Page 1

1/1

.... "

STADIONREKCRDER

KVINOER

100

m.

m. m. 800 m. 1500 m. 80 m. h. 100 m.. h. 4 x 100 m. 1:lliljdespi'ing. 200 400

I..8ngdespring. Kugleshd.

Diskoskast. S'pydkast. 5 - kaJ:Ip. 9 - kaJ:Ip.

Birgith Chr1stiansen, AlP Jette Fr0sig, T0ndeT SF Nina Hansen. PIF , Birgitte Jennes. TrongArden Birgitte; Jennes, TrongArden Anette Christensen. Dagn8!s Nina HlU!sen. FIF Inge Jensen, FIF Amager 1 F Lisbeth StengArq, Dagrues Dorte Klein, EAF Karen L Petersen, Vlby Nina He.nsem. FIP Karen Inge:l-lalkier, Skovbakken Karen Inge'?:'fl1J5:ier, Skovbakken Jette Rit'terliu"$ch. Skive I K Karen L Petersen, Viby

12.0

12,0 25,3

56,1 2.13,9

4.50.9 11.5 14.9

49,2 1.63 1,63 1,6;

5.85

13.80 41,81 41,95 3460

23/5 -,71 11/7 -'13 23/9 ..;62

30/S -70 29/8 -:/70 13/5

..,i

~;

7ft

23/9 ..Ii! 0-2

16/5 ";(,71 23/'5 ";'171 13/5 -' 7~

10/6 - 174颅 29/9 .:.: 74路

23/9 ../ 62

25/7 'II 65

14/5 65

23/5 ... 71

29/9 ,~I 74

+

ESBJERG ATLET IK FOREN INOS

STATISTIK

WEND 100

200

400

m.

m.

m.

m. 1500 Jr.. 800

5.000 m. l'::>.oOQ m.

110 m. h. 400 m. h. 3.000,r.!. f. If X 100 m.

,t x 400 m.

1500 m. jd,espring.

X

esprin.g. l'respring.

Kt:;glest"d. Ymetkast. Di skoskast. Hammerkaet. Spydkast. 5,- kamp. 10 - kamp.

:Srik J't:adsen. EAF

Tommi La~sen, Glostrup 10 Jern Palsten. Randers Freja Erik Madsen, EAF Egon Meyer, Ell? Erik J0rgens'en, AGF Pre ben Clue. Aarhus Fremad Preben Glue, Aarhus Fremad Claus B0rsen, AGF Rudolf Tha1und, Herning GF Steen Petersen, Herlufsholm Walther H0jbo. Randers Freja J0m 1auenborg, OdenseFreja Esbjerg A F Aarhus Fremad Aaber.ra SvenEreum. Skov'bakken steen Smidt-Jensen, Ben Hur Erik !,!adsen,' EAF John Anq\i?:):Sen,. AGF Benny l'ete::;<sen. Skive IK J0xgen Kr~rup, EAF Lei! ~illlsen, Holte IF Orla Bang, :EAJi' Claus Gad. EAF :Bjarne Ibsen. Skovbakken

~

10,7

27/8

10,7 10.7

31/5 - 64 27/5'~ 65

22,0 49."

15/5

1974

61

22.023/9 },~ 62,

r

12/7.~ 25/7 ~

UDARBEJDET AF

FREDE KLAUSEN

63

72

1.51.3 65 3.56,1"'25/7 ,.. 65 14.23,4 27/5.""'; 65

30.59.t 14,3

25/7'~

28/6

65

69

65

54,0 9.02.0

~5/7

3.21.8

23/9,- 62 29/9'- 74 1/9'7" 63 29/6 ,/'1~8 23/9.7" 62

42,6

2,00

,4,74 7,15 14,78

15,93

17.86 49,65 58.94

67,76 3449

28/6

69 10/5:.. 63

1217'~

28/6',...

72

69

26/6 ;,:" '63

28/6(",,69 21/6,\,':" 69

14/5 ,- 65 ~9/9:-

'74

,~

.. ",

'"

~--------

.


OJ.,

OAf.SK£ MESTERSKABER Gi:]~UEM II D£RfiE ARSRANGlIST£ - KVINOER

1932

, ALDERSBETEGNELSER;

(1) .. 11-12 4r (4) 17-16 l!.r

=

~

12.6 13.1 Helle Rindholdt 13.3 Dorte Klein rnge Lone Vadsager 13,4 13,4 Curli Thodsen 14,3 Karin Jansen Jette Brix Nielsen 14.3 14.7 L::me Jensen _ 14.8 Kirsten Hansen ':14,8 Sonn~ Christensen

(2)

Kate Damsgaa.rd -

(3) (2)

(3)

(1)

(2) (2)

~

Dorte Klein Gur1i Thodsen Helle Rindho1dt lnge Lone Vadsager iCarin E Nielsen Lone Jensen 400 m. Gurli Thodsen Tove Klausen

27,8 (2)

27,9 (3)

28,2 (3)

29,8,

31,2 OJ

31.9 (1)

63,8

(3)

66,4 (3)

~

g~

Tove K1ausen Gurli Thodsen

2.33,5 2.42,2

1500 :no Tove !Clausen ::Eente Madsen Gurli Thodsen Karen 1-1 Nulvad

5.10,4 (3 ) 5.46,0 5.46,6 (3) 7.07,7 0)

!

x 100 m. Gurli - Kate Helle J - Dorte m. h. Dorte Klein

52,6 (3)

80

12,6 (2)

(2) = 13':14 l!.r (5) ::: 19-20 A;r 100 m. h. Dorte Klein Helle Johansen Helle Rindh01dt Curli Thodsen Karin Jansen H0jdespring. Do=te KUHn Helle Johansen Helle Rintiholdt Kirsten Hansen Karin Jansen Jette Brix Nielsen Lone Jensen Lamgdespring. Dorte Klein Kate Damsgaard HeHe Rindho1dt ~~rin Jansen Gilrli Thodsen Kirsten Hansen ~r...ni Christensen ;1.0ne Jensen

Kugleshd. Helle Johansen Karin Jansen Karen 1'1 Mulvad Dorte Klein Kirsten Hansen GurU Thodsen

1934 1935

(;) = 15-16

Ar '" seniorer

1953 1954

.;1.956 1951

17,0 (2~ 17,1 (3 18.3 (3

19,0 (3) 19.3

1.50 g~ 1,48 (3) 1,25 {2) 1,20 1,15 1,15 (1)

1963

1~64

5,29

4,20 (2)

10,68 10,43 9.47 7,58 7,16

(3)

(3) (2) (2)

7,15 0)

1960 1961 1962

(2 4.99 \2~

4,17 (2) 3,54 (1)

1965 )1

:'j

1966 1967 1.969 1972

1955 1961

32.40 29.36 25,61 23,61 21,83 21,70 ·16.91

(3 )

1962

{3( {2)

m.

a·.,. kamp.

8 - kamp. 100 m.

Bammerkast.

. ioo m. 4x 100

°

7,8 5617

5562 ,'" _L, ..., I

Orla Bang.

Erik Madsen. Jl!lrgen Thomsen-Bent Jensen Peter BrogArd """E:r:':tk Madsen ~\enja Hanse.n .

III.

m.

He,mmerkast. lQo m. aoo m. 800m. Hammerkast. 200 m. 4 x 100 m.-

Bent-Jensen·

10,7

Bent Jensen· Nenja Hansen Orla Bang" Erik Madsen Mogana J~rgensen - Bent Jensen Egon K~yer - Erik Meyer J",rgen Tambour Orla Bang Mogena J0rgensen-Bent Jensen Egan Meyer - Erik.Madsen Orla Bang Claus Gad

Hammerkast. spydkast. 4 x 100 in. Hammerkast. H~.merkast.

Hammerkast. vmgtkast. 3.000 m. (inde)

2.19.3

58,78

Or1a...:Bang

Kug1estl!ld. Ham:merkast. 4 x 100 ro.

26,0 56,20 10,6 43,2

Kurt Pedersen - :Bent Jensen Mogens J0rgensen. - Egon Meyer OrlaBang Or1a Bang Orla Ballg Or.1a Bang Niels Nielsen

?r 1 _c..,..L

2.j.7,6

55.50 22,0

42,4 15,02 58.12 42,6

57.53

73,85 42,7

56,85

59, 59,

17. 9.07,2

DANSK£ R£KCROm GErmEM TIDcRNi 1960

Diskoskast. Helle Johansen Tave Laugesen Karin Jansen Karen l'l Hulvad Dorte Klein filarie Schul tJ& Kirsten Hansen

Viggo nielsen Viggo Nielsen Ib .Andersen Tove Larsen . Tove Larsen Tove ;Lil.Tsell Tove Larsen Tove Lareen Tove Larsen

60 60 m.

8.00

1,64

4,89 (3 4,84 4,41 (})

Viggo NielijEIn

-2:po m. ~ ~

15,03 45,06 15,05 15,20 45,50 61,,7 8,1

Viggo IHeh:en Viggo Nielsen

Vmgtkast. Harnmerkast. Vlligtkaat. V<2gtkast. Jfammerkast. Spydkast.

,1963

(~~ -1964

1965 1969

60 m . . 800 m. Hammerkast. Hammerkast 100 m. 160 Ill. . Hammerkast.

:Soo m.

Tove Larsen (stArendnu) 7.6 Tove T,a:::'3en 2.27,8- 2.20,0 arIa :Bang Orla Bang

Erik Madsen (4 :x tang.) Erik Nadsen (ingen vindm.) arIa Bang . Menja Hansen

.

