Page 1

#CMDK14

Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Sådan går det med content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske content marketing-industri.

I 2013 lavede vi den første store undersøgelse af det danske content marketing-landskab. For bare et år siden var content marketing stadig en disciplin i sit gryende forår, og der blev brugt en del energi på at diskutere, hvorvidt denne form for marketing virkelig var det nye sort eller blot endnu et buzzword opfundet af smarte amerikanere for at kunne sælge endnu en marketing-bog.

73 % af de danske virksomheder producerer i 2014 mere indhold, end de gjorde i 2013 Danske virksomheder bruger i gennemsnit 7 forskellige formater til deres content marketing – kun halvt så mange som deres ditto i Australien og UK Det og meget mere kan du læse om på de følgende sider. Vi håber, at vi med denne rapport er med til at gøre dig bare en smule klogere på content marketing i Danmark. Og vi glæder os til at følge udviklingen igen næste år.

2014-udgaven af Content Marketing i Danmark viser med al tydelighed, at det langtfra er tilfældet. Som disciplin har content marketing bidt sig fast, og endnu flere virksomheder bruger nu content marketing som en del af deres marketing-mix. Vi sidder i dag med anden udgave af undersøgelsen i hænderne. Det betyder, at vi ikke bare kan sammenligne de danske forhold med Nordamerika, Australien og UK, hvor der hvert år bliver gennemført lignende undersøgelser.

God læselyst. Jesper Laursen CEO, Brand Movers

Blandt de centrale fund i rapporten er 86 % af danske virksomheder bruger content marketing Kun 29 % af de danske virksomheder, der arbejder med content marketing, har en strategi for det

| 2 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


Bliv gratis abonnent på nyt magasin om content marketing Vi har lavet Content Marketing Magazine til dig, der vil vide, hvordan du kan bruge indhold til at skabe resultater for din virksomhed. Med Content Marketing Magazine får du: • Et lækkert layoutet magasin på tryk sendt direkte til din postkasse • Interviews med content marketing-stjerner fra ind- og udland

CONTENT M A R K E T I N G

M A G A Z I N E

Native advertising

Annoncens overmand? YouTube

Sådan får du succes med dine videoer Monopolbrud

Jyske Bank går efter medierne

• Brugervenlige guides, der hjælper dig med at omsætte teori til praksis

CONTENT MARKETING

• Analyser og cases, der gør dig i stand til at lægge en bedre content-strategi og opnå dine målsætninger • Og meget mere ... Tilmeld dig nu på www.brandmovers.dk/magasin

INTERV IEW ∕ CASES ∕ STR ATE GI ∕ ANA LYSER

Den største revolution siden internettet Nr.1 APRIL 2014


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Brug af content marketing

86% af danske virksomheder bruger content marketing Er content marketing en del af jeres samlede marketing-aktiviteter? 86% af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, bruger content marketing som en del af deres markedsføring. Det er en stigning på 5 procentpoint i forhold til sidste år, hvor kun 81 pct. angav at bruge content marketing.

/api/stylesheets/ 1?nofonts=1 /api/stylesheets/1?nofonts=1

Figur 1: Andelen af medvirkende danske virksomheder, der bruger content marketing

14% 14%

I 2013 var content marketing næsten lige udbredt i danske B2B- (82%) og B2C-virksomheder (80%). I 2014 har B2C-virksomheder (89%) overhalet B2Bvirksomhederne (82%). 86%

86%

Bruger content marketing

Bruger content marketing

Bruger ikke content marketing

Danmark er imidlertid noget bag efter udlandet, hvor det samlede tal for 2014 er 93% i Australien og 88% i UK.

Bruger ikke content marketing

Brug af content marketing

Brug af content marketing

| 4 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Effektivitet

57% af danske virksomheder har effektiv content marketing Hvor effektiv vil du vurdere jeres content marketing til at vĂŚre overordnet set? Figur 2: Virksomhedernes vurdering af deres content marketings effektivitet.

5% 5%

5% 5%

37%

37%

52%

52%

Meget effektiv

Meget effektiv

Effektiv

Hverken eller

Effektiv

Hverken eller

Ineffektiv

57% af de deltagende danske virksomheder vurderer deres content marketing til at vĂŚre effektiv (52%) eller meget effektiv (5%). Tendensen er den samme for B2C (59%) og B2B (56%).

