Page 1

Informatievaardigheden een introductie

Jaap Walhout


Overzicht

Even voorstellen

Belang van informatievaardigheden

Informatievaardigheden & 10 jaar onderzoek bij CELSTEC

Informatievaardigheden & mediawijsheid

Informatievaardigheden in het onderwijs


Even voorstellen

Studie economie Universiteit Maastricht 1993 – 1998 promotie onderzoek informatievaardigheden 2009 – heden

Cursusontwikkelaar OU Fac Management Wetenschappen 1998 – 2004 CELSTEC 2012 – heden

Projecten Ict-rijk onderwijs 2006 – 2010 Informatievaardigheden Cursus / workshops / trainingen 2007 – heden

Ruud de Moor Centrum 2004 – 2011


“Ik hoef niet naar school, want ik google.�

Alles staat op internet

Je hebt school niet meer nodig om alle informatie tot je te nemen

Google = het nieuwe leren


Stel taakeisen vast

1

Verduidelijk de opdracht

OriĂŤnteer op het onderwerp Baken onderwerp af Stel vragen op Bepaal de zoekstrategie

2

Zoek informatie

Voer de strategie uit Evalueer de zoekresultaten Scan sites

3

Selecteer en verwerk info

Beoordeel sites / informatie Bestudeer gekozen sites Bewaar relevante informatie OriĂŤnteer op de opdracht

4

Presenteer informatie

Plan productontwikkeling Werk het product uit Reviseer het product

5

Reguleer en evalueer

Reguleer proces Evalueer proces en product

Informatievaardig in 5 Stappen


Beoordelingscriteria

Bruikbaar?

Connectie met de taak Publiek Versheid Uiterlijk

Verifieerbaar?

Auteur Referenties Overeenkomst met andere bronnen

Betrouwbaar?

Betrouwbare organisatie? Primaire bron? Doel Soort website


Beoordelingscriteria

Een eenvoudiger rijtje: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe?


BeĂŻnvloedende factoren

Individuele factoren

Taalvaardigheid Voorkennis Bekendheid met taakcontext Opvattingen over kennis Geloof ďƒł weten

Context factoren

Vraagstelling Aanwijzingen Taakcondities

Bron factoren

Hoeveelheid en type informatie Toegangsmogelijkheden


Informatievaardigheden

Instrumenteel vaardig  strategisch vaardig: kinderen zijn vaak instrumenteel vaardig, vaak wordt daaruit geconcludeerd dat ze ook informatievaardig zijn. Onterecht!

Iteratief proces: je springt heen en weer tussen de verschillende stappen

Onbewust  bewust: veel dingen doe je onbewust, het is van belang om je eerst bewust te worden van wat goed/fout gaat

Automatisering van deelvaardigheden: oefening zorgt ervoor dat je de verschillende deelvaardigheden op den duur automatiseert / internaliseert


10 jaar onderzoek



Gericht op hoe het proces verloopt



Gericht op instructie principes en het ontwikkelen van onderwijs


Proces in kaart brengen met eye tracking onderzoek


Waar kijkt iemand naar op een Google pagina?


Afgerond onderzoek

Proces van oplossen van informatieproblemen

Vergelijken zoekgedrag van experts vs beginners

Beoordelen van bronnen en informatie

Beoordelen en de rol van voorkennis daarin

Integratie van informatievaardigheden & vakinhoud in het onderwijs


Huidig onderzoek

Het effect van het gebruik van een outline-tool op het schrijf- en leerproces

De invloed van opvattingen over kennis op het beoordelen van informatie

Effecten van verschillende typen feedback op het leren van informatievaardigheden

Het leren ordenen van informatie tijdens het zoekproces

Het effect van een cursus informatievaardigheden

Het gebruik van rubrics bij het beoordelen van informatievaardige opdrachten


Informatievaardigheden & mediawijsheid

Duidelijke connectie met informatievaardigheden Achtergrond connectie met informatievaardigheden


Informatievaardigheden in het onderwijs

Integreren met vakinhoud

Authentieke taken

Opbouw in moeilijkheidsgraad


Contact

E-mail:

jaap.walhout@ou.nl

Twitter:

@jaap_w

Presentatie jaap walhout  
Advertisement