Page 1

S TO R S L Å E T B E L I G G E N H E D D I R E K T E T I L DA M H U S S Ø E N

DAMHUSPARKEN


DAMHUSPARKEN EN DEL AF HOVEDSTADEN

2


3


4


NYD L IVET

ENESTÅENDE BELIGGENHED Floskler er nemme at bruge, når man skal beskrive ejendomme, men DamhusParken er virkelig en lille perle med sin eksklusive beliggenhed, direkte ved Damhussøen. Auroravej er en af områdets kendte gader, med sit hyggelige miljø og smukke ældre huse. DamhusParken integreres smukt i området, der er en del af København, men alligevel er et lille nærområde med eget postnummer og identitet.

5


MODERNE DESIGNS & FRODIG NATUR

HOVEDSTAD & GADEKÆR Damhussøen er et af Københavns særligt skønne steder, hvor Hovedstad og det hyggelige gadekærsmiljø mødes. Stedet oser af charme og historier, og her kan I snart også indrette jeres nye luksusbolig. DamhusParken ligger ved den fredede del af Damhussøen, dog adskilt fra søbredden af en løbesti og Harrestrup Å. Der bevares så meget som muligt af bevoksningen på den nuværende grund, således der også vil være et frodigt område på grunden. På fællesarealet, laves der aktiviteter for alle aldre af beboerne, ligesom der på arealet, opføres en smuk pavillon, der forventes indrettet med en café til stor glæde for hele områdets beboere. DamhusParken bliver nogle af de mest eksklusive boliger i København. Det er ikke kun beliggenheden i det smukke område, der er sublim, men boligernes design og høje kvalitet i udvalget materialer, indeholder nogle af de mest eksklusive mærker. Selvom valget er eminent, har I som købere mulighed for at tilvælge yderligere luksus til jeres drømmebolig.

6


7


EN DEL AF HISTORIEN DamhusParken rummer en hyggelig historie om det gamle Damhus Tivoli, og Tivoli Porten sættes flot i stand, og binder derved minderne om karruselturene sammen med de kommende beboeres leg i naturen. I det hele taget sker der meget i ”nabolaget”, idet den gamle Tivoli-mur mod Roskildevej også sættes i stand, ligesom Damhus Kroen vil gennemgå en istandsættelse. Damhustorvet saneres, og her skabes et levende og spændende cafémiljø. Endelig pågår der planlægning om trafikomlægning på Roskildevej, således der bl.a. laves mindre kørebane

8


9


10


11


12


OM DAMHUSPARKEN FORTÆLLER

CLAUS GRÖNING “DamhusParken ligger i overgangen mellem det lave villakvarter ved Auroravej og det store åbne rum ved Damhussøen. Bebyggelsen skal formidle denne overgang, således at bebyggelsen er lav mod Auroravej og øges i højden mod Damhussøen. Dette greb skal på den ene side sikre, at bebyggelsens skala mod villakvarteret, tager afsæt i villakvarterets kendte villastørrelser og villavejens karakter og rytmik,- og på den anden side møder Damhussøens enorme byrum med et anstændigt volumen, således at bebyggelsen på fjerndistancen stadig danner karakter ved søens bredder og markerer overgangen mod villakvarteret samt Roskildevejs forandrede karakter og mødet med selve Rødovre.

KORT OM

ARKITEKTEN

Damhus Parken er tegnet af Gröning Arkitekter. Gröning Arkitekter er en tegnestue placeret i hjertet af København, der har sat sit tydelige præg på Københavns byudvikling.

Bebyggelsen består af Townhouses og ejerlejligheder. De 10 townhouses er på 2 etager og ligger tættest mod Auroravej med mellemrum, der svare til mellemrum mellem villaerne. Lidt tilbagetrukket fra husene er bygninger med ejerlejligheder, der generelt er 3 etager mod Auroravej og 4 etager mod Damhussøen. Mellem bebyggelsen etableres 4 stier, der sikrer en åben forbindelse mellem villabebyggelsen og de nye grønne arealer ved DamhusParken. Parken skal tilbyde et aktivt ude liv for Rødovre. I parken etableres en pavillon, der f.eks. kan fungere som café. I parken udlægges beachvolleyball baner. Mod den nye bebyggelse etableres private haver med lav beplantning, der formidler overgangen mellem det private og offentlige, og hermed inddrager beboernes ude liv til parkens aktive miljø.” Claus Gröning, Arkitekt MAA 13


TAGHAVER TAGHAVER UDEN LIGE, MED IDYLLISK UDSIGT, OG HOVEDSTADENS PULS I ”BAGHAVEN”.

1414


15


16


17


SMUK & KLASSISK MED EN

EJERLEJLIGHEDERNE Eksklusive ejerlejligheder med rummelighed i alle henseender. I stuelejlighederne er der skydedør ud til terrasserne mod parken. Det giver ekstra plads både ude og inde, og derfor vil man tage ophold begge steder i solen, året rundt. Om vinteren trækker man terrassen ind i stuen, og om sommeren flyder stuen sammen med terrassen og parken, og der er ingen døre til at optage plads for møblerne til en plads i solen. På første sal, og videre op, er der 2 altaner på lejlighederne, og på toppen ligger penthouselejlighederne, med en altan og en lille nem tagterrasse. Som i stueplan, er der også her skydedøre ud til alle altanerne, der vender ud mod Damhussøen og parken. Ligesom på townhouses, er ejerlejlighederne som standard udstyret med gulvvarme i alle rum, og lofterne er udført med gips. Det er væsentlige rammer, der gør oplevelsen ”at bo” til lækkerhed i dagligdagen. Der er lækre klinker i et ualmindeligt og unikt format i badeværelset. Både entré og værelser er indrettet med faste skabe. Er der ikke nok garderobeskabe, skal der andre fronter eller anden indmad til, så kan man som tilvalg costumize garderobeskabene hos HTH og uno form.

18


Auroravej 4, 1. sal Auroravej 4, stuen ALTAN 5 m2

VÆRELSE 11,5 m2

VÆRELSE 9,5 m2 VÆRELSE VÆRELSE 11.5 m² 9.9 m²

TOILET / BAD 5.4 m²

VÆRELSE 16 m2

OPGANG

ENTRE 6.5 m²

TOILET/BAD 5,5 m2

TRAPPERUM

ENTRÉ 6,5 m2

TOILET/BAD 5,5 m2

VÆRELSE 11,5 m2

OPGANG

ENTRÉ 6,5 m2 TRAPPERUM

TRAPPERUM

ALTAN 5 m2

SPISEKØKKEN 14.6 m²

OPGANG VÆRELSE 11.5 m²

VÆRELSE 12.6 m²

SPISEKØKKEN 14,5 m2

TOILET / BAD 5.4 m²

VÆRELSE 11.2 m²

VÆRELSE 9.9 m²

SPISEKØKKEN 14,5 m2

ENTRE 6.5 m²

VÆRELSE 12,5 m2

TRAPPERUM

TOILET / BAD 5.4 m²

VÆRELSE 15.4 m²

ENTRE 6.5 m²

TRAPPERUM

VÆRELSE 12,5 m2

OPHOLDSSTUE 19.0 m²

SPISEKØKKEN 14.1 m²

SPISEKØKKEN 14.6 m²

SOVEVÆRELSE 12.7 m²

VÆRELSE 12.6 m²

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

OPHOLDSSTUE 18.5 m²

N

N

N

OPHOLDSSTUE 19.0 m²

Ejerlejlighedsnr.

Tårn

1

Ejerlejlighedsnr. 1 Ejerlejlighedsnr. 1

Tårn 2 Stue

Tårn

Ejerlejlighedsnr.

Bruttoetageareal

2 Stue

118 m² Brutto

Ejerlejlighedsnr.

