Page 1

HavneBryggen Pollux / 15.02.2018

Ejerlejligheder - Stuen, 1. og 2. sal

Certificeret, bĂŚredygtigt byggeri


HavneBryggen Pollux Havnens attraktive hjørne

2


3


4

Ret til ĂŚndringer forbeholdes


Unik beliggenhed HavneBryggen Pollux bliver en ejendom med en helt særlig karakter. Karréen tegner et markant hjørne i havnen, hvor en urban forståelse af byen møder den landskabelige havnevig, og definerer et hjørne i byen med frit udkig mod syd ud af Havneløbet, og mod vest ind mod byens tårne. Den unikke placering med vand til to sider og et frit vue til havnen, hvor byen og vandet er i fokus i udformningen af bebyggelsen, som identitetsgivende elementer til boligerne. HavneBryggen Pollux er tegnet af Henning Larsen Architects, og ejendommen bærer hele vejen igennem præg af gennemtænkt arkitektur med stor respekt for bæredygtighed. Med de mange detaljer HavneBryggen Pollux favner, tør vi godt sige, at du skal lede længe efter tilsvarende kvalitet og beliggenhed i Danmark.

5


6

Ret til ĂŚndringer forbeholdes


Nærheden til vandet Lyden af bølgernes skvulp, solens spil med vandspejlet, lys og luft. Man mættes aldrig af denne dejlige følelse af frihed, som vandet kan give. Frihed til at tænke, frihed til nærvær, frihed til at gøre lige, hvad du vil. Med vandet som nærmeste nabo, er der på hele Islands Brygge uendelige muligheder for en sjælden god stund, og muligheder for en aktiv fritid, uanset om det er en sejltur med motor, i kano eller kajak, en svømmetur i Havnebadet eller en hyggelig fiskedag med vennerne eller familien. Der er netop sidste år givet tilladelse til, at alle må fiske fra Bryggebroen og sydpå så langt øjet rækker. Børn behøver ikke fisketegn, og voksne kan nemt indløse et via mobilen. 7


Islands Brygge er noget ganske særligt Det unikke miks af det urbane byliv, grønne områder og ikke mindst, nærheden til vandet. På Islands Brygge er der et væld af aktiviteter for alle aldre, såsom butikker og caféer, havnebad og sandstrand. Alt sammen ligger i kort afstand fra HavneBryggen Pollux. Havnepromenaden forbinder HavneBryggen Pollux med den nordlige og mere bymæssige del af Islands Brygge, og afsluttes mod syd netop ved karréen, hvor vigen med sandstranden skærer sig ind, og Nokken med sin helt igennem sjældne charme og smukke landskab, fortsætter Havneløbet mod syd. Her er nærvær. Så mange små, skønne steder, findes næppe andre steder indenfor så kort afstand.

8


9

5

9 10

11

14

4 4 26 17

1 27 28 7 3 29

20 2

18

5

3

2

13 21

23

1

6 11

8

22 15

12

16

13

8

7

24

6

25

17

15

16

14 12

18

10

19 30

Tæt på alt... KULTUR & FRITID

KULTUR & FRITID

INDKØB

RESTAURANT/CAFÉ.

1

Havnebadet Islands Brygge

16

Netto

 A risto - Cafe & Restaurant

1

Nokken

2

Islands Brygge Bibliotek

17

Islands Brygge Apotek

26 27

 Bryggens Spisehus

2

Amager Fælled

3

Kulturhuset Islands Brygge

18

Super Brugsen

 Adendum Vin og Tapasbar

3

Royal Golf Center

4

GoBoat

19

28

Irma

 Ponte Vecchio - Italiensk restaurant

4

5

29

Mogens Dahl Koncertsal

Fakta

30

 Emmerys

6

20

Fitness World

TRANSPORT

9

RESTAURANT/CAFÉ

14

Le Marché - Take Away restaurant  Wabiwabi - Sushi Restaurant

INDKØB

15 16

Bella Center

10

Irma

17

 Emmerys

5

Fields Shoppingcenter

11

Rema 1000

18

Planlagt café, restaurent eller lign.

6

Ro- og kajaklubber

12

Planlagt dagligvarebutik

7

Bryggens Kajakpolo

7

Stranden

8

Fisketorvet

8

Vigen

9

Rådhuspladsen

10

Tivoli

Københavns Lufthavn

 Scarpetta - Italiensk Restaurant

SKOLE/UDDANNELSE/BØRNEINSTITUTIONER

13

Nokken Daginstitution

SKOLE/UDDANNELSE/ BØRNEINSTITUTIONER

21

Skolen på Islands Brygge

11

Langebro

22

Den intergrerede institution

12

Gang- og cykelbro til Kalvebod Brygge

Bryggehuset

13

Metro station

23

Bryggen Daginstitution

14

Københavns Hovedbanegård

24

Artillerivejens Vuggestue

15

Havnebussen

25

Hvalen - Specialinstitution

TRANSPORT

9


10

Ret til ĂŚndringer forbeholdes


Fællesskab HavneBryggen Pollux opføres som to halve karrébygninger, der åbner sig for en passage mellem Islands Brygge og havnen. De to bygninger omkranser en fælles gårdhave, der er hævet i forhold til det omgivende terræn. Her er et beskyttet mikroklima, - der giver mulighed for en frodig og haveagtig stemning. Den fælles gårdhave indrettes med plæner, private terrasser, fælles grillplads og legeområde, der giver et socialt fællesskab i gården. Ud fra et fokuseret studie af mikroklimaet omkring bygningerne, placeres beplantningen, så der skabes uderum, der inviterer til ophold i al slags vejr.

11


Panoramaudsigt, når det er allerbedst. Uanset om du sidder i stuen eller trækker ud på altanen, er nærheden til vandet, solen og lyset, noget af det, der gør HavneBryggen Pollux usammenlignelig med mange andre dejlige steder i København. HavneBryggen Pollux’ udvendige facader har mange fremspring omkring altanerne, hvilket giver den store fordel, at man kan sidde i læ for regn og vind, og selv når duggen falder, opholder man sig ude. Den ”halve” overdækning af altanerne fra stuen til 2. sal, gør dem anvendelige adskilligt flere dage om året end almindelige altaner vil være, og opholdsrum og altaner får en karakter af at være sammenhængende i en væsentlig større grad.

