Page 1

UNGDOMS TOP 10: DRENGE: 60 m. -11 år: Iddi Alkhag Anders Kristiansen Nick Pedersen Kim Hoppenworth Casper Lodberg Mathias Jørgensen Sune Nygaard Mathias Jørgensen Gert Løve Sørensen Mads Riber Jesper Lanther David Cieslak Søren Bundgaard Jacob Høy Jonas Lykke Olesen

100 m. 12-13 år:

9,10 +1,8

-1,3

8,6 8,7 8,9 9,0 8,9 8,9 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

89 86 90 88 97 03 90 02 86 90 93 94 95 98 01

60 m. 12-13 år: Badrin Alkhag Esben M Blicher Thomas Hopp Pelle Tejsner Bo West Nick Pedersen Søren Tosti Jan Vad Hansen Anders Sørensen Jesper Jensen Jesper Lanther

-0,5

8,2 8,4 8,6 8,6 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

93 86 85 88 90 91 86 88 91 93 94

80 m. 12-13 år: Torben L Olesen -0,6 Michael Hovborg Hansen Esben M Blicher Steen Skals Hansen Anders Kristiansen Nick Pedersen -2,0 Pelle Tejsner Casper Lodberg Jesper Lanther Søren Bundgaard

9,9 10,1 10,3 10,3 10,5 10,5 10,7 11,04 10,9 10,9

97 98 87 89 87 92 89 99 95 97

Kasper Møller Esben M Blicher Keen Jacobsen Torben Lykke Olesen Erik Martinsen Søren Kragskovhede Kenneth Frandsen Nick Pedersen Michael Lodberg Thomas Glue Anders Sørensen

12,1 12,3 12,5 13,08 13,1 13,3 13,3 13,3 13,4 13,5 13,5

79 87 86 97 78 80 85 92 82 85 92

11,6 11,93 11,7 12,03 12,04 11,8 12,07 11,9 12,0 12,0

81 86 87 92 91 95 89 95 87 97

11,45 11,46 11,50 11,3 11,57 11,71 11,72 11,5 11,5 11,5 11,5

89 92 89 63 91 94 89 72 74 77 86

100 m. 14-15 år: Kasper Møller Michael Grandt Kåre Jensen Thomas Alnor Steen Skals Hansen Henrik Uhrenholt Esben M Blicher Badrin Alkhag Kenneth Frandsen Jesper Lanther

+0,6 +1,9

100 m. 16-17 år: Kåre Jensen Claus Pagh Jacob Kirkegård Mogens Jørgensen Esben M Blicher Hans Henrik Grabe Eddie Adjavon Peter S Christensen Carsten Oxenvad Tom Olaf Jensen Tom B Frederiksen

-0,6 +1,5 +1,9 -2,3


100 m. 18-19 år: Peter Regli +0,3 Tom Olaf Jensen Poul Frederik Palludan Mogens Jørgensen Hans-Henrik Grabe Kåre Jensen +0,9 Per Skals Hansen Kurt Pedersen Brian Christiansen Thomas Glue +0,4

200 m. 16-17 år: 10,97 11,0 11,1 11,1 11,1 11,35 11,40 11,2 11,2 11,47

82 78 55 64 95 91 91 63 83 91

200 m. -11 år: 29,6 30,9 32,0 33,6 33,7 33,8 34,3 35,1 35,5

81 74 83 80 82 79 86 84 84

200 m. 12-13 år:

+0,4 -2,9

22,61 23,30 23,3 23,55 23,88 23,7 23,95 23,96 23,8 23,9

99 89 63 89 90 75 94 92 83 81

-0,7

-2,2

+1,0

+1,6

Peter Regli Kåre Jensen Tom O Jensen Brian Christiansen Kenneth Thomassen Poul Frederik Palludan Hans-Henrik Grabe i Jesper Lanther -0,9 Mogens Jørgensen Jørgen Thomsen

22,3 22,82 22,8 22,8 22,9 23,1 23,27 23,33 23,2 23,4

82 91 79 83 84 55 96 00 65 62

39,63 40,4 41,3 41,58 41,68 41,81 42,9 42,9 43,79 44,6 49,1

99 96 95 01 94 02 97 93 02 96 95

38,8 38,9 39,19 39,6 40,05

73 94 92 95 02

37,4 37,68

61 96

300 m. 14-15 år: 26,2 26,7 26,7 26,9 26,9 27,1 27,3 27,3 28,4 28,5 28,5

79 79 92 84 89 89 86 92 96 89 94

200 m. 14-15 år: Kasper Møller Steen Skals Hansen Thomas Alnor Kåre Jensen Hans Kristiansen Esben M Blicher Jakob Revsbech Steen Skals Hansen Søren Kragskovhede Torben L Olesen

+1,1

200 m. 18-19 år:

Michael Lodberg Carsten Bojlesen Thomas Glue Frank Kass Carsten Hansen Brian Kristiansen Ole Graversen Claus Petersen Thomas Agerskov

Kasper Møller Erik Martinsen Nick Pedersen Jan S Svarrer Steen Skals Hansen Thomas Wolf Keen Jacobsen Tommas Salomonsen Frederik Hesdorf Mads A Pedersen Jesper Lanther

Jesper Lanther Kåre Jensen Mogens Jørgensen Jacob Kirkegård Per Skals Hansen Carsten Oxenvad Hans-Henrik Grabe Claus Pagh Keld S Svarrer Kasper Møller

Torben Lykke Olesen René Jessen Henrik Uhrenholt Jacob Carstensen Sune Nygaard Christian Cieslak Frederik Hesdorf Morten Zabel Benjamin Lund Kenny Nielsen Badrin Alkhag

300 m. 16-17 år: 23,9 24,2 24,46 24,47 24,3 24,7 25,0 25,31 25,1 25,44

81 91 92 87 59 88 88 90 82 98

Mogens Jørgensen Hans Henrik Grabe Steen Skals Hansen Michael Noer Simon Jensen

300 m. 18-19 år: Jørgen Thomsen Hans-Henrik Grabe

i


400 m. -11 år: Carsten Bojlesen Michael Lodberg Thomas Hopp Thomas Glue Esben M Blicher Rasmus Pedersen Frank Kass Ole Graversen Søren Larsen Thomas Steffensen

