Issuu on Google+

GEÏNTEGREERDE PROEF

HANNE SCHUTYSER SINT-JOZEFINSTITUUT HANDEL & TOERISME

SINT-JOZEFSINSTITUUT HANDEL & TOERISME ZILVERSTRAAT 26 8000 BRUGGE

2012-2013 MENTOR: S. DE MEYER

1


GEÏNTEGREERDE PROEF

HANNE SCHUTYSER SINT-JOZEFINSTITUUT HANDEL & TOERISME

SINT-JOZEFINSTITUUT HANDEL & TOERISME ZILVERSTRAAT 26 8000 BRUGGE 3

2012-2013 MENTOR: S. DE MEYER


1.

WOORD VOORAF

Met trots stel ik hier mijn geïntegreerde proef (GIP) voor. Dit jaarwerk kwam tot stand na een jaar lang zoeken, zwoegen, lachen en zweten (en nu en dan een welgemeende vloek). Met dit eindwerk toon ik aan dat ik klaar ben voor de volgende stap en dat ik mijn diploma verdien. Deze GIP en dus ook al zijn taken zijn gebaseerd op de verschillende taken binnen de minionderneming VERTO. Door de minionderneming heb ik een beeld gekregen van hoe de bedrijfswereld eruit ziet en welke functie mij ligt. De verschillende taken die ik heb moeten uitvoeren staan, zoals eerder vermeld, in verband met minionderneming en zijn dus ook vakgebonden. Om dit eindwerk tot stand te brengen heb ik gebruik gemaakt van verschillende computerprogramma’s zoals Microsoft Word en Microsoft Excel maar ook van internetprogramma’s zoals Mytaggle en Issuu. Zonder de begeleiding van verschillende mensen had ik mijn GIP nooit tot een goed einde kunnen brengen. Daarom zou ik graag mijn ouders en mijn zus bedanken om mijn taken telkens opnieuw te overlezen en om hun advies. Emma Puype voor al de groepswerken die we door onze goede samenwerking telkens tot een goed einde hebben kunnen brengen. En natuurlijk ook mijn mentor mevrouw De Meyer en al de begeleidende leerkrachten om hun advies en geduld, met name mevrouw De Meulder, mevrouw De Muynck, de heer Vandaele en de heer Devriendt.

3


4


2.

INLEIDING

Doorheen mijn GIP zal u verschillende onderdelen vinden, zo zult u na de inhoudsopgave, overzicht van bijlagen en mijn bibliografie, al mijn taken vinden van doorheen het jaar. Als laatste onderdeel zult u de conclusie en de bijlagen vinden. Al de taken zijn vakgebonden en slaan op de vakken bedrijfseconomie, Frans, Nederlands, Engels en informatica. De taken zijn chronologisch gerangschikt en volgen de evolutie van de minionderneming. De taken die we moesten maken voor bedrijfseconomie waren meer onderzoekend en concluderend. Van Engels, Nederlands en Frans was de inhoud, creativiteit en de grammatica het belangrijkst en voor informatica was het gebruiken van formules, programma’s… het hoofddoel. De eerste taak die ik heb moeten maken was een organogram. Hiermee werd de verdeling van de functies aangetoond. Doorheen het jaar was er een herverdeling van de functies waarbij er ook een organogram hoorde. De eerstvolgende taken hebben allemaal te maken met het startmoment van de miniondernemingen. Daarvoor heb ik een uitnodiging geschreven, ervoor gezorgd dat de aandelen klaar waren, op de vergadering zelf iedereen die aanwezig was registreren en ten slotte ook een website op poten gezet. Eenmaal we echt begonnen waren, kregen we als opdracht een marktonderzoek te voeren om te kijken wat men nu van ons assortiment vond. Daaropvolgend had ik voor Frans de opdracht om op zo’n origineel mogelijke manier het assortiment voor te stellen. Tegen dan kwam het bezoek aan Zweden dichterbij en kregen we de kans om een travel guide maken voor Engels met ‘The best of Belgium and Bruges’. Vervolgens mocht ik een marketingmix maken voor bedrijfseconomie, waarbij ik de verschillende aspecten van de markt onderzocht en een aansluitende reclamecampagne maakte voor Frans. Aansluitend op mijn travel guide en het bezoek aan Zweden had ik het eerste contact met mijn gastgezin. Deze taken lopen tot en met pagina… Voor het tweede trimester stonden er ook een heel deel nieuwe opdrachten op het programma. De eerste twee opdrachten voor het tweede trimester waren het maken van een sollicitatiebrief en het opstellen van een CV; daarbij kwam ook een sollicitatiegesprek. Vervolgens was het tijd om nog eens mijn boekhoudkundige talenten boven te halen voor het maken van een boekhoudkundige verwerking van verkoopfacturen. Hierna schreef ik over mijn ervaringen in Zweden in mijn journal intime. Zoals bij iedere richting moesten er natuurlijk ook een paar verslagen geschreven worden. Eén van die verslagen is te vinden onder de naam ‘ondernemer voor de klas’ waarbij de baas van ‘In The Pocket’ zijn verhaal als ondernemer kwam vertellen. Ten slotte stond mijn laatste taak van het trimester voor de deur waarbij ik een analyse van een jaarrekening moest maken. Toen kwamen de laatste maanden van mijn middelbare carrière er al aan en ik ben er meteen stevig ingevlogen met het fictief opstarten van een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk horen er bij een onderneming ook klachten en die kan je dan weer terugvinden bij ‘la plainte’. Ten slotte zat het schooljaar erop en heb ik een tweede aandeelhoudersvergadering georganiseerd en een uitnodiging gemaakt.

5


Als allerlaatste zult u nog twee verslagen vinden van bedrijven die we bezocht hebben toen we in Zweden waren. Ik dank u hierbij voor de interesse die u toont in mijn eindwerk.

4


3.

INHOUDSOPGAVE

1.

Woord vooraf .................................................................................................................................. 3

2.

Inleiding........................................................................................................................................... 5

3.

Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 7

4.

Overzicht van de bijlagen ............................................................................................................... 9

5.

Bibliografie .................................................................................................................................... 11

6.

Eigenlijke inhoud eindwerk ........................................................................................................... 13

6.1 Organogram .................................................................................................................................. 13 6.1.1

Organogram september................................................................................................. 13

6.1.2

Organogram januari ....................................................................................................... 14

6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ..................................................................................... 15 6.3 Afdrukken aandelen ...................................................................................................................... 15 6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering ............................................................................ 15 6.5 Website minionderneming ........................................................................................................... 16 6.6 Marktonderzoek: enquête + analyse ............................................................................................ 17 6.7 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ........................................................................ 21 6.7.1

10 produits ..................................................................................................................... 24

6.8 Travel guide ‘The best of Belgium and Bruges’ ............................................................................ 31 6.9 Marketing mix ............................................................................................................................... 40 6.10Une campagne publicitaire ........................................................................................................... 52 6.10.1 Text publicitaire de 8 lignes ........................................................................................... 52 6.11Email contacts with Swedish students.......................................................................................... 53 6.11.1 1ste e-mail ....................................................................................................................... 53 6.11.2 Antwoord ....................................................................................................................... 54 6.12Sollicitatiebrief en CV .................................................................................................................... 55 6.13Sollicitatiegesprek ......................................................................................................................... 56 6.14Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen .......................................................................... 57 6.15Journal intime ............................................................................................................................... 58 6.16Ondernemer voor de klas ............................................................................................................. 58 6.17Analyse van de jaarrekening ......................................................................................................... 59 6.17.1 Liquiditeit ....................................................................................................................... 59 6.17.2 Solvabiliteit..................................................................................................................... 60 6.17.3 Rendabiliteit ................................................................................................................... 60 6.17.4 EBIT................................................................................................................................. 60 6.18File: ‘starting up a new business in the UK’ .................................................................................. 61 6.19La plainte / Le commerce par téléphone ...................................................................................... 65

7


6.20Uitnodiging aandeelhoudervergadering 2 .................................................................................... 66 6.21Bedrijfsbezoeken........................................................................................................................... 67 6.21.1 Modular .......................................................................................................................... 67 6.21.2 Inredia ............................................................................................................................ 68 6.21.3 Prisma Teknik ................................................................................................................. 69 7.

Conclusie ....................................................................................................................................... 70

4


4. 8.

OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN

Bijlagen ............................................................................................................................................ 1

8.1 Bijlage 1: uitnodiging aandeelhoudersvergadering ........................................................................ 1 8.2 Bijlage 2: afgenomen enquĂŞtes ...................................................................................................... 3 8.3 Bijlage 3: lettre commercial ............................................................................................................ 5 8.4 Bijalge 4: affiche .............................................................................................................................. 6 8.5 Bijlage 5: CV .................................................................................................................................... 7 8.6 Bijlage 6: verkoopfacturen ............................................................................................................ 14 8.7 Bijlage 7: analyse jaarrekening ..................................................................................................... 15 8.8 Bijlage 8: Starting up a new business in the UK ............................................................................ 20 8.9 Bijlage 9: lettre commerciale ........................................................................................................ 22 8.10Bijlage 10: logboek ........................................................................................................................ 23 8.11bijlage 11: verslag bestuursvergadering ....................................................................................... 26

9


4


5.

BIBLIOGRAFIE

Internetbronnen British Chambers. (2013-04-12). Cambridges chambers of commerce, https://www.britishchambers.org.uk/530/cambridgeshire-chambers-of-commerce.html. Google. (2013-02-05). Google afbeeldingen, http://www.google.be/. Goverment UK. (2013-04-13). Starting up a business, https://www.gov.uk/starting -up-a-business. Government UK. (2013-04-13). Employing staff, https://www.gov.uk/employing-staff. Interglot. (2013-05-01). http://www.interglot.com/. Issuu. (2013-05-02). http://www.issuu.com/. Mytaggle. (2013-04-20). http://www.mytaggle.nl/. Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Brugge. (2012-10). http://www.sintjozefbrugge.be/. Vertalen.nu. (2013-05-01). http://www.vertalen.nu/. Wikipedia. (2012-11). http://en.wikipedia.org/wiki/.

Literatuur Devriendt, D. (2010). Word 2007 – 2010, Gevorderd voor wie echt met Word wil werken. Declerck, J., Vandaele, J. (2013). Voorwoord, inleiding en conclusie. De Muynck, L. (2013). La plainte. Fleerackers, T., Van de Cruys, V., Van Doorne, O. (2012). De onderneming en haar omgeving: marketing, Handel 5 – module 2. Berchem: uitgeverij de boeck. Fleerackers, T., Van de Cruys, V., Van Doorne, O. (2012). Transacties met andere landen: boekhoudkundige verwerkingen en btw-reglementering, Handelvijf/zes - module 5.Berchem: uitgeverij de boeck. Heyvaert, F., Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Van Doorne, O. (2012). De boekhouding als beleidsinstrument, Handelvijf/zes – module 8. Berchem: uitgeverij de boeck.

11


4


6. 6.1

EIGENLIJKE INHOUD EINDWERK ORGANOGRAM

6.1.1 ORGANOGRAM SEPTEMBER CEO GUILLAUME VERDONCK

MANAGER ASSISTENT HANNE SCHUTYSER

ADMINISTRATIEF DIRECTEUR NICOLAS FLORÉAL

HRM-MANAGER FLORIAN CARBONEZ

WEBASTER THIBAUT DE MEYER

13

FINANCIEEL DIRECTEUR SOPHIE GERNAEY

BOEKHOUDER EMMA PUYPE AXELLE GEORGE

KASSIER OLIVIER VANLERBERGHE

TECHNISCH DIRECTEUR TJUNDI NOPPE

COMMERCIEEL DIRECTEUR

JEAN-BAPTIST LEMAIRE

AANKOOP WOUT HOFFMAN

PR EN RECLAME SHELLY VANDEWIELE ANABEL VANDESANDE

MAGAZIJNIER LAUREN VAN ISEGHEM OLIVIER VANLERBERGHE

ORDER-ENTRY MAXINE HUYVAERT FLORIAN CARBONEZ


6.1.2 ORGANOGRAM JANUARI

CEO GUILLAUME VERDONCK

MANAGER ASSISTENT OLIVER VANLERBERGHE

ADMINISTRATIEF DIRECTEUR NICOLAS FLORÉAL

FINANCIEEL DIRECTEUR AXELLE GEORGES

TECHNISCH DIRECTEUR LAUREN VAN ISEGHEM

COMMERCIEEL DIRECTEUR

JEAN-BAPTIST LEMAIRE

HRM-MANAGER HANNE SCHUTYSER MAXINE HUYVAERT

BOEKHOUDER EMMA PUYPE SOPHIE GERNAEY

AANKOOP THIBAUT DE MEYER

PR EN RECLAME WOUT HOFFMAN MAXINE HUYVAERT FLORIAN CARBONEZ

WEBMASTER WOUT HOFFMAN

KASSIER SHELLY VANDEWIELE

MAGAZIJNIER TJUNDI NOPPE ANABEL VANDESANDE

ORDER-ENTRY HANNE SCHUTYSER SHELLY VANDEWIELE

U kunt de organogrammen ook digitaal vinden onder de submap organogram.

