ald

Page 1

ARBEIDSLIVSDAGENE 2019

JURISTFORENINGENS HOVEDSPONSOR


Global.

Digital.

Bransjeledende. OSLO • BERGEN • LONDON • SINGAPORE • SHANGHAI


INNHOLD

4

6 8 12 16 18

ALD-styret Leder ALD Leder JF Leder ELSA Leder fra fakultetet

32 34 36 37 38 39 40 41 43 44 46 48

Program før dagene Program for messedagene Loddtrekning og premier Bedriftspresentasjoner, offentlig dag Temapresentasjoner, privat dag Foredrag: Geir Lippestad Foredrag: Vest Politidistrikt Intervjuordningen Tilfeldig CV-trekning Liste over intervjurom Standplassering, offentlig dag Standplassering, privat dag

62 66 70 74 80 84 88

Intervju: Admir Vrevic, Velferdsetaten i Oslo kommune Intervju: Espen Stavseng, advokatfullmektig i Harris Intervju: Kathrine Nesbakken, advokatfullmektig i Grette AS Intervju: Ane Wilson Erdal, Mattilsynet Intervju: Harald Bakke, Nordea Intervju: Silje Holten, Justis- og beredskapsdepartementet Intervju: Elisabeth Siqveland

104 108 110

Intervju: Petter Snare Intervju: Bjørn Granli Intervju: Olav Nyhus

124 128 131 138 140

Wikborg Rein: Tips til intervjuet Hilsen fra JSU Wikborg Rein: Erfaringer fra studietiden Sammen: Tips og råd til CV og søknad Liste med gode spørsmål å stille på stand

5


Foto: Malin Askevold Helle

STYRET I ALD

Styret i Arbeidslivsdagene i Bergen 2019 (fra venstre) Nestleder: Vilde Karoline Lindsetmo Trana Økonomiansvarlig: Maria Bahramfarsi Bedriftskontakt: Lucie Fossum Simonsen Markedsansvarlig: Hanna Brekke Leder: Synne Riise Halvorsen Arrangementsansvarlig: Ingeborg Johansen Morken Bedriftskontakt: Hedvig Andrea Jæger Bedriftskontakt: Karoline Lindstrøm

6

7


Foto: Malin Askevold Helle

LEDER 2019

Kjære medstudenter! Det er en stor glede for meg å ønske alle velkommen til Arbeidslivsdagene 2019 ved Det juridiske fakultet her i Bergen! Arbeidslivsdagene (ALD) arrangeres av representanter fra Juristforeningen Bergen og ELSA Bergen. Vårt mål er å være en effektiv og attraktiv arena hvor jusstudenter og potensielle arbeidsgivere, så vel offentlige som private, byr seg frem for hverandre. I vår tid med digitale arenaer, er det viktig å opprettholde betydningen og viktigheten av den personlige kontakten, og dermed er ALD stedet å være.

«Det er vårt mål at alle jusstudenter, uavhengig av hvor langt du har kommet i studiene, skal gripe denne muligheten til å treffe bedrifter og organisasjoner som kan være den fremtidige arbeidsplassen.» Årets arrangement er større enn noen gang! Mye av æren for dette har de som har drevet iherdig de foregående årene. Det har blitt utført en meget god jobb og ALD har blitt et av årets største begivenheter her på Dragefjellet. Siden august har vi i styret jobbet med arbeidslivsdagene. Pågangen fra potensielle arbeidsgivere, som gjerne vil stille, er formidabel. Det er vårt mål at alle jusstudenter, uavhengig av hvor langt du har kommet i studiene, skal

8

9


gripe denne muligheten til å treffe bedrifter og organisasjoner som kan være den fremtidige arbeidsplassen. Det blir arrangert foredrag, bedriftspresentasjoner, CV-dag og jobbsøkerkurs i forkant av dagene, temapresentasjoner under selve dagene – i tillegg til at det vil stå flere aktører på stand enn noen gang tidligere. Det er mye informasjon som skal gis under et så stort arrangement som ALD. Jeg anbefaler alle som ønsker oppdatert informasjon å følge arbeidslivsdagene på Facebook og Instagram, samt nettsiden vår – arbeidslivsdagene.com. Men husk, for å få mest mulig ut av denne anledningen er det opp til deg selv å gripe dagen! Jeg vil benytte anledningen til å takke styret i Juristforeningen og ELSA for godt samarbeid. Det samme gjelder ledelsen ved Det juridiske fakultet, styret i JSU og Sammen. ALD er et prosjekt som involverer hele skolen. Derfor har det gode samarbeidet og den gode dialogen vi har hatt vært avgjørende for at ALD lar seg gjennomføre. Til slutt vil jeg takke styret for ALD 2019. Hver og en har vært entusiastisk og engasjert, og dere har utført en formidabel jobb. Jeg er evig takknemlig for jobben dere har lagt ned. Velkommen til fantastiske dager her på Dragefjellet! Med vennlig hilsen Synne Riise Halvorsen Leder for Arbeidslivsdagene 2019

10

11


HILSEN FRA JURISTFORENINGEN Kjære medstudenter Arbeidslivsdagene 2019 står for dør, og sammen med ELSA er Juristforeningen klare til å arrangere denne dagen for deg. Hvor mange av våre andre arrangementer retter seg mot studietiden her og nå, retter ALD seg mot fremtiden. ALD gir deg som student muligheten til å kikke inn i glasskula for å se noe av det som venter etter studietiden. Arbeidslivsdagene er et stort arrangement konsentrert på en kort periode. Det kan derfor oppleves som overveldende. Likevel er det viktig å ikke bli skremt. Jeg vil råde deg til å glemme hva alle andre sier og gjør på ALD, og heller fokusere på hva ALD skal være for deg. Forhold deg til det slik du ønsker. Arbeidslivet kommer uansett, og jeg mener det er viktig å aktivt sette seg inn i hva som rører seg etter endt studie. ALD er en slik mulighet.

«Vær nysgjerrig og vær åpen for nye inntrykk. Gå på et foredrag du synes høres interessant ut, eller sjekk ut en arbeidsplass som kan virke spennende. Uansett om du liker det eller ikke vil du ha prøvd noe nytt, og forhåpentligvis blitt litt klokere om fremtiden din.» Med både en offentlig og en privat dag er det et stort spekter av ulike aktører. Det er gode muligheter for å finne noe som interesserer deg. Men det kan også være en mulighet å se at at noe du trodde du likte ikke var så

12

13


spennende likevel. Og om du så ikke finner noen ting som interesserer deg, har du lært det også. Uansett hva du måtte finne, har ALD-styret jobbet hardt for å gi deg dette arrangementet med alle mulighetene det innebærer. Bruk den! Til slutt vil jeg poengtere at ALD er her for deg som student. Vær nysgjerrig og vær åpen for nye inntrykk. Gå på et foredrag du synes høres interessant ut, eller sjekk ut en arbeidsplass som kan virke spennende. Uansett om du liker det eller ikke vil du ha prøvd noe nytt, og forhåpentligvis blitt litt klokere om fremtiden din. Jeg vil i den anledning rette en stor takk til ALD-styret for deres innsats og arbeid. Med vennlig hilsen Nikolai Bjerke Leder Juristforeningen i Bergen

14

15


HILSEN FRA ELSA BERGEN

Kjære medstudenter Nå er det snart klart for et av de største arrangementet ved fakultetet – Arbeidslivsdagene. ALD er et samarbeid mellom ELSA Bergen og Juristforeningen, og er et tilbud for studentene på Dragefjellet som vi er veldig stolte av. Hold av 5. og 6. februar og delta sammen med oss! Gjennom arbeidslivsdagene får dere muligheten til å bli kjent med aktører i arbeidslivet på hjemmebane. Dersom du ønsker å få kjennskap til hvilke muligheter du har som jusstudent og som fremtidig jurist anbefaler jeg deg å ta turen til Vrimle under privat og offentlig dag. Over to dager vil du her møte et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner. Ulike selskaper fra privat sektor og flere departementer og etater fra offentlig sektor tar turen til Dragefjellet for å møte studentene ved UiB. Enten du drømmer om traineeopphold eller bare ønsker å bli bedre kjent med hva de ulike bedriftene og aktørene gjør har du en unik mulighet disse dagene. Jeg vil oppfordre deg til å bruke Arbeidslivsdagene til å bli kjent med arbeidslivet du vil møte i fremtiden, og reflektere over hva nettopp du kunne tenke deg å gjøre etter endt studie. Ved å delta på arrangementene i forkant av- og under ALD vil du få maksimalt utbytte av dagene, og som medarrangør håper jeg det bidrar til å gi et godt bilde av arbeidsmarkedet. Avslutningsvis vil jeg takke Juristforeningen for nok et år med godt samarbeid i forbindelse med ALD, og ikke minst ALD-styret for innsatsen som legges ned for å skape et flott arrangement for oss studenter. Jeg gleder meg! Vel møtt! Vilde Serene Birkelund President i ELSA Bergen

16

17


HILSEN FRA FAKULTETET Du som er jusstudent er heldig. Arbeidsmarkedet for jurister er godt, og du vil trolig få jobb enten før du er ferdig med å studere, eller kort tid etter avsluttende eksamen. Jusstudenter er også privilegerte ved at juristjobber er svært forskjelligartete. Kanskje vil du gå inn i klassiske roller som advokat, dommer eller påtalejurist, men du har også andre muligheter i både privat og offentlig sektor. Jusstudiet er teoretisk. Mens en legestudent jevnlig møter pasienter, treffer jusstudenter på Peder Ås eller andre fiktive personer. Dermed får du ikke øvd på bevisvurderingen, noe som er både praktisk viktig og en utfordrende oppgave. Jusstudenter opplever heller ikke under studiet at den som saken gjelder faktisk bryr seg om utfallet. Peder Ås gråter ikke over uriktige domfellelser eller urimelige erstatningskrav. For egen del var det en skjellsettende opplevelse å sitte som fersk dommerfullmektig med en sak om førerkortbeslag. Siktete møtte alene, og det var en ny erfaring å se at noen faktisk brydde seg om konklusjonen og var uinteressert i begrunnelsen. Jeg opplevde nå også en følelse av makt som jeg aldri hadde erfart mens jeg skrev praktikumsoppgaver. I løpet av en time skulle jeg skrive en kjennelse om fortsatt førerkortbeslag, og jeg hadde aldri lært noe om de praktiske sidene som oppsto dersom førerkortet eventuelt skulle leveres tilbake. Fakultetet har i mange år tilbudt en viss praksis for studenter i Jussformidlingen gjennom valgemnet JUS325 Rettshjelp. De siste årene har vi også utviklet nye tilbud, og har nå konkrete planer om et samarbeid med Maritim Bergen om et valgemne hvor praksis inngår. Likevel er det langt

18

19


frem før alle studenter får tilbud om praksis i løpet av jusstudiet, og kanskje vil vi aldri klare å komme dit på grunn av begrenset tilgang på plasser og administrative utfordringer. Arbeidslivsdagene er en kjærkommen anledning til å se på de mulighetene som ligger i arbeidsmarkedet. Kanskje har du lenge drømt om å bli advokat. Kanskje har du skiftet kurs underveis, eller kanskje har du tenkt at karriereplanleggingen får begynne når utdanningen er ferdig. Min oppfordring til deg er å se på de mange alternative som du har, og gjerne oppsøke arbeidsgivere som du ikke har tenkt på som potensielle muligheter. Du har nå en unik mulighet til å snakke med aktuelle arbeidsgivere og se på den store bredden av muligheter som byr seg for jurister. Dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Karl Harald Søvig.

20

Vi får fart på deg. Å vinne en stafett krever en perfekt start, et høyt tempo og godt samarbeid underveis. Slik er det også når du som juss-student eller nyutdannet skal lykkes i arbeidslivet. Hos Ræder får du tidlig ansvar og spennende arbeidsoppgaver. Gjennom et tett samarbeid med erfarne advokater, krevende utfordringer og deltagelse i kundemøter og i retten, legger vi til rette for at du utvikler deg og får fart på karrieren! Nysgjerrig på jobbmulighet, skriveplass eller vårt traineeprogram? Ta kontakt.

Advokatfirmaet Ræder raeder.no

Sammen om det


Eurojuris Norge er en landsdekkende sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer som samarbeider tett både faglig og kommersielt. Vi er også med i et ledende internasjonalt nettverk, Eurojuris International.

SPRINGBRETT TIL EN INTERNASJONAL KARRIERE

Som praktikant i EFTAs overvåkningsorgan ESA vil du få verdifull internasjonal erfaring og et unikt innblikk i arbeidet med å følge opp og håndheve EØS-avtalen. 11 måneder i Brussel gir deg også rikelig anledning til å nyte storbylivet i hjertet av Europa. ESA er institusjonen som sørger for at EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge respekterer sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Vi ser til at regelverk og praksis i EFTAlandene ikke bryter med rettighetene til enkeltpersoner og bedrifter. Vi håndhever reglene for statsstøtte og holder øye med at selskaper som har virksomhet i EFTAlandene, følger konkurransereglene. ESA samarbeider tett med Europakommisjonen, fører rettssaker for EFTA-domstolen og deltar også i saker for EU-domstolen. Som utdannet jurist kan du få praktikantplass i en av ESAs tre avdelinger: indre marked, konkurranse og statsstøtte eller juridisk avdeling. Vi tar også inn en praktikant som får jobbe med presse og informasjon. Som praktikant i ESA vil du jobbe på engelsk med EØS-rettslige problemstillinger i et meget internasjonalt miljø og få muligheten til å delta på interessante seminarer og høringer i EFTA-domstolen i Luxembourg. Vi har konkurransedyktige vilkår: Som praktikant får du utbetalt 1500 euro i måneden, møblert leilighet med alle utgifter dekket, og betalt reise til og fra praktikantoppholdet. Besøk ESAs hjemmeside (www.eftasurv.int/trainee) for mer informasjon, eller kom og snakk med oss på Arbeidslivsdagene den 5. februar!

