Page 1

HANGÖ TIDNINGEN

TORSDAG 5.12.2013

www.hangotidningen.fi

HANGON LEHTI

Grundad 1890 - Perustettu 1890

TORSTAI 5.12.2013

1,50 € Nr. Nro

49

www.hangonlehti.fi


HANGÖTIDNINGEN HANGONLEHTI TORSDAG 5.12.2013

www.hangotidningen.fi

Grundad 1890 - Perustettu 1890

www.hangonlehti.fi

TORSTAI 5.12.2013

Sparkcyklisterna fick käppar i hjulen Äldre uppmanas lämna in sina färdmedel – åtminstone tillfälligt

gratis alternativt säljs för 50 eller 100 euro beroende på cykelns skick, till den person som för tillfället har haft den lånad. Om man är Hangöbo och inte har råd med inlösningssumman, står Hangö stad för denna kostnad. I brevet står också att den eventuella betalningen sker kontant med jämna pengar. – Femtio euro är för mycket för många. Vi betalar om vi är tvungna. Men om de vill ha kontanter av oss får de komma hit efter dem, säger Lindberg och Laitinen. I brevet står också att sparkcyklarna ska ”returneras” till centralen i Ekenäs under perioden 2 – 13 december ”för kontroll och avskrivning”. – Hur har de tänkt att vi ska ta oss till Ekenäs? undrar Lindberg. Frondén skriver att om det inte lyckas att hämta sparkcykeln till hjälpmedelscentralen i Ekenäs går det också att göra det vid Hangö hälsovårdscentral enligt överenskommelse med hjälpmedelscentralens personal. Hjälpmedelscentralen har en filial bland annat vid Hangö hälsovårdscentral. Där finns några av de vanligaste hjälpmedlen, som man akut kan behöva. Utlåningsverksamheten kan vid behov och överenskommelse ske där. Hjälpmedelscentralen sköter även rengörings-, underhålls- och reparationsverksamheten av hjälpmedlen som är i dess ägo.

Många äldre i Hangö är arga. Förra veckan fick de ett brev om att sparkcyklarna ska lämnas in till hjälpmedelscentralen i Ekenäs. Vid behov kan man få tillbaks sin sparkcykel. I bästa fall gratis ­– i sämsta fall mot en betalning på 100 euro. Kontant. – Hårresande. Jag kände en stark ilska. Så beskriver Pirkko Lindberg sin reaktion då hon läste brevet från VNS-hjälpmedelscentral i Ekenäs. På grund av hennes sjukdom är sparkcykeln det enda färdmedel hon kan använda sig av självständigt. Samma sak gäller hennes väninna Raija Laitinen. Rollator är inte ett alternativ för dem eftersom den kräver att man ska kunna ta sig fram gående. – Med färdtjänst är det förbjudet att åka till hälsovårdscentralen. Med sparkcykeln kan man ta sig dit och till butiken. På den kan man sätta sig ner och vila emellanåt. För de flesta äldre är det för dyrt att förrätta sina ärenden med taxi om man måste stå för kostnaderna själv. Raija Laitinen har läst på i ärendet. – Ingenstans i lagen sägs det att sparkcykeln inte är ett hjälpmedel. Alla myndighetsinstanser jag har hört av mig till tycker att det är förkastligt. På regionförvaltningsverket rådde man oss att lämna in skriftligt besvär. Och det kommer vi att göra. De undrar också varför man plötsligt ifrågasätter deras behov av sparkcykel. – Vi har ju redan fått dem efter övervägande. Ingen använder sig väl av sådana här hjälpmedel på skoj, säger Lindberg. – Det här är det enda hjälpmedel jag behöver. Ändå ska jag inte få hålla det, säger Laitinen. De säger att de inte fått någon annan förklaring till returneringen än att personalen och förmannen på hjälpmedelscentralen har kommit överens om detta.

