Page 1

Hans Redder Nørgaard

Journalistisk Håndværk 1/Mediesprog 1

SDU, 2010

Danskere dør, mens vi venter på selvslukkende smøger Selvslukkende cigaretter kunne redde mindst 10 danskeres liv hvert år. På trods af, at mange andre lande allerede har indført 5 de nye cigaretter, venter Danmark på en fælles EU-beslutning. Det er på tide, at vi går foran og lovgiver på egen hånd, lyder det nu fra flere sider.

45

50

10 Af Hans Redder Nørgaard

15

20

25

30

35

40

80. Så mange danskere omkommer hvert år i flammerne i deres eget hjem. Og selvom de endelige tal ikke er opgjort endnu, står det klart, at 2009 også bliver et trist år, når det kommer til antallet af dødsbrande. Det vurderer Mads Jacobsen, kommunikationschef i Beredskabsforbundet. ”I 2009 kommer vi desværre også til at ligge omkring de 80 døde,” konstaterer Mads Jacobsen. En af de væsentligste årsager til det høje gennemsnit er, at der stadig ikke er en eneste selvslukkende cigaret at finde i de danske butikker. ”Omkring 50 procent af alle brande skyldes rygning, så derfor er selvslukkende cigaretter et helt rigtigt sted at tage fat,” mener Peter Hofmann-Bang, overingeniør i Beredskabsstyrelsen. Både han og Mads Jacobsen vurderer, at den simple opfindelse vil kunne redde 10 danskere fra branddøden hvert år. Idéen bag de nye cigaretter er, at de går ud, hvis ikke der bliver suget i dem. Det vil betyde, at en glemt selvslukkende cigaret har langt lavere risiko for at antænde en brand end en almindelig én. ”Det handler meget om ældre mennesker, som er uopmærksomme, og for eksempel taber cigaretten i sengen eller sofaen,” fortæller Mads Jacobsen. EU vil selv

55

60

65

70

75

80

85

Der findes allerede en standard for selvslukkende cigaretter, som er udviklet af non-profit-organisationen ASTM International. En organisation, som udvikler standarder til alt fra legetøj, medicin, og altså også til cigaretter. På trods af de gode resultater ASTMstandarden har vist i en lang række lande, blandt andet USA og Canada, har EU besluttet sig for at udarbejde sin helt egen standard. Men efter mere end fire år er arbejdet endnu ikke færdigt, og det kan komme til at tage år endnu, før vi ser de sikrere cigaretter på de europæiske butikshylder. ”Jeg synes det er kritisabelt,” siger Mads Jacobsen. ”Man bør i langt højere grad kunne trække på de erfaringer, som allerede er gjort i blandt andet USA. For meget af arbejdet er jo allerede gjort før.” Mads Jacobsen mener derfor, at arbejdet burde gå meget hurtigere. Det er James Thomas enig i. Som præsident for ASTM International har han været med til at udvikle den eneste nuværende standard for selvslukkende cigaretter. ”EU bruger tid og en masse ressourcer på at udvikle egne metoder, når der allerede er udviklet gode og effektive standarder,” siger James Thomas. Det er dog helt normalt, at EU ikke ønsker at overtage en amerikansk standard, fortæller Dorte Rasmussen, presseansvarlig i Sikkerhedsstyrelsen: ”EU har arbejdet på at lave deres egen harmoniserede standard, der er inspireret af den amerikanske model,” fortæller hun. ”Man ønskede ikke at overtage den amerikanske model, fordi der har været en række uenigheder.” Blandt andet er det amerikanske firmaer, som har patent på det specielle cigaretpapir, der er nødvendigt for

1


Hans Redder Nørgaard

Journalistisk Håndværk 1/Mediesprog 1

at lave de nuværende selvslukkende cigaretter, fortæller hun og fortsætter: ”Det er helt normal praksis, at man i EU udarbejder egne standarder, hvor der tages 5 hensyn til varernes frie bevægelighed inden for Europas grænser.”

10

15

20

25

30

Finland går enegang Utålmodigheden med EU-arbejdet begynder nu at vise sig i flere lande rundt om i Europa. I Storbritannien har emnet været til debat i parlamentet. Og Finland har taget skridtet videre – her har et bredt politisk flertal besluttet, at man ikke vil vente på EU længere. Fra april 2010 vil det derfor kun være muligt at købe selvslukkende cigaretter efter den amerikanske ASTM-standard i det nordiske land. Det samme burde Danmark også gøre, mener James Thomas: ”Jeg vil gerne rose Finland for deres beslutning, og jeg opfordrer andre regeringer i Europa til at tage lignende initiativer,” siger ASTM-præsidenten. Også Mads Jacobsen mener, at Danmark efterhånden selv må tage affære: ”Det ville helt klart være et positivt træk, hvis Danmark selv tog initiativ,” siger han og vurderer, at man ved at trække på erfaringer fra både Finland og USA bør kunne indføre de selvslukkende cigaretter ret hurtigt. ”Og jeg så meget gerne, at de blev indført så hurtigt som muligt,” slår Mads Jacobsen fast.

