Page 1

H O R N BÆK SKOVPARK

1


2


FLYT TIL HORNBÆK OG NYD LIVET LIDT EKSTRA

3


4


5


HORNBÆK SKOVPARK Idyllisk beliggende i et gammelt skovområde, lige ved Hornbæk Idrætsanlæg, og kun ca. 1.800 meter fra Hornbæk C og stranden. Med en skøn gåtur gennem plantagen, åbner skoven sig mod Hornbæks attraktive kyst med sand, strand og vand.

6


Der tages forbehold for fejl og ĂŚndringer.

7


8


HORNBÆK SKOVPARK 9


5 17

7.1

13.5

8.0

8.3

11.5

7.0

6

8.0

9.0

6.0

5.2

12.1

9.2

n 02 7.0

12.5

. NR

10.4

C B A

6.0

10.0

N

6.1

10.0 6.1

Vejbump

Byggefeldt

Skrænt

Engareal

Carport og depotrum etagehus

Hæk

JE Godk.

JE

. 22 Beskrivelse af revisionen

Myndighedsprojekt

Edvars & Edvars arkitekter maa-uia Ahlgade 40A, 4300 Holbæk +45 61551866 / Jes@edvars.com

ARKITEKT:

13/02/2017

Tegn. nr. K01_H0_N01 Dato:

. 43 . NR EJL

. 50 Angivelse af vejbump, engareal og skrænt

Nedgravet renovationssystem

ME Kontrol

Kontrol. ME

Godk.

Coloc græsarmeringssten

Konst./Tegn. KT

Beliggenhedsplan 1 : 500

condania Hjortebjergvej 22, 3250 Odense M +45 21627557 / info@condania.com

INGENIØR:

. 49

Der tages forbehold for fejl og ændringer. . NR EJL

. NR . 44

. 29

. NR EJL . NR

EJL . NR EJL

. 14 Coloc belægningssten

Konst./Tegn.

29.03.2017 KT Dato.

. NR EJL . 13

Carl Bødker Nielsen vej, Hornbæk

Mål:

Emne:

Hornbæk Skovpark Resort 2017 ApS

BYGHERRE:

. NR EJL

.6 . NR EJL

. 21 . 82 . 73

. NR . 65

.5

Hornbæk Skovpark

Rev.

. NR EJL

. 38 . 84

EJL

. NR EJL . NR EJL

. NR EJL . NR EJL . NR EJL

. 74 . NR EJL

. 66

EJL . NR EJL

. 58 EJL . 57 EJL

. NR . NR EJL

8.0

6.0

6.2

6.0

12.1

epla Etag

2gc 2gd

9.0

6.1

15

e 2gf

6.0

5

ØSTERBÆKVEJ 18 6.0

6.0

14

4 3

3

6 16 15 14

4 13

2 1

. 83

10

7

8

2b

13

10 9

gh

gk

ETAPE 1

11

12

16


EFTERTRAGTEDE BOLIGER Hornbæk Skovpark består af 64 boliger, der alle er uden bopælspligt. Men det er faktisk også interessant, at der nu udbydes nybygget helårsbyggeri i Hornbæk, da helårsbyggeri i sig selv er en mangelvare i området. Første etape består af 14 ud af i alt 40 twin-boliger og af 12 ud af i alt 24 ejerlejligheder. Boligerne er indflytningsklare 1. maj 2019.

11


TWIN-BOLIGER PÅ 140 KVM. Der er nostalgi over de 2 etages twin-boliger, som både er brede og lange. Her er der både kvalitet og kvantitet på hver eneste kvadratmeter. Der er bare tænkt lidt mere i rummelighed, end man ser i det meste nybyggeri. Fra den fine baldakinoverdækkede hovedindgang går man ind i et af husets genialiteter, trappehuset med garderobeplads, som gør, at hverken stueetagen eller 1. salen er påvirket af en trappe midt i opholdsrummene. Fra trappehuset er der adgang til den øvrige del af stueetagen, der består af en stor opholdsstue, der elegant flyder sammen med spisestuen, med køkkenafdelingen og ikke mindst den flisebelagte terrasse og haven. Der er adgang til denne via et stort, smukt skydedørsparti, som også sender solens stråler ind i opholdsstuen i de kolde vintermåneder. Ude og inde smelter sammen på en behagelig måde. Hver af boligerne har i øvrigt egen dobbelt carport.

12


Der tages forbehold for fejl og ĂŚndringer.

13


6a Værelse 11.0 m²

2322

350

5b Værelse

11.0 m²

8.6 m²

2322

100

122 100100

912

912

1503

TWIN-BOLIG - TYPE 1A 590

2087

10

1A

9b Værelse

1A

3749

5.3 m²

12

350

2200

122

Stue/Værelser

BBR-areal

Grund

Kontantpris

1/3

140 kvm.

342 kvm.

kr. 3.299.000

1/3

140 kvm.

342 kvm.

kr. 3.249.000

11.6 m²

912

2200

3150

338

Type

10b Værelse

5.3 m²

4b Trapperum 6.5 m²

Teknik

10a Værelse

1201

1539

5.8 m²

898

Del nr.

Teknik

122

590 122

7b Gang

122

590

910

122 590

910

912

4.8 m²

4.8 m² 898

912

8b Bad/WC

8a Bad/WC

122

698

698

310

00

6b Værelse

Stueplan

1. sal

910

120

N

2515

122

3434

6071

EJL. NR. 57 740

Etageplan 02

EJL. NR. 58 3000

EJL. NR.6a5

5a Værelse

3434

EJL. NR. 6

122

11.0 m²

2515

EJL. NR. 13

6b Værelse

Værelse

8.6 m²

EJL. NR. 14

5b Værelse

11.0 m²

8.6 m²

250

2605

997

5609

912

590 122

2087

3150

338

122

1201

1539

7b Gang 5.8 m²

4b Trapperum 6.5 m²

898

Teknik

EJL. NR. 22

10b Værelse

9b Værelse 11.6 m²

5.3 m²

2200

350

EJL. NR. 21

122

912

912

4913

698

698

590

5.3 m² 122

2200

122

3749

EJL. NR. 50 B A

Flugtvej

EJL. NR. 73

Røgudluftning

Rev.

Morten Edvars Morten Edvars Tegn.