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Bruttoetageareal

118 m² Brutto Bruttoetageareal

ALTAN 7 m2

4, StueAREALER IHT. LANDINSPEKTØR 118 m² Brutto

2

Tårn

Tårn

2

ALTAN 10 m2

4, 1. Sal

2 1. Sal

Bruttoetageareal 127 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR Bruttoetageareal

127 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Damhushave ApS,

Sagsnummer: Dato: Tegning: Design:

Etagebolig Stue Etagebolig Stue

277

Værelser 4 4

Type 1

2016-12-22

Author

Checker

Skala:

1 : 100

BBR areal 118 kvm. 127 kvm.

Damhushave ApS,

Terrasse & Altan 27 kvm. 12 kvm.

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M Pris DAMHUS HAVE

Kr. 4.899.000 Kr. 5.099.000

Etagebolig 1. Sal

Etagebolig 1. Sal Sagsnummer: Dato: Tegning: Design:

277

Type 2

2016-12-22 Author Checker

Skala:

1 : 100

N

Auroravej 4, st. Auroravej 4, 1.

Etagebolig Stue

N

Ejerlejlighed nr. 1 2

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M Adresse DAMHUS HAVE

19


Auroravej 4, 2., 3., og 4. sal

Auroravej 4, 5. sal

ALTAN 5 m2

TAGTERRASSE 10 m2 VÆRELSE 11,5 m2

VÆRELSE 16 m2 VÆRELSE 11.5 m²

TOILET / BAD 5.4 m²ENTRÉ 6,5 m2

TOILET/BAD 5,5 m2

OPGANG VÆRELSE 6,5 m2

VÆRELSE 9.9 m²

ENTRE 6.5 m²

TOILET/BAD 5,5 m2

TRAPPERUM TRAPPERUM

VÆRELSE 9 m2

ENTRÉ 6,5 m2

TRAPPERUM

TAGTERRASSE 10 m2 ALTAN 5 m2

VÆRELSE 6.3 m²

SPISEKØKKEN 14.6 m² SPISEKØKKEN 20,5 m2

VÆRELSE 10.7 m²

VÆRELSE VÆRELSE 12.6 m² 12,5 m2

TOILET / BAD 5.4 m²

TOILET / BAD 5.4 m²

SPISEKØKKEN 20,5 m2 ENTRE 6.5 m²

ENTRE 6.5 m²

SOVEVÆRELSE 12.9 m²

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

SPISEKØKKEN 19.4 m² SOVEVÆRELSE 12.1 m²

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

TRAPPERUM

VÆRELSE 12,5 m2

TRAPPERUM

SPISEKØKKEN 13.0 m²

OPHOLDSSTUE 19.0 m²

SOVEVÆRELSE 9.1 m²

VÆRELSE 15.4 m²

OPHOLDSSTUE 15.9 m²

N

N

N

OPHOLDSSTUE 15.8 m²

ALTAN 10 m2

3 4 5

ALTAN 7 m2

Tårn

Ejerlejlighedsnr.

Bruttoetageareal

2 2. Sal 2 3. Sal 2 4. Sal

Ejerlejlighedsnr. Tårn ALTAN Bruttoetageareal Ejerlejlighedsnr. 10 m2 Tårn Bruttoetageareal AREALER IHT. LANDINSPEKTØR 3 4, 2. Sal 133 m² Brutto 1 2 Stue 118 m² Brutto 4 4, 3. Sal 133 m² Brutto 5 4, 4. Sal AREALER IHT. LANDINSPEKTØR 133 m² Brutto

Ejerlejlighedsnr.

Tårn

Damhushave Damhushave ApS, 20 Langelinie 5, st.,5,5230 Langelinie st., 5230

Sagsnummer: Sagsnummer:

277

Tegning: Design:

277

277

Værelser 4 4 4 4 2016-12-22

Author

Checker

Type 3

Skala:

BBR areal 133 kvm. 133 kvm. 133 kvm. 120 kvm.

1 : 100

N

Dato:

Bruttoetageareal

4, 5. Sal

120 m² Brutto

AREALER IHT.Etagebolig LANDINSPEKTØR 5. Sal

Etagebolig 2.-3.-4. Sal Sagsnummer:

120 m² Brutto

ALTAN 7 m2

6

Ejerlejlighed nr. 3 Auroravej 4, 2. 4 Auroravej 4, 3. 5 Auroravej 4, 4. 6 Auroravej 4, 5. Etagebolig 2.-3.-4. Sal Etagebolig Stue ApS,

Bruttoetageareal

2 5. Sal

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M Adresse DAMHUS HAVE

Tårn

6

133 m² Brutto 133 m² Brutto 133 m² Brutto

Altan & Tagterrasse 12 kvm. 12 kvm. 12 kvm. 17 kvm.

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M Pris DAMHUS HAVE

Kr. 5.699.000 Kr. 5.899.000 Kr. 5.999.000 Kr. 5.999.000

Sagsnummer: Dato: Tegning: Design:

277

Type 4

2016-12-22 Author Checker

Skala:

N

Ejerlejlighedsnr.

1 : 100


21


10.8 m²

TOILET / BAD 5.4 m²

Auroravej 6A, stuen

EN 6.5

SPISEKØKK 13.2 m²

VÆRELSE 11,5 m2

OPHOLDSS 15.7 m

VÆRELSE 9,5 m2

TRAPPERUM TOILET/BAD 5,5 m2

ENTRÉ 6,5 m2

OPGANG

VÆRELSE 10.8 m²

TOILET / BAD 5.4 m²

VÆRELSE 9.1 m²

ENTRE 6.5 m²

TRAPPERUM

VÆRELSE 12,5 m2

VÆRELSE 12.1 m²

SPISEKØKKEN 13.2 m²

SPISEKØKKEN 14,5 m2

N

OPHOLDSSTUE 15.7 m²

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

Ejerlejlighedsnr. 7

Blok A

Bruttoetageareal

4A Stue

116 m² Brutto

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE

N

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Damhushave ApS, 5, st.,Blok 5230 A Odense M 7 6A, Stue DAMHUS HAVE

Langelinie Ejerlejlighedsnr.

Ejerlejlighed nr. 7

Adresse Auroravej 6A, st.

Værelser 4

Etagebolig Stue Sagsnummer: Dato: Tegning:

Bruttoetageareal 277

116 m² Brutto Type 5 2016-12-22

Author

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR BBR areal Terrasse & Altan 116 kvm. 37 kvm. Design:

Checker

Skala:

N

22

1 : 100

Pris Kr. 4.899.000

Etage Sagsnummer: Dato: Tegning: Design:


Damhushave ApS,

10.8 m²

Auroravej 6A, 2. sal

9.1 m²

/ BAD ENTRE Auroravej 6A TOILET og5.46C, 3. sal m² 6.5 m²

TRAPPERUM

ALTAN 5 m2

TAGTERRASSE 10 m2

VÆRELSE 12.1 m² VÆRELSE 11,5 m2

VÆRELSE 16 m2

VÆRELSE 6,5 m2

SPISEKØKKEN VÆRELSE 13.2 m² 9 m2 OPHOLDSSTUE 15.7 m²

TRAPPERUM

TRAPPERUM TOILET/BAD 5,5 m2

TOILET/BAD 5,5 m2

ALTAN 5 m2

ENTRÉ 6,5 m2

VÆRELSE 10.8 m²

ENTRÉ 6,5 m2

ALTAN 12 m2

VÆRELSE 15.4 m² VÆRELSE 6.4 m²

ENTRE 6.5 m²

TOILET / BAD 5.4 m²

TRAPPERUM

TOILET / BAD 5.4 m²

VÆRELSE 12,5 m2

SOVEVÆRELSE 9.1 m²

ENTRE 6.5 m²

TRAPPERUM

VÆRELSE Ejerlejlighedsnr. 12,5 m2

7

SPISEKØKKEN 20,5 m2

Bruttoetageareal 116 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

SPISEKØKKEN 20,5 m2

SOVEVÆRELSE 12.1 m²

Blok A 4A Stue SOVEVÆRELSE 12.1 m²

SPISEKØKKEN 19.3 m²

SPISEKØKKEN 19.4 m² OPHOLDSSTUE 15.8 m²

OPHOLDSSTUE 15.9 m²

ALTAN 10 m2

Ejerlejlighedsnr.