Ineffektiv | 5 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Profil for effektiv content marketing

Sådan ser en effektiv content marketing-maskine ud Figur 3: Figuren viser udvalgte statistikker for hhv. virksomheder, hvis content marketing er angivet til at være effektiv eller meget effektiv (i figuren omtalt som ‘effektiv’) og virksomheder, hvis content marketing er angivet til at være ineffektiv eller meget ineffektiv (i figuren angivet som ‘ineffektiv’).

Virksomheder, der har angivet, at deres content marketing er ‘meget effektiv’ eller ‘effektiv’ er karakteriseret ved at:

Effektiv

Alle

Ineffektiv

Har dokumenteret content marketing-strategi

43%

30%

10%

Har medarbejder, der er ansvarlig for strategien

55%

45%

40%

Producerer betydeligt mere eller mere indhold i 2014 end i 2013

84%

78%

60%

Er til stede på sociale medier

90%

83%

80%

Outsourcer måling og analyse af content marketing

18%

19%

40%

Er udfordret af at producere engagerende indhold

64%

59%

80%

Producerer indhold, der engagerer målgruppen

Mangler buy-in fra ledelsen

6%

12%

40%

Har buy-in fra ledelsen

30%

34%

70%

Kan måle indholdets effektivitet

Mangler evne til at måle indholdets effektivitet

| 6 | 21 |

Have en dokumenteret strategi for deres content marketingindsats Er til stede på sociale medier

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Strategi

Kun 29% af virksomhederne har en strategi for deres content marketing Har din virksomhed en dokumenteret content marketing-strategi? 6% Figur 4: Andelen af virksomheder, der arbejder med content marketing og har en strategi for det.

6% 29% 29%

For første gang har vi undersøgt, hvor stor en andel af de danske virksomheder, der bruger content marketing, der ogsü har en strategi for indsatsen. Kun 29% af de deltagende danske virksomheder har en strategi for deres content marketing-indsats.

65% 65%

Ja

Nej

Ved ikke

Ja

Nej

Ved ikke

Tallet er langt mindre end i Nordamerika (43%), Australien (52%) og UK (42%).

| 7 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Strategi

43% af virksomhederne har en, der er ansvarlig for content marketing-strategien Har din virksomhed en medarbejder, der er ansvarlig for jeres content marketing-strategi? Figur 5: Andelen af medvirkende danske 28% virksomheder, der har 28% en medarbejder, som er ansvarlig for content marketing-strategien.

43% 43%

Selvom kun 29 pct. af de deltagende virksomheder, som bruger content marketing, har en strategi for indsatsen, svarer hele 43%, at de har en person i organisationen, der er ansvarlig for strategien. Ogs책 n책r det handler om at have en ansvarlig for strategien, er Danmark noget efter udlandet, hvor tallet for Nordamerika er 72%, Australien 74% og UK 71%.

29%

29% Ja

Ja

Nej

Ved ikke eller ingen strategi

Nej

Ved ikke eller ingen strategi | 8 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Mængde af indhold

73% af virksomhederne producerer i dag mere indhold end for et år siden Producerer din virksomhed mere content i år, end I gjorde sidste år? 1% 3% 3%

Figur 6: Ændring i mængde af produceret 22% indhold for danske virksomheder ift. 22% til 2013.

1%

26% 26%

De deltagende danske virksomheder producerer betydeligt mere (26%) eller mere (47%) indhold i 2014, end de gjorde i 2013. 47%

47%

Betydeligt mere Betydeligt mere

Mere Mere

Samme mængde

Mindre

Samme mængde

Mindre

Betydeligt mindre Betydeligt mindre

| 9 | 21 |

Danmark ligger her på niveau med både Nordamerika (72%) og UK (76%) men noget under Australien (81%).

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

/api/stylesheets/31?nofonts=1 /api/stylesheets/31?nofonts=1

FIGUR 7 - FORMATER FIGUR 7 - FORMATER

Formater

Virksomhederne bruger i snit 7 forskellige formater i deres content marketing Hvilke formater bruger I i jeres content marketing? Danske virksomheder bruger i gennemsnit 7 forskellige formater i deres content marketing. Det er noget mindre end Australien (13) og UK (14). For danske virksomheder er de tre mest anvendte formater de samme i 2014, som det var i 2013. Sociale medier (83%) har i 2014 dog overhalet digitale nyhedsbreve (77%) som det mest brugte format.