400 m. 18-19 år: 65,8 66,7 68,4 69,9 71,3 71,9 72,1 72,3 73,7 74,5

74 81 84 83 85 83 80 86 86 82

400 m. 12-13 år: Esben M Blicher Kasper Møller S|ren Kragskovhede Thomas Glue Michael Lodberg Thomas Hopp Hans Henrik Bech Kent Enemark Klaus Benjaminsen Klaus H Petersen

60,4 60,5 61,3 64,2 64,5 64,5 66,1 66,5 66,8 68,3

87 79 80 85 82 86 74 81 78 80

01 77 79 92 83 62 91 91 56 92

David Cieslak Mads Jensen Michael Hansen Christian Erenskjold Thomas Mathiesen Frederik Behrens Michael Jensen Nichlas Mortensen Tue Hvitved Thor Larsen

1.55,9 2.06,4 2.11,6 2.26,62 2.32,8 2.34,53 2.36,54 2.37,55 2.40,67 2.45,12

94 94 95 01 95 01 01 01 01 01

1.44,4 1.44,7 1.45,0 1.50,2 1.50,8 1.54,1 1.54,2 1.55,8 1.56,1 1.56,7

95 99 97 96 96 98 03 00 03 99

600 m. 12-13 år: 53,7 54,5 55,5 55,6 56,1 56,1 57,0 57,1 57,76 58,5

92 81 73 81 69 80 82 88 01 73

400 m. 16-17 år: Jesper Lanther Carsten Oxenvad Ingvard Hedegaard Jakob Revsbech Kåre Jensen Erik Martinsen Jacob Carstensen Mogens Jørgensen Hans Peter Petersen Tom B Frederiksen

50,65 50,83 50,9 51,05 51,0 51,3 51,66 52,20 52,1 52,2

600 m. -11 år:

400 m. 14-15 år: Thomas Alnor Kasper Møller Ingvard Hedegaard Erik Martinsen Martin Viltoft René Dålfogt Søren Kragskovhede Jakob Revsbech Jacob Carstensen Peter H Nielsen

Jesper Lanther Carsten Oxenvad Tom Olaf Jensen Jakob Revsbech Brian Christiansen Jørgen Thomsen Thomas Glue Kåre Jensen Gerhardt Kruse Hansen Bjarke Wolf

Jesper Lanther Jacob Carstensen Jacob Ejby-Ernst Frederik Hesdorf Freddy Lund Michael H Hansen Jonas Olesen Kasper Juul Kris Jacobsen Christian Cieslak

800 m. -11 år: 49,71 50,9 52,7 52,87 53,1 53,59 53,67 54,0 54,1 54,2

99 75 75 90 89 83 02 63 70 86

Carsten Bojlesen Michael Lodberg Christian Cieslak Mads Knudsen Thomas Kjøgx Jacob Carstensen Kasper Juul David Cieslak Torben Laursen Thomas Hopp

2.26,9 2.27,9 2.40,6 2.41,0 2.41,1 2.41,3 2.44,60 2.46,6 2.47,5 2.48,1

74 81 98 84 82 97 99 94 82 84


800 m. 12-13 år: Carsten Bojlesen Kasper Møller Søren Kragskovhede Frederik Hesdorf Jacob Carstensen Christian Cieslak Klaus Benjaminsen Kent Enemark Jesper Tinnesen Torben Lykke Olesen

1000 m. -11 år: 2.21,7 2.22,9 2.23,9 2.24,47 2.24,82 2.25,35 2.28,8 2.31,0 2.31,0 2.31,4

76 79 80 96 99 00 77 81 86 97

800 m. 14-15 år: Christian Cieslak René Dålfogt Jacob Carstensen Erik Martinsen Søren Nielsen Jakob Revsbech Niels Hadrup David Cieslak Henrik Nygaard Torben Laursen

2.02,31 2.06,2 2.10,97 2.12,1 2.12,8 2.13,0 2.13,6 2.13,63 2.14,3 2.15,4

02 80 01 81 87 87 90 98 80 86

02 97 94 98 99 76 83 94 95 83

Carsten Bojlesen Christian Cieslak Frederik Hesdorf David Cieslak Klaus Benjaminsen Jacob Carstensen Freddy Lund Jacob Ejby-Ernst Troels Petersen Anders Ejby-Ernst

2.57,4 2.58,54 3.02,40 3.07,08 3.07,9 3.08,5 3.13,6 3.13,8 3.15,6 3.16,3

76 00 96 96 78 99 96 97 97 93

2.44,02 2.44,9 2.47,70 2.49,0 2.57,5 2.59,2 2.51,6 3.00,7 3.03,5 3.05,67

02 81 01 80 78 76 91 78 79 88

2.32,1 2.38,2 2.41,3 2.42,2 2.43,6 2.44,2 2.44,4 2.45,5 2.45,9 2.46,0

03 55 81 92 03 75 61 69 01 67

1000 m. 14-15 år: 1.54,12 1.57,93 2.00,9 2.01,8 2.02,10 2.02,7 2.02,80 2.05,1 2.05,7 2.06,5

03 90 82 55 03 75 92 75 70 82

800 m. 18-19 år: Jakob Revsbech Peter Lauridsen Gerhardt Kruse Hansen Bjarke Wolf Carsten Oxenvad Jens Kruse Hansen Jesper Revsholm Ole Brøndum Frank Kass Steen D Jensen

3.21,51 3.23,3 3.23,7 3.24,4 3.26,48 3.29,2 3.30,9 3.34,5 3.37,6 3.38,6

1000 m. 12-13 år:

800 m. 16-17 år: Jacob Carstensen Jakob Revsbech René Dålfogt Gerhardt Kruse Hansen Christian Cieslak Ingvard Hedegaard Niels Hadrup Peter H Nielsen Hans Peter Petersen Henrik Nygaard