4


6.2

UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING

Op iedere uitnodiging stond de vraag of de aandeelhouders zich zouden kunnen registreren op http://mini.jozefienen.be met de vraag hun gegevens te controleren en hun aanwezigheid te bevestigen. Dit werd allemaal opgeslagen in een Excel bestand. Bij aankomst werd de aanwezigheid gecontroleerd d.m.v. een gepersonaliseerde barcode. De genodigden moesten ook hun aandeelhoudersstrookje getekend meenemen om op het einde van het jaar hun dividend te kunnen ontvangen. Mijn uitnodiging kunt u vinden bij Bijlagen onder Bijlage 1, digitaal kunt u hem vinden in de submap aandeelhoudersvergadering.

6.3

AFDRUKKEN AANDELEN

Alle aandeelhouders kregen een gepersonaliseerde uitnodiging. Via verzendlijsten in Microsoft Word kan je gemakkelijk brieven personaliseren. Dit staat in verband met een Excel lijst met al de gegevens die je graag zou willen personaliseren. Eerst moet je aanduiden wat je graag zou willen personaliseren zoals brieven, etiketten… Vervolgens duid je aan welke Excel lijst je daar voor wilt gebruiken. Nadien kan je via samenvoegvelden aanduiden welke gegevens je op welke plaats wilt plaatsen. Als je dit allemaal hebt gedaan rest er je nog maar één stap en dat is via voltooien en samenvoegen. U kan daar kiezen voor afzonderlijke documenten bewerken of documenten afdrukken afhankelijk van wat u wilt. Bij afzonderlijke documenten bewerken ziet u eerst nog eens al je brieven op een rijtje, bij documenten afdrukken zullen de brieven onmiddellijk worden afgedrukt. U kunt mijn afdrukbare aandelen vinden in mijn digitale bijlagen in de submap aandeelhoudersvergadering.

6.4

ONLINE REGISTRATIE AANDEELHOUDERSVERGADERING

Bij het ontvangen van de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering werd er gevraagd of men zich kon registreren. Dit konden ze doen via http://mini.jozefienen.be. Daar werd hen gevraagd of ze aanwezig konden zijn, indien ja ook met hoeveel personen. Er werd ook gevraagd hun gegevens te controleren zodat er zeker geen fouten in zouden zitten, dit werd dan omgevormd tot een Excel lijst. Met dit systeem konden we nagaan hoeveel mensen er aanwezig gingen zijn.

15


6.5

WEBSITE MINIONDERNEMING

Na een moeilijke start met de leerlingen van het zesde Informaticabeheer hebben we op dinsdag 16 oktober een mooie startpagina kunnen afleveren. Het was de bedoeling dat nadat wij een ‘ontwerp’ hadden gemaakt zij die technisch uitvoerden. De webmasters zorgden ervoor dat alles vlot verliep; in het eerste trimester was dat Thibaut De Meyer en in het tweede trimester Wout Hoffman. In de volgende screenshots ziet u verschillende pagina’s van onze website. Als u deze in zijn geheel wilt bekijken kan u dit doen via http://verto-sjz.be, u kan dit ook doen via de QR-code hieronder.

4


6.6

MARKTONDERZOEK: ENQUÊTE + ANALYSE

Op maandag 5 en vrijdag 18 november zijn we, Emma Puype en Hanne Schutyser uit het 6de Handel van het Sint- Jozefsinstituut Handel & Toerisme, op straat getrokken met de vraag wat men vindt van onze productkeuze. Deze opdracht heeft betrekking op ons eindwerk namelijk de GIP en onze minionderneming. De minionderneming is een project waar we de echt businesswereld leren kennen, wij verkopen biologische- en suikervrije producten. Met de vraag of men bereid is meer te betalen en of men vindt dat biologische- en suikervrije producten genoeg in de media voorkomen. We hebben geprobeerd een gelijk aantal mannen en vrouwen te enquêteren uit verschillende leeftijdscategorieën. Met als voordeel, dat we ook onze minionderneming een beetje bekender gemaakt hebben. 1. Man of vrouw?

Geslacht Man 38%

Vrouw 62%

Uit onze enquête is gebleken dat er meer vrouwen geïnteresseerd zijn in biologische- en suikervrije producten. Daaruit kunnen we vaststellen dat we onze reclame meer vrouwvriendelijk moeten maken, maar dat we de mannen niet mogen vergeten en eventueel een aparte campagne maken. 2. Leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie 10 5

17

61+

46-60…

31-45…

19-30…

Aantal 0-18…

0


3. Vindt u onze productkeuze goed?

Productkeuze Neen Ja 0

5

10

15

20

Van alle ondervraagden hebben we geen enkele negatieve reactie gehad op onze productkeuze. Dit duidt aan dat wij goed in de smaak vallen met onze producten en dat de meerderheid ge誰nteresseerd is in biologische en suikervrije producten. Uit onderzoek hebben wij ondervonden dat het biologische aspect van onze minionderneming meer aanspreekt bij ons publiek dan het suikervrije aspect. Onze frisdrank en sapjes vielen het meest in de smaak. Onze chocolade viel het minst in de smaak, maar uit verkoop merken we dit echter niet.

4. Koopt u biologische en suikervrije producten? Afhankelijk van de leeftijd kopen mensen biologische en suikervrije producten. Zo is gebleken dat 3/5 van de 40 plussers er zijn ge誰nteresseerd. Hoe jonger, hoe minder mensen bereid zijn om deze producten aan te kopen. Dit is ook logisch want jongere mensen hebben minder geld en moeten veel sparen. Daartegenover staan oudere mensen, zij hebben meestal meer geld hebben en vaak een slechtere gezondheid.

5. Bent u bereid om meer te betalen voor biologische en suikervrije producten?

Bent u bereid meer te betalen? 11

Ja

10

Uit onderzoek hebben we afgeleid dat de mening verdeeld is. Of we de prijzen nu aanpassen of niet, het zou geen verschil maken. Het blijft 50/50. 11 van de 21 zijn bereid om meer te betalen, 10 niet. Het enige wat we moeten doen en zeker ook proberen zijn onze prijzen zo laag mogelijk te houden.

neen

4


6. Voor welke van deze producten bent u bereid meer te betalen?

Voor welke producten bent u bereid meer te betalen? Biologische sapjes Suikervrije chocolade

Zoals u ziet op het schijfdiagram, zijn de mensen bereid om meer te betalen voor onze biologische sapjes, gevolgd door onze biologische frisdranken en suikervrije chocolade. Voor suikervrije snoepjes is men niet bereid meer te betalen. Hieruit concluderen wij dat we ons assortiment moeten aanpassen. Hierbij zouden we onze suikervrije snoepjes moeten schrappen en eerder een extra smaak van sapje bijvoegen.

7. Vindt u dat biologische en suikervrije producten genoeg in de media voorkomen? Meer dan de helft van onze ondervraagden vindt dat onze productsoorten niet genoeg in de media voorkomen. Daaruit kun je besluiten dat we veel reclame moeten maken om onze producten ietwat gekender te maken. Wij zullen dit aan de hand van een uitgebreide reclamecampagne proberen te bereiken.

Komen onze producten genoeg in de media? 20 15 10

Aantal

5 0 Ja

Neen

8. Zou u meer biologische en suikervrije producten kopen als er meer aanbod zou zijn?

Verkoop Ja

Nee

32% 68%

19

Zoals overduidelijk wordt weergegeven op de diagram is de meerderheid bereid om meer te kopen als er meer aanbod zou zijn. Deze kunnen wij zien als een kans, hoe meer we verkopen, hoe bekender we worden en hoe meer klanten we kunnen aansporen. We kunnen hieruit besluiten ons assortiment eventueel uit te breiden.


9. Waaraan denkt u als u de naam Verto hoort? Is het een naam die u zal bijblijven? De meeste mensen denken aan groen wanneer ze Verto horen. Hierbij zijn we in onze missie geslaagd namelijk Verto komt van het Franse ‘vert’ dat staat voor groen, groen wordt bij veel mensen geassocieerd met gezond. Ook kwam wijn, Italiaans en Cercle aanbod die jammer genoeg niet aansluiten bij Verto. Alle ondervraagden lieten ons weten dat Verto een naam is die hen zal bijblijven en waar ze graag meer over zouden willen weten.

10. Wat vindt u van ons logo? Dit element van onze enquête heeft geen meerwaarde. We stelden deze vraag puur uit nieuwsgierigheid wat men vindt van ons logo. Gelukkig was iedereen zeer positief.

 ALGEMEEN BESLUIT Uit onderzoek van een ongeveer gelijk aantal mannen en vrouwen verspreid over verschillende leeftijdscategorie is gebleken dat we in het algemeen een goede productkeuze hebben vermits enkele aanpassingen zoals het aanpassen van de smaken van de sapjes en het verwijderen van de suikervrije snoepjes. We willen ook ons productassortiment verbreden door extra smaken of een nieuw product in te voegen. De meest ondervraagden vonden dat biologische en suikervrije producten niet genoeg in de media voorkomen. Voor ons, als minionderneming is het niet mogelijk om een groot publiek aan te spreken, maar we kunnen wel proberen kennis bij te brengen over biologische en suikervrije producten bij onze familie, vrienden, kennissen en toevallige passanten. Dit kunnen we doen door bij verkoopmomenten de mensen informatie te geven over onze producten en al hun vragen te beantwoorden.

Tot ons geluk valt ons logo op en valt hij in de smaak bij de geënquêteerde. De mensen lieten ons weten dat Verto een naam is die onze producten goed weerspiegelen en het een naam die gemakkelijk en goed te onthouden is. Net als onze naam is ons logo eigentijds, wat men kon appreciëren.

De enquête vindt u in de bijlage onder bijlage 2.

4


6.7

PRESENTER L’ASSORTIMENT DE VOTRE MINI-ENTREPRISE

Als u de digitale versie wilt bekijken, kunt u die vinden onder de submap assortiment. Mijn lettre commercial staat tussen de bijlagen als bijalge 3.

21


6.7.1 10 PRODUITS

DU JUS DE POMMES Le jus de pommes ‘Verhofstede’, pressé au frais est bon pour la santé, Il ne contient pas de sucre donc vous buvez uniquement du jus pur. Il est fabriqué sans substances ajoutées. On peut déguster ce produit délicieux à chaque moment de la journée. C’est pour tout le monde.

Fournisseur Prix

Verhofstede € 2,50

DU JUS DE POMMES AUX

DU JUS DE POMMES AUX FRUITS

BETTERAVES ROUGES ET AUX

DES BOIS

CAROTTES Ce jus est aussi très bon pour la santé, c’est un jus sans sucre et sans colorants ajoutés. Nous avons choisi le jus aux betteraves rouges parce que il est très bon pour votre résistance, c’est idéal pour l’hiver. Nous allons vendre ce jus seulement pendant l’hiver, en été nous pensons à vendre le jus de pommes au citron pour avoir un sentiment d’été. Les carottes n’ont pas vraiment de fonction, elles ont été ajoutées pour neutraliser le goût de betterave rouge. Le fournisseur de ce jus est Verhofstede.

Fournisseur Prix

Verhofstede € 3,00

Le jus de pommes aux fruits des bois fraîchement pressés, est le nouveau produit de Verhofstede. Il est riche en vitamines et ne contient pas de produits de conservation. C’est un produit pour toute l’année. On congèle les fruits des bois de sorte qu’ on peut les utiliser à chaque moment de l’année. C’est un produit qui est très frais et très innovateur.

Fournisseur Prix

Verhofstede € 3,00


DE LA CONFITURE AUX FRUITS DE LA

DE LA CONFITURE AUX CERISES ET

PASSION ET ABRICOTS

AMANDES

Nous vendons la confiture en petit format. Le saveur est spécial et exceptionnel. Le fournisseur est ‘Jam Jam van het Landhuys ‘. C’est une confiture avec seulement 20% de sucre. Elle est fraîche et faite avec des fruits fraîches et biologiques, cultivée sur place. C’est exclusif dans la région de Bruges.