56, ~ 7 56,

10, 10,5

58.91 2.14,2

OrlaBang 58,97 Erik Madsen 10,6 Mogana - Bent - Egon - Erik 42,6-42.4 Dan;nark: Ulrik .Eriborg,Skovb. 41,7 samt Bent - Egon - Erik Orla Bang 59,40 Mogena - Bent - Egon - Erik 42,3 Claus Gad 73,85 Orla Bang 60,70

H-ammerkast. 100 m. 4 x 100 m. 4 x 100 m.

Hammerkast. 4 :x 100 m. Spydkast. Hammerka~t •.

-L­


...

'j,,/.. J Mi· terr<en10b.

"Veteran"-k1assen•.

ca. 6 km. hold.

1. 02e Henriksen 2. Asger And~rsen 4. Gerhardt t Hansen 1. Ove~te'tre

600 m.

2. Carsten Bojlesen

~

Spydkas"C. Marie Schultz Jette Dahl Kirsten Hansen Dorte Meldgard

21.14,4 21.47,4

. 23.40,0 1 point

Anders And

lagene. !rgang 196;.

13-14

are

Carsten Bojlesen 15oom. Carsten Bojlesen 5 km. Carsten Bojlesen 100 m. Kate Damgaard 80 .m. h. Darte,..Klein 100 m. h. DorteK1ein 5-kamp(se~) Dorta Klein hllljdespring. Dorte Klein 4 x 200 m. Troels - Peter H N Ingvard - Dithmer

x

x x 15-16 ar. Danske rekorder. 13 - 14 ~r.

4.59.6 18.23.6 12,6 12,6

.

2967

x

14

are

0velsen herer ikketil i den

1.43,7

.1,64

DorteKlein og Eigil Henriksen

pag~ldende

I

"

f

i,,

aldersklasse.

LANDSKMjPSQV~RS I6T Tove Larsen Menja Hansen Birthe S",:::'ensen Kirsten Onsberg Jette ,.!lrix Joan sta::rmose

7 .' 6<+ 1.NM

4

3 3 1

Orla Bq;ng 17,+ 2 NM Erik Madsen 7 ... 2 NM ... 1 NH 7 . ,J0rgen Tamgour BeIitJensen 6 + 1 NM 6 ' Jergen Krarup Egan Meyer 4 ... 1 NM Erli~gTil1.~esen

Clalls,Cad B0rge,Niel sen E jns!" :,i'!'~.q;sen Viggo Nielsen N:,: '",Delt. v. Nordi~kelliesterskaber •. lb Andersen NH ::: Doi\lt. p~ Nordlsk Hold.

Kirsten Onsberg hOld tidligere Kirste~ S~rensenJ og har haft ca. lo':landskampe for Vejle.

J.RSRANGL ISIt: 100

1,64

Udvalgt hold.

13 -

( 17,7-7,58-1.50-5,11-27.8 )

20,85 \~l 18,35 \/1 18.1\;/(3)

11,31 (2)

2967 (2)

MiaJD

17.0

hejdespring Dorte Klein Vest mod 0st

Karin E Nielsen Tove lUausen Karen M Mulvad Lise Johansen,

~=====;=~===;=;===;===~~=======~===;=====,===;===;=====c======~=~=

2.26,9

Cloo m.

22,28 (2)

; - kamp. Darte Klein

2.'5.2 :1

Jrske rekorder. - 12 are

34,90 (4) :53.28 '24,55 (2)

1

.....' ...

1 ... 16 1:. Skovb. 1 1 ? ?

Antallet at" 1anasholdsdel tag ere og landska.'rlpe skal tages med. forbe­ hold, da listen er uda:t:Pifljqet p~ e"t ret aplnkeltgrUlld~a.g.· .

.

/,

I!

~oo m~

m.

Frede Klausen Carsten Oxenvad Tage Benjamlnsen J0rgen R Johansen Aage Jessen Gerhardt K Hansen Lars Dithmer Ulrik J0rgensen John Thor.1sen Peter H Nielsen Ingvard Hedegaard Troels Xodal Ole Henriksen Carsten BOjsen Niels Christensen J0rgen Jansen Hans Henrik Beek Eigil Henriksen Lars Slilrensen Jesper Andersen carsten Bojlesen ·Niels Wium Olesen

~l

~

"

200 m. Prede'Klausen Carsten OXenvad Ole Henriksen Aage Jessen Peter H Nielsen Ingvard Hedegaard John; ;.Thomsen . Ejarti'eli:lausen JiJrgert .Jansen Palle Hedegaard Eigil Henriksen carsten Bojlesen Jesper Andersen

11,5 U,5 (3) 11,7

l1,B (4~

12,0 12,0 12,1 12,1 12,2

(5

(;~

(3 "

12'2(3~ 12,2t3 12,5 (3 12,7 13,1 (3~

13,1 13,2 ·14,4 14,5 14.7 ' 1-4,9 15,1 17,0

23,5 24,2 25,1 25,2 25.3 25,6 25,8 26,4, 28,5 30,4 30,6 30,9 31,7

t (ll 2

{2 (1

(1

(1) (1)

(3)

(5)

t3~

(3

t5~ {2 (3)

(2~

(1 (1

Ole nen:::-iksen, Ingvard Hedegaard Pe'ter H Nielsen Frede ,Klausen Magana Petersen Lars Ditl>..rner , Gerr.a=dt K Hansen Kim Jensen Ulr"ik Jergensen Aage Jesse::< Troels Kodal Carsten BOjsen John Thomsen Carsten Eojlesen Hans Eenrik Beck Eigil Henriksen Bjarne' Larsen Niels Wi~~ Olesen

53,8 . 55,9

en

55,1 0) 55.4 56,1 ~5)

56,6 57, Cl

3)

57,4 {3}

......... ,~

"'"

~ .#1 "'

60.7 61,1'

(3)

53,6 5) 58,6(3)

65.8 (1)

66,J.'(1) 6'3. 5~2) ,77,0 -t2)

98,4 (1)

,~

Mogans Petersen Frede Klauser. Ole Henriksen Peter flNielsen lngvard £edegaard carsten Bojlesen 1090 m. Hogens Petersen Eigil Henriksen 1500 m~ Hogans Petersen Lars Ole ?t.adsen Ki$ Jensen

2.05,5 (5) 2.09.9

2.12',1 . 2.'12," (;1)

2.13.3 (3) 2.2€i,9, {l)

2.41,5',(5)

.3.35,2 (2)

4.13,4(5)

4.16.1'

4.}o,3 (3)


v

A-I

M£STERSKABSPLACi:RIU3iR 110 m•. h.

150am.' 't'ort~Hl..! FredeXlau:;en

4.34,6 4.35,1 "

Jensen Niels Nielsen Aager Andersen Ingvard Hedegaard Peter H Nielsen carsten Bojlesen ;:rik Jacobsen John Thomsen Eigil Henriksen Troe1s Kodal Carsten BOjsen Aa€e Jessen Jesper .A.I:.dersen jt,_anfr~d'

4.37,0' 4.42,2 4.47,7 4,.4-8.0 4-.59.6

P)

~H

5" 05.9 5.06,8 5.09,7 (2) 5.16.2 5.18,6

5.19,6

P) (§~

5.44,0 (1)

~ ,Magens_Petersen '

9.11.2(5)

~

16.13,8 (5) 16.20,8 ' 17.40,8

17.44,0,

l-logens Petersen

J'l:anfred Jensen

;,sger -Andersen Niels !1ielsen Ole Henriksen Kil,:' Jensen

l7.48,l,

17 • 59 ,St.3 )

Peter,H IHe1sen

18.14,2 (3)

18.23,6 (1)

18~47, 7 -,

Carat'en Bojlesen FredeK1ausen Erik J-acobSeIl. EjnerMadsen John Thomsen

19.18,6'(3) 19.55,0

:Lars Di.tnl;!er Troels iO:dal Peter Ii :N.ielsan U1rik J0rgensen

Ingvard Hedegaard carsten Bojsen 200 !ll. h: Frede Klausen Peter H Nielsen John Thomsen

15,5(;\) B. 2 \3.) 19.1 (3) 20,2 t3-J 1.

20,8 (3) 22,3 (3)

29,2

~.(inde) , ,

'

1'hejdespring'

,Dorte Klein , Dorte Klein E1gil Henrilcsen

2.

i 110 j de spring i 60 m. ha:k i lrengdespring

3.

1 h0.jdespr1ng

Dorta Klein. Dorte Klein Dorte Klein Eigil Henriksen

Sen1orer.

3.•

i 4 x'400 m.

17/18 4r.

4. 4. '4. 6. 1. 3. 1. 1. 1.

13/14

~.

.!L1i:..(inde) 13/14 ''-r. 1. 2.

iUh

,

400 m. h.

Frede Klausen

61,5

4 x 100m. Hans P P .. Prede.. Aage - Jargen RJ Dithmer - Ulrik Ingvard .. carsten 0 NielsW- LareS _d

46.5 48.4 (3)

15/16 lh'.

6D,2 (1)

1. . 1.

carsten B _. F.ansH B .

Tage B- Olav \¥',,!,,,, 60,'6 Gerhard:t .. PeterBr. .

2'. 2.

4 x 200 m.

Tro~is- Peter H N -J...43, 7 (3-) Ingvard - Di th:n\ilr ." '..

40.55,4(3)

4 :x 400 ro. U1I'i:i,c':. Um

J -

3.54,4 (3)

3.14.25,0

1000 m. st.