Trainee i et Eurojuris Norge-firma? Alle traineer er unike. Det er våre medlemsfirmaer også. Men alle våre medlemmer er opptatt av å vinne, finne og utvikle de rette talentene. Hos et Eurojuris Norge-firma vil du få tett oppfølging av dyktige advokater som har et nettverk av 240 kolleger i hele landet i ryggen.

halvorsenco.no

ytterbol.no

stieglerwks.no

projure.no

haldco.no

advtofte.no

advokat-tollefsen.no

eurojurishaugesund.no

eu roju ris.n o


Oslo kommune Kommuneadvokaten

Hei! Vil du være del av et dynamisk, skapende og innovativt miljø?

Vi søker etter traineer for 2019

Som trainee får du: • varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver • være med i retten, i møter og rådgi klienter • en av kontorets advokater som veileder Vi vektlegger gode eksamensresultater, evne til å arbeide selvstendig og engasjement utenfor studiene. Søkere bør være ferdige med tredje studieår. Traineeoppholdet varer fire uker. Vi håper å se deg på vår bedriftspresentasjon og på vår stand på messedagen! Søknad sendes via www.kommuneadvokaten.oslo.kommune.no.

Studenttilbud: • Skriveplass for masteroppgave • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse • Sommervikar

Søknadsfrist 1. mars 2019

Vi er over 80 ansatte og holder til i nye, moderne lokaler i Akersgata 51 i Oslo. Les mer på www.codex.no/karriere

Våre advokater/advokatfullmektiger:

• • • •

Som trainee hos oss vil du få et spennende innblikk i alle sider av advokathverdagen. Vi har spesialiserte advokater innenfor de aller fleste rettsområder, og kan tilby varierte arbeidsoppgaver i et svært godt arbeidsmiljø.

www.ovgj.no

arbeider selvstendig med egne saker prosederer jevnlig saker for retten gir råd i kommersielle saker og forvaltningssaker håndterer spørsmål av både prinsipiell og mer praktisk/strategisk art arbeider innenfor mange ulike rettsområder – blant annet forvaltningsrett, kontraktsrett, barnevern, entreprise, erstatningsrett, offentlige anskaffelser og arbeidsrett.

Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største offentlige advokatkontor, og ledes av kommuneadvokat Hanne Harlem. Vi har i overkant av 20 advokater som arbeider med å bistå hele kommunen. Oslo kommune er en av landets største virksomheter, og blant virksomhetene med flest ansatte, vedtak og kontraktsinngåelser. Det gir varierte og spennende oppgaver for advokatene. Vi har et hyggelig og uformelt miljø, med åpne dører og engasjerte kollegaer!


Synne N. Lundstøl, trainee i Advokatfirmaet Harris

Et hav av muligheter.

Harris er alltid på utkikk etter dyktige og motiverte medarbeidere. Vi engasjerer 3-4 traineer hvert semester og tar imot søknader fortløpende.

Haver søker flinke studenter.

Hvorfor søkte du som Trainee i Advokatfirmaet Harris?

selvstendige oppgaver og god tilgang til

- Jeg søkte på traineestillingen fordi jeg savnet en mer praktisk tilnærming til jussen på studiet. Derfor så jeg dette som en gyllen mulighet til å lære mer om hvordan hverdagen som advokat virkelig er. Det var også et stort pluss at Harris arbeider innenfor ulike rettsområder, slik at jeg virkelig får kjenne på bredden av de arbeidsmulighetene man har rent faglig som advokat.

Hvordan er din arbeidshverdag der? Og hvilke arbeidsoppgaver har du? - Jeg har fått et eget kontor og fadder. Arbeidsoppgavene mine er variert: jeg har blant annet skrevet artikler, mail, notater og gjort ulike rettskildesøk. Jeg ønsket å få arbeide bredt, noe som har blitt hensyntatt. Derfor får jeg jobbe med blant annet arbeidsrett, arve- og familierett, skatterett, forvaltningsrett, selskapsrett og plan- og

bygningsrett. Jeg har også fulgt advokater i retten. Hverdagen min er med andre ord veldig variert i Harris!

Hvordan ble du tatt imot av kollegaer? - Jeg ble tatt veldig godt imot fra første stund. Alle var interessert i å høre hvordan det gikk og lurte på hvilke oppgaver jeg arbeidet med. De fleste tar seg også tid til en prat ved kaffemaskinen om løst og fast. Dette er noe jeg setter veldig pris på. Jeg har også blitt inkludert i aktiviteter som ukentlig fotballtrening og julebord.

Vil du anbefale Harris som traineeplass til dine medstudenter? - Selvsagt! Dette har vært helt fantastisk og gjennom dette oppholdet har jeg lært utrolig mye både faglig og sosialt, som jeg kan ta med meg videre i studiet og senere når jeg kommer ut i arbeidslivet.

Les mer på harris.no eller ta kontakt med: Robert Neverdal rn@harris.no 55 30 27 00 901 49 571

Vi har et trainee-program hvor du virkelig får et allsidig opphold i et passe stort forretning-juridisk firma. Her vil du raskt få prosedyre. Vi er et av de aller største advokatfirmaene i Stavanger, men under Arbeidslivsdagene er vi sterkt tilstede i Bergen. Håper vi treffes der! haver.no


KITCHEN Foto: Damian Heinisch

Vil du hjelpe oss å hjelpe forbrukere? Kunne du tenke deg å arbeide med utfordrende forbrukerjuss og hjelpe norske forbrukere? Forbrukerrådet trenger jevnlig påfyll av flinke jurister ved kontorene våre i Stavanger, Skien, Tromsø/Longyearbyen og Oslo. Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og næringsdrivende, og påvirker myndigheter og næringsliv i en mer forbrukervennlig retning. Vi hjelper hvert år tusenvis av forbrukere gjennom rådgivning og mekling ved våre kontorer. Vi er også representert i en rekke klagenemnder innenfor blant annet finans, bolig og transport. Vi har også en hospiteringsordning på Svalbard.

Praksisopphold i Forbrukerrådet? I forbindelse med ALD i Bergen tilbyr vi også 1-2 studenter praksissopphold våren eller høsten 2019. Oppholdet vil ha en varighet på 4-6 uker på vår avdeling i Stavanger. Vi ønsker å gi studenter en mulighet til å lære mer om forbrukerjuss og vår mekling. Du må ha gjennomført tredje studieår med gode eksamensresultater. Vi vektlegger godt humør og engasjement.

Kom innom standen vår under ALD 5. februar for en hyggelig prat og mer informasjon om praksis eller jobbutsikter i Forbrukerrådet.

DET ER LIKE VIKTIG MED

KARAKTER SOM MED

KARAKTERER

Hvor du velger å jobbe etter studiene er avgjørende for karrieren. Hos oss blir man daglig stilt overfor faglige og menneskelige utfordringer som krever mer enn gode karakterer. Hjort har levert juridisk presisjon siden 1893 og er et advokatfirma bygget rundt personer med en sterk karakter. Se hjort.no eller følg oss på Facebook.


Food security, climate change and availability of fresh water are all interconnected challenges that cannot be resolved by one player alone. Only through knowledge, collaboration and the best talent. Want to join us? Find out more at yara.com/careers


PROGRAM FØR DAGENE 22. JANUAR

29. JANUAR

CV-dag med Sammen (CV-gjennomgang + CV-fotografering)

10.00 - 14.00

23. JANUAR

Bedriftspresentasjoner med Wikborg Rein, Wiersholm, SANDS og Haavind

16.30 - 19.00

30. JANUAR

Foredrag med Geir Lippestad “Forberedelse og gjennomføring av omfattende rettsaker med stor offentlig interesse”

16.00 - 18.00

Bedriftspresentasjoner med Kluge, Deloitte, BAHR

17.00 - 19.00

4. FEBRUAR

28. JANUAR Jobbsøkerkurs med Wikborg Rein

16.30 - 18.00

32

Foredrag med Vest Politidistrikt “Det daglige arbeidet som påtalejurist i politiet, herunder gjennomføring av hovedforhandling for tingretten”

33

17.00 - 18.00


PROGRAM FOR MESSEDAGENE OFFENTLIG DAG 5. FEBRUAR

PRIVAT DAG 6. FEBRUAR

Stands i Vrimle og kantinen

09.30 - 15.00

Søknader til aktørene må være levert

13.00

Stands i Vrimle og kantinen

09.30 - 15.00

Søknader til aktørene må være levert

13.00

Bedriftspresentasjoner Sted: Auditorium 2

10.00 - 14.00

Temapresentasjoner Sted: Auditorium 2

10.00 - 14.00

Intervjuer

16.00 - 20.00

Intervjuer

16.00 - 20.00

Kveldsarrangement Sted: Biblioteket Bar

34

20.00

35


LODDTREKNING OG PREMIER Informasjon om premier ved deltakelse på bedrifts- og temapresentasjoner: I god ALD-tradisjon vil det også i år bli avholdt loddtrekning av flotte premier i forbindelse med deltagelse på de ulike bedrifts- og temapresentasjone, både på den offentlige dagen 5. februar og den private dagen 6. februar.

BEDRIFTSPRESENTASJONER OFFENTLIG DAG Kommuneadvokaten

10.00 - 10.20 LODDTREKNING

Forbrukerrådet

Alle som deltar påbedrifts- og temapresentasjoner under messedagene vil få utdelt et lodd i det de går inn i auditoriet for å se på en bedriftspresentasjon.

10.30 - 10.50 LODDTREKNING

Retningslinjene for å være med i loddtrekningen er enkle: Det deles ut et lodd og loddtrekningen vil skje rett før pausen. For å se hva du kan vinne, følg med på vår facebookside.

Fakultetet

For en fullstendig oversikt over bedrifts- og temapresentasjonene og når loddtrekning finner sted, se side 37 og 38.

Konkurransetilsynet

11.00 - 11.20 LODDTREKNING 12.30 - 12.50 LODDTREKNING

Byrådsavdelingen

13.00 - 13.30 LODDTREKNING

36

37


TEMAPRESENTASJONER PRIVAT DAG

FOREDRAG: GEIR LIPPESTAD

I år vil en rekke bedrifter på privat dag holde en temapresentasjon. Presentasjonene varer i 20 minutter og er ment til å gi et innblikk i bedriftenes arbeidshverdag, tips på veien videre eller gi et spesielt innblikk i en sak bedriften har hatt.

Forberedelse og gjennomføring av omfattende rettsaker med stor offentlig interesse 23. januar, kl. 16.00-18.00 i auditorium 1 Foredragsholder: Geir Lippestad, Advokat / eier i advokatfirmaet Lippestad Erfaringer fra 22.juli-saken og Benjamin-saken.

Equinor, Yara og Hydro

10.00 - 10.45 Vi jurister er vant til å jobbe i det stille hvor fag, rettsregler og rettspraksis danner rammen for vårt arbeid.

PAUSE OG LODDTREKNING Hjort

11.00 - 11.20

Thommessen

11.20 - 11.40 PAUSE OG LODDTREKNING

Selmer

13.00 - 13.20

Haavind

13.20 - 13.40 PAUSE OG LODDTREKNING

I saker med stor offentlig interesse, hvor advokatens arbeid og klientens handlinger, vekker offentlig harme og avsky stilles vi ovenfor andre type utfordringer enn de rent faglige. Det handler om å etablere en grunnleggende verdiplattform, kommunisere advokatens rolle og opptre på en måte som skaper tillit og troverdighet. Jeg vil sammen med studentene reflektere rundt disse problemstillingene i to saker hvor jeg har vært oppnevnt som forsvarer, og hvor det har vært betydelig offentlig interesse rundt. Benjamin-saken der nynazister ble dømt for drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia, og 22. juli-saken som er den største drapssaken i moderne tid hvor 77 mennesker mistet livet som følge av Anders Behring Breiviks handlinger. Etikk, forhold til klienten og advokatrollen vil stå sentralt i foredraget.

38

39


FOREDRAG: VEST POLITIDISTRIKT

INTERVJUORDNINGEN

Det daglige arbeidet som påtalejurist i politiet

I forbindelse med Arbeidslivsdagene avholder mange av aktørene intervjuer for å finne aktuelle kandidater til sine traineeships og praktikantordninger. Se oversikt over hvilke aktører dette gjelder på side 44 og 45 eller på vår nettside.

Foredragsholdere: Dywecke Gjermundrød, Politifullmektig Kristoffer Sundt Rosenlund, Politiadvokat Harald Bilberg, Politiadvokat Er du nysgjerrig på hvordan det daglige arbeidet som påtalejurist i politiet foregår? I dette foredraget vil tre politijurister fortelle om sin arbeidsdag, herunder gjennomføring av aktorater for tingrett og lagmannsrett i straffesaker. Foredraget tar sikte på å gi en oversikt over sentrale deler av arbeidsdagen til politijuristene, herunder vil det blant annet bli snakket om påtalemyndighetens ansvar for etterforskningen, oppgaver i straffesakskjeden og håndtering av media. Det vil også fortelles om muligheter for videre karriere i eller etter politiet.