EJL. NR. 44

912

EJL. NR. 82

Vaske

SIGNATURER:

EJL. NR. 38

Rev. Ifølge BGB, 29.05.18 Terrasse ændret

13.06.2019 11.04.2018 Revisions dato

Beskrivelse

Dobbelthus type 1A & 1B Hovedprojekt Emne:

Tegn. nr.K01_H1_1A1B_N003

Møbleringsplan/salg Brandudgang

R

EJL. NR. 84

14

1503

EJL. NR. 29

150

Køl

122 100100

EJL. NR. 74

1 : 50

Ovn

590

910

122 590

10a Værelse

11.6 m² 3749

912

6.8 m²

800

vn

4.8 m²

4.8 m² 898

122

870

Bad1. sal møbleringsplan. Dobbelthus type 1A & 1B

8.7 m²

100

8b Bad/WC

8a Bad/WC

912

2430

2430

2b

3b Køkken

2322

Teknik

9a Værelse

8.7 m²

350

EJL. NR. 65

Opv

3a Køkken

2322

2087

6.5 m²

5.8 m²

355

122 483

777

777

Opv

1022

100

910

4b Trapperum

7a Gang

1200

912

4a Trapperum 6.5 m²

912

912

122

2110

827

122 100100

1539

339

3150

33.2 m²

3151

3151

EJL. NR. 66

1b Alrum

912

310

1503

310

5085

4020

355

350

1750

350

EJL. NR. 83

Redningsåbning

EJL. NR. 49

Mål: 1 : 50

Konst./Tegn.:ME

Kontrol. Checker Godk.

BYGHERRE:

INGENIØR:

Hornbæk Skovpark Resort 2017 ApS

condania Hjortebjergvej 22, 3250 Odense M +45 21627557 / info@condania.com

EJL. NR. 43

Approver

Dato: 03/23/18

ARKITEKT:

EJL. NR. 37

Edvars & Edvars arkitekter maa-uia Ahlgade 40A, 4300 Holbæk +45 61551866 / Jes@edvars.com

EJL. NR. 31

EJL. NR. 30


6a Værelse 11.0 m²

912

122 100100

912

100

2322

350

1B

1/3

140 kvm.

1/3

11.6 m²

590

Teknik

342 kvm. 122

1539

6.5 m²

kr. 3.349.000

10b Værelse

5.3 m²

5.3 m²

2200

350

4b Trapperum

Kontantpris

10a Værelse

342 kvm.

7b Gang 5.8 m²

898

2200

9b Værelse 11.6 m²

SOLGT 122

912

3749

912

912

Grund

590 122

122

698

698

590

Teknik

140 kvm.

1503

3749

912

1B

Dobbelthus type 1A & 1B 1. sal møbleringsplan.

9a Værelse

912

122

9

122 590

122 100100

2087

BBR-areal

4.8 m²

4.8 m²

910

Stue/Værelser

910

Type

2087

Del nr.

8b Bad/WC

8a Bad/WC

898

122

5.8 m²

355

6.5 m²

1539

1200

7a Gang

912 310

100

310 122

339

3151

3151

4a Trapperum

1 : 50

8.6 m²

2322

TWIN-BOLIG - TYPE 1B 11

5b Værelse

11.0 m²

3150

1503

6b Værelse

338

355

8.6 m²

1201

5a Værelse

Stueplan

1. sal

120 910

5a Værelse

100

2322

3b Køkken 8.7 m²

2b Bad

997

870

5609

4913

698

698

590 122

910

590

898

Teknik

10b Værelse

5.3 m² 122

EJL. NR. 29

1 : 50

590

10a Værelse

11.6 m² 3749

Dobbelthus type 1A & 1B6.81.m²sal møbleringsplan.

4.8 m²

122 590

Teknik

2087

9a Værelse

10

8b Bad/WC

4.8 m²

EJL. NR. 22

250

2322

8a Bad/WC

898

122

355

1022

2605

2430

8.7 m²

6.8 m²

EJL. NR. 74

122 483

777

777

3a Køkken

2a Bad

912

Opv

2430

250 2605

997

5.3 m²

2200

350

2200

122

EJL. NR. 50

Ovn

Ovn

Køl

VaskeNR. 44 EJL.

912

Vaske Køl EJL. NR. 82

150

800

150

1 : 50

827

827

Opv

870

Dobbelthus type 1A & 1B Stueplan møbleringsplan.

122 483

355

EJL. NR. 65

912

350

912

5.8 m²

912

7a Gang

11.0 m²

310

912

6.5 m² 1022

6b Værelse

910

6.5 m²

122 100100

122

339

4a Trapperum

4b Trapperum

1200

912

912

2110

6.5 m²

912

EJL. NR. 21

3150

33.2 m²

3434

11.0 m²

8.6 m²

3151

3151

33.2 m²

350

6a Værelse

3000

5085 3151

3151

1b Alrum

2110

4a Trapperum

3434 1750

EJL. NR. 14

1503

1a Alrum

EJL. NR. 66

122

1539

EJL. NR. 13

4020

EJL. NR. 6

4020

355

EJL. NR. 5

740

EJL. NR. 58

EJL. NR. 57

740

Etageplan 02

2515

6071

355

910

120

N

350

6071

EJL. NR. 38

B A

SIGNATURER: Flugtvej

EJL. NR. 30

EJL. NR. 73

Røgudluftning

Rev.

Morten Edvars Morten Edvars Tegn.

Rev. Ifølge BGB, 29.05.1 Terrasse ændret

Dobbelthus type 1A & 1B Emne:

Møbleringsplan/salg Brandudgang

R

EJL. NR. 84

EJL. NR. 83

EJL. NR. 49

EJL. NR. 43

EJL. NR. 37

EJL. NR. 31

Redningsåbning

Mål: 1 : 50

Konst./Tegn.:ME

Kontrol. Ch

BYGHERRE:

INGENIØR:

Hornbæk Skovpark Resort 2017 ApS

condania Hjortebjergvej 22, 3 +45 21627557 / info

15


11.0 m²

912

122 100100

912

100

2322

350

8.6 m²

2322

2A

1/3

140 kvm.

Grund

349 kvm. 349 kvm.

122

2200

122 1500 122

904

Kontantpris

Teknik

350

9b Værelse 11.8 m²

kr. 3.299.000 2200

122

3749

912

912

3749

5.6 m²

5.3 m² 2430

140 kvm.

587 122

10b Værelse

5.3 m² 2430

1/3

7b Gang

kr. 3.349.000

10a Værelse

11.8 m²

2A

587

908

13

9a Værelse

6.5 m²

8b Bad/WC

633

BBR-areal

908

122

Stue/Værelser

1503

4.8 m² 587

Teknik

2126

Type

122 587

633

3151

904

912

5609

4b Trapperum

2261

4.8 m²

Del nr. 15

1476

8a Bad/WC

912

5.6 m²

122 100100

2126

724

912

7a Gang

1500

6.5 m²

698

698

310 122

950

4a Trapperum

912

955

310

TWIN-BOLIG - TYPE 2A

100

912

2456

1503

5b Værelse

11.0 m²

1750

912

6b Værelse

1500

8.6 m²

2457

6a Værelse

5a Værelse

Dobbelthus type 2A & 2B 1. sal salgsplan.