12


13 Ret til ĂŚndringer forbeholdes


Certificeret, bæredygtigt byggeri

Bæredygtige kvalitetsboliger DGNB-certificering er ensbetydende med boliger

DGNB-certificering giver dig helhedsorienteret

med sundt indeklima, bæredygtige materialer, lave

kvalitetssikring med mange fordele, der er værd

vedligeholdelsesomkostninger, lavt energiforbrug

at kende til, inden du køber en ny bolig. DGNB’s

og gode udearealer mange år ud i fremtiden.

kriterier er, foruden tekniske krav og proces, delt op i miljømæssige, sociale og økonomiske krav.

Havnebryggen Pollux er præcertificeret til niveaet DGNB-Guld. Det betyder, at det færdige byggeri lever

Miljømæssige gevinster

op til en række ambitiøse bæredygtighedskriterier

Når du køber en DGNB-certificeret bolig er du med til

– herunder krav til miljøpåvirkning, energiforbrug

at fremme global miljømæssig bæredygtighed.

og materialevalg, ligesom omkostninger til vedligeholdelse, arkitektur, indretning, lysindfald,

Mellem 60-90 procent af alt træ i bygningen (og i

indeklima og udformning af udearealerne.

øvrigt også det træ, der bliver brugt i opførelsesfasen) stammer fra certificeret, FSC-mærket skovbrug.

For at sikre dig bedst muligt som køber bliver

Det betyder, at skovene bliver beskyttet, at der ikke

byggeprocessen fulgt af en ekstern DGNB-auditor,

bliver brugt børnearbejde, og at en række sociale og

og det færdige byggeri bliver valideret og certificeret

miljømæssige standarder bliver overholdt.

af non-profit organisationen Green Building Council,

14

der administrerer DGNB i Danmark. Et certifikat tjener

Også i husets mure er der taget miljøhensyn, idet

bl.a. til at dokumentere byggeriets kvalitet.

ydervæggene bliver opført i genbrugstegl.


Social kvalitet DGNB stiller en række krav til de sociale kvaliteter, der populært sagt handler om hensynet til de mennesker, der skal bo her. Sociale kriterier handler bl.a. om indeklimaets kvalitet – herunder dagslys, luftkvalitet, temperatur – samt arkitekturens kvalitet og kvaliteten af udearealerne. Udendørs vil der blive lagt vægt på, at flest mulige beboere har direkte adgang og udsigt til grønne arealer, ligesom der bliver anlagt flere cykelparkeringspladser, end myndighederne stiller krav om. Indendørs bliver der lagt vægt på lysindfald gennem ekstra store vinduer, der samtidig, flere steder, har indbygget, fleksibel solafskærmning, der kan styre lys- og varmepåvirkning, når solen bager.

PRÆCERT

I F I K AT

Bygning Bedømmelse Havnebryggen Pollux Islandsbrygge 54 2300 Københa vn S

af bygning Bygningskategori

Gold Samlet resultat

Bygherre

index: 70,40

%

Etageejendomme

og rækkehu

se 2014

Arkitekt PensionDanmark

Ingeniør Ejendomme

Henning Larsen

Auditor

Architects

NCC

Udsteder Louise Friberg NCC

Dato: 8. septemb

er 2016

Tonny Ager Søbrink NCC Mette Qvist Jensen Direktør Green Building Council

Denmark

15


Økonomisk bæredygtighed

Fakta om DGNB

De økonomiske kriterier i DGNB går kort fortalt ud på, at

DGNB er et tysk udviklet bæredygtighedskoncept, der er udbredt

økonomien skal hænge sammen i hele byggeriets levetid – fra

globalt i byggebranchen.

opførelse til nedrivning. DGNB bygger på FN’s kriterier for bæredygtighed. Det vil sige, at I praksis betyder det, at der tages højde for byggemateria-

et byggeri, for at blive certificeret, skal være bæredygtigt i både

lernes levetid og fremtidige vedligeholdelsesomkostninger

miljømæssig, økonomisk og social forstand.DGNB administreres

allerede i opførelsesfasen.

i Danmark af non-profit organisationen Green Building Council,

I stedet for kun at kigge på materialeprisen nu og her, tages

der har flere end 257 medlemmer blandt arkitekter, håndværkere,

der hensyn til, at lidt højere materialeomkostninger ofte tjener

entreprenører og bygherrer.Green Building Council uddanner DGNB-

sig hjem på den lange bane.

auditorer, og står for certificering af færdige byggerier.

Eksempelvis er træet på udearealerne af ædle træsorter eller

Kort fortalt betyder det, at et DGNB certificeret byggeri belaster

behandlet (miljøvenligt) for at kunne modstå vind og vejr i

miljøet mindst muligt, at byggeriet har den bedst mulige samlede

mange år.

økonomi fra opførelse og til den dag, det vil blive revet ned samt at byggeriet ligger i top som det sted, det er godt og sundt for

Energiforbruget spiller også ind her. Energioptimering er

mennesker at opholde sig i. De tre kriterier – miljø, økonomi og social

ikke gratis i opførelsesfasen, men det lønner sig for dig som

bæredygtighed – vægtes lige tungt. Desuden tager DGNB hensyn til

beboer, hvor du år efter år kan spare penge på energi – udover,

byggeprocessen og byggeriets tekniske kvalitet.

at det selvfølgelig er en gevinst for miljøet. Læs mere på www.dk-gbc.dk

16


Når mørket falder på... bruger man ikke gardiner på HavneBryggen. Byens lys danner endnu en smuk kulisse, der flyder ind gennem vinduerne, og afslutter dagen med en lise for sjælen, der sætter tiden i stå.

17


Arkitektur i bedste klasse Byggeriet og placeringen er helt unik. HavneBryggen Pollux ligger i første række med direkte udgang til promenaden langs Københavns havn, og markerer sig på det sydvest vendte hjørne ved indløbet til den nye vig og havnefronten. Med vand til to sider, og et frit udsyn til grøn natur og byens tårne, introducerer HavneBryggen Pollux en moderne urban boligbebyggelse med unikke fleksible boliger. En boligbebyggelse af høj kvalitet og med en helt særlig karakter, der trækker referencer til Islands Brygges tidlige karré bebyggelse mod nord, og møder det nye kvarter, HavneBryggen, med en stoflig rigdom i røde genbrugstegl og maritime hvide beton altaner. En boligbebyggelse, der på én gang udtrykker både elegance og robusthed. Høje vinduesformater går til gulv, og giver alle rum en fransk altan eller adgang til en af boligens to øvrige altaner. Facaden og udformningen af bebyggelsen tager højde for vind og vejr. De indskudte altaner skaber private ophold i læ på bebyggelsens yderside. Byggeriet favner i sit indre et frodigt grønt gårdrum med opholdsarealer, små bakker og et beskyttet legemiljø, hvor byggeriets beboere kan mødes og nyde den oaseagtige stemning i gårdrummet.

