KURK OP DE HEDENDAAGSE DESIGNTOER

Vanaf nu kan de nieuwe Rimboe designcollectie ook op de douchewand geplaatst worden mits het toepassen van een speciaal voegsel, door Santana ontwikkeld. Het resultaat is een echte natuursteen mozaiek, met alle warmte van kurk, en dit in tientallen kleuren. de kleurrijke tegels combineren de speelse uitstraling van natuursteenmozaiek. Vloeren en wanden stemmen perfect op elkaar af.

40

De Badkamergids - 2013

Voor een adres in je buurt, surf naar www.santana.be

ÜÜÜ°v>ViLœœŽ°Vœ“É santanabelgium


Hoofdstuk 4 Tendenzen

;\ki\e[jmXe)'()jkXXe`e_\kk\b\emXenXk\igi\kd\ki\m`kXc`j\i\e[\OOC[flZ_\j# e`\ln\_\d\c[flZ_\j#YlYY\cYX[\e[`\clZ_kd\knXk\id\e^\e\ejkffdZXY`e\jmXe[\ nieuwe generatie met een digitale bediening. De badkamer is een ontspannende en tegelijk opwekkende omgeving met oog voor een verantwoorde omgang met grondstoffen. De nieuwste kranen verbruiken minder water en energie en verzoenen op die manier comfort met zuinigheid. 1. Herteken uw douche De belangrijkste innovatie is dat de traditionele douchebak (80x80 cm of 90x90 cm) plaats maakt voor grotere en gevarieerde modellen. Hedendaagse douchebakken kunnen tot 180 cm groot zijn en bieden ongeziene configuratiemogelijkheden. Een voorbeeld is de installatie van twee kraanensembles (foto 1). De extra vlakke douchebak (hoofdzakelijk in sanitair acryl) garandeert tegelijk gebruiksgemak en een waterdicht oppervlak (foto 2). De inloopdouche is een van de XXL douches die bij de architecten en toekomstige gebruikers steeds meer in trek raakt (foto 3). De douchebak wordt in dat geval vervangen door een vloerbekleding die afhelt naar de afvoer. Een dergelijke opstelling vergroot de badkamer

menteel zowat de bekendste designer en tekent met de Axor Starck ShowerCollection voor een compleet programma voor de douche op basis van afzonderlijke vierkante elementen met zijden van 12 cm (foto 3 en 6). Douchekoppen, eengreepsmengkranen, thermostaatbedieningen, debietregelaars en omschakelaars, handdouches, rekken, verlichtingsmodules en luidsprekers kunnen conform een zelfde strikte vormgeving in alle vrijheid geïnstalleerd worden. Dit geeft het systeem heel wat flexibiliteit bij de configuratie. De combinaties kunnen horizontaal of verticaal zijn of op een berekende manier asymmetrisch zijn waardoor zowel designer als installateur een absolute vrijheid hebben.

4. Hansgrohe

visueel. Dit is tevens de ideale oplossing voor personen met een beperkte mobiliteit (zie pagina 11). Wat de kranen betreft zijn er twee tendenzen. Enerzijds is er de douchekolom die makkelijk geïnstalleerd en gedemonteerd kan worden bij een verhuis en die ondanks beperkte afmetingen een hoofddouche en een handdouche verbonden met een leiding omvat (foto 4). De kolom kan eenvoudig of complex zijn en wordt vaak uitgerust met meerdere stralen en een kleine opbergruimte en voetsteun (foto 5). Anderzijds is er het modulaire systeem dat is samengesteld uit afzonderlijke elementen, ontwikkeld in samenwerking met getalenteerde designers. De Fransman Philippe Starck is mo-

Advies van de vakman <\edfekX^\gifÔ\cqfi^k\imffi[Xk[\iln\Zfdgfe\eten achter de muur en de verschillende afwerkingselementen aan de buitenkant perfect op elkaar aansluiten en versnelt en vereenvoudigt de installatie van het modulair kraanwerk enorm. Alles kan vlot aangesloten worden en de ruimte tussen de onderdelen is steeds gelijk.

