Page 1

Focus kit Eagel 20-60x83ED +DV 7000

01

9-2

1295€

995€

4 8 5 5 59

HANGÖ TIDNINGEN

TORSDAG 15.5.2014

HANGON LEHTI

www.hangotidningen.fi

Grundad 1890 - Perustettu 1890

TERVETULOA EDULLISILLE OSTOKSILLE! BONUS JOPA 5% • VÄLKOMMEN PÅ FÖRMÅNLIGA UPPKÖP! BONUS 5%

VKO/V. 20 TO/TO-SU/SÖ

TORSTAI 15.5.2014

Nr. Nro

20

www.hangonlehti.fi

MEILLÄ VOIT MYÖS VEIKATA! HOS OSS KAN DU OCKSÅ TIPPA! Tervetuloa!

Välkommen!

Entrecote

Naudan jauheliha Nöt maletkött

Porsaan ribbs Gris ribs

Kasslerin pihvit Kas Kasslerbiff

1790

690

790

690

kg

1,60 €

kg

kg

HK Camping grillimakkara Grillkorv 400g (4,98)

199 pkt

kg

Atria XS Texas porsaan grillipihvi Gris grillbiff 360g (8,31)

Pouttu Pizzasuikale tai savusuikale pizzastrimlor eller rökta strimlor

Valio Arkijuusto tai arkigouda vardagsost eller vardagsgouda

Valio Oivariini 600g

Eldorado Pikanuudelit Snabbnudels 60g (4,17)

299

100

399

399

100

pkt

250g (4,00) pkt

625-750g (5,32-6,38) kpl/st

Sverigeboxen Pikkuleipä rasia småbröd i ask 500g (5,78)

Suomi Kurkku Gurka

Lotus Embo Ultra Soft WC-paperi Toalettpapper 8 rll

Lotus Emilia Design talouspyyhe hushållspapper 1/2 arj 4 rll

289

149

399

299

kpl/st

Hangonkyläntie 18 Hangöbyvägen

kg

4 kpl/st

kpl/st

pkt

• 019-248 6067 • market@tommens.fi

pkt

HANKO

HANGÖ

AVOINNA/ÖPPET Ma-Pe Må-Fre 9-21 La-Lö 8.30-18 Su-Sö 12-18


HANGÖTIDNINGEN HANGONLEHTI TORSDAG 15.5.2014

www.hangotidningen.fi

Grundad 1890 - Perustettu 1890

www.hangonlehti.fi

TORSTAI 15.5.2014

Staden köper möjligheter för 10 miljoner Fullmäktige sade ja till föravtal om Koverharmark ➛ På tisdagen tog fullmäktigeför-

samlingen ett stort och historiskt beslut. Man godkände att staden undertecknar ett föravtal om ett fastighetsköp värt 10 miljoner euro. Det gäller 530 hektar mark där hamnen i Koverhar är en liten men viktig del. – Vi vill stöda och skapa förutsättningar för företagsverksamhet på området. Vi har förlorat 33 procent av arbetstillfällena de senaste tjugo åren. Vi har ett brinnande behov av företagsetableringar och nya arbetsplatser, sade stadsdirektör Jouko Mäkinen som tillsammans med ordförande Sture Söderholm (SFP) introducerade ärendet. Processen började redan 2012 när beskedet om FN-steels konkurs kom som en blixt från klar himmel. Och tanken om ett förvärv av hamnen väcktes redan vid det första mötet mellan Hangö stads representanter och arbetsminister Lauri Ihalainen. Förhandlingarna om att köpa hamnen inleddes på hösten 2012. – Trots att konkursboet fört andra förhandlingar än med oss så har processen tagit överraskande länge, sade Mäkinen. För en tid sedan föreslog staden, och konkursboet var av samma åsikt, att ärendet borde komma till

behandling i fullmäktige under vårens lopp. I grevens tid fick man handlingarna klara i tid till mötet i tisdags.

