Page 1

HANGÖ TIDNINGEN

TORSDAG 15.8.2013

www.hangotidningen.fi

HANGON LEHTI

Grundad 1890 - Perustettu 1890

TORSTAI 15.8.2013

1,50 € Nr. Nro

33

www.hangonlehti.fi


HANGÖTIDNINGEN HANGONLEHTI TORSDAG 15.8.2013

www.hangotidningen.fi

Grundad 1890 - Perustettu 1890

www.hangonlehti.fi

TORSTAI 15.8.2013

Många anser att säsongen slutar för tidigt ➛ Skolorna började och sommaren slutade. Den årligen återkommande diskussionen om slutet av semestersäsongen har dykt upp igen. Trots att många tyckt att gatubilden i Hangö varit lugnare än tidigare så talar turistbyråns statistisk annat språk. Turistbyrån har haft mycket fler besökare under sommarmånaderna i år än ifjol. – Det har varit betydligt fler besökare, säger turistchef Marika Pulliainen. Trots att gatubilden verkat vara tystare så visar siffrorna att det varit betydligt fler besökare i staden. Den information vi fått från företagen ger stöd till våra siffror, men det varit stor variation från företag till företag. För några har sommaren varit tyst medan andra fått rekordmånga kunder. Enligt turistbyråns besökarstatistik har antalet besökare i maj stigit med 28 procent, i juni med 10 procent och i juli med 22 procent jämfört med maj, juni och juli i fjol. Också augusti är en av de livligaste månaderna för turismen. I augusti i fjol besökte knappt 4500 personer turistbyrån. Det är ungefär femhundra fler besökare än byrån hade i juni. Att skolorna startar i Finland betyder inte det att turismen stannar. – Visst får man höra mycket mindre finska och svenska när skolorna börjat, säger Pulliainen. Antalet utländska turister hålls på samma nivå ända fram till slutet av augusti. Ungefär 30 procent av alla de turister som kommer till Hangö är utlänningar. Pulliainen anser att det skulle klart gynna turismen om företaga-

re skulle hålla öppet fram till slutet av augusti. Det bättre utbudet skulle locka fler skulle locka också fler inhemska besökare.

Tomma gator konstiga Hundra meter från turistbyrån gräver ryska turisten Alexei Jarmovits i sin kameraväska. Han har kommit med sina barn Nastaya och Sasha på dagsbesök till staden. Barnen leker i parken medan pappan försöker välja det bästa objektivet för att fånga havsutsikten. Det är redan andra gången familjen besöker Hangö. – Också förra gången var i mitten av augusti, säger Jarmovits. Visst är det konstigt när det är helt öde på några ställen. Att det inte är så många människor här stör egentligen inte så mycket, eftersom vi kom hit för att uppleva det lugna småstadslivet. Men det skulle ju nog vara trevligt om fler ställen skulle vara öppna. Barnen är lite besvikna att glasskiosken är stängd mitt på dagen även om det inte direkt är något glassväder. Familjen Jarmovits är inte ensamma dagsturister i staden. Bara lite tidigare i turistbyrån var det en liten rusningstid när några grupper talade varierade utländska språk på varandra när de försökte hitta det bästa staden kunde erbjuda dem. En kort vaktpass utanför Casino visar att den stora byggnaden lockar till sig flera tittapåare. Någon rycker på dörren förgäves. Allt är stängt.