Stueplan

1. sal

1 : 50

N

468 468

468 350

122

3434

6a Værelse

5a Værelse

120

3749

310 120

122

698

698

1500

4.8 m² 587

587 122

904

122

587

908

122 587

Teknik

10a Værelse

10b Værelse

5.3 m²

5.3 m²

2200

EJL. NR. 29

350

2200

122

912 B A

SIGNATURER: Flugtvej

EJL. NR. 30

EJL. NR. 73

912

2261

8b Bad/WC

908 120 100

122

100

100

1750

2760

1 : 50

1 : 50

1476

8a Bad/WC

Teknik

Dobbelthus type 2A & 2B 1. sal salgsplan.

Dobbelthus type 2A & 2B Stueplan salgsplan.

2322

100

EJL. NR. 38

120

122

11.8 m²

100 800

EJL. NR. 44

vaske

120

Køl

150

EJL. NR.Ovn50

100

9a Værelse

1530

6.8 m²

122

EJL. Køl NR. 82 Ovn

vaske

740

2605

2b Bad

5149

910

8.7 m²

2430

122 630

150

3b Køkken

1001

8.7 m²

6.8 m² 800

2430

3a Køkken

100 120

630

2003

2605

EJL. NR. 74

2a Bad

904

2126

EJL. NR. 22

Opv 1002

Opv

350

4.8 m²

1022 122

777

777

122

912

120

827

912

900

838

3861

1525

3151

1525

1143

1143

3861

EJL. NR. 65

900 912

912 4673

724

5.6 m²

1011

2322

2126

7a Gang

1500

6.5 m²

6.5 m²

100

2156

912

950

4a Trapperum

4b Trapperum

6.5 m²

912

122

EJL. NR. 21

912

4a Trapperum

122 100100

11.0 m²

2157

912

33.2 m²

EJL. NR. 66 355

1503

1b Alrum

310

912

5085

5085

1a Alrum 33.2 m²

6b Værelse

11.0 m²

8.6 m² 5589

870

912

EJL. NR. 14

633

EJL. NR. 13 997

997

3434

2430

EJL. NR. 6

633

EJL. NR. 5

3360 870

350

2430

EJL. NR. 58

EJL. NR. 57

Etageplan 02

2515

6071

120

6071

Røgudluftning

Rev.

Morten Edvars Morten Edvars Tegn.

Rev, ifølge BGB. 29.05.18 Terrasse ændret Beskrivelse

Dobbelthus type 2A & 2B Emne:

Møbleringsplan/salg Brandudgang

R

EJL. NR. 84

16

EJL. NR. 83

EJL. NR. 49

EJL. NR. 43

EJL. NR. 37

EJL. NR. 31

Redningsåbning

Mål: 1 : 50

Konst./Tegn.:ME

Kontrol. Checker Godk.

Appro

BYGHERRE:

INGENIØR:

A

Hornbæk Skovpark Resort 2017 ApS

condania Hjortebjergvej 22, 3250 Odense M +45 21627557 / info@condania.com

Ed Ah +4


Der tages forbehold for fejl og ĂŚndringer.

17


TWIN-BOLIG - TYPE 2B

18

Del nr.

Type

Stue/Værelser

BBR-areal

Grund

Kontantpris

4

2B

1/3

140 kvm.

355 kvm.

kr. 3.299.000

6

2B

1/3

140 kvm.

349 kvm.

kr. 3.299.000

8

2B

1/3

140 kvm.

323 kvm.

kr. 3.249.000

14

2B

1/3

140 kvm.

349 kvm.

kr. 3.299.000

16

2B

1/3

140 kvm.

349 kvm.

kr. 3.249.000


587 122

904

10b Værelse

5.3 m²

5.3 m²

2456

11.8 m²

2200

2430

2430

350

9b Værelse

122

3749

912

1750

10a Værelse 2200

1500

Teknik

2126

633

633

908

587

912

122

5.6 m²

4.8 m² 587

908

122 2126

Teknik

7b Gang

122

4.8 m² 122 587

6.5 m²

8b Bad/WC

912

912

8a Bad/WC 904

4b Trapperum

2261 1500

1476

122

698

698

31

31 122 1500

724

Stueplan

1. sal

N

468 468

468

997

870

122

3434

EJL. NR. 58

120

120

912

EJL. NR. 57

1503

912

EJL.912NR.1005

122 100100

EJL. NR. 350 6

5b Værelse

11.0 m²

8.6 m²

EJL.912NR.10013 100

2322

100

1500

4673

912

912 904

2456

633

633

Teknik

5.3 m² 2430

9b Værelse 11.8 m²

2200

122

3749

EJL. NR. 22 912

1750

350

2126

10b Værelse

5.3 m² 2200

EJL. NR. 21

122

587 122

10a Værelse 2430

2126

587

908

587

908

120

100

120 122

100

5.6 m²

100

910 120

150

vaske

3749

7b Gang

4.8 m²

122 587

120 100

11.8 m²

2760

800

122

Køl

100

1530

6.8 m²

EJL. NR. 65 Ovn

740

2605

1001

9a Værelse

Dobbelthus type 2A & 2B 1. sal salgsplan.

B A

EJL.1 :NR. 74 50

EJL. NR. 82

Flugtvej

Morten Edvars Morten Edvars Tegn.

Rev.

SIGNATURER:

Rev, ifølge BGB. 29.05.18 Terrasse ændret

12.06.2018 11.04.2018 Revisions dato

Beskrivelse

Dobbelthus type EJL. NR. 50 EJL.2A NR.&442B

Røgudluftning

Hovedprojekt

Tegn. nr.K01_H1_2A2B_N006

Møbleringsplan/salg

R

Redningsåbning

EJL. NR. 73

EJL. NR. 83

EJL. NR. 49

EJL. NR. 29

EJL. NR. 38

Emne:

Brandudgang

EJL. NR. 84

912

122

698

698

122

120

904

912

1002

Ovn

2b Bad

630

2430

8.7 m²

2430

8.7 m²

3b Køkken

5149

5609

6.5 m²

8b Bad/WC

Teknik

100 120

955

4b Trapperum

2261

8a Bad/WC

Opv

3a Køkken

Køl

1476

4.8 m²

122

777

777

Opv

1022

122

EJL. NR. 91266

827

5.6 m²

912

EJL. NR. 1503 14

122

2322

724

2156

900

3861

1525

3151

1525

1143

6.5 m²

900

7a Gang

1500

4a Trapperum

6.5 m²

950

912

4b Trapperum

2515

6b Værelse

310

33.2 m²

122

310

1b Alrum

Etageplan 02

11.0 m²

2157

5085

5085

8.6 m²

1a lrum

3434

6a Værelse

5589 5a

Værelse

3.2 m²

350

2457

2515

1750

6071

1500

350

6071

Mål: 1 : 50

Konst./Tegn.:ME

Kontrol. Checker Godk.

