Page 1

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2008 1


Saul Recensie de Volkskrant, 10 oktober 2009

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2008 2


INHOUDSOPGAVE Voorwoord

3

1

Artistiek overzicht

5

2

Bezoekcijfers en concertspreiding

11

3

Educatie

13

4

Organisatie

15

5

FinanciĂŤn

19

6

Fundraising

21

Bijlage Programmaoverzicht

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 1


De Kroning van James II Recensie Gooi- en Eemlander, 31 januari 2009

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 2


VOORWOORD De programma's van De Nederlandse Bachvereniging zijn vaak eigenzinnig samengesteld en werpen zo een verfrissend beeld op de muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw. In 2009 kwam dit tot uiting in enkele concerten, waarin er verbanden werden gezocht buiten de (oude) muziek. In de eerste concertreeks in januari - De Kroning van James II was onze speciale gast toenmalig nieuwslezer Philip Freriks. Hij las op zijn eigen wijze voor uit een getuigenverslag van de kroningsplechtigheden. Het concert bestond uit muziek die Henry Purcell, John Blow en George Frideric Handel schreven voor de kroningsplechtigheden van Engelse vorsten. Van de laatstgenoemde componist stonden de beroemde Coronation Anthems op het programma. Koor en orkest werden door de dirigent Richard Egarr geïnspireerd tot een monumentale uitvoering. Een andere bijzondere samenwerking was die in maart tussen het koor van De Nederlandse Bachvereniging en het Nederlands Blazers Ensemble. Voor de uitvoering van Mozarts Requiem speelden de musici van het NBE op historische instrumenten, terwijl onze gespecialiseerde vocalisten na de pauze zongen in een nieuwe compositie van de éminence grise van componerend Nederland Theo Loevendie. In oktober verwelkomden wij de bekende predikant en schrijver Nico ter Linden. Hij las tijdens een kamermuziekconcert zowel voor uit eigen werk als uit de originele teksten van de Musikalische Vorstellung einiger Bilbischer Historien van de componist Johann Kuhnau. Behalve de banden buiten de barokmuziek heeft De Nederlandse Bachvereniging een groot netwerk van oude-muziekspecialisten in binnen- en buitenland. De bijzondere relatie van ons barokensemble met Gustav Leonhardt kreeg in februari gestalte in drie indrukwekkende klavecimbelrecitals. De jaarlijkse Matthäus-Passion werd in 2009 gedirigeerd door de Deense dirigent Lars Ulrik Mortensen. Met behulp van uitbundige gebaren wist hij het beste uit de zangers en instrumentalisten naar boven te halen. Samen met het orkest van De Nederlandse Bachvereniging schonk Johannes Leertouwer als violist en dirigent in november zijn bijdrage aan het Haydnjaar. Natuurlijk stond het barokensemble ook menigmaal onder leiding van onze artistiek leider Jos van Veldhoven. In mei dirigeerde hij in het programma Meine Freundin, du bist schön oudtestamentische liefdescantates van Bach en diens tijdgenoten. In oktober leidde hij het dramatische oratorium Saul van George Frideric Handel en het jaar werd afgesloten met een sfeervol kerstconcert met daarin onder meer het Magnificat van Bach. Deze opsomming is niet compleet. In dit jaarverslag kunt u meer lezen over deze en andere projecten die de traditie van De Nederlandse Bachvereniging in stand houden en verrijken. Na een paar moeizame financiële jaren die af waren gesloten met een negatief resultaat moest De Nederlandse Bachvereniging 2009 eindigen met een positief resultaat. Gelukkig kon dit met behoud van het artistieke niveau. Weliswaar waren een paar concertreeksen korter dan gebruikelijk, maar de landelijke spreiding van de concerten bleef gewaarborgd. Ondanks de economische crisis bleven de inkomsten voor De Nederlandse Bachvereniging in 2009 redelijk op peil. Een belangrijke inkomstenbron is natuurlijk de rijkssubsidie die in 2009 voor het eerst werd gegeven door het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+. Door een positieve beoordeling van het fonds van onze plannen voor 2009 t/m 2012 kunnen we deze jaren rekenen op een hogere subsidie dan voorheen. Daarvoor zijn we zeer dankbaar. We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking met het fonds. Belangrijke regionale subsidiënten zijn de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Maastricht. Natuurlijk zijn we verheugd over hun toegekende subsidie, maar hun betrokkenheid en interesse voor de concerten is ook minstens zo belangrijk. De inkomsten werden ook gewaarborgd door ons trouwe publiek. Waar andere podiuminstellingen hun publieksaantallen terug zagen lopen, zag de organisatie in 2009 een kleine verhoging van de abonnementenverkoop. Met een grote of kleine financiële __________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 3


bijdrage hebben veel vaste bezoekers zich ook nog eens verenigd in de Stichting Vrienden van De Nederlandse Bachvereniging. Dit is van levensbelang voor het barokensemble. Weliswaar was er sprake van een lichte daling van het aantal vrienden, maar deze daling was zo klein dat ook de bijdrage van de vriendenstichting aan de moederorganisatie stabiel kon blijven. Een andere stabiele factor blijken de sponsorinkomsten. We zijn in deze moeilijke tijden erg blij dat we in het verleden hebben gekozen voor een brede spreiding van onze sponsoren en dus niet voor ĂŠĂŠn of enkele hoofdsponsors. Weliswaar zijn er in 2009 een aantal sponsors afgehaakt, maar daar staat tegenover dat er nieuwe zijn toegetreden. Wij zijn buitengewoon dankbaar dat de sponsors ons in deze moeilijke tijd blijven steunen. Ook op het gebied van fondsenwerving is de staf van De Nederlandse Bachvereniging hard bezig om inkomsten te werven. Dit blijkt een grillige markt, maar door een actieve opstelling zijn hier ook al de nodige inkomsten zeker gesteld. Het Dagelijks Bestuur van Stichting De Nederlandse Bachvereniging nam in 2009 afscheid van Peter Bree. Als bestuurslid en voorzitter van de artistieke commissie heeft hij de afgelopen jaren een belangrijke stempel gedrukt op de organisatie. We zullen zijn betrokkenheid missen. Zowel in de artistieke commissie als in het bestuur is zijn positie ingenomen door voormalig directeur van Muziekcentrum Vredenburg Mathieu Heinrichs. We zijn verheugd dat we kunnen profiteren van zijn kennis en ervaring in het veld. De voorwaarde voor al de steun en inzet is natuurlijk de muziek. Sommige instrumentalisten zijn net als artistiek leider Jos van Veldhoven al langer dan 25 jaar verbonden aan De Nederlandse Bachvereniging en hun passie voor de muziek en het ensemble blijft onverminderd groot.

