Page 1


n• 1 av utfr yst •

e 20 lever är

140 00 0 rn ba

nä rd bar n

e g år

till s

h

• 1 av

4

elever uts

e kass e r i ella tra r sexu fö mo bb a s

ar en klump i m age n

ver blir slage 0 ele v1 r•1 a

. lan ko

60 000

ätts


vad är kids? identitet kärnvärden mission affärsidé segment profil budksp färger logotyp grafiska element typsnitt vision

1 2 3 5 6 7 8 9 14 15 17 18 19


kids är en ideell orgainastion som är politiskt och religöst obunden. vi på kids vill hjälpa alla barn att känna sig behövda och älskade och vill därmed motverka mobbning. vi som jobbar på kids har stor erfarenhet av barn och ungdomar. de som blir en av oss måste brinna för barnens rättigheter, såväl politiskt som rätten till kärlek. kids finns på de flesta skolor runt om i sverige, men vi hoppas att vi ska finnas på varenda skola inom en snar framtid. kids startade 1997 i samband med att den nya lagen om att alla skolor ska ha ett program som motverkar mobbning.


kids har ett brinnande intresse för att kidsen i vårt samhälle ska känna sig trygga och älskade och därmed förebygga mobbning. vi vill att varje kids ska kunna gå till skolan utan att ha en klump i magen. för att kunna stoppa mobbning ger vi alla kids information och övningar på skolor runt om i landet. övningar som visar att alla är lika, men ändå olika.


vi har tagit fram kärnvärden som betyder extra mycket för oss.

ap

k ns

ku

trygg

het

t

glat

färg


för det första handlar allt om trygghet. känner kidsen en trygghet hemma och i skolan, minskar mobbningen.

kids vill förebygga fördomar och därmed mobbning, genom att bidra med kunskap till alla.

kids har starka och färgglada färger för det är vi står för. vi vill att varje kids ska vara starka och glada.


kids vill ge kunskap till alla fรถr att fรถrebygga fรถrdomar kidsen emellan.


vi vill att alla kids ska öka förståelsen för varandra och inse att alla är lika, men ändå olika. på detta sätt vill vi minska mobbningen.


vår huvudmålgrupp är alla kids, skolpersonal och föräldrar. utöver detta kommer alla andra som har med kids att göra. undermålgrupper är företag och regering som bidrar med sponsring så att vi kan finnas till.


även om det finns många kids-kontor runt om i sverige vill vi ha en tydlig profil. för att kunna uppnå det är det viktigt att alla bidrar med ett brinnande engagemang, behandlar alla kids på lika villkor samt att alla når ut till kids på ett enkelt och lättförståligt sätt. vi är till för barnen och riktar oss till alla som har med kids att göra. vi skriver och pratar därför alltid på ett sätt som passar de yngre. fina och svåra ord är inget för oss. för att det ska vara lätt att känna igen oss när vi är ute på skolorna har vi alltid svarta kläder som bas med något färgglatt som går i stil med våra färger. i likhet med logotypen, bildar alla små enheter tillsammans något större och starkare.


för att nå ut med vårt budskap har vi valt att satsa på att bidra med kunskap och övningar i skolorna. vi har även valt att använda oss av reklam såväl i tidningar som stora affisher i de största städerna. detta för att vi ska kunna nå vår målgrupp, göra människor uppmärksamma på att vi finns och för att knyta mer sponsringkontakter så vi kan fortsätta att bekämpa mobbningen. budskapen ska alltid innehålla kids egna färger. detta för att våra färger syns bra och för att det ska vara lätt att känna igen vårt budskap. att ha en fråga, citat eller uppmaning är ett av vårt starkaste kännetecken. att skriva med bara gemener är ett annat kännetecken för kids. detta gör vi för att vi riktar vårt buskap till de små människorna. budskapen ska vara starka, enkla att läsa och uppmana till eftertanke.


lika barn leka b채st?


l책t k채rleken segra till slut!


simon, 8 책r


kids färger är cyan, magenta och gul. dessa är starka och glada färger, precis så som vi vill uppfattas som. den svarta färgen finns med för att få färgerna att träda fram extra bra.

cmyk 0/0/100/0

cmyk 0/100/0/0 cmyk 100/0/0/0


kids logotyp består av många små fjärilar som bildar ordet kids. det var ingen slump att logotypen består av fjärilar då det finns många likheter. likt en fjäril har ett barn många olika stadier innan de är helt utveckalde. att bli en fjäril är det sista stadiet. tillsammans bildar dessa fjärilar ordet kids som visar att tillsammans är vi starka. logotypen nedanför är den som bör användas först och främst.

1.


mot en ljus bakgrund kan denna variant av logotypen användas, då det inte passar sig med logotyp 1.

2.

i svart/vitt tryck används den här variant av logotypen. det är i sällsynta fall, logotyp 1 eller 2 är alltid att föredra. 3.


kids grafiska element består till största del av de färgglada kulörerna. förutom detta finns även den igenkännande fjärilen. detta är samma fjäril som logotypen består av. att fjärilen blev en symbol för kids beror på att det finns många likheter mellan ett barns utveckling och fjärilens. från att vara en instängd puppa till att bli fri och få egna vingar.


all text skrivs alltid med gemener. detta är ett av kids starkaste kännetecken.

abcdefghijklmn opqrstuvwxyzåäö 0123456789!? helvetica neue, regular.

kids sans-serif, regular, används främst till rubriker. skrivs alltid med någon av kids färger, oftast magenta.


vår vision är att sudda ut fördomar som finns i vårt samhälle. fördomar leder ofta till mobbning, vilket vi vill sätta stopp för. att lyckas med det krävs ett stort engagemang, både från oss, regeringen, skolorna och från kidsen. vi tror på att alla människor är lika, men ändå olika och att vi kan lära oss saker av varandra.


rädda barn ä n. att r a tt rädda framtide öf erl selma lag


vintergatan 19 • 113 67 stockholm tel: 08-519 519 00 • fax: 08-519 519 99 pg: 90 05 19-3 • bg: 900-519 www.kids-sverige.se

kidz brandbook  
kidz brandbook  

kidz är ett fiktivt företag som hjälper ungdomar som har blivit mobbade. detta är företagets brandbook.

Advertisement