40

Dersom du har planer om å søke på noen av disse stillingene, anbefaler vi at du setter deg godt inn i hvilke retningslinjer og frister som gjelder. Det er opp til hver enkelt student å få tak i utskrift av sine karakterer for å legge de ved søknaden. Utskriften kan gjøres fra www.vitnemalsportalen.no. Karakterutskriften kan i ettertid bli kontrollsjekket av aktørene. ALD har i år inngått et samarbeid med CVideo i forbindelse med Intervjuordningen. CVideo er et firma som jobber med å effektivisere, forenkle og digitalisere rekrutteringsprosessen for aktører. Samarbeidet vil kort fortalt gå ut på å digitalisere Intervjuordningen, ved å la studenter laste opp sine søknader elektronisk. Målet med samarbeidet er å forenkle rekrutteringsprosessen for dere, men også gjøre søknadsprosessen enklere for studentene.

41


OFFENTLIG DAG 5. FEBRUAR Fristen for innlevering av søknad til aktørene på den offentlige dagen er kl. 13.00. Det anbefales likevel å være ute i god tid. Intervjuene avholdes på ettermiddagen den 5. februar.

TILFELDIG CVTREKNING

PRIVAT DAG 6. FEBRUAR Fristen for innlevering av søknad til aktørene på den private dagen er kl. 13.00. Det anbefales likevel å være ute i god tid. Intervjuene avholdes på ettermiddagen den 6. februar.

• Aktørene vil selv kontakte aktuelle kandidater og avtale tidspunkt for intervjuet. • Intervjuene avholdes både på Det juridiske fakultet og Det humanistiske fakultet. • Ettersom intervjuene avholdes på to fakulteter, er det avgjørende at de som får flere intervjuer selv legger inn tid mellom disse slik at man rekker å bevege seg mellom fakultetene. Dette er for å unngå forsinkelser. • Merk deg også at ALD-styret foretar en CV-trekning, se egen informasjon om dette på neste side.

ALD-styret er godt kjent med at flere opplever karakterpress under Arbeidslivsdagene. Som et ledd i vårt fokus på å senke dette presset, avholder vi derfor en tilfeldig CV-trekning. Dette er fordi vi ønsker at Arbeidslivsdagene skal være kontaktskapende og uavhengig av karakterer. Tidligere har flere studenter fått tilbud om traineeship gjennom ordningen. Retningslinjer og frister: • Lever en lapp med navn og telefonnummer på ALD-stand i Borggården innen kl. 13.00, privat dag, 6 februar. • Av de som har meldt seg på, vil det foretas en trekning der det trekkes én kandidat til hver av de private aktørene som avholder intervjuer. • Vi vil kontakte de aktuelle studentene som selv må sende mail med CV og karakterutskrift til det aktuelle firmaet. • Aktørene vil deretter kontakte sin kandidat, og gjennomføre et intervju i løpet av ettermiddagen. • For å kunne delta i CV-trekningen, må du ha fullført andre avdeling.

42

43


LISTE OVER INTERVJUROM DET JURIDISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET

GAMLEBYGGET

NYBYGGET

Seminarrom A Seminarrom B Seminarrom C Seminarrom D Seminarrom E Seminarrom F

Deloitte Deloitte Deloitte Wiersholm Wiersholm BAHR

Elsa-kontor

BAHR

Jf-kontor Jf leders kontor

Kluge Kluge

Aud 1 Aud 2 Aud 3 Aud 4

SVW SVW AdeB AdeB

Seminarrom 1 Seminarrom 2 Seminarrom 3 Seminarrom 4 Seminarrom 5

Haavind Wikborg Rein Haavind Wikborg Rein Wikborg Rein

Kollokvierom 1 Kollokvierom 2 Kollokvierom 3 Kollokvierom 4 Kollokvierom 5

CLP CLP Kvale SANDS Ræder

Kollokvierom 216 Kollokvierom 217 Kollokvierom 233 Kollokvierom 125

JUS II Auditorium Seminarrom 1 Seminarrom 2 Seminarrom 3 Seminarrom 4

SYDNESHAUGEN SKOLE

Thommessen Thommessen Thommessen Harris DLA Piper

44

Grupperom I Grupperom H Seminarrom F Grupperom J Grupperom G Grupperom O

Selmer Selmer Advokatene Lea Haavik Helland Falkeid Haver Yara Grette PwC Equinor Glittertind Hjort

45


STANDPLASSERING OFFENTLIG DAG

Aud 1

5 16

1

Konkurransetilsynet ESA Forbrukerrådet Det juridiske fakultet Finansdepartementet Diskrimineringsnemnda Vegtilsynet Kommuneadvokaten i Oslo Lovavdelingen Forbrukertilsynet Klagenemndssekretariatet Regjeringsadvokaten Høyesterett Utenriksdepartementet Helseklage Forsvarets logistikkorganisasjon Skatteetaten Byrådsavdelingen

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Konfliktrådet Hordaland Fylkeskommune Statens sivilrettsforvaltning Vest Politidistrikt Forsvarsmateriell KS Advokatene Juristforbundet student Jushjelpa Jussformidlingen Rettsvesenet STEP ELSA ICJ Wayback JURK Gatejuristen Advokatforeningen

2

18 14 Info

23

24

19

13

12

11

10

Trapp

25

20

26

21

30

27

28 22

29 32

Auditorium 1

46

Aud 3

9

4

17

KANTINEN

8

3

Inngang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7

15

Kantinen

VRIMLE

Aud 2

6

33

Auditorium 2

47

31 34


STANDPLASSERING PRIVAT DAG

Aud 1 7

15

Kantinen

VRIMLE

5 16

1

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Wikborg Rein Wiersholm Kluge BAHR Haavind Deloitte SANDS Kvale CLP Ræder Simonsen Vogt Wiig Harris DLA Piper Grette Hjort Selmer Haver Glittertind

48

Thommessen Equinor Yara Hydro Arntzen de Besche PwC Eurojuris Svensson Nøkleby Lund & Co Protector Forsikring Bing Hodneland Føyen Torkildsen KPMG EY Help Forsikring DnB Hammervoll Pind Codex Tryg Hill & Co Øverbø Gjørtz

14 Info

37

13

12

11

10

Trapp

25

24

19

Aud 3

2

18

23

9

4

17

KANTINEN

8

3

Inngang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Aud 2

6

20

26

21 38

27 22

34

33

32 28

29

35

30

39

Auditorium 1

Auditorium 2

49

36 31


Vegtilsynet er Samferdselsdepartementets fagenhet for trafikksikkerhet på riksvegene. Vi holder til på Voss og trenger juridisk, teknisk og variert kompetanse

Det skjer mye spennende i SANDS for tiden... Bli kjent med oss gjennom: • SANDS’ traineeprogram • SANDS’ prosedyredag • SANDS’ lynkurs

Vi ser frem til å møte deg på ALD! Hilsen oss i SANDS

Les mer på vegtilsynet.com


Skatt og forretningsjus i EY Visste du at EY har et av Norges ledende og største private kompetansemiljø innen skatt og avgift? Vi har flere muligheter for deg som er student innenfor dette området. Vi kan tilby

• Trainee-opphold i Oslo, Bergen eller Stavanger • Young Tax Professional of the Year: internasjonal casekonkurranse for studenter med interesse for skatt og avgift • Stilling som advokatfullmektig etter endt utdannelse Vil du vite mer? Gå inn på ey.no eller kontakt Fredrik eller Ane. Fredrik Hemsøe | fredrik.g.hemsoee@no.ey.com | tlf. 481 37 343 Ane Varberg |ane.varberg@no.ey.com | tlf. 469 56 773 Vi kan også kontaktes på rekruttering@no.ey.com

NYHET: Studentmedlemskap

ER DU NYSGJERRIG PÅ ADVOKATBRANSJEN? Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Rundt 90 % av alle norske advokater og advokatfullmektiger er medlem hos oss.

Lurer du på hvilken karriere du skal velge den dagen du er ferdig på studiet? Er advokat et av alternativene? Som studentmedlem i Advokatforeningen kommer du tettere på advokatbransjen, de mulighetene den gir, og de menneskene som jobber der.

• Gratis medlemskap ditt første år som advokatfullmektig • Tilgang til arenaer for nettverksbygging, kompetanseheving og rettspolitisk engasjement. • Økt innsikt i de ulike advokatprofesjonene, med bedre forutsetninger for gode karrierevalg. • Rabaterte priser på kurs i regi av JUS og Advokatforeningen

Besøk våre nettsider for mer informasjon og registering: advokatforeningen.no/student

Studentmedlemskap i Advokatforeningen er gratis.

Hør podkasten “Nyutdannet og ny i HELP” med advokat Beate Kalvøy

ER DU ENIG I AT ALLE HAR RETT TIL ADVOKAT, HAR VI KANSKJE JOBB TIL DEG.

HELPpodden.podbean.com

HELP tilbyr advokathjelp gjennom forsikring, og vi er Norges største advokatmiljø for privatmarkedet. Hos oss får du god tilgang til prosess, i et ungt og tungt fagmiljø der ansvar og lagånd gjør at kundene blir fornøyde og kollegene vokser. Sentrale rettsområder er arv, familierett, fast eiendom, kjøp og entreprise. Mer enn 500.000 nordmenn har rett til advokathjelp gjennom HELP, og både privatpersoner og bedrifter kan tegne advokatforsikring hos oss.

ER DU EN UTFORDRER

?


Oslo etter studiene?

Studenttilbud:

Skal du spesialisere deg innenfor fagområdene fast eiendom, entreprise, immaterialrett, IT, media, underholdning, skatt/avgift, selskapsrett eller arbeidsrett? Våre advokater er eksperter innenfor disse fagområdene og bistår både norske og internasjonale klienter innenfor en rekke bransjer.

• • • •

Skriveplass Manuduksjoner Kveldssekretærer Praktikantopphold

Søknader vurderes fortløpende: student@binghodneland.no

Stedet å utfordres, å lære og å leve

Bing Hodneland har 43 ansatte, hvorav 32 advokater, og vi skal bli flere. Både fullmektiger, praktikanter og kveldssekretærer ansettes fortløpende, også utenfor ALD.

kluge.no/karriere

Praktikanter jobber i team med advokater og partnere og får være med på vår hverdag, også i klientmøter og i retten. Praktikantene som ansettes hos oss er som regel ferdig med tredje avdeling. Vi samarbeider med flere utenlandske advokatfirmaer og vil legge til rette for utenlandsopphold. Hvert semester tilbyr vi skriveplass til en student som skriver oppgave innenfor et av våre satsningsområder.

På vår stand møter du Stine Helén Pettersen og Vegar Waage.

Stavanger | Oslo | Bergen | Hamar


ALLE VINNER MED SUNN KONKURRANSE

Share our vision - shape your future

KONKURRANSETILSYNETS HOVEDOPPGAVE er å håndheve konkurranseloven. �om ansa� hos oss får du jobbe i et sterkt fagmiljø og i tverrfaglige team. �i jobber te� opp mot store parter i norsk n�ringsliv, og deltar ak�vt i ulike nasjonale og internasjonale fora. Konkurranse�lsynet �lbyr jevnlig faste s�llinger for nyutdannede jurister. Kom og møt oss på stand 5. februar 2019, for å høre mer om utlyst trainee-s�lling for jusstudenter. �es mer om oss og sjekk ledige s�llinger på konkurranse�lsynet.no/karriere

Advokatfirma DLA Piper Norway DA Bryggegata 6, 0250 Oslo Tlf: 24 13 15 00


Vil litt mer. Med over 200 ansatte i Norge er vi et av landets største advokatfirmaer, og med kontorer i 157 land er vi blant de ledende internasjonale miljøene innenfor kjerneområdene skatt, avgift, transaksjoner og forretningsjus. Vi har løpende traineeprogram for deg som er jusstudent og har avlagt eksamen på 3. avdeling - og vi tilbyr også masterstipend. Sammen bygger vi tillit og skaper verdier!

Bli kjent med oss Traineeordningen er vår viktigste rekrutteringskilde, og 2/3 av de nyutdannede juristene vi har ansatt de siste årene har vært traineer hos oss. Ordningen gir oss en unik mulighet til å bli kjent med deg - samtidig som du blir kjent med oss og får teste ut hvordan det er å være advokatfullmektig i Haavind. Vi søker alltid å knytte kontakt med faglig dyktige studenter og nyutdannede. I tillegg til trainee-opphold tilbyr vi skriveplasser samt godt faglig innhold gjennom eksamensrelevante forelesninger og vårt årlige prosedyrekurs. Kom innom standen vår under ALD Bergen 2019 og slå av en hyggelig prat med oss! For mer informasjon om oss og våre studenttilbud – les mer på Haavind.no/karriere og følg oss på:

Advokatfirmaet Haavind Finner løsninger

Kontakt Max Gudmundsen Bergen T: 90 98 67 05 E: max.gudmundsen@pwc.com

Marie Eltervaag Oftedal Stavanger T: 95 26 10 80 E: marie.eltervaag.oftedal@pwc.com

www.pwc.no

Advokatfirmaet PwC


LÆR MED OSS Som trainee får du en smakebit på hva som venter deg innenfor dørene våre. Søk om traineeopphold i Bergen eller Oslo på thommessen.no/karriere

UNG JURIST Med en mastergrad i rettsvitenskap blir du jurist og får som følge muligheten til å søke en rekke ulike jobber. Vi har snakket med en gruppe nyutdannede jurister om deres første møte med arbeidslivet.

ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS OSLO | BERGEN | STAVANGER | LONDON

61


INTERVJU: Admir Vrenvic

Admir Vrenvic

Spesialkonsulent i juridisk seksjon i Velferdsetaten i Oslo kommune Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2017

Hvordan fikk du jobben? Jeg søkte på utlyst stilling og ble senere innkalt til intervju. Rett etter fullført studie hadde jeg jobbet i UDI i et halvt år og hadde således noe erfaring med saksbehandling og føler at det var en fordel i både søknadsprosessen og intervjuprosessen. Det gikk tydeligvis bra da, for jeg fikk tilbud om jobben et par uker senere. Hva går jobben din ut på? Arbeidet består av både klagesaksbehandling og juridisk utredning og rådgivning innad i etaten og overfor bydelene. Rådgivnings- og utredningsarbeidet er veldig variert og kan innebære alt fra å holde foredrag om forskjellige temaer innenfor forvaltningsloven, til å bidra til å skrive forslag til nye retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede. Den største delen av arbeidet er imidlertid klagesaksbehandling. Juridisk seksjon i Velferdsetaten er faglig sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd og Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede. Det innebærer at vi skriver saksfremlegg og forslag til vedtak til nemndene innenfor en rekke sakstyper. De største saksporteføljene våre er imidlertid kommunal bolig, startlån og tilskudd, TT-kort og HC-parkeringsbevis. Arbeidet involverer ofte mange forskjellige tolkningsspørsmål knyttet til de forskjellige regelverkene, men også utfordrende skjønnsmessige vurderinger.

62

63


Hvordan var starten? Starten var utfordrende, men spennende. Det var naturligvis nye regelverk, saksbehandlingssystemer og arbeidsoppgaver å sette seg inn i. Det tar gjerne litt tid. Derfor var kanskje litt uheldig å ta en to uker lang ferie tre uker etter oppstart. Men det gikk bra det også! Hva er det beste med jobben din? Det beste med jobben er muligheten til å kunne bidra til å hjelpe noen av de mest vanskeligstilte i Oslo, samtidig som at man får muligheten til gjøre spennende juridiske rådgivningsoppgaver innenfor generell og spesiell forvaltningsrett. Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Det finnes så utrolig mange spennende arbeidsmuligheter i offentlig sektor. Prøv derfor å skaffe deg praktisk erfaring også fra forvaltningen under studiene. Det skader aldri å prøve ut forskjellige ting. Men det kan da være kjekt å ha forvaltningsrettskunnskapene på stell! Er det noe du vil tilføye? Vær åpen for forskjellige muligheter, selv om du kanskje ikke har vært borti fagområdet tidligere. Det kan vise seg å være veldig spennende og givende. Mvh, Admir Vrevic

64

65


INTERVJU: Espen Stavseng

Espen Stavseng

Advokatfullmektig i Harris Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2018

Hvordan fikk du jobben? Jeg sendte inn en åpen søknad til rekrutteringsansvarlig i firmaet. På det tidspunktet hadde ikke Harris noen utlyste stillinger, så jeg må innrømme at jeg ikke var særlig optimistisk. Etter noen uker ringte telefonen, og jeg ble bedt på intervju. Det viste seg å være en god match, og jeg ble ansatt. Dette illustrerer at en stillingsutlysning på Finn.no på ingen som helst måte er en forutsetning for å sende inn søknad eller for å få jobb. Hva går jobben din ut på? Jeg arbeider hovedsakelig innen kompetanseområde ”Insolvens og restruktureringer”, men også innen mer generell forretningsjus. Nå i løpet av de første månedene i Harris har jeg jobbet mest med bobehandling. Først og fremst består jobben av å bistå de andre advokatene i firmaet der det trengs. Det gikk likevel ikke mange ukene før jeg hadde egne saker å følge opp. Når jeg nå ligger i sofaen og svarer på disse spørsmålene (8 november), er det bare en liten uke til jeg skal ha min første rettssak. Hvordan var starten? Det kan ikke legges skjul på at det er krevende å starte i ny jobb, og kanskje spesielt krevende når det er din første jobb etter endt studier. Det er mange nye inntrykk den første perioden – både faglig og sosialt. Heldigvis har jeg gode kollegaer som gjorde de første ukene til en veldig god opplevelse.

66

67


Som et utpreget B-menneske var det også tidvis en utfordring å komme seg opp om morgenen! Hva er det beste med jobben din? Det beste (og samtidig kanskje det mest skremmende) med jobben er det ansvaret man får veldig tidlig. Ansvaret for å følge opp saken, ansvaret for å holde klienten orientert, ansvaret for å overholde frister mm. Selv om man selvfølgelig får god oppfølging, kreves det at man er våken og følger med. Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? At jussen er veldig praktisk innrettet. Ha fokus på å virkelig forstå det man leser og jobber med, fremfor å ”pugge” pensum. Er det noe du vil tilføye? Senk skuldrene og nyt studietiden!

68

69


INTERVJU: Kathrine Nesbakken

Kathrine Nesbakken

Advokatfullmektig i Grette AS Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2018

Hvordan fikk du jobben? Jeg søkte på en utlyst stilling i mai. Jeg var deretter på noen intervjuer, og fikk jobbtilbud samme uke som jeg leverte masteren. Det var litt av en uke. Bakgrunnen for at jeg søkte akkurat i Grette var at jeg hadde hørt veldig mye positivt om firmaet, både på det faglige- og sosiale plan. Dette har jeg nå erfart at stemmer. Hva går jobben din ut på? Jeg jobber på en avdeling som kalles “Construction”, og med fagområdet entreprise. Hverdagen er variert; alt fra skriving av prosesskriv (stevning/ tilsvar), utredning av juridiske problemstillinger, klientmøter etc. Hvordan var starten? Det var selvsagt utfordrende og uvant å starte i jobb. Som student er man vant til å kunne styre hverdagen sin helt selv. I tillegg var det faglig utfordrende da jeg ikke tidligere hadde noe erfaring med fagområdet jeg startet å jobbe med. I Grette får man mye ansvar tidlig. Dette har vært både skummelt og spennende. Jeg følte (og føler enda) ofte at jeg er “på dypt vann”. Samtidig blir læringskurven også tilsvarende bratt.

70

71


Hva er det beste med jobben din? Det beste med advokathverdagen er at den er variert og fleksibel. Hver dag støter man på problemstillinger man ikke har vært borte i før, og lærer noe nytt. Hverdagen er m.a.o. aldri kjedelig, men utfordrende. I tillegg liker jeg den mellommenneskelige delen av advokatyrket veldig godt. Som advokat sitter man ikke bare på et kontor, og utreder juridiske problemstillinger. Man er hele tiden ute og møter mennesker og bygger relasjoner. Man samarbeider også mye med kollegaer, og jobber i team. Arbeidsmiljøet i firmaet jeg jobber i er også helt unikt. Her er det en lav terskel for spørsmål, alle er åpne for å sparre dersom man trenger det, og miljøet er på generelt plan veldig jovialt. Kollegaene er veldig ålreite, og jeg trives veldig godt! Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Ikke som jeg kommer på egentlig, bortsett fra at juss i praksis er noe helt annet enn juss i teorien. Jeg skal ikke legge skjul på at det var flere ganger underveis i studiet hvor jeg begynte å tvile på om timene på Dragefjellet var verdt det. Den dag i dag er jeg glad for at jeg holdt ut. Det er mye morsommere å forholde seg til ekte mennesker og ikke bare Peder Ås og Marte Kirkerud.

72

73


INTERVJU: Ane Wilson Erdal

Ane Wilson Erdal

Jurist på avdeling Fisk og Sjømat ved Mattilsynets hovedkontor i Bergen Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2015

Hvordan fikk du jobben? Jeg startet i et engasjement på 6 mnd. Da stillingen ble utlyst, søkte jeg og ble innkalt til intervju. Takket være fiskelykken fikk jeg jobben. Hva går jobben ut på? Arbeidsoppgavene er mange og veldig varierte. Mattilsynet har det overordnede samfunnsansvaret for at dyrene har det godt og at maten vi spiser er trygg. For oss som jobber med fisk opp mot oppdrettsnæringen, handler det i første rekke om å sikre at fisk i fangenskap har det godt, har god helse og at sykdomssmitte ikke spres. Oppdrettsfiskens levevilkår når det gjelder f.eks. lus og sykdommer, har stor innvirkning på villfisken og fisken i naboanlegg, og det er derfor avgjørende med god forvaltning. Jeg opplever at det er meningsfylt å ha en jobb der jeg kan være med på å gjøre en forskjell og å bidra til å ivareta en viktig del av vårt samfunnsansvar. Vi jobber med et spesialfelt innenfor forvaltningsretten som retter seg mot akvakultur og havbruk. Arbeidshverdagen er spennende, hektisk og actionfylt. Oppdrettsnæringen produserer et produkt som utgjør en svært viktig eksportnæring, og konsekvensene av at næringen ikke overholder regelverket, kan være store for Norge. Mattilsynet er en form for garantist for at produktet som eksporteres er produsert i tråd med nasjonale og internasjonale krav. Næringen er i vekst og skal mangedobles i årene som kommer. Dette gir både forvaltningen og næringen stadig nye utfordringer.

74

75


En forsvarlig og bærekraftig vekst, forutsetter at forvaltningen er dynamisk og fatter avgjørelser basert på oppdatert kunnskap og forskning. Vi er en beredskapsetat som blant annet skal jobbe for å hindre at sykdom og smitte sprer seg til oppdrettet og vill fisk. Vi har som mål å utarbeide regelverk som er lett å forstå og enkelt å følge for de regelverket gjelder for. Det er derfor viktig med tett dialog med både kunnskapsstøtte (Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet), Nærings- og fiskeridepartementet, andre etater, advokater, brønnbåtselskaper, fiskehelsepersonell og oppdrettere for å nevne en del av de viktigste aktørene.

at det i et slikt tverrfaglig arbeidsmiljø er viktig med faglig integritet, men det er avgjørende å ha gjensidig respekt for hverandres fagkompetanse. Jussen brukes som et virkemiddel i en større faglig sammenheng. Hva som er uakseptabel risiko for spredning av smitte er for eksempel ikke bare en rettslig, men like mye en veterinærfaglig standard. Det betyr at meningsinnholdet i regelverket er dynamisk. Vi jobber med å utvikle og forvalte regelverk der mange hensyn møtes. Vedtakene våre har både politiske, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. Hvordan var starten?

Vi behandler også klagesaker fra oppdrettere som er uenige i vedtakene som er fattet av tilsynsavdelingene på regionskontorene langs kysten. Det er god økonomi i oppdrettsnæringen, hvilket blant annet medfører at det kan brukes penger på å prøve vedtakene våre. Vi får derfor ofte brynt oss på klager utformet av profesjonelle næringsaktører og flinke advokater. Dette er med på å gjøre oss skjerpet og bedre. Vi blir utfordret på store deler av forvaltningsretten. Vi jobber med å forvalte og styre en næring med stor samfunnsmessig betydning. Produksjonen av oppdrettsfisk foregår på fellesskapets arealer i sjøen, og vi får også klager fra miljø- og dyrevernforeninger. For at vi skal gjøre en god og riktig jobb, er vi helt avhengige av å ha både juridisk og veterinærfaglig kompetanse med i alle sakene vi arbeider med. Juristene lærer masse om biologi og sykdom, og veterinærene lærer hvordan vi jurister tenker og nærmer oss problemstillinger. Jeg opplever

76

Kombinasjonen av fisk og juss var ny for meg da jeg begynte i Mattilsynet. Vi var to jurister som begynte samtidig, og som ble kastet inn i både klagesaker og regelverksarbeid umiddelbart. Det gikk ikke mange ukene før jeg hadde kunngjort min første forskrift på lovdata. Vi fikk tildelt mye ansvar helt fra starten, og hadde god nytte av erfaringsmøter der vi kunne diskutere juridiske og biologiske problemstillinger oss imellom. I tillegg fikk vi god oppfølging fra både leder og andre kolleger med lang erfaring. Dette var avgjørende for at vi skulle bli trygge på at arbeidet vi leverte fra oss var bra og at det var hold i de juridiske vurderingene. Jeg opplevde at det var lav terskel for å stille spørsmål, og at kollegene våre var genuint opptatt av å ruste oss opp så godt som mulig. Læringskurven var bratt. Allerede første året hadde vi publisert x-antall forskrifter på lovdata, avgjort en rekke klagesaker, jobbet med å forbedre beredskapen vår og forberedt og deltatt i en rettssak der ett av vedtakene våre ble overprøvd. I tillegg hadde jeg

77


tatt etterutdanning med eksamen innen fiskehelse ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Dette har gjort meg bedre rustet til jobben. Hva er det beste med jobben din? Det er flere ting jeg verdsetter høyt, og som gjør at jeg trives så godt i jobben min. Jeg synes det er veldig spennende å få jobbe med juridiske problemstillinger fra et forvaltningsrettslig ståsted opp mot en næring som er så raskt voksende, der det skjer endringer og utvikling hele tiden. Utenom de spennende arbeidsoppgavene vi har til dagen, er det fokus på personlig og faglig utvikling. Vi får anledning til å ta kurs og å delta på møter og konferanser med interesseorganisasjoner og næringsaktører. I tillegg blir vi stadig utfordret med nye og krevende oppgaver der vi blir tillagt stort ansvar. Det trigger meg og gjør meg giret. Tempoet er høyt og pulsen stiger ofte. Sist, men ikke minst, jeg har de beste kollegene. Samtlige er opptatt av å dele av sin kunnskap og erfaring, og jobber hardt for at alle skal nå sine mål. I tillegg er det rom for mye sosialt, trening og moro. Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Jeg hadde ikke begrep om hvor allsidig juristyrket faktisk er, og hvor mye spennende man kan få muligheten til å gjøre hvis man er åpen og nysgjerrig. Arbeidslivet er helt topp, og det er kjekt å kunne bruke den juridiske verktøyskassen vi fikk på studiet i en større faglig sammenheng.