Aart van Bochove voorzitter Dagelijks Bestuur

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 4


HOOFDSTUK 1 ARTISTIEK OVERZICHT In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de uitgevoerde programma's en een korte artistieke motivering. In de bijlage zijn specifieke details van alle concerten opgenomen (dirigenten, solisten, uitvoeringen, locaties e.d.). DE KRONING VAN JAMES II (januari) - Vijf concerten in Nederland onder leiding van Richard Egarr met gesproken teksten door Philip Freriks. Op 3 mei 1685 werd James II in Westminster Abbey in Londen tot koning van Engeland gekroond. Natuurlijk componeerden de beste componisten voor deze gelegenheid nieuwe muziek, onder wie John Blow en Henry Purcell. Voor de Nederlanders die de plechtigheden niet live konden bijwonen, werd een beeldend verslag geschreven: De Krooninge van Jacobus II. De combinatie van de schitterende muziek van Purcell en Blow met deze levendige teksten bracht de indrukwekkende kroning uit 1685 tijdens de uitvoeringen opnieuw tot leven. Het programma werd aangevuld met composities die Georg Frideric Handel 42 jaar later schreef voor de kroning van George II: de wereldberoemde Coronation Anthems. IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE (februari) - Drie kamermuziekconcerten met 'songs, scottish tunes, rounds and dialogues' door twee instrumentale solisten en twee vocale solisten. Voor dit programma kreeg een van de vaste theorbespelers van De Nederlandse Bachvereniging Fred Jacobs de vrijheid om te grasduinen in het repertoire dat hem zo vertrouwd is: muziek van het genie Henry Purcell en diens leermeesters Matthew Locke en John Blow: "net zo vernieuwend en verfrissend als Bach", aldus Jacobs. RECITAL GUSTAV LEONHARDT (februari/maart) - Drie klavecimbelrecitals door Gustav Leonhardt Al tientallen jaren geniet De Nederlandse Bachvereniging van de bijzondere band met Gustav Leonhardt. Ook in 2009 mochten we deze graag geziene oude-muziekspecialist verwelkomen. Deze keer stond hij garant voor bijzondere klavecimbelrecitals met werken van onder meer Dietrich Buxtehude, Jean Henri d'Anglebert, Domenico Scarlatti, Antoine Forqueray en natuurlijk Johann Sebastian Bach. MATTHÄUS-PASSION (maart/april) - Tien concerten in Nederland. Bij de traditionele uitvoeringen van de Matthäus-Passion stond De Nederlandse Bachvereniging in 2009 onder leiding van de Deense dirigent Lars Ulrik Mortensen, artistiek leider van Concerto Copenhagen en muzikaal directeur van het European Baroque Orchestra. Hij "tekende voor een geweldig expressieve lezing van Bachs Matthäus-Passion." (de Volkskrant) DE KLAAGZANGEN VAN JEREMIA (april) - Twee concerten in de Grote Kerk in Naarden. De emotionele klaagzangen over de verwoesting van Jeruzalem in de welhaast maagdelijke Grote Kerk in Naarden - vóór de uitvoeringen van de Matthäus-Passion - weten bezoekers nu al vier jaar te beroeren. En het werkt net als bij Bachs meesterwerk verslavend: het jaar erna komen ze terug, ondanks (of wellicht dankzij) het vroege uur. In 2009 werden lamentaties van Giovanni Paolo Colonna en Johann Rosenmüller gezongen door de sopraan Dorothee Mields en de alt Alex Potter, begeleid door organist Lars Ulrik Mortensen en cellist Richte van der Meer. Later op de dag schitterden zij in de MatthäusPassion.

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 5


If Music be the food of love Recensie De Stentor, 14 februari 2009

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 6


MEINE FREUNDIN, DU BIST SCHÖN (mei) - Vijf concerten in Nederland onder leiding van Jos van Veldhoven met medewerking van vocale solisten. Dit programma bevatte een motet van Heinrich Schütz en cantates van Georg Böhm, Dietrich Buxtehude, Johann Christoph Bach en Johann Sebastian Bach, alle geïnspireerd op oeroude liefdesliederen die onder de naam van koning Salomo bijeen zijn gebracht in het Oude Testament. Dit repertoire werd in 2008 vastgelegd op cd onder de titel Beloved & Beautiful. In 2009 werd de cd genomineerd voor de Edison Publieksprijs. SAUL: a sacred oratorio (oktober) - Vier concerten in Nederland onder leiding van Jos van Veldhoven met medewerking van vocale solisten en begeleid door Boudewijn Zwart op zijn mobiele carillon. Seizoen 2009/2010 is bij De Nederlandse Bachvereniging uitgeroepen tot Davidjaar. Met vier concerten en randactiviteiten besteedde de organisatie aandacht aan de bijbelse figuren David en Saul. Het Davidjaar opende met het dramatische oratorium Saul van George Frideric Handel. Veel afwisseling met vaak hoogoplopende emoties, de scenische opzet, dramatische instrumentatie (er is zelfs een partij voor een carillon, die zeer spectaculair werd ingevuld door Boudewijn Zwart met zijn mobiele carillon) maken dat Saul veel succes had bij het publiek. BIJBELSE SONATES (oktober) - Vier kamermuziekconcerten in Nederland. De steen die David naar het hoofd van Goliath slingert en hoe de reus in elkaar zakt, werd tijdens dit concert hoor- en voelbaar in de klaviermuziek van Johann Kuhnau, Bachs voorganger aan de Thomaskirche te Leipzig. Maar er werden ook andere delen uitgevoerd uit diens Musikalische Vorstellung einiger Biblischer Historien, afgewisseld met de originele teksten die werden voorgedragen door Nico ter Linden. Naast muziek van Kuhnau stonden er drie sonates uit de Rosenkranz Sonaten van Heinrich Ignaz von Biber op het programma. Biber verkende de mogelijkheden van de viool tot in alle uitersten. ARIANNA A NAXOS (november) - Drie concerten in Nederland onder leiding van Johannes Leertouwer met medewerking van de mezzosopraan Josè Maria Lo Monaco Joseph Haydns buitengewoons expressieve Arianna a Naxos kan worden gezien als de kroon op de uitstervende traditie van de cantate. Het klonk bij De Nederlandse Bachvereniging in een fraai arrangement van een anonieme tijdgenoot. Op het programma stonden ook twee symfonieën van Mozart en Haydn, die zowel de toonsoort - g-klein - als de bezetting gemeen hebben - in het orkest spelen vier hoorns. Een mooie aanvulling op het programma was een rondo voor viool en orkest van Mozart. KERSTCONCERTEN 2009 (december) - Zeven concerten in Nederland onder leiding van Jos van Veldhoven met medewerking van vocale solisten. In de tijd van Bach werd het magnificat gezongen in een feestelijke uitvoering met invoeging van Duitse en Latijnse kerstliederen. De Nederlandse Bachvereniging nam tijdens de kerstconcerten in 2009 deze traditie weer in gebruik. Een kerstcantate mocht en mag natuurlijk ook niet ontbreken: in december was dit het feestelijke Unser Mund sei voll Lachens. Het programma wordt aangevuld met composities voor kerst van Johann Hermann Schein en Andreas Hammerschmidt.