Morten Juul Jacob Carstensen David Cieslak Christian Cieslak Kasper Juul Klaus Benjaminsen Anders Mortensen Jacob Frøsig Jacob Ejby-Ernst Henrik Larsen

Christian Cieslak Henrik Nygaard Jacob Carstensen René Dålfogt Carsten Bojlesen Kim Tosti Niels Hadrup Carsten Thygesen Klaus Benjaminsen Anders Kristiansen

1000 m. 16-17 år: 1.53,5 1.55,7 1.56,2 1.56,39 1.59,7 2.00,1 2.01,2 2.02,6 2.02,6 2.03,2

92 86 57 92 77 57 92 64 87 80

Jacob Carstensen Gerhardt Kruse René Dålfogt Niels Hadrup Christian Cieslak Ingvard Hedegaard Hans Kristiansen Willy Schultz Karsten Nielsen Ole Selmer


1000 m. 18-19 år: Jakob Revsbech Gerhardt Kruse Steen D Jensen Henrik Nygaard Knud Erik Petersen Mogens Petersen Morten Nielsen Ole Brøndum Frank Kass Michael Olsen

1500 m. 16-17 år: 2.28,6 2.37,2 2.37,5 2.38,9 2.40,0 2.42,1 2.42,7 2.43,2 2.43,6 2.44,9

92 56 81 85 65 73 98 64 87 79

1500 m. -11 år: Carsten Bojlesen Henrik Simonsen Frank Kass Torben Laursen Mads S Hansen

4.04,50 4.06,8 4.14,0 4.15,72 4.16,5 4.16,88 4.17,25 4.17,8 4.18,8 4.19,2

03 83 90 90 92 03 01 89 78 67

4.00,3 4.05,3 4.06,97 4.07,4 4.07,7 4.09,7 4.09,86 4.11,3 4.11,8 4.12,91

92 91 84 56 92 79 99 92 86 02

1500 m. 18-19 år: 4.59,6 5.14,2 5.35,9 5.40,9 5.45,2

74 85 80 81 80

4.40,4 4.54,5 4.55,3 4.57,7 4.58,8 5.00,8 5.05,8 5.13,6 5.16,7 5.19,3

76 82 87 78 82 79 85 82 82 84

1500 m. 12-13 år: Carsten Bojlesen Flemming Schubert Anders Kristiansen Klaus Benjaminsen Frank Kass Henrik Nygaard Søren Nielsen Kim Hansen Martin Christensen Torben Laursen

Jacob Carstensen Henrik Nygaard Jakob Revsbech Victor Dahlgren Niels Hadrup Christian Cieslak Karsten Nielsen Jens B Jensen Steen D Jensen Ole Selmer

Jakob Revsbech Jens B Jensen Henrik Nygaard Gerhardt Kruse Hansen Jesper Revsholm Michael Olsen Anders Ejby-Ernst Bjarke Wolf Peter Lauridsen Karsten Nielsen

3.000 m. -11 år: Torben Laursen Thomas Glue Søren Nielsen

11.45,2 12.23,6 12.27,6

82 83 83

3.000 m. 12-13 år: 1500 m. 14-15 år: Henrik Nygaard Christian Cieslak Jacob Carstensen René Dålfogt David Cieslak Kim Jensen Klaus Benjaminsen Jakob Revsbech Carsten Bojlesen Torben Laursen

4.16,2 4.19,50 4.21,13 4.27,5 4.28,06 4.30,3 4.30,3 4.31,6 4.32,0 4.32,3

81 02 01 80 01 74 80 87 77 86

Carsten Bojlesen Klaus Benjaminsen David Cieslak Henrik Nygaard Søren Nielsen Ronnie Andersen Frank Kass Torben Laursen Kent Enemark Kim Hansen Thomas Glue

10.11,1 10.29,6 10.31,1 10.39,2 10.54,7 11.00,3 11.07,8 11.23,5 11.49,9 11.56,0 11.56,0

77 78 96 79 85 02 81 84 81 81 84


3.000 m. 14-15 år: Henrik Nygaard Jacob Carstensen Klaus Benjaminsen Jacob Carstensen David Cieslak Torben Laursen Anders Ejby-Ernst Krank Kass Carsten Bojlesen Jacob Ejby-Ernst Jens B Jensen

9.24,1 9.35,50 9.37,4 9.43,80 9.44,6 9.51,41 9.51,45 9.51,9 9.53,2 9.56,27 10.03,5

5.000 m. 14-15 år: 81 00 ? 80 01 98 86 95 84 78 99 88

3.000 m. 16-17 år: Jacob Carstensen Klaus Benjaminsen Niels Hadrup Anders Ejby-Ernst Morten Nielsen Steen D Jensen Jens B Jensen Henrik Nygaard Victor Dahlgren Karsten Nielsen

9.10,1 9.15,40 9.17,2 9.19,0 9.19,7 9.20,3 9.21,1 9.21,3 9.32,7 9.34,24

8.45,75 8.52,1 8.53,10 9.02,3 9.19,2 9.13,92 9.20,49 9.22,3 9.24,2 9.25,1

02 82 92 97 97 78 89 82 90 01

93 92 99 92 87 99 96 84 80 78

Henrik Nygaard Klaus Benjaminsen Morten Stausholm Jens B Jensen Anders Ejby-Ernst Jacob Ejby-Ernst Morten Nielsen Kim Tosti Karsten Nielsen Thure Madsen

15.47,4 16.00,8 16.02,1 16.02.52 16.10,3 16.18,50 16.26,38 16.30,5 16.30,88 16.38,6

83 82 95 90 97 01 97 79 01 85

Jesper Revsholm Anders Ejby-Ernst Jens B Jensen Michael Jørgensen Henrik Damgaard Hansen Michael Olsen Henrik Nygaard Uwe Hansen Klaus Benjaminsen Morten Nielsen

15.13,35 15.16,89 15.27,2 15.40,3 15.48,9 15.49,2 15.52,4 15.56,8 16.00,8 16.00,85

92 99 92 88 96 79 85 87 82 98

10 km. Landevej -11 år: 18.23,6

74

5.000 m. 12-13 år: Carsten Bojlesen Henrik Nygaard Jacob Ejby-Ernst Klaus Benjaminsen Jacob Carstensen Troels Petersen Frank Kass