C’est la confiture classique avec un goût spécial. Nous vendons la confiture en petit format. Le fournisseur est ‘Jam Jam van het Landhuys’, c’est un produit régional. C’est le produit parfait pour votre petit déjeuner. Les fruits sont cultivés biologiquement et sans insecticides. Le confiture ne contient que 20% de sucre.

Fournisseur Prix

Fournisseur Prix

Jam Jam van het Landhuys € 3,00 (petit)

Jam Jam van het Landhuys € 3,00 (petit)

DE LA CONFITURE AUX FRAISES Nous avons également choisi pour une des confitures classiques, celle aux fraises. C’est un produit qui ne pourrait pas manquer dans notre assortiment. Cette confiture est biologique et ne contient pas de sucre. Le fournisseur de ce produit est également ‘Jam Jam van het Landhuys’, biologique sans trop de sucre. La production et la culture ont lieu au même endroit.

Fournisseur Prix

Jam Jam van het Landhuys € 4,00 (grand)


DE LA LIMONADE AUX POMMES ET

DU CHOCOLAT BLANC AVEC DU RIZ

BARRE CHOCOLATÉE DU CARAMEL

FRAMBOISES

SOUFFLE

Cette limonade avec un mélange plutôt inconnu est organique et sans sucres ajoutés. Le fournisseur est Whole Earth. La limonade contient seulement 43 kcal/100gr donc vous en buvez autant que vous souhaitez. Nous vendons aussi de la limonade normalle.

Le chocolat blanc est de la marque Cavalier. Cavalier n’utilise pas de sucre normal, du Stevia, qui remplace le sucre ordinaire. Le Stevia est beaucoup plus sain. Le riz soufflé donne un effet spécial, c’est autre chose que le chocolat normal.

La barre est aussi du fournisseur Cavalier. On utilise également le Stevia (substitut du sucre) . C’est une barre originale, le goût n’est pas différent mais c’est beaucoup plus sain.

Fournisseur Whole Earth Prix € 1,50

Fournisseur Prix

Cavalier € 3,00

Fournisseur Prix

Cavalier € 1,00


LES BONBONS: DES OURS Dans le nouveau assortiment de Joris on trouve des bonbons sans sucre. Joris collabore aussi avec Fairtrade. Les bonbons sont parfaits pour les gens diabétiques et au même temps on évite des problèmes dentaires. En plus, les bonbons contiennent beaucoup moins de calories.

Fournisseur Prix

Joris € 1,50


6.8

TRAVEL GUIDE ‘THE BEST OF BELGIUM AND BRUGES’

BELGIUM

TRAVEL GUIDE


HISTORY The history of Belgium is kind of boring, so we won’t tell you that much about it. We are just going to tell you about the main events. Because Belgium has only existent since 1830, there is not that much history of Belgium. Independence Belgium used to belong to the Netherlands, it got independent in 1830. That was because the civilians didn’t agree with the way the king, Willem the 1st, governed. They wanted their own country with their own king and a democracy. World War One ( WO I ) The war started in 1914. Belgium was a neutral country, but then the Germans invaded Belgium and occupied the whole region, except for a piece bordered by a small river called ‘De IJzer’, because a soldier got the idea to open up the locks, so the area of the Germans over flood. Ypres and its Salient are still famous and a lot of tourists still come to visit the graves of all the soldiers who fought and died whilst protecting our country. The war ended in 1918.

World War Two ( WO II) World War II started in 1939, like in WO I Belgium started of neutral. Hitler was the one who started the war, he wanted the rights of Germany back. He wanted to create a pure breed, called ‘The Ariërs’. A perfect looking Ariër had blue eyes, blond hair, a lot of muscles,… Hitler executed millions of people such as the homosexuals, the invalids, immigrants but amongst all, the jews. Belgium fought in the war for the same reason as WO I, to protect its country. The war ended in 1945.


POLITICS Like in most countries, the political system is quite complicated. We have a democracy, for the ones who don’t know what that means, it means that we have the right to have our own opinion, that we have 3 different powers: executive, legislative and judicial. Every person above 18 has to vote when there are elections. Guinness book of record Belgium won a world record with the longest time without a government, we had no government for 541 days. They couldn’t agree about the coalition, the Prime Minister, the division of Belgium: we are a bilingual country: on one side of our country, in Wallonia, one speaks French and on the other side, in Flanders one speaks Dutch. To encourage the government to make the decisions a lot of people made deals like they promised each other that they wouldn’t shave their beard until there was a government.

Elections In October we had local authority and provincial elections. We had to choose a mayor for our town and we had to choose who deserved a seat in the town council.


ECONOMY Belgium is an industrial country, we have a lot of factories. We are an industrial country because we don’t have a lot of raw materials. We export a lot of products because we have two big ports, one in ‘Antwerpen’ and one in ‘Zeebrugge’. Mostly they export cars. The economic capital of Belgium is Brussels. There work more people there than live there. Infrastructure Belgium have a good infrastructure, we have a lot of trains, highways. There are a lot of highways from cities to cities. Like we mentioned we also have 2 big ports. Tourism We have a big tourist industry. People of whole the world come to Belgium to visit our little country. On the coast we have a lot of bars, hotels, apartments, house rentals,… If you go further you have the big cities like Brugge, Gent, Antwerpen, Brussel, Leuven, Hasselt. We also have ‘de ardennen’ , there is a lot of nature.

Currency unit In 2002 we got the Euro - together with 12 other countries it was a replacement for ‘De Belgische Frank’. It’s a symbol for connectedness with as purpose to stimulate equality in Europe. The symbol of euro is € . Each country personalized the euro, in Belgium we have ‘the Atonium’.


CULTURE Food We have a wide range of typical Belgian food. First of all we have the delicious French fries. Secondly we have beer, we have a lot of different beers, the most famous are Jupiler, Maes, Duvel, Kriek, Trappist, Leffe… But there are a lot of local beers, e.g in Bruges it is ‘Brugse zot’. Of course we also have our famous chocolate. We have also have a lot of traditional dishes that aren’t so famous like ‘Witloof, Stovers, konijn, fazant, kool, rabarber,…’, not to forget the Brussels sprouts! Religion Belgium is a catholic country. There are a lot of churches and cathedrals you can visit. Most of the schools in Belgium are catholic. We also have other religions like jews, muslims, as in every other country

Art We have a lot of good writers like ‘Herman Brusselmans, Patrick Lagrou, Pieter Aspe, …’. In a few years’ time we had a big evolution in the film industry. Belgium made in those few years a couple of great films, which ended up with a nomination for an Oscar, Golden palm,…


Festivals In Belgium we have a lot of very good festivals. People from all over the world come to the festivals. The most famous festivals are Rock Werchter, Pukkelpop, Tomorrowland,... Some of the festivals even got a price, particularly Tomorrowland, it got the international price of ‘International Best Dance Music Award’ and ‘Best International Festival’ in 2012 . The festival is always sold out in a couple of minutes, so they created a special system to buy your tickets, on two different times you can buy a ticket, first only Belgium people can buy a ticket, and the second time is for people all over the world. The festival is always in a theme, you can see it, the decorations are always amazing! We also have a lot of small festivals like Dour, Reggae Geel, Laundry Day, Summerfestival, Couleur Café,...

Some pictures of Tomorrowland:


BRUGES

Bruges is the capital of the province West Flanders. It’s a small city located in the northwest of the country, not that far away from the North Sea. It’s a very touristic town, there are always a lot of tourists in Bruges. You will find many souvenir shops, chocolate shops and cosy little restaurants or pubs. There are many sights in Bruges: museums, the Chapel of the Holy Blood, the city hall, etcetera. You can even see Bruges by taking a ride in a horse drawn carriage or get on a boat and see Bruges from another point of view.

OUR SCHOOL SYSTEM Kindergarten Kindergarten is the first step of going to school. In Flanders you start going to kindergarten when you are 2 and a half years old and this lasts until you are 6. We are not supposed to learn already big stuff over there but it’s basically to get used to the school days and to have fun and make some friends. Elementary school After Kindergarten you go to elementary school. Elementary school is for children from 6 till 12 years old. During these 6 years you learn to write, calculate and read, off course on different levels depending on which grade you are in.


High school When you graduate elementary school you have to make a big decision and pick the right high school. In your last year of elementary school your teachers and a lot of other people will help you to make that decision. High school starts from the age of 12 years and you have 6 or 7 grades. College After graduating high school you have a diploma and you get to choose whether or not you want to work already or go to college. In some cases it is normal to go working immediately after you graduate from high school because you have already learnt all the skills, but in general most off the people go to college. This is a big decision because this is the place where you choose what you will do for the rest of your life, on working sight. That’s why we get a lot of lectures about this in the 6th grade which makes choosing this a bit more easy.

This is our school schedule: Monday and Tuesday

Wednesday

Thursday and Friday

08.20 am

Class

08.20 am

Class

08.20 am

Class

09.10 am

Class

09.10 am

Class

09.10 am

Class

10.00 am

First break

10.00 am

First break

10.00 am

First break

10.15 am

Class

10.15 am

Class

10.15 am

Class

11.05 am

Class

11.05 am

Class

11.05 am

Class

11.55 am

Lunch break

11.55 am

End of school day

11.55 am

Lunch break

01.05 pm

Class

01.05 pm

Class

01.55 pm

Class

01.55 pm

Class

02.45 pm

Second break

02.45 pm

Second break

03.00 pm

Class

03.00 pm

Class

03.50 pm

Class

03.50 pm

End of school day

04.40 pm

End of school day


ST- JOZEFS INSTITUTE St.-Jozefs Institute is a Commerce and Tourism school, these are the main courses from our school. The other courses you can follow are: IT, Accountancy, Public Relations, Office, Sales, Secretariat-Languages and Reception & Recreation.

Activities We have many activities on school such as soccer, dancing, theatre and basketball. You get to choose whether or not you want to participate in one of these activities. These activities take place during lunch break, so you have half an hour to eat and another half an hour to do an activity.

School schedule Each Monday and Tuesday we have 8 hours class, Wednesday is a half day so we have 4 hours class. On Thursday and Friday we have 7 hours class. Each lesson lasts 50 minutes and after two lessons we have a break of 15 minutes.

Top-X We have this quiz, also during lunch break, called Top-X. The idea is that you get as many points as possible. In each grade there will be one class to be the winner and they are invited to go to an amusement park on a school day.

Lunch break Our school is located in the centre of Bruges, it’s very easy to reach. This is very handy for the seniors cause we are allowed to go outside during lunch break, which is nice so we can take a break from school for a while. It also doesn’t take long before we find a place to eat, so our school has a very good location.

Meeting day Every year around October we have this day called meeting day. On this day we don’t have school but we are going someplace with the whole class to get to know each other better. The location is up to the students of the class, we can choose. It’s supposed to be a nice day with the whole class which makes you feel comfortable with your class. We think it’s good they do this because after all, you have to be in this class for a whole year or maybe longer.


Sports day Last but not least, we have a sports day. This day is more or less always on the same date somewhere in the beginning of May. The students always look forward to this day because it’s so much fun. This time we can’t choose where we are going to but the teachers always do their best to make something really nice of it, and we trust them. The activity that we do on sports day is not only with the class, but with the whole grade. So every grade does something different.

BRUGES FOR DUMMIES The lazy way to discover Bruges We think there are 3 different ways to discover Bruges: 1) If you want to discover Bruges in way that you don’t spend too much energy, you can make a Segway tour. It’s a tour that shows you all the historic monuments, special buildings and hidden treasures. http://segwaybrugge.xsite.be/en

2) If you love horses you can make a tour with a carriage. They also show you the important things in Bruges.


3) You also can discover Bruges on a boat, along the canals, called ‘De reitjes’.They let you show Bruges in a wet way.

Looking for a party? In Bruges there aren’t any disco’s and there are only a few bars where you can dance, there are located on two different places on the one hand you have ‘ ‘t zand ’and on the other hand you have ‘De eiermarkt’. We have also a lot of cozy bars where you can drink a beer and talk to your friends in a cool atmosphere. Here you have a couple of bars that we think are cozy and were you will have fun. https://maps.google.be/maps?q=at+home+brugge&hl=nl&ll=51.21183,3.22364&spn =0.005639,0.013937&sll=51.207824,3.222996&sspn=0.005613,0.013937&gl=be&hq =at+home&hnear=Brugge,+West-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest&t=m&z=17

U kunt deze travel guide ook terug vinden als digitale bijlage in de supmap travel guide.