78

79


INTERVJU: Harald Opshaug Bakke

Harald Opshaug Bakke

Ansvarlig for datasikkerhet og personvern i Nordea Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2017

Når ble du ferdig utdannet? Jusstudiene ble fullført våren 2017, men ettersom jobbtilbudene lot seg vente startet jeg påfølgende høst på Årsstudium i Informasjonsvitenskap på UiB. De videre studiene innenfor et annet fagfelt gav meg ro til å søke på de jobbene som fristet mest, samtidig som jeg fikk studert noe jeg er veldig interessert i. Som følge av veldig heldig timing med innføringen av Personvernforordningen var interessen for min kompetanse betydelig høyere i 2018 sammenlignet med 2017. Det medførte at jeg sluttet på årsstudiumet i mars 2018, for å starte i Nordea Liv. Hvordan fikk du jobben? Som følge av en rekke ulike søkeparameter på Finn dukket det opp en e-post i innboksen min med en utlysning fra Nordea Liv om at de søkte etter en person med IT-bakgrunn til å fylle ovenfor nevnte stilling. Selv om det ikke var eksplisitt nevnt så jeg at stillingen passet godt med min kompetanse og juristbakgrunn. Søknad ble dermed sendt, og noen intervjuer senere var jobben sikret. Hva går jobben ut på? Produktene selskapet forvalter og selger medfører at vi har mye person- og

80

81


helseopplysninger om våre kunder. Det gir oss et stort ansvar for å behandle disse på en forsvarlig og tillitsvekkende måte. Jobben har i den korte tiden jeg har vært der hatt ulike faser. I starten var jeg med i prosjektet som jobbet med å sikre at de nye delene av personvernregelverket var innført i de ulike prosesser og IT-systemer. Når dette prosjektet tok slutt ble ansvaret for det daglige arbeidet overført til meg. Noen av oppgavene dette innebærer er juridiske diskusjoner og beslutninger, rapportering til Datatilsynet, samt sørge for at vi oppfyller kravene til dokumentasjon og internkontroll. Hvordan var starten? Overgangen fra fulltidsstudent til fulltidsansatt innebærer en ny hverdag med mer rutiner og ansvar. Som for de fleste er det også veldig mye å sette seg inn i, både sosialt og faglig. Det blir heldigvis mindre overveldende med tiden.

Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? For jusstudenter midt i karakterpress og eksamenstid kan det aldri nevnes nok: Jurister kan fylle utrolig mange ulike roller i arbeidslivet utover det å være advokatfullmektig. Ikke begrens hva du søker på ut fra at utlysningen søker etter en jurist/advokatfullmektig dersom det er en stilling du har lyst på og som du vil kunne opparbeide kompetansen til å fylle. Er det noe du vil tilføye? Dersom du ser at jobbsøkingen går tregere enn ønskelig – noe den gjør for mange – kan jeg sterkt anbefale å skaffe kompetanse innenfor et nytt fagfelt som du interesserer deg for. Det er kjekt å fordype seg i noe som ikke er juss og får andre ting å tenke på enn jobbsøking. Samtidig blir du gjerne mer attraktiv på arbeidsmarkedet ved å opparbeide en større bredde. Dessuten kommer arbeidslivet som oftest fort nok.

Hva er det beste med jobben din? Det beste med jobben min er å få muligheten til å fordype seg i problemstillinger som jeg har stor interesse for. For tiden har vi for eksempel mye fokus på automatisering og personalisering, noe jeg finner svært interessant.

82

83


INTERVJU: Silje Holten

Silje Holten

Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2017

Hvordan fikk du jobben? Stillingen jeg fikk ble utlyst rundt årsskiftet 2017/2018. Det var rett og slett en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg, så jeg søkte og krysset fingrene for at det skulle gå min vei. Jeg ble innkalt til intervju og fikk jobben ganske kjapt etter at intervjuprosessen var ferdigstilt. Heldigvis! Hva går jobben din ut på? Jeg jobber i internasjonalt team, og jeg har derfor en internasjonal portefølje. I det vesentlige jobber jeg med barnebortføringer, utlevering av lovbrytere og rettsanmodninger, både på saksbehandlingsnivå, men også på et mer overordnet plan. Mer konkret innebærer dette at jeg har ansvar for noen av enkeltsakene departementet får inn, for eksempel søknad om retur av barn som er ulovlig bortført til eller fra Norge etter Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring. Da kreves en del koordineringsarbeid! Mer generelle og overordnede arbeidsoppgaver knytter seg eksempelvis til oppdatering av rundskriv på de nevnte ansvarsområder, eller å følge opp departementets konvensjonsansvar. Hvordan var starten? Det er vel alltid litt nerver knyttet til oppstart i ny jobb. En rekke tanker surrer rundt i hodet: «Vil jeg klare å takle de utfordringer som oppstår?»,

84

85


«Har jeg god nok kompetanse?», osv. Men da jeg først begynte, forsvant disse usikkerhetsmomentene fort. Jeg fikk god opplæring fra fadderen min, samtidig som jeg ble kastet ut i ulike arbeidsoppgaver allerede første dag på jobb. Det var altså en fin hybrid mellom «learning by doing» og oppfølging. Dessuten er det takhøyde for å stille spørsmål, så jeg har aldri følt meg totalt rådvill.

eksponert for dette. Hadde jeg visst om mulighetene, hadde jeg nok prioritert for eksempel å søke på internships hos internasjonale organisasjoner eller NGOer under studietiden. Eventuelt lært meg et nytt språk eller drevet med frivillig arbeid. Heldigvis valgte jeg å dra til Strasbourg, hvor jeg var praktikant et kort halvår. Der fikk jeg dyrket interessen for internasjonal rett, samt tilegnet meg praktisk erfaring som arbeidsgivere ser etter. Jeg anbefaler alle gjøre noe liknende, for eksempel å søke på stilling som studentpraktikant i utenrikstjenesten!

Hva er det beste med jobben din? Det er vanskelig å peke på noe konkret. Jeg liker helheten best. Arbeidsoppgavene er varierte og hverdagen er ikke nødvendigvis forutsigbar. Det er stadig vekk nye utfordringer og spennende arbeidsoppgaver. Det er også mulighet for å reise litt utenlands. Hvor interessant er det ikke å få delta på internasjonale møter i regi av FN? Dessuten føler jeg stadig vekk at jeg utretter noe konkret, til fordel for enkeltindivider og samfunnet som helhet, også globalt. Det er jo en uvurderlig følelse!

Er det noe du vil tilføye? (en morsom historie/erfaring, et godt tips eller lignende) Det blir en klisjé, men jeg anbefaler alle ikke å tilbringe uendelige timer på lesesalen! Reis, engasjer deg og utvid horisonten. Jurister trengs overalt - det er et hav av spennende muligheter og jobber, også utenfor Norges grenser.

Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Jeg skulle ønske jeg visste at en del arbeidsgivere synes det er vel så viktig, om ikke viktigere, med relevant arbeidserfaring og personlig engasjement, som karakterer fra studiet. Jeg skulle også ønske jeg visste om alle mulighetene der ute. I løpet av jusstudiet blir man ikke nødvendigvis

86

87


INTERVJU: Elisabeth Siqveland

Elisabeth Siqveland

Politifullmektig i Vest politidistrikt ved Allmennseksjonen, Bergen Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2018

Hvordan fikk du jobben? Jeg fikk jobben fordi jeg jobbet i politiet i Bergen siste del av studietiden. Mens jeg skrev masteroppgave jobbet jeg som konsulent ved seksjon for Sak- og dokumenthåndtering. Jobben der gikk ut på å redigere og registrere straffesaksdokumenter, skrive underretninger til berørte parter, klargjøring og oppfølging av berammede saker og sende digitale oversendelser til tingretten/forsvarer, m.fl. Mens jeg jobbet som konsulent fikk jeg tilbud om jobb som politifullmektig. Hva går jobben ut på? Jobben som politifullmektig går ut på å påtaleavgjøre straffesaker, aktorere saker i tingretten, fatte beslutninger om tvangsmidler, samarbeide med etterforskning og oppfølging av egen saksportofølje. Som politifullmektig fungerer jeg som etterforskningsleder i straffesaker. Det vil si at det er politifullmektigen/politiadvokaten som har hovedansvar for etterforskningen, men vi samarbeider tett med etterforskerne. Dersom det er behov for tvangsmidler, som for eksempel pågripelse, ransaking eller varetektsfengsling er det jeg som beslutter dette, og om nødvendig begjærer dette overfor tingretten. Når sakene er ferdig etterforsket påtaleavgjør jeg sakene, dvs. at jeg enten tar ut tiltale, sender innstilling om tiltalte til statsadvokaten, skriver forelegg, eller dersom det ikke er tilstrekkelig bevis, må saken enten henlegges eller etterforskes ytterligere. I de sakene som

88

89


jeg tar ut tiltalte føres saken i tingretten og jeg fungerer da som aktor i saken. Oppgaven min i retten er å fremlegge de bevis som etterforskingen har avdekket. Jeg holder innledningsforedrag, utfører utspørring av tiltalte og vitner. Etter bevisførselen avholder jeg en prosedyre hvor det også nedlegges straffepåstand. Dagen i forkant av hovedforhandling bruker jeg som regel til å forberede meg.

Hva er det beste med jobben din?

Hvordan var starten?

Jeg skulle ønske jeg visste at det å skaffe seg sin første jobb etter studiet, handler like mye om kontakter, timing og litt flaks, som det arbeidserfaring og karakterer gjør.

Læringskurven i jobben var bratt. Jeg var i retten allerede tredje uken med min første sak. Jeg var ganske spent før jeg startet i jobben på om jeg kom til å trives med å gå i retten. Etter snart tre måneder i jobben har jeg fått prøvd meg en del, og det er utrolig kjekt, spennende og utfordrende. Det som var mest uvant i starten var å ta viktige beslutninger helt på egenhånd. Som politijurist skal man ta tøffe beslutninger som får stor betydning for enkeltmennesker. Jeg har ansvar for min egen saksportefølje og oppfølging av denne. Jeg kan selvfølgelig diskutere saker med kollegaer, men til syvende og sist er jeg som står ansvarlig for beslutningen som tas. Jeg har fått god hjelp og opplæring i starten, og kollegaene mine er veldig erfarne og hjelpsomme.

90

Det beste med jobben min er at jeg får jobbe med spennende og interessante saker. Jeg går nesten ukentlig i retten og det lærer jeg utrolig mye av. Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå?

Er det noe du vil tilføye? Arbeidslivet er mye mer spennende og variert enn det studiehverdagen er. Det er bare å glede seg!

91


SELMER TENKER ANNERLEDES FOR Å GJØRE DEG BEST Som student følger vi deg gjennom hele studieløpet. I tillegg til å tilby en rekke studierelevante kurs og manuduksjoner har vi utviklet spennende aktiviteter som både tar studieutfordringene på alvor og ikke minst setter teorien ut i praksis.

SELMER PRECAMP – intro til fagene i pengekravsrett/kontraktsrett II.

RETT PÅ SAK – fiktiv rettsak med formuerettslige temaer

SELMERSEMINARET – forhandlinger og transaksjoner i praksis

SELMER PLUSS BERGEN

DEN BESTE ADVOKATSKOLEN

– en dag dedikert til jusstudentene i Bergen

SELMER OM ARBEIDSRETT – perfekt til eksamensforberedelsene utnyttet ditt potensial.

Vår ambisjon er å være den beste advokatskolen etter endt utdanning. Kloke hoder utfyller og utfordrer hverandre når de jobber i team, og deling av kunnskap og erfaring er en nøkkel for kvalitet og utvikling. Som trainee hos oss får du ta del i vår interne videreutdannelse.

Selmer tilbyr også traineeopphold hvor du får tett oppfølging av erfarne advokater med mål om at du skal få utnyttet ditt potensial.

Gjennom et traineeopphold vil du kunne danne deg en oppfatning av hvordan du ønsker å utvikle deg som jurist, og av om advokatrollen og forretningsjussen er noe for deg. Kanskje vil du i løpet av studietiden søke traineeopphold hos flere advokatfirmaer. Det tror vi er klokt. Vår ambisjon er at BAHR blir “your first move”.

Følg oss på Facebook og Instagram eller se hele studenttilbudet på selmer.no/karriere.

Vi håper å treffe deg på Arbeidslivsdagene i Bergen!

Selmer er et forretningsjuridisk advokatfirma med over 160 ansatte. I Selmer har vi tradisjon for å tenke nytt, og vi leverer forretningsjuridisk spisskompetanse supplert med finansiell kompetanse til norsk og internasjonalt næringsliv.


Grette er et dynamisk advokatfirma med omtrent 80 advokater som har røtter tilbake til 1887, og holder til i flotte lokaler på Filipstad Brygge i Oslo. Vi dekker hele det forretningsjuridiske området og jobber hver dag for å møte kundenes behov for relevant advokatbistand som bidrar til deres verdiskapning. I Grette har vi en flat firmastruktur som sørger for tett samarbeid mellom fullmektiger, advokater, partnere og øvrige ansatte. Dette skaper samspill mellom spesialistene i firmaet, gode prosesser og gjennomføring av prosjekter som sikrer strukturerte leveranser av høyeste kvalitet. Vi har en løpende traineeordning og søker engasjerte, ambisiøse og dyktige kandidater. Hos oss får du utfordret deg selv, og samtidig bli en del av et sterkt forretningsjuridisk fagmiljø med spennende klienter og godt arbeidsmiljø. Studenttilbud: • Trainee • Markedstrainee • Kveldsvakt/resepsjon • Manuduksjoner • Veiledere til prosedyrekonkurransen • Gretteskolen

Vi gleder oss til å se deg på standen vår på ALD 6. februar!

