__MAIN_TEXT__

Page 15

AVSNITTSBESKRIVNIN G

De doktorerar på heltid Många fler borde våga ta steget att doktorera efter magisterexamen. Doktorandstudierna är givande och internationella, man har en alldeles annan frihet och lär sig också nu hela tiden något nytt. Så här ser Isabell Mattsson och Mikael Kovero på beslutet att välja forskarbanan. Båda har i höst inlett sina postgraduala studier vid Hankens forskarskola. Målet är en doktorshatt om fyra år. Hanken är ett av de första finska universiteten som grundat en forskarskola för sina doktorander (Hanken 1/2013). Enligt amerikansk modell är målet att skapa tydligare strukturer för forskarstudierna och att höja kvaliteten på handledning och avhandlingsgranskning. Övergången från nationella till universitetsvisa forskarskolor innebär också att universiteten har ett större ansvar för finansieringen av sina doktorander. Nu är finansieringen en integrerad del av doktorandprogrammet. Ingen får längre automatiskt fyra års finansiering.

varigt samarbete. Björn Wahlroos är en hängiven Hankensupporter som var både en stor donator till och kampanjordförande för kampanjen HANKEN 100. Även Stiftelsen Tre Smeder har stött Hanken sedan länge och bland annat beviljat medel för den femåriga Aktiaprofessuren i finansiell ekonomi, donerat medel till fundraisingkampanjen HANKEN 100 och stött studieprogram, debatter och seminarier. Också när det gäller årets utdelning om totalt 3 miljoner euro är Hanken en betydande mottagare. – Vår donation hjälper Hanken att uppnå målsättningen om minst 16 doktorer per år. Detta antal resulterar i klart högre statliga anslag för högskolan, säger Patrik Lerche, ombudsman för Stiftelsen Tre Smeder. Tre Smeder har inte ambitionen att påverka vem eller vilka som får stipendier. – Det skulle vara fel. Däremot ser jag fram emot sammankomsten där donatorer och stipendiater träffas i juni, säger Patrik Lerche. PETER NOR D L IN G

GARANTERAD STARTFINANSIERING

På Hanken har doktoranderna det jämförelsevis väl förspänt. Sedan i våras, då forskarskolan inledde sin verksamhet, garanterar högskolan alla nyantagna forskarstuderande finansiering under 18 månader, förutsatt att de studerar på heltid. En stor del av stipendiepengarna kommer från Hankens egna stiftelser och stiftelser som står högskolan nära. Nyligen erhöll Hanken också två externa donationer. Med anledning av Hankens styrelseordförande Björn Wahlroos 60-årsdag fick Hanken donationer på en summa som räcker till att finansiera två studenter per år i fem år och den Aktiarelaterade Stiftelsen Tre Smeder donerade medel för att säkra fem studenters finansiering under ett år. – Det är skönt att inte ännu behöva tänka på finansieringen. Mina doktorandstudier hänger på stipendier, säger Isabell Mattsson med anledning av det stipendium som Stiftelsen Tre Smeder beviljat henne. Hon lägger nu grunden för sin avhandling som i det här skedet har arbetsrubriken The legal sector from a supply chain management perspective. Om Isabell Mattsson inte antagits till forskarskolan hade hon i varje fall fortsatt studera. – Jag studerar för en jur. kand. som hobby, säger hon. – Utan stipendiet hade jag kanske inte börjat doktorera, säger Mikael Kovero som strävar efter att under det första året avverka de obligatoriska kurserna för att sedan koncentrera sig på avhandlingen. Exakt vad den ska handla om är ännu oklart, men ämnet är finansiell ekonomi. Vid terminsstarten återvände han till föreläsningssalarna efter fem år i arbetslivet. Fortsatta studier och forskning i finansiell ekonomi blev möjliga tack vare ett Björn Wahlroos-stipendium. Utan det hade han fortsatt jobba. – Då stipendiet är slut börjar jag troligen jobba deltid, och efter examen vill jag utnyttja mina kunskaper i näringslivets tjänst säger han.

TROGNA BIDRAGSGIVARE

För donatorerna var stipendierna en fortsättning på ett lång-

F OTO: S U SANNA VAINIORANTA

För Isabell Mattsson, Patrik Lerche och Mikael Kovero är doktorandstipendierna en förutsättning for forskarstudier. 15

Profile for Hanken School of Economics

Hanken #3/2013  

Hanken - En alumntidskrift från Svenska handelshögskolan

Hanken #3/2013  

Hanken - En alumntidskrift från Svenska handelshögskolan

Profile for hanken