Jesp.er - Carsten Car-stEln 0 - lngv.

;too km', Ejner Madsen

9.55.13.0

60 !ll; h. Carsten Bojlesen Niels Wium .Olesen "

12,8 (1) 13.2 (1)

116m. h. (197 elli.)

HansI' Petersen John thomsen Frede Klausen Aage Jessen

...

16,4 (5) 16;9

1,9,0 21.7 (5)

Ii M.

San10rer.

(1) 2.3",',9 (3)

Juniorer.

g Hl!ljdespring.

J0rgan R Johansen John Thomsen Aage .reasen Frank·Petersen Lars. Dithmer . Hans P Petersen U1rikJ0rgensen . Bjarne Klausen carsten .B6jsen carsten E11elllan Jergen Jansen

1,81 (4) 1,78 1.J6 \5) 1.75 (5 1,15 ~~ 1,75 5

1,70

17/18 Ar. 15/16 4r.

,

1,70 {5 1,65 ('3

1.65 {3 1,65 (2

3. 3.

1.,

i h0jdespritig

1 1 i 1

1 i

i i i

i

1 i i

13/14 ir.

Ulrik J0rgensen - K1m Jensen. Peter Nielsen-Ingv.Hedegaard 5 - ~amp. Dorte Klein 5 - kemp. F=ede Klausen 10 -kamp.:F'rede K1aus!Bn 1mngdespring. Frede K1ausen trespr1ng J0rgen. Rask Johansen l~ngdespring. J~I'gen RaSk Johansen atangspring. Troels Kodal hammerka.st. Troels r.cdal spydkast. Troels :iCod'e:l" 110 m. hmk. tars Dithmer Imngdespring. Dith~er 100m. 'hmk. Helle Rindho1dt h0jdespr1ng. Lars Dithmer trespr1ng. LarsDHhmer 800 m. Tove Klausen 1500 m. Tove Klausen

Lars

i kuglest0d. P..e~le Johansen i 'trespring.'TroelsKoda1 i 80 m.. halk. Dorta Klein i loongdespring. Dor~eKle1n

4,86

1,57 1,55 I ·,,,'" , .... "'J

9'.' 5.22 1,61

." '<)

~.54,4

2967 3030 5522 6,8::

13,22 6,34­

• 3.20 3'T.IL

57)70 15.9 ;; ~~

;.;,.-"" 18.3 1,10 12,49 2.33,5 5.17,6 9,53 11,81 13.4­

1.

1 h0jdaspr1ng. i h0jdespring.

E1gil Henriksen Dorte Kle1n

5,21 1,55 1,50

7.

i lmngdespring. i 5 -kamp. i 5- kamp. i Marathon.

Frede Klausen Frede !Clausen

.2952

1.

3.

Peter H N - lngv.

Marathon. Ejner 11adsen

i;, lii3ngdlis:pr1ng

2.' i 3. ' i 3. i

13/14 Ar.

Ingvard Hedegaard

1.,

1.

1.

29,9 (3) 30,2

20~3a.l,

~

I:RCJS GANG

(91 Vlll.)

8.

6,58

2512 :5.14.25,0 4.13,4­ 11500 m. 16.13,8 Mogena Petersen 6. i 5.000 m. ' 11.96 ~age Jessen 12. i trespr1ng. 6, ,~4 (2.) i 1amgdespI'ing.J0I'gen Ras,k Johansen!'.:. 5 '13,41. J0rgen Rask Johansen ----3. i tres~ring. 10,20' Helle Johar,sen 2. '1 kUg1est0d. .:n.12 Hel1eJoh~nsen 2. 1 diskoskast. .'. ,39.71 Carsten Bojsen 2. i hammerleast. 15,5 Lars Dithmer 2. i 110 m. balk. 6.08 3. i 1~ngdespring. Lars Dithmer 57,24­ Trode Ko.ial 3. i ,apydkast. ;,10 1. 11mngdesprlng. Dorte Klein 1,58 1. i h~jdespring. _Dorte Klein 12,6 Dorte ~lein 1. i 80 m. hmk.

11.• 15. 5.

John Thomsen Ejner Nadsen (5 vedJM) Mogena' Petersen


.~

6 INOdJDGRS D!~kQskast.

(1.5 kg.) Troels Kadal 34.68 Palle Hedegaard }3.69 Carsten BOjsen 32.50 ijlrlk J0rgensen 31,25 L~1"S Dithr.;er 26.41 0) Ingvard Hedegaard 25,07 (3)

!Il

r

Di.skoskast. (1 kg.) Eigil Henriksen Brian Tholllsen Jergen Jansen .Jesper Andersen !dels Wiu.l1101esen Carsten Bojlesen SDvikast. (800 g.) 'Erling Tho:nsen Troels Kodal Frede K1ausen carsten Bojsen John Thon::sen Olav 'tiinther It'rar..k Petersen Aage Jessen Bjarne Klausen '5 -karnp. Frede Klausen John Thomsen

19,26 15.47 14.09 12,21

g~

H~

11.52 (1 10,73 \1

51.92 49,43 (3) 45,67 44.40 (3) 42.18 41.18 36,20 27.14 26.54 (5)

Spydkast. (60o.g~) Troels Kadal Carsten BOjsen Ulrik Ji.1!rgensen Lars Dithmer Peter H Nielsen Ingvard Hedegaard Brian Thomsen Jesper Andersen Carsten Bojlesen

10.- kamp. (sen.) Frede K1ausen Aage Jessen

.61,25 48,55 41.96 35.02 27.6() 25,95

(11.8-6.52-9.99-1,63-55.519.0-33.98-2.80-45.67-4.43.5) (12.3-6.13-9.31.1,75-58.621,7-28.13-0.00-27,14-5.19.6)

(3

23.50 (2

·17,08 (1 15,70 (1

Ib Stockholm Tage Benj~~insen Ole Henriksen 800 m. Ole Br0ndum looom. Niels Nielsen 1500 m., . Niels Nielsen 3.600 m. 3 x 36.6 Ill. hWc. . Hans Peter Petersen Hans Peter Petersen 60 hek. Hans Peter Petersen H0jdespring. st. Imngdesprlng. Egon r·~eyer Ib stockholm Lamgdeapring. Hans Peter Petersen Stangapr1ng. Kaj Hansen St. trespring. } skI'. trespring. B0rge Nielsen Niels J0rgen Holdt !rregpr1ng.

/'

65

13,2 7.4 2.06,1 2.57.5 4.18,2

74 72

16.5 9,1 1,85 2,90 6.35

65 72 72 72 72 72 64 66

8.84 10.75 12,8;

6.5

9.07.2

m.

3.. 70

73 63 69

HOlDKAMPSOVERSIGT. 39.71 (3) 37,74 (3)

Medregnet er divisionskampe. jyske f;inaleholdkampe samt jyske cup-kampe. Dar t~11es holdkampe efter antal modstandere i en match.

3030 2512· 552,·

4047 (5)

5609 (3)

, I'

i.

4.684 (3)

0VELSESREKKEF0LGER 100 Ill. h. - kugle - hejde - Imngde .. 200 m. 100 m.h-dis-h0-2oo -- 100-ku-1.,sp-Boo .' lwngde - spyd - 200 m - diakos - 1500 m~ loo~1~-ku-h0-4oo -- 110 m.h.-d~s-st-sp-1500.

.f.'

1'1

l·tt~JO

3 x 33,3 m. 60 m.

(3

(3 {3 (3

g<

10 - kamp.(l5/16 Arl Trocls Kodal (12.5-5.47-9.32-1,60-58,618,2-33.46-3.20-42.80-5.16.2) . Carsten Bojsen (13.1-4.93-9.87-1.65-60,7-,· 22.3-27.30-2.40-48.35-5.18,6)

5 - kar.rp k. .2 - kamp g1$:. 5 - karol' m. 10 - kamp m.

(3

.~g.)

(6.34-43.31-23.5-35,30-4.39,2) (5.87-42,18-25,8-33.45-5.06,8)

FGR

Hammerkast. (7.25 kg.) Orla Bang 55,41 Niels Christensen 45.74 (5) Erling Thomsen 43.50 Poul Jensen 36;02

Olav Winther 35,45

Carsten BOjsen 26.49 (3) Hammerkast. (5.5 Carsten Bojsen Troels Koda1

!(LUB~£KCRO~R

"

/

1< V IND E R: Jette Dahl Karin' Jansen Jette Brix Yrsa. Frederiksen J oa."]. Sorensen Jette Knudsen Ingrid Thomsen Jane Brlx· • lnge Lone Vadsager Tove Laugesen Janna Lund :&ente Pedersen Helle Johansen Helen Dobrich Mette M Hansen Judith ~dersen GurE Thodsen l'-lenja Hansen Ketty, Bendixen Tove Jensen Henny Hadsen -Karin Nielsen - Dorta.Kleln Karin E Nielsen Ella Carstensen Lis Puggaard Birgit Stengdrd .• Kirsten' Onaberg "

M Ii N D: 60 ho1dkampe

46 39 34

31 29 29

28'

27 26

25

22 20 19 19 15 15 14 13

11 11 11 11

10 9 9 8

e

_

-

II If

_

II

~

-

"II

_

ft If

_

II _

-. .11

II

_

II

_

II It

_

It

"

II

..