Sociale Socialemedier medier(ikke (ikkeblogs)# blogs)# 83% 83% Digitale Digitalenyhedsbreve nyhedsbreve77% 77% Artikler Artiklerpå påegen egenhjemmeside hjemmeside72% 72% Videoer Videoer64% 64% Events Events(ikke (ikkeonline) online)50% 50% Foto Foto50% 50% Printmagasiner Printmagasiner31% 31% Undersøgelser Undersøgelser27% 27% Case-studier Case-studier26% 26% Mobilapplikationer Mobilapplikationer26% 26%

Blogs Blogs26% 26% Artikler Artiklerpå påandre andrevirksomheders virksomhedershjemmesider hjemmesider23% 23% Mobilt Mobiltindhold# indhold# 23% 23%

Blogs er langt mindre anvendt i Danmark (26%) end i Nordamerika (75%), Australien (80%) og UK (86%).

Digitale Digitalemagasiner magasiner19% 19% Årlige Årligerapporter rapporter18% 18% Mikrosites Mikrosites15% 15% Infografikker Infografikker10% 10% Printede Printedenyhedsbreve# nyhedsbreve# 10% 10%

Digitale magasiner, spil og mobilt indhold er langt mere brugt blandt B2Cvirksomheder end B2Bvirksomheder.

Hvidbøger Hvidbøger10% 10% Webinarer Webinarerog ogwebcasts# webcasts# 10% 10% Brandede Brandedeværktøjer værktøjer7% 7% Spil Spileller ellergamification-teknikker# gamification-teknikker# 6% 6% Bøger Bøger6% 6%

Omvendt er hvidbøger, webinarer/webcast og casestudier langt mere udbredt blandt B2B-virksomheder.

E-bøger E-bøger6% 6% Licenseret Licensereteller ellersyndikeret syndikeretindhold indhold 2% 2% Podcasts Podcasts 2% 2% Virtuelle Virtuellekonferencer konferencer 2% 2%

Figur 7: Danske virksomheders brug af4040 00 1010 2020 3030 forskellige formater til content marketing

| 10 | 21 |

5050

6060

7070

8080

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Formaters effektivitet

Video er det mest effektive format til content marketing

Videoer Videoer 86% 86% 81% Digitale Digitalenyhedsbreve nyhedsbreve 81%

Sociale Socialemedier, medier,der derikke ikkeererblogs blogs 79% 79% Mobilt Mobiltindhold indhold 74 74%% Events Events(ikke (ikkeonline) online) 72% 72% Foto Foto 71% 71%

Hvor effektive vil du bedømme de enkelte formater til at være ift. de mål, I har med aktiviteten? Danske virksomheder angiver videoer (86%), digitale nyhedsbreve (81%) og sociale medier (79%) som de mest effektive formater. Selvom video angives som det mest effektive format, er der kun 64% af virksomhederne, der bruger video i deres content marketing. Omvendt bruger 72% virksomhederne artikler på egen hjemmeside, selvom kun 62% mener, at det er et effektivt format.

Der er stor forskel på, hvilke formater B2C og B2Bvirksomheder opfatter som effektive. Mens B2C-virksomheder har stor succes med især video, foto og mobilapplikationer, har B2Bvirksomhederne mest glæde af formater som case-studier, undersøgelsesrapporter og infografikker.

Mobilapplikationer Mobilapplikationer66% 66% Artikler Artiklerpå påandres andres hjemmesider hjemmesider62% 62% 61% Blogs Blogs61%

Artikler Artiklerpå påegen egenhjemmeside hjemmeside61% 61% Case-studier Case-studier58% 58% Digitale Digitalemagasiner magasiner56% 56% Printmagasiner Printmagasiner51% 51% 51% Undersøgelsesrapporter Undersøgelsesrapporter51%

Infografikker Infografikker446% 6% 6% Webinarer Webinarerog ogwebcasts webcasts446%

Brandede Brandedeværktøjer værktøjer445% 5% Mikrosites Mikrosites4444%% E-bøger E-bøger31% 31% Spil Spileller ellergamification-teknikker gamification-teknikker31% 31% 30% Hvidbøger Hvidbøger30%

Virtuelle Virtuellekonferencer konferencer30% 30% 28% Printede Printedenyhedsbreve nyhedsbreve28%

Podcasts Podcasts26% 26% 23% Bøger Bøger23%

Årlige Årligerapporter rapporter23% 23% Licenseret Licensereteller ellersyndikeret syndikeretindhold indhold19% 19%

00

1010

2020

3030

4040

5050

6060

7070

8080

Figur 8: Virksomhedernes vurdering af, om et format er effektivt ift. at opnå målet med deres content marketing.

| 11 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Sociale medier

4 ud af 5 virksomheder bruger Facebook i deres content marketing Hvilke sociale medier bruger I til at distribuere indhold?