Inte en del av sortimentet Avdelningsskötare Kerstin Frondén vid hjälpmedelscentralen framhåller i ett svar till HT att hjälpmedelscentralen har en beviljar-

Lugnt för rollatorburna

Pirkko Lindberg vid sin sparkcykel som hon uträttar sina ärenden med. Raija Laitinen i bakgrunden har en motsvarande. Nu är damerna rädda att de måste avstå från sina cyklar.

grupp med representanter från kommunerna och VNS. Den ansvarar för att hjälpmedel beviljas enligt gemensamt godkända kriterier. Enligt Frondén har man kommit överens om att sparkcyklar inte

längre ska höra till hjälpmedelscentralen sortiment. Men hon understryker att sparkcyklarna stannar kvar hos personerna, som har fått låna dem, i det fall att de fortfarande behöver dem.

– De personer som har en sparkcykel  lånad behöver inte ge den ifrån sig, men däremot hämta den för kontroll och visa upp den. I samband med detta, i det fall att den fortfarande behövs, överlåts den

Pirkko Lindberg och Raija Laitinen har ingen större förståelse för hjälpmedelscentralens tillvägagångssätt i övrigt heller. – Förut reparerades våra cyklar i cykelverkstaden på Esplanaden. Nu kommer det en man från Ekenäs hit för att lappa en punktering. Hur vettigt är det när man ska spara? frågar sig Laitinen. Kerstin Frondén påpekar att rollatorerna fortsättningsvis hör till gånghjälpmedel och lånas ut såsom hittills. – Om man är rörelsehindrad och det har konstaterats att man behöver en rollator, så är den viktig för att klara av att röra sig på egen hand. Ingen förändring gällande dessa, skriver hon.  Kristoffer Nöjd

Konkursvågen drog med sig Rantakiinteistöt ➛

Ouattrogroups konkurs fäller också Hangon Rantakiinteistöt.

Misslyckad affärsverksamhet i Ryssland tvingade Quattrogemini Oy samt koncernbolagen Quattrorakennus Oy och Quattroproject Oy att söka sig i konkurs i början av november. Dotterbolaget Hangon Rantakiinteistöt Oy skulle klara sig undan moderbolagens konkurser och fortsätta förverkliga Merihanko-projektet. Nu har det dock visat sig att de stora konkurserna drar ner även det lilla företaget som skulle förverkliga byggena på Drott-

ningsberg och Fabriksudden. Bolaget lämnade in sin konkursansökan till Esbo tingsrätt på tisdagen. Ansökan godkändes följande dag. Quattrorakennus ägde 95 procent av aktierna till Hangon Rantakiinteistöt. Enligt motiveringarna i konkursansökan har bolaget inte tillräckligt med likvid kapital för att klara av alla sina ackumulerane skulder och förfallande betalningar. Företaget har inte heller möjlighet att skaffa tillfällig finansiering för att slippa skulderna. Till konkursförvaltare valdes jurist Ville Ahtola från Castrén &

Snellman. Han förvaltar också överde tidigare konkursbona.

Ingen köpare hittades – Hangon Rantakiinteistöt Oy:s konkurs är ganska långt en följd av moderbolagens konkurser. Läget var besvärligt eftersom Quattrorakennus ägde 95 % av bolaget. Som förvaltare över konkursboet redde jag snabbt ut om det finns en köpare till egendomen men ingen var intresserad av företaget på grund av dess åtaganden, säger Ahtola. Enligt Ahtola är ett betydande förpliktelse det samarbetsavtal företa-

get har med Hangö stad. Avtalet är fortfarande i kraft och Ahtola utreder nu vad man kunde göra med det. – Projektet behöver inte nödvändigtvis falla på grund av konkursen, säger Ahtola. Vi försöker så snabbt som möjligt ta reda på om det finns någon som kan förverkliga projektet. Stadsdirektör Jouko Mäkinen bekräftar att avtalet fortfarande är i kraft. Enligt honom kan man ännu inte säga något om framtiden för Merihanko. – Vi får vänta och se, sägr Mäki-

