Page 1

Hallo! Met een groep jongeren vertekken we eind oktober voor een week naar Roemenië, om daar een bouwproject uit te voeren in de Roma-wijk van het dorp Floresti vlakbij Cluij-Napoca. Ik wil u daar graag iets over laten lezen en zien, en u vragen of u bereid bent hier uw steun aan te geven in de vorm van belangstelling, gebed en ook geld. De zakelijke inhoud van het project staat vermeld in de bijlage. Stichting Help Straatkinderen faciliteert deze reis en neemt verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en begeleiding ervan. Er wordt samengewerkt met een lokale professionele stichting, die goede nazorg geeft aan de families die wij gaan helpen. Wij willen ons steentje bijdragen aan dat deze mensen begrijpen dat er naar hen wordt omgezien. We willen iets van de liefde van God zichtbaar maken door daar mensen die het nodig hebben te helpen de winter beter door te komen. Om een indruk te krijgen van het gebied waar we gaan werken en de organisatie die ons begeleidt kunt u kijken op de volgende websites: www.helpstraatkinderen.nl www.facebook.com/helpstraatkinderen Of bekijk de volgende filmpjes: Het werk van SHS Project Een huis voor Maria De kosten die we nodig hebben om kachels te plaatsen, daken en ramen te repareren en het voedsel wat we uit gaan delen zijn geraamd op €4000. We hebben dit bedrag bij elkaar gekregen door allerlei acties. We hebben ook nog onze eigen kosten voor ons verblijf en vervoer wat neerkomt op €375. Graag zou ik u willen vragen om mij te sponseren om de kosten te drukken. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 1521.97.001 t.n.v. Stichting Help Straatkinderen onder vermelding van ‘bijdrage Henk Teekman Floresti Oktober 2012’ Alle verdere informatie vindt je in de bijlage. Bedankt voor uw bijdrage en interesse!

Henk Teekman


Informatiefolder reis oktober 2012


Allereerst heel hartelijk bedankt voor je interesse voor deelname aan een project van Stichting Help Straatkinderen (SHS)! Wij zouden het fantastisch vinden als je mee gaat naar Roemenië om iets te kunnen betekenen voor mensen die dit echt nodig hebben! Een week de handen uit de mouwen steken, andere mensen helpen, samen een goede tijd hebben in een land waar veel armoede is, maar waar we ook mooie dingen gaan zien.

Wie zijn wij? Stichting Help Straatkinderen wil mensen helpen die getroffen zijn door armoede of om andere redenen het niet kunnen redden in de samenleving. Wij richten ons voornamelijk op (straat)kinderen/ zwerfjongeren, maar ondersteunen ook andere projecten die gericht zijn op armoedebestrijding en ontwikkelingswerk. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij de liefde van Christus gestalte geven in concrete daden. Armoedebestrijding, ontwikkelingswerk en gerechtigheid brengen waar dat mogelijk is, zien wij als een belangrijke taak. Dat klinkt heel groot, maar het begint in kleine dingen. Bijvoorbeeld een kachel plaatsen in een huis waar het ’s winters binnen net zo hard vriest als buiten.

Wat doen wij? SHS sluit aan bij het werk dat andere stichtingen zijn begonnen. Roemeense stichtingen, die precies weten waar hulp het hardste nodig is en die, ook als wij weer weg zijn, de zorg voor deze mensen door laat gaan. Wij voeren bouwprojecten uit, investeren in onderwijs voor tieners en kinderen en willen kinderen de kans geven zich te ontwikkelen. Op dit moment werken wij vooral onder Roma (zigeuners) in Roemenië, omdat deze groep mensen erg gediscrimineerd wordt en kinderen onder extreme armoede moeten opgroeien.

Waar ga jij heen? In oktober gaan we een project uitvoeren in Floresti, een dorpje in Roemenië. Hier wonen zo’n 1500 Roma onder schrijnende omstandigheden. Veel kinderen hebben geen toegang tot het onderwijs, wonen met meerdere families in kleine huizen zonder gas, water en electra. Zo hebben we in maart nog een familie bezocht met 7 kinderen. Ze wonen met z’n allen in een hok van 12 m2, zonder stromend water of electriciteit. Soms ziet een huis er best goed uit, maar zijn er andere problemen. Veel mannen zijn alcoholist, tienermeisjes raken al vroeg zwanger en er is veel geweld. Soms is de armoede dus niet direct zichtbaar, maar spelen er op de achtergrond grote problemen. In Roemenië slapen wij in een pension dat op loopafstand van de wijk ligt.

Wanneer gaan we precies? het project is van 20 oktober t/m 28 oktober 2012, maar zorg dat je de dag ervoor en (zoveel mogelijk) de dag erna ook vrij bent!

Bedenken wij dit project helemaal zelf? Nee, wij werken samen met Stichting Charis. Deze Roemeense stichting (waar veel Nederlanders bij werken) zet zich al jaren in om iets te betekenen voor de mensen in deze wijk.


Door stichting Charis kunnen kinderen weer naar school, worden tienermeisjes en jonge moeders begeleid, worden er huizen gebouwd en gebeurt er nog veel meer! Kijk ook eens op www.krooniek.nl!