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 7


Recital Gustav Leonhardt Recensie de Volkskrant, 2 maart 2009

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 8


Uitnodigingen REQUIEM: Lang zullen we DOOD gaan (maart) - Zeven concerten met vocalisten van De Nederlandse Bachvereniging op uitnodiging van het Nederlands Blazers Ensemble. Op uitnodiging van het Nederlands Blazers Ensemble gingen enkele van de beste vocalisten van De Nederlandse Bachvereniging in maart 2009 op tournee met een bijzonder requiemconcert. In het eerste deel klonk het bekende Requiem KV 626 van Mozart in een nieuwe bewerking voor blazers, koor en solisten. Bij deze gelegenheid speelde het Nederlands Blazers Ensemble op historische instrumenten. Het tweede deel sloeg om naar een vrolijkere beleving van de dood, zoals die in sommige andere culturen bestaat. In deze traditie schreef de componist Theo Loevendie een nieuw requiem. Hij maakte voor zijn compositie gebruik van de specifieke kwaliteiten van de zangers van ons barokensemble. DE GROTE RIVIEREN (mei) - Een concert in de Grote Kerk van Dordrecht in het kader van het afscheid van bestuursvoorzitter K. Bakker van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg De Grote Rivieren. Op het programma stond kamermuziek van Johann Sebastian Bach, George Frideric Handel en John Stanley. Het prachtige Bachorgel van de Grote Kerk in Dordrecht werd bespeeld door Leo van Doeselaar. VREDE VAN UTRECHT (mei) - Een concert in de Utrechtse Domkerk in het kader van de meerjarige manifestatie Vrede van Utrecht. Op het programma stonden composities die zijn geschreven ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht (1713). Daaronder was een Nederlandse première van een door Jos van Veldhoven herontdekte ode aan die vrede van William Croft. Het programma bevatte verder nog het Utrecht Te Deum en het Jubilate van George Frideric Handel Radio In 2009 vonden de volgende opnamen plaats: * 30 januari 2009 De Kroning van James II Opname en live-uitzending op Radio 4 in het kader van de serie van de Vrijdag van Vredenburg in Utrecht. * 12 maart 2009 Requiem: Lang zullen we DOOD gaan Opname voor Radio 4 en Cultura door NPS in het kader van de Donderdagavondserie in Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Later zijn de opnamen ook aangeboden als download via de website van Radio 4. * zondag 17 mei Meine Freundin, du bist schön Opname en live-registratie in het kader van het Zondagochtendconcert in Het Concertgebouw. - Sinds een aantal jaren zendt Classic FM jaarlijks de integrale versie van de cd's van de Matthäus-Passion en het Weihnachtsoratorium uit. Televisie Het NOS Journaal besteedt jaarlijks aandacht aan de uitvoering van de Matthäus-Passion op Goede Vrijdag. In 2009 was de aandacht voornamelijk gericht op de traditie van de Lamentaties in de vroege ochtend van Goede Vrijdag in de Grote Kerk in Naarden.

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 9


Internet De opnamen van het programma Requiem: Lang zullen we DOOD gaan door de NPS zijn ook aangeboden als download via de website van Radio 4. Cd Op de valreep van 2009 was er de release van de cd voor de Vrede van Utrecht. Het betrof hier geen commerciële uitgave, maar een gelimiteerde oplage van de Stichting Vrede van Utrecht, bedoeld als relatiegeschenk. In 2010 zal van deze opnamen ook een commerciële uitgave gemaakt worden, evenals van de opnames van de Kerstconcerten 2009, met onder meer een opvallende registratie van het Magnificat van Johann Sebastian Bach. Matthäus-Passion 2009 Recensie BN de Stem, 6 april 2009

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 10


HOOFDSTUK 2 BEZOEKCIJFERS EN CONCERTSPREIDING Nederland In 2009 gaf De Nederlandse Bachvereniging 58 concerten* in Nederland. Met een totaal aantal bezoekers van 41.167 kwamen we uit op een gemiddeld aantal bezoekers van 710. Ter vergelijking: in 2008 bereikten we met 51 concerten een totaal aantal bezoekers van 40.518 (gemiddeld 794). De verklaring voor dit lagere gemiddelde ligt waarschijnlijk in het aantal intiemere en kleinschaligere (kamermuziek)concerten dat in 2009 hoger lag dan in 2008. De bezoekersaantallen van de grotere producties als De Kroning van James II, de Matthäus-Passion, Saul en de Kerstconcerten laten geen opvallende verschillen zien met voorgaande jaren. Bij De Nederlandse Bachvereniging verheugen wij ons in een groot aantal vaste bezoekers die hun toegangskaarten vaak bestellen in de voorverkoop in de vorm van een abonnement voor meerdere concerten. In het laatste decennium is de landelijke trend in de podiumkunsten dat de verkoop van abonnementen terugloopt, maar De Nederlandse Bachvereniging vormt hierop een positieve uitzondering. De voorverkoop blijft al jaren stabiel. Sterker nog: in de voorverkoop voor het seizoen 2009-2010 is onze abonnementverkoop gestegen met 6%. Buiten de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag vonden34 concerten (58%) plaats. Dat is precies hetzelfde aantal als in 2008. In 2009 gaven we voorlopig de laatste concerten in Zutphen; in 2009 beëindigde we onze vaste samenwerking met Theater de Hanzehof in Zutphen als kernplek. Al dan niet geholpen door een gemeentelijke subsidie en plaatselijke sponsoren konden we onze aanwezigheid in plaatsen als Utrecht, Maastricht, Kampen en Rotterdam bestendigen. Buitenland Na een reislustig 2008 met concerten in Japan, Duitsland en België waren er in 2009 geen concerten in het buitenland. Het vooruitzicht voor 2010 laat slechts één concert in België zien. Voor 2011 worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor nieuwe tournees naar Japan en de Verenigde Staten.