6.9

MARKETING MIX

PRODUCT PRODUCTKEUZE EN LEVERANCIERS Ons productassortiment bestaat uit biologische- en suikervrije producten. Meer specifiek verkopen we biologische sapjes, biologische confituur, biologische frisdranken, suikervrije snoepen en suikervrije chocolade. Dit assortiment hebben we gekozen toen we in ons vijfde jaar handel zaten. Als leveranciers hebben we voor onze biologische sapjes ‘Verhofstede’, gevestigd in Eksaarde. Na een bedrijfsbezoek en degustatie van de verschillende soorten die ‘Verhofstede’ aanbiedt hebben we besloten om volgende vier smaken aan te bieden aan onze klant: appelsap, appelsap met sinaasappel, appelsap met rode biet en wortel en ten laatste appelsap met bosvruchten. Doorheen het jaar hebben we hier nog twee smaken aan toe gevoegd namelijk appelsap met citroen en appelsap met zwarte bes. Ook hebben we besloten appelsap met roden biet en wortel niet meer opnieuw te bestellen.

Als tweede leverancier hebben we ‘Jam Jam van het Landhuys’ voor de confituur. We hebben deze leverancier gevonden door Lauren Van Iseghem die al vertrouwd was met het product. Door verschillende smaken te proeven met de minionderneming besloten we vier smaken te kiezen. De gekozen smaken zijn aardbei, framboos, framboos passie, mango passie, abrikoos en mertillen.

Onze biologische frisdranken kopen we aan bij een kleine zelfstandige genaamd ‘Het Natuurhuisje’. We besloten ons assortiment voor frisdranken te beperken tot vier verschillende smaken namelijk, gewone limonade, appel framboos gember en cola.

Vervolgens hebben we voor onze suikervrije snoepen gekozen voor ‘Joris’ als leverancier. We verkopen drie verschillende soorten snoep, namelijk beertjes, colaflesjes en krieken. Deze hebben we doorheen het jaar niet meer besteld wegens slechte verkoop.

40


Doorheen het jaar hebben we ook een nieuw product bij ons assortiment gevoegd. Namelijk suikervrije snoepen van ‘Snoep gezond’. We verkopen twee verschillende taken namelijk framboos en appel.

Ten slotte hebben we ‘Ameel’ als leverancier voor de suikervrije chocolade. We hebben deze leverancier gekozen wegens hun uitgebreid assortiment dat ze aanbieden. Bij ‘Ameel’ kopen we suikervrije chocolade van Cavalier aan, meer specifiek tabletten melk chocolade, fondant chocolade en witte rice crispy chocolade. We verkopen ook repen met als smaken karamel, hazelnoot en pure berries.

41


SOORT PRODUCTEN We verkopen tastbare, verbruiksbare en consumptie goederen. Dat houdt in dat we onze producten kunnen aanraken, dat we ze verbruiken, je kan ze maar eenmalig gebruiken en we verkopen ze aan onze klanten dus b2c (business to customer). Onze producten zijn preference. Het zijn preference goods omdat de klant deze producten regelmatig opnieuw koopt en waar er veel waarde wordt gehecht aan de kwaliteit. Wij hebben geen breed assortiment: we verkopen alleen biologische- en suikervrijeproducten - net zoals een schoenwinkel enkel schoenen verkoopt. We hebben geen extreem diep assortiment, maar van elk product verkopen we wel telkens een paar varianten, bijvoorbeeld bij onze sappen hebben we vier verschillende smaken. De lengte van ons assortiment bestaat uit 19 producten.

Diepte

Breedte Biologische sapjes

Biologische confituur

Biologische frisdranken

Suikervrije snoepen

Suikervrije chocolade

Appelsap

Aardbei

Limonade

Krieken

Tablet:   

Appelsap & Sinaasappel

Framboos

Appelsap & rode biet en wortel Appelsap & bosvruchten

Kriek amandel

Appel framboos

Beertjes

Melkchocolade Fondantchocolade Witte Chocolade Rice crispy

Reep:   

Karamel Hazelnoot Pure berries

Colaflesjes

Abrikoos passie

We waren eerst van plan om aan koppelverkoop te doen, maar bij nader inzien werd dit te ingewikkeld en hebben we het afgeschaft. We verkopen kwaliteit, we verkopen namelijk producten die een goede naam hebben bij de consument. Het zijn producten waarbij tijdens de productie ook waarde wordt gehecht aan de natuur, zo straalt ons productassortiment kwaliteit uit. Onze service is vooral gekenmerkt door onze productkennis. Bij verkoopmomenten proberen we onze klant zo tevreden mogelijk te stellen door middel van ons enthousiasme en door het geven van goede informatie. Wij bieden geen garantie aan, want dit is niet toepasselijk op onze producten. Onze verschillende merken zijn: Verhofstede, Jam Jam, Whole earth, Joris en Cavalier. Dit zijn eerder een B-merken, want onze productmerken zijn minder bekend bij het grote publiek. Onze prijzen variëren van normaal tot duur.

42


VERPAKKING Onze verpakking bestaat uit glas voor onze sapjes en confituren. Bij onze sapjes hebben we jammer genoeg niet kunnen kiezen voor recycleerbare verpakking namelijk omdat het onmogelijk is dat iedereen zijn flessen terug brengt naar ons. Daarom ligt de prijs jammer genoeg een beetje hoger. Andere verpakking is blikken en plastiek. Onze verpakking dient vooral voor de bescherming van ons product. Bij onze glazen verpakking en plastieken zakjes is het product zichtbaar. Bij aankoop van drie flessen fruitsap krijg je een soort van draagdoos/inpakdoos mee, die gericht is op de hanteerbaarheid. Op de verpakking staat steeds informatie van het product, bijvoorbeeld de ingrediĂŤnten, houdbaarheidsdatum, hoeveelheid en naam van product. Onze prijs wordt niet vermeld op onze verpakking. Wanneer wij iets verkopen aan onze klanten geven wij hen een papieren zak mee, deze zijn beter voor het milieu. Aan de zak bevestigen wij een groen lintje met ons logo als reclame.

43


PRODUCTLEVENSCYCLUS (PLC)

Framboosconfituur Melkchocolade

Omzet Appelsap & Rode biet en wortel

Introductie

Winst

Groei

Rijping

Verzadiging

Aftakeling

Uitleg: -

44

We vinden dat het appelsap met rode biet en wortel in de introductie thuishoort want de mensen zijn er nog niet vertrouwd met het product. De melkchocolade is nu in de rijping omdat - met de opkomst van suikervrije producten - Stevia, bekender wordt en een plaatsje krijgt in de markt. Framboosconfituur bevindt zich in de verzadiging omdat mensen meer verschillende smaken willen o.a. framboos.


Prijs MARKETINGDOELSTELLING Ons marketingdoelstelling is zoals de meeste onderneming overleven. Doordat ons product nog niet zo bekend is bij het grote publiek kunnen wij een iets grote prijs vragen dan de gewone winkels. Onze tweede doelstelling is vooral winst maken. We willen zoveel mogelijk winst maken zodat we op het einde van het jaar een zo groot mogelijk dividend kunnen uitkeren aan onze aandeelhouders. Vervolgens hebben we het marktaandeel, deze doelstelling kunnen wij zeer moeilijk bereiken omdat wij slechts een onderneming vormen gedurende één jaar en we niet inspelen op het grote publiek maar eerder op familie, vrienden, toevallige geïnteresseerde voorbijgangers. Ten slotte hebben we als doelstelling productkwaliteit, we willen een zo goed mogelijk kwaliteit en service bieden aan onze klant, waardoor we hogere prijs kunnen hanteren.

PRIJSZETTING Kostengerichte prijszetting: Wij proberen onze kosten zo laag mogelijk te houden en in onze verkoopprijs te verwerken zodat we daar geen verlies op hebben. Wij gebruiken de Cost Plus Pricing methode, dit wil zeggen dat we de aankoopprijs nemen en vermeerderen met de kost plus een winstmarge. Imagoprijszetting: We gebruiken deze methode tot een bepaalde hoogte, we hebben een goede kwaliteit waardoor we een iets hogere prijs hanteren. Wij gebruiken geen psychologische prijszetting, we maken wel gebruik van afgeronde getallen, dit doen we voor ons eigen gemak. Concurrentieprijszetting: Wij hebben geen directe concurrentie omdat de producten die wij verkopen meestal door kleine zelfstandige en supermarkten worden verkocht. Supermarkten zouden voor ons een gevaar kunnen zijn, maar omdat de producten nog niet heel bekend zijn is de concurrentie miniem.

45


ONZE PRIJZEN

46

PRODUCT

PRIJS/ EENHEID

Appelsap Appelsap + sinaasappel Appelsap + bosvruchten Appelsap + rode biet + wortel Appelsap + citroen Appelsap + zwarte bes Snoep colaflesjes Snoep gezond framboos Snoep gezond appel Frisdrank: limonade Frisdrank: appel framboos Frisdrank: cola Frisdrank: Gember Confituur aardbei Confituur framboos passie Confituur framboos Confituur abrikoos passie Confituur mertillen Confituur mango passie Tablet melkchocolade Tablet fondant chocolade Tablet witte chocolade rice crisp Reep caramel biscuit Reep hazelnoot cream biscuit Reep puur berries

€ 2,50 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 1,50 € 2,50 € 2,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00


PLAATS SOORT KANAAL Wij maken gebruik van twee verschillende distributiekanalen, namelijk het kort kanaal en het traditioneel kanaal. Voor de sappen van Verhofstede, de snoepjes en de confituur gebruiken we het kort kanaal. Bijvoorbeeld: -

Verhofstede  VERTO  Klant Suikerbakkerij Joris  VERTO  Klant Jam Jam confituur van het Landhuys  VERTO  Klant

Voor onze frisdrank en onze chocolade gebruiken wij het traditioneel kanaal. Bijvoorbeeld: -

Fabrikant Cavalier  Ameel  VERTO  Klant Fabrikant Whole Worth  Het Natuurhuisje  VERTO  Klant

Wij maken gebruik van een exclusieve distributiestrategie, wij bieden onze producten aan op slechts enkele verkoopmomenten. Onze producten worden wel nog verkocht door andere winkels op andere verkooppunten. Wij maken wel gebruik van bestelbonnen (zie bijlage 1) zodat de klant wel beroep kan doen op tussentijdse bestellingen.

VERKOOPMOMENTEN Onze verkoopmomenten: 16 oktober 2012

Aandeelhoudersvergadering 1

26 oktober 2012

Oudercontact herfstvakantie Speelplaats

24 november 2012

Markt Brugge

21 december 2012

Oudercontact kerstvakantie

22 en 23 december 2012

Verkopen Izeghem

22 januari 2013

Shoppingcenter Tibro

2 februari 2013

Kuurne

15 /16/17 maart 2013 29 maart 2013

Brugge Culinair Oudercontact paasvakantie

20 april 2013

Opendeurdag

27 april 2013

Markt Halluin

30 april 2013

Speelplaats

47


VESTIGINGSPLAATS Wij zijn een gespecialiseerde detailhandel, wij bieden een smal assortiment aan van goederen die relatief hoge prijs en dienstverleningsniveau verlenen. Elementen bij de vestigingsplaats: -

-

Ligging: Doordat wij altijd verkopen op markten, beurzen, … zijn wij zeker van veel volk en potentiële klanten. Handelspand: Wij hebben geen handelspand maar wel een stand die we meenemen naar onze verkooppunten Bereikbaarheid: De bereikbaarheid van onze stand is afhankelijk van de locatie waar we verkopen bijvoorbeeld: bij de aandeelhoudersvergadering zaten we in centrum Brugge waardoor er een grote mogelijkheid was aan parking, openbaar vervoer, … Mogelijkheid tot uitbreiding: Wij kunnen onze stand niet uitbreiden doordat we gebonden zijn aan bepaalde afmetingen op verschillende verkoopmomenten.

MAGAZIJN Ons magazijn is gelegen in A 102. Het is een kleine ruimte waar we onze producten opbergen. Voor overzicht te behouden in het magazijn zijn er hier voor mensen verantwoordelijk gesteld. In het eerste trimester was Lauren Van Iseghem en Olivier Vanlerberghe hiervoor verantwoordelijk en na de functiewissel Anabel Vandesande en Tjundi Noppe.