De danske virksomheder bruger i snit 3,4 forskellige sociale netværk, mens man bruger flere sociale kanaler i Nordamerika (6), Australien (5) og UK (6).

Figur 9: Andelen af deltagende virksomheder, der bruger de forskellige sociale netværk til distribution af indhold. Facebook 81% Facebook Facebook 81% LinkedIn81% 64%

De mest brugte sociale netværk blandt de danske virksomheder er Facebook (81%), LinkedIn (64%) og Youtube (64%).

LinkedIn LinkedIn64% 64% Youtube 64% Youtube Youtube 64% Twitter 64% 37% Twitter Twitter 37% 37% Google+ 29% Google+ Google+ 29% 29% Instagram 29%

78% procent af B2Bvirksomhederne bruger LinkedIn. Det samme gør kun 51% af B2C-virksomhederne. Det er dog en markant stigning i forhold til 2013, hvor tallet var 25%.

Instagram Instagram 29% Video29% 21% Video Video21% 21% Pinterest 9% Pinterest Pinterest9% 9% SlideShare 4% SlideShare SlideShare 4%2% T umblr4% TTumblr umblr 2% Flickr 2% 1% Flickr Flickr 1% 1% Foursquare 1% Foursquare Foursquare Vine 1% 01% Vine Vine00 0 StumpleUpon StumpleUpon 0 StumpleUpon Quora00 Quora00 Quora 0

10

20

30

40

50

60

70

80

00

1010

2020

3030

4040

5050

6060

7070

8080

| 12 | 21 |

Omvendt er 97% af de B2Cvirksomhederne i 2014 på Facebook, mens det kun er tilfældet for 62% af B2Bvirksomhederne.

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Sociale mediers effektivitet /api/stylesheets/31?nofonts=1

Danske virksomheder bruger de mest effektive sociale kanaler /api/stylesheets/31?nofonts=1

onts=1

Hvor effektive vil du bedømme de enkelte medier til at være ift. de mål, I har med aktiviteten? Facebook

Figur 10: De deltagende virksomheders vurdering Youtube af effektiviteten af de forskellige sociale netværk. LinkedIn Facebook Instagram Twitter Youtube

LinkedIn Google+ Instagram SlideShare Twitter Pinterest

Facebook (71%), Youtube (71%) og LinkedIn (67%) er de mest effektive sociale kanaler at distribuere indhold igennem, ligesom det også er de mest anvendte.

Google+ Flickr SlideShare Vine

Pinterest Tumblr Flickr Foursquare

Vine StumpleUpon Tumblr Quora Foursquare 10

20

30

Ef f ektiv

40

50

Mindre ef f ektiv

60

StumpleUpon 70

80

Quora

90

0

10

20

30

Ef f ektiv 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

| 50 13 | 21 |60

70

80

90

I Nordamerika, Australien og UK er LinkedIn derimod den mest effektive sociale kanal. I både Australien og UK vurderes det, at SlideShare, Twitter og Youtube er mere effektive end Facebook.

Mindre ef f ektiv 40

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Mål med content marketing

Øget brand awareness er stadig det vigtigste mål med content marketing Hvad er det primære mål med jeres content marketing? Figur 11: Det primære mål med de deltagende virksomheders content marketing-indsats. Øge Øge brand brand awareness awareness2424 %% Øge Øge kundetilgang kundetilgang15% 15%

Det vigtigste mål med de deltagende virksomheders content marketing-indsats er ligesom i 2013 at øge brand awareness (24%). Desuden topper kundetilgang (15%) og kundeloyalitet (14%) også listen.