Blok A

9

4A 2. Sal

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

ALTAN 10 m2

Bruttoetageareal 131 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

131 m² Brutto

Etagebolig_2. Sal Sagsnummer: Dato: Tegning: Design:

Adresse Auroravej 6A, 2. Auroravej 6A, 3. Auroravej 6C, 3.

Etagebolig_2. Sal

277

Type 7

2016-12-22 Author Checker

Skala:

Værelser 4 4 4

1 : 100

BBR areal 131 kvm. 118 kvm. 118 kvm.

Etagebolig Stue

ALTAN 7 m2

Sagsnummer: Ejerlejlighedsnr. N

Bruttoetageareal

6A, 2. Sal

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE

Ejerlejlighed nr. 9 10 15

Blok A

9

N

N

Ejerlejlighedsnr. ALTAN 7 m2

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE

Ejerlejlighedsnr.

Dato:

10 15

Tegning: Damhushave ApS, Langelinie Design: 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE

Altan & Tagterrasse 12 kvm. 17 kvm. 17 kvm

10 15

Blok A 4A 3. Sal 4C 3. Sal

Bruttoetageareal 118 m² Brutto 118 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Blok A 277

Bruttoetageareal

Type 5

2016-12-22 6A, 3. Sal 118 m² Brutto 6C, 3. Sal 118 m² Brutto Etagebolig_3. Sal Author AREALER IHT. LANDINSPEKTØR Checker Skala: 277 Sagsnummer: Dato: Tegning: Design:

Pris Kr. 5.599.000 Kr. 5.849.000 Kr. 5.999.000

Type 8

2016-12-22 Author Checker

Skala:

1 : 100

1 : 100

N

N

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

23


Auroravej 6C, 6E og 8B stuen

VÆRELSE 11,5 m2

TOILET/BAD 5,5 m2

VÆRELSE 9,5 m2

OPGANG

TRAPPERUM ENTRÉ 6,5 m2

OPGANG

VÆRELSE 10.7 m²

TOILET / BAD 5.4 m²

VÆRELSE 12,5 m2 SPISEKØKKEN 14,5 m2

VÆRELSE 9.1 m²

ENTRE 6.5 m²

TRAPPERUM

SPISEKØKKEN 13.2 m²

N

VÆRELSE 12.1 m²

OPHOLDSSTUE 15.7 m²

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE Ejerlejlighedsnr.

Blok A-B-C

12 17 23 29 35

6C, Stue 6E, Stue 8B, Stue 8E, Stue 10B, Stue

111 m² Brutto 111 m² Brutto 111 m² Brutto 111 m² Brutto 111 m² Brutto

Etagebolig_Stue Damhushave ApS, IHT. LANDINSPEKTØR AREALER Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE Terrasse areal

24

Værelser 4 4 4

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M

BBR 111 kvm. 111 kvm. 111 kvm.

Tegning: Design:

40 kvm. 39 kvm. 40 kvm.

Etagebolig_Stue Sagsnummer: Dato:

277 2018-03-16

277

Type 9

2016-12-22

Author

Checker

N

Dato:

Adresse Auroravej 6C, st. Auroravej 6E, st. Auroravej 8B, st.

Bruttoetageareal

111 m² Brutto 111 m² Brutto 111 m² Brutto 111 m² Brutto 111 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR Bruttoetageareal

Sagsnummer:

Ejerlejlighed nr. 12 17 23

Blok A-B-C

4C Stue 4E Stue 6B Stue 6E Stue 8B Stue

N

Ejerlejlighedsnr.

12 17 23 29 35

Pris Kr. 4.599.000 Kr. 4.699.000 Kr. 4.599.000

Skala:

1 : 100


25


TOILET / BAD 5.4 m²

ENTRE 6.5 m²

T

Auroravej 6C, 2. sal og 6E, 2. sal

V

SPISEKØKKEN 13.2 m²

VÆRELSE 11,5 m2

OPHOLDSSTUE 15.7 m²

VÆRELSE 16 m2

TAGTERRASSE 58 m2

TRAPPERUM TOILET/BAD 5,5 m2

ENTRÉ 6,5 m2

Ejerlejlighedsnr VÆRELSE 10.7 m²

7

VÆRELSE 15.4 m²

TAGTERRASSE 58 m2

VÆRELSE 12,5 m2

TOILET / BAD 5.4 m²

ENTRE 6.5 m²

TRAPPERUM

SPISEKØKKEN 14,5 m2 SPISEKØKKEN 13.1 m²

N

SOVEVÆRELSE 12.1 m²

OPHOLDSSTUE 16.6 m²

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE ALTAN 10 m2

Ejerlejlighedsnr.

Blok A

14 19

Bruttoetageareal

4C 2. Sal 4E 1. Sal

126 m² Brutto 124 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Ejerlejlighed nr. 14 19 26

Adresse Auroravej 6C, 2. Auroravej 6E, 2.

Værelser 4 4

Damhushave ApS,

BBR areal 126 kvm. 124 kvm.

14 19

Blok A 6C, 2. Sal 6E, 2. Sal

Bruttoetageareal 126 m² Brutto 124 m² Brutto

N

Ejerlejlighedsnr.

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR Etagebolig_2. Sal Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M & Tagterrasse Altan Pris DAMHUS HAVE

Etagebolig_2. Sal

Sagsnummer:

Author

Tegning:

65 kvm. 65 kvm.

277

2016-12-22

Dato:

Checker

Design:

N

ALTAN 7 m2

Skala:

Type 11

Kr. 6.999.000 Kr. 6.999.000

1 : 100

Etagebolig St Sagsnummer: Dato:

2016

Tegning: Design:

C


TOILET / BAD 5.4 m²

ENTRE 6.5 m²

TRAPPERUM

Auroravej 8E, 2. sal

VÆRELSE 12.1 m²

SPISEKØKKEN 13.2 m²

VÆRELSE 11,5 m2

TAGTERRASSE 72/66 m2

TOILET/BAD 5,5 m2

OPHOLDSSTUE 15.7 m²

VÆRELSE 16 m2

ENTRÉ 6,5 m2

Ejerlejlighedsnr. VÆRELSE 11,5 m2

TAGTERRASSE 72/66 m2

VÆRELSE 12,5 m2

TOILET/BAD 5,5 m2

Blok A

7

VÆRELSE 16 m2

4A Stue

AREALER IH

ENTRÉ 6,5 m2

SPISEKØKKEN 14,5 m2

N

VÆRELSE 12,5 m2

SPISEKØKKEN 14,5 m2

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE OPHOLDSSTUE 17,5 m2

ALTAN 7 m2

Blok B-C

25 31

8B, 2. Sal 8E, 2. Sal

ALTAN 7 m2

Blok B-C

Bruttoetageareal

25 31

8B, 2. Sal 8E, 2. Sal

124 m² Brutto 124 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Bruttoetageareal 124 m² Brutto 124 m² Brutto

Sagsnummer: Dato: Tegning: Design:

277 2016-12-22 Author Checker

Skala:

N

Ejerlejlighedsnr.

Ejerlejlighedsnr.

Etagebolig Stue

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Adresse Auroravej 8E, 2.

Værelser 4

Damhushave ApS,

BBR areal 124 kvm.

Altan & 73 kvm.