* Het besloten concert in Dordrecht is in deze berekeningen niet meegenomen. __________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 11


Meine Freundin, du bist schĂśn Recensie de Stentor, 14 mei 2009

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 12


HOOFDSTUK 3 EDUCATIE De Dag van Bach De afgelopen jaren heeft De Nederlandse Bachvereniging samen met PODIUM Bureau voor educatieve communicatie bv hard gewerkt aan een educatief project voor leerlingen in het basisonderwijs. Na een pilot in 2008 ging de zogenoemde Dag van Bach in 2009 dan eindelijk van start met een bezoek van een ensemble aan acht scholen in Nederland. Kinderen van vier t/m twaalf en klassieke muziek. Een onmogelijk combinatie? Nee hoor. Op de zogenoemde Dag van Bach gaan kinderen enthousiast aan de slag met barokmuziek. Ze maken op een speelse manier kennis met de muziek van Johann Sebastian Bach en de tijd waarin hij leefde. De dag zit als volgt in elkaar. In de vroege ochtend worden de leerlingen en hun ouders welkom geheten op school door de musici die in de gangen muziek van Bach spelen. Later in de ochtend gaan die musici op bezoek in de groepen 1 t/m 8, waarin ze afzonderlijk iets vertellen over hun instrumenten. De kinderen krijgen hierbij ook een actieve rol. De dag wordt afgesloten met een echt concert voor alle klassen. De acht scholen die met de Dag van Bach werden bezocht, lagen in de plaatsen waar De Nederlandse Bachvereniging ook regelmatig concerten organiseert: Maastricht, Rotterdam, Kampen en Utrecht. Met het project werden 1916 leerlingen bereikt. Enkele reacties van leerlingen en docenten: "Er is heerlijk nagenoten van jullie aanwezigheid! Tijdens de teamevaluatie was het één van de zaken die als ‘toppers van het jaar’ bestempeld werden." "Wij waren tijdens onze zomervakantie in Duitsland. Mijn kinderen (6 en 8 jaar) waren helemaal enthousiast toen ze in een museum een portret van Bach zagen. Ze herkenden ‘m direct. Ook kwamen we een keer in een kasteel met een kerkzaal. ‘Hé, dat lijkt wel de muziek van Bach’, zei m’n jongste zoontje. En warempel, hij had gelijk." "Kortom, ik denk dat jullie een uitstekend project hebben neergezet, wat zeker het nodige bij de kinderen heeft losgemaakt." "Ik dacht dat klassieke muziek stom was, maar het is juist heel gezellig." "Ik wil later ook de viool gaan spelen." "Ik had nog nooit in mijn leven een instrument gezien, maar vind het heel erg mooi."

Oog in oog met de Matthäus-Passion Sinds 2003 voert De Nederlandse Bachvereniging jaarlijks het educatieve project Oog in oog met de Matthäus-Passion uit, net als de Dag van Bach tot stand gekomen in samenwerking met PODIUM Bureau voor educatieve communicatie bv. Scholieren van de middelbare school krijgen gastlessen door musici en bezoeken een uitvoering van de Matthäus-Passion door De Nederlandse Bachvereniging. In het verlengde daarvan werken vele honderden leerlingen in Nederland met de door ons ontwikkelde, interactieve cd-rom over de Matthäus-Passion. In 2009 hebben we dit programma ook weer kunnen uitvoeren. Er waren twaalf deelnemende scholen en 268 enthousiaste leerlingen.

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 13


Enkele reacties van docenten in 2009: "Door de gastles en het persoonlijke verhaal zijn de leerlingen interesse gaan tonen in het werk van orkestleden en naar de uitvoering gaan toeleven. Barokmuziek is hierdoor minder abstract geworden voor de leerlingen. Dat kan ik met mijn muzieklessen minder makkelijk voor elkaar krijgen." "Eerst hebben we gezellig geluncht op school en daarna hebben we een uur lang geboeid geluisterd. […] Jullie initiatief om jonge mensen enthousiast te maken voor deze prachtige muziek is echt goud waard!" "De gastles was boeiend. Mooi verhaal, duidelijke uitleg. De kinderen waren diep onder de indruk (de meeste zijn hiphoppers)." "Wij waren het enige donkere hoekje van het Concertgebouw. Voor allemaal was het de eerste keer en ze vonden het stuk voor stuk een waanzinnige ervaring. Iets wat ze hun hele leven zal bijblijven."

graag Jezus zijn). ]

Inleidingen Er worden door De Nederlandse Bachvereniging steeds vaker concertinleidingen georganiseerd. Hiermee proberen we voor de volwassenen de luisterervaring te intensiveren en verdiepen. Er vonden inleidingen plaats voorafgaand aan concerten in Groningen, Kampen, Den Haag en Concertgebouw de Doelen in Rotterdam. In totaal ging het om acht inleidingen. We willen dit aantal in de toekomst graag uitbreiden. Studenten Net als veel andere culturele instellingen kampt De Nederlandse Bachvereniging met een verouderend publiek. Dat is ook een van de redenen om zo actief te zijn op de scholen in het land, om de muziek van Bach levend te houden voor toekomstige generaties. Een groep die hiertoe ook zeker behoort zijn de jongvolwassenen, waarbij wij ons graag willen richten op de studenten van universiteiten en hogescholen. Sinds jaar en dag hanteren wij voor onze concerten in de kerken ook een zeer aantrekkelijk tarief, maar dat heeft nog niet gezorgd voor een grote publieksaanwas onder deze groep. In 2009 zijn er wat verkennende gesprekken geweest met studenten om te kijken hoe we onze activiteiten aantrekkelijker kunnen maken en hoe we dus ook meer jongvolwassenen kunnen verleiden om concerten van De Nederlandse Bachvereniging te bezoeken. Young Professional Programma Een van de doelstellingen van De Nederlandse Bachvereniging is om cultuur en (klassieke) muziek in het algemeen en ons barokensemble in het bijzonder levend te houden in de hoofden van een grote groep toekomstige beleidsbepalers. Dat was een van de redenen om tot oprichting te komen van het Young Professional Programma (YPP). Dit willen we bereiken door rondom enkele concerten ‘een club’ te formeren van Young Professionals met interesse in klassieke muziek, die via hun netwerk anderen weer kunnen interesseren. Deze groep kan bestaan uit mensen met verschillende verwachtingen: netwerken, een lekker avondje uit, je bevinden onder gelijkgestemden. Te allen tijde gekoppeld aan kwaliteit, uitstraling en verdieping. Op die manier moet het idee ontstaan dat wij iets bijdragen aan de maatschappij. Het YPP ging in 2009 van start met de eerste uitvoering van de Matthäus-Passion door De Nederlandse Bachvereniging in de Doelen in Rotterdam. De interesse voor deze activiteiten is groot, alsmede de bereidheid van de young professionals om hierover mee te denken. We zijn hard bezig om meer invulling te geven aan dit programma. __________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 14