Approver

Dato: 03/23/18

BYGHERRE:

INGENIØR:

ARKITEKT:

Hornbæk Skovpark Resort 2017 ApS

condania Hjortebjergvej 22, 3250 Odense M +45 21627557 / info@condania.com

Edvars & Edvars arkitekter maa-uia Ahlgade 40A, 4300 Holbæk +45 61551866 / Jes@edvars.com

EJL. NR. 43

EJL. NR. 37

EJL. NR. 30

EJL. NR. 31 468

468 6071

350

6071

19


Der tages forbehold for fejl og ĂŚndringer.

20


NATUREN IND I STUEN Fra opholdsstuen er der udgang til terrassen og haven. Det giver stuen en ekstra fin dimension. Mellem ejendommene udføres et åbent parklignende område, der helt naturligt vil skabe fællesskab for Hornbæk Skovparks beboere.

21


TWINBOLIG

MATERIALEBESKRIVELSE HAVEANLÆG OG PARKERING Ejendommen er placeret i eget udmatrikuleret for- og baghaveareal. Haven er beplantet med græs, og der er etableret flisebelagt terrasse. Dobbelt carport og skur. VARME Der indføres fjernvarme i den nyopførte ejendom for produktion af centralvarme og varmt vand. Anlægget udføres og dimensioneres i henhold til BR15. Der udføres overalt gulvvarme. Teknikrum etableres under trappe til 1. Sal. KLOAKERING Nødvendig kloakering i henhold til normer udføres. Regnvandsledninger vil via overfladesøer i landskabet blive tilsluttet offentlig anlæg. ELFORSYNING Ejendommen vil blive forsynet med nyt elstik. RENOVATION Indenfor kort afstand fra ejendommen etableres på fællesarealer miljøstationer til alle typer affald inkl. storskrald. VARME I ejendommen monteres varmemåler med mulighed for aflæsning. VAND I ejendommen monteres vandmåler til aflæsning af koldt vand. EL I ejendommen monteres elmåler til aflæsning af strømforbrug.

22


TWINBOLIG BYGNINGSBASIS KONSTRUKTIONER OG MATERIALER Arbejdet udføres i henhold til gældende normer, anvisninger, bygningsreglementer, m.v. GULV MOD JORD Randfundament i beton. 2 lag termoblokke. Drænlag. Hård isolering. Kantisolering langs randfundament. 100 mm armeret klaplag med gulvvarmeslanger Blødt fordelingslag. 14 mm tykke og 148 mm brede Lamel Plank trægulv i Eg Rustik - lakeret. Radonsikring. ETAGE- OG TAGDÆK Udføres i lette stabile konstruktionselementer. Skillerumsvægge. Boligskel mellem 2 ejendomme udføres som brand- og lydvæg jf. BR15. Etagedæk udføres i beton, tag i spærkonstruktion. FACADER Facader udføres som isolerede konstruktioner med udvendigt murværk. STÅL Alle udvendige stålkonstruktioner og dele varmforzinkes efter forarbejdning. ELASTISKE FUGER Alle fugearbejder udføres iht. FSO anvisninger og af specialist. Fuger udføres med bagstopning og i øvrigt jf. gældende normer, regler og krav. Fuger vil være tilgængelige for vedligeholdelse og udskiftning. ISOLERING Transmissionskoefficienter for de enkelte konstruktionsdele nævnt i BR15 vil som hovedregel overholde bygningens samlede varmetab.

23


TWINBOLIG ENERGIMÆRKNING Bebyggelsen energimærkes i forbindelse med aflevering. FACADER Facader udføres som isolerede konstruktioner med udvendig overflade i mursten, facadepartier (vinduer og døre). Sålbænke og div. løskanter udføres i zink ell. Aluminium med ombuk i ender. INDVENDIGE VÆGGE Skillevægge udføres som 120 mm gipsvægge med stålregler. I vådrum anvendes vådrumsplader. Der udføres spartelhjørner på fritstående og udadgående hjørner fra gulv til loft på gipsvægge. TRAPPE Fra stueplan til 1. sal udføres trappe i træ med lukkede stødtrin - hvide. Vanger udføres hvide med trin i mat lakeret eg. TAGE Isoleret gitterspær konstruktion med matsorte tegltagsten. VINDUER OG TERRASSEDØRE Alle vinduer og terrassedøre er DVC-godkendte og udføres som træ/alu i fabr. som Rationel. To-farvet, hvid indvendig og grøn udvendigt. Glas udføres som lavenergi termoglas. Greb udføres som standard stål Cupe greb. Halvdør i soverum på 1. sal er indadgående. Øvrige oplukkelige vinduer og terrassedøre er udadgående med friktionsbremse ell. lign., således at de kan fastholdes i åben stilling. Hovedindgangsdør udføres indadgående med sikkerhedsslutblik og 3 punkts lukke. Hovedindgangsdør udføres i låsesystem til postkasse. INDVENDIGE DØRE Indvendige gående døre udføres som plane hvide celledøre i fabr. som Swedoor med greb i rustfrit stål som fabr. Ruko Cupe. Døre til bade- og toiletrum er forseglede i top og bund som vådrumsdøre. Hvide indfatninger udføres overalt uden synlige fastgørelser.

24


TWINBOLIG GULVBELÆGNINGER Alle gulve udlægges i henhold til leverandørens anvisninger, gældende love, forskrifter jf. GSO og GVK. Alle gulvoverflader med undtagelse af gulve i gæstewc og baderum udføres som 14 mm tykke. og 148 mm brede lamel plank trægulv i Eg Rustik – lakeret. I entre, gæstewc og baderum udføres på flisegulv i 30 x 60 cm. keramiske fliser i antrasitgrå cementstruktur. Der udføres sokkelflise i samme flise som gulvflise. VÆGGE Vægge i baderum vådzoner beklædes på nødvendige vådrumsmenbraner med 30 x 60 cm. keramiske fliser i antrasitgrå cement. STRUKTUR Fliseoverflader i skæring med gulv samt i hjørner fuges med elastisk vådrumsfuge. Gipsvægge i vådrum spartles, slibes og malerbehandles til fuld dækning med vådrumsmaling. Øvrige gipsvægge spartles, slibes og malerbehandles til fuld dækning i hvid farve min. glans 5. LOFTER I stueetagen er lofter malerbehandlet beton, på 1. sal er der gipslofter malet til fuld dækning i hvid loftfarve glans 5. EL-INSTALLATIONER Der udføres el-installationer, der opfylder kravet til stærkstrømsregulativet. Alle synlige kontakter er udført planforsænket i vægge, dog udføres kontakter i boligskel som panelstikkontakter. Der monteres stikkontakter under overskabe i køkken til kaffemaskine, vandkoger, m.v. Der opsættes HPFI-relæ og gruppetavle. For VVS, ventilationsanlæg og hårde hvidevarer m.v. udføres der nødvendig kraftinstallation. Antennestik i opholdsrum og tomrør til fremføring af antenne til soverum og værelser på 1. sal. UDVENDIG BELYSNING Alle fællesarealer og udvendige adgangsveje forsynes med belysning i robust udførelse i god kvalitet. Adgangsveje vil være veloplyst ved armaturer anbragt ved eller på bygningen, som sikrer en overskuelighed for nummerering, navneskilte og anden markering. Lysarmaturer og standere er i vand- og vandalsikker udførelse.