Helheten avgjorde Stadsstyrelseordförande Jouko Kavander (SDP) har varit spindeln i nätet under processens gång. – För oss har det varit viktigt att snabbt komma till skott. Det hela har gått frustrerande långsamt. Dessutom kom nya vändningarna på Fabriksudden och rörde om i soppan. Kavander anser att man får området till ett ”skäligt skogsmarkspris” med tanke på motpartens prisidé. Att man nådde samförstånd med konkursboets förvaltare berodde delvis på att staden var beredd att köpa ett större område än till exempel enbart hamnen. – Båda parterna strävade efter en stor helhet i stället för att spjälka upp området, sade Mäkinen. SFP:s Stig Sundberg konstaterade att man står inför en stor investering. – Är det värt att binda sig till en sådan? Inom SFP säger vi jo, det är en satsning på framtiden. Projektet har många dimensioner. Det medför utvecklingspotential på flera områden. Till exempel gör det att strategin att utvidga Västra hamnen utåt

mot havet inte är lika aktuell. Sundberg påpekade dock att allt inte kommer att gå som på räls. – En investering så stor som denna görs på lång sikt. Man kan inte fordra att alla planer ska vara klara nu. Först om några år kan vi bedöma hur utvecklingen gestaltat sig.

Skepsis fanns också Sannfinländarnas Pekka Tuunanen, understödd av partikollegan Pertti Ruuska och kristdemokraten Juha Kaunismaa, ansåg att man borde göra en analys av projektets fördelar och nackdelar samt hot och möjligheter, så som normalt när ett nytt bolag grundas. Detta har man inte gjort nu, ansåg han. Tuunanen ansåg också att ett expertorgan bör grundas för den fortsatta planeringen. Kaunismaa sade att hamnen måste specialisera sig, till exempel på containertrafik som inte kräver takförsedda lager. – Det här är ett positivt projekt förutsatt att vi kan undvika eller skjuta upp investeringar i Västra hamnen. Enligt Kavander finns det behov av ytterligare hamnkapacitet. – Västra hamnen är fullsatt två dagar i veckan. Då är fartyg tvungna att ligga på redden i väntan på kajplats.

Kavander framhöll att det inte går att förbereda sig på alla eventualiteter och först sedan göra ett köp. – Ju bättre objektet ser ut för staden, desto högre blir priset. Stadsdirektören sade att man förberett sig så gott man kunnat. – Vi har bland annat undersökt hamnkonstruktionerna och försökt uppskatta investeringsbehoven där. Men vi har inte råd att reda ut alla frågor från början till slut. SFP:s Yrjö Sahlstedt påpekade att det handlar om en ”strategisk markaffär”. – Det är bättre att marken är i våra händer än i någon annans. Och vi har ett företag som kan ta över hamnen. Det handlar inte om att börja med någon ny sorts företagsverksamhet. Och det är ett faktum att området blivit betydligt mer attraktivt efter stålverkets stängning. Partikollegan Sten Öhman framhöll vikten av det att staden har råmark. – För femtio år sedan gjorde staden motsvarande markanskaffningar. De utgör väldigt centrala områden för staden nu för tiden. Öhman poängterade också att köpet innefattar ett grundvattenområde. – Man ska inte heller underskatta betydelsen av att järnvägen tas i användning. Det kan gynna regionen

på så sätt att det påskyndar processen med att få en dubbelspårig järnväg i framtiden, sade han. Det var flera ledamöter som berömde styrelseordförande Jouko Kavander för det ihärdiga arbete han gjort för att komma vidare med projektet. Till slut önskade också Pertti Ruuska att ledamöterna skulle bjudas på busstransport till Koverhar för att på ort och ställe få bekanta sig med vad det är man ämnar köpa. Ordförande Sture Söderholm (SFP) antydde att det nog ska gå att ordna.

Föravtalet

Kristoffer Nöjd

Köpesumman är 10 miljoner euro I köpet ingår cirka 530 hektar mark, med bland annat Koverhar hamn, dammen och pumpstationen vid Gennarbyvägen och ett stycke järnväg Desutom ingår cirka 117 hektar vattenområde Fabriksområdet (cirka 70 hektar) ingår inte i köpet För att idka hamnverksamhet i Koverhar kommer ett dotterbolag till Hangö hamn att bildas. Bolaget kommer antingen att fungera som sådant eller fusioneras med moderbolaget.