som skolorna börjar. Till exempel De Fyra Vindarnas hus håller öppet fram till slutet av augusti. Efter det slutat vattenförsörjningen och vädret blir för kallt för den lilla oisolerade byggnaden. – Säsongen är ju inte slut ännu, vad som helst kan hända, säger Knichter. Men jag förstår nog de företagare som stänger så fort som skolorna börjar. Man måste ju bedriva ett företag så att det går på vinst och det är ingen idé att hålla dörrarna öppna när gatorna är tomma. På Magasinet har vi slutat med lunchserveringen, eftersom det inte längre finns tillräckligt med kunder. Enligt Knichter märks skolstarten genast i försäljningen. När skolorna börjar försvinner två tredjedelar av försäljningen direkt och sedan minskar det hela tiden fram till slutet av september. På våren kommer det en liten spik i försäljningen när säsongen startar men detta beror främst på nyhetens behag. Toppen av försäljningen kommer mellan midsommar och skolstarten, då största delen av finländarna har semester. – Augusti är den bästa månaden, både med tanke på väder och försäljning, säger Knichter. Om också Finland hade den samma semestersäsongen som störta delen av övriga Europa så skulle det också kunna göra Finland mer lockande för den internationella turismen. Det europeiska systemet skulle vara absolut bättre.

Några håller öppet

Jonas Johnhem

Krögare Kaj-Erik Knichter påpekar att allt inte alls stänger så fort

Nastaya, Sasha och Alexei Jarmovits besöker Hangö för andra gången. Det är lite konstigt att det är så tomt på gatorna.

Skärgårdsprojekt breddade infoutbudet i Hangö Hangö, Raseborg och Novia. De övriga deltagarna finns i Östergötland och Hälsingland i Sverige och i Dagö län på estniska sidan. Novias område i projektet var tillgänglighet – helt enkelt hur man kommer ut i skärgården. - Till exempel i Raseborg är det inte så lätt att ta sig ut i skärgården utan egen båt, säger Erlund. Men också gästhamnar och förvaring av båtar har varit i fokus. - Båtfolket är en viktig målgrupp. Vi har kunnat konstatera att Ekenäs och Hangö har fina gästhamnar, säger Erlund. Det verkar finnas en framtid i underhåll av båtar. - Ryska båtägare har gärna sina båtar på varv i Finland eftersom de får skattelättnader om de har sin båt utomlands mer än sex månader i året, säger Erlund.

Naturstig och utedass

lse Klockars visar upp broschyren som presenterar naturen i Hangö under fyra årstider.

➛ Hangö har deltagit i det treåriga programmet BACES som administrerats av Novia i Raseborg. Det har besökarna Gäddtarmens och Gunnarsörarnas besökare kanske märkt av utan att veta om det.

BACES (Baltic Archipelago and Island Centres) är över för den här finansieringsperioden. Ett avslutande seminarium hölls i Ekenäs och Hangö förra veckan. - Mycket har kommit turismen till godo på ett eller annat sätt även om

det inte är ett uttalat turismprojekt, konstaterar projektchef Ann-Louise Erlund på Novia. Projektet handlade om tillgänglighet, företagande och miljö. I Finland är de deltagande parterna

I Hangö har projektet involverat Gunnarsörarna, Tulludden och Gäddtarmen. På Gunnarsörarna har man byggt utedass, naturstig, brygga och vindskydd och på Gäddtarmen har man markerat ut en naturstig och lagt upp informationsskyltar. Infoskyltar har också lagts upp i Östra hamnen och i Hangöby hamn. - Vi har en unik natur. Med den kan vi tävla. Men vi måste få ut information om våra sevärdheter och

en infrastruktur som gör att man kan besöka dem, säger marknadsföringssekreterare Ilse Klockars på turistbyrån i Hangö. - Satsningen på information är viktig. Annars drunknar vi i mängden, säger Klockars. Det är i synnerhet året om-tänkandet som måste marknadsföras. - Väldigt lite av det material som finns berättar budskapet att naturen i Hangö är öppen året runt, säger Klockars. Därför har man inom ramarna för projektet låtit trycka upp en broschyr på tre språk: Naturkraft i Hangö. Inom projektet har man också låtit Pekka Silvast göra en krigshistorisk kartläggning över Gunnarsörarna och Tulludden. Den ska man kunna bekanta sig med via turistbyråns hemsidor inom kort. Där kommer också finnas en karta med sevärdheter för bilister och en för sjöfarare. Kristoffer Nöjd