81 80 77 84 84 83 99 88 86 00

5.000 m. 18-19 år:

5.000 m. -11 år: Carsten Bojlesen

16.41,0 16.58,8 16.23,0 16.46,3 17.07,0 17.17,0 17.41,0 18.19,5 18.29,9 18.34,57

5.000 m. 16-17 år:

3.000 m. 18-19 år: Jesper Revsholm Jens B Jensen Anders Ejby-Ernst Jacob Revsbech Uwe Hansen John Hansen Henrik Damgaard Henrik Nygaard Kim Tosti Michael Olsen

Henrik Nygaard Klaus Benjaminsen Kim Tosti Thure Madsen Frank Kass Christian Linnet Jacob Ejby-Ernst Jens B Jensen Torben Laursen Jakob Carstensen

17.49,0 17.56,8 18.25,60 18.27,6 18.34,57 18.51,92 18.53,8

76 79 97 78 00 97 81

Jacob Ejby-Ernst Kim E Nielsen

41.35 53.52

95 86


10.000 m./10 km. 12-13 år:

20 km. landevej: -11 år:

Carsten Bojlesen Klaus Benjaminsen Jacob Ejby-Ernst David Cieslak Ronni Andersen Troels Petersen Frank Kass Claus H Pedersen Christian Cieslak Thomas Benjaminsen

Frank Kass Klaus H Petersen Thomas Benjaminsen

38.10 38.36 38.37 41.20 41.21 41.57 43.47 44.35 45.01 49.58

76 78 97 96 01 97 81 80 00 81

10.000 m./10 km. 14-15 år: Anders Ejby-Ernst Jacob Carstensen Klaus Benjaminsen Kim Tosti Henrik Nygaard Jacob Ejby-Ernst David Cieslak René Dålfogt Erik Martinsen Freddy Lund

34.33 35.01 36.16,6 36.36 36.39 36.47 38.03 38.45,0 39.20 40.00

95 01 79 77 81 99 98 80 81 98

10.000 m./10 km. 16-17 år: Anders Ejby-Ernst Thure Madsen Jens B Jensen Steen D Jensen Klaus Benjaminsen John Hansen Michael Jørgensen Jakob Revsbech Jakob Ejby-Ernst Morten Nielsen

34.14 34.20 34.31 34.38,0 34.38,5 34.56 34.58 35.13 35.15 35.28

97 86 90 78 81 97 86 90 01 97

10.000 m./10 km. 18-19 år: Jesper Revsholm 31.32 Anders Ejby-Ernst 31.51 Jakob Revsbech 32.24 Michael Olsen 32.57 Henrik Damgaard Hansen 33.12,36 Bjarke Wolf 33.24 Henrik Nygaard 33.27 Morten Nielsen 33.34 John Hansen 33.38 Jens B Jensen 33.42

93 99 92 79 96 92 85 98 98 92

1:27.20 1:34.34 1:39.20

81 80 81

20 km. landevej 12-13 år: Klaus Benjaminsen Frank Kass Kenneth Nielsen Claus H Pedersen Peter Maigaard Jens B Jensen Jan Steines

1:18.58 1:27.20 1:33.13 1:34.34 1:43.41 1:45.22 1:57.53

78 81 80 80 86 86 87

20 km. landevej 14-15 år: Thure Madsen Henrik Nygaard Michael Eckmann Jens B Jensen Frank Kass Klaus Benjaminsen Jakob Revsbech Stig Brogaard Carsten H Pedersen Kenneth Nielsen

1:12.12 1:17.29 1:19.37 1:20.24 1:21.42 1:25.31 1:29.21 1:30.00 1:31.52 1:33.13

84 80 89 88 84 79 87 78 80 80

20 km. landevej 16-17 år: Kim Tosti Ren Dålfogt Henrik Nygaard Uwe Hansen Michael Jørgensen Hans Henrik Stryhn Erik L Petersen Preben Christensen

1:14.06 79 1:14.38 81 1:15.56 82 1:21.00 85 1:21.22 85 1:24.34 81 1:26.05 84 1:33.27 80

20 km. landevej 18-19 år: Michael Jørgensen Richardt Sonnichsen Uwe Hansen Peter Lauridsen Claus Veirup

1:13.31 1:20.51 1:20.06 1:20.26 1:44.15

88 80 87 85 84


Halvmarathon 12-13 år: Morten Stausholm

1:43.55

60 m. hæk -11 år: 68 cm: 90

Halvmarathon 14-15 år: Michael Eckmann

1:24.08

89

Halvmarathon 16-17 år: Thure Madsen Morten Nielsen Jacob Carstensen Jakob Revsbech Michael Eckmann Michael Jørgensen

1:15.58 1:18.45 1:19.07 1:19.36 1:21.58 1:22.26

86 97 02 90 91 86

Halvmarathon 18-19 år: Uwe Hansen Michael Eckmann Claus Bagger Morten Nielsen Michael Jørgensen Glen Mandsberg

1:17.02 1:18.55 1:19.12 1:23.25 1:25.07 1:47.26

86 92 91 99 87 90

Kasper Juul Thomas Hopp Casper Lodberg Robert Fraser Tue Hvitved Simon Jensen Søren Bundgaard Mathias Jørgensen Jonas Lykke Olesen Jacob Høy

* +0,1 -1,0 -0,3 -0,1 -0,5 -0,8 +1,9 -2,4

11,89 11,7 12,0 12,1 12,37 12,2 12,3 12,51 12,4 12,61

99 84 97 95 01 97 94 02 00 99

* = 76 cm.

