Page 1

Echo is de nieuwsbrief van KlasCement die zicht richt naar de leden van de reflectiegroep, beleidsmakers in het onderwijsveld, partners en (vrijwillige) medewerkers.

ECHOLINKS • www.klascement.net • www.edutubeplus.eu • www.thinkquest.org • www.dewereldaanjevoeten.be

• www.klascement.net/bis

• www.davindi.nl • aspect.eun.org • www.classy.be • hotpot.klascement.net

IN DIT NUMMER: De cijfers

2

Voor de klein- 2 sten KC bouwt bruggen

2

KlasCement ECHO N O V E M B E R

2 0 0 8

N R

3

N I E U W S B R I E F

KC heeft een vaste stek Eindelijk, maar ook noodzakelijk! KlasCement heeft een vaste stek gevonden in Gent. Sedert de personeelsuitbreiding van vorig jaar waren we op zoek naar een betaalbare woonst. Het cement was toen nog niet hard genoeg om zelf te gaan bouwen. Een jaar lang mochten we huizen in de gebouwen van UGent. Onder de koepel van de vakgroep onderwijskunde, hoe kan het ook anders, vergaderden we veertiendaags in één van de lokalen aan de Dunantlaan. We danken alvast de vele medewerkers aldaar die ons met raad en d(r)aad bijstonden.

een pand in de Sint-Pietersaalststraat 38, 9000 Gent. Niet te groot, maar toch leef– en woonbaar, netjes en dichtbij het Sint-Pietersstation. Ideaal dus om de nu al 13 personeelsleden op regelmatige basis te laten samenkomen. De eerste bijeenkomsten werden steevast ingezet met een Ikea-moment. Een reeks verga-

dertafels en dito stoelen werden aan elkaar gevezen en geklopt. Het KC-lokaal is nu moduleerbaar om de diverse werkgroepen afzonderlijk aan het werk te zetten. Met een kleine moeite maken we van het lokaal een echt ‘old fashion’ leslokaal. Straks komt er nog een beamer en een multimediaal digitaal bord. Je bent er steeds welkom!

September 2008, een klein jaar na de lancering van de vernieuwde site, deed ons beseffen dat de nieuwe personeelsuitbreiding dringender dan ooit noopte om op zoek te gaan naar een nieuwe plek. Na wat zenuwachtig zoeken, zo gaat dat met die dingen, viel ons oog op

De wereld aan 3 je voeten! Applaus voor BIS

3

Aspect zoekt m/v

3

Hoe begin je eraan ?

4

Beelden voor het onderwijs In een vorige Echo kon je op deze plaats lezen hoe we verlangden naar een educatieve YouTube. Dit jaar krijgt het Europees project EduTubePlus een gezicht. Samen met de collega’s uit Griekenland die het project coördineren, brengen partners uit 12 Europese landen

multimediaal materiaal binnen het bereik van de leerkracht. Begin september werd in Griekenland het startschot gegeven. KlasCement zal, als enige ‘user generated repository’ inhoud gaan aanleveren. Onze ervaring met metadatering loont. Binnenkort kunnen leerkrachten én

leerlingen genieten van bewegende leerobjecten in de klas. Lees meer op www.klascement.net/krant/6453/

En binnenkort: www.edutubeplus.eu


PAGINA

2

De cijfers Het moet er toch elke keer bij. Omdat ze zo overtuigend zijn, of omdat ze zo objectief zijn. Deze keer zijn we toch wel wat uitleg verschuldigd. We noteerden eind september 41 000 geregistreerde gebruikers op KlasCement. Een goeie week later zagen we dit aantal terugvallen op een goeie 30 000. Strange? Nee, helemaal niet. We houden ervan correcte informatie te verspreiden. Eén van de voordelen van het WEB2.0 is dat we onze leden ‘kennen’. JULLIE zijn en maken KlasCe-

ment. Laten we het dan liefst hebben over de ACTIEVE gebruikers. Elke lid dat zich het laatste jaar niet aanmeldde hebben we verwijderd als lid. Het klinkt streng, maar we hebben het met zachte hand aangepakt. Na zes en elf maanden inactiviteit kregen die leden een bericht, drie weken later een laatste waarschuwing. Dit maakt dat we nu, begin oktober opnieuw vertrokken zijn met 30 000 leden. Troost je, er zijn er momenteel al opnieuw meer dan 31 000. We groeien op

dit moment met een 50 tot 100 nieuwe leden PER DAG. Dit steunt en bevestigt ons. Vele collega’s zijn overtuigd van het nut van ‘delen en samen werken’. We durven stellen dat onze leden écht actief zijn, en dat kan niet van elke WEB2.0 toepassing gezegd worden. Op naar de échte 40 000!

