Page 1

D E N TA LE MATERIA LEN

OB J E T 3 0

OBJET EDEN 260VS DENTAL ADVANTAGE

BIOCOMPATIBELE MATERIALEN, GECERTIFICEERD EN GOEDGEKEURD VOOR MEDISCH GEBRUIK

THE FUTURE OF DENTISTRY ON YOUR DESKTOP

EFFICIENCY FOR GROWING LABS

 C le ar Bio-com patible (MED61 0 ) Trans parant b io-com pat ibe l m ate riaal d at m e d i s c h g o e d g e ke u rd i s voor een tijd e lijke plaat sin g in de m on d ( I S O 1 09 93 -1 : 2 009 )

De Objet 30 Orthodesk en Objet 30 Dental Prime zijn professionele

De Objet Eden 260VS Dental Advantage is de ultieme 3D printer

desktop

kleinere

die werkt met een triple-jetting technologie. Dental Advantage

Het zijn compacte en betaalbare

beschikt over een groter bouwvolume dan de desktop printers.

toestellen, die eenvoudig te gebruiken zijn en bovendien snel en

Een verdubbeling van bouwsnelheid en hogere nauwkeurigheid zijn

nauwkeurig modellen maken in specifieke dentale materialen.

andere pluspunten.

3D

printers,

exclusief

orthodontische laboratoria.

Toepassin gen: • Or thodontis ch e toe passin ge n • Boor - en z aagmalle n

ontworpen

voor

de

Bio- com pat ib i l i t y: A pproved

Ve roG laze (MED620) Opaalkleur ig wit m ate riaal m e t A 2 n u ance, o n two r p e n o m d e b e ste kleur match te v in de n . Ve roG laze is m e d i s c h g o e d g e ke u rd vo o r e e n tijdelijke plaat sin g in de m on d tot max. 24 u u r. Toepassin gen: • Veneer tr y- in s

OBJET30 ORTHODESK

Bio- com pat ib i l i t y: A pproved

Bouwvolume (l x b x h)

OBJET260 DENTAL SELECTION

OBJET30 DENTAL PRIME Bouwvolume (l x b x h)

High Speed 28 μm

High Quality 16 μm (Prime)

 N atuur lijk perzik k le u rig m ate riaal waa r m e e h e t m o g e l i j k i s o m gedetailleerd e, ste rke & du u rzam e m ode l l e n te p r i n te n . Toepassin gen: • Dentale & or t h odon t isch e m ode lle n Bio- com pat ib i l i t y: /

Laagdiktes (Z-as)

S peci fi cati es:

Laagdiktes (Z-as)

 Ve roDe n t (MED670)

255 x 252 x 200 mm

294 x 192 x 148,6 mm

Materialen

Resolutie X-as: 600 dpi Y-as: 600 dpi

High Quality 16 μm

• Clear Bio-compatible (MED610)

• VeroGlaze (MED620)

• VeroDentPlus (MED690)

• VeroDent (MED670)

Steunmateriaal

• Waterjet oplosbaar (SUP705)

Resolutie

Toepassingen

• Bruggen & kronen

X-as: 600 dpi Y-as: 600 dpi

• Tandtechnische modellen

Z-as: 1600 dpi

• Inlays

Printkoppen

• Boor- & zaagmallen

8 stuks

2 stuks

• Transparante spalken

Donker beigek le u rig mate riaal waarm e e e rg f i j n e d e ta i l s d u i d e l i j k gepr int kunne n worde n . Bove n die n is h e t u i te r st ste r k, d u u rz a a m e n biedt het een n au wke u rige afwe rk in g. Het i s m i n d e r tra n s p a ra n t d a n VeroDent. Toepassin gen: • Dentale & or t h odon t isch e m ode lle n Bio- com pat ib i l i t y: /

• VeroDentPlus (MED690) Steunmateriaal

• Handenvrij wateroplosbaar (SUP 706)

Toepassingen

• Bruggen & kronen • Boor- & zaagmallen • …

Software

• …

Objet Studio™ intuitive 3D print

Software

 Ve roDe n tPlus (MED690)

• Clear Bio-compatible (MED610)

0,02 – 0,085 mm

Z-as: 900 dpi (Ortho)

Printkoppen

Materialen

Tolerantie X / Y / Z

• Individuele afdruklepels

1600 dpi (Prime)

S pec ific at ies:

• VeroGlaze (MED620) Tolerantie X / Y / Z 0,1mm

High Speed 30 μm

software

Objet Studio™ intuitive 3D print Machine afmetingen

software

870 x 735 x 1200 mm Machine afmetingen Gewicht

825 x 620 x 590 mm

264 kg Gewicht 93 kg

www.seido-systems.com

www.seido-systems.com


OB J E T 2 60 / 5 00 D ENTAL S E LE C TI ON MAXIMUM VERSATILITY AND THROUGHPUT

De Objet 260 en Objet 500, beide Dental Selection-toestellen, zijn de must haves in de wereld van de orthodontie. Deze professionele productietoestellen werken met een triple-jetting technologie en printen realistische modellen in natuurgetrouwe kleuren. Naast de kleuren is ook de zachtheid van de materialen van belang. De Objet 260 DS is een compact toestel dat in elke ruimte kan geplaatst worden. De Objet 500 DS is een ware productiemachine en garandeert een hoge capaciteit.

S p e ci f i cati es : OBJET DENTAL SELECTION

Materialen

• Clear Bio-compatible (MED610)

Bouwvolume (l x b x h)

• VeroGlaze (MED620)

Objet 260DS

• VeroDent (MED670)

255 x 252 x 200 mm

• VeroDentPlus (MED690)

Objet 500DS

• VeroWhite

490 x 390 x 200 mm

• VeroMagenta

Laagdiktes (Z-as)

• TangoPlus

High Speed 30 μm

• TangoBlackPlus

High Quality 16 μm

• Reeks van tandvleesachtige digitale materialen

Tolerantie X / Y / Z

• Digitale materialen in een waaier van

0,02 – 0,085 mm

  Resolutie X-as: 600 dpi Y-as: 600 dpi

natuurlijke tandtinten

Steunmateriaal

• Handenvrij wateroplosbaar (SUP 706)

Toepassingen

• Bruggen & kronen • Zacht & gekleurd, gomachtig tandvlees (soft tissue)

Z-as: 1600 dpi

• Details (bv. zenuwkanalen) in contrasterende kleuren

Printkoppen 8 stuks Software Objet Studio™ intuitive 3D print software Machine afmetingen Objet 260DS 870 x 735 x 1200 mm Objet 500DS 1400 x 1260 x 1100 mm Materialenkast 330 x 1170 x 640 mm Gewicht Objet 260DS

340 kg

SEIDO Systems bvba

Objet 500DS

506 kg

Tui nwi j k l a a n 4 , B - 8 5 01 Kort ri j k | B E + 32 5 6 35 0 0 35 | N L + 31 30 32 0 0 274 Showroom: Kort ri j k & Ei ndhove n www.seido-systems.com

www.seido-systems.com info@seido-systems.com

D I G I TA L E O R T H O D O N T I E

Profile for Hannibal

Seido Systems - Dental  

Seido Systems - Dental  

Advertisement