25


TWINBOLIG

KØKKEN KØKKEN Grebløse køkkenelementer HTH model Next i hvid. UNDERSKABE Overalt med 3 skuffer dog med undtagelse af integreret opvaskemaskine og vaskeskab. Skuffelinier er gennemgående overalt. Miele fuldintegreret opvaskemaskine G 4263 Vi eller nyere tilsvarende model – øvrig skabsdel grebløse låger og hylder. OVERSKABE Grebløse med hylder. Integreret udtræksemfang i overskab over kogebord. Lys under overskabe. HØJSKABE I NICHE Miele integreret køle- og fryseskab KF 37132 iD eller nyere tilsvarende model. Miele indbygningsovn H 2265 B eller nyere tilsvarende model. – øvrig skabsdel grebløse låger og hylder. BORDPLADE Hvid 10 mm Pressalit på afstandsliste, således at den er hævet over underskab. RUSTFRI STÅLVASK Et grebs bl. Batteri Grohe Eurosmart Cosmopolitan - forkromet. Miele Induktionskogeplade med 4 kogezoner KM 6115 eller nyere tilsvarende model. ØVRIGT Loft i køkken er sænket med spots. 26


Der tages forbehold for fejl og ĂŚndringer.

Der tages forbehold for fejl og ĂŚndringer.

27


Der tages forbehold for fejl og ĂŚndringer.

28


TWINBOLIG

BADEVÆRELSE/BRYGGERS FLISER På gulv og i bruseniche 30x60 cm. keramisk flise med cementstruktur. Sokkelflise ca. 70 mm høj i samme materiale og farve som væg- og gulvflise. HÅNDVASKELEMENT Grebløs HTH Next skabselement i hvid 180 cm. bredt med 3 døre og hylde. Vask i stål Et grebs bl. Batteri Grohe Eurosmart Cosmopolitan - forkromet. Brusearmatur forkromet Brusesæt Hans Grohe Crometta 85. Brusebatteri Hans Grohe Ecostat 1001 S. Gustavsberg Hygienic Flush hængewc på installationsvæg. Hvid trykknap i installationvæg. Håndklædeholder og toiletrulleholder forkromet Hans Grohe Logis. VASKEMASKINE OG TØRRETUMBLER Miele vaskemaskine WDB 020 NDS. Kondenstørretumbler TDA 140 C frontbetjent. ØVRIGT Loft på toilet er sænket med spots. I værelser og Walk-in er skabe tilvalg.

29


EJERLEJLIGHEDER PÅ 93 & 96 KVM. Det første view man får, når man kommer indenfor, er et smukt syn gennem hele boligen og videre ud mod have-/ fællesarealet. Det giver et flot lysspil i boligen, og især i det centrale opholdsrum, hvor stue og køkken smelter effektivt, men fint sammen. Alle 1. sals lejligheder har udgang til en inddækket altan. Både ind- og overdækningen af altanen, giver den en ekstraordinært mange gode måneders anvendelse om året. Stuelejlighederne har en stor terrasse, der går videre ud mod haven. En del af terrassen har samme mulighed som altanerne på 1. sal, idet der også er et godt ind- og overdækket område her. Ved badeværelset er der garderoberum, og i badeværelset er der endvidere både vaskemaskine og tørretumbler. Der er soveværelse og et ekstra værelse.

30

Der tages forbehold for fejl og ændringer.


31


Der tages forbehold for fejl og ĂŚndringer.