60 m. hæk 12-13 år: 76 cm: Søren Bundgaard Erik Martinsen Badrin Alkhag Jesper Lanther Anders Kristiansen Casper Nielsen Carsten Hansen Thomas Hopp Casper Lodberg Kim Hansen Jacob N Henriksen

-0,5

+0,9

+0,4 +0,6

10,2 10,7 10,7 10,7 10,9 11,0 11,2 11,2 11,2 11,4 11,4

97 78 93 95 86 93 83 85 98 81 97

Marathon 12-13 år: 80 m. hæk 14-15 år: 84 cm: Jakob Revsbech

4:56.52

86

Marathon 14-15 år: Klaus Benjaminsen Kim Tosti

3:16.36 3:27.25

80 77

Marathon 16-17 år: Peter H Nielsen Michael Eckmann

3:10.49 3:19.40

75 91

Marathon 18-19 år: Claus Bagger Michael Eckmann Rasmus W Tscherning Henning Nielsen

2:55.22 2:58.22 3:21.24 3:22.11

90 92 86 76

Jesper Lanther Søren Bundgaard Jesper Jensen Torben Lykke Olesen Jens Brink Nielsen Morten Nørby Hansen Michael H Hansen Martin Viltoft Baldrin Alkhag Torben Wolf

-1,2 -1,2

-0,3

12,2 12,48 12,7 12,8 13,0 13,1 13,37 13,4 13,5 14,00

97 99 95 98 61 93 00 68 94 93

100 m. hæk 16-17 år: 91 cm Kåre Jensen Esben M Blicher Søren Kragskovhede Erik Martinsen Hans Henrik Grabe Carsten Hansen Kasper Møller Lars Dithmer 110 m. Claus Pagh Hjalmar Nygaard Thomsen

14,1 14,2 14,5 14,9 15,0 15,2 15,3 15,4 15,65 15,72

88 90 83 82 94 87 81 74 92 89


110 m. h. 18-19 år: 100 cm

400 m. hæk 16-17 år: 76 cm

Søren Bank Jensen Tom Olaf Jensen Mogens Jørgensen Jørgen Thomsen Hans Peter Petersen Erik Martinsen John M Thomsen Lars Dithmer Claus Per Bækby Hans Henrik Grabe

Esben M Blicher René Dålfogt Jesper Lanther Tom Olaf Jensen Kasper Møller Peter Maigaard Hans Henrik Grabe Erik Martinsen Svend Rønnest Mogens Jørgensen Kurt Hartmann

*

=

15,73 15,5 15,8 16,5 16,5 16,5 * 16,7 * 16,7 * 16,8 -1,3 17,06 * * * *

89 79 64 62 73 84 72 76 68 95

** 59,45 59,4 * 59,80 * 59,8 60,0 60,80 * 60,89 60,8 * 61,0 * 62,5 * 62,5

91 81 98 77 81 89 95 82 66 63 70

106 cm. ** = * =

84 cm. 91 cm.

400 m. hæk 12-13 år: 76 cm Esben M Blicher Michael Eckmann

65,9 85,8

87 87

300 m. hæk 14-15 år: 76 cm Søren Bundgaard

43,65 99

400 m. hæk 14-15 år: 76 cm Kasper Møller Erik Martinsen Søren Nielsen Jesper Lanther Jakob Revsbech Peter Maigaard Esben M Blicher Per Skals Hansen Jesper M Jensen Ole S Svarrer

60,0 61,1 63,2 63,2 63,4 64,31 65,4 69,1 70,7 73,1

81 81 87 97 88 88 89 88 87 88

300 m. hæk 16-17 år: 76 cm Jesper Lanther Hans Henrik Grabe Hans Melchior

38,55 99 41,26 93 43,44 93

400 m. hæk 18-19 år: 91 cm Tom Olaf Jensen Jørgen Thomsen Carsten Oxenvad Hans Peter Petersen Mogens Jørgensen Hans Henrik Grabe Jesper Lanther Svend Rønnest Peter Maigaard Søren Bundgaard

55,42 56,5 57,3 57,5 58,0 58,18 58,50 58,9 59,05 59,69

79 62 77 72 64 96 01 67 91 02

1500 m. forh. 14-15 år: René Dålfogt Jakob Revsbech Jens B Jensen Klaus Benjaminsen Henrik Nygaard Thomas Salomonsen Esben Blicher Michael Eckmann

4.55,3 4.59,1 5.09,3 5.15,8 5.16,2 5.57,87 6.08,6 6.16,9

80 88 88 80 80 93 88 88

1500 m. forh. u.v. 14-15 David Cieslak Troels Leuenhagen

4.47,7 5.36,9

98 98

1500 m. forh. 16-17 år: Søren Nielsen Knud Erik Petersen Kåre Jensen

4.58,6 5.03,7 5.53,1

88 64 88


2.000 m. forh. 18-19 år:

Højdespring 14-15 år:

Henrik Damgaard Morten Nielsen Kim Tosti

Jørgen Jansen Jan Vad Hansen René Jessen Søren Bundgaard Eigil Henriksen René Dålfogt Carsten Hansen Hans Melchior Jesper Lanther Benjamin Lund

6.22,71 96 6.45,02 98 7.02,8 87

3.000 m. forh. 18-19 år: Karsten Nielsen Peter Lauridsen Ingvard Hedegård Jan Vad Hansen Tom Olaf Jensen

10.35,6 10.38,3 11.18,5 12.48,1 13.02,0

02 86 77 95 78

Højdespring: -11 år: Carsten Hansen Allan Hundrup Tue Hvitved Jan Vad Hansen Jonas Lykke Olesen Morten Juul Carsten Bojlesen Jesper Thomsen Jesper Lanther Kasper Juul

1,35 1,35 1,32 1,30 1,28 1,26 1,25 1,25 1,25 1,23

82 87 02 87 01 02 74 86 93 99

Højdespring 12-13 år: Søren Bundgaard Torben Lykke Olesen Erik Martinsen Mads S Hansen Jesper Lanther Carsten Hansen Kasper Møller Allan Hundrup Nick Pedersen Bo West Jacob Henriksen Jesper Hundrup Michael Hovborg Hansen

1,65 1,60 1,53 1,50 1,50 1,43 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

97 97 79 82 95 84 79 88 91 91 94 95 98

i

1,80 1,75 1,75 1,75 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,66

75 91 96 99 75 80 86 91 97 02

Højdespring 16-17 år: Claus Pagh Hjalmar Nygaard Thomsen Keld Hansen Allan Hundrup Allan Pedersen Jørgen Jansen Torben Wolf Johannes S Hansen Jens S Nielsen Lars Dithmer Hans Carl Oxenvad Carsten Ellemann Niels Frederik Schütt Allan Damborg Jan Vad Hansen Jesper Lanther

