Page 1

USA:s Utmaningar – Public School System Hanna Lundström SB14 – Projekt VT13

1. Ger misslyckade skolor misslyckade områden, eller ger misslyckade områden misslyckade skolor? Vad innebär det när skolan misslyckas?

2. Michelle Rhee Statistik – public school sämst i världen? % godkända i ämnen Hur systemet ser ut Segegrationer i sämre områden sociala klyftor etc Hur påvärkas individen…?

3. Modell (med individ) Samhälle – grupp – individ Skriv under rubrikerna (orsaker nyanserat TÄNK PÅ POLITIK OCH SOCIAL) -

Ekonomi

-

Politik

-

Media o

Familj/vänner

o

Skola

o

Område

SLUTLIGEN: konsekvenser för individ

4. Konsekvenser för samhället -

Ekonomiska (human kapital & produktionsmöjlighetskurva)

-

Sociala (segeration, sanktioner, ond cirkel utbildning)


5. Sammanfatta, svara p책 tes.

Usa utmaningar vt13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you