1. Hansgrohe

2. Duravit

Raadpleeg steeds een sanitaire vakman voor een dergelijke meer uitgebreide installatie.

3. Kermi 5. Hansgrohe

42

De Badkamergids - 2013

6. Axor

43


2. Wellnessruimte Al sinds de Oudheid worden water en damp erkend om hun positieve invloed op de gezondheid. Tegenwoordig worden de weldaden ervan geassocieerd met wellness, de kunst om zorg te dragen voor het lichaam. Al naargelang de verlangens en het budget kan die oase van ontspanning thuis verschillende vormen aannemen. Het is de beste manier om zich te ontdoen van gifstoffen, stramme spieren en stresssymptomen. Draaiende stralen, in de wand geïntegreerde spuitstukken, onderwaterverlichting, nieuwe badkuipen met hydromassage stimuleren de zintuigen. De spieren ontspannen en de huidtoestand verbetert merkbaar. Bepaalde programma’s zijn gebaseerd op handmatige technieken die door kinesitherapeuten worden toegepast. Één van de uitstekende keuzes is de badkuip Soft Silence Mixa, een geruisloos hydromassagesysteem dat bestaat uit een grote hoeveelheid waterstralen, ministralen en luchtstralen. Het Vivo Turbo systeem is dan weer uitgerust met een exclusief ledlichtconcept. Mondstukken met een speciale vormgeving richten het water onder de vorm van krachtige stralen op de gewenste delen van het lichaam en doen het badwater en de directe omgeving baden in een rustgevende, lichte sfeer (foto 7).

7. Kaldewei

8. Hoesch

De cabine die stoom genereert aan 50 °C is gebaseerd op de oosterse hammam en is in de eerste plaats een plek om zich te ontspannen en zich te ontdoen van gifstoffen en onzuiverheden. De stoomcabine heeft de afmetingen van een douche en voldoet aan de voorwaarden voor kleine ruimtes. De versie tegen een muur of in een hoek kan eenvoudig geïnstalleerd worden en door zijn configuratie probleemloos elders worden ingeplant bij een verhuis. De meeste modellen zijn multifunctioneel, d\keXd\l`k^\iljkd\k_Xe[[flZ_\#\\e_ff][[flZ_\\e&f]d\\i[\i\ stralen die zorgen voor ontspanning, massage en revitalisering. Het esthetische en weinig plaats innemende model SenseEase is beschikbaar in acht versies en formaten en past zich aan alle bestaande badkamers aan, zelfs aan de kleinste ruimtes (foto 8). Of kies voor de super uitgeruste St Trop van Philippe Starck met handdouche of grote hoofddouche, stoombad, Kneipp massage, sfeervolle verlichting enz. (foto 9).

9. Duravit

Hoofdstuk 5 Keuze van de sanitaire voorzieningen

De keuze van de uitrustingen is niet vanzelfsprekend. Ze wordt in de eerste plaats bepaald door de behoeften van de toekomstige gebruikers. Een rationele overweging en doeltreffende keuze zijn daarom van belang. Het uitzicht is belangrijk maar mag niet al te zeer gebaseerd zijn op vluchtige trends. We merken in dat kader dat er in de collecties soms gebruik wordt gemaakt van zwart om het ongerepte wit te doorbreken. Keramiek blijft een topper bij sanitaire uitrustingen hoewel composietmaterialen van het kpg\:fi`Xežk\ii\`en`ee\e%Mffi[\[flZ_\\e_\kYX[`j[Xk_ff][qXb\c`ab^\‡dX`cleerd staal en acryl waarvan de kwaliteit bij de grote merken wezenlijk is verbeterd. De producten worden aanhoudend aangepast om ze een nieuwe dynamiek te geven en q\c]jXXen`\dXXi\\e_\\cbc\`eYl[^\kY\jZ_`bYXXi_\\]k#q`ek\^\m\e`e`\kje`\lnj% =c\o`Y\c\Zfdgc\k\^XddXËjY`\[\efgcfjj`e^\e[`\XXe^\gXjkq`aeXXeXcc\il`dk\j# mXe[\d\\jk\\emfl[`^\kfk[\d\\jk^\iX]Ôe\\i[\% 1. Wastafel of waskom? Ze vervullen beide dezelfde functie. De wastafel die bevestigd is aan de muur en voorzien is van een kolom in keramiek die de sifon en de leidingen verbergt, is grondig geëvolueerd. Moderne modellen hebben nieuwe lijnen die soms geïnspireerd zijn op het verleden maar vaker erg hedendaags aanvoelen. (foto 1) De wastafel valt eenvoudig te installeren. Bij een volle muur kan de bevestiging gebeuren aan de hand van tapeinden, moeren en bescher-