HANGÖTIDNINGEN HANGONLEHTI TORSTAI 15.8.2013

www.hangonlehti.fi

Perustettu 1890 - Grundad 1890

www.hangotidningen.fi

TORSDAG 15.8.2013

Sesonki päättyy liian aikaisin ➛ Koulut alkoivat ja kesä loppui. Vuotuinen keskustelu lomasesongin loppumisesta nostaa taas päätään. Monista on tuntunut siltä kuin katukuva Hangossa olisi ollut tänä kesänä rauhallisempi kuin aikaisemmin. Matkailutoimiston tilastot väittävät kuitenkin toista. Sen mukaan kesävieraita on tänä vuonna ollut enemmän kuin viime vuonna. – Turisteja on ollut merkittävä määrä enemmän, sanoo matkailupäällikkö Marika Pulliainen. Vaikka katukuva on vaikuttanut kenties hiljaisemmalta, luvut kertovat kuitenkin, että turistien määrä kaupungissa kasvoi huomattavasti. Yrityksiltä saatu tieto tukee tätä väittämää, mutta yritysten keskinäiset erot ovat suuret. Toisille kesä on ollut hiljainen, toiset puolestaan ovat saaneet ennätysmäärän asiakkaita. Matkailutoimiston vierailijatilaston mukaan turistien määrä toukokuussa kasvoi 28 prosenttia, kesäkuussa 10 prosenttia ja heinäkuussa 22 prosenttia edellisvuosien touko-, kesä- ja heinäkuuhun verrattuna. Myös elokuu on yksi vilkkaimmista matkailukuukausista Hangossa. Viime vuoden elokuussa matkailutoimistossa kävi 4500 henkeä. Se oli noin viisisataa henkeä enemmän kuin heinäkuussa. Se, että koulut alkavat Suomessa, ei tarkoita sitä, että matkailu päättyisi. – Toki suomea ja ruotsia kuulee vähemmän, kun koulut alkavat, sanoo Pulliainen. Ulkomaalaisten turistien määrä pysyttelee koko kesän samalla tasolla elokuun loppuun asti. Noin 30 prosenttia kaikista Hankoon saapuvista turisteista on ulkomaalaisia.

Nastaya, Sasha ja Alexei Jarmovits olisivat ostaneet jäätelöt, jos jäätelökioski olisi ollut auki.

Pulliaisesta kaupungille matkailukohteena olisi eduksi se, että myös majoitus- ja ravitsemusalan yritykset olisivat avoinna elokuun loppuun asti. Tämä vetäisi puoleensa myös kotimaisia matkailijoita.

Tyhjät kadut oudoksuttavat Sadan metrin päässä matkailutoimistosta kaivaa venäläinen turisti Alexei Jarmovits kameralaukkuaan. Hän on tullut lastensa Nastayan ja Sashan kanssa käymään kaupungissa päiväseltään. Lapset leikkivät puistossa sillä aikaa kun isä yrittää valita parasta kuvakul-

maa merimaisemaan. Perhe vierailee Hangossa jo toista kertaa. - Kävimme täällä viime vuonna samaan aikaan, elokuun puolivälissä, sanoo Jarmovits. Tottakai vaikuttaa hiukan erikoiselta, kun osa paikoista on aivan autiona. Väen vähäisyys ei kuitenkaan häiritse, sillä me olemme tulleet tänne nimenomaan kokeaksemme rauhallista pikkukaupunkilaiselämää. Mutta olisihan se hauskaa, jos useampi paikka olisi auki. Lapset olivat hiukan pettyneitä, kun jäätelökioski oli suljettu keskellä päivää, vaikka sää ei mikään jäätelösää välttämättä ollutkaan. Jarmovitsin perhe ei ole ainoa

päiväseltään kaupungissa vieraileva ryhmä. Vain hiukan aikaisemmin matkailutoimistossa oli pieni ruuhka, kun muutamat ulkomaalaiset, eri kieliä puhuvat ryhmät yrittivät selvittää toisilleen mikä Hangossa olisi ehdottomasti näkemisen ja kokemisen arvoista. Lyhyt tiedustelukierros Casinon ulkopuolella osoittaa, että suuri rakennus vetää yleisöä puoleensa. Joku kokeilee ovenkahvaa. Lukossa on. Kaikki on suljettu.