Etagebolig_2. Sal

Etagebolig_2. Sal 277

Sagsnummer: Tegning:

CLF

Design:

OER

Kr. 6.999.000

Type 12

2018-03-16

Dato:

Skala:

1 : 100

N

Ejerlejlighed nr. 31

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M Tagterrasse DAMHUS HAVE Pris

2727


10.8 m²

9.1 m²

TOILET / BAD ENTRE Auroravej 8B og 8E, 3. sal 5.46E, m² 6.5 m²

TRAPPERUM

TAGTERRASSE 10 m2

VÆRELSE 12.1 m² VÆRELSE 6,5 m2

VÆRELSE 9 m2 SPISEKØKKEN 13.2 m² OPHOLDSSTUE 15.7 m²

TOILET/BAD 5,5 m2

ENTRÉ 6,5 m2 TAGTERRASSE 10 m2

VÆRELSE 6.4 m²

TOILET / BAD 5.4 m²

VÆRELSE 12,5 m2

Ejerlejlighedsnr. SPISEKØKKEN 20,5 m2

7

SOVEVÆRELSE 9.4 m²

ENTRE 6.5 m²

TRAPPERUM

Blok A

Bruttoetageareal

4A Stue

116 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR ? ?

SOVEVÆRELSE 12.1 m²

OPHOLDSSTUE 15.9 m²

N

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

ALTAN 10 m2

Adresse Auroravej 6E, 3. Auroravej 8B, 3. Auroravej 8E, 3.

Værelser 4 4 4

28

Ejerlejlighedsnr.

Blok B-C

Bruttoetageareal

20 26 32 39

4E 3. Sal 6B 3. Sal 6E 3. Sal 8B 4. Sal

118 m² Brutto 118 m² Brutto 118 m² Brutto 118 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

ALTAN 7 m2

Dato: Tegning: Design:

BBR areal 118 kvm. 118 kvm. 118 kvm.

Ejerlejlighedsnr. 2016-12-22 20 26 32 39

N

277

Sagsnummer:

Blok B-C

Type 5

6E, 3. Sal Damhushave 8B, 3. Sal ApS, Checker Langelinie Skala: 8E, 3. Sal 5, st., 5230 10B, Sal Odense4.M Author

Bruttoetageareal

118 m² Brutto Etagebolig_3.Sal-4.Sal 118 m² Brutto : 100 118 m²1Brutto 277 Sagsnummer: 118 m² Brutto 2016-12-22 Dato: Type

Altan & Tagterrasse Pris AREALER IHT. LANDINSPEKTØRKr. 6.099.000 HAVE 17 DAMHUS kvm. 17 kvm. Kr. 6.199.000 17 kvm. Kr. 6.199.000 Tegning:

Author

Checker

Design:

N

Ejerlejlighed nr. 20 26 32

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE

Etagebolig Stue

Skala:

14 1 : 100


TOILET / BAD 5.4 m²

Auroravej 10E, stuen

ENTRE 6.5 m²

TR

VÆ 12

SPISEKØKKEN 13.2 m² VÆRELSE 11,5 m2

OPGANG

VÆRELSE 9,5 m2

OPHOLDSSTUE 15.7 m²

TRAPPERUM TOILET/BAD 5,5 m2

ENTRÉ 6,5 m2

OPGANG

VÆRELSE 10.8 m²

TOILET / BAD 5.4 m²

VÆRELSE 9.1 m²

ENTRE 6.5 m²

Ejerlejlighedsnr.

TRAPPERUM

7

VÆRELSE 12,5 m2 SPISEKØKKEN 13.2 m²

SPISEKØKKEN 14,5 m2

VÆRELSE 12.1 m²

N

OPHOLDSSTUE 15.7 m²

OPHOLDSSTUE 17,5 m2 Ejerlejlighedsnr.

Blok C

42

Bruttoetageareal

8E Stue

114 m² Brutto

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

N

Ejerlejlighedsnr. 42

Blok C

Bruttoetageareal

10E, Stue

114 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Adresse Auroravej 10E, st.

Værelser 4

BBR areal 114 kvm.

Etagebolig_Stue Sagsnummer: Dato: Tegning:

Terrasse 36 kvm. Design:

277

2016-

Dato:

A

Tegning:

Ch

Design:

Type 15

2016-12-22 Author Checker

Sagsnummer:

Skala:

Pris Kr. 4.749.000 1 : 100

N

Ejerlejlighed nr. 42

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE

Etagebolig Stu

Damhushave ApS,

Etagebolig_Stue

29


30


VÆRELSE 10.8 m²

/ BAD Auroravej 10E,TOILET 3. sal 5.4 m²

VÆRELSE 9.1 m²

ENTRE 6.5 m²

TRAPPERUM

TAGTERRASSE 10 m2

VÆRELSE 6,5 m2

VÆRELSE 12.1 m²

VÆRELSE 9 m2 SPISEKØKKEN 13.2 m² OPHOLDSSTUE 15.7 m² TRAPPERUM

TOILET/BAD 5,5 m2

ENTRÉ 6,5 m2 TAGTERRASSE 10 m2

VÆRELSE 6.4 m²

SOVEVÆRELSE 9.1 m²

TOILET / BAD 5.4 m²

VÆRELSE 12,5 m2

Ejerlejlighedsnr. SPISEKØKKEN 20,5 m2

7

Blok A

Bruttoetageareal

4A Stue

116 m² Brutto

ENTRE 6.5 m²

TRAPPERUM

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

SOVEVÆRELSE 12.1 m²

SPISEKØKKEN 19.2 m²

OPHOLDSSTUE 15.9 m²

N

OPHOLDSSTUE 17,5 m2

ALTAN 10 m2

Ejerlejlighedsnr. 45

Blok C

Bruttoetageareal

8E 3. Sal

121 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Ejerlejlighed nr. 45

Adresse Auroravej 10E, 3.

Værelser 4

Etagebolig Stue

Ejerlejlighedsnr. Sagsnummer: 45 Dato: Tegning: Design:

BBR areal 121 kvm.

Blok C Bruttoetageareal 277 10E, 3. Sal 121 m² Brutto 2016-12-22 AREALER IHT. LANDINSPEKTØR Damhushave ApS, Author

Type 5

Checker

Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE

Skala:

Altan & Tagterrasse 17 kvm.

N

ALTAN 7 m2

Etagebolig_3. Sal Sagsnummer: 1 : 100 Dato:

Tegning: Design:

277

Type 18

2016-12-22 Author Checker

Skala:

1 : 100

Pris Kr. 6.199.000 N

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE

31


SMUK & KLASSISK MED EN

TOWNHOUSES I de eksklusive townhouses bor man upstairs & downstairs. De er alle indrettet med villaens faciliteter, men med mere intimitet i indretningen, fordi boligens areal er fordelt over 3 etager. Det giver gode muligheder for private zoner, men i særdeleshed også mere nærhed til familien, når der f.eks. laves mad, lektier og hygges. I stueplan er der det uundværlige bryggers med vaskemaskine og tørretumbler, og det ene af husets to badeværelser ligger også her. Der er naturligvis udgang til terrassen og den fælles park. Den helt store luksus på boligen er tagterrassen. Udsigt, frihed og et liv på toppen. Både udsigt og drømme, kan næppe gøres bedre. Boligerne er som standard udstyret med gulvvarme i alle rum, og lofterne er udført med gips. Det er væsentlige rammer, der gør oplevelsen ”at bo” til lækkerhed i dagligdagen. Der er lækre klinker på gulvet i entré, badeværelser, og bryggers/ depotrum – klinker i et ualmindeligt, og unikt format. Både entré og værelser er indrettet med faste skabe, og walk in rummet, har åbne skabselementer, så tøjet hænger fint fremme. Er der ikke nok garderobeskabe, skal der andre fronter eller anden indmad til, så kan man som tilvalg costumize garderobeskabene hos HTH og uno form.

