Page 1


Richard Bremer 073-5261276 richard@inntrion.com

Vi är specialiserade på att hjälpa till att kommersialisera och nyttiggöra forskning. Det är en förutsättning att så tidigt som möjligt träffa potentiella kunder för att kunna verifiera den tänkta affärsmodellen. Därför är kärnan i Inntrions erbjudande att identifiera potentiella kunder. Jimmy Amberin 070-2072527 jimmy@inntrion.com

Mattias Lundstedt 070-612 76 30 mattias@inntrion.com

Inntrionteamet brinner för att arbeta med forskning och se till att fler forskningsresultat med kommersialiseringspotential når marknad. Våra tjänster är anpassade för att leverera maximalt värde för forskningsprojekt och företag i ett tidigt skede. Vi ser det som en självklarhet att förstå varje uppdragsgivares affärsidé, rådande förutsättningar och de kommersiella möjligheterna. Med utvalda forskningsprojekt och företag kan Inntrion även genomföra längre säljprojekt i utbyte mot en ägarandel. Vi ser fram emot att diskutera ditt projekt och hjälpa till att föra din idé närmare marknaden. Du är varmt välkommen att kontakta oss för vidare frågor om oss och våra tjänster. Richard Bremer, Founder


Tjänster Kundidentifiering

3 st. inbokade möten

Kundintervjuer & kundsegmentering

Lista över identifierade

Marknadsgranskning

Konkurrensgranskning

Mötesbokning

Marknadsanalys

Svårt att identifiera nya kunder? Inntrions mötesbokningstjänst hjälper dig att skaffa dina första betalande kunder eller att utöka den befintliga kundstocken.

Inntrion kan bistå med marknadsanalyser genom att på egen hand intervjua potentiella kunder utifrån en initial kundidentifiering.

Genom förståelse för uppdragsgivarens situation och mål med kommersialiseringen tar Inntrion fram en lista över de mest intressanta kunderna. Med de allra mest intressanta av dessa bokar vi dessutom säljmöten åt dig.

Baserat på intervjuer och NABCmetodiken skapar vi en överblick av ditt projekts förutsättningar på marknaden – komplett med både kundsegmentering och en grundligt genomförd konkurrensanalys anpassad utifrån ert företags bransch och möjligheter.


www.inntrion.com info@inntrion.com ร–stgรถtagatan 32, Linkรถping

Folder inntrion 3  

Version 3