Øge Øge kundeloyalitet kundeloyalitet1414 %% Øge engagement13% Øge engagement 13% Leadgenerering10% Leadgenerering 10% Skabe salg9% Skabe salg 9% Positionering som thoughtleader leader7% Positionering som thought 7% Øge trafik egen hjemmeside7% Øge trafik påpå egen hjemmeside 7% Lead managementogog nurturing1%1% Lead management nurturing 0 0

5 5

10 10

15 15

| 14 | 21 |

20 20

Der er imidlertid stor forskel på B2C og B2B. For B2C er de vigtigste mål brand awareness (20%), engagement (18%) og kundeloyalitet (17%), mens det for B2B er brand awareness (28%), leadgenerering (17%) og kundetilgang (13%).

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Måling af succes

Trafik er den vigtigste indikator for måling af succes med content marketing Hvilke kriterier bruger I til at måle succesen af jeres content marketing? Figur 12: Andelen af anvendte indikatorer for virksomheden i målingen af deres succes med content marketing. Trafik hjemmeside 76% Trafik påpå hjemmeside

Antal delinger sociale medier 53% Antal delinger påpå sociale medier

Trafik på virksomhedens hjemmeside (76%) er stadig den suverænt mest anvendte indikator, når de deltagende virksomheder skal måle deres succes med content marketing.

Kvalitativ feedback kunder 36% Kvalitativ feedback frafra kunder Direkte salj 36% Direkte salg

Brand awareness 32% Brand awareness VEO ranking 29% SEO ranking

brugt hjemmeside 27% TidTid brugt påpå hjemmeside

Øget kundeloyalitet 27% Øget kundeloyalitet

Det samme er tilfældet i Nordamerika, Australien og UK.

Antallet leads 22% Antallet afaf leads Kvaliteten leads 20% Kvaliteten afaf leads

Kundetilfredsheden med produkt ellereller service Antal 17% Kundetilfredsheden med produkt service links udefra til hjemmeside 11% Antal links udefra til hjemmeside

Krydssalg 6% Krydssalg Besparelser marketingbudgettew 4% Besparelser påpå marketingbudgette Affiliate salg Affiliate salg

2% 0

10

20

30

40

50

| 15 | 21 |

60

70

Tallene er nogenlunde de samme for B2C og B2B, hvor også antallet af delinger på sociale medier og mængden af kvalitativ feedback fra kunder er blandt de mest anvendte indikatorer.

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Budget

Virksomhederne bruger 26% af deres marketingbudget på content marketing Hvor stor en andel i procent af det samlede marketingbudget bruges til content marketing? Figur 13: Andelen af det totale marketingbudget, de deltagende virksomheder bruger på content marketing. 100%

De deltagende danske virksomheder bruger i gennemsnit 26% af deres samlede marketingbudget på content marketing. Det er et lille fald siden 2013, hvor tallet var 31%.

2%

75%-99% 4 % 50%-74 % 7% 25%-49% 12% 10%-24 % 26%

Niveauet er dog nogenlunde de samme som i Nordamerika (29%), Australien (27%) og UK (31%).

5%-9% 21% 0%

4%

Ved ikke 24 % 0

5

10

15

20

| 16 | 21 |

25

B2B (31%) bruger 9% mere af deres samlede marketingbudget på content marketing, end B2C (22%) gør.

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Budget

44% øger content marketing-budgettet over de næste 12 måneder Hvor stor en andel af marketingbudgettet skal bruges på content marketing i de næste 12 måneder sammenlignet med de forgangne 12 måneder? Figur 14: Andelen af det samlede marketingbudget, der over de næste tolv måneder skal bruges på content marketing.

21,15% 21,15%

43,75%

1,92%

43,75%

1,92%

33,17%

33,17% Større andel

Større andel

Uændret andel

Uændret andel

Mindre andel

Mindre andel

Ved ikke

44% af de deltagende danske virksomheder planlægger at øge andelen af det samlede marketingbudget, der skal bruges til content marketing. Det gælder både B2C og B2B. Det er et fald på 7 procentpoint sammenlignet med 2013. Tallet ligger også noget under udlandet, hvor flere planlægger at øge andelen til content marketing i Nordamerika (58%), Australien (69%) og UK (56%).

Ved ikke | 17 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Insourcing vs. outsourcing

54% af danske virksomheder outsourcer produktion af indhold Outsourcer I hele eller dele af jeres produktion af indhold? Figur 15: Andelen af virksomheder, der outsourcer produktion af indhold.

46% 46%

49% 49%

Det betyder, at danske virksomheder outsourcer en del mere, end det er tilfĂŚldet i Nordamerika (44%), Australien (51%) og UK (47%).