18


19 Ret til ĂŚndringer forbeholdes


Facade mod nord

POLLUX 2 - FACADE MOD SYD

BYHUSENE

ISLANDS BRYGGE

N4

POLLUX 1

ISLANDS BRYGGE 100

N3

N2

ISLANDS BRYGGE 102

ISLANDS BRYGGE 104

HAVNEPROMENADEN

Facade mod syd

HAVNEPROMENADEN

HAVNEVIGEN

S2

ISLANDS BRYGGE 118

20

POLLUX 2

S3

ISLANDS BRYGGE 116

STRANDTORVET


Facade mod vest

1 OG 2 - FACADE MOD ØST

POLLUX 1 - FACADE MOD NORD

ISLANDS BRYGGE 106 POLLUX 1

N1

ISLANDS BRYGGE 108 PASSAGE

S1

POLLUX 2

HAVNEVIGEN

Facade mod øst

HAVNEVIGEN

POLLUX 2

S4

PASSAGE

N5

POLLUX 1

ISLANDS BRYGGE

ISLANDS BRYGGE 114

ISLANDS BRYGGE 112

BYHUSENE

ISLANDS BRYGGE

21


Gårdfacade mod nord

POLLUX 1 - GÅRDFACADE MOD SYD

P-KÆLDER BYHUSENE

ISLANDS BRYGGE

POLLUX 2

HAVNEPROMENADE

Gårdfacade mod syd

P-KÆLDER HAVNEPROMENADE

22

POLLUX 1

ISLANDS BRYGGE

BYHUSENE


Gårdfacade mod vest

POLLUX 1 OG 2 - GÅRDFACADE MOD ØST

P-KÆLDER

POLLUX 1

PASSAGE

POLLUX 2

HAVNEVIGEN

Gårdfacade mod øst

P-KÆLDER

HAVNEVIGEN

S2

POLLUX 2

PASSAGE

POLLUX 1

23


Ret til ændringer forbeholdes

Et tillæg til lokalplanen er under udarbejdelse, hvor bygningsvolumenerne på arealet nord for HavneBryggen Pollux ændres til to tårne. Herved skabes et større friareal, da fodaftrykket minimeres og gør plads for et grønt rum mod det nordlige hjørne af HavneBryggen Pollux. Højden på den nye udformning adskiller sig ikke fra den nuværende lokalplan med en bygningshøjde på 45 m. Den stiplede kontur anviser den nuværende lokalplans byggelinjer.

rom

ena

den

x2

Pol lu

en

evig

Hav n

nep

cykelbro ang- og Mulig g

Hav

ring

rke

elpa

Cyk

lux

Pol 1 Eve park ntuel erin g Tra n sform er

dto rve t

Stra n

24

SI 20


Cykelparkering

EJL. NR. 9

OVERSIGTSPLAN - STUEETAGE

EJL. NR. 10

EJL. NR. 18

EJL. NR. 17

Terrasse

EJL. NR. 26

Terrasse

Terrasse Terrasse

FÆLLESLOKALE

EJL. NR. 25

Terrasse

Terrasse

EJL. NR. 1

Rampe til p-kælder

POLLUX 1 Terrasse

Terrasse

EJL. NR. 33

Rampe

Passasge

Islands Brygge

Grønt gårdrum

EJL. NR. 2

Havnepromenaden

Etageplan Stuen

Terrasse

Rampe

Legeplads Grønt gårdrum

EJL. NR. 40 Terrasse

EJL. NR. 65 Terrasse

POLLUX 2

EJL. NR. 41

EJL. NR. 64 Terrasse

Terrasse

N

Terrasse

Terrasse

EJL. NR. 48

Terrasse

Terrasse

EJL. NR. 49

EJL. NR. 56

Terrasse

Terrasse

EJL. NR. 57

Havnevigen

25


EJL. NR. 12

OVERSIGTSPLAN - 1. SAL

Etageplan 1. sal

EJL. NR. 19

EJL. NR. 20

EJL. NR. 27

EJL. NR. 11 EJL. NR. 28

EJL. NR. 4

EJL. NR. 34

POLLUX 1 EJL. NR. 35

Havnepromenaden

Islands Brygge

EJL. NR. 3

EJL. NR. 66

EJL. NR. 43

POLLUX 2 EJL. NR. 42

EJL. NR. 67

N

EJL. NR. 51

EJL. NR. 50

EJL. NR. 59

Havnevigen

26

EJL. NR. 58


EJL. NR. 14

OVERSIGTSPLAN - 2. SAL

EJL. NR. 22

EJL. NR. 29

EJL. NR. 13 EJL. NR. 30

EJL. NR. 6

EJL. NR. 36

POLLUX 1 EJL. NR. 37

Islands Brygge

EJL. NR. 5

Havnepromenaden

Etageplan 2. sal

EJL. NR. 21

EJL. NR. 68

EJL. NR. 45

POLLUX 2 EJL. NR. 44

EJL. NR. 69

N

EJL. NR. 53

EJL. NR. 52

EJL. NR. 61

EJL. NR. 60

Havnevigen

27


Fællesskab I HavneBryggen Pollux kan I komme hinanden ved. Ikke kun på de hyggelige fællesarealer i gården og omkring ejendommen, men i det 101 kvm. store Fælleslokale, har I også mulighed for at lave indendørs aktiviteter, måske fællesspisning, kreative hyggetimer for børnene, børnegymnastik- og dans, yoga for alle, - mulighederne er mange. I kan også holde private selskaber og arrangementer, I skal blot overholde ejendommens regelsæt for brug af Fælleslokalet, således ingen beboere i ejendommen generes af høj musik eller andet. Fælleslokalet udstyres som de øvrige boliger i ejendommen med uno forms stilrene Avantgarde køkken i hvid samt Kitchen Aids lækre hvidevarer. Der er både et badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler samt et separat ekstra toilet. Direkte ud mod det smukke havneløb, mod vest og mod nord-øst, løber der en stor terrasse omkring hjørnet af Fælleslokalet. Som ejer af en bolig i HavneBryggen Pollux, er man automatisk medejer af Fælleslokalet. Med andre ord, er der lagt op til eminente muligheder for alle i HavneBryggen Pollux for at være sammen med sine naboer i ejendommen.

