Page 1

Vrij wonen tussen stad & land


2


Vrij wonen tussen stad & land


4


In Hof van Rietwijk woont u op een eiland, omgeven door natuur en ruimte.


6

Wonen in de natuur, met de stad Groningen binnen handbereik Vrij wonen tussen stad en land Aan de zuidkant van de stad Groningen verrijst Hof van Rietwijk, het eerste deel van Rietwijk Ter Borch dat wordt ontwikkeld, grenzend aan het natuurgebied Eelder- en Peizermaden. Het natuurgebied is 3500 hectare groot. Wandelen, hardlopen, vogels kijken, varen. Waar heeft u zin in? In Ter Borch beschikt u over voorzieningen als een basisschool, een sportzaal, kinderopvang, speelen wijkvoorzieningen en het gezondheidscentrum. De stad Groningen met haar musea, theaters, horeca en winkels is binnen handbereik. De snelwegen A7 en A28 zijn goed bereikbaar en zorgen voor een prima aansluiting op het landelijke snelwegen netwerk. Hof van Rietwijk, het beste van twee werelden! Een perfecte locatie voor vrij wonen tussen stad en land.


8

Ruimte voor rust, in en om uw huis

Op een eiland In Hof van Rietwijk woont u op een eiland dat is omgeven door natuur en ruimte. U woont vrij, met veel privacy, kenmerkend voor een eiland en een hof! Watergangen met rietoevers begrenzen uw tuin. Rieten daken en de aanplant van wilgen bepalen de sfeer op dit eiland in Rietwijk. De gehele ruimtelijke inrichting van het eiland – van straatmeubilair tot de groenstroken en boomsoorten – heeft onze aandacht. De woningen – de Rietvilla’s – worden in 3 basistypen gebouwd. Twee typen halfvrijstaand en één type vrijstaand, met ruimte voor uw eigen, speciale woonwensen.


10

Locatie

Groningen

A7

Groningen

A28

A7

a rchla

o Ter B

eg sew

n

old rsw

Piccardthofplas Rietwijk

Martini Ziekenhuis

k

dij

Ma

Haren

e Pat

A28 Tuinwijk Eelder- en Peizermaden

Peize

Hoornse Plas School

Paterswolde Waterwijk


Situatie

Speelvoorziening

De terreininrichting in deze situatieschets is indicatief. De Rietvilla’s op kavels 1 en 10 hebben een aangepast ontwerp. * De Rietvilla’s op kavels 9 en 19 worden op maat - individueel - ontworpen


12

Hij zingt in het riet en je ziet hem niet; dat is de rietzanger De rietzanger Toch zingt hij ook graag vanaf een rietstengel en vliegt hij zelfs graag even boven het riet uit. Het gebrabbel van de rietzanger en de kleine karekiet in het zomerse riet brengt het water tot leven. De rietzanger is een broedvogel in de Eelder- en Peizermaden. Hij leeft vooral van luizen die van de rietstengels gepikt worden.


14

Het dekken van riet is een echt ambacht

De Rietdekker Sinds mensenheugenis wordt er gebruik gemaakt van riet als bedekking voor daken. Het dekken van riet is een echt ambacht. Het is werk wat nog steeds hoofdzakelijk met de handen gedaan wordt. Daardoor is het maken van een rieten dak ook erg arbeidsintensief, elk bosje riet gaat door de handen van de rietdekker. Door de jaren heen hebben hulpmiddelen zoals een lift, heggenschaar en boormachine hun intrede gedaan maar nog steeds is en blijft het vakkundig handwerk. Het rietdekken wordt vooral in de praktijk geleerd, door het jaren te doen en zodoende ervaring op te bouwen.


11 Rietvilla’s Vrijstaand

Vrij wonen tussen stad & land


18

Rietvilla’s Vrijstaand Begane grond

0 Schaal 1:75

1

2

3

- Split-level wonen - Lichte open keuken aan veranda - Royale living - Bijkeuken en garage

4

5m


Rietvilla’s Vrijstaand Eerste verdieping

- 3 ruime slaapkamers - Separaat toilet - Ruime overloop met mogelijkheid tot kastenwand - Veel bergruimte - Vide vomt de verbinding met de 2e verdieping


20

Rietvilla’s Vrijstaand Tweede verdieping

0 Schaal 1:75

1

2

3

- 2 zeer royale zolderkamers - Berging of mogelijkheid tot 2e badkamer op deze plek - Aparte technische ruimteÂ

4

5m


Wonen met de natuur in huis


24


4 Rietvilla’s Halfvrijstaand Model met erker

Vrij wonen tussen stad & land


26

Rietvilla’s Halfvrijstaand Model met erker Begane grond

0 Schaal 1:75

1

2

3

4

- Royale entree met trapopgang - Extra brede living - Ruime open keuken - Bijkeuken en garage