Wat ga jij doen in oktober? We gaan vooral veel klussen uitvoeren! De winters in Roemenië zijn streng en in Oost-Europa vallen elk jaar veel doden door de vrieskou. Misschien kun je je voorstellen hoe het is om bij -20 graden in een huis te leven zonder kachel, met een lekkend dak of kapotte ramen. We gaan daken repareren, kachels plaatsen, ramen vervangen, muren schilderen enz. Kortom: we willen de wijk winterklaar maken! Daarnaast zullen wij klussen uit gaan voeren die nuttig zijn voor het werk van Stichting Charis. Achterstallig onderhoud aan een gebouw waar kinderen les krijgen en waar in de winter eten uitgedeeld wordt aan de mensen. We gaan veel in de wijk werken. Dat betekent dat je veel contact gaat krijgen met de locals en de kinderen. Veel van deze kinderen hebben naast gebrek aan eten, onderdak en scholing, ook gebrek aan liefde. Spelen met de kinderen, gewoon een knuffel geven en ze even uit de sleur van armoede halen is een belangrijk onderdeel van het project. Afhankelijk van de deelnemers kunnen we voor het kinderprogramma misschien leuke activiteiten ontwikkelen voor de kinderen. Een dans, een spel, drama enz. Hetzelfde geldt voor het tienerprogramma. We zijn dus ook erg benieuwd naar jouw verwachtingen, inbreng en kwaliteiten!

Moet ik bouwvakker zijn? Nee, we houden dit project bewust laagdrempelig. We gaan onder begeleiding de wijk in en iedereen kan een kwast vasthouden of andere klussen uitvoeren. We stemmen de activiteiten dus af op wat je kunt. Ben je wel heel technisch, of heb je erg veel ervaring in de bouw dan zullen er ook meer ingewikkelde klussen voor je zijn!

Wat kost dat? Deelname kost 375 euro. Daarvan wordt je reis en verblijf betaald en zijn er drie maaltijden. Als dit bedrag een groot probleem is kun je contact opnemen met ons. Geld mag in principe geen reden zijn om af te haken, maar wij geloven dat dit bedrag voor de meeste deelnemers haalbaar is. We vliegen naar Roemenië en vervoer van- en naar het vliegveld wordt geregeld. Hetzelfde geldt voor huisvesting in Roemenië en de maaltijden.

Wordt er nog meer van mij verwacht? Ja, een project kost ongeveer 4000 Euro, maar hoe meer geld er is, hoe meer wij kunnen doen. Daarom vragen wij aan jou om je creativiteit in te zetten en geld op te halen voor dit project. Bedenkt acties waarbij geld wordt opgehaald, vraag aan familie en vrienden of ze willen sponseren of vraag eens rond in je kerk, op school of op je werk wat mensen kunnen betekenen voor jouw project. Want uiteindelijk moet het jouw project worden; jij gaat iets betekenen voor die mensen die het zó hard nodig hebben!


Gebruik voor de promotie van dit project vooral de foto’s van onze website en facebook pagina. www.helpstraatkinderen.nl www.facebook.com/helpstraatkinderen.

En word lid van onze facebookpagina, zodat je deze informatie kunt delen met vrienden, familie en kennissen.

Zijn er regels? Ja, SHS heeft een protocol opgesteld waarin deze regels staan. Belangrijkste is dat er in de wijk niet wordt gerookt en er buiten het hotel geen alcohol gedronken mag worden. Daarnaast wordt er van je gevraagd om je gedrag aan te passen bij de christelijke identiteit van SHS en stichting Charis. Ook is het belangrijk om niet alleen de wijk in te gaan en ’s avonds zeker niet in de wijk te komen. In principe is deelname mogelijk vanaf 18 jaar, maar er zijn uitzonderingen mogelijk.

Wanneer moet ik beslissen of ik mee ga? Het liefst zo snel mogelijk! Hoe eerder wij de tickets kunnen boeken, hoe goedkoper het voor ons is. Uiterste inschrijfdatum is 1 juni. Dat betekent dat je zelf ook voldoende tijd hebt om je voor te bereiden en geld in te zamelen voor dit project.

Waar kan ik mij inschrijven? Je kunt je inschrijven door een mailtje te sturen naar hlingen@hotmail.com of info@helpstraatkinderen. nl. Stuur hierbij als het even kan een kopie van je paspoort/ID kaart. Ook zijn wij erg benieuwd naar je motivatie en je kwaliteiten! Laat het ook even weten als er zaken zijn waar wij rekening mee moeten houden (bijvoorbeeld dieet, medicatie etc.)


Meer info? Als alle inschrijvingen bekend zijn zullen wij een informatieavond beleggen, waarbij wij je zullen voorbereiden op de reis. Het kan natuurlijk dat je voor die tijd al meer informatie wilt. Dan kun je contact opnemen met Henk van der Lingen, het liefst per mail op hlingen@hotmail.com. Bellen kan ook, op 06-24676540. Spreek eventueel kort een voicemail berichtje in, zodat wij je terug kunnen bellen.

Kijk vooral ook op de volgende websites: www.helpstraatkinderen.nl www.facebook.com/helpstraatkinderen volg ons op twitter @SHSRomania

Of bekijk de volgende filmpjes: http://www.youtube.com/watch?v=eOCj3KJ52fE&context=C47481c8ADvjVQa1PpcFPQKVcxsM gyf5ldTwwhhf-CVrHfu1EcUNM= http://www.youtube.com/watch?v=_8r_wytWTCg&context=C481f814ADvjVQa1PpcFPQKVcxsM gyf1OfcEx4cUuPPW-uSeSwZ18=

Wij hopen dat je deel wilt nemen aan dit project en nodigen je van harte uit om mee te gaan. Deelnemers die al mee zijn geweest zeggen dat een projectreis een onvergetelijke ervaring is geweest. Wij komen wat brengen, maar zullen ook veel ontvangen van de mensen in RoemeniĂŤ.

Een hartelijke groet, namens Stichting Help Straatkinderen,

Henk van der Lingen info@helpstraatkinderen.nl 06-24676540


Zilverschoon 60 8265 HB Kampen Telefoon: 06-24676540 www.helpstraatkinderen.nl www.facebook.com/helpstraatkinderen www.twitter.com@SHSRomania

Sponsering  

SHS, Stichting

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you