28


Terrasse 28 m2

Postkasser

Fælleslokale

Gennemgang

Fælleslokale 57 m2

BOLIGTYPE - FÆLLESHUS

Indgang

Indgang

Badeværelse 6 m2

Elevator VM TT

Forrum Terrasse

2 m2

Teknik

BOLIGTYPE - FÆLLESHUS

Toilet

Opgang

Postkasser

3 m2

Terrasse

Indgang

Postkasser

28 m2

OVN

OPV

Gennemgang

Tagterrasse Gennemgang Terrasse

Fælleslokale

Postkasser

28 m2

57 m2

Tagterrasse

Fælleslokale

Badeværelse 6 m2

Elevator

3. sal

2. sal

Teknik OVN

2. sal

OPV

1. sal

Badeværelse

Fælleslokale

Forrum 2 m2

Gennemgang

57 m2

VM TT

Toilet 3 m2

6 m2

57 m2

Opgang

6 m2

Elevator VM Forrum TT 2 m2

N 1. sal

Forrum 2 m2

OPV

Teknik

St.

Elevator VM TT

Badeværelse

1 m.

OVN

3. sal

OVN

28 m2

Teknik

Toilet

Toilet

Opgang

3 m2 Opgang

3 m2

OPV

N

N

St.

1 m.

N

1 m.

N

29


30 Ret til ĂŚndringer forbeholdes

Ret til ĂŚndringer forbeholdes


Designede badeværelser Alle badeværelser er lyse, stilrene med smukke detaljer som store fliser på gulv og i bruseniche, glasdør til brusenichen og ikke mindst, den flotte detalje, tegnet af Henning Larsen Architects, med én stor dobbelt håndvask. Her er i princippet plads til hele familien om morgenen. Enkelte boliger har endvidere et ekstra badeværelse, hvor der som ekstra luksus, installeres et badekar.

31


Ret til ændringer forbeholdes

Sol dagen lang Året rundt sender vandspejlet solstrålerne ind i stuen. Indendørs i alle boliger er der lagt vægt på lysindfald gennem ekstra store vinduer, der samtidig – de steder, hvor det er nødvendigt – har indbygget, fleksibel solafskærmning, der kan styre lys og varmepåvirkning, når solen bager mest. 32


33 Ret til ĂŚndringer forbeholdes


Lune gulve De smukke olierede egeplankegulve skaber et smukt miljø i alle boligens rum. Boligen opvarmes alene ved gulvvarme. Ren forkælelse for både store og små fødder.

34


35 Ret til ĂŚndringer forbeholdes


Ret til ĂŚndringer forbeholdes

36

De ekstra store vinduespartier für den del af boligen, der støder op mod altanerne, til at virke som et orangeri pü en kold, men solrig dag.


Liv og miljø Der er altid liv på Islands Brygge. Ikke kun med turister, der tager en Havnerundfart, men med Havnebussen er du nemt videre til f.eks. Frederiksholms Kanal på ganske kort tid. På gå-ben eller cykel er afstanden til centrum af København yderligere minimeret med gangog cykelbroen, der munder ud ved Fisketorvet på den anden side af Havneløbet. Der er endvidere planlagt en ekstra gang- og cykelbro, der, når den etableres, vil gå mellem naboparcellen mod nord og over Havneløbet mod Teglholmen.

37


38


Ejl. nr.

Adresse

BBR areal

Terrasse

19

Islands Brygge 102, 1.tv.

96 kvm.

14 kvm.

Værelser Køkkentype Kontantpris kr. 3

Type C

4.599.000

Postkasser

Indgang

Indgang

Gennemgang Indgang

Terrasse

OPV OVN

8 m2

Terrasse

Gang

11 m2

4 m2

Teknik

Soveværelse 15 m2

VM TT Badeværelse 6 m2

Stue

Postkasser

21 m2

Stue

Tagterrasse

OVN OPV

43 m2

Gennemgang

Terrasse 15 m2

Option

3. sal

11 m2

Badeværelse

Elevator

Gang 9 m2

2. sal

6 m2

VM TT

Opgang Teknik

1. sal

St.

1 m. Option

Soveværelse

8 m2

13 m2

N

N

TYPE - N3.0H

Opgang

Elevator

Indgang

Terrasse 11 m2

1 m.

N

39


Altan

Ejl. nr.

Adresse

BOLIGTYPE20- N3.1H Islands Brygge 102, 1. th.

N3.1H

22

Islands Brygge 102, 2. th.

BBR areal

Altan

110 kvm. N3.2H 110 kvm.

7 m2

Værelser Køkkentype Kontantpris kr.

14 kvm.

3

14 kvm.

3

Indgang

Type C

4.999.000

Type C

5.199.000

Terrasse 8 m2

PE - N4.0H

Option

Stue

12 m2

26 m2

Terrasse 6 m2

Tagterrasse Soveværelse

Indgang

Terrasse

12 m2

BOLIGTYPE - N3.0H

8 m2

Stue

Gennemgang

3. sal

49 m2

3. sal

Badeværelse 6 m2

Tagterrasse

Opgang

1. sal

6 m2

21 m2

Opgang

Gennemgang

Gang

Badeværelse

15 m2 Stue

Postkasser

VM TT

Gang

VM TT

OVN OPV

2. sal

2. sal

OVN OPV

Elevator Elevator

1. sal

OPV OVN

Postkasser

Tagterrasse

Teknik

6 m2

Teknik

St.

3. sal

St.

Badeværelse

Elevator

Badekar

Gang

N

9 m2

Badeværelse

2. sal

N

6 m2

Gang

Option

4 m2

6 m2

VM TT

9 m2 Terrasse

Opgang

7 m2

1. sal

Option

Soveværelse

11 m2

12 m2

Teknik

Option Indgang

12 m2

St.

Soveværelse

Option

13 m2

8 m2

Altan

N

7 m2

1 m.

N

Indgang

Terrasse 11 m2

1 m.

40

N


Indgang

BOLIGTYPE - N4.0H Indgang

Terrasse

Ejl. nr.

Adresse

8 m2 BBR areal

Terrasse

25

Islands Brygge 100, st.tv.

143 kvm.

21 kvm.

Værelser Køkkentype Kontantpris kr. 4

Type C

6.499.000

Terrasse 8 m2

Terrasse 6 m2 Terrasse 6 m2 Indgang

12 m2

8 m2

Soveværelse 12 m2

VM TT

Elevator

Stue

Postkasser

6 m2

Gennemgang

Postkasser

Tagterrasse Opgang

Badeværelse

21 m2

Gang1. 6 m2

Opgang Badeværelse

Elevator

3. sal

Gang

Badeværelse

N

6 m2

Gennemgang

6 m2

9 m2

2. sal

Stue

6 m2

49 m2

Badekar

Badeværelse 6 m2

Option

4 m2

VM TT

Teknik

9 m2 Terrasse

Badeværelse

7 m2

1. sal

Opgang

6 m2

Gang

Gang

Option

4 m2

9 m2 Terrasse

6 m2

Option

Soveværelse

Option

12 m2

St.