Martine Valland

Maja B. Lindgren

John Terje Larsen

Klagenemndssekretariatet skal sikre rettssikkerhet i klagebehandlingen til seks ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda. Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, og Frivillighetsregisternemnda. Våren 2019 får organet en ny nemnd, Energiklagenemnda. Hvis du jobber hos oss får du jobbe selvstendig med spennende regelverk sammen med Norges fremste eksperter innenfor sitt område. Vi er derfor er en av Bergens mest spennende arbeidsplasser for ambisiøse jurister. Vi tilbyr trainee ordning og masterstipend med skriveplass. Les mer på www.knse.no


Hvilke rettsområder arbeider dere med? Utenrikstjenesten ivaretar norske interesser globalt og Rettsavdelingen i UD skal bidra til å styrke den internasjonale rettsorden, og til å fremme folkerettens utvikling. Den har ansvar for å ivareta et høyt faglig nivå på rettslige vurderinger av norsk interessefremme, og den skal sikre gjennomslag for norske interesser i sentrale forhandlingsprosesser. Rettsavdelingen har om lag 40 medarbeidere fordelt på Seksjon for traktat-, miljø- og havrett, Seksjon for humanitær- og strafferett og Seksjon for EØS- og handelsrett. Hvorfor bør man velge dere? Rettsavdelingen spiller en sentral rolle i gjennomføringen av norsk utenrikspolitikk. Den bistår hele statsforvaltningen med folkerettslige problemstillinger, og deltar ofte i internasjonale forhandlinger. Avdelingens medarbeidere håndterer et bredt spekter av rettslige utfordringer på den internasjonale arena, fra maritime avgrensningsspørsmål via frihandelsavtaler til menneskerettighetsspørsmål og mye mer. Hva ser dere etter når dere ansetter? Vi ser etter dyktige jurister som ønsker å arbeide med faglig utfordrende spørsmål. Søkere må være selvstendige og analytiske, ha gode samarbeidsevner,

stor arbeidskapasitet og interesse for internasjonalt arbeid. I tillegg må søkere ha meget gode engelskkunnskaper. Vi tilsetter både nyutdannede jurister og jurister med relevant arbeidserfaring. Nyrekruttering til utenrikstjenesten skjer i hovedsak via UDs aspirantopptak. Dette er et tre-årig opplæringsprogram (to år i departementet og ett år ved første utenriksstasjon) med en kombinasjon av opplæring og praksis. Årlig tas det opp 10-15 aspiranter. Ordningen er beskrevet på regjeringen.no. I tillegg til aspirantopptaket foretar departementet fra tid til annen ekstern kunngjøring av andre ledige stillinger i Rettsavdelingen og andre avdelinger, grunnet behov for særskilt juridisk kompetanse. Studenttilbud: Studentpraktikantordningen ved utenriksstasjonene gir muligheter for lærerike internships. På regjeringen.no finner du informasjon om ordningen samt liste over ledige praktikantplasser. I perioden når mange stasjoner annonserer etter studentpraktikanter, kan du også finne en oversikt på UDs facebook-sider. Utestasjonene markedsfører også ledige praktikantstillingene på sine egne facebooksider, og via www. norway.no finner du også informasjon om alle utenriksstasjoner og ledige praktikantplasser.

Jurist i Rettsavdelingen Rettsavdelingen er folkerettslig ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Blant avdelingens sen¬trale oppgaver er å avgi rådgivende tolkninger om gjel¬dende folkerett og bidra til regelutvikling på dette feltet, ofte gjennom forhandlinger med fremmede stater. Rettsavdelingen har behov for juridisk kompetanse og kunngjør ledige stillinger på: regjeringen.no/ud

Vi jobber med: • Havrett • FN-rett • WTO-rett, EØS-rett og handelsrett • Traktatrett og immunitetsspørsmål • Internasjonal miljørett • Menneske- og humanitærrett • Internasjonal strafferett • Sanksjoner og restriktive tiltak • Saker for internasjonale domstoler

PRAKTIKANTOPPHOLD HOS REGJERINGSADVOKATEN Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Vi er advokater for departementene i retts-saker og gir råd til forvaltningen i rettslige spørsmål. Arbeidet omfatter både offentligrettslige og privatrettslige spørsmål, med særlig tyngde på forvaltningsrett, erstatningsrett, skatterett, kontraktsrett, menneskerettigheter og EØSrett. Vi har også saker for internasjonale domstoler. Våre oppdrag gjelder ofte dags-aktuelle saker av stor samfunnsmessig betydning.

Regjeringsadvokaten har i dag 45 advokater og tilbyr et godt faglig og sosialt miljø. Praktikantoppholdene er vanligvis på fem uker og lønnes i lønnstrinn 34. Søkere bør ha fullført 3. studieår før de begynner. Vi legger vekt på gode eksamensresultater. Søknadsfrist for neste praktikantopptak er 1. mars 2019. Vi ansetter da praktikanter for andre halvdel av 2019.

www.regjeringsadvokaten.no/praktikantordning Spørsmål kan rettes til advokat Arne Johan Dahl (ajd@radv.no) eller advokat Ane Sydnes Egeland (ase@radv.no)


Trainee-/ Skriveplass Hos Føyen Torkildsen skal de ansatte

Trives Utvikles Utfordres Slik får du muligheten til å bli den beste utgaven av deg selv

Vi tilbyr tjenester innen skatt, avgift og forretningsjuss, og er en del av KPMGs nasjonale og internasjonale nettverk innenfor advokattjenester, revisjon og rådgivning. Nå har du mulighet til å skaffe deg verdifull erfaring innen skatt, avgift og forretningsjuss. Se våre nettsider for ytterligere informasjon og søknad på traineeplass for studenter og skriveplass med stipend: kpmglaw.no/karriere

Karriere i Skatteetaten

Vi sikrer finansieringen av velferdssamfunnet

Vil du vite mer om det å jobbe i Skatteetaten? Skatteetaten.no/jobb

Eiendom og Entreprise, IKT Media, Arbeidsliv og Corporate

Føyen Torkildsen tilbyr traineeopphold og skriveplass. Hos oss får du spennende arbeidsoppgaver og mye ansvar. Vi er like opptatt av din egen utvikling som du selv er. Møt oss på stand under Arbeidslivsdagene!

Følg oss på: linkedin.com/company/skatteetaten twitter.com/skattenmin


Et moderne forsvar består ikke bare av soldater Forsvaret er i dag en mangfoldig arbeidsplass med gode forutsetninger for karriereog egenutvikling.

Alle Glittertinds advokater jobber daglig med kommersiell tvisteløsning i ulike former, herunder forhandlinger, ulike former for mekling, samt gjennomføring av rettssaker for så vel ordinære domstoler som voldgift.

fleksibel arbeidshverdag, hvor du vil få mange spennende utfordringer.

Hos oss får du jobbe i et ungt og dynamisk miljø. Vil tilbyr en

Vi har en løpende traineeordning, og oppfordrer deg til å søke.

Vi er på utkikk etter nye medarbeidere, og håper du tar turen innom standen vår for en hyggelig prat.

Våre satsningsområder: Sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre Energi og industri Entreprise

www.glittertind.no

Se våre ledige sivile stillinger på forsvaret.no/jobb


DER INGEN SKULLE TRU EN JURIST KUNNE JOBBE

MANGE SLÅR OSS PÅ ANTALL ANSATTE. FÅ PÅ OPPNÅDDE RESULTATER.

Få utdannelser fører frem til jobb i så mange ulike bransjer som juristutdanningen. Vi finner jurister overalt i arbeidslivet og det vil alltid være stor etterspørsel etter de med juridisk utdanning. Likevel er det mange studenter som glemmer dette. Styret i Arbeidslivsdagene vil derfor presentere tre jurister som har brukt sin juridiske utdannelse på en måte som kanskje ikke alle studentene har tenkt på.

clp.no

103


INTERVJU: Petter Snare Hva er din stilling, og hva går denne ut på? Jeg er direktør for KODE Kunstmuseer og komponisthjem, som er et av Norges største museer. KODE viser kunst, design og kunsthåndverk i fire museumsbygg langs Lille Lungegårdsvann i Bergen, med samlinger av Edvard Munch, J.C. Dahl og Nikolai Astrup i verdensklasse! Vi tar vare på arven etter Edvard Grieg, Ole Bull og Harald Sæverud gjennom våre tre komponisthjem Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl. Som direktør har jeg det overordnede ansvaret for at museet oppfyller sitt samfunnsansvar; at vi viser kunsten og ivaretar kulturarven. I tillegg til ansvar for økonomi, personal, avtaler og andre ting som normalt følger med et lederansvar. Hvordan endte du opp med denne stillingen? Jeg har, ved siden av min lederjobb som kemner, også jobbet mye med kunst. Jeg har startet et galleri og et forlag som utgir kunstbøker, vært styreleder i flere kunstinstitusjoner og samlet kunst i mange år. Så kombinasjonen av kunstinteresse, erfaring og lederkompetanse var nok avgjørende for at jeg fikk drømmejobben! Hvilke deler av utdannelsen bruker du mest i arbeidet ditt? Juridisk metode er alltid nyttig, i alle yrker. Som jurist lærer man måter å tilnærme seg et problem og tenke kreativt på mulige løsninger. Avtale, arbeidsrett og pengekrav er det alltid greit å vite noe om.

104

105


Har du noen råd til studenter i møte med arbeidslivet? Jeg tror det hjelper være nysgjerrig og ydmyk. Det å ha rett, og få rett, er ikke alltid det samme – så det er viktig å være lyttende. Og noen ganger må man erkjenne at man ikke alltid kommer i mål med bare juridisk kunnskap, men at erfaring og menneskelig innsikt er avgjørende for å komme frem til det beste resultatet for alle parter. Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? At det er viktig å gjøre flere ting enn å bare studere. Studentpolitikk, studentorganisasjoner eller andre aktiviteter som viser at du kan tenke, og har erfaring fra, et liv utenfor boksen. Er det noe du vil tilføye ? Bergen har noen av landets beste museer, konsertsaler og kulturtilbud. Bruk dem! Hvem vet – det kan hende du finner ut at jussen kan brukes til mer enn å være fulltids jurist!

106

107


INTERVJU: Bjørn Granli Jokstad

Hva er din stilling, og hva går denne ut på? Jeg jobber primært som eiendomsmegler og alt det måtte innbefatte, fra første møte med kunden til salget er gjennomført. I tillegg har jeg en daglig leder stilling, samt en advokatfullmektig stilling. 90 % av tiden min går med til megling, men dersom det er stille perioder f.eks. i juli og desember, så kan jeg påta med saker i tillegg. Hvordan endte du opp med denne stillingen? Ved siden av studiet jobbet jeg som saksbehandler i UDI. Etter at masteroppgaven var levert fant jeg imidlertid ut at jeg heller ville jobbe mer med mennesker, i stedet for rent juridisk arbeid. Erfaringen fra tiden som saksbehandler fortalt meg at jeg ikke nødvendigvis kommer til å trives i en slik type jobb, da den for min del ble litt for ensformig. Derfor søkte jeg på stillinger som eiendomsmegler og har ikke angret i ettertid. Hvilke deler av utdannelsen bruker du mest i arbeidet ditt? Som eiendomsmegler kommer man fra tid til annen opp i juridiske problemstillinger som man må ha kontroll på. Har du noen råd til studenter i møte med arbeidslivet? Prøv deg frem og finn ut hva du liker som person. Det er ikke alle som passer som stjerneadvokat, ei heller som eiendomsmegler. Jusbakgrunnen gir enormt mange muligheter og ofte setter man sine egne begrensninger. Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Skulle ønske jeg visste hvor mange retninger man kan ta med en jurist bakgrunn, og deretter prøvd ut enda flere retninger før man ved endt skolegang skal ta et valg.