Voor de kleinsten ThinkQuest is een veilige leer- en webomgeving voor kinderen uit het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair.

Wie kinderen heeft in de leeftijd tussen 6 en 12 zal het geweten hebben. De computer is voor deze ‘natives’ een alledaagse zaak geworden. Bang waarschuwen overheid en verantwoordelijken ons voor ‘the dark si(d/t)e’. En gelijk hebben ze natuurlijk. Dit betekent meteen een super zware opdracht voor iedereen die bij opvoeden in het algemeen en het onderwijs in

het bijzonder betrokken is. Gelukkig zijn er middelen die, zelfs gratis, verantwoord kunnen ingezet worden. ThinkQuest Projects is er zo eentje. Oracle Education Foundation lanceerde eind vorig jaar m.m.w. KlasCement deze leer- en webomgeving voor de kinderen van de basisschool en de eerste graad van het secundair.

Deze veilige en beschermde omgeving stelt leerkrachten en kinderen in staat samen te bouwen aan eigen ideeën of te leren van andere projecten. Ook dit jaar wordt dit initiatief vanuit KlasCement verder ondersteund en gedragen. Er volgen nog nascholingen, evenementen en een wedstrijd voor leerkrachten!

KC bouwt bruggen We hebben al een tijdje door dat ‘over het muurtje kijken’ soms loont. Niet alleen Europees maar ook in Vlaanderen kunnen we ons steentje bijdragen. Het verheugt ons dan ook dat het departement economie én onderwijs KlasCement onder hun vleugels nemen. Begin oktober viel er tot onze vreugde een bericht

KLASCEMENT/ECHO

in de brievenbus. KlasCement kan samen met Vi-Host en FlandersDC bruggen bouwen. Beide departementen maken middelen vrij om nieuwe (ICT-)technologieën door kinderen van de basisschool te laten ontdekken. We stellen ons tot doel kinderen te laten ontdekken hoe je beter kan leren door gebruik te

maken van innovatieve producten die op de koop toe niet duur hoeven te zijn. Op 1 januari 2009 start het drie jaar durende project. We beloven een eerste verslag in een volgende Echo.


NOVEMBER

2008

PAGINA

De wereld aan je voeten! Onze jongeren zijn de toekomst van Vlaanderen! Het project “De wereld aan je voeten!” kadert in de vakoverschrijdende eindtermen 'leren leren' en wil jongeren doen nadenken over hun bijdrage aan de maatschappij, en de rol van wetenschap, technologie en ondernemen in onze globaliserende wereld. KlasCement stelt zijn expertise en communicatiekracht ter beschik-

king van dit project.

nodig hebben (studiekeuze).

“De wereld aan je voeten!” bestaat uit 4 deelprojecten, die de leerlingen kunnen helpen bewust hun studiekeuze te maken. Een seminarie kan voor de jongeren een oogopener zijn naar de groeiende globalisering, wil hen in contact brengen met enthousiaste mannen en vrouwen uit het bedrijfsleven die gekozen hebben voor wetenschap en technologie of ondernemen (bedrijfscontact), laat hen via een webquest ervaringen opdoen en helpt hen analyseren welke competenties ze

“De wereld aan je voeten!” richt zich naar leerlingen van de derde graad secundair onderwijs (ASO en TSO) en hun leerkrachten. Meer informatie vind je op www.dewereldaanjevoeten.be.

Applaus voor BIS

Begeleid individueel studeren, een project van de Vlaamse overheid rond studeren volgens eigen tempo en mogelijkheden, wordt afge-

bouwd. Het zou zonde zijn mocht al dat mooie lesmateriaal dat de voorbije jaren door naarstige handen samengesteld werd zou verdwijnen in de kelders van een ministerie. Laat KlasCement nu de uitgelezen

BIS Vlaanderen in plek zijn om deze databanken terug levend te maken en opnieuw aan het onderwijsveld aan te beiden. Binnenkort kan je op de subsite www.klascement.net/bis al dat moois bewonderen en terug downloaden (en hergebruiken). Meer dan 4 000 cursussen staan zo ter beschikking van het onderwijsveld. Downloaden maar!