32


EJERLEJLIGHEDER - 1. SAL Ejl.nr. 13

Ejl.nr. 14

Ejl.nr. 15

Ejl.nr. 16 Ejl.nr. 17

348

881

1824

415

648

2712

2736

2712

648

415

1824

1858

1824

415

648

2712

2736

2712

648

415

1824

Ejl.nr. 18

1222

636

1824

415

648

2712

2736

2712

648

415

1824

1858

1824

415

648

2712

2736

2712

648

415

1824

1222

348

350

4085

3339

3339

122

4085

350

4085

122

2712

1570

1032

1119

1012

1188

1812

1824

415

3360

2736

2712

648

415

1824

881

348

1896

1812

1188

1012

1119

1032

1570

1032

1119

1012

1188

1812

122

3339

3339

122

4085

350

4085

122

3346 2088

4085

2088

350

27 Soverum

12.3 m²

12.3 m²

122

912 710 122 981

122

1226

42 Bad/WC 4.5 m²

4085

350

4085

44 Køkken alrum

48 Køkken alrum

43.7 m²

43.8 m²

3339

4085

1226

122

981

100

46 Bad/WC

122

4085

350

4085

917

734

100

912

910

4.5 m²

754

910

590

100

4.5 m²

1200

981

38 Bad/WC

610

122

590

1226

1200

122

43.7 m²

600

4085

40 Køkken alrum

9972

9972

912

912 350

43.7 m²

600 3339

31 Soverum

710

710 4085

36 Køkken alrum

122

23 Soverum

12.3 m²

122

122

122 1226

734

122

4.5 m²

734

981

34 Bad/WC

590

100

734

910

3339

122

708

19 Soverum

9972

122

754

122

122

912

4085

2440

912

350

2440

744

4085

122

12.4 m²

744

122

45 Kontor

12.4 m²

12.4 m²

122

4.5 m²

610

600 3339

122

41 Kontor

37 Kontor

1200

3339

4085

12.4 m²

600

122

2440

122

33 Kontor 910

122

100

9972

1200

4.5 m²

981

30 Bad/WC

590

43.8 m²

1200

4.5 m²

122

912

32 Køkken alrum

122

655

2440

2440

122

122

39 Soverum

35 Soverum

2440

2440

122

1812

1188

1012

1119

1032

1570

1032

1119

1012

1188

1812

1896

1812

1188

1012

1119

1032

1570

1032

1119

1012

1188

1812

12.3 m²

47 Soverum 12.2 m²

12.3 m²

12.3 m²

2068 1241

43 Soverum

3800

1032

1858

2088

350

1200

28 Køkken alrum

744 1119

1824

912

1012

415

710

122

26 Bad/WC

912

4085

2440

744

350

122

744

3339

122

12.2 m²

122

15 Soverum

12.3 m²

600

600

11 Soverum

12.3 m²

2068 1188

648

710 981

12.2 m²

1812

2712

2088

912

3339

122 100

734

910

912

910

43.7 m²

22 Bad/WC

590

100

590

981

9972

9972

912

912

710

710 122

43.7 m²

1200

4.5 m²

12.4 m²

122

122

24 Køkken alrum

350

43.7 m²

122

29 Kontor

12.4 m²

468

1248

2736

3339

25 Kontor

9972

20 Køkken alrum

734

122

18 Bad/WC

1200

2440

981

912

100

590

910 3339

912

2440

12.4 m²

9972

4.5 m²

122

07 Soverum

2068

648

596 3339

21 Kontor

590

1200

14 Bad/WC

610 122

122

12.3 m²

355

2088

122

2088

4085

2088

350

12.4 m²

910

734

100

912

981

43.8 m²

1200

3339

122

708 2440

03 Soverum

1824

710 4085

600

4.5 m²

1226

912

2440

4085

17 Kontor

122 350

122

734

4085 16 Køkken alrum

912

4085

350

912

122

12 Køkken alrum

710

4085

122

122

754

1226

590

122

590

981

10 Bad/WC

3339

912

122

122

2088

3339

9972

9972

912

12.4 m²

912

912

13 Kontor

710

710

122 910 100

912

4.5 m²

122

744

912

06 Bad/WC

122

8520

122

12.4 m²

43.7 m²

43.7 m²

156

708

3312

122 100 910

734

981

734

122

600

1200

1226

08 Køkken alrum

43.7 m²

600

744

4.5 m²

122

744

4085

122

350

122

4085

04 Køkken alrum

02 Bad/WC

912

122

590

1226

1200

122

590

981

4085

09 Kontor

9972

9972

912 710 122 734

100

122

12.4 m²

12.4 m²

917

3339

2088

350

05 Kontor

734

3339

2088

122

2088

8520

2088

122

01 Kontor

1312

696

3346

655

1241

1812

1188

1012

1119

1032

1570

1032

1119

1012

1188

1812

1896

1812

1188

1012

1119

1032

1570

1032

1119

1012

1188

1812

1248

UP

EJERLEJLIGHEDER - STUEETAGE Ejl.nr. 1 348

881

1824

415

Ejl.nr. 2

648

2712

2736

3360

Ejl.nr. 3

415

1824

1858

1824

415

648

Ejl.nr. 4 2712

2736

2712

648

Ejl.nr. 5

415

1824

Ejl.nr. 6 Ejl.nr. 12

1222

636

1824

415

648

2712

2736

3360

415

1824

1858

1824

415

648

2712

2736

2712

648

415

1824

1222

348

122

1812

1896

648

2712

2736

2712

648

415

1824

881

348

1812

1188

1012

1119

1032

1570

1032

1119

1012

1188

1812

596

596

596

1119

1032

1570

1032

1119

1012

1188

1812

1896

1812

1188

1012

1119

1032

1570

1032

1119

1012

1188

1812

2098

2098 2440

2440

100

606

606

912 122

700 122

1226

122

4085

744

600

4085

122

94 Bad/WC

912

4.5 m²

1285

1200

90 Bad/WC

100

4.5 m²

1226

122

1285

100

122

122

2440

2440

122

87 Soverum

91 Soverum

95 Soverum

12.2 m²

12.2 m²

12.2 m²

2068

Teknik

744

1285

122

122

1200

4.5 m²

912

912

86 Bad/WC

1226

698

122

600

700

9972

43.8 m²

43.8 m²

4085

600

4085

122

600

700

122 744

744

122

9972

912

912 122

122

1226

698

12.2 m²

122

2068

12.2 m² 2068

12.2 m²

1285

744

82 Bad/WC 4.5 m²

79 Soverum

12.4 m²

96 Køkken alrum

92 Køkken alrum

43.8 m²

43.8 m²

122

744

2440

912

2440

122

122

75 Soverum

88 Køkken alrum

84 Køkken alrum

2068 1012

122

93 Kontor

9972

9972

100 606

122

1285

698

122

12.2 m²

1188

4085

12.4 m²

698

1226

83 Soverum

1812

4085

89 Kontor

600

122

1200

4085

600

4085

600

122

1200

1226

655

1241

122

2098

912

2098

3339

700 122 744

912

4.5 m²

744 122

71 Soverum 2068

3339

122

1285

122

12.2 m²

122

12.4 m²

600

698

2440

698 2440

912

122

4085

85 Kontor

744

606 100

122

606

698

100

912

1285

4085

12.4 m²

744

122

600

1226

600

122

744

4085

122

4085

122

122

122

81 Kontor

912

1200

78 Bad/WC

700

43.8 m²

600

80 Køkken alrum

43.8 m² 1200

912

912

4.5 m²

744

1226

122

122

3339

9972

9972