48


PROMOTIE DOELGROEP Onze doelgroep is iedereen die geïnteresseerd is in suikervrije- en biologische producten, meer bepaald proberen we iedereen boven de 30 aan te sporen bij ons te kopen. Wij zijn van mening dat iedereen boven de dertig meer bewust bezig is met zijn gezondheid. Jonge gezinnen willen hun kinderen gezond opvoeden en de meeste ouderen moeten opletten voor hun eigen gezondheid. Waarom niet iedereen onder de dertig? Uit onderzoek hebben we gezien dat mensen onder de dertig niet meer willen of kunnen betalen voor suikervrije- en biologische producten. Uiteraard proberen we ook de mensen onder de 30 te overtuigen bij ons te kopen. Het AIDA-model: 1) 2) 3) 4)

Attention: Wij willen ons product in de kijker zetten. Interest: Wij willen mensen warm maken voor ons product. Desire: Door middel van proevertjes willen we een verlangen bij de klant opwekken. Action: Door onze service zetten wij de klant aan tot kopen.

Slogan: Verrassend sappig! Hiermee willen we duidelijk maken dat wij een sappig verhaal te vertellen hebben. Maar ook willen we het sappige appeltje in ons logo benadrukken dat verwijst naar gezond. Ten laatste willen we met sappig ook benadrukken dat we sapjes verkopen. Logo: We hebben bewust gekozen voor een strak en modern logo, het moderne komt overal terug: in onze stand, huisstijl, flyer,… De O kan je op 2 verschillende manieren bekijken, langs de ene kant het groene appeltje van de gezondheid en aan de andere kant het accent op de O van vertooooo. Huisstijl: De kleuren die we gebruiken en zoveel mogelijk laten terugkomen zijn groen, wit en zwart. Dit zijn strakke moderne kleuren en vormen een mooi geheel. Wij hebben ook een strak lettertype die aansluit bij onze huisstijl. We willen ook onze o laten terugkeren, bijvoorbeeld teaser, stand,… zodat Verto naambekendheid krijgt. Appelboomactie: Voor de verkoop in Kuurne hebben wij voor een speciale actie gezorgd namelijk de appelboomactie. De appelboomactie was als bedoeling de mensen aantrekken. Het spel ging als volgt: Wanneer men na 5x proberen in de gaatjes kon werpen met de balletjes krijg hij 15% korting op zijn aankoop. Affiches: Doorheen het jaar hebben wij 2 affiches gemaakt, namelijk één met Halloween en één later op het jaar.

49


MEDIA Website en facebook: Voor onze website werken wij samen met de richting informaticabeheer (IB). Dankzij deze samenwerking hebben wij een mooie site kunnen afleveren op de vastgestelde deadline. Site: www.verto-sjz.com Op onze site vindt u de volgende items terug: functies, sponsors, producten, over ons, Vlajo, ‌ Wij hebben ook een facebookpagina waar iedereen vragen kan stellen en informatie kan vinden over Verto.

Reclamespot: Ons reclamespotje hebben we gemaakt voor de show op de aandeelhoudersvergadering. Deze vertelt een nieuwe versie op het verhaal van Sneeuwwitje. Wij zijn op dit idee gekomen door de appel in ons logo. Het verhaal gaat over prins Verto die een sneeuwwitje komt redden na het eten van de slechte suikers die ze kreeg van de boze heks. Prins Verto kan sneeuwwitje wekken door het Verto-sap. Samen rijden ze weg met prins Verto zijn stalen ros( tandem) en leven ze nog lang en gelukkig. Het verhaal speelt zich af bij het kasteel in Tilleghem bos. Deze locatie leek ons goed door de natuur en het kasteel. In plaats van een paard in het originele verhaal hebben we een tandem gebruikt. Dit is ecologisch verantwoord en sluit zich aan bij Verto. We hebben geluk gehad bij het filmen van ons spotje, wij kregen de hulp door Jeroen Sap, sportjournalist, eindredacteur bij Focus. http://www.youtube.com/watch?v=J9B08lVzZjg&feature=my_liked_videos&list=LLBEe2UT3cLQ6 3XdHHZP6urg

50


Reclamecampagne: Ten eerste hebben we onze teaser. Deze willen we graag laten verschijnen op de speelplaats zodat de leerlingen nieuwsgierig worden en aangetrokken worden om meer te kopen. Ten tweede hebben we onze t-shirt die we altijd dragen wanneer we een verkoopmoment hebben. Met deze t-shirt tonen we ook aan dat we een hechte groep zijn. Wij zullen in de toekomst gebruik maken van affiches en folders maar omdat wij niet over de middelen beschikken om een zeer grote campagne uit te voeren is mond- aan mond reclame zeer belangrijk. Doorheen het jaar willen we gebruik maken van speciale gelegenheden zoals kerstmis, valentijn, pasen,‌ Op het einde van het koopjaar zullen wij gebruik maken van opruiming of solden om geen verlies te maken.

STAND Wij hebben het geluk gehad dat Jean-Baptist Lemaire en Olivier Vanlerberghe samen met hun ouders voor deze prachtige stand hebben gezorgd. Na vele uren werken hebben ze gezorgd voor een strakke stand die verto weerspiegelt o.a. met de banner op de achtergrond.

COMMUNICATIE Wij maken gebruik van persoonlijke communicatie, we willen zo persoonlijk mogelijk met de klant omgaan zodat ze, als ze vragen of problemen hebben ze altijd bij ons terecht kunnen. Mond- aan mondreclame is voor ons heel belangrijk. Het geeft alle nodige informatie die de klant wenst daarbij maken we gebruik van de pushstrategie. Wij verkopen onze producten aan de eindverbruiker, onze klant, hiermee bedoelen we dat we gebruik maken van het concept Business to customer (B2C). Bediening: Wij hanteren bediening omdat we onder andere geen keuze hebben en ook omdat we zo persoonlijker met de klanten kunnen omgaan en hem een betere service kunnen aanbieden.

51


6.10 UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE 6.10.1 TEXT PUBLICITAIRE DE 8 LIGNES Voulez-vous une vie plus saine? Voulez-vous perdre le kilo superflu? Achetez chez Verto. Verto est une mini-entreprise qui se spécialise en des produits biologiques et sans sucre. Nous vendons des jus de fruits biologiques et sans suppléments. Il y a quatre goûts différents comme le jus de pommes, le jus de pommes aux oranges, le jus de pommes aux betteraves rouges et carottes et finalement le jus de pommes aux fruits de bois, Ce sont 100 % des fruits fraîchement pressés. Ensuite nous vendons des confitures avec un goût riche et frais. Pour les amateurs de chocolat, Verto a un assortiment avec des chocolats sans sucre mais avec un produit qui remplace le sucre, Stevia. Pour des gens qui aiment les bonbons, Verto vous offre les bonbons sans sucre de 3 différentes saveurs. U kunt de bijhorende affiche terugvinden tussen de bijlagen, als bijlage 4. Digitaal kunt u dit vinden onder de submap campagne publicitaire.

52


6.11 EMAIL CONTACTS WITH SWEDISH STUDENTS 6.11.1 1STE E-MAIL Hi We are Glenn Sarrasin and Hanne Schutyser from St-Joseph Institute. My name is Glenn, I’m 18 years old and I was born the 29 th of June. I live in Loppem, It’s a small village and it isn’t so far from school. I drive with a motorcycle. Most of the time I spend at school but after school I have different things to do. My hobby is football, I play it every Tuesday and Thursday and on Sunday I have a football match. I have no brothers and no sisters so I’m an only child but I have 2 cats. My parents are divorced and most of the time I spend with my mother because my father lives a bit far. I have a very big family. In the weekends I like to go out with my friends, most of all we go to Bruges or to Gent. In the holdays I like to travel. Last year I went to America and it was very beautiful. We went to the west – coast, they call it California. We didn’t go to America to rest on the beach but we went to see something of the world. I’ve seen amusement parks, national parks, big cities and also different canyons. It was very nice. My name is Hanne, I’m 17 years old, I was born on the 2nd of July. I live very close to the center of Bruges. I have one sister Loes. She’s 23 years old and I also have one brother Thijs, he’s 20 years old. If I’m not at school I like to do things with my friends like go shopping, just drink something at a bar or go dancing. In the weekends I go to the scouts. In the vacations I like to travel. This year I went to Portugal and Ghana. I went to Portugal with the scouts and we went from Porto to Lisbon. To Ghana I went with my parents, sister en 3 friends of my parents. I also went to Namibia, Iceland,… Bruges is a small and beautiful place near the coast of Belgium. We have many shops, bars, cozy parks and many other things. We will do many different things, we will show you Bruges with all his charms. And were sure you going to love it, we can’t wait to meet you. You can find us on Facebook. We are very excited to go to Sweden, if you know some nice shops in Stockholm let us know Lots of love from Belgium Glenn & Hanne

53


6.11.2 ANTWOORD Hey guys! Thank you for the letter, it made my day:) As you problably already know, my name is Hanna Nilsson. I was born on the 23 rd of October 1995, which means I’m turning 17 in 19 days! (YAAAAAAAY!!!). I live in a small town about twenty minutes away from Tibro, called Hjo. It’s a beautiful city located right by a sea called Vättern, the second biggest sea in Sweden. In the summer there are lots to do in this place. You could go swimming in the lake, chill out at the beach with your friends or go for a run in the city park. During the winters there’s pretty much nothing to do around here except sitting in your room watching movies, listening to music and eating cookies, haha. But I’m going to take you out for a walk around town so you’ll get the chance to experience it yourselves. We’ll spend most of the time in Tibro anyway, so don’t worry about having nothing to do;) When I’m not in school I like to hang out with friends, go shopping, eat and work out alot. During holidays I like to go places, just like you. This year I’ve been in Spain once, and I’m going back next week. My family is a happy bunch of people. We have lots of fun together and I’m sure you’ll like them. It consists of my older sister Emma, my mom, dad, and me. I also have an older brother, but he’s living on his own. We have a crazy dog called Uffe and two rabbits out in the yard. Aaaaaaaand, as an answer to your question: Every single shop you’re looking for is to be found in Stockholm, I promise! It’s and amazing city and i’m sure you’ll have lots of fun up there. I know this letter pretty much sucked, and I’m sorry, but I’m awful when it comes to writing about myself, lol. I can’t wait to see you guys, we’re going to have sooooooo much fun together! partying partying yeah By the way, if you have instagram, add me! @hannahontas, twitter; @hannnanilsson

Xoxo, gossip girl. Lol, just kidding.. Lots of love, Hanna.

54


6.12 SOLLICITATIEBRIEF EN CV

In de bijlagen kunt u mijn sollicitatiebrief en mijn cv’s in het Nederlands, Frans en Engels terug vinden als bijlage 5.

55


6.13 SOLLICITATIEGESPREK Datum: 2013-01-17 Functie: Human Resources Manager Aanwezige personen: S. De Meyer, K. Punie, J. Declerck

56


6.14 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VERKOOPFACTUREN

57


6.15 JOURNAL INTIME U kunt mijn journal intime vinden in mijn digitale bijlage in de supmap journal intime.

6.16 ONDERNEMER VOOR DE KLAS Op dinsdag 19 maart 2013 kwam de enthousiaste bedrijfsleider genaamd Pieterjan Bouten zijn bedrijf, In the pocket, voorstellen. In the pocket is een bedrijf die hij samen met 2 vrienden, 2 jaar geleden heeft opgericht vanuit zijn keuken. Na 4 jaar te hebben gestudeerd, nam hij een sabat jaar . Na een jaartje rust nam hij zijn eerste job aan als consultant. Toen hij iets anders wou nam hij een job aan bij Netlog, een jong en snelgroeiend bedrijf gevestigd in Gent. Daar deed hij de nodige ervaring en het idee op om zijn eigen bedrijf te beginnen met als motivatie ‘ als zij het kunnen, kan ik het ook’. Samen met Louis & Jeroen zijn ze begonnen aan de keukentafel maar wanneer die en uiteindelijk ook de living te klein waren besloten ze 1 jaar geleden hun eerste kantoor te openen in Gent. Op dat moment waren ze met 10 werknemers die nu geëvolueerd zijn naar 35 werknemers. In the pocket is een ‘mobile agency’, daarmee bedoelen ze een combinatie van een agency en technologie, ze maken custom-made apps voor smartphones. Ze werken veel met media, zo hebben ze al applicaties ontworpen voor Dagelijkse Kost, Studio Brussel, de slimste gemeente, Q-music … Ook hebben ze al applicaties ontworpen voor internationale bedrijven zoals Mars International, Volkswagen,… Ze zijn op internationaal vlak gekend als één van de beste en hebben dan ook al verschillende prijzen gewonnen zoals 2 keer Application of the year, the biggest mobile agency in Belgium,… Ze zijn niet zomaar de beste want ze hebben dan ook al 300 applicaties in 2,5 jaar ontwikkeld. Één jaar geleden hebben ze showpad opgericht om een constante geldstroom en daarnaast ook een bepaalde zekerheid te hebben. Showpad zorgt ervoor dat het makkelijk wordt om vanaf de Ipad te presenteren. Showpad bestaat momenteel uit 6 werknemers maar binnenkort wordt hun personeel uitgebreid doordat ze een kantoor openen in New York. Pieterjan wou ons aanmoedigen om later ons eigen bedrijf op te starten en gaf dan ook enkele nuttige tips. Dit zijn tips die je zeker kan gebruiken en waarvan je zeker moet gebruik maken om je droom te realiseren. Werk hard, wees klaar voor moeilijke dagen, wees gepassioneerd en wees niet bang om mensen te vragen om raad. Pieterjan was een zeer goede spreker die veel mensen heeft kunnen overtuigen. Hij was enthousiast en zelfzeker. Hij liet ons inzien dat een eigen onderneming opstarten niet evident is. Het was een zeer boeiende leerrijke voordracht.