11

" ­-

"II

_. - .. II II

It

Orla Bang Frede Klausen Jergen Tambo'lll' !i0rgeierielse:l Ejner lI;aa.sen Niels Nielsen Ole Henriksen. J0rgen Krarup Poul E Christensen Egan l>1eyer Bent Jensen .r~rgen 'rho;nsen Peter EZ'ogara Niels .r0rg€;n Holdt Erling Thomsen Erik Hadsen Hans P.Petersen Gerhardt K Hansen Johannes Hansen Steen li Andersen John Thomsen Arne S0rensen. Niels Christensen J..age Jessen Finn Larsen Viktor 5 Hansen Kaj Hansen SnndaO Astrap Bans Ahlmann

125 holdkampe 114 102 "

..

68

"

85

70. 70

"tl "

63

..

66

"

n

62 61 61 57 54 53 49 47 44 44 44

.. .. n

tt It

n II

n

" " It It

43

40

38

It 11

37

;0 25 25 23 23

....

-

"

If

.

"

II

_


/'0 /..; . ,;

ARdS 25 B£uSTi: -. K V I Nt' E R: D.orte Klein Ka.te Damgaard Dorte Kle!.n Helle Johansen Dorte Klein Helle Rindholdt Nade Schultz Kate,Damgaard ,Gurli Thodsen Jette Dahl Relle Rindholdt Helle Rineholdt Karin J~msen Helle Johansen Tove Klausen Dorte Klein Tove Kla'~s"m Gurli Thodsen Dorte Klein Karin Jansen Ir.6e Lone Vadsager Curli Thodsen Helle Rindholdt 1'ove .!Clausen Helle Johansen

'. H0jdespr1ng 100 m. La;ngdespr1ng. H0jdesprin,g. 80 m. hlllk. Hl1ljdespring. spydkast. Lalngdespring. ·400 m. Spydkast. 100 m. Lalr.gdespring. Lmngdespring. Kuglest"d. 800 m. 200 m. 1500 m. 200 m. 100 m. Kuglest0d. 100 m. 100 m. H0jdesprlng. 400 m. Diskoskast.

1,64 12,6 5,29 1,50 12,6 1,48 34,90 4,99 6~,8

33,28 13,1 4.89 4,84 10.68

2.3~,5

27,8 5.10,4 27.9 13.3 10,43 13,4 13,4 28,2 66,4

32.40

875 pOint. 747 _ 11 745 - II _ 726 722 _ 704 684 674 666 656 655,­ 650 638 635 634 -626 625 619 619 _ 618 602 _ 602 598 597 593 -

I

II It It

_

" -

I

'\ i

II

II

" -

I " .

n

II

-

" "II

_

" II

StangsEring. Niels Ohristensen Hans P Petersen Troels Kodal John Thomsen Lars Dlthmer Frede K1ausen Carsten Ilojaen

"" II

n II

_

" II

-

II

,..

Tres":)rin~.

1,63 1,60 1.55 1.55 1,55 1,50 1.45 1.40 1,35 1,30 1,30 1,30 1,25 1,10 1.05 1,05 0,95 0,95

(3)

(5~

(2

(3~

(3

~2) 1) 1) (1)

(ll

(1

{l

(1 ?~

1

3,80 (5~ ~ 3.,8p ~5

3.40 3) 3,20 3,50 (3) 2,80

2,40 (3)

Jergen R Johansen Frede Klausen Aage Jessen John Thomsen Lars Dithmer Troels Kodal Frank Petersen Ulrik Jl1lrgensen J0rgen Jansen Kuglest0d.{7,25 kg.) Erling Thomsen Poul E Christensen Orla Bang l''rede Klausen Olav Win-cher John Thomsen ll.age Jessen

13,4tr (4) 13.07 12,75 (5) 12,70 12 •.66

P)

11;81 3~ 11,43 {? 11,12 (;; 10,64 (2)

12,06

11.94 11,93 10,88. 10,37 9,61

9,52 1.5)

KUl!lest",d. (5 kg.)

crarste::J. Eojsen ?al.1eHedegaard Leii";.R0dgaard U1riX Jerger-sen Lars- ~,Di thmer Troels Koda.I Ingvard Hedegaard

12. 11,

10,20

(3 ) (3) (3~

9,89 (3~

9,56 (} 9,32 (3 9.18 (3)

~ngdesEring.

M £. N D;

Orla. Bang Frede Klausen Niels Christensen Hans Peter Fetersen Niels Christensen J0rgen Rask Johansen Hans Peter Petersen Erling Tho::!sen r·:cgens ?etersen J0rgen Rask Johansen Moge-ns Petersen Frede .Klausen J0rGen Rask Johansen ·!r.ogens Petersen Lars Ole Eao.llen Frede Xlat,;sen Ca.rsten Oxenvad F:::-ede Klausen }1ogens Petersen M.bfred Jensen John Tholl:sen Poul Erik Christensen John Thomsen Frede Klausen Erling Thomsen

H0jdesFring fortsat Frede Klausen Troeb Kodal N1elsChristensen Eig!l Henriksen Gerhardt K Hansen Ingvard Hedegaard PalIe Hedegaard Peter BrogArd Bjarne Larsen Jesper Andersen l.ars Siilrenaen Hans Henrik Beck carsten Bojlesen Niels Wium Olesen Cert Rasmussen Peter Hansen Leon liansen Svend Christensen

Hammerkast. LlIlngdespring. stangspring. Stangspring. He.mmerkast. Trespring. 110 m. illHk. Hammerkast. 1500 l:I. Langdespring. 3.000 m. 200 m. H!1ljdespring. 5.000 m. 1500 m. 100 m. 100 m. Trespring. 1000 m. 5.000 m. 110 m. hlIlk. Diskoskast. H0jdespring. 400 m. hlllk. Spydkast.

55,41 6,82 3,80 3,80 45,74 15,44 16,4 43,50 4.13,4 6,44 9.17.2 23,5 1,81 16.13,6 4.16,1 II,S

11,5

13.07 2.41,5 16.20,8 16,9 38,93 1,78 61,5 51,92

876 782 754 754

pOint. - II _ If _ It

742 722 -_ "n

712 709 709 701 698 691 689 689 688 687 687 683 681 676 668 664 662 660 658

II

...

-" - II _- IIIf _ - II _ it - II _ "­

"

Frede Xlausen R Johansen Lars Dithmer Aage Jessen John Thomsen Peter H Nielsen P!')ter Brogard . Ole Ramsby Carsten Oxenvad Tage Benjaminsen Troels Xodal Gerhardt Kr. Hansen Uirik J!1lrgensen Bjarne Klausen ra~hs Christensen Carsten Bojsen Niels Erik.Cr(llnne Jl<lrgen Jansen Carsten Elleman Ingvard Hedegaard EigilHenriksen Palle Hedegaard Hans Henrik Beck Jasper Andersen . Ole Henriksen Erik Jacobsen Carsten Bojlesen Niels Wium Olesen J~rgen

.';' I. , j

~!

i

- " - It _ II ..; II - " - " - II _." - "

. - -.. -------------------------......:..~~-

6.82 6,44 6,19 ~4~ 3 6,13 5 5,93 5,89 (3) 5,70 5,63 (4l 5.63 (~ 5,60 5,58 (3) 5.53

5,43 f3l 5,35 .5) 5.30 5.21 5.01 4,63 4,54 4,48 4,39 4,26 4,25 4,.07 4,05 4,03 3,84 3,18

5) . 3) (2~ (3 (':; (2~ (3

(1) (1) . (.,~ (1 (1

KU!ijlested. (4 kg.) EigU Henriksen J0rgen Jansen Brian Thomsen

. 8.17 (2~ . 7,65 (2 6,08 (2

Kug1est0d. (3 kg.) Lars S0rensen Niels Wium Olesen

5,20 (I) 4.42 (1)

Diskoskast.-!2 kg.l Poul E Ch~istensen Frede Klausen Or1a Bang 01a'l \,iinther Peter 3rogard Fra.nk Petersen John Tfiomsen Erling' Thomsen Niels Christensen Troels Kodal Aage Jessen Carsten 1l0jsen Bjarne. Kl~~sen, Ingv.ard Hedegaard Lars :;)ith.'ller Niels Erik Gr"nne

38.93 36.64 36.48 35.50 34,50 '34,19 33.8.5 33.85 31,75 29," 28,87 26,38 26,07

(5) (5)

(31 (5 (3

(5

22,39 (3 21,38 (3

20,37


11

8

DrenEie 15-16 lir fortsat.