”Det här formar om framtidsbilden för byborna” ➛ Vänsterförbundets fullmäktigeledamot, Lappvikbon Urpo Hyttinen, är glad att det ser ut att bli en affär mellan Hangö stad och FNsteels konkursbo. – Jag har länge talat för att Hangö borde satsa på hamnen i Koverhar. En till fungerande hamn med mer lagringsutrymme ger hamnbolaget en möjlighet att tänka om. Urpo Hyttinen säger att han helst hade sett att någon annan aktör hade tagit över och fortsatt där FNsteel slutade. – Att fabriken lades ner var en stor sak för byn. Många har varit tvungna att söka sig annanstans efter jobb. Det har nog synts i minskade skatteintäkter i stadens kassa. Tack vare att de fabriksanställda gjorde skiftesarbete hade de rätt bra inkomster och var därför bra skattebetalare. Men tiden gick och ingenting hände. Hoppet om ett nytt stålbolag i Koverhar dog ut. I stället började man hoppas på andra lösningar, i praktiken att Hangö stad skulle ta över åtminstone hamnen. När fullmäktige i tisdags godkände föravtalet om att köpa cirka 647 hektar mark- och vattenområden av FN-steels konkursbo var det enligt Hyttinen antagligen många Lappvikbor som drog en lättnadens suck. – I Lappvik har vi väntat på beslutet länge. Frågan har inte diskuterats desto mer men många har nog undrat varför ingenting har hänt. Det här formar om framtidsbilden för byborna. Den har sett ganska dystert ut på sistone. Tur att skolan fick nådetid åtminstone fram till 2017. En stängning av den hade varit dödsstöten för byn.

Kulturpris till MöllerSalmela ➛ Som före detta Koverharanställd är Lappvikbon och lokalpolitikern Urpo Hyttinen glad att det äntligen börjar röra på sig på fabriksområdet. Han hoppas framför allt att det ska sysselsätta byborna.

Lokal expertis finns Hyttinen hoppas att man kommer till skott så fort som möjligt så att verksamheten på området kan påbörjas. Det första stora projektet är att riva en del av byggnaderna och konstruktionerna på själva fabriksområdet (som inte ingår i det område staden ämnar köpa). Enligt Hyttinen kan rivningen ta upp till två år i anspråk. Men skulle fastighetsaffären bli av kan Hangö genom det befintliga hamnbolaget eller ett nygrundat sådant, genast vara med på ett hörn eftersom riv-

ningsföretaget planerar frakta bort största delen av metallskrotet sjövägen. Hyttinen säger att rivningsföretaget lovat sysselsätta lokal arbetskraft. – Det finns en hel del kunnigt folk bland före detta Koverharanställda som rivningsföretaget skulle kunna ha nytta av. Vi hoppas att så många som möjligt av dem kommer att sysselsättas på området. Och När Port Act slutar i höst blir ett tjugotal personer utan jobb. Därifrån lösgörs ett tjugotal stuveriproffs som skulle

kunna anställas för att jobba i hamnen i Koverhar. Det finns med andra ord mycket arbetskraft i närheten. Men man hoppas förstås att det också skapas bestående arbetstillfällen. När frågan om föravtalet behandlades i fullmäktige i tisdags anmälde Hyttinen jäv. Han är ordförande för Koverhar jakt- och skytteförening som har ett arrendekontrakt med konkursboet gällande en del mark. På det området man hyr finns bland annat föreningens skjutbana. Kristoffer Nöjd

Biblioteksfunktionären Agneta Möller-Salmela har tilldelats Svenska Kulturfondens kulturpris på 10 000 euro. I prismotiveringen lyfter man fram hennes långvariga och målmedvetna arbete för att inspirera barn och unga att läsa. Då HT ringer upp Möller-Salmela säger hon att priset kom som en positiv överraskning. – Det är mitt tredje pris på ett halvår, säger Möller-Salmela som tidigare tilldelats Hangö stads kulturpris samt utsetts till årets positivaste Hangöbo. – Det viktigaste är att de saker jag har arbetat för lyfts fram i och med priset, säger Möller-Salmela. Kulturpriset delades ut i tisdags på Finlandiahuset i Helsingfors. JÖ


HANGÖTIDNINGEN HANGONLEHTI TORSTAI 15.5.2014

www.hangonlehti.fi

Perustettu 1890 - Grundad 1890

www.hangotidningen.fi

TORSDAG 15.5.2014

”Tämä muokkaa kyläläisten kuvaa tulevaisuudesta”