ka paikka sulkeudu, vaikka koulut alkavat. Esimerkiksi Neljän Tuulen Tupa on avoinna elokuun loppuun asti. Sen jälkeen vesi katkaistaan. Ilmat kylmenevät eikä eristämättömässä rakennuksessa kannata urheilla pakkasen ja vesiputkien kanssa. – Mutta ei sesonki vielä ole ohi, mitä tahansa voi tapahtua, sanoo Knichter. Toki ymmärrän niitä yrittäjiä, jotka sulkevat koulujen alkaessa. Yritystä täytyy johtaa niin, että sen toiminta pyörii voitolla. Jos kadut ovat tyhjät, ei ovia kannata pitää auki. Ravintola Makasiinissa emme enää esimerkiksi tarjoile lounasta, sillä lounasvieraita olisi yksinkertaisesti liian vähän. Knichterin mukaan koulujen alku näkyy myynnissä heti. Kun koulut alkavat, kaksi kolmasosaa myynnistä katoaa heti ja muu myynti vähenee tasaisesti syyskuun loppua kohti. Keväällä myynnissä tapahtuu pieni nousu, kun sesonki alkaa, mutta sen saa aikaan lähinnä uutuudenviehätys. Myynnin huippujakso osuu juhannuksen ja koulujen alkamisen väliin, kun suurimalla osalla suomalaisista on loma. – Elokuu on paras kuukausi, sekä sään että myynnin kannalta, sanoo Knichter. Jos Suomen lomasesongit olisivat samat kuin suurimmassa osassa Eurooppaa, olisi Suomi houkuttelevampi kohde myös ulkomaalaisille matkailijoille. Eurooppalainen lomasysteemi olisi ehdottomasti parempi. Jonas Johnhem / JS-K

Jotkut pitävät auki Ravintoloitsija Kaj-Erik Knichter huomauttaa, että ei nyt ihan jo-

Matkailutiedotus koheni projektin myötä

Ilse Klockars esittelee Hangon luontoa neljänä vuodenaikana kuvaavan esitteen.

➛ Hanko on osallistunut Novian hallinnoimaan kolmivuotiseen BACES -ohjelmaan. Vierailijat Hauensuolella ja Gunnarsörarna-saarilla ovat ehkä huomanneet, että palvelu on parantunut, silti tietämättä mistä se johtuu. BACES (Baltic Archipelago and Island Centres) on tältä erää päättynyt. Viime viikolla päätösseminaari järjestettiin Tammisaaressa ja Hangossa. - Matkailu on monella tapaa hyötynyt, joskin projekti ei ollut varsinainen matkailuhanke, Novian projektipäällikkö Ann-Louise Erlund toteaa. Hankkeen avulla haluttiin paranataa kohteitten tavoittettavuutta, yrittämistä ja ympäristöä. Suomessa hankkeeseen osallistuivat Hanko, Raasepori ja Novia. Muita osallistujia olivat Ruotsin Östargötland ja Hälsingland sekä Viron Hiidenmaa. Novian osuus koski kohteiden saavutettavuutta eli miten saariston kohteisiin pääsee. - Esimerkiksi Raaseporissa ei ole ihan helppoa päästä saaristoon ilman omaa venettä, Erlund sanoo. Hankkeen myötä on myös perehdytty vierassatamiin ja veneiden säilytykseen. - Venekansa on tärkeä kohderyh-

mä. Olemme todenneet, ettää Tammisaaren ja Hangon vierassatamat ovat laadukkaita, Erlund sanoo. Vaikuttaa siltä, että venehuolto voisi tarjota enemmän töitä. - Venäläiset veneenomistajat jättävät mielellään veneensä suomalaisille telakoille huoltoon. Omistajille myönnetään verohelpotuksia, mikäli heidän veneensä ovat ulkomailla kuusi kuukautta enemmän, Erlund kertoo.