TOP 10

ToV"e Larsen Joan S0rensen Joan Stc:erroose Kate Damsgaard Menja Hansen Kirsten Onsberg Ingrid Just Lin:eth Kock Lone Vadsage1.' Knudsen

57

70 52 74

62 67 62 64

70 70

TQve Larsen Joan Slin:oerlsen Inee Lone Vadsager

26,0

.loan St!'eI1:lose

26,4

Kirsten Onsberg Ketty Ilendiksen Helen Dobric;': Jette Knudsen Nenja Hansen Ing:::-id Just Hansen Onsberg Jette Brix Tove J.ensan Ingrid Thomsen Jane Brix Joan Serensen Netts Marie Hansen Judith Andersen Ingri.d Just J.llenja Ea..'1sen

Jette Brix Tove Larsen Jane Brix Thomsen Andersen Jytte lIIadsen fove Klausen Joan S0rensen Mette !'larie Hansen

N B:

I

26.2 26,3

26,4 26,6 26,6 26,6

26,8

26.9 59.5 60,1 60,2

60,7 60.7 61,7 61,8 62,4 63,5 63.7

57 :]0

70 52 67 67 67 70

62 63

63 67 70 58 70 70

70

7:­ T3

65

2 .l.4, 2

62

2.16,2 2.20,0 2.21,6 2.22,8 2.23,3 2.33,1 2.33.5 2.34.8 2.36.2

70

55

71 71 72 72. 74 70 7'

KVINOtR 1500 m. Jette Brix Ingrid Thomsen Jane Brix Tave Klausen Judith Andersen Jytte Madsen Bente Madsen Jette Borg Gurli Thodsen Mette Marie Hansen 80 m. h. Kirsten Onsberg Tove Jensen Dorte Klein Mette Narie Hansen Helle Johansen .Lisbeth Thomsen Else Bloch Meller

Joan S0rensen Jonna Lund IngePoder Jensen

100 m. h. Inge Lone Vadsager Ingrid ~homsen ' Helle Johansen Mette Marie Hansen Dorte Klein Jane Brix Jonna Lund Helle Rindholdt Susanne Nielsen Joan S0rensen H0;idespring. Dorte Klein Kirsten Cnsberg Birthe S0rensen Yrsa Frederiksen Helle Johansen Inge .Lone Vadsager Ingrid Thomsen Helle Rindho1dt Birgit Eriksen Lissie Jensen

4.44.$ 70 4.47,3 71 4.58.1 71 5.10,4 74 5.22,1 72 5.38,5 72 5.40,7 73 5.41.8 71 5.46,6 74 5.49,4 73

U,5 12.1 12.6

12,8 12,8 13,1

13,2 13.6 13.6

:1,3.8

67 65 74 65 72

64

72 68 68 64

5000 m. 10.000 m. 80 m. halk 110 m. hoek 200 m. hEek 4 x 100 m.

4 x 200 m. 4 x 400 m.

1000

st.

Ill.

H0jdespring Stangspring La1Ugdespring Trespring Kuglest0d (4 kg) (5 kg)

~

Diskos

5.5

kg)

1.5 kg) 2,0 kg) Spydkast (600 g)

.

(800)

Hammer {5.5

kgf

(7,25 kg)

5 -

kalllP

10 -karop

16,0 '70

16,2

16,7 17,0 17.0

70

73

73 74

17,8

70

17.9

69

18,3 18,5 18,6

1,64

1,63 1.60 1,55 1.55 1.50 1,48 1,48 1,45

1,45

74 70 70

74 67 62 69 72

70 69 74 51 51

1971 10b Joan /:l0rensen 100 m. pA 12,3 sek. ­ men da vlnde'n

var meget krartig. er resultatet ikke blevet godkendt til ranglisten.

Kim Jensen 17.59,8 Ingvard. Hedegard Kristensen 40.35,4 12,4 Svend R0nnest Lars Dithmer 15,5 Pett~r H. N;ielsen 29.9 48,4 Lars Di thmer - Ub'ik Jargensen J.ngvard ll. Kristensen - C. Oxenvad. Troe1s Kodal - Peter H. Nielsen 1.43,7 Ingvard H. Kristensen - Lars Dit~~er. U1rik J0rgensen - Kim Jensen 3.54,4 Peter H. Nielsen- Ingvard H. Krist. Jesper Andersen Carsten Bojlesen 2.-34.9 Carsten Oxenvad - Ingvard H. Krist. Lars Dithmer 1.75 Niels Jargen Holdt :>.75 Bjarne TiimJ·i:insen 6,35 12,66 Lars Dithmer Per Nielsen 14,50 Carsten Bojsen 12,21 11,48

Hans P. Petersen

Per Nielsen 43.63

Troels Kodal 29,02

Troe hi Kodal 61,25

Hans P. Petersen 5:>,18 Niels Christens&n 46.26 Carsten Bojsen 26,49 Hans P. Petersen 4035 (5,28 - 51,02 - 25.6 ­ 32,60 - 2.5o.7) Hans P. Petersen 7025 (12,2 - 5.26 - 10,66 ­ 1,65 - 54,) ­ 17,9 - 41,68 - 2.65 - 54,70 - 4.36.5)

74 74

65 74 74 74 74

74 74 7 1+ 64 72

74 65 74 70

65

74 74 70

70 74 70 70

Drenge 17-18 £r. 100 m.

56

200 m. 400 m. 800 m. rOOOm. 1500.m. 5000 .m.

64 56 56 56

Poul Pal1udan 11.0 Mogens J0rgensen 23. Gerhardt Kruse Hansen 52,1 Gerhardt Kruse Hansen 1.57 • .5 Gerhardt Kruse Hansen 2.37,2 Gerhardt Kruse Hansen 4.07,4 Knud Erik Petersen 16.5"5.4 Mogens J0rg.en»en 110 in. h$k 15.8 26,0 200 Ili. him!; t>logens Jerreensen Hans P. Petersen 400 m. hEeR 57,5 S0rgen Thomsen - Jergen Holme 47,0 4 x 100 m. Barge Nielsen - Johannes Hansen. Johannes Hansen 1,85 J!0jdeapring Niels J0rgen Holdt Stangspr;ing 3.70 Jargen Rasle Johansen La1Ugdespring 6.56 Trespring· Jargen Thomsen 13.73 Kuglestsd (7,25) Erling Thomsen 12.35 50,52 Diskos (1.5! Steen Hei:ieg!rd Andersen Steen Hedeglird Andersen. 41,50 2,0 Hans P. Petersen 60.80 Spydkast ~els Christensen Hammer (6.25 .70 ,81 Niels Christensen (7,25 Hans P. Petersen 2955 5 - kamp 34.68 :.. 4.44,l} {5.79 55,48 - 24,3

~800

10 - kalllp

Hana P. Petersen

(17-18 !r) A 5892 . (sen.) D 5804 (12,0 6,35 - (A) 10,8:> (~) 9,63 - 1.80 32,68 - 2,80 - 57.56 - ~.37.5) 55,1 • 18,4

56 65 64 64

72 61 62 (is

7J

61 67

6J 63

72 72 72 71

72

72


!,U

.'

OLDBOYSKLUBR£KORom Tum~iR

100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 1000

m.

1500 lll. 3.000 lll. 5.000 Ill. m. :no l':a:::athon. 100 kill. .

10.000 20.000

110 m. lia?k.

200 m. heek. 400 m~ hceL. 1500 m. forh. 3.000 1::. forh. 4 x 100 m. Rojdespring. Stangspring. L<:!ng'::'espring. Tr~spring.

Kuglest0d. Va;gtkast. Diskoskast. Spydkast. Ea:n."Tlerkast.

Egon foleyer (38 ) .. flildselsAr Feter Brogard (30) Arne Jensen (37) . Arne Jensen (37) . Arne Jensen (37) Nan.fred,'Jensen (41)

'.

Ejner Maasen (33) Ejner r·ladsen(33) Manfred Jensen (41)

11,4­

23,6 52,5 2.01,9

2.46,6 4.20,4

9.20,1 16.06.4 16.06,4

68 61 71 71 71 72 64 65 72 72

INGSRESULTATER

KVINDER TP. MP. ~. division v. 1. Horsens .' 12 355 lOP~ 2. Viby 10 331,5 (op E. Esbjerg,A :Ii'

4.

r'.l;.mfrea Jensen (41) 33.33,2 Ejner }1ad'Sen (33) 1. 07,48,0 66 2.43.51,0 . 66 Ejner Madsen (33) Ejner i-ladsen (33) 9.55.13,0 74 Frede Wilhelmsen (o7) 16,5 41 68 Gerhardt Kruse Hansen t~a) 28,4 Gerhardt Kruse Hansen (38) 62,3 .68 Ejner ~ladsen (33) . 5.06,0 64 Nanired Jensen (41) 10.35,0 72 Gerhardt Kruse-Bent Maigard (41) 48,0 71 Peter ErogArd-Arne Jensen Niels Bloch M011er (28) 1,70 60 Peter Brogird (}o) 63 3,32 60 Peter Brogard (30) 6,49 Kaj Jensen (23) 11,89 57 Jargen Tambour (41) 1:5.9B 71 Orla Bang (38) 17,84 69 . J0rgel'l Ta:ctbour (41) 40,,15 71 Frede Viilhelmsen.(o7) 41 51,39 60,70 Or1a Bang (38) 69·

5.

Svemfbo~g

Hadersl~v

8 6 4 2

}3)':

320:.

291,5 6. RandersReal. 271,5 7. Freja'Odense 0 254,5' 8. Abyh0j t1"ukket sig e:fter 2 1".

M!i.ND

2. division

TP. lI':P.

1. 1\.1 borg .A K

16

2. Randel'S Freja 3. Holte. 4. Trongarden 5. Hae,er,s1ev 6. Herl1,lIsho1m 7. F.l F' 8. Esbjerg A F 9. FIP l!iller0d

615.5 (op)

614

12

(QP)

12

608 10 566 10 ·571· . 6 515,5 4 496.5

45c.:il (:r..cd)

2

426,5 (ned) 0 =;====::::=;::=====;;==~===-:::=:;::~:::======::=;;;::;====~=.:::;:::==:::======::====.:::;::::-=====; PIG E R (-16 ~r) Vest - ki'eds _~ !Ca. Point. 1. Vojens 7 14 (f,ina1e) 2. Esbjerg A F 7 12 3. Vi1;ly 7 10 8 4. Kolding KFUM 7 6 5. Horsens '1 6, Vej1e '1 4 7. 0 G F 2 7 B. Kva;rndrup 0 7 ;~;==;=;==~==;=;~===::-;==~==;~;

D R ENG E (-16 ~r) Ka. Point. Vest - kreds B. 8 Hi (i'inale) Eabjerg A ~ 2. Skovbakken ::: 8 14 8 11 3. 1(p1ding KPt.i"l 4. Vidar S0nderb. 8 10 5. Vejle 8 5 6. Arhus 1900 8 4 7. Vojens' 8 2 8. GrenA II

9. F A K 63

8'

2

8

0

II

OL D

O·y S (JM) 1.• Vejle 9150p. 2. Arhus 1900 8995 p. 3. Skovbakken 8512 p. 4 • .!:;sbjerg A F 8511 p. . .