Lappohjan mies valtuustossa iloitsee siitä, että kaupunki haluaa ostaa maata Koverharissa ➛ VL:n valtuustolainen, Urpo Hyttinen Lappohjasta, iloitsee siitä, että kauppa Hangon ja FN-steelin konkurssipesän välillä tuntuu syntyvän. – Olen pitkään puhunut sen puolesta, että Hangon pitäisi panostaa Koverharin satamaan. Toinen toimiva satama, jossa on lisää varastotiloja, antaisi satamayhtiölle mahdollisuuden uusajatteluun. Hyttinen sanoo, että hänestä mieluisinta olisi ollut, että joku muu toimija olisi jatkanut FN-steelin lopetettua. – Tehtaan lakkauttaminen oli kylälle kova isku. Monet ovat joutuneet hakeutumaan muualle työn perässä, Tämän on kyllä huomannut kaupungin verotulojen vähennyksenä. Kiitos tehdastyöläisten vuorotyön, heillä oli melko hyvät tulot ja he olivat täten hyviä veronmaksajia. Aikaa kului, eikä mitään tapahtunut. Toive uudesta teräsyhtiöstä Koverharissa kuoli. Alettiin sen sijaan toivoa muita ratkaisuja, käytännössä että kaupunki ottaisi edes sataman haltuunsa. Kun valtuusto tiistaina hyväksyi esisopimuksen noin 647 hehtaarin

maa- ja vesialueen ostamisesta FNsteelin konkurssipesältä, Hyttisen mukaan monet lappohjalaiset varmaan hengähtivät helpotuksesta. – Lappohjassa olemme pitkään odottaneet päätöstä. Asiasta ei ole sen kummemmin keskusteltu mutta monet ovat ihmetelleet, miksi mitään ei ole tapahtunut. Ostopäätös muuttaa kyläläisten tulevaisuudenkuvan. Se onkin viime aikoina ollut melko synkkä. Onneksi koulu sai armonaikaa vähintään vuoteen 2017. Koulun sulkeminen olisi merkinnyt kylälle kuoliniskua.

Paikallista asiantuntemusta Hyttinen toivoo, että kauppa päästään tekemään mahdollisimman nopeasti, jotta tominta alueella käynnistyisi. Ensimmäinen suuri hanke on purkaa osa rakennuksista sekä tehdasalueen rakennelmat (tehdasalue ei sisälly kaupungin ostamiin alueisiin). Hyttisen mukaan purkaminen voi viedä jopa pari vuotta. Mikäli kiinteistökauppa todella syntyy, Hanko voi heti osallistua purkuun joko satamayhtiönsä tai vastaperustetun yhtiön myötä, purkuyhtiö kun aikoo kuljettaa suurimman osan metalli-

Hankolainen sai kulttuuripalkinnon ➛

Tuttu alue. Entinen koverharilainen, Urpo Hyttinen, näyttää mitkä rakennukset säilyvät ja mitkä puretaan.

romusta meritse. Hyttinen sanoo, että purkuyhtiö on luvannut työllistää paikallista työvoimaa. – Entisten koverharilaisten joukossa on paljon osaavaa väkeä, jota yhtiö voi hyödyntää. Toivomme mahdollisimman monien työllistyvän alueella. Kun Port Act lopettaa toimintansa syksyllä, parikymmentä henkilöä menettää työpaikkansa. Vapaana tulee olemaan joukko ammattilaisahtaajia. Heidät voitaisiin työllistää Koverharin satamassa. Toisin sanoen satamassa on paljon

vapaata työvoimaa. Mutta tietenkin toivomme, että pysyviäkin työpaikkoja syntyisi. Kun valtuusto tiistaina käsitteli esisopimusta, Hyttinen ilmoitti jääviydestään. Hän toimii Koverharin metsästys- ja ampumakerhon puheenjohtajana. Yhdistyksellä on maa-alueiden vuokrasopimus konkurssipesän kanssa. Vuokra-alueella sijaitsee muun muassa kerhon ampumarata. Kristoffer Nöjd/IS