Furste, Coporate Affairs Manager for British American Tobacco. Hun følger processen tæt og forklarer, at det også er vigtigt at tage 45 hensyn til, at tobaksproducenterne vil få højere omkostninger, hvis de helt skal ændre deres produktion. Hun erkender, at udviklingen af standarden tager tid: ”Det er nødvendigt, fordi mange forskellige 50 eksperter og interessenter skal høres, for at sikre, at standarden virker efter hensigten.”

55

60

65

70

75

35

Industrien siger nej Tobaksindustrien er uenig. Her ønsker man, at alle europæiske lande venter på, at den fælles EU-standard er færdigudviklet: 40 ”Vi ville helt klart foretrække, at Danmark ventede på resten af EU,” siger Cynthia

SDU, 2010

80

Politikere splittede Hos Enhedslisten er man enige med Mads Jacobsen og James Thomas i, at Danmark selv bør gøre noget: ”Hvis der ikke er andre sundhedsmæssige problemer som for eksempel tilsætningsstoffer, støtter vi selvslukkende cigaretter - og vi skal ikke vente på EU,” lyder det fra folketingsmedlemmet Frank Aaen. Han slår fast, at tobaksindustrien ikke skal kunne bremse processen, fordi de frygter højere omkostninger: ”Det skal vi selvfølgelig ikke finde os i. Skulle cigaretter blive lidt dyrere, er det kun en fordel,” siger Frank Aaen. Opfordringen om en national lovgivning møder dog ikke opbakning hos det største danske regeringsparti. Her ønsker man ikke at gå foran og lave en national lovgivning om selvslukkende cigaretter. ”Vi bør følge en EU aftale,” lyder det korte svar fra Birgitte Josefsen, sundhedsordfører fra Venstre. Dermed ser det altså ud til, at der går endnu nogle år før de danske rygere har selvslukkende cigaretter mellem fingrene. Det ærgrer Mads Jacobsen: ”Det handler altså om liv det her.”

2


Hans Redder Nørgaard

Journalistisk Håndværk 1/Mediesprog 1

SDU, 2010

Amerika slukker gløden – EU tøver Fra staten New York har de selvslukkende cigaretter spredt sig til andre dele af USA og 5 adskillige lande verden over. Den simple opfindelse har siden indførelsen i 2004 reddet tusindvis af liv, men bliver også mødt med kritik og modstand. Og i EU er man stadig ikke klar til at lovgive om de langt 10 mere brandsikre cigaretter.

45

50

Af Hans Redder Nørgaard 55

En enlig, ældre kvinde sidder foran 15 fjernsynet. Det er aften, og mellem fingrene holder hun dagens sidste cigaret. Hun døser langsomt, men sikkert, hen. Pludselig glider den tændte smøg ud af hånden og dumper ned på gulvtæppet. 20 Situationer som denne er en af de hyppigste årsager til dødsbrande, som hvert år dræber tusindvis af mennesker verden over. Men sidder kvinden i New York er hendes chance for at overleve større end de 25 fleste andre steder. New York er nemlig blandt den efterhånden lange liste af stater og lande, som har gjort selvslukkende cigaretter lovpligtige.

60

65

70

”Selv om de hedder selvslukkende cigaretter, er de ikke helt sikre,” fortæller Peter Hofman-Bang, overingeniør i Beredskabsstyrelsen. ”Den korrekte oversættelse er nærmere nedsat antændeligheds tilbøjelighed. Altså, at en overvejende del af dem vil gå ud, før de er færdige.” Peter Hofmann-Bang har selv har købt selvslukkende cigaretter med hjem fra USA, og de virker efter hensigten, fortæller han: ”De går ud, som de skal. Alle de cigaretter, jeg har prøvet at lade ligge og brænde er stoppet, inden de er brændt ned.” Og at de selvslukkende cigaretter virker, er der ikke megen uenighed om. Her taler tallene deres tydelige sprog: Inden år 2004 omkom i gennemsnit 42 New Yorkere om året i forbindelse med brande i hjemmet. Men efter 2004, da New York lancerede de selvslukkende cigaretter, var tallet faldet til 27. Og i virkeligheden er der nok tale om et endnu større fald, da politiet i New York først nu er ved at få bugt med den store handel med ulovligt indsmuglede cigaretter, der ikke er selvslukkende, og som formentlig står for en del af dødsfaldene.