nen. Det är onödigt att spekulera för avtalet är i kraft och vi utreder huruvida man kan fortsätta projektet som avtalat. Första skedet i Merihankoprojektet, Grandbyggnaden med 26 bostäder, blev klart förra sommaren. Eftersom bostäderna redan är sålda kvarstår endast en affärslägenhet i byggnaden i konkursboets ägo. – Vi ska granska möjligheterna för lägenheten, säger Ahtola. Dessutom är det meningen att diskutera med representanter från bostadsaktiebolaget. Jonas Johnhem/IS


HANGÖTIDNINGEN HANGONLEHTI TORSTAI 5.12.2013

www.hangonlehti.fi

Perustettu 1890 - Grundad 1890

www.hangotidningen.fi

TORSDAG 5.12.2013

Potkupyöräilijöille kapuloita rattaisiin

Ikäihmisiä kehotetaan luopumaan liikuntavälineistään – ainakin hetkellisesti ➛ Monet iäkkäät hankolaiset ovat

näreissään. Viime viikolla he saivat kirjeen, jossa kerrotaan, että heidän potkupyörät on luovutettava Tammisaaren apuvälinekeskukseen. Tarpeen vaatiessa välineen voi saada uudestaan käyttöönsä – pahimmassa tapauksessa 100 euron käteismaksua vastaan.

– Nousi karvat pystyyn. Suutuin pahan kerran. Näin Pirkko Lindberg kuvaa tunteitaan, kun hän luki apuvälinekeskukselta saamansa kirjeen. Sairautensa takia hän ei pääse liikkumaan omin päin kuin potkupyörällään. Tämä koskee hänen ystävätärtään Raija Laitistakin. Tavallinen rollaattori ei ole heille mikään vaihtoehto – se kun vaatii, että ihminen pystyy kävelemään. – Terveyskeskukseen kulkemiseen ei saa käyttää matkapalvelua. Potkupyörällä sinne pääsee kuten kauppaankin. Sille voi istuutua lepäämäänkin. Vanhojen ihmisten asiointi taksilla tulee kalliiksi, jos matkat joutuu maksamaan itse. Raija Laitinen on paneutunut asiaan. – Mikään laki ei sano, ettei potkupyörä olisi apuväline. Kaikki viranomaiset, joiden puoleen olen kääntynyt, pitävät apuvälinekehotusta kohtuuttomana. Aluehallintovirastossa meitä neuvottiin jättämään kirjallinen valitus. Sen me teemmekin. He ihmettelevät, miksi heidän tarpeensa yhtäkkiä kyseenalaistetaan. – Mehän olemme saaneet apuvälineemme tarveharkinnan jälkeen. Kukaan ei varmaan käytä tällaista tarpeettomasti, Lindberg sanoo. – Tämä on ainoa tarvitsemani apuväline. Nyt ollaan kuitenkin ot-

Pirkko Lindberg ja Raija Laitinen käyttävät potkupyöriään lähes päivittäin. He eivät halua luopua niistä.

tamassa se pois, Laitinen sanoo. He kertovat, etteivät ole saaneet muuta selitystä kuin että apuvälinekeskuksen henkilökunta ja esimies ovat asiasta sopineet.

Eivät kuulu varusteisiin Apuvälinekeskuksen osastonhoitaja Kerstin Frondén vastaa HL:lle kirjallisesti, että apuvälinekeskuksella on myöntäjäryhmä, joka koostuu kuntien ja LUS:in edustajista. Ryhmä vastaa siitä, että välineitä

myönnetään yhteisten sääntöjen mukaisesti. Frondén kertoo, että potkupyörät eivät enää tule kuulumaan apuvälinekeskuksen varusteisiin, mutta huomauttaa, että kenenkään ei tarvitse luopua pyörästään kokonaan, jos hänellä on tarvetta sille. – Henkilöt, joilla on potkupyörä lainassa, eivät joudu siitä luopumaan. Sen sijaan se on tuotava meille tarkastusta varten. Tämän yhteydessä, ja mikäli potkupyörä