1,95 1,92 1,90 1,89 1,88 1,85 1,84 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 i 1,80

92 90 87 93 87 76 95 61 87 75 76 76 81 88 93 98

Højdespring 18-19 år: Jørgen Jansen Hjalmar Nygaard Thomsen Ole Pedersen Tom Olaf Jensen Allan Pedersen Johannes S Hansen Allan Hundrup Johannes Skovdal Hansen Hans Carl Oxenvad Carsten Bojlesen Niels Frederik Schütt Thomas Østergård Sørensen

2,00 1,97 1,93 1,92 1,91 1,90 1,87 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

79 92 82 79 88 63 95 62 78 81 82 87


Stangspring: 12-13 år: Kasper Møller Erik Martinsen Mads S Hansen Michael Christiansen Simon Jensen Hans Thomsen Niels Wium Olesen Kent Enemark Jacob Høy Christian Jeppesen

2,51 2,50 2,10 2,05 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,50

Længdespring -11 år: Zone: 79 79 82 01 99 72 76 82 00 72

Thomas Hopp Mads M Knudsen Michael Lodberg Casper Lodberg Jacob Frøsig Christian Mærsk Thomas Glue Carsten Hansen Jesper Thomsen Jesper Lanther *

=

4,63 4,32 * 4,31 4,29 4,27 4,22 4,20 4,17 4,15 4,15

84 84 81 97 94 90 83 82 86 93

planke

Stangspring 14-15 år: Længdespring 12-13 år Zone Kasper Møller Hjalmar Nygaard Thomsen Torben Wolf Niels Jørgen Holdt Niels Christensen Eigil Henriksen René Dålfogt Morten Nørby Hansen Per Nielsen Mads S Hansen Jan Vad Hansen

3,42 3,16 3,11 3,10 3,00 3,00 3,00 2,90 2,80 2,80 2,80

80 88 93 63 69 74 80 93 64 83 91

Stangspring 16-17 år: Troels Kodal Hjalmar Nygaard Thomsen Niels Jørgen Holdt René Dålfogt Torben Wolf Sune Nygaard Simon Jensen Mads S Hansen Jan O Jeppesen Jan Vad Hansen

3,80 3,80 3,75 3,70 3,60 3,60 3,60 3,40 3,40 3,40

• 75 90 64 82 94 96 03 86 89 93

Stangspring 18-19 år: Hjalmar Nygaard Thomsen Niels Christensen Troels Kodal René Dålfogt Tom Olaf Jensen Jan Vad Hansen Mads S Hansen Torben Wolf Hans Peter Petersen Carsten Bojlesen Jan O Jeppesen

4,00 3,90 3,90 3,90 3,80 3,75 3,70 3,70 3,60 3,50 3,50

Torben Lykke Olesen Erik Martinsen Esben M Blicher Søren Bundgaard Keen Jacobsen Steen Skals Hansen Nick Pedersen Thomas Wolf Kim West Mads Hansen Jan Andersen Anders Kristiansen

92 73 76 84 79 95 87 97 73 82 90

=

5,22 * 5,21 5,19 5,10 5,08 5,08 5,08 5,01 4,99 * 4,95 4,95 4,95

97 79 87 97 86 89 92 89 88 82 86 87

planke

Længdespring 14-15 år Zone Carsten Hansen Jørgen Jansen Søren Bundgaard Jesper Lanther René Jessen Steen Skals Hansen Morten Zabel Michael H Hansen Nick Pedersen Keen Jakobsen *

=

planke

* 6,01 * 5,91 -0,3 5,98 5,88 i 5,87 * 5,78 5,72 +0,9 5,67 5,64 5,61

86 75 99 97 97 91 94 00 94 87


Længdespring 16-17 år: Jesper Lanther +0,9 Jørgen Rask Johansen Claus Pagh Kåre Jensen Bjarne Thiim Jensen Keld S Svarrer Søren Bank Jensen Hans Carl Oxenvad Carsten Hansen Sune Nygaard +0,9

6,64 6,56 6,50 6,38 6,35 6,35 6,31 6,26 6,25 6,21

Trespring 14-15 år: Zone: 99 73 92 89 72 83 88 77 87 96

Réne Dålfogt Mads S Hansen Søren Kragskovhede Jesper Lanther Keen Jacobsen Carsten Hansen Keld S Svarrer Erik Martinsen Michael H Hansen Allan Damborg *

=

* * * * * * * * *

11,97 11,88 11,73 11,48 11,39 11,24 11,13 11,09 11,05 10,97

80 84 82 97 87 86 81 81 00 86

planke

Længdespring 18-19 år: Trespring 16-17 år: Keld S Svarrer Jesper Lanther +1,2 Ole Pedersen Tom Olaf Jensen Jørgen Jansen Claus Jensen Jørgen Rask Johansen Frede Klausen Jørgen Thomsen Kåre Jensen Børge Nielsen

6,94 6,77 6,64 6,55 6,54 6,46 6,44 6,43 6,42 6,40 6,39

85 01 82 79 78 84 74 64 61 90 62

Trespring -11 år: Zone: Michael Eckmann *

=

*

5,64

85

Trespring 12-13 år: Zone:

*

=

Planke

* * * * * * *

10,60 10,20 9,67 9,48 9,35 8,89 8,63 8,58 8,50 8,50

13,86 13,38 13,18 13,13 12,99 12,71 12,66 12,63 12,57 12,42

88 99 92 73 60 81 74 86 84 98

Trespring 18-19 år:

planke

Keen Jacobsen Sune Nygaard Kim Hansen Kasper Møller Mads S Hansen Carsten Hansen Klaus Benjaminsen Dan Vilster Niels Hounisen Thomas Hopp

Søren Bank Jensen Jesper Lanther +1,8 Claus Pagh +1,0 Søren Rask Johansen Jørgen Thomsen René Dålfogt Lars Dithmer Mads S Hansen Søren Madsen Martin Roald +0,2

86 92 82 79 82 84 78 77 77 85

Søren Bank Jensen Jørgen Thomsen Keld S Svarrer Ole Pedersen René Dålfogt Jørgen Rask Johansen Frede Klausen Søren Madsen Mads S Hansen Aage Jessen

14,33 13,73 13,72 13,69 13,69 13,44 13,23 13,17 12,81 12,72

89 61 85 81 84 74 64 86 87 72

Kuglestød -11 år: 2 kg. Jonas Lykke Olesen Christian Mærsk Thomas Steffensen Mads M Knudsen Mathias Jørgensen Peter Mulvad Thimsen Jacob Carstensen Kris Jacobsen Dennis Gynthersen Robert Fraser *

=

3 kg.