5m


Rietvilla’s Halfvrijstaand Model met erker Eerste verdieping

- 3 royale slaapkamers - Royale overloop - Separaat toilet - Mogelijkheid tot 4e slaapkamer of inloopkast


28

Rietvilla’s Halfvrijstaand Model met erker Tweede verdieping

0 Schaal 1:75

1

2

3

4

- 2 royale zolderkamers - Mogelijkheid tot vliering met berging - Technische ruimte

5m


4 Rietvilla’s Halfvrijstaand Model met rietgevel

Vrij wonen tussen stad & land


32

Rietvilla’s Halfvrijstaand Model met rietgevel Begane grond

0 Schaal 1:75

1

2

3

4

- Entree aan de voorzijde - Lichte living - Open keuken aan de tuin - Bijkeuken en garage

5m


Rietvilla’s Halfvrijstaand Model met rietgevel Eerste verdieping

- 3 royale slaapkamers - Overloop met separaat toilet - Mogelijkheid tot 4e slaapkamer of inloopkast


34

Rietvilla’s Halfvrijstaand Model met rietgevel Tweede verdieping

0 Schaal 1:75

1

2

3

4

- 2 zeer royale zolderkamers - Mogelijkheid tot vliering met berging - Technische ruimte

5m


Royale living


38

De uitstraling van Hof van Rietwijk is eigentijds en karakteristiek Het is úw thuis… U wilt invloed op de indeling en de uitvoering van uw villa? Dat kan voor alle woningen! Kantoor aan huis, slapen op de begane grond, wonen aan de tuinzijde? Kijk voor woonsuggesties en aanpassingen van de plattegronden op pagina’s 40 en 41. Wij nodigen u uit uw woonwens te bespreken. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om op 2 kavels – nummer 9 en 19 – ‘op maat’ gemaakte villa’s in Hof van Rietwijk te realiseren. Als koper kunt u hiervoor in gesprek met ons én de architect. Wij begeleiden u graag bij het maken van uw ideale thuis! Hof van Rietwijk, de keuze is aan u.


40

Rietvilla’s Vrijstaand Woonsuggestie 1 Begane grond

0 Schaal 1:75

1

2

3

- Wonen aan de veranda - Koken aan de voorzijde - Uitbreiden van de woonkamer is mogelijk - De garage is geĂŻsoleerd uitgevoerd

4

5m


Rietvilla’s Vrijstaand Woonsuggestie 2 Begane grond

- Slaap- en badkamer op begane grond - GeĂŻsoleerde berging - Extra aanbouw


42


U woont aan het water met veel privacy


44

Kopersinformatie

Verkooprouting De verkoop van de Rietvilla’s in Hof van Rietwijk start bij de makelaars van dit project, te bereiken via www.hofvanrietwijk.nl. Zij kunnen u behalve over deze brochure tevens informeren over beschikbaarheid, toegepaste materialen, optiemogelijkheden en het uitwerken van individuele wensen. Na aankoop van de woning verloopt de communicatie met de bouwondernemer via de zogenoemde ‘kopersbegeleider’. Deze zal u onder andere begeleiden bij het vastleggen van opties, individuele woonwensen en het maken van tegel- en sanitairkeuzes.

Wijzigingen Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van diverse gegevens en tekeningen. Ondanks dat moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen vanuit de overheid, de welstandscommissie en/of nutsbedrijven. Daarnaast is de ondernemer gerechtigd tijdens de bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot verrekening van mindere of meerdere kosten.

Keuzeopties Bij aankoop van een woning, kunt u ervoor kiezen deze aan te passen met een aantal optiemogelijkheden. In de koperskeuzelijst staan hiervoor de meerprijzen vermeld en treft u alle standaard keuzemogelijkheden. Daarnaast zijn ook individuele woonwensen bespreekbaar. Hierover kunt u met ons in gesprek. Nadat er echter gestart is met de bouwwerkzaamheden, kan het voorkomen dat een aantal opties of alternatieven niet meer mogelijk zijn. Ook wijzigingen die in strijd zijn met het geldende bouwbesluit, de installatievoorwaarden (NEN-normen) nutsbedrijven of overheidsregelgeving kunnen niet worden uitgevoerd. De kopersbegeleider is op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Tekeningen De situering van de woningen op de situatietekening is aangegeven conform de ons ter hand gestelde gegevens. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure opgenomen (maatvoering en) tekeningen van het project. De opgenomen perspectieftekeningen geven een ‘artist-impressie’ weer. Inrichting, details, tuinaanleg en gemeentelijke groenvoorzieningen op de artist-impressies zijn een fantasie van de illustrator. De weergegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken van de realiteit. Deze brochure is daarom ook geen contractstuk. Bij aankoop van een woning ontvangt u een complete tekening met maatvoering en een volwaardige technische omschrijving van de villa van uw keuze.


