Page 1

Eindelijk vakantie!

! ? e o m o z e w n j i z Maar waarom Druk, dr ukke r, dr uk st

ntjes, Hyves, Studie, huiswerk, bijbaa kerk, veel feestMSN, commissies in de ntacten... Ruim jes, tv-series, sociale co ren heeft last een derde van de jonge rzoek van de van stress, blijkt uit onde aar nu: eindelijk Nationale Jeugdraad. M ar te moe voor?! vakantie! Of zijn we da

X

Facts

ntie, worden we ebben we eindelijk vaka spsycholoog Ad eid dh ineens ziek... Gezon iversiteit van Tilburg Vingerhoets van de Un ten vage gezondheidsklach deed onderzoek naar de n ge da ste eer n tijdens de die mensen ineens krijge e’. ekt szi tijd ije emt dit ‘vr van hun vakantie. Hij no aseft moeite met de aanp he lijf ns “O : Vingerhoets een na er zek g, nin an ar ontsp sing van inspanning na we n ons onderzoek ontdekte heel drukke periode. In dden, veel stress te maken ha dat mensen die met te oon – rm aline – een stressho ook ‘s nachts nog adren terwijl kt aa em s energie aang aanmaakten. Er werd du tot oit no je zo’n manier kom dat niet nodig was. Op dus en jgt kri d tan chte weers rust, waardoor je een sle t he n ka n da e, nti je op vaka sneller ziek wordt. Ga van die ek echt moet afkicken we ste eer de zijn dat je voor hoofdpijn, zware ver adrenaline. En dat zorgt ns ge vol n andere oorzaak is moeidheid of koorts.” Ee k dru t he je og dat wanneer de gezondheidspsycholo en n de he eid t geeft aan vermo hebt, je geen aandach len van aandacht aan de signa en ge pijntjes. “Je geeft tot je als s Pa nt. ijd bezig be je lichaam, omdat je alt die en kom e, nti ka va op een rust komt, bijvoorbeeld je je moe te voelen.” gin be en or do signalen

H

/ Ruim een derde van de jongeren in Nederland heeft last van slaapproblemen of stress. / Het is de aard van de samenleving om het altijd maar druk te moeten hebben. / We moeten niet altijd bovengemiddeld willen zijn. / Jongeren tussen de 20 en 25 jaar zijn vatbaar voor een burn-out / Als je beter naar je eigen lijf en gevoel gaat luisteren, kun je signalen beter oppakken. / Check ook: psychologiemagazine.nl, carrieretijger.nl, goedgevoel.be, simplifylife. nl, dedriehoek.nl, willemouweneel.nl; christelijketherapie.nl

hoets, Prof. dr. A.J.J.M. Vingersyc holoog dsp hoogleraar en gezondhei Drs. K. van der Sloot-tepeuVelt de, cognitief gedragsthera bij De Driehoek

Druk, druk, druk

onszelf ns Vingerhoets dat we Groot probleem is volge ruk. rkd ëren zelf een grote we in de weg staan. “We cre

8

juni 2009

[

opleider Drs. E. Monsuur, worksh en' 'ontstressen' en 'focuss bij Integro

Prof. dr. W.J. Ouweneel, hoogleraar en spreker 9


alles l mensen denken dat ze We zijn workaholics. Vee nkt dat de Hij t ze onmisbaar zijn.” zelf moeten doen en da ligt ruk rkd we e is van deze tijd. “D te veel stress echt iets ijd alt t he om ing van de samenlev hoog en het is de aard n de he lijk de oor tw an bben. De ver maar druk te moeten he orm toegenomen.” van mensen zijn ook en gstheVelde is cognitief gedra Klazien van der Sloot-te istelijke (een instelling voor chr rapeut bij De Driehoek t er een ening). Ook zij vindt da psychosociale hulpverl minder l vee t. “Vroeger werd er enorme druk op ons lig ers cijf eie go woordig moet je van je verlangd. Tegen l een auto op school halen en sne en. Ik bb he an en een mooie ba en led ge r jaa rtig stond zo’n de We k. dru r de on er veel mind zinkwamen uit grotere ge t wa we oor ard wa nen, n minder gepusht werde der n Va door onze ouders.” jon l Sloot hoort van vee at “D . zijn e geren dat ze mo lijk en eig je komt omdat wilt altijd bovengemiddeld gst an bt he Je . zijn of moet je om minder te zijn dan t da en n ote en dsg ftij lee je je als leidt tot stress. Ook veel je s lie zorgen maakt, ver energie.”

wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd en heeft met hechten te maken. Ik ben ervan overtuigd dat stress wordt veroorzaakt doordat je je als jongere moet rbeeld je gaat richten op bijvoo losmaken van thuis en kan rs de an d chten aan ieman een partner. Je gaan he en ler er me s ed n. Je moet ste heel veel stress oplevere en eig je r ove ten pra jezelf en te aandacht te geven aan re wa t he als je p sta r overgang hechtingsgevoel. Zonde ta. s Vis ndows 98 naar Window in een keer over van Wi l vee t he t da is nd rke de g on Ik denk dat het te weini te r nie om je op een andere ma energie en stress kost gaan hechten.”