mingsrondellen. Op een wand moet een draagstructuur geïnstalleerd w worden. Brede zijkanten verdoezelen het belangrijkste ongemak,

Advies van de vakman Gezien het grote aantal modellen en systemen voor wastafels is het een goed idee de toonzalen van de professionals te bezoeken.

Bad Leben im s Living bathroom

in

badmagaz

Zin in een Nieuwe badkamer?

Veränderungen

an den abgebildeten

Produkten

behalten

w

badmagazin

TZE, NEN, BÄDER, WASCHPLÄ KOMPLETT DUSCHWAN , WANNEN, -SYSTEME. BADMÖBEL ES, WELLNESS ACCESSOIR

Verbesserungen

und optische

Meer info? www.duravit.be

1. Axor

2. Laufen

3. Duravit

001244/46.08.1 Best.-Nr.

44

Edition 3

1.145.1 ·

Printed in

Germany

· Technische

VOM ERTEIG EINS ZUM ! BIS SBAD LUXU

www.badm

agazin.de

08.08.11

11:35:20

U

De Badkamergids - 2013

45


4. Duravit

namelijk dat er weinig plaats is voor potjes en flacons. Voor veeleisende inrichtingen bestaan er wastafels van 80 of 100 cm breed. (foto 2) Dit kan aangevuld worden met een badkamermeubel. Of de structuur kan zoals bij het model Onto een console ondersteunen die langs voren zacht afloopt. Hieruit resulteert een zekere dynamiek die een eenvoudige en snelle montage mogelijk maakt. (foto 3)

De waskom is erg in trek bij architecten maar vereist minstens een draagvlak dat is uitgesneden op maat. De waskom wordt \i[Xe`e^\Yfln[]fkf+  of op neergezet ]fkf, % 5. Axor Massaud

6. Clou

7. Axor Bouroullec

46

De Badkamergids - 2013

De waskom is erg in trek bij architecten maar vereist minstens een draagvlak dat is uitgesneden op maat waar ze ingebouwd (foto 4) of op gezet kan worden (foto 5). Dit biedt een erg praktisch vrij oppervlak. De fabrikanten hebben de materialen en met name de composieten (foto 6), samen met de vormen en de meubels herdacht en bieden waskommen aan voor elk type badkamer, elke smaak en elk budget. De nieuwe Axor Bouroullec waskommodellen bieden verschillende opties voor de plaatsing van het kraanwerk. (foto 7) In bepaalde gevallen vormen waskom en vlak een geheel, met name bij composietmaterialen.

2. De douche De traditioneel erg praktische functies van de douche worden tegenwoordig aangevuld met een heleboel gepersonaliseerde uitrustingen. Douchebakken met heel verschillende vormen en afmetingen kunnen geplaatst worden: in een hoek, ingebouwd of tegen de muur of wand (foto 8). De vierkante modellen hebben vaak zijden van 70-100 cm en de rechthoekige modellen zijn tot 180 cm lang. Douchebakken zijn over het algemeen 12-15 cm diep maar worden tegenwoordig vaak vervangen door vlakkere, trendy modellen (foto 9) die soms uitgerust zijn met een antislipsysteem (foto 10). Deuren en wanden met discrete profielen zijn in toenemende mate gesofisticeerd en zorgen voor een absolute afdichting. Veiligheidsglas is tegenwoordig beschikbaar binnen een brede prijsvork. De transparante variant zorgt ervoor dat het gevoel van ruimte behouden blijft en de muurbekleding tot haar recht komt, zeker wanneer een douche zonder douchebak wordt gekozen (foto 11). Een intiemere keuze is matglas met een beperkte transparantie of versierd met zeefdruk. Bij grote badkamers kan men kiezen