32


INTERN TRAPPE 9.0 m²

INTERN TRAPPE 6.9 m² TOILET 3.7 m²

Auroravej 6F & 8F

TOILET / BAD 4.4 m²

WALK-IN 3.3 m²

OPHOLDSSTUE 22.1 m²

VÆRELSE 16.6 m²

ENTRÉ 4 m2 VÆRELSE 10 m2

VÆRELSE 12 m2

DEPOT/BRYG. 3 m2

SPISEKØKKEN 16 m2

TAGTERRASSE 63 m2

INTERN TRAPPE 9 m2

INTERN TRAPPE 7 m2

TOILET/BAD 4,5 m2

TOILET/BAD 4 m2

Ejerlejlighedsnr. 27 40

ENTRE 3.4 m²

Blok B-C

Bruttoetageareal

6D 8C

143 m² Brutto 143 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR VÆRELSE 9.3 m²

DEPOT/BRYG. 3.0 m²

INTERN TRAPPE 6.8 m²

OPHOLDSSTUE 22 m2

VÆRELSE 11.9 m²

WALK-IN 3,5 m2

SPISEKØKKEN 15.9 m²

TAGTERRASSE 63 m2

INTERN TRAPPE 9.0 m² TOILET 3.7 m²

Damhusha Langelinie Odense M DAMHUS

N

VÆRELSE 17 m2

TOILET / BAD 4.3 m²

WALK-IN 3.4 m²

OPHOLDSSTUE 22.0 m²

VÆRELSE 16.8 m²

Ejerlejlighedsnr. 21 33

21 33

Blok A-B

Bruttoetageareal

6F 8F

155 m² Brutto 155 m² Brutto N

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Ejerlejlighed nr. 21 33

Bruttoetageareal 155 m² Brutto 155 m² Brutto

Adresse Auroravej 6F Auroravej 8F

Stue/Værelser 1/3 1/3

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE

BBR areal Tagterrasse 155 kvm. 64 kvm. 155 kvm. kvm. Damhushave64ApS,

Langelinie 5, st., 5230 Odense M

Rækkehus Sagsnummer: Dato: Tegning:

277

Type 20

2016-12-22 Author

Pris Kr. 7.499.000 Rækkehus Kr. 7.999.000 Design:

Sagsnummer: Dato:

Checker

Skala:

N

Ejerlejlighedsnr.

Blok A-B 4F 6F

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

1 : 100

277 2018-03-16

Type 2133


34


3.7 m² TOILET / BAD 4.4 m²

Auroravej 8C & 10C

WALK-IN 3.3 m²

OPHOLDSSTUE 22.1 m²

VÆRELSE 16.6 m²

ENTRÉ 4 m2 VÆRELSE 10 m2

VÆRELSE 12 m2

DEPOT/BRYG. 3 m2

SPISEKØKKEN 16 m2

TAGTERRASSE 39 m2

Ejerlejlighedsnr. 27 40

INTERN TRAPPE 9 m2

INTERN TRAPPE 7 m2

Blok B-C

Bruttoetageareal

6D 8C

143 m² Brutto 143 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR TOILET/BAD 4,5 m2

TOILET/BAD 4 m2

WALK-IN 3,5 m2 DEPOT/BRYG. 3.0 m²

VÆRELSE 9.5 m²

VÆRELSE 11.8 m²

SPISEKØKKEN 16.0 m² TAGTERRASSE 39 m2

VÆRELSE 17 m2

OPHOLDSSTUE 22 m2

Damhus Langelin Odense DAMHU

N

ENTRE 3.5 m²

INTERN TRAPPE 9.0 m²

INTERN TRAPPE 6.9 m²

TOILET 3.7 m² TOILET / BAD 4.4 m²

WALK-IN 3.3 m²

OPHOLDSSTUE 22.1 m²

Ejerlejlighedsnr.

27 40

Blok B-C 8C 10C

27 40

Bruttoetageareal

6D 8C

Bruttoetageareal 143 m² Brutto 143 m² Brutto

143 m² Brutto 143 m² Brutto N

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Ejerlejlighed nr. 27 40

Blok B-C

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Adresse Auroravej 8C Auroravej 10C

Stue/Værelser 1/3 1/3

BBR areal 143 kvm. 143 kvm.

Rækkehus Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Tagterrasse Pris Odense M 58 kvm. DAMHUS HAVE Kr. 6.999.000

N

Ejerlejlighedsnr.

VÆRELSE 16.6 m²

277

Sagsnummer: Dato:

Design:

58 kvm.

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M

Type 22

2016-12-22

Tegning:

Author Checker

Skala:

1 : 100

Rækkehus

Kr. 7.499.000 Sagsnummer: Dato:

277 2018-03-16

35

Type 23


TOILET 3.7 m²

Auroravej 6B & 6D

INTERN TRAPPE 9.0 m²

INTERN TRAPPE 6.7 m²

Auroravej 8A & 10A TOILET / BAD 4.4 m² WALK-IN 4.6 m²

OPHOLDSSTUE 26.2 m² VÆRELSE 19.2 m²

ENTRÉ 4 m2

ENTRÉ ENTRE 4 m2 3.5 m² VÆRELSE 10 m2

DEPOT/BRYG. 3.0 m²

VÆRELSE 12 m2

SPISEKØKKEN 15.9 m²

INTERN TRAPPE INTERN TRAPPE 7 m2 6.8 m²

VÆRELSE 10 m2

SPISEKØKKEN 16 m2

VÆRELSE 12 m2

DEPOT/BRYG. 3 m2

DEPOT/BRYG. 3 m2

SPISEKØKKEN 16 m2

INTERN TRAPPE 9 m2 TOILET/BAD 4,5 m2

TOILET/BAD TOILET 4 m2 3.8 m²

INTERN TRAPPE 9 m2

INTERN TRAPPE 7 m2 TOILET/BAD 4 m2

Ejerlejlighedsnr.

TOILET/BAD 4,5 m2

Blok B-C

28 41

ENTRE 3.4 m²

Bruttoetageareal

6D 8D

142 m² 142 m²

ENTRE 3.5 m²

VÆRELSE 11.8 m²

DEPOT/BRYG. 3.0 m²

OPHOLDSSTUE 22.0 m²

VÆRELSE 9.4 m²

SPISEKØKKEN 15.9 m²

VÆRELSE 11.8 m²

SPISEKØKKEN 15.8 m²

WALK-IN 3,5 m2

INTERN TRAPPE 9.0 m²

INTERN TRAPPE 6.8 m²

WALK-IN AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

VÆRELSE 9.4 m²

3,5 m2

DEPOT/BRYG. 3.0 m²

INTERN TRAPPE 8.9 m²

INTERN TRAPPE 6.7 m² TOILET 3.7 m²

TOILET 3.7 m² TOILET / BAD 4.3 m²

OPHOLDSSTUE 22 m2

VÆRELSE 17 m2

OPHOLDSSTUE 22 m2

TOILET / BAD 4.3 m² WALK-IN 4.6 m²

N

WALK-IN 3.3 m²

OPHOLDSSTUE 22.0 m²

VÆRELSE 17 m2

VÆRELSE 19.1 m²

OPHOLDSSTUE 26.0 m² VÆRELSE 16.6 m²

Bruttoetageareal

4B 4D

139 m² 139 m²

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Ejerlejlighedsnr.

Blok A

11 16 N

Dato: Tegning: Design:

Rækkehus

Adresse Type 19 Auroravej 6B Auroravej 6D Auroravej 8A Auroravej 10A

22 34

277

Author

Skala:

6A 8A

Bruttoetageareal 154 m² Brutto 154 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

1 : 100 Bruttoetageareal

8A 10A

154 m² Brutto 154 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

2016-12-22

Checker

Blok B-C

22 34

Checker Skala: Ejerlejlighedsnr. Blok B-C

Design:

139 m² 139 m²

1 : 100

N

11 16 22 34

Sagsnummer:

Ejerlejlighedsnr.