Konkurssiaalto kaatoi myös Hangon Rantakiinteistöt ➛ Quattroryhmän konkurssi kaa-

taa myös Hangon Rantakiinteistöt Oy:n. Quattrogemini Oy sekä konserniyhtiöt Quattrorakennus Oy ja Quattroproject Oy hakeutuivat marraskuun alussa konkurssiin epäonnistuneiden Venäjän liiketoimintojen takia. Vaikka yhtiöiden konkurssi ei suoraan koskenutkaan Kuningatarvuoren ja Tehtaanniemen rakennusprojekteja toteuttavan Hangon Rantakiinteistöt Oy:tä, niin Merihanko-hanketta toteuttavan tytäryhtiön tulevaisuus joutui vaakalaudalle. Yhtiö jätti Espoon käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen viime tiistaina. Hakemus hyväksyttiin seuraavana päivänä. Quattrorakennus omisti 95 prosenttia Hangon Rantakiinteistöt Oy:n osakekannasta. Konkurssihakemuksen perusteluina on, että yhtiö ei voi suoriutua erääntyneistä ja erääntyvistä veloista likvidien varojen puutteen vuoksi, eikä saamaan näiden suorittamiseen lisärahoi-

tusta. Pesänhoitajaksi määrättiin Castrén & Snellmanilta asianajaja Ville Ahtola, joka hoitaa myös Quattrorakennuksen ja Quattroprojectin konkurssipesiä.

Ostajaa ei löytynyt – Hangon Rantakiinteistöt Oy:n konkurssi on pitkälti seurausta emoyhtiöiden konkurssista, sanoo Ahtola. Tilanne oli hankala, koska Quattrorakennus omisti 95 prosenttia yhtiöstä. Pesänhoitajana selvitin kiireellisesti, josko omistukselle löytyisi ostajaa, mutta yksikään taho ei ollut kiinnostunut yhtiöstä sen velvoitteiden takia. Ahtolan mukaan yksi merkittävä velvoite on yhteistyösopimus Hangon kaupungin kanssa. Sopimus on edelleen voimassa, joten Ahtola selvittää, mitä sopimukselle on tehtävissä. – Projekti ei välttämättä kaadu konkurssiin, vaan yritämme mahdollisimman nopeasti saada selville, josko sille löytyisi toteuttajaa, sanoo Ahtola.

Myös kaupunginjohtaja Jouko Mäkinen vahvistaa sopimuksen olevan vielä voimassa. Merihankohankkeen tulevaisuudesta ei Mäkisen mukaan voi vielä sanoa mitään. – Joudumme nyt katsomaan mitä tapahtuu, sanoo Mäkinen. On turhaa vielä mennä arvioimaan mitään, sillä sopimus on voimassa ja on mahdollista, että projektille löytyisi uusia osapuolia. Merihanko-hankkeen ensimmäinen vaihe, 26 asuinhuoneiston Grand-talo, valmistui viime kesällä. Koska asunnot ovat jo myyty, jää ainoastaan rakennuksessa oleva liikehuoneisto konkurssipesän omistukseen. – Myös tuon huoneiston osalta on tarkoitus selvittää vaihtoehdot ja Grandin osalta lisäksi keskustella asunto-osakeyhtiön edustajien kanssa, sanoo Ahtola. Jonas Johnhem

edelleen on heille tarpeen, se luovutetaan takaisin käyttäjälle joko ilmaiseksi tai myydään 50 tai 100 euron hintaan riippuen sen kunnosta. Hangon kaupunki maksaa summan niiden hankolaisten puolesta, jolla ei ole varaa lunastaa pyöräänsä.