8,28 * 8,26 * 8,25 * 8,06 8,01 7,95 7,57 7,52 7,49 7,35

01 90 82 84 03 02 97 01 00 95


Kuglestød 12-13 år: 3 kg.

Kuglestød 18-19 år: 6,25:

Torben Lykke Olesen Michael Hovborg Hansen Keen Jacobsen Kasper Møller Jacob Henriksen René Jessen Søren Bundgaard Erik Martinsen Nick Pedersen Kim Geick

Morten Zabel Torben Wolf Lars Wyrzykowski Jon Bang Jan O Jeppesen Martin Roald Poulsen Martin Roald Poulsen Carsten Bojsen Erling M Thomsen Jan O Jeppesen Poul E Christensen

*

=

11,46 10,70 * 10,10 * 9,96 9,93 9,92 9,82 9,80 * 9,39 9,04

97 98 86 79 94 96 97 78 92 92

Erling Thuesen

Morten Zabel Torben Wolf Erling M Thomsen René Jessen Kasper Møller Jon Bang Sune Nygaard Søren Bundgaard Michael H Hansen Casper B Nielsen =

97 97 95 82 90 99 99 76 67 91 66

** 14,14

47

4 kg.

Kuglestød 14-15 år: 4 kg.

*

15,85 15,51 15,01 13,80 13,62 i 13,34 12,99 12,69 * 12,35 * 12,31 12,30

16,01 13,64 12,94 12,68 * 12,34 * 12,23 12,17 12,15 12,12 11,95

94 93 64 97 80 79 94 99 00 95

5 kg.

Kuglestød 16-17 år: 5 kg. Morten Zabel Torben Wolf Claus Pagh Jon Bang Erling M Thomsen Martin Roald Poulsen Per Nielsen Kasper Møller Brian Nielsen Sonny Iversen

17,62 16,15 14,44 13,79 13,72 13,62 13,13 13,04 12,92 12,67

96 95 92 80 65 98 66 82 01 88

* = ** =

7,26 kg. ? kg.

Boldkast -11 år: 145 g. Kim Geick Sune Nygaard Mads Knudsen Christian Mærsk Kim Petersen Jacob N Henriksen Jacob Carstensen Casper Lodberg Henrik Juul Larsen Søren Bundgaard

51,02 45,70 45,00 44,54 44,50 44,06 43,02 42,56 42,00 41,66

91 90 83 90 92 95 97 97 96 95

Boldkast 12-13 år: 250 g. Hans Melchior Mads A Pedersen Torben Lykke Olesen Jesper Thomsen Kim West Jan Vad Hansen Søren Bundgaard Jesper Jensen Henrik Juul Larsen Casper Lodberg

59,12 58,94 56,24 53,34 52,94 51,06 51,00 49,00 44,84 44,44

89 89 97 89 89 89 97 93 97 99


Diskoskast -11 år: 750 g.

Diskoskast 16-17: 1,5 kg:

Mads Knudsen Jesper Bredmose Jesper Damm Thomas Steffensen Martin Christensen Carsten Hansen Gert L Sørensen Kim Hansen Kim West Kenneth Frandsen

Torben Wolf Morten Zabel Steen Hedegård Martin Roald Poulsen Per Nielsen Hans Peter Petersen Claus Pagh Brian Nielsen Jon Bang Jan O Jeppesen

* * * * * * * * * *

17,74 16,74 16,50 15,87 14,67 14,11 14,10 13,95 12,72 12,41

84 87 82 82 82 82 85 80 86 82

95 96 62 98 65 70 92 01 80 89

* = 1 kg.

*

Diskoskast 12-13 år: 750 g

Diskoskast 18-19: 1,75 kg:

Erik Martinsen Kim Hansen Søren Bundgaard Kenneth Frandsen Nick Pedersen Kim Petersen Jesper Lanther Michael K Hansen Torben Andersen Esben M Blicher

Torben Wolf Martin Roald Poulsen Steen Hedegård Martin Roald Poulsen Morten Zabel Jan O Jeppesen Palle Hedegård Tom Olaf Jensen Karsten Andersen Carsten Bojlesen

* * * *

* *

31,69 30,18 29,88 27,72 27,08 24,72 24,66 24,42 23,42 23,10

79 82 97 85 92 94 95 97 82 87

=

48,34 46,84 46,01 44,78 42,84 42,65 41,88 41,72 41,02 * 40,56

*

* * *

46,70 46,29 45,04 43,46 43,00 42,00 40,11 39,05 38,70 37,89

* = 1 kg.

*

Diskoskast 14-15 år: 1 kg.

Spydkast -11 år: 400 g.

Morten Zabel Torben Wolf Kasper Møller Casper B Nielsen Kim Hansen Erik Martinsen Kim Petersen Søren Bundgaard Jan O Jeppesen Per Nielsen

Gert Løve Sørensen Mads Knudsen Kenneth Frandsen Kim Hansen Søren Larsen Thomas Agerskov Henrik Simonsen Carsten Bojlesen Thomas Skov Ole Graversen

*

=

1,5 kg:

50,42 46,26 41,12 39,18 37,93 36,51 35,70 35,26 34,75 33,89

94 93 80 95 83 80 96 99 86 64

*

=

1,75 kg.

=

97 99 64 00 97 90 76 79 95 81

2 kg.