Author

Tegning:

Rækkehus

nr.

Type 23

2016-12-22

Dato:

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 OdenseEjerlejlighed M DAMHUS HAVE

36 Damhushave ApS,

Bruttoetageareal

6B 6D

277

Sagsnummer:

N

11 16

Blok A

Rækkehus

Stue/Værelser 1/3 1/3 1/3 1/3

BBR areal 139 kvm. 139 kvm. 154 kvm. 154 kvm.

Damhushave ApS,

Terrasse 12 kvm. 12 kvm. 12 kvm. 12 kvm.

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M Pris DAMHUS HAVE

Kr. 5.449.000 Kr. 5.599.000 Kr. 6.499.000 Kr. 6.499.000

Rækkehus

Rækkehus Sagsnummer: Dato: Tegning: Design:

277

Type 21

2016-12-22 Author Checker

Skala:

1 : 100

N

Ejerlejlighedsnr.

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE


INTERN TRAPPE 9.0 m²

INTERN TRAPPE 6.8 m² TOILET 3.7 m²

TOILET / BAD 4.3 m²

Auroravej 8D & 10D

WALK-IN 3.3 m²

OPHOLDSSTUE 22.0 m²

ENTRÉ 4 m2

VÆRELSE 16.6 m²

VÆRELSE 10 m2

VÆRELSE 12 m2

DEPOT/BRYG. 3 m2

SPISEKØKKEN 16 m2

INTERN TRAPPE 9 m2

INTERN TRAPPE 7 m2

TOILET/BAD 4,5 m2

TOILET/BAD 4 m2

Ejerlejlighedsnr. 11 16

ENTRE 3.5 m²

VÆRELSE 11.9 m²

SPISEKØKKEN 15.9 m²

TOILET 3.7 m²

Bruttoetageareal 139 m² 139 m²

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

VÆRELSE 9.4 m²

WALK-IN 3,5 m2

DEPOT/BRYG. 3.0 m²

Blok A 4B 4D

INTERN TRAPPE 9.0 m²

INTERN TRAPPE 6.7 m²

TOILET / BAD 4.4 m²

VÆRELSE 17 m2

OPHOLDSSTUE 26.2 m²

N

OPHOLDSSTUE 22 m2

WALK-IN 4.6 m²

VÆRELSE 19.2 m²

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE Ejerlejlighedsnr. 28 41

N

Ejerlejlighedsnr. 28 41

Rækkehus 277

Sagsnummer: Blok B-C 6D 8D

Dato:

Bruttoetageareal

Author

142 m² Tegning: 142 m²

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Checker

Design:

Blok B-C

Type 19

2016-12-22 Skala:

1 : 100

Bruttoetageareal

8D 10D

142 m² 142 m²

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

Adresse Auroravej 8D Auroravej 10D

Stue/Værelser 1/3 1/3

142 kvm.

Rækkehus

Sagsnummer: Dato: Tegning: Design:

TerrasseType 23 13 kvm. 13 kvm. 277

2016-12-22

Author

Checker

Skala:

Pris Kr. 5.699.000 Kr. 5.799.000

1 : 100

N

Ejerlejlighed nr. 28 41

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 areal OdenseBBR M DAMHUS HAVE 142 kvm.

37


6 5 4 3 2 1

10 9 8 7

38

15 11

14 13 12

20 16

19 18 17

26 21

22

25 24 23


Pü denne opstalt fra havesiden, er det overskueligt at se boligernes fordeling i DamhusParken. Find dit townhouse, din stuelejlighed med have, drømmelejligheden med panorama eller den ultimative penthouse.

39 32 27

28

31 30 29

38 33

34

37 36 35

45 40

41

44 43 42

39


27 40

6D 8C

143 m² Brutto 143 m² Brutto

AREALER IHT. LANDINSPEKTØR

N

Rækkehus Damhushave ApS, Auroravej Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE Sagsnummer: Dato:

Tegning: Design:

4 6A

40

6B

6C

6D

6E

6F

8A

8B

8C

8D

8E

8F

Damhushave ApS, Langelinie 5, st., 5230 Odense M DAMHUS HAVE

277

Type 22

2016-12-22 Author Checker

Skala:

10A

1 : 100

10B

10C

10D

10E

Situationplan farvede Sagsnummer: Dato: Tegning: Design:

277

SitF

2016-12-16 Author Checker

Skala:

1 : 40


00

KVALITETSBYGGERI EFTER GAMLE TRADITIONER DamhusParken opføres i smukke teglsten fra det 111 år gamle teglværk, Randers Tegl. Grundstenen til Randers Tegl-Gruppen blev lagt i 1911, hvor Carl Piper, købte sit første teglværk. Den dag i dag er Randers Tegl-Gruppen stadig et familieforetagende med seneste generation af Piper i spidsen for virksomheden. De brænder for det gode håndværk, og deres moderne produkter er resultatet af mange generationers erfaringer med tegl. Randers Tegls mål er, altid at være en ansvarlig producent. Derfor udvikles deres teglværker løbende med nye avancerede anlæg, for at tilsikre en grøn og bæredygtig produktion med gode arbejdsforhold.

ID QUI DENIS PERRUMQ BEA ERAT FUGIT AUT ET OFFICATUR?

De blødstrøgne sten er valgt ud fra vægten på det gode håndværk, og farvespillet med lyse og mørke nuancer, falder smukt ind i det omkringliggende miljø, både hvad angår naturen og de omkringliggende skønne villaer.

41


RUMMELIGHED & LYSVÆLD.

DER ER HVERKEN SPARET PÅ LYSET ELLER PÅ SKABENE.

42


43


44


TERRASSE, ALTAN ELLER TAGTERRASSE?

NYD L IVET

UDE SOM INDE I DamhusParken kan du på alle townhouses og ejerlejligheder i stueplan vælge en terrasse med videre adgang til den store fælles park. Der etableres stenbelægning i hele boligens bredde, og i en dybde på 2 meter. Fra 1. sal og op, er der udgang til en lækker altan, der åbner op for udsigten over Damhussøen, så du også kan nyde den inde fra boligen. Luksusmodellen er uomtvisteligt de lækre tagterrasser, der om sommeren sikkert vil blive jeres ”anden” bolig. På tagterrasserne kommer en pergola, der kan skabe skygge for solen midt på dagen, og endvidere gør de skønne aftener på terrassen endnu længere i form af afskærmning for duggen.

45


MATERIALEBESKRIVELSE EJENDOMMEN OG FÆLLESAREALER

46

MATERIALE

BESKRIVELSE

Facader

Facader på etageboligerne udføres i teglsten som Randers Tegl RT 473 Como, blødstrøgen, lys varm grå med variationer, med lys grå fuge. Facader på townhouses udføres med facader i teglsten med Randers Tegl RT 475 Prima, blødstrøgen, brunsort med variationer, med antrasit fuge. Rødovre Kommune skal dog godkende det endelige valg af materialer ved mock-up på stedet, hvorfor der kan komme ændringer hertil som køber må acceptere. Penthouse facaderne udføres i en let konstruktion.

Vinduer/ vinduespartier

Vinduer udføres i træ/alu med 2 lags energiglas med udvendige rammer som eloxeret aluminium. Rødovre Kommune skal dog godkende det endelige valg af materialer ved mock-up på stedet, hvorfor der kan komme ændringer hertil som køber må acceptere. Vinduer forsynes med friskluftventiler, hvor påkrævet. Vinduesplader udføres i hvid stenplade

Udvendige døre

Hoveddøre udføres som Velfac 500

Tagkonstruktion

Etageboligerne: Betondæk med hældning og tagpap. Townhouses/Tagterrasser: Betondæk, tagpap og træ terrassedæk.

Tagrender og nedløbsrør

Der er ikke synlige tagrender, men nedløbsrør på gadefacade i recess. Nedløbsrør udføres i rf. stål.