912

912

600

76 Køkken alrum

744

4.5 m²

74 Bad/WC

912

1188

415

2068

1012

1824

912

1119

1858

912

1032

1824

2068

1570

415

912

1032

648

3339

700 122 744

700 122 744

600

70 Bad/WC

912 1119

2712

12.4 m²

43.8 m²

698

12.2 m²

1285

2068

63 Soverum

12.2 m² 2068

59 Soverum

12.2 m²

72 Køkken alrum

68 Køkken alrum

1200

4.5 m²

122

2068 1012

2736

77 Kontor

43.8 m²

66 Bad/WC

67 Soverum

1188

2712

596 4085

606 100

1812

648

2098

2098

4085

9972

9972 600

100 606

1200

1285

912

2440

12.4 m²

600

2440

73 Kontor

468

1248

355

1312

1312

1312

122

2098

912

4.5 m²

122

55 Soverum 2068

3339

12.4 m²

912

62 Bad/WC

1226

606 100

2068

3339

69 Kontor

600

122

912 122

12.2 m²

1824

700 122 744

912

4085

912

122

51 Soverum

122

122

4085

744

122

912

2440

912

2440

912

122

4085

12.4 m²

744

1226

122

122

698

1285

600

606 100

600

744

100 606

4085

65 Kontor

700

4.5 m²

744

1285

122

122

122

1226

698

122

698

122

600

1220

600

122

122

1278

698

620 100

122

2098

3339

9972

43.8 m²

1200

58 Bad/WC

64 Køkken alrum

43.8 m²

600

700 122

4.5 m²

60 Køkken alrum

1200

600

700 122

9972

912

912

12.4 m²

744

744

54 Bad/WC

1200

1200

3339

744

4.5 m²

912

43.8 m²

912

600

600

56 Køkken alrum

52 Køkken alrum

122

61 Kontor

9972

9972

912 700 122 744 912

50 Bad/WC

4085

12.4 m²

12.4 m²

43.8 m² Teknik

4085

57 Kontor

53 Kontor

12.4 m²

122

2098

3339 2098

3339 2098

122

2098

122

49 Kontor

1312

696

3340

655

1241

1812

1188

1012

1119

1032

1570

1032

1119

1012

1188

1812

1896

1812

1188

1012

1119

1032

1570

1032

1119

1012

1188

1812

1248

UP

N

33


Ejl.nr. 2, 4 & 6

2098

3340

122

122

3339

2098

Ejl.nr. 1, 3 & 5

53 Kontor

49 Kontor

12.4 m²

912 1220

122

744

4.5 m²

1226

122

1285

122 912

2440

55 Soverum 12.2 m²

12.2 m²

2068

2068

51 Soverum

Der tages forbehold for fejl og ændringer. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

EJERLEJLIGHEDER - STUEETAGE Etage

Værelser

BBR-areal

Terrasse

Kontantpris

1

Stuen

3

96 kvm.

Ja

kr. 2.299.000

2

Stuen

3

93 kvm.

Ja

kr. 2.249.000

3

Stuen

3

93 kvm.

Ja

kr. 2.249.000

4

Stuen

3

93 kvm.

Ja

SOLGT

5

Stuen

3

93 kvm.

Ja

kr. 2.249.000

6

Stuen

3

93 kvm. EJL. NR. 58

Ja EJL. NR. 5

N

Ejl. nr.

EJL. NR. 57

SOLGT EJL. NR. 6

100 606

698

698

2440

912

122

34 Etageplan 02

912

1200 122

122

600

122

54 Bad/WC

122

1278

600

4.5 m²

620 100

122

700

9972

43.8 m²

1200

50 Bad/WC

744

600

744 744

56 Køkken alrum

43.8 m²

912

Teknik

52 Køkken alrum

600

122

700

9972

912

12.4 m²

EJL. NR. 13

EJL. NR. 14


Ejl.nr. 14, 16 & 18

3339

350

3346

122

8520

2088

122

2088

8520

Ejl.nr. 13, 15 & 17

05 Kontor

01 Kontor

122

3339

710

122

02 Bad/WC

122

4085

350

04 Køkken alrum 43.7 m²

600

4.5 m²

1226

1200

981

590

122 734

100

3312

156

122

8520

2440

912

122 912

2440

744

8520

122

600

4.5 m²

917

912

100 910

708

981

06 Bad/WC

734

122

912

1226

1200

43.7 m²

744

122

08 Køkken alrum

122

4085

708

350

590

122

710

9972

912

12.4 m²

9972

912

12.4 m²

07 Soverum

03 Soverum

12.3 m²

2068

2068

12.3 m²

EJERLEJLIGHEDER - 1. SAL Etage

Værelser

BBR-areal

Altan

13

1. sal

3

96 kvm.

Ja

14

1. sal

3

93 kvm.

Ja

kr. 2.149.000

15

1. sal

3

93 kvm.

Ja

kr. 2.149.000

16

1. sal

3

93 kvm.

Ja

kr. 2.149.000

17

1. sal

3

93 kvm.

Ja

18

1. sal

3 EJL. NR. 57

93 kvm. EJL. NR. 58

SOLGT

SOLGT

Ja EJL. NR. 5

Kontantpris

N

Etageplan 02

Ejl. nr.

kr. 2.149.000 EJL. NR. 6

EJL. NR. 13

EJL. NR. 14

35


EJERLEJLIGHEDER

MATERIALEBESKRIVELSE HAVEANLÆG OG PARKERING Adgang til ejerlejlighederne foregår fra forarealet med parkering via overdækket østvendt terrasse. eller overdækket adgangsaltan. Der er 1 ½ p-plads pr. lejlighed. VARME Der indføres fjernvarme i den nyopførte ejendom for produktion af centralvarme og varmt vand. Anlægget udføres og dimensioneres i henhold til BR15. Der udføres overalt gulvvarme. KLOAKERING Nødvendig kloakering i henhold til normer udføres. Regnvandsledninger vil via overfladesøer i landskabet blive tilsluttet offentlig anlæg. ELFORSYNING Ejendommen vil blive forsynet med nyt elstik. RENOVATION Indenfor kort afstand fra ejendommen etableres på fællesarealer miljøstationer til alle typer affald inkl. storskrald. Til dagrenovation etableres nedgravet beholder. VARME I ejendommen monteres varmemåler med mulighed for aflæsning. VAND I ejendommen monteres vandmåler til aflæsning af koldt vand. EL I ejendommen monteres elmåler til aflæsning af strømforbrug. .

36


EJERLEJLIGHEDER BYGNINGSBASIS Konstruktioner og materialer. Arbejdet udføres i henhold til gældende normer, anvisninger, bygningsreglementer, m.v.. GULV MOD JORD Randfundament i beton. 2 lag Termoblokke. Drænlag. Hård isolering. Kantisolering langs randfundament. 100 mm armeret klaplag med gulvvarmeslanger Blødt fordelingslag. 14 mm tykke og 148 mm brede Lamel Plank trægulv i Eg Rustik - lakeret. Radonsikring. ETAGE- OG TAGDÆK Etagedæk udføres i beton, tag i spærkonstruktion. SKILLERUMSVÆGGE Boligskel mellem 2 ejendomme udføres som brand- og lydvæg jf. BR15. FACADER Facader udføres som isolerede konstruktioner med udvendigt murværk. STÅL Alle udvendige stålkonstruktioner og dele varmforzinkes efter forarbejdning. ELASTISKE FUGER Alle fugearbejder udføres iht. FSO anvisninger og af specialist. Fuger udføres med bagstopning og i øvrigt jf. gældende normer, regler og krav. Fuger vil være tilgængelige for vedligeholdelse og udskiftning.