t meer je moe bent, voel je je nie begint met moeheid. Als doen. te s iet om at sta niet meer in gemotiveerd en ben je helder denaf en je kunt niet meer Je concentratie neemt God je rust Sloot kan het geloof in ken.” Volgens Van der Geloof t voor iedereen gelden. geven, maar “dat zal nie er me g ken, omdat je je dan no kan je ook onrustig ma het je e ‘do : an het leven moet sta gaat afvragen hoe je in wel goed voor God?’ t wat je elf af te vragen of je da Wat belangrijk is, is jez dt, of vin jk gri lan be geving dat doet, doet omdat je om ben n hie ssc Mi dt. vin t nodig omdat je het zelf ook ech de heel an r jij wel tevreden met een plekje.” d? Is stress altijd ongezon ur, nsu Mo rt “Nee!”zegt Egbe sen’ en res tst ‘on r workshopleide chriseen ro, eg Int bij ’ ‘focussen rapie en telijk centrum voor the ess is trainingen. “Gezonde str een eld nodig als je bijvoorbe die je tentamen hebt of als meid wilt leuke jongen of mooie wordt ess str ar Ma aanspreken. ongeook je eer nn ongezond wa g je te zond gaat leven. Dan ver maatveel van jezelf. En onze veel van schappij vraagt nogal eilijk om mo ons, dus het is vaak rscheide on je eigen grenzen te h als isc on chr den. Stress wordt rt.” ste lui am ha lic je niet naar je

Ongezond

n Stress wordt volgens Va aan je als d zon ge der Sloot on lsne je t da rkt jezelf me ler geïrriteerd raakt, als je het gevoel hebt dat je pt achter de feiten aan loo r lde he en als je niet meer et “H . na kunt denken

nde Valkuilen voor ongezo van n stress volgens Klazie ek eho Dri der Sloot van De zijn en will / Bovengemiddeld n ere and t / Je vergelijken me n ete mo of / Overal bij willen ...) ival fest elk zijn (elk feestje en

‘We hebben het idee dat we bovengemiddeld moeten zijn’

Focussen

Monroep gaat het precies? Maar om welke leeftijdsg sen tus n nse en altijd dat me suur (Integro): “We dacht dha t ou rnbu e kans op een de 30 en 35 jaar de meest al zijn r jaa 25 en 20 tussen de den. Maar ook jongeren d uw tro ge t ne ak va out. Ze zijn vatbaar voor een burnda rdt n r hun eerste baan. Er wo en gaan helemaal voo t je hebt je nog weinig me veel van je gevraagd en ar na . Je luistert niet goed hechten beziggehouden te lijf en durft geen steun je de stresssignalen van it Bijnu va ’ en rkshops ‘focuss vragen.” Egbert geeft wo lde voe ge ‘de om t ussen gaat he belse principes. “Bij foc je n va n, hte ric lijf ndacht op je essentie’. Je moet je aa ndacht jezelf op die manier aa je Als . ofd ho tenen tot je t mij?’ stellen: ‘Gaat het oké me geeft, kun je de vraag t gevoel entie van je gevoel. Da Het brengt je bij de ess van je en ag gevoel in het midd is meestal eerst een va er. lijk weg steeds duide lijf, maar wordt gaande t te voelen waar het in he n aa Het is belangrijk om zo je Als et. do wat er echt toe leven echt om gaat en ter be len na sig ess , kun je str naar jezelf leert luisteren dat en rt ha je t me zig je ook be oppakken. Daardoor ga t me t God. Door bezig te zijn heeft alles te maken me te naar de Heilige Geest je eigen geest, leer je ook je je lijf en gevoel, ontmoet op luisteren. Als je je focust jezelf en God!” /

Knuffelhormoon

eerd “Stress wordt geassoci aline,” ren ad oon rm met het ho daar zou “Ik ur. nsu Mo vervolgt toe n een tweede hormoon aa Dit . ine willen voegen: oxytoc

gestrest Rikkerd (19) was erg

‘Ik wil mijn lijf vo elen’

m’n studie veel tsbare kant. Ik heb door “Mijn studie is mijn kwe is pas twee Dat e. te last van dyslexi stress. Ik heb in lichte ma r doen om mij voo eite moest er veel mo jaar geleden ontdekt. Ik rt angstgesoo een had Ik n studeren. ertoe te zetten om te gaa de uit en dat genoeg kon doen. Ik stel voel dat ik het niet goed gd gevoel. bezorgde mij een opgejaa absoluut niets om een dag in de week Het heeft mij geholpen bat. God doet Dan houd ik eigenlijk sab met m’n studie te doen. dat ook zo. r afstand van rt basisrust en zorgt voo Die dag geeft mij een soo