Kirjastovirkailija Agneta Möller-Salmela on palkittu Svenska kulturfondenin 10 000 euron kulttuuripalkinnolla. Perusteissa hänen pitkäaikaista ja päämäärätietoista työtään lasten ja nuorten lukemisen inspiroimiseksi nostetaan esille. HL:n soittaessa Möller-Salmelalle hän kertoo palkinnon tulleen myönteisenä yllätyksenä. - Se on kolmas saamani palkinto puolen vuoden sisällä, hän sanoo. Möller-Salmela on aikaisemmin palkittu Hangon kulttuuripalkinnolla ja hänet on myös valittu vuoden myönteisimmäksi hankolaiseksi. - Tärkeintä on, että asiat, joiden puolesta olen työskennellyt, ovat nousseet esille palkinnon myötä, hän sanoo. Kulttuuripalkinto jaettiin tiistaina Helsingin Finlandiatalossa. JÖ/IS

Hanko panostaa 10 miljoonaa mahdollisuuksiin

➛ Valtuusto teki tiistaina suuren ja historiallisen päätöksen: se hyväksyi kaupungin esisopimuksen 10 miljoonan euron kiinteistökaupasta. Kauppa koskee 530 hehtaaria maa-aluetta, josta Koverharin satama muodostaa pienen, mutta tärkeän osan. – Haluamme tukea ja luoda edellytyksiä yritystoiminnalle alueella. Olemme menettäneet 33 prosenttia työtilaisuuksistamme viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Kaipaamme kipeästi yrityksiä ja uusia työtilaisuuksia, sanoi kaupunginjohtaja Jouko Mäkinen, joka yhdessä valtuuston puheenjohtajan, Sture Söderholmin (RKP) kanssa esitteli asiaa. Prosessi alkoi jo vuonna 2012, jolloin tieto FNsteelin konkurssista tuli salamana kirkkaalta taivaalta. Jo Hangon edustajien ja työministeri Lauri Ihalaisen ensimmäisen tapaamisen aikana heräsi ajatus sataman hankkimisesta kaupungin omistukseen. Neuvottelut sataman ostamisesta aloitettiin vuoden 2012 syksyllä. – Konkurssipesä on toki neuvotellut muidenkin kanssa, mutta prosessi on siihenkin nähden ollut yllättävän pitkä, Mäkinen sanoi. Jonkin aikaa sitten kaupunki, konkurssipesän ollessa samaa mieltä, esitti että asian kuuluisi päästä valtuuston käsittelyyn kevään aikana.

Kreivin aikaan asiakirjat saatiin valmiiksi tiistain kokoukseen.

Kokonaisuus ratkaisi Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Kavander (SDP) on toiminut kokoavana voimana prosessin aikana. – Meille on ollut tärkeä päästä ratkaisuun nopeasti. Kaikki on edennyt turhauttavan hitaasti. Lisäksi Tehtaanniemen uudet tapahtumat sekoittivat pasmoja, hän sanoo. Kavanderin mukaan maa-alue saadaan metsäalueena kohtuuhintaan verrattuna vastapuolen esittämään hintaan. Yhteisymmärrys konkurssipesän hallitsijan kanssa saatiin aikaan osaksi sen vuoksi, että kaupunki oli valmis ostamaan esimerkiksi satamaa isomman alueen. – Kummatkin osapuolet pyrkivät mahdollisimman suureen kokonaisuuteen sen sijaan, että alue olisi jaettu pienempiin yksiköihin, Mäkinen kertoi. RKP:n Stig Sundberg totesi, että kaupunki tekee suuren investoinnin. – Kannattaako meidän sitoutua sellaiseen? RKP:n puolesta pidämme sitä panostuksena tulevaisuuteen. Hankkeella on useita ulottuvuuksia. Se tuo mukanaan kehitysmahdollisuuksia useilla aloilla. Se vähentää Sundbergin mukaan painet-

ta Länsisataman merelle laajentamisstrategian vaatimaa aikataulua kohtaan. Sundberg huomautti kuitenkin, ettei kaikki tule sujumaan kuin Strömsössä. – Näin suuri investointi tehdään pitkällä tähtäimellä. Ei voida vaatia, että kaikki suunnitelmat olisivat valmiita nyt. Vasta muutamien vuosien kuluttua voimme arvioida, miten asiat ovat kehittyneet.