58


6.17 ANALYSE VAN DE JAARREKENING

6.17.1 LIQUIDITEIT

59


6.17.2 SOLVABILITEIT

6.17.3 RENDABILITEIT

6.17.4 EBIT

U kunt de volledige analyse digitaal terugvinden in de submap analyse jaarrekening.

60


6.18 FILE: ‘STARTING UP A NEW BUSINESS IN THE UK’ DETAILED DESCRIPTION OF BUSINESS + MOTIVATION We would like to open a library with a pub in it. There you can read and lend books but there’s also a place where you can order tea, coffee and eat waffles, cupcakes, pancakes,… We got the idea because we both like to bake and we both love reading. We also think it’s a cozy place where you can meet new people and relax. It’s also a good place for students to study. Also one of the main reasons why we liked the concept is because it’s original and something you don’t come across often. We also think that we will do a good job because we’re stand behind it and we’re passionate about it and that if we ever open a business later, we think it’s a concept that would work. The name that we have chosen is BookCup, we also have a logo. We got the idea by combining the two keywords, books and cupcakes. It’s a simple name but it’s something that sticks in your head, it’s like an haunting song that you can’t get out of your head.

STEPS NECESSARY TO UNDERTAKE TO START UP THIS BUSINESS IN THE UK STEPS: 1) Move to the UK and become a legal citizen 2) Choose a business structure: We are a sole trader because we work for ourselves and not for someone else. This means that we have to register as self-employed. 3) Register your business in the UK: - Have a national insurance number - Register for self-assessment with HM Revenue and Customs (HMRC) - Choose a name 4) Register with Companies House 5) Licenses: To place furniture on the pavement To sell drink and food 6) Set up a bank account 7) Pay national insurance and register for VAT(Value added tax)

61


8) Support for business in the UK First you have to create a budget to start up your business, then you have to create your bank account and see if you can get some financing like a loan,… 9) Employing people: At the beginning we won’t employing people but maybe in the future we will and then we have go through six steps.

-

Pay at least the National Minimum Wage Check the legal right to work in the UK Get authorized insurance Written statement of employment Registering as an employer

Sources:   

62

https://www.gov.uk/starting-up-a-business/start-with-an-idea https://www.gov.uk/employing-staff http://www.britishchambers.org.uk/530/cambridgeshire-chambers-of-commerce.html


CHOICE OF THE CORRECT WORK PREMISES + MOTIVATION

Bookcase

Table

Bookcase

Table

Bookcas e

Table Table

BAR

Bookcas e

Bookcas e

We would like to be located in the centre of Cambridge. We looked it up and there is only one other business with the same concept like us, so we have to make sure we find a place that isn’t too close to the other. We want a building with a history, we mean by that an old building with a story and charm. We would like to have old brown bookcases with some handcrafted detailed decoration. Our range of books will consist of modern novels, but also novels of earlier times like Romeo and Juliet by Shakespeare. With that we would like to create a special and authentic vibe.

63


CONCLUSION We think if you want to start up a business abroad, you have to go for it a 100%. It isn’t easy and it takes a lot of hard work and discipline. You have to start again in another country and that’s not something that you do without thinking. It isn’t easy because you have to move to the UK and you have to leave everything but we believe if you really want it it’s completely possible. We also think that it’s almost impossible to do it alone, you need someone whom you can trust and whom you can lean on. Emma wouldn’t do it because she hasn’t the will for it and the motivation. It’s not her dream to start up a business in the first place and certainly not in another country. On the other hand Hanne would do it. For one thing she really wants to move to another country and if she ever has the opportunity she would go for it because it’s a chance that doesn’t come often. If she ever does it, it wouldn’t be on her own. We both thought it was easier to start up a business in the UK than it actually is, we thought there were less steps to undertake. We find it interesting to know all the steps because which country you choose to open up a business, the steps will always be a bit the same.

U kunt het volledige document digitaal terugvinden in de submap business in the UK.

64


6.19 LA PLAINTE / LE COMMERCE PAR TELEPHONE A) Bonjour, vous parlez à Hanne Schutyser de la firme VERTO. B) Bonjour, Ici Emma Puype de la firme Cavalier, je peux vous aider ? A) Oui, Il y a deux semaines, je vous ai envoyé une plainte concernant une erreur dans la livraison. Malheureusement, je pense que vous n’avez pas reçu la lettre. B) De quelle livraison s’agit-il exactement ? A) Il s’agit d’une livraison de barres de chocolat au caramel et de tablettes de chocolat noir. B) Et quel est le problème avec la livraison ? A) Nous avons constaté que nous avons reçu des tablettes de chocolat blanc au lieu de tablettes noires. Serait-il possible de remplacer des produits le plus vite possible et nous accorder une réduction vu le retard de la livraison. B) Vous recevrez les nouveaux produits dans les prochains jours et nous vous enverrons une nouvelle facture avec une réduction de 10%. A) Mercie bien, vous êtes très gentil. B) Pas de problème et au revoir. A) Au revoir

U kunt mijn lettre commerciale terugvinden in de bijlagen als bijlage 9.

65


6.20 UITNODIGING AANDEELHOUDERVERGADERING 2

U kunt dit digitaal terugvinden in de submap aandeelhoudersvergadering.

66


6.21 BEDRIJFSBEZOEKEN 6.21.1 MODULAR Modular is een bedrijf gelegen in Roeselare dat zich specialiseert in verlichting. Hun hoofdproducten bestaan voornamelijk uit lichten met led verlichting. Modular is al meer dan 30 jaar gevestigd in Roeselare en heeft ondertussen al meer dan 160 werknemers. Ze exporteren naar meer dan 75 landen en hebben een omzet van over 40 miljoen euro waarvan 80% export is. Ze hebben toonzalen en kantoren in onder meer België, Nederland, Zweden, Frankrijk en Italië. e Om hun 30 verjaardag te vieren heeft Modular op hun kantoor in Roeselare de fameuze ‘Light Box’ geïnstalleerd. Als reclame projecteren ze reclamespots met hun werknemers in de hoofdrol. Ze gaan uit van drie pijlers: imago, producten en projecten. 1. Imago Ze willen betrouwbaarheid uitstralen samen met vernieuwing door steeds nieuwe producten op de markt te brengen. 2. Producten Hun producten worden ontworpen door twaalf productdesigners. Ze zijn van de hoogste kwaliteit met een zekere authenticiteit maar toch met een moderne touch. Ze zijn creatief waardoor ze ook al verschillende awards gewonnen hebben, zoals ‘Red Dot Design Award’, ‘Good Design Award’… 3. Projecten Ze willen top of mind creëren door steeds de beste te zijn.

Hun top of mind willen ze bekomen door verschillende vormen van reclame. Zo hebben ze twee verschillende campagnes per jaar die altijd in thema zijn zoals circus, flipperkast, vliegtuig… Die thema’s komen ook altijd terug op de beurzen. Zoals ieder bedrijf hebben ze ook een catalogus die ze de Big Bible noemen. Deze bevat meer dan 900 pagina’s. Ander reclamemateriaal zijn gadgets, POS-materiaal, logo, affiches, adviezen in tijdschriften… en natuurlijk ook de Light Box. Op het einde van het bezoek kregen we nog een rondleiding doorheen het bedrijf. De eerste stap die we maakten was de showroom. De showroom was zeer indrukwekkend, ze toonden hun verschillende soorten verlichting op een originele manier. Ze hadden verschillende kamers die telkens in een ander thema was ingericht. Na de showroom gingen we naar het magazijn en naar hun kantoren. Modular was een zeer interessant bedrijf, degene die ons rondleidde was de perfecte persoon. Wij vonden het, het perfecte voorbeeld van hoe een modern bedrijf draait. Dit bezoek was het leukste bedrijfsbezoek van het jaar. Het was zeker de moeite waard, het is een bedrijf waarbij je niet elke dag de kans krijgt het te bezoeken.

67


6.21.2 INREDIA Op 24 januari hadden we het genoegen om het splinternieuwe Inredia te bezoeken. Inredia heeft zijn deuren 5 maanden geleden geopend na jaren lang plannen. Het gebouw is een ontmoetingsplaats voor meubelmakers en designers om hun producten voor te stellen. Inredia is gelegen in het centrum van Tibro en ligt dus zeer centraal voor al de lokale meubelfabriekanten. Tibro maakt al 150 jaar meubels en daarom hebben ze een plaats gecreëerd waar iedereen zijn creatie kan voorstellen. Maar waarom maken ze precies meubels in Tibro? Wel, 150 jaar geleden hadden de mensen weinig geld maar waren er wel veel bossen en dus ook veel hout, om hun geld te verdienen begonnen de bewoners met het maken van meubels. Sindsdien heeft Tibro een lange weg afgelegd en kan je tegenwoordig een opleiding volgen om meubelmaker te maken en daarin zijn ze zeer uniek. Door hun goede ligging is Tibro nog steeds één van de grootste leveranciers in meubels van Zweden. Inredia is gebouwd door al de lokale meubelfabrieken in Tibro en is een project van ‘Tibro in development’. Met het project ‘Tibro in development’ willen ze Tibro terug op de kaart zetten vandaar hun slagzin ‘A vision becomes real’. Het was interessant om de geschiedenis van Tibro te horen, al is Tibro een klein stadje, het heeft een rijke geschiedenis. Het was een goed idee om het project eindelijk uit te voeren. De spreker was ook zeer enthousiast waardoor het niet saai werd.

68


6.21.3 PRISMA TEKNIK Prisma Teknik is opgestart 25 jaar geleden door een enthousiaste bedrijfsleider Jan Lund. Binnen Prisma Teknik heb je zes verschillende bedrijven. Prisma Teknik produceert verschillende producten zoals straatverlichting, drukknoppen (bv. om het licht rapper op groen te laten veranderen) … Het bedrijf zit in 90 verschillende landen en steunt dan ook in enkele van die landen organisaties om het leven van de burger te verbeteren. In 1993-1994 hadden ze een tegenslag waardoor ze bijna failliet waren. Het bedrijf had geld geleend maar door een plotselinge stijging van de inflatie waren de schulden in één nacht met 90% vermeerderd. Dankzij een toevallige klant heeft Prisma Teknik het overleefd doordat hij volgens meneer Lund gebeden had voor het bedrijf. Jan Lund is een zeer gelovig man en dat is ook merkbaar in de manier waarop hij zijn bedrijf rund. Om te zorgen dat het bedrijf niet opnieuw grote tegenslagen zou krijgen heeft het bedrijf enkel ‘pray men’ aangenomen als werknemer zodat ze kunnen bidden voor een goede werking van het bedrijf en een goede gezondheid van zijn werknemers. Aan de inrichting binnen het bedrijf is ook zeer sterk merkbaar dat het geloof een grote rol speelt. Elke dag zijn er momenten waarop iedereen kan bidden. Muziek is ook een belangrijke factor, zo speelt meneer Lund zelf verschillende muziek instrumenten. Dit allemaal helpt bij het creëren van de juiste sfeer. Primsa Teknik was het merkwaardigst bedrijf dat ik ook bezocht heb. Het hoofddoel is helemaal anders dan bij de meeste bedrijven. In Prisma Teknik draait het niet allemaal over de omzet maar is het welzijn van de omgeving even belangrijk. Al is de manier waarop Jan Lund zijn onderneming rund niet de manier waarop ik het zou doen, het is een manier die voor hem werkt en die ik respecteer. Het is een bedrijf waarvan niemand echt op het bestaan let, maar het is bedrijf dat bijna over heel de wereld sterk aanwezig is.