600 g.

* * * * * * * * * *

29,82 26,69 21,89 18,78 17,96 17,19 16,37 15,70 15,50 15,21

86 84 83 80 86 84 85 74 85 86


Spydkast 12-13 år: 400 g.

Hammerkast: -11 år: 3 kg.

Erik Martinsen Gert Løve Sørensen Kim Hansen Mads Knudsen Jacob Carstensen Casper Lodberg Jan Vad Hansen Søren Tosti Keen Jacobsen Simon Jensen

Martin Andersen

*

=

* * *

* * *

44,70 34,14 32,74 32,30 32,19 31,96 31,74 31,32 30,37 28,80

79 87 82 85 99 99 89 86 86 02

600 g.

Spydkast 14-15 år: 600 g. Torben Wolf Troels Kodal Hans Peter Petersen Erik Martinsen Jan O Jeppesen Jan Larsen Kasper Møller Eigil Henriksen Morten Zabel Casper B Nielsen

58,16 48,54 48,31 47,58 45,34 44,06 43,96 43,79 42,90 42,18

93 73 69 81 87 83 81 75 94 95

Spydkast 16-17 år: 600 g. Torben Wolf Troels Kodal Hans P Petersen Keld Hansen Erik Martinsen Jan O Jeppesen Carsten Bojsen Casper B Nielsen Tom Olaf Jensen Henrik Juul Jensen *

=

*

*

62,34 61,25 60,41 55,58 54,30 54,08 52,83 52,36 48,99 47,52

95 74 71 87 82 88 75 97 77 60

800 g.

Spydkast 18-19 år: 800 g. Torben Wolf Carsten Bojsen Hans Peter Petersen Tom Olaf Jensen Jens Underbjerg Carsten Bojlesen Troels Kodal Per Thomsen Jan O Jeppesen Henning Sørensen

69,34 64,00 61,97 60,95 58,68 58,00 56,00 55,28 54,70 53,52

97 77 73 79 85 81 76 88 91 86

25,90

01

Hammerkast 12-13 år: 3 kg. Thomas Agerskov *

=

* 17,64

87

4 kg.

Hammerkast 14-15 år: 4 kg. Casper B Nielsen Jan O Jeppesen Torben Wolf Brian Nielsen Kasper Møller Morten Zabel Jon Bang Niels Christensen Jacob Henriksen Jørgen Vestbo *

=

49,30 49,04 44,92 43,82 * 42,90 41,62 * 36,72 * 34,47 34,24 28,90

95 87 93 99 81 94 79 69 96 80

5,5 kg.

Hammerkast 16-17 år: 5 kg. Torben Wolf Morten Zabel Brian Nielsen Jon Bang Casper B Nielsen Niels Christensen Jan O Jeppesen Hagen P Sørensen Orla Rasmussen Mogens Ehmsen *

=

* * * * *

65,00 57,00 55,05 53,52 49,68 48,68 48,28 48,17 45,44 45,30

95 96 01 81 96 71 89 61 70 70

6,25 kg.

Hammerkast 18-19: 6,25 kg. Torben Wolf Jon Bang Jan O Jeppesen Søren Lauridsen Karsten Andersen Morten Zabel Brian Nielsen Peter Christensen Niels Christensen Orla Bang Casper Bæk Nielsen * **

= =

7,26 kg. 6 kg.

*

**

*

66,46 57,49 54,06 52,56 52,26 52,15 50,56 49,91 49,70 49,57 49,46

97 83 90 88 96 98 03 76 72 57 98


Vægtkast 14-15 år: 12,5 kg Morten Zabel Jan O Jeppesen Casper B Nielsen Kasper Møller Jon Bang Erik Martinsen René Dålfogt *

=

* * * *

12,68 11,04 10,91 10,52 9,29 7,27 6,29

94 87 95 81 79 81 80

15 kg.

Vægtkast 16-17 år: 12,5 kg Torben Wolf Morten Zabel Brian Nielsen Jan O Jeppesen Martin Roald Poulsen Jon Bang Søren Lauridsen Kasper Møller Casper B Nielsen Karsten Andersen *

=

19,28 18,01 16,86 16,56 15,11 * 14,70 14,00 13,91 13,63 13,46

95 96 01 89 98 81 87 82 96 94

15 kg.

Vægtkast 18-19 år: 12,5 kg Torben Wolf Jan O Jeppesen Brian Nielsen Karsten Andersen Jon Bang Morten Zabel Søren Lauridsen Martin Roald Poulsen Casper Bæk Nielsen Jørgen Krarup Peter Christensen *

=

15 kg.

23,35 18,84 18,34 18,20 17,75 17,70 17,55 15,80 15,05 * 13,75 * 13,33

97 90 03 96 82 97 88 99 99 61 77


Filnavn: EAF5 Bibliotek: D:\Private filer\Hjemmesider\Eaf hjemmeside\Statistik - Rekorder Skabelon: C:\Documents and Settings\Hans-Henrik\Application Data\Microsoft\Skabeloner\Normal.dot Titel: Emne: Forfatter: Frede Klausen Nøgleord: Kommentarer: Oprettelsesdato: 30-06-1999 12:02 Versionsnummer: 56 Senest gemt: 15-10-2003 11:44 Senest gemt af: Frede Klausen Redigeringstid: 1.453 minutter Senest udskrevet: 22-12-2003 6:49 Ved seneste fulde udskrift Sider: 17 (ca.) Ord: 10.975 (ca.) Tegn: 66.953 (ca.)

EAF Top 10 Drenge 22-12-2003  

Kasper Møller 11,6 81 Michael Grandt 11,93 86 Kåre Jensen 11,7 87 Thomas Alnor +0,6 12,03 92 Steen Skals Hansen +1,9 12,04 91 Henrik Uhrenho...

EAF Top 10 Drenge 22-12-2003  

Kasper Møller 11,6 81 Michael Grandt 11,93 86 Kåre Jensen 11,7 87 Thomas Alnor +0,6 12,03 92 Steen Skals Hansen +1,9 12,04 91 Henrik Uhrenho...

Advertisement