Epäuskoakin Perussuomalaisten Pekka Tuunanen katsoi puoluetoverinsa Pertti Ruuskan ja kristillisten Juha Kaunismaan tavoin, että hankkeen etuja ja kääntöpuolia tulisi analysoida, kuten myös uhat ja mahdollisuudet, niinkuin tapana on uusia yhtiöitä perustettaessa. Hänen mukaansa näin ei ole toimittu. Tuunasen mukaan tulevaa suunnittelua varten pitäisi myös perustaa asiantunteva elin. Kaunismaa sanoi, että sataman pitää erikoistua, esimerkiksi konttiliikenteeseen, joka ei vaadi katettuja varastotiloja. – Hanke on myönteinen edellyttäen, että voimme välttää tai lykätä Länsisataman investointeja. Kavanderin mukaan satamakapasiteettia tarvitaan lisää. – Länsisatama on täynnä kaksi päivää viikosta. Alukset joutuvat silloin odottelemaan redillä laituripaikan vapautumista.

Kavander korosti, ettei kaikkiin yllätyksiin voida valmistautua ja vasta sen jälkeen tehdä kauppa. – Mitä paremmalta myyntikohde näyttää kaupungille olevan, sitä korkeampi hinta. Kaupunginjohtaja sanoi, että kaupunki on valmistautunut parhaansa mukaan. – Olemme muun muassa tutkineet sataman rakennelmia ja pyrkineet arvioimaan sen investointitarpeita. Mutta meillä ei ole varaa selvittää kaikkia asioita perusteellisesti. RKP:n Yrjö Sahlstedt huomautti, että kyseessä on ”strateginen” maakauppa. – On parempi, että maa-alue on meidän omistuksessa kuin jonkun muun. Ja meillä on yritys, joka voi ottaa sataman haltuunsa. Kyse ei ole mistään uudesta yritystoiminnasta. Tosiasiahan on, että alue on muuttunut huomattavasti houkuttelevammaksi sen jälkeen, kun terästehdas lakkautettiin. Puoluekolleega Sten Öhman korosti raakamaan omistamisen tärkeyttä kaupungille. – Viisikymmentä vuotta sitten kaupunki osti maata vastaavanlaisesti. Ne alueet ovat nyt hyvin keskeisiä kaupungille. Öhman korosti myös, että kauppaan sisältyy pohjavesialue. – Ei pidä aliarvioida rautatiepätkän merkitystäkään. Tämä voi

hyödyttää aluettamme siten, että se kiirehtii kaksiraiteisen rautatien rakentamista tulevaisuudessa, hän sanoi. Useat valtuuston jäsenet kehuivat Jouko Kavanderin uurastusta hankkeen eteenpäinviemisessä. Lopuksi Pertti Ruuska toivoi, että valtuuston jäsenille järjestettäisiin bussikuljetus Koverhariin, jotta he pääsisivät paikan päällä tutustumaan alueeseen, jota kaupunki on ostamassa. Puheenjohtaja Sture Söderholm oli sitä mieltä, että tämä asia kyllä järjestyy. Kristoffer Nöjd/IS

Esisopimus Kauppahinta 10 miljonaa euroa Kauppaan sisältyy noin 530 hehtaaria maa-aluetta, muun muassa Koverharin satama, Gennarbyn pato ja pumppuasema sekä pala rautatietä. Lisäksi 117 ha vesialuetta. Tehtaan alue (noin 70 ha) ei sisälly kauppaan. Koverharin satamatoimintaa varten perustetaan Hangon sataman tytäryhtiö. Yhtiö toimii joko tytäryhtiönä tai yhdistetään emoyhtiöön.