IfJDENDDRS KlU 3REKOliOtR fOR KV INDER 3 x 33,3 m.

Tove Jensen Ingrid Thomsen· 60 m. Joan S0rensen 500 m. Ingrid Just· Kri stensen Boo m. Judi th Andersen 3 X 33,3 m.h.ta) Tove Jensen 2 x 4om.h. (a) Tove Jensen 60 m•. hre}~ (a) Dorte Klein 60 m. h<£k (b) Dorte Klein BlOjdespring. 'wBirthe S0rensen st. l~ngdespring. Helle Johansen L<engdespring. Dorte Klein, Trespring. Dorte Klein KuglestQd. Helle Johansen

(a)

~HaK.·h0jde

76 em. og hrekatstand·8,oo m. (D) "". Hallchejds'84 em. og h!1!ka!stand 8,50 m.

65 14,9 ·70 70 . 8,0 65 1. 35, 7 2.40,2 73 16,5 '65 14,0 65

14.9

74 . 9,8 11.5 . 74

1,60 2,31 5,22

9~83' 1~,o2

63 73 74

74

:e

" "II" It

uti

=

II ':

':­

7;

PIG E R . (-16 J U J~ - hold. 1. Al borg J!' F

2. ·3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vojens Esbjerg A F GrenA Abenrd Dagna;s Dikbvad S ovbakken

~)

Point; loa-i:l9 10651 10442

9019

8633 ,8371 7283 6442

2. Eabjerg A F 3. Trongiirden

TP. HP. 6 175,5 4. 154 2 140

4. 'Albo~g ·FF 0 85'~ f.J "== ========="'===::===:;:;=:====="',,;===;===

=:=======~==============~===:=91It

D R ENG E (-12Ar) Point. J U M - hold. 1. Alborg F F 9489 8571 2. Vojens 8307 3. Skovbakken 7540 4•. Kolding KFUM 73,33 5. Eabj.erg A F 6b4() 6. Dagnals

D R E N .G E (-16 Ar)

Finale - D M. 1. Cul1fosa ,.

-

.

D R ENG E (-16 Ar) J U N - hold..::, 1. Esbjerg A F

2. Skovbakken 3. Kolding KFUM 4. GrenA 5~ vidar S0nderb. 6. Velle 7. Dagnres 8. Alborg iF 9; AbenrA

10. :;;a;by

Foint. 12542 12001 11792 10936 10381 (9954) 10163 9954

9795

9598 9093

=======-==~=~======~=~====;;~=~===


'IV

~liENO

TOP 10

Pigcr 15-16 b'.

1000 m. Niels Niels~n . 2.34,7 2.;6,6 " Ole Henriksen Gerhardt KHansen 2.37,2 Hana Peter Han$Eln 2.3fl,l . ,2.,.40,0 'Kn~d ,E Petersen ,l'logen~ Petersen 2.41.5 Fil'lii ,La.rl>en2~42.,2.

100 m. Erik'Madsen~

,.

Egon14eyer :Bent:J,tlnsen Pou1P""lludan i.l0:::ge,Nielsen Ca:ol Gravesen Kaj}ja.r•sen ' Nog~::is

J0rgensen

. I b .$.~oekho1m ~ske Eskesen .200 m. Erik!1ac.s81l .Bent. Jensen

Egon,l':1i'lyer

?oulPalludl;Ul Ib· Sto'C1cnoltn . B0rge.· Nielsen Frede Klausen Eske, Eskesen Moge;ns; J0rgensen. Kurt Pe~ereen . 400

10'5 c 61 10,7' 62 10,7 62 10,9 57 11;0

67

ll,l' 30

U;~· . ~~ l1~f

'Olell~0ndum

67

11;2 . 27

1500 m. ,Niell;3: Nielsen Hans pete:- Hansen Poul 0 Jensen GerhardtK Ransen Olaf. Sloth Lars Ole Madsen l"inn.Larsen Ole Henriksen ~logens Petersen Ole Brendum

21,5

61 2:1.9 62 22,0'63

22,6 57 228·65 , 6'­c 22.8. 2"3,1 71 23,2 ,26 23,2 65 23,2 65

3.000

49,6 '57 50,8' 45

50,8 50,8

55 59 .50,9.,29 51.3,62 5,l,4 62 . 51.6 73

800m. Paul '0 Jensen Cerh~rdt K Hansen . 01e Henriksen Bertill N Nielsen Niels Nielsen Jens 'Kruse Ha.'lsen. Eske Eskesen Arne.: Jensen, ., .. Hili's' l'eterHans.en: Ole Br"ndum ,. 15. 0'0:1. ! • Ji!!rn Hansen' Knud R Petersen EjneIil'tadsen:: . Hardy Blicher

65

74

64

64

4~o7.4

56

.56

4.08,0 '66

4.1.0.2 73

4ao~.9

4.1;,4

1.56,2 .1.57,5 1.57.8

55

64

8.52,3

70

66

7~

73

1.59,0 . ,66 ~.oQ,l . 57 2.00,4 29' 9 71 '2.02,4 ,·72 2~ol,

'2.0.2,6

64.

'5.0'3,2 5.03.7

64;" .

.

,.5~Q6,o,

t",

64

64

5,.a4,46~ .., '.

~ •. QOO m. f • . Niels Nielsen OlaiS1oth l'lal).;fred Jensen ". EJner Madsen 'Ole Henriksen

Diskoskast Spydkast

5 ... kamp

8,5 1.0,4' 12,5 26,.2 61:',8

Li.sbeth Kook Ingrid Just Joan Sarensen Joan S0rensen joan S0rensen Jette Br:ix Jet'te Brix

Lisbeth Thomsetl·

2.20,9 o

lnge Lone Vadsagel:"; r'c luge Lone Vadsager-';'"Jo!l.1l. Sara,nsen Dente Pedersen - Jett.e Knudsen.

Yrsa Frederi~sE\n . ..' Joan S0rensen Helle Johansen Helle Johansen Jette Dahl He1.1e Johansen

5.06,2 13,1 Hl,o 51,)

64

62

70

. 70

70

69

69

64

7n

70

1.,55

69

5.42 io'; 68

70

33,:Jl 40,40

73

69

7.3

. 30,)6

7~

(17.3 - 10,3:3 - 1.'0 - 4,99-29.3) 9 - kamp

Inge Lone Vadsager .

(16,7 - 2),58 -1,50 - Z7.1 - 1~.8 ­ 7,42 - 4,89 - 21.50 - 2~41,:3).

513S.

7r>

Piger 17-18 ar.

9.13.4 9.15,0 9.15.~

44

66

.9.17.2

74

9.16,2

60

9. 2:.P~164

9.32.5 65

9.33,4 60

9.38,6 56

IIie1s Nielsen 15.29,2 Viktor !) Hansen 15.53,8 16.01,0 Poui 0 Jensen:' . Olaf' Sloth 16.03,4Ej.ner Madsen , 16.06.4 16.0,1,),4 Narrrred Jensen Haru,( ChI'. Schmidt· 16.11,2 l<:ogens Petersen 16.13,8 Ole, Henriksen 1.6.,40,0. ',E'l,emming Bol", . 16.49,0

57.,

H0,Jdespring Lamgde IS p:d.ng Kuglestad

74

4.14,8

2.coo m. 1. 55;5

1

60 m. 80 m. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 1500 m. 80 'm'~,h~k lOb Iii •. nillk 4 i .100'm •

64

4.12,0 .71

m.

NfelS·Nielsen Olaf Sloth Alfred Jensen Hans~Chr. Schm1dt Flemming Bo10 Hogens Petersen Ejner r-:ad;3en Knud.E Petersen Gerhardt K Hansen. . Poul 0 Jensen'

49.763. 49,9 . 61

4.07,0

',i

69

56

72

3.58,7 71

4.05,4 73

'

I

.69

Han!ll Krlstiansen.,2.44.A61

Lal'sOle Madsen,. . .2.A5,o 71

m.

PO.ull?alludan Bent:' Jensen Erik,N."dsen ;;erlu:! Hadsen Foul 0 Jensen Ce~h~ret K Hansen EskeEskesen J0rgen Thomsen' Egcn, Meyer Bertill H Nielsen

2~43~2

;"i

70

62

57

66.

65

72

66

74

69

60

10.05;2' 68

10.06,0 66

'10.35,0 72

16.47.;4 64­

ll.o.2,6 68

60 Ill. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 1500 m. 100m. hmk 4 x 100 m. 4 x 400 m.

'~;jd;~P;~~g Lamgdespring Kuglestad

Diskoskast S,pydkast

9- kamp

TaVEl Larsen Toye Larsen Joan Sta!remose Jette Brix .;rette.Dr:ix. Jette Brix lnge'Lone Vadsager' Jane Erix - Joan Sarensen; Bente Pedersen - Jette Knudsen •

Jane Brix - Jette Brix Bente Pedersen - IngeLone Vadsager

Birthe S0rensen Yrsa Frederiksen Tove !.arsen Jette Dahl Birgit StengArd Jette Dah1. Bente Pedersen

(20,3 - 26,01 --1,25-29,5 - 13.8­ 8.06 - 4,56 - 27,48 ~ 2.56.5)

"

7,6 12.• 4.