HOOFDSTUK 4 ORGANISATIE Op het kantoor deden zich geen wijzigingen voor in de bezetting. Wel kwam er een einde aan de prettige samenwerking met Gerrit Maas, die ons jarenlang heeft geholpen met het opbouwen en afbreken van de podia. Diens functie wordt sinds 1 september vervuld door Hidde Tuininga. Ondanks deze stabiliteit was 2009 allerminst een rustig jaar voor de staf. Nieuw kaartverkoopsysteem De abonnementencampagne voor het seizoen 2009-2010 markeerde de overgang naar een nieuw kaartverkoopsysteem en klantendatabase. Er kwam een einde aan een intensieve samenwerking met het bedrijf Transfer Solutions, die voor ons met gesloten portemonnee binnen het systeem Oracle in de jaren '90 de database heeft gebouwd en ons daarbij jarenlang heeft ondersteund. Ondanks de inspanningen van Transfer Solutions groeide de laatste jaren de behoefte aan een beproefd kaartverkoopsysteem en een klantendatabase speciaal voor de culturele sector om onze klanten beter te bedienen. Dit systeem hebben we gevonden in het systeem SRO van Event and Ticketing Software Benelux. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Verhuizing De zomermaanden stonden in het teken van de verhuizing van het kantoor aan de Koningslaan naar de Nijverheidsweg. Om meerdere redenen was er behoefte aan een ander onderkomen. Een belangrijke overweging was het archief met veel partituren en historisch materiaal. Dat had veel te verduren in de regelmatig met regenwater ondergelopen kelder van het oude kantoor. Door de kantooruitbreidingen van de afgelopen jaren kwamen de werknemers bovendien wel heel erg dicht bij elkaar te zitten. Weliswaar moesten we afscheid nemen van de sfeer van het prachtige Wilhelminapark in Utrecht, maar daarvoor is een groter kantoor voor in de plaats gekomen, waar sinds de verhuizing steeds meer sfeer is gekomen. De verhuurder TCN heeft De Nederlandse Bachvereniging vanwege het maatschappelijk en cultureel belang een mooie huurprijs geboden die min of meer gelijk is aan de huur van het oude kantoor. Netwerken In deze tijd is het meer dan ooit van belang om ook op zakelijk gebied samenwerking te zoeken met partners van binnen of buiten de (oude) muziek. Natuurlijk koesteren wij de banden met onze sponsors, de subsidiÍnten en de concertzalen. Zakelijk leider Mark Vondenhoff is daarnaast ook actief binnen de netwerken van de International Society of Performing Arts (ISPA) en de Vereniging van Nederlandse Muziek Ensembles (VNME). Per januari 2010 maakt hij ook deel uit van het bestuur van de Stichting Code Cultuursponsoring. Verder neemt hij deel aan een informele maar wel actieve bundeling van Utrechtse culturele krachten; hierbij zijn negen culturele instellingen met internationale activiteiten betrokken. Vrijwilligers Ook in 2009 hebben we mogen genieten van de steun van vele vrijwilligers op het kantoor en bij de concerten. Voor de vaste vrijwilliger op kantoor Christien van Oostveen lijkt geen berg te hoog: in de laatste fase van de verhuizing - het brengen van sfeer in de inrichting heeft zij ons geholpen met het aanbrengen van een bosbehang, zodat de publieksservice zich toch nog een beetje in het bos kan wanen. __________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 15


Bezetting 2009 Jos van Veldhoven artistiek leider, Mark Vondenhoff zakelijk leider productie Erik van Lith coördinator, Hilde Van Ruymbeke koormedewerker, Jacques de Rijck medewerker podium en vervoer, Gerrit Maas medewerker podium (tot 1 mei 2009), Hidde Tuininga medewerker podium (per 1 september 2009), Jan Hemmer bibliothecaris marketing & communicatie Harold Kerkhof, Hans Schimmel, Sytske Slager marketing & communicatie, Marit Boersma hoofd publieksservice, Rebecca Schoon medewerker publieksservice financiën & subsidiewerving Liesbeth van der Luit coördinator, Martin Scholten financieel medewerker Sara Pleyte directiesecretaresse Wilma van Egmond bestuurssecretaresse Pedro Stubert, Wim Helder medewerkers vriendenstand Rom Molemaker, Christien van Oostveen vaste vrijwilligers Bestuur In 2009 kwam het Dagelijks Bestuur van De Nederlandse Bachvereniging zes keer bijeen, waarvan drie keer met het Algemeen Bestuur. Daarnaast was er veelvuldig contact tussen bestuursleden bij de concerten en daarbuiten en sprak de directie met regelmaat met individuele bestuursleden over uiteenlopende zaken. Onderwerpen die in de vergaderingen voorbij kwamen, waren vanzelfsprekend de artistieke voortgang en de plannen voor de toekomst, de financiële kant van de organisatie (geconcentreerd in vaststellen van de begroting, vaststellen van de jaarrekening en tussentijdse ramingen), het internationale beleid, fondsenwervende zaken (zoals sponsoring, werving bij particulieren en bij particuliere fondsen) en de plannen en de voortgang rondom het Huis voor Oude Muziek in Utrecht. In 2009 heeft er in de bestuurssamenstelling één wijziging plaatsgevonden: dagelijks bestuur Aart van Bochove voorzitter Kees Beuving secretaris Henk van Wijk penningmeester Peter Bree (tot 2 september) Mathieu Heinrichs (per 2 september) Marry de Gaay Fortman algemeen bestuur Reurt Gisolf Harry Hendriks Atzo Nicolaï Kees Storm

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 16


Bijbelse sonates Recensie de Stentor, 17 oktober 2009

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 17


Artistieke commissie In 2009 heeft er ĂŠĂŠn wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van de artistieke commissie. Peter Bree voorzitter (tot 2 september) Mathieu Heinrichs voorzitter (per 2 september) Pieter Dirksen Jan Nuchelmans Paul-Peter Polak Marten Root Jos van Veldhoven Instrumentaal Vocaal Overleg (IVO) Deze kerngroep van instrumentalisten en zangers behartigt sinds 2006 de belangen van de musici. Het bestuur en de organisatie van De Nederlandse Bachvereniging hechten veel belang aan het IVO. Siebe Henstra voorzitter Benny Aghassi Donald Bentvelsen Gemma Jansen (per 1 september 2009) Marjon Strijk Marinette Troost

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 18


HOOFDSTUK 5 FINANCIËN De Nederlandse Bachvereniging heeft het jaar 2009 afgesloten met een mooi positief resultaat. Na twee jaren die we hadden afgesloten met een negatief resultaat kon de stichting zich geen nieuwe tegenvallers permitteren en moesten de financiële reserves aangevuld worden. Sinds 2009 ontvangt De Nederlandse Bachvereniging structureel overheidssubsidie van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ (NFPK+). De weergave van de onderstaande cijfers is aangepast aan de systematiek van het NFPK+. INKOMSTEN (bedragen in Euro’s)