108

109


INTERVJU: Olav Nyhus

Hva er din stilling, og hva går denne ut på? Direktør for juridisk og kringkastingssjefens stab i NRK. Stillingen innebærer at jeg har særskilt ansvar for de juridiske sidene av NRKs virksomhet. Samtidig sitter jeg i NRKs øverste ledelse og deltar dermed i alle strategiske og overordnede saker, både juridiske, forretningsmessige og redaksjonelle. Vi har en juridisk avdeling i NRK med seks svært dyktige advokater som gir råd til hele virksomheten innenfor nær alle rettsområder. Ytringsfrihet, medierett, IKT- og opphavsrett er likevel de mest sentrale. Det er en fantastisk morsom arbeidsplass og jeg mener vi er det sted i Norge der man får best innsikt i opphavsretten og medieretten fra en praktisk erfaring. Som advokat i NRK følger vi sakene fra rådgivning til tvisteløsning, om nødvendig helt til Høyesterett. Vi har her vunnet flere saker de siste ti årene og således bidratt til viktig rettsutvikling på ytringsfrihetens område. Hvordan endte du opp med denne stillingen? Ved en tilfeldighet. Jeg arbeidet som advokat i et forretningsadvokatfirma, da en kollega under morgenkaffen i en bisetning nevnte annonsen for en nyopprettet stilling som juridisk direktør i NRK. Jeg hadde egentlig skattebakgrunn fra Finansdepartementet, men hadde som student valgt opphavs- og kunstnerrett som spesialfag. Så jeg søkte. Daværende kringkastingssjef Førde la vekt på opphavsrettskompetansen, men mente også at erfaringen fra offentlig forvaltning og advokatpraksis var svært nyttig. Min erfaring er at en variert erfaringsbakgrunn kan være like nyttig for karrieren, som en stramt målrettet vei. Hvilke deler av utdannelsen bruker du mest i arbeidet ditt? Den juridiske metoden. Jeg opplever at vi som jurister har lært oss en grunnleggende metode for å løse krevende spørsmål ved å strukturere drøftelser, vurdere argumenters relevans og vekt, og avveie disse på en måte som er nyttig ut over de rene juridiske saker. For øvrig opplever jeg at erfaringen fra skattelovavdelingen i Finansdepartementet har vært svært

110

111


www.svw.no

verdifull. For de aller fleste jurister består arbeidet i å fortolke og vurdere gjeldende regelverk. Gjennom lovgivningsarbeid får man en egen innsikt i regelutforming, noe jeg har hatt stor glede av senere både som advokat og i min nåværende jobb. Har du noen råd til studenter i møte med arbeidslivet? Start gjerne arbeidskarrieren din i offentlig forvaltning. Uavhengig av hvor du ønsker å arbeide senere i livet, mener jeg det er svært nyttig å erfare hvordan det arbeides i forvaltningen. I nær alle juridiske jobber må du forholde deg til offentlige myndigheter på et eller annet vis, og da er det verdifullt å kjenne til hvordan forvaltningens saksbehandling foregår fra “innsiden”. I tillegg er det en gylden anledning til å spesialisere seg innenfor et rettsområde. Er det noe du skulle ønske du visste i studietiden som du vet nå? Da jeg startet i min første jobb, ble jeg overrasket over hvor mange rettsspørsmål som var uavklart. Jeg tror jeg som student kunne vært mindre opptatt av å finne “riktig” svar på oppgavene, og konsentrert meg mer om hva som er en god rettslig drøftelse. Er det noe du vil tilføye? Husk at det å arbeide med juss er (enda) mye morsommere enn å studere jussen.

Simonsen Vogt Wiig er et av de største advokatfirmaene i Norge. Vi tilbyr en stimulerende arbeidshverdag i et av de ledende forretningsjuridiske kompetansemiljøene i Norge. Vi har et sterkt fokus på innovasjon og digitalisering. Vi jobber for både privat, offentlig og frivillig sektor, og mot klienter av ulik størrelse – fra store multinasjonale konsern og de største etatene til oppstartsselskaper. Vi er kjent for et sterkt bransjefokus, og er ledende innenfor en rekke sektorer, for eksempel shipping, bank og finans, vindkraft, teknologi og media.

112

Traineeordningen Vi har jevnlig studenter på traineeopphold ved våre kontorer i Bergen og Oslo. Våre traineer får arbeide med reelle saker, og arbeidet vil blant annet bestå i utformingen av stevninger, tilsvar og prosesskriv, samt å delta i arbeidsmøter, klientmøter og rettsaker. Du blir også invitert med på våre sosiale samlinger og arrangement i traineeperioden.

Besøk vår stand på ALD og følg oss på


Olje og gass. Og vind. Og sol

ER DU HYDRO & KLUGES INDUSTRIPRAKTIKANT? Gjennom to praktikantopphold hos Hydro og Kluge, får du oppleve de ulike juridiske sidene ved å drive industrivirksomhet i et norsk og globalt perspektiv, og hvordan et advokatfirma fokuserer på praktisk og effektiv rådgivning innenfor industrien. Søknadsfristen er 17. februar 2019. hydro.no/jus kluge.no/karriere

Det er stor bredde i rettsområdene juridisk avdeling i Equinor praktiserer. Fellesnevneren er at de er knyttet til Equinors aktiviteter innen olje, gass, vind og sol. Sentrale rettsområder er kontraktsrett, forvaltningsrett, petroleumsrett og tvisteløsning. I tillegg kommer rettsområder knyttet til å drive virksomhet i et globalt konsern, herunder selskapsrett, børs- og verdipapirrett, compliance og

immaterialrett. Advokatene i Equinor bistår både under norsk rett og i land Equinor har virksomhet internasjonalt. Vi tilbyr studenter 4-6 ukers internship opphold. Her vil du bli en del av Norges mest internasjonale juridiske miljø som jobber med tverrfaglige og banebrytende industriprosjekter av stor samfunnsmessig betydning.

equinor.com


Er du vår nye trainee? Er du student og ønsker å få en forsmak på livet som advokatfullmektig?

Vi er stadig på jakt etter dyktige kandidater, og vi anser vår trainee- og skriveplassordning som firmaets viktigste rekrutteringskanal for nye advokatfullmektiger. Som trainee i Kvale vil du få et innblikk i hverdagen til en advokatfullmektig, og du vil få jobbe med spennende og varierte oppgaver innen flere av våre fagområder.

Møt oss på stand under Arbeidslivsdagene! Våre fullmektiger:

www.kvale.no


En unik mulighet

Vil du jobbe med helsejuss i Bergen?

Det er ikke mange andre steder du som advokat kan opparbeide deg like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank og finans som i Norges ledende bank.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er en spennende arbeidsplass med bred kompetanse innen helserett, midt i Bergen sentrum.

Når du sitter så tett på den daglige driften som vi gjør, får du ikke bare en forståelse for jus, men også en enestående innsikt i andre fagområder som skal til for å drive en bank av vår størrelse – alt fra teknologi og nye betalingsløsninger til selskapsrett og kontraktsrett.

Vårt overordnede mål er å være et effektivt klageorgan med høy kvalitet i saksbehandlingen. Vi ønsker oss gode kollegaer med faglig interesse og engasjement. Les mer om oss på helseklage.no

Har du lyst til å bli en av våre interns?

Helseklage

Les mer på dnb.no/jusstudent

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Hva kan vi tilby deg? · Dagsaktuelle problemstillinger · Varierte, utfordrende og spennede arbeidsoppgaver · Kompetanseutvikling og læring i et sterkt fagmiljø Vi tilbyr også praktikantordning for studenter som studerer jus. www.jobbifin.dep.no

Karriere i Finansdepartementet

VI SØKER TRAINEER Hammervoll Pind er et advokatfirma som er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim juss. Les mer om oss og vår traineeordning på hammervollpind.no


Før du gjør dine veivalg, ta gjerne turen innom oss

Lovavdelingen

PRAKTIKANT I LovAvdeLINgeN Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket og bistår regjeringen og departementene i juridiske spørsmål, herunder ved å avgi tolkningsuttalelser om gjeldende rett. Dessuten deltar og forhandler vi i ulike internasjonale fora som Europarådet, FN, WTO og EU.

Hvorfor Lovavdelingen? • • • •

arbeid med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål arbeid med internasjonale rettsområder unikt innblikk i politiske beslutningsprosesser høyt tempo, men samtidig tid til faglig fordypning

• et hyggelig, ungt og uformelt arbeidsmiljø • dyktige kollegaer

Praktikantordningen

Vi tilbyr praktikantopphold fra fire til seks uker hele året. For deg som er student er et praktikantopphold en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og til å bli kjent med avdelingen. Søkere må ha avlagt eksamen på andre avdeling med svært gode eksamensresultater. Søknader om praktikantopphold sendes lovavdelingen@jd.dep.no og vil bli behandlet fortløpende. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med oss på e-post eller telefon 22 24 53 63/62. Les mer på www.lovavdelingen.no

FOTO: TORBJØRN TANDBERG

Vi søker engasjerte og dyktige traineer Svensson Nøkleby har base i Drammen og betjener kunder over hele landet og i Europa.Vi har nærmere 50 medarbeidere og representerer det bredeste og mest internasjonale juridiske fagmiljøet utenfor Oslo. Traineeordningen er en av våre viktigste rekrutteringskanaler. Som trainee hos oss vil du få oppgaver som ligger tett opp til en advokats hverdag, slik at oppholdet gir deg en forsmak på hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig hos oss. Les mer på www.svenssonnokleby.no/no/karriere

Nedre Storgate 19, 3015 Drammen svenssonnokleby.no 32 25 55 00

Følg oss på:

Over 18.000 mennesker jobber i Bergen kommune. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester til innbyggerne i Bergen. Som nyutdannet jurist er du i ferd med å gjøre viktige valg for hva og hvor du vil bruke kompetansen din. Blir du nærmere kjent med oss, vil du oppdage at du fort kan komme til din rett i Bergen kommune. Kommunen følger med innbyggerne gjennom hele livet og tilbyr svært mange tjenester hvor det også er behov for juridisk kompetanse. Besøk oss på standen vår under Arbeidslivsdagene til Juristforeningen. Bli mer kjent med oss her: www.bergen.kommune.no/jobb Følg oss gjerne på LinkedIn eller Facebook.


Wiersholm Summer School

En uke utenom det vanlige Fremtidens advokatfirma

“Wiersholm har et sterkt faglig og sosialt inkluderende arbeidsmiljø. Jeg følte meg som en del av firmaet under hele oppholdet, noe jeg satte stor pris på”

Deloitte Advokatfirma har et ungt og fremtidsrettet miljø og er i sterk vekst med ledende spisskompetanse i tverrfaglige og globale team innen transaksjoner, skatt og avgift samt generell forretningsjuss. Vi er mer enn 200 advokater og rådgivere i Norge med kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Tønsberg, Drammen og Kristiansand. Deloitte Advokatfirma er en del av Deloitte Global Tax & Legal med ett av verdens største nettverk av advokatfirmaer. Vi tilbyr manuduksjoner for studenter (Nattuglene), traineeopphold, skriveplasser og voyage@deloitte. Vi gleder oss til å se deg på ALD!

Les mer om søknadsprosessen og vårt studentprogram på wiersholm.no og facebook.com/wiersholm.

student.deloitte.no #impactthatmatters © 2018 Deloitte Advokatfirma AS

Deloitte Advokatfirma AS


INTERVJU: VÆR DEG SELV – DET ER DET DU ER BEST PÅ

Jobbintervjuet er viktig, spesielt hvis du virkelig ønsker deg jobben du søker. Du har denne ene sjansen til å vise hvem du er og at du er rette kandidaten for jobben – eller til å erkjenne at dette likevel ikke var det du ville. Vi vil her kort si litt om hva vi som arbeidsgiver tenker rundt et jobbintervju og gi deg noen tips med på veien. Intervjuet er din mulighet til å selge deg selv og din kompetanse – hvorfor er akkurat du den rette til denne stillingen? Arbeidsgiver benytter intervjuet til å kartlegge flere områder, blant annet Foto: Helge Hansen/Wikborg Rein

• • • • •

Motivasjon for å søke stillingen Faglig dyktighet Personlige egenskaper, herunder sterke sider og forbedringsområder Samarbeidsevner/selvstendighet Evne til å inngi tillit

Forberedelser Det skinner raskt igjennom om en kandidat er forberedt eller ikke. Fremstår du uforberedt vil det raskt bli stilt spørsmål til din motivasjon for jobben – ingen vil ansette umotiverte kandidater. Innspill til forberedelser • Les lett tilgjengelig informasjon om arbeidsplassen du søker og de personer du skal møte (undersøk alltid hvem du møter på forhånd) • Bruk sosiale medier til å få informasjon om organisasjonen og stillingen • Forbered spørsmål for å finne ut om jobben passer for deg. • Eksempler kan være: • Opplæring av nyansatte? • Faglig utvikling? • Arbeidsmiljø? • Forventninger til stillingen?

124

125


Intervjuet Intervjuet inneholder som oftest følgende elementer: • Informasjon om stillingen og bedriften • Gjennomgang av CV • Personlige egenskaper • Dine spørsmål Spørsmålene kan variere fra samtale til samtale, men det er gjerne de samme elementene som går igjen – faglige kvalifikasjoner, personlige egenskaper, kommunikasjonsferdigheter og evne til å jobbe sammen med andre. Arbeidsgiver vil forsøke å stille åpne spørsmål for å få deg til å gi lengre og mer utfyllende svar. Ved et enkelt søk på internett vil du finne utallige eksempler på spørsmål som stilles i et jobbintervju. Du bør ha forberedt deg på å si noe om dine svake sider. Alle har vi svake sider, men det er hvordan vi forholder oss til dem og hva vi eventuelt gjør for å forbedre oss, som er viktig. Slike spørsmål stilles vel så mye for å kartlegge evne til refleksjon, ikke nødvendigvis for å kartlegge selve egenskapen. Noen tips • Møt presis, vær fin i tøyet (uten å overdrive) og gi et skikkelig håndtrykk • Det er ikke bare hva du sier som gir arbeidsgiver et inntrykk av deg. Den ikke verbale kommunikasjonen er svært viktig i et intervju. Kroppsspråket bør henge sammen med det du sier. En person som beskriver seg selv som blid og utadvendt uten å trekke på smilebåndet, virker ikke spesielt troverdig • Still spørsmål – det viser interesse • Prøv å slappe av: arbeidsgiver vil deg vel og ønsker å bli kjent med deg • Selg deg selv, men vær deg selv – det er du best på Lykke til! Tekst: Heidi Skuterud, COO Bergen, Wikborg Rein