37


EJERLEJLIGHEDER

ISOLERING Transmissionskoefficienter for de enkelte konstruktionsdele nævnt i BR15 vil som hovedregel overholde bygningens samlede varmetab. ENERGIMÆRKNING Bebyggelsen energimærkes i forbindelse med aflevering. FACADER Facader udføres som isolerede konstruktioner med udvendig overflade i mursten, facadepartier (vinduer og døre). Sålbænke og div. løskanter udføres i zink ell. Aluminium med ombuk i ender. INDVENDIGE VÆGGE Skillevægge udføres som 120 mm gipsvægge med stålregler. I vådrum anvendes vådrumsplader. Der udføres spartelhjørner på fritstående og udadgående hjørner fra gulv til loft på gipsvægge. TRAPPE Udvendig trappe udføres i stål, galvaniseret. TAGE Isoleret gitterspær konstruktion med matsorte tegltagsten. VINDUER OG TERRASSEDØRE Alle vinduer og terrassedøre er DVC-godkendte og udføres som træ/alu i fabr. som Rationel. To-farvet, hvid indvendig og grøn udvendigt. Glas udføres som lavenergi termoglas. Greb udføres som standard stål Cupe greb. Dobbeltdør til altan/terrasse i opholdsrum er indadgående. Øvrige oplukkelige vinduer og terrassedøre er udadgående med friktionsbremse ell. lign., således at de kan fastholdes i åben stilling. Hovedindgangsdør udføres indadgående med sikkerhedsslutblik og 3 punkts lukke. Hovedindgangsdør udføres i låsesystem til postkasse.

38


EJERLEJLIGHEDER

INDVENDIGE DØRE Indvendige gående døre udføres som plane hvide celledøre i fabr. som Swedoor med greb i rustfrit stål som fabr. Ruko Cupe. Døre til bade- og toiletrum er forseglede i top og bund som vådrumsdøre. Hvide indfatninger udføres overalt uden synlige fastgørelser. GULVBELÆGNINGER Alle gulve udlægges i henhold til leverandørens anvisninger, gældende love, forskrifter jf. GSO og GVK. Alle gulvoverflader med undtagelse af gulve i baderum udføres som 14 mm tykke. og 148 mm brede lamel plank trægulv i Eg Rustik – lakeret. Baderum udføres med flisegulv i 30 x 60 cm. keramiske fliser i antrasitgrå cementstruktur. Der udføres sokkelflise i samme flise som gulvflise. VÆGGE Vægge i baderum vådzoner beklædes på nødvendige vådrumsmenbraner med 30 x 60 cm. Keramiske fliser i antrasitgrå cementstruktur. Fliseoverflader i skæring med gulv samt i hjørner fuges med elastisk vådrumsfuge. Gipsvægge i vådrum spartles, slibes og malerbehandles til fuld dækning med vådrumsmaling. EL-INSTALLATIONER Der udføres El-installationer, der opfylder kravet til stærkstrømsregulativet. Alle synlige kontakter er udført planforsænket i vægge, dog udføres kontakter i boligskel som panelstikkontakter. Der monteres stikkontakter under overskabe i køkken til kaffemaskine, vandkoger, m.v.. Der opsættes HPFI-relæ og gruppetavle. For VVS, ventilationsanlæg og hårde hvidevarer m.v. udføres der nødvendig kraftinstallation. Antennestik i opholdsrum og tomrør til fremføring af antenne til soverum og værelser. UDVENDIG BELYSNING: Alle fællesarealer og udvendige adgangsveje forsynes med belysning i robust udførelse i god kvalitet. Adgangsveje vil være veloplyst ved armaturer anbragt ved eller på bygningen, som sikrer en overskuelighed for nummerering, navneskilte og anden markering. Lysarmaturer og standere er i vand- og vandalsikker udførelse.

39


EJERLEJLIGHEDER

KØKKEN KØKKEN Grebløse køkkenelementer HTH model Next i hvid. UNDERSKABE Overalt med 3 skuffer dog med undtagelse af integreret opvaskemaskine og vaskeskab. Skuffelinier er gennemgående overalt. Miele indbygningsovn H 2265 B eller nyere tilsvarende model. Miele fuldintegreret opvaskemaskine G 4263 Vi eller nyere tilsvarende model – øvrig skabsdel grebløse låger og hylder. KOGEPLADE & EMHÆTTE Miele Induktionskogeplade med 4 kogezoner KM 6115 eller nyere tilsvarende model. Emhætte som Thermex Central Cardiff, frithængende model i rustfri stål. HØJSKAB Miele integreret køle- og fryseskab KF 37132 iD eller nyere tilsvarende model. BORDPLADE Hvid 10 mm Pressalit på afstandsliste, således at den er hævet over underskab. RUSTFRI STÅLVASK Et grebs bl. Batteri Grohe Eurosmart Cosmopolitan - forkromet. ØVRIGT Loft i køkken er sænket med spots.

40


Der tages forbehold for fejl og ĂŚndringer.

41


42

Der tages forbehold for fejl og ĂŚndringer.


EJERLEJLIGHEDER

BADEVÆRELSE FLISER På gulv og i bruseniche 30x60 cm. keramisk flise med cementstruktur. Sokkelflise ca. 70 mm høj i samme materiale og farve som væg- og gulvflise. HÅNDVASKELEMENT Grebløs HTH Next skabselement i hvid 80 cm. bredt med 2 døre og hylde. Integreret vask i hvid. Armatur Hans Grohe Logis 70. Brusearmatur forkromet Brusesæt Hans Grohe Crometta 85. Brusebatteri Hans Grohe Ecostat 1001 S. Gustavsberg Hygienic Flush hængewc på installationsvæg. Hvid trykknap i installationvæg. Håndklædeholder og toiletrulleholder forkromet Hans Grohe Logis. VASKEMASKINE OG TØRRETUMBLER Miele vaskemaskine WDB 020 NDS. Kondenstørretumbler TDA 140 C frontbetjent. ØVRIGT Loft i badeværelse er sænket med spots Garderobeskabe i værelser er tilvalg.

43


44


SKØNNE HORNBÆK I Hornbæk er der liv året rundt. Her er skønne specialbutikker og kreative erhvervsdrivende, kunstkollektiver, hyggelige restauranter og caféer, og ikke mindst passionerede beboere, der dagligt skaber et usammenligneligt miljø.

45


46


47


Senest revideret 29.06.2018

Forbehold HORNBÆK SKOVPARK er et projekt, som endnu ikke er færdigbygget, og alle illustrationer er derfor 3D visualiseringer. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Bygherre Hornbæk Skovpark Aps Entreprenør Bgb A/S Showroom Du finder vores showroom på byggepladsen, Carl Bødker Nielsens Vej 75, 3100 Hornbæk

Kontakt og salg Living Homes A/S 70102019 info@livinghomes.dk www.livinghomes.dk 48

I samarbejde med

Peter Leander Tlf. 4970 2304 www.nybolig.dk

Hornbæk Skovpark  
Hornbæk Skovpark  
Advertisement