Page 1

KUMPULAN 2 SK BLOK 31 SK KEM KABOTA SK INDERASABAH SK UMAS UMAS SK KALABAKAN SK KUALA APAS SK SUNGAI TONGKANG Mata Pelajaran

Pendidikan Kesihatan Tahun 4

Kelas

4 Bestari


Masa

30 Minit

Tajuk

Kekeluargaan

Standard Kandungan

2.2

Standard Pembelajaran

2.2.2

ObjektifPembelajaran

Murid-murid berupaya untuk: 1. Menerangkan sekurang-kurangnya 3 peranan dan

tanggungjawab ahli keluarga dalam mencegah serta menangani gejala sosial. Bahan Bantuan

Komputer, pembesar suara, LCD

Mengajar Elemen Merentas

Kreativiti

Kurikulum 1. Guru memaparkan gambar seorang lelaki yang

LangkahPengajaran

mengalami obesiti. (Kegemukan) 2. Murid bersoal jawab dengan guru tentang kesan-

kesan obesiti terhadap kesihatan diri. 3. Murid di bahagi

Refleksi


Kesan – kesan Obesiti


Rph kreativiti  
Rph kreativiti