Det er næsten som et rækkehus, bare meget bedre. Den 143 kvm. store stuelejlighed ligger direkte ud mod den smukke grønne plads, og har ikke mindre end 3 dejlige terrasser, der på det sydøstlige hjørne, munder videre ud i brugsret til et grønt areal. Terrasserne er Indgang indskudte, og er derfor også i stor grad overdækkede. Det er både praktisk og lækkert. Lejligheden rummer ikke mindre end to badeværelser, hvor det ene har bruseniche, mens det andet har badekar.

7 m2

Teknik

13 m2

8 m2

Option

Badekar

Indgang

N

Indgang

Gang

Teknik

Elevator Gang

6 m2

Soveværelse

VM TT

Badekar St. Opgang

Terrasse

12 m2

sal

Teknik

VM TT

OVN OPV

6 m2 2. sal

49 m2

8 m2

49 m2

OVN OPV

Badeværelse

Terrasse

Stue

BOLIGTYPE - N4.0H 3. sal

Elevator

Stue Indgang

OVN OPV

Gennemgang

Gennemgang

OVN OPV

Postkasser

Soveværelse

Postkasser

Terrasse

Tagterrasse

12 m2

1 m.

Badeværelse 6 m2

Gang

Værelse 9 m2

4 m2

Terrasse

N

7 m2

Terrasse 11 m2

Værelse 12 m2

Indgang

1 m.

1m

N

41

N


Ejl. nr.

Adresse

BOLIGTYPE - Islands N4.1V 27 Brygge 100, 1. tv. 29

Islands Brygge 100, 2. tv.

BBR arealAltan 109 kvm.

Altan

7 m2

109 kvm.

Altan

Værelser Køkkentype Kontantpris kr.

14 kvm.

4

Type C

5.199.000

14 kvm.

4

Type C

5.349.000

7 m2

Option

Option

12 m2

12 m2

Stue 26 m2

Stue 26 m2

Tagterrasse Indgang

OVN OPV

8 m2

OVN OPV

YPE - N3.0H

VM TT

3. sal

Elevator

Badeværelse

Gang

6 m2

15 m2

VM TT

2. sal Postkasser

Teknik

Terrasse

Stue

Opgang

Elevator

Badeværelse

Gang

6 m2

15 m2

21 m2

OVN OPV

Tagterrasse

Gennemgang

1. sal

Opgang Soveværelse

Teknik

12 m2

Option

3. sal

10 m2

St.

Badeværelse

Elevator

Gang 9 m2

2. sal

6 m2

VM TT

Soveværelse

N

12 m2

Option

Opgang Altan

1. sal

1 m.

St.

Soveværelse

Option

N

N

8 m2

Boligen her passer til jeres familie i mange år. Beliggenheden er skøn med sydvendt altan mod gården. Fra stuen kigger man frit over den smukke grønne plads, der skabes udenfor vinduerne og vuet går videre ned langs Islands Brygge.

10 m2

Teknik

7 m2

13 m2

Altan 7 m2

Indgang

Terrasse 11 m2

1 m.

42

N


8 m2

BOLIGTYPE - N4.0H

Terrasse

BOLIGTYPE - N4.1H

N4.1H

N4.2V

Ejl. nr.

Adresse

28

Islands Brygge 100, 1. th.

30

Postkasser

Tagterrasse

BBR areal

Altan

98 kvm.

15 kvm.

4

Type C

4.699.000

98 kvm.

15 kvm.

4

Type C

4.799.000

Altan

Soveværelse

Islands Brygge 100, 2. 7th. m2 12 m2

6 m2 Værelser Køkkentype Kontantpris kr.

Stue

Gennemgang

49 m2

2. sal

1. sal

BOLIGTYPE - N3.0H

Elevator

Tagterrasse

OVN OPV

3. sal Badeværelse 6 m2 Indgang

Opgang

3. sal

Option

Altan

8 m2

9 m2

8 m2

Terrasse

Soveværelse

VM TT

Option

8 m2

12 m2 Gang 6 m2

Teknik

St. Badekar

Stue

Badeværelse

1. sal

3. sal

St.

Indgang

Opgang

6 m2

6 m2

4 m2

Stue

Option

30 m2

9 m2 Terrasse

VM TT

7 m2

Teknik Gang

Elevator

Gang6 m2 9 m2

2. sal

Option 12 Badeværelse m2 6 m2

OVN

Gennemgang

Tagterrasse

21 m2 Badeværelse

Gang

OPV

N

Postkasser Elevator

OVN OPV

2. sal

VM TT

N

1 m.

Opgang Teknik

1. sal

St.

N

Soveværelse

Option

13 m2

N

8 m2

Indgang

Terrasse 11 m2

1 m.

N

43


Ejl. nr. Indgang

Terrasse 33 8 m2

Adresse

BBR areal

Terrasse

Islands Brygge 112, st.

115 kvm.

17 kvm.

Værelser Køkkentype Kontantpris kr. 4

Type C

5.299.000

Terrasse 6 m2

Postkasser

Soveværelse 12 m2 Indgang

Terrasse

Stue

Gennemgang

8 m2

49 m2

OVN OPV

BOLIGTYPE - N3.0H Badeværelse

Elevator

6 m2 VM TT

Stue

Postkasser Opgang

21 m2

Gang

OVN OPV

6 m2

Teknik

Gennemgang

Tagterrasse

Badekar

3. sal Badeværelse 6 m2

Badeværelse

Elevator

Gang

Gang

Option

4 m2

9 m2

9 m2 Terrasse

2. sal

6 m2

VM TT

7 m2

Opgang

1. sal

Teknik

Option 12 m2

St.

Soveværelse

Option

1 m.

13 m2

N

8 m2

N

Indgang

Terrasse 11 m2

1 m.

44

N


Indgang

Terrasse 8 m2

Ejl. nr.

Adresse

BBR areal

Terrasse

41

Islands Brygge 108, st. th.

116 kvm.

20 kvm.