69


7.

CONCLUSIE

Dit project was een leerrijke en toffe afsluiter van mijn zes jaren Handel. Het gaf mij de kans om theorie in praktijk om te zetten en een correct beeld te schetsen van het bedrijfsleven. Vanaf de start tot het afsluiten heb ik steeds nieuwe dingen bijgeleerd. Het heeft mij geleerd mijn doelstellingen na te streven op een toffe manier en te blijven doorzetten. Het heeft ons niet alleen de positieve kanten ook de negatieve kanten leren kennen, zo heb ik zeer vaak gemerkt dat een goede communicatie zeer belangrijk is. Ook de structuur en de verhoudingen tussen de leden binnen een onderneming bepaalt de slaagkansen van een onderneming Om al deze reden en zoveel meer zou ik graag nog eens Vlajo willen bedanken voor het opzetten van dit project en de directie om ons deze kans te geven.

70


8. 8.1

BIJLAGEN BIJLAGE 1: UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING VERTO ZILVERSTRAAT 26 8000 BRUGGE TEL.0471/65 38 01 WEBSITE: WWW.VERTO-SJZ.COM

VERTO  ZILVERSTRAAT 26  BE-8000 BRUGGE

De heer CARBONEZ LOTHAR MERKEMVELDWEG 3 8210 LOPPEM

UW BERICHT

UW KENMERK 32642

ONS KENMERK A-01

BRUGGE 2012-09-25

UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING 16 OKTOBER 2012

Geachte heer Carbonez Wij, de leerlingen van minionderneming VERTO, nodigen u met veel plezier uit op onze eerste aandeelhoudersvergadering. We verwelkomen u graag op 16 oktober 2012 om 20.00 uur in het Tabigha, in de Noordzandstraat 46 te Brugge. VERTO is een van de drie miniondernemingen die onze school rijk is en specialiseert zich in bio- en suikervrije producten. Ons assortiment bestaat uit gezonde en biologische sapjes, aangevuld met voeding op basis van suikervervangende producten. De andere twee miniondernemingen zullen ook aanwezig zijn met name Coco Café en Bijou-écolier. Agenda: 20.15u: ontvangst 20.15u: voorstellen miniondernemingen 21.15u: receptie en opening miniondernemingen Wij hopen u te mogen ontvangen op de receptie voor en hapje en een drankje. Wilt u zich alstublieft aanmelden op de site http://mini.jozefienen.be/ om uw aan- of afwezigheid te bevestigen en uw gegevens te controleren. U kan zich aanmelden met als gebruikersnaam Lothar Carbonez en met als wachtwoord fpa5ns. Gelieve bij aanwezigheid het onderstaande strookje ingevuld mee te brengen. We hopen binnenkort van u te horen. Met vriendelijke groet

Hanne Schutyser Assistant manager VERTO

1




ONTVANGSTBEWIJS AANDEEL Hierbij verklaar ik, Lothar Carbonez, mijn aandeelhoudersbewijs van VERTO te hebben ontvangen op de aandeelhoudersvergadering van 16 oktober 2012. HANDTEKENING

*2000003 637379

2


8.2

BIJLAGE 2: AFGENOMEN ENQUÊTES Wij zijn leerlingen uit het 6de handel van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge en hebben een minionderneming Verto. De minionderneming bereidt ons voor op later, wij hebben een onderneming gedurende het hele schooljaar met als een bedoeling een leerervaring op te doen. Wij verkopen biologische en suikervrije producten namelijk chocolade, confituur, snoepjes, sapjes en frisdranken. Wij doen deze enquête om meer te weten wat u van ons product vindt en welke prijs u ervoor wilt betalen.

WAT IS UW GESLACHT? □ Man □Vrouw

TOT WELKE LEEFTIJDSCATEGORIE BEHOORT U? □ 0- 18 jaar □ 19 – 30 jaar □ 31 – 45 □ 46 - 60 □ 61-75 □ 61+ VINDT U ONZE PRODUCTKEUZE GOED? □ Ja □ nee

KOOPT U BIOLOGISCHE EN SUIKERVRIJE PRODUCTEN? □ Altijd □ Regelmatig □ Af en toe □ Bijna nooit □ Nooit Waarom wel/niet? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BENT U GEÏNTERESSEERD IN BIOLOGISCHE EN SUIKERVRIJE PRODUCTEN? □ Ja □ Neen

BENT U BEREID OM MEER TE BETALEN VOOR BIOLOGISCHE EN SUIKERVRIJE PRODUCTEN? □ Ja □ Neen

3


VOOR WELKE VAN DEZE PRODUCTEN BENT U BEREID MEER TE BETALEN? □ Biologische sapjes □ Suikervrije chocolade □ Suikervrije snoepjes □ Suikervrije confituur □ Biologische frisdranken

VINDT U DAT BIOLOGISCHE EN SUIKERVRIJE PRODUCTEN GENOEG IN DE MEDIA VOORKOMEN BV. KRANT, INTERNET, TELEVISIE,…? □ Ja □ Nee

B) WAAROM WEL, WAAROM NIET? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZOU U MEER BIOLOGISCHE EN SUIKERVRIJE PRODUCTEN KOPEN ALS ER MEER AANBOD ZOU ZIJN? □Ja □Nee

WAARAAN DENKT U ALS U DE NAAM ‘ VERTO’ HOORT? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

IS DE NAAM ‘VERTO’ EEN

NAAM DIE U BIJBLIJFT?

□ Ja □ Neen

WAT VINDT U VAN ONS LOGO? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4


8.3

BIJLAGE 3: LETTRE COMMERCIAL VERTO ZILVERSTRAAT 26 8000 BRUGES TEL.0471/653801

VERTO  ZILVERSTRAAT 26  BE-8000 BRUGGE

WEB SITE: WWW.VERTO-SJZ.COM E-MAIL : VERTOJOZEFIENEN@HOTMAIL.COM

HANNE SCHUTYSER GISTELSESTEENWEG 286 8200 ST-ANDRIES

VOTRE MESSAGE

VOTRE

REFERENCE

NOTRE REFERENCE A-01

BRUGES LE 14 OCTOBRE 2012

INVITATION AU MOMENT DE VENTE DU 30 OCTOBRE Monsieur, Madame Nous sommes fières de vous présenter VERTO. VERTO est une mini-entreprise qui vend des produits sans sucre et des produits biologiques. Nous vendons du jus et des boissons biologiques, ainsi que des bonbons, du chocolat et de la confiture. Visitez notre site web ( www.verto-sjz.be ) et découvrez l’histoire de la mini-entreprise, notre organigramme , les produits avec leur prix, nos fournisseurs et encore beaucoup d’ autre chose. En annexe vous trouvez une liste détaille avec nos produits. Nous vous invitons à notre moment de vente le 30 octobre à 19.00 heures, au Zilverstraat 26, 8000 BRUGES. Nous vous remercions pour votre confiance dans notre mini-entreprise. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. Nous espérons de vous accueillir bientôt. Nos salutations distinguées

Le team de VERTO P.J. : notre catalogue

5


8.4

6

BIJALGE 4: AFFICHE


8.5

BIJLAGE 5: CV

Hanne Schutyser

CURRICULUM VITAE – HANNE SCHUTYSER 0479/080 260

PERSONALIA Naam: Adres: Postcode, plaats: GSM: E-mail: Geboortedatum- en plaats: Burgerlijke staat: Nationaliteit:

Schutyser Hanne Gistelsesteenweg 289 8200, Sint-Andries 0479/08 02 60 hanne.schutyser@hotmail.com 1995-07-02, Brugge Ongehuwd Belg

OPLEIDINGEN 2007-2013 2001-2006

Handel, Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme, Brugge Stedelijke basisschool de Triangel

COMPUTERVAARDIGHEDEN Microsoft Office

Internet Programmeren

Goede kennis van Microsoft Word, Microsoft PowerPoint Matige kennis van Microsoft Excel Zeer goede kennis van Internet Explorer Basiskennis van Visual Basic

TAALKENNIS

Nederlands Engels Frans Duits

Moedertaal Goed spreken, begrijpen en schrijven Matig spreken, begrijpen en schrijven Matig spreken, begrijpen en schrijven

7


VARIA - Wekelijks werk/vakantiewerk sinds 2011: verkoopster in schoenenwinkel: Schoenen Krispin Gistelsesteenweg 289 8200 SINT-ANDRIES - Eerdere vakantiejobs: opdienen op verschillende evenementen, verkoopster voor Tommy Hilfiger - Minionderneming Verto, voorgaande functies: assistent manager, HRM - Leidinggevende bij de scouts - Andere interesses: reizen, lezen, sporten, ‌

PERSOONLIJKE DOELSTELLINGEN In deze functie wil ik graag laten inzien dat human resources nuttig kan zijn. Ik wil graag helpen met een betere werking van het bedrijf, zorgen dat de werknemers zich goed voelen en weten dat ze met een probleem altijd advies kunnen komen vragen. Aan de andere kant wil ik ook ervaring opdoen en een andere manier van werken ontdekken.

8


CURRICULUM VITAE – HANNE SCHUTYSER 0479/080 260

Hanne Schutyser

DONNÉES PERSONNELLES Nom: Adresse: Numéro de téléphone: adresse e-mail: lieu et date de naissance: état civil: Nationalité:

Schutyser Hanne Gistelsesteenweg 289, 8200 Sint-Andries 0479/08 02 60 hanne.schutyser@hotmail.com 1995-07-02, Bruges célibataire belge

FORMATION 2007-2013 2001-2006

Commerce, Sint-Jozefsinstituut Commerce & tourisme à Bruges Ecole élémentaire urbain de Triangel

EXPÉRIENCE - Travail tous les jours depuis 2011: vendeuse dans un magasin de chaussures: Schoenen Krispin Gistelsesteenweg 289 8200 SINT-ANDRIES - Jobs d’été précédents: industrie hôtelière, vendeuse de Tommy Hilfiger, vendeuse de Schoenen Agnes - Mini-entreprise de l’école - Scouts - Autres conclusion: lire, voyager, faire du sport, …

COMPÉTENCES INFORMATIQUES Microsoft Office

Internet Explorer Programmer

Bonne connaissance de Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Abordable connaissance de Excel Très bien connaissance de Internet Connaissance basic de Visual Basic

9


CONNAISSANCE DE LA LANGUE Compréhension écrite Néerlandais langue maternelle Anglais bon Allemande bonnes bases Français bonnes bases

10

Compréhension orale langue maternelle excellent bonnes bases bonnes bases

Expression orale langue maternelle bon bonnes bases bonnes bases

Expression écrite langue maternelle bon bonnes bases bonnes bases


CURRICULUM VITAE – HANNE SCHUTYSER CURRICULUM VITAE – HANNE SCHUTYSER 0479/080 260

0479/080 260

GENERAL INFORMATION Name: Address: Mobile: email: Date and place of birth: Civil status: Nationality:

Schutyser Hanne Gistelsesteenweg 289, 8200 SINT-ANDRIES 0479/080260 hanne.schutyser@hotmail.com 1995-07-02, Bruges unmarried Belgian

EDUCATION 2007-2013 2001-2006

Secondary technical education, Commerce, Sint-Josephinstitute Commerce & Tourism Bruges Primary education, Urban elementary school ‘De Triangel’

COMPUTER Microsoft Office

Internet Programming

Good knowledge of Microsoft Word Microsoft PowerPoint, Reasonable knowledge of Microsoft Excel Very good knowledge of Internet Explorer Basic knowledge of Visual Basic

LANGUAGES Dutch English French German

Mother language Good Reasonable Reasonable

11


EXPERIENCE - Weekly work/holiday work Saleswoman in shoe shop: Schoenen Krispin Gistelsesteenweg 289 8200 SINT-ANDRIES

-

12

Previous holiday jobs: hotel and catering industry, saleswomen in Tommy Hilfiger in 2013 Young enterprise at school ‘Verto’: HRM Scouts Other interests: traveling, reading, sporting…


Hanne Schutyser Gistelsesteenweg 289 8200 SINT-ANDRIES hanne.schutyser@hotmail.com

Brugge, 8 januari 2013

De heer Vandaele Zilverstraat 26 8000 BRUGGE BelgiĂŤ

Sollicitatie human resources manager

Geachte heer Vandaele Graag had ik mij kandidaat gesteld voor de functie van human resources manager. Ik ben een enthousiaste teamplayer met verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed zelfstandig werken. Ik ben gedreven en hou dan ook van een uitdaging die ik zowel graag in team of zelfstandig uitvoer. Door mijn jaren in de scouts ben ik sociaal, creatief en spontaan. Ik vind het interessant om nieuwe dingen ontdekken. Door veel te reizen ben ik flexibel en kan ik goed om met onverwachte situaties. Momenteel volg ik een opleiding in het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme te Brugge, waar ik in mijn laatste jaar handel zit.. Ik ben assistent manager in onze minionderneming Verto, door deze functie heb ik in elk departement een goede basiskennis. Achter mijn middelbare school wil ik graag een jaar naar Peru om daar mijn zesde middelbaar opnieuw te doen. In de bijlage vindt u mijn cv, maar graag had ik me persoonlijk aan u voorgesteld. Ik ben zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar als u mij zou willen uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet

Hanne Schutyser

Bijlage: curriculum Vitae

13


8.6

BIJLAGE 6: VERKOOPFACTUREN

VERKOOPDAGBOEK FEBRUARI 2013

14


8.7

BIJLAGE 7: ANALYSE JAARREKENING

15


16


17


LIQUIDITEIT

18


SOLVABILITEIT

RENDABILITEIT

EBIT

19


8.8

BIJLAGE 8: STARTING UP A NEW BUSINESS IN THE UK

1) We send this email to Michel Vanhoonacher .