Luontopolku ja puucee Hangon osalta hanke on käsittänyt Gunnarsörarnaa, Tulliniemeä sekä Hauensulota. Gunnarsörarnalle on rakennettu puucee, luontopolku, laituri ja tuulisuoja. Hauensuolelle on myös merkattu luontopolku ja pystytetty infokylttejä. Kylttejä on myös pystytetty Itäsatamaan ja Hangonkylän satamaan. - Luontomme on ainutlaatuinen. Se toimii kilpailuvalttinamme. Mutta meidän on kerrottava nähtävyyksistämme ja meillä on myös oltava infra, jotta niihin päästään tutustumaan, sanoo Hangon matkailutoimiston markkinointisihteeri Ilse Klockars. - Meidän on panostettava infoon. Muuten me emme erotu joukosta. Varsinkin meidän olisi viestittävä

vuoden ympäri tarjolla olevasta. Meillä on hyvin vähän sellaista materiaalia, josta ilmenee että Hangon luonto on avoinna vuoden ympäri, Klockars sanoo. Hankkeen puitteissa on painatettu esite useammalla kielellä: Hanko antaa luonnonvoimaa. Hankkeen puitteissa Pekka Silvastilta on tilattu Gunnarsörarnan ja Tulliniemen sotahistoriallinen kartoitus. Piakkoin siihen pääsee tutustumaan matkailutoimiston kotisivuilla. Sieltä tulee myös löytymään nähtävyyksien kartta autoilijoille ja toinen vastaava veneilijöille. Kristoffer Nöjd/IS


17

T O R S T A I 1 7 . e l o k u u ta

HANGÖTIDNINGEN

HANGONLEHTI

T ors d a g 1 7 a u g u sti

Vi betjänar Hangö • Palvelemme Hankoa

juridiska byråer – lakiasiaintoimistoja

GALLERI - GALLERIA

H Ä L SA - T E RV E YS

Kiinteistöhuolto - fastighetsservice Vuodesta 1990

17

Sedan år 1990

Kiinteistöjen huolto Fastighets service

– Talonmiestyöt

– Gårdskarlsarbeten

0400-486 074

• Exuviance-ihonhoito • Youngblood -meikit • HydraFacial -kasvohoidot • Jalka-käsihoidot ym.

Kauneushoitola Skönhetssalong

f ö rsäkr i n g ar - vaku u t u kset

Eija Räisa

Cidesco Dipl. Kosmetologi

✆ 0400 - 794658

Bulevardi 5 Boulevarden, Hanko-Hangö

Bulevardi 10, 10900 Hanko 040-591 0222, 040-575 2616

Ledig hyresstol! Vapaa vuokratuoli!

Kosmetologi Kosmetolog

Marja Friman puh. 040-560

Harmonie

tvätteritjänst – pesulapalvelut

IIRA

PESULA ☎ (019) 248 6857

annons@hangotidningen.fi ✆ 019-312 140

Tulliniementie 24 Tulluddsvägen, HANKO – HANGÖ ☎ 019-2666300, 0500-473 418 heros@heros.fi

Utgivare: KSF Media Ab Tfn: 019 312 140 Fax: 019 2489 107 T.f. redaktionschef: Kristoffer Nöjd 044 7835 783 Ansvarig chefredaktör: Tommy Westerlund 029 0801 392 Adress: Boulevarden 20, 10900 Hangö Kontoret öppet: må-ons 10–16, to-fre 10–14 Hemsida: www.hangotidningen.fi Förmånskort: www.kortet.fi

Julkaisija: KSF Media Ab Puh: 019 312 140 Fax: 019 2489 107 V.t. toimituspäällikkö: Kristoffer Nöjd 044 7835 783 Vastaava päätoimittaja: Tommy Westerlund 029 0801 392 Osoite: Bulevardi 20, 10900 Hanko Konttori avoinna: ma-ke 10–16, to-pe 10–14 Verkkosivut: www.hangonlehti.fi Etukortti: www.kortet.fi