Advies van de vakman Draag zorg bij de installatie van de extra mcXbb\ [flZ_\YXb [`\ \\e jg\Z`Ô\b\ X]voer vereist.

8. Duravit

47


voor een enkele grote wand verstevigd met een of meerdere stabiliteitsstangen. (foto 12) Schermen met onzichtbare proďŹ elen en zonder kader zijn momenteel in. Er is ook een ruim aanbod van douchecabines (een geheel van douchebak, wanden in acryl en deur). Ze wor-

9. Bette

10. Kaldewei

3. Het bad Dat bestaat in tal van verschillende afmetingen, materialen en kleuren die al dan niet kunnen gecombineerd worden met andere sanitaire elementen en kan zowel in de grootste als in de kleinste ruimte worden geplaatst. De inplanting en installatie van het bad zijn een kwestie van smaak, rekening houdend met de architectuur

13. Duravit

48

De Badkamergids - 2013

den klaar voor montage geleverd en hebben enkel een aansluiting nodig voor de aanvoer en afvoer van water. Voor stoomdouches worden cabines gebruikt die volledig afgesloten zijn (zie pag. 46).

11. Kermi

12. Duscholux

15. Axor Massaud

tegen een wand, tussen 2 of 3 muren, alleenstaand in het midden van het vertrek en al dan niet ingebouwd. De klassieke modellen zijn rechthoekig, eenvoudig of geavanceerd (foto 13). Lengtes van 160-180 cm en breedtes van 70-80 cm komen het vaakst voor maar er bestaan uiteraard ook grotere modellen. Hou dan rekening met de inhoud want het volume water

wordt snel groter. Andere opties zijn hoekbaden die tegen de muur rusten (130 x 130 cm tot 150 x 150 cm) of asymmetrische modellen (foto 14) die voldoende plaats en comfort bieden voor echt badplezier. Ronde en ovale baden komen pas tot hun recht in een grote ruimte. (foto 15) Dat is helemaal het geval bij modellen met een

hevige kleur als Dip en PlasticrylÂŽ (polyethyleen) van een fabrikant die ongedwongen zijn zoektocht naar andere materialen en vormen verderzet. (foto 16) Badsystemen uitgerust met jets en al naargelang het model ook gekleurde lichtmodules, verwennen de gebruiker al helemaal (zie pag. 40).

(-%8hlXdXjj

49


Hoofdstuk 6 Over het onderhoud

Iedereen weet dat kalk een van de grootste vijanden is van badkamers. Douches raken vol bXcbXXejcX^#`ekf`c\kgfkk\eYc`am\ejgfi\eXZ_k\i#b\iXd`\bnfi[k[f]\efg_\k^cXjmXe[flcheschermen blijven vlekken achter. Heel wat producten zijn beschermd tegen die last. Het Hl`Zb:c\XeXek`bXcbjpjk\\dm\in`a[\ikX]q\kk`e^\e`e\\e_Xe[fd[iXX`%]fkf( ;\jkiXXcopeningen van de douches en de perlators zijn namelijk uitgerust met siliconen. Licht wrijven d\k[\m`e^\imfcjkXXkmffi[\i\`e`^`e^%Gif[lZk\e[`\^f\[fe[\i_fl[\enfi[\e#Yc`am\e zonder kalk goed werken en gaan langer mee. Optionele behandelingen voor keramiek zorgen ervoor dat sanitaire apparaten hun glans behouden en ze er langer proper uitzien. Het water maakt grote druppels die alle residu’s weghalen; het vuil en de kalk kunnen zich niet d\\iXXe_\kfgg\imcXb_\Z_k\e%]fkf) ?\kq\c][\^\c[kmffi[\Y\jZ_\id`e^mXe_\k^cXj mXe[flZ_\jZ_\id\e%;\Y\jZ_\id`e^jcXX^`j_\ki\jlckXXkmXe\\e`e[ljki`‡c\Y\_Xe[\c`e^ B\id`:c\Xe#9\kk\\Z_k^cXjžGclj#<m\i:c\XemXe?f\jZ_f]:c\Xik\ZmXe;ljZ_fclo %?\k water parelt aan het oppervlak waardoor de afzetting van kalk wordt belet. Scharnieren op het e`m\XlmXe_\k^cXjqfi^\e\m\e\\ejmffi\\edXbb\c`ab\ife[\i_fl[%]fkf*