Værelser Køkkentype Kontantpris kr. 3

Type C

6.399.000

Terrasse 6 m2

YPEPostkasser - N1.0V

Soveværelse Postkasser

12 m2

Stue

Gennemgang

Indgang

6 m2

Tagterrasse

OVN OPV

Badeværelse

Elevator

Opgang

Elevator

49 m2

Indgang

Gennemgang

VM TT

OPV OVN Opgang

3. salGang

Terrasse

6 m2

Gang

11 m2

Teknik

4 m2

Teknik

2. sal

Soveværelse 15 m2

VM TT

Badekar

Badeværelse

1. salBadeværelse 6 m2

Gang

6 m2

Option

4 m2

9 m2

Stue

Terrasse

43 m2

7 m2

Terrasse 15 m2

St. Option

Option

12 m2

N

11 m2

1 m.

N

1 m.

N

45


Ejl. nr. 49

Adresse

BBR areal

Terrasse

Indgang Islands Brygge 118, st.th.Terrasse111 kvm.

Værelser Køkkentype Kontantpris kr.

25 kvm.

3

Type C

5.799.000

8 m2

Terrasse 6 m2

Postkasser

Soveværelse 12 m2 Indgang

Terrasse

Stue

Gennemgang

8 m2

BOLIGTYPE - N3.0H Badeværelse

Elevator

6 m2

OVN OPV

49 m2

VM TT

Stue

Postkasser Opgang

3. sal

6 m2

Gennemgang

Teknik

Badekar Badeværelse

Elevator Badeværelse

2. sal

OVN OPV

Tagterrasse

21 m2

Gang

6 m2

Gang

Gang

Option

4 m2

9 m2

9 m2 Terrasse

6 m2

VM TT

7 m2

Opgang

Indgang

1. sal

Teknik

Option 12 m2

St.

Soveværelse

Option

13 m2

8 m2

N

1 m.

N

Indgang

Terrasse 11 m2

1 m.

46

N


Indgang

Terrasse 8 m2

Ejl. nr.

Adresse

BBR areal

Terrasse

56

Islands Brygge 116, st. tv.

111 kvm.

24 kvm.

Værelser Køkkentype Kontantpris kr. 3

Type C

5.799.000

Terrasse 6 m2

Postkasser

Soveværelse 12 m2 Indgang

Terrasse

Stue

Gennemgang

8 m2

BOLIGTYPE - N3.0H Elevator

Badeværelse 6 m2

OVN OPV

49 m2

VM TT

Stue

Postkasser Opgang

OVN OPV

Tagterrasse

21 m2

Gang 6 m2

Gennemgang

Teknik

Badekar

3. sal

Badeværelse

Elevator Badeværelse 6 m2

Gang

Gang

Option

4 m2

9 m2

9 m2 Terrasse

2. sal

6 m2

VM TT

7 m2

Opgang Option

1. sal

Teknik

12 m2

St.

Soveværelse

Option

1 m.

13 m2

8 m2

N

Indgang

N

Indgang

Terrasse 11 m2

1 m.

N

47


Ejl. nr. Indgang

64

Adresse

BBR areal

Terrasse

Islands BryggeTerrasse 114, st. tv.

116 kvm.

19 kvm.

8 m2

Værelser Køkkentype Kontantpris kr. 3

Type C

5.299.000

Terrasse 6 m2

Soveværelse

Postkasser

12 m2 Indgang

Terrasse

Stue

Gennemgang

8 m2

BOLIGTYPE - N3.0H Elevator

Badeværelse 6 m2

OVN OPV

49 m2

VM TT

Stue

Postkasser Opgang

21 m2

Gang

OVN OPV

Tagterrasse

6 m2

Gennemgang

Teknik

Badekar

3. sal

Badeværelse

Elevator Badeværelse 6 m2

Gang

Gang

Option

4 m2

9 m2

9 m2 Terrasse

2. sal

6 m2

VM TT

7 m2

Opgang Option Indgang

1. sal

Teknik

12 m2

St.

Soveværelse

Option

1 m.

13 m2

N

8 m2

N

Indgang

Terrasse 11 m2

1 m.

48

N

48


Ejl. nr.

Adresse

BBR areal

Terrasse

65

Islands Brygge 114, st.th.

114 kvm.

26 kvm.

Værelser Køkkentype Kontantpris kr. 4

Type C

5.499.000

Option 10 m2

Stue 37 m2

Terrasse

BOLIGTYPE - N1.0V 19 m2

OVN OPV

Postkasser

Indgang

Soveværelse

Gang

13 m2

5 m2

Badeværelse

Værelse 9 m2

Terrasse 7 m2

Teknik

6 m2

VM TT

Tagterrasse

OPV OVN

3. sal

Terrasse

Gang

11 m2

4 m2

Teknik

Elevator

2. sal

Indgang

Gennemgang

Gennemgang

Indgang

Opgang

Elevator

Indgang

Opgang

Soveværelse 15 m2

VM TT

Postkasser

Badeværelse 6 m2

1. sal Stue 43 m2

Terrasse 15 m2

St.

N

Option

1 m.

11 m2

N

Mod gården og gaden, med udsigt til Havneløbet. Alternativet til et rækkehus er her. Med en overdækket altan og en skøn terrasse mod gården, kan udetiden ikke gøres mere behagelig. Børnene kan løbe og lege i gården, mens I på travle timer, hvor I ikke selv leger med, kan holde øje med børnene fra boligen eller fra terrassen.

1 m.

N

49


Ejl. nr.

Adresse

BBR areal

69

Islands Brygge 114, 2. th.

129 kvm.

Altan

Værelser Køkkentype Kontantpris kr.

16 kvm.

4

Elevator

Type C

6.199.000

Option

Opgang

12 m2

Altan 8 m2

Værelse 9 m2

TYPE - N1.0V

Postkasser

Indgang

Opgang

Elevator

Stue 47 m2

Gang

Soveværelse 12 m2

7 m2

Teknik

Altan OPV OVN 10 m2

VM TT Walk in closet 5 m2

Terrasse

Badeværelse

Gang

11 m2

6 m2

4 m2

Teknik OPV OVN

3. sal

2. sal

Indgang

Gennemgang

Tagterrasse

Soveværelse 15 m2

VM TT Badeværelse 6 m2

1. sal Stue 43 m2

St.

Terrasse 15 m2

1 m.

N

Option

Luksusmaterialer og store luksuriøse rum. Boligen lægger op til den voluminøse indretning i det store fællesrum med køkken/alrum og stue. Herudover stort soveværelse, der har adgang direkte til walk in closet, og to ekstra værelser. De to altaner vender hhv. mod gården og mod Islands Brygge, og den sidstnævnte er delvist overdækket.

N

11 m2

1 m.

N

50


51


52

Billedet er taget fra 3. sal.