26,4 6 0 ,2

2. Hi,,2

4.4!1.8 16.9

55

55

52

70

70

70

72

52,9

71

4.1(1.7

. 71

1.,5,5 ~

•.55

5,24 10.; 00. 34. J!~ .4J.,49 4246

6l.

7.l

53

7r>

64

70

72


16

Drenae

....

- 12 Ar.

100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 1500 m. 5000 m. 60 m. }~!ek H0jdespring

H.H. Deck Carsten BoJ1esen Carsten Bojlesen Carsten Boj1es~n Carsten Doj1esen Careton Doj1asen Carsten Boj1esen Jesper Andersen Lars Sorensen H.H. neck Lamedespring· H.H. Beck Hans Thomsen Stang-spring K.u g 16stad (4 kg~ Tom O. Jonsen Spl'dkast (400 g Lars Sommer (600 g Jesper Andersen Jasper Andersen Diskos (lk(d 4 x 100 m. Niels Wium01esen - Lars Saransen Carsten Boj1esen - H.H. Beck

Tom O. Jensen ;, - kamp

14,4

3 0 .9

65,8 2.26,9

4.59,6 18.23,6 12,8

1,30 1,30 1.30 4,30 1 ,.so 7,74 19,59

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

73

72

72

69

12,21 60,2

74

74

74

2299

72

17,08

(13,5 - 3.98 - 7,,4 - 1,15 - 32.9)

Drt?nl~e

l;}-14 dr.

80 m.•

10.9

100 m. 200 m.•

13,2 27,8

Jareen Bloch Meller J0rgen Jansen Ingvard Hedegard Kristensen Hartin Viltof't 400 m. Martin Vi1to:ft 800 m. Nairtin Vi1 toft 1000 m. Eigi1 lienriksen 1.500 m. Niels Jargen Holdt 60 m. hrek Nartin Viltoft 80 m. hrek Karsten .BiBk - Peter H. Nie1sen 4 x 100 m. Saren Poulsen - Allan Christensen

Jergen Jansen Hajd~spring Niels Christensen Stangspring Aksel Kofoed Lrenedespring Jargen Jansen Trespring. Kuglestod (4 kg) Per Nielsen Martin Vi1toft Diskos (1 kg) Spydkast (600 g) Per Nielsen Dren~e

80 m.

100 m ... 400 m. 800 m. 1500 m. 1000 m.

15-16

I

58,9 2,16,9 3.12,8

5.09.7 10.7 13,4 55.5 1,65 2,62 5,,00 10,64 11,43

32,98

39,38

65

74

72

"

Lamgdespring. Mette Marie Hansen Joan Serensen Inge Lone Vadsager Kirsten Onsberg Tove Larsen Ingrid Just , Jytte Gyldenlev Dorte Klein Ingrid Thomsen Joan Sdl~rmose KuglestllJd. Helle Johansen Oline lIarbo Karin Jansen Ragna S Thomassen Jette Dahl Kirsten Onsberg Lis Puggud Mette Narie Hansen .tytte Gyldenlev Cudrun Kahna 5 - kamE'

Mette Marie Hansen Helle Johansen Dorte Xlein

68

68

68

l>:ette Marie Hansen

74

62

rnge Lone

68

72

74

9,4 9.4

5,22 5.21

69 52

10,71 72 10;57 }3 10.43 74 10.41 47 10,00 10 9,96 67 9,92 72 9,73 68 9,,69 57 9,68 59

Snydkast.

Jette Dahl Mette Narie Hal;lsen 4 Eva Martinsen 3 Marie Schu: tz Ragna S Tho~asaen Tove Larsen Bente Pedersen E1na ;'le;rer Helle Johansen RU'j;h J0rgensen

73 70 71

5.29 57 5.29 74

34,34 34,15 33.95 ·3::5,31 32,90 31,;1 30,71 30,02 29.62 29,11

41.49

63

73·

13

13

. il

67

69

47

59

52

70

39.75

64

34,90 ;2.57 31.55 ;'1,55 31.12

74

47

57

73

61;­

}4,83

30,96

70

72

28.50

49

3096

73

73

(18.1-9.38-1,45-5.52-28.0) (17,3-10.33-1.50-4-,99-29.3) (17,7-7.58-1.50-5,11-27.8)

3066 2961

(17, 0-34,15-1', 41-27.8-­

5609

73

(16,7-23.58-1,50-27,1-12.8-7,42-4,89-21.50-2.41,3)

5138

70

(18.6-24,65~1,25-26,2--

4858

70

4246

72

50,4-

70

74

9 - kamp.

.13,4-9,2;-5,24-38.63-2.40,6)

Vadsa&e~

Joan S"rensen.

12.a.. 7.28-5.31-18,14-2.34,8) (20.3-26,01-1,25-29.5-13.. 8- 8 ,06-4,56-21,48-2.56,5)

68

Bente pedersen

6.5

68

65

4. x: 100 m.

lnge L Vadsager - Joan Serensen Jette Knudsen - Ingrid Thomsen

4 x: 200 m.

Judith Andersen - Karin Nielsen Lone Hansen - Helle Johansen

1.56,572

4 x: 400 m.

Jette Brix - Jane Brix: Ingr.id Thomsen - Bente Pedersen

4.10,8

70

16oom. st.

-Jette Knudsen " Joan S0rensen Ing:dd Thomsen-- Jane Brix

2.24,1

11

44

74

ar. Preben Cl~ristiansen Hoeens J0Tcensen Peder Scnjadt Christiansen Carsten Oxenvad Ingvard lledeg<'ird Kristensen Hans P. Petersen Ole Se1mer Vil1y Schu1tz

5,:n

67 56 62

Diskoskast.

Birgit Steng<1rd Mette 1-1arie Hansen Tove Laugesen Helle Johansen Jonna Lund Gudruu Nissen Ella Carstensen Grethe Pedersen, Gudruu.Kahns Karen !vi Olesen

5,61 5,42 5,36 5.35 5.33

61

62

11,5

72

11,5. .53,9 2.05.7 4.19,2 2..45.5

74

74

70

67

69


"I ',{"

"

...

"" KUglest0d. J~rgen Tambour Erling Thuesen Erling Thomsen Frede wilhelmsen Age Jeppesen Finn Vilsbmk Poul E Christensen Eorge tiie1sen Emil Abelsen steenHAndersen

15 ,41~ 64 14,04 50 13.73 n 13,:31 39 13,20 61 13,16 64 13,14 70 12.90 69 12,88 65 12,56 65

Hammerkast. Orla Bang . J0rgen Kr~'p Erling Thomsen Viggo Nielsen Hagen P 30ren8en MogensEnmsen Niell3:Christensen, Orla,Rasmussen H~s Hansen Poul" ;r"msen

17.96 63 17,8663 16.59 38 14,91 72 13,72 64 12,43 45 12,27 65 12,13 65 11,74 69 11,40 44

Snydkast. Claus Ga.d Hans Peter Petersen Ib Apdersen p!i'rge Nielsen John Lindeman Arne S0rensen Erling Thomsen El:lil Abelsen Hardy. Ha.."1sen Frede Wilhelmsen

1;e~t~:ast •

Orla Bang J0re;en Krarup Viggo Nielsen Erling 'Thot1sen Hagen P S"rensen Hans Jensen steen H Andersen Peter !lrogard J I!lrgen Ta...(oour Hans Juhl Diskoskast. Steen H Ar.dersen Poul E Christensen J0rgen Tambour Krar-..tp

:3ang

Frede Wilhelmsen Arne S0rensen Age Jeppesen Erling Thomsen Frecie Klausen 5 - kamp. :S0rg~ Nielsen Hans Peter Petersen Frede K1ausen Rolf Kortsch Erik Madsen J0rgen Thol::sen Niels J0rgen Holdt :Bjarne Ibsen

10 - kamp. lI1'frge Nielsen

60,70 69 54,99, ,6' 53,18 ,72 48,9;'37 46,78 68 46,13 72 45,74­ 74 43,;1 72 42,34 40 41,2,6 58

Hans Peter'Petersen Niels J0rgen "Ho1dt

rl

..

Bjarne Ibsen Freda K1ausen

I,'

73,85 65 61,97 ' 73 61.37 38 61,07 68 60,,72 61 59,99 63 59,20 70 57,63 65 52,28 49 51,'9 41

Poul Pa11udan J0rgen

~homsen

Jolm. Thomsen Peter BrogArd J0rgen Holme Jensen

45,04 ,64 4;,82 72 42,85 69 40,77 .66 39,51 '61 39,50 42, 39,47 6.2 ,8,7061. '38,68 .Tl>. 38,30 13

~

(6.29-39.06-23,7~3o,36-4.33;7)

(6,44-;9,20-24,6-34;22-4.43,1) (5 .S4~46~86-25, 3;";0,.92-:-;4.22,3) . .. " .­

"

~"

'"

Pou.l Palludan

(6,ll~39,74-23,Q-29~26-4.55,o)

Peter ErogArd

(6,lo":~1;98-23,6-32,73-5.12,o) ,;'

100

m.

4 x 200 m.