1. Hansgrohe

De producten Het gebruik van reinigingsmiddelen in de badkamer is aan tal van voorwaarden onderhevig. De oppervlakken van diverse sanitaire apparaten vereisen een verschillend onderhoud. Keramiek is bestand tegen zuur, oplosmiddelen en bleekwater die aanwezig zijn in de klassieke onderhoudsproducten (met uitzondering van fluorwaterstofzuur en de bestanddelen ervan) maar acryl, marmer, steen en sommige soorten email vereisen een andere aanpak. Gebruik daarvoor uitsluitend een spray zonder zuur. Aangepaste producten doen de bekledingen lange tijd glanzen.

De perfecte oplossing voor een vlekkeloze badkamer In de badkamer zorgen kalk en zeepresten ervoor dat de glans van uw wastafel, kranen, douche en bad verdwijnt. Zonde, u wilt uw sanitair graag mooi houden! Toch wilt u niet te veel tijd steken in het onderhoud van uw badkamer. Daarom is het belangrijk dat u het juiste product kiest. Hansgrohe beveelt Bref bad, met citroenkracht, aan voor het onderhoud van uw badkamer. En dat is niet zomaar… Bref maakt het u mogelijk om op een snelle en veilige manier uw badkamer schoon te houden. De zachte formule van Bref Bad lost niet alleen kalk op, maar verwijdert eveneens ook vuil en zeepresten. Zo bespaart u gegarandeerd tijd en energie, die u dan kunt gebruiken om te genieten van een heerlijke douche of een ontspannend bad.

2. Bette

3. Wondergliss

4. Axor

Pas ook op met de kranen. De kranen in verchroomd messing en de douches in ABS-plastiek zijn gevoelig voor schuurmiddelen en bijtende zuren. Agressieve detergenten tasten het volledige product aan (spleten in kunststof materialen en onherstelbare schade aan de chroomlaag). Met name reinigingsmiddelen met zoutzuur of azijnzuur vallen te vermijden. Als het dagelijkse onderhoud met een zachte doek en badwater niet volstaat, kan een zacht reinigingsmiddel onder de vorm van een nevel of een mousse hardnekkig vuil verwijderen tot in de kleinste hoekjes. Het product moet goed afgespoeld worden om alle sporen van detergent te verwijderen en moet vervolgens goed afgedroogd worden. Op die manier zullen uw kranen er lange tijd als nieuw uitzien! (foto 4)

Bref lost het wel op 50

De Badkamergids - 2013

51


Metris® Comfort op elk niveau.

Ontdek Metris® op www.hansgrohe.be/metris-nl Of je nu je handen of je haar wil wassen: de hoogte van je wastafelkraan bepaalt het gebruikscomfort. Wij noemen dit: ComfortZone. En dat is niet alles. Metris laat je ook toe om tot 60% minder water te verbruiken, je energieconsumptie te verminderen en je CO² uitstoot te verlagen - dit alles dankzij de EcoSmart technologie van Hansgrohe.

52

De Badkamergids - 2013

De Badkamergids 2013 "Special Eco"  

Actuele tendensen in de badkamer + speciaal ECO dossier