HavneBryggen ligger på solsiden HavneBryggen ligger på solsiden. Det er der, solen falder om eftermiddagen og ud på aftenen. Det giver dén side af havnen nogle fordele som du ikke får andre steder i København. Vi har illustreret for dig, hvordan solen bevæger sig rundt omkring HavneBryggen Pollux en forårsdag i marts og en sommerdag i juni.

53


Luksus i hverdagen HavneBryggen Pollux er indbegrebet af luksusboliger. Hver eneste detalje i alle boligens rum, er nøje gennemarbejdet og optimeret, til stor glæde for jeres daglige brug af boligen. Henning Larsen Architects har nøje tegnet alle uno form køkkeners indretning og som hvidevarer har vi valgt indbegrebet af kogekunst, Kitchen Aid. Kitchen Aid er et mere end 100 år gammelt mærke, og hvidevarerne har været gennem mange flittige hænder, inden de står klar til jeres bolig. Her holder både design og kvalitet i adskillige år.

54


55 Ret til ĂŚndringer forbeholdes


Materialeliste Bygningsdel

Materiale beskrivelse

Facade Ydervægge Vinduer og altandøre Fundamenter, synlige Tag Indgangsparti Solafskærmning Tagterrasser Terrassebrædder Adskillelse imellem tagterrasser Værn Installationer Teknikskakte såsom udluftninger, røgventilator, serviceadgange Adgang til tagterrasse Taghus Inspektion af teknik på tag 1 stk stikkontakt pr. tagterrasse

Rød genbrugstegl Indvendigt: træ, hvid - udvendigt: alu/komposit, mørk farve Pudset sokkel 15 cm over terræn Tagpap Dørparti i stål/alu I omfang som fremgår af salgstegninger etableres solafskærmning med elektrisk styret persienne liggende inde i glasset Certificeret tropisk hårdt træ. Let konstruktion i sort malet træ højde 1,5 m Stål balustre og håndliste malet i RAL 7021 Forberedt for udekøkken (vand, el og afløb). Teknikskakte beklædes med trælameller sort malet træ jf. salgstegninger Der etableres adgang fra de enkelte lejligheder via taghus. Udføres som en let konstruktion med overflader i sort malet træ. Der etableres adgang for inspektion af teknik og tagflade via taglem i fælles trappeopgang.

Terasser (stueleligheder) Terrassefliser 1 stk stikkontakter pr. terrasse

Betonfliser

Altaner Altan/brystning Gulvoverflade Værn Afvanding 1 stk stikkontakt pr. altan

56

Fiberbeton, Hicon, hvid Fiberbeton, Hicon, hvid Stål balustre og håndliste malet i stål Synlige afløbsrør i zink. Der etableres vandrende i altangulvet


Indervægge Indvendige vægge Indervægge badeværelser Vægoverflader i badeværelse

Bærende vægge i beton, øvrige vægge i gips/gasbeton påsat filt og hvidmalede Letbeton Filt og hvidmalede

Vægoverflader i bruseniche

Keramisk flise, samme på væg og gulv fra Evers; Cementi Rett. 300 x 600 som standard i farve; 0050302 Bianco

Optionsvægge

Ved vægge som køber efter overtagelse af boligen vælger at opsætte selv, er der ikke forberedt med el-installationer eller ventilaton. Her skal køberen selv via el-installatør og ventilationsmand sørge for ønskede installationer.

Gulve Gulvoverflader v/ indgangspartier, elevator, forrum

Keramisk flise fra Evers; Cementi Rett. 300 x 600 som standard i farve; 0050302 Bianco

Gulve i lejligheder

Timberman plank, eg børstet, 185x2200x13, oliebehandlet hvid, 2-sidet faset

Gulve i badeværelser

Keramisk flise samme på væg og gulv fra Evers; Cementi Rett. 300 x 600 som standard i farve; 0050302 Bianco.

Lofter Loft i badeværelser Loft i lejligheder Inspektionslemme i lejligheder Synlig rørkasse i værelser, inddækning af ventilation

Hvidmalede betonlofter eller hvidmalede gipsplader. Indvendig rumhøjde er ca. 2,30 m. Synlige hvidmalede betonelementer med synlig affasning. Indvendig rumhøjde i opholdsrum er ca. 2,65 m. Hvidmalede Gips hvidmalet

Øvrige bygningsdele Trapper Underside trappeløb Trappeværn Intern trappe i bolig Døre, hoveddør indvendig Døre, indvendig Låsesystem Dørgreb Fodpaneler og indfatninger af døre

Terrazzobelægning. Hvid svensk marmor i hvid mørtel. Stenfraktion 2-5 mm recept 322 Hvid Værn i hvidlakeret stål RAL 9010, Dalton Type A Ståltrappe hvidlakeret RAL 9010 Massive, som Swedoor, hvidmalet RAL 9010 Som Swedoor, hvidmalet RAL 9010 Systemnøgle ved alle indgangsdøre Dørtelefon med video i lejlighed med åbning af facadedør Rustfri D-line, L greb Spartlet og hvidmalet træ

57


Køkken Elementer Bordplade i køkken Blandingsbatteri Køle-/ fryseskab Ovn Kogeplade Opvaskemaskine Emfang i køkken Belysning Øvrigt

uno form avantgarde, hvid. Gipsinddækning over overskabe Leandia 12 mm, hvid Børma A5 ét-grebs Kitchen Aid Silver-pakken, som model KCBDR 18600 Kitchen Aid Silver-pakken, som model KOHCP 60600 Kitchen Aid Silver-pakken, som model KHid 65510 Kitchen Aid Silver-pakken, som model KDSCM 82130 Exhausto, stål m/ udtræk LED spots under overskabe Der trækkes tomrør frem til skab under køkkenvask til brug for evt. senere installering af Quooker.

