Page 1

Bammerbafje

Hanna van Leeuwen


Bammerbafje had een blafje Dat wat eigenaardig klonk Volgens mevrouw Kattepoot je Was het katterig geronk

2


3


Van Santen van de Zanderweg Vond het klinken als de zee Volgens mevrouw Hogenood Was het een spoelende wc

4


5


Ome Gerard van de overkant Vond het geblaf wat hees De slager vond het klinken Als het snijden van vers vlees

6


7


Bij Bammerbaf zijn wandeling Werd hij gepes t door menig hond Want dat katterig geblaf Was volgens hen echt niet gezond!

8


9


Bammerbafje t reurde Er gleden t ranen langs zijn mond Want hij had de groot s te dromen Wat was hij graag polit iehond!

10


11


Maar hoe kon hij dit ooit worden Met zijn kefferig geblaf Men lachte hem vaak uit En aanschouwde hem als laf

12


13


Met zijn s taar t t ussen zijn benen Kroop hij onder de t uinbank Men hoorde reeds van verre Zijn zielige gejank

14


15


Piet van de polit ie Zat met zijn handen in het haar Zijn sirene was kapot gegaan En dat vond hij echt heel naar

16


17


Want een Piet zonder sirene Was als een plant je zonder pot Als een bakker zonder oven Als een sleutel zonder slot

18


19


Op zijn avondronde Hoorde Piet een heel raar geluid Het had een hele hoge toon ‘t Deed hem denken aan zijn fluit!

20


21


Piet ging op het geluid af En t rof daar Bammerbafje aan Al piepend en al huilend En vroeg hem mee te gaan

22


23


Bammerbaf liet zich graag t illen Door zo麓n polit ieman in pak Piet nam hem naar zijn wagen mee En zette hem z贸 op het dak

24


25


´Lief hondje, kom me helpen Blaf zo hard als je maar kan Jij bent dan mijn sirene Met je blafferig gezang!´

26


27


Beret rot s zat Bammerbaf Al zingend op het dak Hij was nu toch polit iehond Beland in zijn droomvak...

28


29


Bammerbafje  

Bammerbafje is een hondje