Liian kallista Kirjeessä lukee, että pyörät on palautettava Tammisaaren keskukseen 2.–13.12. välisenä aikana kuntotarkastusta ja poistoa varten.

– Miten he ovat ajatelleet, että pääsisimme Tammisaareen? Lindberg ihmettelee. Frondén kirjoittaa, että ellei potilas kykene palauttamaan pyörää keskukseen, sen voi myös palauttaa Hangon terveysasemalle, jos asiasta sopii apuvälinekeskuksen henkilökunnan kanssa. Kirjeessä lukee myös, että mahdollinen maksu on suoritettava käteisellä ja tasarahalla. – Viisikymmentä euroa on monelle meistä iso raha. Maksamme, jos on pakko. Mutta mikäli he haluavat meiltä käteistä, he saavat hakea rahat täältä, Lindberg ja Laitinen sanovat. Heillä ei riitä ymmärrystä apuvälinekeskuksen toimintatavoille muutenkaan. – Ennen meidän pyörämme korjattiin Esplanaadin polkupyöräkorjaamolla. Nyt tänne saapuu Tammisaaresta mies, joka korjaa rengasrikon. Miten viisasta säästämistä se muka on? Laitinen kysyy. Kerstin Frondén huomauttaa, että tavalliset rollaattorit edelleen kuuluvat kävelyapuvälineisiin ja niitä annetaan lainaksi entiseen tapaan. – Jos ihminen on liikuntarajoitteinen ja rollaattorin tarve on todettu, tämä merkitsee, että rollaattori on tärkeä, jotta potilas pystyy liikkumaan omin päin. Tämän suhteen ei muutosta, hän kirjoittaa. Apuvälinekeskuksella on sivuvarasto muun muassa Hangon terveyskeskuksessa. Sieltä löytyy tavallisemmat apuvälineet, joita voidaan tarvita kiireellisesti. Lainaustoiminta voidaan tarvittaessa hoitaa sieltä käsin. Apuvälinekeskus huoltaa välineet, jotka ovat sen omistuksessa.   Kristoffer Nöjd/IS


18

T ORS T A I 5 . j o u l u k u u t a

HANGÖTIDNINGEN

HANGONLEHTI

Torsdag 5 december

Vi betjänar Hangö • Palvelemme Hankoa Kiinteistöhuolto - fastighetsservice

juridiska byråer – lakiasiaintoimistoja

Vuodesta 1990

m etalarb ete n - m etall i työt

18

H Ä L SA - T E RV E YS

Sedan år 1990

Kiinteistöjen huolto Fastighets service

– Talonmiestyöt

– Gårdskarlsarbeten

0400-486 074

• Exuviance-ihonhoito • Youngblood -meikit • HydraFacial -kasvohoidot • Jalka-käsihoidot ym.

f ö rsäkr i n g ar - vaku u t u kset

Kauneushoitola Skönhetssalong

Eija Räisa

vvs -serv i c e – LV I - h uolto

Cidesco Dipl. Kosmetologi

✆ 0400 - 794658

Bulevardi 5 Boulevarden, Hanko-Hangö

Vjl Hangon LVI-huolto Oy Vla Hangö VVS-service Ab Espl. 36 HANKO HANGÖ ☎ 2482461 Fax 2483565 hango.lvi-vvs@hvvs.inet.fi

• LVI-asennukset sekä maa- ja ilmalämpöpumput • VVS-installationer samt jord- och luftvärmepumpar Tulliniementie 24 Tulluddsvägen, HANKO – HANGÖ ☎ 019-2666300, 0500-473 418 heros@heros.fi

Kosmetologi Kosmetolog

Marja Friman

Kyllä, tässä olisi voinut olla sinun ilmoituksesi! ilmoitus@hangonlehti.fi ✆ 019-312 140