Ringeklokke i townhouses

Der monteres 220V ringeklokke med udvendigt tryk.

Dørtelefon i etageboliger

Freund, Fermat Cityline, dørtelefon med video og 7” svarskærm (type SMILE). Ved udvendig dør til trapperum opsættes dørtelefon med kamera, ført til indvendig side af entrédør i hver lejlighed. Dørtelefon udføres med lejlighedsskiltning.

Elevator i etageboliger

I bygninger monteres der personelevator med rustfrie ståldøre og stop på alle etager.

Affaldshåndtering & postkasser

Etageboliger: Ved indgangsdør opsættes postkasser med samme lås som i hoveddør. Opsættes efter gældende regler. Townhouses: Postkasse opsættes i forhave med samme lås som i hoveddør. Der etableres skralde ""øer"" og særskilt rum til storskrald. Se situationsplan.

Skiltning i opgange og townhouses

Der opsættes ensartede husnummereringer.

Hegn/hæk

Der opsættes hegn eller hæk mellem boligerne i stueplan på begge sider af boligen, jf. situationsplan.

Parkeringspladser

Parkering sker på terræn som vist på situationsplan.

Udendørs belysning

Der opsættes lampeposter og gadebelysning på interne veje samt ved affaldsstationer og cykelstativer og mellem bygningerne (brandveje). Se situationsplan som alene er vejledende.


BOLIGERNE MATERIALE

BESKRIVELSE

Vand og varme

Fjernvarme, termostatstyret vandbåren gulvvarme, som styres individuelt i hvert rum. Aflæsning af forbrug sker i teknikskab/skakt i de enkelte lejligheder/townhouses, hvor der er opsat forbrugsmålere. I opgange til lejligheder monteres vandbårne radiatorer.

Indvendige vægge

Betonvægge, gasbeton eller gipsvægge spartles til glat overflade, med efterfølgende malerbehandling i knækket hvid til fuld dækning.

Trægulve

Eg lamel plank, børstet, med hvid ultra mat lak, 240 mm bredde.

Gulvflader/afslutning

Der monteres alu- eller stålskinne, hvor parketgulv møder klinkegulv.

Fodpaneler og gerichter

Gerichter og fodpaneler i hvidmalet fyrretræ. Disse males/spartles efter opsætning.

Lofter

Gipslofter, hvidmalede til fuld dækning.

Døre, dørgreb og dørstop

Døre udføres som glatte hvide, massive pladedøre, der er færdigmalede fra fabrik. Uden dørtrin. Mat chrom dørgreb. Ved samtlige døre leveres dørstop som i mat chrom/stål.

Indvendigt træværk

Indvendigt træværk som indfatninger, gerichter, fodlister, evt. skyggelister, tilsætninger o.lign. spartles og males eller leveres færdigmalet i hvid farve.

Trapper

Trappe til første sal i townhouse udføres i træ, hvidmalet og trin i samme træsort som gulv.

Garderobeskabe

HTH MONO / KP. Se plantegning for medfølgende skabe.

Tagterrasser

Terrassebelægning som Camaro eller Komposit. Der etableres udvendig frostsikret vandudtag/hane og afløb til brug for udekøkken e.l.

Terrasser i stueplan

Der anlægges terrasse som Herregårdssten. Rundt om terrasserne plantes der bøgehække. Endelig udformning mht. belægning og størrelser af terrasserne, herunder beplantning skal godkendes af Rødovre Kommune. Der sås græs i restarealet af havearealet. Der opsættes udvendig frostsikre vandudtag/hane ved hver bolig i stueplan på siden ud til Auroravej.

Altaner

Altaner som vist på tegning, udført i HiCon eller stål. Der udføres 1 stk. stikkontakt samt opsættes udendørslampe som vist på tegning.

47


DORNBRACHT Gennem mere end 60 år har navnet Dornbracht stået for mod til at gå nye veje. Det hele startede efter fyraften i et skur i Iserlohn, hvor den dengang 57-årige Aloys F. Dornbracht og sønnen Helmut arbejdede indtil klokken fem om eftermiddagen hos andre virksomheder, mens de bagefter gik i gang med at opbygge deres egen forretning med den optjente løn i et gammelt skur i Iserlohn. Aften efter aften stod de ved filebænken og arbejdede på at udvikle det første Dornbracht patent: Et helt nyt armatur med udtrækstud. I dag står Helmut Dorn-brachts sønner, Andreas og Matthias, i spidsen for Dornbracht, som i løbet af seks årtier er blevet førende på markedet for fremstillingen af premium armaturer, og som har opnået en væsentlig indflydelse på den kulturelle betydning af design, arkitektur og teknologi på badeværelset. Dornbracht fås i et væld af designs og funktioner, og har I lyst til andre end de, der som standard gør madlavningen og badet til en ekstra oplevelse, er der mulighed for personligt møde hos Dornbracht, hvor I som tilvalg kan customize helt op til det absolut ypperste af alt.

48


49


KØKKEN

50

MATERIALE

BESKRIVELSE

Køkken

uno form - Avantgarde - N-Series - 22 mm fronter, skabe med click push og skuffer med fuldudtræk, push open og soft close. Installationer i køkken kan ikke flyttes.

Bordplade

Getacore hvid mat 10 mm med underlimet stålvask. Udføres som underlimet Intra Frame FR520F.

Kogezone

Kitchen Aid KHID4 Induktion

Ovn

Kitchen Aid KOASP 60600 Twelix med damp

Opvaskemaskine

Kitchen Aid KDSCM 82130

Køl/frys

Kitchen Aid KCBCR 20600 med træ indsatser og 1935 mm højt

Emhætte

Exhausto ESL 145 AER Stripe, ALU

Spot/LED skinner

Indbygget LED-spot/LED skinne i overskabe inkl. transformer

Blandingsbatteri

Dornbracht, Eno, poleret krom

Quooker

Fusion square i børstet krom

Sæbedispenser

Quooker sæbedispenser, børstet krom


BADEVÆRELSE MATERIALE

BESKRIVELSE

Elementer

uno form - Avantgarde - N-Series - Hvid - 22 mm. fronter.

Bordplade

Getacore 10mm bordplade i hvid mat overflade med formstøbt vask.

Håndvask

Formstøbt vask i bordplade som Getacore hvid mat overflade.

Gulvklinker

Gulvene i vådrum udføres med keramiske gulvklinker i farven lysegrå 60 x 120 cm som standard. Sokkelklinke er samme som gulvklinke.

Vægoverflader i toilet og bad

I bruseniche opsættes vægfliser fra gulv til loft i farven lysegrå. 30 x 120 cm med matchende fuger som standard. Der monteres alu eller stålkanter på brusevinger, lodret i fuld højde samt vandret skinne til regulering af overgang fra niveau i bruseniche til øvrigt badeværelsesgulv.

Lys

Der monteres LED spots i loftet på badeværelse samt lys i spejl.

Toilet

Toilet med to-skyl, væghængt og sæde med soft-close lukning som Ifö Sign Art.

Spejl

I badeværelset monteres spejl i ca. mål i følgende bredde 120 cm og 160 cm og højde 85 cm med indbygget LED lys.

Afløb i bruseniche

Uni-drain, Rektangulær.

Knager

Dornbracht - 4 stk. i poleret krom

Toiletrulleholder

Dornbracht - poleret krom

Blandingsbatteri, håndvask

Dornbracht Meta.02, poleret krom

Bruser

Dornbracht Modern, poleret krom

Sæbedispenser

Dornbracht, poleret krom, integreret

Glasvæg/afskærmning

Der er glasvæg/afskærmning i badeværelse i stueplan på townhouses mellem bruseniche og toilet.