His answer

20


2) We send an e-mail to the chamber of commerce in Cambridge:

Dear sir, Madame We are a young a enterprise from Belgium and we would like to start a up a bookstore/pub in the centre of Cambridge. We would like to have a pub area where you can drink tea, coffee and eat a snack. At the same location you can read and lend books. We would like to have some more information about the steps that we have to undertake to start up a business. We are looking forward to your earliest response. Yours sincerely Emma Puype & Hanne Schutyser

3) We send an e-mail to the chamber of commerce

4) We asked for some advice in a blog. Hello everyone, We are two students from Belgium and we have an assignment for school to open up a business in the UK. For that we want to have some advice for two young people who know not so much about the business world but who are passionate to succeed. Please give us some advice so we can do a good job and don’t fail. Thank you Emma Puype & Hanne Schutyser

Unfortunately nobody answered

21


8.9

BIJLAGE 9: LETTRE COMMERCIALE

VERTO Zilverstraat 26 8000 BRUGES

BE-

CAVALIER B.L. Pussemierstraat 46 BE-9900 Eeklo Votre lettre de

Vos references

Nos references M2A03

DATE Le 19 avril 2013

La plainte: erreur dans la livraison Monsieur, Madame Le 28 mars dernier, nous vous avons passé commande de barres de chocolat au caramel et de tablettes de chocolat noir. Malheureusement, nous avons constaté que il y a une erreur dans la livraison. Nous avons reçu des tablettes de chocolat blanc au lieu de tablettes noires. Serait-il possible de compléter cette commande dans les meilleurs délais ? Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’ expression de nos sentiments distingués.

Emma Puype & Hanne Schutyser Le service comptable & ressources humaines VERTO

22


8.10 BIJLAGE 10: LOGBOEK Datum

Uur

2012-09-04

13.05-14.45 u Bepalen details mini

2012-09-06

10.00-11.55 u Verdeling functies

2012-09-17

19.00-20.20 u Werken aandeelhoudersbrief

2012-09-18

12.50-13.30 u Vergaderen aandeelhoudersvergadering

2012-09-19

12.30-15.00 u Werken aan teaser: constructie

2012-09-20

10.00-11.20 u Afspraak BNP Paribas Fortis Bank: openen bankrekening

2012-09-24

18.30-19.25 u Werken aandeelhoudersbrief

2012-09-25 2012-10-27

12.40-13.40 u Indienen aandeelhoudersbrief + vergaderen aandeelhoudersvergadering 10.15-11.20 u Vergaderen aandeelhoudersvergadering

2012-09-29

10.00-14.30 u Bedrijfsbezoek Verhofstede + aankopen producten

2012-09-30 2012-10-01

16.20-16.45 u Opstellen organogram september met verschillende functies binnen de mini 15.50-16.40 u Opstellen aandeel afdrukken

2012-10-02

12.30-16.10 u Vergaderen aandeelhoudersvergadering

2012-10-03

12.30-13.00 u Werken aan teaser: tweede laag papier marché

2012-10-07

13.30-16.00 u Filmen spotje Aandeelhoudersvergadering

2012-10-09

12.05-13.45 u Opstellen to do-list aandeelhoudersvergadering

2012-10-09

15.50-16.40 u Brainstormen affiche

2012-10-12

11.00-12.15 u Opstellen lettre commerciale

2012-10-14

16.00-18.00 u Boodschappen Horica Total aandeelhoudersvergadering

2012-10-16

13.00-22.30 u Aandeelhoudersvergadering

2012-10-18

17.00-18.25 u Voorbereiden lettre commerciale

2012-10-23

19.00-20.30 u Voorbereiden présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

2012-10-24

15.00-16.30 u Voorbereiden présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

2012-10-25

19.00-21.00 u Afwerken lettre commerciale + présenter l’assortiment de votre mini-entreprise 16.30-19.00 u Verkopen oudercontact

2012-10-26 2012-10-28

Activiteit

2012-10-31

13.30-18.00 u Une campagne publicitaire: 1. schrijven un texte publicitaire 2. fotoshoot voor une affiche original 10.15-11.05 Travel Guide

2012-11-03

11.00-11.30 u Verbeteren aandeelhoudersbrief informatica

2012-11-04 2012-11-05

14.00-18.25 u Beginnen marketingmix: product + 2de afdruk une affiche original + verbeteren aandelen informatica + Travel Guide 15.50-16.40 u Verbeteren groepswerk enquête

2012-11-06

17.15-17.40 u Verbeteren lettre commerciale

23


24

Datum

Uur

Activiteit

2012-11-12 2012-11-18

14.00-18.15 u Groepswerk un campagne publicitaire + groepswerk marketing mix 13.30-18.15 u Voorbereiden mondeling un campagne publicitaire

2012-11-20

16.00-16.45 u Les mini: opstellen businessplan

2012-11-24

10.00-13.00 u Verkopen ’t zand

2012-11-26

15.50-16.40 u Analyse marketingmix

2012-11-26

18.45-19.30 u Analyse marketingmix

2012-11-29 2012-12-06

16.00-17.30 u Klaarmaken cadeaubonnen Voorstellen Travel Guide 10.15-11.50 u Fotoshoot VERTO

2012-12-28

10.00-11.30 u Voorbereiden Sollicitatiebrief

2012-11-21

14.00-16.00 u Verkopen oudercontact

2013-01-05

10.30-12.00 u Maken cv Nederlands, Engels en Frans

2013-01-06

15.00-18.30 u Sollicitatie brief afmaken + app ontwerpen

2013-01-07

19.00-22.00 u Maken cv filmpje

2013-01-17

11.30-11.45 u Sollicitatiegesprek

2013-01-22

12.00-16.00 u Verkopen in winkelgalerij in Tibro

2013-01-24

09.00-12.00 u Bedrijfsbezoek Inredia + Prisma Teknik

2013-02-02

13.00-15.00 u Verkopen Kuurne

2013-02-04

19.00-19.20 u Verbeteren cv Engels

2013-02-04

15.50-16.40 u Voorbereiding boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

2013-02-05

19.00-21.15 u GIP boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

2013-02-07

17.05-17.55 u GIP boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

2013-02-10

15.15-19.00 u Journal Intime

2013-02-16

12.00-13.00 u Etentje VERTO (medard)

2013-03-15

13.00-16.00 u Bedrijfsbezoek Modular

2013-03-17 2013-03-16

10.00-12.00 u Brainstormen & vergaderen Brugge Culinair + Labels maken VERTO 10.30-14.15 u Verkopen Brugge Culinaire

2013-03-18

15.50-16.40 u Groepswerk analyse van de jaarrekening

2013-03-19

08.20-10.00 u Voordracht In The Pocket

2013-03-20

19.00-20.00 u Verbeteren cv en sollicitatiebrief Nederlands

2013-03-21

15.00-15.50 u Analyse van de jaarrekening

2013-03-24

14.30-18.30 u Analyse van de jaarrekening en verslag In the pocket

2013-03-25

15.50-16.40 u Maken verslag Modular 13.55-14.45 u Groepswerk starting up a new business in the UK


Datum

Uur

2013-03-26

13.00-14.45 u Vergaderen verkoopmomenten + peerevaluatie

2013-03-29

16.00-17.00 u Verkopen oudercontact

2013-04-13

14.00-16.30 u Beginnen GIP in elkaar steken

2013-04-14

11.00-12.30 u Opmaak GIP bepalen

2013-04-18 2013-04-27

10.15-12.00 u Teambuilding VERTO 13.55-14.45 u Groepswerk starting up a new business in the UK 09.00-10.30 u Verkopen Haluin

2013-04-29

15.50-16.40 u Opmaken aandeelhoudersbrief 2

2013-05-01

14.00-17.00 u Verbeteren groepswerken GIP

2013-05-02

18.00-20.00 u Opmaken bibliografie + conclusie

2013-05-05

17.30-19.30 u Afwerken aandeelhoudersbrief 2 + uploaden kaft GIP + GIP

2013-05-12

10.00-17.00 u GIP

2013-05-21

13.05-22.00 u Voorbereiding aandeelhoudersvergadering 2 + aandeelhoudersvergadering 2 10.00-12.00 u Verbeteren verslag In The Pocket

2013-05-23 2013-05-24 2013-05-25

Activiteit

16.30-18.45 u GIP 22.30-24.00 u 08.45-18.00 u GIP

25


8.11 BIJLAGE 11: VERSLAG BESTUURSVERGADERING Verto Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51 Datum en uur Plaats Aanwezig

5 februari 2013, 13u. – 14u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal E304 Carbonez Florian, Demeyer Thibaut, Mevrouw De Meyer, Floréal Nicolas, Georges Axelle, Gernaey Sophie, Hoffman Wout, Huyvaert Maxine, Lemaire Jean-Baptist, Noppe Tjundi, Puype Emma, Schutyser Hanne, Vandewiele Shelly, Van Iseghem Lauren, Vanlerberghe Olivier, Verdonck Guillaume

Verontschuldigd Anabel Vandesande Notulist Hanne Schutyser Aantal pagina’s 2

VERSLAG VERGADERING 5 FEBRUARI 2013 AGENDAPUNTEN -

Evaluatie Kuurne

EVALUATIE KUURNE Op 2 februari hadden we een verkoopmoment in Kuurne. Het grootse deel is goed verlopen, we hadden een hele goede verkoop en hebben ongeveer €200 verdient met het verkopen van onze producten. Jammer genoeg ook een paar minpuntjes, vooral het vervoer van de stand was niet goed geregeld. Mevrouw De Meyer vond dat ze een van de leerlingen was van de mini en heeft dan ook bijna bergen moeten verzetten om te zorgen dat de stand in Kuurne geraakte. Het is niet haar taak om voor het vervoer te zorgen. Ook een heel deel kleine dingetjes waren we vergeten, zoals prijskaartjes, bekertjes, balletjes voor de actie… Waar moeten we opletten en mogen we niet vergeten voor ons verkoopmoment in NoordFrankrijk? - prijskaartjes - bekertjes - ballen voor de appelboomactie - verlengkabel - proevertjes leggen vanaf het begin

26


De appelboomactie moet ook nog beter uitgewerkt worden. Zo moet er een duidelijke vermelding komen dat we een actie hebben en wat de actie inhoudt. Emma heeft in Kuurne voor een noodoplossing gezorgd maar dit is niet de bedoeling. Er was een idee om eventueel een canvas op een schildersezel te zetten om de actie aan te duiden. Wat moest er gedaan worden dinsdag. - Boekhouding - Inventaris - Controleren van het verkoopblad - Kassa tellen We moeten ook eens nadenken voor een concept voor een lenteverkoop, kijken voor een leuk concept om een miniversie te maken van de eerste aandeelhoudersvergadering.

27


GIP Hanne Schutyser