Javisst, här kunde din annons ha varit! annons@hangotidningen.fi ✆ 019-312 140

puh. 040-560 1757 tel. Harmonie Vuorik. 8 Bergg. Huom! Jalkahoitoa myös kotikäynneillä. Obs! Fotvård också vid hembesök.

hautaustoimisto begravningsbyrå

Werthmanns Begravningsbyrå

Dejour 24 h: ☎ 0400-473 391 Karis ☎ 019-232 186 må-fre 9.00-16.30 Ekenäs ☎ 019-241 3261 må-to 9.00-16.00, fre 9.00-15.00 Hangö ☎ 019-248 2059 må-to 10-13.00, fre 10-12.00 www.werthmanns.com

ta x i

TAXI Hangö

TAXI

ANNIKA WICKHOLM

Jonas Westerholm

TAXI

TAXI

040-7313 999 ✆ 0400-314 793 annika-w@hotmail.com Grundad 1890 - Perustettu 1890 ISSN 0789-8193

Tryckeri/Paino: Salon Lehtitehdas, 2013

Utgivare: KSF Media Ab Tfn: 019 312 140 Fax: 019 2489 107 T.f. redaktionschef: Kristoffer Nöjd 044 7835 783 Ansvarig chefredaktör: Tommy Westerlund 029 0801 392 Adress: Boulevarden 20, 10900 Hangö Kontoret öppet: må-ons 10–16, to-fre 10–14 Hemsida: www.hangotidningen.fi Förmånskort: www.kortet.fi

Julkaisija: KSF Media Ab Puh: 019 312 140 Fax: 019 2489 107 V.t. toimituspäällikkö: Kristoffer Nöjd 044 7835 783 Vastaava päätoimittaja: Tommy Westerlund 029 0801 392 Osoite: Bulevardi 20, 10900 Hanko Konttori avoinna: ma-ke 10–16, to-pe 10–14 Verkkosivut: www.hangonlehti.fi Etukortti: www.kortet.fi

Redaktionen/Toimitus:

Annonser/Ilmoitukset:

newsdesk@hangotidningen.fi newsdesk@hangonlehti.fi Jonas Johnhem: 044 7835 863, jonas.johnhem@hangotidningen.fi Charlotta Levin: 044 7835 883, charlotta.levin@hangotidningen.fi Kristoffer Nöjd: 044 7835 783, kristoffer.nojd@hangotidningen.fi

Deadline för texter tisdag kl. 12. Tekstien jättö viimeistään ti klo 12.

annons@hangotidningen.fi ilmoitus@hangonlehti.fi Johan Lindholm: 050 3551 504, johan.lindholm@ksfmedia.fi Svante Westerlund: 044 5406 148, svante.westerlund@hangotidningen.fi

Prenumerationer/Tilaukset:

hangonlehti@hangotidningen.fi Nina Harjunpää: 044 7835 859, nina.harjunpaa@hangotidningen.fi Priser/Hinnat:

Fortl./Kesto 12 mån/kk 49,00 6 mån/kk 29,00 3 mån/kk

Distributionsstörningar: tidig utdelning i Hangö dagsposten Jakeluhäiriöt varhaisjakelu Hangossa päiväposti Distributör: Posten - Jakelija: Posti

Tidsb./Määräaik. 65,00 35,00 21,00

0200 127 127 0200 271 00 0200 300 11 0200 710 00

Jessica Holmberg

Klas Öberg

Hangö/Hanko

0400 613 400

0400 218 279

Hangös serviceregister:

Hangon palvelurekisteri:

0,55€/spmm 0,55€/pmm (publiceras varje torsdag, fak- (julkaistaan torstaisin, laskutetaan tureras en gång i månaden). kerran kuukaudessa). Stående annons, bokas för Jatkuva ilmoitus, varataan koko hela kalenderåret och kalenterivuodeksi kerrallaan är i kraft tillsvidare. ja on voimassa toistaiseksi.

✾✾✾✾✾ ✾✾✾✾✾

Hangötidningen 49/2013 Hangonlehti