(6,92-53,91-22,8-34,02-4.39,2) (6.32-61.97-24,4-28,16-4.31,3) (6,34-43,31-23,5-35,30-4.39,2). (5.98-50,87-24,3-32,43-4.35,2) (7 ,15-34,25-22,1)-29.27-5.04,9 )"

'

x

'. '.

,

:'i ;;

3339 '0/0 '030 2945 2933 2864 ,2849

'i'}~P

66 73 74 58 62., 64 68 70

2747 ~7 ,2.641,57

,.

\ I

\ .'

'!

,' .::':;

"

6732

67

5604

72

5647

66

5580

70

·5522

74

5463

57

5168

64

5036

73

4939

57

4482

65

42,3

64

Troels Kodal - Peter H Nielsen 1.43,7 Ingvard Hede~aard ­ ~ars Dithmer

74

2.01,2

61

3.'31,8 .

65

(11,1-6,85-11,48-1,88-54.0--­ 16,4-34,66-',60-;8,72-4.52,6) (12,0-6,35- 9,63-1,80-;5,1--­ 18,4-32,88-2,80-57,56-4.37,5) (11,9-6,32-11,80-1,68-56,4--­ 18,4-32,56-',50-34.78-4.56,3) (12,6-5,98- 9,72-1,75-54,8---) 17,4-32,92-2,90-47,18-4.32,3 (11,8-6.~2- 9J 99-1.63-55,5--­ 19,0-33,98-,2,80-45,67-4.43,5) (11.3-5,81-10,59-1.60-52,8--­ 18,6-29,2o-3,lo-40,87-4.56,6) (11,6-6,31- 9.62-1.55-54,~--17,4-29,69-2,15-41,50-4.46.7) (12,3-5,62- 8,69~1~79-66.1--18,3-29,72:3,50~40f71-5.14,2)

(11,7-6,04- 9,30-1.55-60.2--­ 18,6-30,98-2;80-38,66-5.14,8) (12,0-5,86-'9,87-1,55-56,6--­ 18t7~27,68-2,20-38,28-5.42,7)

Mogens J0rgensen - Bent Jensen Egon Meyer - Erik Madsen

3:000 m. st.

Peter BrogArd - Erik Madsen 'J0rgen Thomsen - Bent Jensen

4 x 400 m.

Eent Jensen - J0rgen Thomsen J 0rgen Holme - Egon !-leyer

4 x 1500 m.

Ee.rtill Nielsen - Eans P Hansen 17.24,8 Manfred Jensen - Lars 0 Na.dean

73


'1Lf

,;

UNGDGMSKLUBREKORD£R 10.000 m. Niels Nielsen Viktor l) Hansen Manfred Jensen

Piger 10-12 Ar.

60 m.

rnge Foder Jensen 8,9 Karin Nielsen 11,8 Lone Jensen 14,5 Dorte Klein :31,9 Lone Jensen 31,9 Judith Andersen 7'),7 Hanna Christiansen 3.06,0 Hel'le Johansen - Karin' Nielsen ­ Karin E~ Nielsen - Karen M011er Mulvad Lise Jor.ansen. 59,2 U11a Kruse Hansen - HanneChristiansen Jette Kristensen - Dorte Klein. 63.0 ( Do. ) ,3..07,0 Lisbeth Thomsen 11,0 Karin Nielsen 1,30 Dorte, Klein 1,30 Lisbeth Thomsen 4,40 Vivian Larsen 11.20 Dorte Klein 6,52 Dorte Klein :3136

80 m. 100 m. 200 m. 400 m.

800 m. 5

x 80 m.

4 x 100 m. 1000 m. st. 60 m. halk

Hejdespring La!nB"deSprinr Spyd (400 g Kugle (3 kg

;> - karnp

61

70 73

Elgo Munch Paul 0 Jensen I>logens Petersen

70 72

61 70 72 61

72 72

72.

Lisbeth Kock Lisbeth Kock Joan Sorensen 100 m. Kate Damsgard Inga<:LoneVadsager 200 m. Judith" Andersen 400 m. Jud:i.th Andersen 800 m. l500·m. Judith Andersen Dorte Klein 80 m. halk 100 m. halk Dorte Klein 4 x ioo m. Tngs Lone Vadsager - Susanne Nielsen Eodil Selmer '~.; ·Jette Knudsen. Judith Andersen - Karin Nielsen 4 x 200 m. Lone Hansen - Helle Johansen. Ii0jdespring Dorte Klein Dorte Klein LiI'ngdespring He11e Jor-ansen Kuglested Helle Johansen Diskoskast Jette Dahl. Spydkasi; .5 - karnp (ungd.) lorelle Johansen

7,9 10.8 10.8

12,6

27,0 63.8 2.2'),3 5.22.1 1:!,6 17.0

53,?

~

68

74 69

72 72 72

74 74 69

1.56.5

72

1,64

74 74

5,29 10,71 31 •.86 31,19 4031

72 72

67

[ :, ,

I

72

.5 - kamp (sen.)

Dorte Kl.ein

(17,7 ~ 7,58 1,50 - 5.11 - 27,8) Helle Johansen (1),0 - 31,6) - 1,51 - 1),9 -

kamp

2967

74

674,

72.

72 64

57

73 74

400 m. h. J0rgen Thomsen Pou~· Pa;[ludan Hans Peter Petersen Mogana J0rgensen l:)vend R0nnest J0rgen Holme Jensen Bent Jensen Prede K1ausen Gerhardt K Hansen

16,1 16,1 16.2

16,4 16,5 16,5 16,6 16,7

58 64 31

74 41 62 54 72

64 67

63

68 71

62 62 T~

. I

1,95 1,90 1,132.

1,82 1.81

1,80 1,80 1,8,) 1,80 . 1,80

Niels Christensen Niels Peter Albertse~ Berge :aelsen Hans Peter Petersen Niels ~0rgen Holdt John Thomsen .l:'er Nielsen Troels Kadal Pete:!:' .Brogird Hans Hans,en Imlildesnring. Erik Madsen Berge nielsen ·Niels Jzrgen Eoldt Frede Klausen Carl Gravesan Egon

z.~eyer

.l!:dward Knu.dsen

74 70

JlolIrgen Thomsen J0rgen R Johansen Peter Brogard

65 63 65 67 74

29

;0 56

70 71

63 57

Blo'lrge i{lelseh

3.90 3.90

3,80 3,80

3,75

3,70

3,40

67 74­ 64

73

3,40

67 74

3,30

28

7.15 6,99

62 67

£.65 6,84

69 69

3.32

6,73 6,78 6,68

6,,9 6,56 6,50

(;;3

30 63 43

63 73 59

Tresprina:.

56,4 56,7 57.5 58,0 58.9 60.5 60,6 61.5 62,3 62,5

72

64 67

65 61

74

68

70

J0:::"gen Tho!l:sen Carl Gravesen J0rgen R Johansen Frede Klausen Eske Eskesen John Thomsen Aage Jessen Pou.l Palludan Hans Petersen

13,8Q 13,73 13,70

13,44 13.34 13.10

12,90 12,75 12,74 12,73

66 61 31

74 65 26

73 74 55 55

r-!arathon10b.

20.000 m~

Viktor l:) Hansen Ejner Madsen Alfred Jensen .Niels Nielsen Ole He~iksen

H0jdestlring. B0rge Nielsen Joha~~es S Hansen Jakob Holdt Pelle Johansen J0rgen R Joha~sen Carl Gravesen Verner Petersen Niels Bloch t<;011er Bjarne Ibsen Hans Peter Petersen St,!lngsn!"inr.:! _,

m. h.

Kurt Haxtmann

30;41 - 4.96 - 10,20'. 65.0)

:r

,i

62

15,8 64 15,8 66

26,0 Mogena J0rgensen 130rge Nielsen 27.2 J0rgen Holme Jensen 28,0 Gerhardt K Hansen 28,4 Frede Klausen 28.5 28,8 Kaj Hansen J0rgen Thomsen 28.8 . 29,6 John Thomsen Peter H Nielsen 29,9 Hans P~lmann NIelsen 30,2

62 63

(12,9 - 4.70 - 10,09 - 1,45 - 28,9)

8

200

i

60 m.

36.03,2 36.19,6 40.55,4

110 m. h. Mogena Jergensen B0rge Nielsen E-rik I>ladsen Jargen Thomsen A. Frandsen Hans Peter Petersen Frede WIlhelmsen Jens Kruse Hansen Hans Petersen John Thomsen

72

71

35.37.0 69 35.56,0 34

Ingvard Hedegaara

figer 1'-14 ir.

80 m.

3~.39.6

Ejner Nadsen Ole Henriksen.

72 74 70 72

(12.1 - 4,09 - 6.52 - 1.30 - 31,9)

32.54,2 33.02,4 33.33,2

1.06.59,4 62 1.07.48,0 66 1.10.38.0 54 1..U.57.o 70 ))1.3.16,Q

70

Ejner }(adsen 2.43.51,0 66 Hans Chr.~chmidt 3.07.10.0 66 Viktor S Hansen '.12.58,6 63 km. E;!ner Madsen

100,

9.55.13,0

74

EAF Rekord- og statistikhaefte 1974  
EAF Rekord- og statistikhaefte 1974  

WEND Dorte Klein, EAF Jette Rit'terliu"$ch. Skive I K Karen L Petersen, Viby 22.023/9 },~ 62, Kt:;glest"d. Ymetkast. Di skoskast. Hammerkaet...

Advertisement