2009

2008

recette inkomsten uitkoopsommen NFPK+ / OCW Gemeente Utrecht Provincie Utrecht Gemeente Maastricht fondsen, sponsoring, vrienden overige inkomsten

586.487 513.207 613.925 32.000 26.000 7.000 563.669 70.055

588.417 649.770 493.864 586.492 63.802

2.412.343

2.382.345

beheerlasten personeel beheerlasten materieel activiteitenlasten personeel activiteitenlasten materieel

213.311 262.615 1.525.119 370.215

188.649 190.884 1.725.327 288.073

TOTAAL

2.371.260

2.392.933

TOTAAL UITGAVEN

SALDO

41.083

-/-

10.588

Deelneming Bachprodukties

10.581

-/-

15.108

RESULTAAT

51.664

-/-

25.696

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 19


Kerstconcerten 2009 Recensie NRC Handelsblad, 17 december 2009

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 20


HOOFDSTUK 6 FUNDRAISING Fundraising comité Om uitvoering te blijven geven aan de vele artistieke plannen moeten er meer inkomsten gegenereerd blijven worden. Hiervoor is een commissie gecreëerd uit de staf van De Nederlandse Bachvereniging en de besturen van de Stichting, Stichting Vrienden en Stichting Ondersteuning. Zij lieten zich in 2009 met raad en daad terzijde staan door Jan Deiters, die als voormalig directeur fondsenwerving van Het Concertgebouw zijn sporen in het veld heeft verdiend. Vrienden Steeds meer beginnen we bij De Nederlandse Bachvereniging de kracht van 'onze' vrienden als ambassadeurs voor ons barokensemble te onderkennen. Wie kunnen er met meer enthousiasme hun liefde voor de muziek van Bach en de authentieke uitvoeringspraktijk overbrengen dan de mensen die ons al jaren trouw bezoeken? Een mooi voorbeeld waren de vriendenconcerten op 12 september 2009. Veel vrienden namen iemand mee die nog niet eerder concerten van De Nederlandse Bachvereniging heeft bezocht. Dit bleek uit het behoorlijke aantal nieuwe vrienden dat zich na het concert enthousiast aanmeldde als nieuw lid van de Stichting Vrienden van De Nederlandse Bachvereniging. Het jaarlijkse vriendenconcert kende drie uitverkochte uitvoeringen in de Waalse kerk in Amsterdam. Artistiek leider Jos van Veldhoven hield een lezing over getallen en symboliek in de muziek van Johann Sebastian Bach, omlijst door vele muziekfragmenten met enkele musici van ons gezelschap. De vriendenrepetities waren in 2009 ook weer goed bezocht. Omdat we in voorgaande jaren steeds vaker vrienden moesten teleurstellen, is het aantal opengestelde repetities tot vreugde van veel vrienden in 2009 verhoogd. Ondanks een behoorlijk aantal nieuwe aanmeldingen is het totaal aantal vrienden in 2009 licht gedaald. Het bestuur wijdt deze daling niet alleen aan de economische omstandigheden, maar ook aan de verhogingen van de contributies die waren doorgevoerd in 2008. Het duurde even voordat het echte effect hiervan zichtbaar was. De daling van het aantal vrienden was relatief laag zodat de inkomsten voor de vrienden nagenoeg op peil bleven. Speciale aandacht is hier op zijn plaats voor wervingsactie onder de zogenoemde vrienden voor het leven. Deze groep mensen heeft eenmalig een hoog bedrag gedoneerd aan de Stichting Vrienden van De Nederlandse Bachvereniging, waarvoor voor de rest van hun leven mogen genieten van alle voordelen die aan de vriendschap verbonden zijn. We hebben deze groep gevraagd om speciaal voor onze educatie-activiteiten (zie pagina 13 en 14)een eenmalige donatie te doen. Hierop is zo goed gereageerd - de vele giften varieerden tussen de € 20,- en € 1000,- - dat we in 2010 de Dag van Bach kunnen aanbieden aan één extra school. Vermeldenswaardig is verder nog een anonieme privédonatie, die De Nederlandse Bachvereniging in staat stelt om twee cd's op te nemen en op de markt te brengen, te weten de speciale uitvoering van het Magnificat van Johann Sebastian Bach met de 'einlagen' en een nieuwe uitvoering van de Matthäus-Passion in 2010.

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 21


In 2009 bestond het bestuur van de Stichting Vrienden van De Nederlandse Bachvereniging uit: mr. Laetitia Griffith voorzitter Marian van der Meer vice-voorzitter drs. Ing. Simon Schaap RA penningmeester mr. Erik Habers secretaris Siebe Henstra Pim Mol Pol Schevernels mr. Ben Schmitz NFPK+ Per 2009 zijn de subsidietaken van het Rijk overgeheveld naar het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten +. Het beleidsplan 2009-2012 is door het nieuwe fonds in 2008 tot onze vreugde positief beoordeeld, waardoor we ons tot 2012 gesteund voelen door structurele subsidie. Weliswaar beantwoordde het fonds niet volledig aan het gevraagde subsidiebedrag, maar er was wel sprake van een verhoging. Door deze subsidie heeft De Nederlandse Bachvereniging de onmisbare basis om artistieke plannen te blijven ontwikkelen. Gemeentelijke en provinciale subsidies Onze concerten in Utrecht, Maastricht, Kampen en Naarden werden in 2009 mede mogelijk gemaakt door subsidies uit deze gemeenten. Daarnaast hebben wij ons in 2009 mogen verheugen in een subsidie van de provincie Utrecht. Wij zijn ons ervan bewust dat een financiële bijdrage de nodige verplichtingen met zich meebrengt en de zakelijk leider van De Nederlandse Bachvereniging is dan ook in gesprek met deze subsidiërende instanties om aan elkaars verwachtingen te voldoen. Overige subsidies In 2009 wisten we ons ook weer gesteund door de steun van diverse fondsen. Bijdragen t.b.v. educatieprojecten Stichting Elise Mathilde Fonds Janivo Stichting Mondriaan Foundation SNS Reaal Fonds Turing Foundation VSB Fonds Bijdragen t.b.v. regiospreiding SNS Reaal Fonds Stichting Elisabeth Strouven Stichting Edmond Hustinx Bijdragen t.b.v. concerten en activiteiten in het Davidjaar en het Requiem met NBE Stichting John Kasander Kattendijke / Drucker Stichting kfHein Fonds MAOC Gravin van Bylandt Stichting Van den Berch van Heemstede Stichting Vermeulen Brauckman Stichting __________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 22