Redaktionen/Toimitus:

Annonser/Ilmoitukset:

newsdesk@hangotidningen.fi newsdesk@hangonlehti.fi Jonas Johnhem: 044 7835 863, jonas.johnhem@hangotidningen.fi Charlotta Levin: 044 7835 883, charlotta.levin@hangotidningen.fi Kristoffer Nöjd: 044 7835 783, kristoffer.nojd@hangotidningen.fi

Deadline för texter tisdag kl. 12. Tekstien jättö viimeistään ti klo 12.

annons@hangotidningen.fi ilmoitus@hangonlehti.fi Johan Lindholm: 050 3551 504, johan.lindholm@ksfmedia.fi Svante Westerlund: 044 5406 148, svante.westerlund@hangotidningen.fi

Prenumerationer/Tilaukset:

hangonlehti@hangotidningen.fi Nina Harjunpää: 044 7835 859, nina.harjunpaa@hangotidningen.fi Priser/Hinnat:

Fortl./Kesto 12 mån/kk 49,00 6 mån/kk 29,00 3 mån/kk

Distributionsstörningar: tidig utdelning i Hangö dagsposten Jakeluhäiriöt varhaisjakelu Hangossa päiväposti Distributör: Posten - Jakelija: Posti

Tidsb./Määräaik. 65,00 35,00 21,00

0200 127 127 0200 271 00 0200 300 11 0200 710 00

Begravningsbyrå

Javisst, här kunde din annons ha varit! Kyllä, tässä olisi voinut olla sinun ilmoituksesi! ta x i

TAXI Hangö ANNIKA WICKHOLM

TAXI

Jonas Westerholm

040-7313 999 ✆ 0400-314 793 annika-w@hotmail.com Tryckeri/Paino: Salon Lehtitehdas, 2013

Werthmanns

m etalarb ete n - m etall i työt

Vjl Hangon LVI-huolto Oy Vla Hangö VVS-service Ab

• LVI-asennukset sekä maa- ja ilmalämpöpumput • VVS-installationer samt jord- och luftvärmepumpar

hautaustoimisto begravningsbyrå

Dejour 24 h: ☎ 0400-473 391 Karis ☎ 019-232 186 må-fre 9.00-16.30 Ekenäs ☎ 019-241 3261 må-to 9.00-16.00, fre 9.00-15.00 Hangö ☎ 019-248 2059 må-to 10-13.00, fre 10-12.00 www.werthmanns.com

Pesemme mattoja, työvaatteita, lakanapyykit, kem.pesut Nopea palvelu!

vvs -serv i c e – LV I - h uolto

Grundad 1890 - Perustettu 1890 ISSN 0789-8193

Vuorik. 8 Bergg.

Huom! Jalkahoitoa myös kotikäynneillä. Obs! Fotvård också vid hembesök.

Javisst, här kunde din annons ha varit!

Espl. 36 HANKO HANGÖ ☎ 2482461 Fax 2483565 hango.lvi-vvs@hvvs.inet.fi

1757 tel.

TAXI

annons@hangotidningen.fi ilmoitus@hangonlehti.fi ✆ 019-312 140

✾✾✾✾✾

Jessica Holmberg

0400 613 400

✾✾✾✾✾ Hangös serviceregister:

Hangon palvelurekisteri:

0,55€/spmm 0,55€/pmm (publiceras varje torsdag, fak- (julkaistaan torstaisin, laskutetaan tureras en gång i månaden). kerran kuukaudessa). Stående annons, bokas för Jatkuva ilmoitus, varataan koko hela kalenderåret och kalenterivuodeksi kerrallaan är i kraft tillsvidare. ja on voimassa toistaiseksi.

SÄLJES:

MYYDÄÄN:

annons@ hangotidningen.fi

ilmoitus@ hangonlehti.fi

eller 019-312 140

tai 019-312 140

annonsutrymme!

ilmoitustilaa!

Hangötidningen 33/2013 Hangonlehti  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you