ASPECT zoekt m/v De expertise die KlasCement gedurende de voorbije jaren heeft opgebouwd en de standaardisering van de metadata rond de leerobjecten brengt ons meer en meer in contact met Europese spelers. Eén van de verwezenlijkingen kan je nu al live ervaren op www.davindi.nl. De Nederlandse zoekmachine ‘harvest’ nu al materiaal uit de KC-databank. In de loop van dit schooljaar zal ook het omgekeer-

de gebeuren. Een ander Europees project is ASPECT (http://aspect.eun.org/). Deskundigen uit alle internationale normalisatie-instellingen en consortia die actief zijn in e-learning (CEN / ISSS, IEEE, ISO, IMS, ADL) zullen samenwerken ter verbetering van de goedkeuring van leertechnologienormen en specificaties.

In dit kader vragen we ook de medewerking van een aantal collega’s wiskunde/wetenschappen om lesmateriaal te testen en te bespreken. Als beloning bieden we de geëngageerde leerkrachten een deelname aan de summerschool ergens in Europa aan. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een wat technisch onderlegde collega die in een focusgroep met andere Europese (P, RO, LT, B) collega’s wil zetelen. Info: hans@klascement.net

KC-handen

3


Om nu al te noteren 19 11 2008 ThinkQuest evenement in PHLimburg http://www.klascement.net/nieuws/9604/ Echo is de nieuwsbrief van KlasCement die zicht richt naar de leden van de reflectiegroep, beleidsmakers in het onderwijsveld, partners en (vrijwillige) medewerkers.

01 12 2008 ICT-dag in KaHo Sint-Lieven Gent http://www.klascement.net/nieuws/9574/

KC is een initiatief van EduCentrum vzw

09 03 2009 ICT-dag in KHLIM Hasselt

Westkapelse steenweg 19 8380 Dudzele

20 05 2009 KC Awards in Brussel

KlasCement kantoor

xx 05 2009 ICT-dag in Brugge (onder voorbehoud)

Sint-Pietersaalststraat 38 9000 Gent

Het KC Team

0497 43 52 33

http://www.klascement.net/leden/info/beheerders/

info@klascement.net

Bart Bea Dirk Emma Hans Inge Jo Lies Liesbeth Pascal Peter Rein Steven Vincent en de vele vrijwillige medewerkers ...

Portaalsite voor en door het onderwijs

Hoe begin je eraan ? Registreer je vandaag nog op KlasCement. Je krijgt gratis toegang tot bijna 5 200 leerobjecten, verdeeld over 5 bouwstenen: Nieuws, Sites, Docs, Ware en Krant:

Bij de start krijg je 1 000 punten aangeboden, telkens als je een bijdrage (in detail) bekijkt kost dit je 2 punten. Het aanleveren van een bijdrage levert je dan weer tussen de 10 (een score geven) en de 100 (software insturen) punten op. KlasCement wil hier geen schoolrapport opstellen, maar de deelnemers blijvend stimuleren niet alleen leerobjecten AF te halen maar regelmatig ook eens iets OP te sturen.

Je zoekactie start je via het ingeven van een zoekwoord in de eenvoudige interface (Vandaag > Beginners). Kenners kunnen meteen uit de zeer uitgebreide databank gaan filteren door één van de bouwstenen, vakken, onderwijstypes of functies aan te duiden. Alle leerobjecten zijn te bereiken via een unieke URL en kunnen zo in je favorieten (binnen of buiten KC) opgenomen worden.

www.klascement.net/help Hulp, filmpjes en instructies

Vergeet ook niet onze subsites te bezoeken.

• CLASSY www.classy.be geeft je gratis weblogs en webruimte (lerarenkaart nodig)

• HOTPOTATOES hotpot.klascement.net geeft je een verzameling van duizenden Hot Potatoes oefeningen, gemaakt en uitgetest door collega’s.

• Zag je al onze interne KC-mailbox? Meld aan, kijk rechtsboven in je profielkader en contacteer je vakcollega’s vandaag nog !

KC Echo 3  

Echo is de nieuwsbrief van KlasCement die zich richt naar beleidsmakers in het onderwijsveld, onze partners en nauwe contacten en onze (vrij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you