Sponsoring De Stichting Ondersteuning van De Nederlandse Bachvereniging werft sponsors voor de moederstichting en investeert in een langdurige relatie. De keuze voor vele relatief kleine sponsors - in plaats van een of enkele grote - is juist in 2009 een goede keuze gebleken. Door het economisch tij waren er wel enkele opzeggingen, maar we hebben ook een aantal nieuwe sponsors mogen verwelkomen: Corus Groep De Efteling Ernst & Young Koninklijke Johan Enschedé BV De Meeuw BV Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen In 2009 was het bestuur van de Stichting Ondersteuning van De Nederlandse Bachvereniging samengesteld uit de volgende mensen: ir. Fons Driessen voorzitter mr. Erik Habers secretaris drs. Jan Smit penningmeester (tot december 2009) ir. Willem van der Schoot (per december 2009) drs. Max van Alphen RA mr. Marry de Gaay Fortman drs. Karien van Gennip ir. Ludo van Halderen prof. drs. Cor Herkströter RA drs. Guus Hoefsloot drs. ing. Cees Maas drs. Michiel Meurs drs. Paul Ribourdouille Jhr. Thom van Rijckevorsel Ad Scheepbouwer ir. Willem van der Schoot drs. Kees van der Waaij ir. Rein Willems

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 23


In 2009 genoot De Nederlandse Bachvereniging van de financiële steun van de volgende ondernemingen: ABN AMRO Bank nv Stichting Pensioenfonds ABP Achmea Holding Aegon nv Aon Groep Nederland nv Atradius nv Ballast Nedam nv Boer & Croon Strategy and Management Group Bouwfonds MAB Development bv De Brauw Blackstone Westbroek nv Chairy Control bv Classic FM CNR Music bv Connexxion Holding nv Corus Groep DAF Trucks nv Delta Lloyd nv Deutsche Bank ag DSM nv De Efteling ERA Contour bv Koninklijke Johan Enschedé BV Essent nv Fortis Vastgoed Ontwikkeling nv Generali Verzekeringsgroep nv Havenbedrijf Rotterdam nv Heijmans nv ING Groep ING Commercial Finance bv Bank Insinger de Beaufort nv Koninklijke Johan Enschedé BV het Kadaster KLM KPMG

F. van Lanschot Bankiers McKinsey & Company De Meeuw BV nv Nederlandse Spoorwegen Nederlandse Vereniging van Banken Nuon Obvion Oranje-Nassau Groep bv Philips Nederland bv Pon Holdings bv Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen Rabobank Maastricht e.o. Rabobank Tilburg RAI Holding bv Randstad Holding nv Royal Haskoning RWE Energy Nederland nv Schiphol Group Sdu nv Sena Siemens Nederland nv Spigthoff Advocaten en Belastingadviseurs TBI Holdings bv Theodoor Gilissen Bankiers nv Stichting Topas Towers Watson Transfer Solutions TKH Group nv Verbond van Verzekeraars Royal Wessanen nv Westplan Investors nv

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 24


BIJLAGE CONCERTOVERZICHT 2009 PROGRAMMA

DE KRONING VAN JAMES II

Georg Frideric Handel (1685-1759) Coronation Anthems Henry Purcell(1659-1695) My heart is inditing John Blow (1649-1708) God spake sometime in visions Let thy hand be strengthened Behold, o God our defender Let my prayer come up UITVOERENDEN De Nederlandse Bachvereniging, koor en orkest Richard Egarr, dirigent Philip Freriks, verteller 23 januari 24 januari 28 januari 29 januari 30 januari

Amsterdam, Muziekgebouw aan ‘t IJ Groningen, De Oosterpoort Maastricht, Onze Lieve Vrouwe Basiliek Naarden, Grote Kerk Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn

PROGRAMMA

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE (Kamermuziek)

aantal bezoekers 718 649 325 783 1021

Georg Frideric Handel (1685-1759) Coronation Anthems Henry Purcell(1659-1695) My heart is inditing John Blow (1649-1708) God spake sometime in visions Let thy hand be strengthened Behold, o God our defender Let my prayer come up UITVOERENDEN De Nederlandse Bachvereniging, solistenensemble Nicola Wemyss, sopraan Mattijs van de Woerd, bas Fred Jacobs, luit Siebe Henstra, klavecimbel 12 februari 13 februari 14 februari

Zutphen, St. Janskerk Rotterdam, Pelgrimvaderskerk Maastricht, St. Janskerk

234 306 265

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 25


PROGRAMMA

KLAVECIMBELRECITAL GUSTAV LEONHARDT (Kamermuziek)

UITVOERENDE Gustav Leonhardt, klavecimbel 27 februari 28 februari 1 maart

Utrecht, Geertekerk Amsterdam, Waalse kerk Kampen, Stadsgehoorzaal

PROGRAMMA

REQUIEM: Lang zullen we DOOD gaan!

322 421 277

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Requiem, KV 626 (in een nieuwe bewerking voor blazers, koor en solisten) Theo Loevendie (1930) Requiem (première) UITVOERENDEN De Nederlandse Bachvereniging, koor en solisten Orlanda Velez Isidro, sopraan Gemma Jansen, alt Immor Schröder, tenor Matthew Baker, bas Nederlands Blazers Ensemble, op historische instrumenten Theo Loevendie en vrienden 7 maart 8 maart 10 maart 11 maart 12 maart 13 maart 15 maart

Enschede, Muziekcentrum Den Haag, Dr Anton Philipszaal Leeuwarden, De Harmonie Zwolle, Odeon De Spiegel Amsterdam, Muziekgebouw aan ‘t IJ Amsterdam, Muziekgebouw aan ‘t IJ Haarlem, Philharmonie

PROGRAMMA

MATTHÄUS-PASSION

278 916 150 245 621 622 543

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Matthäus-Passion, BWV 244 UITVOERENDEN De Nederlandse Bachvereniging m.m.v. Kampen Boys Choir Lars Ulrik Mortensen, dirigent Jan Kobow, tenor (Evangelist) Dorothee Mields, Susanne Rydén, sopraan Robin Blaze, Alex Potter, alt Leif Aruhn-Solén, Mathias Hedegaard, tenor Peter Harvey, Matthew Brook, bas

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 26


31 maart 1 april 2 april 4 april 5 april 7 april 8 april 9 april 10 april 11 april

Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Rotterdam, de Doelen Amsterdam, Het Concertgebouw Aardenburg, St. Baafskerk Naarden, Grote Kerk Tilburg, Concertzaal Naarden, Grote Kerk Naarden, Grote Kerk Naarden, Grote Kerk Naarden, Grote Kerk