126

127


Foto: Malin Askevold Helle

EN HILSEN FRA JURIDISK STUDENTUTVALG På Arbeidslivsdagene har dere sjansen til å spørre og undersøke noen av mulighetene som finnes på arbeidsmarkedet. Bruk denne muligheten til å finne ut hvilke rettsområder dere synes er spennende og spør aktørene ut om alt dere måtte lure på, enten det er hvordan jobbhverdagen ser ut, eller hvordan overgangen fra studenttilværelsen til jobb er. Vi jurister er veldig heldige. Det finnes veldig mange muligheter for oss i arbeidsmarkedet og mange spennende jobber. Mange ferdigutdannede jurister har i løpet av karrieren arbeidet i ulike bransjer og med forskjellige rettsområder. Det er likevel viktig å huske på spesielt under ALD, at karakterer ikke er alt. Ting du har gjort utenom studiet, enten jobb eller et frivillig verv, har også betydning. Når man har opparbeidet seg jobberfaring, vil karakterene spille en mindre rolle. Rett og slett fordi arbeidsgiver har andre ting å måle kandidatene på. Det er og greit å huske på at den første jobben som regel ikke er den jobben man kommer til å ha hele livet. Det at man ikke får drømmejobben på første forsøk, betyr ikke at man ikke kan få drømmejobben senere i livet. På ALD er det mange spennende aktører til stede. Dette gjenspeiler likevel ikke hele spekteret som finnes av jobbmuligheter, det er det rett og slett ikke plass til. Mange av jobbene der ute vet man kanskje ikke engang at eksisterer når man studerer. Flere av intervjuobjektene JSU presenterte i forbindelse med karakterpresskampanjen ”Jusspust”, forteller at de ikke hadde sett for

128

129


seg å ende opp med den jobben de har i dag, men at de ikke ville ha valgt annerledes om de kunne. Jusstudiet har blitt et av de vanskeligste studiene å komme inn på. Vi har flinke og hardtarbeidende studenter som alle ønsker å gjøre det bra. Tidligere var jusstudiet et åpent studie, og karaktersystemet var annerledes enn i dag. Statistikken viser at det ble gitt flere gode karakterer tidligere enn nå. Betyr det at jusstudentene har blitt dårligere? I aller høyeste grad ikke. I Bergen (i år) var master i rettsvitenskap det studiet som hadde høyest antall søkere med studiet som sitt førstevalg, hele 1754 søkere. Og karakterkravet for å komme inn på jusstudiet stiger i takt med den økte populariteten. Mange studenter kan sikkert også oppleve at det føles vanskelig å ikke være «flinkest i klassen» lenger. Husk da at dere allerede er blant de få som har kommet inn på studiet. Det er viktig å bli påmint om dette når eksamens- og karakterpresset tar overhånd. Det dere lærer som jusstudenter vil dere kunne ha stor nytte av senere i livet, både i hverdagen og i arbeidslivet. Husk også på at karakterene ikke gjenspeiler deg som person, ei heller jurist. Juss er som mange sier et modningsfag. Det du har lært om ulike rettsområder på studiet til nå er ikke ensbetydende med det du kan om fem, ti eller femten år. Bruk årene du har igjen på studiet til å være nysgjerrig på jussen som fagområde. Ikke bare tenk på hva som kan være eksamensrelevant, men heller på hva som interesserer deg. Finn ut hva du synes er spennende problemstillinger og oppdag nye rettsområder som ikke blir dekket av studieløpet.

ERFARINGER FRA STUDIETIDEN

Så til slutt, bruk ALD til å oppsøke informasjon. Og husk at selv om det kanskje ikke går helt veien på intervjuet under ALD, finnes det mange andre muligheter for å tilegne seg relevant erfaring. Enten gjennom frivillige rettshjelpsorganisasjoner, eller gjennom ulike muligheter i Juristforeningen, ELSA, CF, eller hos andre aktører ute i arbeidsmarkedet. Hilsen JSU Bergen v/ leder Benedicte Røvik

130

131


Foto: Erik Burås

Morten Valen Eide

Alder: 34 år Fra: Bergen Utdanning: Master i rettsvitenskap, UiB Stilling: Senioradvokat i Wikborg Rein Juridisk fagfelt: Shipping Offshore

«For meg var en god kollokviegruppe avgjørende både for faglig utvikling og trivsel.» Jeg tok det meste av mastergraden ved UiB i min hjemby Bergen, for så å ta det siste året ved National University of Singapore. I Bergen hadde jeg en veldig bra studietid; jeg var heldig og fikk etter hvert en kollokviegruppe som samarbeidet godt og tett faglig, og som ellers var en knakende bra gjeng som fortsatt møtes på ulike destinasjoner i Europa minst en gang i året. For meg var en god kollokviegruppe avgjørende både for faglig utvikling og trivsel. Sånn sett er livet som forretningsadvokat i Wikborg Rein nokså likt, også her har vi gode kollokviegrupper hvor de juridiske problemstillinger kan drøftes og strides om, og hvor eventuelle sår fra slagene kan leges over en fredagspils. For øvrig var jeg under studietiden aktiv i studentorganisasjon, og stiftet sammen med fire andre fra ulike studier ved UIBs studentorganisasjon Springbrettet. Det tok masse tid, men var utrolig morsomt. Jeg fikk prøvd meg som arbeids-gruppeleder og var trainee hos to forretningsadvokatfirmaer, begge deler anbefales. Men min sterkeste anbefaling gjelder mitt siste år hvor jeg hadde utvekslingsopphold i Singapore. Muligheten til å studere jus på en helt annen måte og leve i en annen kultur i en periode av livet hvor man tross alt stort sett er fri, anbefales alle. Ingenting å tenke på, just do it.

132

133


Foto: Erik Burås

Christine Larsen Kalsvik

Alder: 29 år Fra: Florø Utdanning: Master i rettsvitenskap, UiB Stilling: Fast advokat i Wikborg Rein Juridisk fagfelt: Arbeidsrett

«Nyt studietiden og alt som følger med – det er en frihet man ikke får igjen senere i livet.» Jeg havnet noe tilfeldig på jusstudiet etter å ha studert økonomi et halvt år ved et australsk universitet. Økonomi var ikke helt min greie. Jeg ønsket meg likevel en allsidig og god utdannelse, og søkte meg derfor inn på rettsvitenskap ved UiB. Selv om solen og varmen var noe fraværende i Bergen sammenlignet med Sydney, falt fagene og arbeidsmetodene i smak fra første stund og jeg skjønte raskt at valget var riktig. En ledetråd gjennom min studietid var å ikke la meg styre av hva alle andre gjorde. Med et tilstedeværende karakterpress på studiet oppstår det gjerne oppfatninger av hva man burde og ikke burde gjøre, på alt fra studieteknikker til praktikantopphold. Vi er alle forskjellige, og mens det for en person er nødvendig å gjennomgå pensum fra perm til perm passer det gjerne bedre for neste å fordype seg i enkeltemner og ha fokus på de store linjene. Gjør din egen greie, og stol på at det er riktig for deg! Å bli kjent med jussens verden utenfor lesesalen er også svært verdifullt. Selv var jeg arbeidsgruppeleder for studenter på første studieår, hadde traineeopphold i ulike advokatfirmaer og var rettsvitne i tingretten. Slike erfaringer gir deg et godt innblikk i arbeidshverdagen til ulike juridiske stillinger, noe som kan gjøre det lettere å navigere i havet av de arbeidsmulighetene som eksisterer for jurister.

134

135


Foto: Erik Burås

Halvard Saue Alder: 33 år Fra: Oslo

Utdanning: Bachelor i Internasjonale studier, Master i rettsvitenskap, UiO Stilling: Fast advokat i Wikborg Rein Juridisk fagfelt: Shipping og offshore

Jeg valgte studier ut i fra interesser – først da jeg tok en bachelor i Internasjonale studier, og senere da jeg bestemte meg for å «teste» jusstudiet før en eventuell master. Jeg likte jussen såpass godt at jeg heller fullførte den. Som jusstudent var jeg opptatt av å holde de faglige mulig-hetene åpne så lenge som mulig, og gikk inn i hvert enkelt fag med liv og lyst. Jeg likte kanskje først og fremst måten å løse problemer på og tenkte at uansett hvilken retning jeg endte med å ta, så ville det være noe jeg kunne bruke jussen til etterpå – enten innenfor offentlig forvaltning, som politi eller forsvarer, eller som forretningsadvokat. At det endte med det siste er vel en blanding av tilfeldigheter – jeg likte sjørett og petroleumsfagene, og hadde det veldig hyggelig som trainee i Wikborg Rein. Dessuten appellerte firmaets internasjonale tilstedeværelse og klienter. Når det er sagt kunne jeg like gjerne ha endt opp med en jobb hvor jeg fikk kombinert en like sterk interesse for folkerett og menneskerettigheter med den kunnskapen jeg sitter på etter bachelorgraden. Akkurat det er jo noe av det som er fint med jussen – man har så mange muligheter når man er ferdig. Som student var jeg nok mer strukturert enn flittig. Det jeg fikk mest ut av var å stille godt forberedt til seminarer, løse oppgaver og kollokvere med andre studenter. Når jeg la litt prestasjonspress på meg selv gjennom semesteret ble ikke selve eksamen en like stor stressfaktor, men noen skippertak ble det jo mot slutten av hver avdeling allikevel. Ellers jobbet jeg en del ved siden av studiene, trente, gikk på ski om vinteren og hadde det mye moro. Nå slipper jeg jo å jobbe ved siden av da, men ellers mener jeg at det er lurt å koble av når man ikke er på lesesal eller kontoret – da har man gjerne mer overskudd og kan trøkke til når det trengs.

136

137


TIPS OG RÅD TIL SØKNAD OG CV

CV og søknad er dine viktigste verktøy i jobbsøkerprosessen. CV skal inneholde personlige data, oversikt over utdanning og arbeidserfaring, samt andre typer erfaringer som verv og frivillig arbeid i tilknytning til organisasjoner eller andre arenaer du har vært engasjert i. Du kan også opplyse om hvilke språkkunnskaper du har, kjennskap til ulike dataverktøy og generelt sett alt som sier noe om hva du kan og har erfaring med. Våre søknadstips

Kjenn din egen kompetanse Mulighetene er mange for deg som studerer juss. Du har gjennom studiet tilegnet deg juridisk kompetanse på høyt nivå og gjort deg attraktiv for et mangfold av stillinger, både i privat og offentlig sektor. Det vil være enklere å finne den arbeidsgiveren du vil trives best hos dersom du vet hva som motiverer deg og hvilke arbeidsoppgaver du er på jakt etter. Kompetansen din er ofte bredere enn du tror. Bruk litt tid på å kartlegge deg selv, dine egne ferdigheter og ønsker, når du skal ta fatt på jobbsøkerprosessen. Når du vet hvilke arbeidsoppgaver som appellerer til deg og hva du motiveres av, er det lettere å være målrettet i jobbjakten. Kompetanse er mer enn faglige ferdigheter fra studiet. Gjennom tiden din som student har du også tilegnet deg andre ferdigheter. Analytisk tenking, selvstendighet i arbeidet og samarbeids- og formidlingskompetanse kan være noen av disse. I tillegg har du kanskje også arbeidserfaring fra deltidsog sommerjobber, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid eller verv. Dette er også relevant kompetanse når du skal søke jobb. Våre CV-tips • • • •

Tilpass CV til den jobben du søker

Maks to sider Oversiktlig og lettlest Hva den sier er viktigere enn hvordan den ser ut Omvendt kronologisk - det ferskeste først

138

• • • • •

Skreddersy søknaden hver gang Maks en side Oversiktlig, bruk avsnitt og luft Skriv kort, korrekt og konkret Les korrektur

Før du skriver søknaden er det viktig å sette seg inn i hva jobben faktisk går ut på og lese stillingsannonsen nøye. Sjekk ut bedriftens hjemmesider, og kontakt dem hvis du har spørsmål. Motivasjon din for å søke akkurat denne jobben er viktig i en søknad. Videre bør du vise hva du kan bidra med av erfaring og faglig tyngde, før du til slutt forteller hvem du er som person og kollega. Formidle dette på en personlig og troverdig måte og forklar gjerne med eksempler. Ønsker du tilbakemelding på din CV og søknad, eller tips og trening til jobbintervjuet, kom innom oss. Sammen Råd & Karriere er et gratis tilbud til alle studenter i Bergen. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, kurs og individuelle samtaler. Vi har også drop in-samtaler fra klokken 13.00-14.30 alle hverdager. Mer informasjon om tilbudene våre finner du på sammen.no/rk Følg oss gjerne på Facebook! Synnøve Fluge, Sammen Råd & Karriere

139


• Hva går jobben din ut på? Hvilke oppgaver får du? Hvilket/hvilke felt? • Hvor mye samarbeider du med andre? Jurister? Ikke-jurister? • Hva er den mest interessante oppgaven/saken du har hatt? Hva gikk den ut på? Hvorfor var den interessant? • Hva skjer vanligvis i løpet av en dag?

LISTE MED GODE SPØRSMÅL Å STILLE PÅ STAND

• Hvor mye er det vanlig å jobbe? Hvor mange timer og når på dagen. • Hvor mye ansvar får man/Hvor selvstendig jobber man? • Hva slags forskjeller er det mellom når man starter jobben og etter hvert? • Er det noe mer jeg burde vite om firmaet? • Hvordan er miljøet på arbeidsplassen? • Hvilke forventninger har dere til deres ansatte? • Hva slags tilbud til studenter har dere? • Hva slags opplæring har dere av advokatfullmektiger? • Når anbefaler dere at man søker om traineestillinger? • Er det noen valgfag eller felt dere er spesielt interessert i? • Hvor mange partnere er det i forhold til advokatfullmektiger og advokater? • Hvilket språk jobber dere for det meste på? • Har dere noen stillinger som innebærer mye reise?

140

141


I Arntzen de Besche blir du utfordret. Vi satser på deg som vil lære mer. Sammen vil vi gjøre deg best. www.adeb.no