14

t o r sta i 15. t o u ko k u u ta

HANGÖTIDNINGEN

torsDAG 15 ma j

HANGONLEHTI

14

Bäckman ja Westerlund loistivat ➛ Brasilialaisen jiujitsun Finnish Open kilpailtiin lauantaina Vantaalla. Hangon Hyrskyjen Tony Bäckman voitti tyylipuhtaasti sarjansa (82,3 kg) päihittäen molemmat vastustajansa ennen täyttä aikaa. Ensimmäisessä ottelussaan Bäckman kuristi Oulun Kamppailuklubin Tuomas Ylinampan kauluskuristuksella. Finaaliottelussa Bäckman kuristi F4Sportin Joonas Kakon bow and arrow -kuristuksella. Seuraavak si Bäck man nähdään IBJJF:n Mundialeissa. Voittaessaan Bäckmanista tulisi vasta toinen mustavöinen suomalaisvoittaja Mundialeissa. Marko Helen voitti siellä ottelun vuonna 2011. Samuel Westerlund voitti äitienpäivänä ensimmäisen

käymänsä mma (mixed martial arts) -ottelun. Vastustaja ehti viikon aikana vaihtua kahdesti, koska kaksi ensimmäistä vastustajaa kieltäytyi ottelemasta bjj-taituria vastaan. Vastustajaksi saatiin lopulta vuoden vanhempi vapaaottelun SMhopeamitalisti Ali Al-Sassu. Aggressiivisesti otellut potkunyrkkeilijä joutui kuitenkin luovuttamaan kolme eräiseksi suunnitellun ottelun toisessa erässä jouduttuaan Westerlundin tiukkaan käsilukkoon. Hangon Hyrskyjen kasvatti hallitsi koko ottelua tiukalla pystypainilla ja alasvienneillä, eikä antanut vastustajalle juuri tilaa käyttää omia taitojaan. HL

Vi betjänar Hangö • Palvelemme Hankoa juridiska byråer – lakiasiaintoimistoja

tvätteritjänst – pesulapalvelut Kiinteistöhuolto - fastighetsservice

v vs -se rv i c e LVI - h uolto Grundad 1890 - Perustettu 1890 ISSN 0789-8193

Tryckeri/Paino: Salon Lehtitehdas, 2014

Utgivare: KSF Media Ab Tfn: 019 312 140 Fax: 019 2489 107 VD och ansvarig utgivare: Barbro Teir Chefredaktör: Tommy Westerlund 029 0801 392 T.f. redaktionschef: Kristoffer Nöjd 044 7835 783 Adress: Boulevarden 20, 10900 Hangö Kontoret öppet: må-ons 10–16, to-fre 10–14 Hemsida: www.hangotidningen.fi Förmånskort: www.kortet.fi

Julkaisija: KSF Media Ab Puh: 019 312 140 Fax: 019 2489 107 TJ ja vastaava julkaisija: Barbro Teir Päätoimittaja: Tommy Westerlund 029 0801 392 V.t. toimituspäällikkö: Kristoffer Nöjd 044 7835 783 Osoite: Bulevardi 20, 10900 Hanko Konttori avoinna: ma-ke 10–16, to-pe 10–14 Verkkosivut: www.hangonlehti.fi Etukortti: www.kortet.fi

Redaktionen/Toimitus: newsdesk@hangotidningen.fi newsdesk@hangonlehti.fi Jonas Johnhem: 044 7835 863, jonas.johnhem@hangotidningen.fi Charlotta Levin: 044 7835 883, charlotta.levin@hangotidningen.fi Kristoffer Nöjd: 044 7835 783, kristoffer.nojd@hangotidningen.fi

Annonser/Ilmoitukset: annons@hangotidningen.fi ilmoitus@hangonlehti.fi Johan Lindholm: 050 3551 504, johan.lindholm@ksfmedia.fi Svante Westerlund: 044 5406 148, svante.westerlund@hangotidningen.fi

Prenumerationer/Tilaukset: hangonlehti@hangotidningen.fi Nina Harjunpää: 044 7835 859, Deadline för texter tisdag kl. 12. nina.harjunpaa@hangotidningen.fi Tekstien jättö viimeistään ti klo 12. Priser/Hinnat: Distributionsstörningar: tidig utdelning i Hangö 0200 127 127 Fortl./Kesto Tidsb./Määräaik. dagsposten 0200 271 00 12 mån/kk 52,00 70,00 Jakeluhäiriöt varhaisjakelu Hangossa 0200 300 11 6 mån/kk 31,00 37,00 päiväposti 0200 710 00 3 mån/kk 23,00 Distributör: Posten - Jakelija: Posti

Städningservice - siivoushuolto

ta x i

Hangötidningen 20/2014 Hangonlehti  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you