Vaskemaskine

Kitchen Aid, 10 kg, A+++ -50%, ZEN motor, Soft Move, Precision Clean

Tørretumbler

Kitchen Aid, 10 kg, A++, Supreme care Premium, Heatpump. 3Dry technology, soft move, wool excellence, steam care

51


52


EL-INSTALLATIONER MATERIALE

BESKRIVELSE

Udsugning / Ventilation

Der udføres boligventilation iht. gældende regler og foreskrifter.

El-stik

Der opsættes planforsænket el-tavle. Installationer udføres i henhold til stærkstrømsregulativet, overalt som skjulte installationer efter gældende regler. Der opsættes endvidere stikkontakt, hvor der er antennestik. Alle værelser udføres med antennestik samt stikkontakt i umiddelbar forbindelse hermed. I stue udføres 2 antennestik, og der sættes dobbelt stikkontakt ved antennestikkene, jf. tegning. I stue monteres der 4 stk. stikkontakter i loftshøjde (hjørnerne) til brug for evt. trådløst musikanlæg e.l. I badeværelset monteres dobbeltstik til hårtørrer m.v.

TV-stik

Der monteres TV-stik i stue og værelser.

Tlf-stik

Der etableres 1 stk. tomrørs installation til telefon/antennestik. Der er desuden forberedt for modtagelse af signal for KAP stik i teknikskab, for montage af router.

Internet/Antenne

Boligen er ved overtagelse tilsluttet anerkendt antenne- og internetløsning

Røgalarm

Lovmæssig røgalarm opsættes i alle boliger.

53


TILVALG Vi har gjort os umage for at vælge eksklusive materialer fra nogle af markedets allerbedste leverandører i samtlige boliger. Vi har vægtet både kvalitet, design og funktion meget højt. Har I et ønske om at gøre jeres bolig endnu mere eksklusiv, har I naturligvis mulighed for selv at ”lege videre”. Ved individuelle og personlige møder, får I mulighed for at tilvælge et væld af andre materialer i jeres nye drømmebolig.

MATERIALE

TILVALG

Trægulve

Mulighed for tilvalg hos leverandør

Garderobeskabe

Mulighed for tilvalg hos HTH/uno form

KØKKEN

54

Bordplade

Mulighed for tilvalg hos uno form

Kogezone

Mulighed for tilvalg hos Kitchen Aid

Ovn

Mulighed for tilvalg hos Kitchen Aid

Opvaskemaskine

Mulighed for tilvalg hos Kitchen Aid

Køl/frys

Mulighed for tilvalg hos Kitchen Aid

Spot/LED skinner

Mulighed for tilvalg

Blandingsbatteri

Mulighed for tilvalg hos Dornbracht

Sæbedispenser

Mulighed for tilvalg hos Dornbracht

Emhætte

Mulighed for tilvalg af hvid model


EL-INSTALLATIONER TV-stik

Der er mulighed for tilkøb af ekstra underlag som tomrørsinstallation, afhængigt af projektets stadie.

Telefonstik

Der er mulighed for tilkøb af ekstra underlag, afhængigt af projektets stadie.

Internet/Antenne

Tilvalg kan foretages hos leverandør

BADEVÆRELSE Elementer

Mulighed for tilvalg hos uno form

Bordplade

Mulighed for tilvalg hos uno form

Håndvask

Mulighed for tilvalg hos uno form

Gulvklinker

Tilvalg er muligt i samme standardformat, 60 x 120 cm., i farven beige, tillige med mulighed for farven mat hvid i målene 60 x 60 cm. Sokkelklinke samme som gulvklinke.

Vægoverflader i toilet og bad

Tilvalg er muligt i samme standardformat, 30 x 120 cm. i farven beige, tillige med mulighed for farven mat hvid i målene 40 x 120 cm. som gulvklinke.

Spejl

Mulighed for tilvalg

Knager

Mulighed for tilvalg hos Dornbracht

Toiletrulleholder

Mulighed for tilvalg hos Dornbracht

Blandingsbatteri, håndvask

Mulighed for tilvalg hos Dornbracht

Bruser

Mulighed for tilvalg hos Dornbracht

Sæbedispenser

Mulighed for tilvalg hos Dornbracht

Vaskemaskine

Mulighed for tilvalg hos Kitchen Aid

Tørretumbler

Mulighed for tilvalg hos Kitchen Aid

Køber inviteres til et møde hos hhv. uno form, Kitchen Aid og Dornbracht, hvor der vil være mulighed for at tilvælge andre modeller af disse eksklusive brands brede sortimenter.

55


FOR THE WAY IT’S MADE

KITCHEN AID Vidste du, at det lækre design fra Kitchen Aid også produceres i hvidevarer? – Og vidste du, at Kitchen Aid er et næsten 100 år gammelt mærke, der stadig den dag i dag, håndbygger hver eneste artikel, der produceres? I DamhusParken får du som standard Kitchen Aids hvidevarer i en høj kvalitet. Køleskabet er ekstra højt i forhold til almindelige køleskabe, og er udstyret med lækre træbakker/hylder, der kan tages direkte ud af køleskabet og stilles på spisebordet. Ovnen er ikke blot en luksusovn med adskillige programmer og funktioner, men har også en dampenhed, der gør hverdagsmaden ekstra spændende og lækker, og ikke mindst nem at tilberede. Som de første i verden, har DamhusParken valgt Kitchen Aids vaskemaskine og tørretumbler. De er en historie og et studie for sig, med deres ekstravagante design og ikke mindst blærede teknologi.

56


57


58


EN DANSK MØBELKLASSIKER

UNO FORM Uno form er dansk design og dansk håndværk. uno form skabes med hænderne, med hovedet og med hjertet. På fabrikken i Farsø laves alt ved hjælp af hænder og ikke robotter og samlebånd. Det er ikke ensbetydende med, at maskiner ikke tages i brug, i det omfang de er nyttige. Men de processer, der gøres bedre med håndkraft, bliver gjort i hånden, og det ses på produktets finish. Boligerne er udstyret med den stilrene og smukke Avantgarde serie i hvid som standard. Ønsker I en ekstra opgradering af køkkenet, er der mulighed for tilvalg, og uno form tilbyder et personligt møde i showroom’et på Søtorvet, hvor der er mulighed for at vælge blandt uno forms øvrige eksklusive køkkendesigns.

59


Facadeplan OPSTALT ØSTøst 1 : 350

Facadeplan vest OPSTALT VEST 1 : 350

60


EFTERTÆNKSOM

EJENDOMSUDVIKLING Proximus A/S udvikler og køber ejendomme. Vi udvikler primært boliger, men arbejder også med dagligvareforretninger. Vi investerer og udvikler med henblik på salg, men har også en egen portefølje, som vi gerne vil udvide. Vi er et virtuelt firma med fire erfarne partnere, der løser projekterne via outsourcing og samarbejde. Vi samarbejder altid med dygtige folk i hvert enkelt projekt. Selskabet Proximus blev stiftet i 2010 som Svinget A/S ved erhvervelsen af 25 lejligheder på Amager. I de følgende år investerede Proximus i ca 120 lejligheder og rækkehuse i Odense, Helsingør, Roskilde og Hellerup. Vi går meget op i at levere en høj kvalitet, som de efterfølgende ejere, kan have stor glæde af gennem generationer.

61


62


63


Bygherre Damhus Have ApS, Langelinie 5, 5230 Odense M, der er et 100 % ejet datterselskab af Proximus A/S Entreprenør Gråkjær A/S - Fabersvej 15, 7500 Holstebro Showroom Du finder vores showroom på byggepladsen, Auroravej 4-10, Rødovre.

Kontakt og salg Living Homes A/S 70102019 info@livinghomes.dk www.livinghomes.dk

Senest revideret 13.04.2018

Forbehold DamhusParken er et projekt, som endnu ikke er færdigbygget, og alle illustrationer er derfor 3D visualiseringer. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Damhusparken  
Damhusparken  
Advertisement