Bad Glasdør ved brus Toilet Bordplade med vask Brusebatteri Blandingsbatteri ved håndvask Blandingsbatteri og håndbruser v. badekar Afløb i bad Badekar Skabselement i bad Spejl over håndvask Kroge Toiletrulleholder Vaskemaskine Kondenstørrer Belysningsarmaturer

8 mm hærdet glas med forkromede saloon hængsler og Ø4 cm hul som greb Væghængt som Duravit Starck 2 Integreret vask i bordplade, ca. 1200 x 350, hvid type Solid Surface Børma system Idealrain med hovedbruser, håndbruser og slange i krom. Børma A1 krom Som Børma A6, indbygningsarmatur til badekar m/bruser inkl. håndbruser og slange i krom. Unidrain m/ rist type Column Hvidt Hvidt skabselement, grebsløst Ikke samme bredde som bordplade, afstand til vægge 4 stk Børma A10, Krom Bauknecht, som model WA Platinum 854 Bauknecht, som model WA Platinum 3186 LED spots

Toilet Toilet Håndvask Spejl over håndvask Kroge Toiletrulleholder

58

Væghængt som Duravit Starck 2 Væghængt vask 400 x 350 mm Bredde som håndvask 2 stk Børma A10, Krom


Øvrig inventar Garderobeskabe

Hvidt skabselement. I omfang som fremgår af salgstegninger. HTH hvid

Teknik Varme Antenne Telefon og IT stik Stikkontakter Røgalarm

Fjernvarmeforsyning. Gulvvarme i alle lejlighedens rum Antennestik i stue og i 2 soveværelser (ikke aktiveret) IT-stik i stuen, Yousee leverer kabling til teknikskakt (KAP punkt) LK Fuga, hvide. Lampeudtag placeres i toppen af vægge 1 røgalarm i hver lejlighed

Ventilation i lejligheder Udsugning fra bad Der etableres indblæsning i værelser

Centraludsugning

Elevatorer 8 pers. 630 kg.

Indvendige vægge i rustfri stål samt spejl

Kælder Vægge og lofter Gulv Pulterrum Cykler Biler

Sprøjtemalet hvide Støvbunden beton 1 aflåst pulterrum til hver lejlighed i kælder Cykelparkering i aflåst kælder (uden offentlig adgang) samt på terræn P-pladser i aflåst kælder

Renovation Dagrenovation Miljøstation

Mobilsug til dagrenovation med indkast i trappeskakt Miljøstation til kildesortering placeres på terræn

Skiltning og postkasser Udvendig opgangsnummer og navneskilte ved entrédøre Postkasser

Som SRI sign Sollution A/S Classic Som MEFA 700, Hvidlakeret RAL 9010, placeret ved indgangsdøre i stueplan

Fællesarealer Fælleslokale Adgangsveje Belysning Grønt areal Ophold

Der etableres fælleslokale, som fremgår af etageplan for stueetagen Fast belægning med betonflise eller klinker Belysning ved adgangsveje Udlægges grønt og åbent, tilsås med græs, suppleret med træer og buske mv. Grus- stenmelsbelægning eller græs

Porttelefon med video

Der installeres porttelefon med video i hver bolig

Legeplads

Der etableres et mindre småbørnslegeområde

59


60


Ret til ændringer forbeholdes

Ret til ændringer forbeholdes

Parkeringsoversigt Parkeringsoversigt Teknik Teknik

Teknik Teknik

Depotrum Depotrum

Teknik Teknik

Depot Depot

Teknik Teknik Teknik Teknik

Teknik Teknik

Teknik Teknik

Depotrum Depotrum

- Pris kr. kr. 250.000 >2500 x 5000 mm - Pris 250.000 >2500 x 5000 mm

Teknik Teknik

- Pris kr.kr. 225.000 2400 x 5000 mm 2400 x 5000 mm - Pris 225.000

Depotrum Depotrum

12 Teknik Teknik

Teknik Teknik

9

11

12

13

13

58

35

31

32

38

39

7

25

Teknik Teknik

8

20

22

29

32

36

38

40

41 39 42 7

20

28

22

30

29

33

36

37

40

50

41

52

42

53

43

69

44

61

49

5 2 51

65

66

49

67

5

68

51

4

Depot Depot

Teknik Teknik

70 37

70

Cykel-P Cykel-P Teknik Teknik

50

71

52

63

53

62

69

59

61

60

71

63

etableres adgangskontrol med automatik, så den enkelte

58

Teknik Teknik

66

57

68

56

57

Depotrum Depotrum

46

46

47

47

48

48

55

55

54

54

6

6

Teknik Teknik Teknik Teknik

uden at skulle ud af bilen.

56

Depotrum Depotrum

Teknik Teknik

beboer kan komme ind og ud af parkeringskælderen,

Teknik Teknik

Depotrum Depotrum

Teknik Teknik

cykelparkeringspladser på terræn. Disse er ikke nummerDererede, etableres ved indkørsel af til ejendommens p-kælder. Der menledhejseport til fri og fælles benyttelse etableres adgangskontrol med automatik, så den enkelte beboere. uden skulle udledhejseport af bilen. Deratetableres ved indkørsel til p-kælder. Der

Cykel-P Cykel-P

65

67

Der er på forhånd reserveret en p-plads pr. bolig. Som enerdel af DGNBfor certificeringen, er der endvidere Der mulighed tilkøb af ladestander til el-bil tilikke de mindre end 134 cykelparkeringspladser i kælderen og 144 enkelte p-pladser, indtil kapaciteten er fuldt disponeret.

beboer kan komme ind og ud af parkerings- kælderen,

62

59

enkelte p-pladser, kapaciteten er fuldt disponeret. Der er mulighedindtil for at tilkøbe parkeringsplads i kælderen.

erede, til fri fælles benyttelse afer ejendommens Sommen en del af og DGNB certificeringen, der endvidere ikke beboere. mindre end 134 cykelparkeringspladser i kælderen og 144

24

33

Depotrum Depotrum

Teknik Teknik

Der er mulighed for at tilkøbe parkeringsplads i kælderen.

cykelparkeringspladser på terræn. Disse er ikke nummer-

23

30

1 15

27

28

3 45

26

21

8

Teknik Teknik

4

19

24

15

2

21

23

31

45 1

19

18

64

27

35

44 3

64

14

Teknik Teknik

26

34

43

Teknik Teknik

25

Der er mulighed for tilkøb af ladestander til el-bil til de 18

Cykel-P Cykel-P

16

Der er på forhånd reserveret en p-plads pr. bolig. 14

Cykel-P Cykel-P

16

11

34

Teknik Teknik

17

9

Teknik Teknik

Teknik Teknik

17

60

Teknik Teknik

N N

93

61


Forbehold HavneBryggen Pollux er et projekt, som endnu ikke er færdigbygget, og alle illustrationer er derfor 3D visualiseringer. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. 3D illustrationer og renderinger Henning Larsen Architects og bpositive.3d Showroom Du finder showroomet lige ved byggepladsen på Islands Brygge 44, København S Bygherre/projektudvikler PensionDanmark

Kontakt og salg Living Homes A/S 70102019 info@livinghomes.dk www.havnebryggen.dk

HavneBryggen Pollux Lejligheder  
HavneBryggen Pollux Lejligheder  
Advertisement