Page 1


En samarbejdsaftale med renventilationÂŽ om rensning og vedligeholdelse af ventilationssystemet giver ren og frisk luft i lejligheden til glĂŚde for beboerne og til gavn for ejendommen.

2


renventilation® – vi løser luftvejsproblemer Ejendomme bruger ventilationssystemet til at “trække vejret”. Ventilation er en vigtig del af kampen mod fugt, skimmelsvamp, husstøvmider og for høje vedligeholdelsesomkostninger. I samarbejdet med renventilation® får du: • Kvalificeret rensning og vedligeholdelse af jeres ventilationssystem. • En tilstandsrapport, der indeholder en vurdering af ventilationssystemets driftmæssige tilstand og energiforbrug samt forslag til forbedringer. • Medarbejdere med de rette tekniske kvalifikationer og den nyeste viden, erhvervet gennem vores samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut. • En partner, der gennemfører arbejdet til mindst mulig gene for beboere og ansatte. Vi udsender information i god tid, og vi udviser omtanke og respekt, når vi færdes i beboernes hjem. • Et servicekoncept, der passer til den enkelte ejendom og type af ventilationssystem. • Mærkbare forbedringer af indeklimaet til glæde for beboerne og til gavn for ejendommen.

3


Der skal mere end udluftning til at få frisk luft – hvad sker der, når ventilationen ikke virker? Fugt og skimmel: “Rens og tjek emhætter og udsugningsventiler i køkkener og badeværelser. Sørg for rene og velfungerende ventilationsanlæg, som er i gang hele døgnet. Hvis der opstår skimmelsvampe, kan det medføre store udgifter til udbedring og vedligeholdelse, fordi skimmelsvampe ødelægger byggematerialer, møbler og misfarver overflader. De kan bane vej for trænedbrydende svamp og råd”. Kilde: By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Landsbyggefonden. Boligselskabernes Landsforening og Grundejernes Investeringsfond, 2006. Husstøvmider: “Allergi over for husstøvmider kan give symptomer som astma, tilstoppet næse, flåd fra næsen og nys, øjenkløe, røde og hævede øjne samt måske forværring af børneeksem. Hvis du i de koldeste måneder sørger for, at der er en lav relativ luftfugtighed i boligen, så kan husstøvmiderne ikke trives”. Kilde: Astma-Allergi Forbundet, 2007. Støv og partikler: “Indeluft kan indeholde overraskende høje koncentrationer af ultrafine partikler, der er mistænkt for at være sundhedsskadelige. Partiklerne stammer fra forskellige kilder i hjemmet, f.eks. fra stearinlys, cigaretrygning, støvsugning, strygning og madlavning”. Kilde: Videnskabelig artikel fra Statens Byggeforskningsinstitut, 2006. Stil krav til ventilationen! Den skal virke og den skal være ren. Der er mange gode grunde – økonomiske såvel som sundhedsmæssige – til at sørge for at ventilationen er i orden.

4

Når kunderne ser deres ventilationssystem før, vi har renset det, forstår de virkelig betydningen af vores arbejde.


En vigtig indikator for systemets tilstand er en måling af den luftmængde, der kommer igennem ventilationskanalerne. Har disse ikke været renset længe, er luftmængden – og dermed effekten – tæt på nul.

renventilation® – grundig diagnose og sikker helbredelse renventilation ® er en partner, der tager ansvar. Vi gennemfører service på hele ventilationssystemet, uafhængigt af type eller fabrikat. Vi sørger for, at det gennemgås både mekanisk og funktionelt, og at nødvendige udskiftninger foretages af specialister. Ventilationssystemets tilstand renventilation ® udarbejder en tilstandsrapport efter hvert servicebesøg. Den indeholder: • Oplysninger om systemets driftmæssige tilstand. • Hvilket serviceniveau, der er brug for. • Luftmængde og tryktabsforhold. • Energiforbrug. • Oplysninger om systemets kapacitet i forhold til ejendommen. • Indeklimavurdering. • Vurdering af komponenternes levetid og optimering. • Anbefaling af optimal teknisk og økonomisk vedligeholdelse. Umiddelbart efter hvert servicebesøg udskifter renventilation ® eventuelle nedslidte eller defekte dele, der ikke skønnes at kunne holde til næste servicebesøg. Udskiftninger foretages kun efter aftale og ifølge tilstandsrapporten. Det sikrer den bedste forebyggende vedligeholdelse af systemet.

5


John T. Olsen, ejendomsmester Boligselskabet af 1961 Greve, Gersagerparken Greve “ Sammen med renventilation® har vi fundet en løsning, der er skræddersyet til vores måde at arbejde på. Vi får lige præcis vores behov dækket, og der er ingen vrøvl. Hverken mens de arbejder i de ca. 1.000 lejligheder eller bagefter i dagligdagen. Vi er sikre på, at det, de laver, er i orden. Det gælder også oprydning og rengøring, når de har været på besøg. De er også flinke til at fortælle, hvad de har lavet, så vi selv kan følge med.”

Liss Kristensen, formand Andelsboligforeningen Blegstræde Holbæk “ Vi lægger stor vægt på sunde boliger og tilfredse beboere i vores boligforening. Vi samarbejder med renventilation®, fordi de har overtaget hele ansvaret for vores ventilation. Den løsning har både bestyrelse og beboere været yderst tilfredse med. Og det vil sikkert også vise sig på vedligeholdelseskontoen på lidt længere sigt.”

Poul Erik Hansen, varmemester Lejerbo Holbæk Holbæk “ Ventilation er jo ikke noget man går og tænker på i det daglige. Den skal bare virke – både for beboernes og bygningernes skyld. Samarbejdet med renventilation® sørger for, at ventilationen er i orden, og at vi har tilfredse beboere. Det belaster ikke vores arbejde i hverdagen.”

6


Teddy Wagner Nielsen, direktør, renventilation® “At rense ventilationssystemer kræver viden og uddannelse – at komme i folks private hjem kræver ansvarlighed. Det er de krav, som jeg stiller til mig selv og mine medarbejdere.”

renventilation® – så huset kan trække vejret renventilation® bygger på mange års erfaring med rensning og vedligehold af ventilationssystemer. Vi har udgangspunkt på Vestsjælland, men dækker hele landet. Alle vores medarbejdere har de bedste tekniske kvalifikationer og den nyeste viden, bl.a. gennem vores løbende samarbejde med Teknologisk Institut. I vores daglige arbejde lægger vi vægt på faglighed og ansvarlighed. Det en naturlig del af vores arbejde at holde aftaler, informere i god tid og respektere, at vi færdes i folks private hjem. Vi tilbyder samarbejdsaftaler tilpasset den enkelte ejendoms behov. Vi påtager os informere beboerne og ansatte, så alle i god tid ved, hvornår vi kommer. Vi udfører arbejdet til mindst mulig ulejlighed for beboere og ansatte.

7


matildevej 10 4200 slagelse 58 53 11 50 info@renventilation.dk www.renventilation.dk

Ren Ventilation  

Præsentationsfolder