Page 16

SPONSOR AAN HET WOORD. Sportclub Eefde wordt naast vele vrijwilligers ook gesteund door een flink aantal sponsoren. Welke mogelijkheden kent sportclub Eefde voor een sponsor? En wat is het doel van sponsoring voor een sponsor? Uit onderzoek is gebleken, dat veruit de meeste bedrijven slechts een zeer beperkt doel nastreven met het sponsoren van een vereniging of sportevenement. Uitgebreide marketingen communicatieplannen vormen alleen voor de grote partijen op het gebied van (sport)sponsoring een punt van aandacht. Veelal wordt als doelstelling “het realiseren van meer naambekendheid met merk of bedrijfsnaam” gehanteerd. De doelstelling van Sportclub Eefde ten aanzien van sponsoring is: Sponsoring heeft tot doel het verwerven van materiële en immateriële zaken voor de vereniging ter ondersteuning van het algemeen belang van Sportclub Eefde. 16

WOLZAKNIEUWS SPORTCLUB EEFDE

Om onze sponsoren extra onder de aandacht te brengen ligt het in de bedoeling in iedere digitale uitgave van het WZN een sponsor aan het woord te laten. Wie zijn ze en waarom willen ze ons sponsoren? Deze keer Peter en Lubert Lenselink van Autobedrijf Lenselink met vestigingen in Eefde en Zutphen. Lubert en Peter vanaf 1996 in het bedrijf gekomen, zijn getrouwd, hebben allebei 2 dochters en zijn woonachtig in Eefde. De redactie van het Wolzak Nieuws stelde hen de volgende vragen: Vertel eens iets over de historie van autobedrijf Lenselink? Autobedrijf Lenselink vond in Eefde aan de Schoolstraat 11 zijn oorsprong. Het dealerschap Mazda werd verkregen in 1972. Het bedrijf behoort hierdoor tot een van de eerste Mazda dealers van Nederland. Sinds 2007 voert Lenselink ook het merk Daihatsu.

WZN December 2013  
WZN December 2013  

Het clubblad van Sportclub Eefde

Advertisement