5% 5% Insourcer alt Insourcer alt

Outsourcer alt Outsourcer alt

54% af de deltagende virksomheder outsourcer hele (5%) eller dele (49%) af produktionen af indhold til andre virksomheder.

Begge dele Begge dele

| 18 | 21 |

B2C outsourcer lidt mere (59%), end B2B gør (50%).

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Insourcing vs. outsourcing

Design og produktion af tekst bliver outsourcet mest Hvilken del af produktionen af indhold outsourcer din virksomhed? Figur 16: Andelen af virksomheder, der outsourcer forskellige dele af produktionen af indhold. 40% 40% Design Design Tekst Tekst 30% 30% Målinger Målinger ogog analyser analyser 20% 20% 16% 16% indhold Redigering Redigering af af indhold 16% 16% Distributionen af af indhold Distributionen indhold

Design (40%) og produktion af tekst (30%) er de dele af indholdsproduktionen, der oftest bliver outsourcet.

8%8% Planlægning af af indhold ogog strategi Planlægning indhold strategi 7%7% Udarbejdelse af af personaer Udarbejdelse personaer

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

| 19 | 21 |

30 30

35 35

Det samme er tilfældet i Nordamerika, Australien og UK, der bare outsourcer meget mere.

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Udfordringer

At producere (nok) engagerende indhold er den største udfordring Hvad de største udfordringer ved jeres content marketing-aktiviteter? Figur 17: Andelen af virksomheder, der har en given udfordring. AtAt producere producere indhold, indhold, der der engagerer engagerer målgruppen målgruppen59% 59%

45% AtAt producere producere nok nok indhold indhold45% 35% AtAt få få medarbejdere medarbejdere udenfor udenfor marketing-afdelingen marketing-afdelingen til til at at bidrage35% bidrage Manglende evne måle effektiviteten indholdet3434 Manglende evne til til at at måle effektiviteten af af indholdet %% producere varieret indhold30% AtAt producere varieret indhold 30%

26% Manglende budget26% Manglende budget 21% Manglende viden, træning ressourcer21% Manglende viden, træning ogog ressourcer Manglende integration øvrige marketing-aktiviteter16% Manglende integration til til øvrige marketing-aktiviteter 16%

12% Manglende buy-in ledelse12% Manglende buy-in frafra ledelse rekruttere kvalificerede medarbejdere lave content marketing5%5% AtAt rekruttere kvalificerede medarbejdere til til at at lave content marketing 0 0

10 10 20 20 30 30 40 40 50 50

| 20 | 21 |

Ligesom i 2013 er danske virksomheders største content marketing-udfordring at producere indhold, der engagerer målgruppen (59%), at producere indhold nok (45%) og at få medarbejdere uden for marketing-afdelingen til at bidrage.

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen Content Marketing i Danmark gennemføres hvert år og kortlægger det danske content marketing-landskab. Content Marketing i Danmark 2014 er lavet af content marketing-bureauet Brand Movers i samarbejde med Huset Markedsføring. Undersøgelsen blev gennemført i april og maj 2014 blandt læsere på Huset Markedsførings hjemmeside www.markedsforing.dk. Desuden deltog modtagere af Brand Movers nyhedsbrev. I alt deltog 309 respondenter i undersøgelsen. I undersøgelsen refereres til lignende undersøgelser fra Nordamerika, Australien og UK. De kan alle findes på www.contentmarketinginstitute.com/research. Om Brand Movers Brand Movers er et content marketing-bureau med rødder i journalistikken. Sammen med vores søsterselskab, Media Movers, producerer vi hvert år over 10.000 artikler, blogposts, videoer og infografikker, ligesom vi layouter over 500 magasiner og avistillæg og skyder et hav af still-billeder. Vi har med andre ord styr på, hvordan man fortæller historier, der underholder, informerer og engagerer vores læsere og brugere både off- og online. Om foreningen Huset Markedsføring Huset Markedsføring er en medlemsdrevet forening uafhængig af særinteresser. Vores primære formål er at varetage marketingfagets interesser overfor myndigheder og andre interesseorganisationer – og dermed være det naturlige omdrejningspunkt for alle medie-, salgs-, marketing-, reklame- og kommunikationsfolk. Vores mål er at sikre medlemmerne nem adgang til relevante nyheder og tendenser, baggrund og opdatering, efteruddannelse og fagseminarer.

| 21 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |

Content marketing i danmark 2014  
Advertisement