V.O.N. prijzen De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam. Dit wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven van de villa zijn gemoeid, in de koop-/aanneemsom zijn opgenomen: • notaris- en overdrachtskosten; • kadastraal recht en metingen; • BTW 21 % (eventuele verhogingen c.q. verlagingen worden verrekend); • kosten SWK waarborg- en garantieregeling; • grondkosten; • bouwkosten; • verkoopkosten; • gemeentelijke leges; • standaard C.A.R. verzekering tijdens bouwperiode; • aansluitkosten nutsbedrijven (water, gas en elektra) en riolering. Niet in de koop-/aanneemsom inbegrepen zijn: • alle kosten die verband houden met de financiering van de woning; • de (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum; • eventuele rente over de grondkosten vanaf de in de koop-/aannemingsovereenkomst genoemde datum tot de transportdatum; • aansluitkosten C.A.I. en telefoon; • keuken en tuinaanleg m.u.v. gedeeltelijke erfafscheidingen. Aankoop U koopt de grond en de daarop te bouwen woning van de bouwondernemer. De aankoop van een woning geschied door het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopsom voor de grond en de aanneemsom voor de bouw van de woning. Door de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht de ondernemer zich tot eigendomsoverdracht van de grond en de bouw van de woning. Prijsstijgingen De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koop-/aanneemsom staat vast. Stijgingen in loon- en materiaalkosten tijdens de bouw worden dus niet doorberekend. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd, zal tussen partijen verrekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Garantie Uw woning wordt gebouwd onder SWK-garantie. Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) is uitgever van het SWK-certificaat. Dit certificaat is een waarborg- en garantiecertificaat en geeft kopers een afbouwwaarborg en herstelwaarborg. Daarnaast staan zij voor garantie op de woning welke de bouwondernemer de koper moet bieden. De precieze dekking en garantietermijnen zijn omschreven in de regeling, behorende bij de te sluiten koop-/aannemingsovereenkomst (SWK-boekje). Het certificaat is een gevolg van een verband tussen de consumentenwereld (Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond), de bouwwereld en algemeen belang op het gebied van woningbouw (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Ongeacht hetgeen in deze brochure en de te verstrekken technische omschrijving en tekeningen is bepaald, gelden onverkort de door SWK gehanteerde en voorgeschreven regelingen en standaard voorwaarden. Als u een woning met SWK-garantie koopt, betekent dat onder andere het volgende: 1 Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het SWK-certificaat verplicht de bouwondernemer zich tot garantie op de kwaliteit van de woning. 2 De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is overeen komstig het model van SWK. U heeft dus altijd een veilig contract. 3 De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van SWK. 4 Bij het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst met de bouwondernemer ontvangt u het SWK-boekje, waarin u gedetailleerd de dekking, termijnen en alle bijzonderheden over de garantie en SWK kunt vinden. 5 De bouwondernemer en haar bouwplan worden door SWK beoor deeld en tijdens de bouw kunnen inspecties worden uitgevoerd. 6 U blijft nooit met een half afgebouwde woning zitten wanneer er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de bouwondernemer. Door bemiddeling van SWK wordt de woning door een ander afgebouwd, terwijl de schade tot een bepaald maximum door SWK wordt gedragen. 7 Wanneer er geschillen zouden ontstaan omtrent de kwaliteit van de woning kan SWK een uitspraak doen die bindend is voor koper en bouwondernemer. Tot slot wensen wij u veel succes met de aankoop van uw nieuwe woning!


46

De visie van

PC Vastgoedontwikkeling “Wij noemen onszelf ‘Leverancier van woonkwaliteit’ en ons handelen is steeds gericht op het waarmaken van die belofte. Zo vinden wij de leefomgeving van onze projecten minstens even belangrijk als de woningen zelf. Dat resulteert in een brede opdracht aan onze architecten waarin het totaalplaatje is vervat. We letten op het grote beeld én op de details . We houden ervan om de toekomstige bewoner te betrekken bij de realisatie van de woonwens.”


Ontwerp

— CONCEPT EN ONT

WERP — BURO REN

G—

VdpArchitecten 050 313 68 00 www.vdparchitecten.nl

Verkoop en informatie

Schreuder makelaars 050 526 20 00 www.schreuder-makelaars.nl

Verkoop en informatie

Tebbens Torringa makelaardij 050 571 78 18 www.tebbenstorringa.nl


www.hofvanrietwijk.nl

PC Vastgoedontwikkeling B.V. 050 369 41 40 www.pcvastgoed.nl

Hof van Rietwijk  

Wonen tussen stad en land

Hof van Rietwijk  

Wonen tussen stad en land

Advertisement