PROGRAMMA

LAMENTATIES

1325 2164 1886 1066 1740 760 1742 1742 1740 1742

Giovanni Paolo Colonna (1637-1695) Johann Rosenmüller (ca. 1619-1684) Lamentationes Jeremiae Prophetae UITVOERENDEN Lars Ulrik Mortensen, orgel Richte van der Meer, cello Dorothee Mields, sopraan Alex Potter, alt 10 april 11 april

Naarden, Grote Kerk Naarden, Grote Kerk

PROGRAMMA

MEINE FREUNDIN, DU BIST SCHÖN

196 186

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Der Herr denket an uns, BWV 196 Heinrich Schütz (1585-1672) Stehe auf, meine Freundin Georg Böhm (1661-1733) Mein Freund ist mein Dietrich Buxtehude (1637-1707) Drei schöne Dinge sind (BuxWV 19) Johann Christoph Bach (1642-1702) Meine Freundin, du bist schön UITVOERENDEN De Nederlandse Bachvereniging, solistenensemble Jos van Veldhoven, dirigent Dorothee Mields, sopraan Marcel Beekman, tenor Harry van der Kamp, bas 12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 17 mei

Zutphen, de Hanzehof Rotterdam, Laurenskerk Kampen, Bovenkerk Utrecht, Geertekerk Amsterdam, Het Concertgebouw

212 314 234 334 1479

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 27


PROGRAMMA

DE GROTE RIVIEREN

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium in e, BWV 548/a Trio in a, BWV 529/b Fuga in e, BWV 548/b Wachet auf, rufft uns die Stimme, BWV 645 Toccata in d, BWV 565 John Stanley (1713-1786) Concerto in c, op. 10, nr. 4 George Frideric Handel (1685-1759) Orgelconcert nr. 13 in F, HWV 295 UITVOERENDEN De Nederlandse Bachvereniging, solistenensemble Leo van Doeselaar, orgel Johannes Leertouwer, viool Sayuri Yamagata, viool Staas Swierstra, altviool Josh Cheatham, contrabas 13 mei Dordrecht, Grote Kerk PROGRAMMA

VREDE VAN UTRECHT

George Frideric Handel (1685-1759) Utrecht Te Deum, HWV 278 Jubilate, HWV 279 William Croft (1678-1727) Ode for the peace treaty of Utrecht “With noise of Cannon” UITVOERENDEN De Nederlandse Bachvereniging, koor en orkest Jos van Veldhoven, dirigent Nicki Kennedy, sopraan William Towers, alt Wolfram Lattke, tenor Julian Podger, tenor Peter Harvey, bas 29 mei Utrecht, Domkerk

500

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 28


PROGRAMMA

VRIENDENCONCERT

Gesproken toelichting door Jos van Veldhoven over getallen en symboliek in de muziek van Johann Sebastian Bach, geïllustreerd met gespeelde en gezongen fragmenten. UITVOERENDEN Solisten en instrumentalisten van De Nederlandse Bachvereniging Jos van Veldhoven, dirigent 12 september 12 september 12 september

Waalse Kerk, Amsterdam (matinee) Waalse Kerk, Amsterdam (matinee) Waalse Kerk, Amsterdam (avondconcert)

PROGRAMMA

SAUL

450 450 450

George Frideric Handel (1685-1759) Saul: a sacred oratorio, HWV 53 UITVOERENDEN De Nederlandse Bachvereniging, koor en orkest Jos van Veldhoven, dirigent Maria Keohane, sopraan (Michal) Siri Karoline Thornhill, sopraan (Merab) Daniel Taylor, alt (David) Charles Daniels, tenor(Jonathan) Christopher Purves, bas (Saul) m.m.v. Boudewijn Zwart beiaard 8 oktober 9 oktober 10 oktober 13 oktober

Utrecht, Vredenburg Breda, Chassé Theater Naarden, Grote Kerk Rotterdam, de Doelen

PROGRAMMA

BIJBELSE SONATES

735 413 936 1418

Johann Kuhnau (1660-1722) Musikalische Vorstellung einiger Biblischer Historien Heinrich Ignaz Franz von Biber (16441704) Keuze uit de Rosenkranz Sonates UITVOERENDEN De Nederlandse Bachvereniging, solistenensemble Antoinette Lohmann, viool Susanne Braumann, viola da gamba en lirone Leo van Doeselaar, orgel Siebe Henstra, klavecimbel Nico ter Linden, gesproken teksten 14 oktober 22 oktober 23 oktober 13 oktober

Kampen, Stadsgehoorzaal Maastricht, St. Janskerk Utrecht, Geertekerk Eindhoven, Muziekcentrum Frits Philips

227 152 251 282

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 29


PROGRAMMA

ARIANNA A NAXOS

Joseph Haydn (1732-1809) Symfonie nr. 39 in g, HOB I:39 Arianna a Naxos, HOB. XXVIB:2 Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) Rondo voor viool en orkest, KV 269 Symfonie nr.25 in g, KV 183 UITVOERENDEN De Nederlandse Bachvereniging, orkest Johannes Leertouwer, dirigent en viool Josè Maria Lo Monaco, mezzosopraan 5 november 7 november 8 november

Naarden, Grote Kerk Amsterdam, Muziekgebouw aan 't IJ Groningen, De Oosterpoort

PROGRAMMA

KERSTCONCERTEN 2009

602 683 291

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Magnificat in D (bwv 243) (met ‘Einlagen’ voor Kerstmis van Sweelinck, Verrijt, J.M. Bach en Schein) Ouverture uit de Suite in D (bwv 243) Unser Mund sei voll Lachens (bwv 110) Johann Hermann Schein (1586-1630) Vom Himmel hoch da komm ich her Andreas Hammerschmidt (1611/12-1675) Vom Himmel hoch da komm ich her UITVOERENDEN De Nederlandse Bachvereniging, orkest en ripiënisten Jos van Veldhoven, dirigent Dorothee Mields, sopraan Johannette Zomer, sopraan William Towers, alt Charles Daniels, tenor Stephan MacLeod, bas 12 december 14 december 16 december 17 december 19 december 20 december 22 december 23 december

Aardenburg, St. Baafskerk Amsterdam, Westerkerk Tilburg, Concertzaal Tilburg, Concertzaal Den Haag, Dr Anton Philipszaal Haarlem, Philharmonie Naarden, Grote Kerk Groningen, De Oosterpoort

360 984 190 537 570 793 1215 291

__________________________________________________________________________________________ De Nederlandse Bachvereniging – Jaarverslag 2009 30

Jaarverslag 2009  

Bekijk hier het jaarverslag van De Nederlandse Bachvereniging.

Jaarverslag 2009  

Bekijk hier het jaarverslag van De Nederlandse Bachvereniging.