30 Ikke helt sikre

Teknologien bag den nye cigaret er simpel. På tværs af cigarettens normale papir er lagt en række tynde strimler af specielt papir. Disse strimler, kaldet speed bumps, forhindrer, at 35 der kan komme ilt nok til det glødende tobak, medmindre der bliver suget på smøgen. Den slukker altså selv, i modsætning til almindelige cigaretter, som brænder hele vejen ned og dermed i meget længere tid. 40 På en selvslukkende cigaret er der to til tre speed bumps, og cigaretten brænder derfor kun i et minuts tid, før den går ud. Men det betyder ikke, at selvslukkende cigaretter ikke kan antænde en brand.

Startede i New York New York var først på verdensplan, da de i 75 2004 indførte selvslukkende cigaretter. Det skete efter, at arbejdet med en national lovgivning i USA gang på gang var blevet stoppet, blandt andet af tobaksindustrien, der satte hælene i, fordi de frygtede højere 80 produktionspriser og faldende salg. Ikke desto mindre gjorde de positive resultater, som begyndte at vise sig i New York, indtryk rundt om i USA, og flere og flere stater indførte efterhånden lovgivning på egen 85 hånd.

3


Hans Redder Nørgaard

5

10

15

20

25

Journalistisk Håndværk 1/Mediesprog 1

Græsrodsbevægelser opstod, og de havde til formål at sprede budskabet om de nye cigaretter til alle egne af USA. Efter mange års hård kamp har anstrengelserne båret frugt - fra 1. Januar 2010 indfører 11 nye stater lovgivning på området, og kun i den lille stat Wyoming er der endnu ikke udsigt til cigaretter med speed bumps på hylderne. ”99,8 procent af USA's befolkning er nu, eller vil snart være bedre beskyttet fra cigaretbrænde,” som The Coalition for FireSafe Cigarettes stolt skriver på deres hjemmeside. De positive resultater blev også bemærket udenfor USA's grænser. USA's lillebror mod nord, Canada, vedtog i 2005, at kun selvslukkende cigaretter måtte sælges i landet. Australien oplevede i februar 2009 de værste skovbrande nogensinde. På en enkelt lørdag, Black Saturday, omkom 173 mennesker i flammerne, og enorme områder udbrændte totalt. Mange af brandene skyldtes henkastede cigaretter, og det fik debatten om de selvslukkende varianter til at blusse op down under. Fra marts 2010 vil det derfor ikke længere være lovligt at sælge cigaretter uden brandsikring.

45 ikke færdigudviklet. Der er blandt andet

blevet spekuleret i, at det er Europas magtfulde tobaksindustri, der har forsinket processen. Men det afviser industrien selv: ”Det passer overhovedet ikke,” siger 50 Cynthia Furste, Corporate Affairs Manager i British American Tobacco, som har fulgt processen tæt. ”Vi anerkender fuldt ud, at der er brug for at noget bliver gjort for at mindske 55 cigaretters brandfare, og vi har også selv en interesse i, at der bliver udviklet en god standard.” Men hun erkender dog, at arbejdet i EU trækker ud og kan vare år endnu. 60

65

70

30 EU laver egen standard

Debatten om selvslukkende cigaretter er også kommet til Europa. Her har EU dog besluttet, at man vil udvikle sin egen standard, i stedet for at overtage den 35 amerikanske model, som nu har spredt sig til andre af verdens lande. ”EU har ønsket, at producenterne også deltager i processen, og man er i gang med at udarbejde en harmoniseret standard, som 40 kan virke i hele EU. Det er ganske normal praksis”, fortæller Dorte Rasmussen, presseansvarlig i Sikkerhedsstyrelsen. Men på trods af, at arbejdet i EU startede tilbage i 2007, er en fælles standard endnu

SDU, 2010

75

80

85

Ikke uden problemer Lige fra begyndelsen har ændringen af de velkendte cigaretter mødt massiv modstand fra både forbrugere og tobaksindustrien. Især i USA, hvor rygere blandt andet har kritiseret, at de nye cigaretter ikke smager nær så godt, som de gamle gjorde. Derudover har både rygere og tobaksselskaber klaget over, at det nye cigaretpapir indeholder adskillige former for nye tilsætningsstoffer. Stoffer som skulle gøre cigaretterne mere sundhedsskadelige og blandt andet medføre hovedpine og kvalme. En gruppe forskere fra Harvard University har dog tilbagevist den påstand i en rapport, som konkluderer, at der ikke er nogen forskel på den sundhedsskadelige effekt af normale cigaretter contra de amerikanske selvslukkende. Et andet kritikpunkt har været, at de nye papirer har krævet en omlægning i produktionen, som har gjort cigaretterne dyrere. Også her er Harvard-rapporten dog uenig og hævder, at hverken produktionsprisen eller prisen på cigaretterne i butikkerne er steget nævneværdigt.

4

1. semester-nyhedspakke  

Eksamensopgave på 1. semester af Journalistuddannelsen på SDU. Af Hans Redder Nørgaard