10

juni 2009

iet van die moeilijk voor mij is. Ik gen alles wat ik moet of wat t. t meer altijd zo gestres dag. Daardoor ben ik nie liggen en doe van iedere dag zitten of d ein het Ook ga ik nu aan r mijn lijf. naa ht dac ng dan mijn aan ik mijn ogen dicht. Ik bre n dag. Nu mij op g teru zelf kijk ik van Ik wil mijn lijf voelen. Dan benieuwd isch en bang, maar meer ben ik niet meer zo zelfkrit ment dag. Ik geniet van zo’n mo naar hoe het is gegaan die ig. Alles nod spant me en dat heb ik als ‘er niets hoeft’. Het ont er mijn bet ook n en vanzelf en ik ken gaat nu meer ontspanne

moeid zijn en / ”Kom naar Mij, jullie die ver zal Ik jullie rust dan n, onder lasten gebukt gaa Hoe je dat 28. s tteü Ma geven,” zegt Jezus in 26. ina pag doet? Lees het op n? Check de 8 / Hoe breng je balans in je leve aringsdeskundige en tips op pagina 52 van erv j (23). Life Coach Johan Verwei d? Zie de Peptalk op Go bij t rus r / Meer ove pagina 28.

grenzen.”

[Tekst] Hanna Smallenbroek [Beeld] Kirsten Hagg [Woorden] 1782

Is yoga de oplossing voor stresst?je af

Tik op Google in da wilt van stress en binnen de kortste keren word je met yogasites om de oren geslagen. Van l yoga schijn je helemaa en dat te kunnen ontspannen g voor stress lijkt de ultieme oplossin t het hindoedus! Maar yoga komt ui tenen wel zo’n ïsme. Is yoga voor chris goed idee? r yoga te niet zo heel angstig naa Als christenen hoeven we t professor zeg Dat . ook niet naïef zijn kijken, maar we moeten en ting rich xe odo een van de orth W.J. Ouweneel. “Yoga is pen stap de illen sch ver t ach Er bestaan binnen het hindoeïsme. ste stap erland wordt vooral de eer in de yoga, maar in Ned feite is in ar ma a, yog t hee dit a. En beoefend: de hatha-yog in om onz lichaamsoefening. Het is het niets anders dan een be rry, wo n’t onen achter zitten. Do te denken dat daar dem happy! hindoeïsme rsussen die wel veel met Maar er zijn ook yogacu n dan een me vor en ing aamsoefen te maken hebben. De lich contact in je dat ing oel bed de opstapje. Uiteindelijk is het doemachten die achter de hin treedt met de geestelijke ingewijd e rdt met yoga dan in feit afgoden schuilgaan. Je wo ef in naï al d dat mensen daar nog in het hindoeïsme. Ik vin n en ode afg vele sdienst waarin zijn. Hindoeïsme is een god n toch iste chr als je je vereerd. Daar wil afgodsbeelden worden niet aan blootstellen?”

Slinkse wijze

volgens onderscheid? De kunst is Maar ja, hoe maak je dat amelijke lich om r puu het heiden of Ouweneel om te ondersc e in het aren die je op slinkse wijz oefeningen gaat of om ‘ler mij en vereist wijsheid. “Als je teg hindoeïsme trekken’. Dit niet ik zal t, eidheidsklachten heb zegt dat je stress of vermo vereist Het af. t ar ik raad het ook nie direct yoga aanraden. Ma s zitrsu acu yog de e mensen achter onderzoek. Als er Indisch tot dt tree toe dan je kans is groot dat ten, is het verdacht. De loed inv er ond je kun dan de yoga, en de hogere stappen van belast’. raken, je wordt dan ‘occult en cht ma e sch oni van dem does. hin bij n yogaoefeningen doen Ga dus in ieder geval gee om zijn, gaat het vaak gewoon Maar als het Europeanen Je kunt gebruikt als modeterm. dan oefeningen. Yoga wordt met iets a yog hen vragen of de het beste rechtstreeks aan ft.” hindoeïsme te maken hee het “Ik houd absoluut niet van De professor vat samen: ar als Ma t. kom e ïsm doe hin uit het woord ‘yoga’, omdat het fen soe ingen oudt dat het om lichaam de term ‘yoga’ puur inh in. Maar: een christen geen gevaar gaat, dan schuilt er voor bij twijfel, niet inhalen!”

[Leestijd] 8 minuten en 10 seconden [Opvallend] Door bezig te zijn met je eigen geest, leer je ook naar de Heilige Geest te luisteren

11

artikel-eindelijk-vakantie-maar-waarom-zijn-we-zo-moe-xist-in-christ-hanna-smallenbroek  

Druk, druk, druk [ Studie, huiswerk, bijbaantjes, Hyves, MSN, commissies in de kerk, veel feest- jes, tv-series, sociale contacten... Ruim e...